Реклама +7(700) 388 81 09
< Назад к документу

"Сауда мақсатында теңiзде жүзу туралы" Қазақстан Республикасының Заңына өзгерiстер мен толықтырулар енгізу туралы

Қазақстан Республикасының 2005 жылғы 2 маусымдағы N 55 Заңы

       1-бап. "Сауда мақсатында теңiзде жүзу туралы" 2002 жылғы 17 қаңтардағы Қазақстан Республикасының  Заңына (Қазақстан Республикасы Парламентiнiң Жаршысы, 2002 ж., N 2, 16-құжат; 2004 ж., N 20, 116-құжат; N 23, 142-құжат) мынадай өзгерiстер мен толықтырулар енгізiлсiн:

      1) бүкiл мәтін бойынша "Мемлекеттiк кеме тізілiмінде", "мемлекеттік кеме тiзiлiмiнде", "Мемлекеттiк кеме тiзiлiмiне", "Мемлекеттiк кеме тiзiлiмi", "Мемлекеттік кеме тiзiлiмiнен" деген сөздер тиiсiнше "Теңiз кемелерінің мемлекеттiк кеме тiзiлiмiнде", "Теңiз кемелерiнің мемлекеттік кеме тiзілiмiне", "Теңiз кемелерінің мемлекеттік кеме тiзiмi", "Теңiз кемелерінің мемлекеттiк кеме тiзiлiмiнен" деген сөздермен ауыстырылсын;

      2) 1-бап мынадай мазмұндағы 12-1), 13-1), 20-1) тармақшалармен толықтырылсын:

      "12-1) каботаж - Қазақстан Республикасының теңiз порттары арасындағы қатынаста, сондай-ақ Қазақстан Республикасының заңды құзырындағы тиеу портынан (пунктiнен) түсіру портына (пунктіне) дейін тасымалдау мен сүйретіп жүзу;";

      "13-1) сыныптау қоғамы - Қазақстан Республикасының сауда мақсатында теңізде жүзу саласындағы халықаралық шарттарында белгіленген тәртіппен Қазақстан Республикасының Үкіметі таныған, халықаралық жүзуге шығатын кемелерді техникалық куәландыруды және сыныптауды жүзеге асыратын ұйым;";

      "20-1) теңiз терминалы - жүктерді тиеуге (түсiруге), оларды сақтауға, теңiз көлігiнің түрімен сабақтас көлік құралдарын жөнге келтiруге, сондай-ақ жолаушыларды отырғызуға, түсіруге және оларға өзге де қызмет көрсетуге арналған жағдайларды қамтамасыз ететiн техникалық құралдардың, инженерлiк құрылыстардың, көтергіш-көліктік және өзге де жабдықтардың жиынтығын қамтитын теңіз портындағы мамандандырылған учаске;";

      3) 3-баптың 1-тармағының 2) тармақшасында "сондай-ақ" деген сөз алып тасталсын;

      4) 4-бапта:
      1-тармақ алып тасталсын;

      2-тармақтың 11) тармақшасындағы "бекіту жатады." деген сөздер "бекіту;" деген сөзбен ауыстырылып, тармақ мынадай мазмұндағы 13) - 15) тармақшалармен толықтырылсын:
      "13) Қазақстан Республикасының теңізшісі паспортының үлгiсiн, оны ресiмдеу, беру, мерзiмiн ұзарту, сондай-ақ алып қою тәртібін бекіту;  P940977   P020941
        14) шет мемлекеттiң туын көтеріп жүзетін кемелердiң каботажды жүзеге асыруына рұқсаттар беру тәртiбiн бекіту;
      15) Қазақстан Республикасының сауда мақсатында теңiзде жүзу саласындағы халықаралық шарттары негiзiнде кемелердi техникалық куәландыру мен сыныптауды жүзеге асыратын сыныптау қоғамын тану туралы шешiм қабылдау жатады.";

      3-тармақта:
      мынадай мазмұндағы 5-1), 6-1) тармақшалармен толықтырылсын:
      "5-1) Қазақстан Республикасының теңіз порттарында және оларға кіреберістерде кемелердiң жүзу және тұру ережесiн бекіту;";

