Реклама +7(700) 388 81 09
< Назад к документу

Қазақстан Республикасының кейбір заң актілеріне салық салу мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы

Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 29 қарашадағы N 500-ІІ Заңы

       1-бап.  Қазақстан Республикасының мына заң актiлерiне өзгерiстер мен толықтырулар енгiзiлсiн:

      1. Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 30 қаңтардағы Әкiмшiлiк құқық бұзушылық туралы  кодексiне  (Қазақстан Республикасы Парламентiнiң Жаршысы, 2001 ж., N 5-6, 24-құжат; N 17-18, 241-құжат; N 21-22, 281-құжат; 2002 ж., N 4, 33-құжат; N 17, 155-құжат; 2003 ж., N 1-2, 3-құжат; N 4, 25-құжат; N 530-құжат; N 11, 56, 64, 68-құжаттар; N 14, 109-құжат; N 15, 122, 139-құжаттар; N 18, 142-құжат):
      1) 209-бапта:
      4-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
      "4. Салық кезеңi үшiн iс жүзiнде есептелген корпорациялық табыс салығы немесе жеке табыс салығы сомасының салық кезеңi iшiнде есептелген аванстық төлемдер сомасынан он процент мөлшерде асып түсуi - ic жүзiндегi салықтың асып түскен сомасының жетпiс процентi мөлшерiнде айыппұл салуға әкеп соғады.";
      5-тармақ алып тасталсын;
      2) 214-бапта "акциз алымының таңбаларымен" деген сөздер "акциздiк маркалармен" деген сөздермен ауыстырылсын.

      2. "Салық және бюджетке төленетiн басқа да мiндеттi төлемдер туралы" 2001 жылғы 12 маусымдағы Қазақстан Республикасының  Кодексiне  (Салық кодексi) (Қазақстан Республикасы Парламентiнiң Жаршысы, 2001 ж., N 11-12, 168-құжат; 2002 ж., N 6, 73, 75-құжаттар; N 19-20, 171-құжат; 2003 ж., N 1-2, 6-құжат; N 4, 25-құжат; N 11, 56-құжат; N 15, 133, 139-құжаттар):
      1) Кодекстiң бүкіл мәтiнi бойынша "акциз алымы маркалары", "акциз алымы маркаларының", "акциз алымы маркаларын", "акциздiк алымы маркаларын", "акциз алымының (бүлiнген немесе жоғалған (оның iшiнде ұрланған) маркалары", "акциз алымының бүлінген немесе жоғалған маркалары", "акциз алымының бүлінген маркаларын" деген сөздер тиiсiнше "акциздiк маркалар", "акциздiк маркалардың", "акциздiк маркаларды", "бүлінген немесе жоғалған (оның iшiнде ұрланған) акциздiк маркалар", "бүлiнген немеce жоғалған акциздiк маркалар", "бүлінген акциздiк маркаларды" деген сөздермен ауыстырылсын;
      2) 10-баптың 1-тармағында:
      1) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:
      "1) қайырымдылық көмек - жеке тұлғаларға әлеуметтiк қолдау көрсету мақсатында, коммерциялық ұйымдарға, сондай-ақ қызметiн әлеуметтiк салада жүзеге асыратын ұйымдарға олардың жарғылық қызметiн қолдау мақсатында өтеусiз негiзде берiлетiн мүлiк;";
      7) тармақшада "орналастырылу" және "сатып алу" деген сөздерден кейiн "(купон есепке алынбаған)" деген сөздермен толықтырылсын;
      12) тармақша алып тасталсын;
      14) тармақша "купон" деген сөзден кейiн "(бұдан әрі - купон)" деген сөздермен толықтырылсын;
      20) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:
      "20) салық агентi - осы Кодекске сәйкес төлем көзiнен ұсталатын салықтарды есептеу, ұстау және аудару жөнiндегi мiндет жүктелген жеке кәсiпкер, жеке нотариус, адвокат, заңды тұлға, оның iшiнде Қазақстан Республикасында қызметiн тұрақты мекеме, филиал, өкiлдiк арқылы жүзеге асыратын резидент емес заңды тұлға;";
      мынадай мазмұндағы 22-1) тармақшамен толықтырылсын:
      "22-1) жер қойнауын пайдаланушылар - Қазақстан Республикасының аумағында, мұнай операцияларын қоса алғанда, жер қойнауын пайдалану жөнiндегi операцияларды Қазақстан Республикасының заң актілерiне сәйкес жүзеге асыратын жеке және заңды тұлғалар;";
      23) тармақша алып тасталсын;
      24) тармақша "орналастыру" және "сатып алу" деген сөздерден кейiн "(купон есепке алынбаған)" деген сөздермен толықтырылсын;
      27) тармақшаның үшiншi абзацында:
      "; осыған байланысты техникалық көмек көрсету үшiн" деген сөздер алып тасталсын;
      "төленетiн төлем" деген сөздерден кейiн нүкте қойылып, мынадай мазмұндағы сөйлеммен толықтырылсын:
      "Бербоут-чартер немесе димайз-чартер шарттары бойынша жалға алынатын теңiз және әуе кемелерi өнеркәсiптiк жабдыққа жатады;";
      29) тармақшада "және өзге де оқшауланған құрылымдық бөлiмше" деген сөздер алып тасталсын;
      3) 11-баптың 1-тармағының 2) тармақшасы "арқылы" деген сөзден кейiн "немесе салық консультантының қатысуымен" деген сөздермен толықтырылсын;
      4) 12-баптың 1-тармағының 6) тармақшасында "қайта құрылу арқылы қайта ұйымдастырылуын" дeгeн сөздер "осы Кодекстiң 69-бабы 7-тармағының бесiншi бөлiгiнде көзделген жағдайларды" деген сөздермен ауыстырылсын;
      5) 13-баптың 2-тармағының 4) тармақшасында "мiндеттi" деген сөз алып тасталып, мынадай мазмұндағы 5) тармақшамен толықтырылсын:
      "5) осы Кодекстiң 177-бабының 6-1-тармағының ережелерiн қолдануға мiндеттi.";
      6) 15-баптың 1-тармағында "жарналарының" деген сөзден кейiн "және Мемлекеттiк әлеуметтiк сақтандыру қорына әлеуметтiк аударымдардың" деген сөздермен толықтырылсын;
      7) 16-баптың 1-тармағының 5) тармақшасында "жарналарының" деген сөзден кейiн "және Мемлекеттік әлеуметтiк сақтандыру қорына әлеуметтiк аударымдардың" деген сөздермен толықтырылсын;
      8) 17-баптың 1-тармағында:
      3) тармақша "орындауына," деген сөзден кейiн "Мемлекеттiк әлеуметтiк сақтандыру қорына әлеуметтiк аударымдардың толық есептелуiне және уақтылы төленуiне," деген сөздермен толықтырылсын;
      11) тармақша "сақталуын," деген сөзден кейiн "оның Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес тиiстi уәкiлеттi органға толық және уақтылы тапсырылуын," деген сөздермен толықтырылсын;
      9) 29-баптың 7-тармағы "мiндеттемесi," деген сөзден кейiн "Қазақстан Республикасының акционерлiк қоғамдардың қызметiн реттейтiн заң актілерiнде көзделген жағдайларды, сондай-ақ" деген сөздермен толықтырылсын;
      10) 32-баптың 4-тармағы мынадай редакцияда жазылсын:
      "4. Жарғылық капиталына мемлекет қатысатын акционерлiк қоғамдардың салық берешегi сомаларын жабу үшiн соттың шешiмiмен жарияланған акцияларды мәжбүрлеп шығару жүргiзiлетiн салық берешек сомаларын төлеу жөнiндегi мiндеттемелерiн орындау мерзімдерi жарияланған акцияларды мәжбүрлеп шығару туралы сот шешiмi күшiне енген кезден бастап оларды орналастыру (өткiзу) аяқталғанға дейiн тоқтатыла тұрады.";
      11) 38-бапта:
      1-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
      1. Салық қызметi органы, осы бапта көзделген жағдайларды қоспағанда, салық кезеңi аяқталғаннан кейiн бес жыл iшiнде салықтарды және бюджетке төленетiн басқа да мiндеттi төлемдердi есептеуге немеce олардың есептелген сомасын қайта қарауға құқылы.";
      мынадай мазмұндағы 1-1-тармақпен толықтырылсын:
      "1-1. Қызметiн жер қойнауын пайдалануға арналған келiсiм-шартқа сәйкес жүзеге асыратын салық төлеушiлер бойынша салық қызметi органы жер қойнауын пайдалануға келiсiм-шарттың қолданылу мерзімi аяқталғаннан кейiн бес жыл iшiнде салық және бюджетке төленетін басқа да мiндеттi төлемдер сомасын есептеуге немесе олардың есептелген сомасын қайта қарауға құқылы, оларды есептеу әдiстемесiнде рентабельдiлiктiң iшкi нормасының (РIН) және R-фактордың (табыс көрсеткiшiнiң) көрсеткiштерi қолданылады.";
      12) 39-бапта:
      1-тармақ мынадай мазмұндағы екiншi бөлiкпен толықтырылсын:
      "Осы Кодекстiң 198-1-бабына сәйкес резидент емес салық төлеушiге қайтарылуға тиiс төленген салық сомасы да артық төленген салық сомасы болып танылады.";
      2-тармақта "бес" деген сөз "он" деген сөзбен ауыстырылсын;
      мынадай мазмұндағы 2-1-тармақпен толықтырылсын:
      "2-1. Қазақстан Республикасының кеден шекарасы арқылы тауарларды өткiзген кезде кеден органдары алатын салықтардың бюджетке артық төленген сомасы салық төлеушiнiң өтiнiшi бойынша, салықтардың артық төленген сомаларының бар екендiгi туралы кеден органының растамасымен қоса, өтiнiш берiлген күннен бастап он жұмыс күнi iшiнде осы бапта белгiленген тәртiппен салық берешегiн жабу есебiне есептеуге жатады.";
      13) 40-бап мынадай мазмұндағы 2-1-тармақпен толықтырылсын:
      "2-1. Қазақстан Республикасының кеден шекарасынан тауарларды өткiзген кезде кеден органдары алатын салық және бюджетке төленетiн басқа да мiндеттi төлемдердiң артық төленген сомаларын қайтару, салық және бюджетке төленетiн басқа да мiндеттi төлемдердiң артық төленген сомаларының бар екендiгі туралы кеден органының растамасымен қоса, қайтару туралы өтiнiш берiлген күннен бастап он бес жұмыс күнi iшiнде төленген жерi бойынша жүргiзiледi.";
      14) 46-баптың 7-тармағында "акциялардың қосымша эмиссиясы", "акциялардың қосымша эмиссиясын" деген сөздер тиiсiнше "жарияланған акциялар мәжбүрлеп", "жарияланған акцияларды мәжбүрлеп" деген сөздермен ауыстырылсын;
      15) 50-бапта:
      1-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
      "1. Салық төлеушi декларациялар және (немесе) есеп айырысулар бойынша, сондай-ақ салық тексерулерi нәтижелерi бойынша есептеген салық берешегi сомалары төленбеген немесе толық төленбеген жағдайда, салық органы салық берешегiнiң сомасын салық төлеушiнің және (немесе) дербес салық төлеушi болып табылмайтын оның құрылымдық бөлiмшелерінің банк шоттарынан олардың келiсiмiнсiз мәжбүрлеу тәртiбiмен өндiрiп алуға құқылы.
      Осы тармақтың ережелерi Қазақстан Республикасының зейнетақымен қамсыздандыру туралы заң актiсiне сәйкес өндiрiп алуға жол берiлмейтiн банк шоттарына қолданылмайды.";
      5-тармақта "теңгелiк банк шоттарында" деген сөздер "теңгемен жүргiзiлетiн банк шоттарында" деген сөздермен ауыстырылсын; "валюталық банк шоттарынан" деген сөздер "шетел валютасымен жүргiзiлетiн банк шоттарынан" деген сөздермен ауыстырылсын;
      7-тармақтың 2) тармақшасында "екiншi кезекте еңбек келiсiмi бойынша," деген сөздер "екiншi кезекте клиенттiң жинақтаушы зейнетақы қорларына мiндеттi зейнетақы жарналарын аудару жөнiндегi мiндеттемелерi бойынша еңбек келiсiмi," деген сөздермен ауыстырылсын;
      16) 55-бап мынадай редакцияда жазылсын:
      "55-бап. Салық төлеушінің-жарғылық капиталына мемлекет қатысатын акционерлiк қоғамның жарияланған акцияларын мәжбүрлеп шығару
      Осы Кодекстiң 49-бабының 1)-4) тармақшаларында көзделген барлық шаралар қолданылғаннан кейін салық төлеуші-жарғылық капиталына мемлекет қатысатын акционерлік қоғам салық берешегі сомаларын өтемеген жағдайда, уәкілеттi мемлекеттiк орган Қазақстан Республикасының заңдарында белгiленген тәртiппен, сотқа жарияланған акцияларды мәжбүрлеп шығару туралы талап-арызбен жүгiнуге құқылы.";
      17) 68-баптың 2-тармағының екiншi абзацы "зейнетақы жарналары" деген сөздерден кейiн "және Мемлекеттiк әлеуметтiк сақтандыру қорына әлеуметтiк аударымдар" деген сөздермен толықтырылсын;
      18) 69-бапта:
      4-тармақ алып тасталсын;
      7-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
      "7. Салық төлеушi қайта ұйымдастыру немесе тарату туралы шешiм қабылданған күннен бастап үш жұмыс күнi iшiнде ол туралы салық органына жазбаша хабарлайды.
      Салық төлеушiнi (заңды тұлғаны) қосу, бiрiктiру, бөлу жолымен қайта ұйымдастырған немесе таратқан кезде қайта ұйымдастырылған немесе таратылған әрбiр салық төлеушiге салық кезеңi басталғаннан қайта ұйымдастыру немесе тарату аяқталған күнге дейiн өткiзу актiсiнiң, тиiсiнше бөлу немесе тарату балансының негiзiнде бөлек салық есептiлiгi жасалады.
      Осы тармақта көрсетiлген есептiлiк заңды тұлғаның қайта ұйымдастырылуына немесе таратылуына байланысты құжаттық тексерудi жүргiзу туралы өтiнiшпен бір уақытта өткiзу актiсiн, бөлу немесе тарату балансын бекiткен күннен бастап үш жұмыс күнi iшiнде тапсырылады.
      Заңды тұлғаны бөлiп шығару жолымен қайта ұйымдастыруға байланысты құжаттық тексерудi жүргiзу туралы өтiнiш бөлу балансын бекiткен күннен бастап үш жұмыс күнi iшiнде тапсырылады.
      Осы тармақтың ережелерi қайта құру, сондай-ақ басқа заңды тұлғаны бiрiктiру жолымен қайта ұйымдастырылатын заңды тұлғаларға қолданылмайды.";
      19) 74-баптың 1-тармағы мынадай редакцияда жазылсын:
      "1. Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес жасалған лизинг шарты бойынша амортизациялауға жататын негiзгi құралдарды үш жылдан астам мерзiмге беру, егер ол мынадай талаптардың бiрiне сай келсе:
      1) негiзгi құралдарды лизинг алушының меншiгiне беру және (немесе) лизинг алушыға негiзгi құралдарды тiркелген бағамен сатып алу жөнiнде құқық беру лизинг шартында белгiленсе;
      2) қаржы лизингiнiң мерзiмi негiзгi құралдардың пайдалы қызметi мерзiмiнiң жетпiс бес процентiнен acca;
      3) қаржы лизингiнiң барлық мерзiмi үшiн лизинг төлемдерiнің ағымдағы (дисконтталған) құны қаржы лизингi бойынша берілетiн негiзгі құралдар құнының тоқсан процентiнен асса, ол қаржы лизингi болып табылады.
      Қаржы лизингiне (лизинг бойынша) берiлген (алынған) негiзгi құралдардың құны лизинг шарты жасалған кезiне айқындалады.
      Салық салу мақсатында мұндай мәмiле лизинг алушының негiзгi құралдарды сатып алуы ретiнде қарастырылады. Бұл ретте лизинг алушы негiзгi құралдардың иесi ретiнде, ал лизинг төлемдерi лизинг алушыға берiлген кредит бойынша төлемдер ретiнде қарастырылады.";
      20) 81-баптың 2-тармағының 3) тармақшасында "келiсiлген өтемдер" деген сөздер "бағалар, өтемдер" деген сөздермен ауыстырылсын;
      21) 82-баптың 1-тармағында:
      бiрiншi абзацтың бiрiншi сөйлемi "сондай-ақ" деген сөзден кейiн "Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес мемлекеттiк қажеттiлiктер үшiн сатып алынған активтердi қоспағанда," деген сөздермен толықтырылсын;
      6) тармақша "заңды тұлғаға" деген сөздерден кейiн ", консорциумдарға" деген сөзбен толықтырылсын;
      22) 91-баптың 1-тармағында:
      6) тармақша "мемлекеттiк кәсiпорынның" деген сөздердiң алдынан, "немесе" деген сөзден кейiн "республикалық" деген сөзбен толықтырылсын;
      7) тармақшадағы "алып тасталуға тиiс." деген сөздер алып тасталып, мынадай мазмұндағы 8) тармақшамен толықтырылсын:
      "8) Қазақстан Республикасының мiндеттi әлеуметтiк сақтандыру туралы заңдарына сәйкес алынған және Мемлекеттiк әлеуметтiк сақтандыру қорының активтерiн ұлғайтуға жiберiлген инвестициялық табыстар алып тасталуға тиiс.";
      23) 94-бапта:
      1-тармақтың 4) тармақшасында "депозиттер" деген сөз "салымдар (депозиттер)" деген сөздермен ауыстырылсын;
      2 және 3-тармақтар мынадай редакцияда жазылсын:
      "2. Сыйақы бойынша шегерiм:
      салық кезеңi үшiн салық төлеушінің резидентке төлейтiн сыйақы сомасы
      қосу
      меншiктi капиталдың орташа жылдық сомасының мiндеттемелердiң орташа жылдық сомасына қатынасының, шектi коэффициент және салық кезеңi үшiн салық төлеушiнiң резидент емеске төлейтiн сыйақы сомасының көбейтiндiсi ретiнде есептелетiн сома түрiнде есептелетін сома шегiнде жүргiзiледi.
      3. Осы баптың 2-тармағының мақсаттары үшiн:
      1) меншiктi капиталдың орташа жылдық сомасы есептi салық кезеңiнiң әрбiр айының соңындағы меншiктi капитал сомаларының орташа арифметикалық шамасына тең;
      2) мiндеттемелердің орташа жылдық сомасы есептi салық кезеңiнiң әрбiр айының iшiнде олар бойынша сыйақы төленетiн мiндеттемелердiң ең жоғары сомасының орташа арифметикалық шамасына тең;
      3) қаржы ұйымдары үшiн шектi коэффициент - 7-гe, өзге заңды тұлғалар үшiн 4-кe тең.";
      4-тармақ алып тасталсын;
      24) 95-бап мынадай мазмұндағы екiншi бөлiкпен толықтырылсын:
      "Осы бапта көзделген шегерiмге жатқызу тәртiбi осы Кодекстің 83-бабына сәйкес бұрын табыс деп танылған мiндеттемелердi төлеу жағдайында да қолданылады.";
      25) 100-баптың 1-тармағы мынадай редакцияда жазылсын:
      "1. Шегерiмге салық төлеушiнің Қазақстан Республикасының заңдарында айқындалатын мөлшерде:
      1) қызметкерлердiң уақытша еңбекке жарамсыздығына ақы төлеуге есептелген;
      2) жүктiлігі мен босануы бойынша демалысына ақы төлеуге есептелген;
      3) өзiнің еңбек (қызмет) мiндеттерiн орындауына байланысты мертігуіне немесе денсаулығының өзге де зақымдануына байланысты қызметкерге (бұрынғы қызметкерге) келтiрiлген зиянды өтеуге бағытталған;
      4) Мемлекеттiк әлеуметтiк сақтандыру қорына әлеуметтiк аударымдар бойынша есептелген шығыстары жатады.";
      26) 101-баптың 1-тармағы мынадай мазмұндағы екiншi бөлiкпен толықтырылсын:
      "Жеке топ құрылғаннан кейiн болған осындай шығыстар оның ұлғаюына жатқызылады.";
      27) 105-бап мынадай мазмұндағы 1-1-тармақпен толықтырылсын:
      "1-1. Негiзгi құралдар - сатып алған кездегi құны тиiстi қаржы жылына арналған республикалық бюджет туралы заңда белгiленген елу айлық есептiк көрсеткiштен астам болатын, жұмыс iстеген мерзiмi бiр жылдан артық материалдық активтер.";
      28) 108-баптың 2-тармағының екiншi абзацында "2-тармағына" деген сөздер "2 және 6-тармақтарына" деген сөздермен ауыстырылсын;
      29) 110-баптың 1-тармағының кестесiнде:
      "Тiркелген активтердiң атауы" деген бағандағы "Кен байыту" деген сөздер "Кен өндiру" деген сөздермен ауыстырылсын;
      "Амортизацияның шектi нормасы (%)" деген бағанда:
      V тобында:
      6-кiшi тобындағы "20" цифры "25" цифрымен ауыстырылсын;
      19-кiшi тобындағы "8" цифры "15" цифрымен ауыстырылсын;
      VII тобында:
      3-кіші тобындағы "10" цифры "15" цифрымен ауыстырылсын;
      4-кiшi тобындағы "7" цифры "10" цифрымен ауыстырылсын;
      VIII тобында:
      1-кіші тобындағы "25" цифры "30" цифрымен ауыстырылсын;
      2-кiшi тобындағы "20" цифры "25" цифрымен ауыстырылсын;
      IX тобында:
      1-кіші тобындағы "8" цифры "10" цифрымен ауыстырылсын;
      4-кiшi тобындағы "8" цифры "10" цифрымен ауыстырылсын;
      6-кiшi тобындағы "10" цифры "15" цифрымен ауыстырылсын;
      30) 111-баптың 2-тармағындағы "100" цифры "300" цифрымен ауыстырылсын;
      31) 113-бапта:
      2 және 4-тармақтар мынадай редакцияда жазылсын:
      "2. Әрбiр топ бойынша негiзгi құралдарды жөндеуге арналған iс жүзiндегi шығыстар сомасы салық кезеңiнiң соңында топтың құндық балансынан белгiленген мынадай шектерде шегерiледi:

____________________________________________________________
Топ    Топтың атауы                     Шектi
N                                       нормасы
                                        (%)
____________________________________________________________
I      Үйлер, құрылыстар                15
II     Ғимараттар                       15
III    Беріліс құрылғылары              15
IV     Қуат машиналары мен жабдықтары   25
V      Қызмет түрлерi бойынша жұмыс
       машиналары мен жабдықтары
       (икемдi көлiктен басқа)          25
VI     Басқа машиналар мен жабдықтар
       (икемдi көлiктен басқа)          25
VII    Ұтқыр көлiк                      25
VIII   Компьютерлер, шеткерi құрылғылар 
       мен деректердi өңдеу жабдығы     20
IX     Басқа топтарға енгiзiлмеген
       тiркелген активтер               15

      Көрсетiлген шектен асатын сома тиiстi кiшi топтың құндық балансын iс жүзiндегi шығыстарға тепе-тең арттырады.";
      "4. Осы баптың 1-тармағында көрсетiлген, жалдаушы жалға алынатын негiзгi құралдарға қатысты жүргізген және жалға берушi жалдау шартына сәйкес өтемеген шығыстар осы бапта айқындалған тәртiппен шегерiмге жатқызылуға тиiс.";
      мынадай мазмұндағы 5 және 6-тармақтармен толықтырылсын:
      "5. Егер осы баптың 4-тармағында көрсетiлген шығыстар осы бапқа сәйкес шегерiмге жатқызылмаған жағдайда, мұндай шығыстар жалға алушыда тиiстi жекелеген амортизациялық кiшi топтар құрады және осы Кодекстің 107-бабында айқындалған тәртiппен жалдау шартының қолданылу мерзiмi iшiнде амортизациялық аударымдар түрінде жылдық жиынтық табыстан шегерiледi. Жалдау шартының қолданылу мерзiмi аяқталған соң жалға алушы тиiстi кiшi топтың құндық балансын шығарып тастайды.
      6. Инвестициялық жобаның шеңберiнде пайдалануға берiлген негiзгi құралдарды жөндеуге арналған iс жүзiндегi шығыстардың сомасы кiшi топтың тиiстi құндық балансын ұлғайтады.";
      32) 115-баптың 1-тармағының екiншi бөлiгі 8) тармақшада "сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының салық салу объектiсi болып табылмайды." деген сөздер алып тасталып, мынадай мазмұндағы 9) тармақшамен толықтырылсын:
      "9) Сақтандыру төлемдерiне кепiлдiк беру қоры мәжбүрлеп таратылатын сақтандыру ұйымының сақтанушысымен жасалған мiндеттi сақтандыру шарты бойынша сақтандыру сыйлықақыларын төлеу үшiн сақтандыру төлемдерiне кепiлдiк беру жүйесiне қатысушы болып табылатын сақтандыру ұйымдарына беретiн өтемақы төлемдерi сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының салық салу объектiсi болып табылмайды.";
      33) 16-тараудың 2-параграфы мынадай мазмұндағы 119-1-баппен толықтырылсын:
      "119-1-бап. Мұнай-химия өнеркәсiбiндегi қызметтi жүзеге асыратын жекелеген ұйымдарға салық салу
      1. Осы баптың күші қолданылатын, мұнай-химия өнеркәсiбiндегi қызметтi жүзеге асыратын ұйымдарға бiр мезгiлде мынадай талаптарға сәйкес келетiн:
      1) 2004 жылғы 1 қаңтардан бастап 2007 жылғы 31 желтоқсанды қамтитын аралықтағы кезеңде мемлекеттiк тiркеуден өткен;
      2) өндiрiстiк мақсаттағы (толық технологиялық циклi бар) объектiлерiн мемлекеттiк қабылдау комиссиялары осы тармақтың 1) тармақшасында көрсетiлген кезеңде пайдалануға қабылдаған;
      3) жылдық жиынтық табысының кемiнде 90 процентiн Қазақстан Республикасының Үкiметi айқындайтын қызмет түрлерi бойынша Қазақстан Республикасының жер қойнауынан өндiрiлетiн мұнай және (немесе) газ өнiмдерiн өңдеуге негiзделген жеке өндiрiсiнiң тауарларын өткiзуден алынуға тиiс (алынған) табыстар құрайтын;
      4) өндiрiстiк мақсаттағы объектiлерiне (осы тармақтың 2) тармақшасында көзделген) инвестициялардың ең төменгi көлемi тиiстi қаржы жылына арналған республикалық бюджет туралы заңда белгiленген кемiнде бес миллион айлық есептiк көрсеткiштi құрайтын ұйымдар жатады.
      2. Осы баптың күші қолданылмайтын ұйымдарға:
      жер қойнауын пайдаланушылар;
      акцизделетiн тауарлар өндiретiн ұйымдар;
      арнаулы салық режимдерiн қолданатын ұйымдар жатады.
      3. Осы баптың 1-тармағында көрсетiлген ұйымдардың салықтарды есептер осы Кодексте белгiленген тәртiппен, осы баптың 4-тармағында көзделген ерекшелiктер ескерiле отырып жүргiзiледi.
      4. Бюджетке төленуге тиiстi корпорациялық табыс салығының сомасын айқындау кезiнде осы Кодекстiң 125-бабына сәйкес есептелген корпорациялық табыс салығының сомасы жүз процентке азайтылады.
      Осы тармақта көзделген салық сомасының азайтылуы осы Кодекстiң 126-бабына сәйкес айқындалатын корпорациялық табыс салығы бойынша аванстық төлемдер сомаларын есептеу кезiнде де қолданылады.
      5. Осы баптың 1-тармағында көрсетiлген талаптар сақталмаған жағдайда, мұнай-химия өнеркәсiбiндегi қызметтi жүзеге асыратын ұйымдардың табыстарына жалпыға бiрдей белгiленген тәртiппен салық салынуға тиiс.
      6. Осы баптың 4-тармағында белгiленген тәртiптi мұнай-химия өнеркәсiбiндегi қызметтi жүзеге асыратын ұйымдар (осы баптың 1-тармағында көзделген талаптарды сақтаған кезде) мемлекеттiк қабылдау комиссиялары өндiрiстiк мақсаттағы объектiлердi пайдалануға қабылдаған күннен бастап бес жыл бойы қолданады.
      7. Салық кезеңi, салық және бюджетке төленетiн басқа да мiндеттi төлемдер бойынша салық есептілігiн табыс етудiң тәртiбi мен мерзiмдерi осы Кодекске сәйкес айқындалады.";
      34) 120-бапта:
      1-тармақта "акционерлiк қоғамдар, мекемелер мен тұтыну кооперативтерiнен басқа," деген сөздер "акционерлiк қоғамдарды, мекемелердi және пәтер (үй-жайлар) иелерi кооперативтерiнен басқа тұтыну кооперативтерiн қоспағанда," деген сөздермен ауыстырылсын;
      2-тармақ "жарналар," деген сөзден кейін "кондоминиумға қатысушылардың жарналары," деген сөздермен толықтырылсын;
      мынадай мазмұндағы 5-тармақпен толықтырылсын:
      "5. Белгіленген тәртіппен салық салуға жататын табыстарды алған кезде шығыстардың жалпы сомасындағы коммерциялық емес ұйым шығыстарының шегерiмдерге жатқызылуға тиiс сомасы коммерциялық емес ұйым табыстарының жалпы сомасындағы осы баптың 2-тармағында көрсетiлмеген табыстардың үлес салмағын негiзге ала отырып, барабарлық әдiсi бойынша анықталады.";
      35) 121-баптың 1-тармағының бiрiншi абзацы мынадай редакцияда жазылсын:
      "1. Қызметiн әлеуметтік салада жүзеге асыратын ұйымдарға жылдық жиынтық табысының кем дегенде тоқсан процентiн грант, қайырымдылық көмек, өтеусiз берiлген мүлiк, өтеусiз негiздегi аударымдар мен қайырмалдықтар түрiнде алынған табыстар, сондай-ақ қызметтің мынадай түрлерiнен:";
      36) 122-бап мынадай мазмұндағы 4-1-тармақпен толықтырылсын:
      "4-1. Қызметінiң айрықша түрі ауыл шаруашылығы саласында микрокредит беру болып табылатын микрокредиттiк ұйымдар салық салынатын табысты қызметтiң осы түрiнен алынған табыстардың сомасына азайтады.";
      37) 126-бапта:
      2 және 3-тармақтар мынадай редакцияда жазылсын:
      "2. Салық кезеңi iшiнде төленетiн корпорациялық табыс салығы бойынша аванстық төлемдер сомаларын салық төлеушi ағымдағы салық кезеңi үшiн корпорациялық табыс салығының болжамды сомасын негiзге ала отырып, бiрақ егер осы бапта өзгеше көзделмесе, өткен салық кезеңi үшiн аванстық төлемдер сомаларының есебiндегi аванстық төлемдердің орташа айлық есептелген сомаларынан кем емес етiп есептеп шығарады.
      3. Өткен салық кезеңi үшiн корпорациялық табыс салығы бойынша декларацияда көрсетiлген iс жүзiндегi салық мiндеттемесiнiң сомасы өткен салық кезеңi үшiн аванстық төлемдер сомаларының есебiндегi аванстық төлемдер сомаларынан асып кеткен кезде, салық төлеушi өткен салық кезеңi үшiн корпорациялық табыс салығы бойынша декларацияда көрсетiлген iс жүзiндегі салық мiндеттемесi мөлшерiн негiзге ала отырып, декларация тапсырғаннан кейiнгi кезең үшiн аванстық төлемдер сомаларын есептеуге мiндеттi.";
      5-тармақтағы "есептi жылдан кейiнгi жылдың" деген сөздер "есептi салық кезеңiнің" деген сөздермен ауыстырылсын;
      8-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
      "8. Салық төлеушi салық кезеңi iшiнде, өткен салық кезеңi үшiн декларация тапсырғанға дейiн төленуге тиiс аванстық төлемдердiң сомаларын қоспағанда, түзетудің себептерiн жазбаша негiздей отырып, салық кезеңiнiң алдағы айлары үшiн аванстық төлемдер сомаларының түзетiлген есебiн беруге құқылы.";
      38) 127-баптың 1-тармағындағы "Егер осы Koдексте өзгеше көзделмесе," деген сөздер алып тасталсын;
      39) 128-бап алып тасталсын;
      40) 129-баптың 3-тармағында "резидент заңды және жеке тұлғаларының" деген сөздер "резидент болып табылатын жеке және заңды тұлғаларының" деген сөздермен ауыстырылсын; "ұсталған" деген сөзден кейiн "және (немесе) төленген" деген сөздермен толықтырылсын;
      41) 130-бапта:
      1-тармақтағы "табысының резидентке қатысты осы бөлiгi" деген сөздер "пайдасының резидентке қатысты бөлiгi" деген сөздермен ауыстырылсын;
      мынадай мазмұндағы 1-1-тармақпен толықтырылсын:
      "1-1. Жеңiлдетiлген салық салынатын елде орналасқан және (немесе) тiркелген резидент емес заңды тұлға пайдасының бiр бөлiгi Қазақстан Республикасы Президентiнiң салық салынатын табысына қосылатын осы пайданың жалпы сомасы резидент еместің шоғырландырылған қаржылық есептілігiмен расталуға тиiс.";
      2-тармақтағы "айқындалатын салық ставкасынан 1/3 төмен болса" деген сөздер "айқындалатын салық ставкасының 1/3-iнен аспайтын болса" деген сөздермен ауыстырылсын;
      42) 131-бапта:
      1-тармақта:
      4) тармақша "алған" деген сөзден кейiн ", осындай резидент еместердiң тұрақты мекемесiмен байланысы жоқ" деген сөздермен толықтырылсын;
      5) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:
      "5) уәкiлеттi органның лицензиясы негiзiнде заем операцияларын жүзеге асыратын ұйымдарға төленетiн кредиттер (заемдар) бойынша сыйақыны және резидент банктер мен лизинг берушiлерге төленетiн сыйақыны қоспағанда, заңды тұлғаларға борыштық бағалы қағаздар бойынша төленетiн сыйақыдан басқа сыйақы;";
      1-1-тармақта:
      1) тармақша "сыйақылар" деген сөзден кейiн "және агенттік облигациялар" деген сөздермен толықтырылсын;
      2) тармақша "зейнетақы қорларына" деген сөздерден кейiн "және орналастырылған активтер бойынша Мемлекеттiк әлеуметтiк сақтандыру қорына" деген сөздермен толықтырылсын;
      2-тармақтағы "коммерциялық емес ұйымдарды және әлеуметтiк саладағы қызметтi жүзеге асыратын ұйымдарды" деген сөздер "қызметiн әлеуметтiк салада жүзеге асыратын ұйымдарды және салымдар (депозиттер) жөнiндегi сыйақылар бойынша коммерциялық емес ұйымдарды" деген сөздермен ауыстырылсын;
      43) 135-баптың 3-тармағы "алатын" деген сөзден кейiн ", осындай резидент еместердiң тұрақты мекемесiмен байланысы жоқ" деген сөздермен толықтырылсын;
      44) 139-баптың 2-тармағында:
      бiрiншi бөлiктің екiншi абзацы мынадай редакцияда жазылсын:
      "келісім-шартты жасасу кезiнде шаруашылық қызметтi жүзеге асыратын салық төлеушілер - тiркелген активтер пайдалануға берiлген жылдан, кейiнгi жылдың 1 қаңтарынан бастап;";
      екiншi бөлiк мынадай редакцияда жазылсын:
      "Корпорациялық табыс салығы бойынша преференциялар салық төлеушіге жылдық жиынтық табыстан осы Кодекстiң 107-бабы 1-тармағының 1) - 8) тармақшаларында көрсетiлген, амортизацияға жатпайтын тiркелген активтердi қоспағанда, инвестициялық жобалар шеңберiнде пайдалануға берiлген тiркелген активтердiң құнын преференциялардың қолданылу мерзiмiне қарай тең үлестермен шегерiмге жатқызуға құқық бередi.";
      45) 140-1-баптың 1-тармағындағы "осы Кодекстiң мақсаттары үшiн" деген сөздер ", егер осы Кодексте өзгеше көзделмесе," деген сөздермен ауыстырылсын;
      46) мынадай мазмұндағы 22-2-тараумен толықтырылсын:
      "22-2-тарау. "Ақтау теңiз порты" арнайы экономикалық
                   аймағының аумағында қызметiн жүзеге асыратын
                   ұйымдарға салық салу

      140-4-бап. Жалпы ережелер
      1. Егер осы бапта өзгеше көзделмесе, "Ақтау теңiз порты" арнайы экономикалық аймағының аумағында қызметiн жүзеге асыратын ұйымдарға мынадай шарттарға бiр мезгiлде сәйкес келетiн:
      1) жиынтық жылдық табысының кемiнде тоқсан процентiн Қазақстан Республикасының Үкiметi бекiтетiн қызметтiң басым түрлерiнiң тiзбесiне енгiзiлген қызметтiң мынадай түрлерi:
      химия өнеркәсiбi;
      резина және пластмасса бұйымдары өндiрiсi;
      өзге де металл емес минералдық өнiмдер өндiрiсi;
      металлургия өнеркәсiбi;
      дайын металл бұйымдары өндірісі;
      машиналар мен жабдықтар өндірісі бойынша құрылыс объектiлерiн сатуды қоса алғанда, өзi өндiретiн тауарларды сатудан алынуға тиiс (алынған) табыстар құрайтын;
      2) "Ақтау теңiз порты" арнайы экономикалық аймағының аумағындағы салық органында тiркеу есебiнде тұратын;
      3) "Ақтау теңiз порты" арнайы экономикалық аймағының аумағынан тыс жерлерде орналасқан жерi бойынша заңды тұлға функцияларының бір бөлiгiн орындайтын тұрақты жұмыс орындары жабдықталған құрылымдық бөлiмшелерi мен аумақтық оқшауланған бөлiмшелерi жоқ ұйымдар жатады. Егер жұмыс орны бiр айдан артық мерзiмге құрылса, ол тұрақты болып табылады.
      2. "Ақтау теңiз порты" арнайы экономикалық аймағының аумағында қызметiн жүзеге асыратын ұйымдарға:
      жер қойнауын пайдаланушылар;
      акцизделетін тауарларды өндiретiн ұйымдар;
      арнайы салық режимдерiн қолданатын ұйымдар жатпайды.
      3. Алынған (алынуға тиiс) табыстарды осы баптың 1-тармағының 1) тармақшасында көрсетiлген қызмет түрлерiнен алынатын табыстарға жатқызу өнеркәсiптiң тиiстi саласын басқару мәселелерi жөнiндегi және сәулет, қала құрылысы мен құрылыс iстерi жөнiндегi уәкiлеттi органдар уәкiлеттi мемлекеттiк органмен келiсiм бойынша белгiлеген тәртiппен және нысанда берiлген, "Ақтау теңiз порты" арнайы экономикалық аймағының аумағында орналасқан атқарушы органның растамасы негiзiнде жүзеге асырылады.

      140-5-бап. Салықты есептеу, төлеу тәртiбi мен мерзiмдерi
      1. "Ақтау теңiз порты" арнайы экономикалық аймағының аумағында қызметiн жүзеге асыратын ұйымдардың салықтарды есептеуi осы баптың 2 және 3-тармақтарында көзделген ерекшелiктердi ескере отырып, осы Кодексте белгiленген тәртiппен жүргiзiледi.
      2. Бюджетке төленуге тиiстi корпорациялық табыс салығының сомасын айқындау кезiнде осы Кодекстiң 125-бабына сәйкес есептелген корпорациялық табыс салығының сомасы жүз процентке азайтылады.
      Осы тармақта көзделген салық сомасын азайту осы Кодекстiң 126-бабына сәйкес айқындалатын корпорациялық табыс салығы бойынша аванстық төлемдер сомаларын есептеу кезiнде де қолданылады.
      3. "Ақтау теңiз порты" арнайы экономикалық аймағының аумағында орналасқан және осы Кодекстiң 140-4-бабы 1-тармағының 1) тармақшасында көрсетiлген қызмет түрлерiн жүзеге асыру кезiнде пайдаланылатын салық салу oбъектiлерi бойынша:
      1) жер салығын есептеу кезiнде тиiстi ставкаларға 0 коэффициентi;
      2) мүлiк салығын есептеу кезiнде салық салу объектiлерiнiң жылдық орташа құнына 0 процент cтaвкa қолданылады.

