Реклама +7(700) 388 81 09
< Назад к документу

"Iшкi су көлiгі туралы" Қазақстан Республикасының Заңын iске асыру жөнiндегi шаралар туралы

Қазақстан Республикасы Премьер-Министрінің 2004 жылғы 25 қарашадағы N 346-ө Өкімі. Күші жойылды - ҚР Премьер-Министрінің 2004.12.30. N 383 өкімімен.

      1. Қоса берiліп отырған "Iшкi су көлiгi туралы" Қазақстан Республикасының 2004 жылғы 6 шiлдедегi  Заңын iске асыру мақсатында қабылдануы қажет нормативтік құқықтық кесiмдердiң тiзбесi (бұдан әрi - тiзбе) бекiтілсiн.

      2. Қазақстан Республикасының орталық атқарушы органдары және өзге де мемлекеттік органдары (келiсiм бойынша) екi ай мерзiмде белгіленген тәртiппен тiзбеге сәйкес нормативтiк құқықтық кесiмдердi әзiрлеу және бекiту жөнiнде қажетті шаралар қабылдасын және қабылданған шаралар туралы Қазақстан Республикасының Үкiметін хабардар етсiн.

       Премьер-Министр

Қазақстан Республикасы   
Премьер-Министрiнiң    
2004 жылғы 25 қарашадағы  
N 346-ө өкiмiмен     
бекiтілген        

  "Iшкi су көлiгі туралы" Қазақстан Республикасының Заңын
iске асыру мақсатында қабылдануы қажет нормативтiк
құқықтық кесiмдердiң
тiзбесi

____________________________________________________________________
Р/с|   Нормативтiк құқықтық        | Кесімнің   | Жауапты | Орындау
N |     кесiмнiң атауы            |  нысаны    | орындау.| мерзімі
   |                               |            |  шылар  |
___|_______________________________|____________|_________|_________
1 |            2                  |    3       |    4    |    5
____________________________________________________________________
1.  Iшкi су жолдарын пайдалану      Қазақстан     ККМ,      2005
    ережесiн бекiту туралы          Республикасы  АШМ       жылғы
                                    Үкіметінің              қаңтар
                                    қаулысы

2.  Кеменi және оған құқықтарды     Қазақстан     ККМ       2005
    мемлекеттік тiркеу ережесiн,    Республикасы            жылғы
    сондай-ақ кемеге меншiк         Үкіметінің              қаңтар
    құқығын және оған құқықтарды    қаулысы
    куәландыратын құжаттардың
    нысандарын бекіту туралы

3.  Порттың мiндеттi қызметтерiнiң  Қазақстан     ККМ       2005
    тiзбесiн бекiту туралы          Республикасы            жылғы
                                    Үкіметінің              қаңтар
                                    қаулысы

4.  Жағалау белдеуiн пайдалану      Қазақстан     ККМ,      2005
    ережесін бекiту туралы          Республикасы  АШМ,      жылғы
                                    Үкіметінің    Қоршаған- қаңтар
                                    қаулысы       ортамині

5.  Кемелердi лоцмандық алып        Қазақстан     ККМ       2005
    өтудi жүзеге асыру ережесiн     Республикасы            жылғы
    бекiту туралы                   Үкіметінің              қаңтар
                                    қаулысы

6.  Кеме қатынасы үшiн ашық iшкi    Қазақстан     ККМ       2005
    су жолдарының тiзбесiн          Республикасы            жылғы
    бекiту туралы                   Үкіметінің              қаңтар
                                    қаулысы

7.  Кемелер экипаждары мүшелерiне   Қазақстан     ККМ       2005
    диплом беру ережесiн бекiту     Республикасы            жылғы
    туралы                          Үкіметінің              қаңтар
                                    қаулысы

8.  Кемелермен тасымалдауға         Қазақстан     ККМ,      2005
    арналған қауіпті жүктердiң      Республикасы  АШМ,      жылғы
    тiзбесiн бекiту туралы          Үкіметінің    Қоршаған- қаңтар
                                    қаулысы       ортамині

