Кеден одағына қатысушы мемлекеттердiң ортақ кеден тарифi туралы келісімін бекіту туралы

Қазақстан Республикасы Үкіметінің қаулысы 2001 жылғы 16 ақпан N 246

      РҚАО-ның ескертпесі!
      Келісім қолданысын тоқтатты - ҚР 24.12.2014 N 266-V Заңымен.

      Қазақстан Республикасының Үкіметі қаулы етеді: 
      1. 2000 жылғы 17 ақпанда Мәскеу қаласында жасалған Кеден одағына қатысушы мемлекеттердiң ортақ кеден тарифi туралы келісімі бекітілсін. 
      2. Осы қаулы қол қойылған күнінен бастап күшіне енеді. 

      Қазақстан Республикасының
      Премьер-Министрі

                  Кеден Одағына қатысушы мемлекеттердiң 
                        ортақ кеден тарифi туралы 
                                 КЕЛIСIМI

      Бұдан әрi Тараптар деп аталатын Беларусь Республикасы Yкiметi, Қазақстан Республикасы Үкiметi, Қырғыз Республикасы Yкiметi, Ресей Федерациясы Yкiметi және Тәжiкстан Республикасы Yкiметi 
      Кеден одағы туралы келiсiмдердi, Кеден одағы және Бiрыңғай экономикалық кеңiстiк туралы 1999 жылғы 26 ақпандағы  Z990403_ шартты басшылыққа ала отырып; 
      Кеден Одағының қалыптасу және жұмыс iстеу мақсаттарын, принциптерiн және шарттарын, сондай-ақ кезеңдерi мен тетiгiн негiзге ала отырып; 
      Кеден Одағын қалыптастырудың басты мақсаттарының бiрi үшiншi елдермен саудадағы келiсiлген тарифтiк саясат болып табылатындығын есептей отырып; 
      экономикалық интеграцияны тереңдетуге, Тараптардың сыртқы сауда қызметiне қатысушылар - шаруашылық жүргiзуші субъектiлер үшiн тең мүмкiндiктер туғызуға жәрдемдесе отырып; 
      халықаралық сауданың жалпы қабылданған нормалары мен ережелерiн тани отырып, төмендегiлер туралы келiстi: 

                                  1-бап
 

        Осы Келiсiмнiң мақсаты үшiн пайдаланылатын негiзгi ұғымдар: 
      Кеден одағына қатысушы мемлекеттердiң ортақ кедендiк тарифi - белгiленген тәртiппен келiсiлген және бекiтiлген, Тараптар мемлекеттерiнiң кеден аумағына үшiншi елдерден әкелiнетiн тауарларға қолданылатын және Тәуелсiз Мемлекеттер Достастығы сыртқы экономикалық қызметiнiң бiрыңғай Тауарлық номенклатурасына сәйкес жүйеленген әкелiм кеден баждарының бiрыңғай ставкаларының тiзбесi. 
      Осы Келiсiмге қол қою күнiне алғанда белгiленген тәртiппен келiсiлген және бекiтiлген әкелiм кеден баждарының бiрыңғай ставкаларының тiзбесi және осы тiзбеге енгiзiлетiн одан кейiнгi толықтырулар мен өзгерiстер осы Келiсiмнiң 7-бабына сәйкес Жалпы кедендiк тарифтiң базалық тiзбесiн құрайды (N 1 қосымша). 
      Сезiмтал импортталатын тауарлар - Тараптардың мемлекеттерiнде өндiрiлмейтiн немесе жеткiлiксiз көлемде өндiрiлетiн, әлеуметтiк мәнi бар, яғни халықтың немесе ұлттық өндiрiстiң өмiрлiк маңызды қажеттiлiктерiн қанағаттандыру үшiн қажеттi тауарлар, сондай-ақ олардың ұлттық өндiрушiлерi мемлекеттiк қолдауды және ұқсас импортталатын тауарлардың бәсекесiнен қорғауды қажетсiнетiн тауарлар. 
 

      Кедендiк тарифтiң эскалациясы - тауарды қайта өңдеудiң дәрежесiне байланысты кеден баждарының ставкаларын ұлғайту.

