Қазақстан Республикасының Үкіметі мен Кипр Республикасының Үкіметі арасындағы табысқа салынатын салықтарға қатысты қосарланған салық салуды болдырмау және салық салудан жалтаруға жол бермеу туралы конвенцияға және оған Хаттамаға қол қою туралы

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2019 жылғы 14 мамырдағы № 279 қаулысы

      Қазақстан Республикасының Үкіметі ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:

      1. Қоса беріліп отырған Қазақстан Республикасының Үкіметі мен Кипр Республикасының Үкіметі арасындағы табысқа салынатын салықтарға қатысты қосарланған салық салуды болдырмау және салық салудан жалтаруға жол бермеу туралы конвенцияның және оған Хаттаманың жобасы мақұлдансын.

      2. Қазақстан Республикасы Премьер-Министрінің бірінші орынбасары – Қазақстан Республикасының Қаржы министрі Әлихан Асханұлы Смайыловқа Қазақстан Республикасының Үкіметі мен Кипр Республикасының Үкіметі арасындағы табысқа салынатын салықтарға қатысты қосарланған салық салуды болдырмау және салық салудан жалтаруға жол бермеу туралы конвенцияға және оған Хаттамаға қағидаттық сипаты жоқ өзгерістер мен толықтырулар енгізуге рұқсат бере отырып, Қазақстан Республикасы Үкiметiнің атынан қол қоюға өкiлеттiк берiлсiн.

      3. Осы қаулы қол қойылған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі.

      Қазақстан Республикасының
Премьер-Министрі
А. Мамин

  Қазақстан Республикасы
Үкіметінің
2019 жылғы 14 мамырдағы
№ 279 қаулысымен
мақұлданған
 
  Жоба

Қазақстан Республикасының Үкіметі мен Кипр Республикасының Үкіметі арасындағы табысқа салынатын салықтарға қатысты қосарланған салық салуды болдырмау және

салық салудан жалтаруға жол бермеу туралы конвенция

      Қазақстан Республикасының Үкіметі мен Кипр Республикасының Үкіметі Табысқа салынатын салықтарға қатысты қосарланған салық салуды болдырмау және салық салудан жалтаруға жол бермеу туралы конвенция жасасуға ниет білдіре отырып,

      төмендегілер туралы уағдаласты:

1-бап
Конвенция қолданылатын тұлғалар

      Осы Конвенция Уағдаласушы Мемлекеттердің біреуінің немесе екеуінің де резиденттері болып табылатын тұлғаларға қолданылады.

2-бап

Конвенция қолданылатын салықтар

      1. Осы Конвенция Уағдаласушы Мемлекеттің немесе оның саяси бөлімшелерінің, орталық немесе жергілікті билік органдарының атынан алынатын табысқа салынатын салықтарға, оларды алу әдісіне қарамастан қолданылады.

      2. Жылжымалы немесе жылжымайтын мүлікті иеліктен шығарудан алынған табыстарға салынатын салықтарды, кәсіпорындар төлейтін қызметақының немесе жалақының жалпы сомасына салынатын салықтарды, сондай-ақ капитал құнының өсіміне салынатын салықтарды қоса алғанда, табыстардың жалпы сомасына немесе табыстың жеке элементтеріне салынатын салықтардың барлық түрлері табысқа салынатын салықтар деп есептеледі.

      3. Осы Конвенция қолданылатын қолданыстағы салықтар, атап айтқанда, мыналар болып табылады:

      a) Қазақстанда:

      (i) корпоративтік табыс салығы; және

      (ii) жеке табыс салығы.

      (бұдан әрі "Қазақстан салығы" деп аталады);

      b) Кипр Республикасы жағдайында:

      (i) табыс салығы;

      (ii) корпоративтік табыс салығы;

      (iii) Республиканың қорғанысына арнайы жарналар;

      (iv) капитал өсіміне салынатын салық

      (бұдан әрі "Кипр салығы" деп аталады).

      4. Осы Конвенция қолданыстағы салықтарға қосымша немесе олардың орнына Конвенцияға қол қойылған күннен кейін алынатын кез келген бірдей немесе мәні бойынша ұқсас салықтарға да қолданылады. Уағдаласушы Мемлекеттердің құзыретті органдары бір-бірін өздерінің салық заңдарындағы кез келген елеулі өзгерістер туралы хабардар етеді.


3-бап

Жалпы анықтамалар

      1. Егер мәнмәтіннен өзгеше туындамаса, осы Конвенцияның мақсаттары үшін:

      а) "Уағдаласушы Мемлекет" және "екінші Уағдаласушы Мемлекет" терминдері мәнмәтініне қарай Қазақстанды немесе Кипрді білдіреді;

      b) "Қазақстан" термині Қазақстан Республикасын білдіреді және географиялық мағынада пайдаланылған кезде "Қазақстан" термині Қазақстан Республикасының мемлекеттік аумағын және Қазақстан өзінің заңнамасына және өзі қатысушысы болып табылатын халықаралық шарттарға сәйкес өзінің егемендік құқықтары мен юрисдикциясын жүзеге асыратын аймақтарды қамтиды;

      c) "Кипр" термині Кипр Республикасын білдіреді және географиялық мағынада пайдаланған кезде ұлттық аумақты, сондай-ақ аумақтық теңізді, Кипр заңдарына сәйкес және халықаралық құқыққа сәйкес оның шегінде Кипр егемендік құқықтар мен юрисдикцияны жүзеге асыра алатын аймақ ретінде айқындалған немесе айқындалуы мүмкін іргелес аймақтарды, эксклюзивті экономикалық аймақтар мен құрлықтық қайраңды қоса алғанда, аумақтық теңізден тыс кез келген аймақты қамтиды;

      d) "тұлға" термині жеке тұлғаны, компанияны және тұлғалардың кез келген басқа да бірлестігін білдіреді;

      e) "компания" термині салық салу мақсаттары үшін корпоративтік құрылым ретінде қаралатын кез келген корпоративтік құрылымды немесе кез келген ұйымды білдіреді;

      f) "кәсіпорын" термині кез келген кәсіпкерлік қызметті жүзеге асыруға қолданылады;

      g) "Уағдаласушы Мемлекеттің кәсіпорны" және "екінші Уағдаласушы Мемлекеттің кәсіпорны" терминдері тиісінше Уағдаласушы Мемлекеттің резиденті болып табылатын кәсіпорынды және екінші Уағдаласушы Мемлекеттің резиденті болып табылатын кәсіпорынды білдіреді;

      h) "халықаралық тасымалдау" термині теңіз немесе әуе кемесі екінші Уағдаласушы Мемлекеттегі пункттер арасында ғана пайдаланылатын жағдайларды қоспағанда, тиімді басқару орны Уағдаласушы Мемлекетте орналасқан кәсіпорын пайдаланатын теңіз немесе әуе кемесімен кез келген тасымалдауды білдіреді;

      i) "құзыретті орган" термині:

      (i) Қазақстанда: Қаржы министрлігін немесе оның уәкілетті өкілін;

      (ii) Кипрде Қаржы министрін немесе Министрдің уәкілетті өкілін білдіреді;

      j) Уағдаласушы Мемлекетке қатысты "ұлттық тұлға" термині:

      (i) осы Уағдаласушы Мемлекеттің ұлты немесе азаматтығы бар кез келген жеке тұлғаны; және

      (ii) осы Уағдаласушы Мемлекеттің қолданыстағы заңнамасының негізінде осындай мәртебені алған кез келген заңды тұлғаны, әріптестікті немесе қауымдастықты білдіреді;

      k) "кәсіпкерлік қызмет" термині кәсіптік көрсетілетін қызметтерді және тәуелсіз сипаттағы басқа да қызметті орындауды қамтиды.

      2. Осы Конвенцияны Уағдаласушы Мемлекет кез келген уақытта қолданған кезде онда айқындалмаған кез келген термин, егер мәнмәтіннен өзгеше туындамаса, осы Уағдаласушы Мемлекеттің заңнамасына сәйкес Конвенция қолданылатын салықтарға қатысты мағынаға ие болады, осы Уағдаласушы Мемлекеттің салық заңнамасына сәйкес терминге кез келген анықтама осы Уағдаласушы Мемлекеттің басқа заңдары бойынша осы терминге берілетін анықтамадан басым болады.

4-бап

Резиденттік

      1. Осы Конвенцияның мақсаттары үшін "Уағдаласушы Мемлекеттің резиденті" термині осы Уағдаласушы Мемлекеттің заңнамасы бойынша оның тұрғылықты, тіркелген немесе инкорпорация жері, резиденттігі, басқару орны немесе осыған ұқсас сипаттағы кез келген басқа да өлшемшарт негізінде онда салық салынуға жататын кез келген тұлғаны білдіреді және сондай-ақ Уағдаласушы Мемлекетті және кез келген саяси бөлімшені, орталық немесе жергілікті билік органын қамтиды. Алайда бұл термин осы Уағдаласушы Мемлекетте орналасқан көздерден алынатын табысқа қатысты ғана осы Уағдаласушы Мемлекетте салық салынуға жататын кез келген тұлғаны қамтымайды.

      2. Егер осы баптың 1-тармағының ережелеріне сәйкес жеке тұлға Уағдаласушы Мемлекеттердің екеуінің де резиденті болып табылса, онда оның мәртебесі мынадай түрде айқындалады:

      а) ол өзінің иелігіндегі тұрақты тұрғынжайы орналасқан Уағдаласушы Мемлекеттің ғана резиденті болып есептеледі; егер оның иелігінде Уағдаласушы Мемлекеттердің екеуінде де бар тұрақты тұрғынжайы болса, ол неғұрлым тығыз жеке және экономикалық қатынастары (өмірлік мүдделер орталығы) бар Уағдаласушы Мемлекеттің ғана резиденті болып саналады;

      b) егер оның өмірлік мүдделер орталығы бар Уағдаласушы Мемлекетті айқындау мүмкін болмаса немесе егер онда Уағдаласушы Мемлекеттердің ешқайсысында өзінің иелігіндегі тұрақты тұрғынжайы болмаса, ол өзі әдетте тұратын Уағдаласушы Мемлекеттің ғана резиденті болып саналады;

      c) егер ол әдетте Уағдаласушы Мемлекеттердің екеуінде де тұратын болса немесе олардың ешқайсысында тұрмаса, ол ұлттық тұлғасы болып табылатын Уағдаласушы Мемлекеттің ғана резиденті болып саналады;

      d) егер жеке тұлғаның резиденттік мәртебесін осы тармақтың а)-с) тармақшаларының ережелеріне сәйкес айқындау мүмкін болмаса, онда Уағдаласушы Мемлекеттердің құзыретті органдары осы мәселені өзара келісім бойынша шешеді.

      3. Егер осы баптың 1-тармағының ережелеріне сәйкес жеке тұлғадан өзге тұлға Уағдаласушы Мемлекеттердің екеуінің де резиденті болса, ол өзінің тиімді басқару орны орналасқан Уағдаласушы Мемлекеттің ғана резиденті болып саналады.

5-бап

Тұрақты мекеме

      1. Осы Конвенцияның мақсаттары үшін "тұрақты мекеме" термині кәсіпорынның кәсіпкерлік қызметі толық немесе ішінара жүзеге асырылатын тұрақты қызмет орнын білдіреді.

      2. "Тұрақты мекеме" термині, атап айтқанда, мыналарды:

      а) басқару орнын;

      b) филиалды;

      c) офистi;

      d) фабриканы;

      e) шеберхананы;

      f) шахтаны, кенішті, мұнай немесе газ ұңғымасын, карьерді, қондырғыны, құрылысты (бұрғылау қондырғысын немесе теңіз кемесін қоса алғанда) немесе табиғи ресурстарды барлайтын немесе өндіретін басқа да кез келген орынды, сондай-ақ осыған байланысты бақылау қызметтерін қамтиды.     

      3. "Тұрақты мекеме" термині, сондай-ақ:

      а) кез келген он екі айлық кезең ішінде 6 айдан асатын кезең бойы осындай алаңға немесе жобаға байланысты құрылыс алаңын немесе құрылыс, монтаждау немесе құрастыру жобасын;

      b) консультациялық қызметтерді қоса алғанда, қызметшілер немесе осындай мақсаттар үшін резидент жалдаған басқа персонал арқылы немесе байланысты тарап арқылы резиденттің қызметтер көрсетуін, бірақ егер мұндай сипаттағы қызмет Уағдаласушы Мемлекет шегінде он екі айлық кезең ішінде жиынтығы 183 күннен асатын кезең немесе кезеңдер ішінде жалғасса ғана (осындай немесе оған байланысты жоба үшін) қамтиды.