9.  Қауiптi жүктердi тасымалдауды   Қазақстан     ККМ,      2005
    жүзеге асыратын кемелердiң,     Республикасы  Қоршаған- жылғы
    сал қайықтардың және өзге де    Үкіметінің    ортамині, қаңтар
    жүзу объектілерiнiң iшкi су     қаулысы       АШМ
    жолдарымен кеме қатынау
    ережесiн бекiту туралы

10. Iшкi су көлiгiндегi мемлекет.   Қазақстан     ККМ       2005
    тiк бақылау қызметкерлерiнiң    Республикасы            жылғы
    нысанды киiмiнiң мәселелерi     Үкіметінің              қаңтар
                                    қаулысы

11. Мемлекеттiк кеме тiзiлiмi мен   Уәкілетті     ККМ       2005
    кеме кiтабының нысандарын       органның                жылғы
    бекiту туралы                   бұйрығы                 қаңтар

12. Лоцмандық қызмет туралы         Уәкілетті     ККМ       2005
    ереженi бекiту туралы           органның                жылғы
                                    бұйрығы                 қаңтар

13. Мiндеттi түрде лоцмандық        Уәкілетті     ККМ       2005
    алып өтуге жататын iшкi су      органның                жылғы
    жолдары учаскелерiнiң,          бұйрығы                 қаңтар
    кемелер түрлерi мен көлемiнiң
    тiзбесiн бекiту туралы

14. Кемелер экипаждарының ең аз     Уәкілетті     ККМ       2005
    құрамы туралы талаптарды        органның                жылғы
    белгілеу туралы                 бұйрығы                 қаңтар

15. Кеме капитанына қойылатын       Уәкілетті     ККМ       2005
    білiктілiк талаптарын және      органның                жылғы
    оны аттестаттау ережесiн        бұйрығы                 қаңтар
    бекiту туралы

16. Iшкi су көлiгi саласындағы      Уәкілетті     ККМ       2005
    қызметкерлерiнiң нысанды        органның                жылғы
    киiмiнiң мәселелерi             бұйрығы                 қаңтар

17. Порт капитаны туралы ереженi    Уәкілетті     ККМ       2005
    бекiту туралы                   органның                жылғы
                                    бұйрығы                 қаңтар

18. Кеме қатынасы қауiпсiздiгiн     Уәкілетті     ККМ       2005
    қамтамасыз ету, порттағы        органның                жылғы
    қызметтi ұйымдастыру мен        бұйрығы                 қаңтар
    peттeу мақсатында порт
    капитанының кемелердi қадаға.
    лауды жүзеге асыру ережесiн
    бекiту туралы

19. Жолаушыларды, багажды және      Уәкілетті     ККМ       2005
    жүктердi тасымалдау, сатылатын  органның                жылғы
    жүктердi есепке алу және олар   бұйрығы                 қаңтар
    үшiн есеп айырысу ережесiн
    және багаж түбiртегiнiң
    нысандарын бекiту туралы

20. Кемелердiң, сал қайықтардың     Уәкілетті     ККМ       2005
    және өзге де жүзу объектiлерi.  органның                жылғы
    нiң айлаққа келуi, арқандап     бұйрығы                 қаңтар
    байлануы және тұрағы үшiн
    уақытша құралдар мен жүзбелi
    құрылыстарды құру, жолаушыларды
    кемелерге отырғызу және кеме.
    лерден түсiру, жүктердi тиеу,
    түсiру және сақтау ережесiн
    бекiту туралы

21. Суға кеткен мүлiктi көтеру      Уәкілетті     ККМ       2005
    ережесi мен мерзiмдерiн         органның                жылғы
    бекiту туралы                   бұйрығы                 қаңтар

22. Кеменiң атауын беру ережесiн    Уәкілетті     ККМ       2005
    бекiту туралы                   органның                жылғы
                                    бұйрығы                 қаңтар

23. Кемелердiң портқа кiру және     Уәкілетті     ККМ       2005
    олардың порттан шығу,           органның                жылғы
    кемелердiң порт акваториясы     бұйрығы                 қаңтар
    шегiнде жүзу және портта тоқтап
    тұру, сондай-ақ тасымалдаушы.
    лардың технологиялық байланысты
    пайдалану ережесiн бекiту
    туралы

24. Кемелердi, сал қайықтарды және  Уәкілетті     ККМ       2005
    өзге де жүзу объектілерiн       органның                жылғы
    тiркеп сүйреу ережесiн бекiту   бұйрығы                 қаңтар
    туралы