      140-6-бап. Салық кезеңi және салық есептілігi
      Салық кезеңi, салық және бюджетке төленетiн басқа да мiндеттi төлемдер бойынша салық есептілiгін беру тәртiбi мен мерзiмдерi осы Кодекске сәйкес айқындалады.";
      47) 144-бапта:
      1-тармақта:
      бiрiншi абзацта "1." деген цифр алып тасталсын;
      1) тармақшада "еңбекақы төлеуге байланысты төлемдердi қоспағанда," деген сөздер алып тасталсын;
      3) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:
      "3) жеке тұлғаның өмiрi мен денсаулығына келтiрiлген зиянды Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес өтеу (жоғалтқан жалақысына қатысты өтеуден басқа);";
      6) тармақша "iшкi iстер органдарының" деген сөздерден кейiн ", қылмыстық-атқару жүйесi органдары мен мекемелерiн" деген сөздермен толықтырылсын;
      мынадай мазмұндағы 22-1) және 26-1) тармақшалармен толықтырылсын:
      "22-1) жұмыс берушiнiң жиынтық жылдық табысты алуға байланысты емес және шегерiмдерге жатқызылмайтын, нақты жеке тұлғалардың табысы болып табылмайтын шығыстары;";
      "26-1) Мемлекеттiк әлеуметтiк сақтандыру қорынан төленетiн әлеуметтiк төлемдер;";
      37) тармақша "сомалары" деген сөзден кейiн ", сондай-ақ Қазақстан Республикасының заңдарында көзделген тәртiппен сақтандыру ұйымдарына бағытталған, зейнетақы аннуитетінің шарттары бойынша сатып алу сомалары;" деген сөздермен толықтырылсын;
      мынадай мазмұндағы 38) тармақшамен толықтырылсын:
      "38) сақтандырылушы қайтыс болған жағдайда жинақтаушы сақтандыру шарты бойынша жүзеге асырылатын сақтандыру төлемдерi.";
      2-тармақ алып тасталсын;
      48) 147-баптың 2-1-тармағындағы "Қазақстан Республикасының заңдарында белгіленген тәртiппен" деген сөздер "олардың орналасқан жерi бойынша" деген сөздермен ауыстырылсын;
      49) 152-бапта:
      1-тармақ мынадай мазмұндағы 5) және 6) тармақшалармен толықтырылсын:
      "5) жинақтаушы зейнетақы қорларына Қазақстан Республикасының заңдарында белгіленген мөлшердегi ерiктi кәсiби зейнетақы жарналары;
      6) жеке тұлғаның өмiрi мен денсаулығын жинақтаушы сақтандыру шарттары бойынша өз пайдасына енгiзетiн, тиiстi қаржы жылына арналған республикалық бюджет туралы заңда белгiленген айлық eceптік көрсеткіштің 5 еселенген шегiндегi сақтандыру сыйлықақылары.";
      мынадай мазмұндағы 1-1-тармақпен толықтырылсын:
      "1-1. Жарты айдан аз жұмыс iстеген қызметкердің төлем көзiнен салық салынатын табысын айқындау кезiнде, осы баптың 1-тармағының 1) және 2) тармақшаларына сәйкес, тиiстi қаржы жылына арналған республикалық бюджет туралы заңда белгiленген айлық есептiк көрсеткiш мөлшерiндегi шегерiмдер жүргiзiлмейдi.";
      50) мынадай мазмұндағы 153-1-баппен толықтырылсын:
      "153-1-бап. Қазақстан Республикасының резиденттерi болып
                  табылатын шетелдiк азаматтар мен азаматтығы жоқ
                  адамдар табыстарының жекелеген түрлерiнен жеке
                  табыс салығын есептеу және төлеу тәртiбi
      1. Осы Кодекстің 178-бабының 14), 16) және 17) тармақшаларында көрсетілген Қазақстан Республикасының резиденттерi болып табылатын шетелдiк азаматтар мен азаматтығы жоқ адамдардың табыстарынан жеке табыс салығын есептеудi, төлеудi, сондай-ақ салық есептілігiн берудi салық агентi осы Кодекстің 187-1-бабының 1-тармағында көзделген шарттар орындалған жағдайда, осы Кодекстiң 152-бабында белгiленген салық шегерiмдерiн ескере отырып, осы Кодекстің 187-1, 188-баптарына сәйкес жүргiзедi.
      2. Осы Кодекстiң 187-1-бабының 1-тармағында көзделген шарттар орындалмаған кезде осы баптың 1-тармағында көрсетiлген резидент жеке тұлғалардың табыстарынан жеке табыс салығын есептеудi, ұстауды және төлеудi салық агентi осы Кодекстiң 147 және 153-баптарына сәйкес жүргiзедi.
      3. Салық агентi осы баптың 1-тармағының ережелерiне қарамастан, осы Кодекстің 147 және 153-баптарына сәйкес резидент жеке тұлғалардың табыстарынан жеке табыс салығын есептеудi, ұстауды және төлеудi жүргiзуге құқылы.
      4. Жеке табыс салығын есептеудің және төлеудiң таңдап алынған тәртiбi салық кезеңiнiң iшiнде өзгермейтін болуға тиіс.";
      51) 161-бапта:
      1-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
      "1. Сақтандыру сыйлықақылары:
      жинақтаушы зейнетақы қорларындағы зейнетақы жинақтары есебiнен;
      жеке тұлғаның жинақтаушы сақтандыру шарттары бойынша өз пайдасына енгізетін сақтандыру сыйлықақылары есебінен төленген, сақтандыру ұйымдары жүзеге асыратын сақтандыру төлемдерi жеке тұлғаның жинақтаушы сақтандыру шарттары бойынша табысы болып табылады.";
      мынадай мазмұндағы 1-1-тармақпен толықтырылсын;
      "1-1. Жеке тұлғаның жинақтаушы сақтандыру шарттары бойынша табыстарына осындай шарттар мерзімінен бұрын тоқтатылған жағдайда төленетiн сатып алу сомасы жатады.";
      52) 164-баптың 3-тармағында:
      екiншi бөлiк мынадай редакцияда жазылсын:
      "Жеке табыс салығы бойынша аванстық төлемдерді есептеу мен төлеуді, сондай-ақ салық есептілігiн берудi осы тармақтың 1) тармақшасында айқындалған тұлға салық кезеңі iшiнде осы Кодекстiң 126 және 127-баптарына сәйкес жүргізеді.";
      мынадай мазмұндағы үшiншi бөлiкпен толықтырылсын:
      "Жеке табыс салығы бойынша аванстық төлемдерді eceптеу мен төлеуді, сондай-ақ салық есептілiгін беруді осы тармақтың 2) тармақшасында айқындалған тұлға салық кезеңі ішінде осы Кодекстің 191 және 192-баптарында белгіленген тәртіппен мерзімдерде жүргізеді.";
      53) 166-баптың 1-тармағының 1) тармақшасы "кәсiпкерлiк" деген сөздiң алдынан "Қазақстан Pecпубликасының заңдарына сәйкес мемлекеттік қажеттіліктер үшiн сатып алынған мүлiкті қоспағанда," деген сөздермен толықтырылсын;
      54) 169-бап "79-124" деген цифрлардан кейiн ", 130" деген цифрмен толықтырылсын;
      55) 170-бапта "оның iшiнде Қазақстан Республикасының шегiнен тыс жерлерден алынған табыстар" деген сөздер "сондай-ақ Қазақстан Республикасының шегiнен тыс жерлердегі көздерден алынған табыстар" деген сөздермен ауыстырылсын;
      56) 171-баптың 1-тармағының 6) тармақшасындағы "табыс етеді"  деген сөз алып тасталып, осы тармақ мынадай мазмұндағы 7) тармақшамен толықтырылсын:
      "7) осы Кодекстiң 144-бабы 1-тармағының 12) тармақшасында көрсетілген, табыстары олар үшiн белгіленген салық салынбайтын шектен асып кеткен жеке тұлғалар табыс етеді.";
      57) 173-бап мынадай редакцияда жазылсын:
      "173-бап. Шетел салығын есепке алу
      Егер осы бапта өзгеше белгіленбесе, Қазақстан Республикасынан тыс жерле төленген жеке табыс салығының сомалары осы Кодекстің 129-бабының 2 және 3-тармақтарында көзделген тәртіппен Қазақстан Республикасында жеке табыс салығын төлеу кезiнде eceпке алынады.    
      Салықтан есепке алынатын сомасының мөлшерi осы Кодексте белгіленген жеке табыс салығының ставкасын қолдана отырып, осы табыстан Қазақстан Pеспубликасында есептелуi мүмкін салық сомасынан аспауға тиiс.";
      58) 177-бaптa:
      3-тармақтың 1) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:
      "1) уәкiлетті тұлға арқылы Қазақстан Республикасында тәуекелді сақтандырушы немесе қайта сақтандыруды жүзеге асырса;";
      мынадай мазмұндағы 6-1-тармақпен толықтырылсын:
      "6-1. Өзге де заңды тұлғаға, оның ішінде тұрақты мекеме арқылы Қазақстан Республикасында қызметін жүзеге асыратын резидент емеске Қазақстан Республикасының аумағында жұмыс iстеу үшiн шетелдiк персоналды ұсыну жөнінде қызметтер көрсететін резидент емес мынадай шарттарды бiр мезгілде орындаған кезде:
      eгep мұндай персонал тек өзiн ұсынған заңды тұлғаның атынан және оның мүдделерiн көздеп әрекет етсе;
      шетелдiк персоналды ұсыну жөнiнде қызмет көрсететiн резидент eмec осындай персоналдың Қазақстан Республикасында орындайтын жұмыс нәтижелеріне жауапты болмаса;
      шетелдiк персоналды ұсыну жөнiнде қызмет көрсетуден алынатын резидент еместiң табысы осындай персоналдың өзін ұсынған заңды тұлғаның атынан және оның мүдделерiн көздеп өз міндеттерін орындаған уақытын ecкepe отырып анықталса және резидент емес тұлғаның осындай персоналды ұсыну шығындары жалпы сомасының он процентінен аспауға тиіс болса, Қазақстан Республикасындағы осындай қызметтер бойынша тұрақты мекеме құрмайды.
      Шетелдiк персоналды ұсыну жөнiнде қызмет көрceтуге арналған шығындардың жалпы сомасын растау үшін резидент емес қызмет көрсетудi алушыға есеп құжаттамасының көшiрмелерін табыс етуi міндетті.";
      59) 178-бапта:
      2) тармақшада "маркетингілік," деген сөз алып тасталсын;
      3) тармақшаның үшіншi абзацы "резидент заңды тұлғаға" деген сөздерден кейін ", консорциумға" деген сөзбен толықтырылсын;
      15) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:
      "15) осындай тұлғаларға резидент заңды тұлғаға қатысты жүктелген басқару міндеттерiн орындауға байланысты басшылардың қаламақылары және (немесе) басқару органының директорлар кеңесінің, басқарманың немесе өзге де органының мүшелерi алатын өзге де төлемдер. Бұл peттe осындай тұлғалардың басқару мiндеттемелерін iс жүзінде орындаған жер маңызды емес;";
      60) 179-бaптa:
      2-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
      "2. Қолма-қол және (нeмece) қолма-қол емес мысалдарда ақша, бағалы қағаздар, қатысу үлесiн, тауарлар, мүлiк беру, жұмыстар орындау, қызметтер көрсету, табыс алушы peзидент еместiң борышты талап етуін есептен шығару немесе есепке алу табысты төлеу деп түсініледi.";
      3-тармақта:
      2) тармақша "жүзеге асыруға" деген сөздерден кейін ", сондай-ақ халықаралық төлем карточкалары арқылы eceп айырысуды жүзеге асыруға" деген сөздермен толықтырылсын;
      6) тармақшада "жатпайды" деген сөз алып тасталып, мынадай мазмұндағы 7) және 8) тармақшалармен толықтырылсын:
      "7) Осы Кодекстiң 198-бабына сәйкес резидент еместiң шартты банк салымдары бойынша сыйақылары;
      8) сыйақыларды қоспағанда, халықаралық қаржы лизинг шарттары бойынша қаржы лизингіне негізгі қаражатты беруден түскен табыстар жатпайды.";
      61) 183-баптың 1-тармағы "мемлекеттiк бағалы қағаздарды" деген сөздерден кейiн "және агенттiк облигацияларды" деген сөздермен толықтырылсын;
      62) 186-бап мынадай pедакцияда жазылсын:
      "186-бап. Резидент емес заңды тұлғаның табыстарына жекелеген
                жағдайларда салық салу тәртібi
      1. Салық органында тiркемеген резидент емес заңды тұлғаның Қазақстан Республикасында тұрақты мекеме арқылы жүзеге асырған қызметiнен алатын табыстарына төлем көзінен жиырма проценттік ставка бойынша шегерім жасалмай табыс салығы салынуға тиіс.
      Бұл ретте салық агентінің төлем көзінен ұстаған табыс салығы тұрақты мекеме арқылы қызметін жүзеге асыратын резидент еместің салық міндеттемелерін өтеу шотының eceбiнe жатқызылуға тиіс.
      2. Қазақстан Республикасында қызметін тұрақты мекеме арқылы жүзеге асыратын резидент eмec салық төлеуші куәлігiнің нотариат куәландырған көшiрмесi резидент емес заңды тұлғаның салық органында тiркелуiн pacтaу болып табылады.";
      63) мынадай мазмұндағы 187-1-баппен толықтырылсын:
      "187-1-бап. Қазақстан Республикасынан тыс жерлерде Қазақстан
                  Республикасындағы көздерден төленетін резидент
                  емес жеке тұлғалар табыстарының жекелеген
                  түрлерiнен жеке табыс салығын есептеу және
                  төлеу тәртiбi
      1. Осы Кодекстiң 178-бабының 14), 16) және 17) тармақшаларында көрсетілген резидент eмec жеке тұлғалар табыстарынан жеке табыс салығын есептеу және төлеу мынадай шарттар бiр мезгілде орындалған:
      1) ocы Кодекстің 10-бабына сәйкес салық агенті болып табылатын, Қазақстан Республикасында қызметiн тұрақты мекеме, филиал, өкілдік арқылы жүзеге асыратын резидент емес заңды тұлға жұмыс беруші болып табылған;
      2) жеке еңбек шарты (келiсiм-шарт, келiсім) резидент емес жеке тұлға мен осы тармақтың 1) тармақшасында көрсетілген салық агенті арасында жасалған;
      3) резидент eмec жеке тұлғaғa табыстарын төлеу Қазақстан Республикасынан тыс жерде жүргізілген кезде осы баптың ережелеріне сәйкес жүргізіледі.
      2. Резидент емес жеке тұлғаның табыстарынан бiрiншi салық кезеңі үшін жеке табыс салығын есептеуді салық агентi осы Кодекстiң 145-бабының 1-тармағында белгіленген ставканы қолдана отырып, салық шегерімдерін eсепке алмай, жеке еңбек шартында (келісім-шартта, келiсiмде) көрсетілген резидент емес жеке тұлғаның табыс сомасынан жүргізедi.
      Бұдан кейінгі салық кезеңдерінде жеке табыс салығын салық агенті ағымдағы салық кезеңі үшiн жеке табыс салығының болжамды сомасын ecкepe отырып, өткен салық кезеңiнде шетелдiк азаматтар мен азаматтығы жоқ тұлғалардың табыстарынан алынған жеке табыс салығының есебiнде көрсетілген резидент емес жеке тұлғаның іс жүзіндегі салық міндеттемесінің сомасын негізге ала отырып есептейді.
      3. Жеке табыс салығын төлеуді салық кезеңiнiң ішiнде ай сайын ағымдағы айдың 20-сынан кешiктірмей аванстық төлемдерді тең үлестермен енгізу арқылы салық агенті жүргізеді.
      Салық агентi салық кезеңiнiң ішінде төлеуге тиiсті жеке табыс салығы бойынша аванстық төлемдердiң сомалары шетелдік азаматтар мен азаматтығы жоқ тұлғалардың табыстарынан алынатын жеке табыс салығы бойынша аванстық төлемдер сомасының есебiнде көрсетіледі.
      Шетелдiк азаматтар мен азаматтығы жоқ тұлғалардың табыстарынан алынатын жеке табыс салығы бойынша аванстық төлемдер сомасының есебiн салық агенті осы Кодекстiң 188-бабының 2-тармағында белгіленген мерзiмнен кешіктірмей, өзiнің тiркелген жері бойынша салық органына бередi.
      4. Резидент емес жеке тұлғалардың табыстарынан алынатын жеке табыс салығы бойынша салық кезеңiнiң iшiнде енгiзілген аванстық төлемдердің сомалары резидент емес жеке тұлғаның салық кезеңі үшін есептелген табысынан алынатын жеке табыс салығын төлеу есебiне есептеледі.
      5. Салық aгeнтi салық кезеңiнің қорытындылары бойынша шетелдiк азаматтар мен азаматтығы жоқ тұлғалардың табыстарынан алынатын жеке табыс салығының есебiн тапсыру үшін белгiленген мерзімнен кейiн он жұмыс күнiнен кешiктiрмей салық кезеңiнiң қорытындылары бойынша резидент eмec жeкe тұлғалардың табыстарынан алынатын жеке табыс салығының түпкілікті есебiн (төлеуді) жүзеге асырады.
      Салық кезеңiнiң қорытындылары бойынша шетелдiк азаматтар мен азаматтығы жоқ тұлғалардың табыстарынан алынатын жeкe табыс салығының есебiн салық агенті осы Кодекстің 188-бабының 2-тармағында белгіленген мерзiмнен кешiктiрмей, өзiнің тiркелген жері бойынша салық органына табыс етеді.
      6. Салық агенті салық кезеңінің алдағы айларына шетелдiк азаматтар мен азаматтығы жоқ тұлғалардың табыстарынан алынатын жеке табыс салығы бойынша аванстық төлемдер сомаларының түзетілген есебiн салық органына салық кезеңiнiң iшiнде беруге құқылы. Резидент емес жеке тұлғаның табыстарынан алынатын жеке табыс салығы бойынша аванстық төлемдердiң сомаларын азайту жағына қарай түзету кезінде салық агенті салық органына жазбаша өтiнiш беруi қажет.
      7. Осы баптың 1-тармағында белгіленген шарттар орындалмаған кезде резидент емес жеке тұлғаның табыстарынан алынатын жеке табыс салығын есептеудi, ұстауды және төлеуді осы Кодекстiң 187-бабына сәйкес салық агенті жүргізеді.
      8. Осы баптың 1-тармағына қарамай, салық агенті осы Кодекстің 187-бабына сәйкес резидент емес жеке тұлғалардың табыстарынан алынатын жеке табыс салығын есептеудi, ұстауды және төлеуді жүргізуге құқылы.
      9. Жеке табыс салығын есептеудiң және төлеудің таңдап алынған тәртiбi салық кезеңінің ішiнде өзгермейтiн болуға тиіс.";
      64) 188-бап мынадай редакцияда жазылсын:
      "188-бап. Салық есептілігін табыс ету
      1. Салық агенттерi төлем көзiнен ұсталатын табыс салығы бойынша есепті тіркелген жepi бойынша салық органдарына ocы Кодекстiң 182-бабында белгіленген мерзімдерде табыс eтугe міндетті.
      2. Осы Кодекстiң 187-1-бабына сәйкес жеке табыс салығын есептеуді және төлеудi жүзеге асыратын салық агенттерi тiркелген жері бойынша салық органдарында шетелдік азаматтар мен азаматтығы жоқ тұлғалардың табыстарынан алынатын жеке табыс салығы бойынша аванстық төлемдер сомасының есебiн oлap Қазақстан Peспубликасына келген күннен бастап жиырма бес жұмыс күнінен кешiктірмей және келесі салық кезеңдерінде күнтiзбелiк жылдың 20 қаңтарынан кешiктірмей табыс етуге міндетті.
      Осы Кодекстің 187-1-бабына сәйкec салық кезеңінің қорытындылары бойынша шетелдік азаматтар мен азаматтығы жоқ тұлғалардың табыстарынан алынатын жеке табыс салығының есебiн салық агенті тіркелген жері бойынша салық органына есептi салық кезеңнен кейiнгi жылдың 31 наурызынан кешіктiрмей табыс етеді.";
      65) 190-баптың 1 және 2-тармақтары мынадай редакцияда жазылсын:
      "1. Осы бапқа сәйкес резидент емес жеке тұлғалардың Қазақстан Республикасындағы көздерден алынған табыстарының мынадай түрлерiне:
      осы Кодекстің 191-бабына сәйкес салық салынуға жататын табыстарды қоспағанда, осы Кодекстiң 10-бабына сәйкес салық агенттерi болып табылмайтын тұлғалардан алынған табыстарға;
      сатылатын күні қор биржасының "А" және "В" ресми тізімдеріндегі акциялар мен облигацияларды, сондай-ақ мемлекеттік бағалы қағаздар мен агенттік облигацияларды қоспағанда, резиденттер шығарған бағалы қағаздарды сату кезіндегі құн өсімінен түскен табыстарға салық салынуға тиіс.
      2. Осы баптың 1-тармағында көрсетілген резидент емес жеке тұлғалардың табыстарына осы Кодекстiң 180-бабында белгіленген ставкалар бойынша шегерімдерді жүзеге асырмай салық салынуға тиіс.";
      66) 191-бапта:
      1-тармақта:
      1-тармақша "Қазақстан" деген сөздің алдынан "Осы Кодекске сәйкес арнайы салық режимдерiн қолданатын тұлғаларды қоспағанда," деген сөздермен толықтырылсын;
      2) тармақшадағы "14)-17) деген цифрлар "14), 16) және 17)" деген цифрлармен ауыстырылсын;
      5-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
      "5. Түпкiліктi есеп айырысу және жеке табыс салығын төлеу салық кезеңi үшін жеке табыс салығы бойынша декларация тапсыру үшiн белгіленген мерзімнен кейiн он жұмыс күнiнен кешіктірілмей жүргізіледі.";
      67) 192-бап мынадай редакцияда жазылсын:
      "192-бап. Жеке табыс салығының болжамды сомасы туралы
                мәлiмдеме және жеке табыс салығы жөнiндегі
                декларация
      1. Осы Кодекстің 191-бабында көрсетілген резидент емес жеке тұлғалар осы Кодекстің 527-бабында белгіленген тіркелу күнінен бастап жиырма бес жұмыс күнінен кешіктірмей және келесі жылдары күнтiзбелiк жылдың 20 қаңтарынан кешiктiрмей қызметiн жүзеге асыру кезеңіндегі жеке табыс салығының болжамды сомасы туралы мәлiмдеменi тiркелген жері бойынша салық органдарына табыс етуге мiндетті.
      2. Мыналар:
      1) осы Кодекстiң 191-бабының 1-тармағында көрсетілген;
      2) осы Кодекстiң 190-бабының 1-тармағында белгіленген табыстарды алатын;
      3) Қазақстан Республикасында отыз күнтiзбелiк күннен астам уақыт кәсiпкерлiк қызметiн жүзеге асыратын және салық кезеңі iшiнде Қазақстан Республикасындағы көздерден тиiсті қаржы жылына арналған республикалық бюджет туралы заңда белгіленген 500 айлық есептік көрсеткiштен астам табыс алатын резидент емес жеке тұлғалар осы Кодекстің 172-бабында белгiленген мерзiмнен кешiктірмей тiркелген жерi бойынша салық органдарына жеке табыс салығы жөнiндегі декларацияны табыс етедi.";
      68) 198-бапта:
      тақырып "салығын" деген сөзден кейiн "шартты банк салымдары арқылы" деген сөздермен толықтырылсын;
      7-тармақта "Халықаралық деген сөз "Қазақстан Республикасында жұмыстарды орындау (қызметтер көрсету) аяқталуына қарай және халықаралық" деген сөздермен ауыстырылсын;
      8-тармақ "Салық органы" деген cөздерден кейiн "уәкiлеттi мемлекеттік орган белгiлеген мерзiмнен кешіктiрмей" деген сөздермен толықтырылсын;
      10-тармақта "он жұмыс күнi iшiнде" деген сөздерден кейiн "не белгіленген мерзім өткен соң салық органының шешімі болмаған жағдайда" деген сөздермен толықтырылсын;
      69) мынадай мазмұндағы 198-1-баппен толықтырылсын:
      "198-1-бап. Резидент еместiң Қазақстан Республикасындағы
                  көздерден алған табыстарынан төленген табыс
                  салығын мемлекеттiк бюджеттен қайтару тәртiбi
      1. Тиiсті халықаралық шартты қолдануға құқығы бар резидент еместің Қазақстан Республикасындағы көздерден алған табыстарынан мемлекеттік бюджетке табыс салығы төленген жағдайда мұндай резидент еместің төленген табыс салығын осы Кодекстiң 38-бабында белгіленген талап қою мерзiмiнiң ішінде мемлекеттiк бюджетін қайтарып алуға құқығы бар.
      Бұл ретте Резидент емес салық органына уәкілетті мемлекеттiк орган белгілеген тәртіппен және нысанда халықаралық шартты қолдануға өтінiш бередi.
      2. Салық органы уәкілетті мемлекеттiк орган белгiлеген мерзiмнен кешiктірмей өтінiш қарайды және өтiнiште көрсетілген ақпарат дұрыс болған жағдайда резидент емеске осы Кодекстiң 40-бабында белгiленген тәртіппен мемлекеттік бюджеттен табыс салығы сомасын қайтаруды жүргiзедi.
      3. Халықаралық шарттың ережелерiн қолдану заңсыз болған жағдайда салық органы одан бас тартуын негiздеп, резидент eмескe жауап жiбередi.
      4. Салық органының бұл шешімiмен келіспеген жағдайда резидент еместiң мұндай шешiм алынған күннен бастап он жұмыс күні ішінде не белгіленген мерзiм өткен соң салық органының шешімі болмаған жағдайда уәкілетті мемлекеттiк органға (қажет болған жағдайда резиденттік елдiң құзыретті органын тарта отырып) халықаралық шарттардың ережелерiн қолданудың заңдылығына қатысты мәселенi қайта қарау туралы өтініш жасауға құқығы бар.";
      70) 200-баптың тақырыбы мен 1-тармағы мынадай редакцияда жазылсын:
      "200-бап. Халықаралық шартты резидент еместің Қазақстан
                Республикасындағы көздерден алған табыстарының
                жекелеген түрлерiне салық салуға қатысты қолдану
                тәртiбi
      1. Салық агентінің табыстарды резидент емеске төлеу кезінде, егер осындай резидент емес табыстарды түпкіліктi алушы болып табылса және халықаралық шартты қолдануға құқылы болса, оны қолдануға өтініш бермесе де, резидент eмec ұсынған резиденттіктi растаушы құжат негізiнде осындай халықаралық шартты қолдануға құқығы бар.
      Ocы бапта белгіленген халықаралық шарттардың қолдану тәртiбi резидент еместiң Қазақстан Республикасындағы көздерден алған табыстарының мынадай түрлерiне:
      1) дивидендтерге;
      2) сыйақыларға (проценттерге);
      3) роялтиге;
      4) сенiмгерлік басқару мен кастодиандық қызмет көрсету үшін комиссияларға;
      5) осы Кодекстің 178-бабының 2) тармақшасында көрсетілген, ол бойынша Қазақстан Республикасының аумағында осы резидент емес жұмыстар орындайтын келiсiм-шарттарға (жобаларға) байланысты емес, тек қана Қазақстан Республикасынан тыс жерлерде қызмет көрсетуден алынатын табыстарға;
      6) осы Кодексте халықаралық шарттарды қолдану жөнiндегi әкiмшiлiк рәсiмдер белгiленбеген, халықаралық шарттарға сәйкес Қазақстан Республикасында салық салудан босатуға жататын, Қазақстан Республикасындағы көздерден алынған өзге де табыстарға салық салуға қатысты қолданылады.";
      71) 201-1-бап мынадай редакцияда жазылсын:
      "201-1-бап. Халықаралық шартты резидент емес жеке тұлғаның
                  Қазақстан Республикасындағы көздерден алған
                  табыстарына салық салуға қатысты қолдану тәртiбi
      1. Салық агентінің Қазақстан Республикасындағы көздерден алған табыстарды резидент емес жеке тұлғаға төлеу кезiнде, eгep осындай резидент емес жеке тұлға табыстардың түпкілiкті алушысы болып табылса және халықаралық шартты қолдануға құқығы болса, резидент емес жеке тұлға оны қолдануға өтініш бермесе де, резиденттіктi растайтын құжаттың негізінде тиісті халықаралық шартты қолдануға құқығы бар.
      Салық агенті салық органына берiлетiн төлем көзiнен табыс салығы жөніндегі есепте халықаралық шарттарға сәйкес төленген (есептелген) және салық төлеуден босатылған табыстардың сомаларын, табыс салығының ставкаларын және осындай халықаралық шарттардың атауларын көрсетуге мiндеттi.
      Халықаралық шартты мемлекеттік бюджетке салықты төлемеуге немесе толық төлемеуге әкеп соқтырған заңсыз қолдану кезiнде салық агенті Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес жауаптылықта болады.
      2. Төлем көзінен салық салынбайтын, Қазақстан Республикасындағы көздерден табыстар алатын резидент eмec жеке тұлға халықаралық шарттың талаптарын орындау кезiнде осы шартты қолдануға құқылы.
      Бұл pетте резидент емес жеке тұлға осы Кодекстің 527-бабында белгіленген тiркеу күнiнен бастап жиырма бес жұмыс күнiнен кешіктiрмей тiркеу орны бойынша салық органына, не осы Кодекстiң 190-бабында көрсетiлген, халықаралық шартқа cәйкec Қазақстан Республикасында салық салудан босатылуға жататын табыстарды алған жағдайда осы Кодекстің 172-бабында белгіленген жеке табыс салығы бойынша декларация тапсыру мерзiмiнен кешіктірмей резиденттікті растайтын құжатты беруге мiндетті.
      Резидент емес жеке тұлға резиденттіктi растайтын құжатты осы тармақта көрсетілген мерзім ішінде бермеген кезде резидент емес жеке тұлғаның Қазақстан Республикасындағы көздерден алған табыстарына осы Кодексте белгіленген тәртіппен салық салынуға тиіс.
      Бұл ретте тиісті халықаралық шартты қолдануға құқығы бар резидент емес жеке тұлға Қазақстан Республикасындағы көздерден алған табыстардан мемлекеттік бюджетке табыс салығын төлеген жағдайда, мұндай резидент еместің төленген табыс салығын осы Кодекстiң 198-1-бабында белгiленген тәртiппен мемлекеттiк бюджеттен қайтарып алуға құқығы бар.";
      72) 202-бап алып тасталсын;
      73) 203-бапта:
      1-тармақта "1." деген цифр алып тасталсын; "198-бабын" деген сөздер "198 және 198-1-баптарын" деген сөздермен ауыстырылсын;
      2-тармақ алып тасталсын;
      74) 209-баптың 2-тармағының үшінші бөлiгi "есепке қою туралы куәлiгi" деген сөздерден кейiн "атауы өзгерген соң 10 жұмыс күнi ішінде уәкілеттi мемлекеттiк орган белгiлеген тәртiппен" деген сөздермен толықтырылсын;
      75) 210-баптың 2-тармағының екiншi бөлiгi мынадай редакцияда жазылсын:
      "Салық органы қосылған құн салығын төлеушi болып табылатын және осы Кодексте белгіленген салық есептiлiгiн беру мерзiмiнен кейiн алты ай кезең iшiнде оны бермеген тұлғаны тапқан жағдайда, салық органы қосылған құн салығы бойынша есептен шығаруды қосылған құн салығын төлеушiнi хабардар етпестен, уәкiлеттi мемлекеттiк орган белгiлеген тәртiппен жүргiзедi.";
      76) 216-бапта:
      2-1-тармақ "мүлiктi" деген сөзден кейiн "қайтарымды лизинг шарты бойынша берудi қоспағанда," деген сөздермен толықтырылсын;
      мынадай мазмұндағы 2-2-тармақпен толықтырылсын:
      "2-2. Лизинг алушы (сатушы) негiзгi құрал ретiнде алуға тиiстi мүлiктi қайтарымды лизинг шарты бойынша беру кезiнде мүлiктi қаржы лизингiне берген күн өткiзу бойынша айналым жасау күнi болып табылады.";
      77) 217-бапта:
      8-тармақтың бiрiншi абзацы "мүлiктi" деген сөзден кейiн "қайтарымды лизинг шарты бойынша берудi қоспағанда," деген сөздермен толықтырылсын;
      мынадай мазмұндағы 8-1-тармақпен толықтырылсын:
      "8-1. Лизинг алушы (сатушы) негiзгi құрал ретiнде алуға тиiстi мүлiктi қайтарымды лизинг шарты бойынша беру кезiнде өткiзу бойынша айналым мөлшерi осы баптың 1-тармағына сәйкес айқындалады.";
      78) 220-бап "сондай-ақ" деген сөзден кейiн "импортқа" деген сөзбен толықтырылсын;
      79) 223-баптың 1-тармағында:
      2) және 3) тармақшалар мынадай редакцияда жазылсын:
      "2) тауарлар шығаруды экспорт режимiнде жүзеге асыратын кеден органының белгiсi соғылған, сондай-ақ Қазақстан Республикасының кеден шекарасындағы бекетте орналасқан кеден органының белгiсi соғылған кедендiк жүк декларациясы тауарлар экспортын растайтын құжат болып табылады.
      Тауарларды магистральдық құбырлар жүйесi бойынша немесе электр тарату желiлерi бойынша не толық емес мерзiмдiк декларациялау рәсiмiн қолдана отырып экспорт режимiнде шығарған жағдайда кедендік ресiмдеудi жүргiзген кеден органының белгiсi бар толық кедендiк жүк декларациясы экспортты растаушы болып қызмет етедi;
      3) тауардың ілеспе құжаттарының көшiрмелерi тауарлар экспортын растайтын құжаттар болып табылады.
      Тауарларды магистральдық құбырлар жүйесi бойынша немесе электр тарату желiлерi бойынша экспорт режимiнде шығарған жағдайда тауардың iлеспе құжаттары көшiрмелерiнiң орнына тауарларды қабылдау-өткiзу актiсi табыс етiледі;";
      мынадай мазмұндағы 4) тармақшамен толықтырылсын:
      "4) зияткерлiк меншiк құқығын қорғау саласындағы басшылықты жүзеге асыратын уәкiлеттi органның магнит жеткiзгiште тауардың және оған авторлық құқықтардың болуы туралы, сондай-ақ зияткерлік меншiк объектiсiн экспорттаған жағдайда оның құны туралы растамасы тауарлар экспортын растайтын құжаттар болып табылады.";
      80) 225-бап мынадай мазмұндағы 6-1) тармақшамен толықтырылсын:
      "6-1) Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес мемлекеттiк қажеттiлiктер үшiн сатып алынған мүлiк;"; 13) тармақшадағы "бойынша айналымдар қосылған құн салығынан босатылады" деген сөздер алып тасталып, мынадай мазмұндағы 14), 15) және 16) тармақшалармен толықтырылсын:
      "14) ұлттық валюта;
      15) егер мүгедектердiң қоғамдық бiрлестiктерi, сондай-ақ өндiрiстiк ұйымдары мына шарттарға сәйкес келсе:
      осындай өндiрiстiк ұйымдар қызметкерлерi жалпы санының кемiнде 51 процентi мүгедектер болса;
      мүгедектерге еңбекақы төлеу бойынша шығыстар еңбекақы төлеу бойынша жалпы шығыстардың кемiнде 51 процентi (есту, сөйлеу, көру қабiлетiнен айрылған мүгедектер жұмыс iстейтiн мамандандырылған ұйымдарда - кемiнде 35 процентi) болса, осындай бiрлестiктер мен ұйымдардың тауарлары (жұмыстары, қызмет көрсетулерi) бойынша айналымдар (сауда-делдалдық қызметтен түскен тауарларды (жұмыстарды, қызмет көрсетулердi) өткiзу жөнiндегi айналымдардан және акцизделетiн тауарлар мен қызмет түрлерiн өндiру мен өткiзу бойынша айналымдардан басқа);
      16) экспортқа шығарылатын түстi және қара металдар сынығын өткiзу бойынша айналымдар қосылған құн салығынан босатылады.";
      81) 227-баптың 2-тармағының 5) тармақшасы "зейнетақы активтерiн" деген сөздерден кейiн ", сондай-ақ Мемлекеттiк әлеуметтiк сақтандыру қорларының активтерiн" деген сөздермен толықтырылсын;
      82) 228-бап мынадай редакцияда жазылсын:
      "228-бап. Қаржы лизингiне берiлген мүлiк
      1. Егер осы бапта өзгеше көзделмесе, мынадай талаптар сақталған жағдайда:
      1) мұндай беру осы Кодекстiң 74-бабында белгiленген талаптарға сай келсе;
      2) лизинг алушы мүлiктi негiзгi құрал ретiнде алса, мүлiктi қаржы лизингiне беру лизинг берушi алуға тиiс сыйақы сомасы бөлiгiнде қосылған құн салығынан босатылады.
      2. Мүлiктi қаржы лизингiне беру осы баптың 1-тармағында белгiленген талаптар сақталған кезде, сондай-ақ егер берілетiн мүлiктің импорты осы Кодекстiң 234-бабының 12) тармақшасына сәйкес қосылған құн салығынан босатылған болса, қосылған құн салығын төлеуден босатылады.";
      83) 230-бап мынадай редакцияда жазылсын:
      "230-бап. Геологиялық барлау және геологиялық-iздестiру
                жұмыстары
      Геологиялық барлау және геологиялық-iздестiру жұмыстарын iске асыру бойынша айналымдар қосылған құн салығынан босатылады.
      Геологиялық барлау және геологиялық-iздестiру жұмыстары деп көмiрсутектi және минералдық шикiзат кен орындарын (кендерiн) iздестiрудi, барлауды, бағалау мен игеруге дайындауды қамтамасыз ететiн, өзара байланысты, белгiлi бiр кезекпен қолданылатын жұмыстардың жиынтығы ұғынылады.
      Мыналарға:
      1) Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес жер қойнауын пайдалануға жасалған:
      жер қойнауы учаскелерiнде (геологиялық бөлiп берiлген жерде) барлау жөнiнде жұмыстарды жүргiзуге;
      барлау жүргiзу кезеңiнде жер қойнауы учаскелерiнде (геологиялық бөлiп берiлген жерде) бiрлескен барлау және өндiру жөнiндегi жұмыстарды жүргiзуге арналған келiсiм-шарттың;
      2) жер қойнауын мемлекеттiк геологиялық зерделеудi жүзеге асыру жөнiнде жұмыстарға мемлекеттiк сатып алу туралы шарттың аясында салық төлеушi (мердiгер, қосалқы мердігер) жүзеге асыратын геологиялық барлау және геологиялық-iздестiру жұмыстарына қатысты босату қолданылады.
      Геологиялық барлау және геологиялық-iздестiру жұмыстары нақты түрлерiнiң, сондай-ақ геологиялық барлау және геологиялық-iздестiру жұмыстарының құрамдас бөлiгi болып табылатын арнайы жұмыстардың жекелеген түрлерiнiң тiзбесi, олардың көлемi және құны геологиялық объектiнi зерттеу мақсаты мен оның ерекшелiктерiн, ғылыми-техникалық мүмкiндiктердi, геологиялық барлау және геологиялық-іздестіру жұмыстарын жүргiзуге қойылатын геологиялық-әдiстемелiк талаптарды, жер қойнауын және қоршаған ортаны қорғау жөнiндегi талаптарды ескере отырып, әрбір геологиялық (ғылыми-геологиялық) объектіге арналған жобалау-сметалық құжаттамада айқындалуға тиіс.";
      84) 234-баптың 1-тармағы мынадай мазмұндағы 12) тармақшамен толықтырылсын:
      "12) қаржы лизингi шарты бойынша қаржы лизингіне беру мақсатында лизинг беруші әкелген негізгі құралдар импорты.
      Осы тармақшада көрсетiлген негiзгi құралдар тiзбесiн Қазақстан Республикасының Үкiметi бекiтедi.";
      85) 235-бапта:
      1-тармақтың 4) тармақшасында "іс жүзiнде бюджетке енгiзiлген" деген сөздер "бюджетке төленген" деген сөздермен ауыстырылсын;
      2-тармақта:
      1) тармақшада "1-1) және 1-2)" деген сөздер "1-1), 1-2) және 1-3)" деген сөздермен ауыстырылсын;
      1-2) тармақша "5-1-тармағына сәйкес" деген сөздерден кейiн "қаржы лизингi шарты бойынша (қайтарымды лизинг шартын қоспағанда)" деген сөздермен толықтырылсын;
      мынадай мазмұндағы 1-3) тармақшамен толықтырылсын:
      "1-3) қайтарымды лизинг шарттары бойынша осы Кодекстiң 242-бабының 5-1-тармағына сәйкес жазылған шот-фактуралар бойынша төленуге тиiс салық сомасы;";
      86) 236-баптың 4) тармақшасындағы "тауарлар мен қызметтердi" деген сөздер "тауарларды (жұмыстарды, қызмет көрсетудi)" деген сөздермен ауыстырылсын;
      87) 241-бап мынадай мазмұндағы 3-тармақпен толықтырылсын:
      "3. Қаржы лизингiне мүлiктi берген кезде есепке жатқызудың барабарлық әдiсiн пайдаланатын лизинг берушінің қаржы лизингiне мүлiктi беруге байланысты айналымдар бойынша қосылған құн салығының сомасын есепке алу бойынша бөлек есептеу әдiсiн қолдануға құқығы бар.";
      88) 249-бапта:
      4-тармақтың екiншi бөлiгi "қуаттарын" деген сөзден кейiн "және үй-жайларын" деген сөзбен толықтырылсын;
      6-тармақтың бiрiншi бөлiгiнде "тауарларға" деген сөзден кейiн "(жұмыстарға, қызмет көрсетуге)" деген сөздермен толықтырылсын;
      89) 251-баптың 2-тармағының 2) тармақшасындағы "тоқсан iшiнде" деген сөздер "үш айдың әрқайсысы үшiн" деген сөздермен ауыстырылсын;
      90) 252-бапта:
      1-тармақтың 2) тармақшасындағы "(жұмыстар, қызмет көрсетулер)" деген сөздер алып тасталсын;
      2-тармақтың 1) тармақшасындағы "басқа салықтар" деген сөздер "аталған салық пен салықтың басқа да түрлерi" деген сөздермен ауыстырылсын;
      3-тармақтың бiрiншi бөлiгiндегі "басқа" деген сөз алып тасталсын;
      91) 257-баптың 1-тармағының 6) тармақшасы алып тасталсын;
      92) 279-бап мынадай редакцияда жазылсын:
      "279-бап. Осы бөлiмде реттелетiн қатынастар
      1. Осы бөлiмде мұнай операцияларын қоса алғанда, жер қойнауын пайдалану бойынша операцияларды жүргiзу жөнiндегi қызметке салық салудың ерекшелiктерi реттеледi және жер қойнауын пайдаланушылардың мынадай салықтары мен арнайы төлемдерiн:
      1) үстеме пайда салығын;
      2) экспортталатын шикi мұнайға рента салығын;
      3) жер қойнауын пайдаланушылардың арнайы төлемдерiн:
      а) бонустарды (қол қойылатын, коммерциялық табу);
      б) роялтидi;
      в) өнiмдi бөлу бойынша Қазақстан Республикасының үлесiн есептеу мен төлеу тәртiбi белгiленедi.
      Осы Кодексте "жер қойнауын пайдалану бойынша операциялар", "мұнай операциялары", "мұнай" және "келiсiм-шарттық аумақ" ұғымдарының Қазақстан Республикасының жер қойнауы және жер қойнауын пайдалану туралы және мұнай туралы заңдарында айқындалған маңызы бар.
      2. Мұнай операцияларын қоса алғанда жер қойнауын пайдалану бойынша операциялар жүргiзу жөнiндегi қызметке осы Кодексте белгiленген тәртiппен салық салынуға тиiс.";
      93) 280-бап алып тасталсын;
      94) 282-бап мынадай редакцияда жазылсын:
      "282-бап. Жер қойнауын пайдалану бойынша операцияларды
                жүргізу жөніндегі қызметке салық салу
      1. Салық және бюджетке төленетiн басқа да міндеттi төлемдер бойынша салық мiндеттемелерiн есептеу оларды төлеу жөнiндегi міндеттемелер пайда болған кезде қолданылып жүрген Қазақстан Республикасының салық заңдарына сәйкес жүргізіледi.
      2. Мiндетті салық сараптамасынан өткен, Қазақстан Республикасының Үкiметi немесе құзыретті орган мен отандық немесе шетелдiк жер қойнауын пайдаланушылар арасындағы жер қойнауын пайдалануға арналған келiсiм-шарттарда айқындалған салық салу шарттары олардың қолданылуының белгіленген бүкiл мерзiмi ішiнде сақталады және қолданылады әрі Қазақстан Республикасы салық заңдарының өзгеруіне байланысты тараптардың келісімі бойынша түзетiлуi мүмкiн.
      3. Осы Кодекстiң 283-бабында көрсетілген екiншi үлгі бойынша салық салу шарттары өнiмдi бөлу туралы Қазақстан Республикасының заңдарында белгіленген тәртіппен жасалған келісім-шартта ғана айқындалады.
      Өнiмдi бөлу туралы келiсім-шартта белгіленетiн салық салу шарттары келісім-шартқа қол қойылған (жасалған) күні қолданылатын жеке және заңды тұлғалардың салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдерді төлеуiн реттейтiн Қазақстан Республикасының салық заңдарының ережелерiне сәйкес болуға тиіс.
      Салық сараптамасы жүргізілген күн мен өнімді бөлу туралы келісім-шартқа қол қойылған күн аралығындағы кезеңде Қазақстан Республикасының салық заңдары өзгерген жағдайда қайтадан сараптама жүргізіле отырып, салық режимi осы өзгерістерге сәйкес келтірілуге тиiс.
      4. Өнімді бөлу туралы бiр келiсiм-шарт бойынша жер қойнауын пайдалануды бiрнеше салық төлеушi жүзеге асыратын жағдайда келісім-шартта белгіленген салық режимi олардың барлығы үшін ортақ болып табылады. Бұл ретте:
      1) осындай келiсім-шарт аясында жүзеге асырылатын қызмет бойынша салық төлеушiлер салық салу мақсатында бірыңғай шоғырландырылған есеп жүргізуге және келісім-шартта белгіленген барлық салық пен төлемдерді төлеуге міндетті;
      2) бiр келісiм-шарт бойынша қызметті жүзеге асыратын резидент eмec жер қойнауын пайдаланушыларға келiсiм-шартта белгіленген салықтар бойынша осы Кодекстің 184-186-баптарына сәйкес салық салынуға тиіс.
      5. Жер қойнауын пайдаланушы келісiм-шарт аясында жүзеге асырылатын қызмет бойынша салық міндеттемелерін eceптеу және осы келісiм-шарт аясынан тыс қызмет бойынша салық мiндеттемелерiн eceптeу үшін бөлек есеп жүргізуге міндетті.
      Осы ереже кең таралған пайдалы қазбаларды және (немесе жер асты суларын өндiру жөніндегі келісім-шарттарға қолданылмайды.";
      95) 283-бапта:
      1-тармақта:
      бiрiншi абзацтағы "1" деген цифр алып тасталсын; келісім-шарттардың негізгі түрлерiне қарай" деген сөздеp алып тасталсын;
      1) тармақшада "төлемдердің барлық түрлерiн" деген сөздер "төлемдердi" деген сөзбен ауыстырылсын; "бірiншi үлгі" деген сөзден кейін ", өнімді бөлу бойынша Қазақстан Республикасының үлесін қоспағанда," деген сөздермен толықтырылсын;
      2) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:
      "2) екiншi үлгі жер қойнауын пайдаланушының өнімді бөлу бойынша Қазақстан Республикасының үлесiн төлеуiн (беруiн), сондай-ақ осы Кодексте көзделген салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдердің барлық түрлерінің төленуін көздейді, оларға:
      экспортталатын шикi мұнайға салынатын рента салығы;
      газ конденсатын қоса алғанда, шикi мұнайға салынатын акциз;
      үстеме пайда салығы;
      жер салығы;
      мүлiк салығы қосылмайды.";
      2 - 4-тармақтар алып тасталсын;
      96) 285-бапта:
      тақырып "кезде" деген сөзден кейiн "өнiмдi бөлу туралы келiсiм-шарт бойынша" деген сөздермен толықтырылсын;
      1-тармақтың бiрiншi бөлiгiнде "Жер қойнауын пайдалануға жасалған" деген сөздер "Өнiмдi бөлу туралы" деген сөздермен ауыстырылсын; екiншi бөлiгiнде "жер қойнауын пайдалануға жасалған" деген сөздер "өнiмдi бөлу туралы" деген сөздермен ауыстырылсын;
      2-тармақта "Келiсiм-шартта" деген сөздер "Өнiмдi бөлу туралы келiсiм-шартта" деген сөздермен ауыстырылсын;
      97) 286-бапта:
      1-тармақта "жасаған" деген сөзден кейiн "өнiмдi бөлу туралы" деген сөздермен толықтырылсын; "салық режимiн" деген сөздер "салық салу шарттарын" деген сөздермен ауыстырылсын;
      3-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
      "3. Салық сараптамасының нәтижелерi бойынша белгiленген салық салу шарттары өнiмдi бөлу туралы келiсiм-шарттың түпкiлiктi мәтiнiне ешбiр өзгертулер мен түзетулерсiз мiндеттi түрде енгiзілуге тиіс.";
      98) 287-бапта:
      1-тармақтағы "және жер қойнауын пайдалануға жасалған келiсiм-шартта белгiленген мөлшерлерде және тәртiппен ақшалай нысанда төленедi" деген сөздер алып тасталсын;
      2-тармақтың екiншi бөлiгi алып тасталсын;
      99) 288-бапта:
      1-тармақтағы "және келiсiм-шарт жасалған кезде белгiленедi" деген сөздер алып тасталсын;
      3-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
      "3. Қол қойылатын бонустың түпкiлiктi мөлшерiн жер қойнауын пайдалануға құқық алуға өткізiлген инвестициялық бағдарламалар конкурсының нәтижелерi бойынша комиссия белгiлейдi және ол жер қойнауын пайдалану үшiн берiлетiн кен орындарының (келiсiм-шарт аумақтарының) экономикалық құндылығы есепке алынып, келiсiм-шартта бекiтiледi, бiрақ бастапқы мөлшерлерден төмен болмауы керек.";
      100) 289-бапта "төленуге тиiс" деген сөздер "төленедi" деген сөзбен ауыстырылсын; "келiсiм-шартта белгiленген мерзiмде, бiрақ" деген сөздер алып тасталсын;
      101) 291-бапта:
      баптың атауындағы "белгiлеу" деген сөз "төлеу" деген сөзбен ауыстырылсын;
      2-тармақтағы "белгiленедi" деген сөз "төленедi" деген сөзбен ауыстырылсын;
      3-тармақтағы "белгiленбейдi" деген сөз "төленбейдi" деген сөзбен ауыстырылсын;
      102) 292-баптың екiншi бөлiгiнде:
      2) тармақшада:
      eкіншi сөйлемде "биржалық бағасын негiзге ала отырып белгiленедi" деген сөздер "Халықаралық (Лондон) биржада белгiленген биржалық баға бойынша есептеледi" деген сөздермен ауыстырылсын;
      мынадай мазмұндағы үшiншi сөйлеммен толықтырылсын:
      "Пайдалы қазбаларға биржалық баға белгiленбеген жағдайда шығарылатын қордың құны құзыреттi орган бекiткен жұмыс бағдарламасында көрсетiлген өндiруге жұмсалатын жоспарлы шығындардың жоспарлы рентабельдiлiк мөлшерiне түзетiлген сомасынан айқындалады;";
      3) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:
      "3) коммерциялық табу бонусы есептеу базасының 0,1 проценті ставкасы бойынша бөлінедi.";
      103) 293-бап мынадай редакцияда жазылсын:
      "293-бап. Коммерциялық табу бонусын төлеу мерзiмi
      Коммерциялық табу бонусы осы мақсаттар үшiн уәкілеттік берiлген мемлекеттік орган кен орнындағы пайдалы қазбалар қорының шығарылатын көлемiн бекiткен күннен бастап 90 күннен кешiктiрiлмей төленедi.";
      104) 297-бап мынадай редакцияда жазылсын:
      "297-бап. Роялти төлеу тәртiбi
      1. Роялти мөлшерi салық салу объектісi, eceптeу базасы мен ставка негізге алына отырып айқындалады.
      2. Пайдалы қазбалардың өндіріліп алынған көлемi немесе нақты өндiрiлген пайдалы қазбалардан алынған алғашқы тауарлы өнiмнің көлемi салық салу объектiсi болып табылады.
      Мыналар:
      1) пайдалы қазбалардың өзi:
      мұнай, табиғи газ және газ конденсаты;
      көмiр және жанғыш тақтатастар;
      тауарлы кендер;
      жер асты сулары, оның ішінде бастапқы өңдеуден өткен сулар;
      слюда, керіш, құрылыс материалдары өндiрісіне арналған шикізат;
      металлургияға арналған кен емес шикізат;
      2) қымбат бағалы металдар, құмда, кенде, концентратта болатын металдар;
      3) қара, түсті, сирек кездесетiн және радиоактивті металдардың, кен-химия шикізатының концентраттары;
      4) қымбат бағалы тастар, бастапқы өңдеуден өткен жарқырауық тас және пьезооптикалық шикізат;
      5) басқа пайдалы қазбалар бойынша - бастапқы өңдеуден өткен минералдық шикізат алғашқы тауарлы өнiм болуы мүмкiн.
      3. Осы Кодекстің 299-бабына сәйкес айқындалатын пайдалы қазбалардың құны роялтиді есептеу үшiн салық базасы болып табылады.
      4. Осы баптың 5-тармағында көрсетілгендерді қоспағанда, пайдалы қазбалардың барлық түрлерi бойынша роялти:
      1) мұнай бойынша - қызметтің әрбiр күнтізбелiк жылы үшiн мұнайдың жинақталған өндiрілімінің көлемiне байланысты айқындалған процент ретiнде жылжымалы шкала бойынша және мынадай:
      2000 000 тоннаға дейiн - 2 процент;
      2000 000-нан 3000 000 тоннаға дейiн - 3 процент;
      3000 000-нан 4000 000 тоннаға дейiн - 4 процент;
      4000 000-нан 5000 000 тоннаға дейiн - 5 процент;
      5000 000 тоннадан жоғары - 6 процент ставка бойынша төленеді.
      Егер газ тәріздес көмiрсутектердi сұйық көмiрсутектермен бiрге жер бетiне шығару көзделген жағдайда, роялтидi есептеу мақсатында осындай газ тәрiздес көмiрсутектер мынадай арақатынас арқылы шикi мұнайға ауыстырылады: газ тәрiздес көмiрсутектердің 1 мың текше метрi шикi мұнайдың 0,857 тоннасына сәйкес келедi;
      2) алтынды, күмісті, платинаны, басқа да қымбат бағалы металдар мен қымбат бағалы тастарды қоса алғанда, қатты пайдалы қазбалар бойынша - Қазақстан Республикасының Үкiметi айқындайтын ставкалар бойынша төленеді.
      5. Кең таралған пайдалы қазбалар мен жер асты сулары бойынша роялти осы Кодекстің 300-бабында белгіленген ставкалар бойынша төленеді.";
      105) 298-бап алып тасталсын;
      106) 299-бап мынадай редакцияда жазылсын:
      "299-бап. Пайдалы қазбалардың құнын айқындау тәртiбi
      1. Роялтидi есептеу мақсатында, алтынды, күмісті және платинаны қоспағанда, өндірiлген мұнайдың, жер асты сулары мен пайдалы қазбалардың құны өндiрiлген пайдалы қазбалардан алынған алғашқы тауарлы өнiмнің салық кезеңiндегi орташа өлшемдi өткiзу бағасы негiзге алына отырып, жанама салықтар мен оларды сату (тиеп жөнелту) пунктiне дейiн тасымалдауға кеткен iс жүзiндегi шығыстар сомасы есепке алынбай айқындалады.
      2. Жер қойнауын пайдаланушы салық кезеңiнде өндiрген алтынның, күмiстiң және платинаның құны Халықаралық (Лондон) биржада салық кезеңi ішінде қалыптасқан осы металдардың орташа құны негiзге алына отырып есептеледi.
      3. Алғашқы тауарлы өнiм сатылмаған жағдайда, алтынды, күмiстi, платинаны және кең таралған пайдалы қазбаларды қоспағанда, өндiрiлген мұнайдың, жер асты сулары мен пайдалы қазбалардың құны осындай сату орын алған соңғы салық кезеңiндегi алғашқы тауарлы өнiмiнiң орташа өлшемдi өткiзу бағасы негiзге алынa отырып айқындалады.
      4. Алғашқы тауарлы өнiм мүлде сатылмаған кезде алтынды, күмiстi, платинаны және кең таралған пайдалы қазбаларды қоспағанда, өндiрiлген мұнайдың, жер асты сулары мен пайдалы қазбалардың құны мұнайды, жер асты суларын өндiруге және көрсетілген пайдалы қазбаларды өндiруге салық кезеңiнде iс жүзiнде қалыптасқан шығындар негiзге алына отырып айқындалады.
      Келесi сату жағдайында жер қойнауын пайдаланушы алғашқы тауарлар өнiмнің iс жүзiнде сатылған бағасын негiзге ала отырып, алғашқы caту орын алған салық кезеңiнде есептелген роялти сомаларына түзету жүргiзуге мiндеттi.
      5. Кең таралған пайдалы қазбалардан алынған алғашқы тауарлы өнiм сатылмаған кезде немесе оларды толығымен өз қажеттерi үшiн пайдаланған жағдайда, кең таралған пайдалы қазбалардың құны жер қойнауын пайдаланушының салық кезеңiнде iс жүзiнде қалыптасқан рентабельділiк нормасына ұлғайтылған, өндiру мен бастапқы өңдеуде iс жүзiнде қалыптасқан шығындар сомасы негiзге алына отырып айқындалады.
      Газ тәрiздес көмiрсутектерiн одан әрi өңдеу үшiн өтеусiз берген жағдайда, осындай көмiрсутектерiнің құны Қазақстан Pecпубликасының Үкiметi айқындайтын тәртіппен салық кезеңiнде iс жүзiнде қалыптасқан рентабельдiлік нормасына ұлғайтылған, оларды өндіру мен бастапқы өңдеуге iс жүзінде қалыптасқан шығындар негiзге алына отырып айқындалады. Бұл ретте, газ тәрiздес көмiрсутектерi бойынша роялти ставкаларын айқындау үшiн осы Кодекcтiң 297-бабында айқындалған ауыспалы коэффициент пайдаланылады.
      Жер асты суларын шығарылатын өнiмдердің және (немесе) көрсетiлетiн қызметтердiң негiзгi компонентi ретiнде пайдаланған жағдайда, өндiрiлетiн жер асты суларының құны салық кезеңінде iс жүзiнде қалыптасқан рентабельділік нормасына ұлғайтылған, оларды өндiру мен бастапқы өңдеуде iс жүзiнде қалыптасқан шығындар негiзге алына отырып айқындалады.";
      107) 300-баптың 1-тармағының бiрiншi абзацында "барлық", "үшiн" деген сөздер алып тасталсын, "роялти" деген сөз "роялтидi" деген сөзбен, "белгiленедi" деген сөз "төлейдi" деген сөзбен ауыстырылсын;
      108) 303-бап алып тасталсын;
      109) мынадай мазмұндағы 47-1-тараумен толықтырылсын:
      "47-1-тарау. Экспортталатын шикi мұнайға салынатын рента салығы

