Дүниежүзілік пошта одағының Жарғысына Сегізінші қосымша хаттаманы ратификациялау туралы

Қазақстан Республикасының 2011 жылғы 24 наурыздағы № 419-IV Заңы

      2008 жылғы 12 тамызда Женевада жасалған Дүниежүзілік пошта одағының Жарғысына Сегізінші қосымша хаттама ратификациялансын.

      Қазақстан Республикасының
      Президенті                                 Н. Назарбаев

Дүниежүзілік пошта одағының Жарғысына
Сегізінші қосымша хаттама

Жарғы, Қосымша хаттама

Мазмұны

Бап

I. (өзгертілген 1 бис-бабы) Анықтамалар
II. (өзгертілген 4-бап)     Ерекше жағдайлардағы қатынастар
III. (өзгертілген 8-бап)    Өңірлік одақтар. Арнайы келісімдер
IV. (өзгертілген 11-бап)    Одаққа қосылу немесе қабылдау. Рәсім
V. (өзгертілген 22-бап)     Одақ Актілері
VI. (өзгертілген 25-бап)    Одақ Актілеріне қол қою, олардың
                            түпнұсқалығын растау, оларды
                            ратификациялау және басқа да мақұлдау
                            нысандары
VII. (өзгертілген 29-бап)   Ұсыныстар беру
VIII. (өзгертілген 32-бап)  Төрелік
IX.                         Одақтың Қосымша хаттамасына және басқа да
                            Актілеріне қосылу
X.                          Дүниежүзілік пошта одағының Жарғысына
                            Қосымша хаттаманың күшіне енуі және
                            қолданылу мерзімі

      Дүниежүзілік пошта одағына мүше елдер үкіметтерінің өкілетті өкілдері Женевада Конгреске жиналып, 1964 жылғы 10 шілдеде Венада қабылданған Дүниежүзілік пошта одағы Жарғысының 30.2-бабы негізінде ратификациялау шартымен аталған Жарғыға мынадай өзгерістерді қабылдады.

      I бап
      (Өзгертілген І бис-бабы)
      Анықтамалар

      1. Дүниежүзілік пошта одағының Актілерінде пайдаланылатын төменде санамаланған терминдер төменде анықталатын мағынада болуға тиіс:
      1.1 Пошта қызметі: көлемін Одақ органдары айқындайтын пошта қызметтерінің барлығы. Осы қызметтерге жататын негізгі міндеттемелер мүше елдердің белгілі бір әлеуметтік және экономикалық міндеттерді орындауынан көрінеді, бұл пошта жөнелтілімдерін қабылдаумен, сұрыптаумен, жіберумен және жеткізумен қамтамасыз етіледі.
      1.2 Мүше ел: Жарғының 2-бабының шарттарын орындайтын ел.
      1.3 Бірыңғай пошта аумағы (сол бір пошта аумағы): Одақтың Актілеріне сәйкес уағдаласушы тараптарға жүктелетін транзит еркіндігін қоса алғанда, жазбаша хат-хабар жөнелтілімдерімен өзара алмасуды қамтамасыз ету және басқа елдерден транзитпен жіберілетін пошта жөнелтілімдерін кемсітушіліксіз, өздерінің жеке пошта жөнелтімдерін өңдейтіндей түрде өңдеу міндеттемесі.
      1.4 Транзит еркіндігі: оған сәйкес аралық мүше ел басқа мүше елге межеленіп, өзіне берілген пошта жөнелтілімдерін ішкі жөнелтілімдерді өңдейтіндей түрде өңдеп, оларды тасымалдауды қамтамасыз етуге міндетті қағидат.
      1.5 Жазбаша хат-хабарды жөнелту: Конвенцияда көрсетілген жөнелтілімдер.
      1.6 Халықаралық пошта қызметі: Актілермен реттелетін пошта операциялары немесе қызметтері. Осындай операциялардың немесе қызметтердің жиынтығы.
      1.7 Тағайындалған оператор: пошта қызметтерін пайдалануды қамтамасыз ету және оларға тиесілі, Одақ Актілерінен туындайтын міндеттемелерді өз аумағында орындау үшін мүше ел ресми тағайындайтын кез келген мемлекеттік немесе мемлекеттік емес ұйым.
      1.8 Ескертпе - бұл осы мүше елге қолдану тұрғысында қатысты мүше ел Актінің (Жарғыдан және Жалпы регламенттен басқа) қандай да болсын ережесінің заңды салдарын болдырмауға немесе өзгертуге ұмтылатын шегіністі қамтитын ереже. Кез келген ескертпе Жарғының кіріспесінде және бірінші бабында айқындалғанындай Одақтың міндеттерімен және мақсаттарымен үйлесімді болуға тиіс. Ол тиісінше негізделуге және тиісті Актіні бекіту үшін қажетті көпшіліктің қолдауын табуға және оның Қорытынды хаттамасына енгізілуге тиіс.

      ІІ бап
      (Өзгертілген 4-бап)
      Ерекше жағдайлардағы қатынастар

      Тағайындалған операторлары Одақтың құрамына кірмейтін аумақтарға қызмет көрсететін мүше елдер басқа мүше елдер үшін делдал болуға міндетті. Мұндай ерекше жағдайларда Конвенцияның және оның Регламенттерінің ережелері қолданылады.

      III бап
      (Өзгертілген 8-бап)
      Өңірлік одақтар. Арнайы келісімдер

      1. Егер осы мүше елдердің заңнамасы бұған кедергі келтірмесе, мүше елдер немесе олардың тағайындалған операторлары өңірлік одақтар құра алады және мүдделі мүше елдер қатысушылары болып табылатын Актілерде көзделген ережелерден гөрі халыққа қолайлылығы неғұрлым төмен ережелерді оларға қоспау шартымен халықаралық пошта қызметі туралы арнайы келісімдер жасай алады.
      2. Өңірлік одақтар байқаушыларды Одақтың конгрестеріне, конференциялары мен жиналыстарына, Әкімшілік кеңестің, сондай-ақ Поштаны пайдалану кеңесінің отырыстарына жібере алады.
      3. Одақ байқаушыларды өңірлік одақтардың конгрестеріне, конференциялары мен жиналыстарына жібере алады.

