"Қазақстан Республикасының мемлекеттік органдарына шетелдік жұмыскерлерді тарту қағидаларын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2015 жылғы 31 желтоқсандағы № 1198 қаулысына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2017 жылғы 30 маусымдағы № 405 қаулысы.

      Қазақстан Республикасының Үкіметі ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:

      1. "Қазақстан Республикасының мемлекеттік органдарына шетелдік жұмыскерлерді тарту қағидаларын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2015 жылғы 31 желтоқсандағы № 1198 қаулысына (Қазақстан Республикасының ПҮАЖ-ы, 2015 ж., № 89-90, 635-құжат) мынадай өзгерістер мен толықтырулар енгізілсін:

      көрсетілген қаулымен бекітілген Қазақстан Республикасының мемлекеттік органдарына шетелдік жұмыскерлерді тарту қағидаларында:

      2-тармақ мынадай мазмұндағы 1-1) тармақшамен толықтырылсын:

      "1-1) уәкілетті мемлекеттік органдар – мемлекеттік жоспарлау, еңбек, инвестициялар және даму саласындағы Қазақстан Республикасының мемлекеттік органдары;";

      5-тармақ алып тасталсын;

      мынадай мазмұндағы 5-1, 5-2, 5-3-тармақтармен толықтырылсын:

      "5-1. Қазақстан Республикасының мемлекеттік органдары шетелдік жұмыскерлердің лауазымдарын және оларға қойылатын біліктілік талаптарын белгілейді және оларды осы Қағидаларға 1-қосымшаға сәйкес нысан бойынша уәкілетті мемлекеттік органдарға келісуге жібереді.

      5-2. Уәкілетті мемлекеттік органдар он жұмыс күні ішінде Қазақстан Республикасының мемлекеттік органдары ұсынған шетелдік жұмыскерлердің лауазымдарын қарайды және келіседі не осы Қағидаларға 2-қосымшада жазылған көрсеткіштерге сай келмеген кезде оларды келісуден бас тартады.

      Қазақстан Республикасының мемлекеттік органдары келісу нәтижелерін алған күннен бастап бес жұмыс күні ішінде мемлекеттік қызмет істері жөніндегі уәкілетті органға уәкілетті мемлекеттік органдардың келісуін қоса бере отырып, шетелдік жұмыскерлердің лауазымдарын белгілеу туралы ұсыныстар енгізеді.

      5-3. Мемлекеттік қызмет істері жөніндегі уәкілетті орган шетелдік жұмыскерлердің лауазымдарын белгілеу туралы ұсыныстарды алған күннен бастап бес жұмыс күні ішінде белгіленген тәртіппен оларды жинақтап, кейіннен уәкілетті комиссияның қарауына жібереді.

      Уәкілетті комиссияның оң шешімін алған жағдайда Қазақстан Республикасының мемлекеттік органдары бес жұмыс күні ішінде шетелдік жұмыскерлердің лауазымдарын және шетелдік жұмыскерлерге қойылатын біліктілік талаптарын белгілейді.";

      9-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

      "9. Қазақстан Республикасы мемлекеттік органының персоналды басқару қызметі (кадр қызметі) ұсынылған құжаттарды шетелдік жұмыскердің тиісті лауазымға қойылатын белгіленген біліктілік талаптарына сәйкестігі тұрғысынан қарайды және олар сәйкес келген жағдайда Қағидалардың 7-тармағында көрсетілген құжаттарды қабылдаған күннен бастап бес жұмыс күні ішінде міндетті арнайы тексеру жүргізу үшін қажетті материалдарды қалыптастырады және оларды Қазақстан Республикасының ұлттық қауіпсіздік органдарына жібереді.";

      13-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

      "13. Орталық атқарушы органның жауапты хатшысы немесе белгіленген тәртіппен тиісті өкілеттіктер жүктелген лауазымды адамы, ал жауапты хатшы немесе көрсетілген лауазымды адам болмаған жағдайларда – мемлекеттік органның басшысы шетелдік жұмыскерді мемлекеттік орган уәкілетті комиссиямен келісу бойынша белгілеген лауазымға тағайындайды және шетелдік жұмыскермен бір жылдан аспайтын мерзімге, оның алдына қойылған міндеттерді қамтитын еңбек шартын жасасады.";

      мынадай мазмұндағы 15, 16 және 17-тармақтармен толықтырылсын:

      "15. Қазақстан Республикасының мемлекеттік органдары шетелдік жұмыскермен жасалған еңбек шартының мерзімі өткенге дейін екі айдан кешіктірмей уәкілетті мемлекеттік органдарға шетелдік жұмыскерлер қызметінің нәтижелері туралы ақпаратты жібереді.