25. Кеме құжаттарының тiзбесiн,     Уәкілетті     ККМ       2005
    олардың нысандарын, оларды      органның                жылғы
    беру және жүргiзу ережесiн      бұйрығы                 қаңтар
    бекiту туралы

26. Почта жөнелтiмдерiн iшкi су     Уәкілетті     АБА,      2005
    көлiгiмен тасымалдау            органның      ККМ       жылғы
    ережесiн бекiту туралы          бұйрығы                 қаңтар

27. Құқыққа қарсы iс-әрекет         Уәкілетті     ККМ,      2005
    жасау мақсатында кемеге         органның      ІІМ, ҰҚК  жылғы
    адамдар шабуыл жасаған          бұйрығы       (келiсiм  қаңтар
    жағдайда кеме капитанының                     бойынша)
    әрекет ету ережесiн бекiту
    туралы

28. Шетелдiктер мен азаматтығы      Мемлекеттік   ККМ,      2005
    жоқ адамдардың кеме экипажы.    органдардың   СIМ, IIM, жылғы
    ның құрамына кiре алатын        бiрлескен    Еңбекмині, қаңтар
    шарттарды бекiту туралы         бұйрығы       ҰҚК
                                                  (келiсiм
                                                  бойынша)

29. Техникалық қадағалау жүзеге     Уәкілетті     ККМ       2005
    асырылуы тиiс кемелердi         органның                жылғы
    жобалау, жасау, жөндеу және     бұйрығы                 қаңтар
    пайдалану туралы ереженi
    бекiту туралы

30. Кемелерге орнату үшiн           Уәкілетті     ККМ       2005
    материалдар мен бұйымдар        органның                жылғы
    дайындау туралы ереженi         бұйрығы                 қаңтар
    бекiту туралы
____________________________________________________________________

Назад к документу

Заңдар - "Iшкi су көлiгі туралы" Қазақстан Республикасының Заңын iске асыру жөнiндегi шаралар туралы (өзгертулер 25 қараша 2004) R040000346_

Қазақстан Республикасы Премьер-Министрінің 2004 жылғы 25 қарашадағы N 346-ө Өкімі. Күші жойылды - ҚР Премьер-Министрінің 2004.12.30. N 383 өкімімен.

      1. Қоса берiліп отырған "Iшкi су көлiгi туралы" Қазақстан Республикасының 2004 жылғы 6 шiлдедегi  Заңын iске асыру мақсатында қабылдануы қажет нормативтік құқықтық кесiмдердiң тiзбесi (бұдан әрi - тiзбе) бекiтілсiн.

      2. Қазақстан Республикасының орталық атқарушы органдары және өзге де мемлекеттік органдары (келiсiм бойынша) екi ай мерзiмде белгіленген тәртiппен тiзбеге сәйкес нормативтiк құқықтық кесiмдердi әзiрлеу және бекiту жөнiнде қажетті шаралар қабылдасын және қабылданған шаралар туралы Қазақстан Республикасының Үкiметін хабардар етсiн.

       Премьер-Министр

Қазақстан Республикасы   
Премьер-Министрiнiң    
2004 жылғы 25 қарашадағы  
N 346-ө өкiмiмен     
бекiтілген        

  "Iшкi су көлiгі туралы" Қазақстан Республикасының Заңын
iске асыру мақсатында қабылдануы қажет нормативтiк
құқықтық кесiмдердiң
тiзбесi

____________________________________________________________________
Р/с|   Нормативтiк құқықтық        | Кесімнің   | Жауапты | Орындау
N |     кесiмнiң атауы            |  нысаны    | орындау.| мерзімі
   |                               |            |  шылар  |
___|_______________________________|____________|_________|_________
1 |            2                  |    3       |    4    |    5
____________________________________________________________________
1.  Iшкi су жолдарын пайдалану      Қазақстан     ККМ,      2005
    ережесiн бекiту туралы          Республикасы  АШМ       жылғы
                                    Үкіметінің              қаңтар
                                    қаулысы

2.  Кеменi және оған құқықтарды     Қазақстан     ККМ       2005
    мемлекеттік тiркеу ережесiн,    Республикасы            жылғы
    сондай-ақ кемеге меншiк         Үкіметінің              қаңтар
    құқығын және оған құқықтарды    қаулысы
    куәландыратын құжаттардың
    нысандарын бекіту туралы