      ІV бап
      (Өзгертілген 11-бап)
      Одаққа қосылу немесе қабылдау. Рәсім

      1. Біріккен Ұлттар Ұйымының кез келген мүшесі Одаққа қосыла алады.
      2. Біріккен Ұлттар Ұйымына мүше болып табылмайтын кез келген егеменді ел өзін Одаққа мүше ел ретінде қабылдау туралы өтініш білдіре алады.
      3. Одаққа қосылу немесе қабылдау туралы өтініш Одақтың Жарғысына және міндетті Актілеріне қосылу туралы ресми мәлімдемені қамтуға тиіс. Оны мүдделі елдің үкіметі Халықаралық бюроның Бас директорына жібереді, ол мән-жайларға қарай қосылу туралы хабарлайды немесе мүше елдерден қабылдау туралы өтінішке қатысты консультация алады.
      4. Егер Біріккен Ұлттар Ұйымына мүше болып табылмайтын елдің өтінішін, ең болмағанда, Одаққа мүше елдердің үштен екісі қолдаса, ол мүше ел ретінде қабылданды деп саналады. Консультация жариялаған күннен бастап төрт ай ішінде жауап бермеген мүше елдер қалыс қалды деп саналады.
      5. Халықаралық бюроның Бас директоры мүше елдердің үкіметтерін қосылу немесе мүшелікке қабылдау туралы хабардар етеді. Ол осы хабарламаның күнінен бастап күшіне енеді.

      V бап
      (Өзгертілген 22-бап)
      Одақ Актілері

      1. Жарғы Одақтың негізгі құжаты болып табылады. Ол Одақтың негізгі ережелерін қамтиды және ескертпелердің нысанасы болмайды.
      2. Жалпы регламент Жарғыны қолдануды және Одақтың қызметін қамтамасыз ететін ережелерден тұрады. Ол барлық мүше елдер үшін міндетті болып табылады және ескертпелердің нысанасы болмайды.
      3. Дүниежүзілік пошта конвенциясы, жазбаша хат-хабар регламенті және пошта сәлемдемелерінің регламенті халықаралық пошта қызметінде қолданылатын жалпы ережелерді, сондай-ақ жазбаша хат-хабар қызметі және пошта сәлемдемелері туралы ережелерді қамтиды. Бұл Актілер барлық мүше елдер үшін міндетті болып табылады. Мүше елдер өздерінің тағайындалған операторларының Конвенциядан және оның Регламенттерінен туындайтын міндеттемелерді орындауын қадағалайды.
      4. Одақтың Келісімдері мен олардың Регламенттері жазбаша хат-хабар және пошта сәлемдемелері қызметтерінен басқа, оларға қатысатын мүше елдер арасындағы қызметтерді реттейді. Олар тек осы мүше елдер үшін ғана міндетті болып табылады. Оларға қол қойған мүше елдер өздерінің тағайындалған операторларының Келісімдерден және олардың Регламенттерінен туындайтын міндеттемелерді орындауын қадағалайды.
      5. Конвенция мен Келісімдерді орындау үшін қажетті қолдану ережелері бар Регламенттерді Конгресс шешімдерін ескере отырып, Поштаны пайдалану кеңесі бекітеді.
      6. Олар туралы 3-5 § айтылатын, Одақтың Актілеріне қоса берілетін ықтимал Қорытынды хаттамаларда осы Актілерге ескертпелер қамтылады.

      VІ бап
      (Өзгертілген 25-бап)
      Одақ Актілеріне қол қою, түпнұсқалығын растау, оларды
      ратификациялау және басқа да мақұлдау нысандары

      1. Одақтың Конгресте қабылданған Актілеріне мүше елдердің өкілетті өкілдері қол қояды.
      2. Регламенттердің түпнұсқалығын Поштаны пайдалану кеңесінің Төрағасы мен Бас хатшысы растайды.
      3. Жарғыға қол қойған елдер оны мүмкіндігінше қысқа мерзімде ратификациялайды.
      4. Жарғыдан басқа, Одақтың Актілерін мақұлдау қол қойған әрбір елдің ішкі конституциялық нормаларына сәйкес жүргізіледі.
      5. Егер қандай да болсын мүше ел Жарғыны ратификацияламаса немесе өзі қол қойған басқа Актілерді мақұлдамаса, онда солай бола тұрса да, оларды ратификациялаған немесе мақұлдаған мүше елдер үшін Жарғы мен басқа да Актілердің заңды күші болады.

      VII бап
      (Өзгертілген 29-бап)
      Ұсыныстар беру

      1. Кез келген мүше елдің Конгреске не екі Конгресс арасындағы кезеңде өзі қатысушысы болып табылатын Одақ Актілеріне қатысты ұсыныстар беруге құқығы бар.
      2. Алайда, Жарғыға және Жалпы регламентке қатысты ұсыныстар тек Конгреске берілуі мүмкін.
      3. Бұдан басқа, Регламенттерге қатысты ұсыныстар Поштаны пайдалану кеңесіне тікелей беріледі, алайда оларды Халықаралық бюро алдын ала барлық мүше елдерге және барлық тағайындалған операторларға беруге тиіс.

      VIII бап
      (Өзгертілген 32-бап)
      Төрелік

      Одақ Актілерін түсіндіруге немесе осы Актілерді қолданудан мүше елдер үшін туындайтын жауапкершілікке қатысты екі немесе бірнеше мүше ел арасында келіспеушіліктер болған жағдайда, даулы мәселені төрелік шешеді.

      ІХ бап
      Одақтың Қосымша хаттамасына және басқа да Актілеріне
      қосылу

      1. Осы Хаттамаға қол қоймаған мүше елдер оған кез келген уақытта қосыла алады.
      2. Конгресте қайта қаралған Актілерге қатысушылар болып табылатын, бірақ оларға қол қоймаған мүше елдер, оларға мүмкіндігінше қысқа мерзімде қосылуға міндетті.
      3. Олар туралы 1 және 2 § сөз болып отырған жағдайларға қатысты қосылу туралы құжаттар Халықаралық бюроның Бас директорына жіберілуге тиіс. Бас директор олар туралы мүше елдердің үкіметтеріне хабарлайды.

      Х бап
      Дүниежүзілік пошта одағының Жарғысына Қосымша хаттаманың
      күшіне енуі және қолданылу мерзімі

      Осы Қосымша хаттама 2010 жылғы 1 қаңтарда күшіне енеді және мерзімі белгіленбеген уақыт ішінде күшінде болады.

      Осыны куәландыру үшін мүше елдер үкіметтерінің өкілетті өкілдері осы Қосымша хаттаманы жасады, ол, егер оның ережелері Жарғының өз мәтініне енгізілсе, нақ сол күшке және нақ сол мағынаға ие болады және оған Халықаралық бюроның Бас директорына сақтауға берілетін бір данада қол қойды. Дүниежүзілік пошта одағының Халықаралық бюросы осы дананың көшірмесін әрбір тарапқа жіберетін болады.

      2008 жылғы 12 тамызда Женевада жасалды.

      Төменде көрсетілген қолдарды қараңыз.