                                   2-бап

     Жалпы кедендiк тарифте әкелiм кеден баждары ставкаларының мынадай түрлерi қолданылады:
     салық салынатын тауарлардың кедендiк құнының пайыздарымен есептелетiн адвалорлық;
     салық салынатын тауарлардың бiрлiгi үшiн тiркелген ақша бiрлiгiмен есептелетiн айрықша;
     ставкалардың жоғарыда аталған түрлерiнiң екеуiн де ұштастыратын құрамдастырылған.
      Тараптар қажетiнде баждардың маусымдық және ерекше түрлерiн белгiлеуге келiстi. Баждардың ерекше түрлерi деп Кеден одағына қатысушы мемлекеттермен саудада арнаулы қорғау, демпингке қарсы және өтем баждарын қолдану тетiгi туралы 2000 жылғы 17 ақпандағы  P001094_ хаттамасына сәйкес қолданылатын арнаулы қорғау, демпингке қарсы және өтем баждары ұғылады.

                              3-бап

     Салық салынатын тауарлардың кедендiк құнын анықтау ТМД үкiметтерiнiң басшылары Кеңесiнiң 1995 жылғы 10 ақпандағы шешiмiмен бекiтiлген Тәуелсiз Мемлекеттер Достастығына қатысушы мемлекеттердiң Кедендiк заңнамаларының   U952357_   негiздерiне сәйкес жүзеге асырылады.

                              4-бап

     Тараптар тауарлардың шығарылған елiн анықтаған кезде "Тауарлардың шығарылған елiн анықтау ережелерi туралы" Тәуелсiз Мемлекеттер Достастығы үкiметтерiнiң басшылары Кеңесiнiң 1993 жылғы 24 қыркүйектегi шешiмiн басшылыққа алады.

                                   5-бап

     Тараптар Жалпы кедендiк тарифтiң оны эскалациялауды көздейтiн үш деңгейлi құрылымын қолдануға келiстi.

                                   6-бап

     Тараптар Жалпы кедендiк тарифтi қалыптастыру өтпелi кезеңнiң ішiнде:
     - Қырғыз Республикасы мен Тәжiкстан Республикасының Жалпы кедендiк тарифтi қалыптастыруға кезең-кезеңiмен қосылуын;
     - Жалпы кедендiк тарифтiң Базалық тiзбесiн кезең-кезеңiмен толықтыруды (кеңейтудi) ескере отырып жүргiзiлетiн болады деп келiстi.
     Жалпы кедендiк тарифтi кезең-кезеңiмен қалыптастырудың өтпелi кезеңi осы Келiсiмнiң күшiне ену күнiнен бастап бес жылға белгiленсiн. Көрсетiлген мерзiм Тараптардың арасындағы уағдаластық бойынша ұзартылуы мүмкiн.

                                   7-бап

     Тараптар Жалпы кедендiк тарифтi кеңейтуге:
 

      - олар бойынша Тараптар мемлекеттерiнiң әкелiм кеден баждары ставкаларының алшақтығы бес пайыздық тармақтардан аспайтын тауарлардың тiзбесiн (N 1 тiзбе, N 2 қосымша); 
 

      - олар бойынша Тараптар мемлекеттерiнiң әкелiм кеден баждары ставкаларының алшақтығы бес пайыздық тармақтардан асатын тауарлардың тiзбесiн (N 2 тiзбе, N 3 қосымша) пайдалану негiзiнде шаралар қабылдауға келiстi. 
      Тараптар N 1 Тiзбе мен N 2 Тiзбенiң тауарлық номенклатурасы бойынша ставкаларды одан әрi жақындату және оларды Жалпы кедендiк тарифтiң Базалық тiзбесi негiзiнде кезең-кезеңiмен толықтыру жөнiнде шаралар қабылдайды. 
      N 1 және N 2 Тiзбелер Интеграциялық комитет белгiлеген тәртiппен мезгiл-мезгiл тiркеуге жатады. 
      Осы келiсiмге қол қою күнiне алғанда 1 және 6-баптардың ережелерiн ескере отырып оған N 1 қосымша ретiнде Жалпы кедендiк тариф қабылдансын (Yкiмет басшылары Кеңесiнiң 1999 жылғы 26 ақпандағы N 46 шешiмiмен бекiтiлген, олар бойынша Беларусь Республикасы, Қазақстан Республикасы және Ресей Федерациясы әкелiм кеден баждарының ставкалары үйлесетiн тауарлардың тiзбесi, сондай-ақ Үкiмет басшылары Кеңесiнiң 1999 жылғы 24 қыркүйектегi N 59 шешiмiмен бекiтiлген оған N 1 Қосымша және Yкiмет басшылары Кеңесiнiң 2000 жылғы 17 ақпандағы N шешiмiмен бекiтiлген оған N 2 Қосымша). 
      Осы Келiсiмге N 2 және N 3 қосымшалар ретiнде олар бойынша Беларусь Республикасы, Қазақстан Республикасы және Ресей Федерациясы әкелiм кеден баждары ставкаларының алшақтықтары бес пайыздық тармақтардан аспайтын және Интеграциялық Комитеттiң 1999 жылғы 11 маусымдағы шешiмiмен Хаттама N 15 келiсiлген, бес пайыздық тармақтардан асатын тауарлардың тiзбелерi есептелсiн. 

