Реклама +7(700) 388 81 09
< Назад к документу

Қазақстан Республикасының Әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодексіне өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы

Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 5 желтоқсандағы N 506 Заңы

      2001 жылғы 30 қаңтардағы Қазақстан Республикасының Әкiмшiлiк құқық бұзушылық туралы кодексiне (Қазақстан Республикасы Парламентiнің Жаршысы, 2001 ж., N 5-6, 24-құжат; N 17-18, 241-құжат; N 21-22, 281-құжат; 2002 ж., N 4, 33-құжат; N 17, 155-құжат; 2003 ж., N 1-2, 3-құжат; N 4, 25-құжат; N 5, 30-құжат; N 11, 56, 64, 68-құжаттар; N 14, 109-құжат; N 15, 122, 139-құжаттар; N 18, 142-құжат) мынадай өзгерiстер мен толықтырулар енгiзiлсiн:
      1) 35-баптың бесiншi бөлiгінiң екiншi, үшiншi, төртiншi, бесiншi абзацтары "көзделген" деген сөздiң алдынан ", 479, 480-баптарында" деген сөздермен толықтырылсын;
      2) 61-баптың бiрiншi бөлiгiнiң 7) тармақшасының мемлекеттiк тiлiндегi мәтiнi өзгерiссiз қалдырылсын;
      3) 63-бап мынадай мазмұндағы үшiншi бөлiкпен толықтырылсын:
      "3. Егер әкiмшiлiк айыппұлдар заң актiлерiнде белгіленген салық мiндеттемелерiнiң орындалмаған немесе тиiсiнше орындалмаған сомасының процентiмен көрсетiлген жағдайда, оларды бiрнеше әкiмшiлiк құқық бұзушылық жасағаны үшiн салған кезде, айыппұл әрбiр әкiмшiлiк құқық бұзушылық үшiн бөлек өндiрiлiп алынады.";
      4) 64-баптың екiншi бөлiгi "азаматтық" деген сөздiң алдынан ", залалды өз еркiмен өтеуден бас тартқан жағдайда," деген сөздермен толықтырылсын;
      5) 69-бап мынадай мазмұндағы ескертумен толықтырылсын:
      "Ескерту. Осы бөлiмнiң Ерекше бөлiмiнiң бабында көзделген белгiлi бiр әрекеттiң бiрыңғай құрамының үздiксiз жүзеге асырылуымен сипатталатын және оны анықтаған кезде аяқталмаған құқық бұзушылық созылып кеткен құқық бұзушылық деп танылады.";
      6) 84-баптың бiрiншi абзацы "Белгiленген" деген сөз кiшi әрiппен жазылып, осы сөздiң алдынан "Қылмыстық жаза қолданылатын әрекет белгiлерi жоқ," деген сөздермен толықтырылсын;
      7) 87-баптың екiншi бөлiгiнiң бiрiншi абзацы "жалақыны" деген сөзден кейiн "және өсiмпұлды" деген сөздермен толықтырылсын;
      8) 114-бап мынадай редакцияда жазылсын:
      "114-бап. Кәмелетке толмағандарға темекiнi және темекi
                бұйымдарын сату
      1. Он сегiз жасқа толмаған адамдарға темекiнi және темекi бұйымдарын сату, -
      жеке адамдарға айлық есептiк көрсеткiштiң беске дейiнгi мөлшерiнде, лауазымды адамдарға - оннан жиырмаға дейiнгi мөлшерiнде айыппұл салуға әкеп соғады.
      2. Осы баптың бiрiншi бөлiгiнде көзделген әкімшiлiк жаза қолданылғаннан кейiн бiр жыл iшiнде қайталап жасалған нақ сол әрекет, -
      жеке адамдарға айлық есептiк көрсеткiштiң онға дейiнгi мөлшерiнде, лауазымды адамдарға - жиырмадан елуге дейiнгi мөлшерiнде айыппұл салуға әкеп соғады.";
      9) 121-баптың екiншi бөлiгiнiң бiрiншi абзацы мынадай редакцияда жазылсын:
      "2. Жер асты суларын байқаушы және режимдiк ұңғыларды, су объектiлерiндегi байқаушы режимдiк тұстамаларды, су қорғау немесе су шаруашылық белгiлерiн, орман қорындағы орман орналастыру немесе орман шаруашылық белгiлерiн, маркшейдерлiк, геодезиялық және нивелирлiк пункттер мен белгiлердi жою немесе бүлдiру, - ";
      10) мынадай мазмұндағы 135-1-баппен толықтырылсын:
      "135-1-бап. Лауазымды адамның және ұйым басшысының өзiне
                  сенiп тапсырылған объектiлердiң (мүлiктiң)
                  қауiпсiздiгi мен сақталуын қамтамасыз ету
                  жөнiндегi мiндеттерiн орындамауы және (немесе)
                  тиiсiнше орындамауы

      1. Лауазымды адамның, сол сияқты мемлекеттiк орган немесе жергiлiктi өзiн-өзi басқару органы болып табылмайтын ұйым басшысының өзiне сенiп тапсырылған Қазақстан Республикасының ерекше маңызды мемлекеттiк, стратегиялық объектiлерiнiң және тiршiлiктi қамтамасыз ету объектiлерiнiң қауiпсiздiгi мен сақталуының қажеттi деңгейiн қамтамасыз ету жөнiндегi мiндеттерiн орындамауы және (немесе) тиiсiнше орындамауы, егер бұл әрекеттерде қылмыстық жаза қолданылатын әрекет белгiлерi болмаса, -
      айлық есептiк көрсеткiштiң бестен онға дейiнгi мөлшерiнде айыппұл салуға әкеп соғады.
      2. Осы баптың бiрiншi бөлiгiнде көзделген әкімшілік жаза қолданылғаннан кейiн бiр жыл iшiнде қайталап жасалған нақ сол әрекеттер, -
      айлық есептiк көрсеткiштiң оннан отызға дейiнгi мөлшерiнде айыппұл салуға әкеп соғады.";
      11) 137-бапта:
      тақырыбындағы "немесе өзге қызметпен айналысу" деген сөздерден кейiн ", сондай-ақ iс-әрекеттердi (операцияларды) жүзеге асыру" деген сөздермен толықтырылсын;
      бiрiншi бөлiкте:
      бiрiншi абзац "немесе өзге қызметпен айналысу" деген сөздерден кейiн ", сондай-ақ iс-әрекеттердi (операцияларды) жүзеге асыру" деген сөздермен толықтырылсын;
      екiншi абзацтағы "және лицензияның қолданылуын тоқтата тұрып," деген сөздер ", кәсiпкерлiк немесе өзге қызметпен лицензиясыз айналысқан жағдайда әкiмшiлiк құқық бұзушылық салдарынан алынған кiрiс (дивидендтер), ақша, бағалы қағаздар қосымша тәркiленiп," деген сөздермен ауыстырылсын;
      екiншi бөлiктiң екiншi абзацындағы "және лицензиядан айрыла отырып," деген сөздер ", кәсiпкерлiк немесе өзге қызметпен лицензиясыз айналысқан жағдайда әкiмшiлiк құқық бұзушылық салдарынан алынған кiрiс (дивидендтер), ақша, бағалы қағаздар қосымша тәркiленiп," деген сөздермен ауыстырылсын;
      12) 139-бап мынадай редакцияда жазылсын:
      "139-бап. Лицензиялау ережелерi мен нормаларын бұзу
      1. Заңдарда белгiленген лицензиялық ережелер мен нормаларды бұзу, соның iшiнде лицензияланатын қызмет түрлерiне қойылатын бiлiктiлiк талаптарына сәйкес келмеу, -
      белгiлi бiр қызмет түрiне лицензияның қолданылуы тоқтатыла тұрып, жеке тұлғаларға айлық есептік көрсеткiштiң оннан жиырмаға дейiнгi мөлшерiнде, заңды тұлғаларға - жүзден екi жүзге дейiнгi мөлшерiнде айыппұл салуға әкеп соғады.
      2. Лицензияның қолданысын тоқтата тұру мерзiмi өткеннен кейiн әкiмшiлiк жауапкершiлiкке тартуға әкеп соққан лицензиялық ережелер мен нормаларды бұзушылықтарды жоймау, -
      белгiлi бiр қызмет түрiне берiлген лицензиядан айыра отырып, жеке тұлғаларға айлық есептiк көрсеткiштiң жиырмадан қырыққа дейiнгi мөлшерiнде, заңды тұлғаларға - екi жүзден бec жүзге дейiнгi мөлшерiнде айыппұл салуға әкеп соғады.";
      13) 147-бап мынадай редакцияда жазылсын:
      "147-бап. Монополияға қарсы заңдарды бұзу
      1. Бәсекенi шектеу, жосықсыз бәсеке, рыноктағы басым (монополистiк) жағдайды терiс пайдалану, сол сияқты монополияға қарсы заңдарды өзге де бұзушылық, егер бұл әрекеттерде қылмыстық жаза қолданылатын әрекет белгiлерi болмаса және кiрiс алуға әкеп соқпаса, -
      азаматтарға айлық есептiк көрсеткiштiң елуге дейiнгi мөлшерiнде, жеке кәсіпкерлер мен лауазымды адамдарға - жүзге дейінгі мөлшерiнде, заңды тұлғаларға - бiр мыңға дейiнгi мөлшерiнде айыппұл салуға әкеп соғады.
      2. Осы баптың бiрiншi бөлiгiнде көзделген әкiмшiлiк жаза қолданылғаннан кейiн бiр жыл iшiнде қайталап жасалған нақ сол әрекеттер, -
      азаматтарға айлық есептiк көрсеткiштiң елуден жүзге дейiнгi мөлшерiнде, жеке кәсiпкерлерге және лауазымды адамдарға - жүзден төрт жүзге дейiнгi, заңды тұлғаларға - мыңнан екi мыңға дейiнгi мөлшерiнде айыппұл салуға әкеп соғады.
      3. Осы баптың бiрiншi бөлiгiнде көзделген, кiрiс алуға әкеп соққан әрекеттер, -
      әкiмшiлiк құқық бұзушылық жасау салдарынан алынған кiрiстерi, ақшалары, бағалы қағаздары тәркiлене отырып, азаматтарға айлық есептiк көрсеткiштiң елуден жүзге дейiнгi мөлшерiнде, жеке кәсiпкерлерге және лауазымды адамдарға - жүзден төрт жүзге дейiнгі мөлшерiнде, заңды тұлғаларға - мыңнан екi мыңға дейiнгi мөлшерiнде айыппұл салуға әкеп соғады.";
      14) 158-бапқа ескертудiң 1-тармағындағы "құқық қорғау органдарына" деген сөздер ", заң актiлерiне сәйкес осындай мәлiметтердi алу құқығы бар адамдарға" деген сөздермен ауыстырылсын;
      15) мынадай мазмұндағы 163-1-баппен толықтырылсын:
      "163-1-бап. Темекi бұйымының маркасын пайдалану
      Темекi бұйымдарының өздерiн немесе темекi бұйымы сатылатын немесе тасымалданатын кез келген қорапты, қаптаманы қоспағанда, өзiнде темекi бұйымының маркасы бар кез келген тауарларды тарату, көрмеге қою, сату, -
      жеке тұлғаға айлық есептiк көрсеткiштiң онға дейiнгi, лауазымды адамға - жиырмаға дейiнгi, заңды тұлғаға - елуге дейiнгi мөлшерiнде айыппұл салуға әкеп соғады.";
      16) 167-бап мынадай редакцияда жазылсын:
      "167-бап. Қазақстан Республикасының мемлекеттiк сатып алу
               туралы заңдарын бұзу
      1. Мемлекеттiк сатып алу туралы заңдарда көзделген мемлекеттiк сатып алуды жүзеге асыру тәсiлiн негiзсiз қолдану, -
      лауазымды адамдарға айлық есептiк көрсеткiштiң елуден жүзге дейiнгi мөлшерiнде айыппұл салуға әкеп соғады.
      2. Мемлекеттiк сатып алу тәсiлiн уәкiлеттi органмен келiсiп алмай, ондай келiсу заңдарда көзделген жағдайда, қолдану, -
      лауазымды адамдарға айлық есептiк көрсеткiштiң жүзден екi жүзге дейiнгi мөлшерiнде айыппұл салуға әкеп соғады.
      3. Жүргiзiлетiн мемлекеттiк сатып алу туралы конкурсты ұйымдастырушының ақпаратына заңдарда қойылған талаптарды бұзу, сол сияқты анық емес ақпарат беру, сондай-ақ мемлекеттiк сатып алу процесiнiң қатысушыларын - ықтимал өнiм берушiлердi тiркеу рәсiмдерiн бұзу, -
      лауазымды адамдарға айлық есептiк көрсеткiштiң елуге дейiнгi мөлшерiнде айыппұл салуға әкеп соғады.
      4. Ашық және жабық конкурстарды, сондай-ақ екi кезеңдiк рәсiмдер пайдаланылатын конкурстарды өткiзу кезiнде бюджеттiк қаражатты қосымша жұмсауға әкеп соқпаған мемлекеттiк сатып алу рәсiмдерiн бұзу, -
      лауазымды адамдарға айлық есептiк көрсеткiштiң елуге дейiнгi мөлшерiнде айыппұл салуға әкеп соғады.
      5. Осы баптың төртiншi бөлiгiнде көзделген бюджеттiк қаражатты қосымша жұмсауға әкеп соққан iс-әрекет (әрекетсiздiк), -
      лауазымды адамдарға айлық есептiк көрсеткiштiң елуден жүзге дейiнгi мөлшерiнде айыппұл салуға әкеп соғады.
      6. Осы баптың төртiншi бөлiгiнде көзделген бюджеттiк қаражатты iрi мөлшерде қосымша шығындауға әкеп соққан iс-әрекет (әрекетсiздiк), -
      лауазымды адамдарға айлық есептiк көрсеткiштiң жүзден екi жүзге дейiнгi мөлшерiнде айыппұл салуға әкеп соғады.
      7. Осы баптың бiрiншi - алтыншы бөлiктерiнде көзделген iс-әрекеттердi (әрекетсiздiктердi) әкiмшiлiк жаза қолданылғаннан кейiн бiр жыл iшiнде қайталап жасау, -
      лауазымды адамдарға айлық есептiк көрсеткiштiң жүзден екi жүзге дейiнгi мөлшерiнде айыппұл салуға әкеп соғады.
      Ескерту.
      1. Осы баптың бiрiншi, екiншi бөлiктерiнде аталған лауазымды адамдарды мемлекеттiк сатып алу рәсiмдерiн жүзеге асыруға жауапты конкурс ұйымдастырушысының басшысы және (немесе) оның орынбасары деп; осы баптың үшiншi бөлiгiнде аталған лауазымды адамдарды мемлекеттiк сатып алу рәсiмдерiн жүзеге асыруға жауапты конкурс ұйымдастырушысының басшысы және (немесе) оның орынбасары, сондай-ақ конкурс комиссиясының хатшысы деп түсiну керек; осы баптың төртiншi, бесiншi, алтыншы бөлiктерiнде аталған лауазымды адамдарды конкурс комиссиясының төрағасы, мүшелерi және хатшысы деп түсiну керек.
      2. Құқық бұзушылық жасау кезiндегi айлық есептiк көрсеткiштiң екi мың еселенген мөлшерiнен асатын сома осы баптың мақсаттары үшiн iрi мөлшер деп танылады.";
      17) 168-бапта:
      бiрiншi бөлiктiң бiрiншi абзацындағы "әлденеше рет" деген сөздер "табыс етпеуi, сол сияқты әлденеше рет" деген сөздермен ауыстырылсын;
      екiншi бөлiктiң бiрiншi абзацы мынадай редакцияда жазылсын:
      "2. Банктердiң, банк операцияларының жекелеген түрлерiн жүзеге асыратын ұйымдардың Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкi өздерiне жүктеген мiндеттердi ықпал етудiң шектеулi шараларын қолдану арқылы орындамауы, - ";
      бесiншi бөлiктiң бiрiншi абзацы "не" деген сөзден кейiн "банк заңдарын бұзып, сол сияқты" деген сөздермен толықтырылсын;
      18) 169-баптың екiншi бөлiгiнiң бiрiншi абзацындағы ", оның келiп түскен күнiн есептемегенде бiр операциялық күннен асырып," деген сөздер алып тасталсын;
      19) мынадай мазмұндағы 169-1-баппен толықтырылсын:
      "169-1-бап. Қазақстан Республикасының аумағында достық,
                  қола және қаржы вексельдерiн шығару
      Қазақстан Республикасының аумағында достық, қола және қаржы вексельдерiн шығару, -
      азаматтар мен лауазымды адамдарға айлық есептiк көрсеткiштiң қырықтан жетпiске дейiнгi мөлшерiнде заңды тұлғаларға - екi жүзден бес жүзге дейiнгi мөлшерiнде айыппұл салуға әкеп соғады.";
      20) 170-бапта:
      тақырыбы мынадай редакцияда жазылсын:
      "170-бап. Банкке немесе банк холдингiне iрi қатысушы
                мәртебесiн заңсыз алуға байланысты құқық бұзушылық";
      бiрiншi бөлiк "Банкке" деген сөздiң алдынан "1." деген цифрмен толықтырылсын;
      мынадай мазмұндағы екiншi бөлiкпен толықтырылсын:
      "2. Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкiнiң алдын ала келiсiмiнсiз банк холдингi мәртебесiн алу, -
      заңды тұлғаларға айлық есептiк көрсеткiштiң бiр мыңнан екi мыңға дейiнгi мөлшерiнде айыппұл салуға әкеп соғады.";
      21) мынадай мазмұндағы 170-1-баппен толықтырылсын:
      "170-1-бап. Банктердiң заңды тұлғалардың жарғылық
                  капиталдарына заңсыз қатысуына байланысты
                  бұзушылықтар
      1. Осы баптың екiншi бөлiгiнде көзделген жағдайларды қоспағанда, банктiң Қазақстан Республикасының банк заңдарының талаптарын бұзып, заңды тұлғалардың жарғылық капиталдарына қатысуы, -
      лауазымды адамдарға айлық есептiк көрсеткiштiң жүзден екi жүзге дейiнгi мөлшерiнде, заңды тұлғаларға - бес жүзден мыңға дейiнгi мөлшерiнде айыппұл салуға әкеп соғады.
      2. Банктiң Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкiнiң алдын ала рұқсатынсыз еншiлес ұйымды құруы не иемденiп алуы, -
      лауазымды адамдарға айлық есептiк көрсеткiштiң екi жүзден төрт жүзге дейiнгi мөлшерiнде, заңды тұлғаларға - бiр мыңнан екi мыңға дейiнгi мөлшерiнде айыппұл салуға әкеп соғады.";
      22) 171-бапта:
      тақырыбы "дер кезiнде" деген сөздердiң алдынан "табыс етпеуге, сол сияқты" деген сөздермен толықтырылсын;
      бiрiншi абзацта:
      "дер кезiнде табыс етпеуi" деген сөздер "табыс етпеуi, сол сияқты дер кезiнде табыс етпеуi" деген сөздермен ауыстырылсын;
      "уәкiлеттi мемлекеттiк органға" деген сөздер "Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкiне" деген сөздермен ауыстырылсын;
      23) 172-баптың бiрiншi бөлiгi мынадай редакцияда жазылсын:
      "1. Зейнетақы активтерiн инвестициялық басқаруды жүзеге асыратын ұйымның заңдарда белгiленген зейнетақы активтерiн инвестициялау тәртiбiн бұзуы, -
      лауазымды адамға айлық есептiк көрсеткiштiң төрт жүзге дейiнгi мөлшерiнде айыппұл салуға әкеп соғады.";
      24) 173-бапта:
      бiрiншi бөлiк мынадай редакцияда жазылсын:
      "1. Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының уәкiлеттi мемлекеттiк органға есеп-қисапты не сақтандыру iсi және сақтандыру қызметi туралы заңдарға сәйкес уәкiлеттi мемлекеттiк орган сұратқан өзге де ақпаратты дер кезiнде табыс етпеуi, табыс етпеуi не анық емес етiп табыс етуi, -
      айлық есептiк көрсеткiштiң отызға дейiнгi мөлшерiнде айыппұл салуға әкеп соғады.";
      екiншi бөлiктiң бiрiншi абзацы "орындамауы," деген сөздерден кейiн "сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының оны тiркеу үшiн бiрлескен қызмет туралы шартты уәкiлеттi мемлекеттiк органға табыс етпеуi не дер кезiнде табыс етпеуi, - " деген сөздермен толықтырылсын;
      төртiншi бөлiктiң бiрiншi абзацы мынадай редакцияда жазылсын:
      "4. Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының, сақтандыру брокерiнiң, сақтандыру агентiнiң мәмiлелер мен операцияларды сақтандыру iсi және сақтандыру қызметi туралы заңдарды бұза отырып жүзеге асыруы, - ";
      жетiншi бөлiктiң бiрiншi абзацындағы "лицензиялардың көшiрмесiн лайықты" деген сөздер "тиiсiнше құжаттау, құжаттарды сақтау, лицензиялардың көшiрмесiн" деген сөздермен ауыстырылсын;
      25) 187-бап мынадай редакцияда жазылсын:
      "187-бап. Ұлттық және шетелдiк валюта түрiндегi қаражатты
                шетелден қайтармау, сол сияқты импорттық мәмiлелер
                бойынша алынатын тауарды алмау не ақшаны қайтармау
      1. Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес Қазақстан Республикасының уәкiлеттi банктерiнiң шоттарына мiндеттi аударуға жататын ұлттық және шетелдiк валюта түрiндегi қаражатты шетелден қайтармау, қылмыстық жазалау әрекетiнiң белгiлерi болмаған жағдайда, -
      азаматтар мен лауазымды адамдарға айлық есептiк көрсеткiштiң жиырмадан жиырма беске дейiнгi мөлшерiнде, заңды тұлғаларға - екi жүзден бiр мыңға дейiнгi мөлшерiнде айыппұл салуға әкеп соғады.
      2. Валюта заңдарында белгiленген мерзiмде импорттық мәмiлелер бойынша оған төленген ақша сомасына баламалы тауарды алмау не ақшаны қайтармау, -
      лауазымды адамға айлық есептiк көрсеткiштiң жиырмадан жиырма беске дейiнгi мөлшерiнде, заңды тұлғаларға - екi жүзден бiр мыңға дейiнгi мөлшерiнде айыппұл салуға әкеп соғады.";
      26) 191-бапта:
      тақырыбындағы ", сондай-ақ акциялар эмиссиясына ұлттық бiрегейлендiрiлген нөмiр беру үшiн" деген сөздер алып тасталсын;
      бiрiншi абзацтағы ", сондай-ақ мемлекеттiк тiркеуге жатпайтын акциялар эмиссиясына ұлттық бiрегейлендiрiлген нөмiр беру үшiн" деген сөздер алып тасталсын;
      27) 192-баптың бiрiншi абзацындағы "рыногына кәсiби қатысушыларға" деген сөздер "рыногы субъектiлерiне" деген сөздермен ауыстырылсын;
      28) 193-баптың бiрiншi бөлiгiнiң бiрiншi абзацындағы ", бағалы қағаздар эмиссиясына ұлттық бiрегейлендiрiлген нөмiр беру үшiн" деген сөздер алып тасталсын;
      29) 194-бапта:
      тақырыбы мынадай редакцияда жазылсын:
      "194-бап. Бағалы қағаздарды ұстаушылар құқықтарының бұзылуы";
      мынадай мазмұндағы екiншi бөлiкпен толықтырылсын:
      "2. Эмитенттiң лауазымды адамдарының облигациялар бойынша сыйақы төлеудiң және (немесе) оларды өтеудiң заңдарда белгiленген тәртiбiн бұзуы, -
      айлық есептiк көрсеткiштiң елуден екi жүзге дейiнгi мөлшерiнде айыппұл салуға әкеп соғады.";
      30) 196-баптың бiрiншi абзацындағы "эмитентiнiң немесе" деген сөздер алып тасталсын;
      31) 197-баптың тақырыбы мен мәтiнiндегi "орналастыру" деген сөз "орналастыру және өтеу" деген сөздермен ауыстырылсын;
      32) мынадай мазмұндағы 197-1-баппен толықтырылсын:
      "197-1-бап. Бағалы қағаздар рыногына кәсiби қатысушының және
                  бағалы қағаздармен сауда ұйымдастырушының олардың
                  қызметiне заңдарда белгiленген талаптарды бұзуы
      Бағалы қағаздар рыногына кәсiби қатысушының және бағалы қағаздармен сауда ұйымдастырушының олардың қызметiне заңдарда белгiленген талаптарды әлденеше рет (қатарынан күнтiзбелiк айлар iшiнде екi және одан да көп) бұзуы, -
      айлық есептiк көрсеткiштiң үш жүзге дейiнгi мөлшерiнде айыппұл салуға әкеп соғады.";
      33) мынадай мазмұндағы 205-1-баппен толықтырылсын:
      "205-1-бап. Арнаулы салық салу режимiн қолданған кезде
                  қызметтi заңсыз жүзеге асыру
      Арнаулы салық салу режимiн қолданған кезде қызметтi Қазақстан Республикасының заң актiлерiнде осы режим үшiн көзделген шарттарды бұза отырып жүзеге асыру, -
      жеке кәсiпкерлерге айлық есептiк көрсеткiштiң оннан жиырмаға дейiнгi мөлшерiнде, заңды тұлғаларға - жиырмадан қырыққа дейiнгi мөлшерiнде айыппұл салуға әкеп соғады.";
      34) 206-бапта:
      бiрiншi бөлiктiң екiншi абзацы "он процентi" деген сөздерден кейiн ", бiрақ жиырма айлық есептiк көрсеткiштен кем емес" деген сөздермен толықтырылсын;
      екiншi бөлiктiң екiншi абзацы "елу процентi" деген сөздерден кейiн ", бiрақ қырық айлық есептiк көрсеткiштен кем емес" деген сөздермен толықтырылсын;
      35) мынадай мазмұндағы 208-1-баппен толықтырылсын:
      "208-1-бап. Салық және бюджетке төленетiн басқа да мiндеттi
                  төлемдердiң есептелген (үстеп есептелген)
                  сомасын төлеуден жалтару
      Салық және бюджетке төленетiн басқа да мiндеттi төлемдер бойынша Қазақстан Республикасының заң актiлерiнде белгiленген берешектi төлеу мерзiмiнен тоқсан күннен асқан берешегi болған жағдайда, салық төлеушiнiң касса не үшiншi тұлғалардың банк шоты арқылы өзара есеп айырысуды жүзеге асыруы арқылы салық және бюджетке төленетiн басқа да мiндеттi төлемдердiң есептелген (үстеп есептелген) сомасын төлеуден жалтару, егер бұл әрекетте қылмыстық жаза қолданатын әрекет белгiлерi болмаса, -
      жеке тұлғаларға айлық есептiк көрсеткiштiң оннан жиырмаға дейiнгi мөлшерiнде, лауазымды адамдарға - жиырмадан елуге дейiнгi мөлшерiнде, жеке кәсiпкерлер мен заңды тұлғаларға - жүргiзiлген есеп айырысу сомасының елу процентi мөлшерiнде айыппұл салуға әкеп соғады.";
      36) 209-бапта:
      бiрiншi бөлiкте:
      екiншi абзацта:
      "жеке кәсiпкерлерге және" деген сөздер алып тасталсын;
      "заңды тұлғаларға" деген сөздер "жеке кәсiпкерлерге және заңды тұлғаларға" деген сөздермен ауыстырылсын;
      "төленбеген" деген сөз "үстеп есептелген" деген сөздермен ауыстырылсын;
      төртiншi бөлiктiң бiрiншi абзацындағы "есептелген аванстық төлемдер сомасынан елу" деген сөздер "төленген аванстық төлемдер сомасынан он" деген сөздермен ауыстырылсын;
      бесiншi бөлiктiң бiрiншi абзацындағы "есептелген аванстық" деген сөздер "төленген аванстық" деген сөздермен ауыстырылсын;
      мынадай мазмұндағы алтыншы бөлiкпен толықтырылсын:
      "6. Бюджетпен патент негiзiнде есеп айырысуды жүргiзетiн ауыл шаруашылық өнiмiн өндiрушi-заңды тұлғаның патент құнының есебiне кiретiн салық сомасын кемiтiп көрсетуi, -
      патент құнының есебi кезiнде азайтылмай, кемiтiп көрсетiлген салық сомасының елу процентi мөлшерiнде айыппұл салуға әкеп соғады.";
      ескертудiң 2-тармағындағы "Бiрiншi" деген сөз "Екiншi" деген сөзбен ауыстырылсын;
      37) 210-бапта:
      бiрiншi бөлiкте:
      бiрiншi абзац "Салық агенттерiнiң" деген сөздерден кейiн "және өзге де уәкiлеттi органдардың (ұйымдардың)" деген сөздермен толықтырылсын;
      екiншi абзацта:
      "жеке кәсiпкерлерге" деген сөздерден кейiн ", лауазымды адамдарға" деген сөздермен толықтырылсын;
      "аударылмаған" деген сөз "ұстап қалмаған" деген сөзбен ауыстырылсын;
      екiншi бөлiктiң екiншi абзацы "жеке кәсiпкерлерге" деген сөздерден кейiн ", лауазымды тұлғаларға" деген сөздермен толықтырылсын;
      38) 211-бапқа ескерту "салық төлеушi" деген сөздерден кейiн ", сол сияқты жұмыстар орындауды, қызметтер көрсетудi, тауарлар жөнелтудi нақты жүргiзбеген тұлға" деген сөздермен толықтырылсын;
      39) 213-бапта:
      бiрiншi бөлiктiң екiншi абзацы "жиырмадан қырыққа дейiнгi мөлшерiнде" деген сөздерден кейін ", заңды тұлғаларға - жүзден екi жүзге дейiнгi мөлшерiнде" деген сөздермен толықтырылсын;
      екiншi бөлiктiң екiншi абзацы "қырықтан жүзге дейiнгi мөлшерiнде" деген сөздерден кейiн ", заңды тұлғаларға - бес жүзден мыңға дейiнгi мөлшерiнде" деген сөздермен толықтырылсын;
      40) 215-баптың екiншi бөлiгi бiрiншi абзацының қазақ тiлiндегi мәтiнiнде "төленген" деген сөз өзгерiссiз қалдырылсын;
      41) 217-баптың бiрiншi бөлiгiнiң төртiншi абзацындағы "төлем құжаттарын (вексельдi қоспағанда), салық төлеушiнiң тiркеу нөмiрiн табыс етпей" деген сөздер "төлем құжаттарында (вексельдi қоспағанда) салық төлеушiнiң тiркеу нөмiрiн қоймай" деген сөздермен ауыстырылсын;
      42) мынадай мазмұндағы 225-1-баппен толықтырылсын:
      "225-1-бап. Электр желiлерi мен жылу желiлерiнiң күзет
                  аймақтарында жұмыстар жүргiзу
      Қарамағында электр және жылу желiлерi бар ұйымдардың келiсiмiнсiз электр және жылу желiлерiнiң күзет аймақтарында құрылыс, монтаж, жер қазу, тиеу-түсiру жұмыстарын, ұңғымалар мен шурфтарды салуға байланысты iздестiру жұмыстарын жүргiзу, алаңдарды, автомобиль көлiгiнiң тұрақтарын жайластыру, базарларды орналастыру, материалдарды қоймаға салу, қоршаулар мен дуалдар соғу, күйдiргiш коррозиялы заттар мен жанар-жағармай материалдарын шығарып тастау мен төгу, -
      азаматтарға айлық есептiк көрсеткiштiң екiден онға дейiнгi мөлшерiнде, жеке кәсiпкерлер мен лауазымды адамдарға - оннан жиырмаға дейiнгi мөлшерiнде, заңды тұлғаларға - жүзге дейiнгi мөлшерiнде айыппұл салуға әкеп соғады.";
      43) 240-бапта:
      тақырыбы мынадай редакцияда жазылсын:
      "240-бап. Қоршаған ортаны қорғау жөнiндегi санитариялық-
                эпидемиологиялық және экологиялық талаптарды бұзу";
      бiрiншi және екiншi бөлiктердiң бiрiншi абзацында "және өзге де" деген сөздер ", санитариялық-эпидемиологиялық және" деген сөздермен ауыстырылсын;
      44) 242-баптың бiрiншi абзацы "табиғат қорғау" деген сөздерден кейiн "және санитариялық-эпидемиологиялық" деген сөздермен толықтырылсын;
      45) 243-бап мынадай редакцияда жазылсын:
      "243-бап. Атмосфераға шығарындыларды, сарқынды суды ағызуды
                жол берiлетiн шектi нормативтерден асырып жiберу,
                не рұқсат алмай ластаушы заттарды шығару, сарқынды
                суды ағызу, өндiрiс қалдықтарын орналастыру және
                тұтыну
      Шығарындыларды, ағындыны, зиянды физикалық әсердi жол берiлетiн шектi нормативтерден асырып жiберу, сондай-ақ осыған арнайы уәкiлеттi мемлекеттiк органдардың рұқсатын алмай ластаушы заттарды атмосфераға шығару, сарқынды суды ағызу, өндiрiс қалдықтарын орналастыру және тұтыну, егер бұл әрекеттерде қылмыстық жаза қолданылатын әрекет белгiлерi болмаса, -
      лауазымды адамдарға айлық есептiк көрсеткiштiң жиырмаға дейiнгi мөлшерiнде, заңды тұлғаларға - жүзге дейiнгi мөлшерiнде айыппұл салуға әкеп соғады.";
      46) 246-бапта:
      бiрiншi бөлiк "Шығарылған" деген сөздiң алдынан "1." деген цифрмен толықтырылсын;
      мынадай мазмұндағы екiншi бөлiкпен толықтырылсын:
      "2. Осы баптың бiрiншi бөлiгiнде көзделген әкiмшiлiк жаза қолданылғаннан кейiн бiр жыл iшiнде қайталап жасалған нақ сол iс-әрекеттер, -
      лауазымды адамдарға айлық есептiк көрсеткiштiң жиырма беске дейiнгi мөлшерiнде, заңды тұлғаларға - екi жүз елуге дейiнгi мөлшерiнде айыппұл салуға әкеп соғады.";
      47) 247-бапта:
      бiрiншi бөлiк "Шығарылған" деген сөздiң алдынан "1." деген цифрмен толықтырылсын;
      мынадай мазмұндағы екiншi бөлiкпен толықтырылсын:
      "2. Осы баптың бiрiншi бөлiгiнде көзделген әкiмшiлiк жаза қолданылғаннан кейiн бiр жыл iшiнде қайталап жасалған нақ сол iс-әрекеттер, -
      айлық есептiк көрсеткiштiң онға дейiнгi мөлшерiнде айыппұл салуға әкеп соғады.";
      48) 256-баптың бiрiншi абзацы "Азаматтардың" деген сөзден кейiн "және заңды тұлғалардың" деген сөздермен толықтырылсын;
      49) 283-бап мынадай редакцияда жазылсын:
      "283-бап. Ағаштар мен бұталарды заңсыз кесу
                және зақымдау
      1. Ағаштар мен бұталарды, сондай-ақ орман қорына кiрмейтiн және кесуге тыйым салынған ағаштар мен бұталарды, қылмыстық жазалау әрекетiнiң белгiлерi жоқ заңсыз кесу және зақымдау, -
      заңсыз кесiлген ағаштар мен бұталар, көлiк құралдары мен аталған құқық бұзушылықты жасау құралы болған өзге де заттары тәркiленiп немесе онсыз, азаматтарға айлық есептiк көрсеткiштiң жиырма беске дейiнгi мөлшерiнде, лауазымды адамдарға - елуге дейiнгi мөлшерiнде, заңды тұлғаларға - екi жүз елуге дейiнгi мөлшерiнде айыппұл салуға әкеп соғады.
      2. Орман питомниктерi мен плантацияларындағы орман дақылдарын, себiндiлердi не көшеттердi, сондай-ақ көктеп шыққан табиғи өскiндердi, жас шыбықтарды, сондай-ақ орманды қалпына келтiруге арналған алаңдардағы өздiгiнен көктеген өскiндердi жою немесе зақымдау, -
      азаматтарға айлық есептiк көрсеткiштiң жиырма беске дейiнгi мөлшерiнде, лауазымды адамдарға - елуге дейiнгi мөлшерiнде, заңды тұлғаларға - жүзге дейiнгi мөлшерiнде айыппұл салуға әкеп соғады.
      3. Қылмыстық жазалау әрекетiнiң белгiлерi жоқ, осы баптың бiрiншi және екiншi бөлiктерiнде көзделген, ерекше қорғалатын табиғи аумақтарда жасалған iс-әрекеттер, -
      заңсыз кесiлген ағаштар мен бұталар, көлiк құралдары мен аталған құқық бұзушылықты жасау құралы болған өзге де заттары тәркiленiп нeмece онсыз, азаматтарға айлық есептiк көрсеткiштiң жиырма бестен жүзге дейiнгi мөлшерiнде, лауазымды адамдарға - елуден төрт жүзге дейінгі мөлшерiнде,
      заңды тұлғаларға - екi жүзден екi мыңға дейiнгі мөлшерiнде айыппұл салуға әкеп соғады.";
      50) 284-бапта:
      бiрiншi бөлiктiң екiншi абзацында:
      "беске дейiнгi" деген сөздер "онға дейiнгi" деген сөздермен ауыстырылсын;
      "жиырмаға дейiнгi" деген сөздер "жиырма беске дейiнгi" деген сөздермен ауыстырылсын;
      екiншi бөлiктiң екiншi абзацындағы "онға дейiнгi" деген сөздер "жиырма беске дейiнгi" деген сөздермен ауыстырылсын;
      мынадай мазмұндағы үшiншi бөлiкпен толықтырылсын:
      "3. Қылмыстық жаза қолданылатын әрекет белгiлерi жоқ, осы баптың бiрiншi және екiншi бөлiктерiнде көзделген, ерекше қорғалатын табиғи аумақтарда жасалған iс-әрекеттер, -
      азаматтарға айлық есептiк көрсеткiштiң екi жүзге дейiнгi мөлшерiнде, лауазымды адамдарға - төрт жүзге дейiнгi мөлшерiнде, заңды тұлғаларға - екi мыңға дейiнгi мөлшерiнде айыппұл салуға әкеп соғады.";
      51) 285-бап мынадай редакцияда жазылсын:
      "285-бап. Кесiлетiн орман қорын пайдаланудың, сүректер
                дайындау мен әкетудiң, шайыр мен ағаш шырындарын,
                екiншi дәрежелi орман материалдарын алудың
                белгiленген тәртiбiн бұзу
      1. Кесiлетiн орман қорын пайдаланудың, сүректер дайындау мен әкетудiң, шайыр мен ағаш шырындарын, екiншi дәрежелi орман материалдарын алудың белгiленген тәртiбiн бұзу, -
      азаматтарға айлық есептiк көрсеткiштiң онға дейiнгi мөлшерiнде, лауазымды адамдарға - жиырмаға дейiнгi мөлшерiнде, заңды тұлғаларға - жүзге дейiнгi мөлшерiнде айыппұл салуға әкеп соғады.
      2. Ерекше қорғалатын табиғи аумақтарда жасалған нақ сол iс-әрекеттер, -
      азаматтарға айлық есептiк көрсеткiштiң үштен он беске дейiнгi мөлшерiнде, лауазымды адамдарға - алпысқа дейiнгi мөлшерiнде, заңды тұлғаларға - үш жүзге дейiнгi мөлшерiнде айыппұл салуға әкеп соғады.";
      52) 286-бапта:
      тақырыбы мынадай редакцияда жазылсын:
      "286-бап. Орман қорының және ерекше қорғалатын табиғи
                аумақтардың уақытша алынып отырған учаскелерiн
                қайтару мерзiмдерiн бұзу";
      бiрiншi бөлiк "Орман" деген сөздiң алдынан "1." деген цифрмен толықтырылсын:
      мынадай мазмұндағы екiншi бөлiкпен толықтырылсын:
      "2. Ерекше қорғалатын табиғи аумақтарда жасалған нақ сол iс-әрекеттер, -
      азаматтарға айлық есептiк көрсеткiштiң үштен онға дейiнгi мөлшерiнде, лауазымды адамдарға - елуге дейiнгi мөлшерiнде, заңды тұлғаларға - елуден үш жүзге дейiнгi мөлшерiнде айыппұл салуға әкеп соғады.";
      53) 287-бап мынадай мазмұндағы төртiншi бөлiкпен толықтырылсын:
      "4. Осы баптың бiрiншi - үшiншi бөлiктерiнде көзделген, ерекше қорғалатын табиғи аумақтарда жасалған iс-әрекеттер, -
      азаматтарға айлық есептiк көрсеткiштiң жиырмаға дейiнгi мөлшерiнде, лауазымды адамдарға - елуге дейiнгi мөлшерiнде айыппұл салуға әкеп соғады.";
      54) 289-бапта:
      екiншi бөлiктiң екiншi абзацы "жиырмаға дейiнгi мөлшерiнде" деген сөздерден кейiн ", заңды тұлғаларға - төрт жүзге дейiнгi мөлшерiнде" деген сөздермен толықтырылсын;
      мынадай мазмұндағы төртiншi бөлiкпен толықтырылсын:
      "4. Осы баптың бiрiншi - үшiншi бөлiктерiнде көзделген, ерекше қорғалатын табиғи аумақтарда жасалған iс-әрекеттер, -
      азаматтарға айлық есептiк көрсеткiштiң жиырмаға дейiнгi мөлшерiнде, лауазымды aдaмдapғa - елуге дейiнгі мөлшерiнде, заңды тұлғаларға алты жүзге дейiнгi мөлшерiнде айыппұл салуға әкеп соғады.";
      55) 290-бапта:
      бiрiншi бөлiк "Орманды" деген сөздiң алдынан "1." деген цифрмен толықтырылсын;
      мынадай мазмұндағы екiншi бөлiкпен толықтырылсын:
      "2. Ерекше қорғалатын табиғи аумақтарда жасалған нақ сол iс-әрекеттер, -
      азаматтарға айлық есептiк көрсеткiштiң жиырмаға дейiнгi мөлшерiнде, лауазымды адамдарға - елуге дейiнгi мөлшерiнде, заңды тұлғаларға - үш жүзге дейiнгi мөлшерiнде айыппұл салуға әкеп соғады.";
      56) 291-бапта:
      бiрiншi бөлiк "Орманның" деген сөздiң алдынан "1." деген цифрмен толықтырылсын;
      мынадай мазмұндағы екiншi бөлiкпен толықтырылсын:
      "2. Ерекше қорғалатын табиғи аумақтарда жасалған нақ сол iс-әрекеттер, -
      азаматтарға айлық есептiк көрсеткiштiң отызға дейiнгi мөлшерiнде, лауазымды адамдарға - жүз елуге дейiнгi мөлшерiнде, заңды тұлғаларға - мыңға дейiнгi мөлшерiнде айыппұл салуға әкеп соғады.";
      57) 293-бапта:
      тақырыбындағы және бiрiншi абзацтағы "дайындау" деген сөз "дайындауға жол беру" деген сөздермен ауыстырылсын;
      екiншi абзац мынадай редакцияда жазылсын:
      "лауазымды адамдарға айлық есептiк көрсеткiштiң төрт жүзге дейiнгi мөлшерiнде айыппұл салуға әкеп соғады.";
      58) 294-бапта:
      бiрiншi бөлiк "Өсiмдiк" деген сөздiң алдынан "1." деген цифрмен толықтырылсын;
      мынадай мазмұндағы екiншi бөлiкпен толықтырылсын:
      "2. Ерекше қорғалатын табиғи аумақтарда жасалған нақ сол iс-әрекеттер, -
      азаматтарға айлық есептiк көрсеткiштiң он беске дейiнгi мөлшерiнде, лауазымды адамдарға - алпысқа дейiнгi мөлшерінде, заңды тұлғаларға - үш жүзге дейiнгi мөлшерiнде айыппұл салуға әкеп соғады.";
      59) 295-бапта:
      бiрiншi бөлiк "Өсiмдiктер" деген сөздiң алдынан "1." деген цифрмен толықтырылсын;
      мынадай мазмұндағы екiншi бөлiкпен толықтырылсын:
      "2. Ерекше қорғалатын табиғи аумақтарда жасалған нақ сол iс-әрекеттер, -
      азаматтарға ескерту жасауға немесе айлық есептiк көрсеткiштiң жиырма беске дейiнгi мөлшерiнде, лауазымды адамдарға - алпысқа дейiнгi мөлшерiнде, заңды тұлғаларға - үш жүзге дейiнгi мөлшерiнде айыппұл салуға әкеп соғады.";
      60) 297-бап мынадай редакцияда жазылсын:
      "297-бап. Селекциялық-тұқым шаруашылығы объектiлерiн
                зақымдау немесе жою
      Селекциялық-тұқым шаруашылығы объектiлерiн: географиялық дақылдарды, артықшылығы бар екпелердi, артықшылығы бар ағаштарды, артықшылығы бар ағаштардың сынақ дақылдарын, клондар мұрағатын, тұқымдық орман алқаптарын, тұқымдық орманның тұрақты учаскелерiн зақымдау немесе жою, -
      азаматтарға ескерту жасауға немесе айлық есептiк көрсеткiштiң бестен он беске дейiнгi мөлшерiнде, лауазымды адамдарға - жүзге дейiнгi мөлшерiнде, заңды тұлғаларға - төрт жүзге дейiнгi мөлшерiнде айыппұл салуға әкеп соғады.";
      61) 298-бап мынадай редакцияда жазылсын:
      "298-бап. Заңсыз аң аулау, жануарлар дүниесiн пайдалану
      1. Қылмыстық жаза қолданылатын әрекет белгiлерi жоқ, аң аулау ережелерiн, сондай-ақ жануарлар дүниесiн пайдаланудың басқа да түрлерiн жүзеге асыру ережелерiн бұзу, -
      азаматтарға ескерту жасауға немесе айлық есептiк көрсеткiштiң екiден онға дейiнгi мөлшерiнде, лауазымды адамдарға - елуге дейiнгi мөлшерiнде, заңды тұлғаларға - жиырмадан жүзге дейiнгi мөлшерiнде айыппұл салуға әкеп соғады.
      2. Қылмыстық жаза қолданылатын әрекет белгiлерi жоқ, аң аулау ережелерiн өрескел бұзу (тиiстi рұқсатсыз немесе тыйым салынған жерлерде не тыйым салынған мерзiмдерде тыйым салынған құралдармен немесе әдiстермен аң аулау), -
      жануарларды аулау құралдары, көлiк құралдары және аталған құқық бұзушылықты жасау құралы болған өзге де заттары тәркiленiп немесе онысыз, азаматтарға айлық есептiк көрсеткiштiң он беске дейiнгi мөлшерiнде, лауазымды адамдарға - жетпiс беске дейiнгi мөлшерiнде, заңды тұлғаларға - екi жүзге дейiнгi мөлшерiнде айыппұл салуға не екi жылға дейiнгi мерзiмге аң аулау құқығынан айыруға әкеп соғады.
      3. Осы баптың бiрiншi және екiншi бөлiктерiнде көзделген, ерекше қорғалатын табиғи аумақтарда жасалған iс-әрекеттер, -
      құқық бұзушылықты жасау құралы нeмece тiкелей құқық бұзушылық объектiсi болған заттары тәркiленiп немесе онысыз, азаматтарға айлық есептiк көрсеткiштiң жүзге дейiнгi мөлшерiнде, лауазымды адамдарға - екi жүзге дейiнгi мөлшерiнде, заңды тұлғаларға мыңға дейiнгi мөлшерiнде айыппұл салуға не екi жылға дейiнгi мерзiмге аң аулау құқығынан айыруға әкеп соғады.";
      62) мынадай мазмұндағы 298-1-баппен толықтырылсын:
      "298-1-бап. Балық аулау және балық қорларын қорғау
                  ережелерiн бұзу
      1. Қылмыстық жаза қолданылатын әрекет белгiлерi жоқ, балық аулау ережелерiн, сондай-ақ су жануарларын пайдаланудың басқа да түрлерiн жүзеге асыру ережелерiн бұзу, -
      азаматтарға айлық есептiк көрсеткiштiң онға дейiнгi мөлшерiнде, лауазымды адамдарға - елуге дейiнгi мөлшерiнде, заңды тұлғаларға - жүзге дейiнгi мөлшерiнде айыппұл салуға әкеп соғады.
      2. Қылмыстық жаза қолданылатын әрекет белгiлерi жоқ, балық аулау ережелерiн (тыйым салынған мерзiмдерде тыйым салынған құралдармен немесе тәсiлдермен, тыйым салынған жерлерде балықты өнеркәсiптiк жолымен аулау және балық аулау), сондай-ақ су жануарларын пайдаланудың басқа да түрлерiн жүзеге асыру ережелерiн өрескел бұзу, -
      құқық бұзушылық жасау құралы немесе тікелей құқық бұзушылық объектiсi болған заттары тәркiленiп немесе онысыз, азаматтарға айлық есептiк көрсеткiштiң жиырмаға дейiнгi мөлшерiнде, лауазымды адамдарға - жүзге дейiнгi мөлшерiнде, заңды тұлғаларға - екi жүзге дейiнгi мөлшерiнде айыппұл салуға әкеп соғады.
      3. Балықты бас саға құрылыстарына түсiп кетуден қорғау үшiн арнайы қондырғылар салмай, балық шаруашылығы су қоймаларынан су алу, - азаматтарға айлық есептiк көрсеткiштiң онға дейiнгi мөлшерiнде, лауазымды адамдарға - елуге дейiнгi мөлшерiнде, заңды тұлғаларға - екi жүзге дейiнгi мөлшерiнде айыппұл салуға әкеп соғады.";
      63) 20-тараудың тақырыбы мынадай редакцияда жазылсын:
      "20-тарау. Карантиндiк ережелер, астық рыногы және астық
                 сақтау, тұқым шаруашылығы және ветеринариялық
                 қадағалау саласындағы әкiмшiлiк құқық бұзушылық";
      64) мынадай мазмұндағы 309-1 және 309-2-баптармен толықтырылсын:
      "309-1-бап. Астықты сақтау және өткiзу жөнiндегi қызметтi
                  жүйеге асыру кезiндегi құқық бұзушылық
      1. Заңдарда тыйым салынған не астық қабылдау кәсiпорнының құқық қабiлеттiлiгi шегiнен тысқары операциялар мен мәмiлелердi жүзеге асыру, -
      белгiлi бiр қызмет түрiне лицензияның қолданылуын тоқтата тұрып не онысыз, лауазымды адамдарға айлық есептiк көрсеткiштiң үш жүзден төрт жүзге дейiнгi мөлшерiнде, заңды тұлғаларға - бес жүзден мыңға дейiнгi мөлшерiнде айыппұл салуға әкеп соғады.
      2. Астық қабылдау кәсiпорнының өзi берген астық қолхаттарынан туындайтын мiндеттемелерiн орындамауы, сондай-ақ астықты сан-сапа жағынан есепке алу мен астықты сақтау жөнiндегi нормативтiк құқықтық актiлердi бұзуы, -
      заңды тұлғаларға айлық есептiк көрсеткiштiң бес жүзден мыңға дейiнгi мөлшерiнде айыппұл салуға әкеп соғады.
      3. Осы баптың екiншi бөлiгiнде көзделген, әкімшілік жаза қолданылғаннан кейiн бiр жыл iшiнде қайталап жасалған iс-әрекеттер, -
      заңды тұлғаларға айлық есептік көрсеткіштің мыңнан eкi мыңға дейiнгi мөлшерiнде айыппұл салуға әкеп соғады.
      4. Астық қабылдау кәсiпорнының астық операциясы есебiнiң белгiленген тәртiбiн бұзуы, сол сияқты астықты иелерiнен сақтауға қабылдаған немесе иелерiне берген кездегi астық сапасының көрсеткiштерiн бұрмалауы, -
      лауазымды адамдарға айлық есептiк көрсеткiштiң үш жүзден төрт жүзге дейiнгi мөлшерiнде, заңды тұлғаларға - бес жүзден бiр мыңға дейiнгi мөлшерiнде айыппұл салуға әкеп соғады.
      5. Астық қабылдау кәсiпорындарының заңдарда белгiленген құжаттарды жасамауы, сол сияқты дер кезiнде жасамауы, -
      лауазымды адамдарға айлық есептiк көрсеткiштiң бестен онға дейiнгi мөлшерiнде, заңды тұлғаларға - елуден жүзге дейiнгi мөлшерiнде айыппұл салуға әкеп соғады.
      6. Экспорт және импорт кезiнде астықты iшкi рынокта тиiстi сапа сертификаттарынсыз өткiзу, -
      азаматтарға айлық есептiк көрсеткiштiң бестен онға дейiнгi мөлшерiнде, лауазымы адамдарға - оннан елуге дейiнгi мөлшерiнде, заңды тұлғаларға - елуден екi жүзге дейiнгi мөлшерiнде айыппұл салуға әкеп соғады.
      7. Мемлекеттiк ресурстар астығын сақтаушы астық қабылдау кәсiпорындарының астықтың кез келген мөлшерiн тиеп жөнелтуi, сол сияқты оны көлiк ұйымдарының уәкiлеттi органмен алдын ала келiспей әкетуi, -
      айлық есептiк көрсеткiштiң екi жүзден бес жүзге дейiнгi мөлшерiнде айыппұл салуға әкеп соғады.
      8. Осы баптың жетiншi бөлiгiнде көзделген, әкiмшiлiк жаза қолданылғаннан кейiн бiр жыл iшiнде қайталап жасалған iс-әрекеттер, -
      айлық есептiк көрсеткiштiң бес жүзден жетi жүзге дейiнгi мөлшерiнде айыппұл салуға әкеп соғады.
      9. Уақытша басқару жөнiндегi комиссия немесе уақытша әкiмшiлiк мүшелерiнiң астық қабылдау кәсiпорнына уақытша басқаруды жүргiзу кезеңiнде заңдарды астық қабылдау кәсiпорнына материалдық залал келтiрiп бұзуы, -
      лауазымды адамдарға айлық есептiк көрсеткiштiң елуден жүзге дейiнгi мөлшерiнде айыппұл салуға әкеп соғады.