                POUR                               POUR
    LETAT ISLAMIQUE D'AFGHANISTAN:       LA REPUBLIQUE ALGERIENNE
                                         DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE:

                POUR                               POUR
    LA REPUBLIQUE D'AFROQUE DU SUD:       LA REPUBLIQUE FEDERALE
                                                D'ALLEMAGNE

             POUR                                  POUR
    LA REPUBLIQUE D'ALBANIE:             LES ETATS-UNIS D'AMERIQUE:

            POUR                                   POUR
    LA REPUBLIQUE D'ANGOLA:               LA REPUBLIQUE ARGENTINE:

            POUR                                   POUR
    ANTIGUA-ET-BARBUDA:                  LA REPUBLIQUE D'ARMENIE

               POUR                                POUR
   LA ROYAUME DE L'ARABIE SAOUDITE:            L'AUSTRALIE:

              POUR                                 POUR
    LA REPUBLIQUE D'AUTRICHE:            LE ROYAUME DE BAHRAIN:

              POUR                                 POUR
   LA REPUBLIQUE D'AZERBAIDJAN:          LA REPUBLIQUE POPULAIRE
                                               DU BANGLAESH:

              POUR                                 POUR
   LA COMMONWEALTH DES BAHAMAS:                 LA BARBADE:

              POUR                                 POUR
   LA REPUBLIQUE DU BELARUS:             LA REPUBLIQUE DU BENIN:

              POUR                                 POUR
          LA BELGIQUE:                     LA ROYAUME DE BHOUTAN:

              POUR                                 POUR
             BELIZE:                      LA REPUBLIQUE DE BOLIVIE:

              POUR                                 POUR
          LA REPUBLIQUE                      BRUNEI DARUSSALAM:
      DE BOSNIE-HERZEGOVINE:

              POUR                                 POUR
    LA REPUBLIQUE DU BOTSWANA:           LA REPUBLIQUE DE BULGARIE:

              POUR                                 POUR
    LA REPUBLIQUE FEDERATIVE                 LE BURKINA FASO:
           DU BRESIL:

              POUR                                 POUR
   LA REPUBLIQUE DU BURUNDI:                   LE CANADA:

              POUR                                 POUR
     LE ROYAUME DU CAMBODGE:             LA REPUBLIQUE DU CAP-VERT:

              POUR                                 POUR
   LA REPUBLIQUE DU CAMEROUN:           LA REPUBLIQUE CENTRAFRICAINE:

              POUR                                 POUR
           LE CHILI:                     LA REPUBLIQUE DE COLOMBIE:

              POUR                                 POUR
LA REPUBLIQUE POPULAIRE DE CHINE:           L'UNION DES COMORES:

              POUR                                 POUR
    LA REPUBLIQUE DE CHYPRE:              LA REPUBLIQUE DU CONGO:

              POUR                                 POUR
    LA REPUBLIQUE DE COREE:              LA REPUBLIQUE DE CROATIE:

              POUR                                 POUR
LA REPUBLIQUE DE COSTA-RICA:             LA REPUBLIQUE DE CUBA:

             POUR                                  POUR
LA REPUBLIQUE DE COTE D'IVOIRE:           LA ROYAUME DE DANEMARK:

             POUR                                  POUR
  LA REPUBLIQUE DE DJIBOUTI:           LA REPUBLIQUE ARABE D'EGYPTE:

             POUR                                  POUR
  LA REPUBLIQUE DOMINICAINE:           LA REPUBLIQUE DE EL SALVADOR:

             POUR                                  POUR
      LE COMMONWEALTH                    LES EMIRATS ARABES UNIS:
       DE LA DOMINIQUE:

            POUR                                   POUR
LA REPUBLIQUE DE L'EQUATEUR:              LA REPUBLIQUE D'ESTONIE:

            POUR                                   POUR
       L'ERYTHREE:                             L'ETHIOPIE:

            POUR                                   POUR
         L'ESPAGNE:                               FIDJI:

            POUR                                   POUR
LA REPUBLIQUE DE FINLANDE:                      LA GAMBIE:

            POUR                                   POUR
LA REPUBLIQUE FRANCAISE:                LA REPUBLIQUE DE GEORGIE:

            POUR                                   POUR
LA REPUBLIQUE GABONAISE:                 LA REPUBLIQUE DU GHANA:

            POUR                                   POUR
       LE ROYAUME-UNI                           LA GRENADE:
   DE GRANDE-BRETAGNE ET
     D'IRLANDE DU NORD,
ILES DE LA MANCHE ET ILE DE MAN:

              POUR                                 POUR
   LES TERRITOIRES D'OUTRE-MER          LA REPUBLIQUE DU GUATEMALA:
DONT LES RELATIONS INTERNATIONALES
      SONT ASSUREES PAR LE
  GOUVERNEMENT DU ROYAUME-UNI
      DE GRANDE-BRETAGNE
     ET D'IRLANDE DU NORD:

           POUR                                    POUR
         LA GRECE:                        LA REPUBLIQUE DE GUINEE:

            POUR                                   POUR
LA REPUBLIQUE DE GUINEE-BISSAU:            LA REPUBLIQUE D'HAITI:

            POUR                                   POUR
       LA REPUBLIQUE                     LA REPUBLIQUE DU HONDURAS:
    DE GUINEE EQUATORIALE:

            POUR                                   POUR
         LA GUYANE:                       LA REPUBLIQUE DE HONGRIE:

           POUR                                    POUR
          L'INDE:                           LA REPUBLIQUE D'IRAQ:

           POUR                                    POUR
   LA REPUBLIQUE D'lNDONESIE:                   L'IRLANDE:

           POUR                                    POUR
LA REPUBLIQUE ISLAMIQUE D'IRAN:           LA REPUBLIQUE D'ISLANDE:

           POUR                                    POUR
          ISRAEL:                               LA JAMAIQUE:

           POUR                                    POUR
         L'ITALIE:                               LE JAPON:

           POUR                                    POUR
(AL) JAMAHIRTYA ARABE LIBYENNE              LE ROYAUME HACHEMITE
    POPULAIRE SOCIALISTE:                       DE JORDANIE:

           POUR                                    POUR
LA REPUBLIQUE DU KAZAKHSTAN:            LA REPUBLIQUE DE KIRIBATI

           POUR                                    POUR
   LA REPUBLIQUE DE KENYA:                      LE KUWAIT:

           POUR                                    POUR
LA REPUBLIQUE DU KIRGHIZISTAN:           LA REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE
                                               POPULAIRE LAO:

           POUR                                    POUR
   LE ROYAUME DU LESOTHO:                 LA REPUBLIQUE LIBANAISE:

           POUR                                    POUR
  LA REPUBLIQUE DE LETTONIE:              LA REPUBLIQUE DE LIBERIA:

           POUR                                    POUR
  L'EX-REPUBLIQUE YOUGOSLAVE         LA PRINCIPAUTE DE LIECHTENSTEIN:
        DE MACEDOINE:

           POUR                                    POUR
   LA REPUBLIQUE DE LITUANIE:                  LA MALAISIE:

           POUR                                    POUR
       LE LUXEMBOURG:                           LE MALAWI:

           POUR                                    POUR
LA REPUBLIQUE DE MADAGASCAR:           LA REPUBLIQUE DES MALDIVES:

           POUR                                    POUR
   LA REPUBLIQUE DU MALI:                      POUR MAURICE:

           POUR                                    POUR
          MALTE:                          LA REPUBLIQUE ISLAMIQUE
                                               DE MAURITANIE:

           POUR                                    POUR
    LE ROYAUME DU MAROC:                 LES ETATS-UNIS DU MEXIQUE:

           POUR                                    POUR
  LA REPUBLIQUE DE MOLDOVA:             LA REPUBLIQUE DU MONTENEGRO:

           POUR                                    POUR
  LA PRINCIPAUTE DE MONACO:               LA REPUBLIQUE POPULAIRE
                                               DU MOZAMBIQUE:

           POUR                                    POUR
       LA MONGOLIE:                        L'UNION DE MYANMAR:

           POUR                                    POUR
LA REPUBLIQUE DE NAMIBIE:             LA REPUBLIQUE DU NICARAGUA:

           POUR                                    POUR
LA REPUBLIQUE DE NAURU:               POUR LA REPUBLIQUE DU NIGER:

           POUR                                    POUR
         LE NEPAL:                        LA REPUBLIQUE FEDERALE
                                                DU NIGERIA:

           POUR                                    POUR
       LA NORVEGE:                     LA REPUBLIQUE DE L'OUGANDA:

           POUR                                    POUR
   LA NOUVELLE-ZELANDE:                LA REPUBLIQUE D'OUZBEKISTAN:

           POUR                                    POUR
   LE SULTANAT D'OMAN:                   LA REPUBLIQUE ISLAMIQUE
                                               DU PAKISTAN:

           POUR                                    POUR
  LA REPUBLIQUE DE PANAMA:                    LES PAYS-BAS:

           POUR                                    POUR
LA PAPOUASIE - NOUVELLE-GUINEE:         LES ANTILLES NEERLANDAISES
                                                ET ARUBA:

           POUR                                    POUR
  LA REPUBLIQUE DE PARAGUAY:              LA REPUBLIQUE DU PEROU;

           POUR                                    POUR
LA REPUBLIQUE DES PHILIPPINES:               L'ETAT DE QATAR:

           POUR                                    POUR
        LA POLOONE:                     LA REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE
                                                 DU CONGO:

           POUR                                    POUR
       LE PORTUGAL:                      LA REPUBLIQUE POPULAIRE
                                          DEMOCRATIQUE DE COREE:

           POUR                                    POUR
       LA ROUMANIE:                          SAINT-CHRISTOPHE
                                          (SAINT-KITTS)-ET-NEVIS:

           POUR                                    POUR
  LA FEDERATION DE RUSSIE:                     SAINTE-LUCIE:

          POUR                                     POUR
  LA REPUBLIQUE RWANDAISE:             LA REPUBLIQUE DE SAINT-MARIN:

          POUR                                     POUR
SAINT-VINCENT-ET-GRENADINES:             LA REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE
                                          DE SAO TOME-ET-PRINCIPE:

          POUR                                     POUR
    LES ILES SALOMON:                    LA REPUBLIQUE DU SENEGAL:

          POUR                                     POUR
L'ETAT INDEPENDANT DE SAMOA:             LA REPUBLIQUE DE SERBIE:

          POUR                                     POUR
LA REPUBLIQUE DES SEYCHELLES:             LA REPUBLIQUE SLOVAQUE:

          POUR                                     POUR
LA REPUBLIQUE DE SIERRA LEONE:           LA REPUBLIQUE DE SLOVENIE:

          POUR                                     POUR
LA REPUBLIQUE DE SINGAPOUR:            LA REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE
                                                DE SOMALIE:

          POUR                                     POUR
LA REPUBLIQUE DU SOUDAN:                LA CONFEDERATION SUISSE:

          POUR                                     POUR
LA REPUBLIQUE SOCIALISTE               LA REPUBLIQUE DU SURINAME:
DEMOCRATIQUE DE SRI LANKA:

          POUR                                     POUR
        LA SUEDE:                        LE ROYAUME DU SWAZILAND:

          POUR                                     POUR
LA REPUBLIQUE ARABE SYRIENNE:            LA REPUBLIQUE DU TCHAD:

          POUR                                     POUR
LA REPUBLIQUE DU TADJIKISTAN:            LA REPUBLIQUE TCHEQUE:

          POUR                                     POUR
LA REPUBLIQUE UNIE DE TANZANIE:               LA THAILANDE:

          POUR                                     POUR
LA REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE                   LA REPUBLIQUE
      DE TIMOR-LESTE                       DE TRINITE-ET-TOBAGO:

          POUR                                     POUR
  LA REPUBLIQUE TQGOLAISE:               LA REPUBLIQUE TUNISIENNE:

          POUR                                     POUR
   LE ROYAUME DES TONGA:                     LE TURKMENISTAN:

          POUR                                     POUR
LA REPUBLIQUE DE TURQUIE:               LA REPUBLIQUE ORIENTALE
                                               DE L'URUGUAY:

          POUR                                     POUR
         TUVALU:                        LA REPUBLIQUE DE VANUATU:

          POUR                                     POUR
       L'UKRAINE:                     L'ETAT DE LA CITE DU VATICAN:

          POUR                                     POUR
LA REPUBLIQUE BOLIVARIENNE DU            LA REPUBLIQUE DE ZAMBIE:
         VENEZUELA:

          POUR                                     POUR
  LA REPUBLIQUE SOCIALISTE              LA REPUBLIQUE DE ZIMBABWE:
        DU VIET NAM:

          POUR
  LA REPUBLIQUE DU YEMEN:

      Осымен жоғарыда жазылған мәтін 2008 жылғы 12 тамызда Женева қаласында Дүниежүзілік пошта одағының 24-ші Конгресінде қабылданған шешімнің дәл көшірмесі екенін растаймын.

      Берн, 15 маусым 2009 жыл                Халықаралық бюроның
                                                 Бас директоры,

                                                  Эдуард ДАЙАН

      2008 жылғы 12 тамызда Женева қаласында өткен Дүниежүзілік пошта одағының 24-Конгресінде қабылданған Дүниежүзілік пошта одағы Жаршысының Сегізінші қосымша хаттамасының куәландырған көшірмесінің дәлдігін куәландырамын.

      Қазақстан Республикасы
      Сыртқы істер министрлігінің
      Халықаралық құқық департаментінің
      Басқарма бастығы                           Б. Пискорский

      РҚАО-ның ескертпесі. Бұдан әрі Хаттаманың мәтіні ағылшын тілінде берілген.


Дүниежүзілік пошта одағының Жарғысына Сегізінші қосымша хаттаманы ратификациялау туралы

Қазақстан Республикасының 2011 жылғы 24 наурыздағы № 419-IV Заңы

      2008 жылғы 12 тамызда Женевада жасалған Дүниежүзілік пошта одағының Жарғысына Сегізінші қосымша хаттама ратификациялансын.

