Қазақстан Республикасының Азаматтық кодексiн (жалпы бөлiм) күшiне енгiзу туралы<*>

Қазақстан Республикасы Жоғарғы Кеңесiнiң қаулысы 1994 жылғы 12 желтоқсан N 941. ЕСКЕРТУ. ҚРҮ-нiң 1996.08.20. N 1029 қаулысын қараңыз.

      Қазақстан Республикасының Жоғарғы Кеңесi қаулы етедi:
      1. Қазақстан Республикасының Азаматтық кодексi (жалпы бөлiм) 1995 жылғы 1 наурыздан бастап күшiне енгiзiлсiн.
      2. Азаматтық кодекс күшiне енгiзiлгеннен кейiн, яғни 1995 жылғы 1 наурыздан бастап пайда болған азаматтық құқықтық қатынастарға Азаматтық кодекс (жалпы бөлiм) қолданылады.
      Азаматтық кодекс 1995 жылғы 1 наурызға дейiн пайда болған азаматтық құқықтық қатынастар бойынша Азаматтық кодекс (жалпы бөлiм) күшiне енгiзiлгеннен кейiн пайда болатын құқықтар мен мiндеттерге қолданылады.
      3. Алдағы уақытта Қазақстан Республикасының заңдары Қазақстан Республикасының Азаматтық кодексiмен (жалпы бөлiм) сәйкес келтiрiлгенге дейiн, олар Азаматтық кодекске (жалпы бөлiм) қайшы келмейтiндiктен, Қазақстан Республикасының заңдары қолданыла бередi. Бұл орайда Азаматтық кодекске (жалпы бөлiм) сәйкес тек заң құжаттарымен ғана реттелуi мүмкiн мәселелер жөнiндегi Қазақстан Республикасы Президентiнiң жарлықтары мен қаулылары, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң қаулылары алдағы уақытта тиiстi заң құжаттары күшiне енгiзiлгенге дейiн қолданыла бередi.
      4. Азаматтық кодекс (жалпы бөлiм) ресми жарияланғанға дейiн құрылған шаруашылық серiктестiктер мен өндiрiстiк кооперативтерге оның шаруашылық серiктестiктер мен өндiрiстiк кооперативтердiң тиiстi түрi туралы қалыптары қолданылады.
      Азаматтық кодекс (жалпы бөлiм) ресми жарияланғанға дейiн Азаматтық кодексте (жалпы бөлiм) көзделмеген ұйымдық-құқылық нысанда құрылған заңды тұлғалар 1998 жылғы 1 қаңтарға дейiн Азаматтық кодексте (жалпы бөлiм) көзделген ұйымдық-құқылық нысанда қайта құрылуға тиiс.
      Азаматтық кодекс (жалпы бөлiм) қалыптарына сәйкес келтiрiлуiне байланысты заңды тұлғалар оларды тiркеу және қайта тiркеу кезiнде алымын төлеуден босатылады.
      ЕСКЕРТУ. 4-тармақтың 1 абзацы өзгердi - ҚР Президентiнiң
               1995.12.30. N 2738 Жарлығымен. U952738_
      ЕСКЕРТУ. 4-тармақтың 1 абзацы алынып тасталды - Қазақстан
               Республикасының 1998.03.02. Заңымен. Z980211_

      5. Азаматтық кодексте көзделген талап қоюдың жаңа мерзiмдерi 1995 жылғы 1 наурыздан кейiн туған мән-жайларға негiз болған дауларға қолданылады.
      6. Азаматтық кодексте (жалпы бөлiм) жаңадан белгiленген мәмiлелердiң жарамсыздық негiздерi мен жарамсыздық салдары 1995 жылғы 1 наурыздан кейiн жасалған мәмiлелерге қолданылады.
      7. Азаматтық кодекстiң (жалпы бөлiм) 240-бабының күшi (сатып алу мерзiмiнiң ескiруi) мүлiктi иелену 1995 жылғы 1 наурызға дейiн басталған және осы Кодекс күшiне енгiзiлгенге дейiн жалғасқан жағдайларға да қолданылады. <*>
      ЕСКЕРТУ. 7-тармақ жаңа редакцияда - Қазақстан Республикасының
               1998.03.02. Заңымен. Z980211_