      309-2-бап. Тұқым шаруашылығы саласындағы кәсiпкерлiк
                 қызметтi жүзеге асыру кезiндегi құқық бұзушылық
      1. Егiске арналған тұқымды өндiру, өткiзу және пайдалану жөнiндегi қызметтi Қазақстан Республикасының заңдарында белгiленген тәртiптi бұза отырып жүзеге асыру, -
      жеке тұлғаларға ескерту жасауға немесе айлық есептiк көрсеткiштiң бестен онға дейiнгi мөлшерiнде, лауазымды адамдарға - оннан жиырма беске дейiнгi мөлшерiнде, заңды тұлғаларға - жиырма бестен елуге дейiнгi мөлшерiнде айыппұл салуға әкеп соғады.
      2. Тұқымдардың сорттық және егiстiк сапаларын айқындау жөнiнде қызмет көрсетушi аттестатталған жеке және заңды тұлғалардың тұқым сапасына сараптама жөнiндегi нормативтiк құқықтық актiлердiң талаптарын бұзуы, -
      жеке тұлғаларға ескерту жасауға немесе айлық есептiк көрсеткiштiң бестен онға дейiнгi мөлшерiнде, заңды тұлғаларға - елуден бес жүзге дейiнгi мөлшерiнде айыппұл салуға әкеп соғады.
      3. Аттестатталған жеке және заңды тұлғалардың тұқым шаруашылығы саласындағы қызметке қойылатын заңдарда белгiленген бiлiктiлiк талаптарын бұзуы, -
      жеке тұлғаларға ескерту жасауға немесе айлық есептiк көрсеткiштiң оннан жиырмаға дейiнгi мөлшерiнде, заңды тұлғаларға - жүзден екi жүзге дейiнгi мөлшерiнде айыппұл салуға әкеп соғады.
      4. Осы баптың үшiншi бөлiгiнде көзделген, әкiмшiлiк жаза қолданылғаннан кейiн бiр жыл iшiнде қайталап жасалған әрекеттер, -
      субъектiлердiң тұқым шаруашылығы саласындағы қызметтi жүзеге асыру құқығын куәландыратын аттестаттау туралы куәлiгiнен айыруға әкеп соғады.";
      65) 310-баптың 9) тармақшасының мемлекеттiк тiлдегi мәтiнi өзгерiссiз қалдырылсын;
      66) 312-бап мынадай мазмұндағы ескертумен толықтырылсын:
      "Ескерту. Осы бапқа қатысты қолданыста әкiмшiлiк құқық бұзушылық жасаған кездегi елу айлық есептiк көрсеткiштен асатын сома елеулi мөлшердегi залал деп танылады.";
      67) 313-бап мынадай мазмұндағы ескертумен толықтырылсын:
      "Ескерту. Осы Кодекстiң осы бабына қатысты қолданыста әкiмшiлiк құқық бұзушылық жасаған кездегi жүз айлық есептiк көрсеткiштен асатын сома iрi мөлшер болып табылады.";
      68) мынадай мазмұндағы 319-1-баппен толықтырылсын:
      "319-1-бап. Есiрткi құралдарын, психотроптық заттарды және
                  прекурсорларды өткiзу мен тұтынудың жолын кесуге
                  шаралар қолданбау
      1. Көңiл көтеру ұйымдары лауазымды адамының және (немесе) меншiк иесiнiң есiрткi құралдарын, психотроптық заттарды және прекурсорларды өткiзу мен медициналық тұрғыдан тыс тұтынудың жолын кесуге шаралар қолданбауы, -
      қызметi тоқтатыла тұрып не онысыз, лауазымды адамдарға және (немесе) меншiк иелерiне айлық есептiк көрсеткiштiң елуден екi жүзге дейiнгi мөлшерiнде, заңды тұлғаларға - бес жүзден бiр мыңға дейiнгi мөлшерiнде айыппұл салуға әкеп соғады.
      2. Осы баптың бiрiншi бөлiгiнде көзделген, әкiмшiлiк жаза қолданылғаннан кейiн бiр жыл iшiнде қайталап жасалған нақ сол әрекеттер, -
      лауазымды адамдарға және (немесе) меншiк иелерiне жеке кәсiпкерлiк қызметiне тыйым салынып не онысыз, айлық есептiк көрсеткiштiң екi жүзден төрт жүзге дейiнгi мөлшерiнде заңды тұлғаларға - заңды тұлғаның қызметiне тыйым салынып не онысыз, бiр мыңнан екi мыңға дейiнгi мөлшерiнде айыппұл салуға әкеп соғады.";
      69) 320-баптың екiншi бөлiгiнiң бiрiншi абзацындағы "Кәмелетке" деген сөз кiшi әрiппен жазылып, осы сөздiң алдынан "16 жасқа дейiнгi" деген сөздермен толықтырылсын;
      70) 323-бапта:
      тақырыбы "ережелердi және нормаларды" деген сөздерден кейiн ", сондай-ақ гигиеналық нормативтердi" деген сөздермен толықтырылсын;
      бiрiншi абзац "ережелердi және нормаларды" деген сөздерден кейiн ", сондай-ақ гигиеналық нормативтердi" деген сөздермен толықтырылсын;
      71) 333-бап мынадай редакцияда жазылсын:
      "333-бап. Тыныштықты бұзу
      Азаматтардың қалыпты демалысы мен тыныштығына кедергi келтiретiн, түнгi уақыттағы (сағат 23-тен таңғы 6-ға дейiн) тыныштықты бұзу, соның iшiнде тұрғын үй-жайларда және олардың сыртында шұғыл қажеттiлiкпен байланыссыз шу шығаратын жұмыстарды жүргiзу, -
      азаматтарға ескерту жасауға немесе айлық есептiк көрсеткiштiң екiге дейiнгi мөлшерiнде, лауазымды адамдарға - беске дейiнгi мөлшерiнде, заңды тұлғаларға - жиырма айлық есептік көрсеткiш мөлшерiнде айыппұл салуға әкеп соғады.";
      72) мынадай мазмұндағы 336-1-баппен толықтырылсын:
      "336-1-бап. Жекелеген қоғамдық орындарда темекi шегуге
                  тыйым салуды бұзу
      1. Қазақстан Республикасының заңдарында темекi шегуге тыйым салу белгiленген жекелеген қоғамдық орындарда темекi шегу, -
      бiр айлық есептiк көрсеткiш мөлшерiнде айыппұл салуға әкеп соғады.
      2. Осы баптың бiрiншi бөлiгiнде көзделген, әкiмшiлiк жаза қолданылғаннан кейiн бiр жыл iшiнде қайталап жасалған нақ сол iс-әрекеттер, -
      айлық есептiк көрсеткiштiң екiден беске дейiнгi мөлшерiнде айыппұл салуға әкеп соғады.
      3. Жұмыс берушiнiң темекi шегу үшiн арнаулы орындар бөлудi көздейтiн Қазақстан Республикасының заңдарын бұзуы, сондай-ақ бұл үшiн арнаулы белгiленбеген орындарда темекi шегушiлерге шаралар қолданбауы, -
      лауазымды адамға айлық есептiк көрсеткiштiң онға дейiнгi мөлшерiнде, заңды тұлғаларға - қырыққа дейiнгi мөлшерiнде айыппұл салуға әкеп соғады.";
      73) 342-бап мынадай редакцияда жазылсын:
      "342-бап. Қазақстан Республикасының бұқаралық ақпарат
                құралдары туралы заңдарын бұзу
      1. Бұқаралық ақпарат құралдарының өнiмiн, сондай-ақ ақпарат агенттiгiнiң хабарлары мен материалдарын есепке қоймай не олардың шығарылуын (эфирге шығуын) тоқтата тұру, тоқтату немесе есепке қою туралы куәлiктiң күшi жойылды деп тану туралы шешiм шыққаннан кейiн тарату, -
      бұқаралық ақпарат құралдарының өнiмi тәркiлене отырып, лауазымды адамдарға айлық есептiк көрсеткiштiң жиырмаға дейiнгi мөлшерiнде, бұқаралық ақпарат құралдарының меншiк иелерiне, заңды тұлғаларға - жүзге дейiнгi мөлшерiнде айыппұл салуға әкеп соғады.
      2. Мемлекеттiк тiлдегi хабарларды уақыты жағынан телерадиохабарлар арналарында басқа тiлдердегi хабарлардың жиынтық көлемiнен аз тарату, -
      баспа немесе өзге де өнiм тәркiлене отырып, лауазымды адамдарға айлық есептiк көрсеткiштiң жиырмаға дейiнгi мөлшерiнде, бұқаралық ақпарат құралдарының меншiк иелерiне, заңды тұлғаларға - жүзге дейiнгi мөлшерiнде айыппұл салуға әкеп соғады.
      3. Осы баптың екiншi бөлiгiнде көзделген, әкiмшiлiк жаза қолданылғаннан кейiн бiр жыл iшiнде қайталап жасалған нақ сол iс-әрекеттер, -
      лауазымды адамдарға айлық есептiк көрсеткiштiң елуге дейiнгi мөлшерiнде, бұқаралық ақпарат құралдарының меншiк иелерiне, заңды тұлғаларға телевизиялық және дыбыстық (радиохабарлар) бағдарламаларды тарату құқығына берiлген лицензиядан айыра отырып, екi жүзге дейiнгі мөлшерiнде айыппұл салуға әкеп соғады.";
      74) 344-бап мынадай редакцияда жазылсын:
      "344-бап. Бұқаралық ақпарат құралдары өнiмдерiн, сол сияқты
                өзге де өнiмдердi Қазақстан Республикасының
                аумағында даярлау, сақтау, әкелу, тасымалдау, тарату
      1. Қазақстан Республикасының конституциялық құрылысын күштеп өзгертудi, тұтастығын бұзуды, мемлекет қауiпсiздiгiне нұқсан келтiрудi, соғысты, әлеуметтiк, нәсiлдiк, ұлттық, дiни, тектiк-топтық және рулық араздықты қоздыруды, қатыгездiктi, зорлық-зомбылықты және порнографияны насихаттауға немесе үгiттеуге бағытталған мәлiметтерi мен материалдары бар бұқаралық ақпарат құралдары өнiмдерiн Қазақстан Республикасының аумағында даярлау, сақтау, әкелу, тасымалдау, тарату, -
      бұқаралық ақпарат құралдарының өнiмдерi тәркiлене отырып, азаматтарға - айлық есептiк көрсеткiштiң жиырмаға дейiнгi мөлшерiнде, лауазымды адамдарға - жиырма беске дейiнгi мөлшерiнде, заңды тұлғаларға - екi жүзге дейiнгi мөлшерiнде айыппұл салуға әкеп соғады.
      2. Қазақстан Республикасының конституциялық құрылысын күштеп өзгертудi, тұтастығын бұзуды, мемлекет қауiпсiздiгiне нұқсан келтiрудi, соғысты, әлеуметтiк, нәсiлдiк, ұлттық, дiни, тектiк-топтық және рулық араздықты қоздыруды, қатыгездiктi, зорлық-зомбылықты және порнографияны насихаттауға немесе үгiттеуге бағытталған мәлiметтерi мен материалдары бар бұқаралық ақпарат құралдарына жатпайтын өзге де өнiмдердi Қазақстан Республикасының аумағында даярлау, сақтау, әкелу, тасымалдау, тарату, -
      өнiмдер тәркiлене отырып, азаматтарға - айлық есептiк көрсеткiштiң жиырмаға дейiнгi мөлшерiнде, лауазымды адамдарға - жиырма беске дейiнгi мөлшерiнде, заңды тұлғаларға - екi жүзге дейiнгi мөлшерiнде айыппұл салуға әкеп соғады.";
      75) 347-баптың тақырыбы және бiрiншi абзацы "мәлiметтер" деген сөзден кейiн "және материалдар" деген сөздермен толықтырылсын;
      76) 348-бапта:
      тақырыбы мынадай редакцияда жазылсын:
      "348-бап. Мерзiмдi баспа басылымдарының мiндеттi тегiн
                даналарын берудiң, теле- және радиохабарлар
                материалдарын тiркеудiң, сақтаудың тәртiбiн бұзу";
      бiрiншi бөлiктiң бiрiншi абзацы мынадай редакцияда жазылсын:
      "1. Мерзiмдi баспа басылымдарының мiндеттi тегiн даналарын берудiң, сондай-ақ теле- және радиохабарлар материалдарын тiркеу мен сақтаудың тәртiбiн бұзу, - ";
      екiншi бөлiктiң екiншi абзацындағы:
      "немесе басылымын" деген сөздер "(эфирге шығуын)" деген сөздермен ауыстырылсын;
      "алты айға" деген сөздер "үш айға" деген сөздермен ауыстырылсын;
      77) 349-бапта:
      бiрiншi бөлiкте:
      "эфирге шығаруға рұқсат беру" деген сөздер "эфирге шығару тәртiбiн бұзу" деген сөздермен ауыстырылсын;
      "Заңдармен белгiленген уақытты бұза отырып," деген сөздер алып тасталып, "темекi" деген сөз бас әрiппен жазылсын;
      екiншi бөлiктiң екiншi абзацындағы "өнiм таралымын" деген сөздер "теле- және радиохабарлардың, жарнамалық роликтердiң жекелеген шығарылымдарын" деген сөздермен ауыстырылсын;
      мынадай мазмұндағы үшiншi және төртiншi бөлiктермен толықтырылсын:
      "3. Заңдарда белгiленген тәртiптi бұза отырып, шетелдiк бұқаралық ақпарат құралдарының теле- және радиобағдарламаларын қайталап беру, -
      лауазымды адамдарға айлық есептiк көрсеткiштiң елуге дейiнгi мөлшерiнде, бұқаралық ақпарат құралдарының меншiк иелерiне, заңды тұлғаларға - жүзге дейiнгi мөлшерiнде айыппұл салуға әкеп соғады.
      4. Осы баптың үшiншi бөлiгiнде көзделген, әкiмшiлiк жаза қолданылғаннан кейiн бiр жыл iшiнде қайталап жасалған нақ сол iс-әрекеттер, -
      лауазымды адамдарға айлық есептiк көрсеткiштiң жүзге дейiнгi мөлшерiнде, бұқаралық ақпарат құралдарының меншiк иелерiне, заңды тұлғаларға - телевизиялық және дыбыстық (радиохабар) бағдарламаларды тарату құқығына лицензиядан айыра отырып, екi жүзге дейiнгi мөлшерiнде айыппұл салуға әкеп соғады.";
      78) мынадай мазмұндағы 349-1-баппен толықтырылсын:
      "349-1-бап. Темекi және темекi бұйымдарын жарнамалау
      1. Мерзiмдi баспа басылымдарында жарнаманы шығару тәртiбiн, оның iшiнде оларда темекi және темекi бұйымдарына жарнаманы бiрiншi және соңғы беттерiнде, мұқабаларында орналастыру жолымен бұзу, кәмелетке толмағандарға бағдарланған мерзiмдi баспа басылымдарында темекi бұйымдарын жарнамалау, -
      айлық есептiк көрсеткiштiң елуге дейiнгi мөлшерiнде айыппұл салуға әкеп соғады.
      2. Темекi бұйымдарын жарнама мақсатында тегiн тарату, -
      айлық есептiк көрсеткiштiң жиырмаға дейiнгi мөлшерiнде айыппұл салуға әкеп соғады.
      3. Кәмелетке толмағандар арасында жарнама мақсатында темекi бұйымдарының үлгiлерiн тарату, -
      айлық есептiк көрсеткiштiң отызға дейiнгi мөлшерiнде айыппұл салуға әкеп соғады.
      4. Мәдени-ойын-сауық және спорт шараларын өткiзу кезiнде темекiнi және темекi бұйымдарын жарнамалау, сол сияқты, кәмелеттiк жасқа толмағандарға арналған шараларға демеушi болып, егер бұл орайда мұнда темекi бұйымдарының атауы, бейнесi немесе тауар белгiсi (қызмет көрсету белгiсi) пайдаланылса, -
      айлық есептік көрсеткiштiң жүзге дейiнгi мөлшерiнде айыппұл салуға әкеп соғады.
      5. Темекi бұйымдарын көлiкте жарнамалау, -
      айлық есептiк көрсеткiштiң елуге дейiнгi мөлшерiнде айыппұл салуға әкеп соғады.";
      79) 350-бапта:
      бiрiншi бөлiктiң бiрiншi абзацы мынадай редакцияда жазылсын:
      "1. Мерзiмдi баспа басылымдарын белгiленген шығарылым деректерiнсiз шығару, эфирде өз атауын хабарламай, сол сияқты анық емес не көрiнеу жалған шығарылым деректерiмен электрондық бұқаралық ақпарат құралдарының теле- және радиобағдарламаларының эфирге шығуы, - ";
      екiншi бөлiктiң екiншi абзацындағы "не бұқаралық ақпарат құралдары басылымын шығаруды алты айға дейiнгi мерзiмге тоқтата тұруға" деген сөздер "не бұқаралық ақпарат құралын шығаруды (эфирге шығуын) үш айға дейiнгi мерзiмге тоқтата тұруға" деген сөздермен ауыстырылсын;
      80) 351-бапта:
      тақырыбындағы "Ақпарат көзi құпиясын" деген сөздер "Авторлық құпияны және ақпарат көзiн" деген сөздермен ауыстырылсын;
      бiрiншi абзац мынадай редакцияда жазылсын:
      "Бұқаралық ақпарат құралының лауазымды адамының авторлық құпияны және ақпарат көзiн жария етуi, егер ол оны жария етпеуге жазбаша түрде мiндеттенген болса,- ";
      81) 352-бап мынадай редакцияда жазылсын:
      "352-бап. Журналистiң заңды кәсiби қызметiне кедергi жасау
      1. Журналистiң заңды кәсiби қызметiн орындауына кедергi келтiретiн не оны бұл мүмкiндiктен толық айыратын жағдайлар туғызу, -
      айлық есептiк көрсеткiштiң елуге дейiнгi мөлшерiнде айыппұл салуға әкеп соғады.
      2. Журналист сұратқан ақпаратты беруден негiзсiз бас тарту не заңдарда белгiленген мерзiмде табыс етпеу, -
      лауазымды адамдарға айлық есептiк көрсеткiштiң елуге дейiнгi мөлшерiнде айыппұл салуға әкеп соғады.";
      82) мынадай мазмұндағы 354-1-баппен толықтырылсын:
      "354-1-бап. Мемлекеттiк нышандарды пайдалану тәртiбiн бұзу
      1. Жеке және заңды тұлғалардың Қазақстан Республикасының мемлекеттiк нышандарын заңсыз пайдалануы, -
      ескерту жасауға немесе айлық есептiк көрсеткiштiң елуге дейiнгi мөлшерiнде айыппұл салуға әкеп соғады.
      2. Мемлекеттiк нышандарды пайдалану мiндеттi болып табылатын жағдайларда оларды пайдаланбау, -
      ескерту жасауға немесе лауазымды адамдарға айлық есептiк көрсеткiштiң елуге дейiнгi мөлшерiнде айыппұл салуға әкеп соғады.";
      83) 356-бапта:
      екiншi бөлiктiң екiншi абзацындағы "онға" деген сөз "отызға" деген сөзбен ауыстырылсын;
      үшiншi бөлiктiң бiрiншi абзацындағы "455," деген цифр алып тасталсын;
      84) мынадай мазмұндағы 358-1-баппен толықтырылсын:
      "358-1-бап. Заң актiлерiнде көзделген жағдайларда жекелеген
                  негiздер бойынша мемлекет меншiгiне түскен мүлiктi
                  есепке алу мен одан әрi пайдалану ережелерiн бұзу
      1. Заң актiлерiнде көзделген жағдайларда жекелеген негiздер бойынша мемлекет меншiгiне түскен мүлiктi уәкiлеттi органға толық және (немесе) дер кезiнде тапсырмау, -
      жеке тұлғаларға айлық есептiк көрсеткiштiң бестен онға дейiнгi мөлшерiнде, лауазымды адамдарға - оннан жиырмаға дейiнгi мөлшерiнде, заңды тұлғаларға - қырықтан елуге дейiнгi мөлшерiнде айыппұл салуға әкеп соғады.
      2. Заң актiлерiнде көзделген жағдайларда жекелеген негiздер бойынша мемлекет меншiгiне түскен мүлiктi есепке алу, сақтау, бағалау және сату тәртiбiн сақтамау, сондай-ақ осындай мүлiктi сатудан түскен соманы мемлекеттiк бюджетке дер кезiнде аудармау, -
      лауазымды адамдарға айлық есептiк көрсеткiштiң оннан жиырмаға дейiнгi мөлшерiнде, заңды тұлғаларға - қырықтан елуге дейiнгi мөлшерiнде айыппұл салуға әкеп соғады.";
      85) 364-баптың екiншi бөлiгiндегi "Лауазымды" деген сөз кiшi әрiппен жазылып, оның алдынан "Заңды тұлғалардың және" деген сөздермен толықтырылсын;
      86) 368-баптың бiрiншi бөлiгiнiң екiншi абзацы "айлық" деген сөздiң алдынан "қаруы тәркiлене отырып немесе онсыз" деген сөздермен толықтырылсын;
      87) 369-бапта:
      бiрiншi бөлiктiң бiрiншi абзацындағы ", қызметтiк" деген сөз алып тасталсын;
      екiншi бөлiкте:
      бiрiншi абзацтағы "азаматтық," деген сөз алып тасталсын;
      екiншi абзац "айлық" деген сөздiң алдынан "азаматтық қаруының өтемi төленiп алып қойылып немесе онсыз" деген сөздермен толықтырылсын;
      88) 374-баптың бiрiншi бөлiгiнiң бiрiншi абзацындағы "жазбаша ескертiлгеннен кейiн де" деген сөздер алып тасталсын;
      89) 375-бап "дiни бiрлестiк орналасқан" деген сөздердiң алдынан "қайырымдылық қызметтi жүзеге асыруды, науқас адамдарды күтiп-бағуды, бас бостандығынан айыру орындарына баруды қоспағанда," деген сөздермен толықтырылсын;
      90) 381-баптың екiншi абзацындағы "онға дейiнгi" деген сөздер "жиырмаға дейiнгi" деген сөздермен ауыстырылсын;
      91) 386-бапта:
      екiншi бөлiктiң бiрiншi абзацындағы "бұзуы," деген сөзден кейiн "eгep бұл әрекеттерде қылмыс белгiлерi болмаса," деген сөздермен толықтырылсын;
      үшiншi бөлiктiң бiрiншi абзацындағы "немесе әскери" деген сөздер алып тасталсын;
      92) 387-бапта:
      бiрiншi абзац "Қалалар" деген сөздiң алдынан "1." деген цифрмен толықтырылсын;
      екiншi абзацтың қазақ тiлiндегi мәтiнi өзгерiссiз қалдырылсын;
      мынадай мазмұндағы екiншi бөлiкпен толықтырылсын:
      "2. Осы баптың бiрiншi бөлiгiнде көзделген, әкiмшiлiк жаза қолданылғаннан кейiн бiр жыл iшiнде қайталап жасалған iс-әрекеттер, -
      азаматтарға айлық есептiк көрсеткiштiң жиырмадан елуге дейiнгi мөлшерiнде, лауазымды адамдарға - елуден жүзге дейiнгi мөлшерiнде, заңды тұлғаларға - үш жүзден мыңға дейiнгi мөлшерiнде айыппұл салуға әкеп соғады.";
      93) мынадай мазмұндағы 391-1-баппен толықтырылсын:
      "391-1-бап. Қазақстан Республикасының Мемлекеттiк
                  шекарасы режимiн бұзу
      1. Осы баптың екiншi бөлiгiнде көзделген iс-әрекеттердi қоспағанда, Қазақстан Республикасының Мемлекеттiк шекарасы режимiн бұзу, -
      азаматтарға айлық есептiк көрсеткiштiң бестен онға дейiнгi мөлшерiнде, лауазымды адамдарға - оннан жиырмаға дейiнгi мөлшерiнде, заңды тұлғаларға - жиырмадан жүзге дейiнгi мөлшерiнде айыппұл салуға әкеп соғады.
      2. Қазақстан Республикасының Мемлекеттiк шекарасында уәкiлеттi органның рұқсатынсыз кәсiпшiлiк, зерттеушiлiк, iздестiрушiлiк немесе өзге де қызметтердi жүргiзу, -
      азаматтарға айлық есептiк көрсеткiштiң бестен онға дейiнгi мөлшерiнде, лауазымды адамдарға - жиырмадан елуге дейiнгi мөлшерiнде, заңды тұлғаларға - бес жүзден екi мыңға дейiнгi мөлшерiнде айыппұл салуға әкеп соғады.
      3. Осы баптың бiрiншi және екiншi бөлiктерiнде көзделген, шетелдiк немесе азаматтығы жоқ адам жасаған iс-әрекеттер, -
      он тәулiкке дейiн әкiмшiлiк қамауға алынып, Қазақстан Республикасының шегiнен әкiмшiлiк жолмен шығарып жiберiлуiне әкеп соғады.";
      94) 394-бап мынадай редакцияда жазылсын:
      "394-бап. Шетелдiктiң немесе азаматтығы жоқ адамның Қазақстан
                Республикасында болу ережелерiн бұзуы
      1. Шетелдiктiң немесе азаматтығы жоқ адамның тiркелудiң не жүрiп-тұрудың немесе тұрғылықты жер таңдаудың белгiленген тәртiбiн сақтамауынан көрiнген Қазақстан Республикасында болу ережелерiн бұзуы, -
      ескерту жасауға немесе айлық есептiк көрсеткiштiң оннан жиырмаға дейiнгi мөлшерiнде айыппұл салуға әкеп соғады.
      2. Шетелдiктiң немесе азаматтығы жоқ адамның Қазақстан Республикасына заңсыз кiруден, белгiленген мерзiмде қайтып кетуден жалтаруынан, келу мақсатының визада көрсетiлген мақсаттарға сай болмауынан, сол сияқты Қазақстан Республикасының аумағы арқылы транзиттiк өту ережелерiн сақтамауынан көрiнген Қазақстан Республикасында болу ережелерiн бұзуы, -
      он бес тәулiкке дейiнгi мерзiмге әкiмшiлiк қамауға алынып, Қазақстан Республикасының шегiнен әкiмшiлiк жолмен шығарып жiберiлуiне әкеп соғады.";
      95) 400-баптың екiншi абзацындағы "айлық есептiк көрсеткiштiң онға дейiнгi мөлшерiнде" деген сөздер "жеке тұлғаларға айлық есептiк көрсеткiштiң онға дейiнгi мөлшерiнде, лауазымды адамдарға - бестен онға дейiнгi мөлшерiнде, заңды тұлғаларға - жиырмадан жиырма беске дейiнгi мөлшерiнде" деген сөздермен ауыстырылсын;
      96) 401-баптың екiншi абзацындағы "айлық есептiк көрсеткiштiң үшке дейiнгi мөлшерiнде" деген сөздер "жеке тұлғаларға айлық есептiк көрсеткiштiң беске дейiнгi мөлшерiнде, заңды тұлғаларға - жиырмадан жиырма беске дейiнгi мөлшерiнде" деген сөздермен ауыстырылсын;
      97) 402-бапта:
      бiрiншi бөлiктiң екiншi абзацындағы "айлық есептiк көрсеткiштiң үшке дейiнгi мөлшерiнде" деген сөздер "жеке тұлғаларға айлық есептiк көрсеткiштiң беске дейiнгi мөлшерiнде, заңды тұлғаларға - жиырмадан жиырма беске дейiнгi мөлшерiнде" деген сөздермен ауыстырылсын;
      екiншi бөлiктiң екiншi абзацындағы "айлық есептiк көрсеткiштiң бестен онға дейiнгi мөлшерiнде" деген сөздер "жеке тұлғаларға айлық есептiк көрсеткiштiң бестен онға дейiнгi мөлшерiнде, заңды тұлғаларға - жиырмадан жиырма беске дейiнгi мөлшерiнде" деген сөздермен ауыстырылсын;
      98) 403-баптың екiншi абзацындағы "айлық есептiк көрсеткiштiң бестен онға дейiнгi мөлшерiнде" деген сөздер "жеке тұлғаларға айлық есептiк көрсеткiштiң бестен онға дейiнгi мөлшерiнде, заңды тұлғаларға - жиырмадан жиырма беске дейiнгi мөлшерiнде" деген сөздермен ауыстырылсын;
      99) 404-бапта:
      тақырыбындағы және бiрiншi абзацтағы қазақ тiлiндегi мәтiнi өзгерiссiз қалдырылсын;
      екiншi абзацтағы "айлық есептiк көрсеткiштiң бестен онға дейiнгi мөлшерiнде" деген сөздер "жеке тұлғаларға айлық есептiк көрсеткiштiң бестен онға дейiнгi мөлшерiнде, заңды тұлғаларға - жиырмадан жиырма беске дейiнгi мөлшерiнде" деген сөздермен ауыстырылсын;
      100) 405-баптың үшiншi бөлiгiнiң екiншi абзацындағы "бестен онға дейiнгi" деген сөздер "оннан жиырмаға дейiнгi" деген сөздермен ауыстырылсын;
      101) 409-баптың екiншi абзацындағы "жетiге" деген сөз "жиырма беске" деген сөздермен ауыстырылсын;
      102) 411-баптың екiншi абзацындағы "онға" деген сөз "жиырма беске" деген сөздермен ауыстырылсын;
      103) 413-баптың екiншi абзацындағы "екiден беске дейiнгi" деген сөздер "бестен жиырма беске дейiнгi" деген сөздермен ауыстырылсын;
      104) 414-баптың екiншi абзацындағы "онға" деген сөз "жиырмаға" деген сөзбен ауыстырылсын;
      105) 415-баптың екiншi абзацындағы "онға" деген сөз "жиырма беске" деген сөздермен ауыстырылсын;
      106) 417-баптың екiншi абзацындағы "онға" деген сөз "жиырма беске" деген сөздермен ауыстырылсын;
      107) 418-баптың бiрiншi бөлiгiнiң екiншi абзацындағы "бестен жиырмаға дейiнгi" деген сөздер "оннан елуге дейiнгi" деген сөздермен ауыстырылсын;
      108) 419-баптың екiншi абзацындағы "онға" деген сөз "жиырма беске" деген сөздермен ауыстырылсын;
      109) 420-баптың екiншi абзацындағы "онға" деген сөз "жиырма беске" деген сөздермен ауыстырылсын;
      110) 421-бапта:
      бiрiншi бөлiктiң екiншi абзацы мынадай редакцияда жазылсын:
      "құқық бұзушылықтың тiкелей объектiлерi болып табылатын тауарлар мен көлiк құралдары тәркiлене отырып немесе онсыз, жеке адамдарға айлық есептiк көрсеткiштiң оннан жиырма беске дейiнгi мөлшерiнде, жеке кәсiпкерлер мен заңды тұлғаларға - жиырмадан елуге дейiнгi мөлшерiнде айыппұл салуға әкеп соғады.";
      екiншi бөлiктiң екiншi абзацы мынадай редакцияда жазылсын:
      "құқық бұзушылықтың тiкелей объектiсi болып табылатын тауарлар мен көлiк құралдары тәркiлене отырып немесе онсыз, жеке тұлғаларға айлық есептiк көрсеткiштiң бестен жиырмаға дейiнгi мөлшерiнде, жеке кәсiпкерлер мен заңды тұлғаларға - жиырмадан елуге дейiнгi мөлшерiнде айыппұл салуға әкеп соғады.";
      111) 424-бапта:
      бiрiншi бөлiктiң екiншi абзацы мынадай редакцияда жазылсын:
      "құқық бұзушылықтың тiкелей объектiлерi болып табылатын тауарлар мен көлiк құралдары тәркiлене отырып немесе онсыз, жеке тұлғаларға айлық есептiк көрсеткiштiң оннан жиырма беске дейiнгi мөлшерiнде, жеке кәсiпкерлер мен заңды тұлғаларға - жиырмадан елуге дейiнгi мөлшерiнде айыппұл салуға әкеп соғады.";
      екiншi бөлiк алып тасталсын;
      112) 426-бапта:
      бiрiншi бөлiктiң екiншi абзацы мынадай редакцияда жазылсын:
      "жеке тұлғаларға айлық есептiк көрсеткiштiң оннан қырыққа дейiнгi мөлшерiнде, лауазымды адамға - оннан елуге дейiнгi мөлшерiнде, заңды тұлғаға - орындалмаған салық мiндеттемесi сомасының екi жүз процентi мөлшерiнде айыппұл салуға әкеп соғады.";
      екiншi бөлiктiң екiншi абзацы мынадай редакцияда жазылсын:
      "құқық бұзушылықтың тiкелей объектiлерi болып табылатын тауарлар мен көлiк құралдары тәркілене отырып немесе онсыз, жеке тұлғаларға айлық есептiк көрсеткiштiң жиырмадан жиырма беске дейiнгi мөлшерiнде, лауазымды адамға - жиырма бестен елуге дейiнгi мөлшерiнде, заңды тұлғаға - орындалмаған салық мiндеттемесi сомасының үш жүз процентi мөлшерiнде айыппұл салуға әкеп соғады.";
      113) 429-бапта:
      бiрiншi бөлiктiң екiншi абзацы мынадай редакцияда жазылсын:
      "лицензияның, арнаулы рұқсаттың немесе бiлiктiлiк аттестатының (куәлiгiнiң) қолданылуы тоқтатыла тұрып, орындалмаған немесе тиiсiнше орындалмаған салық мiндеттемесi сомасының екi жүз процентi мөлшерiнде айыппұл салуға әкеп соғады.";
      екiншi бөлiктiң екiншi абзацындағы "айлық есептiк көрсеткiштiң жиырмадан жиырма беске дейiнгi мөлшерiнде" деген сөздер "орындалмаған немесе тиiсiнше орындалмаған салық мiндеттемесi сомасының үш жүз процентi мөлшерiнде" деген сөздермен ауыстырылсын;
      114) 430-бапта:
      бiрiншi бөлiктiң екiншi абзацындағы "айлық есептiк көрсеткiштiң оннан жиырмаға дейiнгi мөлшерiнде" деген сөздер "жеке тұлғаларға айлық есептiк көрсеткiштiң оннан қырыққа дейiнгi мөлшерiнде, жеке кәсiпкерлер мен заңды тұлғаларға - жиырмадан елуге дейiнгi мөлшерiнде" деген сөздермен ауыстырылсын;
      екiншi бөлiктiң екiншi абзацындағы "жиырма беске дейiнгi" деген сөздер "елуге дейiнгi" деген сөздермен ауыстырылсын;
      115) 434-бапта:
      тақырыбы және бiрiншi абзац "төлемдерiн" деген сөзден кейiн "және салығын" деген сөздермен толықтырылсын;
      екiншi абзац мынадай редакцияда жазылсын:
      "лицензияның, арнаулы рұқсаттың немесе бiлiктiлiк аттестатының (куәлiгiнiң) қолданылуы тоқтатыла тұрып немесе онсыз, жеке тұлғаға айлық есептiк көрсеткiштiң жиырмадан қырыққа дейiнгi мөлшерiнде, лауазымды адамға - жиырмадан қырыққа дейiнгi мөлшерiнде, заңды тұлғаға - орындалмаған салық мiндеттемесi сомасының елу процентi мөлшерiнде, бiрақ екi жүз елу айлық есептiк көрсеткiштен кем емес мөлшерде айыппұл салуға әкеп соғады.";
      116) 436-баптың бiрiншi бөлiгiнiң екiншi абзацындағы "онға" деген сөз "жиырмаға" деген сөзбен ауыстырылсын;
      117) 437-баптың бiрiншi бөлiгiнiң екiншi абзацындағы "онға" деген сөз "жиырмаға" деген сөзбен ауыстырылсын;
      118) 454-баптың төртiншi бөлiгiнiң бiрiншi абзацындағы "және" деген шылау "немесе" деген шылаумен ауыстырылсын;
      119) 468-баптың үшiншi бөлiгiнiң бiрiншi абзацы мынадай редакцияда жазылсын:
      "3. Осы баптың бiрiншi және екiншi бөлiктерiнде көзделген көлiк құралдарын жүргiзу құқығы жоқ адам жасаған iс-әрекеттер, сол сияқты жол жүрісi және көлiк құралдарын пайдалану ережелерiн елеулi материалдық залал шектiрiп бұзу, - ";
      120) 470-баптың бiрiншi бөлiгi бiрiншi абзацының қазақша мәтiнi мынадай редакцияда жазылсын:
      "жүргiзушiлiк куәлiгi немесе басқару құқығына уақытша рұқсаты," деген сөздер "жүргiзу құқығына жүргiзушiлiк куәлiгi" деген сөздермен ауыстырылсын;
      "көлiк құралдарына тiркеу және өзге де құжаттары" деген сөздер "және заңдарда белгіленген өзге де құжаттары" деген сөздермен ауыстырылсын;
      121) 473-баптың екiншi бөлiгiнiң бiрiншi абзацы "соқтырған" деген сөзден кейiн "не материалдық залал шектiрген" деген сөздермен толықтырылсын;
      122) 480-бапта:
      тақырыбы мынадай редакцияда жазылсын:
      "480-бап. Ақысы төленбеген қол жүгін және теңдеме жүктi
                алып жүру";
      мынадай мазмұндағы бесiншi бөлiкпен толықтырылсын;
      "5. Темiр жол, теңiз, өзен, әуе көлiктерiнде ақысы төленбеген теңдеме жүкті алып жүру, -
      жиырма айлық есептiк көрсеткiшке дейiнгi мөлшерде айыппұл салуға әкеп соғады.";
      123) 492-бапта:
      бiрiншi бөлiктiң бiрiншi абзацы мынадай редакцияда жазылсын:
      "1. Электр байланысы желiлерiне қосылатын құрылғыларды (жабдықтарды) өз бетiнше қосу, - ";
      ескертуде:
      "электр" деген сөзден кейiн "және радио-" деген сөздермен толықтырылсын;
      "қызметтердiң қосылатын құрылғылары" деген сөздерден кейiн ", радиотелефондар" деген сөзбен толықтырылсын;
      124) 532-бапта:
      бiрiншi бөлiктiң бiрiншi абзацы "болып табылатын адамдардың" деген сөздерден кейiн ", сол сияқты аталған адамдардың жұбайының (зайыбының)" деген сөздермен толықтырылсын;
      екiншi бөлiктiң бiрiншi абзацы:
      "бермеуi," деген сөзден кейiн "дер кезiнде бермеуi" деген сөздермен толықтырылсын;
      "кiрiстер" деген сөзден кейiн ", мүлiк" деген сөздермен толықтырылсын;
      "мемлекеттiк қызметтен босатылған адамдардың" деген сөздерден кейiн ", сол сияқты, аталған адамдардың жұбайының (зайыбының)" деген сөздермен толықтырылсын;
      125) 538-баптың 3) тармақшасындағы "576" деген цифр "576-3" деген цифрлармен ауыстырылсын;
      126) 539-бапта:
      үшiншi бөлiктегi "лицензиядан, арнаулы рұқсаттан, бiлiктiлiк аттестатынан (куәлiгiнен) айыру, не қызметтiң белгiлi бiр түрiне не белгiлi бiр әрекеттер жасауға оның қолданылуын тоқтата тұру" деген сөздер "қызметтiң белгiлi бiр түрiне не белгiлi бiр әрекеттер жасауға лицензиядан, арнаулы рұқсаттан, бiлiктiлiк аттестатынан (куәлiгiнен) айыру" деген сөздермен ауыстырылсын;
      төртiншi бөлiктегi "ведомстволық бағыныстылығына қарай тиiстi орган (лауазымды адам)" деген сөздер "лауазымды адамдары осы Кодекстiң 636-бабының бiрiншi бөлiгiне сәйкес әкiмшiлiк құқық бұзушылық туралы хаттама жасауға құқығы бар тиiстi орган" деген сөздермен ауыстырылсын;
      127) 541-баптың бiрiншi бөлiгiнде:
      "117-119" деген цифрлар "117" деген цифрмен ауыстырылсын;
      "124" деген цифрдан кейiн ", 127" деген цифрмен толықтырылсын;
      "135-139" деген цифрлар "135-138, 139 (екiншi бөлiгiнде)" деген сөздермен ауыстырылсын;
      "143" деген цифрдан кейiн ", 147 (үшiншi бөлiгiнде)" деген сөздермен толықтырылсын;
      "205 (үшiншi бөлiгiнде)," деген сөздер алып тасталсын;
      "211", "217" деген цифрлар алып тасталсын;
      "293, 298 (екiншi-төртiншi бөлiктерiнде)" деген сөздер "283 (бiрiншi, үшiншi бөлiктерiнде), 298 (екiншi, үшiншi бөлiктерiнде) 298-1 (екiншi бөлiгiнде)" деген сөздермен ауыстырылсын;
      "308" деген цифрдан кейiн ", 309-2 (төртiншi бөлiгiнде), 314" деген сөздермен толықтырылсын;
      "336 (үшiншi бөлiгiнде), " деген сөздерден кейiн "336-1 (үшiншi бөлiгiнде)" деген сөздермен толықтырылсын;
      "342-357" деген цифрлардан кейiн ", 359, 361" деген цифрлармен толықтырылсын;
      "368 (екiншi бөлiгiнде)" деген сөздер "368, 369 (екiншi бөлiгiнде)" деген сөздермен ауыстырылсын;
      "391 (екiншi бөлiгiнде)" деген сөздерден кейiн ", 391-1 (үшiншi бөлiгiнде)" деген сөздермен толықтырылсын;
      "394" деген цифр "394 (екiншi бөлiгiнде)" деген сөздермен ауыстырылсын;
      "494" деген цифр "494 (екiншi, үшiншi бөлiктерiнде)" деген сөздермен ауыстырылсын;
      128) 543-бапта:
      бiрiншi бөлiкте:
      "131-134" деген цифрлардан кейiн ", 139 (бiрiншi бөлiгiнде)" деген сөздермен толықтырылсын;
      "161 (бiрiншi бөлiгiнде), 164" деген сөздер "163-1" деген цифрмен ауыстырылсын;
      "244" және "323" деген цифрлар алып тасталсын;
      "283" деген цифр "298 (бiрiншi бөлiгiнде), 298-1 (бiрiншi бөлiгiнде), 300, 305 (бiрiншi бөлiгiнде), 306 (бiрiншi бөлiгiнде)" деген сөздермен ауыстырылсын;
      "314," деген цифр алып тасталсын;
      "336 (бiрiншi және екiншi бөлiктерiнде)" деген сөздерден кейiн ", 336-1 (бiрiншi және екiншi бөлiктерiнде)" деген сөздермен толықтырылсын;
      "367, 368 (бiрiншi бөлiгiнде), 369" деген сөздер "367 (тергеу изоляторларында құқық бұзушылық жасағаны үшiн), 369 (бiрiншi бөлiгiнде)" деген сөздермен ауыстырылсын;
      "387" деген цифрдан кейiн ", 389, 390, 391 (бiрiншi бөлiгiнде), 391-1 (бiрiншi және екiншi бөлiктерiнде), 392, 394 (бiрiншi бөлiгiнде)" деген сөздермен толықтырылсын;
      "395" деген цифрдан кейiн ", 396 (бiрiншi бөлiгiнде)" деген сөздермен толықтырылсын;
      "463" деген цифр "463 (бiрiншi бөлiгiнде)" деген сөздермен ауыстырылсын;
      "478" деген цифрдан кейiн ", 480" деген цифрмен толықтырылсын;
      екiншi бөлiкте:
      2) тармақшада:
      "161 (бiрiншi бөлiгiнде), 164" деген сөздер "163-1" деген цифрмен ауыстырылсын;
      "283" деген цифр "298 (бiрiншi бөлiгiнде), 298-1 (бiрiншi бөлiгiнде), 300, 305 (бiрiншi бөлiгiнде), 306 (бiрiншi бөлiгiнде)" деген сөздермен ауыстырылсын;
      "336 (бiрiншi және екiншi бөлiктерiнде)" деген сөздерден кейiн ", 336-1 (бiрiншi және екiншi бөлiктерiнде)" деген сөздермен толықтырылсын;
      "377" деген цифрдан кейiн ", 389, 390, 391 (бiрiншi бөлiгiнде), 391-1 (бiрiншi және екiншi бөлiктерiнде), 392, 396 (бiрiншi бөлiгiнде)" деген сөздермен толықтырылсын;
      3) тармақшада:
      "164, 165" деген цифрлар "163-1, 165, 298 (бiрiншi бөлiгiнде), 305 (бiрiншi бөлiгiнде), 306 (бiрiншi бөлiгiнде), 336 (бiрiншi және екiншi бөлiктерiнде), 336-1 (бiрiншi және екiншi бөлiктерiнде)" деген сөздермен ауыстырылсын;
      "338 (екiншi бөлiгiнде)" деген сөздерден кейiн ", 389, 391 (бiрiншi бөлiгiнде), 391-1 (бiрiншi және екiншi бөлiктерiнде), 392, 396 (бiрiншi бөлiгiнде)" деген сөздермен толықтырылсын;
      "477 (бiрiншi, екiншi, төртiншi бөлiктерiнде)" деген сөздерден кейiн ", 480" деген цифрмен толықтырылсын;
      4) тармақшада:
      "164" деген цифр алып тасталсын;
      "283" деген цифр "298-1 (бiрiншi бөлiгiнде), 300" деген сөздермен ауыстырылсын;
      "336 (бiрiншi және екiншi бөлiктерiнде)" деген сөздерден кейiн ", 336-1 (бiрiншi және екiншi бөлiктерiнде)" деген сөздермен толықтырылсын;
      "463" деген цифр "463 (бiрiншi бөлiгiнде)" деген сөздермен ауыстырылсын;
      6) тармақшадағы "463 (екiншi бөлiгiнде)" деген сөздер "463 (бiрiншi бөлiгiнде)" деген сөздермен ауыстырылсын;
      7) тармақша "473" деген цифрдан кейiн "(бiрiншi бөлiгiнде)" деген сөздермен толықтырылсын;
      8) тармақшада:
      "161 (бiрiншi бөлiгiнде)," деген сөздер алып тасталсын;
      "283, 298 (бiрiншi бөлiгiнде)" деген сөздер "298 (бiрiншi бөлiгiнде), 298-1 (бiрiншi бөлiгiнде" деген сөздермен ауыстырылсын;
      "323," деген цифр алып тасталсын;
      ", санитариялық" деген сөз алып тасталсын";
      мынадай мазмұндағы қосымша 10) және 11) тармақшалармен толықтырылсын;
      "10) осы Кодекстiң 367-бабында көзделген әкiмшiлiк құқық бұзушылық үшiн (iшкi iстер жүйесiнiң тергеу изоляторларында құқық бұзушылық жасағаны үшiн) - iшкi iстер органдары жүйесi тергеу изоляторларының бастықтары;
      11) 298-1 (бiрiншi бөлiгiнде), 305 (бiрiншi бөлiгiнде), 306 (бiрiншi бөлiгiнде) - баптарында көзделген әкiмшiлiк құқық бұзушылық үшiн - iшкi iстер органдары полициясының балық қорларына қылмысты қол сұғушылыққа қарсы күрес жөнiндегi мамандандырылған бөлiмшелерiнiң бастықтары мен олардың орынбасарлары.";
      129) 544-бапта:
      бiрiншi бөлiк "277" деген цифрдан кейiн ", 284" деген цифрмен толықтырылсын;
      екiншi бөлiкте:
      екiншi абзацтағы "онға дейiнгi" деген сөздер "жиырма беске дейiнгi" деген сөздермен ауыстырылсын;
      үшiншi абзацтағы "беске дейiнгi" деген сөздер "онға дейiнгi" деген сөздермен ауыстырылсын;
      төртiншi абзац "инспекторлары" деген сөзден кейiн ", мемлекеттiк инспекторлары" деген сөздермен толықтырылсын;
      130) 545, 546-баптар алып тасталсын;
      131) 548-бап мынадай редакцияда жазылсын:
      "548-бап. Көлiк бақылау органдары
      1. Көлiк бақылау органдары осы Кодекстiң 139 (бiрiншi бөлiгiнде), 246, 247, 439, 440, 441, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453 (бiрiншi, үшiншi бөлiктерiнде), 454 (төртiншi, бесiншi бөлiктерiнде), 455, 456, 457, 458, 459-460 (әуе кемелерiндегi, теңiз көлiгiндегi бұзушылықтарды қоспағанда), 463 (бұл бұзушылықтар жолаушылар мен жүктердi, оның iшiнде iрi көлемдi немесе қауiптi жүктердi тасымалдау ережелерiн бұзу болып табылатын кезде, сондай-ақ салмақ немесе көлем параметрлерi белгiленген нормативтерден асып түсетiн көлiк құралдары арнаулы рұқсатсыз жүрiп өткен жағдайларда), 477 (бiрiншi, екiншi, төртiншi бөлiктерiнде), 479-481 (әуе кемелерiндегi, теңiз көлiгiндегi бұзушылықтарды қоспағанда), 483, 486 (бiрiншi бөлiгiнде), 490-баптарында көзделген әкiмшiлiк құқық бұзушылықтар туралы iстердi қарайды.
      2. Көлiк бақылау органдарының атынан әкімшілік құқық бұзушылықтар туралы iстердi қарауға және әкiмшiлiк жаза қолдануға:
      осы Кодекстiң барлық баптары бойынша көлiк бақылау органдарының ведомстволық бағыныстылығына жатқызылған - көлiк бақылау органының басшысы мен оның орынбасарлары аумақтық көлiк бақылау органдарының бастықтары мен олардың орынбасарлары;
      139 (бiрiншi бөлiгiнде), 440, 441, 447, 454 (төртiншi бөлiгiнде), 455, 456, 463 (екiншi бөлiгiнде), 477 (бiрiншi, екiншi, төртiншi бөлiктерiнде), 479, 480, 486 (бiрiншi бөлiгiнде), 490-баптарында көзделген әкiмшiлiк құқық бұзушылықтар бойынша - көлiк бақылау органдарының осыған уәкiлеттi лауазымды адамдары құқылы.
      3. Осы баптың екiншi бөлiгiнiң үшiншi абзацында аталған лауазымды адамдар салатын айыппұл мөлшерi он айлық есептiк көрсеткiштен аспауы керек.";
      132) 549-бапта:
      бiрiншi бөлiкте:
      "осы Кодекстiң" деген сөздерден кейiн "139 (бiрiншi бөлiгiнде)," деген сөздермен толықтырылсын;
      "457 (өздерiнiң қадағалауындағы шағын кемелер мен олардың тұруына арналған құрылыстар базалары бөлiгiнде)" деген сөздерден кейiн ", 459, 460," деген цифрлармен толықтырылсын;
      "488-490" деген цифрлардың алдынан "479-481," деген цифрлармен толықтырылсын;
      "495" деген цифр "494 (бiрiншi бөлiгiнде), 495, 496 (бiрiншi бөлiгiнде)" деген сөздермен ауыстырылсын;
      "497" деген цифрдан кейiн ", 498 (бiрiншi бөлiгiнде)" деген сөздермен толықтырылсын;
      екiншi бөлiктiң екiншi абзацындағы "Көлiк және коммуникациялар саласындағы уәкiлеттi органның Астана және Алматы қалалары және облыстар бөлiмшелерiнiң бастықтары мен олардың орынбасарлары" деген сөздер "Көлiк және коммуникация саласындағы уәкiлеттi органның, олардың аумақтық бөлiмшелерiнiң басшылары мен олардың орынбасарлары" деген сөздермен ауыстырылсын;
      133) 550-баптың екiншi бөлiгiнiң екiншi, үшiншi және төртiншi абзацтары мынадай редакцияда жазылсын:
      "облыстар, қалалар және аудандар бойынша мемлекеттiк еңбек инспекторлары - азаматтарға айлық есептiк көрсеткiштiң онға дейiнгi мөлшерiнде, лауазымды адамдарға - жиырма беске дейiнгi мөлшерiнде айыппұл салуға;
      облыстар мен Астана және Алматы қалалары бойынша бас мемлекеттiк еңбек инспекторлары - азаматтарға айлық есептiк көрсеткiштiң он беске дейiнгi мөлшерiнде, лауазымды адамдарға - қырыққа дейiнгi мөлшерiнде, заңды тұлғаларға - үш жүз елуге дейiнгi мөлшерiнде айыппұл салуға;
      Қазақстан Республикасының еңбек жөнiндегi орталық атқарушы органының бас мемлекеттiк еңбек инспекторлары - азаматтарға айлық есептiк көрсеткiштiң он беске дейiнгi мөлшерiнде, лауазымды адамдарға - қырыққа дейiнгi мөлшерiнде, заңды тұлғаларға - төрт жүзге дейiнгi мөлшерiнде айыппұл салуға;";
      134) 553-баптың бiрiншi бөлiгi:
      "89" деген цифрдан кейiн ", 139 (бiрiншi бөлiгiнде)" деген сөздермен толықтырылсын;
      "221" деген цифрдан кейiн ", 270" деген цифрмен толықтырылсын;
      "(техникалық қауiпсiздiк бөлiгiнде)" деген сөздерден кейiн ", 504" деген цифрмен толықтырылсын;
      екiншi бөлiктiң бiрiншi абзацы "Қазақстан" деген сөздiң алдынан "Төтенше жағдайлардың алдын алу және жою жөнiндегi мемлекеттiк инспекцияға ведомстволық бағынысты," деген сөздермен толықтырылсын;
      мынадай мазмұндағы үшiншi бөлiкпен толықтырылсын:
      "3. Азаматтық қорғаныс саласындағы нормативтiк құқықтық актiлердiң орындалмауына байланысты әкiмшiлiк құқық бұзушылық туралы iстердi қарауға және әкiмшiлiк жазалар қолдануға:
      Қазақстан Республикасының төтенше жағдайлар жөнiндегi орталық атқарушы органының бiрiншi басшысы мен оның орынбасарлары - азаматтарға және лауазымды адамдарға айлық есептiк көрсеткiштiң елуге дейiнгi мөлшерiнде айыппұл салуға;
      облыстардың, Астана және Алматы қалаларының төтенше жағдайлар жөнiндегi басқармаларының бiрiншi басшылары, олардың орынбасарлары - азаматтарға және лауазымды адамдарға айлық есептiк көрсеткiштiң қырыққа дейiнгi мөлшерiнде айыппұл салуға құқылы";
      135) 554-бапта:
      тақырыбы мынадай редакцияда жазылсын:
      "554-бап. Қоршаған ортаны қорғау саласындағы уәкiлеттi орган";
      бiрiншi бөлiк мынадай редакцияда жазылсын:
      1. Қоршаған ортаны қорғау саласындағы уәкiлеттi орган осы Кодекстiң 139 (бiрiншi бөлiгiнде), 240-250, 261, 264-266, 270-272, 291, 294, 296, 301, 302 (бiрiншi бөлiгiнде), 303 (бiрiншi бөлiгiнде), 304 (бiрiншi бөлiгінде), 305 (бiрiншi бөлiгiнде), 306 (бiрiншi бөлiгiнде) - баптарында көзделген әкiмшiлiк құқық бұзушылық туралы iстердi қарайды.";
      екiншi бөлiкте:
      екiншi абзацта:
      "табиғи ресурстарды қорғау жөнiндегi" деген сөздер "қоршаған ортаны қорғау жөнiндегi" деген сөздермен ауыстырылсын;
      "он беске дейiнгi" деген сөздер "жиырма беске дейiнгi" деген сөздермен ауыстырылсын;
      үшiншi абзацтағы "жиырма беске дейiнгi" деген сөздер "елуге дейiнгi" деген сөздермен ауыстырылсын;
      төртiншi абзацтағы "елуге дейiнгi" деген сөздер "жүзге дейiнгi" деген сөздермен ауыстырылсын;
      бесiншi абзацта:
      "жүзге дейінгі" деген сөздер "жүз елуге дейiнгi" деген сөздермен ауыстырылсын;
      "Қазақстан Республикасының табиғи ресурстарды қорғау жөнiндегi аумақтық мемлекеттiк бас инспекторларының және мемлекеттiк аға инспекторларының ұсынуы бойынша заңды тұлғаның әкiмшiлiк құқық бұзушылық туралы iс бойынша барлық хаттамалары мен қаулыларын бекiтедi." деген сөздер алып тасталсын;
      136) мынадай мазмұндағы 554-1-баппен толықтырылсын:
      "554-1-бап. Жер қойнауын пайдалану және қорғау жөнiндегi
                  уәкiлеттi орган
      1. Жер қойнауын пайдалану және қорғау жөнiндегi уәкiлеттi орган осы Кодекстiң 122, 123, 259-275, 301, 302 (бiрiншi, екiншi бөлiктерiнде), 303 (бiрiншi бөлiгiнде), 304 (бiрiншi бөлiгiнде), 305 (бiрiншi бөлiгiнде), 306 (бiрiншi бөлiгiнде) - баптарында көзделген әкiмшiлiк құқық бұзушылық туралы iстердi қарайды.
      2. Әкiмшiлiк құқық бұзушылық туралы iстердi қарауға және әкiмшiлiк жазалар қолдануға:
      жер қойнауын пайдалану және қорғау жөнiндегi аумақтық аға мемлекеттiк инспекторлар мен аумақтық мемлекеттiк инспекторлар - азаматтарға айлық есептiк көрсеткiштiң онға дейiнгi, лауазымды адамдарға - он беске дейiнгi, заңды тұлғаларға - жүз елуге дейiнгi мөлшерiнде айыппұл салуға;
      Қазақстан Республикасының жер қойнауын пайдалану және қорғау жөнiндегi мемлекеттiк инспекторлары, жер қойнауын пайдалану және қорғау жөнiндегi аумақтық бас мемлекеттiк инспекторлардың орынбасарлары - азаматтарға айлық есептiк көрсеткiштiң он беске дейiнгi, лауазымды адамдарға - жиырма беске дейiнгi, заңды тұлғаларға - екi жүз елуге дейiнгi мөлшерiнде айыппұл салуға;
      Қазақстан Республикасының жер қойнауын пайдалану және қорғау жөнiндегi аға мемлекеттiк инспекторлары, жер қойнауын пайдалану және қорғау жөнiндегi аумақтық мемлекеттiк бас инспекторлары - азаматтарға айлық есептiк көрсеткiштiң жиырма беске дейiнгi, лауазымды адамдарға - елуге дейiнгi, заңды тұлғаларға - бес жүзге дейiнгi мөлшерiнде айыппұл салуға;
      Қазақстан Республикасының жер қойнауын пайдалану және қорғау жөнiндегi бас мемлекеттiк инспекторы мен оның орынбасарлары - азаматтарға айлық есептiк көрсеткiштiң елуге дейiнгi, лауазымды адамдарға - жүзге дейiнгi, заңды тұлғаларға - бiр мыңға дейiнгi мөлшерiнде айыппұл салуға құқылы.";
      137) 555-баптың бiрiншi бөлiгiнде:
      "Кодекстiң" деген сөзден кейiн "139 (бiрiншi бөлiгiнде)," деген сөздермен толықтырылсын;
      "141" деген цифрдан кейiн ", 187 (екiншi бөлiгiнде)" деген сөздермен толықтырылсын;
      138) 556-бапта:
      бiрiншi бөлiктегi "503-512" деген цифрлар "503, 505-512" деген цифрлармен ауыстырылсын;
      екiншi бөлiктiң 1) тармақшасындағы "503-512" деген цифрлар "503, 505-512" деген цифрлармен ауыстырылсын;
      139) 557-бапта:
      тақырыбындағы және бiрiншi бөлiктегi "санитариялық" деген сөз "санитариялық-эпидемиологиялық" деген сөздермен ауыстырылсын;
      бiрiншi бөлiкте:
      "санитариялық" деген сөз "санитариялық-эпидемиологиялық" деген сөздермен ауыстырылсын;
      "323-бабында" деген сөздер "89, 139 (бiрiншi бөлiгiнде), 140 (бiрiнші бөлiгiнде), 161 (бiрiншi бөлiгiнде), 164, 220, 221, 235 (бiрiншi бөлiгiнде), 236, 239, 240, 242, 244, 248, 249, 261, 270, 272, 275, 276, 277 (екiншi бөлiгiнде), 294, 304 (бiрiншi бөлiгiнде), 310, 323, 329 (бiрiншi бөлiгiнде), 333, 387, 477 (бiрiншi, екiншi бөлiктерiнде), 494 (бiрiншi бөлiгiнде) - баптарында" деген сөздермен ауыстырылсын;
      "(бұл тәртiп бұзушылықтар, автокөлiк құралдарын шығаруға немесе пайдалануға байланысты тәртiп бұзушылықтарды қоспағанда, атмосфералық ауаны қорғау жөнiндегі санитариялық-гигиеналық ережелер мен нормаларды бұзу болып табылса)" деген сөздер алып тасталсын;
      "ережелер мен нормаларды" деген сөздерден кейiн ", сондай-ақ талаптарды" деген сөздермен толықтырылсын;
      140) 560-бапта:
      бiрiншi бөлiкте:
      "Кодекстiң" деген сөзден кейiн "139 (бiрiншi бөлiгiнде)," деген сөздермен толықтырылсын;
      "294," деген цифр алып тасталсын;
      екiншi бөлiкте:
      екiншi абзацта:
      "онға дейiнгі" деген сөздер "жиырмаға дейiнгi" деген сөздермен ауыстырылсын;
      "eлугe дейiнгi" деген сөздер "жиырмаға дейiнгi" деген сөздермен ауыстырылсын;
      үшiншi абзацта:
      "өсiмдiктер карантинi жөнiндегi" деген сөздерден кейiн "бac мемлекеттiк инспекторлар, өсiмдiк карантинi жөнiндегi мемлекеттiк инспекторлар" деген сөздермен толықтырылсын;
      "eлугe дейiнгi" деген сөздер "жүзге дейiнгi" деген сөздермен ауыстырылсын;
      төртiншi абзацта:
      "мен шекаралық посттардың" деген сөздер ", шекаралық пункттер мен посттардың" деген сөздермен ауыстырылсын;
      "беске дейiнгi" деген сөздер "онға дейiнгi" деген сөздермен ауыстырылсын;
      141) мынадай мазмұндағы 560-1, 560-2-баптармен толықтырылсын:
      "560-1-бап. Тұқым шаруашылығы және астық рыногын
                  реттеу саласындағы уәкiлеттi орган
      1. Тұқым шаруашылығы және астық рыногын реттеу саласындағы уәкiлеттi орган мен оның аумақтық органдары осы Кодекстiң 139 (бiрiншi бөлiгiнде), 309-1, 309-2 (бiрiншi - үшiншi бөлiктерiнде) - баптарында көзделген әкiмшiлiк құқық бұзушылық туралы iстердi қарайды.
      2. Әкiмшiлiк құқық бұзушылық туралы iстердi қарауға және әкiмшiлiк жазалар қолдануға аумақтық органдардың бастықтары мен олардың орынбасарлары құқылы.