      304-1-бап. Төлеушiлер
      Шикi мұнайды экспортқа өткiзетiн жеке және заңды тұлғалар, өнiмдi бөлу туралы келiсiм-шарттар жасасқан жер қойнауын пайдаланушыларды қоспағанда, экспортталатын шикi мұнайға салынатын рента салығының төлеушiлерi болып табылады.

      304-2-бап. Салық салу объектiсi
      Экспортқа өткiзiлетiн шикi мұнайдың көлемi экспортталатын шикi мұнайға рента салығын салу объектiсi болып табылады.

      304-3-бап. Есептеу тәртiбi
      1. Экспортқа iс жүзiнде өткiзiлетiн шикi мұнай көлемі және шикі мұнайды тасымалдауға кететін шығыстарды шегергеннен кейiнгі оның сапалық сипаттамалары ескерілген нарықтық бағасы негізге алынатын, экспортталатын шикі мұнай құны экспортталатын шикі мұнайға рента салығын есептеу базасы болып табылады.
      2. Сатылатын шикі мұнайдың нарықтық бағасы халықаралық мұнай саудасында сатылатын шикі мұнайдың ұқсас сорттарының тiзбесiне қатысты есепті кезеңде (күн сайын) рынокта сату кезінде басым болған бағалардың орта есеппен алынған бағасы ретінде қалыптасады.
      3. Егер жер қойнауын пайдаланушының шикі мұнайы сапасының көрсеткіштерi магистральдық құбыр арқылы тасымалданатын шикі мұнай қоспалары көрсеткіштерінен төмен болса, шикі мұнай сапасына арзандату белгiленедi. Егер жер қойнауын пайдаланушының шикі мұнайы сапасының көрсеткіштері магистральдық құбыр арқылы тасымалданатын шикі мұнай қоспалары көрсеткіштерінен жоғары болса, шикі мұнай сапасына үстеме баға қойылады.
      4. Шикі мұнайдың ұқсас сорттарының тізбесін Қазақстан Республикасының Yкіметі айқындайды.
      Шикі мұнай бағамын белгілеудің күн сайынғы орташа бағасы биржаны ашу және жабу кезіндегі бағалардың арасындағы орташа арифметикалық баға ретінде айқындалады.

      304-4-бап. Экспортталатын шикі мұнайға рента салығы ставкалары
      Экспортталатын шикі мұнайға рента салығы мынадай мөлшерлерде белгіленеді:
______________________________________________________________
     Биржалық баға деңгейіндегі       |     Ставкасы
          нарықтық баға               |
______________________________________________________________
бiр баррель үшін 19 АҚШ доллары            1 процент
бiр баррель үшін 20 АҚШ доллары            4 процент
бiр баррель үшін 21 АҚШ доллары            7 процент
бiр баррель үшін 22 АҚШ доллары            10 процент
бiр баррель үшін 23 АҚШ доллары            12 процент
бiр баррель үшін 24 АҚШ доллары            14 процент
бiр баррель үшін 25 АҚШ доллары            16 процент
бiр баррель үшін 26 АҚШ доллары            17 процент
бiр баррель үшін 27 АҚШ доллары            19 процент
бiр баррель үшін 28 АҚШ доллары            21 процент
бiр баррель үшін 29 АҚШ доллары            22 процент
бiр баррель үшін 30 АҚШ доллары            23 процент
бiр баррель үшін 31 АҚШ доллары            25 процент
бiр баррель үшін 32-33 АҚШ доллары         26 процент
бiр баррель үшін 34-35 АҚШ доллары         28 процент
бiр баррель үшін 36 АҚШ доллары            29 процент
бiр баррель үшін 37 АҚШ доллары            30 процент
бiр баррель үшін 38-39 АҚШ доллары         31 процент
бiр баррель үшін 40 АҚШ доллары            33 процент
және одан жоғары
______________________________________________________________

      304-5-бап. Салық кезеңі
      Экспортталатын шикі мұнайға рента салығын төлеу бойынша салық кезеңі күнтізбелік ай болып табылады.

      304-6-бап. Төлеу мерзімдері
      Жер қойнауын пайдаланушы бюджетке салықтың есептелген сомасын салық кезеңінен кейінгі айдың 15-інен кешіктірмей төлеуге міндетті.

      304-7-бап. Салық декларациясы
      Экспортталатын шикі мұнайға рента салығы бойынша декларация тіркеу орны бойынша салық органына салық кезеңінен кейінгі айдың 10-ынан кешіктірілмей беріледі.";
      110) 305-баптағы "және кең таралған пайдалы қазбалар мен жерасты суларын өндіруге" деген сөздер ", кең таралған пайдалы қазбалар мен жерасты суларын өндіруге, сондай-ақ барлау мен өндіруге байланысты емес жерасты құрылыстарын салуға және пайдалануға" деген сөздермен ауыстырылсын;
      111) 306-бап мынадай редакцияда жазылсын:
      "306-бап. Салық салу объектісi
      Жер қойнауын пайдаланушының салық кезеңiндегi әрбiр жекелеген келiсiм-шарт бойынша таза табысының бір бөлiгi үстеме табысқа салық салу объектiсi болып табылады.";
      112) мынадай мазмұндағы 306-1-баппен толықтырылсын:
      "306-1-бап. Салық базасы
      Жер қойнауын пайдаланушының салық кезеңiндегi әрбiр жекелеген келісім-шарт бойынша таза табысының салық кезеңiнiң аяғына осы Кодекстiң 92-103, 105-114-баптарында көзделген шегерiмдер сомасының 20 процентінен асатын бөлiгi салық базасы болып табылады.
      Үстеме пайда салығының сомасы қазақстандық кадрларды оқытуға жұмсалған iс жүзiндегі шығындардың және (немесе) тiркелген активтер өсiмiнiң сомасына түзетiледi, бiрақ ол салық салынатын соманың он процентiнен аспауға тиiс.";
      113) 307 және 308-баптар мынадай редакцияда жазылсын:
      "307-бап. Есептеу тәртібі
      Салық кезеңi ішінде үстеме пайда салығын есептеу осы Кодекстің 306-1-бабына сәйкес айқындалатын салық базасына осы Кодекстің 308-бабында белгiленген ставканы түзетулер ескеріле отырып қолдану арқылы жүргiзiледi.

      308-бап. Үстеме пайда салығы ставкалары
      Үстеме пайда салығы ставкалары салық төлеушінiң таза табысының шегерiмге қатынасының жиырма процентiнен асатын мөлшерге процент есебiмен мынадай мөлшерде белгiленедi:
_________________________________________________________
   Таза табыстың шегерiмге қатынасы     |   Ставкасы
     20 проценттен асатын мөлшер        |
_________________________________________________________
    5 процентке дейiн                    15 процент
    5 проценттен 15 процентке дейiн      30 процент
    15 проценттен 30 процентке дейін     45 процент
    30 процент және одан жоғары          60 процент
_________________________________________________________

      114) 49-тараудың тақырыбы мынадай редакцияда жазылсын:
      "49-тарау. Өнiмдi бөлу бойынша Қазақстан Республикасының үлесi";
      115) 312-бап мынадай редакцияда жазылсын:
      "312-бап. Өнiмдi бөлу туралы келiсiм-шарт аясында жүзеге
                асырылатын қызметке салық салу ерекшелiктерi
      1. Өнiмдi бөлу туралы келiсiм-шарт соған сәйкес Қазақстан Республикасы белгілi бір мерзiмге жер қойнауын пайдаланушыға ақылы негiзде, келiсiм-шарт аумағындағы мұнай операцияларын қоса алғанда, жер қойнауын пайдалану жөнiндегi операцияларды жүргізу және оның есебiнен осыған байланысты жұмыстарды жүргiзу құқығын беретiн шарт болып табылады.
      2. Өнiмдi бөлу туралы келiсiм-шарт мынадай негiзгi талаптарды:
      1) өлшеу орнынан өткен өндiрiлген өнiмнің жалпы көлемiн және оның құнын айқындауды;
      2) роялти төлегеннен кейiн келісiм-шарт бойынша жұмыстарды орындауға арналған шығындарды өтеу үшiн жер қойнауын пайдаланушының, меншiгiне берілетiн өндiрілген өнiм бөлiгiн (өтемдік өнiм) айқындауды;
      3) роялти мен өтемдiк өнiм шегерiп тасталғаннан кейiн бөлуге жататын өндiрілген өнiм бөлігін (пайда түсiретiн өнім) айқындауды;
      4) Қазақстан Республикасы мен жер қойнауын пайдаланушының арасындағы бөлiс үлесін (процент);
      5) Осы Кодексте белгiленген тәртіппен Қазақстан Республикасының пайда түсiретiн өнімдегі үлесiн айқындау тәртiбiн қамтуға тиiс.";
      116) мынадай мазмұндағы 312-1-баппен толықтырылсын:
      "312-1-бап. Өнiмдi бөлу бойынша Қазақстан Республикасының
                  үлесiн айқындау
      1. Өнiмдi бөлу бойынша Қазақстан Республикасының үлесі жер қойнауын пайдаланушының пайда түсiретiн өнiмдегі үлесі шегеріліп, Қазақстан Республикасы мен жер қойнауын пайдаланушы арасында бөліске түсетiн пайда түсіретін өнімнің жиынтық құны ретінде айқындалады.
      2. Пайда түсіретiн өнімнің құны осы Кодекстiң 304-3-бабының 2-тармағына сәйкес айқындалатын нарықтық бағаның негізінде белгiленедi.
      3. Жер қойнауын пайдаланушының пайда түсіретін өнімдегі үлес төмендегі үш триггерге:
      1) R-фактор (табыс көрсеткіші) - жер қойнауын пайдаланушының жинақтаған табысының жоба бойынша жинақталған шығыстарға қатынасына;
      2) мердігер рентабельдiгінiң iшкi нормасы (PIH) - нақты таза дисконтталған табыс өзiнің нөлдік белгісiне жететін дисконтталған ставкасына;
      3) Р-фактор (баға коэффициентi) - жер қойнауын пайдаланушы табысының есепті кезеңдегі өндiру көлеміне қатынасына сәйкес келетін проценттiк мәндерінiң ең төменгiсi ретінде айқындалады.
      Жоғарыда аталған триггерлер осы баптың 4-6-тармақтарында көрсетiлген әдiстемеге сәйкес айқындалады. Жер қойнауын пайдаланушыға беруге жататын пайда түсіретін өнімдегі үлестің проценттік мәнін айқындау үшін әрбiр триггерден алынған нәтиже осы бапта көрсетiлген төменгi мәндермен салыстырылады.
      4. R-фактордың (табыс көрсеткiшiнiң) есепті кезеңдегi мәнi (Rn) жер қойнауын пайдаланушының жинақталған табысының жоба бойынша жинақталған шығыстарға қатынасы ретiнде айқындалады.
      Жоба бойынша жинақталған табыс өтемдік өнімнiң нақты жиынтық құны мен жер қойнауын пайдаланушының бюджетке төленген нақты жиынтық табыс салығы шегерiлген пайда түсіретін өнiм үлесінiң нақты жиынтық құнының сомасы ретiнде есептеледi.
      Жоба бойынша жинақталған шығыстар нақты жиынтық өтелетiн пайдалану шығыстарының, барлауға және бағалауға жұмсалатын нақты жиынтық өтелетiн шығыстардың және жep қойнауын пайдаланушының басқа да нақты жиынтық өтелетiн шығыстарының сомасы ретiнде есептеледі.
      Жер қойнауын пайдаланушының пайда түсіретiн өнiмдегі үлесін айқындау үшiн қажеттi төменгі мәндер:
______________________________________________________
    R-Фактордың (кiрiс      |     Жер қойнауын
    көрсеткiшiнiң) мәнi     | пайдаланушының пайда
                            |  түсіретін өнiмдегi
                            |үлесiнiң проценттік мәнi
______________________________________________________
1,2-пен аз немесе соған тең       70 процент
1,5-тен аз немесе соған тең       10 процент
______________________________________________________

      R-фактордың (табыс көрсеткішiнiң) алынған мәнi 1,2-ден көп және 1,5-тен аз болса, жер қойнауын пайдаланушының пайда түсіретін өнiмдегі үлесi мынадай формула бойынша есептеледі:
      жер қойнауын пайдаланушының пайда түсiретiн өнiмдегі үлесі = (70% - (2,068* (Х - 1,2)* 100 %), мұнда X - жобаның iске асырылуы кезеңiндегі R-фактордың (табыс көрсеткiшiнiң) ic жүзінде алынған мәні.
      R-фактордың (табыс көрсеткiшiнiң) мәні үтірден кейінгі екінші белгіге дейін дәлдікпен айқындалады.
      5. Рентабельдiлiктiң iшкi нормасы (РIН) жер қойнауын пайдаланушының өнiмдi бөлу туралы келiсiм-шарт күшiне енген кезден бастап әр есептi кезеңдегi және осындай есептi кезеңдi қоса алғанда, жер қойнауын пайдаланушының нақты қолма-қол таза ақша ағынының мәнi бойынша есептелген таза ағымдағы құны нөлге тең болатын дисконттың жылдық ставкасы ретiнде (процентпен) айқындалады.
      Таза ағымдағы құнды есептеу мынадай формула бойынша жүргiзiледi:
      Таза ағымдағы құн = ДЧДП 0  + ДЧДП 1 /(1 + СД 1 ) 1  + ДЧДП 2 /(1+СД 2 ) 2 +...+ ДЧП n  /(1+СДn) n ;
      ДЧДП n  - eceпті кезеңдегi қолма-қол ақшаның нақты таза ағыны;
      СД n  - есептi кезеңдегi дисконт ставкасы (процентпен көрсетілген);
      n - есептi кезең.
      Есептi кезеңдегi нақты таза қолма-қол ақша ағыны мынадай формула бойынша айқындалады:
      ДЧДП n  = (ДСКП n  + ДСДПП n ) - (ДВЭР n  + ДВРРО n  + ДВРО n  + СДН n  + ДБКО n  +ДПБ n );
      ДСКП n  - жер қойнауын пайдаланушының есептi кезеңде алған өтемдi өнiмiнің нақты құны;
      ДСДПП n  - жер қойнауын пайдаланушының есептi кезең iшiнде алған пайда түсiретiн өнiм үлесiнің нақты құны;
      ДВЭР n  - есептi кезең iшiнде төленген өтелетiн пайдалану шығыстарының нақты құны;
      ДВРРО n  - есептi кезең iшiнде төленген, барлауға және бағалауға жұмсалатын өтелетiн шығыстардың нақты құны;
      ДВРО n  - есептi кезең iшiнде төленген, игеруге жұмсалатын өтелетiн шығыстардың нақты құны;
      СДН n  - пайда түсiретiн өнiмдегi Қазақстан Республикасының үлесiн қоспағанда, есептi кезең iшiнде төленген салықтардың нақты құны;
      ДБКО n  - осындай есептi кезең iшiнде әрбiр жағдайда төленген коммерциялық табу бонусының нақты құны;
      ДПБ n  - осы игеру учаскесiне жатқызылған және есептi кезеңде төленген қол қойылатын бонус бөлiгiнiң нақты құны.
      Жер қойнауын пайдаланушының пайда түсiретiн өнiмдегi үлесiн айқындау үшiн қажетті төменгi мәндер:
___________________________________________________________
   Рентабелділiктiң iшкi   | Жер қойнауын пайдаланушының
   нормасының (РIН) мәнi   |  пайда түсiретiн өнiмдегi
                           |  үлесінің проценттік мәнi
___________________________________________________________
   12 проценттен кем
   немесе соған тең                   70 процент
   20 проценттен кем
   немесе соған тең                   10 процент
___________________________________________________________

      Егер рентабельділiктiң iшкi нормасының (РIН) алынған мәнi он екi проценттен астам және жиырма проценттен кем болған жағдайда, жер қойнауын пайдаланушының пайда түсiретiн өнiмдегi үлесi мынадай формула бойынша есептеледi:
      жер қойнауын пайдаланушының пайда түсiретiн өнiмдегі үлесi = (70% - 7,51* (X-12%)), мұнда X - жобаның iске асырылуы кезеңiнде рентабельдiлiктiң iшкi нормасының (РIН) iс жүзiнде алынған мәнi.
      Рентабельділіктiң iшкi нормасының (РIН) мәнi үтірден кейiн екiншi белгiге дейінгi дәлдiкпен айқындалады.
      6. Р-фактор (баға коэффициентi) есептi кезеңдегi өтемдiк өнiмнiң нақты құны мен жер қойнауын пайдаланушының есептi кезеңдегi пайда түсiретiн өнiм үлесiнiң нақты құны сомасының есептi кезеңдегі мұнай өндiру көлемiне қатынасы ретiнде айқындалады. Жер қойнауын пайдаланушының өтемдiк өнiм құнының және оның пайда түсiретiн өнімдегi үлесiнің есебi өткiзу жөнiндегi шығыстардың есебiнсiз жүргiзiледi.
      Жер қойнауын пайдаланушының пайда түсiретiн өнiмдегi үлесiн айқындау үшiн қажеттi төменгi мәндер:
______________________________________________________
   Р-фактордың (баға     |Жер қойнауын пайдаланушының
 коэффициентiнің) мәнi   | пайда түсiретiн өнiмдегi
                         |  үлесiнің проценттiк мәнi
______________________________________________________
  1 баррель үшін 12 АҚШ
  долларынан кем немесе
  соған тең                    70 процент
  1 баррель үшін 27 АҚШ
  долларынан астам немесе
  соған тең                    10 процент
______________________________________________________

      Егер Р-факторының (баға коэффициентiнiң) алынған мәнi 1 баррель үшiн 12 АҚШ долларынан астам және 27 АҚШ долларынан кем болған жағдайда, жер қойнауын пайдаланушының пайда түсiретiн өнімдегі үлесi мынадай формула бойынша есептеледі:
      жер қойнауын пайдаланушының пайда түсiретін өнiмдегi үлесі = (70%-0,04*(X-12)*100%),
      мұнда Х - жобаны iске асыру кезеңiнде Р-фактордың (баға коэффициентiнің) нақты алынған мәнi.
      Р-фактордың (баға коэффициентiнің) мәнi үтірден кейiнгi екiншi белгiге дейiнгi дәлдiкпен айқындалады.
      7. Осы баптың мақсаттары үшiн "нақты" терминi жобаны iске асырудың есептi кезеңiндегi жағдай бойынша инфляцияның орташа жылдық индексi ескерiле отырып есептелген соманы бiлдiредi.
      8. Өнiмдi бөлу туралы келiсiм-шартты iске асыру жағдайлары нашарлаған кезде өнiмдi бөлу бойынша Қазақстан Республикасының үлесi, жер қойнауын пайдаланушының пайда түсiретін өнiмдi айқындаған кезде мұндай ең жоғары мәнге Р-фактор (баға коэффициентi) триггерi есебiнен қол жеткiзілген жағдайды қоспағанда, жағдай нашарлаған кезге дейiн тiркелген өзiнің ең жоғары мәнiнен төмендемеуге тиiс.
      9. Өнiмдi бөлу бойынша Қазақстан Республикасының үлесi болып табылатын сома, жер қойнауын пайдаланушының салықтары және бюджетке төлейтiн басқа да мiндеттi төлемдерi, қандай да бiр салық кезеңiнде өндiрудiң басталған кезiнен салынған инвестицияларды қайтару кезiне дейiн өндiрiлген өнiмнің жалпы көлемiнiң жиырма процентiнен кем болмауы және келесi кезеңде өндiрiлген өнiмнiң жалпы мөлшерiнiң алпыс процентiнен кем болмауға тиiс.
      Егер қандай да бiр салық кезеңiнде осы сома жоғарыда көрсетiлген мәндерден кем болса, жер қойнауын пайдаланушы тиiстi айырманы өнiмдi бөлу бойынша Қазақстан Республикасы үлесiнің есебiне бюджетке төлейдi.";
      117) 313-бап мынадай редакцияда жазылсын:
      "313-бап. Өтелетiн шығындар
      1. Өтелетiн шығындар - осы Кодекстiң 313-1-бабында көрсетiлген шығындарды қоспағанда, жер қойнауын пайдаланушының жұмыстар бағдарламасына және бюджеттерге сәйкес өнiмдi бөлу туралы жасалған келiсiм-шарт шеңберiнде жұмыстарды орындаған кезде iс жүзiнде жұмсаған, негiзделген және құжатпен расталған шығындары.
      2. Өтелетiн шығындардың құрамына мынадай шығындар:
      1) жер қойнауын пайдаланушы келісім-шарт күшіне енгенге дейiн жұмсаған, оның iшiнде:
      келiсiм-шарт жасасу алдындағы сатыда техникалық-экономикалық негiздемені дайындауға және әзiрлеуге арналған;
      келiсiм-шарт бойынша алғашқы жұмыс жылы жер қойнауын пайдаланушының шығындар сметасында көрсетілуге тиiс, келiсiм-шарт күшіне енгенге дейiн және оның орындалуымен тiкелей байланысты жүргiзiлген бағалауға және барлауға арналған;
      2) 313-1-бапта көрсетiлген шығындарды қоспағанда, келiсiм-шарт күшіне енген күннен бастап және ол қолданылатын барлық кезең ішінде іс жүзінде жұмсалған шығындар енеді.
      Құрамына жер қойнауын пайдаланушы офистерінің, оның ішінде Қазақстан Республикасының аумағынан тыс жерлерде орналасқан офистерінің жалға алу ақысын төлеуге, оларды күтіп-ұстауға арналған, ақпараттық және консультациялық қызмет көрсетуге арналған шығыстар, өкілдік шығыстар, жарнамаға арналған шығыстар кіретін, келісім-шартты орындауға байланысты әкімшілік шығыстар және келісім-шарт талаптары бойынша басқа да әкімшілік шығыстар келісім-шартта белгіленген, бірақ есепті кезеңде жер қойнауын пайдаланушыға өтелетін шығыстардың жалпы сомасының бір процентінен аспайтын норматив мөлшерінде өтеледі.
      3. Жер қойнауын пайдаланушы өтейтін шығындар:
      келісім-шарт бойынша жасалған не сатып алынған мүлікті жалға бергені үшін жалдау ақысын алуға байланысты операциялық табыстар сомасына, оларды алуға байланысты шығындар шегеріле отырып;
      келісім-шарт шеңберіндегі қызметтен алынған басқа да табыстар (тұрақсыздық төлемдері (айыппұлдар, өсімпұлдар) және басқалар) сомасына азайтылады.
      4. Егер жер қойнауын пайдаланушы мен Қазақстан Республикасы арасында жер қойнауын пайдаланушының өз өнiмдерiмен қоса өнімдi бөлу туралы келiсiм-шарт бойынша мемлекеттiң үлесiн өткiзу мүмкiндiгi көзделетiн болса, онда осындай өткiзуге байланысты шығындар және жер қойнауын пайдаланушы мен құзыреттi орган арасындағы қосымша келiсiмге сәйкес, жер қойнауын пайдаланушының iс жүзiндегi шеккен шығындары өтелуге тиiс.";
      118) мынадай мазмұндағы 313-1 және 313-2-баптармен толықтырылсын:
      "313-1. Өтелмейтiн шығындардың құрамы
      Өтемдiк өнiм есебiнен өтелмейтiн шығындарға мынадай шығын түрлерi:
      1) өнiмдi бөлу шарттарына орай жер қойнауын пайдалану құқығын алуға арналған инвестициялық бағдарламалар конкурсына қатысуға жарна төлеу бойынша;
      2) геологиялық ақпаратты сатып алу бойынша;
      3) келiсiмде шектеулер, оның iшiнде әкiмшiлiк шығыстар белгiленген шығындарды арттыру бөлiгiндегi баптар бойынша;
      4) қоршаған ортаны белгiленген лимиттерден артық ластағаны үшiн ақы төлеу бойынша;
      5) жер қойнауын пайдаланушыға тиесілі өтемдiк өнiм мен пайда түсiретiн өнiмдер үлесiн жеткiзіп беру (бөлу) пунктінен өткiзу пунктiне дейiн жеткiзуге арналған шығындарды, тасымалдау кезiндегi шығындарды, өнiмдi межелi жерге дейiн тасымалдау кезiнде сақтандыруға арналған шығындарды, комиссиялық және өзге де шығындарды қоса алғанда, осы өнiмдi өткiзуге байланысты;
      6) акционерлердің (құрылтайшылардың) талабы бойынша жүзеге асырылған қаржы-шаруашылық қызметтi тексеруге (аудитке) байланысты;
      7) жер қойнауын пайдаланушының келiсiм-шартта белгiленген өз мiндеттемелерiн, соның iшiнде Қазақстаннан қамтылуға тиiс мiндеттемелерiн орындамауына немесе тиiсiнше орындамауына байланысты туындаған, сондай-ақ Қазақстан Республикасының заңдарын бұзғандықтан шеккен шығындары жатады. Қазақстаннан қамтылуға тиiс деп мiндеттi түрде келiсім-шартқа енгізiлуге тиiстi және құзыреттi органмен бiрлесе отырып тиiстi мемлекеттiк органдар растайтын әдiстемелер бойынша есептелетін, жылдар бойынша көлемдерi қайта бөлінуі мүмкiн:
      қазақстандық кадрлардың міндеттi оқу бағдарламаларын iске асыру және бiлiктiлiгiн арттыру жағдайына қарай жыл сайын саны азаюға тиiс, әр санат бойынша шетелдiк персоналмен арақатысының жеке проценттiк ұмтылу құрамы көрсетiле отырып, персонал санаттары бойынша бөлiнетiн келiсiм-шартты орындау кезiнде жұмыс iстеген қазақстандық кадрлардың;
      тiкелей сондай-ақ қосалқы мердiгерлiк шарттар жасасу арқылы сатып алынатын, Қазақстаннан шыққан тауарлардың, жұмыстардың, қызметтердiң проценттiк қамтылуы түсінiледi.
      Бұл ретте Қазақстанда шығарылған деп тауарларды, жұмыстарды, қызметтер көрсетудi тікелей Қазақстан Республикасының аумағында өндiру (орындау) танылады;
      8) экскурсиялар мен саяхаттарға арналған жолдамалардың құнына ақы төлеуге байланысты;
      9) кредит (заем) және заем қаражаттарын пайдалану үшін сыйақыларды төлеу, сондай-ақ заем қаражатын тартуға және пайдалануға байланысты комиссиялық төлемдер және басқа да шығыстар;
      10) технологиялар мен техника қауiпсіздігінің сақталмауы нәтижесінде жер қойнауын пайдаланушының кінәсінен жол берiлген авариялар салдарынан келтірілген залалдар;
      11) әлеуметтік жобалар бойынша шығындар;
      12) қызметкерлердi epiкті сақтандыру бойынша шығыстар;
      13) coт талқылауларына байланысты шеккен шығындар;
      14) жер қойнауын пайдаланушыдан мемлекеттік органдар алатын айыппұлдар мен өсімпұлдар;
      15) қызметкерлердің Қазақстан Республикасының заңдарында көзделмеген жеке тұтынуына арналған шығыстарды төлеуге байланысты шығындар;
      16) жер қойнауын пайдаланғаны үшін тіркелген бiржолғы төлемдеp немece коммерциялық табу бонустары;
      17) төленген салықтар және бюджетке төленетін міндетті төлемдер;
      18) келесі салық кезеңіне қалдырылатын, проценттері (аплифт) есептелмейтiн, өтелмейтiн шығындардың қалдығы;
      19) келісім-шарт бойынша қызметке тікелей қатысы жоқ басқа да шығындар жатады.