      Қазақстан Республикасының
      Президенті                                 Н. Назарбаев

Дүниежүзілік пошта одағының Жарғысына
Сегізінші қосымша хаттама

Жарғы, Қосымша хаттама

Мазмұны

Бап

I. (өзгертілген 1 бис-бабы) Анықтамалар
II. (өзгертілген 4-бап)     Ерекше жағдайлардағы қатынастар
III. (өзгертілген 8-бап)    Өңірлік одақтар. Арнайы келісімдер
IV. (өзгертілген 11-бап)    Одаққа қосылу немесе қабылдау. Рәсім
V. (өзгертілген 22-бап)     Одақ Актілері
VI. (өзгертілген 25-бап)    Одақ Актілеріне қол қою, олардың
                            түпнұсқалығын растау, оларды
                            ратификациялау және басқа да мақұлдау
                            нысандары
VII. (өзгертілген 29-бап)   Ұсыныстар беру
VIII. (өзгертілген 32-бап)  Төрелік
IX.                         Одақтың Қосымша хаттамасына және басқа да
                            Актілеріне қосылу
X.                          Дүниежүзілік пошта одағының Жарғысына
                            Қосымша хаттаманың күшіне енуі және
                            қолданылу мерзімі

      Дүниежүзілік пошта одағына мүше елдер үкіметтерінің өкілетті өкілдері Женевада Конгреске жиналып, 1964 жылғы 10 шілдеде Венада қабылданған Дүниежүзілік пошта одағы Жарғысының 30.2-бабы негізінде ратификациялау шартымен аталған Жарғыға мынадай өзгерістерді қабылдады.

      I бап
      (Өзгертілген І бис-бабы)
      Анықтамалар

      1. Дүниежүзілік пошта одағының Актілерінде пайдаланылатын төменде санамаланған терминдер төменде анықталатын мағынада болуға тиіс:
      1.1 Пошта қызметі: көлемін Одақ органдары айқындайтын пошта қызметтерінің барлығы. Осы қызметтерге жататын негізгі міндеттемелер мүше елдердің белгілі бір әлеуметтік және экономикалық міндеттерді орындауынан көрінеді, бұл пошта жөнелтілімдерін қабылдаумен, сұрыптаумен, жіберумен және жеткізумен қамтамасыз етіледі.
      1.2 Мүше ел: Жарғының 2-бабының шарттарын орындайтын ел.
      1.3 Бірыңғай пошта аумағы (сол бір пошта аумағы): Одақтың Актілеріне сәйкес уағдаласушы тараптарға жүктелетін транзит еркіндігін қоса алғанда, жазбаша хат-хабар жөнелтілімдерімен өзара алмасуды қамтамасыз ету және басқа елдерден транзитпен жіберілетін пошта жөнелтілімдерін кемсітушіліксіз, өздерінің жеке пошта жөнелтімдерін өңдейтіндей түрде өңдеу міндеттемесі.
      1.4 Транзит еркіндігі: оған сәйкес аралық мүше ел басқа мүше елге межеленіп, өзіне берілген пошта жөнелтілімдерін ішкі жөнелтілімдерді өңдейтіндей түрде өңдеп, оларды тасымалдауды қамтамасыз етуге міндетті қағидат.
      1.5 Жазбаша хат-хабарды жөнелту: Конвенцияда көрсетілген жөнелтілімдер.
      1.6 Халықаралық пошта қызметі: Актілермен реттелетін пошта операциялары немесе қызметтері. Осындай операциялардың немесе қызметтердің жиынтығы.
      1.7 Тағайындалған оператор: пошта қызметтерін пайдалануды қамтамасыз ету және оларға тиесілі, Одақ Актілерінен туындайтын міндеттемелерді өз аумағында орындау үшін мүше ел ресми тағайындайтын кез келген мемлекеттік немесе мемлекеттік емес ұйым.
      1.8 Ескертпе - бұл осы мүше елге қолдану тұрғысында қатысты мүше ел Актінің (Жарғыдан және Жалпы регламенттен басқа) қандай да болсын ережесінің заңды салдарын болдырмауға немесе өзгертуге ұмтылатын шегіністі қамтитын ереже. Кез келген ескертпе Жарғының кіріспесінде және бірінші бабында айқындалғанындай Одақтың міндеттерімен және мақсаттарымен үйлесімді болуға тиіс. Ол тиісінше негізделуге және тиісті Актіні бекіту үшін қажетті көпшіліктің қолдауын табуға және оның Қорытынды хаттамасына енгізілуге тиіс.

      ІІ бап
      (Өзгертілген 4-бап)
      Ерекше жағдайлардағы қатынастар

      Тағайындалған операторлары Одақтың құрамына кірмейтін аумақтарға қызмет көрсететін мүше елдер басқа мүше елдер үшін делдал болуға міндетті. Мұндай ерекше жағдайларда Конвенцияның және оның Регламенттерінің ережелері қолданылады.

      III бап
      (Өзгертілген 8-бап)
      Өңірлік одақтар. Арнайы келісімдер

      1. Егер осы мүше елдердің заңнамасы бұған кедергі келтірмесе, мүше елдер немесе олардың тағайындалған операторлары өңірлік одақтар құра алады және мүдделі мүше елдер қатысушылары болып табылатын Актілерде көзделген ережелерден гөрі халыққа қолайлылығы неғұрлым төмен ережелерді оларға қоспау шартымен халықаралық пошта қызметі туралы арнайы келісімдер жасай алады.
      2. Өңірлік одақтар байқаушыларды Одақтың конгрестеріне, конференциялары мен жиналыстарына, Әкімшілік кеңестің, сондай-ақ Поштаны пайдалану кеңесінің отырыстарына жібере алады.
      3. Одақ байқаушыларды өңірлік одақтардың конгрестеріне, конференциялары мен жиналыстарына жібере алады.

      ІV бап
      (Өзгертілген 11-бап)
      Одаққа қосылу немесе қабылдау. Рәсім

      1. Біріккен Ұлттар Ұйымының кез келген мүшесі Одаққа қосыла алады.
      2. Біріккен Ұлттар Ұйымына мүше болып табылмайтын кез келген егеменді ел өзін Одаққа мүше ел ретінде қабылдау туралы өтініш білдіре алады.
      3. Одаққа қосылу немесе қабылдау туралы өтініш Одақтың Жарғысына және міндетті Актілеріне қосылу туралы ресми мәлімдемені қамтуға тиіс. Оны мүдделі елдің үкіметі Халықаралық бюроның Бас директорына жібереді, ол мән-жайларға қарай қосылу туралы хабарлайды немесе мүше елдерден қабылдау туралы өтінішке қатысты консультация алады.
      4. Егер Біріккен Ұлттар Ұйымына мүше болып табылмайтын елдің өтінішін, ең болмағанда, Одаққа мүше елдердің үштен екісі қолдаса, ол мүше ел ретінде қабылданды деп саналады. Консультация жариялаған күннен бастап төрт ай ішінде жауап бермеген мүше елдер қалыс қалды деп саналады.
      5. Халықаралық бюроның Бас директоры мүше елдердің үкіметтерін қосылу немесе мүшелікке қабылдау туралы хабардар етеді. Ол осы хабарламаның күнінен бастап күшіне енеді.