      560-2-бап. Өсiмдiк қорғау саласындағы уәкiлеттi орган
      1. Өсiмдiк қорғау саласындағы уәкiлеттi орган және оның жергiлiктi жерлердегi бөлiмшелерi осы Кодекстiң 139 (бiрiншi бөлiгiнде), 220, 294, 309-баптарында көзделген әкiмшiлiк құқық бұзушылық туралы iстердi қарайды.
      2. Әкiмшiлiк құқық бұзушылық туралы iстердi қарауға және әкiмшiлiк жазалар қолдануға:
      Қазақстан Республикасының өсiмдiк қорғау жөнiндегi Бас мемлекеттiк инспекторы - азаматтарға айлық есептік көрсеткiштiң жиырмаға дейiнгi мөлшерiнде, лауазымды адамдарға - алпысқа дейiнгi мөлшерiнде, заңды тұлғаларға - үш жүзге дейiнгi мөлшерiнде айыппұл салуға;
      тиiстi әкiмшiлiк-аумақтық бiрлiктiң өсiмдiк қорғау жөнiндегi бас мемлекеттiк инспекторлары - азаматтарға айлық есептiк көрсеткiштiң онға дейiнгi мөлшерiнде, лауазымды адамдарға - жиырмаға дейiнгi мөлшерiнде, заңды тұлғаларға - екi жүзге дейiнгi мөлшерiнде айыппұл салуға;
      өсiмдiк қорғау жөнiндегi мемлекеттiк инспекторлар - азаматтарға айлық есептiк көрсеткiштiң беске дейiнгi мөлшерiнде, лауазымды адамдарға - онға дейiнгi мөлшерiнде, заңды тұлғаларға - елуге дейiнгi мөлшерiнде айыппұл салуға құқылы.";
      142) 561-бапта:
      бiрiншi бөлiгiндегi "127," және ", 314" деген цифрлар алып тасталсын;
      екiншi бөлiктiң екiншi абзацындағы "; табиғи ресурстар және қоршаған ортаны қорғау саласындағы уәкiлеттi орган басшысының жерасты суларын қорғауды бақылау мәселелерiн басқаратын орынбасары" деген сөздер алып тасталсын;
      екiншi бөлiктiң үшiншi абзацындағы "табиғи ресурстар және қоршаған ортаны қорғау жүйесiнiң" деген сөздер "cу ресурстары жөнiндегi" деген сөздермен ауыстырылсын;
      143) 562-бап мынадай редакцияда жазылсын:
      "562-бап. Орман, балық және аңшылық шаруашылығы
                саласындағы уәкiлеттi органдар
      1. Орман, балық және аңшылық шаруашылығы саласындағы уәкiлеттi органдар осы Кодекстiң 121, 125, 126, 250, 252, 282, 283 (екiншi бөлiгiнде), 284-297, 298 (бiрiншi бөлiгiнде), 298-1 (бiрiншi және үшiншi бөлiктерiнде), 299, 304 (бiрiншi бөлiгiнде), 305 (бiрiншi бөлiгiнде), 306 (бiрiншi бөлiгiнде) - баптарында көзделген әкiмшiлiк құқық бұзушылық туралы iстердi қарайды.
      2. Орман, балық және аңшылық шаруашылығы саласындағы органдардың атынан әкiмшiлiк құқық бұзушылық туралы iстердi қарауға және әкiмшiлiк жазалар қолдануға:
      1) осы Кодекстiң 121, 125, 126, 250, 252, 282, 283 (екiншi бөлiгiнде), 284-297, 298 (бiрiншi бөлiгiнде), 298-1 (бiрiншi және үшiншi бөлiктерiнде), 299, 304 (бiрiншi бөлiгiнде), 305 (бiрiншi бөлiгiнде), 306 (бiрiншi бөлiгiнде) - баптарында көзделген әкiмшiлiк құқық бұзушылық үшiн - Қазақстан Республикасының орман, балық және аңшылық шаруашылығы саласындағы уәкiлеттi органдары мен олардың аумақтық органдарының лауазымды адамдары;
      2) осы Кодекстiң 121, 250, 252, 282, 283 (екiншi бөлiгінде), 284-291, 294, 296, 297, 298 (бiрiншi бөлiгiнде) - баптарында көзделген әкiмшiлiк құқық бұзушылық үшiн - орман шаруашылығын жүргiзетiн мемлекеттiк мекемелердiң басшылары, басшыларының орынбасарлары;
      3) осы Кодекстiң 121, 126, 250, 252, 283 (екiншi бөлiгiнде), 284 (үшiншi бөлiгiнде), 285 (екiншi бөлiгiнде), 286 (екiншi бөлiгiнде), 287 (төртiншi бөлiгiнде), 289 (төртiншi бөлiгiнде), 290 (екiншi бөлiгiнде), 291 (екiншi бөлiгiнде), 294 (екiншi бөлiгiнде), 297, 298 (бiрiншi бөлiгiнде), 298-1 (бiрiншi және үшiншi бөлiктерiнде) - баптарында көзделген әкiмшiлiк құқық бұзушылық үшiн - мемлекеттiк мекеменiң ұйымдық-құқықтық нысанында құрылған ерекше қорғалатын табиғи аумақтары күзет қызметiнiң басшылары, басшыларының орынбасарлары, бастықтары құқылы.";
      144) 563-баптың бiрiншi бөлiгiндегi "120, 121" деген цифрлар "118-121, 139 (бiрiншi бөлiгiнде)" деген сөздермен ауыстырылсын;
      145) 564-бап алып тасталсын;
      146) 565-бап мынадай редакцияда жазылсын:
      "565-бап. Монополияға қарсы орган
      1. Монополияға қарсы орган осы Кодекстiң 147-бабында (бiрiншi және екiншi бөлiктерiнде) көзделген әкiмшiлiк құқық бұзушылық туралы iстердi қарайды.
      2. Әкiмшiлiк құқық бұзушылық туралы iстердi қарауға және әкiмшiлiк жазалар қолдануға монополияға қарсы органның басшысы мен оның орынбасарлары, сондай-ақ монополияға қарсы органның аумақтық бөлiмшелерiнiң басшылары мен олардың орынбасарлары құқылы.";
      147) 566-баптың бiрiншi бөлiгiндегi "161 (бiрiншi бөлiгiнде)" деген сөздер "139 (бiрiншi бөлiгiнде), 161 (бiрiншi бөлiгiнде), 164" деген сөздермен ауыстырылсын";
      148) 568 және 569-баптар мынадай редакцияда жазылсын:
      "568-бап. Мемлекеттiк сәулет-құрылыс
                инспекциясы органдары
      1. Мемлекеттiк сәулет-құрылыс инспекциясы органдары осы Кодекстiң 130, 139 (бiрiншi бөлiгiнде), 230, 231 (бiрiншi бөлiгiнде), 234, 235 (бiрiншi бөлiгiнде), 236, 238, 239, 278 (екiншi бөлiгiнде), 291, 387, 499-баптарында көзделген әкiмшiлiк құқық бұзушылық туралы iстердi қарайды.
      2. Әкiмшiлiк құқық бұзушылық туралы iстердi қарауға және әкiмшiлiк жазалар қолдануға Қазақстан Республикасының Бас мемлекеттiк инспекторы, оның орынбасарлары, облыстар мен Астана және Алматы қалаларының бас мемлекеттiк құрылыс инспекторлары құқылы.