      Еңбек шарты бір жылдан аз мерзімге жасалған жағдайда шетелдік жұмыскерлер қызметінің нәтижелері туралы ақпарат уәкілетті мемлекеттік органдарға шетелдік жұмыскермен жасалған еңбек шарты аяқталған күннен бастап он жұмыс күні ішінде жіберіледі.

      16. Уәкілетті мемлекеттік органдар Қазақстан Республикасының мемлекеттік органдары жіберген шетелдік жұмыскер қызметінің нәтижелері туралы ақпаратты алған күннен бастап он жұмыс күні ішінде қарап, оның нәтижелері бойынша осы Қағидаларға 2-қосымшада көзделген көрсеткіштерге сәйкес шетелдік жұмыскерлердің қызметі туралы қорытындыны береді және оны мемлекеттік қызмет істері жөніндегі уәкілетті органға жібереді.

      17. Мемлекеттік қызмет істері жөніндегі уәкілетті орган уәкілетті мемлекеттік органдардың шетелдік жұмыскерлердің қызметі туралы қорытындыларын жинақтайды және соңғы қорытындыны бес жұмыс күні ішінде уәкілетті комиссияның қарауына жібереді.

      Шетелдік жұмыскерлер қызметінің нәтижелері туралы ақпаратты қарау және уәкілетті комиссияның оң шешімінің қорытындылары бойынша еңбек шарты бір жылдан аспайтын мерзімге ұзартылуы мүмкін.".

      2. Осы қаулы алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі.

      Қазақстан Республикасының
      Премьер-Министрі Б. Сағынтаев

  Қазақстан Республикасы
Үкіметінің
2017 жылғы 30 маусымдағы
№ 405 қаулысына
1-қосымша
 
  Қазақстан Республикасының мемлекеттік органдарына шетелдік жұмыскерлерді тарту
қағидаларына
1-қосымша
 
  Нысан

Лауазымдар мен шетелдік жұмыскерлерге қойылатын біліктілік талаптары

      _________________________________________

      (Қазақстан Республикасы мемлекеттік органының атауы)

Р/с №

Лауазымның атауы

Біліктілік талаптары*

Негіздеме

1

      ___________________________

      (Қазақстан Республикасы мемлекеттік органының басшысы)

      * шетелдік жұмыскерлердің лауазымдарына қойылатын біліктілік талаптары нақты лауазымның функционалдық бағыттарына сәйкес салаларда біліктілікке және жұмыс тәжірибесіне қойылатын талаптарды нақтылайды.


  Қазақстан Республикасы
Үкіметінің
2017 жылғы 30 маусымдағы
№ 405 қаулысына
2-қосымша
 
  Қазақстан Республикасының мемлекеттік органдарына шетелдік жұмыскерлерді тарту
қағидаларына
2-қосымша
 
  Нысан

Шетелдік жұмыскерлердің лауазымдарын келісу


Р/с №

Лауазымның атауы және біліктілік талаптары

Көрсеткіштер

Сәйкес келеді/сәйкес келмейді
 

Негіздеме

1

2

3

4

5

1


елдің немесе жекелеген өңірлердің даму бағытының өзектілігі мен басымдығыелде қажетті салалар және қызмет салалары бойынша тиісті кадрлардың болмауы не бар кадрлардың біліктілігінің жеткіліксіздігіозық әлемдік технологияларға қолжетімділікті қамтамасыз ету не заманауи арнайы білім берумемлекеттік аппараттың еңбекті ұйымдастыру тиімділігін және мәдениетін арттыруелдің немесе жекелеген өңірлердің нақты салаларының бәсекеге қабілеттілігін арттыру

шетелдік жұмыскерлерге еңбекақы төлеуге жұмсалған қаражатты қайтару анықтығы мен болжамдылығы      ___________________________

      (Қазақстан Республикасы уәкілетті мемлекеттік органының басшысы)


      Қазақстан Республикасының Үкіметі ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:

      1. "Қазақстан Республикасының мемлекеттік органдарына шетелдік жұмыскерлерді тарту қағидаларын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2015 жылғы 31 желтоқсандағы № 1198 қаулысына (Қазақстан Республикасының ПҮАЖ-ы, 2015 ж., № 89-90, 635-құжат) мынадай өзгерістер мен толықтырулар енгізілсін:

      көрсетілген қаулымен бекітілген Қазақстан Республикасының мемлекеттік органдарына шетелдік жұмыскерлерді тарту қағидаларында:

      2-тармақ мынадай мазмұндағы 1-1) тармақшамен толықтырылсын:

      "1-1) уәкілетті мемлекеттік органдар – мемлекеттік жоспарлау, еңбек, инвестициялар және даму саласындағы Қазақстан Республикасының мемлекеттік органдары;";

      5-тармақ алып тасталсын;

      мынадай мазмұндағы 5-1, 5-2, 5-3-тармақтармен толықтырылсын:

      "5-1. Қазақстан Республикасының мемлекеттік органдары шетелдік жұмыскерлердің лауазымдарын және оларға қойылатын біліктілік талаптарын белгілейді және оларды осы Қағидаларға 1-қосымшаға сәйкес нысан бойынша уәкілетті мемлекеттік органдарға келісуге жібереді.

      5-2. Уәкілетті мемлекеттік органдар он жұмыс күні ішінде Қазақстан Республикасының мемлекеттік органдары ұсынған шетелдік жұмыскерлердің лауазымдарын қарайды және келіседі не осы Қағидаларға 2-қосымшада жазылған көрсеткіштерге сай келмеген кезде оларды келісуден бас тартады.

      Қазақстан Республикасының мемлекеттік органдары келісу нәтижелерін алған күннен бастап бес жұмыс күні ішінде мемлекеттік қызмет істері жөніндегі уәкілетті органға уәкілетті мемлекеттік органдардың келісуін қоса бере отырып, шетелдік жұмыскерлердің лауазымдарын белгілеу туралы ұсыныстар енгізеді.

      5-3. Мемлекеттік қызмет істері жөніндегі уәкілетті орган шетелдік жұмыскерлердің лауазымдарын белгілеу туралы ұсыныстарды алған күннен бастап бес жұмыс күні ішінде белгіленген тәртіппен оларды жинақтап, кейіннен уәкілетті комиссияның қарауына жібереді.

      Уәкілетті комиссияның оң шешімін алған жағдайда Қазақстан Республикасының мемлекеттік органдары бес жұмыс күні ішінде шетелдік жұмыскерлердің лауазымдарын және шетелдік жұмыскерлерге қойылатын біліктілік талаптарын белгілейді.";

      9-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

      "9. Қазақстан Республикасы мемлекеттік органының персоналды басқару қызметі (кадр қызметі) ұсынылған құжаттарды шетелдік жұмыскердің тиісті лауазымға қойылатын белгіленген біліктілік талаптарына сәйкестігі тұрғысынан қарайды және олар сәйкес келген жағдайда Қағидалардың 7-тармағында көрсетілген құжаттарды қабылдаған күннен бастап бес жұмыс күні ішінде міндетті арнайы тексеру жүргізу үшін қажетті материалдарды қалыптастырады және оларды Қазақстан Республикасының ұлттық қауіпсіздік органдарына жібереді.";

      13-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

      "13. Орталық атқарушы органның жауапты хатшысы немесе белгіленген тәртіппен тиісті өкілеттіктер жүктелген лауазымды адамы, ал жауапты хатшы немесе көрсетілген лауазымды адам болмаған жағдайларда – мемлекеттік органның басшысы шетелдік жұмыскерді мемлекеттік орган уәкілетті комиссиямен келісу бойынша белгілеген лауазымға тағайындайды және шетелдік жұмыскермен бір жылдан аспайтын мерзімге, оның алдына қойылған міндеттерді қамтитын еңбек шартын жасасады.";

      мынадай мазмұндағы 15, 16 және 17-тармақтармен толықтырылсын:

      "15. Қазақстан Республикасының мемлекеттік органдары шетелдік жұмыскермен жасалған еңбек шартының мерзімі өткенге дейін екі айдан кешіктірмей уәкілетті мемлекеттік органдарға шетелдік жұмыскерлер қызметінің нәтижелері туралы ақпаратты жібереді.