      313-2-бап. Жер қойнауын пайдаланушының шығындарын өтеу тәртiбi
      1. Жер қойнауын пайдаланушының шығындарын өтеу өнiмде бөлу туралы келісiм-шартта белгіленген ерекшелiктер ескеріле отырып, осы бапта айқындалған тәртіппен жүзеге асырылады.
      2. Жер қойнауын пайдаланушыға шығындарды өтеу пайдалы қазбаларды сынамалық пайдалану және (нeмece) коммерциялық мақсатта өндiру (бұдан әрi - коммерциялық өндiру) басталған кезден бастап өтемдiк өнiмнің шекті үлесiнен аспайтын мөлшерде жүзеге асырылады. Бұл peттe өз қажеттерi үшін өндіруге жатпайтын пайдалы қазбалар өндіру коммерциялық өндіру болып табылады.
      3. Өтемдік өнімнiң шектi үлесі қазылатын кен орнының экономикалық құндылығы ескеріле отырып, өнімді бөлу туралы әрбір келісім-шарт бойынша жеке белгіленедi және олар:
      жобаның өзін-өзi өтеуіне жеткенге дейінгі кезеңде - салық кезеңi ішінде жер қойнауын  пайдаланушы өндірген пайдалы қазбалардың жалпы көлемiнiң жетпiс бес процентiнен аспауға;
      кейінгі кезеңдерде - елу процентiнен аспауға тиіс.
      4. Әрбiр кен орны бойынша шығындарды өтеу келісім-шарт аумағында өндірілген барлық өтемдік өнiм есебiнен жүзеге асырылады.
      5. Салық кезеңiнің аяғында өтелмеген, өтелетiн шығындардың қалдығы:
      салық кезеңiнің басында жер қойнауын пайдаланушыға өтелмеген, өтелетін шығындар,
      қосу
      салық кезеңі ішінде жер қойнауын пайдаланушы жүргізген өтелетiн шығындар,
      алу
      салық кезеңінде жер қойнауын пайдаланушыға өтелген, өтелетін шығындар ретінде айқындалады.
      6. Егер салық кезеңінiң басында өтелетін шығындардың және көрсетілген салық кезеңінде шеккен өтелетін шығындардың қалдықтары сомасына тең өтемдік өнімнің мөлшері өнімді бөлу туралы келісім-шартта белгiленген өтемдік өнімнің тиісті шекті үлесінен аз болса, онда көрсетілген кезеңде өтелетін шығындардың қалдығы толық көлемде өтеледі.";
      119) 314-бап алып тасталсын;
      120) мынадай мазмұндағы 314-1, 314-2, 314-3-баптармен толықтырылсын:
      "314-1-бап. Салық кезеңi
      Өнiмдi бөлу бойынша Қазақстан Республикасы үлесiнiң төлемдерi бойынша салық кезеңi күнтiзбелiк ай болып табылады.

      314-2-бап. Өнiмдi бөлу бойынша Қазақстан Pecпубликасының
                 үлесiн төлеу мерзiмi
      Өнiмдi бөлу бойынша Қазақстан Республикасының үлесi салық кезеңiнен кейiнгi айдың 15-iнен кешiктiрiлмей төленедi.

      314-3-бап. Салық декларациясы
      Өнiмдi бөлу бойынша Қазақстан Республикасының үлесi жөнiндегi декларацияны жер қойнауын пайдаланушы тiркелген жерi бойынша салық органына салық кезеңiнен кейiнгi айдың 10-ынан кешiктiрмей табыс етедi.";
      121) 316-баптың 1-тармағында:
      бiрiншi абзац мынадай редакцияда жазылсын:
      "1. 315-баптың 1-тармағының 1) тармақшасында және 2-тармағында көрсетiлген төлеушiлер үшiн салық салу объектiсi жұмыс берушiнің осы Кодекстiң 149-бабының 2-тармағында, 153-1-бабында анықталған табыстар түрiнде резидент қызметкерлерге, осы Кодекстiң 178-бабының 14)-17) тармақшаларында анықталған табыстар түрiнде резидент емес қызметкерлерге төленетiн шығыстары, сондай-ақ осы Кодекстiң 177-бабының 6-1-тармағында көрсетiлген шетелдiк персоналдың табыстары және осы Кодекстiң 144-бабының 1), 3), 6), 8), 10), 11), 14)-17), 23), 25)-29), 31)-34) тармақшаларында белгiленген төлемдердi қоспағанда, өтемдi қызмет көрсету шарттары бойынша жеке тұлғаларға (жеке кәсiпкерлерге, жекеше нотариустар мен адвокаттарға төленетiн төлемдердi қоспағанда) төленетiн төлемдер, сондай-ақ мыналар қосылмайды:";
      мынадай мазмұндағы 7) тармақшамен толықтырылсын:
      "7) Қазақстан Республикасының заңдарында айқындалған мөлшерде жинақтаушы зейнетақы қорларына берiлетiн ерiктi кәсiби зейнетақы жарналары.";      
      122) 317-бапта:
      2-тармақта:
      "жүзеге асыратын резидент еместер" деген сөздерден кейiн ", шетелдiк заңды тұлғалардың филиалдары мен өкiлдiктерi" деген сөздермен толықтырылсын;
      мынадай мазмұндағы екiншi бөлiкпен толықтырылсын:
      "Қазақстан Республикасының Үкiметi шетелдiк азаматтарды тартуға белгiлейтiн квoтa шегiнде жұмыспен қамту мәселелерi жөнiндегi уәкілеттi орган берген шетелдiк жұмыс күшiн тартуға рұқсатқа сәйкес Қазақстан Республикасына тартылған, жұмыс берушi еңбек қызметiн жүзеге асыру үшiн жалдаған шетелдiк азаматтар және азаматтығы жоқ адамдар, сондай-ақ:
      шетелдiк заңды тұлғалардың филиалдары мен өкiлдiктерiнiң бiрiншi басшылары;
      Қазақстан Республикасының Үкiметiмен ақшалай баламада елу миллион АҚШ долларынан жоғары инвестициялар сомасына келiсiм-шарттар жасасқан ұйымдардың бiрiншi басшылары және бас менеджерлерi;
      қызметтiң басым түрлерiнде инвестициялық қызметтi жүзеге асыратын және инвестициялар жөнiндегi уәкiлеттi органмен келiсiм-шарт жасасқан Қазақстан Республикасы заңды тұлғаларының бiрiншi басшылары;
      қаржы ұйымдарының бiрiншi басшылары және бас менеджерлерi болып iстейтiн шетелдiк азаматтар және азаматтығы жоқ адамдар әкiмшілік-басқару, инженер-техник қызметкерлердің шетелдiк мамандары болып табылады.";
      123) 321-баптың 2-тармағында "Қазақстан Республикасының заңдарында белгiленген тәртiппен" деген сөздер "өздерiнiң орналасқан жерi бойынша" деген сөздермен ауыстырылсын;
      124) 324-бапта:
      3-тармақтың 2) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:
      "2) мемлекеттік мекемелер;";
      4-тармақтағы "2)," деген цифр алып тасталсын;
      125) 338-баптың 4-тармағы "4-тармағында" деген сөздерден кейін "және 140-5-бабының 3-тармағында" деген сөздермен толықтырылсын;
      126) 340-бапта:
      3-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
      "3. Ағымдағы төлемдердің сомалары ағымдағы жылдың 20 ақпанынан, 20 мамырынан, 20 тамызынан, 20 қарашасынан кешіктірілмейтін мерзімдерде тең үлестермен төленуге тиіс.
      Жаңа құрылған салық төлеуші құрылған күннен кейінгі кезекті мерзім ағымдағы төлемдерді төлеудің бірінші мерзімі болып табылады.
      Ағымдағы төлемдерді төлеудің соңғы мерзімінен кейін құрылған салық төлеушілер ағымдағы салық кезеңі үшін салық сомасын осы баптың 9-тармағында көзделген мерзімдерде төлейді.";
      5-тармақтың екінші бөлігіндегі "2), 4)" деген цифрлар "4) және 7)" деген сөздермен ауыстырылсын;
      6-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
      "6. Ағымдағы төлемдерді төлеудің соңғы мерзімінен кейін салық міндеттемелері туындаған кезде түпкілікті есеп айырысу және салық сомасын төлеу осы баптың 9-тармағында көзделген мерзімдерде жүргізіледі.
      Осы Кодекстің 324-бабының 3-тармағының 4) және 7) тармақшаларында көрсетілген заңды тұлғаларға пайдалануға немесе жалға берілген салық салу объектілері бойынша ағымдағы төлемдерді төлеудің соңғы мерзімінен кейінгі түпкілікті есеп айырысу мен салық сомасын төлеу осы баптың 9-бабында көзделген мерзімдерде жүргізіледі.";
      127) 341-баптың 2-тармағындағы "2), 4)" деген цифрлар "4) және 7)" деген цифрлармен ауыстырылсын;
      128) 344-бапта:
      1-тармақ "тұлғалар" деген сөзден кейін "(мемлекеттік мекемелерді қоспағанда)" деген сөздермен толықтырылсын; "жер салығы бойынша" деген сөздер алып тасталсын;
      3-тармақ "Жаңадан құрылған" деген сөздердің алдынан "Ағымдағы төлемдерді төлеудің соңғы мерзімінен кейін құрылған салық төлеушілерді қоспағанда," деген сөздермен толықтырылсын;
      4 және 5-тармақтар мынадай редакцияда жазылсын:
      "4. Осы Кодекстің 324-бабы 3-тармағының 4) және 7) тармақшаларында көрсетілген заңды тұлғалар пайдалануға немесе жалға берілген салық салу объектілері бойынша ағымдағы төлемдердің есебін осы баптың 5-тармағында көзделген мерзімдерде табыс етеді.
      5. Салық кезеңі ішінде жер салығы бойынша салық міндеттемелері өзгерген кезде ағымдағы төлемдердің есебі салық салу объектілері бойынша 1 ақпандағы, 1 мамырдағы, 1 тамыздағы және 1 қарашадағы жағдай бойынша тиісінше ағымдағы салық кезеңінің 15 ақпанынан, 15 мамырынан, 15 тамызынан және 15 қарашасынан кешіктірмей табыс етіледі.";
      129) 345-баптың 2-тармағында:
      1) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:
      "1) Қазақстан Республикасының Үкіметі белгілейтін көлік құралдарына қажеттілік нормативтері шегінде бірыңғай жер салығын төлеушілер;";
      мынадай мазмұндағы 1-1) тармақшамен толықтырылсын:
      "1-1) меншікті ауыл шаруашылығы өнімдерін өндіруде пайдаланылатын мамандандырылған ауыл шаруашылығы техникасы бойынша бірыңғай жер салығын төлеушілерді қоса алғанда, ауыл шаруашылығы өнімдерін өндірушілер. Аталған мамандандырылған ауыл шаруашылығы техникасының тізбесін Қазақстан Республикасының Үкіметі белгілейді;";
      2) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:
      "2) мемлекеттік мекемелер;";
      130) 347-баптың 5-тармағы:
      екінші абзацта "сәуірден кейін" деген сөздерден кейін "Қазақстан Республикасының шегінен тыс жерлерден" деген сөздермен толықтырылсын;
      алтыншы абзацта "алынған" деген сөзден кейiн ", сондай-ақ 1999 жылғы 1 сәуiрден кейiн алынған және Қазақстан Республикасында 1999 жылғы 1 cәуipгe дейiн пайдалануда болған" деген сөздермен толықтырылсын;
      131) 348-баптың 2-тармағының бiрiншi абзацында "берген кезде" деген сөздерден кейiн ", егер осы бапта өзгеше көзделмесе," деген сөздермен толықтырылсын;
      132) 348-1-бапта:
      1-тармақта "жерi бойынша," деген сөздерден кейiн "ағымдағы төлемдердi енгiзу арқылы" деген сөздермен толықтырылсын;
      3-тармақта "көлiк құралдарына салық бойынша" деген сөздер алып тасталсын;
      133) 350-бапта "көлiк құралдары салығы бойынша декларацияны" деген сөздер "декларацияны" деген сөзбен ауыстырылсын;
      134) 351-баптың 4-тармағында:
      бiрiншi бөлiкте:
      3) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:
      "3) мемлекеттiк мекемелер;";
      4) тармақша алып тасталсын;
      екiншi бөлiкте "3)-5) тармақшаларында" деген сөздер "5) тармақшасында" деген сөздермен ауыстырылсын;
      135) 353-баптың 2-тармағы мынадай мазмұндағы 6) тармақшамен толықтырылсын:
      "6) қайта тұрғызылатын ғимараттар мен құрылыстар түрiндегi аяқталмаған құрылыс объектiлерi, сондай-ақ көрсетiлген объектiлерде монтаждауды талап ететiн жабдықтар.";
      136) 355-бапта:
      2-тармақ мынадай мазмұндағы 6) тармақшамен толықтырылсын:
      "6) ауыл шаруашылығы тауарларын өндiрушiлер - заңды тұлғалардың жерін суару үшiн пайдаланылатын су мелиорациялық құрылыс объектiлерi бойынша заңды тұлғалар.";
      4-тармақ "4-тармағында" деген сөзден кейiн "және 140-5-бабының 3-тармағында" деген сөздермен толықтырылсын;
      137) 356-баптың 6-тармағында:
      екiншi бөлiгiнде "3)-5) тармақшаларында" деген сөздер "5) тармақшасында" деген сөздермен ауыстырылсын;
      үшiншi бөлiгiнде "3)-5) тармақшаларында" деген сөздер "5) тармақшасында" деген сөздермен ауыстырылсын; "салық кезеңi басталған айдан кейiнгi айдың 20-сынан кешiктiрмей" деген сөздер "ағымдағы салық кезеңi үшiн осы баптың 8-тармағында көзделген мерзiмдерде" деген сөздермен ауыстырылсын;
      138) 358-баптың 2-тармағында "3)-5) тармақшаларында" деген сөздер "5) тармақшасында" деген сөздермен ауыстырылсын;
      139) 359-бапта:
      1-тармақтың үшiншi бөлiгiнде "3)-5) тармақшаларында" деген сөздер "5) тармақшасында" деген сөздермен ауыстырылсын;
      2-тармақтың бiрiншi бөлiгiнде "20" деген цифр "15" деген цифрмен ауыстырылсын;
      3-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
      "3. Салық кезеңi iшiнде мүлiк салығы бойынша салық мiндеттемелерi өзгерген кезде ағымдағы төлемдердiң есебi салық салу объектiлерi бойынша 1 ақпандағы, 1 мамырдағы, 1 тамыздағы және 1 қарашадағы жағдай бойынша тиiсiнше ағымдағы салық кезеңiнiң 15 ақпанынан, 15 мамырынан, 15 тамызынан және 15 қарашасынан кешiктiрмей табыс етiледi.";
      4-тармақта "Мүлік салығы бойынша" деген сөздер алып тасталсын;
      140) 361-баптың 2-тармағының 2) тармақшасында "салық салу объектiлерiнiң бiр мың айлық есептiк көрсеткiшке тең құны шегiнде" деген сөздер "меншiк құқығындағы барлық салық салу объектiлерінiң жалпы құнынан тиiстi қаржы жылына арналған республикалық бюджет туралы заңда белгiленген бiр мың айлық есептік көрсеткiш шегiнде -" деген сөздермен ауыстырылсын;
      141) 364-баптың 2-тармағы алып тасталсын;
      142) 366-бап мынадай мазмұндағы 1-1-тармақпен толықтырылсын:
      "1-1. Егер салық кезеңінің ұзақтығы он екі айдан аз болса, төлеуге жататын мүлік салығы осы баптың бір тармағына сәйкес анықталған салық сомасын он екіге бөлу және салық кезеңінде меншік құқығын іске асыру айларының санына көбейту жолымен есептеледі.";
      143) 368-бап мынадай мазмұндағы 8-тармақпен толықтырылсын:
      "8. Арнайы салық режимдері қолданылатын тұлғаларға салық салу мақсатында салық төлеушінің өзге оқшауланған құрылымдық бөлімшесі болып оның функцияларының бір бөлігін орындайтын, орналасқан жері бойынша тұрақты жұмыс орындары жабдықталған аумақтық оқшауланған бөлімше танылады. Егер жұмыс орны бір айдан асатын мерзімге құрылса, ол тұрақты болып есептеледі.";
      144) 369-баптың 2-тармағының бірінші бөлігінде "тұрақты үй-жайларда" деген сөздер "киоскілерде, тұрақты үй-жайларда (тұрақты үлгі бөлімдерде)" деген сөздермен ауыстырылсын; "есеп айырысу" деген сөздерден кейін ", осы Кодекстің 392-бабының 1-тармағында айқындалған тұлғалардан басқа," деген сөздермен толықтырылсын;
      145) 374-бапта:
      4-тармақ мынадай мазмұндағы үшінші бөлікпен толықтырылсын:
      "Жеке кәсіпкер жолаушыларды және багажды автомобильмен тасымалдау жөніндегі қызметті жүзеге асырған жағдайда, ол патент алуға берген өтінішінде тасымалдау түрін (жүйелі немесе жүйесіз тасымалдаулар) көрсетуге міндетті. Автомобильмен тасымалдаулар түрінің Қазақстан Республикасының заң актілерінде белгіленген талаптарға сәйкес келуін бақылауды автомобиль көлігі саласындағы уәкілетті орган жүзеге асырады.";
      6-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
      "6. Салық органдары өтініш берілгеннен және бюджетке патенттің құны, жинақтаушы зейнетақы қорларына міндетті зейнетақы жарналары және Мемлекеттік әлеуметтік сақтандыру қорына әлеуметтік аударымдардың төленгенін растайтын құжаттар көрсетілгеннен кейін бір күн ішінде патент беруді жүргізеді.";
      146) 383-баптың 2-тармағында "зейнетақы жарналарының," деген сөздерден кейін "Мемлекеттік әлеуметтік сақтандыру қорына әлеуметтік аударымдардың" деген сөздермен толықтырылсын;
      147) 384-бап 4) тармақшадағы "табыс етеді" деген сөздер алып тасталып, мынадай мазмұндағы 5) тармақшамен толықтырылсын:
      "5) Мемлекеттік әлеуметтік сақтандыру қорына әлеуметтік аударымдар бойынша есепті табыс етеді.";
      148) 385-баптың 2-тармағы мынадай мазмұндағы екінші бөлікпен толықтырылсын:
      "Осы тармақтың мақсаттары үшін аффилиирленген тұлға болып шешімдерді тікелей және (немесе) жанама айқындауға және (немесе) көрсетілген арнайы салық режимін қолданатын заңды тұлға қабылдайтын шешімге, оның ішінде шартқа және (немесе) өзге мәмілеге байланысты, ықпал етуге құқығы бар заңды тұлға, сондай-ақ көрсетілген арнайы салық режимін қолданатын заңды тұлғаға қатысты осындай құқығы бар тұлға танылады.";
      149) 390-бапта:
      2-тармақтың бірінші абзацында "зейнетақы жарналары" деген сөздерден кейін ", Мемлекеттік әлеуметтік сақтандыру қорына әлеуметтік аударымдар" деген сөздермен толықтырылсын;
      4-тармақтың бірінші абзацы мынадай редакцияда жазылсын:
      4. Арнайы салық режимін қолданатын ауыл шаруашылығы өнімдерін өндіруші заңды тұлғалар төлем көзінен ұсталатын жеке табыс салығы бойынша есепті, жинақтаушы зейнетақы қорларына міндетті зейнетақы жарналары бойынша есептілікті және Мемлекеттік әлеуметтік сақтандыру қорына міндетті әлеуметтік аударымдар бойынша есепті мынадай мерзімдерде:";
      150) 428-баптың 2-тармағы 3) тармақшасының төртіншi абзацы мынадай редакцияда жазылсын:
      "соттың шешiмi бойынша мәжбүрлеп шығарылған жарияланған акцияларды орналастыруды сату бөлiгiнде мамандандырылған ашық аукциондардан;";
      151) 450-баптың 1-тармағы мынадай редакцияда жазылсын:
      "1. Арнайы салық режимi қолданылатын қызметте пайдаланылатын жер учаскелерi бойынша ауыл шаруашылығы өнiмдерiн өндiруші заңды тұлғалар үшін арнайы салық режимiн қолданатын салық төлеушілердi қоспағанда, ақы төлеушiлер, жер учаскелерiнiң орналасқан жерi бойынша салық органдарына ағымдағы төлемдер ақысы сомасының есебi мен декларацияны табыс етедi.";
      152) 470-бапта:
      1 және 2-тармақтар мынадай редакцияда жазылсын:
      "1. Орманды пайдаланғаны үшiн төлемақы (бұдан әрi - төлемақы) орманды пайдаланудың мынадай түрлерi:
      1) ағаш дайындағаны;
      2) шайыр және ағаш шырындарын дайындағаны;
      3) екiншi дәрежелi ағаш ресурстарын (қабықтарды, бұтақтарды, томарларды, тамырларды, жапырақтарды, ағаш бүршiктерi мен бұталарды) дайындағаны;
      4) орманды жанама пайдаланғаны (шөп шабу, мал жаю, марал шаруашылығы, аң шаруашылығы, ара ұялары мен омарталар орналастыру, бақша шаруашылығы және өзге де ауыл шаруашылығы дақылдарын өсiру, шипалы өсiмдiктер мен техникалық шикiзат, жабайы өсетiн жемiстер, жаңғақтар, саңырауқұлақтар, жидектер және басқа да тағамдық өнiмдер, мүк, орман төсенiштерi мен түскен жапырақтар, қамыс дайындау және жинау);
      5) мемлекеттiк орман қоры учаскелерiн мәдени-сауықтыру мақсатында, рекреациялық, туристiк және спорт мақсаттарында пайдаланғаны;
      6) мемлекеттiк орман қоры учаскелерiн аң шаруашылығы қажеттерi үшiн пайдаланғаны;
      7) мемлекеттiк орман қоры учаскелерiн ғылыми-зерттеу мақсаттарында пайдаланғаны үшін алынады.
      2. Мемлекеттiк орман қоры учаскелерiнде орман пайдалану құқығы Қазақстан Республикасының орман заңдарында белгiленген тәртiппен берiлген ағаш кесуге рұқсат билетi мен орман пайдалануға орман билетiнiң негiзiнде берiледi.";
      4-тармақта "Орман шаруашылығын басқару жөнiндегi аумақтық уәкiлеттi органдар мен" деген сөздер "Мемлекеттiк" деген сөзбен ауыстырылсын;
      153) 471-баптың 2-тармағында:
      1) тармақшада "орман иелерi" деген сөздердiң алдынан "мемлекеттiк" деген сөзбен толықтырылсын;
      мынадай мазмұндағы 1-1) тармақшамен толықтырылсын:
      "1-1) жекеше орман қоры учаскелерi меншiгiнде болатын жеке және мемлекеттiк емес заңды тұлғалар;";
      154) 474-баптың 2-тармағы мынадай редакцияда жазылсын:
      "2. Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң немесе орман шаруашылығы саласындағы уәкiлеттi органның Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес өз құзыретi шегiнде ормандардың қурауы немесе құрып кетуi қатерi төнген кезде орман ресурстарын пайдалануға тыйым салу туралы шешiм қабылдауын қоспағанда, төленген соманы қайтару жүргiзiлмейдi.
      Бұл ретте төлеушi орман шаруашылығы саласындағы уәкілеттi орган берген ағаш кесуге рұқсат билетiн, орман пайдалануға орман билетiн пайдаланбағанын растайтын құжатты бергеннен кейiн қайтару жүргiзiледi.";
      155) 482-баптың 7-тармағы алып тасталсын;
      156) 495-баптың 1-тармағының 9) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:
      "9) жеке басты куәландыратын құжаттарды бергені үшін;";
      157) 497-баптың 1) тармақшасында:
      төртінші абзацта "мәміле құнының 5 проценті" деген сөздер "100 процент" деген сөздермен ауыстырылсын;
      бесінші абзацтағы "мәміле құнының 10 проценті" деген сөздер   "300 процент" деген сөздермен ауыстырылсын;
      158) 500-баптың 3) тармақшасында:
      екінші абзацта "азаматының паспорты" деген сөздерден кейін ", азаматтығы жоқ адамның куәлігі" деген сөздермен толықтырылсын;
      үшінші абзацта "жеке куәлігі" деген сөздерден кейін ", шетелдіктің Қазақстан Республикасында тұруына ықтиярхат, уақытша жеке куәлігі" деген сөздермен толықтырылсын;
      159) 501-баптың 14) тармақшасында:
      мынадай мазмұндағы тоғызыншы абзацпен толықтырылсын:
      "апелляциялық шағымға қосылу туралы;";
      он бесінші абзац алып тасталсын;
      160) 506-бапта:
      1-тармақта:
      3) тармақшадағы "мемлекеттік баж төлеуден босатылады." деген сөздер алып тасталып, мынадай мазмұндағы 4) және 5) тармақшалармен толықтырылсын:
      "4) Кеңес Одағының Батырлары, Социалистік Еңбек Ерлері, үш дәрежелі Даңқ және үш дәрежелі Еңбек Даңқы, "Алтын қыран", "Халық қаһарманы", "Отан" ордендерімен наградталған адамдар, "Ардақты ана" атағын алған, "Алтын алқа", "Күміс алқа" алқаларымен наградталған көп балалы аналар;
      5) Ұлы Отан соғысына қатысушылар мен оның мүгедектері және Қазақстан Республикасының заң актілеріне сәйкес, оларға теңестірілген адамдар; бала кезінен мүгедектер; І және ІІ топтағы мүгедектер; Чернобыль апатының салдарынан зардап шеккен азаматтар мемлекеттік баж төлеуден босатылады.";
      3-тармақта:
      1) және 2) тармақшалар алып тасталсын;
      3) тармақшадағы "мемлекеттік баж алынбайды." деген сөздер алып тасталып, мынадай мазмұндағы 4) және 5) тармақшалармен толықтырылсын:
      "4) Қазақстан Республикасының дипломатиялық өкілдіктері мен консулдық мекемелері арқылы апостильдеуге түсетін құжаттарға апостиль қою кезінде;
      5) Қазақстан Республикасының дипломатиялық өкілдіктері мен консулдық мекемелері арқылы өтініш жасаған азаматтарға азаматтық хал актілерін тіркеу туралы қайта куәліктер берілгені үшін мемлекеттік баж алынбайды.";
      мынадай мазмұндағы 4-тармақпен толықтырылсын:
      "4. Қазақстан Республикасы азаматтарының паспорттары мен жеке куәліктері, сондай-ақ, шет ел азаматының Қазақстан Республикасында тұруына ықтиярхат берілгені үшін: Кеңес Одағының Батырлары, Социалистік Еңбек Ерлері, үш дәрежелі Даңқ және үш дәрежелі Еңбек даңқы, "Алтын Қыран", "Халық қаһарманы", "Отан" ордендерімен наградталған адамдар, "Ардақты ана" атағын алған, "Алтын алқа", "Күміс алқа" алқаларымен наградталған көп балалы аналар, Ұлы Отан соғысына қатысушылар мен оның мүгедектері және Қазақстан Республикасының заң актілеріне сәйкес оларға теңестірілген адамдар, бала кезінен мүгедектер, І және ІІ топтағы мүгедектер, Чернобыль апатының салдарынан зардап шеккен азаматтар мемлекеттік баж төлеуден босатылады.";
      161) 507-баптың 2-тармағының 6) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:
      "6) Қазақстан Республикасы азаматтарының паспорттары мен жеке куәліктерін, азаматтығы жоқ адамның куәліктерін, сондай-ақ шет ел азаматының Қазақстан Республикасында тұруына ықтиярхат бергені үшін - тиісті құжаттарды бергенге дейін;";
      162) 517-бапта:
      1-тармақ "жарналарының" деген сөзден кейiн "және Мемлекеттiк әлеуметтiк сақтандыру қорына әлеуметтiк аударымдардың" деген сөздермен толықтырылсын;
      2-тармақтың 10) тармақшасы "сақтауды" деген сөзден кейiн ", сондай-ақ мемлекет меншiгiне айналдырылған мүлiктiң толық және уақтылы берiлуiн" деген сөздермен толықтырылсын;
      163) 521-баптың 1-тармағында:
      2) тармақшада "мекеме құрмай" деген сөзден кейiн "қызметiн Қазақстан Республикасында жүзеге асыра бастаған күннен бастап отыз жұмыс күнiнен астам кез келген он екi айлық кезеңнiң шегiнде" деген сөздермен толықтырылсын;
      3) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:
      "3) Қазақстан Республикасының жеке кәсiпкерлiк туралы заңдарында айқындалған уәкiлеттi тұлғаның тұрғылықты жерi бойынша - бiрлескен жеке кәсiпкерлiк;";
      7) тармақшада "1)-4)" деген цифрлар "1)-3), 5) және 6)" деген цифрлармен ауыстырылсын;
      164) 522-баптың 3-тармағы алып тасталсын;
      165) 525-баптың 2-тармағы мынадай редакцияда жазылсын:
      "2. Салық төлеушiнi Қазақстан Республикасы Салық төлеушілерiнiң мемлекеттiк тiзiлiмiнен шартты түрде шығарып тастау салық төлеушi әрекетсiз заңды тұлға белгiлерiне сәйкес келген және салық берешегi болмаған жағдайда тiркеу нөмiрi сақтала отырып жүргiзiледi.
      Осы тармақтың мақсатында әрекетсiз заңды тұлға болып корпорациялық табыс салығы туралы декларацияны немесе жеңiлдетiлген декларацияны осы Кодексте белгiленген оларды беру мерзiмiнен бiр жыл өткеннен кейiн бермеген заңды тұлға танылады, бұған аталған декларацияларды беру жөнiндегi талаптар қолданылмайтын салық төлеушiлер қосылмайды.";
      166) 526-бапта:
      3) тармақшада "құрылымына" деген сөзден кейiн "(қалыптастыру алгоритмiне)" деген сөздермен толықтырылсын;
      4) тармақшаның төртiншi абзацы "екiншi кезекте" деген сөздерден кейiн "клиенттiң жинақтаушы зейнетақы қорларына мiндеттi зейнетақы жарналарын аудару жөнiндегi мiндеттемелерi бойынша, сондай-ақ" деген сөздермен толықтырылсын;
      7) тармақшада "тоқтатуға" деген сөз "тоқтата тұруға" деген сөздермен ауыстырылсын;
      167) 527-баптың 5-тармағының бiрiншi бөлiгiнде:
      бiрiншi абзац мынадай редакцияда жазылсын:
      "5. Қазақстан Республикасында резидент еместiң қызметiн жүзеге асыруын бастау күнi мына күндердiң бiрi:";
      2) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:
      "2) Қазақстан Республикасында жеке тұлғамен бiрiншi жеке еңбек шартын немесе азаматтық-құқықтық сипаттағы өзге де шарт жасасқан күн не осы тармақтың 1) тармақшасында көрсетiлген келiсiм-шарттың талаптарын орындау үшiн қызметкердiң Қазақстан Республикасына келу күнi болған кезде айқындалады. Бұл ретте Қазақстан Республикасында резидент еместің қызметiн жүзеге асыруды бастау күнi осы тармақтың 2) тармақшасында көрсетiлген алғашқы күндердiң бiрiне қарағанда ерте болмауға тиiс.";
      3) тармақша алып тасталсын;
      168) 530-баптың 5-тармағы мынадай редакцияда жазылсын:
      "5. Бюджетке мiндеттi төлемдер жинауды, салық салу объектiлерiнiң және салық салуға байланысты объектiлердiң есебiн және (немесе) мемлекеттiк тiркеудi жүзеге асырушы уәкілеттi органдар берiлетiн мәлiметтерде салық төлеушiнiң тiркеу нөмiрiн көрсетуге мiндеттi.";
      169) 531-баптың 1-тармағының 5) тармақшасындағы "жүзеге асырудың басталуы мен тоқтатылуы туралы салық органына мәлiмдеуге мiндеттi." деген сөздер алып тасталып, мынадай мазмұндағы 6) тармақшамен толықтырылсын:
      "6) темекi өнiмдерiн өндiрудi, көтерме сатуды және импортқа шығаруды жүзеге асырудың басталуы мен тоқтатылуы туралы салық органына мәлімдеуге міндетті.";
      170) 533-бапта:
      4-тармақтың 2) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:
      "2) тақырыптық тексеру -
      салық міндеттемесінің салықтың жекелеген түрлері және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер бойынша орындалуын;
      міндетті зейнетақы жарналарын жинақтаушы зейнетақы қорларына және әлеуметтік аударымдарды Мемлекеттік әлеуметтік сақтандыру қорына толық және уақтылы ұстап қалуды және (немесе) есептеуді;
      банктердің және банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдардың осы Кодексте белгіленген міндеттерді орындауын;
      трансферттік бағаларды қолдану кезінде мемлекеттік бақылау мәселелері бойынша;
      акцизделетін тауарлардың жекелеген түрлерінің өндірілуі мен айналымын мемлекеттік реттеу мәселелері бойынша тексеру;";
      5-тармақта:
      4) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:
      "4) салық қызметі органдарының құзыретінде болатын акцизделетін тауарлардың жекелеген түрлерін және қызмет түрлерін лицензиялау ережелерін және өндіру, сақтау мен өткізу шарттарын орындау мәселелері бойынша жүргізіледі.";
      171) 535-баптың 1-1-тармақшасы алып тасталсын;
      172) 536-баптың 5-тармағында "ұзартылған" деген сөзден кейін "және (немесе) тексеруді жүргізетін адамдардың саны өзгерген" деген сөздермен толықтырылсын;
      173) 549-баптың 1-тармағында "1)-4)" деген цифрлар "2)-4)" деген цифрлармен ауыстырылсын; "сыраны" деген сөз "Шарап материалдары мен сыраны" деген сөздермен ауыстырылсын;
      174) 550-баптың 1-тармағында ", сондай-ақ" деген сөз "және" деген сөзбен ауыстырылсын; "бақылауды" деген сөзден кейін ", сондай-ақ уәкілетті мемлекеттік орган белгілеген тәртіппен мемлекет меншігіне айналдырылған мүлікті беруді" деген сөздермен толықтырылсын;
      175) 553-баптың 3-тармағы мынадай редакцияда жазылсын:
      "3. Салық төлеушінің осы бапта белгіленген тәртіппен және осы Кодекстің 554-бабында айқындалған нысаны мен мазмұнын сақтай отырып берген шағымы салық органында ол келіп түскен күні міндетті түрде тіркелуге тиіс.";
      176) 557-4-баптың 1 тармағында "он бес" деген сөздер "отыз" деген сөзбен ауыстырылсын.

      3. "Қазақстан Республикасында зейнетақымен қамсыздандыру туралы" 1997 жылғы 20 маусымдағы Қазақстан Республикасының  Заңына  (Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 1997 ж., N 12, 186-құжат; 1998 ж., N 24, 437-құжат; 1999 ж., N 8, 237-құжат; N 23, 925-құжат; 2001 ж., N 17-18, 245-құжат; N 20, 257-құжат; 2002 ж., N 1, 1-құжат; N 23-24, 198-құжат; 2003 ж., N 1-2, 9-құжат; N 11, 56-құжат; N 15, 139-құжат):
      22-1-баптың 1-тармағының бірінші сөйлеміндегі "төлем көзінде салық салынуға тиіс" деген сөздер "осы баптың 3-тармағына сәйкес айқындалатын тәртіппен зейнетақы жарналарын есептеу үшін қабылданатын" деген сөздермен ауыстырылсын.

      4. "Салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер туралы Қазақстан Республикасының Кодексін (Салық кодексін) қолданысқа енгізу туралы" 2001 жылғы 12 маусымдағы Қазақстан Республикасының  Заңына  (Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 2001 ж., N 11-12, 169-құжат; N 15-16, 224-құжат; N 24, 338-құжат; 2002 ж., N 1, 2-құжат; N 6, 73-құжат; N 19-20, 171-құжат):
      1) 2-баптың 1-тармағында:
      екiншi абзацтағы ", 179-бабының 9-тармағы" деген сөз алып тасталсын;
      үшiншi абзацтағы "34-бабының 1-тармағының 7) тармақшасы," деген сөздер алып тасталсын;
      мынадай мазмұндағы оныншы, он бiрiншi және он екiншi абзацтармен толықтырылсын:
      "2005 жылғы 1 қаңтардан бастап күшiн жоятын 57-бабының 1-тармағының 17) тармақшасы, 61-1-бабы;
      2005 жылғы 1 қаңтарға дейiн қолданыста болатын мынадай редакциядағы 179-бабының 9-тармағы:
      "9. Қызметiн машина жасау, тоқыма, тiгiн, былғары-аяқ киiм, резина және пластмасса бұйымдары немесе химия өнеркәсiбi салаларында жүзеге асыратын заңды тұлғаларда, мұндай қызметтен түсетiн табыс жылдық жиынтық табыс көлемiнiң елу бiр процентiнен кем болмаған жағдайда, 1999 жылғы 3 тамыздағы жағдай бойынша жинақталып қалған және 2004 жылғы 1 қаңтардағы жағдай бойынша төленбеген салықтар және айыппұл санкциялары сомаларын (толық көлемде жергiлiктi бюджеттерге түсетiн салықтардан және акциздерден басқа) төлеу мерзiмi ұзартылады. Бұл ретте 2003 жылғы 1 қаңтардан бастап 1999 жылғы 3 тамыздағы жағдай бойынша жинақталып қалған салық сомаларына (толық көлемде жергiлiктi бюджеттерге түсетiн салықтардан және акциздерден басқа) өсiмпұл есептелмейдi.";
      оныншы абзац мынадай редакцияда жазылсын:
      "2006 жылғы 1 қаңтардан бастап күшiн жоятын 34-бабының 1-тармағының 7) тармақшасы, 57-бабының 1-тармағының 19) тармақшасы;";
      2) мынадай мазмұндағы 5-3-баппен толықтырылсын:
      "5-3-бап. Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес қабылданған Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң жекелеген шешiмдерi бойынша кредит берушiлердiң талаптарын қанағаттандыруды тоқтата тұру нәтижесiнде құралған дебиторлық берешек бойынша бюджетке салықтар мен Қазақстан Pecпубликасының Зейнетақы қорына мiндеттi әлеуметтiк сақтандыру жарналарының тиесілі сомаларын төлеу олардың өтелуiне қарай салық жарналары мен Қазақстан Республикасының Зейнетақы қорына мiндеттi сақтандыру жарналарының уақтылы төленбегенi үшiн өсiмпұл есептелмей жүргiзiледi.".

      5. "Акционерлік қоғамдар туралы" 2003 жылғы 13 мамырдағы Қазақстан Республикасының  Заңына  (Қазақстан Республикасы Парламентiнiң Жаршысы, 2003 ж., N 10, 55-құжат):
      32-бапта:
      тақырыпта "Қоғамның" деген сөз "Жарғылық капиталына мемлекет қатысатын қоғамның" деген сөздермен ауыстырылсын;
      1-тармақ "Егер" деген сөзден кейiн "жарғылық капиталына мемлекет қатысатын" деген сөздермен толықтырылсын.

       2-бап.<*>
     Ескерту. 2-бап алып тасталды - Қазақстан Республикасының   2004.12.13.  N 11  (күшіне ену тәртібін 2-баптан қараңыз) Заңымен.

       3-бап.  Осы Заң:
      2002 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгiзiлетiн 1-баптың 4-тармағының 2) тармақшасын;
      2003 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгiзiлетiн 1-баптың 4-тармағы 1) тармақшасының алтыншы және жетiншi абзацтарын;
      2005 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгiзiлетiн 1-баптың 2-тармағы 29) тармақшасының үшiншi - он алтыншы абзацтарын, 30) тармақшасын, 31) тармақшасының бiрiншi - жетiншi абзацтарын қоспағанда, 2004 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгiзiледi.