      V бап
      (Өзгертілген 22-бап)
      Одақ Актілері

      1. Жарғы Одақтың негізгі құжаты болып табылады. Ол Одақтың негізгі ережелерін қамтиды және ескертпелердің нысанасы болмайды.
      2. Жалпы регламент Жарғыны қолдануды және Одақтың қызметін қамтамасыз ететін ережелерден тұрады. Ол барлық мүше елдер үшін міндетті болып табылады және ескертпелердің нысанасы болмайды.
      3. Дүниежүзілік пошта конвенциясы, жазбаша хат-хабар регламенті және пошта сәлемдемелерінің регламенті халықаралық пошта қызметінде қолданылатын жалпы ережелерді, сондай-ақ жазбаша хат-хабар қызметі және пошта сәлемдемелері туралы ережелерді қамтиды. Бұл Актілер барлық мүше елдер үшін міндетті болып табылады. Мүше елдер өздерінің тағайындалған операторларының Конвенциядан және оның Регламенттерінен туындайтын міндеттемелерді орындауын қадағалайды.
      4. Одақтың Келісімдері мен олардың Регламенттері жазбаша хат-хабар және пошта сәлемдемелері қызметтерінен басқа, оларға қатысатын мүше елдер арасындағы қызметтерді реттейді. Олар тек осы мүше елдер үшін ғана міндетті болып табылады. Оларға қол қойған мүше елдер өздерінің тағайындалған операторларының Келісімдерден және олардың Регламенттерінен туындайтын міндеттемелерді орындауын қадағалайды.
      5. Конвенция мен Келісімдерді орындау үшін қажетті қолдану ережелері бар Регламенттерді Конгресс шешімдерін ескере отырып, Поштаны пайдалану кеңесі бекітеді.
      6. Олар туралы 3-5 § айтылатын, Одақтың Актілеріне қоса берілетін ықтимал Қорытынды хаттамаларда осы Актілерге ескертпелер қамтылады.

      VІ бап
      (Өзгертілген 25-бап)
      Одақ Актілеріне қол қою, түпнұсқалығын растау, оларды
      ратификациялау және басқа да мақұлдау нысандары

      1. Одақтың Конгресте қабылданған Актілеріне мүше елдердің өкілетті өкілдері қол қояды.
      2. Регламенттердің түпнұсқалығын Поштаны пайдалану кеңесінің Төрағасы мен Бас хатшысы растайды.
      3. Жарғыға қол қойған елдер оны мүмкіндігінше қысқа мерзімде ратификациялайды.
      4. Жарғыдан басқа, Одақтың Актілерін мақұлдау қол қойған әрбір елдің ішкі конституциялық нормаларына сәйкес жүргізіледі.
      5. Егер қандай да болсын мүше ел Жарғыны ратификацияламаса немесе өзі қол қойған басқа Актілерді мақұлдамаса, онда солай бола тұрса да, оларды ратификациялаған немесе мақұлдаған мүше елдер үшін Жарғы мен басқа да Актілердің заңды күші болады.

      VII бап
      (Өзгертілген 29-бап)
      Ұсыныстар беру

      1. Кез келген мүше елдің Конгреске не екі Конгресс арасындағы кезеңде өзі қатысушысы болып табылатын Одақ Актілеріне қатысты ұсыныстар беруге құқығы бар.
      2. Алайда, Жарғыға және Жалпы регламентке қатысты ұсыныстар тек Конгреске берілуі мүмкін.
      3. Бұдан басқа, Регламенттерге қатысты ұсыныстар Поштаны пайдалану кеңесіне тікелей беріледі, алайда оларды Халықаралық бюро алдын ала барлық мүше елдерге және барлық тағайындалған операторларға беруге тиіс.

      VIII бап
      (Өзгертілген 32-бап)
      Төрелік

      Одақ Актілерін түсіндіруге немесе осы Актілерді қолданудан мүше елдер үшін туындайтын жауапкершілікке қатысты екі немесе бірнеше мүше ел арасында келіспеушіліктер болған жағдайда, даулы мәселені төрелік шешеді.

      ІХ бап
      Одақтың Қосымша хаттамасына және басқа да Актілеріне
      қосылу

      1. Осы Хаттамаға қол қоймаған мүше елдер оған кез келген уақытта қосыла алады.
      2. Конгресте қайта қаралған Актілерге қатысушылар болып табылатын, бірақ оларға қол қоймаған мүше елдер, оларға мүмкіндігінше қысқа мерзімде қосылуға міндетті.
      3. Олар туралы 1 және 2 § сөз болып отырған жағдайларға қатысты қосылу туралы құжаттар Халықаралық бюроның Бас директорына жіберілуге тиіс. Бас директор олар туралы мүше елдердің үкіметтеріне хабарлайды.

      Х бап
      Дүниежүзілік пошта одағының Жарғысына Қосымша хаттаманың
      күшіне енуі және қолданылу мерзімі

      Осы Қосымша хаттама 2010 жылғы 1 қаңтарда күшіне енеді және мерзімі белгіленбеген уақыт ішінде күшінде болады.

      Осыны куәландыру үшін мүше елдер үкіметтерінің өкілетті өкілдері осы Қосымша хаттаманы жасады, ол, егер оның ережелері Жарғының өз мәтініне енгізілсе, нақ сол күшке және нақ сол мағынаға ие болады және оған Халықаралық бюроның Бас директорына сақтауға берілетін бір данада қол қойды. Дүниежүзілік пошта одағының Халықаралық бюросы осы дананың көшірмесін әрбір тарапқа жіберетін болады.

      2008 жылғы 12 тамызда Женевада жасалды.

      Төменде көрсетілген қолдарды қараңыз.