      "6-1) шет мемлекеттiң туын көтерiп жүзетін кемелердің каботажды жүзеге асыруына рұқсаттар беру;";

      10) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:
      "10) халықаралық жүзуге шығатын кемелердің, порттардың, жағалаудағы объектiлердiң, кеме жүзетін гидроқұрылыстардың, жасанды аралдардың және теңiздегі басқа да құрылыстардың техникалық куәландырылудан өткізілуін қамтамасыз ету;";

      мынадай мазмұндағы 13-1) тармақшамен толықтырылсын:
      "13-1) теңiзде жасанды аралдар және басқа да құрылыстар салуды келісу;";

      5) 5-бап мынадай редакцияда жазылсын:

      "5-бап. Каботаж

      Каботажды Қазақстан Республикасының Мемлекеттік туын көтеріп жүзетін кемелер, сондай-ақ Қазақстан Республикасының Үкіметі белгiлеген тәртiппен уәкілеттi орган берген рұқсат негізінде шет мемлекеттiң туын көтеріп жүзетiн кемелер жүзеге асырады.";

      6) 11-бап мынадай мазмұндағы 3-1 тармақпен толықтырылсын:
      "3-1. Қазақстан Республикасының Мемлекеттiк туын көтерiп жүзу құқығы:
      1) мемлекеттiң;
      2) азаматтардың және Қазақстан Республикасының заңдарында белгіленген тәртiппен тіркелген мемлекеттiк емес заңды тұлғалардың меншігіндегі кемелерге берiледі.  P030049 (64-73-тармақтар) ";

      7) 12-бап "шешiмi негiзiнде" деген сөздерден кейiн ", кейіннен әрбiр екі жыл сайын ұзарту құқығымен екi жылдан аспайтын мерзімге, бiрақ бербоут-чартердiң қолданылу мерзiмiнен аспайтын мерзiмге" деген сөздермен толықтырылсын;

      8) 15-баптың 2-тармағы мынадай редакцияда жазылсын:
      "2. Теңіз кемелерiн техникалық қадағалауды, куәландыруды және сыныптауды тиiсiнше Қазақстан Республикасының Үкiметi белгiлеген тәртіппен уәкілетті орган және сыныптау қоғамдары жүзеге асырады. Қазақстан Республикасының өзге мемлекеттік органдары мен ұйымдарының кемелерге және кеменің жекелеген элементтерiне техникалық қадағалау жүргiзiлуiне жол берілмейді.  V980608   V980617
        Кемеге сынып беру уәкiлетті орган және сыныптау қоғамы беретін сыныптау куәлігімен куәландырылады.";

      9) 16-бапта:
      4-тармақтағы "жолаушылар, жүк жолаушылар" деген сөздер "теңіз, жолаушылар, жүк-жолаушылар кемелері" деген сөздермен ауыстырылсын;

      7-тармақ "кемелер" деген сөзден кейін "бербоут-чартердің қолданылу мерзімін әрбiр екi жыл сайын одан әрi ұзарта отырып, екi жыл мерзiмге, бірақ бербоут-чартердiң қолданылу мерзiмiнен аспайтын мерзімге" деген сөздермен толықтырылсын;

      8-тармақ "тiркеу" деген сөзден кейiн ", қайта тiркеу және мемлекеттік тiркеудi куәландыратын құжаттың телнұсқасын беру" деген сөздермен толықтырылсын;

      10) 18-баптың екiншi бөлiгі алып тасталсын;

      11) мынадай мазмұндағы 18-1, 18-2 баптармен толықтырылсын:

      "18-1-бап. Кемелердi қайта тiркеу

      Егер кеме оқиғаның немесе кез келген басқа себептiң салдарынан Теңіз кемелерінің мемлекеттік кеме тiзілімiне немесе кеме кiтабына бұрын енгізiлген мәлiметтерге сәйкес келмей қалған жағдайда, куәландырылғаннан және жүзуге жарамдылығы туралы куәлiкті алғаннан кейін Қазақстан Республикасының Үкiметі белгілеген  тәртіппен кеменi мемлекеттік қайта тiркеу жүзеге асырылуы мүмкін.
      Қазақстан Республикасының меншiгіндегі және мемлекеттік органдар өздерiне жүктелген функцияларды орындау үшін пайдаланатын кеменi коммерциялық мақсатта пайдалану да кемені қайта тіркеу үшін негіз болып табылады.