       Қазақстан Республикасының
      Президентi

Назад к документу

Заңдар - Қазақстан Республикасының кейбір заң актілеріне салық салу мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы (өзгертулер 29 қараша 2003) Z030000500_

Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 29 қарашадағы N 500-ІІ Заңы

       1-бап.  Қазақстан Республикасының мына заң актiлерiне өзгерiстер мен толықтырулар енгiзiлсiн:

      1. Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 30 қаңтардағы Әкiмшiлiк құқық бұзушылық туралы  кодексiне  (Қазақстан Республикасы Парламентiнiң Жаршысы, 2001 ж., N 5-6, 24-құжат; N 17-18, 241-құжат; N 21-22, 281-құжат; 2002 ж., N 4, 33-құжат; N 17, 155-құжат; 2003 ж., N 1-2, 3-құжат; N 4, 25-құжат; N 530-құжат; N 11, 56, 64, 68-құжаттар; N 14, 109-құжат; N 15, 122, 139-құжаттар; N 18, 142-құжат):
      1) 209-бапта:
      4-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
      "4. Салық кезеңi үшiн iс жүзiнде есептелген корпорациялық табыс салығы немесе жеке табыс салығы сомасының салық кезеңi iшiнде есептелген аванстық төлемдер сомасынан он процент мөлшерде асып түсуi - ic жүзiндегi салықтың асып түскен сомасының жетпiс процентi мөлшерiнде айыппұл салуға әкеп соғады.";
      5-тармақ алып тасталсын;
      2) 214-бапта "акциз алымының таңбаларымен" деген сөздер "акциздiк маркалармен" деген сөздермен ауыстырылсын.

      2. "Салық және бюджетке төленетiн басқа да мiндеттi төлемдер туралы" 2001 жылғы 12 маусымдағы Қазақстан Республикасының  Кодексiне  (Салық кодексi) (Қазақстан Республикасы Парламентiнiң Жаршысы, 2001 ж., N 11-12, 168-құжат; 2002 ж., N 6, 73, 75-құжаттар; N 19-20, 171-құжат; 2003 ж., N 1-2, 6-құжат; N 4, 25-құжат; N 11, 56-құжат; N 15, 133, 139-құжаттар):
      1) Кодекстiң бүкіл мәтiнi бойынша "акциз алымы маркалары", "акциз алымы маркаларының", "акциз алымы маркаларын", "акциздiк алымы маркаларын", "акциз алымының (бүлiнген немесе жоғалған (оның iшiнде ұрланған) маркалары", "акциз алымының бүлінген немесе жоғалған маркалары", "акциз алымының бүлінген маркаларын" деген сөздер тиiсiнше "акциздiк маркалар", "акциздiк маркалардың", "акциздiк маркаларды", "бүлінген немесе жоғалған (оның iшiнде ұрланған) акциздiк маркалар", "бүлiнген немеce жоғалған акциздiк маркалар", "бүлінген акциздiк маркаларды" деген сөздермен ауыстырылсын;
      2) 10-баптың 1-тармағында:
      1) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:
      "1) қайырымдылық көмек - жеке тұлғаларға әлеуметтiк қолдау көрсету мақсатында, коммерциялық ұйымдарға, сондай-ақ қызметiн әлеуметтiк салада жүзеге асыратын ұйымдарға олардың жарғылық қызметiн қолдау мақсатында өтеусiз негiзде берiлетiн мүлiк;";
      7) тармақшада "орналастырылу" және "сатып алу" деген сөздерден кейiн "(купон есепке алынбаған)" деген сөздермен толықтырылсын;
      12) тармақша алып тасталсын;
      14) тармақша "купон" деген сөзден кейiн "(бұдан әрі - купон)" деген сөздермен толықтырылсын;
      20) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:
      "20) салық агентi - осы Кодекске сәйкес төлем көзiнен ұсталатын салықтарды есептеу, ұстау және аудару жөнiндегi мiндет жүктелген жеке кәсiпкер, жеке нотариус, адвокат, заңды тұлға, оның iшiнде Қазақстан Республикасында қызметiн тұрақты мекеме, филиал, өкiлдiк арқылы жүзеге асыратын резидент емес заңды тұлға;";
      мынадай мазмұндағы 22-1) тармақшамен толықтырылсын:
      "22-1) жер қойнауын пайдаланушылар - Қазақстан Республикасының аумағында, мұнай операцияларын қоса алғанда, жер қойнауын пайдалану жөнiндегi операцияларды Қазақстан Республикасының заң актілерiне сәйкес жүзеге асыратын жеке және заңды тұлғалар;";
      23) тармақша алып тасталсын;
      24) тармақша "орналастыру" және "сатып алу" деген сөздерден кейiн "(купон есепке алынбаған)" деген сөздермен толықтырылсын;
      27) тармақшаның үшiншi абзацында:
      "; осыған байланысты техникалық көмек көрсету үшiн" деген сөздер алып тасталсын;
      "төленетiн төлем" деген сөздерден кейiн нүкте қойылып, мынадай мазмұндағы сөйлеммен толықтырылсын:
      "Бербоут-чартер немесе димайз-чартер шарттары бойынша жалға алынатын теңiз және әуе кемелерi өнеркәсiптiк жабдыққа жатады;";
      29) тармақшада "және өзге де оқшауланған құрылымдық бөлiмше" деген сөздер алып тасталсын;
      3) 11-баптың 1-тармағының 2) тармақшасы "арқылы" деген сөзден кейiн "немесе салық консультантының қатысуымен" деген сөздермен толықтырылсын;
      4) 12-баптың 1-тармағының 6) тармақшасында "қайта құрылу арқылы қайта ұйымдастырылуын" дeгeн сөздер "осы Кодекстiң 69-бабы 7-тармағының бесiншi бөлiгiнде көзделген жағдайларды" деген сөздермен ауыстырылсын;
      5) 13-баптың 2-тармағының 4) тармақшасында "мiндеттi" деген сөз алып тасталып, мынадай мазмұндағы 5) тармақшамен толықтырылсын:
      "5) осы Кодекстiң 177-бабының 6-1-тармағының ережелерiн қолдануға мiндеттi.";
      6) 15-баптың 1-тармағында "жарналарының" деген сөзден кейiн "және Мемлекеттiк әлеуметтiк сақтандыру қорына әлеуметтiк аударымдардың" деген сөздермен толықтырылсын;
      7) 16-баптың 1-тармағының 5) тармақшасында "жарналарының" деген сөзден кейiн "және Мемлекеттік әлеуметтiк сақтандыру қорына әлеуметтiк аударымдардың" деген сөздермен толықтырылсын;
      8) 17-баптың 1-тармағында:
      3) тармақша "орындауына," деген сөзден кейiн "Мемлекеттiк әлеуметтiк сақтандыру қорына әлеуметтiк аударымдардың толық есептелуiне және уақтылы төленуiне," деген сөздермен толықтырылсын;
      11) тармақша "сақталуын," деген сөзден кейiн "оның Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес тиiстi уәкiлеттi органға толық және уақтылы тапсырылуын," деген сөздермен толықтырылсын;
      9) 29-баптың 7-тармағы "мiндеттемесi," деген сөзден кейiн "Қазақстан Республикасының акционерлiк қоғамдардың қызметiн реттейтiн заң актілерiнде көзделген жағдайларды, сондай-ақ" деген сөздермен толықтырылсын;
      10) 32-баптың 4-тармағы мынадай редакцияда жазылсын:
      "4. Жарғылық капиталына мемлекет қатысатын акционерлiк қоғамдардың салық берешегi сомаларын жабу үшiн соттың шешiмiмен жарияланған акцияларды мәжбүрлеп шығару жүргiзiлетiн салық берешек сомаларын төлеу жөнiндегi мiндеттемелерiн орындау мерзімдерi жарияланған акцияларды мәжбүрлеп шығару туралы сот шешiмi күшiне енген кезден бастап оларды орналастыру (өткiзу) аяқталғанға дейiн тоқтатыла тұрады.";
      11) 38-бапта:
      1-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
      1. Салық қызметi органы, осы бапта көзделген жағдайларды қоспағанда, салық кезеңi аяқталғаннан кейiн бес жыл iшiнде салықтарды және бюджетке төленетiн басқа да мiндеттi төлемдердi есептеуге немеce олардың есептелген сомасын қайта қарауға құқылы.";
      мынадай мазмұндағы 1-1-тармақпен толықтырылсын:
      "1-1. Қызметiн жер қойнауын пайдалануға арналған келiсiм-шартқа сәйкес жүзеге асыратын салық төлеушiлер бойынша салық қызметi органы жер қойнауын пайдалануға келiсiм-шарттың қолданылу мерзімi аяқталғаннан кейiн бес жыл iшiнде салық және бюджетке төленетін басқа да мiндеттi төлемдер сомасын есептеуге немесе олардың есептелген сомасын қайта қарауға құқылы, оларды есептеу әдiстемесiнде рентабельдiлiктiң iшкi нормасының (РIН) және R-фактордың (табыс көрсеткiшiнiң) көрсеткiштерi қолданылады.";
      12) 39-бапта:
      1-тармақ мынадай мазмұндағы екiншi бөлiкпен толықтырылсын:
      "Осы Кодекстiң 198-1-бабына сәйкес резидент емес салық төлеушiге қайтарылуға тиiс төленген салық сомасы да артық төленген салық сомасы болып танылады.";
      2-тармақта "бес" деген сөз "он" деген сөзбен ауыстырылсын;
      мынадай мазмұндағы 2-1-тармақпен толықтырылсын:
      "2-1. Қазақстан Республикасының кеден шекарасы арқылы тауарларды өткiзген кезде кеден органдары алатын салықтардың бюджетке артық төленген сомасы салық төлеушiнiң өтiнiшi бойынша, салықтардың артық төленген сомаларының бар екендiгi туралы кеден органының растамасымен қоса, өтiнiш берiлген күннен бастап он жұмыс күнi iшiнде осы бапта белгiленген тәртiппен салық берешегiн жабу есебiне есептеуге жатады.";
      13) 40-бап мынадай мазмұндағы 2-1-тармақпен толықтырылсын:
      "2-1. Қазақстан Республикасының кеден шекарасынан тауарларды өткiзген кезде кеден органдары алатын салық және бюджетке төленетiн басқа да мiндеттi төлемдердiң артық төленген сомаларын қайтару, салық және бюджетке төленетiн басқа да мiндеттi төлемдердiң артық төленген сомаларының бар екендiгі туралы кеден органының растамасымен қоса, қайтару туралы өтiнiш берiлген күннен бастап он бес жұмыс күнi iшiнде төленген жерi бойынша жүргiзiледi.";
      14) 46-баптың 7-тармағында "акциялардың қосымша эмиссиясы", "акциялардың қосымша эмиссиясын" деген сөздер тиiсiнше "жарияланған акциялар мәжбүрлеп", "жарияланған акцияларды мәжбүрлеп" деген сөздермен ауыстырылсын;
      15) 50-бапта:
      1-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
      "1. Салық төлеушi декларациялар және (немесе) есеп айырысулар бойынша, сондай-ақ салық тексерулерi нәтижелерi бойынша есептеген салық берешегi сомалары төленбеген немесе толық төленбеген жағдайда, салық органы салық берешегiнiң сомасын салық төлеушiнің және (немесе) дербес салық төлеушi болып табылмайтын оның құрылымдық бөлiмшелерінің банк шоттарынан олардың келiсiмiнсiз мәжбүрлеу тәртiбiмен өндiрiп алуға құқылы.
      Осы тармақтың ережелерi Қазақстан Республикасының зейнетақымен қамсыздандыру туралы заң актiсiне сәйкес өндiрiп алуға жол берiлмейтiн банк шоттарына қолданылмайды.";
      5-тармақта "теңгелiк банк шоттарында" деген сөздер "теңгемен жүргiзiлетiн банк шоттарында" деген сөздермен ауыстырылсын; "валюталық банк шоттарынан" деген сөздер "шетел валютасымен жүргiзiлетiн банк шоттарынан" деген сөздермен ауыстырылсын;
      7-тармақтың 2) тармақшасында "екiншi кезекте еңбек келiсiмi бойынша," деген сөздер "екiншi кезекте клиенттiң жинақтаушы зейнетақы қорларына мiндеттi зейнетақы жарналарын аудару жөнiндегi мiндеттемелерi бойынша еңбек келiсiмi," деген сөздермен ауыстырылсын;
      16) 55-бап мынадай редакцияда жазылсын:
      "55-бап. Салық төлеушінің-жарғылық капиталына мемлекет қатысатын акционерлiк қоғамның жарияланған акцияларын мәжбүрлеп шығару
      Осы Кодекстiң 49-бабының 1)-4) тармақшаларында көзделген барлық шаралар қолданылғаннан кейін салық төлеуші-жарғылық капиталына мемлекет қатысатын акционерлік қоғам салық берешегі сомаларын өтемеген жағдайда, уәкілеттi мемлекеттiк орган Қазақстан Республикасының заңдарында белгiленген тәртiппен, сотқа жарияланған акцияларды мәжбүрлеп шығару туралы талап-арызбен жүгiнуге құқылы.";
      17) 68-баптың 2-тармағының екiншi абзацы "зейнетақы жарналары" деген сөздерден кейiн "және Мемлекеттiк әлеуметтiк сақтандыру қорына әлеуметтiк аударымдар" деген сөздермен толықтырылсын;
      18) 69-бапта:
      4-тармақ алып тасталсын;
      7-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
      "7. Салық төлеушi қайта ұйымдастыру немесе тарату туралы шешiм қабылданған күннен бастап үш жұмыс күнi iшiнде ол туралы салық органына жазбаша хабарлайды.
      Салық төлеушiнi (заңды тұлғаны) қосу, бiрiктiру, бөлу жолымен қайта ұйымдастырған немесе таратқан кезде қайта ұйымдастырылған немесе таратылған әрбiр салық төлеушiге салық кезеңi басталғаннан қайта ұйымдастыру немесе тарату аяқталған күнге дейiн өткiзу актiсiнiң, тиiсiнше бөлу немесе тарату балансының негiзiнде бөлек салық есептiлiгi жасалады.
      Осы тармақта көрсетiлген есептiлiк заңды тұлғаның қайта ұйымдастырылуына немесе таратылуына байланысты құжаттық тексерудi жүргiзу туралы өтiнiшпен бір уақытта өткiзу актiсiн, бөлу немесе тарату балансын бекiткен күннен бастап үш жұмыс күнi iшiнде тапсырылады.
      Заңды тұлғаны бөлiп шығару жолымен қайта ұйымдастыруға байланысты құжаттық тексерудi жүргiзу туралы өтiнiш бөлу балансын бекiткен күннен бастап үш жұмыс күнi iшiнде тапсырылады.
      Осы тармақтың ережелерi қайта құру, сондай-ақ басқа заңды тұлғаны бiрiктiру жолымен қайта ұйымдастырылатын заңды тұлғаларға қолданылмайды.";
      19) 74-баптың 1-тармағы мынадай редакцияда жазылсын:
      "1. Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес жасалған лизинг шарты бойынша амортизациялауға жататын негiзгi құралдарды үш жылдан астам мерзiмге беру, егер ол мынадай талаптардың бiрiне сай келсе:
      1) негiзгi құралдарды лизинг алушының меншiгiне беру және (немесе) лизинг алушыға негiзгi құралдарды тiркелген бағамен сатып алу жөнiнде құқық беру лизинг шартында белгiленсе;
      2) қаржы лизингiнiң мерзiмi негiзгi құралдардың пайдалы қызметi мерзiмiнiң жетпiс бес процентiнен acca;
      3) қаржы лизингiнiң барлық мерзiмi үшiн лизинг төлемдерiнің ағымдағы (дисконтталған) құны қаржы лизингi бойынша берілетiн негiзгі құралдар құнының тоқсан процентiнен асса, ол қаржы лизингi болып табылады.
      Қаржы лизингiне (лизинг бойынша) берiлген (алынған) негiзгi құралдардың құны лизинг шарты жасалған кезiне айқындалады.
      Салық салу мақсатында мұндай мәмiле лизинг алушының негiзгi құралдарды сатып алуы ретiнде қарастырылады. Бұл ретте лизинг алушы негiзгi құралдардың иесi ретiнде, ал лизинг төлемдерi лизинг алушыға берiлген кредит бойынша төлемдер ретiнде қарастырылады.";
      20) 81-баптың 2-тармағының 3) тармақшасында "келiсiлген өтемдер" деген сөздер "бағалар, өтемдер" деген сөздермен ауыстырылсын;
      21) 82-баптың 1-тармағында:
      бiрiншi абзацтың бiрiншi сөйлемi "сондай-ақ" деген сөзден кейiн "Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес мемлекеттiк қажеттiлiктер үшiн сатып алынған активтердi қоспағанда," деген сөздермен толықтырылсын;
      6) тармақша "заңды тұлғаға" деген сөздерден кейiн ", консорциумдарға" деген сөзбен толықтырылсын;
      22) 91-баптың 1-тармағында:
      6) тармақша "мемлекеттiк кәсiпорынның" деген сөздердiң алдынан, "немесе" деген сөзден кейiн "республикалық" деген сөзбен толықтырылсын;
      7) тармақшадағы "алып тасталуға тиiс." деген сөздер алып тасталып, мынадай мазмұндағы 8) тармақшамен толықтырылсын:
      "8) Қазақстан Республикасының мiндеттi әлеуметтiк сақтандыру туралы заңдарына сәйкес алынған және Мемлекеттiк әлеуметтiк сақтандыру қорының активтерiн ұлғайтуға жiберiлген инвестициялық табыстар алып тасталуға тиiс.";
      23) 94-бапта:
      1-тармақтың 4) тармақшасында "депозиттер" деген сөз "салымдар (депозиттер)" деген сөздермен ауыстырылсын;
      2 және 3-тармақтар мынадай редакцияда жазылсын:
      "2. Сыйақы бойынша шегерiм:
      салық кезеңi үшiн салық төлеушінің резидентке төлейтiн сыйақы сомасы
      қосу
      меншiктi капиталдың орташа жылдық сомасының мiндеттемелердiң орташа жылдық сомасына қатынасының, шектi коэффициент және салық кезеңi үшiн салық төлеушiнiң резидент емеске төлейтiн сыйақы сомасының көбейтiндiсi ретiнде есептелетiн сома түрiнде есептелетін сома шегiнде жүргiзiледi.
      3. Осы баптың 2-тармағының мақсаттары үшiн:
      1) меншiктi капиталдың орташа жылдық сомасы есептi салық кезеңiнiң әрбiр айының соңындағы меншiктi капитал сомаларының орташа арифметикалық шамасына тең;
      2) мiндеттемелердің орташа жылдық сомасы есептi салық кезеңiнiң әрбiр айының iшiнде олар бойынша сыйақы төленетiн мiндеттемелердiң ең жоғары сомасының орташа арифметикалық шамасына тең;
      3) қаржы ұйымдары үшiн шектi коэффициент - 7-гe, өзге заңды тұлғалар үшiн 4-кe тең.";
      4-тармақ алып тасталсын;
      24) 95-бап мынадай мазмұндағы екiншi бөлiкпен толықтырылсын:
      "Осы бапта көзделген шегерiмге жатқызу тәртiбi осы Кодекстің 83-бабына сәйкес бұрын табыс деп танылған мiндеттемелердi төлеу жағдайында да қолданылады.";
      25) 100-баптың 1-тармағы мынадай редакцияда жазылсын:
      "1. Шегерiмге салық төлеушiнің Қазақстан Республикасының заңдарында айқындалатын мөлшерде:
      1) қызметкерлердiң уақытша еңбекке жарамсыздығына ақы төлеуге есептелген;
      2) жүктiлігі мен босануы бойынша демалысына ақы төлеуге есептелген;
      3) өзiнің еңбек (қызмет) мiндеттерiн орындауына байланысты мертігуіне немесе денсаулығының өзге де зақымдануына байланысты қызметкерге (бұрынғы қызметкерге) келтiрiлген зиянды өтеуге бағытталған;
      4) Мемлекеттiк әлеуметтiк сақтандыру қорына әлеуметтiк аударымдар бойынша есептелген шығыстары жатады.";
      26) 101-баптың 1-тармағы мынадай мазмұндағы екiншi бөлiкпен толықтырылсын:
      "Жеке топ құрылғаннан кейiн болған осындай шығыстар оның ұлғаюына жатқызылады.";
      27) 105-бап мынадай мазмұндағы 1-1-тармақпен толықтырылсын:
      "1-1. Негiзгi құралдар - сатып алған кездегi құны тиiстi қаржы жылына арналған республикалық бюджет туралы заңда белгiленген елу айлық есептiк көрсеткiштен астам болатын, жұмыс iстеген мерзiмi бiр жылдан артық материалдық активтер.";
      28) 108-баптың 2-тармағының екiншi абзацында "2-тармағына" деген сөздер "2 және 6-тармақтарына" деген сөздермен ауыстырылсын;
      29) 110-баптың 1-тармағының кестесiнде:
      "Тiркелген активтердiң атауы" деген бағандағы "Кен байыту" деген сөздер "Кен өндiру" деген сөздермен ауыстырылсын;
      "Амортизацияның шектi нормасы (%)" деген бағанда:
      V тобында:
      6-кiшi тобындағы "20" цифры "25" цифрымен ауыстырылсын;
      19-кiшi тобындағы "8" цифры "15" цифрымен ауыстырылсын;
      VII тобында:
      3-кіші тобындағы "10" цифры "15" цифрымен ауыстырылсын;
      4-кiшi тобындағы "7" цифры "10" цифрымен ауыстырылсын;
      VIII тобында:
      1-кіші тобындағы "25" цифры "30" цифрымен ауыстырылсын;
      2-кiшi тобындағы "20" цифры "25" цифрымен ауыстырылсын;
      IX тобында:
      1-кіші тобындағы "8" цифры "10" цифрымен ауыстырылсын;
      4-кiшi тобындағы "8" цифры "10" цифрымен ауыстырылсын;
      6-кiшi тобындағы "10" цифры "15" цифрымен ауыстырылсын;
      30) 111-баптың 2-тармағындағы "100" цифры "300" цифрымен ауыстырылсын;
      31) 113-бапта:
      2 және 4-тармақтар мынадай редакцияда жазылсын:
      "2. Әрбiр топ бойынша негiзгi құралдарды жөндеуге арналған iс жүзiндегi шығыстар сомасы салық кезеңiнiң соңында топтың құндық балансынан белгiленген мынадай шектерде шегерiледi:

____________________________________________________________
Топ    Топтың атауы                     Шектi
N                                       нормасы
                                        (%)
____________________________________________________________
I      Үйлер, құрылыстар                15
II     Ғимараттар                       15
III    Беріліс құрылғылары              15
IV     Қуат машиналары мен жабдықтары   25
V      Қызмет түрлерi бойынша жұмыс
       машиналары мен жабдықтары
       (икемдi көлiктен басқа)          25
VI     Басқа машиналар мен жабдықтар
       (икемдi көлiктен басқа)          25
VII    Ұтқыр көлiк                      25
VIII   Компьютерлер, шеткерi құрылғылар 
       мен деректердi өңдеу жабдығы     20
IX     Басқа топтарға енгiзiлмеген
       тiркелген активтер               15

      Көрсетiлген шектен асатын сома тиiстi кiшi топтың құндық балансын iс жүзiндегi шығыстарға тепе-тең арттырады.";
      "4. Осы баптың 1-тармағында көрсетiлген, жалдаушы жалға алынатын негiзгi құралдарға қатысты жүргізген және жалға берушi жалдау шартына сәйкес өтемеген шығыстар осы бапта айқындалған тәртiппен шегерiмге жатқызылуға тиiс.";
      мынадай мазмұндағы 5 және 6-тармақтармен толықтырылсын:
      "5. Егер осы баптың 4-тармағында көрсетiлген шығыстар осы бапқа сәйкес шегерiмге жатқызылмаған жағдайда, мұндай шығыстар жалға алушыда тиiстi жекелеген амортизациялық кiшi топтар құрады және осы Кодекстің 107-бабында айқындалған тәртiппен жалдау шартының қолданылу мерзiмi iшiнде амортизациялық аударымдар түрінде жылдық жиынтық табыстан шегерiледi. Жалдау шартының қолданылу мерзiмi аяқталған соң жалға алушы тиiстi кiшi топтың құндық балансын шығарып тастайды.
      6. Инвестициялық жобаның шеңберiнде пайдалануға берiлген негiзгi құралдарды жөндеуге арналған iс жүзiндегi шығыстардың сомасы кiшi топтың тиiстi құндық балансын ұлғайтады.";
      32) 115-баптың 1-тармағының екiншi бөлiгі 8) тармақшада "сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының салық салу объектiсi болып табылмайды." деген сөздер алып тасталып, мынадай мазмұндағы 9) тармақшамен толықтырылсын:
      "9) Сақтандыру төлемдерiне кепiлдiк беру қоры мәжбүрлеп таратылатын сақтандыру ұйымының сақтанушысымен жасалған мiндеттi сақтандыру шарты бойынша сақтандыру сыйлықақыларын төлеу үшiн сақтандыру төлемдерiне кепiлдiк беру жүйесiне қатысушы болып табылатын сақтандыру ұйымдарына беретiн өтемақы төлемдерi сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының салық салу объектiсi болып табылмайды.";
      33) 16-тараудың 2-параграфы мынадай мазмұндағы 119-1-баппен толықтырылсын:
      "119-1-бап. Мұнай-химия өнеркәсiбiндегi қызметтi жүзеге асыратын жекелеген ұйымдарға салық салу
      1. Осы баптың күші қолданылатын, мұнай-химия өнеркәсiбiндегi қызметтi жүзеге асыратын ұйымдарға бiр мезгiлде мынадай талаптарға сәйкес келетiн:
      1) 2004 жылғы 1 қаңтардан бастап 2007 жылғы 31 желтоқсанды қамтитын аралықтағы кезеңде мемлекеттiк тiркеуден өткен;
      2) өндiрiстiк мақсаттағы (толық технологиялық циклi бар) объектiлерiн мемлекеттiк қабылдау комиссиялары осы тармақтың 1) тармақшасында көрсетiлген кезеңде пайдалануға қабылдаған;
      3) жылдық жиынтық табысының кемiнде 90 процентiн Қазақстан Республикасының Үкiметi айқындайтын қызмет түрлерi бойынша Қазақстан Республикасының жер қойнауынан өндiрiлетiн мұнай және (немесе) газ өнiмдерiн өңдеуге негiзделген жеке өндiрiсiнiң тауарларын өткiзуден алынуға тиiс (алынған) табыстар құрайтын;
      4) өндiрiстiк мақсаттағы объектiлерiне (осы тармақтың 2) тармақшасында көзделген) инвестициялардың ең төменгi көлемi тиiстi қаржы жылына арналған республикалық бюджет туралы заңда белгiленген кемiнде бес миллион айлық есептiк көрсеткiштi құрайтын ұйымдар жатады.
      2. Осы баптың күші қолданылмайтын ұйымдарға:
      жер қойнауын пайдаланушылар;
      акцизделетiн тауарлар өндiретiн ұйымдар;
      арнаулы салық режимдерiн қолданатын ұйымдар жатады.
      3. Осы баптың 1-тармағында көрсетiлген ұйымдардың салықтарды есептер осы Кодексте белгiленген тәртiппен, осы баптың 4-тармағында көзделген ерекшелiктер ескерiле отырып жүргiзiледi.
      4. Бюджетке төленуге тиiстi корпорациялық табыс салығының сомасын айқындау кезiнде осы Кодекстiң 125-бабына сәйкес есептелген корпорациялық табыс салығының сомасы жүз процентке азайтылады.
      Осы тармақта көзделген салық сомасының азайтылуы осы Кодекстiң 126-бабына сәйкес айқындалатын корпорациялық табыс салығы бойынша аванстық төлемдер сомаларын есептеу кезiнде де қолданылады.
      5. Осы баптың 1-тармағында көрсетiлген талаптар сақталмаған жағдайда, мұнай-химия өнеркәсiбiндегi қызметтi жүзеге асыратын ұйымдардың табыстарына жалпыға бiрдей белгiленген тәртiппен салық салынуға тиiс.
      6. Осы баптың 4-тармағында белгiленген тәртiптi мұнай-химия өнеркәсiбiндегi қызметтi жүзеге асыратын ұйымдар (осы баптың 1-тармағында көзделген талаптарды сақтаған кезде) мемлекеттiк қабылдау комиссиялары өндiрiстiк мақсаттағы объектiлердi пайдалануға қабылдаған күннен бастап бес жыл бойы қолданады.
      7. Салық кезеңi, салық және бюджетке төленетiн басқа да мiндеттi төлемдер бойынша салық есептілігiн табыс етудiң тәртiбi мен мерзiмдерi осы Кодекске сәйкес айқындалады.";
      34) 120-бапта:
      1-тармақта "акционерлiк қоғамдар, мекемелер мен тұтыну кооперативтерiнен басқа," деген сөздер "акционерлiк қоғамдарды, мекемелердi және пәтер (үй-жайлар) иелерi кооперативтерiнен басқа тұтыну кооперативтерiн қоспағанда," деген сөздермен ауыстырылсын;
      2-тармақ "жарналар," деген сөзден кейін "кондоминиумға қатысушылардың жарналары," деген сөздермен толықтырылсын;
      мынадай мазмұндағы 5-тармақпен толықтырылсын:
      "5. Белгіленген тәртіппен салық салуға жататын табыстарды алған кезде шығыстардың жалпы сомасындағы коммерциялық емес ұйым шығыстарының шегерiмдерге жатқызылуға тиiс сомасы коммерциялық емес ұйым табыстарының жалпы сомасындағы осы баптың 2-тармағында көрсетiлмеген табыстардың үлес салмағын негiзге ала отырып, барабарлық әдiсi бойынша анықталады.";
      35) 121-баптың 1-тармағының бiрiншi абзацы мынадай редакцияда жазылсын:
      "1. Қызметiн әлеуметтік салада жүзеге асыратын ұйымдарға жылдық жиынтық табысының кем дегенде тоқсан процентiн грант, қайырымдылық көмек, өтеусiз берiлген мүлiк, өтеусiз негiздегi аударымдар мен қайырмалдықтар түрiнде алынған табыстар, сондай-ақ қызметтің мынадай түрлерiнен:";
      36) 122-бап мынадай мазмұндағы 4-1-тармақпен толықтырылсын:
      "4-1. Қызметінiң айрықша түрі ауыл шаруашылығы саласында микрокредит беру болып табылатын микрокредиттiк ұйымдар салық салынатын табысты қызметтiң осы түрiнен алынған табыстардың сомасына азайтады.";
      37) 126-бапта:
      2 және 3-тармақтар мынадай редакцияда жазылсын:
      "2. Салық кезеңi iшiнде төленетiн корпорациялық табыс салығы бойынша аванстық төлемдер сомаларын салық төлеушi ағымдағы салық кезеңi үшiн корпорациялық табыс салығының болжамды сомасын негiзге ала отырып, бiрақ егер осы бапта өзгеше көзделмесе, өткен салық кезеңi үшiн аванстық төлемдер сомаларының есебiндегi аванстық төлемдердің орташа айлық есептелген сомаларынан кем емес етiп есептеп шығарады.
      3. Өткен салық кезеңi үшiн корпорациялық табыс салығы бойынша декларацияда көрсетiлген iс жүзiндегi салық мiндеттемесiнiң сомасы өткен салық кезеңi үшiн аванстық төлемдер сомаларының есебiндегi аванстық төлемдер сомаларынан асып кеткен кезде, салық төлеушi өткен салық кезеңi үшiн корпорациялық табыс салығы бойынша декларацияда көрсетiлген iс жүзiндегі салық мiндеттемесi мөлшерiн негiзге ала отырып, декларация тапсырғаннан кейiнгi кезең үшiн аванстық төлемдер сомаларын есептеуге мiндеттi.";
      5-тармақтағы "есептi жылдан кейiнгi жылдың" деген сөздер "есептi салық кезеңiнің" деген сөздермен ауыстырылсын;
      8-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
      "8. Салық төлеушi салық кезеңi iшiнде, өткен салық кезеңi үшiн декларация тапсырғанға дейiн төленуге тиiс аванстық төлемдердiң сомаларын қоспағанда, түзетудің себептерiн жазбаша негiздей отырып, салық кезеңiнiң алдағы айлары үшiн аванстық төлемдер сомаларының түзетiлген есебiн беруге құқылы.";
      38) 127-баптың 1-тармағындағы "Егер осы Koдексте өзгеше көзделмесе," деген сөздер алып тасталсын;
      39) 128-бап алып тасталсын;
      40) 129-баптың 3-тармағында "резидент заңды және жеке тұлғаларының" деген сөздер "резидент болып табылатын жеке және заңды тұлғаларының" деген сөздермен ауыстырылсын; "ұсталған" деген сөзден кейiн "және (немесе) төленген" деген сөздермен толықтырылсын;
      41) 130-бапта:
      1-тармақтағы "табысының резидентке қатысты осы бөлiгi" деген сөздер "пайдасының резидентке қатысты бөлiгi" деген сөздермен ауыстырылсын;
      мынадай мазмұндағы 1-1-тармақпен толықтырылсын:
      "1-1. Жеңiлдетiлген салық салынатын елде орналасқан және (немесе) тiркелген резидент емес заңды тұлға пайдасының бiр бөлiгi Қазақстан Республикасы Президентiнiң салық салынатын табысына қосылатын осы пайданың жалпы сомасы резидент еместің шоғырландырылған қаржылық есептілігiмен расталуға тиiс.";
      2-тармақтағы "айқындалатын салық ставкасынан 1/3 төмен болса" деген сөздер "айқындалатын салық ставкасының 1/3-iнен аспайтын болса" деген сөздермен ауыстырылсын;
      42) 131-бапта:
      1-тармақта:
      4) тармақша "алған" деген сөзден кейiн ", осындай резидент еместердiң тұрақты мекемесiмен байланысы жоқ" деген сөздермен толықтырылсын;
      5) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:
      "5) уәкiлеттi органның лицензиясы негiзiнде заем операцияларын жүзеге асыратын ұйымдарға төленетiн кредиттер (заемдар) бойынша сыйақыны және резидент банктер мен лизинг берушiлерге төленетiн сыйақыны қоспағанда, заңды тұлғаларға борыштық бағалы қағаздар бойынша төленетiн сыйақыдан басқа сыйақы;";
      1-1-тармақта:
      1) тармақша "сыйақылар" деген сөзден кейiн "және агенттік облигациялар" деген сөздермен толықтырылсын;
      2) тармақша "зейнетақы қорларына" деген сөздерден кейiн "және орналастырылған активтер бойынша Мемлекеттiк әлеуметтiк сақтандыру қорына" деген сөздермен толықтырылсын;
      2-тармақтағы "коммерциялық емес ұйымдарды және әлеуметтiк саладағы қызметтi жүзеге асыратын ұйымдарды" деген сөздер "қызметiн әлеуметтiк салада жүзеге асыратын ұйымдарды және салымдар (депозиттер) жөнiндегi сыйақылар бойынша коммерциялық емес ұйымдарды" деген сөздермен ауыстырылсын;
      43) 135-баптың 3-тармағы "алатын" деген сөзден кейiн ", осындай резидент еместердiң тұрақты мекемесiмен байланысы жоқ" деген сөздермен толықтырылсын;
      44) 139-баптың 2-тармағында:
      бiрiншi бөлiктің екiншi абзацы мынадай редакцияда жазылсын:
      "келісім-шартты жасасу кезiнде шаруашылық қызметтi жүзеге асыратын салық төлеушілер - тiркелген активтер пайдалануға берiлген жылдан, кейiнгi жылдың 1 қаңтарынан бастап;";
      екiншi бөлiк мынадай редакцияда жазылсын:
      "Корпорациялық табыс салығы бойынша преференциялар салық төлеушіге жылдық жиынтық табыстан осы Кодекстiң 107-бабы 1-тармағының 1) - 8) тармақшаларында көрсетiлген, амортизацияға жатпайтын тiркелген активтердi қоспағанда, инвестициялық жобалар шеңберiнде пайдалануға берiлген тiркелген активтердiң құнын преференциялардың қолданылу мерзiмiне қарай тең үлестермен шегерiмге жатқызуға құқық бередi.";
      45) 140-1-баптың 1-тармағындағы "осы Кодекстiң мақсаттары үшiн" деген сөздер ", егер осы Кодексте өзгеше көзделмесе," деген сөздермен ауыстырылсын;
      46) мынадай мазмұндағы 22-2-тараумен толықтырылсын:
      "22-2-тарау. "Ақтау теңiз порты" арнайы экономикалық
                   аймағының аумағында қызметiн жүзеге асыратын
                   ұйымдарға салық салу

      140-4-бап. Жалпы ережелер
      1. Егер осы бапта өзгеше көзделмесе, "Ақтау теңiз порты" арнайы экономикалық аймағының аумағында қызметiн жүзеге асыратын ұйымдарға мынадай шарттарға бiр мезгiлде сәйкес келетiн:
      1) жиынтық жылдық табысының кемiнде тоқсан процентiн Қазақстан Республикасының Үкiметi бекiтетiн қызметтiң басым түрлерiнiң тiзбесiне енгiзiлген қызметтiң мынадай түрлерi:
      химия өнеркәсiбi;
      резина және пластмасса бұйымдары өндiрiсi;
      өзге де металл емес минералдық өнiмдер өндiрiсi;
      металлургия өнеркәсiбi;
      дайын металл бұйымдары өндірісі;
      машиналар мен жабдықтар өндірісі бойынша құрылыс объектiлерiн сатуды қоса алғанда, өзi өндiретiн тауарларды сатудан алынуға тиiс (алынған) табыстар құрайтын;
      2) "Ақтау теңiз порты" арнайы экономикалық аймағының аумағындағы салық органында тiркеу есебiнде тұратын;
      3) "Ақтау теңiз порты" арнайы экономикалық аймағының аумағынан тыс жерлерде орналасқан жерi бойынша заңды тұлға функцияларының бір бөлiгiн орындайтын тұрақты жұмыс орындары жабдықталған құрылымдық бөлiмшелерi мен аумақтық оқшауланған бөлiмшелерi жоқ ұйымдар жатады. Егер жұмыс орны бiр айдан артық мерзiмге құрылса, ол тұрақты болып табылады.
      2. "Ақтау теңiз порты" арнайы экономикалық аймағының аумағында қызметiн жүзеге асыратын ұйымдарға:
      жер қойнауын пайдаланушылар;
      акцизделетін тауарларды өндiретiн ұйымдар;
      арнайы салық режимдерiн қолданатын ұйымдар жатпайды.
      3. Алынған (алынуға тиiс) табыстарды осы баптың 1-тармағының 1) тармақшасында көрсетiлген қызмет түрлерiнен алынатын табыстарға жатқызу өнеркәсiптiң тиiстi саласын басқару мәселелерi жөнiндегi және сәулет, қала құрылысы мен құрылыс iстерi жөнiндегi уәкiлеттi органдар уәкiлеттi мемлекеттiк органмен келiсiм бойынша белгiлеген тәртiппен және нысанда берiлген, "Ақтау теңiз порты" арнайы экономикалық аймағының аумағында орналасқан атқарушы органның растамасы негiзiнде жүзеге асырылады.

      140-5-бап. Салықты есептеу, төлеу тәртiбi мен мерзiмдерi
      1. "Ақтау теңiз порты" арнайы экономикалық аймағының аумағында қызметiн жүзеге асыратын ұйымдардың салықтарды есептеуi осы баптың 2 және 3-тармақтарында көзделген ерекшелiктердi ескере отырып, осы Кодексте белгiленген тәртiппен жүргiзiледi.
      2. Бюджетке төленуге тиiстi корпорациялық табыс салығының сомасын айқындау кезiнде осы Кодекстiң 125-бабына сәйкес есептелген корпорациялық табыс салығының сомасы жүз процентке азайтылады.
      Осы тармақта көзделген салық сомасын азайту осы Кодекстiң 126-бабына сәйкес айқындалатын корпорациялық табыс салығы бойынша аванстық төлемдер сомаларын есептеу кезiнде де қолданылады.
      3. "Ақтау теңiз порты" арнайы экономикалық аймағының аумағында орналасқан және осы Кодекстiң 140-4-бабы 1-тармағының 1) тармақшасында көрсетiлген қызмет түрлерiн жүзеге асыру кезiнде пайдаланылатын салық салу oбъектiлерi бойынша:
      1) жер салығын есептеу кезiнде тиiстi ставкаларға 0 коэффициентi;
      2) мүлiк салығын есептеу кезiнде салық салу объектiлерiнiң жылдық орташа құнына 0 процент cтaвкa қолданылады.