      4. Осы баптың алдыңғы ережелеріне қарамастан, "тұрақты мекеме" термині:

      а) құрылыстарды кәсіпорынға тиесілі тауарларды немесе бұйымдарды сақтау, көрсету немесе жеткізу мақсаттары үшін ғана пайдалануды;

      b) кәсіпорынға тиесілі тауарлар немесе бұйымдар қорын сақтау, көрсету немесе жеткізу мақсаттары үшін ғана күтіп-ұстауды;

      c) кәсіпорынға тиесілі тауарлар немесе бұйымдар қорын басқа кәсіпорынның қайта өңдеу мақсаттары үшін ғана күтіп-ұстауды;

      d) тұрақты қызмет орнын тауарларды немесе бұйымдарды сатып алу немесе кәсіпорынға ақпарат жинауға арналған мақсаттар үшін ғана күтіп-ұстауды;

      e) тұрақты қызмет орнын кәсіпорын үшін кез келген басқа да қызметті жүзеге асыру мақсаттары үшін ғана күтіп-ұстауды;

      f) осы тармақтың а) – е) тармақшаларында айтылған мұндай қызмет немесе осы тармақтың f) тармақшасы жағдайында тұрақты қызмет орнының жиынтық қызметінің дайындық немесе көмекші сипаты болған жағдайда, осы тармақтың a) - е) тармақшаларында аталған қызмет түрлерінің кез келген амалын жүзеге асыру мақсатында ғана тұрақты қызмет орнын күтіп-ұстауды қамтымайды.

      5. Осы баптың 4-тармағы, егер кәсіпорын немесе онымен тығыз байланысты кәсіпорын дәл осы Уағдаласушы Мемлекетте осы немесе басқа орын арқылы кәсіпкерлік қызметті жүзеге асырса және

      а) осы орын немесе басқа орын осы баптың ережелеріне сәйкес кәсіпорын немесе онымен тығыз байланысты кәсіпорын үшін тұрақты мекемені құрса, немесе

      b) екі кәсіпорын осы орын арқылы немесе дәл осы кәсіпорын немесе онымен тығыз байланысты кәсіпорын екі орын арқылы жүзеге асыратын қызмет түрлерінің амалы нәтижесінде алынған жиынтық қызметтің дайындық немесе көмекші сипаты болмаса, екі кәсіпорын осы орын арқылы немесе осы кәсіпорын немесе онымен тығыз байланысты кәсіпорын екі орын арқылы жүзеге асыратын кәсіпкерлік қызмет жалпы кәсіпкерлік қызметтің бір бөлігі болып табылатын өзара толықтыратын функцияларды білдірген жағдайда кәсіпорын пайдаланатын немесе күтіп-ұстайтын кәсіпкерлік қызметтің тұрақты орнына қолданылмайды.

      6. Осы баптың 1 және 2-тармақтарының ережелеріне қарамастан, бірақ осы баптың 7-тармағының ережелері ескеріле отырып, егер тұлға Уағдаласушы Мемлекетте кәсіпорынның атынан әрекет етсе және осылайша әдетте шарттар жасасса немесе әдетте кәсіпорын тарапынан елеулі өзгерістерсіз жасалатын келісімшарттарды жасасуда басты рөл атқарса және бұл келісімшарттар:

      а) кәсіпорынның атынан, немесе

      b) меншік құқығын беру немесе осы кәсіпорынға тиесілі немесе кәсіпорынның пайдалану құқығы бар мүлікті пайдалану құқығын беру үшін, немесе

      c) осы кәсіпорынның қызмет көрсетуі үшін қолданылса,

      осы кәсіпорын, егер осындай тұлғаның қызметі тіпті тұрақты қызмет орны арқылы жүзеге асырғанда да бұл тұрақты қызмет орнын осы баптың 4-тармағының ережелеріне сәйкес тұрақты мекемеге айналдырмайтын аталған тармақта айтылған қызмет түрлерімен шектелмесе ғана, осы тұлға кәсіпорын үшін жүзеге асыратын кез келген қызметке қатысты осы Уағдаласушы Мемлекетте тұрақты мекемесі бар ретінде қаралуға тиіс.

      7. а) егер Уағдаласушы Мемлекетте екінші Уағдаласушы Мемлекеттің кәсіпорны атынан әрекет ететін тұлға бірінші аталған Уағдаласушы Мемлекетте тәуелсіз агент ретінде кәсіпкерлік қызметті жүзеге асырса және өзінің әдеттегі қызметі шеңберінде кәсіпорын атынан әрекет етсе, 6-тармақ қолданылмайды. Алайда, егер тұлға тек ол тығыз өзара байланысты бір немесе бірнеше кәсіпорын атынан немесе тек соның дерлік атынан әрекет етсе, бұл тұлға кез келген осындай кәсіпорынға қатысты осы тармақтың мәні шегінде тәуелсіз агент ретінде қаралмауға тиіс.

      b) Осы баптың мақсаттары үшін егер барлық тиісті фактілер мен мән-жайлардың негізінде бірі екіншісін бақылайтын болса немесе екеуі де сол тұлғалардың немесе кәсіпорындардың бақылауында болса, тұлға кәсіпорынмен тығыз байланысты болып табылады. Егер біреуінің екіншісінде тікелей немесе жанама 50 пайыздан аса бенефициарлық қатысу үлесі болса (немесе, компания жағдайында, жиынтық дауыс берудің және компания акциялары құнының немесе компания капиталында бенефициарлық қатысу үлесінің 50 пайыздан астамы) немесе егер басқа тұлғаның тұлғада және кәсіпорында тікелей немесе жанама 50 пайыздан аса бенефициарлық қатысу үлесі болса (немесе, компания жағдайында, жиынтық дауыс берудің және компания акциялары құнының немесе компанияда бенефициарлық қатысу үлесінің 50 пайыздан астамы), кез келген жағдайда да тұлға кәсіпорынмен тығыз байланысты ретінде қаралуға тиіс.