      18-2-бап. Кеменi Теңiз кемелерінің мемлекеттік кеме
                тізiлiмiнен немесе кеме кiтабынан шығару

      Теңіз кемелерінің мемлекеттік кеме тiзiлiмiнен немесе кеме кiтабынан:
      1) опат болған немесе хабарсыз жоғалып кеткен;
      2) конструкциялық жағынан күйреген;
      3) қайта жасау немесе кез келген басқа да өзгерiстер салдарынан кеме сапасын жоғалтқан;
      4) осы Заңның 11-бабының 3-1-тармағында көзделген талаптарға сәйкес келмей қалған кеме шығарылуға жатады.";

      12) 25-баптың 1-тармағы мынадай редакцияда жазылсын:
      "1. Қазақстан Республикасының Мемлекеттiк туын көтерiп жүзетін кеме экипажының құрамына Қазақстан Республикасының азаматтарынан басқа, Қазақстан Республикасында тұрақты тұратын шетелдіктер және азаматтығы жоқ адамдар кiруі мүмкiн.  V053508
        Шетелдiктер және азаматтығы жоқ адамдар кеме капитаны, капитанның аға көмекшiсi және аға механик қызметін атқара алмайды.";

      13) 28-бап мынадай мазмұндағы 4-тармақпен толықтырылсын:
      "4. Кеме иесi оның кемелері ұшыраған авариялық жағдайларды тексеру кезінде көмек көрсетуге мiндетті.";

      14) 31-баптың 1-тармағының 15) тармақшасындағы "жіберуге міндетті." деген сөздер "жiберуге;" деген сөзбен ауыстырылып, тармақ мынадай мазмұндағы 16) тармақшамен толықтырылсын:
      "16) кеме иесiне авариялық жағдай туралы хабарлауға, уәкiлеттi орган бекiткен кемелер ұшыраған авариялық жағдайларды тексеру  ережесіне сәйкес алдын ала тексеру жүргізуге және кеме не оның экипажы бiрiншi қазақстандық портқа келгеннен кейiн үш тәулiк ішінде порт капитанына авариялық жағдай туралы егжей-тегжейлi хабарламаны, кеме құжаттарынан үзінді-көшірмелердi, қатысы бар адамдар мен куәлердiң түсiнiктемелерiн беруге міндетті.
      Қажет болған кезде өзі жазатын таспаларды, олардың мағынасы таратылып жазылған шифрларын, жүзу жолы көрсетiлген жол картасын, маневрлеу схемасын, зақымданулардың схемалары мен сызбаларын, басқа да қажеттi құжаттарды табыс етуге мiндетті.";

      15) 35-баптың 2-тармағы мынадай мазмұндағы екінші бөлiкпен толықтырылсын:
      "Мемлекеттік меншiктегі теңiз порттарында теңіз терминалдарының кемiнде екi операторы болуы міндетті.";

      16) 40-баптың 4-тармағының 1) тармақшасы "шығаруға" деген сөзден кейiн ", соның ішінде порттың айдынында және кіреберіс каналында кемелердің суға батып тұруының мөлшерлi шегін жариялауға" деген сөздермен толықтырылсын;

      17) 177-баптың 2-тармағы алып тасталсын.

       2-бап. Осы Заң, 2010 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгiзiлетін 1-баптың 12) тармақшасының үшiнші абзацын қоспағанда, ресми жарияланған күнінен бастап қолданысқа енгізiледi.

