Реклама +7(700) 388 81 09
< Назад к документу

Қазақстан Республикасының "Байланыс туралы" және "Қазақстан Республикасының кейбiр заң актiлерiне байланыс мәселелерi бойынша өзгерiстер мен толықтырулар енгiзу туралы" Заңдарын iске асыру жөнiндегi шаралар туралы

Қазақстан Республикасы Премьер-Министрінің 2004 жылғы 19 шілдедегі N 205-ө Өкімі. Күші жойылды - ҚР Премьер-Министрінің 2004.12.30. N 383 өкімімен.

      1. Қоса берiлiп отырған Қазақстан Республикасының  "Байланыс туралы" және  "Қазақстан Республикасының кейбiр заң актiлерiне байланыс мәселелерi бойынша өзгерiстер мен толықтырулар енгiзу туралы" Заңдарын iске асыру мақсатында қабылдануы қажет нормативтiк құқықтық кесiмдердiң тiзбесi (бұдан әрi - тiзбе) бекiтiлсiн.

      2. Мемлекеттiк органдар тiзбеге сәйкес нормативтiк құқықтық кесiмдердiң жобаларын әзiрлесiн және Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң бекiтуiне енгiзсiн.

      3. Орталық және жергiлiктi атқарушы органдар екi ай мерзiмде Қазақстан Республикасының  "Байланыс туралы" және  "Қазақстан Республикасының кейбiр заң актiлерiне байланыс мәселелерi бойынша өзгерiстер мен толықтырулар енгiзу туралы" Заңдарын iске асыру мақсатында ведомстволық нормативтiк құқықтық кесiмдердi қабылдасын және қабылданған шаралар туралы Қазақстан Республикасының Үкiметiн хабардар етсiн.

       Премьер-Министр

Қазақстан Республикасы  
Премьер-Министрiнiң   
2004 жылғы 19 шілдедегі 
N 205 өкiмiмен     
бекiтiлген       

  Қазақстан Республикасының "Байланыс туралы" және "Қазақстан Республикасының кейбiр заң актiлерiне байланыс мәселелерi бойынша өзгерiстер мен толықтырулар енгiзу туралы" Заңдарын iске асыру мақсатында қабылдануы қажет нормативтiк құқықтық кесiмдердiң тiзбесi

____________________________________________________________________
    |  Нормативтiк құқықтық   |   Кесiмнiң   |Орындалу | Әзiрлеуге
P/c |    кесiмнiң атауы       |    нысаны    | мерзiмi |   жауапты
N  |                         |              |         | мемлекеттiк
    |                         |              |         |   орган
____________________________________________________________________
  1 |          2              |       3      |    4    |      5
____________________________________________________________________
      Қазақстан Республикасы Үкіметiнiң мынадай қаулыларының
                          жобаларын әзiрлеу:
____________________________________________________________________
1.  "Қазақтелеком" АҚ-тың      Қазақстан         2004    АБА
    қалааралық және            Республикасының   жылғы
    халықаралық телефон        Үкiметi           шілде
    байланысы қызметтерiн      қаулысының
    ұсынуға арналған           жобасы
    эксклюзивтiк құқығын
    мерзiмiнен бұрын жою
    жөнiндегi шаралар
    туралы

2.  Қалааралық және            Қазақстан         2004    АБА, ҰҚК
    (немесе) халықаралық       Республикасының   жылғы   (келiсiм
    байланыс операторын        Үкiметi           шілде   бойынша),
    белгiлеу бойынша           қаулысының                ТМРА
    бiлiктiлiк талаптары       жобасы
    мен өлшемдерiн бекiту
    туралы

3.  Телекоммуникацияның        Қазақстан         2004    ТМРА, АБА
    әмбебап қызметтерiн        Республикасының   жылғы
    қайта баланстау            Үкiметi           шілде
    жоспарын және              қаулысының
    тарифтерiн бекiту          жобасы
    туралы

4.  Телекоммуникацияның        Қазақстан         2004    АБА, ТМРА
    әмбебап қызметтерiнiң      Республикасының   жылғы
    тiзбесiн бекiту            Үкiметi           шілде
    туралы                     қаулысының
                               жобасы