      8. Азаматтық кодексте (жалпы бөлiм) көзделмеген негiздер бойынша, меншiк құқығын тоқтату туралы iстер бойынша сот iсiн жүргiзу қысқартылуға тиiс.
      Мұндай iстер жөнiнде шығарылған, бiрақ орындалмаған сот шешiмдерi 1995 жылғы 1 наурыздан кейiн күштеп орындалмауға тиiс.
      9. Азаматтық кодексте (жалпы бөлiм) соттың немесе төрелiк соттың жүргiзуiне жатқызылған, әкiмшiлiк және өзге органдардағы жүргiзiлуi 1995 жылғы 1 наурызға қарай аяқталмаған iстердi соттар немесе төрелiк соттар олардың бағыныстылығына сәйкес қарауға тиiс.
      10. Қазақстан Республикасының Азаматтық кодексi (жалпы бөлiм) күшiне енгiзiлген кезден бастап мыналардың күшi жойылды деп танылсын:
      Қазақ КСР Азаматтық кодексiнiң кiрiспесi, 1 - 223-баптары (Қазақ КСР Жоғарғы Кеңесi мен Үкiметiнiң Жаршысы, 1964 ж., N 2);
      КСР Одағы мен республикалардың Азаматтық заңдары негiздерiнiң 1 - 73-баптары (КСРО халық депутаттары Съезiнiң және КСРО Жоғарғы Кеңесiнiң Жаршысы, 1991 ж., N 26, 733-құжат);
      Қазақстан Республикасының заңдары:
      "Меншiк туралы" (Қазақ КСР Жоғарғы Кеңесiнiң Жаршысы, 1991 ж., N 1, 18-құжат; Қазақстан Республикасы Жоғарғы Кеңесiнiң Жаршысы, 1993 ж., N 8. 204-құжат);
      "Кәсiпорындар туралы" (Қазақ КСР Жоғарғы Кеңесiнiң Жаршысы, 1991 ж., N 8, 96-құжат, Қазақстан Республикасы Жоғарғы Кеңесiнiң Жаршысы, 1992 ж., N 24, 594-құжат, 1993 ж., N 8, 179-құжат, 1993 ж., N 10, 253-құжат);
      "Кепiл туралы" (Қазақ КСР Жоғарғы Кеңесiнiң Жаршысы, 1991 ж., N 52, 638-құжат);
      11. Қазақстан Республикасының Министрлер Кабинетiне:
      1995 жылғы 1 қазанға дейiн:
      - жылжымайтын мүлiк және онымен мәмiле жасау құқығын тiркеу туралы, жылжымайтын мүлiк кепiлдiгi туралы, мемлекеттiк кәсiпорын туралы, шаруашылық серiктестiктер туралы, заңды тұлғаларды тiркеу тәртiбi туралы, өндiрiстiк кооператив туралы заңдардың жобаларын әзiрлеп, белгiленген тәртiппен табыс ету;
      - Қазақстан Республикасының заң құжаттарын Қазақстан

Республикасының Азаматтық кодексiне (жалпы бөлiм) сәйкес келтiру
туралы ұсыныстарды Қазақстан Республикасы Жоғарғы Кеңесiнiң қарауына
табыс ету;
   - Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң қаулылары мен әкiмдерiн
Қазақстан Республикасының Азаматтық кодексiне (жалпы бөлiм) сәйкес
келтiру тапсырылсын.
   Қазақстан Республикасы
    Жоғарғы Кеңесiнiң
      Төрағасы 
   
   
   Қазақстан Республикасының Азаматтық кодексiн (жалпы бөлiм) күшiне енгiзу туралы<*>

Қазақстан Республикасы Жоғарғы Кеңесiнiң қаулысы 1994 жылғы 12 желтоқсан N 941. ЕСКЕРТУ. ҚРҮ-нiң 1996.08.20. N 1029 қаулысын қараңыз.