      569-бап. Статистика органдары
      1. Статистика органдары осы Кодекстiң 381-384-баптарында көзделген әкiмшiлiк құқық бұзушылық туралы iстердi қарайды.
      2. Әкiмшiлiк құқық бұзушылық туралы iстердi қарауға және әкiмшiлiк жазалар қолдануға облыстардың (Астана, Алматы қалаларының) статистика жөнiндегi басқармаларының басшылары мен олардың орынбасарлары құқылы.";
      149) 570-баптың бiрiншi бөлiгi мынадай редакцияда жазылсын:
      "1. Салық органдары осы Кодекстiң 88 (үшiншi бөлiгiнде), 139 (бiрiншi бөлiгiнде), 146, 166, 205-212, 215-219, 358, 358-1, 360-баптарында көзделген әкiмшiлiк құқық бұзушылық туралы iстердi қарайды.";
      150) 570-1-баптың екiншi бөлiгi мынадай редакцияда жазылсын:
      "2. Әкiмшiлiк құқық бұзушылық туралы iстердi қарауға және әкiмшiлiк жазалар қолдануға қаржы полициясы органының басшысы мен оның орынбасарлары, облыстардың, республикалық маңызы бар қаланың, Қазақстан Республикасы астанасының, аймақаралық, аудандық, қалалық, қалалардағы аудандық қаржы полициясы органдарының және қаржы полициясының арнаулы бөлiмшелерiнiң басшылары мен олардың орынбасарлары құқылы.";
      151) 571-бапта:
      бiрiншi бөлiкте:
      "Кодекстiң" деген сөзден кейiн "139 (бiрiншi бөлiгiнде)," деген сөздермен толықтырылсын;
      "167," деген цифр алып тасталсын;
      екiншi бөлiкте:
      1) тармақша алып тасталсын;
      2) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:
      "2) осы Кодекстiң 139 (бiрiншi бөлiгiнде), 176 (екiншi бөлiгінде), 177, 178, 185-187, 204-баптарында көзделген әкiмшiлiк құқық бұзушылық үшiн - Қазақстан Республикасының Қаржы министрi мен оның орынбасарлары, Қазақстан Республикасы Қаржы министрлiгiнiң Қаржылық бақылау комитетiнiң төрағасы мен оның орынбасарлары, министрлiктiң аумақтық органдарының басшылары құқылы.";
      3) тармақша алып тасталсын;
      152) мынадай мазмұндағы 571-1-баппен толықтырылсын:
      "571-1-бап. Мемлекеттiк сатып алу процесiн реттеу
                  жөнiндегi уәкiлеттi орган
      1. Мемлекеттiк сатып алу процесiн реттеу жөнiндегi уәкiлеттi орган осы Кодекстiң 167-бабында көзделген әкiмшiлiк құқық бұзушылық туралы iстердi қарайды.
      2. Әкiмшiлiк құқық бұзушылық туралы iстердi қарауға және әкiмшiлiк жаза қолдануға мемлекеттiк сатып алу процесiн реттеу жөнiндегi уәкiлеттi органның басшысы мен оның орынбасарлары құқылы.";
      153) 572-бапта:
      бiрiншi бөлiк "Кодекстiң" деген сөзден кейiн "139 (бiрiншi бөлiгiнде)," деген сөздермен толықтырылсын;
      екiншi бөлiктегi "мен оның орынбасарлары" деген сөздер ", оның орынбасарлары, аумақтық филиалдардың басшылары" деген сөздермен ауыстырылсын;
      154) 574-баптың бiрiншi бөлігіндегi "(екiншi бөлiгiнде)" деген сөздер "(бiрiншi және екiншi бөлiктерiнде)" деген сөздермен толықтырылсын;
      155) 575-бапта:
      бiрiншi бөлiк "391 (бiрiншi бөлiгінде)" деген сөздерден кейiн ", 391-1 (бiрiншi және екiншi бөліктерiнде)" деген сөздермен ауыстырылсын;
      екiншi бөлiктiң екiншi абзацында:
      "жиырма беске дейiнгі" деген сөздер "елуге дейiнгi" деген сөздермен ауыстырылсын;
      "бec жүзге дейiнгi" деген сөздер "екi мыңға дейiнгi" деген сөздермен ауыстырылсын;
      үшiншi бөлiктiң 1) тармақшасының соңындағы нүктелi үтiр алып тасталсын және "құқылы." деген сөздермен толықтырылып, 2) тармақшасы алып тасталсын;
      156) 576-бапта:
      бiрiншi бөлiк "Кодекстiң" деген сөздерден кейiн "139 (бiрiншi бөлiгiнде)," деген сөздермен толықтырылсын;
      екiншi бөлiкте:
      екiншi абзацтағы "Қазақстан Республикасы" деген сөздер алып тасталып, "агенттiгiнiң" деген сөз "уәкiлеттi органның" деген сөздермен ауыстырылсын;
      үшiншi абзацта:
      "Қазақстан Республикасының" деген сөздер алып тасталып, "агенттiгiнiң төрағасы" деген сөздер "уәкiлеттi органның басшысы" деген сөздермен ауыстырылсын;
      "елуге дейiнгi" деген сөздерден кейiн ", жеке тұлғаларға жиырмаға дейiнгi, заңды тұлғаларға екi жүзге дейiнгi" деген сөздермен толықтырылсын;
      157) мынадай мазмұндағы 576-1, 576-2 және 576-3-баптармен толықтырылсын:
      "576-1-бап. Акцизделетiн өнiм өндiрудi және олардың айналымын
                  мемлекеттiк бақылау жөнiндегi органдар
      1. Акцизделетiн өнiм өндiрудi және олардың айналымына мемлекеттiк бақылау жөнiндегi органдар 139-бапта (бiрiншi бөлiгiнде) көзделген әкiмшiлiк құқық бұзушылық туралы iстердi қарайды.
      2. Әкiмшiлiк құқық бұзушылық туралы iстердi қарауға және әкiмшiлiк жазалар қолдануға акцизделетiн өнiм өндiрудi және олардың айналымын мемлекеттiк бақылау жөнiндегi органның басшылары (орынбасарлары) құқылы.

      576-2-бап. Қазақстан Республикасы Әдiлет министрлiгi
                 қылмыстық-атқару жүйесiнiң органдары
      1. Қазақстан Республикасы Әдiлет министрлiгi қылмыстық-атқару жүйесiнiң органдары осы Кодекстiң 367-бабында көзделген әкiмшiлiк құқық бұзушылық туралы iстердi қарайды.
      2. Әкiмшiлiк құқық бұзушылық туралы iстердi қарауға және әкiмшiлiк жазалар қолдануға облыстар бойынша қылмыстық-атқару жүйесi аумақтық органдарының бастықтары мен олардың орынбасарлары, түзеу мекемелерiнiң бастықтары құқылы.

      576-3-бап. Қазақстан Республикасының Ұлттық қауiпсiздiк
                 органдары
      1. Қазақстан Республикасы Ұлттық қауiпсiздiк органдары осы Кодекстiң 367-бабында көзделген әкiмшiлiк құқық бұзушылық туралы iстердi (ұлттық қауiпсiздiк органдары жүйесінің тергеу изоляторында құқық бұзушылықтар жасағаны үшін) қарайды.
      2. Әкiмшiлiк құқық бұзушылық туралы iстердi қарауға және әкiмшiлiк жазалар қолдануға ұлттық қауіпсiздiк органдары тергеу изоляторларының бастықтары құқылы.";
      158) 589-баптың бiрiншi бөлiгiнiң 4) тармақшасындағы "бoлca" деген сөзден кейiн ";" белгiсi қойылып, "қорғаушының қатысуы мiндеттi." деген сөздер алып тасталсын және мынадай мазмұндағы 5) тармақшамен толықтырылсын:
      "5) әкiмшiлiк жауапқа тартылушы адам кәмелетке толмаған болса, қорғаушының қатысуы мiндеттi.";
      159) 607-баптың үшiншi бөлiгiнiң екiншi сөйлемi алып тасталсын;
      160) 611-баптың он үшiншi бөлiгiнiң мемлекеттiк тiлiндегi мәтiнiнде "мүмкiндiк бермейтiнiне" деген сөздер өзгерiссiз қалдырылсын;
      161) 619-баптың бiрiншi бөлiгi "жеке адамды" деген сөзден кейiн ", заңды тұлғаның заңды өкiлiн" деген сөздермен толықтырылсын;
      162) 620-бапта:
      1) тармақша "бөлiмнен өз бетiмен кеткен жағдайда" деген сөздерден кейiн ", сондай-ақ шетелдiктердiң және азаматтығы жоқ адамдардың Қазақстан Республикасында болу тәртiбiн бұзған кезiнде" деген сөздермен толықтырылсын;
      10) тармақшадағы "қорғау жөнiндегі органның" деген сөздер "қорғау жөнiндегi органдардың" деген сөздермен ауыстырылсын;
      163) 627-бапта:
      үшiншi бөлiкте:
      "адамдардың" деген сөзден кейiн "не оның өкiлiнiң немесе заңды негiзде көлiк құралдарын, шағын көлемдi кемелердi жүргiзетiн адамның" деген сөздермен толықтырылсын;
      "иесiнiң" деген сөз "аталған адамдардың" деген сөздермен ауыстырылсын;
      бесiншi бөлiкте:
      ", оның" деген сөз "не оның" деген сөздермен ауыстырылсын;
      "заңды өкiлiне" деген сөздерден кейiн "немесе заңды негiзде көлiк құралдарын, шағын көлемдi кемелердi жүргiзетiн адамға" деген сөздермен толықтырылсын;
      сегiзiншi бөлiкте:
      ", куәгерлер" деген сөз "не оның өкiлi" деген сөздермен ауыстырылсын;
      "хаттамаға қол" деген сөздiң алдынан ", оның өкiлi" деген сөздермен толықтырылсын;
      164) 628-баптың бесiншi бөлiгiндегi "атқарушы билiк органы" деген сөздер "уәкiлеттi мемлекеттiк орган" деген сөздермен ауыстырылсын;
      165) 629-баптың екiншi бөлiгiндегi "Қазақстан Республикасы Қарулы Күштерiнiң және Шағын көлемдi кемелер жөнiндегi мемлекеттiк инспекцияның" деген сөздер "Қазақстан Республикасы Қарулы Күштерiнiң және көлiк бақылау органдарының" деген сөздермен ауыстырылсын;
      166) 630-бапта:
      бiрiншi бөлiкте:
      "Кодекстiң" деген сөзден кейiн "283-285, 287, 289, 297, 298, 298-1, 302-306," деген цифрлармен толықтырылсын;
      "462, 466-469" деген цифрлар "461, 467-471," деген цифрлармен ауыстырылсын;
      екiншi бөлiк "автомобиль полициясының" деген сөздерден кейiн ", орман және аңшылық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, балық қорғау органдарының (орман, балық, аңшылық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар саласындағы заңдарды бұзған кезде)" деген сөздермен толықтырылсын;
      үшiншi бөлiкте ", мемлекеттiк тiркеу нөмiрi белгiсiн алып қою" деген сөздер алып тасталсын;
      167) мынадай мазмұндағы 632-1-баппен толықтырылсын:
      "632-1-бап. Заңды тұлғаға тиесiлi тауарларға, көлiк
                  құралдарына және өзге де мүлiкке тыйым салу
      1. Заңды тұлғаға тиесілі әкімшілік құқық бұзушылық жасау құралдары немесе оның тiкелей объектiсi болған тауарларға, көлiк құралдарына және өзге де мүлiкке тыйым салу өзiне қатысты әкiмшiлiк құқық бұзушылық туралы, оларға билiк етуге (ал қажет болған жағдайларда пайдалануға да) тыйым салынғаны туралы iс жүргiзудi қамтамасыз етудiң осы шарасы қолданылған заңды тұлғаның заңды өкiлiне хабарлана отырып, аталған тауарлардың, көлiк құралдарының және өзге де мүлiктiң тiзiмдемесi болып табылады және егер осы тауарларды, көлiк құралдарын және өзге де мүлiктi алып қою мүмкiн болмаған және (немесе) олардың сақталуын алып қоймай қамтамасыз ету мүмкiн болатын жағдайда қолданылады. Тыйым салынған тауарлар, көлiк құралдары және өзге де мүлiк тыйым салған лауазымды адам тағайындаған басқа да адамдардың жауапкершiлiкпен сақтауына берiлуi мүмкiн.
      2. Заңды тұлғаға тиесiлi тауарларға, көлік құралдарына және өзге де мүлікке тыйым салуды, тауар, көлік құралы және өзге де мүлік иесi мен екі куәгердiң қатысуымен осы Кодекстiң 620-бабында, 636-бабының бiрiншi бөлiгiнде аталған уәкiлеттiк берiлген лауазымды адамдар жүзеге асырады.
      Кейiнге қалдыруға болмайтын жағдайларда, тауарларға, көлік құралдарына және өзге де мүлiкке тыйым салу олардың иесiнiң қатысуынсыз жүзеге асырылуы мүмкiн.
      3. Қажет болған жағдайларда фотоға және киноға түсiру, бейнежазба қолданылады.
      4. Заңды тұлғаға тиесiлi тауарларға, көлiк құралдарына және өзге де мүлiкке тыйым салу туралы хаттама жасалады. Заңды тұлғаға тиесiлi тауарларға, көлiк құралдарына және өзге де мүлiкке тыйым салу туралы хаттамада оның жасалған күнi мен орны, хаттама жасаған адамның лауазымы, аты-жөнi, өзiне қатысты әкiмшiлiк құқық бұзушылық туралы іс жүргiзудi қамтамасыз етудiң осы шарасы қолданылған заңды тұлға туралы және иелiгiнде тыйым салынған тауарлар, көлiк құралдары және өзге де мүлкi бар адам туралы мәлiметтер, олардың тiзiмдемесi және бiрдейлендiру белгiлерi көрсетiледi, сондай-ақ фотоға және киноға түсiру, бейнежазба қолданылғаны туралы жазба жасалады. Фотоға және киноға түсiру, бейнежазба қолданып тыйым салуды жүзеге асыру кезiнде алынған материалдар хаттамаға қоса тiркеледi.
      5. Тыйым салынған тауарлар, көлiк құралдары және өзге де мүлiк қажет болған жағдайларда буып-түйiледi және (немесе) оларға сүргiш салынады.
      6. Заңды тұлғаға тиесiлi тауарларға, көлiк құралдарына және өзге де мүлiкке тыйым салу туралы хаттаманың көшiрмесi өзiне қатысты әкiмшiлiк құқық бұзушылық туралы iс жүргiзудi қамтамасыз етудiң осы шарасы қолданылған заңды тұлғаның заңды өкiлiне тапсырылады.
      7. Заңды тұлғаға тиесiлi тыйым салынған тауарларды, көлiк құралдарын және өзге де мүлiктi өзiне қатысты әкiмшiлiк құқық бұзушылық туралы iс жүргiзудi қамтамасыз етудiң осы шарасы қолданылған заңды тұлғаның не тыйым салынған мүлiктi сақтауды жүзеге асыратын адамның иелiктен айыруы немесе жасырып қалуы Қазақстан Республикасының заңдарында белгiленген жауаптылыққа әкеп соғады.";
      168) 636-бапта:
      бiрiншi бөлiкте:
      1) тармақшада:
      екiншi абзацта:
      "135" деген цифрдан кейiн ", 135-1" деген цифрмен толықтырылсын;
      "136" деген цифрдан кейiн ", 143" деген цифрмен толықтырылсын;
      "298 (екiншi-төртiншi бөлiктерi)" деген сөздер ", 203, 283 (бiрiншi бөлiгi), 298 (екiншi бөлiгi), 298-1 (екiншi бөлiгi), 314" деген сөздермен ауыстырылсын;
      "336 (үшiншi бөлiгi)" деген сөздерден кейiн ", 336-1 (үшiншi бөлiгi)" деген сөздермен толықтырылсын;
      "340" деген цифрдан кейiн ", 344, 354-1" деген цифрлармен толықтырылсын;
      "368 (екiншi бөлiгi)" деген сөздер ", 368, 369 (екiншi бөлiгi)" деген сөздермен ауыстырылсын;
      "394" деген цифр ", 394 (екiншi бөлiгi)" деген сөздермен ауыстырылсын;
      үшiншi абзац мынадай редакцияда жазылсын:
      "төтенше жағдайлар жөнiндегi орталық атқарушы орган органдарының (314, 356-баптар);";
      жетiншi абзац мынадай редакцияда жазылсын:
      "орман, балық және аңшылық шаруашылығы саласындағы органдардың (283 (бiрiншi, үшiншi бөлiктерi), 298 (екiншi және үшiншi бөлiктерi), 298-1 (екiншi бөлiгi), 304 (екiншi бөлiгi), 305 (екiншi бөлiгi), 306 (екiншi бөлiгi), 356-баптар);";
      сегiзiншi абзац мынадай редакцияда жазылсын:
      "қоршаған ортаны қорғау саласындағы мемлекеттiк бақылау органдарының (283 (бiрiншi бөлiгi) (бұл құқық бұзушылықтар орман қорына кiрмейтiн аумақтарда жасалған кезде), 304 (екiншi бөлiгi), 305 (екiншi бөлiгi), 306 (екiншi бөлiгi), 356-баптар);";
      мынадай мазмұндағы тоғызыншы абзацпен толықтырылсын:
      "жер қойнауын пайдалану және қорғау саласындағы мемлекеттiк бақылау органдарының (124 (бұл құқық бұзушылықтар санитариялық-гигиеналық ережелер мен нормаларды, сондай-ақ атмосфералық ауаны қорғау жөнiндегi талаптарды бұзу болмаған кезде), 356-баптар);";
      оныншы абзацтағы "342-352" деген цифрлар "342-344 (бiрiншi бөлiгi), 345-352" деген сөздермен ауыстырылсын;
      он екiншi абзац алып тасталсын;
      он үшiншi абзац "карантинi" деген сөзден кейiн "және оларды қорғау" деген сөздермен толықтырылсын;
      мынадай мазмұндағы он төртiншi абзацпен толықтырылсын:
      "тұқым шаруашылығы және астық рыногын реттеу саласындағы органдардың (139 (екiншi бөлiгi), 309-2 (төртiншi бөлiгi) - баптар);";
      он төртiншi абзацта:
      "140" деген цифрдың алдынан "127," деген цифрмен толықтырылсын;
      "140 (екiншi бөлiгi), 142, 161 (екiншi және үшiншi бөлiктерi), 162, 163" деген сөздер алып тасталсын;
      он бесiншi абзац мынадай редакцияда жазылсын:
      "мемлекеттiк сәулет-құрылыс инспекциясы органдарының (231 (екiншi бөлiгi), 232, 233, 235 (екiншi бөлiгi), 237, 278 (бiрiншi бөлiгi) - баптар);";
      он алтыншы абзацтағы "(229-бап)" деген сөздер "(225-1, 229-баптар)" деген сөздермен ауыстырылсын;
      он жетiншi абзац мынадай редакцияда жазылсын:
      "санитариялық-эпидемиологиялық қадағалау органдарының (85, 140 (екiншi бөлiгi), 161 (үшiншi бөлiгi), 163, 222 (бiрiншi бөлiгi), 231, 233, 235 (екiншi бөлiгі), 278 (бiрiншi бөлiгi), 304 (екiншi бөлiгi), 315, 324, 326-328, 329 (екiншi бөлiгi), 356, 362, 494 (екiншi, үшiншi бөлiктерi) - баптар;";
      он сегiзiншi абзац мынадай редакцияда жазылсын:
      "байланыс саласындағы уәкiлеттi органның (356, 491 (екiншi бөлiгi), 492 (екiншi бөлiгi), 493 (екiншi бөлiгi), 494 (екiншi, үшiншi бөлiктерi), 496 (екiншi бөлiгі), 498 (екiншi бөлiгi), 501-баптар);";
      жиырмасыншы абзац мынадай редакцияда жазылсын:
      "көлiк бақылау органдарының (329 (екiншi бөлiгі), 329-1 (екiншi бөлiгi), 356, 453 (екiншi бөлiгі), 454 (бiрiншi-үшiншi бөлiктерi), 477 (үшiншi бөлiгi), 484, 502-баптар);";
      жиырма бiрiншi абзацтағы "172, 188, 203" деген цифрлар алып тасталсын;
      жиырма екiншi абзац алып тасталсын;
      жиырма үшiншi абзацтағы ("188" деген цифр алып тасталсын;
      жиырма төртiншi абзацтағы "Қазақстан Республикасының Бағалы қағаздар жөнiндегi ұлттық комиссиясы органдарының" деген сөздер "бағалы қағаздар рыногын мемлекеттiк реттеудi жүзеге асыратын уәкiлеттi органның" деген сөздермен ауыстырылсын;
      жиырма бесiншi абзац мынадай редакцияда жазылсын:
      "акцизделетiн өнiм өндiрудi және оның айналымын мемлекеттiк бақылау жөнiндегi органдардың (163, 213, 214-баптар);";
      жиырма жетiншi абзац мынадай редакцияда жазылсын:
      "салық органдарының (137, 138, 154-157, 213, 214, 359, 361, 532-535-баптар);";
      жиырма сегiзiншi абзацта:
      "140 (екiнші бөлiгi)" деген сөздерден кейiн ", 188" деген цифрмен толықтырылсын;
      "203" деген цифр алып тасталсын;
      жиырма тоғызыншы абзацта:
      "129" деген цифрдан кейiн ", 137" деген цифрмен толықтырылсын;
      "513, 516, 517, 524, 525, 528" деген цифрлар алып тасталсын;
      отызыншы абзацта:
      "белгiлi бiр қызмет түрiне лицензия берген органдардың" деген сөздер "заңдарға сәйкес лицензиарлар болып табылатын органдардың" деген сөздермен ауыстырылсын;
      "138" деген цифрдың алдынан "137," деген цифрмен толықтырылсын;
      "139" деген цифрдан кейiн "(екiншi бөлiгi)" деген сөздермен толықтырылсын;
      "302 (үшiншi бөлiгi)" деген сөздерден кейiн ", 342 (екiншi бөлiгi), 343 (бiрiншi бөлiгi), 348 (үшiншi бөлiгi)" деген сөздермен толықтырылсын;
      отыз бiрiншi абзац мынадай редакцияда жазылсын:
      "монополияға қарсы органның (147 (үшiншi бөлiгi), 149, 150, 153, 356-баптар);";
      мынадай мазмұндағы отыз екiншi абзацпен толықтырылсын:
      "шағын бизнестi қолдау жөнiндегi органдардың (149, 150, 153, 356-баптар);";
      отыз екiншi абзац "142" деген цифрдан кейiн ", 161 (екiншi және үшiншi бөлiктерi)" деген сөздермен толықтырылсын;
      отыз төртiншi және отыз бесiншi абзацтар мынадай редакцияда жазылсын:
      "мемлекеттiк энергетикалық қадағалау органдарының (127-1, 223-225-баптар);";
      отыз алтыншы абзац "226" деген цифрдың алдынан "127," деген цифрмен толықтырылсын;
      отыз сегiзiншi абзац мынадай редакцияда жазылсын:
      "шекара қызметi органдарының (298 (екiншi және үшiншi бөлiктерi), 298-1 (екiншi бөлiгi), 303 (екiншi бөлiгi), 304 (екiншi бөлiгi), 305 (екiншi бөлiгi), 306 (екiншi бөлiгi), 391 (екiншi бөлiгi), 391-1 (үшiншi бөлiгi), 393-баптар;";
      мынадай мазмұндағы қырық бiрiншi, қырық екiншi абзацтармен толықтырылсын:
      "сақтандыру iсi және сақтандыру қызметi жөнiндегi уәкiлеттi органның (184-бап);
      мемлекеттiк еңбек инспекциясы органдарының (356, 396 (екiншi бөлiгi) баптар;";
      3) тармақшада:
      "138" деген цифрдың алдынан "137," деген цифрмен толықтырылсын;
      екiншi бөлiкте:
      "576" деген цифр "576-3" деген цифрлармен ауыстырылсын;
      соңғы абзацтағы (111-117-баптар) деген сөздерден кейiн ";" белгiсi қойылып, мынадай мазмұндағы абзацтармен толықтырылсын:
      "түзеу мекемелерiндегi немесе тергеу изоляторларындағы бақылаушының (367-бап);
      орман, балық және аңшылық шаруашылығы саласындағы уәкiлеттi органдардың мамандандырылған ұйымдарының лауазымды адамдарының (121, 125, 126, 250, 252, 282 - 298-1, 299, 302 (екiншi және үшiншi бөлiктерi), 304 (бiрiншi және екiншi бөлiктерi), 305 (бiрiншi және екiншi бөлiктерi), 306 (бiрiншi және екiншi бөлiктерi) - баптар);
      жануарлар дүниесiн қорғау мәселелерiмен айналысатын аңшылық және балық аулау шаруашылығы қорықшыларының, директорларының (298, 298-1 (бiрiншi және екiншi бөлiктерi) - баптар) құқығы бap.";
      169) 637-баптың бiрiншi бөлiгiндегi "344-347" деген цифрлар "342-352" деген цифрлармен ауыстырылсын;
      170) 640-баптың бiрiншi бөлiгiндегi "бip тәулiк" деген сөздер "жасалған кезден бастап үш тәулiк" деген сөздермен ауыстырылсын;
      171) 642-баптың үшiншi бөлiгiндегi "Кодекстiң" деген сөзден кейiн "295, 296, 298, 298-1," деген цифрлармен толықтырылсын;
      172) 647-баптың үшiншi бөлiгi "әкiмшiлiк қамауға" деген сөздерден кейiн ", Қазақстан Республикасының шегiнен әкiмшiлiк жолмен шығарып жiберуге" деген сөздермен толықтырылсын;
      173) 651-баптың бесiншi және алтыншы бөлiктерiндегi "5, 6" деген цифрлар тиiсiнше "4, 5" деген цифрлармен ауыстырылсын;
      174) 652-баптың екiншi бөлiгiндегi "жеке адамға" деген сөздерден кейiн ", сондай-ақ әкiмшiлiк құқық бұзушылық туралы iс қозғаған уәкiлеттi органға (лауазымды адамға)" деген сөздермен толықтырылсын;
      175) 654-бапта:
      бiрiншi бөлiк мынадай редакцияда жазылсын:
      "1. Әкiмшiлiк құқық бұзушылық жасауға ықпал еткен себептер мен жағдайларды анықтаған кезде судья жеке қаулы шығарады, ал орган (лауазымды адам) тиiстi ұйымға және лауазымды адамдарға оларды жою жөнiнде шаралар қолдану туралы ұсыныс енгiзедi.";
      екiншi бөлiктегi "лауазымды адамдар" деген сөздерден кейiн "жеке қаулыны және" деген сөздермен толықтырылсын;
      176) 668-баптың үшiншi бөлiгiнiң 6) тармақшасындағы "алтыншы" деген сөз "бесiншi" деген сөзбен ауыстырылсын;
      177) 703-баптың төртiншi бөлiгiндегi "созылған мерзiмге" деген сөздер "ұзарту мерзiмiне" деген сөздермен ауыстырылсын;
      178) 707-баптың бiрiнші бөлiгi "адам" деген сөзден кейiн "айыппұл салу туралы қаулы шығарған судьяға, органға (лауазымды адамға) жазбаша нысанда кейiннен хабарлай отырып," деген сөздермен толықтырылсын;
      179) 717-баптың үшiншi бөлiгiндегi "Қазақстан Республикасы Көлiк және коммуникациялар министрлiгiнiң Көлiк бақылау комитетi" деген сөздер "байланыс және ақпараттандыру саласындағы уәкiлеттi мемлекеттiк орган" деген сөздермен ауыстырылсын.