      8. Егер Уағдаласушы Мемлекеттің резиденті болып табылатын компания екінші Уағдаласушы Мемлекеттің резиденті болып табылатын немесе осы екінші Уағдаласушы Мемлекетте кәсіпкерлік қызметін жүзеге асыратын (не тұрақты мекеме арқылы не өзге жолмен) компанияны бақыласа немесе оның бақылауында болса, бұл өздігінен осы компаниялардың бірін екіншісінің тұрақты мекемесіне айналдырмайды.


6-бап

Жылжымайтын мүліктен алынатын табыс

      1. Бір Уағдаласушы Мемлекеттің резиденті екінші Уағдаласушы Мемлекетте орналасқан жылжымайтын мүліктен алатын табысқа (ауыл немесе орман шаруашылығынан алынатын табысты қоса алғанда) осы екінші Уағдаласушы Мемлекетте салық салынуы мүмкін.

      2. "Жылжымайтын мүлік" термині қаралып отырған мүлік орналасқан Уағдаласушы Мемлекеттің заңнамасы бойынша айқындалады. Мұндай термин кез келген жағдайда жылжымайтын мүлікке қатысты қосалқы мүлікті, ауыл және орман шаруашылықтарында пайдаланылатын мал мен жабдықты, жер меншігіне қатысты заңнаманың ережелері қолданылатын құқықтарды, жылжымайтын мүлік узуфруктын және минералдық шикізат кен орнын, көздерін және басқа да табиғи ресурстарды игеру үшін берілетін өтемақы ретіндегі өзгермелі немесе тіркелген төлемдерге құқықтарды немесе игеру құқығын қамтиды. Теңіз және әуе кемелері жылжымайтын мүлік ретінде қаралмайды.

      3. Осы баптың 1-тармағының ережелері жылжымайтын мүлікті тікелей пайдаланудан, жалға беруден немесе кез келген басқа нысанда пайдаланудан алынған табысқа қолданылады.

      4. Осы баптың 1 және 3-тармақтарының ережелері кәсіпорынның жылжымайтын мүлкінен алынатын табысқа да қолданылады.

7-бап

Кәсіпкерлік қызметтен түсетін пайда

      1. Егер бір Уағдаласушы Мемлекеттің кәсіпорны екінші Уағдаласушы Мемлекетте орналасқан тұрақты мекеме арқылы сонда кәсіпкерлік қызметті жүзеге асырмаса ғана, кәсіпорынның пайдасына тек осы Уағдаласушы Мемлекетте ғана салық салынады. Егер кәсіпорын жоғарыда айтылғандай кәсіпкерлік қызметті жүзеге асырса, онда 2-тармақтың ережелеріне сәйкес тұрақты мекемеге жататын пайдаға мұндай екінші Уағдаласушы Мемлекетте, осындай тұрақты мекемеге қатысты бөлігіне ғана салық салынуы мүмкін.

      2. Осы баптың 3-тармағының ережелерін ескере отырып, егер бір Уағдаласушы Мемлекеттің резиденті екінші Уағдаласушы Мемлекетте орналасқан тұрақты мекеме арқылы сонда кәсіпкерлік қызметті жүзеге асырса, онда әрбір Уағдаласушы Мемлекетте, егер ол оқшау кәсіпорын болып, осындай немесе ұқсас жағдайларда дәл осындай немесе ұқсас қызметпен айналысса және өзі тұрақты мекемесі болып табылатын кәсіпорыннан толық тәуелсіз әрекет жасаса, оның алуы мүмкін пайда осындай тұрақты мекемеге жатқызылады.

      3. Тұрақты мекеменің пайдасын айқындау кезінде олардың тұрақты мекеме орналасқан Уағдаласушы Мемлекетте немесе басқа жерде жұмсалғанына қарамастан, басқару шығыстарын және жалпы әкімшілік шығыстарды қоса алғанда, тұрақты мекеменің мақсаттары үшін жұмсалған шығыстарды шегеруге жол беріледі.

      4. Уағдаласушы Мемлекетте тұрақты мекемеге қатысты пайданы кәсіпорын пайдасының жалпы сомасын оның әртүрлі бөлімшелеріне пропорционалды бөлу негізінде айқындау әдеттегі практика болып табылатын жағдайларда, осы баптың 2-тармағында ештеңе де Уағдаласушы Мемлекетке салық салынатын пайданы практикада қолданып жүргендей, осындай бөлу арқылы айқындауға кедергі келтірмейді, алайда таңдалған бөлу әдісі осы баптың қағидаттарына сәйкес келетін нәтижелер беруге тиіс.

      5. Тұрақты мекеменің кәсіпорын үшін тауарларды немесе бұйымдарды қарапайым сатып алуы негізінде ешқандай пайда тұрақты мекемеге жатқызылмайды.

      6. Осы баптың алдыңғы тармақтарының мақсаттары үшін тұрақты мекемеге жататын пайда, егер оны өзгерту үшін жеткілікті және дәлелді себеп болмаса ғана, жыл сайын нақ сол бір әдіспен айқындалады.

      7. Егер пайда осы Конвенцияның басқа баптарында жеке қаралатын табыстардың түрлерін қамтыса, осы баптардың ережелері осы баптың ережелерін қозғамайды.

8-бап

Халықаралық тасымалдау

      1. Бір Уағдаласушы Мемлекет кәсіпорнының теңіз немесе әуе кемелерін халықаралық тасымалдауда пайдаланудан алған пайдасына сол Мемлекетте ғана салық салынады.

      2. Осы баптың мақсаттары үшін теңіз немесе әуе кемелерін халықаралық тасымалдауларда пайдаланудан алынған пайда толық уақытқа (кезең немесе рейс) немесе бербоут-чартер негізінде теңіз немесе әуе кемелерін жалға беруден алынған пайданы қамтиды.

      3. Уағдаласушы Мемлекет кәсіпорнының тауарларды немесе бұйымдарды тасымалдауға пайдаланатын контейнерлерді пайдаланудан, күтіп-ұстаудан немесе жалға беруден (трейлерлерді, баржаларды және контейнерлерді тасымалдау үшін тиісті жабдықты қоса алғанда) түсетін пайдасына, осындай контейнерлер екінші Уағдаласушы мемлекеттің шегіндегі пункттер арасында ғана тауарларды немесе бұйымдарды тасымалдау үшін пайдаланған жағдайды қоспағанда, осы Мемлекетте ғана салық салынады.