                                  8-бап
 

        Тараптар жыл сайын өтпелi кезеңнiң iшiнде Интеграциялық Комитеттiң шешiмдерiмен Тараптардың әрқайсысы үшін сезiмтал тауарлардың ұлттық тiзбелерiн тiркеп отыруға келiстi. Бұл тiзбелер Тараптар мемлекеттерiнiң әрқайсысының өткен жылғы жиынтық импорты (СИФ) құндық көлемiнiң 15 пайызынан аспауы тиiс. 
      Жалпы кедендiк тарифтiң Базалық тiзбесiне енгiзiлген тауарлық номенклатураны қоспағанда, Интеграциялық Комитеттi бiр мезгiлде хабардар ете отырып, Тараптар өтпелi кезеңнiң iшiнде осы тiзбелердiң тауарлық номенклатурасы бойынша өздiгінен толықтырулар мен өзгерiстер енгiзу құқығын сақтайды. 
      Тәжiкстан Республикасы үшiн, ерекшелiк ретiнде, оның сезiмтал тауарларының тiзбелерi бiр тауардан - глиноземнен (код ТН СЭҚ ТМЦ 28 1820 000) тұратын және мемлекеттiң жиынтық импорты тиiстi көлемiнiң 25 пайызынан аспайтын болып белгiленсiн. 

                                  9-бап
 

        Жалпы кедендiк тарифтiң Базалық тiзбесiнiң әкелiм кеден баждары ставкаларының қолданылу мерзiмi осы Келiсiмнiң күшiне енген күнiнен бастап алты ай құрайды және егер Тараптардың ешбiрi әкелiм кеден баждарының ставкаларын өзгерту жөнінде iс-әрекет қолданбайтын болса, келесi алты айлық кезеңге автоматты түрде ұзартылады. 

                                  10-бап
 

        Жалпы кедендiк тарифтiң Базалық тiзбесi мен N 1 және N 2 тізбелерiне енгiзiлген (сезiмтал тауарлардың ұлттық тiзбелерiне енгiзiлген тауарларды қоспағанда) тауарлардың номенклатурасы бойынша кеден баждарының ставкаларына өзгерiстер мен толықтыруларды келiсудi Тараптар белгiленген тәртiппен жүзеге асыратын болады. 
      Жалпы кедендiк тарифтiң Базалық тiзбесiне өзгерiстер мен толықтырулар әдетте, оны толықтыру (кеңейту) жағына қарай жүргiзiледi.
     Жалпы кедендiк тарифтiң Базалық тiзбесiне енгiзiлетiн өзгерiстер мен толықтырулар белгiленген тәртiппен бекiтiлетiн және Жалпы кедендiк тарифтiң Базалық тiзбесiнiң ажыратылмайтын бөлiгi болып табылатын қосымшалар ретiнде рәсiмделедi.

                                   11-бап

     Тараптар дамушы және ең аз дамыған елдерге қатысты алғанда келiсiлген тарифтiк жеңiлдiктер қолданатын болады және тиiстi хаттамаға қол қояды.

                                   12-бап

      Тараптар олармен сауда-саяси қатынастар барынша қолайлы жағдай жасау режимiн көздемейтiн елдерден шығарылған не олардың шығарылған елi анықталмаған тауарлар жөнiнде Жалпы кедендiк тарифке енгiзiлген, әкелiм кеден баждарының екi есе арттырылған ставкаларын қолдануға келiстi.