5.  Халыққа телекоммуникация.  Қазақстан         2004    АБА, ЭБЖМ,
    ның әмбебап қызметтерiн    Республикасының   жылғы   Қаржымині,
    көрсететiн байланыс        Үкiметi           тамыз   ТМРА
    операторларының            қаулысының
    шығындарын өтеу үшiн       жобасы
    телекоммуникацияның
    әмбебап қызметтерiнiң
    құнын субсидиялау
    ережесiн бекiту туралы

6.  Телекоммуникацияның        Қазақстан         2004    АБА, ТМРА
    әмбебап қызметтерін        Республикасының   жылғы
    көрсету құқығына           Үкiметi           тамыз
    конкурс өткізу             қаулысының
    ережесін бекіту туралы     жобасы

7.  Телекоммуникацияның        Қазақстан         2004    Еңбекмині,
    қалалық желiлерiнiң        Республикасының   жылғы   АБА
    абоненттері болып          Үкiметi           шілде
    табылатын әлеуметтік       қаулысының
    қорғалатын азаматтарға     жобасы
    телефон үшiн абоненттік
    төлемақы тарифiнiң
    көтерiлуiне өтемақы
    төлеу ережесiн бекiту
    туралы

8.  Байланыс саласындағы      Қазақстан         2004     АБА, ЭБЖМ
    қызметті лицензиялау      Республикасының   жылғы
    ережесін бекіту туралы    Үкiметi           шілде
                              қаулысының
                              жобасы

9.  Қалааралық және           Қазақстан         2004     АБА, ЭБЖМ,
    халықаралық телефон       Республикасының   жылғы    Қаржымині,
    байланысы қызметтерiн     Үкiметi           тамыз    ТМРА
    ұсынғаны үшiн түскен      қаулысының
    түсiмдердi алу мөлшерi    жобасы
    мен тәртiбi туралы

10. Қалааралық және           Қазақстан         2004     АБА, ЭБЖМ,
    (немесе) халықаралық      Республикасының   жылғы    Қаржымині,
    телефон байланысы         Үкiметi          қыркүйек  ТМРА
    қызметтерін ұсынғаны      қаулысының
    үшін төлемнің жылдық      жобасы
    ставкаларын бекіту
    туралы

11. Байланыс қызметтерiн      Қазақстан         2004     АБА, ТЖА
    пайдаланушылар үшiн       Республикасының   жылғы
    қосылуы тегiн болып       Үкiметi          қыркүйек
    табылатын шұғыл           қаулысының
    медициналық, құқық        жобасы
    қорғау, өрт, авария,
    анықтама және басқа
    да қызметтердiң
    тiзбесiн бекiту
    туралы

12. Фельдъегерлiк              Қазақстан         2004     ПМК
    байланыс қызметiнiң        Республикасының   жылғы
    ұйымдастырушылық           Үкiметi          қыркүйек
    қызметi, сондай-ақ         қаулысының
    фельдъегерлiк байланыс     жобасы
    қызметтерiн ұсыну
    тәртiбi мен
    пайдаланушылар
    тiзбесi туралы

13. Арнайы байланыс            Қазақстан         2004     АБА
    қызметiнiң                 Республикасының   жылғы
    ұйымдастырушылық           Үкiметi          қыркүйек
    қызметi, сондай-ақ         қаулысының
    арнайы байланыс            жобасы
    қызметтерiн ұсыну
    тәртiбi мен
    пайдаланушылар
    тiзбесi туралы

14. Қазақстан Республикасы.    Қазақстан         2004     ПМК
    ның мемлекеттiк            Республикасының   жылғы
    фельдъегерлiк қызметі      Үкiметi          қыркүйек
    туралы ереженi,            қаулысының
    сондай-ақ нысанды          жобасы
    киiм үлгiлерiн
    бекiту туралы

15. Қазақстан Республикасын.   Қазақстан         2004     АБА
    дағы телекоммуникация      Республикасының   жылғы
    желiлерiн күзету           Үкіметі           тамыз
    ережесiн бекiту туралы     қаулысының
                               жобасы

16. Қазақстан Республикасы     Қазақстан         2004     АБА
    Үкiметiнiң 2001 жылғы      Республикасының   жылғы
    31 қаңтардағы N 164        Үкіметі          қыркүйек
    қаулысына өзгерiстер       қаулысының
    мен толықтырулар           жобасы
    енгiзу туралы