      140-6-бап. Салық кезеңi және салық есептілігi
      Салық кезеңi, салық және бюджетке төленетiн басқа да мiндеттi төлемдер бойынша салық есептілiгін беру тәртiбi мен мерзiмдерi осы Кодекске сәйкес айқындалады.";
      47) 144-бапта:
      1-тармақта:
      бiрiншi абзацта "1." деген цифр алып тасталсын;
      1) тармақшада "еңбекақы төлеуге байланысты төлемдердi қоспағанда," деген сөздер алып тасталсын;
      3) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:
      "3) жеке тұлғаның өмiрi мен денсаулығына келтiрiлген зиянды Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес өтеу (жоғалтқан жалақысына қатысты өтеуден басқа);";
      6) тармақша "iшкi iстер органдарының" деген сөздерден кейiн ", қылмыстық-атқару жүйесi органдары мен мекемелерiн" деген сөздермен толықтырылсын;
      мынадай мазмұндағы 22-1) және 26-1) тармақшалармен толықтырылсын:
      "22-1) жұмыс берушiнiң жиынтық жылдық табысты алуға байланысты емес және шегерiмдерге жатқызылмайтын, нақты жеке тұлғалардың табысы болып табылмайтын шығыстары;";
      "26-1) Мемлекеттiк әлеуметтiк сақтандыру қорынан төленетiн әлеуметтiк төлемдер;";
      37) тармақша "сомалары" деген сөзден кейiн ", сондай-ақ Қазақстан Республикасының заңдарында көзделген тәртiппен сақтандыру ұйымдарына бағытталған, зейнетақы аннуитетінің шарттары бойынша сатып алу сомалары;" деген сөздермен толықтырылсын;
      мынадай мазмұндағы 38) тармақшамен толықтырылсын:
      "38) сақтандырылушы қайтыс болған жағдайда жинақтаушы сақтандыру шарты бойынша жүзеге асырылатын сақтандыру төлемдерi.";
      2-тармақ алып тасталсын;
      48) 147-баптың 2-1-тармағындағы "Қазақстан Республикасының заңдарында белгіленген тәртiппен" деген сөздер "олардың орналасқан жерi бойынша" деген сөздермен ауыстырылсын;
      49) 152-бапта:
      1-тармақ мынадай мазмұндағы 5) және 6) тармақшалармен толықтырылсын:
      "5) жинақтаушы зейнетақы қорларына Қазақстан Республикасының заңдарында белгіленген мөлшердегi ерiктi кәсiби зейнетақы жарналары;
      6) жеке тұлғаның өмiрi мен денсаулығын жинақтаушы сақтандыру шарттары бойынша өз пайдасына енгiзетiн, тиiстi қаржы жылына арналған республикалық бюджет туралы заңда белгiленген айлық eceптік көрсеткіштің 5 еселенген шегiндегi сақтандыру сыйлықақылары.";
      мынадай мазмұндағы 1-1-тармақпен толықтырылсын:
      "1-1. Жарты айдан аз жұмыс iстеген қызметкердің төлем көзiнен салық салынатын табысын айқындау кезiнде, осы баптың 1-тармағының 1) және 2) тармақшаларына сәйкес, тиiстi қаржы жылына арналған республикалық бюджет туралы заңда белгiленген айлық есептiк көрсеткiш мөлшерiндегi шегерiмдер жүргiзiлмейдi.";
      50) мынадай мазмұндағы 153-1-баппен толықтырылсын:
      "153-1-бап. Қазақстан Республикасының резиденттерi болып
                  табылатын шетелдiк азаматтар мен азаматтығы жоқ
                  адамдар табыстарының жекелеген түрлерiнен жеке
                  табыс салығын есептеу және төлеу тәртiбi
      1. Осы Кодекстің 178-бабының 14), 16) және 17) тармақшаларында көрсетілген Қазақстан Республикасының резиденттерi болып табылатын шетелдiк азаматтар мен азаматтығы жоқ адамдардың табыстарынан жеке табыс салығын есептеудi, төлеудi, сондай-ақ салық есептілігiн берудi салық агентi осы Кодекстің 187-1-бабының 1-тармағында көзделген шарттар орындалған жағдайда, осы Кодекстiң 152-бабында белгiленген салық шегерiмдерiн ескере отырып, осы Кодекстің 187-1, 188-баптарына сәйкес жүргiзедi.
      2. Осы Кодекстiң 187-1-бабының 1-тармағында көзделген шарттар орындалмаған кезде осы баптың 1-тармағында көрсетiлген резидент жеке тұлғалардың табыстарынан жеке табыс салығын есептеудi, ұстауды және төлеудi салық агентi осы Кодекстiң 147 және 153-баптарына сәйкес жүргiзедi.
      3. Салық агентi осы баптың 1-тармағының ережелерiне қарамастан, осы Кодекстің 147 және 153-баптарына сәйкес резидент жеке тұлғалардың табыстарынан жеке табыс салығын есептеудi, ұстауды және төлеудi жүргiзуге құқылы.
      4. Жеке табыс салығын есептеудің және төлеудiң таңдап алынған тәртiбi салық кезеңiнiң iшiнде өзгермейтін болуға тиіс.";
      51) 161-бапта:
      1-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
      "1. Сақтандыру сыйлықақылары:
      жинақтаушы зейнетақы қорларындағы зейнетақы жинақтары есебiнен;
      жеке тұлғаның жинақтаушы сақтандыру шарттары бойынша өз пайдасына енгізетін сақтандыру сыйлықақылары есебінен төленген, сақтандыру ұйымдары жүзеге асыратын сақтандыру төлемдерi жеке тұлғаның жинақтаушы сақтандыру шарттары бойынша табысы болып табылады.";
      мынадай мазмұндағы 1-1-тармақпен толықтырылсын;
      "1-1. Жеке тұлғаның жинақтаушы сақтандыру шарттары бойынша табыстарына осындай шарттар мерзімінен бұрын тоқтатылған жағдайда төленетiн сатып алу сомасы жатады.";
      52) 164-баптың 3-тармағында:
      екiншi бөлiк мынадай редакцияда жазылсын:
      "Жеке табыс салығы бойынша аванстық төлемдерді есептеу мен төлеуді, сондай-ақ салық есептілігiн берудi осы тармақтың 1) тармақшасында айқындалған тұлға салық кезеңі iшiнде осы Кодекстiң 126 және 127-баптарына сәйкес жүргізеді.";
      мынадай мазмұндағы үшiншi бөлiкпен толықтырылсын:
      "Жеке табыс салығы бойынша аванстық төлемдерді eceптеу мен төлеуді, сондай-ақ салық есептілiгін беруді осы тармақтың 2) тармақшасында айқындалған тұлға салық кезеңі ішінде осы Кодекстің 191 және 192-баптарында белгіленген тәртіппен мерзімдерде жүргізеді.";
      53) 166-баптың 1-тармағының 1) тармақшасы "кәсiпкерлiк" деген сөздiң алдынан "Қазақстан Pecпубликасының заңдарына сәйкес мемлекеттік қажеттіліктер үшiн сатып алынған мүлiкті қоспағанда," деген сөздермен толықтырылсын;
      54) 169-бап "79-124" деген цифрлардан кейiн ", 130" деген цифрмен толықтырылсын;
      55) 170-бапта "оның iшiнде Қазақстан Республикасының шегiнен тыс жерлерден алынған табыстар" деген сөздер "сондай-ақ Қазақстан Республикасының шегiнен тыс жерлердегі көздерден алынған табыстар" деген сөздермен ауыстырылсын;
      56) 171-баптың 1-тармағының 6) тармақшасындағы "табыс етеді"  деген сөз алып тасталып, осы тармақ мынадай мазмұндағы 7) тармақшамен толықтырылсын:
      "7) осы Кодекстiң 144-бабы 1-тармағының 12) тармақшасында көрсетілген, табыстары олар үшiн белгіленген салық салынбайтын шектен асып кеткен жеке тұлғалар табыс етеді.";
      57) 173-бап мынадай редакцияда жазылсын:
      "173-бап. Шетел салығын есепке алу
      Егер осы бапта өзгеше белгіленбесе, Қазақстан Республикасынан тыс жерле төленген жеке табыс салығының сомалары осы Кодекстің 129-бабының 2 және 3-тармақтарында көзделген тәртіппен Қазақстан Республикасында жеке табыс салығын төлеу кезiнде eceпке алынады.    
      Салықтан есепке алынатын сомасының мөлшерi осы Кодексте белгіленген жеке табыс салығының ставкасын қолдана отырып, осы табыстан Қазақстан Pеспубликасында есептелуi мүмкін салық сомасынан аспауға тиiс.";
      58) 177-бaптa:
      3-тармақтың 1) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:
      "1) уәкiлетті тұлға арқылы Қазақстан Республикасында тәуекелді сақтандырушы немесе қайта сақтандыруды жүзеге асырса;";
      мынадай мазмұндағы 6-1-тармақпен толықтырылсын:
      "6-1. Өзге де заңды тұлғаға, оның ішінде тұрақты мекеме арқылы Қазақстан Республикасында қызметін жүзеге асыратын резидент емеске Қазақстан Республикасының аумағында жұмыс iстеу үшiн шетелдiк персоналды ұсыну жөнінде қызметтер көрсететін резидент емес мынадай шарттарды бiр мезгілде орындаған кезде:
      eгep мұндай персонал тек өзiн ұсынған заңды тұлғаның атынан және оның мүдделерiн көздеп әрекет етсе;
      шетелдiк персоналды ұсыну жөнiнде қызмет көрсететiн резидент eмec осындай персоналдың Қазақстан Республикасында орындайтын жұмыс нәтижелеріне жауапты болмаса;
      шетелдiк персоналды ұсыну жөнiнде қызмет көрсетуден алынатын резидент еместiң табысы осындай персоналдың өзін ұсынған заңды тұлғаның атынан және оның мүдделерiн көздеп өз міндеттерін орындаған уақытын ecкepe отырып анықталса және резидент емес тұлғаның осындай персоналды ұсыну шығындары жалпы сомасының он процентінен аспауға тиіс болса, Қазақстан Республикасындағы осындай қызметтер бойынша тұрақты мекеме құрмайды.
      Шетелдiк персоналды ұсыну жөнiнде қызмет көрceтуге арналған шығындардың жалпы сомасын растау үшін резидент емес қызмет көрсетудi алушыға есеп құжаттамасының көшiрмелерін табыс етуi міндетті.";
      59) 178-бапта:
      2) тармақшада "маркетингілік," деген сөз алып тасталсын;
      3) тармақшаның үшіншi абзацы "резидент заңды тұлғаға" деген сөздерден кейін ", консорциумға" деген сөзбен толықтырылсын;
      15) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:
      "15) осындай тұлғаларға резидент заңды тұлғаға қатысты жүктелген басқару міндеттерiн орындауға байланысты басшылардың қаламақылары және (немесе) басқару органының директорлар кеңесінің, басқарманың немесе өзге де органының мүшелерi алатын өзге де төлемдер. Бұл peттe осындай тұлғалардың басқару мiндеттемелерін iс жүзінде орындаған жер маңызды емес;";
      60) 179-бaптa:
      2-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
      "2. Қолма-қол және (нeмece) қолма-қол емес мысалдарда ақша, бағалы қағаздар, қатысу үлесiн, тауарлар, мүлiк беру, жұмыстар орындау, қызметтер көрсету, табыс алушы peзидент еместiң борышты талап етуін есептен шығару немесе есепке алу табысты төлеу деп түсініледi.";
      3-тармақта:
      2) тармақша "жүзеге асыруға" деген сөздерден кейін ", сондай-ақ халықаралық төлем карточкалары арқылы eceп айырысуды жүзеге асыруға" деген сөздермен толықтырылсын;
      6) тармақшада "жатпайды" деген сөз алып тасталып, мынадай мазмұндағы 7) және 8) тармақшалармен толықтырылсын:
      "7) Осы Кодекстiң 198-бабына сәйкес резидент еместiң шартты банк салымдары бойынша сыйақылары;
      8) сыйақыларды қоспағанда, халықаралық қаржы лизинг шарттары бойынша қаржы лизингіне негізгі қаражатты беруден түскен табыстар жатпайды.";
      61) 183-баптың 1-тармағы "мемлекеттiк бағалы қағаздарды" деген сөздерден кейiн "және агенттiк облигацияларды" деген сөздермен толықтырылсын;
      62) 186-бап мынадай pедакцияда жазылсын:
      "186-бап. Резидент емес заңды тұлғаның табыстарына жекелеген
                жағдайларда салық салу тәртібi
      1. Салық органында тiркемеген резидент емес заңды тұлғаның Қазақстан Республикасында тұрақты мекеме арқылы жүзеге асырған қызметiнен алатын табыстарына төлем көзінен жиырма проценттік ставка бойынша шегерім жасалмай табыс салығы салынуға тиіс.
      Бұл ретте салық агентінің төлем көзінен ұстаған табыс салығы тұрақты мекеме арқылы қызметін жүзеге асыратын резидент еместің салық міндеттемелерін өтеу шотының eceбiнe жатқызылуға тиіс.
      2. Қазақстан Республикасында қызметін тұрақты мекеме арқылы жүзеге асыратын резидент eмec салық төлеуші куәлігiнің нотариат куәландырған көшiрмесi резидент емес заңды тұлғаның салық органында тiркелуiн pacтaу болып табылады.";
      63) мынадай мазмұндағы 187-1-баппен толықтырылсын:
      "187-1-бап. Қазақстан Республикасынан тыс жерлерде Қазақстан
                  Республикасындағы көздерден төленетін резидент
                  емес жеке тұлғалар табыстарының жекелеген
                  түрлерiнен жеке табыс салығын есептеу және
                  төлеу тәртiбi
      1. Осы Кодекстiң 178-бабының 14), 16) және 17) тармақшаларында көрсетілген резидент eмec жеке тұлғалар табыстарынан жеке табыс салығын есептеу және төлеу мынадай шарттар бiр мезгілде орындалған:
      1) ocы Кодекстің 10-бабына сәйкес салық агенті болып табылатын, Қазақстан Республикасында қызметiн тұрақты мекеме, филиал, өкілдік арқылы жүзеге асыратын резидент емес заңды тұлға жұмыс беруші болып табылған;
      2) жеке еңбек шарты (келiсiм-шарт, келiсім) резидент емес жеке тұлға мен осы тармақтың 1) тармақшасында көрсетілген салық агенті арасында жасалған;
      3) резидент eмec жеке тұлғaғa табыстарын төлеу Қазақстан Республикасынан тыс жерде жүргізілген кезде осы баптың ережелеріне сәйкес жүргізіледі.
      2. Резидент емес жеке тұлғаның табыстарынан бiрiншi салық кезеңі үшін жеке табыс салығын есептеуді салық агентi осы Кодекстiң 145-бабының 1-тармағында белгіленген ставканы қолдана отырып, салық шегерімдерін eсепке алмай, жеке еңбек шартында (келісім-шартта, келiсiмде) көрсетілген резидент емес жеке тұлғаның табыс сомасынан жүргізедi.
      Бұдан кейінгі салық кезеңдерінде жеке табыс салығын салық агенті ағымдағы салық кезеңі үшiн жеке табыс салығының болжамды сомасын ecкepe отырып, өткен салық кезеңiнде шетелдiк азаматтар мен азаматтығы жоқ тұлғалардың табыстарынан алынған жеке табыс салығының есебiнде көрсетілген резидент емес жеке тұлғаның іс жүзіндегі салық міндеттемесінің сомасын негізге ала отырып есептейді.
      3. Жеке табыс салығын төлеуді салық кезеңiнiң ішiнде ай сайын ағымдағы айдың 20-сынан кешiктірмей аванстық төлемдерді тең үлестермен енгізу арқылы салық агенті жүргізеді.
      Салық агентi салық кезеңiнiң ішінде төлеуге тиiсті жеке табыс салығы бойынша аванстық төлемдердiң сомалары шетелдік азаматтар мен азаматтығы жоқ тұлғалардың табыстарынан алынатын жеке табыс салығы бойынша аванстық төлемдер сомасының есебiнде көрсетіледі.
      Шетелдiк азаматтар мен азаматтығы жоқ тұлғалардың табыстарынан алынатын жеке табыс салығы бойынша аванстық төлемдер сомасының есебiн салық агенті осы Кодекстiң 188-бабының 2-тармағында белгіленген мерзiмнен кешіктірмей, өзiнің тiркелген жері бойынша салық органына бередi.
      4. Резидент емес жеке тұлғалардың табыстарынан алынатын жеке табыс салығы бойынша салық кезеңiнiң iшiнде енгiзілген аванстық төлемдердің сомалары резидент емес жеке тұлғаның салық кезеңі үшін есептелген табысынан алынатын жеке табыс салығын төлеу есебiне есептеледі.
      5. Салық aгeнтi салық кезеңiнің қорытындылары бойынша шетелдiк азаматтар мен азаматтығы жоқ тұлғалардың табыстарынан алынатын жеке табыс салығының есебiн тапсыру үшін белгiленген мерзімнен кейiн он жұмыс күнiнен кешiктiрмей салық кезеңiнiң қорытындылары бойынша резидент eмec жeкe тұлғалардың табыстарынан алынатын жеке табыс салығының түпкілікті есебiн (төлеуді) жүзеге асырады.
      Салық кезеңiнiң қорытындылары бойынша шетелдiк азаматтар мен азаматтығы жоқ тұлғалардың табыстарынан алынатын жeкe табыс салығының есебiн салық агенті осы Кодекстің 188-бабының 2-тармағында белгіленген мерзiмнен кешiктiрмей, өзiнің тiркелген жері бойынша салық органына табыс етеді.
      6. Салық агенті салық кезеңінің алдағы айларына шетелдiк азаматтар мен азаматтығы жоқ тұлғалардың табыстарынан алынатын жеке табыс салығы бойынша аванстық төлемдер сомаларының түзетілген есебiн салық органына салық кезеңiнiң iшiнде беруге құқылы. Резидент емес жеке тұлғаның табыстарынан алынатын жеке табыс салығы бойынша аванстық төлемдердiң сомаларын азайту жағына қарай түзету кезінде салық агенті салық органына жазбаша өтiнiш беруi қажет.
      7. Осы баптың 1-тармағында белгіленген шарттар орындалмаған кезде резидент емес жеке тұлғаның табыстарынан алынатын жеке табыс салығын есептеудi, ұстауды және төлеуді осы Кодекстiң 187-бабына сәйкес салық агенті жүргізеді.
      8. Осы баптың 1-тармағына қарамай, салық агенті осы Кодекстің 187-бабына сәйкес резидент емес жеке тұлғалардың табыстарынан алынатын жеке табыс салығын есептеудi, ұстауды және төлеуді жүргізуге құқылы.
      9. Жеке табыс салығын есептеудiң және төлеудің таңдап алынған тәртiбi салық кезеңінің ішiнде өзгермейтiн болуға тиіс.";
      64) 188-бап мынадай редакцияда жазылсын:
      "188-бап. Салық есептілігін табыс ету
      1. Салық агенттерi төлем көзiнен ұсталатын табыс салығы бойынша есепті тіркелген жepi бойынша салық органдарына ocы Кодекстiң 182-бабында белгіленген мерзімдерде табыс eтугe міндетті.
      2. Осы Кодекстiң 187-1-бабына сәйкес жеке табыс салығын есептеуді және төлеудi жүзеге асыратын салық агенттерi тiркелген жері бойынша салық органдарында шетелдік азаматтар мен азаматтығы жоқ тұлғалардың табыстарынан алынатын жеке табыс салығы бойынша аванстық төлемдер сомасының есебiн oлap Қазақстан Peспубликасына келген күннен бастап жиырма бес жұмыс күнінен кешiктірмей және келесі салық кезеңдерінде күнтiзбелiк жылдың 20 қаңтарынан кешiктірмей табыс етуге міндетті.
      Осы Кодекстің 187-1-бабына сәйкec салық кезеңінің қорытындылары бойынша шетелдік азаматтар мен азаматтығы жоқ тұлғалардың табыстарынан алынатын жеке табыс салығының есебiн салық агенті тіркелген жері бойынша салық органына есептi салық кезеңнен кейiнгi жылдың 31 наурызынан кешіктiрмей табыс етеді.";
      65) 190-баптың 1 және 2-тармақтары мынадай редакцияда жазылсын:
      "1. Осы бапқа сәйкес резидент емес жеке тұлғалардың Қазақстан Республикасындағы көздерден алынған табыстарының мынадай түрлерiне:
      осы Кодекстің 191-бабына сәйкес салық салынуға жататын табыстарды қоспағанда, осы Кодекстiң 10-бабына сәйкес салық агенттерi болып табылмайтын тұлғалардан алынған табыстарға;
      сатылатын күні қор биржасының "А" және "В" ресми тізімдеріндегі акциялар мен облигацияларды, сондай-ақ мемлекеттік бағалы қағаздар мен агенттік облигацияларды қоспағанда, резиденттер шығарған бағалы қағаздарды сату кезіндегі құн өсімінен түскен табыстарға салық салынуға тиіс.
      2. Осы баптың 1-тармағында көрсетілген резидент емес жеке тұлғалардың табыстарына осы Кодекстiң 180-бабында белгіленген ставкалар бойынша шегерімдерді жүзеге асырмай салық салынуға тиіс.";
      66) 191-бапта:
      1-тармақта:
      1-тармақша "Қазақстан" деген сөздің алдынан "Осы Кодекске сәйкес арнайы салық режимдерiн қолданатын тұлғаларды қоспағанда," деген сөздермен толықтырылсын;
      2) тармақшадағы "14)-17) деген цифрлар "14), 16) және 17)" деген цифрлармен ауыстырылсын;
      5-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
      "5. Түпкiліктi есеп айырысу және жеке табыс салығын төлеу салық кезеңi үшін жеке табыс салығы бойынша декларация тапсыру үшiн белгіленген мерзімнен кейiн он жұмыс күнiнен кешіктірілмей жүргізіледі.";
      67) 192-бап мынадай редакцияда жазылсын:
      "192-бап. Жеке табыс салығының болжамды сомасы туралы
                мәлiмдеме және жеке табыс салығы жөнiндегі
                декларация
      1. Осы Кодекстің 191-бабында көрсетілген резидент емес жеке тұлғалар осы Кодекстің 527-бабында белгіленген тіркелу күнінен бастап жиырма бес жұмыс күнінен кешіктірмей және келесі жылдары күнтiзбелiк жылдың 20 қаңтарынан кешiктiрмей қызметiн жүзеге асыру кезеңіндегі жеке табыс салығының болжамды сомасы туралы мәлiмдеменi тiркелген жері бойынша салық органдарына табыс етуге мiндетті.
      2. Мыналар:
      1) осы Кодекстiң 191-бабының 1-тармағында көрсетілген;
      2) осы Кодекстiң 190-бабының 1-тармағында белгіленген табыстарды алатын;
      3) Қазақстан Республикасында отыз күнтiзбелiк күннен астам уақыт кәсiпкерлiк қызметiн жүзеге асыратын және салық кезеңі iшiнде Қазақстан Республикасындағы көздерден тиiсті қаржы жылына арналған республикалық бюджет туралы заңда белгіленген 500 айлық есептік көрсеткiштен астам табыс алатын резидент емес жеке тұлғалар осы Кодекстің 172-бабында белгiленген мерзiмнен кешiктірмей тiркелген жерi бойынша салық органдарына жеке табыс салығы жөнiндегі декларацияны табыс етедi.";
      68) 198-бапта:
      тақырып "салығын" деген сөзден кейiн "шартты банк салымдары арқылы" деген сөздермен толықтырылсын;
      7-тармақта "Халықаралық деген сөз "Қазақстан Республикасында жұмыстарды орындау (қызметтер көрсету) аяқталуына қарай және халықаралық" деген сөздермен ауыстырылсын;
      8-тармақ "Салық органы" деген cөздерден кейiн "уәкiлеттi мемлекеттік орган белгiлеген мерзiмнен кешіктiрмей" деген сөздермен толықтырылсын;
      10-тармақта "он жұмыс күнi iшiнде" деген сөздерден кейiн "не белгіленген мерзім өткен соң салық органының шешімі болмаған жағдайда" деген сөздермен толықтырылсын;
      69) мынадай мазмұндағы 198-1-баппен толықтырылсын:
      "198-1-бап. Резидент еместiң Қазақстан Республикасындағы
                  көздерден алған табыстарынан төленген табыс
                  салығын мемлекеттiк бюджеттен қайтару тәртiбi
      1. Тиiсті халықаралық шартты қолдануға құқығы бар резидент еместің Қазақстан Республикасындағы көздерден алған табыстарынан мемлекеттік бюджетке табыс салығы төленген жағдайда мұндай резидент еместің төленген табыс салығын осы Кодекстiң 38-бабында белгіленген талап қою мерзiмiнiң ішінде мемлекеттiк бюджетін қайтарып алуға құқығы бар.
      Бұл ретте Резидент емес салық органына уәкілетті мемлекеттiк орган белгілеген тәртіппен және нысанда халықаралық шартты қолдануға өтінiш бередi.
      2. Салық органы уәкілетті мемлекеттiк орган белгiлеген мерзiмнен кешiктірмей өтінiш қарайды және өтiнiште көрсетілген ақпарат дұрыс болған жағдайда резидент емеске осы Кодекстiң 40-бабында белгiленген тәртіппен мемлекеттік бюджеттен табыс салығы сомасын қайтаруды жүргiзедi.
      3. Халықаралық шарттың ережелерiн қолдану заңсыз болған жағдайда салық органы одан бас тартуын негiздеп, резидент eмескe жауап жiбередi.
      4. Салық органының бұл шешімiмен келіспеген жағдайда резидент еместiң мұндай шешiм алынған күннен бастап он жұмыс күні ішінде не белгіленген мерзiм өткен соң салық органының шешімі болмаған жағдайда уәкілетті мемлекеттiк органға (қажет болған жағдайда резиденттік елдiң құзыретті органын тарта отырып) халықаралық шарттардың ережелерiн қолданудың заңдылығына қатысты мәселенi қайта қарау туралы өтініш жасауға құқығы бар.";
      70) 200-баптың тақырыбы мен 1-тармағы мынадай редакцияда жазылсын:
      "200-бап. Халықаралық шартты резидент еместің Қазақстан
                Республикасындағы көздерден алған табыстарының
                жекелеген түрлерiне салық салуға қатысты қолдану
                тәртiбi
      1. Салық агентінің табыстарды резидент емеске төлеу кезінде, егер осындай резидент емес табыстарды түпкіліктi алушы болып табылса және халықаралық шартты қолдануға құқылы болса, оны қолдануға өтініш бермесе де, резидент eмec ұсынған резиденттіктi растаушы құжат негізiнде осындай халықаралық шартты қолдануға құқығы бар.
      Ocы бапта белгіленген халықаралық шарттардың қолдану тәртiбi резидент еместiң Қазақстан Республикасындағы көздерден алған табыстарының мынадай түрлерiне:
      1) дивидендтерге;
      2) сыйақыларға (проценттерге);
      3) роялтиге;
      4) сенiмгерлік басқару мен кастодиандық қызмет көрсету үшін комиссияларға;
      5) осы Кодекстің 178-бабының 2) тармақшасында көрсетілген, ол бойынша Қазақстан Республикасының аумағында осы резидент емес жұмыстар орындайтын келiсiм-шарттарға (жобаларға) байланысты емес, тек қана Қазақстан Республикасынан тыс жерлерде қызмет көрсетуден алынатын табыстарға;
      6) осы Кодексте халықаралық шарттарды қолдану жөнiндегi әкiмшiлiк рәсiмдер белгiленбеген, халықаралық шарттарға сәйкес Қазақстан Республикасында салық салудан босатуға жататын, Қазақстан Республикасындағы көздерден алынған өзге де табыстарға салық салуға қатысты қолданылады.";
      71) 201-1-бап мынадай редакцияда жазылсын:
      "201-1-бап. Халықаралық шартты резидент емес жеке тұлғаның
                  Қазақстан Республикасындағы көздерден алған
                  табыстарына салық салуға қатысты қолдану тәртiбi
      1. Салық агентінің Қазақстан Республикасындағы көздерден алған табыстарды резидент емес жеке тұлғаға төлеу кезiнде, eгep осындай резидент емес жеке тұлға табыстардың түпкілiкті алушысы болып табылса және халықаралық шартты қолдануға құқығы болса, резидент емес жеке тұлға оны қолдануға өтініш бермесе де, резиденттіктi растайтын құжаттың негізінде тиісті халықаралық шартты қолдануға құқығы бар.
      Салық агенті салық органына берiлетiн төлем көзiнен табыс салығы жөніндегі есепте халықаралық шарттарға сәйкес төленген (есептелген) және салық төлеуден босатылған табыстардың сомаларын, табыс салығының ставкаларын және осындай халықаралық шарттардың атауларын көрсетуге мiндеттi.
      Халықаралық шартты мемлекеттік бюджетке салықты төлемеуге немесе толық төлемеуге әкеп соқтырған заңсыз қолдану кезiнде салық агенті Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес жауаптылықта болады.
      2. Төлем көзінен салық салынбайтын, Қазақстан Республикасындағы көздерден табыстар алатын резидент eмec жеке тұлға халықаралық шарттың талаптарын орындау кезiнде осы шартты қолдануға құқылы.
      Бұл pетте резидент емес жеке тұлға осы Кодекстің 527-бабында белгіленген тiркеу күнiнен бастап жиырма бес жұмыс күнiнен кешіктiрмей тiркеу орны бойынша салық органына, не осы Кодекстiң 190-бабында көрсетiлген, халықаралық шартқа cәйкec Қазақстан Республикасында салық салудан босатылуға жататын табыстарды алған жағдайда осы Кодекстің 172-бабында белгіленген жеке табыс салығы бойынша декларация тапсыру мерзiмiнен кешіктірмей резиденттікті растайтын құжатты беруге мiндетті.
      Резидент емес жеке тұлға резиденттіктi растайтын құжатты осы тармақта көрсетілген мерзім ішінде бермеген кезде резидент емес жеке тұлғаның Қазақстан Республикасындағы көздерден алған табыстарына осы Кодексте белгіленген тәртіппен салық салынуға тиіс.
      Бұл ретте тиісті халықаралық шартты қолдануға құқығы бар резидент емес жеке тұлға Қазақстан Республикасындағы көздерден алған табыстардан мемлекеттік бюджетке табыс салығын төлеген жағдайда, мұндай резидент еместің төленген табыс салығын осы Кодекстiң 198-1-бабында белгiленген тәртiппен мемлекеттiк бюджеттен қайтарып алуға құқығы бар.";
      72) 202-бап алып тасталсын;
      73) 203-бапта:
      1-тармақта "1." деген цифр алып тасталсын; "198-бабын" деген сөздер "198 және 198-1-баптарын" деген сөздермен ауыстырылсын;
      2-тармақ алып тасталсын;
      74) 209-баптың 2-тармағының үшінші бөлiгi "есепке қою туралы куәлiгi" деген сөздерден кейiн "атауы өзгерген соң 10 жұмыс күнi ішінде уәкілеттi мемлекеттiк орган белгiлеген тәртiппен" деген сөздермен толықтырылсын;
      75) 210-баптың 2-тармағының екiншi бөлiгi мынадай редакцияда жазылсын:
      "Салық органы қосылған құн салығын төлеушi болып табылатын және осы Кодексте белгіленген салық есептiлiгiн беру мерзiмiнен кейiн алты ай кезең iшiнде оны бермеген тұлғаны тапқан жағдайда, салық органы қосылған құн салығы бойынша есептен шығаруды қосылған құн салығын төлеушiнi хабардар етпестен, уәкiлеттi мемлекеттiк орган белгiлеген тәртiппен жүргiзедi.";
      76) 216-бапта:
      2-1-тармақ "мүлiктi" деген сөзден кейiн "қайтарымды лизинг шарты бойынша берудi қоспағанда," деген сөздермен толықтырылсын;
      мынадай мазмұндағы 2-2-тармақпен толықтырылсын:
      "2-2. Лизинг алушы (сатушы) негiзгi құрал ретiнде алуға тиiстi мүлiктi қайтарымды лизинг шарты бойынша беру кезiнде мүлiктi қаржы лизингiне берген күн өткiзу бойынша айналым жасау күнi болып табылады.";
      77) 217-бапта:
      8-тармақтың бiрiншi абзацы "мүлiктi" деген сөзден кейiн "қайтарымды лизинг шарты бойынша берудi қоспағанда," деген сөздермен толықтырылсын;
      мынадай мазмұндағы 8-1-тармақпен толықтырылсын:
      "8-1. Лизинг алушы (сатушы) негiзгi құрал ретiнде алуға тиiстi мүлiктi қайтарымды лизинг шарты бойынша беру кезiнде өткiзу бойынша айналым мөлшерi осы баптың 1-тармағына сәйкес айқындалады.";
      78) 220-бап "сондай-ақ" деген сөзден кейiн "импортқа" деген сөзбен толықтырылсын;
      79) 223-баптың 1-тармағында:
      2) және 3) тармақшалар мынадай редакцияда жазылсын:
      "2) тауарлар шығаруды экспорт режимiнде жүзеге асыратын кеден органының белгiсi соғылған, сондай-ақ Қазақстан Республикасының кеден шекарасындағы бекетте орналасқан кеден органының белгiсi соғылған кедендiк жүк декларациясы тауарлар экспортын растайтын құжат болып табылады.
      Тауарларды магистральдық құбырлар жүйесi бойынша немесе электр тарату желiлерi бойынша не толық емес мерзiмдiк декларациялау рәсiмiн қолдана отырып экспорт режимiнде шығарған жағдайда кедендік ресiмдеудi жүргiзген кеден органының белгiсi бар толық кедендiк жүк декларациясы экспортты растаушы болып қызмет етедi;
      3) тауардың ілеспе құжаттарының көшiрмелерi тауарлар экспортын растайтын құжаттар болып табылады.
      Тауарларды магистральдық құбырлар жүйесi бойынша немесе электр тарату желiлерi бойынша экспорт режимiнде шығарған жағдайда тауардың iлеспе құжаттары көшiрмелерiнiң орнына тауарларды қабылдау-өткiзу актiсi табыс етiледі;";
      мынадай мазмұндағы 4) тармақшамен толықтырылсын:
      "4) зияткерлiк меншiк құқығын қорғау саласындағы басшылықты жүзеге асыратын уәкiлеттi органның магнит жеткiзгiште тауардың және оған авторлық құқықтардың болуы туралы, сондай-ақ зияткерлік меншiк объектiсiн экспорттаған жағдайда оның құны туралы растамасы тауарлар экспортын растайтын құжаттар болып табылады.";
      80) 225-бап мынадай мазмұндағы 6-1) тармақшамен толықтырылсын:
      "6-1) Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес мемлекеттiк қажеттiлiктер үшiн сатып алынған мүлiк;"; 13) тармақшадағы "бойынша айналымдар қосылған құн салығынан босатылады" деген сөздер алып тасталып, мынадай мазмұндағы 14), 15) және 16) тармақшалармен толықтырылсын:
      "14) ұлттық валюта;
      15) егер мүгедектердiң қоғамдық бiрлестiктерi, сондай-ақ өндiрiстiк ұйымдары мына шарттарға сәйкес келсе:
      осындай өндiрiстiк ұйымдар қызметкерлерi жалпы санының кемiнде 51 процентi мүгедектер болса;
      мүгедектерге еңбекақы төлеу бойынша шығыстар еңбекақы төлеу бойынша жалпы шығыстардың кемiнде 51 процентi (есту, сөйлеу, көру қабiлетiнен айрылған мүгедектер жұмыс iстейтiн мамандандырылған ұйымдарда - кемiнде 35 процентi) болса, осындай бiрлестiктер мен ұйымдардың тауарлары (жұмыстары, қызмет көрсетулерi) бойынша айналымдар (сауда-делдалдық қызметтен түскен тауарларды (жұмыстарды, қызмет көрсетулердi) өткiзу жөнiндегi айналымдардан және акцизделетiн тауарлар мен қызмет түрлерiн өндiру мен өткiзу бойынша айналымдардан басқа);
      16) экспортқа шығарылатын түстi және қара металдар сынығын өткiзу бойынша айналымдар қосылған құн салығынан босатылады.";
      81) 227-баптың 2-тармағының 5) тармақшасы "зейнетақы активтерiн" деген сөздерден кейiн ", сондай-ақ Мемлекеттiк әлеуметтiк сақтандыру қорларының активтерiн" деген сөздермен толықтырылсын;
      82) 228-бап мынадай редакцияда жазылсын:
      "228-бап. Қаржы лизингiне берiлген мүлiк
      1. Егер осы бапта өзгеше көзделмесе, мынадай талаптар сақталған жағдайда:
      1) мұндай беру осы Кодекстiң 74-бабында белгiленген талаптарға сай келсе;
      2) лизинг алушы мүлiктi негiзгi құрал ретiнде алса, мүлiктi қаржы лизингiне беру лизинг берушi алуға тиiс сыйақы сомасы бөлiгiнде қосылған құн салығынан босатылады.
      2. Мүлiктi қаржы лизингiне беру осы баптың 1-тармағында белгiленген талаптар сақталған кезде, сондай-ақ егер берілетiн мүлiктің импорты осы Кодекстiң 234-бабының 12) тармақшасына сәйкес қосылған құн салығынан босатылған болса, қосылған құн салығын төлеуден босатылады.";
      83) 230-бап мынадай редакцияда жазылсын:
      "230-бап. Геологиялық барлау және геологиялық-iздестiру
                жұмыстары
      Геологиялық барлау және геологиялық-iздестiру жұмыстарын iске асыру бойынша айналымдар қосылған құн салығынан босатылады.
      Геологиялық барлау және геологиялық-iздестiру жұмыстары деп көмiрсутектi және минералдық шикiзат кен орындарын (кендерiн) iздестiрудi, барлауды, бағалау мен игеруге дайындауды қамтамасыз ететiн, өзара байланысты, белгiлi бiр кезекпен қолданылатын жұмыстардың жиынтығы ұғынылады.
      Мыналарға:
      1) Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес жер қойнауын пайдалануға жасалған:
      жер қойнауы учаскелерiнде (геологиялық бөлiп берiлген жерде) барлау жөнiнде жұмыстарды жүргiзуге;
      барлау жүргiзу кезеңiнде жер қойнауы учаскелерiнде (геологиялық бөлiп берiлген жерде) бiрлескен барлау және өндiру жөнiндегi жұмыстарды жүргiзуге арналған келiсiм-шарттың;
      2) жер қойнауын мемлекеттiк геологиялық зерделеудi жүзеге асыру жөнiнде жұмыстарға мемлекеттiк сатып алу туралы шарттың аясында салық төлеушi (мердiгер, қосалқы мердігер) жүзеге асыратын геологиялық барлау және геологиялық-iздестiру жұмыстарына қатысты босату қолданылады.
      Геологиялық барлау және геологиялық-iздестiру жұмыстары нақты түрлерiнiң, сондай-ақ геологиялық барлау және геологиялық-iздестiру жұмыстарының құрамдас бөлiгi болып табылатын арнайы жұмыстардың жекелеген түрлерiнiң тiзбесi, олардың көлемi және құны геологиялық объектiнi зерттеу мақсаты мен оның ерекшелiктерiн, ғылыми-техникалық мүмкiндiктердi, геологиялық барлау және геологиялық-іздестіру жұмыстарын жүргiзуге қойылатын геологиялық-әдiстемелiк талаптарды, жер қойнауын және қоршаған ортаны қорғау жөнiндегi талаптарды ескере отырып, әрбір геологиялық (ғылыми-геологиялық) объектіге арналған жобалау-сметалық құжаттамада айқындалуға тиіс.";
      84) 234-баптың 1-тармағы мынадай мазмұндағы 12) тармақшамен толықтырылсын:
      "12) қаржы лизингi шарты бойынша қаржы лизингіне беру мақсатында лизинг беруші әкелген негізгі құралдар импорты.
      Осы тармақшада көрсетiлген негiзгi құралдар тiзбесiн Қазақстан Республикасының Үкiметi бекiтедi.";
      85) 235-бапта:
      1-тармақтың 4) тармақшасында "іс жүзiнде бюджетке енгiзiлген" деген сөздер "бюджетке төленген" деген сөздермен ауыстырылсын;
      2-тармақта:
      1) тармақшада "1-1) және 1-2)" деген сөздер "1-1), 1-2) және 1-3)" деген сөздермен ауыстырылсын;
      1-2) тармақша "5-1-тармағына сәйкес" деген сөздерден кейiн "қаржы лизингi шарты бойынша (қайтарымды лизинг шартын қоспағанда)" деген сөздермен толықтырылсын;
      мынадай мазмұндағы 1-3) тармақшамен толықтырылсын:
      "1-3) қайтарымды лизинг шарттары бойынша осы Кодекстiң 242-бабының 5-1-тармағына сәйкес жазылған шот-фактуралар бойынша төленуге тиiс салық сомасы;";
      86) 236-баптың 4) тармақшасындағы "тауарлар мен қызметтердi" деген сөздер "тауарларды (жұмыстарды, қызмет көрсетудi)" деген сөздермен ауыстырылсын;
      87) 241-бап мынадай мазмұндағы 3-тармақпен толықтырылсын:
      "3. Қаржы лизингiне мүлiктi берген кезде есепке жатқызудың барабарлық әдiсiн пайдаланатын лизинг берушінің қаржы лизингiне мүлiктi беруге байланысты айналымдар бойынша қосылған құн салығының сомасын есепке алу бойынша бөлек есептеу әдiсiн қолдануға құқығы бар.";
      88) 249-бапта:
      4-тармақтың екiншi бөлiгi "қуаттарын" деген сөзден кейiн "және үй-жайларын" деген сөзбен толықтырылсын;
      6-тармақтың бiрiншi бөлiгiнде "тауарларға" деген сөзден кейiн "(жұмыстарға, қызмет көрсетуге)" деген сөздермен толықтырылсын;
      89) 251-баптың 2-тармағының 2) тармақшасындағы "тоқсан iшiнде" деген сөздер "үш айдың әрқайсысы үшiн" деген сөздермен ауыстырылсын;
      90) 252-бапта:
      1-тармақтың 2) тармақшасындағы "(жұмыстар, қызмет көрсетулер)" деген сөздер алып тасталсын;
      2-тармақтың 1) тармақшасындағы "басқа салықтар" деген сөздер "аталған салық пен салықтың басқа да түрлерi" деген сөздермен ауыстырылсын;
      3-тармақтың бiрiншi бөлiгiндегі "басқа" деген сөз алып тасталсын;
      91) 257-баптың 1-тармағының 6) тармақшасы алып тасталсын;
      92) 279-бап мынадай редакцияда жазылсын:
      "279-бап. Осы бөлiмде реттелетiн қатынастар
      1. Осы бөлiмде мұнай операцияларын қоса алғанда, жер қойнауын пайдалану бойынша операцияларды жүргiзу жөнiндегi қызметке салық салудың ерекшелiктерi реттеледi және жер қойнауын пайдаланушылардың мынадай салықтары мен арнайы төлемдерiн:
      1) үстеме пайда салығын;
      2) экспортталатын шикi мұнайға рента салығын;
      3) жер қойнауын пайдаланушылардың арнайы төлемдерiн:
      а) бонустарды (қол қойылатын, коммерциялық табу);
      б) роялтидi;
      в) өнiмдi бөлу бойынша Қазақстан Республикасының үлесiн есептеу мен төлеу тәртiбi белгiленедi.
      Осы Кодексте "жер қойнауын пайдалану бойынша операциялар", "мұнай операциялары", "мұнай" және "келiсiм-шарттық аумақ" ұғымдарының Қазақстан Республикасының жер қойнауы және жер қойнауын пайдалану туралы және мұнай туралы заңдарында айқындалған маңызы бар.
      2. Мұнай операцияларын қоса алғанда жер қойнауын пайдалану бойынша операциялар жүргiзу жөнiндегi қызметке осы Кодексте белгiленген тәртiппен салық салынуға тиiс.";
      93) 280-бап алып тасталсын;
      94) 282-бап мынадай редакцияда жазылсын:
      "282-бап. Жер қойнауын пайдалану бойынша операцияларды
                жүргізу жөніндегі қызметке салық салу
      1. Салық және бюджетке төленетiн басқа да міндеттi төлемдер бойынша салық мiндеттемелерiн есептеу оларды төлеу жөнiндегi міндеттемелер пайда болған кезде қолданылып жүрген Қазақстан Республикасының салық заңдарына сәйкес жүргізіледi.
      2. Мiндетті салық сараптамасынан өткен, Қазақстан Республикасының Үкiметi немесе құзыретті орган мен отандық немесе шетелдiк жер қойнауын пайдаланушылар арасындағы жер қойнауын пайдалануға арналған келiсiм-шарттарда айқындалған салық салу шарттары олардың қолданылуының белгіленген бүкiл мерзiмi ішiнде сақталады және қолданылады әрі Қазақстан Республикасы салық заңдарының өзгеруіне байланысты тараптардың келісімі бойынша түзетiлуi мүмкiн.
      3. Осы Кодекстiң 283-бабында көрсетілген екiншi үлгі бойынша салық салу шарттары өнiмдi бөлу туралы Қазақстан Республикасының заңдарында белгіленген тәртіппен жасалған келісім-шартта ғана айқындалады.
      Өнiмдi бөлу туралы келiсім-шартта белгіленетiн салық салу шарттары келісім-шартқа қол қойылған (жасалған) күні қолданылатын жеке және заңды тұлғалардың салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдерді төлеуiн реттейтiн Қазақстан Республикасының салық заңдарының ережелерiне сәйкес болуға тиіс.
      Салық сараптамасы жүргізілген күн мен өнімді бөлу туралы келісім-шартқа қол қойылған күн аралығындағы кезеңде Қазақстан Республикасының салық заңдары өзгерген жағдайда қайтадан сараптама жүргізіле отырып, салық режимi осы өзгерістерге сәйкес келтірілуге тиiс.
      4. Өнімді бөлу туралы бiр келiсiм-шарт бойынша жер қойнауын пайдалануды бiрнеше салық төлеушi жүзеге асыратын жағдайда келісім-шартта белгіленген салық режимi олардың барлығы үшін ортақ болып табылады. Бұл ретте:
      1) осындай келiсім-шарт аясында жүзеге асырылатын қызмет бойынша салық төлеушiлер салық салу мақсатында бірыңғай шоғырландырылған есеп жүргізуге және келісім-шартта белгіленген барлық салық пен төлемдерді төлеуге міндетті;
      2) бiр келісiм-шарт бойынша қызметті жүзеге асыратын резидент eмec жер қойнауын пайдаланушыларға келiсiм-шартта белгіленген салықтар бойынша осы Кодекстің 184-186-баптарына сәйкес салық салынуға тиіс.
      5. Жер қойнауын пайдаланушы келісiм-шарт аясында жүзеге асырылатын қызмет бойынша салық міндеттемелерін eceптеу және осы келісiм-шарт аясынан тыс қызмет бойынша салық мiндеттемелерiн eceптeу үшін бөлек есеп жүргізуге міндетті.
      Осы ереже кең таралған пайдалы қазбаларды және (немесе жер асты суларын өндiру жөніндегі келісім-шарттарға қолданылмайды.";
      95) 283-бапта:
      1-тармақта:
      бiрiншi абзацтағы "1" деген цифр алып тасталсын; келісім-шарттардың негізгі түрлерiне қарай" деген сөздеp алып тасталсын;
      1) тармақшада "төлемдердің барлық түрлерiн" деген сөздер "төлемдердi" деген сөзбен ауыстырылсын; "бірiншi үлгі" деген сөзден кейін ", өнімді бөлу бойынша Қазақстан Республикасының үлесін қоспағанда," деген сөздермен толықтырылсын;
      2) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:
      "2) екiншi үлгі жер қойнауын пайдаланушының өнімді бөлу бойынша Қазақстан Республикасының үлесiн төлеуiн (беруiн), сондай-ақ осы Кодексте көзделген салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдердің барлық түрлерінің төленуін көздейді, оларға:
      экспортталатын шикi мұнайға салынатын рента салығы;
      газ конденсатын қоса алғанда, шикi мұнайға салынатын акциз;
      үстеме пайда салығы;
      жер салығы;
      мүлiк салығы қосылмайды.";
      2 - 4-тармақтар алып тасталсын;
      96) 285-бапта:
      тақырып "кезде" деген сөзден кейiн "өнiмдi бөлу туралы келiсiм-шарт бойынша" деген сөздермен толықтырылсын;
      1-тармақтың бiрiншi бөлiгiнде "Жер қойнауын пайдалануға жасалған" деген сөздер "Өнiмдi бөлу туралы" деген сөздермен ауыстырылсын; екiншi бөлiгiнде "жер қойнауын пайдалануға жасалған" деген сөздер "өнiмдi бөлу туралы" деген сөздермен ауыстырылсын;
      2-тармақта "Келiсiм-шартта" деген сөздер "Өнiмдi бөлу туралы келiсiм-шартта" деген сөздермен ауыстырылсын;
      97) 286-бапта:
      1-тармақта "жасаған" деген сөзден кейiн "өнiмдi бөлу туралы" деген сөздермен толықтырылсын; "салық режимiн" деген сөздер "салық салу шарттарын" деген сөздермен ауыстырылсын;
      3-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
      "3. Салық сараптамасының нәтижелерi бойынша белгiленген салық салу шарттары өнiмдi бөлу туралы келiсiм-шарттың түпкiлiктi мәтiнiне ешбiр өзгертулер мен түзетулерсiз мiндеттi түрде енгiзілуге тиіс.";
      98) 287-бапта:
      1-тармақтағы "және жер қойнауын пайдалануға жасалған келiсiм-шартта белгiленген мөлшерлерде және тәртiппен ақшалай нысанда төленедi" деген сөздер алып тасталсын;
      2-тармақтың екiншi бөлiгi алып тасталсын;
      99) 288-бапта:
      1-тармақтағы "және келiсiм-шарт жасалған кезде белгiленедi" деген сөздер алып тасталсын;
      3-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
      "3. Қол қойылатын бонустың түпкiлiктi мөлшерiн жер қойнауын пайдалануға құқық алуға өткізiлген инвестициялық бағдарламалар конкурсының нәтижелерi бойынша комиссия белгiлейдi және ол жер қойнауын пайдалану үшiн берiлетiн кен орындарының (келiсiм-шарт аумақтарының) экономикалық құндылығы есепке алынып, келiсiм-шартта бекiтiледi, бiрақ бастапқы мөлшерлерден төмен болмауы керек.";
      100) 289-бапта "төленуге тиiс" деген сөздер "төленедi" деген сөзбен ауыстырылсын; "келiсiм-шартта белгiленген мерзiмде, бiрақ" деген сөздер алып тасталсын;
      101) 291-бапта:
      баптың атауындағы "белгiлеу" деген сөз "төлеу" деген сөзбен ауыстырылсын;
      2-тармақтағы "белгiленедi" деген сөз "төленедi" деген сөзбен ауыстырылсын;
      3-тармақтағы "белгiленбейдi" деген сөз "төленбейдi" деген сөзбен ауыстырылсын;
      102) 292-баптың екiншi бөлiгiнде:
      2) тармақшада:
      eкіншi сөйлемде "биржалық бағасын негiзге ала отырып белгiленедi" деген сөздер "Халықаралық (Лондон) биржада белгiленген биржалық баға бойынша есептеледi" деген сөздермен ауыстырылсын;
      мынадай мазмұндағы үшiншi сөйлеммен толықтырылсын:
      "Пайдалы қазбаларға биржалық баға белгiленбеген жағдайда шығарылатын қордың құны құзыреттi орган бекiткен жұмыс бағдарламасында көрсетiлген өндiруге жұмсалатын жоспарлы шығындардың жоспарлы рентабельдiлiк мөлшерiне түзетiлген сомасынан айқындалады;";
      3) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:
      "3) коммерциялық табу бонусы есептеу базасының 0,1 проценті ставкасы бойынша бөлінедi.";
      103) 293-бап мынадай редакцияда жазылсын:
      "293-бап. Коммерциялық табу бонусын төлеу мерзiмi
      Коммерциялық табу бонусы осы мақсаттар үшiн уәкілеттік берiлген мемлекеттік орган кен орнындағы пайдалы қазбалар қорының шығарылатын көлемiн бекiткен күннен бастап 90 күннен кешiктiрiлмей төленедi.";
      104) 297-бап мынадай редакцияда жазылсын:
      "297-бап. Роялти төлеу тәртiбi
      1. Роялти мөлшерi салық салу объектісi, eceптeу базасы мен ставка негізге алына отырып айқындалады.
      2. Пайдалы қазбалардың өндіріліп алынған көлемi немесе нақты өндiрiлген пайдалы қазбалардан алынған алғашқы тауарлы өнiмнің көлемi салық салу объектiсi болып табылады.
      Мыналар:
      1) пайдалы қазбалардың өзi:
      мұнай, табиғи газ және газ конденсаты;
      көмiр және жанғыш тақтатастар;
      тауарлы кендер;
      жер асты сулары, оның ішінде бастапқы өңдеуден өткен сулар;
      слюда, керіш, құрылыс материалдары өндiрісіне арналған шикізат;
      металлургияға арналған кен емес шикізат;
      2) қымбат бағалы металдар, құмда, кенде, концентратта болатын металдар;
      3) қара, түсті, сирек кездесетiн және радиоактивті металдардың, кен-химия шикізатының концентраттары;
      4) қымбат бағалы тастар, бастапқы өңдеуден өткен жарқырауық тас және пьезооптикалық шикізат;
      5) басқа пайдалы қазбалар бойынша - бастапқы өңдеуден өткен минералдық шикізат алғашқы тауарлы өнiм болуы мүмкiн.
      3. Осы Кодекстің 299-бабына сәйкес айқындалатын пайдалы қазбалардың құны роялтиді есептеу үшiн салық базасы болып табылады.
      4. Осы баптың 5-тармағында көрсетілгендерді қоспағанда, пайдалы қазбалардың барлық түрлерi бойынша роялти:
      1) мұнай бойынша - қызметтің әрбiр күнтізбелiк жылы үшiн мұнайдың жинақталған өндiрілімінің көлемiне байланысты айқындалған процент ретiнде жылжымалы шкала бойынша және мынадай:
      2000 000 тоннаға дейiн - 2 процент;
      2000 000-нан 3000 000 тоннаға дейiн - 3 процент;
      3000 000-нан 4000 000 тоннаға дейiн - 4 процент;
      4000 000-нан 5000 000 тоннаға дейiн - 5 процент;
      5000 000 тоннадан жоғары - 6 процент ставка бойынша төленеді.
      Егер газ тәріздес көмiрсутектердi сұйық көмiрсутектермен бiрге жер бетiне шығару көзделген жағдайда, роялтидi есептеу мақсатында осындай газ тәрiздес көмiрсутектер мынадай арақатынас арқылы шикi мұнайға ауыстырылады: газ тәрiздес көмiрсутектердің 1 мың текше метрi шикi мұнайдың 0,857 тоннасына сәйкес келедi;
      2) алтынды, күмісті, платинаны, басқа да қымбат бағалы металдар мен қымбат бағалы тастарды қоса алғанда, қатты пайдалы қазбалар бойынша - Қазақстан Республикасының Үкiметi айқындайтын ставкалар бойынша төленеді.
      5. Кең таралған пайдалы қазбалар мен жер асты сулары бойынша роялти осы Кодекстің 300-бабында белгіленген ставкалар бойынша төленеді.";
      105) 298-бап алып тасталсын;
      106) 299-бап мынадай редакцияда жазылсын:
      "299-бап. Пайдалы қазбалардың құнын айқындау тәртiбi
      1. Роялтидi есептеу мақсатында, алтынды, күмісті және платинаны қоспағанда, өндірiлген мұнайдың, жер асты сулары мен пайдалы қазбалардың құны өндiрiлген пайдалы қазбалардан алынған алғашқы тауарлы өнiмнің салық кезеңiндегi орташа өлшемдi өткiзу бағасы негiзге алына отырып, жанама салықтар мен оларды сату (тиеп жөнелту) пунктiне дейiн тасымалдауға кеткен iс жүзiндегi шығыстар сомасы есепке алынбай айқындалады.
      2. Жер қойнауын пайдаланушы салық кезеңiнде өндiрген алтынның, күмiстiң және платинаның құны Халықаралық (Лондон) биржада салық кезеңi ішінде қалыптасқан осы металдардың орташа құны негiзге алына отырып есептеледi.
      3. Алғашқы тауарлы өнiм сатылмаған жағдайда, алтынды, күмiстi, платинаны және кең таралған пайдалы қазбаларды қоспағанда, өндiрiлген мұнайдың, жер асты сулары мен пайдалы қазбалардың құны осындай сату орын алған соңғы салық кезеңiндегi алғашқы тауарлы өнiмiнiң орташа өлшемдi өткiзу бағасы негiзге алынa отырып айқындалады.
      4. Алғашқы тауарлы өнiм мүлде сатылмаған кезде алтынды, күмiстi, платинаны және кең таралған пайдалы қазбаларды қоспағанда, өндiрiлген мұнайдың, жер асты сулары мен пайдалы қазбалардың құны мұнайды, жер асты суларын өндiруге және көрсетілген пайдалы қазбаларды өндiруге салық кезеңiнде iс жүзiнде қалыптасқан шығындар негiзге алына отырып айқындалады.
      Келесi сату жағдайында жер қойнауын пайдаланушы алғашқы тауарлар өнiмнің iс жүзiнде сатылған бағасын негiзге ала отырып, алғашқы caту орын алған салық кезеңiнде есептелген роялти сомаларына түзету жүргiзуге мiндеттi.
      5. Кең таралған пайдалы қазбалардан алынған алғашқы тауарлы өнiм сатылмаған кезде немесе оларды толығымен өз қажеттерi үшiн пайдаланған жағдайда, кең таралған пайдалы қазбалардың құны жер қойнауын пайдаланушының салық кезеңiнде iс жүзiнде қалыптасқан рентабельділiк нормасына ұлғайтылған, өндiру мен бастапқы өңдеуде iс жүзiнде қалыптасқан шығындар сомасы негiзге алына отырып айқындалады.
      Газ тәрiздес көмiрсутектерiн одан әрi өңдеу үшiн өтеусiз берген жағдайда, осындай көмiрсутектерiнің құны Қазақстан Pecпубликасының Үкiметi айқындайтын тәртіппен салық кезеңiнде iс жүзiнде қалыптасқан рентабельдiлік нормасына ұлғайтылған, оларды өндіру мен бастапқы өңдеуге iс жүзінде қалыптасқан шығындар негiзге алына отырып айқындалады. Бұл ретте, газ тәрiздес көмiрсутектерi бойынша роялти ставкаларын айқындау үшiн осы Кодекcтiң 297-бабында айқындалған ауыспалы коэффициент пайдаланылады.
      Жер асты суларын шығарылатын өнiмдердің және (немесе) көрсетiлетiн қызметтердiң негiзгi компонентi ретiнде пайдаланған жағдайда, өндiрiлетiн жер асты суларының құны салық кезеңінде iс жүзiнде қалыптасқан рентабельділік нормасына ұлғайтылған, оларды өндiру мен бастапқы өңдеуде iс жүзiнде қалыптасқан шығындар негiзге алына отырып айқындалады.";
      107) 300-баптың 1-тармағының бiрiншi абзацында "барлық", "үшiн" деген сөздер алып тасталсын, "роялти" деген сөз "роялтидi" деген сөзбен, "белгiленедi" деген сөз "төлейдi" деген сөзбен ауыстырылсын;
      108) 303-бап алып тасталсын;
      109) мынадай мазмұндағы 47-1-тараумен толықтырылсын:
      "47-1-тарау. Экспортталатын шикi мұнайға салынатын рента салығы