      Еңбек шарты бір жылдан аз мерзімге жасалған жағдайда шетелдік жұмыскерлер қызметінің нәтижелері туралы ақпарат уәкілетті мемлекеттік органдарға шетелдік жұмыскермен жасалған еңбек шарты аяқталған күннен бастап он жұмыс күні ішінде жіберіледі.

      16. Уәкілетті мемлекеттік органдар Қазақстан Республикасының мемлекеттік органдары жіберген шетелдік жұмыскер қызметінің нәтижелері туралы ақпаратты алған күннен бастап он жұмыс күні ішінде қарап, оның нәтижелері бойынша осы Қағидаларға 2-қосымшада көзделген көрсеткіштерге сәйкес шетелдік жұмыскерлердің қызметі туралы қорытындыны береді және оны мемлекеттік қызмет істері жөніндегі уәкілетті органға жібереді.

      17. Мемлекеттік қызмет істері жөніндегі уәкілетті орган уәкілетті мемлекеттік органдардың шетелдік жұмыскерлердің қызметі туралы қорытындыларын жинақтайды және соңғы қорытындыны бес жұмыс күні ішінде уәкілетті комиссияның қарауына жібереді.

      Шетелдік жұмыскерлер қызметінің нәтижелері туралы ақпаратты қарау және уәкілетті комиссияның оң шешімінің қорытындылары бойынша еңбек шарты бір жылдан аспайтын мерзімге ұзартылуы мүмкін.".

      2. Осы қаулы алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі.

      Қазақстан Республикасының
      Премьер-Министрі Б. Сағынтаев

  Қазақстан Республикасы
Үкіметінің
2017 жылғы 30 маусымдағы
№ 405 қаулысына
1-қосымша
 
  Қазақстан Республикасының мемлекеттік органдарына шетелдік жұмыскерлерді тарту
қағидаларына
1-қосымша
 
  Нысан

Лауазымдар мен шетелдік жұмыскерлерге қойылатын біліктілік талаптары

      _________________________________________

      (Қазақстан Республикасы мемлекеттік органының атауы)

Р/с №

Лауазымның атауы

Біліктілік талаптары*

Негіздеме

1

      ___________________________

      (Қазақстан Республикасы мемлекеттік органының басшысы)

      * шетелдік жұмыскерлердің лауазымдарына қойылатын біліктілік талаптары нақты лауазымның функционалдық бағыттарына сәйкес салаларда біліктілікке және жұмыс тәжірибесіне қойылатын талаптарды нақтылайды.


  Қазақстан Республикасы
Үкіметінің
2017 жылғы 30 маусымдағы
№ 405 қаулысына
2-қосымша
 
  Қазақстан Республикасының мемлекеттік органдарына шетелдік жұмыскерлерді тарту
қағидаларына
2-қосымша
 
  Нысан

Шетелдік жұмыскерлердің лауазымдарын келісу


Р/с №

Лауазымның атауы және біліктілік талаптары

Көрсеткіштер

Сәйкес келеді/сәйкес келмейді
 

Негіздеме

1

2

3

4

5

1


елдің немесе жекелеген өңірлердің даму бағытының өзектілігі мен басымдығыелде қажетті салалар және қызмет салалары бойынша тиісті кадрлардың болмауы не бар кадрлардың біліктілігінің жеткіліксіздігіозық әлемдік технологияларға қолжетімділікті қамтамасыз ету не заманауи арнайы білім берумемлекеттік аппараттың еңбекті ұйымдастыру тиімділігін және мәдениетін арттыруелдің немесе жекелеген өңірлердің нақты салаларының бәсекеге қабілеттілігін арттыру

шетелдік жұмыскерлерге еңбекақы төлеуге жұмсалған қаражатты қайтару анықтығы мен болжамдылығы      ___________________________

      (Қазақстан Республикасы уәкілетті мемлекеттік органының басшысы)

Базаның жай-күйі
 • Барлық құжат 280508
  Қазақ тілінде 139660
  Орыс тілінде 139405
  Ағылшын тілінде 1443
  Қолдау қызметі
  E-mail: support@rkao.kz
  Телефондары: +7 7172 58 00 58, 119
  Жұмыс уақыты: 09:00 - 18:30
  (Астана уақыты бойынша)
  Демалыс күндері: сенбі, жексенбі

  Жоба Туралы