      4. 1-тармақтың ережелері көлік құралдарын пайдалану жөніндегі пулға, бірлескен кәсіпкерлік қызметке немесе халықаралық ұйымға қатысудан түсетін пайдаға да қолданылады.

9-бап

Қауымдасқан кәсіпорындар

      1. Егер:

      а) бір Уағдаласушы Мемлекеттің кәсіпорны екінші Уағдаласушы Мемлекеттің кәсіпорнын басқаруға, бақылауға немесе оның капиталына тікелей немесе жанама түрде қатысса немесе

      b) нақ сол бір тұлғалар бір Уағдаласушы Мемлекеттің кәсіпорнын және екінші Уағдаласушы Мемлекеттің кәсіпорнын басқаруға, бақылауға немесе олардың капиталдарына тікелей немесе жанама түрде қатысса және кез келген жағдайда екі кәсіпорынның арасында олардың коммерциялық немесе қаржылық өзара қарым-қатынастарында екі тәуелсіз кәсіпорынның арасында орын алуы мүмкін жағдайлардан өзгеше жағдайлар жасалса немесе белгіленсе, онда кәсіпорындардың біріне есептелуі мүмкін, бірақ осындай жағдайлардың болуына байланысты оған есептелмеген кез келген пайда мұндай кәсіпорынның пайдасына қосылуы мүмкін және тиісінше оған салық салынуы мүмкін.

      2. Егер бір Уағдаласушы Мемлекет екінші Уағдаласушы Мемлекет кәсіпорнының осы екінші Уағдаласушы Мемлекетте салық салынатын пайдасын осы Мемлекет кәсіпорнының пайдасына қосса және тиісінше оған салық салса және осылайша қосылған пайда бірінші аталған Мемлекеттің кәсіпорнына есептелетін пайда болса, егер екі кәсіпорынның арасындағы шарттар тәуелсіз тұлғалардың арасындағыдай болса, онда осы екінші Мемлекет осындай пайдадан есептелген салық сомасына тиісті түзету жасайды. Мұндай түзетуді айқындау кезінде осы Конвенцияның басқа да ережелері ескерілуге тиіс және Уағдаласушы Мемлекеттердің құзыретті органдары қажет болған кезде бір-біріне консультация беруге тиіс.

10-бап

Дивидендтер

      1. Бір Уағдаласушы Мемлекеттің резиденті болып табылатын компания екінші Уағдаласушы Мемлекеттің резидентіне төлейтін дивидендтерге осы екінші Уағдаласушы Мемлекетте салық салынуы мүмкін.

      2. Алайда резиденті дивидендтер төлейтін компания болып табылатын Уағдаласушы Мемлекетте және осы Уағдаласушы Мемлекеттің заңнамасына сәйкес мұндай дивидендтерге салық салынуы мүмкін, бірақ егер дивидендтердің нақты иесі екінші Уағдаласушы Мемлекеттің резиденті болып табылса, онда осылайша алынатын салық:

      а) егер нақты иесі дивидендтерді төлейтін компания капиталының кемінде 10 пайызына тікелей иелік ететін (әріптестіктен өзге) компания болса, дивидендтердің жалпы сомасының 5 пайызынан;

      b) қалған барлық жағдайларда дивидендтердің жалпы сомасының
15 пайызынан аспауға тиіс.

      Осы тармақтың ережелері компанияның дивидендтер төленетін пайдасына салық салуды қозғамайды.

      3. "Дивидендтер" термині осы бапта пайдаланылған кезде акциялардан немесе борыштық талаптар болып табылмайтын басқа да құқықтардан, пайдаға қатысудан алынатын табысты, сондай-ақ пайданы бөлуші компания резиденті болып табылатын Мемлекеттің заңнамасына сәйкес акциялардан алынатын табыс сияқты дәл сондай салықтық реттеуге жататын басқа да корпоративтік құқықтардан алынатын табысты білдіреді.

      4. Егер бір Уағдаласушы Мемлекеттің резиденті болып табылатын дивидендтердің нақты иесі дивидендтерді төлейтін компания резиденті болып табылатын екінші Уағдаласушы Мемлекетте орналасқан тұрақты мекеме арқылы сонда кәсіпкерлік қызметті жүзеге асырса және өзіне қатысты дивидендтер төленетін қатысу шын мәнінде осындай тұрақты мекемемен байланысты болса, осы баптың 1 және 2-тармақтарының ережелері қолданылмайды. Мұндай жағдайда осы Конвенцияның 7-бабының ережелері қолданылады.

      5. Егер Уағдаласушы Мемлекеттің резиденті болып табылатын компания екінші Уағдаласушы Мемлекеттен пайда немесе табыс алатын болса, онда осы екінші Мемлекет мұндай дивидендтер осы екінші Мемлекеттің резидентіне төленетін немесе өзіне қатысты дивидендтер төленетін қатысу осы екінші Мемлекетте орналасқан тұрақты мекемемен шын мәнінде байланысты болатын жағдайлардан басқа, осындай компания төлейтін дивидендтерден кез келген салықты алмауы мүмкін және егер төленетін дивидендтер немесе бөлінбеген пайда толығымен немесе ішінара осы екінші Мемлекетте пайда болатын пайдадан немесе табыстан құралса да, компанияның бөлінбеген пайдасынан бөлінбеген пайда салығы алынбауы мүмкін.

      6. Осы Конвенцияда ештеңе де Уағдаласушы Мемлекетке осы Уағдаласушы Мемлекеттің резиденті болып табылатын компанияның пайдасына есептелуі мүмкін салыққа қосымша, осылайша есептелген кез келген қосымша салық осындай пайда сомасының 5 пайызынан аспайтын жағдайда, осы Уағдаласушы Мемлекеттегі тұрақты мекемеге жататын компанияның пайдасына арнайы салық салуға кедергі келтіретін ретінде түсіндірілмейді. Осы тармақтың мақсаттары үшін пайда осы тармақта аталған, тұрақты мекеме орналасқан сол Уағдаласушы Мемлекетте алынатын қосымша салықтан өзге барлық салықтарды одан шегеріп тастағаннан кейін айқындалады.