                POUR                               POUR
    LETAT ISLAMIQUE D'AFGHANISTAN:       LA REPUBLIQUE ALGERIENNE
                                         DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE:

                POUR                               POUR
    LA REPUBLIQUE D'AFROQUE DU SUD:       LA REPUBLIQUE FEDERALE
                                                D'ALLEMAGNE

             POUR                                  POUR
    LA REPUBLIQUE D'ALBANIE:             LES ETATS-UNIS D'AMERIQUE:

            POUR                                   POUR
    LA REPUBLIQUE D'ANGOLA:               LA REPUBLIQUE ARGENTINE:

            POUR                                   POUR
    ANTIGUA-ET-BARBUDA:                  LA REPUBLIQUE D'ARMENIE

               POUR                                POUR
   LA ROYAUME DE L'ARABIE SAOUDITE:            L'AUSTRALIE:

              POUR                                 POUR
    LA REPUBLIQUE D'AUTRICHE:            LE ROYAUME DE BAHRAIN:

              POUR                                 POUR
   LA REPUBLIQUE D'AZERBAIDJAN:          LA REPUBLIQUE POPULAIRE
                                               DU BANGLAESH:

              POUR                                 POUR
   LA COMMONWEALTH DES BAHAMAS:                 LA BARBADE:

              POUR                                 POUR
   LA REPUBLIQUE DU BELARUS:             LA REPUBLIQUE DU BENIN:

              POUR                                 POUR
          LA BELGIQUE:                     LA ROYAUME DE BHOUTAN:

              POUR                                 POUR
             BELIZE:                      LA REPUBLIQUE DE BOLIVIE:

              POUR                                 POUR
          LA REPUBLIQUE                      BRUNEI DARUSSALAM:
      DE BOSNIE-HERZEGOVINE:

              POUR                                 POUR
    LA REPUBLIQUE DU BOTSWANA:           LA REPUBLIQUE DE BULGARIE:

              POUR                                 POUR
    LA REPUBLIQUE FEDERATIVE                 LE BURKINA FASO:
           DU BRESIL:

              POUR                                 POUR
   LA REPUBLIQUE DU BURUNDI:                   LE CANADA:

              POUR                                 POUR
     LE ROYAUME DU CAMBODGE:             LA REPUBLIQUE DU CAP-VERT:

              POUR                                 POUR
   LA REPUBLIQUE DU CAMEROUN:           LA REPUBLIQUE CENTRAFRICAINE:

              POUR                                 POUR
           LE CHILI:                     LA REPUBLIQUE DE COLOMBIE:

              POUR                                 POUR
LA REPUBLIQUE POPULAIRE DE CHINE:           L'UNION DES COMORES:

              POUR                                 POUR
    LA REPUBLIQUE DE CHYPRE:              LA REPUBLIQUE DU CONGO:

              POUR                                 POUR
    LA REPUBLIQUE DE COREE:              LA REPUBLIQUE DE CROATIE:

              POUR                                 POUR
LA REPUBLIQUE DE COSTA-RICA:             LA REPUBLIQUE DE CUBA:

             POUR                                  POUR
LA REPUBLIQUE DE COTE D'IVOIRE:           LA ROYAUME DE DANEMARK:

             POUR                                  POUR
  LA REPUBLIQUE DE DJIBOUTI:           LA REPUBLIQUE ARABE D'EGYPTE:

             POUR                                  POUR
  LA REPUBLIQUE DOMINICAINE:           LA REPUBLIQUE DE EL SALVADOR:

             POUR                                  POUR
      LE COMMONWEALTH                    LES EMIRATS ARABES UNIS:
       DE LA DOMINIQUE:

            POUR                                   POUR
LA REPUBLIQUE DE L'EQUATEUR:              LA REPUBLIQUE D'ESTONIE:

            POUR                                   POUR
       L'ERYTHREE:                             L'ETHIOPIE:

            POUR                                   POUR
         L'ESPAGNE:                               FIDJI:

            POUR                                   POUR
LA REPUBLIQUE DE FINLANDE:                      LA GAMBIE:

            POUR                                   POUR
LA REPUBLIQUE FRANCAISE:                LA REPUBLIQUE DE GEORGIE:

            POUR                                   POUR
LA REPUBLIQUE GABONAISE:                 LA REPUBLIQUE DU GHANA:

            POUR                                   POUR
       LE ROYAUME-UNI                           LA GRENADE:
   DE GRANDE-BRETAGNE ET
     D'IRLANDE DU NORD,
ILES DE LA MANCHE ET ILE DE MAN:

              POUR                                 POUR
   LES TERRITOIRES D'OUTRE-MER          LA REPUBLIQUE DU GUATEMALA:
DONT LES RELATIONS INTERNATIONALES
      SONT ASSUREES PAR LE
  GOUVERNEMENT DU ROYAUME-UNI
      DE GRANDE-BRETAGNE
     ET D'IRLANDE DU NORD:

           POUR                                    POUR
         LA GRECE:                        LA REPUBLIQUE DE GUINEE:

            POUR                                   POUR
LA REPUBLIQUE DE GUINEE-BISSAU:            LA REPUBLIQUE D'HAITI:

            POUR                                   POUR
       LA REPUBLIQUE                     LA REPUBLIQUE DU HONDURAS:
    DE GUINEE EQUATORIALE:

            POUR                                   POUR
         LA GUYANE:                       LA REPUBLIQUE DE HONGRIE:

           POUR                                    POUR
          L'INDE:                           LA REPUBLIQUE D'IRAQ:

           POUR                                    POUR
   LA REPUBLIQUE D'lNDONESIE:                   L'IRLANDE:

           POUR                                    POUR
LA REPUBLIQUE ISLAMIQUE D'IRAN:           LA REPUBLIQUE D'ISLANDE:

           POUR                                    POUR
          ISRAEL:                               LA JAMAIQUE:

           POUR                                    POUR
         L'ITALIE:                               LE JAPON:

           POUR                                    POUR
(AL) JAMAHIRTYA ARABE LIBYENNE              LE ROYAUME HACHEMITE
    POPULAIRE SOCIALISTE:                       DE JORDANIE:

           POUR                                    POUR
LA REPUBLIQUE DU KAZAKHSTAN:            LA REPUBLIQUE DE KIRIBATI

           POUR                                    POUR
   LA REPUBLIQUE DE KENYA:                      LE KUWAIT:

           POUR                                    POUR
LA REPUBLIQUE DU KIRGHIZISTAN:           LA REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE
                                               POPULAIRE LAO:

           POUR                                    POUR
   LE ROYAUME DU LESOTHO:                 LA REPUBLIQUE LIBANAISE:

           POUR                                    POUR
  LA REPUBLIQUE DE LETTONIE:              LA REPUBLIQUE DE LIBERIA:

           POUR                                    POUR
  L'EX-REPUBLIQUE YOUGOSLAVE         LA PRINCIPAUTE DE LIECHTENSTEIN:
        DE MACEDOINE:

           POUR                                    POUR
   LA REPUBLIQUE DE LITUANIE:                  LA MALAISIE:

           POUR                                    POUR
       LE LUXEMBOURG:                           LE MALAWI:

           POUR                                    POUR
LA REPUBLIQUE DE MADAGASCAR:           LA REPUBLIQUE DES MALDIVES:

           POUR                                    POUR
   LA REPUBLIQUE DU MALI:                      POUR MAURICE:

           POUR                                    POUR
          MALTE:                          LA REPUBLIQUE ISLAMIQUE
                                               DE MAURITANIE:

           POUR                                    POUR
    LE ROYAUME DU MAROC:                 LES ETATS-UNIS DU MEXIQUE:

           POUR                                    POUR
  LA REPUBLIQUE DE MOLDOVA:             LA REPUBLIQUE DU MONTENEGRO:

           POUR                                    POUR
  LA PRINCIPAUTE DE MONACO:               LA REPUBLIQUE POPULAIRE
                                               DU MOZAMBIQUE:

           POUR                                    POUR
       LA MONGOLIE:                        L'UNION DE MYANMAR:

           POUR                                    POUR
LA REPUBLIQUE DE NAMIBIE:             LA REPUBLIQUE DU NICARAGUA:

           POUR                                    POUR
LA REPUBLIQUE DE NAURU:               POUR LA REPUBLIQUE DU NIGER:

           POUR                                    POUR
         LE NEPAL:                        LA REPUBLIQUE FEDERALE
                                                DU NIGERIA:

           POUR                                    POUR
       LA NORVEGE:                     LA REPUBLIQUE DE L'OUGANDA:

           POUR                                    POUR
   LA NOUVELLE-ZELANDE:                LA REPUBLIQUE D'OUZBEKISTAN:

           POUR                                    POUR
   LE SULTANAT D'OMAN:                   LA REPUBLIQUE ISLAMIQUE
                                               DU PAKISTAN:

           POUR                                    POUR
  LA REPUBLIQUE DE PANAMA:                    LES PAYS-BAS:

           POUR                                    POUR
LA PAPOUASIE - NOUVELLE-GUINEE:         LES ANTILLES NEERLANDAISES
                                                ET ARUBA:

           POUR                                    POUR
  LA REPUBLIQUE DE PARAGUAY:              LA REPUBLIQUE DU PEROU;

           POUR                                    POUR
LA REPUBLIQUE DES PHILIPPINES:               L'ETAT DE QATAR:

           POUR                                    POUR
        LA POLOONE:                     LA REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE
                                                 DU CONGO:

           POUR                                    POUR
       LE PORTUGAL:                      LA REPUBLIQUE POPULAIRE
                                          DEMOCRATIQUE DE COREE:

           POUR                                    POUR
       LA ROUMANIE:                          SAINT-CHRISTOPHE
                                          (SAINT-KITTS)-ET-NEVIS:

           POUR                                    POUR
  LA FEDERATION DE RUSSIE:                     SAINTE-LUCIE:

          POUR                                     POUR
  LA REPUBLIQUE RWANDAISE:             LA REPUBLIQUE DE SAINT-MARIN:

          POUR                                     POUR
SAINT-VINCENT-ET-GRENADINES:             LA REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE
                                          DE SAO TOME-ET-PRINCIPE:

          POUR                                     POUR
    LES ILES SALOMON:                    LA REPUBLIQUE DU SENEGAL:

          POUR                                     POUR
L'ETAT INDEPENDANT DE SAMOA:             LA REPUBLIQUE DE SERBIE:

          POUR                                     POUR
LA REPUBLIQUE DES SEYCHELLES:             LA REPUBLIQUE SLOVAQUE:

          POUR                                     POUR
LA REPUBLIQUE DE SIERRA LEONE:           LA REPUBLIQUE DE SLOVENIE:

          POUR                                     POUR
LA REPUBLIQUE DE SINGAPOUR:            LA REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE
                                                DE SOMALIE:

          POUR                                     POUR
LA REPUBLIQUE DU SOUDAN:                LA CONFEDERATION SUISSE:

          POUR                                     POUR
LA REPUBLIQUE SOCIALISTE               LA REPUBLIQUE DU SURINAME:
DEMOCRATIQUE DE SRI LANKA:

          POUR                                     POUR
        LA SUEDE:                        LE ROYAUME DU SWAZILAND:

          POUR                                     POUR
LA REPUBLIQUE ARABE SYRIENNE:            LA REPUBLIQUE DU TCHAD:

          POUR                                     POUR
LA REPUBLIQUE DU TADJIKISTAN:            LA REPUBLIQUE TCHEQUE:

          POUR                                     POUR
LA REPUBLIQUE UNIE DE TANZANIE:               LA THAILANDE:

          POUR                                     POUR
LA REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE                   LA REPUBLIQUE
      DE TIMOR-LESTE                       DE TRINITE-ET-TOBAGO:

          POUR                                     POUR
  LA REPUBLIQUE TQGOLAISE:               LA REPUBLIQUE TUNISIENNE:

          POUR                                     POUR
   LE ROYAUME DES TONGA:                     LE TURKMENISTAN:

          POUR                                     POUR
LA REPUBLIQUE DE TURQUIE:               LA REPUBLIQUE ORIENTALE
                                               DE L'URUGUAY:

          POUR                                     POUR
         TUVALU:                        LA REPUBLIQUE DE VANUATU:

          POUR                                     POUR
       L'UKRAINE:                     L'ETAT DE LA CITE DU VATICAN:

          POUR                                     POUR
LA REPUBLIQUE BOLIVARIENNE DU            LA REPUBLIQUE DE ZAMBIE:
         VENEZUELA:

          POUR                                     POUR
  LA REPUBLIQUE SOCIALISTE              LA REPUBLIQUE DE ZIMBABWE:
        DU VIET NAM:

          POUR
  LA REPUBLIQUE DU YEMEN:

      Осымен жоғарыда жазылған мәтін 2008 жылғы 12 тамызда Женева қаласында Дүниежүзілік пошта одағының 24-ші Конгресінде қабылданған шешімнің дәл көшірмесі екенін растаймын.

      Берн, 15 маусым 2009 жыл                Халықаралық бюроның
                                                 Бас директоры,

                                                  Эдуард ДАЙАН

      2008 жылғы 12 тамызда Женева қаласында өткен Дүниежүзілік пошта одағының 24-Конгресінде қабылданған Дүниежүзілік пошта одағы Жаршысының Сегізінші қосымша хаттамасының куәландырған көшірмесінің дәлдігін куәландырамын.

      Қазақстан Республикасы
      Сыртқы істер министрлігінің
      Халықаралық құқық департаментінің
      Басқарма бастығы                           Б. Пискорский

      РҚАО-ның ескертпесі. Бұдан әрі Хаттаманың мәтіні ағылшын тілінде берілген.

Базаның жай-күйі
 • Барлық құжат 271610
  Қазақ тілінде 135490
  Орыс тілінде 135137
  Ағылшын тілінде 983
  Қолдау қызметі
  E-mail: support@rkao.kz
  Телефондары: +7 7172 58 00 58, 119
  Жұмыс уақыты: 09:00 - 18:30
  (Астана уақыты бойынша)
  Демалыс күндері: сенбі, жексенбі

  Жоба Туралы