      Қазақстан Республикасының Жоғарғы Кеңесi қаулы етедi:
      1. Қазақстан Республикасының Азаматтық кодексi (жалпы бөлiм) 1995 жылғы 1 наурыздан бастап күшiне енгiзiлсiн.
      2. Азаматтық кодекс күшiне енгiзiлгеннен кейiн, яғни 1995 жылғы 1 наурыздан бастап пайда болған азаматтық құқықтық қатынастарға Азаматтық кодекс (жалпы бөлiм) қолданылады.
      Азаматтық кодекс 1995 жылғы 1 наурызға дейiн пайда болған азаматтық құқықтық қатынастар бойынша Азаматтық кодекс (жалпы бөлiм) күшiне енгiзiлгеннен кейiн пайда болатын құқықтар мен мiндеттерге қолданылады.
      3. Алдағы уақытта Қазақстан Республикасының заңдары Қазақстан Республикасының Азаматтық кодексiмен (жалпы бөлiм) сәйкес келтiрiлгенге дейiн, олар Азаматтық кодекске (жалпы бөлiм) қайшы келмейтiндiктен, Қазақстан Республикасының заңдары қолданыла бередi. Бұл орайда Азаматтық кодекске (жалпы бөлiм) сәйкес тек заң құжаттарымен ғана реттелуi мүмкiн мәселелер жөнiндегi Қазақстан Республикасы Президентiнiң жарлықтары мен қаулылары, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң қаулылары алдағы уақытта тиiстi заң құжаттары күшiне енгiзiлгенге дейiн қолданыла бередi.
      4. Азаматтық кодекс (жалпы бөлiм) ресми жарияланғанға дейiн құрылған шаруашылық серiктестiктер мен өндiрiстiк кооперативтерге оның шаруашылық серiктестiктер мен өндiрiстiк кооперативтердiң тиiстi түрi туралы қалыптары қолданылады.
      Азаматтық кодекс (жалпы бөлiм) ресми жарияланғанға дейiн Азаматтық кодексте (жалпы бөлiм) көзделмеген ұйымдық-құқылық нысанда құрылған заңды тұлғалар 1998 жылғы 1 қаңтарға дейiн Азаматтық кодексте (жалпы бөлiм) көзделген ұйымдық-құқылық нысанда қайта құрылуға тиiс.
      Азаматтық кодекс (жалпы бөлiм) қалыптарына сәйкес келтiрiлуiне байланысты заңды тұлғалар оларды тiркеу және қайта тiркеу кезiнде алымын төлеуден босатылады.
      ЕСКЕРТУ. 4-тармақтың 1 абзацы өзгердi - ҚР Президентiнiң
               1995.12.30. N 2738 Жарлығымен. U952738_
      ЕСКЕРТУ. 4-тармақтың 1 абзацы алынып тасталды - Қазақстан
               Республикасының 1998.03.02. Заңымен. Z980211_

      5. Азаматтық кодексте көзделген талап қоюдың жаңа мерзiмдерi 1995 жылғы 1 наурыздан кейiн туған мән-жайларға негiз болған дауларға қолданылады.
      6. Азаматтық кодексте (жалпы бөлiм) жаңадан белгiленген мәмiлелердiң жарамсыздық негiздерi мен жарамсыздық салдары 1995 жылғы 1 наурыздан кейiн жасалған мәмiлелерге қолданылады.
      7. Азаматтық кодекстiң (жалпы бөлiм) 240-бабының күшi (сатып алу мерзiмiнiң ескiруi) мүлiктi иелену 1995 жылғы 1 наурызға дейiн басталған және осы Кодекс күшiне енгiзiлгенге дейiн жалғасқан жағдайларға да қолданылады. <*>
      ЕСКЕРТУ. 7-тармақ жаңа редакцияда - Қазақстан Республикасының
               1998.03.02. Заңымен. Z980211_