       Қазақстан Республикасының
      Президентi

Назад к документу

Заңдар - "Сауда мақсатында теңiзде жүзу туралы" Қазақстан Республикасының Заңына өзгерiстер мен толықтырулар енгізу туралы (өзгертулер 02 маусым 2005) Z050000055_

Қазақстан Республикасының 2005 жылғы 2 маусымдағы N 55 Заңы

       1-бап. "Сауда мақсатында теңiзде жүзу туралы" 2002 жылғы 17 қаңтардағы Қазақстан Республикасының  Заңына (Қазақстан Республикасы Парламентiнiң Жаршысы, 2002 ж., N 2, 16-құжат; 2004 ж., N 20, 116-құжат; N 23, 142-құжат) мынадай өзгерiстер мен толықтырулар енгізiлсiн:

      1) бүкiл мәтін бойынша "Мемлекеттiк кеме тізілiмінде", "мемлекеттік кеме тiзiлiмiнде", "Мемлекеттiк кеме тiзiлiмiне", "Мемлекеттiк кеме тiзiлiмi", "Мемлекеттік кеме тiзiлiмiнен" деген сөздер тиiсiнше "Теңiз кемелерінің мемлекеттiк кеме тiзiлiмiнде", "Теңiз кемелерiнің мемлекеттік кеме тiзілiмiне", "Теңiз кемелерінің мемлекеттік кеме тiзiмi", "Теңiз кемелерінің мемлекеттiк кеме тiзiлiмiнен" деген сөздермен ауыстырылсын;

      2) 1-бап мынадай мазмұндағы 12-1), 13-1), 20-1) тармақшалармен толықтырылсын:

      "12-1) каботаж - Қазақстан Республикасының теңiз порттары арасындағы қатынаста, сондай-ақ Қазақстан Республикасының заңды құзырындағы тиеу портынан (пунктiнен) түсіру портына (пунктіне) дейін тасымалдау мен сүйретіп жүзу;";

      "13-1) сыныптау қоғамы - Қазақстан Республикасының сауда мақсатында теңізде жүзу саласындағы халықаралық шарттарында белгіленген тәртіппен Қазақстан Республикасының Үкіметі таныған, халықаралық жүзуге шығатын кемелерді техникалық куәландыруды және сыныптауды жүзеге асыратын ұйым;";

      "20-1) теңiз терминалы - жүктерді тиеуге (түсiруге), оларды сақтауға, теңiз көлігiнің түрімен сабақтас көлік құралдарын жөнге келтiруге, сондай-ақ жолаушыларды отырғызуға, түсіруге және оларға өзге де қызмет көрсетуге арналған жағдайларды қамтамасыз ететiн техникалық құралдардың, инженерлiк құрылыстардың, көтергіш-көліктік және өзге де жабдықтардың жиынтығын қамтитын теңіз портындағы мамандандырылған учаске;";

      3) 3-баптың 1-тармағының 2) тармақшасында "сондай-ақ" деген сөз алып тасталсын;

      4) 4-бапта:
      1-тармақ алып тасталсын;

      2-тармақтың 11) тармақшасындағы "бекіту жатады." деген сөздер "бекіту;" деген сөзбен ауыстырылып, тармақ мынадай мазмұндағы 13) - 15) тармақшалармен толықтырылсын:
      "13) Қазақстан Республикасының теңізшісі паспортының үлгiсiн, оны ресiмдеу, беру, мерзiмiн ұзарту, сондай-ақ алып қою тәртібін бекіту;  P940977   P020941
        14) шет мемлекеттiң туын көтеріп жүзетін кемелердiң каботажды жүзеге асыруына рұқсаттар беру тәртiбiн бекіту;
      15) Қазақстан Республикасының сауда мақсатында теңiзде жүзу саласындағы халықаралық шарттары негiзiнде кемелердi техникалық куәландыру мен сыныптауды жүзеге асыратын сыныптау қоғамын тану туралы шешiм қабылдау жатады.";

      3-тармақта:
      мынадай мазмұндағы 5-1), 6-1) тармақшалармен толықтырылсын:
      "5-1) Қазақстан Республикасының теңіз порттарында және оларға кіреберістерде кемелердiң жүзу және тұру ережесiн бекіту;";

      "6-1) шет мемлекеттiң туын көтерiп жүзетін кемелердің каботажды жүзеге асыруына рұқсаттар беру;";