11-бап

Пайыздар

      1. Уағдаласушы Мемлекетте пайда болатын және екінші Уағдаласушы Мемлекеттің резиденті болып табылатын нақты иесіне төленетін пайыздарға осы екінші Уағдаласушы Мемлекетте салық салынуы мүмкін.

      2. Алайда мұндай пайыздарға олар пайда болатын Уағдаласушы Мемлекетте және осы Уағдаласушы Мемлекеттің заңнамасына сәйкес салық салынуы мүмкін, бірақ, егер пайыздардың нақты иесі екінші Уағдаласушы Мемлекеттің резиденті болып табылса, онда осылайша алынатын салық пайыздардың жалпы сомасының 10 пайызынан аспауға тиіс.

      3. Осы баптың 2-тармағының ережелеріне қарамастан, егер пайыздардың нақты иесі екінші Уағдаласушы Мемлекеттің Үкіметі немесе саяси бөлімшесі, орталық немесе жергілікті билік органы, Орталық банкі немесе екінші Уағдаласушы Мемлекеттің Үкіметіне толықтай тиесілі кез келген басқа қаржы институты болып табылса, Уағдаласушы Мемлекетте туындаған пайыздар осы Уағдаласушы Мемлекетте салықтардан босатылады.

      4. "Пайыздар" термині осы бапта пайдаланылған кезде кепілмен қамтамасыз етілген немесе қамтамасыз етілмеген және борышкердің пайдасына қатысу құқығын беретін немесе бермейтін кез келген түрдегі борыштық талаптардан алынатын табысты және, атап айтқанда, мемлекеттік бағалы қағаздардан алынатын табысты және осындай бағалы қағаздар, облигациялар немесе борыштық міндеттемелер бойынша сыйлықақылар мен ұтыстарды қоса алғанда, облигациялардан немесе борыштық міндеттемелерден алынатын табысты білдіреді.

      5. Егер бір Уағдаласушы Мемлекеттің резиденті болып табылатын пайыздардың нақты иесі пайыздар пайда болатын екінші Уағдаласушы Мемлекетте орналасқан тұрақты мекеме арқылы кәсіпкерлік қызметті жүзеге асырса және өзіне қатысты пайыздар төленетін борыштық талап шын мәнінде осындай тұрақты мекемемен байланысты болса, осы баптың 1 және
2-тармақтарының ережелері қолданылмайды. Мұндай жағдайда осы Конвенцияның 7-бабының ережелері қолданылады.

      6. Егер төлеуші осы Уағдаласушы Мемлекеттің резиденті болып табылса, пайыздар Уағдаласушы Мемлекетте пайда болады деп есептеледі. Алайда, егер пайыздарды төлеуші тұлға Уағдаласушы Мемлекеттің резиденті болып табылатынына-табылмайтынына қарамастан, Уағдаласушы Мемлекетте оған байланысты пайыздарды төлеу бойынша міндеттеме пайда болған тұрақты мекемесі болса және тұрақты мекеме осындай пайыздар бойынша шығыстарды көтеретін болса, онда мұндай пайыздар осындай тұрақты мекеме орналасқан Уағдаласушы Мемлекетте пайда болады деп есептеледі.

      7. Егер төлеуші мен нақты иесі арасындағы немесе сол екеуі мен қандай да бір басқа бір тұлғаның арасындағы арнайы қатынастардың себебінен оның негізінде төленетін борыштық талапқа қатысты пайыздардың сомасы төлеуші мен олардың нақты иесі арасында осындай қатынастар болмаған кезде келісіле алатындай сомадан асатын болса, онда осы баптың ережелері тек соңғы аталған сомаға ғана қолданылады. Мұндай жағдайда төлемдердің асып кеткен бөлігіне осы Конвенцияның басқа ережелері ескеріле отырып, әрбір Уағдаласушы Мемлекеттің заңнамасына сәйкес салық салынуға жатады.

12-бап

Роялти

      1. Бір Уағдаласушы Мемлекетте пайда болатын және екінші Уағдаласушы Мемлекеттің резиденті болып табылатын нақты иесіне төленетін роялтиге осы екінші Уағдаласушы Мемлекетте ғана салық салынуы мүмкін.

      2. Алайда мұндай роялтиге, сондай-ақ олар пайда болатын Уағдаласушы Мемлекетте және осы Уағдаласушы Мемлекеттің заңнамасына сәйкес салық салынуы мүмкін, бірақ, егер роялтидің нақты иесі екінші Уағдаласушы Мемлекеттің резиденті болып табылса, онда осылайша алынатын салық роялтидің жалпы сомасының 10 пайызынан аспауға тиіс.

      3. "Роялти" термині осы бапта пайдаланылған кезде кинематографиялық фильмдерді, радио немесе телевизиялық хабар таратудың жазбаларын қоса алғанда, әдебиет, өнер немесе ғылыми жұмыстар туындыларына, бағдарламалық қамтамасыз етуге, кез келген патентке, сауда таңбасына, дизайнға немесе модельге, жоспарға, құпия формулаға немесе процеске кез келген авторлық құқықты пайдаланғаны немесе пайдалану құқығы үшін немесе өнеркәсіптік, коммерциялық немесе ғылыми тәжірибеге қатысты ақпарат (ноу-хау) үшін сыйақы ретінде алынатын кез келген түріндегі төлемдерді және өнеркәсіптік, коммерциялық немесе ғылыми жабдықты пайдаланғаны немесе пайдалану құқығы үшін төлемдерді білдіреді. Алайда "роялти" термині теңіз немесе әуе кемелерін пайдалануға немесе пайдалану құқығы үшін табысты немесе төлемдерді қамтымайды.

      4. Егер бір Уағдаласушы Мемлекеттің резиденті болып табылатын роялтидің нақты иесі роялти пайда болатын екінші Уағдаласушы Мемлекетте кәсіпкерлік қызметті сонда орналасқан тұрақты мекеме арқылы жүзеге асырса және өзіне қатысты роялти төленетін құқық немесе мүлік шын мәнінде осындай тұрақты мекемемен байланысты болса, осы баптың 1 және 2-тармақтарының ережелері қолданылмайды. Мұндай жағдайда осы Конвенцияның 7-бабының ережелері қолданылады.