3.  Порттың мiндеттi қызметтерiнiң  Қазақстан     ККМ       2005
    тiзбесiн бекiту туралы          Республикасы            жылғы
                                    Үкіметінің              қаңтар
                                    қаулысы

4.  Жағалау белдеуiн пайдалану      Қазақстан     ККМ,      2005
    ережесін бекiту туралы          Республикасы  АШМ,      жылғы
                                    Үкіметінің    Қоршаған- қаңтар
                                    қаулысы       ортамині

5.  Кемелердi лоцмандық алып        Қазақстан     ККМ       2005
    өтудi жүзеге асыру ережесiн     Республикасы            жылғы
    бекiту туралы                   Үкіметінің              қаңтар
                                    қаулысы

6.  Кеме қатынасы үшiн ашық iшкi    Қазақстан     ККМ       2005
    су жолдарының тiзбесiн          Республикасы            жылғы
    бекiту туралы                   Үкіметінің              қаңтар
                                    қаулысы

7.  Кемелер экипаждары мүшелерiне   Қазақстан     ККМ       2005
    диплом беру ережесiн бекiту     Республикасы            жылғы
    туралы                          Үкіметінің              қаңтар
                                    қаулысы

8.  Кемелермен тасымалдауға         Қазақстан     ККМ,      2005
    арналған қауіпті жүктердiң      Республикасы  АШМ,      жылғы
    тiзбесiн бекiту туралы          Үкіметінің    Қоршаған- қаңтар
                                    қаулысы       ортамині

9.  Қауiптi жүктердi тасымалдауды   Қазақстан     ККМ,      2005
    жүзеге асыратын кемелердiң,     Республикасы  Қоршаған- жылғы
    сал қайықтардың және өзге де    Үкіметінің    ортамині, қаңтар
    жүзу объектілерiнiң iшкi су     қаулысы       АШМ
    жолдарымен кеме қатынау
    ережесiн бекiту туралы

10. Iшкi су көлiгiндегi мемлекет.   Қазақстан     ККМ       2005
    тiк бақылау қызметкерлерiнiң    Республикасы            жылғы
    нысанды киiмiнiң мәселелерi     Үкіметінің              қаңтар
                                    қаулысы

11. Мемлекеттiк кеме тiзiлiмi мен   Уәкілетті     ККМ       2005
    кеме кiтабының нысандарын       органның                жылғы
    бекiту туралы                   бұйрығы                 қаңтар

12. Лоцмандық қызмет туралы         Уәкілетті     ККМ       2005
    ереженi бекiту туралы           органның                жылғы
                                    бұйрығы                 қаңтар

13. Мiндеттi түрде лоцмандық        Уәкілетті     ККМ       2005
    алып өтуге жататын iшкi су      органның                жылғы
    жолдары учаскелерiнiң,          бұйрығы                 қаңтар
    кемелер түрлерi мен көлемiнiң
    тiзбесiн бекiту туралы

14. Кемелер экипаждарының ең аз     Уәкілетті     ККМ       2005
    құрамы туралы талаптарды        органның                жылғы
    белгілеу туралы                 бұйрығы                 қаңтар

15. Кеме капитанына қойылатын       Уәкілетті     ККМ       2005
    білiктілiк талаптарын және      органның                жылғы
    оны аттестаттау ережесiн        бұйрығы                 қаңтар
    бекiту туралы

16. Iшкi су көлiгi саласындағы      Уәкілетті     ККМ       2005
    қызметкерлерiнiң нысанды        органның                жылғы
    киiмiнiң мәселелерi             бұйрығы                 қаңтар

17. Порт капитаны туралы ереженi    Уәкілетті     ККМ       2005
    бекiту туралы                   органның                жылғы
                                    бұйрығы                 қаңтар

18. Кеме қатынасы қауiпсiздiгiн     Уәкілетті     ККМ       2005
    қамтамасыз ету, порттағы        органның                жылғы
    қызметтi ұйымдастыру мен        бұйрығы                 қаңтар
    peттeу мақсатында порт
    капитанының кемелердi қадаға.
    лауды жүзеге асыру ережесiн
    бекiту туралы