17. Қазақстан Республикасы     Қазақстан         2004     АБА
    Үкiметiнiң 2002 жылғы      Республикасының   жылғы
    21 тамыздағы N 932         Үкіметі          қыркүйек
    қаулысына өзгерiстер мен   қаулысының
    толықтырулар енгiзу        жобасы
    туралы

18. Өзара iс-қимыл жасауда     Қазақстан         2004    ТЖА, АБА
    табиғи және техногендiк    Республикасының   жылғы
    сипаттағы төтенше          Үкіметі          қыркүйек
    жағдайлар кезiндегi        қаулысының
    байланыс желiлерiн         жобасы
    басқару жүзеге
    асырылатын мемлекеттік
    органдардың байланысын
    басқару орталықтарының
    тiзбесiн бекiту туралы

19. Табиғи және техногендік    Қазақстан         2004    ТЖА, АБА
    сипаттағы төтенше          Республикасының   жылғы
    жағдайлар уақытында        Үкіметі          қыркүйек
    байланыс операторларының   қаулысының
    желiлерi мен құралдарын    жобасы
    пайдалану кезінде олар
    шеккен шығындарды өтеу
    ережесiн бекiту туралы

20. Арнайы мақсаттағы          Қазақстан         2004    АБА
    телекоммуникация желiле.   Республикасының   жылғы
    рiнiң жұмыс iстеуiн        Үкіметі          қыркүйек
    қамтамасыз ету үшiн        қаулысының
    телекоммуникацияның        жобасы
    бiрыңғай желiсiнiң
    ресурстарын дайындау
    және пайдалану ережесін
    бекіту туралы
___________________________________________________________________
      Қазақстан Республикасының мынадай ведомстволық нормативтік
            құқықтық кесімдерін әзiрлеу және бекiту:
___________________________________________________________________
21. Телекоммуникация желілерін                   2004    АБА, ТМРА
    ортақ пайдаланылатын       Бұйрық            жылғы
    телекоммуникация                             шілде
    желiсiне қосу және
    Қазақстан Республикасының
    ортақ пайдаланылатын
    телекоммуникация желiсi
    бойынша трафиктi өткiзудi
    реттеу ережесiн бекiту

22. Радиоқызметтер үшiн        Бұйрық           2004    АБА,
    радиожиiлiктер жолағын                      жылғы   Қорғанысмині
    тарату, сондай-ақ                          қыркүйек
    Қазақстан Республикасының
    аумағында барлық
    мақсаттағы радиоэлектронды
    құралдарға радиожиiлiктep
    (радиожиiлiк арналарын)
    бөлу және беру ережесiн
    бекiту туралы

23. Телефон байланысы          Бұйрық           2004    АБА, ТМРА,
    қызметтерiн көрсету                         жылғы   ҰҚК (келiсiм
    ережесiн бекiту туралы                     қыркүйек  келiсiм
___________________________________________________________________

      Ескерту:
      ПМК - Қазақстан Республикасы Премьер-Министрiнiң Кеңсесi;
      АБА - Қазақстан Республикасының Ақпараттандыру және байланыс жөнiндегi агенттiгi;
      ҰҚК - Қазақстан Республикасының Ұлттық қауiпсiздiк комитетi;
      ТМРА - Қазақстан Республикасының Табиғи монополияларды реттеу және бәсекелестiктi қорғау жөнiндегi агенттiгі;
      ЭБЖМ - Қазақстан Республикасының Экономика және бюджеттiк жоспарлау министрлiгi;
      Қаржыминi - Қазақстан Республикасының Қаржы министрлігі;
      Еңбекминi - Қазақстан Республикасының Еңбек және халықты әлеуметтiк қорғау министрлігі;
      ТЖА - Қазақстан Республикасының Төтенше жағдайлар жөнiндегi агенттiгi;
      Қорғанысминi - Қазақстан Республикасының Қорғаныс министрлiгi.