      5. Егер төлеуші осы Уағдаласушы Мемлекеттің резиденті болып табылса, роялти Уағдаласушы Мемлекетте пайда болды деп есептеледі. Алайда, егер роялтиді төлеуші тұлға Уағдаласушы Мемлекеттің резиденті болып табылатынына-табылмайтынына қарамастан, Уағдаласушы Мемлекетте оған байланысты роялти төлеу бойынша міндеттемесі пайда болатын тұрақты мекемесі болса және мұндай роялти бойынша шығыстарды тұрақты мекеме көтеретін болса, онда мұндай роялти тұрақты мекеме орналасқан Уағдаласушы Мемлекетте пайда болады деп есептеледі.

      6. Егер төлеуші мен нақты иесі арасындағы немесе сол екеуі мен қандай да бір басқа бір тұлғаның арасындағы арнайы қатынастардың себебінен соның негізінде төленетін пайдалануға, құқыққа немесе ақпаратқа жататын роялти сомасы төлеуші мен олардың нақты иесі арасында осындай қатынастар болмаған кезде келісіле алатындай сомадан асатын болса, онда осы баптың ережелері тек соңғы аталған сомаға ғана қолданылады. Мұндай жағдайда төлемдердің асып кеткен бөлігіне осы Конвенцияның басқа ережелері ескеріле отырып, әрбір Уағдаласушы Мемлекеттің заңнамасына сәйкес салық салынуға жатады.


13-бап

Мүлік құнының өсімінен алынатын табыстар

      1. Бір Уағдаласушы Мемлекеттің резиденті 6-бапта айқындалған және екінші Уағдаласушы Мемлекетте орналасқан жылжымайтын мүлікті иеліктен шығарудан алған табыстарына осы екінші Мемлекетте салық салынуы мүмкін.

      2. Бір Уағдаласушы Мемлекеттің кәсіпорнының екінші Уағдаласушы Мемлекеттегі тұрақты мекемесінің кәсіпкерлік мүлкінің бір бөлігін құрайтын жылжымалы мүлікті иеліктен шығарудан алынатын табыстарға, мұндай тұрақты мекемені (жеке немесе кәсіпорынмен жиынтықта) иеліктен шығарудан алынатын табыстарды қоса алғанда, осы екінші Мемлекетте салық салынуы мүмкін.

      3. Халықаралық тасымалдауда пайдаланылатын теңіз немесе әуе кемелерін немесе мұндай теңіз немесе әуе кемелерін пайдалануға байланысты жылжымалы мүлікті иеліктен шығарудан алынған табыстарға сол кәсіпорынның Уағдаласушы Мемлекетінде ғана салық салынады.

      4. Уағдаласушы Мемлекеттің резиденті өз құнының 50 пайызынан астамын тікелей немесе жанама түрде екінші Уағдаласушы Мемлекетте орналасқан жылжымайтын мүліктен алатын компания капиталындағы акцияларды немесе салыстырмалы пайыздарды иеліктен шығарудан алатын табыстарға осы екінші Уағдаласушы Мемлекетте салық салынуы мүмкін.

      5. 4-тармақ танымал қор биржасында бағаланатын акцияларды иеліктен шығарудан алынған құн өсімінен алынатын табыстарына қолданылмайды.

      6. Осы баптың 1, 2, 3 және 4-тармақтарында көзделгендегіден өзге кез келген мүлікті иеліктен шығарудан алынатын табыстарға мүлікті иеліктен шығаратын тұлға резиденті болып табылатын Уағдаласушы Мемлекетте ғана салық салынады.


14-бап

Жалдамалы жұмыстан алынатын табыстар

      1. 15, 17 және 18-баптардың ережелерін ескере отырып, бір Уағдаласушы Мемлекеттің резиденті жалданып істеген жұмысына байланысты алған қызметақыға, жалақыға және басқа да ұқсас сыйақыға, егер жалданып жұмыс істеу екінші Уағдаласушы Мемлекетте орындалмаса, осы Мемлекетте ғана салық салынады. Егер жалданып істейтін жұмыс осылайша орындалса, осыған байланысты алынған осындай сыйақыға осы екінші Мемлекетте салық салынуы мүмкін.

      2. 1-тармақтың ережелеріне қарамастан, бір Уағдаласушы Мемлекеттің резиденті екінші Уағдаласушы Мемлекетте орындалатын жалданып жұмыс істеуіне байланысты алған сыйақыға, егер:

      а) алушы тиісті салық жылы басталатын немесе аяқталатын кез келген он екі айлық кезеңде жалпы жиынтығы 183 күннен аспайтын кезең немесе кезеңдер ішінде екінші Мемлекетте болса; және

      b) сыйақыны екінші Мемлекеттің резиденті болып табылмайтын жұмыс беруші төлесе немесе жұмыс берушінің атынан төленсе; және

      c) сыйақы төлеу жөніндегі шығыстарды жұмыс берушінің екінші Мемлекеттегі тұрақты мекемесі көтермесе, бірінші аталған Мемлекетте ғана салық салынады.

      3. Осы баптың алдыңғы ережелеріне қарамастан, Уағдаласушы Мемлекеттің кәсіпорны халықаралық тасымалдауларда пайдаланатын теңіз немесе әуе кемесінің бортында орындалатын жалданып істеген жұмысына байланысты алған сыйақыға осы Мемлекетте ғана салық салынады.

15-бап

Директорлардың гонорарлары

      Екінші Уағдаласушы Мемлекеттің резиденті болып табылатын компанияның директорлар кеңесінің немесе оған ұқсас компания органының мүшесі ретінде бір Уағдаласушы Мемлекеттің резиденті алған директорлардың гонорарларына және басқа да осыған ұқсас төлемдерге осы екінші Уағдаласушы Мемлекетте салық салынуы мүмкін.