      8. Азаматтық кодексте (жалпы бөлiм) көзделмеген негiздер бойынша, меншiк құқығын тоқтату туралы iстер бойынша сот iсiн жүргiзу қысқартылуға тиiс.
      Мұндай iстер жөнiнде шығарылған, бiрақ орындалмаған сот шешiмдерi 1995 жылғы 1 наурыздан кейiн күштеп орындалмауға тиiс.
      9. Азаматтық кодексте (жалпы бөлiм) соттың немесе төрелiк соттың жүргiзуiне жатқызылған, әкiмшiлiк және өзге органдардағы жүргiзiлуi 1995 жылғы 1 наурызға қарай аяқталмаған iстердi соттар немесе төрелiк соттар олардың бағыныстылығына сәйкес қарауға тиiс.
      10. Қазақстан Республикасының Азаматтық кодексi (жалпы бөлiм) күшiне енгiзiлген кезден бастап мыналардың күшi жойылды деп танылсын:
      Қазақ КСР Азаматтық кодексiнiң кiрiспесi, 1 - 223-баптары (Қазақ КСР Жоғарғы Кеңесi мен Үкiметiнiң Жаршысы, 1964 ж., N 2);
      КСР Одағы мен республикалардың Азаматтық заңдары негiздерiнiң 1 - 73-баптары (КСРО халық депутаттары Съезiнiң және КСРО Жоғарғы Кеңесiнiң Жаршысы, 1991 ж., N 26, 733-құжат);
      Қазақстан Республикасының заңдары:
      "Меншiк туралы" (Қазақ КСР Жоғарғы Кеңесiнiң Жаршысы, 1991 ж., N 1, 18-құжат; Қазақстан Республикасы Жоғарғы Кеңесiнiң Жаршысы, 1993 ж., N 8. 204-құжат);
      "Кәсiпорындар туралы" (Қазақ КСР Жоғарғы Кеңесiнiң Жаршысы, 1991 ж., N 8, 96-құжат, Қазақстан Республикасы Жоғарғы Кеңесiнiң Жаршысы, 1992 ж., N 24, 594-құжат, 1993 ж., N 8, 179-құжат, 1993 ж., N 10, 253-құжат);
      "Кепiл туралы" (Қазақ КСР Жоғарғы Кеңесiнiң Жаршысы, 1991 ж., N 52, 638-құжат);
      11. Қазақстан Республикасының Министрлер Кабинетiне:
      1995 жылғы 1 қазанға дейiн:
      - жылжымайтын мүлiк және онымен мәмiле жасау құқығын тiркеу туралы, жылжымайтын мүлiк кепiлдiгi туралы, мемлекеттiк кәсiпорын туралы, шаруашылық серiктестiктер туралы, заңды тұлғаларды тiркеу тәртiбi туралы, өндiрiстiк кооператив туралы заңдардың жобаларын әзiрлеп, белгiленген тәртiппен табыс ету;
      - Қазақстан Республикасының заң құжаттарын Қазақстан

Республикасының Азаматтық кодексiне (жалпы бөлiм) сәйкес келтiру
туралы ұсыныстарды Қазақстан Республикасы Жоғарғы Кеңесiнiң қарауына
табыс ету;
   - Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң қаулылары мен әкiмдерiн
Қазақстан Республикасының Азаматтық кодексiне (жалпы бөлiм) сәйкес
келтiру тапсырылсын.
   Қазақстан Республикасы
    Жоғарғы Кеңесiнiң
      Төрағасы 
   
   
   


Базаның жай-күйі
 • Барлық құжат 273774
  Қазақ тілінде 136549
  Орыс тілінде 136221
  Ағылшын тілінде 1004
  Қолдау қызметі
  E-mail: support@rkao.kz
  Телефондары: +7 7172 58 00 58, 119
  Жұмыс уақыты: 09:00 - 18:30
  (Астана уақыты бойынша)
  Демалыс күндері: сенбі, жексенбі

  Жоба Туралы