      304-1-бап. Төлеушiлер
      Шикi мұнайды экспортқа өткiзетiн жеке және заңды тұлғалар, өнiмдi бөлу туралы келiсiм-шарттар жасасқан жер қойнауын пайдаланушыларды қоспағанда, экспортталатын шикi мұнайға салынатын рента салығының төлеушiлерi болып табылады.

      304-2-бап. Салық салу объектiсi
      Экспортқа өткiзiлетiн шикi мұнайдың көлемi экспортталатын шикi мұнайға рента салығын салу объектiсi болып табылады.

      304-3-бап. Есептеу тәртiбi
      1. Экспортқа iс жүзiнде өткiзiлетiн шикi мұнай көлемі және шикі мұнайды тасымалдауға кететін шығыстарды шегергеннен кейiнгі оның сапалық сипаттамалары ескерілген нарықтық бағасы негізге алынатын, экспортталатын шикі мұнай құны экспортталатын шикі мұнайға рента салығын есептеу базасы болып табылады.
      2. Сатылатын шикі мұнайдың нарықтық бағасы халықаралық мұнай саудасында сатылатын шикі мұнайдың ұқсас сорттарының тiзбесiне қатысты есепті кезеңде (күн сайын) рынокта сату кезінде басым болған бағалардың орта есеппен алынған бағасы ретінде қалыптасады.
      3. Егер жер қойнауын пайдаланушының шикі мұнайы сапасының көрсеткіштерi магистральдық құбыр арқылы тасымалданатын шикі мұнай қоспалары көрсеткіштерінен төмен болса, шикі мұнай сапасына арзандату белгiленедi. Егер жер қойнауын пайдаланушының шикі мұнайы сапасының көрсеткіштері магистральдық құбыр арқылы тасымалданатын шикі мұнай қоспалары көрсеткіштерінен жоғары болса, шикі мұнай сапасына үстеме баға қойылады.
      4. Шикі мұнайдың ұқсас сорттарының тізбесін Қазақстан Республикасының Yкіметі айқындайды.
      Шикі мұнай бағамын белгілеудің күн сайынғы орташа бағасы биржаны ашу және жабу кезіндегі бағалардың арасындағы орташа арифметикалық баға ретінде айқындалады.

      304-4-бап. Экспортталатын шикі мұнайға рента салығы ставкалары
      Экспортталатын шикі мұнайға рента салығы мынадай мөлшерлерде белгіленеді:
______________________________________________________________
     Биржалық баға деңгейіндегі       |     Ставкасы
          нарықтық баға               |
______________________________________________________________
бiр баррель үшін 19 АҚШ доллары            1 процент
бiр баррель үшін 20 АҚШ доллары            4 процент
бiр баррель үшін 21 АҚШ доллары            7 процент
бiр баррель үшін 22 АҚШ доллары            10 процент
бiр баррель үшін 23 АҚШ доллары            12 процент
бiр баррель үшін 24 АҚШ доллары            14 процент
бiр баррель үшін 25 АҚШ доллары            16 процент
бiр баррель үшін 26 АҚШ доллары            17 процент
бiр баррель үшін 27 АҚШ доллары            19 процент
бiр баррель үшін 28 АҚШ доллары            21 процент
бiр баррель үшін 29 АҚШ доллары            22 процент
бiр баррель үшін 30 АҚШ доллары            23 процент
бiр баррель үшін 31 АҚШ доллары            25 процент
бiр баррель үшін 32-33 АҚШ доллары         26 процент
бiр баррель үшін 34-35 АҚШ доллары         28 процент
бiр баррель үшін 36 АҚШ доллары            29 процент
бiр баррель үшін 37 АҚШ доллары            30 процент
бiр баррель үшін 38-39 АҚШ доллары         31 процент
бiр баррель үшін 40 АҚШ доллары            33 процент
және одан жоғары
______________________________________________________________

      304-5-бап. Салық кезеңі
      Экспортталатын шикі мұнайға рента салығын төлеу бойынша салық кезеңі күнтізбелік ай болып табылады.

      304-6-бап. Төлеу мерзімдері
      Жер қойнауын пайдаланушы бюджетке салықтың есептелген сомасын салық кезеңінен кейінгі айдың 15-інен кешіктірмей төлеуге міндетті.

      304-7-бап. Салық декларациясы
      Экспортталатын шикі мұнайға рента салығы бойынша декларация тіркеу орны бойынша салық органына салық кезеңінен кейінгі айдың 10-ынан кешіктірілмей беріледі.";
      110) 305-баптағы "және кең таралған пайдалы қазбалар мен жерасты суларын өндіруге" деген сөздер ", кең таралған пайдалы қазбалар мен жерасты суларын өндіруге, сондай-ақ барлау мен өндіруге байланысты емес жерасты құрылыстарын салуға және пайдалануға" деген сөздермен ауыстырылсын;
      111) 306-бап мынадай редакцияда жазылсын:
      "306-бап. Салық салу объектісi
      Жер қойнауын пайдаланушының салық кезеңiндегi әрбiр жекелеген келiсiм-шарт бойынша таза табысының бір бөлiгi үстеме табысқа салық салу объектiсi болып табылады.";
      112) мынадай мазмұндағы 306-1-баппен толықтырылсын:
      "306-1-бап. Салық базасы
      Жер қойнауын пайдаланушының салық кезеңiндегi әрбiр жекелеген келісім-шарт бойынша таза табысының салық кезеңiнiң аяғына осы Кодекстiң 92-103, 105-114-баптарында көзделген шегерiмдер сомасының 20 процентінен асатын бөлiгi салық базасы болып табылады.
      Үстеме пайда салығының сомасы қазақстандық кадрларды оқытуға жұмсалған iс жүзiндегі шығындардың және (немесе) тiркелген активтер өсiмiнiң сомасына түзетiледi, бiрақ ол салық салынатын соманың он процентiнен аспауға тиiс.";
      113) 307 және 308-баптар мынадай редакцияда жазылсын:
      "307-бап. Есептеу тәртібі
      Салық кезеңi ішінде үстеме пайда салығын есептеу осы Кодекстің 306-1-бабына сәйкес айқындалатын салық базасына осы Кодекстің 308-бабында белгiленген ставканы түзетулер ескеріле отырып қолдану арқылы жүргiзiледi.

      308-бап. Үстеме пайда салығы ставкалары
      Үстеме пайда салығы ставкалары салық төлеушінiң таза табысының шегерiмге қатынасының жиырма процентiнен асатын мөлшерге процент есебiмен мынадай мөлшерде белгiленедi:
_________________________________________________________
   Таза табыстың шегерiмге қатынасы     |   Ставкасы
     20 проценттен асатын мөлшер        |
_________________________________________________________
    5 процентке дейiн                    15 процент
    5 проценттен 15 процентке дейiн      30 процент
    15 проценттен 30 процентке дейін     45 процент
    30 процент және одан жоғары          60 процент
_________________________________________________________

      114) 49-тараудың тақырыбы мынадай редакцияда жазылсын:
      "49-тарау. Өнiмдi бөлу бойынша Қазақстан Республикасының үлесi";
      115) 312-бап мынадай редакцияда жазылсын:
      "312-бап. Өнiмдi бөлу туралы келiсiм-шарт аясында жүзеге
                асырылатын қызметке салық салу ерекшелiктерi
      1. Өнiмдi бөлу туралы келiсiм-шарт соған сәйкес Қазақстан Республикасы белгілi бір мерзiмге жер қойнауын пайдаланушыға ақылы негiзде, келiсiм-шарт аумағындағы мұнай операцияларын қоса алғанда, жер қойнауын пайдалану жөнiндегi операцияларды жүргізу және оның есебiнен осыған байланысты жұмыстарды жүргiзу құқығын беретiн шарт болып табылады.
      2. Өнiмдi бөлу туралы келiсiм-шарт мынадай негiзгi талаптарды:
      1) өлшеу орнынан өткен өндiрiлген өнiмнің жалпы көлемiн және оның құнын айқындауды;
      2) роялти төлегеннен кейiн келісiм-шарт бойынша жұмыстарды орындауға арналған шығындарды өтеу үшiн жер қойнауын пайдаланушының, меншiгiне берілетiн өндiрілген өнiм бөлiгiн (өтемдік өнiм) айқындауды;
      3) роялти мен өтемдiк өнiм шегерiп тасталғаннан кейiн бөлуге жататын өндiрілген өнiм бөлігін (пайда түсiретiн өнім) айқындауды;
      4) Қазақстан Республикасы мен жер қойнауын пайдаланушының арасындағы бөлiс үлесін (процент);
      5) Осы Кодексте белгiленген тәртіппен Қазақстан Республикасының пайда түсiретiн өнімдегі үлесiн айқындау тәртiбiн қамтуға тиiс.";
      116) мынадай мазмұндағы 312-1-баппен толықтырылсын:
      "312-1-бап. Өнiмдi бөлу бойынша Қазақстан Республикасының
                  үлесiн айқындау
      1. Өнiмдi бөлу бойынша Қазақстан Республикасының үлесі жер қойнауын пайдаланушының пайда түсiретiн өнiмдегі үлесі шегеріліп, Қазақстан Республикасы мен жер қойнауын пайдаланушы арасында бөліске түсетiн пайда түсіретін өнімнің жиынтық құны ретінде айқындалады.
      2. Пайда түсіретiн өнімнің құны осы Кодекстiң 304-3-бабының 2-тармағына сәйкес айқындалатын нарықтық бағаның негізінде белгiленедi.
      3. Жер қойнауын пайдаланушының пайда түсіретін өнімдегі үлес төмендегі үш триггерге:
      1) R-фактор (табыс көрсеткіші) - жер қойнауын пайдаланушының жинақтаған табысының жоба бойынша жинақталған шығыстарға қатынасына;
      2) мердігер рентабельдiгінiң iшкi нормасы (PIH) - нақты таза дисконтталған табыс өзiнің нөлдік белгісiне жететін дисконтталған ставкасына;
      3) Р-фактор (баға коэффициентi) - жер қойнауын пайдаланушы табысының есепті кезеңдегі өндiру көлеміне қатынасына сәйкес келетін проценттiк мәндерінiң ең төменгiсi ретінде айқындалады.
      Жоғарыда аталған триггерлер осы баптың 4-6-тармақтарында көрсетiлген әдiстемеге сәйкес айқындалады. Жер қойнауын пайдаланушыға беруге жататын пайда түсіретін өнімдегі үлестің проценттік мәнін айқындау үшін әрбiр триггерден алынған нәтиже осы бапта көрсетiлген төменгi мәндермен салыстырылады.
      4. R-фактордың (табыс көрсеткiшiнiң) есепті кезеңдегi мәнi (Rn) жер қойнауын пайдаланушының жинақталған табысының жоба бойынша жинақталған шығыстарға қатынасы ретiнде айқындалады.
      Жоба бойынша жинақталған табыс өтемдік өнімнiң нақты жиынтық құны мен жер қойнауын пайдаланушының бюджетке төленген нақты жиынтық табыс салығы шегерiлген пайда түсіретін өнiм үлесінiң нақты жиынтық құнының сомасы ретiнде есептеледi.
      Жоба бойынша жинақталған шығыстар нақты жиынтық өтелетiн пайдалану шығыстарының, барлауға және бағалауға жұмсалатын нақты жиынтық өтелетiн шығыстардың және жep қойнауын пайдаланушының басқа да нақты жиынтық өтелетiн шығыстарының сомасы ретiнде есептеледі.
      Жер қойнауын пайдаланушының пайда түсіретiн өнiмдегі үлесін айқындау үшiн қажеттi төменгі мәндер:
______________________________________________________
    R-Фактордың (кiрiс      |     Жер қойнауын
    көрсеткiшiнiң) мәнi     | пайдаланушының пайда
                            |  түсіретін өнiмдегi
                            |үлесiнiң проценттік мәнi
______________________________________________________
1,2-пен аз немесе соған тең       70 процент
1,5-тен аз немесе соған тең       10 процент
______________________________________________________

      R-фактордың (табыс көрсеткішiнiң) алынған мәнi 1,2-ден көп және 1,5-тен аз болса, жер қойнауын пайдаланушының пайда түсіретін өнiмдегі үлесi мынадай формула бойынша есептеледі:
      жер қойнауын пайдаланушының пайда түсiретiн өнiмдегі үлесі = (70% - (2,068* (Х - 1,2)* 100 %), мұнда X - жобаның iске асырылуы кезеңiндегі R-фактордың (табыс көрсеткiшiнiң) ic жүзінде алынған мәні.
      R-фактордың (табыс көрсеткiшiнiң) мәні үтірден кейінгі екінші белгіге дейін дәлдікпен айқындалады.
      5. Рентабельдiлiктiң iшкi нормасы (РIН) жер қойнауын пайдаланушының өнiмдi бөлу туралы келiсiм-шарт күшiне енген кезден бастап әр есептi кезеңдегi және осындай есептi кезеңдi қоса алғанда, жер қойнауын пайдаланушының нақты қолма-қол таза ақша ағынының мәнi бойынша есептелген таза ағымдағы құны нөлге тең болатын дисконттың жылдық ставкасы ретiнде (процентпен) айқындалады.
      Таза ағымдағы құнды есептеу мынадай формула бойынша жүргiзiледi:
      Таза ағымдағы құн = ДЧДП 0  + ДЧДП 1 /(1 + СД 1 ) 1  + ДЧДП 2 /(1+СД 2 ) 2 +...+ ДЧП n  /(1+СДn) n ;
      ДЧДП n  - eceпті кезеңдегi қолма-қол ақшаның нақты таза ағыны;
      СД n  - есептi кезеңдегi дисконт ставкасы (процентпен көрсетілген);
      n - есептi кезең.
      Есептi кезеңдегi нақты таза қолма-қол ақша ағыны мынадай формула бойынша айқындалады:
      ДЧДП n  = (ДСКП n  + ДСДПП n ) - (ДВЭР n  + ДВРРО n  + ДВРО n  + СДН n  + ДБКО n  +ДПБ n );
      ДСКП n  - жер қойнауын пайдаланушының есептi кезеңде алған өтемдi өнiмiнің нақты құны;
      ДСДПП n  - жер қойнауын пайдаланушының есептi кезең iшiнде алған пайда түсiретiн өнiм үлесiнің нақты құны;
      ДВЭР n  - есептi кезең iшiнде төленген өтелетiн пайдалану шығыстарының нақты құны;
      ДВРРО n  - есептi кезең iшiнде төленген, барлауға және бағалауға жұмсалатын өтелетiн шығыстардың нақты құны;
      ДВРО n  - есептi кезең iшiнде төленген, игеруге жұмсалатын өтелетiн шығыстардың нақты құны;
      СДН n  - пайда түсiретiн өнiмдегi Қазақстан Республикасының үлесiн қоспағанда, есептi кезең iшiнде төленген салықтардың нақты құны;
      ДБКО n  - осындай есептi кезең iшiнде әрбiр жағдайда төленген коммерциялық табу бонусының нақты құны;
      ДПБ n  - осы игеру учаскесiне жатқызылған және есептi кезеңде төленген қол қойылатын бонус бөлiгiнiң нақты құны.
      Жер қойнауын пайдаланушының пайда түсiретiн өнiмдегi үлесiн айқындау үшiн қажетті төменгi мәндер:
___________________________________________________________
   Рентабелділiктiң iшкi   | Жер қойнауын пайдаланушының
   нормасының (РIН) мәнi   |  пайда түсiретiн өнiмдегi
                           |  үлесінің проценттік мәнi
___________________________________________________________
   12 проценттен кем
   немесе соған тең                   70 процент
   20 проценттен кем
   немесе соған тең                   10 процент
___________________________________________________________

      Егер рентабельділiктiң iшкi нормасының (РIН) алынған мәнi он екi проценттен астам және жиырма проценттен кем болған жағдайда, жер қойнауын пайдаланушының пайда түсiретiн өнiмдегi үлесi мынадай формула бойынша есептеледi:
      жер қойнауын пайдаланушының пайда түсiретiн өнiмдегі үлесi = (70% - 7,51* (X-12%)), мұнда X - жобаның iске асырылуы кезеңiнде рентабельдiлiктiң iшкi нормасының (РIН) iс жүзiнде алынған мәнi.
      Рентабельділіктiң iшкi нормасының (РIН) мәнi үтірден кейiн екiншi белгiге дейінгi дәлдiкпен айқындалады.
      6. Р-фактор (баға коэффициентi) есептi кезеңдегi өтемдiк өнiмнiң нақты құны мен жер қойнауын пайдаланушының есептi кезеңдегi пайда түсiретiн өнiм үлесiнiң нақты құны сомасының есептi кезеңдегі мұнай өндiру көлемiне қатынасы ретiнде айқындалады. Жер қойнауын пайдаланушының өтемдiк өнiм құнының және оның пайда түсiретiн өнімдегi үлесiнің есебi өткiзу жөнiндегi шығыстардың есебiнсiз жүргiзiледi.
      Жер қойнауын пайдаланушының пайда түсiретiн өнiмдегi үлесiн айқындау үшiн қажеттi төменгi мәндер:
______________________________________________________
   Р-фактордың (баға     |Жер қойнауын пайдаланушының
 коэффициентiнің) мәнi   | пайда түсiретiн өнiмдегi
                         |  үлесiнің проценттiк мәнi
______________________________________________________
  1 баррель үшін 12 АҚШ
  долларынан кем немесе
  соған тең                    70 процент
  1 баррель үшін 27 АҚШ
  долларынан астам немесе
  соған тең                    10 процент
______________________________________________________

      Егер Р-факторының (баға коэффициентiнiң) алынған мәнi 1 баррель үшiн 12 АҚШ долларынан астам және 27 АҚШ долларынан кем болған жағдайда, жер қойнауын пайдаланушының пайда түсiретiн өнімдегі үлесi мынадай формула бойынша есептеледі:
      жер қойнауын пайдаланушының пайда түсiретін өнiмдегi үлесі = (70%-0,04*(X-12)*100%),
      мұнда Х - жобаны iске асыру кезеңiнде Р-фактордың (баға коэффициентiнің) нақты алынған мәнi.
      Р-фактордың (баға коэффициентiнің) мәнi үтірден кейiнгi екiншi белгiге дейiнгi дәлдiкпен айқындалады.
      7. Осы баптың мақсаттары үшiн "нақты" терминi жобаны iске асырудың есептi кезеңiндегi жағдай бойынша инфляцияның орташа жылдық индексi ескерiле отырып есептелген соманы бiлдiредi.
      8. Өнiмдi бөлу туралы келiсiм-шартты iске асыру жағдайлары нашарлаған кезде өнiмдi бөлу бойынша Қазақстан Республикасының үлесi, жер қойнауын пайдаланушының пайда түсiретін өнiмдi айқындаған кезде мұндай ең жоғары мәнге Р-фактор (баға коэффициентi) триггерi есебiнен қол жеткiзілген жағдайды қоспағанда, жағдай нашарлаған кезге дейiн тiркелген өзiнің ең жоғары мәнiнен төмендемеуге тиiс.
      9. Өнiмдi бөлу бойынша Қазақстан Республикасының үлесi болып табылатын сома, жер қойнауын пайдаланушының салықтары және бюджетке төлейтiн басқа да мiндеттi төлемдерi, қандай да бiр салық кезеңiнде өндiрудiң басталған кезiнен салынған инвестицияларды қайтару кезiне дейiн өндiрiлген өнiмнің жалпы көлемiнiң жиырма процентiнен кем болмауы және келесi кезеңде өндiрiлген өнiмнiң жалпы мөлшерiнiң алпыс процентiнен кем болмауға тиiс.
      Егер қандай да бiр салық кезеңiнде осы сома жоғарыда көрсетiлген мәндерден кем болса, жер қойнауын пайдаланушы тиiстi айырманы өнiмдi бөлу бойынша Қазақстан Республикасы үлесiнің есебiне бюджетке төлейдi.";
      117) 313-бап мынадай редакцияда жазылсын:
      "313-бап. Өтелетiн шығындар
      1. Өтелетiн шығындар - осы Кодекстiң 313-1-бабында көрсетiлген шығындарды қоспағанда, жер қойнауын пайдаланушының жұмыстар бағдарламасына және бюджеттерге сәйкес өнiмдi бөлу туралы жасалған келiсiм-шарт шеңберiнде жұмыстарды орындаған кезде iс жүзiнде жұмсаған, негiзделген және құжатпен расталған шығындары.
      2. Өтелетiн шығындардың құрамына мынадай шығындар:
      1) жер қойнауын пайдаланушы келісім-шарт күшіне енгенге дейiн жұмсаған, оның iшiнде:
      келiсiм-шарт жасасу алдындағы сатыда техникалық-экономикалық негiздемені дайындауға және әзiрлеуге арналған;
      келiсiм-шарт бойынша алғашқы жұмыс жылы жер қойнауын пайдаланушының шығындар сметасында көрсетілуге тиiс, келiсiм-шарт күшіне енгенге дейiн және оның орындалуымен тiкелей байланысты жүргiзiлген бағалауға және барлауға арналған;
      2) 313-1-бапта көрсетiлген шығындарды қоспағанда, келiсiм-шарт күшіне енген күннен бастап және ол қолданылатын барлық кезең ішінде іс жүзінде жұмсалған шығындар енеді.
      Құрамына жер қойнауын пайдаланушы офистерінің, оның ішінде Қазақстан Республикасының аумағынан тыс жерлерде орналасқан офистерінің жалға алу ақысын төлеуге, оларды күтіп-ұстауға арналған, ақпараттық және консультациялық қызмет көрсетуге арналған шығыстар, өкілдік шығыстар, жарнамаға арналған шығыстар кіретін, келісім-шартты орындауға байланысты әкімшілік шығыстар және келісім-шарт талаптары бойынша басқа да әкімшілік шығыстар келісім-шартта белгіленген, бірақ есепті кезеңде жер қойнауын пайдаланушыға өтелетін шығыстардың жалпы сомасының бір процентінен аспайтын норматив мөлшерінде өтеледі.
      3. Жер қойнауын пайдаланушы өтейтін шығындар:
      келісім-шарт бойынша жасалған не сатып алынған мүлікті жалға бергені үшін жалдау ақысын алуға байланысты операциялық табыстар сомасына, оларды алуға байланысты шығындар шегеріле отырып;
      келісім-шарт шеңберіндегі қызметтен алынған басқа да табыстар (тұрақсыздық төлемдері (айыппұлдар, өсімпұлдар) және басқалар) сомасына азайтылады.
      4. Егер жер қойнауын пайдаланушы мен Қазақстан Республикасы арасында жер қойнауын пайдаланушының өз өнiмдерiмен қоса өнімдi бөлу туралы келiсiм-шарт бойынша мемлекеттiң үлесiн өткiзу мүмкiндiгi көзделетiн болса, онда осындай өткiзуге байланысты шығындар және жер қойнауын пайдаланушы мен құзыреттi орган арасындағы қосымша келiсiмге сәйкес, жер қойнауын пайдаланушының iс жүзiндегi шеккен шығындары өтелуге тиiс.";
      118) мынадай мазмұндағы 313-1 және 313-2-баптармен толықтырылсын:
      "313-1. Өтелмейтiн шығындардың құрамы
      Өтемдiк өнiм есебiнен өтелмейтiн шығындарға мынадай шығын түрлерi:
      1) өнiмдi бөлу шарттарына орай жер қойнауын пайдалану құқығын алуға арналған инвестициялық бағдарламалар конкурсына қатысуға жарна төлеу бойынша;
      2) геологиялық ақпаратты сатып алу бойынша;
      3) келiсiмде шектеулер, оның iшiнде әкiмшiлiк шығыстар белгiленген шығындарды арттыру бөлiгiндегi баптар бойынша;
      4) қоршаған ортаны белгiленген лимиттерден артық ластағаны үшiн ақы төлеу бойынша;
      5) жер қойнауын пайдаланушыға тиесілі өтемдiк өнiм мен пайда түсiретiн өнiмдер үлесiн жеткiзіп беру (бөлу) пунктінен өткiзу пунктiне дейiн жеткiзуге арналған шығындарды, тасымалдау кезiндегi шығындарды, өнiмдi межелi жерге дейiн тасымалдау кезiнде сақтандыруға арналған шығындарды, комиссиялық және өзге де шығындарды қоса алғанда, осы өнiмдi өткiзуге байланысты;
      6) акционерлердің (құрылтайшылардың) талабы бойынша жүзеге асырылған қаржы-шаруашылық қызметтi тексеруге (аудитке) байланысты;
      7) жер қойнауын пайдаланушының келiсiм-шартта белгiленген өз мiндеттемелерiн, соның iшiнде Қазақстаннан қамтылуға тиiс мiндеттемелерiн орындамауына немесе тиiсiнше орындамауына байланысты туындаған, сондай-ақ Қазақстан Республикасының заңдарын бұзғандықтан шеккен шығындары жатады. Қазақстаннан қамтылуға тиiс деп мiндеттi түрде келiсім-шартқа енгізiлуге тиiстi және құзыреттi органмен бiрлесе отырып тиiстi мемлекеттiк органдар растайтын әдiстемелер бойынша есептелетін, жылдар бойынша көлемдерi қайта бөлінуі мүмкiн:
      қазақстандық кадрлардың міндеттi оқу бағдарламаларын iске асыру және бiлiктiлiгiн арттыру жағдайына қарай жыл сайын саны азаюға тиiс, әр санат бойынша шетелдiк персоналмен арақатысының жеке проценттiк ұмтылу құрамы көрсетiле отырып, персонал санаттары бойынша бөлiнетiн келiсiм-шартты орындау кезiнде жұмыс iстеген қазақстандық кадрлардың;
      тiкелей сондай-ақ қосалқы мердiгерлiк шарттар жасасу арқылы сатып алынатын, Қазақстаннан шыққан тауарлардың, жұмыстардың, қызметтердiң проценттiк қамтылуы түсінiледi.
      Бұл ретте Қазақстанда шығарылған деп тауарларды, жұмыстарды, қызметтер көрсетудi тікелей Қазақстан Республикасының аумағында өндiру (орындау) танылады;
      8) экскурсиялар мен саяхаттарға арналған жолдамалардың құнына ақы төлеуге байланысты;
      9) кредит (заем) және заем қаражаттарын пайдалану үшін сыйақыларды төлеу, сондай-ақ заем қаражатын тартуға және пайдалануға байланысты комиссиялық төлемдер және басқа да шығыстар;
      10) технологиялар мен техника қауiпсіздігінің сақталмауы нәтижесінде жер қойнауын пайдаланушының кінәсінен жол берiлген авариялар салдарынан келтірілген залалдар;
      11) әлеуметтік жобалар бойынша шығындар;
      12) қызметкерлердi epiкті сақтандыру бойынша шығыстар;
      13) coт талқылауларына байланысты шеккен шығындар;
      14) жер қойнауын пайдаланушыдан мемлекеттік органдар алатын айыппұлдар мен өсімпұлдар;
      15) қызметкерлердің Қазақстан Республикасының заңдарында көзделмеген жеке тұтынуына арналған шығыстарды төлеуге байланысты шығындар;
      16) жер қойнауын пайдаланғаны үшін тіркелген бiржолғы төлемдеp немece коммерциялық табу бонустары;
      17) төленген салықтар және бюджетке төленетін міндетті төлемдер;
      18) келесі салық кезеңіне қалдырылатын, проценттері (аплифт) есептелмейтiн, өтелмейтiн шығындардың қалдығы;
      19) келісім-шарт бойынша қызметке тікелей қатысы жоқ басқа да шығындар жатады.