      Қазақстан Республикасының
      Президентi

Назад к документу

Заңдар - Қазақстан Республикасының Әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодексіне өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы (өзгертулер 05 желтоқсан 2003) Z030000506_

Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 5 желтоқсандағы N 506 Заңы

      2001 жылғы 30 қаңтардағы Қазақстан Республикасының Әкiмшiлiк құқық бұзушылық туралы кодексiне (Қазақстан Республикасы Парламентiнің Жаршысы, 2001 ж., N 5-6, 24-құжат; N 17-18, 241-құжат; N 21-22, 281-құжат; 2002 ж., N 4, 33-құжат; N 17, 155-құжат; 2003 ж., N 1-2, 3-құжат; N 4, 25-құжат; N 5, 30-құжат; N 11, 56, 64, 68-құжаттар; N 14, 109-құжат; N 15, 122, 139-құжаттар; N 18, 142-құжат) мынадай өзгерiстер мен толықтырулар енгiзiлсiн:
      1) 35-баптың бесiншi бөлiгінiң екiншi, үшiншi, төртiншi, бесiншi абзацтары "көзделген" деген сөздiң алдынан ", 479, 480-баптарында" деген сөздермен толықтырылсын;
      2) 61-баптың бiрiншi бөлiгiнiң 7) тармақшасының мемлекеттiк тiлiндегi мәтiнi өзгерiссiз қалдырылсын;
      3) 63-бап мынадай мазмұндағы үшiншi бөлiкпен толықтырылсын:
      "3. Егер әкiмшiлiк айыппұлдар заң актiлерiнде белгіленген салық мiндеттемелерiнiң орындалмаған немесе тиiсiнше орындалмаған сомасының процентiмен көрсетiлген жағдайда, оларды бiрнеше әкiмшiлiк құқық бұзушылық жасағаны үшiн салған кезде, айыппұл әрбiр әкiмшiлiк құқық бұзушылық үшiн бөлек өндiрiлiп алынады.";
      4) 64-баптың екiншi бөлiгi "азаматтық" деген сөздiң алдынан ", залалды өз еркiмен өтеуден бас тартқан жағдайда," деген сөздермен толықтырылсын;
      5) 69-бап мынадай мазмұндағы ескертумен толықтырылсын:
      "Ескерту. Осы бөлiмнiң Ерекше бөлiмiнiң бабында көзделген белгiлi бiр әрекеттiң бiрыңғай құрамының үздiксiз жүзеге асырылуымен сипатталатын және оны анықтаған кезде аяқталмаған құқық бұзушылық созылып кеткен құқық бұзушылық деп танылады.";
      6) 84-баптың бiрiншi абзацы "Белгiленген" деген сөз кiшi әрiппен жазылып, осы сөздiң алдынан "Қылмыстық жаза қолданылатын әрекет белгiлерi жоқ," деген сөздермен толықтырылсын;
      7) 87-баптың екiншi бөлiгiнiң бiрiншi абзацы "жалақыны" деген сөзден кейiн "және өсiмпұлды" деген сөздермен толықтырылсын;
      8) 114-бап мынадай редакцияда жазылсын:
      "114-бап. Кәмелетке толмағандарға темекiнi және темекi
                бұйымдарын сату
      1. Он сегiз жасқа толмаған адамдарға темекiнi және темекi бұйымдарын сату, -
      жеке адамдарға айлық есептiк көрсеткiштiң беске дейiнгi мөлшерiнде, лауазымды адамдарға - оннан жиырмаға дейiнгi мөлшерiнде айыппұл салуға әкеп соғады.
      2. Осы баптың бiрiншi бөлiгiнде көзделген әкімшiлiк жаза қолданылғаннан кейiн бiр жыл iшiнде қайталап жасалған нақ сол әрекет, -
      жеке адамдарға айлық есептiк көрсеткiштiң онға дейiнгi мөлшерiнде, лауазымды адамдарға - жиырмадан елуге дейiнгi мөлшерiнде айыппұл салуға әкеп соғады.";
      9) 121-баптың екiншi бөлiгiнiң бiрiншi абзацы мынадай редакцияда жазылсын:
      "2. Жер асты суларын байқаушы және режимдiк ұңғыларды, су объектiлерiндегi байқаушы режимдiк тұстамаларды, су қорғау немесе су шаруашылық белгiлерiн, орман қорындағы орман орналастыру немесе орман шаруашылық белгiлерiн, маркшейдерлiк, геодезиялық және нивелирлiк пункттер мен белгiлердi жою немесе бүлдiру, - ";
      10) мынадай мазмұндағы 135-1-баппен толықтырылсын:
      "135-1-бап. Лауазымды адамның және ұйым басшысының өзiне
                  сенiп тапсырылған объектiлердiң (мүлiктiң)
                  қауiпсiздiгi мен сақталуын қамтамасыз ету
                  жөнiндегi мiндеттерiн орындамауы және (немесе)
                  тиiсiнше орындамауы

      1. Лауазымды адамның, сол сияқты мемлекеттiк орган немесе жергiлiктi өзiн-өзi басқару органы болып табылмайтын ұйым басшысының өзiне сенiп тапсырылған Қазақстан Республикасының ерекше маңызды мемлекеттiк, стратегиялық объектiлерiнiң және тiршiлiктi қамтамасыз ету объектiлерiнiң қауiпсiздiгi мен сақталуының қажеттi деңгейiн қамтамасыз ету жөнiндегi мiндеттерiн орындамауы және (немесе) тиiсiнше орындамауы, егер бұл әрекеттерде қылмыстық жаза қолданылатын әрекет белгiлерi болмаса, -
      айлық есептiк көрсеткiштiң бестен онға дейiнгi мөлшерiнде айыппұл салуға әкеп соғады.
      2. Осы баптың бiрiншi бөлiгiнде көзделген әкімшілік жаза қолданылғаннан кейiн бiр жыл iшiнде қайталап жасалған нақ сол әрекеттер, -
      айлық есептiк көрсеткiштiң оннан отызға дейiнгi мөлшерiнде айыппұл салуға әкеп соғады.";
      11) 137-бапта:
      тақырыбындағы "немесе өзге қызметпен айналысу" деген сөздерден кейiн ", сондай-ақ iс-әрекеттердi (операцияларды) жүзеге асыру" деген сөздермен толықтырылсын;
      бiрiншi бөлiкте:
      бiрiншi абзац "немесе өзге қызметпен айналысу" деген сөздерден кейiн ", сондай-ақ iс-әрекеттердi (операцияларды) жүзеге асыру" деген сөздермен толықтырылсын;
      екiншi абзацтағы "және лицензияның қолданылуын тоқтата тұрып," деген сөздер ", кәсiпкерлiк немесе өзге қызметпен лицензиясыз айналысқан жағдайда әкiмшiлiк құқық бұзушылық салдарынан алынған кiрiс (дивидендтер), ақша, бағалы қағаздар қосымша тәркiленiп," деген сөздермен ауыстырылсын;
      екiншi бөлiктiң екiншi абзацындағы "және лицензиядан айрыла отырып," деген сөздер ", кәсiпкерлiк немесе өзге қызметпен лицензиясыз айналысқан жағдайда әкiмшiлiк құқық бұзушылық салдарынан алынған кiрiс (дивидендтер), ақша, бағалы қағаздар қосымша тәркiленiп," деген сөздермен ауыстырылсын;
      12) 139-бап мынадай редакцияда жазылсын:
      "139-бап. Лицензиялау ережелерi мен нормаларын бұзу
      1. Заңдарда белгiленген лицензиялық ережелер мен нормаларды бұзу, соның iшiнде лицензияланатын қызмет түрлерiне қойылатын бiлiктiлiк талаптарына сәйкес келмеу, -
      белгiлi бiр қызмет түрiне лицензияның қолданылуы тоқтатыла тұрып, жеке тұлғаларға айлық есептік көрсеткiштiң оннан жиырмаға дейiнгi мөлшерiнде, заңды тұлғаларға - жүзден екi жүзге дейiнгi мөлшерiнде айыппұл салуға әкеп соғады.
      2. Лицензияның қолданысын тоқтата тұру мерзiмi өткеннен кейiн әкiмшiлiк жауапкершiлiкке тартуға әкеп соққан лицензиялық ережелер мен нормаларды бұзушылықтарды жоймау, -
      белгiлi бiр қызмет түрiне берiлген лицензиядан айыра отырып, жеке тұлғаларға айлық есептiк көрсеткiштiң жиырмадан қырыққа дейiнгi мөлшерiнде, заңды тұлғаларға - екi жүзден бec жүзге дейiнгi мөлшерiнде айыппұл салуға әкеп соғады.";
      13) 147-бап мынадай редакцияда жазылсын:
      "147-бап. Монополияға қарсы заңдарды бұзу
      1. Бәсекенi шектеу, жосықсыз бәсеке, рыноктағы басым (монополистiк) жағдайды терiс пайдалану, сол сияқты монополияға қарсы заңдарды өзге де бұзушылық, егер бұл әрекеттерде қылмыстық жаза қолданылатын әрекет белгiлерi болмаса және кiрiс алуға әкеп соқпаса, -
      азаматтарға айлық есептiк көрсеткiштiң елуге дейiнгi мөлшерiнде, жеке кәсіпкерлер мен лауазымды адамдарға - жүзге дейінгі мөлшерiнде, заңды тұлғаларға - бiр мыңға дейiнгi мөлшерiнде айыппұл салуға әкеп соғады.
      2. Осы баптың бiрiншi бөлiгiнде көзделген әкiмшiлiк жаза қолданылғаннан кейiн бiр жыл iшiнде қайталап жасалған нақ сол әрекеттер, -
      азаматтарға айлық есептiк көрсеткiштiң елуден жүзге дейiнгi мөлшерiнде, жеке кәсiпкерлерге және лауазымды адамдарға - жүзден төрт жүзге дейiнгi, заңды тұлғаларға - мыңнан екi мыңға дейiнгi мөлшерiнде айыппұл салуға әкеп соғады.
      3. Осы баптың бiрiншi бөлiгiнде көзделген, кiрiс алуға әкеп соққан әрекеттер, -
      әкiмшiлiк құқық бұзушылық жасау салдарынан алынған кiрiстерi, ақшалары, бағалы қағаздары тәркiлене отырып, азаматтарға айлық есептiк көрсеткiштiң елуден жүзге дейiнгi мөлшерiнде, жеке кәсiпкерлерге және лауазымды адамдарға - жүзден төрт жүзге дейiнгі мөлшерiнде, заңды тұлғаларға - мыңнан екi мыңға дейiнгi мөлшерiнде айыппұл салуға әкеп соғады.";
      14) 158-бапқа ескертудiң 1-тармағындағы "құқық қорғау органдарына" деген сөздер ", заң актiлерiне сәйкес осындай мәлiметтердi алу құқығы бар адамдарға" деген сөздермен ауыстырылсын;
      15) мынадай мазмұндағы 163-1-баппен толықтырылсын:
      "163-1-бап. Темекi бұйымының маркасын пайдалану
      Темекi бұйымдарының өздерiн немесе темекi бұйымы сатылатын немесе тасымалданатын кез келген қорапты, қаптаманы қоспағанда, өзiнде темекi бұйымының маркасы бар кез келген тауарларды тарату, көрмеге қою, сату, -
      жеке тұлғаға айлық есептiк көрсеткiштiң онға дейiнгi, лауазымды адамға - жиырмаға дейiнгi, заңды тұлғаға - елуге дейiнгi мөлшерiнде айыппұл салуға әкеп соғады.";
      16) 167-бап мынадай редакцияда жазылсын:
      "167-бап. Қазақстан Республикасының мемлекеттiк сатып алу
               туралы заңдарын бұзу
      1. Мемлекеттiк сатып алу туралы заңдарда көзделген мемлекеттiк сатып алуды жүзеге асыру тәсiлiн негiзсiз қолдану, -
      лауазымды адамдарға айлық есептiк көрсеткiштiң елуден жүзге дейiнгi мөлшерiнде айыппұл салуға әкеп соғады.
      2. Мемлекеттiк сатып алу тәсiлiн уәкiлеттi органмен келiсiп алмай, ондай келiсу заңдарда көзделген жағдайда, қолдану, -
      лауазымды адамдарға айлық есептiк көрсеткiштiң жүзден екi жүзге дейiнгi мөлшерiнде айыппұл салуға әкеп соғады.
      3. Жүргiзiлетiн мемлекеттiк сатып алу туралы конкурсты ұйымдастырушының ақпаратына заңдарда қойылған талаптарды бұзу, сол сияқты анық емес ақпарат беру, сондай-ақ мемлекеттiк сатып алу процесiнiң қатысушыларын - ықтимал өнiм берушiлердi тiркеу рәсiмдерiн бұзу, -
      лауазымды адамдарға айлық есептiк көрсеткiштiң елуге дейiнгi мөлшерiнде айыппұл салуға әкеп соғады.
      4. Ашық және жабық конкурстарды, сондай-ақ екi кезеңдiк рәсiмдер пайдаланылатын конкурстарды өткiзу кезiнде бюджеттiк қаражатты қосымша жұмсауға әкеп соқпаған мемлекеттiк сатып алу рәсiмдерiн бұзу, -
      лауазымды адамдарға айлық есептiк көрсеткiштiң елуге дейiнгi мөлшерiнде айыппұл салуға әкеп соғады.
      5. Осы баптың төртiншi бөлiгiнде көзделген бюджеттiк қаражатты қосымша жұмсауға әкеп соққан iс-әрекет (әрекетсiздiк), -
      лауазымды адамдарға айлық есептiк көрсеткiштiң елуден жүзге дейiнгi мөлшерiнде айыппұл салуға әкеп соғады.
      6. Осы баптың төртiншi бөлiгiнде көзделген бюджеттiк қаражатты iрi мөлшерде қосымша шығындауға әкеп соққан iс-әрекет (әрекетсiздiк), -
      лауазымды адамдарға айлық есептiк көрсеткiштiң жүзден екi жүзге дейiнгi мөлшерiнде айыппұл салуға әкеп соғады.
      7. Осы баптың бiрiншi - алтыншы бөлiктерiнде көзделген iс-әрекеттердi (әрекетсiздiктердi) әкiмшiлiк жаза қолданылғаннан кейiн бiр жыл iшiнде қайталап жасау, -
      лауазымды адамдарға айлық есептiк көрсеткiштiң жүзден екi жүзге дейiнгi мөлшерiнде айыппұл салуға әкеп соғады.
      Ескерту.
      1. Осы баптың бiрiншi, екiншi бөлiктерiнде аталған лауазымды адамдарды мемлекеттiк сатып алу рәсiмдерiн жүзеге асыруға жауапты конкурс ұйымдастырушысының басшысы және (немесе) оның орынбасары деп; осы баптың үшiншi бөлiгiнде аталған лауазымды адамдарды мемлекеттiк сатып алу рәсiмдерiн жүзеге асыруға жауапты конкурс ұйымдастырушысының басшысы және (немесе) оның орынбасары, сондай-ақ конкурс комиссиясының хатшысы деп түсiну керек; осы баптың төртiншi, бесiншi, алтыншы бөлiктерiнде аталған лауазымды адамдарды конкурс комиссиясының төрағасы, мүшелерi және хатшысы деп түсiну керек.
      2. Құқық бұзушылық жасау кезiндегi айлық есептiк көрсеткiштiң екi мың еселенген мөлшерiнен асатын сома осы баптың мақсаттары үшiн iрi мөлшер деп танылады.";
      17) 168-бапта:
      бiрiншi бөлiктiң бiрiншi абзацындағы "әлденеше рет" деген сөздер "табыс етпеуi, сол сияқты әлденеше рет" деген сөздермен ауыстырылсын;
      екiншi бөлiктiң бiрiншi абзацы мынадай редакцияда жазылсын:
      "2. Банктердiң, банк операцияларының жекелеген түрлерiн жүзеге асыратын ұйымдардың Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкi өздерiне жүктеген мiндеттердi ықпал етудiң шектеулi шараларын қолдану арқылы орындамауы, - ";
      бесiншi бөлiктiң бiрiншi абзацы "не" деген сөзден кейiн "банк заңдарын бұзып, сол сияқты" деген сөздермен толықтырылсын;
      18) 169-баптың екiншi бөлiгiнiң бiрiншi абзацындағы ", оның келiп түскен күнiн есептемегенде бiр операциялық күннен асырып," деген сөздер алып тасталсын;
      19) мынадай мазмұндағы 169-1-баппен толықтырылсын:
      "169-1-бап. Қазақстан Республикасының аумағында достық,
                  қола және қаржы вексельдерiн шығару
      Қазақстан Республикасының аумағында достық, қола және қаржы вексельдерiн шығару, -
      азаматтар мен лауазымды адамдарға айлық есептiк көрсеткiштiң қырықтан жетпiске дейiнгi мөлшерiнде заңды тұлғаларға - екi жүзден бес жүзге дейiнгi мөлшерiнде айыппұл салуға әкеп соғады.";
      20) 170-бапта:
      тақырыбы мынадай редакцияда жазылсын:
      "170-бап. Банкке немесе банк холдингiне iрi қатысушы
                мәртебесiн заңсыз алуға байланысты құқық бұзушылық";
      бiрiншi бөлiк "Банкке" деген сөздiң алдынан "1." деген цифрмен толықтырылсын;
      мынадай мазмұндағы екiншi бөлiкпен толықтырылсын:
      "2. Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкiнiң алдын ала келiсiмiнсiз банк холдингi мәртебесiн алу, -
      заңды тұлғаларға айлық есептiк көрсеткiштiң бiр мыңнан екi мыңға дейiнгi мөлшерiнде айыппұл салуға әкеп соғады.";
      21) мынадай мазмұндағы 170-1-баппен толықтырылсын:
      "170-1-бап. Банктердiң заңды тұлғалардың жарғылық
                  капиталдарына заңсыз қатысуына байланысты
                  бұзушылықтар
      1. Осы баптың екiншi бөлiгiнде көзделген жағдайларды қоспағанда, банктiң Қазақстан Республикасының банк заңдарының талаптарын бұзып, заңды тұлғалардың жарғылық капиталдарына қатысуы, -
      лауазымды адамдарға айлық есептiк көрсеткiштiң жүзден екi жүзге дейiнгi мөлшерiнде, заңды тұлғаларға - бес жүзден мыңға дейiнгi мөлшерiнде айыппұл салуға әкеп соғады.
      2. Банктiң Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкiнiң алдын ала рұқсатынсыз еншiлес ұйымды құруы не иемденiп алуы, -
      лауазымды адамдарға айлық есептiк көрсеткiштiң екi жүзден төрт жүзге дейiнгi мөлшерiнде, заңды тұлғаларға - бiр мыңнан екi мыңға дейiнгi мөлшерiнде айыппұл салуға әкеп соғады.";
      22) 171-бапта:
      тақырыбы "дер кезiнде" деген сөздердiң алдынан "табыс етпеуге, сол сияқты" деген сөздермен толықтырылсын;
      бiрiншi абзацта:
      "дер кезiнде табыс етпеуi" деген сөздер "табыс етпеуi, сол сияқты дер кезiнде табыс етпеуi" деген сөздермен ауыстырылсын;
      "уәкiлеттi мемлекеттiк органға" деген сөздер "Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкiне" деген сөздермен ауыстырылсын;
      23) 172-баптың бiрiншi бөлiгi мынадай редакцияда жазылсын:
      "1. Зейнетақы активтерiн инвестициялық басқаруды жүзеге асыратын ұйымның заңдарда белгiленген зейнетақы активтерiн инвестициялау тәртiбiн бұзуы, -
      лауазымды адамға айлық есептiк көрсеткiштiң төрт жүзге дейiнгi мөлшерiнде айыппұл салуға әкеп соғады.";
      24) 173-бапта:
      бiрiншi бөлiк мынадай редакцияда жазылсын:
      "1. Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының уәкiлеттi мемлекеттiк органға есеп-қисапты не сақтандыру iсi және сақтандыру қызметi туралы заңдарға сәйкес уәкiлеттi мемлекеттiк орган сұратқан өзге де ақпаратты дер кезiнде табыс етпеуi, табыс етпеуi не анық емес етiп табыс етуi, -
      айлық есептiк көрсеткiштiң отызға дейiнгi мөлшерiнде айыппұл салуға әкеп соғады.";
      екiншi бөлiктiң бiрiншi абзацы "орындамауы," деген сөздерден кейiн "сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының оны тiркеу үшiн бiрлескен қызмет туралы шартты уәкiлеттi мемлекеттiк органға табыс етпеуi не дер кезiнде табыс етпеуi, - " деген сөздермен толықтырылсын;
      төртiншi бөлiктiң бiрiншi абзацы мынадай редакцияда жазылсын:
      "4. Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының, сақтандыру брокерiнiң, сақтандыру агентiнiң мәмiлелер мен операцияларды сақтандыру iсi және сақтандыру қызметi туралы заңдарды бұза отырып жүзеге асыруы, - ";
      жетiншi бөлiктiң бiрiншi абзацындағы "лицензиялардың көшiрмесiн лайықты" деген сөздер "тиiсiнше құжаттау, құжаттарды сақтау, лицензиялардың көшiрмесiн" деген сөздермен ауыстырылсын;
      25) 187-бап мынадай редакцияда жазылсын:
      "187-бап. Ұлттық және шетелдiк валюта түрiндегi қаражатты
                шетелден қайтармау, сол сияқты импорттық мәмiлелер
                бойынша алынатын тауарды алмау не ақшаны қайтармау
      1. Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес Қазақстан Республикасының уәкiлеттi банктерiнiң шоттарына мiндеттi аударуға жататын ұлттық және шетелдiк валюта түрiндегi қаражатты шетелден қайтармау, қылмыстық жазалау әрекетiнiң белгiлерi болмаған жағдайда, -
      азаматтар мен лауазымды адамдарға айлық есептiк көрсеткiштiң жиырмадан жиырма беске дейiнгi мөлшерiнде, заңды тұлғаларға - екi жүзден бiр мыңға дейiнгi мөлшерiнде айыппұл салуға әкеп соғады.
      2. Валюта заңдарында белгiленген мерзiмде импорттық мәмiлелер бойынша оған төленген ақша сомасына баламалы тауарды алмау не ақшаны қайтармау, -
      лауазымды адамға айлық есептiк көрсеткiштiң жиырмадан жиырма беске дейiнгi мөлшерiнде, заңды тұлғаларға - екi жүзден бiр мыңға дейiнгi мөлшерiнде айыппұл салуға әкеп соғады.";
      26) 191-бапта:
      тақырыбындағы ", сондай-ақ акциялар эмиссиясына ұлттық бiрегейлендiрiлген нөмiр беру үшiн" деген сөздер алып тасталсын;
      бiрiншi абзацтағы ", сондай-ақ мемлекеттiк тiркеуге жатпайтын акциялар эмиссиясына ұлттық бiрегейлендiрiлген нөмiр беру үшiн" деген сөздер алып тасталсын;
      27) 192-баптың бiрiншi абзацындағы "рыногына кәсiби қатысушыларға" деген сөздер "рыногы субъектiлерiне" деген сөздермен ауыстырылсын;
      28) 193-баптың бiрiншi бөлiгiнiң бiрiншi абзацындағы ", бағалы қағаздар эмиссиясына ұлттық бiрегейлендiрiлген нөмiр беру үшiн" деген сөздер алып тасталсын;
      29) 194-бапта:
      тақырыбы мынадай редакцияда жазылсын:
      "194-бап. Бағалы қағаздарды ұстаушылар құқықтарының бұзылуы";
      мынадай мазмұндағы екiншi бөлiкпен толықтырылсын:
      "2. Эмитенттiң лауазымды адамдарының облигациялар бойынша сыйақы төлеудiң және (немесе) оларды өтеудiң заңдарда белгiленген тәртiбiн бұзуы, -
      айлық есептiк көрсеткiштiң елуден екi жүзге дейiнгi мөлшерiнде айыппұл салуға әкеп соғады.";
      30) 196-баптың бiрiншi абзацындағы "эмитентiнiң немесе" деген сөздер алып тасталсын;
      31) 197-баптың тақырыбы мен мәтiнiндегi "орналастыру" деген сөз "орналастыру және өтеу" деген сөздермен ауыстырылсын;
      32) мынадай мазмұндағы 197-1-баппен толықтырылсын:
      "197-1-бап. Бағалы қағаздар рыногына кәсiби қатысушының және
                  бағалы қағаздармен сауда ұйымдастырушының олардың
                  қызметiне заңдарда белгiленген талаптарды бұзуы
      Бағалы қағаздар рыногына кәсiби қатысушының және бағалы қағаздармен сауда ұйымдастырушының олардың қызметiне заңдарда белгiленген талаптарды әлденеше рет (қатарынан күнтiзбелiк айлар iшiнде екi және одан да көп) бұзуы, -
      айлық есептiк көрсеткiштiң үш жүзге дейiнгi мөлшерiнде айыппұл салуға әкеп соғады.";
      33) мынадай мазмұндағы 205-1-баппен толықтырылсын:
      "205-1-бап. Арнаулы салық салу режимiн қолданған кезде
                  қызметтi заңсыз жүзеге асыру
      Арнаулы салық салу режимiн қолданған кезде қызметтi Қазақстан Республикасының заң актiлерiнде осы режим үшiн көзделген шарттарды бұза отырып жүзеге асыру, -
      жеке кәсiпкерлерге айлық есептiк көрсеткiштiң оннан жиырмаға дейiнгi мөлшерiнде, заңды тұлғаларға - жиырмадан қырыққа дейiнгi мөлшерiнде айыппұл салуға әкеп соғады.";
      34) 206-бапта:
      бiрiншi бөлiктiң екiншi абзацы "он процентi" деген сөздерден кейiн ", бiрақ жиырма айлық есептiк көрсеткiштен кем емес" деген сөздермен толықтырылсын;
      екiншi бөлiктiң екiншi абзацы "елу процентi" деген сөздерден кейiн ", бiрақ қырық айлық есептiк көрсеткiштен кем емес" деген сөздермен толықтырылсын;
      35) мынадай мазмұндағы 208-1-баппен толықтырылсын:
      "208-1-бап. Салық және бюджетке төленетiн басқа да мiндеттi
                  төлемдердiң есептелген (үстеп есептелген)
                  сомасын төлеуден жалтару
      Салық және бюджетке төленетiн басқа да мiндеттi төлемдер бойынша Қазақстан Республикасының заң актiлерiнде белгiленген берешектi төлеу мерзiмiнен тоқсан күннен асқан берешегi болған жағдайда, салық төлеушiнiң касса не үшiншi тұлғалардың банк шоты арқылы өзара есеп айырысуды жүзеге асыруы арқылы салық және бюджетке төленетiн басқа да мiндеттi төлемдердiң есептелген (үстеп есептелген) сомасын төлеуден жалтару, егер бұл әрекетте қылмыстық жаза қолданатын әрекет белгiлерi болмаса, -
      жеке тұлғаларға айлық есептiк көрсеткiштiң оннан жиырмаға дейiнгi мөлшерiнде, лауазымды адамдарға - жиырмадан елуге дейiнгi мөлшерiнде, жеке кәсiпкерлер мен заңды тұлғаларға - жүргiзiлген есеп айырысу сомасының елу процентi мөлшерiнде айыппұл салуға әкеп соғады.";
      36) 209-бапта:
      бiрiншi бөлiкте:
      екiншi абзацта:
      "жеке кәсiпкерлерге және" деген сөздер алып тасталсын;
      "заңды тұлғаларға" деген сөздер "жеке кәсiпкерлерге және заңды тұлғаларға" деген сөздермен ауыстырылсын;
      "төленбеген" деген сөз "үстеп есептелген" деген сөздермен ауыстырылсын;
      төртiншi бөлiктiң бiрiншi абзацындағы "есептелген аванстық төлемдер сомасынан елу" деген сөздер "төленген аванстық төлемдер сомасынан он" деген сөздермен ауыстырылсын;
      бесiншi бөлiктiң бiрiншi абзацындағы "есептелген аванстық" деген сөздер "төленген аванстық" деген сөздермен ауыстырылсын;
      мынадай мазмұндағы алтыншы бөлiкпен толықтырылсын:
      "6. Бюджетпен патент негiзiнде есеп айырысуды жүргiзетiн ауыл шаруашылық өнiмiн өндiрушi-заңды тұлғаның патент құнының есебiне кiретiн салық сомасын кемiтiп көрсетуi, -
      патент құнының есебi кезiнде азайтылмай, кемiтiп көрсетiлген салық сомасының елу процентi мөлшерiнде айыппұл салуға әкеп соғады.";
      ескертудiң 2-тармағындағы "Бiрiншi" деген сөз "Екiншi" деген сөзбен ауыстырылсын;
      37) 210-бапта:
      бiрiншi бөлiкте:
      бiрiншi абзац "Салық агенттерiнiң" деген сөздерден кейiн "және өзге де уәкiлеттi органдардың (ұйымдардың)" деген сөздермен толықтырылсын;
      екiншi абзацта:
      "жеке кәсiпкерлерге" деген сөздерден кейiн ", лауазымды адамдарға" деген сөздермен толықтырылсын;
      "аударылмаған" деген сөз "ұстап қалмаған" деген сөзбен ауыстырылсын;
      екiншi бөлiктiң екiншi абзацы "жеке кәсiпкерлерге" деген сөздерден кейiн ", лауазымды тұлғаларға" деген сөздермен толықтырылсын;
      38) 211-бапқа ескерту "салық төлеушi" деген сөздерден кейiн ", сол сияқты жұмыстар орындауды, қызметтер көрсетудi, тауарлар жөнелтудi нақты жүргiзбеген тұлға" деген сөздермен толықтырылсын;
      39) 213-бапта:
      бiрiншi бөлiктiң екiншi абзацы "жиырмадан қырыққа дейiнгi мөлшерiнде" деген сөздерден кейін ", заңды тұлғаларға - жүзден екi жүзге дейiнгi мөлшерiнде" деген сөздермен толықтырылсын;
      екiншi бөлiктiң екiншi абзацы "қырықтан жүзге дейiнгi мөлшерiнде" деген сөздерден кейiн ", заңды тұлғаларға - бес жүзден мыңға дейiнгi мөлшерiнде" деген сөздермен толықтырылсын;
      40) 215-баптың екiншi бөлiгi бiрiншi абзацының қазақ тiлiндегi мәтiнiнде "төленген" деген сөз өзгерiссiз қалдырылсын;
      41) 217-баптың бiрiншi бөлiгiнiң төртiншi абзацындағы "төлем құжаттарын (вексельдi қоспағанда), салық төлеушiнiң тiркеу нөмiрiн табыс етпей" деген сөздер "төлем құжаттарында (вексельдi қоспағанда) салық төлеушiнiң тiркеу нөмiрiн қоймай" деген сөздермен ауыстырылсын;
      42) мынадай мазмұндағы 225-1-баппен толықтырылсын:
      "225-1-бап. Электр желiлерi мен жылу желiлерiнiң күзет
                  аймақтарында жұмыстар жүргiзу
      Қарамағында электр және жылу желiлерi бар ұйымдардың келiсiмiнсiз электр және жылу желiлерiнiң күзет аймақтарында құрылыс, монтаж, жер қазу, тиеу-түсiру жұмыстарын, ұңғымалар мен шурфтарды салуға байланысты iздестiру жұмыстарын жүргiзу, алаңдарды, автомобиль көлiгiнiң тұрақтарын жайластыру, базарларды орналастыру, материалдарды қоймаға салу, қоршаулар мен дуалдар соғу, күйдiргiш коррозиялы заттар мен жанар-жағармай материалдарын шығарып тастау мен төгу, -
      азаматтарға айлық есептiк көрсеткiштiң екiден онға дейiнгi мөлшерiнде, жеке кәсiпкерлер мен лауазымды адамдарға - оннан жиырмаға дейiнгi мөлшерiнде, заңды тұлғаларға - жүзге дейiнгi мөлшерiнде айыппұл салуға әкеп соғады.";
      43) 240-бапта:
      тақырыбы мынадай редакцияда жазылсын:
      "240-бап. Қоршаған ортаны қорғау жөнiндегi санитариялық-
                эпидемиологиялық және экологиялық талаптарды бұзу";
      бiрiншi және екiншi бөлiктердiң бiрiншi абзацында "және өзге де" деген сөздер ", санитариялық-эпидемиологиялық және" деген сөздермен ауыстырылсын;
      44) 242-баптың бiрiншi абзацы "табиғат қорғау" деген сөздерден кейiн "және санитариялық-эпидемиологиялық" деген сөздермен толықтырылсын;
      45) 243-бап мынадай редакцияда жазылсын:
      "243-бап. Атмосфераға шығарындыларды, сарқынды суды ағызуды
                жол берiлетiн шектi нормативтерден асырып жiберу,
                не рұқсат алмай ластаушы заттарды шығару, сарқынды
                суды ағызу, өндiрiс қалдықтарын орналастыру және
                тұтыну
      Шығарындыларды, ағындыны, зиянды физикалық әсердi жол берiлетiн шектi нормативтерден асырып жiберу, сондай-ақ осыған арнайы уәкiлеттi мемлекеттiк органдардың рұқсатын алмай ластаушы заттарды атмосфераға шығару, сарқынды суды ағызу, өндiрiс қалдықтарын орналастыру және тұтыну, егер бұл әрекеттерде қылмыстық жаза қолданылатын әрекет белгiлерi болмаса, -
      лауазымды адамдарға айлық есептiк көрсеткiштiң жиырмаға дейiнгi мөлшерiнде, заңды тұлғаларға - жүзге дейiнгi мөлшерiнде айыппұл салуға әкеп соғады.";
      46) 246-бапта:
      бiрiншi бөлiк "Шығарылған" деген сөздiң алдынан "1." деген цифрмен толықтырылсын;
      мынадай мазмұндағы екiншi бөлiкпен толықтырылсын:
      "2. Осы баптың бiрiншi бөлiгiнде көзделген әкiмшiлiк жаза қолданылғаннан кейiн бiр жыл iшiнде қайталап жасалған нақ сол iс-әрекеттер, -
      лауазымды адамдарға айлық есептiк көрсеткiштiң жиырма беске дейiнгi мөлшерiнде, заңды тұлғаларға - екi жүз елуге дейiнгi мөлшерiнде айыппұл салуға әкеп соғады.";
      47) 247-бапта:
      бiрiншi бөлiк "Шығарылған" деген сөздiң алдынан "1." деген цифрмен толықтырылсын;
      мынадай мазмұндағы екiншi бөлiкпен толықтырылсын:
      "2. Осы баптың бiрiншi бөлiгiнде көзделген әкiмшiлiк жаза қолданылғаннан кейiн бiр жыл iшiнде қайталап жасалған нақ сол iс-әрекеттер, -
      айлық есептiк көрсеткiштiң онға дейiнгi мөлшерiнде айыппұл салуға әкеп соғады.";
      48) 256-баптың бiрiншi абзацы "Азаматтардың" деген сөзден кейiн "және заңды тұлғалардың" деген сөздермен толықтырылсын;
      49) 283-бап мынадай редакцияда жазылсын:
      "283-бап. Ағаштар мен бұталарды заңсыз кесу
                және зақымдау
      1. Ағаштар мен бұталарды, сондай-ақ орман қорына кiрмейтiн және кесуге тыйым салынған ағаштар мен бұталарды, қылмыстық жазалау әрекетiнiң белгiлерi жоқ заңсыз кесу және зақымдау, -
      заңсыз кесiлген ағаштар мен бұталар, көлiк құралдары мен аталған құқық бұзушылықты жасау құралы болған өзге де заттары тәркiленiп немесе онсыз, азаматтарға айлық есептiк көрсеткiштiң жиырма беске дейiнгi мөлшерiнде, лауазымды адамдарға - елуге дейiнгi мөлшерiнде, заңды тұлғаларға - екi жүз елуге дейiнгi мөлшерiнде айыппұл салуға әкеп соғады.
      2. Орман питомниктерi мен плантацияларындағы орман дақылдарын, себiндiлердi не көшеттердi, сондай-ақ көктеп шыққан табиғи өскiндердi, жас шыбықтарды, сондай-ақ орманды қалпына келтiруге арналған алаңдардағы өздiгiнен көктеген өскiндердi жою немесе зақымдау, -
      азаматтарға айлық есептiк көрсеткiштiң жиырма беске дейiнгi мөлшерiнде, лауазымды адамдарға - елуге дейiнгi мөлшерiнде, заңды тұлғаларға - жүзге дейiнгi мөлшерiнде айыппұл салуға әкеп соғады.
      3. Қылмыстық жазалау әрекетiнiң белгiлерi жоқ, осы баптың бiрiншi және екiншi бөлiктерiнде көзделген, ерекше қорғалатын табиғи аумақтарда жасалған iс-әрекеттер, -
      заңсыз кесiлген ағаштар мен бұталар, көлiк құралдары мен аталған құқық бұзушылықты жасау құралы болған өзге де заттары тәркiленiп нeмece онсыз, азаматтарға айлық есептiк көрсеткiштiң жиырма бестен жүзге дейiнгi мөлшерiнде, лауазымды адамдарға - елуден төрт жүзге дейінгі мөлшерiнде,
      заңды тұлғаларға - екi жүзден екi мыңға дейiнгі мөлшерiнде айыппұл салуға әкеп соғады.";
      50) 284-бапта:
      бiрiншi бөлiктiң екiншi абзацында:
      "беске дейiнгi" деген сөздер "онға дейiнгi" деген сөздермен ауыстырылсын;
      "жиырмаға дейiнгi" деген сөздер "жиырма беске дейiнгi" деген сөздермен ауыстырылсын;
      екiншi бөлiктiң екiншi абзацындағы "онға дейiнгi" деген сөздер "жиырма беске дейiнгi" деген сөздермен ауыстырылсын;
      мынадай мазмұндағы үшiншi бөлiкпен толықтырылсын:
      "3. Қылмыстық жаза қолданылатын әрекет белгiлерi жоқ, осы баптың бiрiншi және екiншi бөлiктерiнде көзделген, ерекше қорғалатын табиғи аумақтарда жасалған iс-әрекеттер, -
      азаматтарға айлық есептiк көрсеткiштiң екi жүзге дейiнгi мөлшерiнде, лауазымды адамдарға - төрт жүзге дейiнгi мөлшерiнде, заңды тұлғаларға - екi мыңға дейiнгi мөлшерiнде айыппұл салуға әкеп соғады.";
      51) 285-бап мынадай редакцияда жазылсын:
      "285-бап. Кесiлетiн орман қорын пайдаланудың, сүректер
                дайындау мен әкетудiң, шайыр мен ағаш шырындарын,
                екiншi дәрежелi орман материалдарын алудың
                белгiленген тәртiбiн бұзу
      1. Кесiлетiн орман қорын пайдаланудың, сүректер дайындау мен әкетудiң, шайыр мен ағаш шырындарын, екiншi дәрежелi орман материалдарын алудың белгiленген тәртiбiн бұзу, -
      азаматтарға айлық есептiк көрсеткiштiң онға дейiнгi мөлшерiнде, лауазымды адамдарға - жиырмаға дейiнгi мөлшерiнде, заңды тұлғаларға - жүзге дейiнгi мөлшерiнде айыппұл салуға әкеп соғады.
      2. Ерекше қорғалатын табиғи аумақтарда жасалған нақ сол iс-әрекеттер, -
      азаматтарға айлық есептiк көрсеткiштiң үштен он беске дейiнгi мөлшерiнде, лауазымды адамдарға - алпысқа дейiнгi мөлшерiнде, заңды тұлғаларға - үш жүзге дейiнгi мөлшерiнде айыппұл салуға әкеп соғады.";
      52) 286-бапта:
      тақырыбы мынадай редакцияда жазылсын:
      "286-бап. Орман қорының және ерекше қорғалатын табиғи
                аумақтардың уақытша алынып отырған учаскелерiн
                қайтару мерзiмдерiн бұзу";
      бiрiншi бөлiк "Орман" деген сөздiң алдынан "1." деген цифрмен толықтырылсын:
      мынадай мазмұндағы екiншi бөлiкпен толықтырылсын:
      "2. Ерекше қорғалатын табиғи аумақтарда жасалған нақ сол iс-әрекеттер, -
      азаматтарға айлық есептiк көрсеткiштiң үштен онға дейiнгi мөлшерiнде, лауазымды адамдарға - елуге дейiнгi мөлшерiнде, заңды тұлғаларға - елуден үш жүзге дейiнгi мөлшерiнде айыппұл салуға әкеп соғады.";
      53) 287-бап мынадай мазмұндағы төртiншi бөлiкпен толықтырылсын:
      "4. Осы баптың бiрiншi - үшiншi бөлiктерiнде көзделген, ерекше қорғалатын табиғи аумақтарда жасалған iс-әрекеттер, -
      азаматтарға айлық есептiк көрсеткiштiң жиырмаға дейiнгi мөлшерiнде, лауазымды адамдарға - елуге дейiнгi мөлшерiнде айыппұл салуға әкеп соғады.";
      54) 289-бапта:
      екiншi бөлiктiң екiншi абзацы "жиырмаға дейiнгi мөлшерiнде" деген сөздерден кейiн ", заңды тұлғаларға - төрт жүзге дейiнгi мөлшерiнде" деген сөздермен толықтырылсын;
      мынадай мазмұндағы төртiншi бөлiкпен толықтырылсын:
      "4. Осы баптың бiрiншi - үшiншi бөлiктерiнде көзделген, ерекше қорғалатын табиғи аумақтарда жасалған iс-әрекеттер, -
      азаматтарға айлық есептiк көрсеткiштiң жиырмаға дейiнгi мөлшерiнде, лауазымды aдaмдapғa - елуге дейiнгі мөлшерiнде, заңды тұлғаларға алты жүзге дейiнгi мөлшерiнде айыппұл салуға әкеп соғады.";
      55) 290-бапта:
      бiрiншi бөлiк "Орманды" деген сөздiң алдынан "1." деген цифрмен толықтырылсын;
      мынадай мазмұндағы екiншi бөлiкпен толықтырылсын:
      "2. Ерекше қорғалатын табиғи аумақтарда жасалған нақ сол iс-әрекеттер, -
      азаматтарға айлық есептiк көрсеткiштiң жиырмаға дейiнгi мөлшерiнде, лауазымды адамдарға - елуге дейiнгi мөлшерiнде, заңды тұлғаларға - үш жүзге дейiнгi мөлшерiнде айыппұл салуға әкеп соғады.";
      56) 291-бапта:
      бiрiншi бөлiк "Орманның" деген сөздiң алдынан "1." деген цифрмен толықтырылсын;
      мынадай мазмұндағы екiншi бөлiкпен толықтырылсын:
      "2. Ерекше қорғалатын табиғи аумақтарда жасалған нақ сол iс-әрекеттер, -
      азаматтарға айлық есептiк көрсеткiштiң отызға дейiнгi мөлшерiнде, лауазымды адамдарға - жүз елуге дейiнгi мөлшерiнде, заңды тұлғаларға - мыңға дейiнгi мөлшерiнде айыппұл салуға әкеп соғады.";
      57) 293-бапта:
      тақырыбындағы және бiрiншi абзацтағы "дайындау" деген сөз "дайындауға жол беру" деген сөздермен ауыстырылсын;
      екiншi абзац мынадай редакцияда жазылсын:
      "лауазымды адамдарға айлық есептiк көрсеткiштiң төрт жүзге дейiнгi мөлшерiнде айыппұл салуға әкеп соғады.";
      58) 294-бапта:
      бiрiншi бөлiк "Өсiмдiк" деген сөздiң алдынан "1." деген цифрмен толықтырылсын;
      мынадай мазмұндағы екiншi бөлiкпен толықтырылсын:
      "2. Ерекше қорғалатын табиғи аумақтарда жасалған нақ сол iс-әрекеттер, -
      азаматтарға айлық есептiк көрсеткiштiң он беске дейiнгi мөлшерiнде, лауазымды адамдарға - алпысқа дейiнгi мөлшерінде, заңды тұлғаларға - үш жүзге дейiнгi мөлшерiнде айыппұл салуға әкеп соғады.";
      59) 295-бапта:
      бiрiншi бөлiк "Өсiмдiктер" деген сөздiң алдынан "1." деген цифрмен толықтырылсын;
      мынадай мазмұндағы екiншi бөлiкпен толықтырылсын:
      "2. Ерекше қорғалатын табиғи аумақтарда жасалған нақ сол iс-әрекеттер, -
      азаматтарға ескерту жасауға немесе айлық есептiк көрсеткiштiң жиырма беске дейiнгi мөлшерiнде, лауазымды адамдарға - алпысқа дейiнгi мөлшерiнде, заңды тұлғаларға - үш жүзге дейiнгi мөлшерiнде айыппұл салуға әкеп соғады.";
      60) 297-бап мынадай редакцияда жазылсын:
      "297-бап. Селекциялық-тұқым шаруашылығы объектiлерiн
                зақымдау немесе жою
      Селекциялық-тұқым шаруашылығы объектiлерiн: географиялық дақылдарды, артықшылығы бар екпелердi, артықшылығы бар ағаштарды, артықшылығы бар ағаштардың сынақ дақылдарын, клондар мұрағатын, тұқымдық орман алқаптарын, тұқымдық орманның тұрақты учаскелерiн зақымдау немесе жою, -
      азаматтарға ескерту жасауға немесе айлық есептiк көрсеткiштiң бестен он беске дейiнгi мөлшерiнде, лауазымды адамдарға - жүзге дейiнгi мөлшерiнде, заңды тұлғаларға - төрт жүзге дейiнгi мөлшерiнде айыппұл салуға әкеп соғады.";
      61) 298-бап мынадай редакцияда жазылсын:
      "298-бап. Заңсыз аң аулау, жануарлар дүниесiн пайдалану
      1. Қылмыстық жаза қолданылатын әрекет белгiлерi жоқ, аң аулау ережелерiн, сондай-ақ жануарлар дүниесiн пайдаланудың басқа да түрлерiн жүзеге асыру ережелерiн бұзу, -
      азаматтарға ескерту жасауға немесе айлық есептiк көрсеткiштiң екiден онға дейiнгi мөлшерiнде, лауазымды адамдарға - елуге дейiнгi мөлшерiнде, заңды тұлғаларға - жиырмадан жүзге дейiнгi мөлшерiнде айыппұл салуға әкеп соғады.
      2. Қылмыстық жаза қолданылатын әрекет белгiлерi жоқ, аң аулау ережелерiн өрескел бұзу (тиiстi рұқсатсыз немесе тыйым салынған жерлерде не тыйым салынған мерзiмдерде тыйым салынған құралдармен немесе әдiстермен аң аулау), -
      жануарларды аулау құралдары, көлiк құралдары және аталған құқық бұзушылықты жасау құралы болған өзге де заттары тәркiленiп немесе онысыз, азаматтарға айлық есептiк көрсеткiштiң он беске дейiнгi мөлшерiнде, лауазымды адамдарға - жетпiс беске дейiнгi мөлшерiнде, заңды тұлғаларға - екi жүзге дейiнгi мөлшерiнде айыппұл салуға не екi жылға дейiнгi мерзiмге аң аулау құқығынан айыруға әкеп соғады.
      3. Осы баптың бiрiншi және екiншi бөлiктерiнде көзделген, ерекше қорғалатын табиғи аумақтарда жасалған iс-әрекеттер, -
      құқық бұзушылықты жасау құралы нeмece тiкелей құқық бұзушылық объектiсi болған заттары тәркiленiп немесе онысыз, азаматтарға айлық есептiк көрсеткiштiң жүзге дейiнгi мөлшерiнде, лауазымды адамдарға - екi жүзге дейiнгi мөлшерiнде, заңды тұлғаларға мыңға дейiнгi мөлшерiнде айыппұл салуға не екi жылға дейiнгi мерзiмге аң аулау құқығынан айыруға әкеп соғады.";
      62) мынадай мазмұндағы 298-1-баппен толықтырылсын:
      "298-1-бап. Балық аулау және балық қорларын қорғау
                  ережелерiн бұзу
      1. Қылмыстық жаза қолданылатын әрекет белгiлерi жоқ, балық аулау ережелерiн, сондай-ақ су жануарларын пайдаланудың басқа да түрлерiн жүзеге асыру ережелерiн бұзу, -
      азаматтарға айлық есептiк көрсеткiштiң онға дейiнгi мөлшерiнде, лауазымды адамдарға - елуге дейiнгi мөлшерiнде, заңды тұлғаларға - жүзге дейiнгi мөлшерiнде айыппұл салуға әкеп соғады.
      2. Қылмыстық жаза қолданылатын әрекет белгiлерi жоқ, балық аулау ережелерiн (тыйым салынған мерзiмдерде тыйым салынған құралдармен немесе тәсiлдермен, тыйым салынған жерлерде балықты өнеркәсiптiк жолымен аулау және балық аулау), сондай-ақ су жануарларын пайдаланудың басқа да түрлерiн жүзеге асыру ережелерiн өрескел бұзу, -
      құқық бұзушылық жасау құралы немесе тікелей құқық бұзушылық объектiсi болған заттары тәркiленiп немесе онысыз, азаматтарға айлық есептiк көрсеткiштiң жиырмаға дейiнгi мөлшерiнде, лауазымды адамдарға - жүзге дейiнгi мөлшерiнде, заңды тұлғаларға - екi жүзге дейiнгi мөлшерiнде айыппұл салуға әкеп соғады.
      3. Балықты бас саға құрылыстарына түсiп кетуден қорғау үшiн арнайы қондырғылар салмай, балық шаруашылығы су қоймаларынан су алу, - азаматтарға айлық есептiк көрсеткiштiң онға дейiнгi мөлшерiнде, лауазымды адамдарға - елуге дейiнгi мөлшерiнде, заңды тұлғаларға - екi жүзге дейiнгi мөлшерiнде айыппұл салуға әкеп соғады.";
      63) 20-тараудың тақырыбы мынадай редакцияда жазылсын:
      "20-тарау. Карантиндiк ережелер, астық рыногы және астық
                 сақтау, тұқым шаруашылығы және ветеринариялық
                 қадағалау саласындағы әкiмшiлiк құқық бұзушылық";
      64) мынадай мазмұндағы 309-1 және 309-2-баптармен толықтырылсын:
      "309-1-бап. Астықты сақтау және өткiзу жөнiндегi қызметтi
                  жүйеге асыру кезiндегi құқық бұзушылық
      1. Заңдарда тыйым салынған не астық қабылдау кәсiпорнының құқық қабiлеттiлiгi шегiнен тысқары операциялар мен мәмiлелердi жүзеге асыру, -
      белгiлi бiр қызмет түрiне лицензияның қолданылуын тоқтата тұрып не онысыз, лауазымды адамдарға айлық есептiк көрсеткiштiң үш жүзден төрт жүзге дейiнгi мөлшерiнде, заңды тұлғаларға - бес жүзден мыңға дейiнгi мөлшерiнде айыппұл салуға әкеп соғады.
      2. Астық қабылдау кәсiпорнының өзi берген астық қолхаттарынан туындайтын мiндеттемелерiн орындамауы, сондай-ақ астықты сан-сапа жағынан есепке алу мен астықты сақтау жөнiндегi нормативтiк құқықтық актiлердi бұзуы, -
      заңды тұлғаларға айлық есептiк көрсеткiштiң бес жүзден мыңға дейiнгi мөлшерiнде айыппұл салуға әкеп соғады.
      3. Осы баптың екiншi бөлiгiнде көзделген, әкімшілік жаза қолданылғаннан кейiн бiр жыл iшiнде қайталап жасалған iс-әрекеттер, -
      заңды тұлғаларға айлық есептік көрсеткіштің мыңнан eкi мыңға дейiнгi мөлшерiнде айыппұл салуға әкеп соғады.
      4. Астық қабылдау кәсiпорнының астық операциясы есебiнiң белгiленген тәртiбiн бұзуы, сол сияқты астықты иелерiнен сақтауға қабылдаған немесе иелерiне берген кездегi астық сапасының көрсеткiштерiн бұрмалауы, -
      лауазымды адамдарға айлық есептiк көрсеткiштiң үш жүзден төрт жүзге дейiнгi мөлшерiнде, заңды тұлғаларға - бес жүзден бiр мыңға дейiнгi мөлшерiнде айыппұл салуға әкеп соғады.
      5. Астық қабылдау кәсiпорындарының заңдарда белгiленген құжаттарды жасамауы, сол сияқты дер кезiнде жасамауы, -
      лауазымды адамдарға айлық есептiк көрсеткiштiң бестен онға дейiнгi мөлшерiнде, заңды тұлғаларға - елуден жүзге дейiнгi мөлшерiнде айыппұл салуға әкеп соғады.
      6. Экспорт және импорт кезiнде астықты iшкi рынокта тиiстi сапа сертификаттарынсыз өткiзу, -
      азаматтарға айлық есептiк көрсеткiштiң бестен онға дейiнгi мөлшерiнде, лауазымы адамдарға - оннан елуге дейiнгi мөлшерiнде, заңды тұлғаларға - елуден екi жүзге дейiнгi мөлшерiнде айыппұл салуға әкеп соғады.
      7. Мемлекеттiк ресурстар астығын сақтаушы астық қабылдау кәсiпорындарының астықтың кез келген мөлшерiн тиеп жөнелтуi, сол сияқты оны көлiк ұйымдарының уәкiлеттi органмен алдын ала келiспей әкетуi, -
      айлық есептiк көрсеткiштiң екi жүзден бес жүзге дейiнгi мөлшерiнде айыппұл салуға әкеп соғады.
      8. Осы баптың жетiншi бөлiгiнде көзделген, әкiмшiлiк жаза қолданылғаннан кейiн бiр жыл iшiнде қайталап жасалған iс-әрекеттер, -
      айлық есептiк көрсеткiштiң бес жүзден жетi жүзге дейiнгi мөлшерiнде айыппұл салуға әкеп соғады.
      9. Уақытша басқару жөнiндегi комиссия немесе уақытша әкiмшiлiк мүшелерiнiң астық қабылдау кәсiпорнына уақытша басқаруды жүргiзу кезеңiнде заңдарды астық қабылдау кәсiпорнына материалдық залал келтiрiп бұзуы, -
      лауазымды адамдарға айлық есептiк көрсеткiштiң елуден жүзге дейiнгi мөлшерiнде айыппұл салуға әкеп соғады.

