Реклама +7(700) 388 81 09
< Назад к документу

"Қазақстан Республикасының дипломатиялық қызметі туралы" Қазақстан Республикасының Заңын іске асыру туралы

Қазақстан Республикасы Премьер-Министрінің өкімі 2002 жылғы 7 мамыр N 44-ө. Күші жойылды - ҚР Премьер-Министрінің 2004.12.30. N 383 өкімімен.

     "Қазақстан Республикасының дипломатиялық қызметі туралы" Қазақстан Республикасының 2002 жылғы 7 наурыздағы  Z020299_   Заңын іске асыру мақсатында қоса беріліп отырған "Қазақстан Республикасының дипломатиялық қызметі туралы" Қазақстан Республикасының Заңын іске асыру жөніндегі іс-шаралар жоспары бекітілсін.     

     Премьер-Министр

Қазақстан Республикасы       
Премьер-Министрінің         
2002 жылғы 7 мамырдағы      
N 44 өкімімен            
бекітілген             

"Қазақстан Республикасының дипломатиялық қызметі туралы"
Қазақстан Республикасының Заңын іске асыру жөніндегі іс-шаралар жоспары

  ____________________________________________________________________
р/б!      Іс-шараның атауы           !  Жауапты   ! ОрындауN !                                            !орындаушылар! мерзімі  |
____________________________________________________________________
1.  Қазақстан Республикасы Үкіметінің мынадай       
    қаулыларының жобаларын әзірлеу және енгізу:     

1) Қазақстан Республикасы Президентінің      Сыртқы істер  2002
   "Дипломатиялық және әкімшілік-техникалық   министрлігі   жылдың
   лауазымдардың тізбесін бекіту туралы"                  1 маусымы-
   Жарлығының жобасы туралы                                на дейін

   2) Қазақстан Республикасы Президентінің      -//-        2002
   "Дипломатиялық дәрежелер беру ережесін                  жылдың
   бекіту туралы" Жарлығының жобасы туралы                   1
                                                          тамызына
                                                          дейін
3) "Қазақстан Республикасы Президентінің      -//-        -//-
    "Қазақстан Республикасының Консулдық
    жарғысын бекіту туралы" 1999 жылғы
    27 қыркүйектегі N 217 Жарлығына өзгеріс.
    тер мен толықтырулар енгізу туралы"
    Қазақстан Республикасының Президенті
    Жарлығының жобасы туралы     

  4) Қазақстан Республикасы Сыртқы істер        -//-        2002
     министрлігінің ведомстволық награда.                  жылдың
     ларын бекіту туралы                                 1 шілдесі-
                                                         не дейін   

  5) дипломатиялық қызмет персоналын шет     Сыртқы істер  2002    
     елде тұрғын үймен қамтамасыз етудің     министрлігі   жылдың
     нормативтерін бекіту туралы              Қаржы     1 қыркүй.
                                             министрлігі   егіне   
                                                           дейін

  6) Дипломатиялық қызметтің қызметкеріне    Сыртқы істер //-      
     немесе жұмыскеріне не оның отбасы мүше.  министрлігі  
     леріне шет елде болу уақытында өзінің     Қаржы   
     қызметтік міндеттерін не солармен        министрлігі
     байланысты қызметті атқару кезінде       Еңбек және 
     келтірілген залалды өтеу ережесін        халықты әлеу.
     бекіту туралы                            меттік қорғау
                                              министрлігі

  7) шет елдегі дипломатиялық қызмет персо.  Сыртқы істер  2002    
     налының еңбек жағдайы туралы            министрлігі   жылдың
                                             Еңбек және  1 тамызына
                                             халықты әлеу. дейін
                                             меттік қорғау
                                             министрлігі   

  8) Қазақстан Республикасының дипломатия.   Сыртқы істер  -//-  
     лық қызмет қызметкерлеріне ақшалай       министрлігі  
     төлемдердің мөлшері туралы               Қаржы 
                                             министрлігі           

  9) Дипломатиялық қызмет қызметкерлерінің   -//-          -//- 
     өкілдік керек-жарағы туралы ережені 
     бекіту туралы                                                    10) Дипломатиялық қызметтің шет елдердегі   Сыртқы істер  2002     
    мекемелерде жұмыс істейтін қызметкерлері министрлігі   жылдың
    мен жұмыскерлерін және олардың отбасы      Қаржы      1 қыркүйе.
    мүшелерін медициналық сақтандыру ережесін министрлігі гіне дейін
    бекіту туралы

2.    Мыналарды әзірлеу және бекіту:

   1) шет елдегі мекемеге жұмысқа барудан бас Сыртқы істер  2002 
   тарту үшін дәлелді деп танылатын себеп.    министрлігі   жылдың
   тердің тізбесін                              Әділет    1 маусымы.
                                             министрлігі   на дейін

   2) Қазақстан Республикасы Сыртқы істер     -//-          2002
   министрлігінің резерві туралы ережені                    жылдың
                                                          1 қыркүйе.
                                                         гіне дейін

   3) Сынақ мерзімінен өтудің тәртібі мен    -//-          2002 
   шарттарын                                               жылдың
                                                         1 тамызына
                                                         дейін ____________________________________________________________________  

Назад к документу

Заңдар - "Қазақстан Республикасының дипломатиялық қызметі туралы" Қазақстан Республикасының Заңын іске асыру туралы (өзгертулер 07 мамыр 2002) R020000044_

Қазақстан Республикасы Премьер-Министрінің өкімі 2002 жылғы 7 мамыр N 44-ө. Күші жойылды - ҚР Премьер-Министрінің 2004.12.30. N 383 өкімімен.