      313-2-бап. Жер қойнауын пайдаланушының шығындарын өтеу тәртiбi
      1. Жер қойнауын пайдаланушының шығындарын өтеу өнiмде бөлу туралы келісiм-шартта белгіленген ерекшелiктер ескеріле отырып, осы бапта айқындалған тәртіппен жүзеге асырылады.
      2. Жер қойнауын пайдаланушыға шығындарды өтеу пайдалы қазбаларды сынамалық пайдалану және (нeмece) коммерциялық мақсатта өндiру (бұдан әрi - коммерциялық өндiру) басталған кезден бастап өтемдiк өнiмнің шекті үлесiнен аспайтын мөлшерде жүзеге асырылады. Бұл peттe өз қажеттерi үшін өндіруге жатпайтын пайдалы қазбалар өндіру коммерциялық өндіру болып табылады.
      3. Өтемдік өнімнiң шектi үлесі қазылатын кен орнының экономикалық құндылығы ескеріле отырып, өнімді бөлу туралы әрбір келісім-шарт бойынша жеке белгіленедi және олар:
      жобаның өзін-өзi өтеуіне жеткенге дейінгі кезеңде - салық кезеңi ішінде жер қойнауын  пайдаланушы өндірген пайдалы қазбалардың жалпы көлемiнiң жетпiс бес процентiнен аспауға;
      кейінгі кезеңдерде - елу процентiнен аспауға тиіс.
      4. Әрбiр кен орны бойынша шығындарды өтеу келісім-шарт аумағында өндірілген барлық өтемдік өнiм есебiнен жүзеге асырылады.
      5. Салық кезеңiнің аяғында өтелмеген, өтелетiн шығындардың қалдығы:
      салық кезеңiнің басында жер қойнауын пайдаланушыға өтелмеген, өтелетін шығындар,
      қосу
      салық кезеңі ішінде жер қойнауын пайдаланушы жүргізген өтелетiн шығындар,
      алу
      салық кезеңінде жер қойнауын пайдаланушыға өтелген, өтелетін шығындар ретінде айқындалады.
      6. Егер салық кезеңінiң басында өтелетін шығындардың және көрсетілген салық кезеңінде шеккен өтелетін шығындардың қалдықтары сомасына тең өтемдік өнімнің мөлшері өнімді бөлу туралы келісім-шартта белгiленген өтемдік өнімнің тиісті шекті үлесінен аз болса, онда көрсетілген кезеңде өтелетін шығындардың қалдығы толық көлемде өтеледі.";
      119) 314-бап алып тасталсын;
      120) мынадай мазмұндағы 314-1, 314-2, 314-3-баптармен толықтырылсын:
      "314-1-бап. Салық кезеңi
      Өнiмдi бөлу бойынша Қазақстан Республикасы үлесiнiң төлемдерi бойынша салық кезеңi күнтiзбелiк ай болып табылады.

      314-2-бап. Өнiмдi бөлу бойынша Қазақстан Pecпубликасының
                 үлесiн төлеу мерзiмi
      Өнiмдi бөлу бойынша Қазақстан Республикасының үлесi салық кезеңiнен кейiнгi айдың 15-iнен кешiктiрiлмей төленедi.

      314-3-бап. Салық декларациясы
      Өнiмдi бөлу бойынша Қазақстан Республикасының үлесi жөнiндегi декларацияны жер қойнауын пайдаланушы тiркелген жерi бойынша салық органына салық кезеңiнен кейiнгi айдың 10-ынан кешiктiрмей табыс етедi.";
      121) 316-баптың 1-тармағында:
      бiрiншi абзац мынадай редакцияда жазылсын:
      "1. 315-баптың 1-тармағының 1) тармақшасында және 2-тармағында көрсетiлген төлеушiлер үшiн салық салу объектiсi жұмыс берушiнің осы Кодекстiң 149-бабының 2-тармағында, 153-1-бабында анықталған табыстар түрiнде резидент қызметкерлерге, осы Кодекстiң 178-бабының 14)-17) тармақшаларында анықталған табыстар түрiнде резидент емес қызметкерлерге төленетiн шығыстары, сондай-ақ осы Кодекстiң 177-бабының 6-1-тармағында көрсетiлген шетелдiк персоналдың табыстары және осы Кодекстiң 144-бабының 1), 3), 6), 8), 10), 11), 14)-17), 23), 25)-29), 31)-34) тармақшаларында белгiленген төлемдердi қоспағанда, өтемдi қызмет көрсету шарттары бойынша жеке тұлғаларға (жеке кәсiпкерлерге, жекеше нотариустар мен адвокаттарға төленетiн төлемдердi қоспағанда) төленетiн төлемдер, сондай-ақ мыналар қосылмайды:";
      мынадай мазмұндағы 7) тармақшамен толықтырылсын:
      "7) Қазақстан Республикасының заңдарында айқындалған мөлшерде жинақтаушы зейнетақы қорларына берiлетiн ерiктi кәсiби зейнетақы жарналары.";      
      122) 317-бапта:
      2-тармақта:
      "жүзеге асыратын резидент еместер" деген сөздерден кейiн ", шетелдiк заңды тұлғалардың филиалдары мен өкiлдiктерi" деген сөздермен толықтырылсын;
      мынадай мазмұндағы екiншi бөлiкпен толықтырылсын:
      "Қазақстан Республикасының Үкiметi шетелдiк азаматтарды тартуға белгiлейтiн квoтa шегiнде жұмыспен қамту мәселелерi жөнiндегi уәкілеттi орган берген шетелдiк жұмыс күшiн тартуға рұқсатқа сәйкес Қазақстан Республикасына тартылған, жұмыс берушi еңбек қызметiн жүзеге асыру үшiн жалдаған шетелдiк азаматтар және азаматтығы жоқ адамдар, сондай-ақ:
      шетелдiк заңды тұлғалардың филиалдары мен өкiлдiктерiнiң бiрiншi басшылары;
      Қазақстан Республикасының Үкiметiмен ақшалай баламада елу миллион АҚШ долларынан жоғары инвестициялар сомасына келiсiм-шарттар жасасқан ұйымдардың бiрiншi басшылары және бас менеджерлерi;
      қызметтiң басым түрлерiнде инвестициялық қызметтi жүзеге асыратын және инвестициялар жөнiндегi уәкiлеттi органмен келiсiм-шарт жасасқан Қазақстан Республикасы заңды тұлғаларының бiрiншi басшылары;
      қаржы ұйымдарының бiрiншi басшылары және бас менеджерлерi болып iстейтiн шетелдiк азаматтар және азаматтығы жоқ адамдар әкiмшілік-басқару, инженер-техник қызметкерлердің шетелдiк мамандары болып табылады.";
      123) 321-баптың 2-тармағында "Қазақстан Республикасының заңдарында белгiленген тәртiппен" деген сөздер "өздерiнiң орналасқан жерi бойынша" деген сөздермен ауыстырылсын;
      124) 324-бапта:
      3-тармақтың 2) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:
      "2) мемлекеттік мекемелер;";
      4-тармақтағы "2)," деген цифр алып тасталсын;
      125) 338-баптың 4-тармағы "4-тармағында" деген сөздерден кейін "және 140-5-бабының 3-тармағында" деген сөздермен толықтырылсын;
      126) 340-бапта:
      3-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
      "3. Ағымдағы төлемдердің сомалары ағымдағы жылдың 20 ақпанынан, 20 мамырынан, 20 тамызынан, 20 қарашасынан кешіктірілмейтін мерзімдерде тең үлестермен төленуге тиіс.
      Жаңа құрылған салық төлеуші құрылған күннен кейінгі кезекті мерзім ағымдағы төлемдерді төлеудің бірінші мерзімі болып табылады.
      Ағымдағы төлемдерді төлеудің соңғы мерзімінен кейін құрылған салық төлеушілер ағымдағы салық кезеңі үшін салық сомасын осы баптың 9-тармағында көзделген мерзімдерде төлейді.";
      5-тармақтың екінші бөлігіндегі "2), 4)" деген цифрлар "4) және 7)" деген сөздермен ауыстырылсын;
      6-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
      "6. Ағымдағы төлемдерді төлеудің соңғы мерзімінен кейін салық міндеттемелері туындаған кезде түпкілікті есеп айырысу және салық сомасын төлеу осы баптың 9-тармағында көзделген мерзімдерде жүргізіледі.
      Осы Кодекстің 324-бабының 3-тармағының 4) және 7) тармақшаларында көрсетілген заңды тұлғаларға пайдалануға немесе жалға берілген салық салу объектілері бойынша ағымдағы төлемдерді төлеудің соңғы мерзімінен кейінгі түпкілікті есеп айырысу мен салық сомасын төлеу осы баптың 9-бабында көзделген мерзімдерде жүргізіледі.";
      127) 341-баптың 2-тармағындағы "2), 4)" деген цифрлар "4) және 7)" деген цифрлармен ауыстырылсын;
      128) 344-бапта:
      1-тармақ "тұлғалар" деген сөзден кейін "(мемлекеттік мекемелерді қоспағанда)" деген сөздермен толықтырылсын; "жер салығы бойынша" деген сөздер алып тасталсын;
      3-тармақ "Жаңадан құрылған" деген сөздердің алдынан "Ағымдағы төлемдерді төлеудің соңғы мерзімінен кейін құрылған салық төлеушілерді қоспағанда," деген сөздермен толықтырылсын;
      4 және 5-тармақтар мынадай редакцияда жазылсын:
      "4. Осы Кодекстің 324-бабы 3-тармағының 4) және 7) тармақшаларында көрсетілген заңды тұлғалар пайдалануға немесе жалға берілген салық салу объектілері бойынша ағымдағы төлемдердің есебін осы баптың 5-тармағында көзделген мерзімдерде табыс етеді.
      5. Салық кезеңі ішінде жер салығы бойынша салық міндеттемелері өзгерген кезде ағымдағы төлемдердің есебі салық салу объектілері бойынша 1 ақпандағы, 1 мамырдағы, 1 тамыздағы және 1 қарашадағы жағдай бойынша тиісінше ағымдағы салық кезеңінің 15 ақпанынан, 15 мамырынан, 15 тамызынан және 15 қарашасынан кешіктірмей табыс етіледі.";
      129) 345-баптың 2-тармағында:
      1) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:
      "1) Қазақстан Республикасының Үкіметі белгілейтін көлік құралдарына қажеттілік нормативтері шегінде бірыңғай жер салығын төлеушілер;";
      мынадай мазмұндағы 1-1) тармақшамен толықтырылсын:
      "1-1) меншікті ауыл шаруашылығы өнімдерін өндіруде пайдаланылатын мамандандырылған ауыл шаруашылығы техникасы бойынша бірыңғай жер салығын төлеушілерді қоса алғанда, ауыл шаруашылығы өнімдерін өндірушілер. Аталған мамандандырылған ауыл шаруашылығы техникасының тізбесін Қазақстан Республикасының Үкіметі белгілейді;";
      2) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:
      "2) мемлекеттік мекемелер;";
      130) 347-баптың 5-тармағы:
      екінші абзацта "сәуірден кейін" деген сөздерден кейін "Қазақстан Республикасының шегінен тыс жерлерден" деген сөздермен толықтырылсын;
      алтыншы абзацта "алынған" деген сөзден кейiн ", сондай-ақ 1999 жылғы 1 сәуiрден кейiн алынған және Қазақстан Республикасында 1999 жылғы 1 cәуipгe дейiн пайдалануда болған" деген сөздермен толықтырылсын;
      131) 348-баптың 2-тармағының бiрiншi абзацында "берген кезде" деген сөздерден кейiн ", егер осы бапта өзгеше көзделмесе," деген сөздермен толықтырылсын;
      132) 348-1-бапта:
      1-тармақта "жерi бойынша," деген сөздерден кейiн "ағымдағы төлемдердi енгiзу арқылы" деген сөздермен толықтырылсын;
      3-тармақта "көлiк құралдарына салық бойынша" деген сөздер алып тасталсын;
      133) 350-бапта "көлiк құралдары салығы бойынша декларацияны" деген сөздер "декларацияны" деген сөзбен ауыстырылсын;
      134) 351-баптың 4-тармағында:
      бiрiншi бөлiкте:
      3) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:
      "3) мемлекеттiк мекемелер;";
      4) тармақша алып тасталсын;
      екiншi бөлiкте "3)-5) тармақшаларында" деген сөздер "5) тармақшасында" деген сөздермен ауыстырылсын;
      135) 353-баптың 2-тармағы мынадай мазмұндағы 6) тармақшамен толықтырылсын:
      "6) қайта тұрғызылатын ғимараттар мен құрылыстар түрiндегi аяқталмаған құрылыс объектiлерi, сондай-ақ көрсетiлген объектiлерде монтаждауды талап ететiн жабдықтар.";
      136) 355-бапта:
      2-тармақ мынадай мазмұндағы 6) тармақшамен толықтырылсын:
      "6) ауыл шаруашылығы тауарларын өндiрушiлер - заңды тұлғалардың жерін суару үшiн пайдаланылатын су мелиорациялық құрылыс объектiлерi бойынша заңды тұлғалар.";
      4-тармақ "4-тармағында" деген сөзден кейiн "және 140-5-бабының 3-тармағында" деген сөздермен толықтырылсын;
      137) 356-баптың 6-тармағында:
      екiншi бөлiгiнде "3)-5) тармақшаларында" деген сөздер "5) тармақшасында" деген сөздермен ауыстырылсын;
      үшiншi бөлiгiнде "3)-5) тармақшаларында" деген сөздер "5) тармақшасында" деген сөздермен ауыстырылсын; "салық кезеңi басталған айдан кейiнгi айдың 20-сынан кешiктiрмей" деген сөздер "ағымдағы салық кезеңi үшiн осы баптың 8-тармағында көзделген мерзiмдерде" деген сөздермен ауыстырылсын;
      138) 358-баптың 2-тармағында "3)-5) тармақшаларында" деген сөздер "5) тармақшасында" деген сөздермен ауыстырылсын;
      139) 359-бапта:
      1-тармақтың үшiншi бөлiгiнде "3)-5) тармақшаларында" деген сөздер "5) тармақшасында" деген сөздермен ауыстырылсын;
      2-тармақтың бiрiншi бөлiгiнде "20" деген цифр "15" деген цифрмен ауыстырылсын;
      3-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
      "3. Салық кезеңi iшiнде мүлiк салығы бойынша салық мiндеттемелерi өзгерген кезде ағымдағы төлемдердiң есебi салық салу объектiлерi бойынша 1 ақпандағы, 1 мамырдағы, 1 тамыздағы және 1 қарашадағы жағдай бойынша тиiсiнше ағымдағы салық кезеңiнiң 15 ақпанынан, 15 мамырынан, 15 тамызынан және 15 қарашасынан кешiктiрмей табыс етiледi.";
      4-тармақта "Мүлік салығы бойынша" деген сөздер алып тасталсын;
      140) 361-баптың 2-тармағының 2) тармақшасында "салық салу объектiлерiнiң бiр мың айлық есептiк көрсеткiшке тең құны шегiнде" деген сөздер "меншiк құқығындағы барлық салық салу объектiлерінiң жалпы құнынан тиiстi қаржы жылына арналған республикалық бюджет туралы заңда белгiленген бiр мың айлық есептік көрсеткiш шегiнде -" деген сөздермен ауыстырылсын;
      141) 364-баптың 2-тармағы алып тасталсын;
      142) 366-бап мынадай мазмұндағы 1-1-тармақпен толықтырылсын:
      "1-1. Егер салық кезеңінің ұзақтығы он екі айдан аз болса, төлеуге жататын мүлік салығы осы баптың бір тармағына сәйкес анықталған салық сомасын он екіге бөлу және салық кезеңінде меншік құқығын іске асыру айларының санына көбейту жолымен есептеледі.";
      143) 368-бап мынадай мазмұндағы 8-тармақпен толықтырылсын:
      "8. Арнайы салық режимдері қолданылатын тұлғаларға салық салу мақсатында салық төлеушінің өзге оқшауланған құрылымдық бөлімшесі болып оның функцияларының бір бөлігін орындайтын, орналасқан жері бойынша тұрақты жұмыс орындары жабдықталған аумақтық оқшауланған бөлімше танылады. Егер жұмыс орны бір айдан асатын мерзімге құрылса, ол тұрақты болып есептеледі.";
      144) 369-баптың 2-тармағының бірінші бөлігінде "тұрақты үй-жайларда" деген сөздер "киоскілерде, тұрақты үй-жайларда (тұрақты үлгі бөлімдерде)" деген сөздермен ауыстырылсын; "есеп айырысу" деген сөздерден кейін ", осы Кодекстің 392-бабының 1-тармағында айқындалған тұлғалардан басқа," деген сөздермен толықтырылсын;
      145) 374-бапта:
      4-тармақ мынадай мазмұндағы үшінші бөлікпен толықтырылсын:
      "Жеке кәсіпкер жолаушыларды және багажды автомобильмен тасымалдау жөніндегі қызметті жүзеге асырған жағдайда, ол патент алуға берген өтінішінде тасымалдау түрін (жүйелі немесе жүйесіз тасымалдаулар) көрсетуге міндетті. Автомобильмен тасымалдаулар түрінің Қазақстан Республикасының заң актілерінде белгіленген талаптарға сәйкес келуін бақылауды автомобиль көлігі саласындағы уәкілетті орган жүзеге асырады.";
      6-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
      "6. Салық органдары өтініш берілгеннен және бюджетке патенттің құны, жинақтаушы зейнетақы қорларына міндетті зейнетақы жарналары және Мемлекеттік әлеуметтік сақтандыру қорына әлеуметтік аударымдардың төленгенін растайтын құжаттар көрсетілгеннен кейін бір күн ішінде патент беруді жүргізеді.";
      146) 383-баптың 2-тармағында "зейнетақы жарналарының," деген сөздерден кейін "Мемлекеттік әлеуметтік сақтандыру қорына әлеуметтік аударымдардың" деген сөздермен толықтырылсын;
      147) 384-бап 4) тармақшадағы "табыс етеді" деген сөздер алып тасталып, мынадай мазмұндағы 5) тармақшамен толықтырылсын:
      "5) Мемлекеттік әлеуметтік сақтандыру қорына әлеуметтік аударымдар бойынша есепті табыс етеді.";
      148) 385-баптың 2-тармағы мынадай мазмұндағы екінші бөлікпен толықтырылсын:
      "Осы тармақтың мақсаттары үшін аффилиирленген тұлға болып шешімдерді тікелей және (немесе) жанама айқындауға және (немесе) көрсетілген арнайы салық режимін қолданатын заңды тұлға қабылдайтын шешімге, оның ішінде шартқа және (немесе) өзге мәмілеге байланысты, ықпал етуге құқығы бар заңды тұлға, сондай-ақ көрсетілген арнайы салық режимін қолданатын заңды тұлғаға қатысты осындай құқығы бар тұлға танылады.";
      149) 390-бапта:
      2-тармақтың бірінші абзацында "зейнетақы жарналары" деген сөздерден кейін ", Мемлекеттік әлеуметтік сақтандыру қорына әлеуметтік аударымдар" деген сөздермен толықтырылсын;
      4-тармақтың бірінші абзацы мынадай редакцияда жазылсын:
      4. Арнайы салық режимін қолданатын ауыл шаруашылығы өнімдерін өндіруші заңды тұлғалар төлем көзінен ұсталатын жеке табыс салығы бойынша есепті, жинақтаушы зейнетақы қорларына міндетті зейнетақы жарналары бойынша есептілікті және Мемлекеттік әлеуметтік сақтандыру қорына міндетті әлеуметтік аударымдар бойынша есепті мынадай мерзімдерде:";
      150) 428-баптың 2-тармағы 3) тармақшасының төртіншi абзацы мынадай редакцияда жазылсын:
      "соттың шешiмi бойынша мәжбүрлеп шығарылған жарияланған акцияларды орналастыруды сату бөлiгiнде мамандандырылған ашық аукциондардан;";
      151) 450-баптың 1-тармағы мынадай редакцияда жазылсын:
      "1. Арнайы салық режимi қолданылатын қызметте пайдаланылатын жер учаскелерi бойынша ауыл шаруашылығы өнiмдерiн өндiруші заңды тұлғалар үшін арнайы салық режимiн қолданатын салық төлеушілердi қоспағанда, ақы төлеушiлер, жер учаскелерiнiң орналасқан жерi бойынша салық органдарына ағымдағы төлемдер ақысы сомасының есебi мен декларацияны табыс етедi.";
      152) 470-бапта:
      1 және 2-тармақтар мынадай редакцияда жазылсын:
      "1. Орманды пайдаланғаны үшiн төлемақы (бұдан әрi - төлемақы) орманды пайдаланудың мынадай түрлерi:
      1) ағаш дайындағаны;
      2) шайыр және ағаш шырындарын дайындағаны;
      3) екiншi дәрежелi ағаш ресурстарын (қабықтарды, бұтақтарды, томарларды, тамырларды, жапырақтарды, ағаш бүршiктерi мен бұталарды) дайындағаны;
      4) орманды жанама пайдаланғаны (шөп шабу, мал жаю, марал шаруашылығы, аң шаруашылығы, ара ұялары мен омарталар орналастыру, бақша шаруашылығы және өзге де ауыл шаруашылығы дақылдарын өсiру, шипалы өсiмдiктер мен техникалық шикiзат, жабайы өсетiн жемiстер, жаңғақтар, саңырауқұлақтар, жидектер және басқа да тағамдық өнiмдер, мүк, орман төсенiштерi мен түскен жапырақтар, қамыс дайындау және жинау);
      5) мемлекеттiк орман қоры учаскелерiн мәдени-сауықтыру мақсатында, рекреациялық, туристiк және спорт мақсаттарында пайдаланғаны;
      6) мемлекеттiк орман қоры учаскелерiн аң шаруашылығы қажеттерi үшiн пайдаланғаны;
      7) мемлекеттiк орман қоры учаскелерiн ғылыми-зерттеу мақсаттарында пайдаланғаны үшін алынады.
      2. Мемлекеттiк орман қоры учаскелерiнде орман пайдалану құқығы Қазақстан Республикасының орман заңдарында белгiленген тәртiппен берiлген ағаш кесуге рұқсат билетi мен орман пайдалануға орман билетiнiң негiзiнде берiледi.";
      4-тармақта "Орман шаруашылығын басқару жөнiндегi аумақтық уәкiлеттi органдар мен" деген сөздер "Мемлекеттiк" деген сөзбен ауыстырылсын;
      153) 471-баптың 2-тармағында:
      1) тармақшада "орман иелерi" деген сөздердiң алдынан "мемлекеттiк" деген сөзбен толықтырылсын;
      мынадай мазмұндағы 1-1) тармақшамен толықтырылсын:
      "1-1) жекеше орман қоры учаскелерi меншiгiнде болатын жеке және мемлекеттiк емес заңды тұлғалар;";
      154) 474-баптың 2-тармағы мынадай редакцияда жазылсын:
      "2. Қазақстан Республикасы Yкiметiнiң немесе орман шаруашылығы саласындағы уәкiлеттi органның Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес өз құзыретi шегiнде ормандардың қурауы немесе құрып кетуi қатерi төнген кезде орман ресурстарын пайдалануға тыйым салу туралы шешiм қабылдауын қоспағанда, төленген соманы қайтару жүргiзiлмейдi.
      Бұл ретте төлеушi орман шаруашылығы саласындағы уәкілеттi орган берген ағаш кесуге рұқсат билетiн, орман пайдалануға орман билетiн пайдаланбағанын растайтын құжатты бергеннен кейiн қайтару жүргiзiледi.";
      155) 482-баптың 7-тармағы алып тасталсын;
      156) 495-баптың 1-тармағының 9) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:
      "9) жеке басты куәландыратын құжаттарды бергені үшін;";
      157) 497-баптың 1) тармақшасында:
      төртінші абзацта "мәміле құнының 5 проценті" деген сөздер "100 процент" деген сөздермен ауыстырылсын;
      бесінші абзацтағы "мәміле құнының 10 проценті" деген сөздер   "300 процент" деген сөздермен ауыстырылсын;
      158) 500-баптың 3) тармақшасында:
      екінші абзацта "азаматының паспорты" деген сөздерден кейін ", азаматтығы жоқ адамның куәлігі" деген сөздермен толықтырылсын;
      үшінші абзацта "жеке куәлігі" деген сөздерден кейін ", шетелдіктің Қазақстан Республикасында тұруына ықтиярхат, уақытша жеке куәлігі" деген сөздермен толықтырылсын;
      159) 501-баптың 14) тармақшасында:
      мынадай мазмұндағы тоғызыншы абзацпен толықтырылсын:
      "апелляциялық шағымға қосылу туралы;";
      он бесінші абзац алып тасталсын;
      160) 506-бапта:
      1-тармақта:
      3) тармақшадағы "мемлекеттік баж төлеуден босатылады." деген сөздер алып тасталып, мынадай мазмұндағы 4) және 5) тармақшалармен толықтырылсын:
      "4) Кеңес Одағының Батырлары, Социалистік Еңбек Ерлері, үш дәрежелі Даңқ және үш дәрежелі Еңбек Даңқы, "Алтын қыран", "Халық қаһарманы", "Отан" ордендерімен наградталған адамдар, "Ардақты ана" атағын алған, "Алтын алқа", "Күміс алқа" алқаларымен наградталған көп балалы аналар;
      5) Ұлы Отан соғысына қатысушылар мен оның мүгедектері және Қазақстан Республикасының заң актілеріне сәйкес, оларға теңестірілген адамдар; бала кезінен мүгедектер; І және ІІ топтағы мүгедектер; Чернобыль апатының салдарынан зардап шеккен азаматтар мемлекеттік баж төлеуден босатылады.";
      3-тармақта:
      1) және 2) тармақшалар алып тасталсын;
      3) тармақшадағы "мемлекеттік баж алынбайды." деген сөздер алып тасталып, мынадай мазмұндағы 4) және 5) тармақшалармен толықтырылсын:
      "4) Қазақстан Республикасының дипломатиялық өкілдіктері мен консулдық мекемелері арқылы апостильдеуге түсетін құжаттарға апостиль қою кезінде;
      5) Қазақстан Республикасының дипломатиялық өкілдіктері мен консулдық мекемелері арқылы өтініш жасаған азаматтарға азаматтық хал актілерін тіркеу туралы қайта куәліктер берілгені үшін мемлекеттік баж алынбайды.";
      мынадай мазмұндағы 4-тармақпен толықтырылсын:
      "4. Қазақстан Республикасы азаматтарының паспорттары мен жеке куәліктері, сондай-ақ, шет ел азаматының Қазақстан Республикасында тұруына ықтиярхат берілгені үшін: Кеңес Одағының Батырлары, Социалистік Еңбек Ерлері, үш дәрежелі Даңқ және үш дәрежелі Еңбек даңқы, "Алтын Қыран", "Халық қаһарманы", "Отан" ордендерімен наградталған адамдар, "Ардақты ана" атағын алған, "Алтын алқа", "Күміс алқа" алқаларымен наградталған көп балалы аналар, Ұлы Отан соғысына қатысушылар мен оның мүгедектері және Қазақстан Республикасының заң актілеріне сәйкес оларға теңестірілген адамдар, бала кезінен мүгедектер, І және ІІ топтағы мүгедектер, Чернобыль апатының салдарынан зардап шеккен азаматтар мемлекеттік баж төлеуден босатылады.";
      161) 507-баптың 2-тармағының 6) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:
      "6) Қазақстан Республикасы азаматтарының паспорттары мен жеке куәліктерін, азаматтығы жоқ адамның куәліктерін, сондай-ақ шет ел азаматының Қазақстан Республикасында тұруына ықтиярхат бергені үшін - тиісті құжаттарды бергенге дейін;";
      162) 517-бапта:
      1-тармақ "жарналарының" деген сөзден кейiн "және Мемлекеттiк әлеуметтiк сақтандыру қорына әлеуметтiк аударымдардың" деген сөздермен толықтырылсын;
      2-тармақтың 10) тармақшасы "сақтауды" деген сөзден кейiн ", сондай-ақ мемлекет меншiгiне айналдырылған мүлiктiң толық және уақтылы берiлуiн" деген сөздермен толықтырылсын;
      163) 521-баптың 1-тармағында:
      2) тармақшада "мекеме құрмай" деген сөзден кейiн "қызметiн Қазақстан Республикасында жүзеге асыра бастаған күннен бастап отыз жұмыс күнiнен астам кез келген он екi айлық кезеңнiң шегiнде" деген сөздермен толықтырылсын;
      3) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:
      "3) Қазақстан Республикасының жеке кәсiпкерлiк туралы заңдарында айқындалған уәкiлеттi тұлғаның тұрғылықты жерi бойынша - бiрлескен жеке кәсiпкерлiк;";
      7) тармақшада "1)-4)" деген цифрлар "1)-3), 5) және 6)" деген цифрлармен ауыстырылсын;
      164) 522-баптың 3-тармағы алып тасталсын;
      165) 525-баптың 2-тармағы мынадай редакцияда жазылсын:
      "2. Салық төлеушiнi Қазақстан Республикасы Салық төлеушілерiнiң мемлекеттiк тiзiлiмiнен шартты түрде шығарып тастау салық төлеушi әрекетсiз заңды тұлға белгiлерiне сәйкес келген және салық берешегi болмаған жағдайда тiркеу нөмiрi сақтала отырып жүргiзiледi.
      Осы тармақтың мақсатында әрекетсiз заңды тұлға болып корпорациялық табыс салығы туралы декларацияны немесе жеңiлдетiлген декларацияны осы Кодексте белгiленген оларды беру мерзiмiнен бiр жыл өткеннен кейiн бермеген заңды тұлға танылады, бұған аталған декларацияларды беру жөнiндегi талаптар қолданылмайтын салық төлеушiлер қосылмайды.";
      166) 526-бапта:
      3) тармақшада "құрылымына" деген сөзден кейiн "(қалыптастыру алгоритмiне)" деген сөздермен толықтырылсын;
      4) тармақшаның төртiншi абзацы "екiншi кезекте" деген сөздерден кейiн "клиенттiң жинақтаушы зейнетақы қорларына мiндеттi зейнетақы жарналарын аудару жөнiндегi мiндеттемелерi бойынша, сондай-ақ" деген сөздермен толықтырылсын;
      7) тармақшада "тоқтатуға" деген сөз "тоқтата тұруға" деген сөздермен ауыстырылсын;
      167) 527-баптың 5-тармағының бiрiншi бөлiгiнде:
      бiрiншi абзац мынадай редакцияда жазылсын:
      "5. Қазақстан Республикасында резидент еместiң қызметiн жүзеге асыруын бастау күнi мына күндердiң бiрi:";
      2) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:
      "2) Қазақстан Республикасында жеке тұлғамен бiрiншi жеке еңбек шартын немесе азаматтық-құқықтық сипаттағы өзге де шарт жасасқан күн не осы тармақтың 1) тармақшасында көрсетiлген келiсiм-шарттың талаптарын орындау үшiн қызметкердiң Қазақстан Республикасына келу күнi болған кезде айқындалады. Бұл ретте Қазақстан Республикасында резидент еместің қызметiн жүзеге асыруды бастау күнi осы тармақтың 2) тармақшасында көрсетiлген алғашқы күндердiң бiрiне қарағанда ерте болмауға тиiс.";
      3) тармақша алып тасталсын;
      168) 530-баптың 5-тармағы мынадай редакцияда жазылсын:
      "5. Бюджетке мiндеттi төлемдер жинауды, салық салу объектiлерiнiң және салық салуға байланысты объектiлердiң есебiн және (немесе) мемлекеттiк тiркеудi жүзеге асырушы уәкілеттi органдар берiлетiн мәлiметтерде салық төлеушiнiң тiркеу нөмiрiн көрсетуге мiндеттi.";
      169) 531-баптың 1-тармағының 5) тармақшасындағы "жүзеге асырудың басталуы мен тоқтатылуы туралы салық органына мәлiмдеуге мiндеттi." деген сөздер алып тасталып, мынадай мазмұндағы 6) тармақшамен толықтырылсын:
      "6) темекi өнiмдерiн өндiрудi, көтерме сатуды және импортқа шығаруды жүзеге асырудың басталуы мен тоқтатылуы туралы салық органына мәлімдеуге міндетті.";
      170) 533-бапта:
      4-тармақтың 2) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:
      "2) тақырыптық тексеру -
      салық міндеттемесінің салықтың жекелеген түрлері және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер бойынша орындалуын;
      міндетті зейнетақы жарналарын жинақтаушы зейнетақы қорларына және әлеуметтік аударымдарды Мемлекеттік әлеуметтік сақтандыру қорына толық және уақтылы ұстап қалуды және (немесе) есептеуді;
      банктердің және банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдардың осы Кодексте белгіленген міндеттерді орындауын;
      трансферттік бағаларды қолдану кезінде мемлекеттік бақылау мәселелері бойынша;
      акцизделетін тауарлардың жекелеген түрлерінің өндірілуі мен айналымын мемлекеттік реттеу мәселелері бойынша тексеру;";
      5-тармақта:
      4) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:
      "4) салық қызметі органдарының құзыретінде болатын акцизделетін тауарлардың жекелеген түрлерін және қызмет түрлерін лицензиялау ережелерін және өндіру, сақтау мен өткізу шарттарын орындау мәселелері бойынша жүргізіледі.";
      171) 535-баптың 1-1-тармақшасы алып тасталсын;
      172) 536-баптың 5-тармағында "ұзартылған" деген сөзден кейін "және (немесе) тексеруді жүргізетін адамдардың саны өзгерген" деген сөздермен толықтырылсын;
      173) 549-баптың 1-тармағында "1)-4)" деген цифрлар "2)-4)" деген цифрлармен ауыстырылсын; "сыраны" деген сөз "Шарап материалдары мен сыраны" деген сөздермен ауыстырылсын;
      174) 550-баптың 1-тармағында ", сондай-ақ" деген сөз "және" деген сөзбен ауыстырылсын; "бақылауды" деген сөзден кейін ", сондай-ақ уәкілетті мемлекеттік орган белгілеген тәртіппен мемлекет меншігіне айналдырылған мүлікті беруді" деген сөздермен толықтырылсын;
      175) 553-баптың 3-тармағы мынадай редакцияда жазылсын:
      "3. Салық төлеушінің осы бапта белгіленген тәртіппен және осы Кодекстің 554-бабында айқындалған нысаны мен мазмұнын сақтай отырып берген шағымы салық органында ол келіп түскен күні міндетті түрде тіркелуге тиіс.";
      176) 557-4-баптың 1 тармағында "он бес" деген сөздер "отыз" деген сөзбен ауыстырылсын.

      3. "Қазақстан Республикасында зейнетақымен қамсыздандыру туралы" 1997 жылғы 20 маусымдағы Қазақстан Республикасының  Заңына  (Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 1997 ж., N 12, 186-құжат; 1998 ж., N 24, 437-құжат; 1999 ж., N 8, 237-құжат; N 23, 925-құжат; 2001 ж., N 17-18, 245-құжат; N 20, 257-құжат; 2002 ж., N 1, 1-құжат; N 23-24, 198-құжат; 2003 ж., N 1-2, 9-құжат; N 11, 56-құжат; N 15, 139-құжат):
      22-1-баптың 1-тармағының бірінші сөйлеміндегі "төлем көзінде салық салынуға тиіс" деген сөздер "осы баптың 3-тармағына сәйкес айқындалатын тәртіппен зейнетақы жарналарын есептеу үшін қабылданатын" деген сөздермен ауыстырылсын.

      4. "Салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер туралы Қазақстан Республикасының Кодексін (Салық кодексін) қолданысқа енгізу туралы" 2001 жылғы 12 маусымдағы Қазақстан Республикасының  Заңына  (Қазақстан Республикасы Парламентінің Жаршысы, 2001 ж., N 11-12, 169-құжат; N 15-16, 224-құжат; N 24, 338-құжат; 2002 ж., N 1, 2-құжат; N 6, 73-құжат; N 19-20, 171-құжат):
      1) 2-баптың 1-тармағында:
      екiншi абзацтағы ", 179-бабының 9-тармағы" деген сөз алып тасталсын;
      үшiншi абзацтағы "34-бабының 1-тармағының 7) тармақшасы," деген сөздер алып тасталсын;
      мынадай мазмұндағы оныншы, он бiрiншi және он екiншi абзацтармен толықтырылсын:
      "2005 жылғы 1 қаңтардан бастап күшiн жоятын 57-бабының 1-тармағының 17) тармақшасы, 61-1-бабы;
      2005 жылғы 1 қаңтарға дейiн қолданыста болатын мынадай редакциядағы 179-бабының 9-тармағы:
      "9. Қызметiн машина жасау, тоқыма, тiгiн, былғары-аяқ киiм, резина және пластмасса бұйымдары немесе химия өнеркәсiбi салаларында жүзеге асыратын заңды тұлғаларда, мұндай қызметтен түсетiн табыс жылдық жиынтық табыс көлемiнiң елу бiр процентiнен кем болмаған жағдайда, 1999 жылғы 3 тамыздағы жағдай бойынша жинақталып қалған және 2004 жылғы 1 қаңтардағы жағдай бойынша төленбеген салықтар және айыппұл санкциялары сомаларын (толық көлемде жергiлiктi бюджеттерге түсетiн салықтардан және акциздерден басқа) төлеу мерзiмi ұзартылады. Бұл ретте 2003 жылғы 1 қаңтардан бастап 1999 жылғы 3 тамыздағы жағдай бойынша жинақталып қалған салық сомаларына (толық көлемде жергiлiктi бюджеттерге түсетiн салықтардан және акциздерден басқа) өсiмпұл есептелмейдi.";
      оныншы абзац мынадай редакцияда жазылсын:
      "2006 жылғы 1 қаңтардан бастап күшiн жоятын 34-бабының 1-тармағының 7) тармақшасы, 57-бабының 1-тармағының 19) тармақшасы;";
      2) мынадай мазмұндағы 5-3-баппен толықтырылсын:
      "5-3-бап. Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес қабылданған Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң жекелеген шешiмдерi бойынша кредит берушiлердiң талаптарын қанағаттандыруды тоқтата тұру нәтижесiнде құралған дебиторлық берешек бойынша бюджетке салықтар мен Қазақстан Pecпубликасының Зейнетақы қорына мiндеттi әлеуметтiк сақтандыру жарналарының тиесілі сомаларын төлеу олардың өтелуiне қарай салық жарналары мен Қазақстан Республикасының Зейнетақы қорына мiндеттi сақтандыру жарналарының уақтылы төленбегенi үшiн өсiмпұл есептелмей жүргiзiледi.".

      5. "Акционерлік қоғамдар туралы" 2003 жылғы 13 мамырдағы Қазақстан Республикасының  Заңына  (Қазақстан Республикасы Парламентiнiң Жаршысы, 2003 ж., N 10, 55-құжат):
      32-бапта:
      тақырыпта "Қоғамның" деген сөз "Жарғылық капиталына мемлекет қатысатын қоғамның" деген сөздермен ауыстырылсын;
      1-тармақ "Егер" деген сөзден кейiн "жарғылық капиталына мемлекет қатысатын" деген сөздермен толықтырылсын.

       2-бап.<*>
     Ескерту. 2-бап алып тасталды - Қазақстан Республикасының   2004.12.13.  N 11  (күшіне ену тәртібін 2-баптан қараңыз) Заңымен.

       3-бап.  Осы Заң:
      2002 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгiзiлетiн 1-баптың 4-тармағының 2) тармақшасын;
      2003 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгiзiлетiн 1-баптың 4-тармағы 1) тармақшасының алтыншы және жетiншi абзацтарын;
      2005 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгiзiлетiн 1-баптың 2-тармағы 29) тармақшасының үшiншi - он алтыншы абзацтарын, 30) тармақшасын, 31) тармақшасының бiрiншi - жетiншi абзацтарын қоспағанда, 2004 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгiзiледi.

       Қазақстан Республикасының
      Президентi

Соңғы құжаттар
Базаның жай-күйі
 • Барлық құжат 330962
  Қазақ тілінде 164235
  Орыс тілінде 164772
  Ағылшын тілінде 1955
  Қолдау қызметі
  E-mail: support@rkao.kz
  Телефондары: +7 7172 58 00 58, 119
  Жұмыс уақыты: 09:00 - 18:30
  (Nur-Sultan уақыты бойынша)
  Демалыс күндері: сенбі, жексенбі

  Жоба Туралы