      309-2-бап. Тұқым шаруашылығы саласындағы кәсiпкерлiк
                 қызметтi жүзеге асыру кезiндегi құқық бұзушылық
      1. Егiске арналған тұқымды өндiру, өткiзу және пайдалану жөнiндегi қызметтi Қазақстан Республикасының заңдарында белгiленген тәртiптi бұза отырып жүзеге асыру, -
      жеке тұлғаларға ескерту жасауға немесе айлық есептiк көрсеткiштiң бестен онға дейiнгi мөлшерiнде, лауазымды адамдарға - оннан жиырма беске дейiнгi мөлшерiнде, заңды тұлғаларға - жиырма бестен елуге дейiнгi мөлшерiнде айыппұл салуға әкеп соғады.
      2. Тұқымдардың сорттық және егiстiк сапаларын айқындау жөнiнде қызмет көрсетушi аттестатталған жеке және заңды тұлғалардың тұқым сапасына сараптама жөнiндегi нормативтiк құқықтық актiлердiң талаптарын бұзуы, -
      жеке тұлғаларға ескерту жасауға немесе айлық есептiк көрсеткiштiң бестен онға дейiнгi мөлшерiнде, заңды тұлғаларға - елуден бес жүзге дейiнгi мөлшерiнде айыппұл салуға әкеп соғады.
      3. Аттестатталған жеке және заңды тұлғалардың тұқым шаруашылығы саласындағы қызметке қойылатын заңдарда белгiленген бiлiктiлiк талаптарын бұзуы, -
      жеке тұлғаларға ескерту жасауға немесе айлық есептiк көрсеткiштiң оннан жиырмаға дейiнгi мөлшерiнде, заңды тұлғаларға - жүзден екi жүзге дейiнгi мөлшерiнде айыппұл салуға әкеп соғады.
      4. Осы баптың үшiншi бөлiгiнде көзделген, әкiмшiлiк жаза қолданылғаннан кейiн бiр жыл iшiнде қайталап жасалған әрекеттер, -
      субъектiлердiң тұқым шаруашылығы саласындағы қызметтi жүзеге асыру құқығын куәландыратын аттестаттау туралы куәлiгiнен айыруға әкеп соғады.";
      65) 310-баптың 9) тармақшасының мемлекеттiк тiлдегi мәтiнi өзгерiссiз қалдырылсын;
      66) 312-бап мынадай мазмұндағы ескертумен толықтырылсын:
      "Ескерту. Осы бапқа қатысты қолданыста әкiмшiлiк құқық бұзушылық жасаған кездегi елу айлық есептiк көрсеткiштен асатын сома елеулi мөлшердегi залал деп танылады.";
      67) 313-бап мынадай мазмұндағы ескертумен толықтырылсын:
      "Ескерту. Осы Кодекстiң осы бабына қатысты қолданыста әкiмшiлiк құқық бұзушылық жасаған кездегi жүз айлық есептiк көрсеткiштен асатын сома iрi мөлшер болып табылады.";
      68) мынадай мазмұндағы 319-1-баппен толықтырылсын:
      "319-1-бап. Есiрткi құралдарын, психотроптық заттарды және
                  прекурсорларды өткiзу мен тұтынудың жолын кесуге
                  шаралар қолданбау
      1. Көңiл көтеру ұйымдары лауазымды адамының және (немесе) меншiк иесiнiң есiрткi құралдарын, психотроптық заттарды және прекурсорларды өткiзу мен медициналық тұрғыдан тыс тұтынудың жолын кесуге шаралар қолданбауы, -
      қызметi тоқтатыла тұрып не онысыз, лауазымды адамдарға және (немесе) меншiк иелерiне айлық есептiк көрсеткiштiң елуден екi жүзге дейiнгi мөлшерiнде, заңды тұлғаларға - бес жүзден бiр мыңға дейiнгi мөлшерiнде айыппұл салуға әкеп соғады.
      2. Осы баптың бiрiншi бөлiгiнде көзделген, әкiмшiлiк жаза қолданылғаннан кейiн бiр жыл iшiнде қайталап жасалған нақ сол әрекеттер, -
      лауазымды адамдарға және (немесе) меншiк иелерiне жеке кәсiпкерлiк қызметiне тыйым салынып не онысыз, айлық есептiк көрсеткiштiң екi жүзден төрт жүзге дейiнгi мөлшерiнде заңды тұлғаларға - заңды тұлғаның қызметiне тыйым салынып не онысыз, бiр мыңнан екi мыңға дейiнгi мөлшерiнде айыппұл салуға әкеп соғады.";
      69) 320-баптың екiншi бөлiгiнiң бiрiншi абзацындағы "Кәмелетке" деген сөз кiшi әрiппен жазылып, осы сөздiң алдынан "16 жасқа дейiнгi" деген сөздермен толықтырылсын;
      70) 323-бапта:
      тақырыбы "ережелердi және нормаларды" деген сөздерден кейiн ", сондай-ақ гигиеналық нормативтердi" деген сөздермен толықтырылсын;
      бiрiншi абзац "ережелердi және нормаларды" деген сөздерден кейiн ", сондай-ақ гигиеналық нормативтердi" деген сөздермен толықтырылсын;
      71) 333-бап мынадай редакцияда жазылсын:
      "333-бап. Тыныштықты бұзу
      Азаматтардың қалыпты демалысы мен тыныштығына кедергi келтiретiн, түнгi уақыттағы (сағат 23-тен таңғы 6-ға дейiн) тыныштықты бұзу, соның iшiнде тұрғын үй-жайларда және олардың сыртында шұғыл қажеттiлiкпен байланыссыз шу шығаратын жұмыстарды жүргiзу, -
      азаматтарға ескерту жасауға немесе айлық есептiк көрсеткiштiң екiге дейiнгi мөлшерiнде, лауазымды адамдарға - беске дейiнгi мөлшерiнде, заңды тұлғаларға - жиырма айлық есептік көрсеткiш мөлшерiнде айыппұл салуға әкеп соғады.";
      72) мынадай мазмұндағы 336-1-баппен толықтырылсын:
      "336-1-бап. Жекелеген қоғамдық орындарда темекi шегуге
                  тыйым салуды бұзу
      1. Қазақстан Республикасының заңдарында темекi шегуге тыйым салу белгiленген жекелеген қоғамдық орындарда темекi шегу, -
      бiр айлық есептiк көрсеткiш мөлшерiнде айыппұл салуға әкеп соғады.
      2. Осы баптың бiрiншi бөлiгiнде көзделген, әкiмшiлiк жаза қолданылғаннан кейiн бiр жыл iшiнде қайталап жасалған нақ сол iс-әрекеттер, -
      айлық есептiк көрсеткiштiң екiден беске дейiнгi мөлшерiнде айыппұл салуға әкеп соғады.
      3. Жұмыс берушiнiң темекi шегу үшiн арнаулы орындар бөлудi көздейтiн Қазақстан Республикасының заңдарын бұзуы, сондай-ақ бұл үшiн арнаулы белгiленбеген орындарда темекi шегушiлерге шаралар қолданбауы, -
      лауазымды адамға айлық есептiк көрсеткiштiң онға дейiнгi мөлшерiнде, заңды тұлғаларға - қырыққа дейiнгi мөлшерiнде айыппұл салуға әкеп соғады.";
      73) 342-бап мынадай редакцияда жазылсын:
      "342-бап. Қазақстан Республикасының бұқаралық ақпарат
                құралдары туралы заңдарын бұзу
      1. Бұқаралық ақпарат құралдарының өнiмiн, сондай-ақ ақпарат агенттiгiнiң хабарлары мен материалдарын есепке қоймай не олардың шығарылуын (эфирге шығуын) тоқтата тұру, тоқтату немесе есепке қою туралы куәлiктiң күшi жойылды деп тану туралы шешiм шыққаннан кейiн тарату, -
      бұқаралық ақпарат құралдарының өнiмi тәркiлене отырып, лауазымды адамдарға айлық есептiк көрсеткiштiң жиырмаға дейiнгi мөлшерiнде, бұқаралық ақпарат құралдарының меншiк иелерiне, заңды тұлғаларға - жүзге дейiнгi мөлшерiнде айыппұл салуға әкеп соғады.
      2. Мемлекеттiк тiлдегi хабарларды уақыты жағынан телерадиохабарлар арналарында басқа тiлдердегi хабарлардың жиынтық көлемiнен аз тарату, -
      баспа немесе өзге де өнiм тәркiлене отырып, лауазымды адамдарға айлық есептiк көрсеткiштiң жиырмаға дейiнгi мөлшерiнде, бұқаралық ақпарат құралдарының меншiк иелерiне, заңды тұлғаларға - жүзге дейiнгi мөлшерiнде айыппұл салуға әкеп соғады.
      3. Осы баптың екiншi бөлiгiнде көзделген, әкiмшiлiк жаза қолданылғаннан кейiн бiр жыл iшiнде қайталап жасалған нақ сол iс-әрекеттер, -
      лауазымды адамдарға айлық есептiк көрсеткiштiң елуге дейiнгi мөлшерiнде, бұқаралық ақпарат құралдарының меншiк иелерiне, заңды тұлғаларға телевизиялық және дыбыстық (радиохабарлар) бағдарламаларды тарату құқығына берiлген лицензиядан айыра отырып, екi жүзге дейiнгі мөлшерiнде айыппұл салуға әкеп соғады.";
      74) 344-бап мынадай редакцияда жазылсын:
      "344-бап. Бұқаралық ақпарат құралдары өнiмдерiн, сол сияқты
                өзге де өнiмдердi Қазақстан Республикасының
                аумағында даярлау, сақтау, әкелу, тасымалдау, тарату
      1. Қазақстан Республикасының конституциялық құрылысын күштеп өзгертудi, тұтастығын бұзуды, мемлекет қауiпсiздiгiне нұқсан келтiрудi, соғысты, әлеуметтiк, нәсiлдiк, ұлттық, дiни, тектiк-топтық және рулық араздықты қоздыруды, қатыгездiктi, зорлық-зомбылықты және порнографияны насихаттауға немесе үгiттеуге бағытталған мәлiметтерi мен материалдары бар бұқаралық ақпарат құралдары өнiмдерiн Қазақстан Республикасының аумағында даярлау, сақтау, әкелу, тасымалдау, тарату, -
      бұқаралық ақпарат құралдарының өнiмдерi тәркiлене отырып, азаматтарға - айлық есептiк көрсеткiштiң жиырмаға дейiнгi мөлшерiнде, лауазымды адамдарға - жиырма беске дейiнгi мөлшерiнде, заңды тұлғаларға - екi жүзге дейiнгi мөлшерiнде айыппұл салуға әкеп соғады.
      2. Қазақстан Республикасының конституциялық құрылысын күштеп өзгертудi, тұтастығын бұзуды, мемлекет қауiпсiздiгiне нұқсан келтiрудi, соғысты, әлеуметтiк, нәсiлдiк, ұлттық, дiни, тектiк-топтық және рулық араздықты қоздыруды, қатыгездiктi, зорлық-зомбылықты және порнографияны насихаттауға немесе үгiттеуге бағытталған мәлiметтерi мен материалдары бар бұқаралық ақпарат құралдарына жатпайтын өзге де өнiмдердi Қазақстан Республикасының аумағында даярлау, сақтау, әкелу, тасымалдау, тарату, -
      өнiмдер тәркiлене отырып, азаматтарға - айлық есептiк көрсеткiштiң жиырмаға дейiнгi мөлшерiнде, лауазымды адамдарға - жиырма беске дейiнгi мөлшерiнде, заңды тұлғаларға - екi жүзге дейiнгi мөлшерiнде айыппұл салуға әкеп соғады.";
      75) 347-баптың тақырыбы және бiрiншi абзацы "мәлiметтер" деген сөзден кейiн "және материалдар" деген сөздермен толықтырылсын;
      76) 348-бапта:
      тақырыбы мынадай редакцияда жазылсын:
      "348-бап. Мерзiмдi баспа басылымдарының мiндеттi тегiн
                даналарын берудiң, теле- және радиохабарлар
                материалдарын тiркеудiң, сақтаудың тәртiбiн бұзу";
      бiрiншi бөлiктiң бiрiншi абзацы мынадай редакцияда жазылсын:
      "1. Мерзiмдi баспа басылымдарының мiндеттi тегiн даналарын берудiң, сондай-ақ теле- және радиохабарлар материалдарын тiркеу мен сақтаудың тәртiбiн бұзу, - ";
      екiншi бөлiктiң екiншi абзацындағы:
      "немесе басылымын" деген сөздер "(эфирге шығуын)" деген сөздермен ауыстырылсын;
      "алты айға" деген сөздер "үш айға" деген сөздермен ауыстырылсын;
      77) 349-бапта:
      бiрiншi бөлiкте:
      "эфирге шығаруға рұқсат беру" деген сөздер "эфирге шығару тәртiбiн бұзу" деген сөздермен ауыстырылсын;
      "Заңдармен белгiленген уақытты бұза отырып," деген сөздер алып тасталып, "темекi" деген сөз бас әрiппен жазылсын;
      екiншi бөлiктiң екiншi абзацындағы "өнiм таралымын" деген сөздер "теле- және радиохабарлардың, жарнамалық роликтердiң жекелеген шығарылымдарын" деген сөздермен ауыстырылсын;
      мынадай мазмұндағы үшiншi және төртiншi бөлiктермен толықтырылсын:
      "3. Заңдарда белгiленген тәртiптi бұза отырып, шетелдiк бұқаралық ақпарат құралдарының теле- және радиобағдарламаларын қайталап беру, -
      лауазымды адамдарға айлық есептiк көрсеткiштiң елуге дейiнгi мөлшерiнде, бұқаралық ақпарат құралдарының меншiк иелерiне, заңды тұлғаларға - жүзге дейiнгi мөлшерiнде айыппұл салуға әкеп соғады.
      4. Осы баптың үшiншi бөлiгiнде көзделген, әкiмшiлiк жаза қолданылғаннан кейiн бiр жыл iшiнде қайталап жасалған нақ сол iс-әрекеттер, -
      лауазымды адамдарға айлық есептiк көрсеткiштiң жүзге дейiнгi мөлшерiнде, бұқаралық ақпарат құралдарының меншiк иелерiне, заңды тұлғаларға - телевизиялық және дыбыстық (радиохабар) бағдарламаларды тарату құқығына лицензиядан айыра отырып, екi жүзге дейiнгi мөлшерiнде айыппұл салуға әкеп соғады.";
      78) мынадай мазмұндағы 349-1-баппен толықтырылсын:
      "349-1-бап. Темекi және темекi бұйымдарын жарнамалау
      1. Мерзiмдi баспа басылымдарында жарнаманы шығару тәртiбiн, оның iшiнде оларда темекi және темекi бұйымдарына жарнаманы бiрiншi және соңғы беттерiнде, мұқабаларында орналастыру жолымен бұзу, кәмелетке толмағандарға бағдарланған мерзiмдi баспа басылымдарында темекi бұйымдарын жарнамалау, -
      айлық есептiк көрсеткiштiң елуге дейiнгi мөлшерiнде айыппұл салуға әкеп соғады.
      2. Темекi бұйымдарын жарнама мақсатында тегiн тарату, -
      айлық есептiк көрсеткiштiң жиырмаға дейiнгi мөлшерiнде айыппұл салуға әкеп соғады.
      3. Кәмелетке толмағандар арасында жарнама мақсатында темекi бұйымдарының үлгiлерiн тарату, -
      айлық есептiк көрсеткiштiң отызға дейiнгi мөлшерiнде айыппұл салуға әкеп соғады.
      4. Мәдени-ойын-сауық және спорт шараларын өткiзу кезiнде темекiнi және темекi бұйымдарын жарнамалау, сол сияқты, кәмелеттiк жасқа толмағандарға арналған шараларға демеушi болып, егер бұл орайда мұнда темекi бұйымдарының атауы, бейнесi немесе тауар белгiсi (қызмет көрсету белгiсi) пайдаланылса, -
      айлық есептік көрсеткiштiң жүзге дейiнгi мөлшерiнде айыппұл салуға әкеп соғады.
      5. Темекi бұйымдарын көлiкте жарнамалау, -
      айлық есептiк көрсеткiштiң елуге дейiнгi мөлшерiнде айыппұл салуға әкеп соғады.";
      79) 350-бапта:
      бiрiншi бөлiктiң бiрiншi абзацы мынадай редакцияда жазылсын:
      "1. Мерзiмдi баспа басылымдарын белгiленген шығарылым деректерiнсiз шығару, эфирде өз атауын хабарламай, сол сияқты анық емес не көрiнеу жалған шығарылым деректерiмен электрондық бұқаралық ақпарат құралдарының теле- және радиобағдарламаларының эфирге шығуы, - ";
      екiншi бөлiктiң екiншi абзацындағы "не бұқаралық ақпарат құралдары басылымын шығаруды алты айға дейiнгi мерзiмге тоқтата тұруға" деген сөздер "не бұқаралық ақпарат құралын шығаруды (эфирге шығуын) үш айға дейiнгi мерзiмге тоқтата тұруға" деген сөздермен ауыстырылсын;
      80) 351-бапта:
      тақырыбындағы "Ақпарат көзi құпиясын" деген сөздер "Авторлық құпияны және ақпарат көзiн" деген сөздермен ауыстырылсын;
      бiрiншi абзац мынадай редакцияда жазылсын:
      "Бұқаралық ақпарат құралының лауазымды адамының авторлық құпияны және ақпарат көзiн жария етуi, егер ол оны жария етпеуге жазбаша түрде мiндеттенген болса,- ";
      81) 352-бап мынадай редакцияда жазылсын:
      "352-бап. Журналистiң заңды кәсiби қызметiне кедергi жасау
      1. Журналистiң заңды кәсiби қызметiн орындауына кедергi келтiретiн не оны бұл мүмкiндiктен толық айыратын жағдайлар туғызу, -
      айлық есептiк көрсеткiштiң елуге дейiнгi мөлшерiнде айыппұл салуға әкеп соғады.
      2. Журналист сұратқан ақпаратты беруден негiзсiз бас тарту не заңдарда белгiленген мерзiмде табыс етпеу, -
      лауазымды адамдарға айлық есептiк көрсеткiштiң елуге дейiнгi мөлшерiнде айыппұл салуға әкеп соғады.";
      82) мынадай мазмұндағы 354-1-баппен толықтырылсын:
      "354-1-бап. Мемлекеттiк нышандарды пайдалану тәртiбiн бұзу
      1. Жеке және заңды тұлғалардың Қазақстан Республикасының мемлекеттiк нышандарын заңсыз пайдалануы, -
      ескерту жасауға немесе айлық есептiк көрсеткiштiң елуге дейiнгi мөлшерiнде айыппұл салуға әкеп соғады.
      2. Мемлекеттiк нышандарды пайдалану мiндеттi болып табылатын жағдайларда оларды пайдаланбау, -
      ескерту жасауға немесе лауазымды адамдарға айлық есептiк көрсеткiштiң елуге дейiнгi мөлшерiнде айыппұл салуға әкеп соғады.";
      83) 356-бапта:
      екiншi бөлiктiң екiншi абзацындағы "онға" деген сөз "отызға" деген сөзбен ауыстырылсын;
      үшiншi бөлiктiң бiрiншi абзацындағы "455," деген цифр алып тасталсын;
      84) мынадай мазмұндағы 358-1-баппен толықтырылсын:
      "358-1-бап. Заң актiлерiнде көзделген жағдайларда жекелеген
                  негiздер бойынша мемлекет меншiгiне түскен мүлiктi
                  есепке алу мен одан әрi пайдалану ережелерiн бұзу
      1. Заң актiлерiнде көзделген жағдайларда жекелеген негiздер бойынша мемлекет меншiгiне түскен мүлiктi уәкiлеттi органға толық және (немесе) дер кезiнде тапсырмау, -
      жеке тұлғаларға айлық есептiк көрсеткiштiң бестен онға дейiнгi мөлшерiнде, лауазымды адамдарға - оннан жиырмаға дейiнгi мөлшерiнде, заңды тұлғаларға - қырықтан елуге дейiнгi мөлшерiнде айыппұл салуға әкеп соғады.
      2. Заң актiлерiнде көзделген жағдайларда жекелеген негiздер бойынша мемлекет меншiгiне түскен мүлiктi есепке алу, сақтау, бағалау және сату тәртiбiн сақтамау, сондай-ақ осындай мүлiктi сатудан түскен соманы мемлекеттiк бюджетке дер кезiнде аудармау, -
      лауазымды адамдарға айлық есептiк көрсеткiштiң оннан жиырмаға дейiнгi мөлшерiнде, заңды тұлғаларға - қырықтан елуге дейiнгi мөлшерiнде айыппұл салуға әкеп соғады.";
      85) 364-баптың екiншi бөлiгiндегi "Лауазымды" деген сөз кiшi әрiппен жазылып, оның алдынан "Заңды тұлғалардың және" деген сөздермен толықтырылсын;
      86) 368-баптың бiрiншi бөлiгiнiң екiншi абзацы "айлық" деген сөздiң алдынан "қаруы тәркiлене отырып немесе онсыз" деген сөздермен толықтырылсын;
      87) 369-бапта:
      бiрiншi бөлiктiң бiрiншi абзацындағы ", қызметтiк" деген сөз алып тасталсын;
      екiншi бөлiкте:
      бiрiншi абзацтағы "азаматтық," деген сөз алып тасталсын;
      екiншi абзац "айлық" деген сөздiң алдынан "азаматтық қаруының өтемi төленiп алып қойылып немесе онсыз" деген сөздермен толықтырылсын;
      88) 374-баптың бiрiншi бөлiгiнiң бiрiншi абзацындағы "жазбаша ескертiлгеннен кейiн де" деген сөздер алып тасталсын;
      89) 375-бап "дiни бiрлестiк орналасқан" деген сөздердiң алдынан "қайырымдылық қызметтi жүзеге асыруды, науқас адамдарды күтiп-бағуды, бас бостандығынан айыру орындарына баруды қоспағанда," деген сөздермен толықтырылсын;
      90) 381-баптың екiншi абзацындағы "онға дейiнгi" деген сөздер "жиырмаға дейiнгi" деген сөздермен ауыстырылсын;
      91) 386-бапта:
      екiншi бөлiктiң бiрiншi абзацындағы "бұзуы," деген сөзден кейiн "eгep бұл әрекеттерде қылмыс белгiлерi болмаса," деген сөздермен толықтырылсын;
      үшiншi бөлiктiң бiрiншi абзацындағы "немесе әскери" деген сөздер алып тасталсын;
      92) 387-бапта:
      бiрiншi абзац "Қалалар" деген сөздiң алдынан "1." деген цифрмен толықтырылсын;
      екiншi абзацтың қазақ тiлiндегi мәтiнi өзгерiссiз қалдырылсын;
      мынадай мазмұндағы екiншi бөлiкпен толықтырылсын:
      "2. Осы баптың бiрiншi бөлiгiнде көзделген, әкiмшiлiк жаза қолданылғаннан кейiн бiр жыл iшiнде қайталап жасалған iс-әрекеттер, -
      азаматтарға айлық есептiк көрсеткiштiң жиырмадан елуге дейiнгi мөлшерiнде, лауазымды адамдарға - елуден жүзге дейiнгi мөлшерiнде, заңды тұлғаларға - үш жүзден мыңға дейiнгi мөлшерiнде айыппұл салуға әкеп соғады.";
      93) мынадай мазмұндағы 391-1-баппен толықтырылсын:
      "391-1-бап. Қазақстан Республикасының Мемлекеттiк
                  шекарасы режимiн бұзу
      1. Осы баптың екiншi бөлiгiнде көзделген iс-әрекеттердi қоспағанда, Қазақстан Республикасының Мемлекеттiк шекарасы режимiн бұзу, -
      азаматтарға айлық есептiк көрсеткiштiң бестен онға дейiнгi мөлшерiнде, лауазымды адамдарға - оннан жиырмаға дейiнгi мөлшерiнде, заңды тұлғаларға - жиырмадан жүзге дейiнгi мөлшерiнде айыппұл салуға әкеп соғады.
      2. Қазақстан Республикасының Мемлекеттiк шекарасында уәкiлеттi органның рұқсатынсыз кәсiпшiлiк, зерттеушiлiк, iздестiрушiлiк немесе өзге де қызметтердi жүргiзу, -
      азаматтарға айлық есептiк көрсеткiштiң бестен онға дейiнгi мөлшерiнде, лауазымды адамдарға - жиырмадан елуге дейiнгi мөлшерiнде, заңды тұлғаларға - бес жүзден екi мыңға дейiнгi мөлшерiнде айыппұл салуға әкеп соғады.
      3. Осы баптың бiрiншi және екiншi бөлiктерiнде көзделген, шетелдiк немесе азаматтығы жоқ адам жасаған iс-әрекеттер, -
      он тәулiкке дейiн әкiмшiлiк қамауға алынып, Қазақстан Республикасының шегiнен әкiмшiлiк жолмен шығарып жiберiлуiне әкеп соғады.";
      94) 394-бап мынадай редакцияда жазылсын:
      "394-бап. Шетелдiктiң немесе азаматтығы жоқ адамның Қазақстан
                Республикасында болу ережелерiн бұзуы
      1. Шетелдiктiң немесе азаматтығы жоқ адамның тiркелудiң не жүрiп-тұрудың немесе тұрғылықты жер таңдаудың белгiленген тәртiбiн сақтамауынан көрiнген Қазақстан Республикасында болу ережелерiн бұзуы, -
      ескерту жасауға немесе айлық есептiк көрсеткiштiң оннан жиырмаға дейiнгi мөлшерiнде айыппұл салуға әкеп соғады.
      2. Шетелдiктiң немесе азаматтығы жоқ адамның Қазақстан Республикасына заңсыз кiруден, белгiленген мерзiмде қайтып кетуден жалтаруынан, келу мақсатының визада көрсетiлген мақсаттарға сай болмауынан, сол сияқты Қазақстан Республикасының аумағы арқылы транзиттiк өту ережелерiн сақтамауынан көрiнген Қазақстан Республикасында болу ережелерiн бұзуы, -
      он бес тәулiкке дейiнгi мерзiмге әкiмшiлiк қамауға алынып, Қазақстан Республикасының шегiнен әкiмшiлiк жолмен шығарып жiберiлуiне әкеп соғады.";
      95) 400-баптың екiншi абзацындағы "айлық есептiк көрсеткiштiң онға дейiнгi мөлшерiнде" деген сөздер "жеке тұлғаларға айлық есептiк көрсеткiштiң онға дейiнгi мөлшерiнде, лауазымды адамдарға - бестен онға дейiнгi мөлшерiнде, заңды тұлғаларға - жиырмадан жиырма беске дейiнгi мөлшерiнде" деген сөздермен ауыстырылсын;
      96) 401-баптың екiншi абзацындағы "айлық есептiк көрсеткiштiң үшке дейiнгi мөлшерiнде" деген сөздер "жеке тұлғаларға айлық есептiк көрсеткiштiң беске дейiнгi мөлшерiнде, заңды тұлғаларға - жиырмадан жиырма беске дейiнгi мөлшерiнде" деген сөздермен ауыстырылсын;
      97) 402-бапта:
      бiрiншi бөлiктiң екiншi абзацындағы "айлық есептiк көрсеткiштiң үшке дейiнгi мөлшерiнде" деген сөздер "жеке тұлғаларға айлық есептiк көрсеткiштiң беске дейiнгi мөлшерiнде, заңды тұлғаларға - жиырмадан жиырма беске дейiнгi мөлшерiнде" деген сөздермен ауыстырылсын;
      екiншi бөлiктiң екiншi абзацындағы "айлық есептiк көрсеткiштiң бестен онға дейiнгi мөлшерiнде" деген сөздер "жеке тұлғаларға айлық есептiк көрсеткiштiң бестен онға дейiнгi мөлшерiнде, заңды тұлғаларға - жиырмадан жиырма беске дейiнгi мөлшерiнде" деген сөздермен ауыстырылсын;
      98) 403-баптың екiншi абзацындағы "айлық есептiк көрсеткiштiң бестен онға дейiнгi мөлшерiнде" деген сөздер "жеке тұлғаларға айлық есептiк көрсеткiштiң бестен онға дейiнгi мөлшерiнде, заңды тұлғаларға - жиырмадан жиырма беске дейiнгi мөлшерiнде" деген сөздермен ауыстырылсын;
      99) 404-бапта:
      тақырыбындағы және бiрiншi абзацтағы қазақ тiлiндегi мәтiнi өзгерiссiз қалдырылсын;
      екiншi абзацтағы "айлық есептiк көрсеткiштiң бестен онға дейiнгi мөлшерiнде" деген сөздер "жеке тұлғаларға айлық есептiк көрсеткiштiң бестен онға дейiнгi мөлшерiнде, заңды тұлғаларға - жиырмадан жиырма беске дейiнгi мөлшерiнде" деген сөздермен ауыстырылсын;
      100) 405-баптың үшiншi бөлiгiнiң екiншi абзацындағы "бестен онға дейiнгi" деген сөздер "оннан жиырмаға дейiнгi" деген сөздермен ауыстырылсын;
      101) 409-баптың екiншi абзацындағы "жетiге" деген сөз "жиырма беске" деген сөздермен ауыстырылсын;
      102) 411-баптың екiншi абзацындағы "онға" деген сөз "жиырма беске" деген сөздермен ауыстырылсын;
      103) 413-баптың екiншi абзацындағы "екiден беске дейiнгi" деген сөздер "бестен жиырма беске дейiнгi" деген сөздермен ауыстырылсын;
      104) 414-баптың екiншi абзацындағы "онға" деген сөз "жиырмаға" деген сөзбен ауыстырылсын;
      105) 415-баптың екiншi абзацындағы "онға" деген сөз "жиырма беске" деген сөздермен ауыстырылсын;
      106) 417-баптың екiншi абзацындағы "онға" деген сөз "жиырма беске" деген сөздермен ауыстырылсын;
      107) 418-баптың бiрiншi бөлiгiнiң екiншi абзацындағы "бестен жиырмаға дейiнгi" деген сөздер "оннан елуге дейiнгi" деген сөздермен ауыстырылсын;
      108) 419-баптың екiншi абзацындағы "онға" деген сөз "жиырма беске" деген сөздермен ауыстырылсын;
      109) 420-баптың екiншi абзацындағы "онға" деген сөз "жиырма беске" деген сөздермен ауыстырылсын;
      110) 421-бапта:
      бiрiншi бөлiктiң екiншi абзацы мынадай редакцияда жазылсын:
      "құқық бұзушылықтың тiкелей объектiлерi болып табылатын тауарлар мен көлiк құралдары тәркiлене отырып немесе онсыз, жеке адамдарға айлық есептiк көрсеткiштiң оннан жиырма беске дейiнгi мөлшерiнде, жеке кәсiпкерлер мен заңды тұлғаларға - жиырмадан елуге дейiнгi мөлшерiнде айыппұл салуға әкеп соғады.";
      екiншi бөлiктiң екiншi абзацы мынадай редакцияда жазылсын:
      "құқық бұзушылықтың тiкелей объектiсi болып табылатын тауарлар мен көлiк құралдары тәркiлене отырып немесе онсыз, жеке тұлғаларға айлық есептiк көрсеткiштiң бестен жиырмаға дейiнгi мөлшерiнде, жеке кәсiпкерлер мен заңды тұлғаларға - жиырмадан елуге дейiнгi мөлшерiнде айыппұл салуға әкеп соғады.";
      111) 424-бапта:
      бiрiншi бөлiктiң екiншi абзацы мынадай редакцияда жазылсын:
      "құқық бұзушылықтың тiкелей объектiлерi болып табылатын тауарлар мен көлiк құралдары тәркiлене отырып немесе онсыз, жеке тұлғаларға айлық есептiк көрсеткiштiң оннан жиырма беске дейiнгi мөлшерiнде, жеке кәсiпкерлер мен заңды тұлғаларға - жиырмадан елуге дейiнгi мөлшерiнде айыппұл салуға әкеп соғады.";
      екiншi бөлiк алып тасталсын;
      112) 426-бапта:
      бiрiншi бөлiктiң екiншi абзацы мынадай редакцияда жазылсын:
      "жеке тұлғаларға айлық есептiк көрсеткiштiң оннан қырыққа дейiнгi мөлшерiнде, лауазымды адамға - оннан елуге дейiнгi мөлшерiнде, заңды тұлғаға - орындалмаған салық мiндеттемесi сомасының екi жүз процентi мөлшерiнде айыппұл салуға әкеп соғады.";
      екiншi бөлiктiң екiншi абзацы мынадай редакцияда жазылсын:
      "құқық бұзушылықтың тiкелей объектiлерi болып табылатын тауарлар мен көлiк құралдары тәркілене отырып немесе онсыз, жеке тұлғаларға айлық есептiк көрсеткiштiң жиырмадан жиырма беске дейiнгi мөлшерiнде, лауазымды адамға - жиырма бестен елуге дейiнгi мөлшерiнде, заңды тұлғаға - орындалмаған салық мiндеттемесi сомасының үш жүз процентi мөлшерiнде айыппұл салуға әкеп соғады.";
      113) 429-бапта:
      бiрiншi бөлiктiң екiншi абзацы мынадай редакцияда жазылсын:
      "лицензияның, арнаулы рұқсаттың немесе бiлiктiлiк аттестатының (куәлiгiнiң) қолданылуы тоқтатыла тұрып, орындалмаған немесе тиiсiнше орындалмаған салық мiндеттемесi сомасының екi жүз процентi мөлшерiнде айыппұл салуға әкеп соғады.";
      екiншi бөлiктiң екiншi абзацындағы "айлық есептiк көрсеткiштiң жиырмадан жиырма беске дейiнгi мөлшерiнде" деген сөздер "орындалмаған немесе тиiсiнше орындалмаған салық мiндеттемесi сомасының үш жүз процентi мөлшерiнде" деген сөздермен ауыстырылсын;
      114) 430-бапта:
      бiрiншi бөлiктiң екiншi абзацындағы "айлық есептiк көрсеткiштiң оннан жиырмаға дейiнгi мөлшерiнде" деген сөздер "жеке тұлғаларға айлық есептiк көрсеткiштiң оннан қырыққа дейiнгi мөлшерiнде, жеке кәсiпкерлер мен заңды тұлғаларға - жиырмадан елуге дейiнгi мөлшерiнде" деген сөздермен ауыстырылсын;
      екiншi бөлiктiң екiншi абзацындағы "жиырма беске дейiнгi" деген сөздер "елуге дейiнгi" деген сөздермен ауыстырылсын;
      115) 434-бапта:
      тақырыбы және бiрiншi абзац "төлемдерiн" деген сөзден кейiн "және салығын" деген сөздермен толықтырылсын;
      екiншi абзац мынадай редакцияда жазылсын:
      "лицензияның, арнаулы рұқсаттың немесе бiлiктiлiк аттестатының (куәлiгiнiң) қолданылуы тоқтатыла тұрып немесе онсыз, жеке тұлғаға айлық есептiк көрсеткiштiң жиырмадан қырыққа дейiнгi мөлшерiнде, лауазымды адамға - жиырмадан қырыққа дейiнгi мөлшерiнде, заңды тұлғаға - орындалмаған салық мiндеттемесi сомасының елу процентi мөлшерiнде, бiрақ екi жүз елу айлық есептiк көрсеткiштен кем емес мөлшерде айыппұл салуға әкеп соғады.";
      116) 436-баптың бiрiншi бөлiгiнiң екiншi абзацындағы "онға" деген сөз "жиырмаға" деген сөзбен ауыстырылсын;
      117) 437-баптың бiрiншi бөлiгiнiң екiншi абзацындағы "онға" деген сөз "жиырмаға" деген сөзбен ауыстырылсын;
      118) 454-баптың төртiншi бөлiгiнiң бiрiншi абзацындағы "және" деген шылау "немесе" деген шылаумен ауыстырылсын;
      119) 468-баптың үшiншi бөлiгiнiң бiрiншi абзацы мынадай редакцияда жазылсын:
      "3. Осы баптың бiрiншi және екiншi бөлiктерiнде көзделген көлiк құралдарын жүргiзу құқығы жоқ адам жасаған iс-әрекеттер, сол сияқты жол жүрісi және көлiк құралдарын пайдалану ережелерiн елеулi материалдық залал шектiрiп бұзу, - ";
      120) 470-баптың бiрiншi бөлiгi бiрiншi абзацының қазақша мәтiнi мынадай редакцияда жазылсын:
      "жүргiзушiлiк куәлiгi немесе басқару құқығына уақытша рұқсаты," деген сөздер "жүргiзу құқығына жүргiзушiлiк куәлiгi" деген сөздермен ауыстырылсын;
      "көлiк құралдарына тiркеу және өзге де құжаттары" деген сөздер "және заңдарда белгіленген өзге де құжаттары" деген сөздермен ауыстырылсын;
      121) 473-баптың екiншi бөлiгiнiң бiрiншi абзацы "соқтырған" деген сөзден кейiн "не материалдық залал шектiрген" деген сөздермен толықтырылсын;
      122) 480-бапта:
      тақырыбы мынадай редакцияда жазылсын:
      "480-бап. Ақысы төленбеген қол жүгін және теңдеме жүктi
                алып жүру";
      мынадай мазмұндағы бесiншi бөлiкпен толықтырылсын;
      "5. Темiр жол, теңiз, өзен, әуе көлiктерiнде ақысы төленбеген теңдеме жүкті алып жүру, -
      жиырма айлық есептiк көрсеткiшке дейiнгi мөлшерде айыппұл салуға әкеп соғады.";
      123) 492-бапта:
      бiрiншi бөлiктiң бiрiншi абзацы мынадай редакцияда жазылсын:
      "1. Электр байланысы желiлерiне қосылатын құрылғыларды (жабдықтарды) өз бетiнше қосу, - ";
      ескертуде:
      "электр" деген сөзден кейiн "және радио-" деген сөздермен толықтырылсын;
      "қызметтердiң қосылатын құрылғылары" деген сөздерден кейiн ", радиотелефондар" деген сөзбен толықтырылсын;
      124) 532-бапта:
      бiрiншi бөлiктiң бiрiншi абзацы "болып табылатын адамдардың" деген сөздерден кейiн ", сол сияқты аталған адамдардың жұбайының (зайыбының)" деген сөздермен толықтырылсын;
      екiншi бөлiктiң бiрiншi абзацы:
      "бермеуi," деген сөзден кейiн "дер кезiнде бермеуi" деген сөздермен толықтырылсын;
      "кiрiстер" деген сөзден кейiн ", мүлiк" деген сөздермен толықтырылсын;
      "мемлекеттiк қызметтен босатылған адамдардың" деген сөздерден кейiн ", сол сияқты, аталған адамдардың жұбайының (зайыбының)" деген сөздермен толықтырылсын;
      125) 538-баптың 3) тармақшасындағы "576" деген цифр "576-3" деген цифрлармен ауыстырылсын;
      126) 539-бапта:
      үшiншi бөлiктегi "лицензиядан, арнаулы рұқсаттан, бiлiктiлiк аттестатынан (куәлiгiнен) айыру, не қызметтiң белгiлi бiр түрiне не белгiлi бiр әрекеттер жасауға оның қолданылуын тоқтата тұру" деген сөздер "қызметтiң белгiлi бiр түрiне не белгiлi бiр әрекеттер жасауға лицензиядан, арнаулы рұқсаттан, бiлiктiлiк аттестатынан (куәлiгiнен) айыру" деген сөздермен ауыстырылсын;
      төртiншi бөлiктегi "ведомстволық бағыныстылығына қарай тиiстi орган (лауазымды адам)" деген сөздер "лауазымды адамдары осы Кодекстiң 636-бабының бiрiншi бөлiгiне сәйкес әкiмшiлiк құқық бұзушылық туралы хаттама жасауға құқығы бар тиiстi орган" деген сөздермен ауыстырылсын;
      127) 541-баптың бiрiншi бөлiгiнде:
      "117-119" деген цифрлар "117" деген цифрмен ауыстырылсын;
      "124" деген цифрдан кейiн ", 127" деген цифрмен толықтырылсын;
      "135-139" деген цифрлар "135-138, 139 (екiншi бөлiгiнде)" деген сөздермен ауыстырылсын;
      "143" деген цифрдан кейiн ", 147 (үшiншi бөлiгiнде)" деген сөздермен толықтырылсын;
      "205 (үшiншi бөлiгiнде)," деген сөздер алып тасталсын;
      "211", "217" деген цифрлар алып тасталсын;
      "293, 298 (екiншi-төртiншi бөлiктерiнде)" деген сөздер "283 (бiрiншi, үшiншi бөлiктерiнде), 298 (екiншi, үшiншi бөлiктерiнде) 298-1 (екiншi бөлiгiнде)" деген сөздермен ауыстырылсын;
      "308" деген цифрдан кейiн ", 309-2 (төртiншi бөлiгiнде), 314" деген сөздермен толықтырылсын;
      "336 (үшiншi бөлiгiнде), " деген сөздерден кейiн "336-1 (үшiншi бөлiгiнде)" деген сөздермен толықтырылсын;
      "342-357" деген цифрлардан кейiн ", 359, 361" деген цифрлармен толықтырылсын;
      "368 (екiншi бөлiгiнде)" деген сөздер "368, 369 (екiншi бөлiгiнде)" деген сөздермен ауыстырылсын;
      "391 (екiншi бөлiгiнде)" деген сөздерден кейiн ", 391-1 (үшiншi бөлiгiнде)" деген сөздермен толықтырылсын;
      "394" деген цифр "394 (екiншi бөлiгiнде)" деген сөздермен ауыстырылсын;
      "494" деген цифр "494 (екiншi, үшiншi бөлiктерiнде)" деген сөздермен ауыстырылсын;
      128) 543-бапта:
      бiрiншi бөлiкте:
      "131-134" деген цифрлардан кейiн ", 139 (бiрiншi бөлiгiнде)" деген сөздермен толықтырылсын;
      "161 (бiрiншi бөлiгiнде), 164" деген сөздер "163-1" деген цифрмен ауыстырылсын;
      "244" және "323" деген цифрлар алып тасталсын;
      "283" деген цифр "298 (бiрiншi бөлiгiнде), 298-1 (бiрiншi бөлiгiнде), 300, 305 (бiрiншi бөлiгiнде), 306 (бiрiншi бөлiгiнде)" деген сөздермен ауыстырылсын;
      "314," деген цифр алып тасталсын;
      "336 (бiрiншi және екiншi бөлiктерiнде)" деген сөздерден кейiн ", 336-1 (бiрiншi және екiншi бөлiктерiнде)" деген сөздермен толықтырылсын;
      "367, 368 (бiрiншi бөлiгiнде), 369" деген сөздер "367 (тергеу изоляторларында құқық бұзушылық жасағаны үшiн), 369 (бiрiншi бөлiгiнде)" деген сөздермен ауыстырылсын;
      "387" деген цифрдан кейiн ", 389, 390, 391 (бiрiншi бөлiгiнде), 391-1 (бiрiншi және екiншi бөлiктерiнде), 392, 394 (бiрiншi бөлiгiнде)" деген сөздермен толықтырылсын;
      "395" деген цифрдан кейiн ", 396 (бiрiншi бөлiгiнде)" деген сөздермен толықтырылсын;
      "463" деген цифр "463 (бiрiншi бөлiгiнде)" деген сөздермен ауыстырылсын;
      "478" деген цифрдан кейiн ", 480" деген цифрмен толықтырылсын;
      екiншi бөлiкте:
      2) тармақшада:
      "161 (бiрiншi бөлiгiнде), 164" деген сөздер "163-1" деген цифрмен ауыстырылсын;
      "283" деген цифр "298 (бiрiншi бөлiгiнде), 298-1 (бiрiншi бөлiгiнде), 300, 305 (бiрiншi бөлiгiнде), 306 (бiрiншi бөлiгiнде)" деген сөздермен ауыстырылсын;
      "336 (бiрiншi және екiншi бөлiктерiнде)" деген сөздерден кейiн ", 336-1 (бiрiншi және екiншi бөлiктерiнде)" деген сөздермен толықтырылсын;
      "377" деген цифрдан кейiн ", 389, 390, 391 (бiрiншi бөлiгiнде), 391-1 (бiрiншi және екiншi бөлiктерiнде), 392, 396 (бiрiншi бөлiгiнде)" деген сөздермен толықтырылсын;
      3) тармақшада:
      "164, 165" деген цифрлар "163-1, 165, 298 (бiрiншi бөлiгiнде), 305 (бiрiншi бөлiгiнде), 306 (бiрiншi бөлiгiнде), 336 (бiрiншi және екiншi бөлiктерiнде), 336-1 (бiрiншi және екiншi бөлiктерiнде)" деген сөздермен ауыстырылсын;
      "338 (екiншi бөлiгiнде)" деген сөздерден кейiн ", 389, 391 (бiрiншi бөлiгiнде), 391-1 (бiрiншi және екiншi бөлiктерiнде), 392, 396 (бiрiншi бөлiгiнде)" деген сөздермен толықтырылсын;
      "477 (бiрiншi, екiншi, төртiншi бөлiктерiнде)" деген сөздерден кейiн ", 480" деген цифрмен толықтырылсын;
      4) тармақшада:
      "164" деген цифр алып тасталсын;
      "283" деген цифр "298-1 (бiрiншi бөлiгiнде), 300" деген сөздермен ауыстырылсын;
      "336 (бiрiншi және екiншi бөлiктерiнде)" деген сөздерден кейiн ", 336-1 (бiрiншi және екiншi бөлiктерiнде)" деген сөздермен толықтырылсын;
      "463" деген цифр "463 (бiрiншi бөлiгiнде)" деген сөздермен ауыстырылсын;
      6) тармақшадағы "463 (екiншi бөлiгiнде)" деген сөздер "463 (бiрiншi бөлiгiнде)" деген сөздермен ауыстырылсын;
      7) тармақша "473" деген цифрдан кейiн "(бiрiншi бөлiгiнде)" деген сөздермен толықтырылсын;
      8) тармақшада:
      "161 (бiрiншi бөлiгiнде)," деген сөздер алып тасталсын;
      "283, 298 (бiрiншi бөлiгiнде)" деген сөздер "298 (бiрiншi бөлiгiнде), 298-1 (бiрiншi бөлiгiнде" деген сөздермен ауыстырылсын;
      "323," деген цифр алып тасталсын;
      ", санитариялық" деген сөз алып тасталсын";
      мынадай мазмұндағы қосымша 10) және 11) тармақшалармен толықтырылсын;
      "10) осы Кодекстiң 367-бабында көзделген әкiмшiлiк құқық бұзушылық үшiн (iшкi iстер жүйесiнiң тергеу изоляторларында құқық бұзушылық жасағаны үшiн) - iшкi iстер органдары жүйесi тергеу изоляторларының бастықтары;
      11) 298-1 (бiрiншi бөлiгiнде), 305 (бiрiншi бөлiгiнде), 306 (бiрiншi бөлiгiнде) - баптарында көзделген әкiмшiлiк құқық бұзушылық үшiн - iшкi iстер органдары полициясының балық қорларына қылмысты қол сұғушылыққа қарсы күрес жөнiндегi мамандандырылған бөлiмшелерiнiң бастықтары мен олардың орынбасарлары.";
      129) 544-бапта:
      бiрiншi бөлiк "277" деген цифрдан кейiн ", 284" деген цифрмен толықтырылсын;
      екiншi бөлiкте:
      екiншi абзацтағы "онға дейiнгi" деген сөздер "жиырма беске дейiнгi" деген сөздермен ауыстырылсын;
      үшiншi абзацтағы "беске дейiнгi" деген сөздер "онға дейiнгi" деген сөздермен ауыстырылсын;
      төртiншi абзац "инспекторлары" деген сөзден кейiн ", мемлекеттiк инспекторлары" деген сөздермен толықтырылсын;
      130) 545, 546-баптар алып тасталсын;
      131) 548-бап мынадай редакцияда жазылсын:
      "548-бап. Көлiк бақылау органдары
      1. Көлiк бақылау органдары осы Кодекстiң 139 (бiрiншi бөлiгiнде), 246, 247, 439, 440, 441, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453 (бiрiншi, үшiншi бөлiктерiнде), 454 (төртiншi, бесiншi бөлiктерiнде), 455, 456, 457, 458, 459-460 (әуе кемелерiндегi, теңiз көлiгiндегi бұзушылықтарды қоспағанда), 463 (бұл бұзушылықтар жолаушылар мен жүктердi, оның iшiнде iрi көлемдi немесе қауiптi жүктердi тасымалдау ережелерiн бұзу болып табылатын кезде, сондай-ақ салмақ немесе көлем параметрлерi белгiленген нормативтерден асып түсетiн көлiк құралдары арнаулы рұқсатсыз жүрiп өткен жағдайларда), 477 (бiрiншi, екiншi, төртiншi бөлiктерiнде), 479-481 (әуе кемелерiндегi, теңiз көлiгiндегi бұзушылықтарды қоспағанда), 483, 486 (бiрiншi бөлiгiнде), 490-баптарында көзделген әкiмшiлiк құқық бұзушылықтар туралы iстердi қарайды.
      2. Көлiк бақылау органдарының атынан әкімшілік құқық бұзушылықтар туралы iстердi қарауға және әкiмшiлiк жаза қолдануға:
      осы Кодекстiң барлық баптары бойынша көлiк бақылау органдарының ведомстволық бағыныстылығына жатқызылған - көлiк бақылау органының басшысы мен оның орынбасарлары аумақтық көлiк бақылау органдарының бастықтары мен олардың орынбасарлары;
      139 (бiрiншi бөлiгiнде), 440, 441, 447, 454 (төртiншi бөлiгiнде), 455, 456, 463 (екiншi бөлiгiнде), 477 (бiрiншi, екiншi, төртiншi бөлiктерiнде), 479, 480, 486 (бiрiншi бөлiгiнде), 490-баптарында көзделген әкiмшiлiк құқық бұзушылықтар бойынша - көлiк бақылау органдарының осыған уәкiлеттi лауазымды адамдары құқылы.
      3. Осы баптың екiншi бөлiгiнiң үшiншi абзацында аталған лауазымды адамдар салатын айыппұл мөлшерi он айлық есептiк көрсеткiштен аспауы керек.";
      132) 549-бапта:
      бiрiншi бөлiкте:
      "осы Кодекстiң" деген сөздерден кейiн "139 (бiрiншi бөлiгiнде)," деген сөздермен толықтырылсын;
      "457 (өздерiнiң қадағалауындағы шағын кемелер мен олардың тұруына арналған құрылыстар базалары бөлiгiнде)" деген сөздерден кейiн ", 459, 460," деген цифрлармен толықтырылсын;
      "488-490" деген цифрлардың алдынан "479-481," деген цифрлармен толықтырылсын;
      "495" деген цифр "494 (бiрiншi бөлiгiнде), 495, 496 (бiрiншi бөлiгiнде)" деген сөздермен ауыстырылсын;
      "497" деген цифрдан кейiн ", 498 (бiрiншi бөлiгiнде)" деген сөздермен толықтырылсын;
      екiншi бөлiктiң екiншi абзацындағы "Көлiк және коммуникациялар саласындағы уәкiлеттi органның Астана және Алматы қалалары және облыстар бөлiмшелерiнiң бастықтары мен олардың орынбасарлары" деген сөздер "Көлiк және коммуникация саласындағы уәкiлеттi органның, олардың аумақтық бөлiмшелерiнiң басшылары мен олардың орынбасарлары" деген сөздермен ауыстырылсын;
      133) 550-баптың екiншi бөлiгiнiң екiншi, үшiншi және төртiншi абзацтары мынадай редакцияда жазылсын:
      "облыстар, қалалар және аудандар бойынша мемлекеттiк еңбек инспекторлары - азаматтарға айлық есептiк көрсеткiштiң онға дейiнгi мөлшерiнде, лауазымды адамдарға - жиырма беске дейiнгi мөлшерiнде айыппұл салуға;
      облыстар мен Астана және Алматы қалалары бойынша бас мемлекеттiк еңбек инспекторлары - азаматтарға айлық есептiк көрсеткiштiң он беске дейiнгi мөлшерiнде, лауазымды адамдарға - қырыққа дейiнгi мөлшерiнде, заңды тұлғаларға - үш жүз елуге дейiнгi мөлшерiнде айыппұл салуға;
      Қазақстан Республикасының еңбек жөнiндегi орталық атқарушы органының бас мемлекеттiк еңбек инспекторлары - азаматтарға айлық есептiк көрсеткiштiң он беске дейiнгi мөлшерiнде, лауазымды адамдарға - қырыққа дейiнгi мөлшерiнде, заңды тұлғаларға - төрт жүзге дейiнгi мөлшерiнде айыппұл салуға;";
      134) 553-баптың бiрiншi бөлiгi:
      "89" деген цифрдан кейiн ", 139 (бiрiншi бөлiгiнде)" деген сөздермен толықтырылсын;
      "221" деген цифрдан кейiн ", 270" деген цифрмен толықтырылсын;
      "(техникалық қауiпсiздiк бөлiгiнде)" деген сөздерден кейiн ", 504" деген цифрмен толықтырылсын;
      екiншi бөлiктiң бiрiншi абзацы "Қазақстан" деген сөздiң алдынан "Төтенше жағдайлардың алдын алу және жою жөнiндегi мемлекеттiк инспекцияға ведомстволық бағынысты," деген сөздермен толықтырылсын;
      мынадай мазмұндағы үшiншi бөлiкпен толықтырылсын:
      "3. Азаматтық қорғаныс саласындағы нормативтiк құқықтық актiлердiң орындалмауына байланысты әкiмшiлiк құқық бұзушылық туралы iстердi қарауға және әкiмшiлiк жазалар қолдануға:
      Қазақстан Республикасының төтенше жағдайлар жөнiндегi орталық атқарушы органының бiрiншi басшысы мен оның орынбасарлары - азаматтарға және лауазымды адамдарға айлық есептiк көрсеткiштiң елуге дейiнгi мөлшерiнде айыппұл салуға;
      облыстардың, Астана және Алматы қалаларының төтенше жағдайлар жөнiндегi басқармаларының бiрiншi басшылары, олардың орынбасарлары - азаматтарға және лауазымды адамдарға айлық есептiк көрсеткiштiң қырыққа дейiнгi мөлшерiнде айыппұл салуға құқылы";
      135) 554-бапта:
      тақырыбы мынадай редакцияда жазылсын:
      "554-бап. Қоршаған ортаны қорғау саласындағы уәкiлеттi орган";
      бiрiншi бөлiк мынадай редакцияда жазылсын:
      1. Қоршаған ортаны қорғау саласындағы уәкiлеттi орган осы Кодекстiң 139 (бiрiншi бөлiгiнде), 240-250, 261, 264-266, 270-272, 291, 294, 296, 301, 302 (бiрiншi бөлiгiнде), 303 (бiрiншi бөлiгiнде), 304 (бiрiншi бөлiгінде), 305 (бiрiншi бөлiгiнде), 306 (бiрiншi бөлiгiнде) - баптарында көзделген әкiмшiлiк құқық бұзушылық туралы iстердi қарайды.";
      екiншi бөлiкте:
      екiншi абзацта:
      "табиғи ресурстарды қорғау жөнiндегi" деген сөздер "қоршаған ортаны қорғау жөнiндегi" деген сөздермен ауыстырылсын;
      "он беске дейiнгi" деген сөздер "жиырма беске дейiнгi" деген сөздермен ауыстырылсын;
      үшiншi абзацтағы "жиырма беске дейiнгi" деген сөздер "елуге дейiнгi" деген сөздермен ауыстырылсын;
      төртiншi абзацтағы "елуге дейiнгi" деген сөздер "жүзге дейiнгi" деген сөздермен ауыстырылсын;
      бесiншi абзацта:
      "жүзге дейінгі" деген сөздер "жүз елуге дейiнгi" деген сөздермен ауыстырылсын;
      "Қазақстан Республикасының табиғи ресурстарды қорғау жөнiндегi аумақтық мемлекеттiк бас инспекторларының және мемлекеттiк аға инспекторларының ұсынуы бойынша заңды тұлғаның әкiмшiлiк құқық бұзушылық туралы iс бойынша барлық хаттамалары мен қаулыларын бекiтедi." деген сөздер алып тасталсын;
      136) мынадай мазмұндағы 554-1-баппен толықтырылсын:
      "554-1-бап. Жер қойнауын пайдалану және қорғау жөнiндегi
                  уәкiлеттi орган
      1. Жер қойнауын пайдалану және қорғау жөнiндегi уәкiлеттi орган осы Кодекстiң 122, 123, 259-275, 301, 302 (бiрiншi, екiншi бөлiктерiнде), 303 (бiрiншi бөлiгiнде), 304 (бiрiншi бөлiгiнде), 305 (бiрiншi бөлiгiнде), 306 (бiрiншi бөлiгiнде) - баптарында көзделген әкiмшiлiк құқық бұзушылық туралы iстердi қарайды.
      2. Әкiмшiлiк құқық бұзушылық туралы iстердi қарауға және әкiмшiлiк жазалар қолдануға:
      жер қойнауын пайдалану және қорғау жөнiндегi аумақтық аға мемлекеттiк инспекторлар мен аумақтық мемлекеттiк инспекторлар - азаматтарға айлық есептiк көрсеткiштiң онға дейiнгi, лауазымды адамдарға - он беске дейiнгi, заңды тұлғаларға - жүз елуге дейiнгi мөлшерiнде айыппұл салуға;
      Қазақстан Республикасының жер қойнауын пайдалану және қорғау жөнiндегi мемлекеттiк инспекторлары, жер қойнауын пайдалану және қорғау жөнiндегi аумақтық бас мемлекеттiк инспекторлардың орынбасарлары - азаматтарға айлық есептiк көрсеткiштiң он беске дейiнгi, лауазымды адамдарға - жиырма беске дейiнгi, заңды тұлғаларға - екi жүз елуге дейiнгi мөлшерiнде айыппұл салуға;
      Қазақстан Республикасының жер қойнауын пайдалану және қорғау жөнiндегi аға мемлекеттiк инспекторлары, жер қойнауын пайдалану және қорғау жөнiндегi аумақтық мемлекеттiк бас инспекторлары - азаматтарға айлық есептiк көрсеткiштiң жиырма беске дейiнгi, лауазымды адамдарға - елуге дейiнгi, заңды тұлғаларға - бес жүзге дейiнгi мөлшерiнде айыппұл салуға;
      Қазақстан Республикасының жер қойнауын пайдалану және қорғау жөнiндегi бас мемлекеттiк инспекторы мен оның орынбасарлары - азаматтарға айлық есептiк көрсеткiштiң елуге дейiнгi, лауазымды адамдарға - жүзге дейiнгi, заңды тұлғаларға - бiр мыңға дейiнгi мөлшерiнде айыппұл салуға құқылы.";
      137) 555-баптың бiрiншi бөлiгiнде:
      "Кодекстiң" деген сөзден кейiн "139 (бiрiншi бөлiгiнде)," деген сөздермен толықтырылсын;
      "141" деген цифрдан кейiн ", 187 (екiншi бөлiгiнде)" деген сөздермен толықтырылсын;
      138) 556-бапта:
      бiрiншi бөлiктегi "503-512" деген цифрлар "503, 505-512" деген цифрлармен ауыстырылсын;
      екiншi бөлiктiң 1) тармақшасындағы "503-512" деген цифрлар "503, 505-512" деген цифрлармен ауыстырылсын;
      139) 557-бапта:
      тақырыбындағы және бiрiншi бөлiктегi "санитариялық" деген сөз "санитариялық-эпидемиологиялық" деген сөздермен ауыстырылсын;
      бiрiншi бөлiкте:
      "санитариялық" деген сөз "санитариялық-эпидемиологиялық" деген сөздермен ауыстырылсын;
      "323-бабында" деген сөздер "89, 139 (бiрiншi бөлiгiнде), 140 (бiрiнші бөлiгiнде), 161 (бiрiншi бөлiгiнде), 164, 220, 221, 235 (бiрiншi бөлiгiнде), 236, 239, 240, 242, 244, 248, 249, 261, 270, 272, 275, 276, 277 (екiншi бөлiгiнде), 294, 304 (бiрiншi бөлiгiнде), 310, 323, 329 (бiрiншi бөлiгiнде), 333, 387, 477 (бiрiншi, екiншi бөлiктерiнде), 494 (бiрiншi бөлiгiнде) - баптарында" деген сөздермен ауыстырылсын;
      "(бұл тәртiп бұзушылықтар, автокөлiк құралдарын шығаруға немесе пайдалануға байланысты тәртiп бұзушылықтарды қоспағанда, атмосфералық ауаны қорғау жөнiндегі санитариялық-гигиеналық ережелер мен нормаларды бұзу болып табылса)" деген сөздер алып тасталсын;
      "ережелер мен нормаларды" деген сөздерден кейiн ", сондай-ақ талаптарды" деген сөздермен толықтырылсын;
      140) 560-бапта:
      бiрiншi бөлiкте:
      "Кодекстiң" деген сөзден кейiн "139 (бiрiншi бөлiгiнде)," деген сөздермен толықтырылсын;
      "294," деген цифр алып тасталсын;
      екiншi бөлiкте:
      екiншi абзацта:
      "онға дейiнгі" деген сөздер "жиырмаға дейiнгi" деген сөздермен ауыстырылсын;
      "eлугe дейiнгi" деген сөздер "жиырмаға дейiнгi" деген сөздермен ауыстырылсын;
      үшiншi абзацта:
      "өсiмдiктер карантинi жөнiндегi" деген сөздерден кейiн "бac мемлекеттiк инспекторлар, өсiмдiк карантинi жөнiндегi мемлекеттiк инспекторлар" деген сөздермен толықтырылсын;
      "eлугe дейiнгi" деген сөздер "жүзге дейiнгi" деген сөздермен ауыстырылсын;
      төртiншi абзацта:
      "мен шекаралық посттардың" деген сөздер ", шекаралық пункттер мен посттардың" деген сөздермен ауыстырылсын;
      "беске дейiнгi" деген сөздер "онға дейiнгi" деген сөздермен ауыстырылсын;
      141) мынадай мазмұндағы 560-1, 560-2-баптармен толықтырылсын:
      "560-1-бап. Тұқым шаруашылығы және астық рыногын
                  реттеу саласындағы уәкiлеттi орган
      1. Тұқым шаруашылығы және астық рыногын реттеу саласындағы уәкiлеттi орган мен оның аумақтық органдары осы Кодекстiң 139 (бiрiншi бөлiгiнде), 309-1, 309-2 (бiрiншi - үшiншi бөлiктерiнде) - баптарында көзделген әкiмшiлiк құқық бұзушылық туралы iстердi қарайды.
      2. Әкiмшiлiк құқық бұзушылық туралы iстердi қарауға және әкiмшiлiк жазалар қолдануға аумақтық органдардың бастықтары мен олардың орынбасарлары құқылы.