                                   13-бап

     Тараптар Тараптардың ұлттық заңнамаларымен көзделген жағдайларды қоспағанда, Жалпы кедендiк тариф шеңберiнде шаруашылық жүргiзу субъектiлерiне - сыртқы сауда қызметiне қатысушыларға жеке тарифтiк жеңiлдiктер қолданбауға келiстi.

                                   14-бап

      Осы Келiсiмнiң мәтiнiне енгiзiлетiн барлық өзгерiстер мен толықтырулар Тараптардың келiсiмi бойынша енгiзiледi және осы Келiсiмнiң ажыратылмас бөлiгi болып табылатын жеке хаттамалармен ресiмделедi. 

                                  15-бап

      Осы Келiсiм депозитарий болып табылатын Интеграциялық Комитетке тапсырылған, оның күшiне енуi үшiн қажеттi мемлекетiшiлiк рәсiмдердi Тараптардың орындағаны туралы үшiншi рет хабарланған күннен бастап күшiне енедi.
     Тараптардың әрқайсысы бұл туралы депозитарийді болжамды шығу күніне дейін кем дегенде алты ай бұрын жазбаша ескерту жолымен осы Келісімнен шығуға құқылы.
     Москва қаласында 2000 жылғы 17 ақпанда орыс тілінде бір түпнұсқалық данада жасалды.
     Осы Келісімнің түпнұсқалық данасы Интеграциялық Комитетте сақталады, ол әрбір Тарапқа оның расталған көшірмесін жібереді.

     Беларусь Республикасы
     Үкіметі үшін

     Қазақстан Республикасы
     Үкіметі үшін

     Қырғыз Республикасы
     Үкіметі үшін

     Ресей Федерациясы
     Үкіметі үшін

     Тәжікстан Республикасы
     Үкіметі үшін


Кеден одағына қатысушы мемлекеттердiң ортақ кеден тарифi туралы келісімін бекіту туралы

Қазақстан Республикасы Үкіметінің қаулысы 2001 жылғы 16 ақпан N 246

      РҚАО-ның ескертпесі!
      Келісім қолданысын тоқтатты - ҚР 24.12.2014 N 266-V Заңымен.

      Қазақстан Республикасының Үкіметі қаулы етеді: 
      1. 2000 жылғы 17 ақпанда Мәскеу қаласында жасалған Кеден одағына қатысушы мемлекеттердiң ортақ кеден тарифi туралы келісімі бекітілсін. 
      2. Осы қаулы қол қойылған күнінен бастап күшіне енеді. 

      Қазақстан Республикасының
      Премьер-Министрі

                  Кеден Одағына қатысушы мемлекеттердiң 
                        ортақ кеден тарифi туралы 
                                 КЕЛIСIМI

      Бұдан әрi Тараптар деп аталатын Беларусь Республикасы Yкiметi, Қазақстан Республикасы Үкiметi, Қырғыз Республикасы Yкiметi, Ресей Федерациясы Yкiметi және Тәжiкстан Республикасы Yкiметi 
      Кеден одағы туралы келiсiмдердi, Кеден одағы және Бiрыңғай экономикалық кеңiстiк туралы 1999 жылғы 26 ақпандағы  Z990403_ шартты басшылыққа ала отырып; 
      Кеден Одағының қалыптасу және жұмыс iстеу мақсаттарын, принциптерiн және шарттарын, сондай-ақ кезеңдерi мен тетiгiн негiзге ала отырып; 
      Кеден Одағын қалыптастырудың басты мақсаттарының бiрi үшiншi елдермен саудадағы келiсiлген тарифтiк саясат болып табылатындығын есептей отырып; 
      экономикалық интеграцияны тереңдетуге, Тараптардың сыртқы сауда қызметiне қатысушылар - шаруашылық жүргiзуші субъектiлер үшiн тең мүмкiндiктер туғызуға жәрдемдесе отырып; 
      халықаралық сауданың жалпы қабылданған нормалары мен ережелерiн тани отырып, төмендегiлер туралы келiстi: 