      10) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:
      "10) халықаралық жүзуге шығатын кемелердің, порттардың, жағалаудағы объектiлердiң, кеме жүзетін гидроқұрылыстардың, жасанды аралдардың және теңiздегі басқа да құрылыстардың техникалық куәландырылудан өткізілуін қамтамасыз ету;";

      мынадай мазмұндағы 13-1) тармақшамен толықтырылсын:
      "13-1) теңiзде жасанды аралдар және басқа да құрылыстар салуды келісу;";

      5) 5-бап мынадай редакцияда жазылсын:

      "5-бап. Каботаж

      Каботажды Қазақстан Республикасының Мемлекеттік туын көтеріп жүзетін кемелер, сондай-ақ Қазақстан Республикасының Үкіметі белгiлеген тәртiппен уәкілеттi орган берген рұқсат негізінде шет мемлекеттiң туын көтеріп жүзетiн кемелер жүзеге асырады.";

      6) 11-бап мынадай мазмұндағы 3-1 тармақпен толықтырылсын:
      "3-1. Қазақстан Республикасының Мемлекеттiк туын көтерiп жүзу құқығы:
      1) мемлекеттiң;
      2) азаматтардың және Қазақстан Республикасының заңдарында белгіленген тәртiппен тіркелген мемлекеттiк емес заңды тұлғалардың меншігіндегі кемелерге берiледі.  P030049 (64-73-тармақтар) ";

      7) 12-бап "шешiмi негiзiнде" деген сөздерден кейiн ", кейіннен әрбiр екі жыл сайын ұзарту құқығымен екi жылдан аспайтын мерзімге, бiрақ бербоут-чартердiң қолданылу мерзiмiнен аспайтын мерзiмге" деген сөздермен толықтырылсын;

      8) 15-баптың 2-тармағы мынадай редакцияда жазылсын:
      "2. Теңіз кемелерiн техникалық қадағалауды, куәландыруды және сыныптауды тиiсiнше Қазақстан Республикасының Үкiметi белгiлеген тәртіппен уәкілетті орган және сыныптау қоғамдары жүзеге асырады. Қазақстан Республикасының өзге мемлекеттік органдары мен ұйымдарының кемелерге және кеменің жекелеген элементтерiне техникалық қадағалау жүргiзiлуiне жол берілмейді.  V980608   V980617
        Кемеге сынып беру уәкiлетті орган және сыныптау қоғамы беретін сыныптау куәлігімен куәландырылады.";

      9) 16-бапта:
      4-тармақтағы "жолаушылар, жүк жолаушылар" деген сөздер "теңіз, жолаушылар, жүк-жолаушылар кемелері" деген сөздермен ауыстырылсын;

      7-тармақ "кемелер" деген сөзден кейін "бербоут-чартердің қолданылу мерзімін әрбiр екi жыл сайын одан әрi ұзарта отырып, екi жыл мерзiмге, бірақ бербоут-чартердiң қолданылу мерзiмiнен аспайтын мерзімге" деген сөздермен толықтырылсын;

      8-тармақ "тiркеу" деген сөзден кейiн ", қайта тiркеу және мемлекеттік тiркеудi куәландыратын құжаттың телнұсқасын беру" деген сөздермен толықтырылсын;

      10) 18-баптың екiншi бөлiгі алып тасталсын;

      11) мынадай мазмұндағы 18-1, 18-2 баптармен толықтырылсын:

      "18-1-бап. Кемелердi қайта тiркеу

      Егер кеме оқиғаның немесе кез келген басқа себептiң салдарынан Теңіз кемелерінің мемлекеттік кеме тiзілімiне немесе кеме кiтабына бұрын енгізiлген мәлiметтерге сәйкес келмей қалған жағдайда, куәландырылғаннан және жүзуге жарамдылығы туралы куәлiкті алғаннан кейін Қазақстан Республикасының Үкiметі белгілеген  тәртіппен кеменi мемлекеттік қайта тiркеу жүзеге асырылуы мүмкін.
      Қазақстан Республикасының меншiгіндегі және мемлекеттік органдар өздерiне жүктелген функцияларды орындау үшін пайдаланатын кеменi коммерциялық мақсатта пайдалану да кемені қайта тіркеу үшін негіз болып табылады.