      560-2-бап. Өсiмдiк қорғау саласындағы уәкiлеттi орган
      1. Өсiмдiк қорғау саласындағы уәкiлеттi орган және оның жергiлiктi жерлердегi бөлiмшелерi осы Кодекстiң 139 (бiрiншi бөлiгiнде), 220, 294, 309-баптарында көзделген әкiмшiлiк құқық бұзушылық туралы iстердi қарайды.
      2. Әкiмшiлiк құқық бұзушылық туралы iстердi қарауға және әкiмшiлiк жазалар қолдануға:
      Қазақстан Республикасының өсiмдiк қорғау жөнiндегi Бас мемлекеттiк инспекторы - азаматтарға айлық есептік көрсеткiштiң жиырмаға дейiнгi мөлшерiнде, лауазымды адамдарға - алпысқа дейiнгi мөлшерiнде, заңды тұлғаларға - үш жүзге дейiнгi мөлшерiнде айыппұл салуға;
      тиiстi әкiмшiлiк-аумақтық бiрлiктiң өсiмдiк қорғау жөнiндегi бас мемлекеттiк инспекторлары - азаматтарға айлық есептiк көрсеткiштiң онға дейiнгi мөлшерiнде, лауазымды адамдарға - жиырмаға дейiнгi мөлшерiнде, заңды тұлғаларға - екi жүзге дейiнгi мөлшерiнде айыппұл салуға;
      өсiмдiк қорғау жөнiндегi мемлекеттiк инспекторлар - азаматтарға айлық есептiк көрсеткiштiң беске дейiнгi мөлшерiнде, лауазымды адамдарға - онға дейiнгi мөлшерiнде, заңды тұлғаларға - елуге дейiнгi мөлшерiнде айыппұл салуға құқылы.";
      142) 561-бапта:
      бiрiншi бөлiгiндегi "127," және ", 314" деген цифрлар алып тасталсын;
      екiншi бөлiктiң екiншi абзацындағы "; табиғи ресурстар және қоршаған ортаны қорғау саласындағы уәкiлеттi орган басшысының жерасты суларын қорғауды бақылау мәселелерiн басқаратын орынбасары" деген сөздер алып тасталсын;
      екiншi бөлiктiң үшiншi абзацындағы "табиғи ресурстар және қоршаған ортаны қорғау жүйесiнiң" деген сөздер "cу ресурстары жөнiндегi" деген сөздермен ауыстырылсын;
      143) 562-бап мынадай редакцияда жазылсын:
      "562-бап. Орман, балық және аңшылық шаруашылығы
                саласындағы уәкiлеттi органдар
      1. Орман, балық және аңшылық шаруашылығы саласындағы уәкiлеттi органдар осы Кодекстiң 121, 125, 126, 250, 252, 282, 283 (екiншi бөлiгiнде), 284-297, 298 (бiрiншi бөлiгiнде), 298-1 (бiрiншi және үшiншi бөлiктерiнде), 299, 304 (бiрiншi бөлiгiнде), 305 (бiрiншi бөлiгiнде), 306 (бiрiншi бөлiгiнде) - баптарында көзделген әкiмшiлiк құқық бұзушылық туралы iстердi қарайды.
      2. Орман, балық және аңшылық шаруашылығы саласындағы органдардың атынан әкiмшiлiк құқық бұзушылық туралы iстердi қарауға және әкiмшiлiк жазалар қолдануға:
      1) осы Кодекстiң 121, 125, 126, 250, 252, 282, 283 (екiншi бөлiгiнде), 284-297, 298 (бiрiншi бөлiгiнде), 298-1 (бiрiншi және үшiншi бөлiктерiнде), 299, 304 (бiрiншi бөлiгiнде), 305 (бiрiншi бөлiгiнде), 306 (бiрiншi бөлiгiнде) - баптарында көзделген әкiмшiлiк құқық бұзушылық үшiн - Қазақстан Республикасының орман, балық және аңшылық шаруашылығы саласындағы уәкiлеттi органдары мен олардың аумақтық органдарының лауазымды адамдары;
      2) осы Кодекстiң 121, 250, 252, 282, 283 (екiншi бөлiгінде), 284-291, 294, 296, 297, 298 (бiрiншi бөлiгiнде) - баптарында көзделген әкiмшiлiк құқық бұзушылық үшiн - орман шаруашылығын жүргiзетiн мемлекеттiк мекемелердiң басшылары, басшыларының орынбасарлары;
      3) осы Кодекстiң 121, 126, 250, 252, 283 (екiншi бөлiгiнде), 284 (үшiншi бөлiгiнде), 285 (екiншi бөлiгiнде), 286 (екiншi бөлiгiнде), 287 (төртiншi бөлiгiнде), 289 (төртiншi бөлiгiнде), 290 (екiншi бөлiгiнде), 291 (екiншi бөлiгiнде), 294 (екiншi бөлiгiнде), 297, 298 (бiрiншi бөлiгiнде), 298-1 (бiрiншi және үшiншi бөлiктерiнде) - баптарында көзделген әкiмшiлiк құқық бұзушылық үшiн - мемлекеттiк мекеменiң ұйымдық-құқықтық нысанында құрылған ерекше қорғалатын табиғи аумақтары күзет қызметiнiң басшылары, басшыларының орынбасарлары, бастықтары құқылы.";
      144) 563-баптың бiрiншi бөлiгiндегi "120, 121" деген цифрлар "118-121, 139 (бiрiншi бөлiгiнде)" деген сөздермен ауыстырылсын;
      145) 564-бап алып тасталсын;
      146) 565-бап мынадай редакцияда жазылсын:
      "565-бап. Монополияға қарсы орган
      1. Монополияға қарсы орган осы Кодекстiң 147-бабында (бiрiншi және екiншi бөлiктерiнде) көзделген әкiмшiлiк құқық бұзушылық туралы iстердi қарайды.
      2. Әкiмшiлiк құқық бұзушылық туралы iстердi қарауға және әкiмшiлiк жазалар қолдануға монополияға қарсы органның басшысы мен оның орынбасарлары, сондай-ақ монополияға қарсы органның аумақтық бөлiмшелерiнiң басшылары мен олардың орынбасарлары құқылы.";
      147) 566-баптың бiрiншi бөлiгiндегi "161 (бiрiншi бөлiгiнде)" деген сөздер "139 (бiрiншi бөлiгiнде), 161 (бiрiншi бөлiгiнде), 164" деген сөздермен ауыстырылсын";
      148) 568 және 569-баптар мынадай редакцияда жазылсын:
      "568-бап. Мемлекеттiк сәулет-құрылыс
                инспекциясы органдары
      1. Мемлекеттiк сәулет-құрылыс инспекциясы органдары осы Кодекстiң 130, 139 (бiрiншi бөлiгiнде), 230, 231 (бiрiншi бөлiгiнде), 234, 235 (бiрiншi бөлiгiнде), 236, 238, 239, 278 (екiншi бөлiгiнде), 291, 387, 499-баптарында көзделген әкiмшiлiк құқық бұзушылық туралы iстердi қарайды.
      2. Әкiмшiлiк құқық бұзушылық туралы iстердi қарауға және әкiмшiлiк жазалар қолдануға Қазақстан Республикасының Бас мемлекеттiк инспекторы, оның орынбасарлары, облыстар мен Астана және Алматы қалаларының бас мемлекеттiк құрылыс инспекторлары құқылы.