Назад к документу

Заңдар - Қазақстан Республикасының "Байланыс туралы" және "Қазақстан Республикасының кейбiр заң актiлерiне байланыс мәселелерi бойынша өзгерiстер мен толықтырулар енгiзу туралы" Заңдарын iске асыру жөнiндегi шаралар туралы (өзгертулер 19 шілде 2004) R040000205_

Қазақстан Республикасы Премьер-Министрінің 2004 жылғы 19 шілдедегі N 205-ө Өкімі. Күші жойылды - ҚР Премьер-Министрінің 2004.12.30. N 383 өкімімен.

      1. Қоса берiлiп отырған Қазақстан Республикасының  "Байланыс туралы" және  "Қазақстан Республикасының кейбiр заң актiлерiне байланыс мәселелерi бойынша өзгерiстер мен толықтырулар енгiзу туралы" Заңдарын iске асыру мақсатында қабылдануы қажет нормативтiк құқықтық кесiмдердiң тiзбесi (бұдан әрi - тiзбе) бекiтiлсiн.

      2. Мемлекеттiк органдар тiзбеге сәйкес нормативтiк құқықтық кесiмдердiң жобаларын әзiрлесiн және Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң бекiтуiне енгiзсiн.

      3. Орталық және жергiлiктi атқарушы органдар екi ай мерзiмде Қазақстан Республикасының  "Байланыс туралы" және  "Қазақстан Республикасының кейбiр заң актiлерiне байланыс мәселелерi бойынша өзгерiстер мен толықтырулар енгiзу туралы" Заңдарын iске асыру мақсатында ведомстволық нормативтiк құқықтық кесiмдердi қабылдасын және қабылданған шаралар туралы Қазақстан Республикасының Үкiметiн хабардар етсiн.

       Премьер-Министр

Қазақстан Республикасы  
Премьер-Министрiнiң   
2004 жылғы 19 шілдедегі 
N 205 өкiмiмен     
бекiтiлген       

  Қазақстан Республикасының "Байланыс туралы" және "Қазақстан Республикасының кейбiр заң актiлерiне байланыс мәселелерi бойынша өзгерiстер мен толықтырулар енгiзу туралы" Заңдарын iске асыру мақсатында қабылдануы қажет нормативтiк құқықтық кесiмдердiң тiзбесi

____________________________________________________________________
    |  Нормативтiк құқықтық   |   Кесiмнiң   |Орындалу | Әзiрлеуге
P/c |    кесiмнiң атауы       |    нысаны    | мерзiмi |   жауапты
N  |                         |              |         | мемлекеттiк
    |                         |              |         |   орган
____________________________________________________________________
  1 |          2              |       3      |    4    |      5
____________________________________________________________________
      Қазақстан Республикасы Үкіметiнiң мынадай қаулыларының
                          жобаларын әзiрлеу:
____________________________________________________________________
1.  "Қазақтелеком" АҚ-тың      Қазақстан         2004    АБА
    қалааралық және            Республикасының   жылғы
    халықаралық телефон        Үкiметi           шілде
    байланысы қызметтерiн      қаулысының
    ұсынуға арналған           жобасы
    эксклюзивтiк құқығын
    мерзiмiнен бұрын жою
    жөнiндегi шаралар
    туралы

2.  Қалааралық және            Қазақстан         2004    АБА, ҰҚК
    (немесе) халықаралық       Республикасының   жылғы   (келiсiм
    байланыс операторын        Үкiметi           шілде   бойынша),
    белгiлеу бойынша           қаулысының                ТМРА
    бiлiктiлiк талаптары       жобасы
    мен өлшемдерiн бекiту
    туралы

3.  Телекоммуникацияның        Қазақстан         2004    ТМРА, АБА
    әмбебап қызметтерiн        Республикасының   жылғы
    қайта баланстау            Үкiметi           шілде
    жоспарын және              қаулысының
    тарифтерiн бекiту          жобасы
    туралы

4.  Телекоммуникацияның        Қазақстан         2004    АБА, ТМРА
    әмбебап қызметтерiнiң      Республикасының   жылғы
    тiзбесiн бекiту            Үкiметi           шілде
    туралы                     қаулысының
                               жобасы

5.  Халыққа телекоммуникация.  Қазақстан         2004    АБА, ЭБЖМ,
    ның әмбебап қызметтерiн    Республикасының   жылғы   Қаржымині,
    көрсететiн байланыс        Үкiметi           тамыз   ТМРА
    операторларының            қаулысының
    шығындарын өтеу үшiн       жобасы
    телекоммуникацияның
    әмбебап қызметтерiнiң
    құнын субсидиялау
    ережесiн бекiту туралы