                                  1-бап
 

        Осы Келiсiмнiң мақсаты үшiн пайдаланылатын негiзгi ұғымдар: 
      Кеден одағына қатысушы мемлекеттердiң ортақ кедендiк тарифi - белгiленген тәртiппен келiсiлген және бекiтiлген, Тараптар мемлекеттерiнiң кеден аумағына үшiншi елдерден әкелiнетiн тауарларға қолданылатын және Тәуелсiз Мемлекеттер Достастығы сыртқы экономикалық қызметiнiң бiрыңғай Тауарлық номенклатурасына сәйкес жүйеленген әкелiм кеден баждарының бiрыңғай ставкаларының тiзбесi. 
      Осы Келiсiмге қол қою күнiне алғанда белгiленген тәртiппен келiсiлген және бекiтiлген әкелiм кеден баждарының бiрыңғай ставкаларының тiзбесi және осы тiзбеге енгiзiлетiн одан кейiнгi толықтырулар мен өзгерiстер осы Келiсiмнiң 7-бабына сәйкес Жалпы кедендiк тарифтiң базалық тiзбесiн құрайды (N 1 қосымша). 
      Сезiмтал импортталатын тауарлар - Тараптардың мемлекеттерiнде өндiрiлмейтiн немесе жеткiлiксiз көлемде өндiрiлетiн, әлеуметтiк мәнi бар, яғни халықтың немесе ұлттық өндiрiстiң өмiрлiк маңызды қажеттiлiктерiн қанағаттандыру үшiн қажеттi тауарлар, сондай-ақ олардың ұлттық өндiрушiлерi мемлекеттiк қолдауды және ұқсас импортталатын тауарлардың бәсекесiнен қорғауды қажетсiнетiн тауарлар. 
 

      Кедендiк тарифтiң эскалациясы - тауарды қайта өңдеудiң дәрежесiне байланысты кеден баждарының ставкаларын ұлғайту.

                                   2-бап

     Жалпы кедендiк тарифте әкелiм кеден баждары ставкаларының мынадай түрлерi қолданылады:
     салық салынатын тауарлардың кедендiк құнының пайыздарымен есептелетiн адвалорлық;
     салық салынатын тауарлардың бiрлiгi үшiн тiркелген ақша бiрлiгiмен есептелетiн айрықша;
     ставкалардың жоғарыда аталған түрлерiнiң екеуiн де ұштастыратын құрамдастырылған.
      Тараптар қажетiнде баждардың маусымдық және ерекше түрлерiн белгiлеуге келiстi. Баждардың ерекше түрлерi деп Кеден одағына қатысушы мемлекеттермен саудада арнаулы қорғау, демпингке қарсы және өтем баждарын қолдану тетiгi туралы 2000 жылғы 17 ақпандағы  P001094_ хаттамасына сәйкес қолданылатын арнаулы қорғау, демпингке қарсы және өтем баждары ұғылады.

                              3-бап

     Салық салынатын тауарлардың кедендiк құнын анықтау ТМД үкiметтерiнiң басшылары Кеңесiнiң 1995 жылғы 10 ақпандағы шешiмiмен бекiтiлген Тәуелсiз Мемлекеттер Достастығына қатысушы мемлекеттердiң Кедендiк заңнамаларының   U952357_   негiздерiне сәйкес жүзеге асырылады.

                              4-бап

     Тараптар тауарлардың шығарылған елiн анықтаған кезде "Тауарлардың шығарылған елiн анықтау ережелерi туралы" Тәуелсiз Мемлекеттер Достастығы үкiметтерiнiң басшылары Кеңесiнiң 1993 жылғы 24 қыркүйектегi шешiмiн басшылыққа алады.

                                   5-бап

     Тараптар Жалпы кедендiк тарифтiң оны эскалациялауды көздейтiн үш деңгейлi құрылымын қолдануға келiстi.

                                   6-бап

     Тараптар Жалпы кедендiк тарифтi қалыптастыру өтпелi кезеңнiң ішiнде:
     - Қырғыз Республикасы мен Тәжiкстан Республикасының Жалпы кедендiк тарифтi қалыптастыруға кезең-кезеңiмен қосылуын;
     - Жалпы кедендiк тарифтiң Базалық тiзбесiн кезең-кезеңiмен толықтыруды (кеңейтудi) ескере отырып жүргiзiлетiн болады деп келiстi.
     Жалпы кедендiк тарифтi кезең-кезеңiмен қалыптастырудың өтпелi кезеңi осы Келiсiмнiң күшiне ену күнiнен бастап бес жылға белгiленсiн. Көрсетiлген мерзiм Тараптардың арасындағы уағдаластық бойынша ұзартылуы мүмкiн.