      569-бап. Статистика органдары
      1. Статистика органдары осы Кодекстiң 381-384-баптарында көзделген әкiмшiлiк құқық бұзушылық туралы iстердi қарайды.
      2. Әкiмшiлiк құқық бұзушылық туралы iстердi қарауға және әкiмшiлiк жазалар қолдануға облыстардың (Астана, Алматы қалаларының) статистика жөнiндегi басқармаларының басшылары мен олардың орынбасарлары құқылы.";
      149) 570-баптың бiрiншi бөлiгi мынадай редакцияда жазылсын:
      "1. Салық органдары осы Кодекстiң 88 (үшiншi бөлiгiнде), 139 (бiрiншi бөлiгiнде), 146, 166, 205-212, 215-219, 358, 358-1, 360-баптарында көзделген әкiмшiлiк құқық бұзушылық туралы iстердi қарайды.";
      150) 570-1-баптың екiншi бөлiгi мынадай редакцияда жазылсын:
      "2. Әкiмшiлiк құқық бұзушылық туралы iстердi қарауға және әкiмшiлiк жазалар қолдануға қаржы полициясы органының басшысы мен оның орынбасарлары, облыстардың, республикалық маңызы бар қаланың, Қазақстан Республикасы астанасының, аймақаралық, аудандық, қалалық, қалалардағы аудандық қаржы полициясы органдарының және қаржы полициясының арнаулы бөлiмшелерiнiң басшылары мен олардың орынбасарлары құқылы.";
      151) 571-бапта:
      бiрiншi бөлiкте:
      "Кодекстiң" деген сөзден кейiн "139 (бiрiншi бөлiгiнде)," деген сөздермен толықтырылсын;
      "167," деген цифр алып тасталсын;
      екiншi бөлiкте:
      1) тармақша алып тасталсын;
      2) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:
      "2) осы Кодекстiң 139 (бiрiншi бөлiгiнде), 176 (екiншi бөлiгінде), 177, 178, 185-187, 204-баптарында көзделген әкiмшiлiк құқық бұзушылық үшiн - Қазақстан Республикасының Қаржы министрi мен оның орынбасарлары, Қазақстан Республикасы Қаржы министрлiгiнiң Қаржылық бақылау комитетiнiң төрағасы мен оның орынбасарлары, министрлiктiң аумақтық органдарының басшылары құқылы.";
      3) тармақша алып тасталсын;
      152) мынадай мазмұндағы 571-1-баппен толықтырылсын:
      "571-1-бап. Мемлекеттiк сатып алу процесiн реттеу
                  жөнiндегi уәкiлеттi орган
      1. Мемлекеттiк сатып алу процесiн реттеу жөнiндегi уәкiлеттi орган осы Кодекстiң 167-бабында көзделген әкiмшiлiк құқық бұзушылық туралы iстердi қарайды.
      2. Әкiмшiлiк құқық бұзушылық туралы iстердi қарауға және әкiмшiлiк жаза қолдануға мемлекеттiк сатып алу процесiн реттеу жөнiндегi уәкiлеттi органның басшысы мен оның орынбасарлары құқылы.";
      153) 572-бапта:
      бiрiншi бөлiк "Кодекстiң" деген сөзден кейiн "139 (бiрiншi бөлiгiнде)," деген сөздермен толықтырылсын;
      екiншi бөлiктегi "мен оның орынбасарлары" деген сөздер ", оның орынбасарлары, аумақтық филиалдардың басшылары" деген сөздермен ауыстырылсын;
      154) 574-баптың бiрiншi бөлігіндегi "(екiншi бөлiгiнде)" деген сөздер "(бiрiншi және екiншi бөлiктерiнде)" деген сөздермен толықтырылсын;
      155) 575-бапта:
      бiрiншi бөлiк "391 (бiрiншi бөлiгінде)" деген сөздерден кейiн ", 391-1 (бiрiншi және екiншi бөліктерiнде)" деген сөздермен ауыстырылсын;
      екiншi бөлiктiң екiншi абзацында:
      "жиырма беске дейiнгі" деген сөздер "елуге дейiнгi" деген сөздермен ауыстырылсын;
      "бec жүзге дейiнгi" деген сөздер "екi мыңға дейiнгi" деген сөздермен ауыстырылсын;
      үшiншi бөлiктiң 1) тармақшасының соңындағы нүктелi үтiр алып тасталсын және "құқылы." деген сөздермен толықтырылып, 2) тармақшасы алып тасталсын;
      156) 576-бапта:
      бiрiншi бөлiк "Кодекстiң" деген сөздерден кейiн "139 (бiрiншi бөлiгiнде)," деген сөздермен толықтырылсын;
      екiншi бөлiкте:
      екiншi абзацтағы "Қазақстан Республикасы" деген сөздер алып тасталып, "агенттiгiнiң" деген сөз "уәкiлеттi органның" деген сөздермен ауыстырылсын;
      үшiншi абзацта:
      "Қазақстан Республикасының" деген сөздер алып тасталып, "агенттiгiнiң төрағасы" деген сөздер "уәкiлеттi органның басшысы" деген сөздермен ауыстырылсын;
      "елуге дейiнгi" деген сөздерден кейiн ", жеке тұлғаларға жиырмаға дейiнгi, заңды тұлғаларға екi жүзге дейiнгi" деген сөздермен толықтырылсын;
      157) мынадай мазмұндағы 576-1, 576-2 және 576-3-баптармен толықтырылсын:
      "576-1-бап. Акцизделетiн өнiм өндiрудi және олардың айналымын
                  мемлекеттiк бақылау жөнiндегi органдар
      1. Акцизделетiн өнiм өндiрудi және олардың айналымына мемлекеттiк бақылау жөнiндегi органдар 139-бапта (бiрiншi бөлiгiнде) көзделген әкiмшiлiк құқық бұзушылық туралы iстердi қарайды.
      2. Әкiмшiлiк құқық бұзушылық туралы iстердi қарауға және әкiмшiлiк жазалар қолдануға акцизделетiн өнiм өндiрудi және олардың айналымын мемлекеттiк бақылау жөнiндегi органның басшылары (орынбасарлары) құқылы.

      576-2-бап. Қазақстан Республикасы Әдiлет министрлiгi
                 қылмыстық-атқару жүйесiнiң органдары
      1. Қазақстан Республикасы Әдiлет министрлiгi қылмыстық-атқару жүйесiнiң органдары осы Кодекстiң 367-бабында көзделген әкiмшiлiк құқық бұзушылық туралы iстердi қарайды.
      2. Әкiмшiлiк құқық бұзушылық туралы iстердi қарауға және әкiмшiлiк жазалар қолдануға облыстар бойынша қылмыстық-атқару жүйесi аумақтық органдарының бастықтары мен олардың орынбасарлары, түзеу мекемелерiнiң бастықтары құқылы.

      576-3-бап. Қазақстан Республикасының Ұлттық қауiпсiздiк
                 органдары
      1. Қазақстан Республикасы Ұлттық қауiпсiздiк органдары осы Кодекстiң 367-бабында көзделген әкiмшiлiк құқық бұзушылық туралы iстердi (ұлттық қауiпсiздiк органдары жүйесінің тергеу изоляторында құқық бұзушылықтар жасағаны үшін) қарайды.
      2. Әкiмшiлiк құқық бұзушылық туралы iстердi қарауға және әкiмшiлiк жазалар қолдануға ұлттық қауіпсiздiк органдары тергеу изоляторларының бастықтары құқылы.";
      158) 589-баптың бiрiншi бөлiгiнiң 4) тармақшасындағы "бoлca" деген сөзден кейiн ";" белгiсi қойылып, "қорғаушының қатысуы мiндеттi." деген сөздер алып тасталсын және мынадай мазмұндағы 5) тармақшамен толықтырылсын:
      "5) әкiмшiлiк жауапқа тартылушы адам кәмелетке толмаған болса, қорғаушының қатысуы мiндеттi.";
      159) 607-баптың үшiншi бөлiгiнiң екiншi сөйлемi алып тасталсын;
      160) 611-баптың он үшiншi бөлiгiнiң мемлекеттiк тiлiндегi мәтiнiнде "мүмкiндiк бермейтiнiне" деген сөздер өзгерiссiз қалдырылсын;
      161) 619-баптың бiрiншi бөлiгi "жеке адамды" деген сөзден кейiн ", заңды тұлғаның заңды өкiлiн" деген сөздермен толықтырылсын;
      162) 620-бапта:
      1) тармақша "бөлiмнен өз бетiмен кеткен жағдайда" деген сөздерден кейiн ", сондай-ақ шетелдiктердiң және азаматтығы жоқ адамдардың Қазақстан Республикасында болу тәртiбiн бұзған кезiнде" деген сөздермен толықтырылсын;
      10) тармақшадағы "қорғау жөнiндегі органның" деген сөздер "қорғау жөнiндегi органдардың" деген сөздермен ауыстырылсын;
      163) 627-бапта:
      үшiншi бөлiкте:
      "адамдардың" деген сөзден кейiн "не оның өкiлiнiң немесе заңды негiзде көлiк құралдарын, шағын көлемдi кемелердi жүргiзетiн адамның" деген сөздермен толықтырылсын;
      "иесiнiң" деген сөз "аталған адамдардың" деген сөздермен ауыстырылсын;
      бесiншi бөлiкте:
      ", оның" деген сөз "не оның" деген сөздермен ауыстырылсын;
      "заңды өкiлiне" деген сөздерден кейiн "немесе заңды негiзде көлiк құралдарын, шағын көлемдi кемелердi жүргiзетiн адамға" деген сөздермен толықтырылсын;
      сегiзiншi бөлiкте:
      ", куәгерлер" деген сөз "не оның өкiлi" деген сөздермен ауыстырылсын;
      "хаттамаға қол" деген сөздiң алдынан ", оның өкiлi" деген сөздермен толықтырылсын;
      164) 628-баптың бесiншi бөлiгiндегi "атқарушы билiк органы" деген сөздер "уәкiлеттi мемлекеттiк орган" деген сөздермен ауыстырылсын;
      165) 629-баптың екiншi бөлiгiндегi "Қазақстан Республикасы Қарулы Күштерiнiң және Шағын көлемдi кемелер жөнiндегi мемлекеттiк инспекцияның" деген сөздер "Қазақстан Республикасы Қарулы Күштерiнiң және көлiк бақылау органдарының" деген сөздермен ауыстырылсын;
      166) 630-бапта:
      бiрiншi бөлiкте:
      "Кодекстiң" деген сөзден кейiн "283-285, 287, 289, 297, 298, 298-1, 302-306," деген цифрлармен толықтырылсын;
      "462, 466-469" деген цифрлар "461, 467-471," деген цифрлармен ауыстырылсын;
      екiншi бөлiк "автомобиль полициясының" деген сөздерден кейiн ", орман және аңшылық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, балық қорғау органдарының (орман, балық, аңшылық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар саласындағы заңдарды бұзған кезде)" деген сөздермен толықтырылсын;
      үшiншi бөлiкте ", мемлекеттiк тiркеу нөмiрi белгiсiн алып қою" деген сөздер алып тасталсын;
      167) мынадай мазмұндағы 632-1-баппен толықтырылсын:
      "632-1-бап. Заңды тұлғаға тиесiлi тауарларға, көлiк
                  құралдарына және өзге де мүлiкке тыйым салу
      1. Заңды тұлғаға тиесілі әкімшілік құқық бұзушылық жасау құралдары немесе оның тiкелей объектiсi болған тауарларға, көлiк құралдарына және өзге де мүлiкке тыйым салу өзiне қатысты әкiмшiлiк құқық бұзушылық туралы, оларға билiк етуге (ал қажет болған жағдайларда пайдалануға да) тыйым салынғаны туралы iс жүргiзудi қамтамасыз етудiң осы шарасы қолданылған заңды тұлғаның заңды өкiлiне хабарлана отырып, аталған тауарлардың, көлiк құралдарының және өзге де мүлiктiң тiзiмдемесi болып табылады және егер осы тауарларды, көлiк құралдарын және өзге де мүлiктi алып қою мүмкiн болмаған және (немесе) олардың сақталуын алып қоймай қамтамасыз ету мүмкiн болатын жағдайда қолданылады. Тыйым салынған тауарлар, көлiк құралдары және өзге де мүлiк тыйым салған лауазымды адам тағайындаған басқа да адамдардың жауапкершiлiкпен сақтауына берiлуi мүмкiн.
      2. Заңды тұлғаға тиесiлi тауарларға, көлік құралдарына және өзге де мүлікке тыйым салуды, тауар, көлік құралы және өзге де мүлік иесi мен екі куәгердiң қатысуымен осы Кодекстiң 620-бабында, 636-бабының бiрiншi бөлiгiнде аталған уәкiлеттiк берiлген лауазымды адамдар жүзеге асырады.
      Кейiнге қалдыруға болмайтын жағдайларда, тауарларға, көлік құралдарына және өзге де мүлiкке тыйым салу олардың иесiнiң қатысуынсыз жүзеге асырылуы мүмкiн.
      3. Қажет болған жағдайларда фотоға және киноға түсiру, бейнежазба қолданылады.
      4. Заңды тұлғаға тиесiлi тауарларға, көлiк құралдарына және өзге де мүлiкке тыйым салу туралы хаттама жасалады. Заңды тұлғаға тиесiлi тауарларға, көлiк құралдарына және өзге де мүлiкке тыйым салу туралы хаттамада оның жасалған күнi мен орны, хаттама жасаған адамның лауазымы, аты-жөнi, өзiне қатысты әкiмшiлiк құқық бұзушылық туралы іс жүргiзудi қамтамасыз етудiң осы шарасы қолданылған заңды тұлға туралы және иелiгiнде тыйым салынған тауарлар, көлiк құралдары және өзге де мүлкi бар адам туралы мәлiметтер, олардың тiзiмдемесi және бiрдейлендiру белгiлерi көрсетiледi, сондай-ақ фотоға және киноға түсiру, бейнежазба қолданылғаны туралы жазба жасалады. Фотоға және киноға түсiру, бейнежазба қолданып тыйым салуды жүзеге асыру кезiнде алынған материалдар хаттамаға қоса тiркеледi.
      5. Тыйым салынған тауарлар, көлiк құралдары және өзге де мүлiк қажет болған жағдайларда буып-түйiледi және (немесе) оларға сүргiш салынады.
      6. Заңды тұлғаға тиесiлi тауарларға, көлiк құралдарына және өзге де мүлiкке тыйым салу туралы хаттаманың көшiрмесi өзiне қатысты әкiмшiлiк құқық бұзушылық туралы iс жүргiзудi қамтамасыз етудiң осы шарасы қолданылған заңды тұлғаның заңды өкiлiне тапсырылады.
      7. Заңды тұлғаға тиесiлi тыйым салынған тауарларды, көлiк құралдарын және өзге де мүлiктi өзiне қатысты әкiмшiлiк құқық бұзушылық туралы iс жүргiзудi қамтамасыз етудiң осы шарасы қолданылған заңды тұлғаның не тыйым салынған мүлiктi сақтауды жүзеге асыратын адамның иелiктен айыруы немесе жасырып қалуы Қазақстан Республикасының заңдарында белгiленген жауаптылыққа әкеп соғады.";
      168) 636-бапта:
      бiрiншi бөлiкте:
      1) тармақшада:
      екiншi абзацта:
      "135" деген цифрдан кейiн ", 135-1" деген цифрмен толықтырылсын;
      "136" деген цифрдан кейiн ", 143" деген цифрмен толықтырылсын;
      "298 (екiншi-төртiншi бөлiктерi)" деген сөздер ", 203, 283 (бiрiншi бөлiгi), 298 (екiншi бөлiгi), 298-1 (екiншi бөлiгi), 314" деген сөздермен ауыстырылсын;
      "336 (үшiншi бөлiгi)" деген сөздерден кейiн ", 336-1 (үшiншi бөлiгi)" деген сөздермен толықтырылсын;
      "340" деген цифрдан кейiн ", 344, 354-1" деген цифрлармен толықтырылсын;
      "368 (екiншi бөлiгi)" деген сөздер ", 368, 369 (екiншi бөлiгi)" деген сөздермен ауыстырылсын;
      "394" деген цифр ", 394 (екiншi бөлiгi)" деген сөздермен ауыстырылсын;
      үшiншi абзац мынадай редакцияда жазылсын:
      "төтенше жағдайлар жөнiндегi орталық атқарушы орган органдарының (314, 356-баптар);";
      жетiншi абзац мынадай редакцияда жазылсын:
      "орман, балық және аңшылық шаруашылығы саласындағы органдардың (283 (бiрiншi, үшiншi бөлiктерi), 298 (екiншi және үшiншi бөлiктерi), 298-1 (екiншi бөлiгi), 304 (екiншi бөлiгi), 305 (екiншi бөлiгi), 306 (екiншi бөлiгi), 356-баптар);";
      сегiзiншi абзац мынадай редакцияда жазылсын:
      "қоршаған ортаны қорғау саласындағы мемлекеттiк бақылау органдарының (283 (бiрiншi бөлiгi) (бұл құқық бұзушылықтар орман қорына кiрмейтiн аумақтарда жасалған кезде), 304 (екiншi бөлiгi), 305 (екiншi бөлiгi), 306 (екiншi бөлiгi), 356-баптар);";
      мынадай мазмұндағы тоғызыншы абзацпен толықтырылсын:
      "жер қойнауын пайдалану және қорғау саласындағы мемлекеттiк бақылау органдарының (124 (бұл құқық бұзушылықтар санитариялық-гигиеналық ережелер мен нормаларды, сондай-ақ атмосфералық ауаны қорғау жөнiндегi талаптарды бұзу болмаған кезде), 356-баптар);";
      оныншы абзацтағы "342-352" деген цифрлар "342-344 (бiрiншi бөлiгi), 345-352" деген сөздермен ауыстырылсын;
      он екiншi абзац алып тасталсын;
      он үшiншi абзац "карантинi" деген сөзден кейiн "және оларды қорғау" деген сөздермен толықтырылсын;
      мынадай мазмұндағы он төртiншi абзацпен толықтырылсын:
      "тұқым шаруашылығы және астық рыногын реттеу саласындағы органдардың (139 (екiншi бөлiгi), 309-2 (төртiншi бөлiгi) - баптар);";
      он төртiншi абзацта:
      "140" деген цифрдың алдынан "127," деген цифрмен толықтырылсын;
      "140 (екiншi бөлiгi), 142, 161 (екiншi және үшiншi бөлiктерi), 162, 163" деген сөздер алып тасталсын;
      он бесiншi абзац мынадай редакцияда жазылсын:
      "мемлекеттiк сәулет-құрылыс инспекциясы органдарының (231 (екiншi бөлiгi), 232, 233, 235 (екiншi бөлiгi), 237, 278 (бiрiншi бөлiгi) - баптар);";
      он алтыншы абзацтағы "(229-бап)" деген сөздер "(225-1, 229-баптар)" деген сөздермен ауыстырылсын;
      он жетiншi абзац мынадай редакцияда жазылсын:
      "санитариялық-эпидемиологиялық қадағалау органдарының (85, 140 (екiншi бөлiгi), 161 (үшiншi бөлiгi), 163, 222 (бiрiншi бөлiгi), 231, 233, 235 (екiншi бөлiгі), 278 (бiрiншi бөлiгi), 304 (екiншi бөлiгi), 315, 324, 326-328, 329 (екiншi бөлiгi), 356, 362, 494 (екiншi, үшiншi бөлiктерi) - баптар;";
      он сегiзiншi абзац мынадай редакцияда жазылсын:
      "байланыс саласындағы уәкiлеттi органның (356, 491 (екiншi бөлiгi), 492 (екiншi бөлiгi), 493 (екiншi бөлiгi), 494 (екiншi, үшiншi бөлiктерi), 496 (екiншi бөлiгі), 498 (екiншi бөлiгi), 501-баптар);";
      жиырмасыншы абзац мынадай редакцияда жазылсын:
      "көлiк бақылау органдарының (329 (екiншi бөлiгі), 329-1 (екiншi бөлiгi), 356, 453 (екiншi бөлiгі), 454 (бiрiншi-үшiншi бөлiктерi), 477 (үшiншi бөлiгi), 484, 502-баптар);";
      жиырма бiрiншi абзацтағы "172, 188, 203" деген цифрлар алып тасталсын;
      жиырма екiншi абзац алып тасталсын;
      жиырма үшiншi абзацтағы ("188" деген цифр алып тасталсын;
      жиырма төртiншi абзацтағы "Қазақстан Республикасының Бағалы қағаздар жөнiндегi ұлттық комиссиясы органдарының" деген сөздер "бағалы қағаздар рыногын мемлекеттiк реттеудi жүзеге асыратын уәкiлеттi органның" деген сөздермен ауыстырылсын;
      жиырма бесiншi абзац мынадай редакцияда жазылсын:
      "акцизделетiн өнiм өндiрудi және оның айналымын мемлекеттiк бақылау жөнiндегi органдардың (163, 213, 214-баптар);";
      жиырма жетiншi абзац мынадай редакцияда жазылсын:
      "салық органдарының (137, 138, 154-157, 213, 214, 359, 361, 532-535-баптар);";
      жиырма сегiзiншi абзацта:
      "140 (екiнші бөлiгi)" деген сөздерден кейiн ", 188" деген цифрмен толықтырылсын;
      "203" деген цифр алып тасталсын;
      жиырма тоғызыншы абзацта:
      "129" деген цифрдан кейiн ", 137" деген цифрмен толықтырылсын;
      "513, 516, 517, 524, 525, 528" деген цифрлар алып тасталсын;
      отызыншы абзацта:
      "белгiлi бiр қызмет түрiне лицензия берген органдардың" деген сөздер "заңдарға сәйкес лицензиарлар болып табылатын органдардың" деген сөздермен ауыстырылсын;
      "138" деген цифрдың алдынан "137," деген цифрмен толықтырылсын;
      "139" деген цифрдан кейiн "(екiншi бөлiгi)" деген сөздермен толықтырылсын;
      "302 (үшiншi бөлiгi)" деген сөздерден кейiн ", 342 (екiншi бөлiгi), 343 (бiрiншi бөлiгi), 348 (үшiншi бөлiгi)" деген сөздермен толықтырылсын;
      отыз бiрiншi абзац мынадай редакцияда жазылсын:
      "монополияға қарсы органның (147 (үшiншi бөлiгi), 149, 150, 153, 356-баптар);";
      мынадай мазмұндағы отыз екiншi абзацпен толықтырылсын:
      "шағын бизнестi қолдау жөнiндегi органдардың (149, 150, 153, 356-баптар);";
      отыз екiншi абзац "142" деген цифрдан кейiн ", 161 (екiншi және үшiншi бөлiктерi)" деген сөздермен толықтырылсын;
      отыз төртiншi және отыз бесiншi абзацтар мынадай редакцияда жазылсын:
      "мемлекеттiк энергетикалық қадағалау органдарының (127-1, 223-225-баптар);";
      отыз алтыншы абзац "226" деген цифрдың алдынан "127," деген цифрмен толықтырылсын;
      отыз сегiзiншi абзац мынадай редакцияда жазылсын:
      "шекара қызметi органдарының (298 (екiншi және үшiншi бөлiктерi), 298-1 (екiншi бөлiгi), 303 (екiншi бөлiгi), 304 (екiншi бөлiгi), 305 (екiншi бөлiгi), 306 (екiншi бөлiгi), 391 (екiншi бөлiгi), 391-1 (үшiншi бөлiгi), 393-баптар;";
      мынадай мазмұндағы қырық бiрiншi, қырық екiншi абзацтармен толықтырылсын:
      "сақтандыру iсi және сақтандыру қызметi жөнiндегi уәкiлеттi органның (184-бап);
      мемлекеттiк еңбек инспекциясы органдарының (356, 396 (екiншi бөлiгi) баптар;";
      3) тармақшада:
      "138" деген цифрдың алдынан "137," деген цифрмен толықтырылсын;
      екiншi бөлiкте:
      "576" деген цифр "576-3" деген цифрлармен ауыстырылсын;
      соңғы абзацтағы (111-117-баптар) деген сөздерден кейiн ";" белгiсi қойылып, мынадай мазмұндағы абзацтармен толықтырылсын:
      "түзеу мекемелерiндегi немесе тергеу изоляторларындағы бақылаушының (367-бап);
      орман, балық және аңшылық шаруашылығы саласындағы уәкiлеттi органдардың мамандандырылған ұйымдарының лауазымды адамдарының (121, 125, 126, 250, 252, 282 - 298-1, 299, 302 (екiншi және үшiншi бөлiктерi), 304 (бiрiншi және екiншi бөлiктерi), 305 (бiрiншi және екiншi бөлiктерi), 306 (бiрiншi және екiншi бөлiктерi) - баптар);
      жануарлар дүниесiн қорғау мәселелерiмен айналысатын аңшылық және балық аулау шаруашылығы қорықшыларының, директорларының (298, 298-1 (бiрiншi және екiншi бөлiктерi) - баптар) құқығы бap.";
      169) 637-баптың бiрiншi бөлiгiндегi "344-347" деген цифрлар "342-352" деген цифрлармен ауыстырылсын;
      170) 640-баптың бiрiншi бөлiгiндегi "бip тәулiк" деген сөздер "жасалған кезден бастап үш тәулiк" деген сөздермен ауыстырылсын;
      171) 642-баптың үшiншi бөлiгiндегi "Кодекстiң" деген сөзден кейiн "295, 296, 298, 298-1," деген цифрлармен толықтырылсын;
      172) 647-баптың үшiншi бөлiгi "әкiмшiлiк қамауға" деген сөздерден кейiн ", Қазақстан Республикасының шегiнен әкiмшiлiк жолмен шығарып жiберуге" деген сөздермен толықтырылсын;
      173) 651-баптың бесiншi және алтыншы бөлiктерiндегi "5, 6" деген цифрлар тиiсiнше "4, 5" деген цифрлармен ауыстырылсын;
      174) 652-баптың екiншi бөлiгiндегi "жеке адамға" деген сөздерден кейiн ", сондай-ақ әкiмшiлiк құқық бұзушылық туралы iс қозғаған уәкiлеттi органға (лауазымды адамға)" деген сөздермен толықтырылсын;
      175) 654-бапта:
      бiрiншi бөлiк мынадай редакцияда жазылсын:
      "1. Әкiмшiлiк құқық бұзушылық жасауға ықпал еткен себептер мен жағдайларды анықтаған кезде судья жеке қаулы шығарады, ал орган (лауазымды адам) тиiстi ұйымға және лауазымды адамдарға оларды жою жөнiнде шаралар қолдану туралы ұсыныс енгiзедi.";
      екiншi бөлiктегi "лауазымды адамдар" деген сөздерден кейiн "жеке қаулыны және" деген сөздермен толықтырылсын;
      176) 668-баптың үшiншi бөлiгiнiң 6) тармақшасындағы "алтыншы" деген сөз "бесiншi" деген сөзбен ауыстырылсын;
      177) 703-баптың төртiншi бөлiгiндегi "созылған мерзiмге" деген сөздер "ұзарту мерзiмiне" деген сөздермен ауыстырылсын;
      178) 707-баптың бiрiнші бөлiгi "адам" деген сөзден кейiн "айыппұл салу туралы қаулы шығарған судьяға, органға (лауазымды адамға) жазбаша нысанда кейiннен хабарлай отырып," деген сөздермен толықтырылсын;
      179) 717-баптың үшiншi бөлiгiндегi "Қазақстан Республикасы Көлiк және коммуникациялар министрлiгiнiң Көлiк бақылау комитетi" деген сөздер "байланыс және ақпараттандыру саласындағы уәкiлеттi мемлекеттiк орган" деген сөздермен ауыстырылсын.

      Қазақстан Республикасының
      Президентi

Соңғы құжаттар
Базаның жай-күйі
 • Барлық құжат 337986
  Қазақ тілінде 167516
  Орыс тілінде 168515
  Ағылшын тілінде 1955
  Қолдау қызметі
  E-mail: support@rkao.kz
  Телефондары: +7 7172 58 00 58, 119
  Жұмыс уақыты: 09:00 - 18:30
  (Nur-Sultan уақыты бойынша)
  Демалыс күндері: сенбі, жексенбі

  Жоба Туралы