6.  Телекоммуникацияның        Қазақстан         2004    АБА, ТМРА
    әмбебап қызметтерін        Республикасының   жылғы
    көрсету құқығына           Үкiметi           тамыз
    конкурс өткізу             қаулысының
    ережесін бекіту туралы     жобасы

7.  Телекоммуникацияның        Қазақстан         2004    Еңбекмині,
    қалалық желiлерiнiң        Республикасының   жылғы   АБА
    абоненттері болып          Үкiметi           шілде
    табылатын әлеуметтік       қаулысының
    қорғалатын азаматтарға     жобасы
    телефон үшiн абоненттік
    төлемақы тарифiнiң
    көтерiлуiне өтемақы
    төлеу ережесiн бекiту
    туралы

8.  Байланыс саласындағы      Қазақстан         2004     АБА, ЭБЖМ
    қызметті лицензиялау      Республикасының   жылғы
    ережесін бекіту туралы    Үкiметi           шілде
                              қаулысының
                              жобасы

9.  Қалааралық және           Қазақстан         2004     АБА, ЭБЖМ,
    халықаралық телефон       Республикасының   жылғы    Қаржымині,
    байланысы қызметтерiн     Үкiметi           тамыз    ТМРА
    ұсынғаны үшiн түскен      қаулысының
    түсiмдердi алу мөлшерi    жобасы
    мен тәртiбi туралы

10. Қалааралық және           Қазақстан         2004     АБА, ЭБЖМ,
    (немесе) халықаралық      Республикасының   жылғы    Қаржымині,
    телефон байланысы         Үкiметi          қыркүйек  ТМРА
    қызметтерін ұсынғаны      қаулысының
    үшін төлемнің жылдық      жобасы
    ставкаларын бекіту
    туралы

11. Байланыс қызметтерiн      Қазақстан         2004     АБА, ТЖА
    пайдаланушылар үшiн       Республикасының   жылғы
    қосылуы тегiн болып       Үкiметi          қыркүйек
    табылатын шұғыл           қаулысының
    медициналық, құқық        жобасы
    қорғау, өрт, авария,
    анықтама және басқа
    да қызметтердiң
    тiзбесiн бекiту
    туралы

12. Фельдъегерлiк              Қазақстан         2004     ПМК
    байланыс қызметiнiң        Республикасының   жылғы
    ұйымдастырушылық           Үкiметi          қыркүйек
    қызметi, сондай-ақ         қаулысының
    фельдъегерлiк байланыс     жобасы
    қызметтерiн ұсыну
    тәртiбi мен
    пайдаланушылар
    тiзбесi туралы

13. Арнайы байланыс            Қазақстан         2004     АБА
    қызметiнiң                 Республикасының   жылғы
    ұйымдастырушылық           Үкiметi          қыркүйек
    қызметi, сондай-ақ         қаулысының
    арнайы байланыс            жобасы
    қызметтерiн ұсыну
    тәртiбi мен
    пайдаланушылар
    тiзбесi туралы

14. Қазақстан Республикасы.    Қазақстан         2004     ПМК
    ның мемлекеттiк            Республикасының   жылғы
    фельдъегерлiк қызметі      Үкiметi          қыркүйек
    туралы ереженi,            қаулысының
    сондай-ақ нысанды          жобасы
    киiм үлгiлерiн
    бекiту туралы

15. Қазақстан Республикасын.   Қазақстан         2004     АБА
    дағы телекоммуникация      Республикасының   жылғы
    желiлерiн күзету           Үкіметі           тамыз
    ережесiн бекiту туралы     қаулысының
                               жобасы

16. Қазақстан Республикасы     Қазақстан         2004     АБА
    Үкiметiнiң 2001 жылғы      Республикасының   жылғы
    31 қаңтардағы N 164        Үкіметі          қыркүйек
    қаулысына өзгерiстер       қаулысының
    мен толықтырулар           жобасы
    енгiзу туралы