                                   7-бап

     Тараптар Жалпы кедендiк тарифтi кеңейтуге:
 

      - олар бойынша Тараптар мемлекеттерiнiң әкелiм кеден баждары ставкаларының алшақтығы бес пайыздық тармақтардан аспайтын тауарлардың тiзбесiн (N 1 тiзбе, N 2 қосымша); 
 

      - олар бойынша Тараптар мемлекеттерiнiң әкелiм кеден баждары ставкаларының алшақтығы бес пайыздық тармақтардан асатын тауарлардың тiзбесiн (N 2 тiзбе, N 3 қосымша) пайдалану негiзiнде шаралар қабылдауға келiстi. 
      Тараптар N 1 Тiзбе мен N 2 Тiзбенiң тауарлық номенклатурасы бойынша ставкаларды одан әрi жақындату және оларды Жалпы кедендiк тарифтiң Базалық тiзбесi негiзiнде кезең-кезеңiмен толықтыру жөнiнде шаралар қабылдайды. 
      N 1 және N 2 Тiзбелер Интеграциялық комитет белгiлеген тәртiппен мезгiл-мезгiл тiркеуге жатады. 
      Осы келiсiмге қол қою күнiне алғанда 1 және 6-баптардың ережелерiн ескере отырып оған N 1 қосымша ретiнде Жалпы кедендiк тариф қабылдансын (Yкiмет басшылары Кеңесiнiң 1999 жылғы 26 ақпандағы N 46 шешiмiмен бекiтiлген, олар бойынша Беларусь Республикасы, Қазақстан Республикасы және Ресей Федерациясы әкелiм кеден баждарының ставкалары үйлесетiн тауарлардың тiзбесi, сондай-ақ Үкiмет басшылары Кеңесiнiң 1999 жылғы 24 қыркүйектегi N 59 шешiмiмен бекiтiлген оған N 1 Қосымша және Yкiмет басшылары Кеңесiнiң 2000 жылғы 17 ақпандағы N шешiмiмен бекiтiлген оған N 2 Қосымша). 
      Осы Келiсiмге N 2 және N 3 қосымшалар ретiнде олар бойынша Беларусь Республикасы, Қазақстан Республикасы және Ресей Федерациясы әкелiм кеден баждары ставкаларының алшақтықтары бес пайыздық тармақтардан аспайтын және Интеграциялық Комитеттiң 1999 жылғы 11 маусымдағы шешiмiмен Хаттама N 15 келiсiлген, бес пайыздық тармақтардан асатын тауарлардың тiзбелерi есептелсiн. 

                                  8-бап
 

        Тараптар жыл сайын өтпелi кезеңнiң iшiнде Интеграциялық Комитеттiң шешiмдерiмен Тараптардың әрқайсысы үшін сезiмтал тауарлардың ұлттық тiзбелерiн тiркеп отыруға келiстi. Бұл тiзбелер Тараптар мемлекеттерiнiң әрқайсысының өткен жылғы жиынтық импорты (СИФ) құндық көлемiнiң 15 пайызынан аспауы тиiс. 
      Жалпы кедендiк тарифтiң Базалық тiзбесiне енгiзiлген тауарлық номенклатураны қоспағанда, Интеграциялық Комитеттi бiр мезгiлде хабардар ете отырып, Тараптар өтпелi кезеңнiң iшiнде осы тiзбелердiң тауарлық номенклатурасы бойынша өздiгінен толықтырулар мен өзгерiстер енгiзу құқығын сақтайды. 
      Тәжiкстан Республикасы үшiн, ерекшелiк ретiнде, оның сезiмтал тауарларының тiзбелерi бiр тауардан - глиноземнен (код ТН СЭҚ ТМЦ 28 1820 000) тұратын және мемлекеттiң жиынтық импорты тиiстi көлемiнiң 25 пайызынан аспайтын болып белгiленсiн. 