      18-2-бап. Кеменi Теңiз кемелерінің мемлекеттік кеме
                тізiлiмiнен немесе кеме кiтабынан шығару

      Теңіз кемелерінің мемлекеттік кеме тiзiлiмiнен немесе кеме кiтабынан:
      1) опат болған немесе хабарсыз жоғалып кеткен;
      2) конструкциялық жағынан күйреген;
      3) қайта жасау немесе кез келген басқа да өзгерiстер салдарынан кеме сапасын жоғалтқан;
      4) осы Заңның 11-бабының 3-1-тармағында көзделген талаптарға сәйкес келмей қалған кеме шығарылуға жатады.";

      12) 25-баптың 1-тармағы мынадай редакцияда жазылсын:
      "1. Қазақстан Республикасының Мемлекеттiк туын көтерiп жүзетін кеме экипажының құрамына Қазақстан Республикасының азаматтарынан басқа, Қазақстан Республикасында тұрақты тұратын шетелдіктер және азаматтығы жоқ адамдар кiруі мүмкiн.  V053508
        Шетелдiктер және азаматтығы жоқ адамдар кеме капитаны, капитанның аға көмекшiсi және аға механик қызметін атқара алмайды.";

      13) 28-бап мынадай мазмұндағы 4-тармақпен толықтырылсын:
      "4. Кеме иесi оның кемелері ұшыраған авариялық жағдайларды тексеру кезінде көмек көрсетуге мiндетті.";

      14) 31-баптың 1-тармағының 15) тармақшасындағы "жіберуге міндетті." деген сөздер "жiберуге;" деген сөзбен ауыстырылып, тармақ мынадай мазмұндағы 16) тармақшамен толықтырылсын:
      "16) кеме иесiне авариялық жағдай туралы хабарлауға, уәкiлеттi орган бекiткен кемелер ұшыраған авариялық жағдайларды тексеру  ережесіне сәйкес алдын ала тексеру жүргізуге және кеме не оның экипажы бiрiншi қазақстандық портқа келгеннен кейiн үш тәулiк ішінде порт капитанына авариялық жағдай туралы егжей-тегжейлi хабарламаны, кеме құжаттарынан үзінді-көшірмелердi, қатысы бар адамдар мен куәлердiң түсiнiктемелерiн беруге міндетті.
      Қажет болған кезде өзі жазатын таспаларды, олардың мағынасы таратылып жазылған шифрларын, жүзу жолы көрсетiлген жол картасын, маневрлеу схемасын, зақымданулардың схемалары мен сызбаларын, басқа да қажеттi құжаттарды табыс етуге мiндетті.";

      15) 35-баптың 2-тармағы мынадай мазмұндағы екінші бөлiкпен толықтырылсын:
      "Мемлекеттік меншiктегі теңiз порттарында теңіз терминалдарының кемiнде екi операторы болуы міндетті.";

      16) 40-баптың 4-тармағының 1) тармақшасы "шығаруға" деген сөзден кейiн ", соның ішінде порттың айдынында және кіреберіс каналында кемелердің суға батып тұруының мөлшерлi шегін жариялауға" деген сөздермен толықтырылсын;

      17) 177-баптың 2-тармағы алып тасталсын.

       2-бап. Осы Заң, 2010 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгiзiлетін 1-баптың 12) тармақшасының үшiнші абзацын қоспағанда, ресми жарияланған күнінен бастап қолданысқа енгізiледi.

       Қазақстан Республикасының
      Президентi

Соңғы құжаттар
Базаның жай-күйі
 • Барлық құжат 337986
  Қазақ тілінде 167516
  Орыс тілінде 168515
  Ағылшын тілінде 1955
  Қолдау қызметі
  E-mail: support@rkao.kz
  Телефондары: +7 7172 58 00 58, 119
  Жұмыс уақыты: 09:00 - 18:30
  (Nur-Sultan уақыты бойынша)
  Демалыс күндері: сенбі, жексенбі

  Жоба Туралы