17. Қазақстан Республикасы     Қазақстан         2004     АБА
    Үкiметiнiң 2002 жылғы      Республикасының   жылғы
    21 тамыздағы N 932         Үкіметі          қыркүйек
    қаулысына өзгерiстер мен   қаулысының
    толықтырулар енгiзу        жобасы
    туралы

18. Өзара iс-қимыл жасауда     Қазақстан         2004    ТЖА, АБА
    табиғи және техногендiк    Республикасының   жылғы
    сипаттағы төтенше          Үкіметі          қыркүйек
    жағдайлар кезiндегi        қаулысының
    байланыс желiлерiн         жобасы
    басқару жүзеге
    асырылатын мемлекеттік
    органдардың байланысын
    басқару орталықтарының
    тiзбесiн бекiту туралы

19. Табиғи және техногендік    Қазақстан         2004    ТЖА, АБА
    сипаттағы төтенше          Республикасының   жылғы
    жағдайлар уақытында        Үкіметі          қыркүйек
    байланыс операторларының   қаулысының
    желiлерi мен құралдарын    жобасы
    пайдалану кезінде олар
    шеккен шығындарды өтеу
    ережесiн бекiту туралы

20. Арнайы мақсаттағы          Қазақстан         2004    АБА
    телекоммуникация желiле.   Республикасының   жылғы
    рiнiң жұмыс iстеуiн        Үкіметі          қыркүйек
    қамтамасыз ету үшiн        қаулысының
    телекоммуникацияның        жобасы
    бiрыңғай желiсiнiң
    ресурстарын дайындау
    және пайдалану ережесін
    бекіту туралы
___________________________________________________________________
      Қазақстан Республикасының мынадай ведомстволық нормативтік
            құқықтық кесімдерін әзiрлеу және бекiту:
___________________________________________________________________
21. Телекоммуникация желілерін                   2004    АБА, ТМРА
    ортақ пайдаланылатын       Бұйрық            жылғы
    телекоммуникация                             шілде
    желiсiне қосу және
    Қазақстан Республикасының
    ортақ пайдаланылатын
    телекоммуникация желiсi
    бойынша трафиктi өткiзудi
    реттеу ережесiн бекiту

22. Радиоқызметтер үшiн        Бұйрық           2004    АБА,
    радиожиiлiктер жолағын                      жылғы   Қорғанысмині
    тарату, сондай-ақ                          қыркүйек
    Қазақстан Республикасының
    аумағында барлық
    мақсаттағы радиоэлектронды
    құралдарға радиожиiлiктep
    (радиожиiлiк арналарын)
    бөлу және беру ережесiн
    бекiту туралы

23. Телефон байланысы          Бұйрық           2004    АБА, ТМРА,
    қызметтерiн көрсету                         жылғы   ҰҚК (келiсiм
    ережесiн бекiту туралы                     қыркүйек  келiсiм
___________________________________________________________________

      Ескерту:
      ПМК - Қазақстан Республикасы Премьер-Министрiнiң Кеңсесi;
      АБА - Қазақстан Республикасының Ақпараттандыру және байланыс жөнiндегi агенттiгi;
      ҰҚК - Қазақстан Республикасының Ұлттық қауiпсiздiк комитетi;
      ТМРА - Қазақстан Республикасының Табиғи монополияларды реттеу және бәсекелестiктi қорғау жөнiндегi агенттiгі;
      ЭБЖМ - Қазақстан Республикасының Экономика және бюджеттiк жоспарлау министрлiгi;
      Қаржыминi - Қазақстан Республикасының Қаржы министрлігі;
      Еңбекминi - Қазақстан Республикасының Еңбек және халықты әлеуметтiк қорғау министрлігі;
      ТЖА - Қазақстан Республикасының Төтенше жағдайлар жөнiндегi агенттiгi;
      Қорғанысминi - Қазақстан Республикасының Қорғаныс министрлiгi.

Соңғы құжаттар
Базаның жай-күйі
 • Барлық құжат 340637
  Қазақ тілінде 168790
  Орыс тілінде 169849
  Ағылшын тілінде 1998
  Қолдау қызметі
  E-mail: support@rkao.kz
  Телефондары: +7 7172 58 00 58, 119
  Жұмыс уақыты: 09:00 - 18:30
  (Nur-Sultan уақыты бойынша)
  Демалыс күндері: сенбі, жексенбі

  Жоба Туралы