19. Жолаушыларды, багажды және      Уәкілетті     ККМ       2005
    жүктердi тасымалдау, сатылатын  органның                жылғы
    жүктердi есепке алу және олар   бұйрығы                 қаңтар
    үшiн есеп айырысу ережесiн
    және багаж түбiртегiнiң
    нысандарын бекiту туралы

20. Кемелердiң, сал қайықтардың     Уәкілетті     ККМ       2005
    және өзге де жүзу объектiлерi.  органның                жылғы
    нiң айлаққа келуi, арқандап     бұйрығы                 қаңтар
    байлануы және тұрағы үшiн
    уақытша құралдар мен жүзбелi
    құрылыстарды құру, жолаушыларды
    кемелерге отырғызу және кеме.
    лерден түсiру, жүктердi тиеу,
    түсiру және сақтау ережесiн
    бекiту туралы

21. Суға кеткен мүлiктi көтеру      Уәкілетті     ККМ       2005
    ережесi мен мерзiмдерiн         органның                жылғы
    бекiту туралы                   бұйрығы                 қаңтар

22. Кеменiң атауын беру ережесiн    Уәкілетті     ККМ       2005
    бекiту туралы                   органның                жылғы
                                    бұйрығы                 қаңтар

23. Кемелердiң портқа кiру және     Уәкілетті     ККМ       2005
    олардың порттан шығу,           органның                жылғы
    кемелердiң порт акваториясы     бұйрығы                 қаңтар
    шегiнде жүзу және портта тоқтап
    тұру, сондай-ақ тасымалдаушы.
    лардың технологиялық байланысты
    пайдалану ережесiн бекiту
    туралы

24. Кемелердi, сал қайықтарды және  Уәкілетті     ККМ       2005
    өзге де жүзу объектілерiн       органның                жылғы
    тiркеп сүйреу ережесiн бекiту   бұйрығы                 қаңтар
    туралы

25. Кеме құжаттарының тiзбесiн,     Уәкілетті     ККМ       2005
    олардың нысандарын, оларды      органның                жылғы
    беру және жүргiзу ережесiн      бұйрығы                 қаңтар
    бекiту туралы

26. Почта жөнелтiмдерiн iшкi су     Уәкілетті     АБА,      2005
    көлiгiмен тасымалдау            органның      ККМ       жылғы
    ережесiн бекiту туралы          бұйрығы                 қаңтар

27. Құқыққа қарсы iс-әрекет         Уәкілетті     ККМ,      2005
    жасау мақсатында кемеге         органның      ІІМ, ҰҚК  жылғы
    адамдар шабуыл жасаған          бұйрығы       (келiсiм  қаңтар
    жағдайда кеме капитанының                     бойынша)
    әрекет ету ережесiн бекiту
    туралы

28. Шетелдiктер мен азаматтығы      Мемлекеттік   ККМ,      2005
    жоқ адамдардың кеме экипажы.    органдардың   СIМ, IIM, жылғы
    ның құрамына кiре алатын        бiрлескен    Еңбекмині, қаңтар
    шарттарды бекiту туралы         бұйрығы       ҰҚК
                                                  (келiсiм
                                                  бойынша)

29. Техникалық қадағалау жүзеге     Уәкілетті     ККМ       2005
    асырылуы тиiс кемелердi         органның                жылғы
    жобалау, жасау, жөндеу және     бұйрығы                 қаңтар
    пайдалану туралы ереженi
    бекiту туралы

30. Кемелерге орнату үшiн           Уәкілетті     ККМ       2005
    материалдар мен бұйымдар        органның                жылғы
    дайындау туралы ереженi         бұйрығы                 қаңтар
    бекiту туралы
____________________________________________________________________

Соңғы құжаттар
Базаның жай-күйі
 • Барлық құжат 340637
  Қазақ тілінде 168790
  Орыс тілінде 169849
  Ағылшын тілінде 1998
  Қолдау қызметі
  E-mail: support@rkao.kz
  Телефондары: +7 7172 58 00 58, 119
  Жұмыс уақыты: 09:00 - 18:30
  (Nur-Sultan уақыты бойынша)
  Демалыс күндері: сенбі, жексенбі

  Жоба Туралы