                                  9-бап
 

        Жалпы кедендiк тарифтiң Базалық тiзбесiнiң әкелiм кеден баждары ставкаларының қолданылу мерзiмi осы Келiсiмнiң күшiне енген күнiнен бастап алты ай құрайды және егер Тараптардың ешбiрi әкелiм кеден баждарының ставкаларын өзгерту жөнінде iс-әрекет қолданбайтын болса, келесi алты айлық кезеңге автоматты түрде ұзартылады. 

                                  10-бап
 

        Жалпы кедендiк тарифтiң Базалық тiзбесi мен N 1 және N 2 тізбелерiне енгiзiлген (сезiмтал тауарлардың ұлттық тiзбелерiне енгiзiлген тауарларды қоспағанда) тауарлардың номенклатурасы бойынша кеден баждарының ставкаларына өзгерiстер мен толықтыруларды келiсудi Тараптар белгiленген тәртiппен жүзеге асыратын болады. 
      Жалпы кедендiк тарифтiң Базалық тiзбесiне өзгерiстер мен толықтырулар әдетте, оны толықтыру (кеңейту) жағына қарай жүргiзiледi.
     Жалпы кедендiк тарифтiң Базалық тiзбесiне енгiзiлетiн өзгерiстер мен толықтырулар белгiленген тәртiппен бекiтiлетiн және Жалпы кедендiк тарифтiң Базалық тiзбесiнiң ажыратылмайтын бөлiгi болып табылатын қосымшалар ретiнде рәсiмделедi.

                                   11-бап

     Тараптар дамушы және ең аз дамыған елдерге қатысты алғанда келiсiлген тарифтiк жеңiлдiктер қолданатын болады және тиiстi хаттамаға қол қояды.

                                   12-бап

      Тараптар олармен сауда-саяси қатынастар барынша қолайлы жағдай жасау режимiн көздемейтiн елдерден шығарылған не олардың шығарылған елi анықталмаған тауарлар жөнiнде Жалпы кедендiк тарифке енгiзiлген, әкелiм кеден баждарының екi есе арттырылған ставкаларын қолдануға келiстi.

                                   13-бап

     Тараптар Тараптардың ұлттық заңнамаларымен көзделген жағдайларды қоспағанда, Жалпы кедендiк тариф шеңберiнде шаруашылық жүргiзу субъектiлерiне - сыртқы сауда қызметiне қатысушыларға жеке тарифтiк жеңiлдiктер қолданбауға келiстi.

                                   14-бап

      Осы Келiсiмнiң мәтiнiне енгiзiлетiн барлық өзгерiстер мен толықтырулар Тараптардың келiсiмi бойынша енгiзiледi және осы Келiсiмнiң ажыратылмас бөлiгi болып табылатын жеке хаттамалармен ресiмделедi. 

                                  15-бап

      Осы Келiсiм депозитарий болып табылатын Интеграциялық Комитетке тапсырылған, оның күшiне енуi үшiн қажеттi мемлекетiшiлiк рәсiмдердi Тараптардың орындағаны туралы үшiншi рет хабарланған күннен бастап күшiне енедi.
     Тараптардың әрқайсысы бұл туралы депозитарийді болжамды шығу күніне дейін кем дегенде алты ай бұрын жазбаша ескерту жолымен осы Келісімнен шығуға құқылы.
     Москва қаласында 2000 жылғы 17 ақпанда орыс тілінде бір түпнұсқалық данада жасалды.
     Осы Келісімнің түпнұсқалық данасы Интеграциялық Комитетте сақталады, ол әрбір Тарапқа оның расталған көшірмесін жібереді.

     Беларусь Республикасы
     Үкіметі үшін

     Қазақстан Республикасы
     Үкіметі үшін

     Қырғыз Республикасы
     Үкіметі үшін

     Ресей Федерациясы
     Үкіметі үшін

     Тәжікстан Республикасы
     Үкіметі үшін

Базаның жай-күйі
 • Барлық құжат 262810
  Қазақ тілінде 131206
  Орыс тілінде 130710
  Ағылшын тілінде 894
  Қолдау қызметі
  E-mail: support@rkao.kz
  Телефондары: +7 7172 58 00 58, 119
  Жұмыс уақыты: 09:00 - 18:30
  (Астана уақыты бойынша)
  Демалыс күндері: сенбі, жексенбі

  Жоба Туралы