     "Қазақстан Республикасының дипломатиялық қызметі туралы" Қазақстан Республикасының 2002 жылғы 7 наурыздағы  Z020299_   Заңын іске асыру мақсатында қоса беріліп отырған "Қазақстан Республикасының дипломатиялық қызметі туралы" Қазақстан Республикасының Заңын іске асыру жөніндегі іс-шаралар жоспары бекітілсін.     

     Премьер-Министр

Қазақстан Республикасы       
Премьер-Министрінің         
2002 жылғы 7 мамырдағы      
N 44 өкімімен            
бекітілген             

"Қазақстан Республикасының дипломатиялық қызметі туралы"
Қазақстан Республикасының Заңын іске асыру жөніндегі іс-шаралар жоспары

  ____________________________________________________________________
р/б!      Іс-шараның атауы           !  Жауапты   ! ОрындауN !                                            !орындаушылар! мерзімі  |
____________________________________________________________________
1.  Қазақстан Республикасы Үкіметінің мынадай       
    қаулыларының жобаларын әзірлеу және енгізу:     

1) Қазақстан Республикасы Президентінің      Сыртқы істер  2002
   "Дипломатиялық және әкімшілік-техникалық   министрлігі   жылдың
   лауазымдардың тізбесін бекіту туралы"                  1 маусымы-
   Жарлығының жобасы туралы                                на дейін

   2) Қазақстан Республикасы Президентінің      -//-        2002
   "Дипломатиялық дәрежелер беру ережесін                  жылдың
   бекіту туралы" Жарлығының жобасы туралы                   1
                                                          тамызына
                                                          дейін
3) "Қазақстан Республикасы Президентінің      -//-        -//-
    "Қазақстан Республикасының Консулдық
    жарғысын бекіту туралы" 1999 жылғы
    27 қыркүйектегі N 217 Жарлығына өзгеріс.
    тер мен толықтырулар енгізу туралы"
    Қазақстан Республикасының Президенті
    Жарлығының жобасы туралы     

  4) Қазақстан Республикасы Сыртқы істер        -//-        2002
     министрлігінің ведомстволық награда.                  жылдың
     ларын бекіту туралы                                 1 шілдесі-
                                                         не дейін   

  5) дипломатиялық қызмет персоналын шет     Сыртқы істер  2002    
     елде тұрғын үймен қамтамасыз етудің     министрлігі   жылдың
     нормативтерін бекіту туралы              Қаржы     1 қыркүй.
                                             министрлігі   егіне   
                                                           дейін

  6) Дипломатиялық қызметтің қызметкеріне    Сыртқы істер //-      
     немесе жұмыскеріне не оның отбасы мүше.  министрлігі  
     леріне шет елде болу уақытында өзінің     Қаржы   
     қызметтік міндеттерін не солармен        министрлігі
     байланысты қызметті атқару кезінде       Еңбек және 
     келтірілген залалды өтеу ережесін        халықты әлеу.
     бекіту туралы                            меттік қорғау
                                              министрлігі

  7) шет елдегі дипломатиялық қызмет персо.  Сыртқы істер  2002    
     налының еңбек жағдайы туралы            министрлігі   жылдың
                                             Еңбек және  1 тамызына
                                             халықты әлеу. дейін
                                             меттік қорғау
                                             министрлігі   

  8) Қазақстан Республикасының дипломатия.   Сыртқы істер  -//-  
     лық қызмет қызметкерлеріне ақшалай       министрлігі  
     төлемдердің мөлшері туралы               Қаржы 
                                             министрлігі           

  9) Дипломатиялық қызмет қызметкерлерінің   -//-          -//- 
     өкілдік керек-жарағы туралы ережені 
     бекіту туралы                                                    10) Дипломатиялық қызметтің шет елдердегі   Сыртқы істер  2002     
    мекемелерде жұмыс істейтін қызметкерлері министрлігі   жылдың
    мен жұмыскерлерін және олардың отбасы      Қаржы      1 қыркүйе.
    мүшелерін медициналық сақтандыру ережесін министрлігі гіне дейін
    бекіту туралы

2.    Мыналарды әзірлеу және бекіту:

   1) шет елдегі мекемеге жұмысқа барудан бас Сыртқы істер  2002 
   тарту үшін дәлелді деп танылатын себеп.    министрлігі   жылдың
   тердің тізбесін                              Әділет    1 маусымы.
                                             министрлігі   на дейін

   2) Қазақстан Республикасы Сыртқы істер     -//-          2002
   министрлігінің резерві туралы ережені                    жылдың
                                                          1 қыркүйе.
                                                         гіне дейін

   3) Сынақ мерзімінен өтудің тәртібі мен    -//-          2002 
   шарттарын                                               жылдың
                                                         1 тамызына
                                                         дейін ____________________________________________________________________  

Соңғы құжаттар
Базаның жай-күйі
 • Барлық құжат 340637
  Қазақ тілінде 168790
  Орыс тілінде 169849
  Ағылшын тілінде 1998
  Қолдау қызметі
  E-mail: support@rkao.kz
  Телефондары: +7 7172 58 00 58, 119
  Жұмыс уақыты: 09:00 - 18:30
  (Nur-Sultan уақыты бойынша)
  Демалыс күндері: сенбі, жексенбі

  Жоба Туралы