16-бап

Әртістер мен спортшылар

      1. Осы Конвенцияның 14-бабының ережелеріне қарамастан, бір Уағдаласушы Мемлекеттің резиденті театр, кино, радио немесе телевизия әртісі немесе музыкант сияқты өнер қызметкері ретінде немесе спортшы ретінде екінші Уағдаласушы Мемлекетте жүзеге асыратын осы резиденттің жеке қызметінен алған табысына осы екінші Уағдаласушы Мемлекетте салық салынуы мүмкін. Егер осы тұрғыда әрекет ететін өнер қызметкері немесе спортшы шұғылданатын жеке қызметінен алатын табыс өнер қызметкерінің немесе спортшының өзіне емес басқа тұлғаға есептелсе, мұндай табысқа 14-баптың ережелеріне қарамастан, өнер қызметкерінің немесе спортшының қызметі жүзеге асырылатын Уағдаласушы Мемлекетте салық салынуы мүмкін.

      2. Егер өнер қызметкерінің немесе спортшының Уағдаласушы Мемлекетке сапары толығымен немесе елеулі дәрежеде Уағдаласушы Мемлекеттердің біреуінің немесе екеуінің де қоғамдық қорларынан немесе саяси бөлімшелерінен, орталық немесе жергілікті билік органдарынан қаржыландырылса, осы баптың 1 және 2-тармақтарының ережелері оның осы Мемлекетте жүзеге асыратын қызметінен алынған табысына қолданылмайды. Мұндай жағдайда өнер қызметкері немесе спортшы резиденті болып табылатын Уағдаласушы Мемлекетте ғана табысқа салық салынады.

17-бап

Зейнетақылар

      18-баптың 2-тармағының ережелеріне сәйкес Уағдаласушы Мемлекеттің резидентіне бұрынғы жұмысына қатысты төленетін зейнетақылар мен басқа да осыған ұқсас сыйақыға осы Мемлекетте ғана салық салынады.

18-бап

Мемлекеттік қызмет

      1. а) Уағдаласушы Мемлекет немесе оның саяси бөлімшесі, орталық немесе жергілікті билік органы жеке тұлғаға осы Уағдаласушы Мемлекет немесе оның саяси бөлімшесі, орталық немесе жергілікті билік органы үшін жүзеге асыратын қызметі үшін төлейтін қызметақыға, жалақыға және басқа да осыған ұқсас сыйақыға осы Уағдаласушы Мемлекетте ғана салық салынады.

      b) Алайда, мұндай қызметақыға, жалақыға және басқа да осыған ұқсас сыйақыға, егер қызмет екінші Уағдаласушы Мемлекетте жүзеге асырылса және екінші Уағдаласушы Мемлекеттің резиденті болып табылатын жеке тұлға:

      (і) осындай екінші Уағдаласушы Мемлекеттің ұлттық тұлғасы болып табылса; немесе

      (ii) осындай қызметті жүзеге асыру мақсатында ғана екінші Уағдаласушы Мемлекеттің резиденті болмаса, екінші Уағдаласушы Мемлекетте ғана салық салынады.

      2. а) Осы баптың 1-тармағының ережелеріне қарамастан, Уағдаласушы Мемлекет немесе осындай Уағдаласушы Мемлекет құрған қорлардан немесе оның саяси бөлімшесі, орталық немесе жергілікті билік органы жеке тұлғаға осы Уағдаласушы Мемлекет немесе оның бөлімшесі, орталық немесе жергілікті билік органы үшін жүзеге асырған қызметі үшін төлейтін зейнетақыға және басқа да осыған ұқсас сыйақыға осы Уағдаласушы Мемлекетте ғана салық салынады.

      b) Алайда, мұндай зейнетақыға және басқа да осыған ұқсас сыйақыға, егер жеке тұлға екінші Уағдаласушы Мемлекеттің резиденті және ұлттық тұлғасы болып табылса, екінші Уағдаласушы Мемлекетте ғана салық салынады.

      3. Осы Конвенцияның 14, 15, 16 және 17-баптарының ережелерi Уағдаласушы Мемлекет немесе оның саяси бөлімшесі, орталық немесе жергiлiктi билiк органы жүзеге асыратын кәсіпкерлік қызметпен байланысты қызметке қатысты қызметақыларға, жалақыға, зейнетақыларға және басқа да осыған ұқсас сыйақыға қолданылады.

19-бап

Студенттер немесе тағылымдамадан өтушілер

      1. Бір Уағдаласушы Мемлекетке тікелей келгенге дейін екінші Уағдаласушы Мемлекеттің резиденті болып табылатын немесе болып табылған және бірінші аталған Уағдаласушы Мемлекетте тек қана білім алу немесе тағылымдамадан өту мақсатында болатын студенттің немесе тағылымдамадан өтушінің өзін-өзі қамтамасыз ету, білім алу немесе тағылымдамадан өту мақсатында алатын төлемдеріне, мұндай төлемдер осы Уағдаласушы Мемлекеттен тыс жердегі көздерден жүргізілетіндіктен, осы Уағдаласушы Мемлекетте салық салынбайды.

      2. Гранттарға, стипендиялар мен басқа да осыған ұқсас сыйақыға және осы баптың 1-тармағында көрсетілмеген жалданып істейтін жұмыстан түсетін сыйақыға қатысты осы баптың 1-тармағында аталған студенттің немесе тағылымдамадан өтушінің осындай оқуы немесе тағылымдамадан өтуі уақытында өзі болатын Уағдаласушы Мемлекеттің резиденттеріне берілетін салықтарға қатысты дәл сондай жеңілдіктерге, жеңілдетулерге немесе шегерімдерге құқығы бар.

20-бап

Оқытушылар, профессорлар мен зерттеушілер

      Бір Уағдаласушы Мемлекетке тікелей келер алдында екінші Уағдаласушы Мемлекеттің резиденті болып табылатын немесе болып табылған және бірінші аталған Уағдаласушы Мемлекетте негізгі мақсаты бірінші аталған Уағдаласушы Мемлекеттің Үкіметі аккредиттеген Уағдаласушы Мемлекеттің білім беру ұйымында немесе ғылыми-зерттеу институтында оқыту, дәріс оқу немесе ғылыми зерттеу жүргізу мақсатында болатын жеке тұлға осындай оқыту, дәріс оқу немесе ғылыми зерттеу жүргізу үшін алатын сыйақысына қатысты бірінші аталған Уағдаласушы Мемлекетке оның алғаш келген күнінен бастап екі жыл бойы бірінші аталған Уағдаласушы Мемлекетте салық салудан босатылады.

21-бап

Құрлықтан тыс қызмет

      1. Осы баптың ережелері осы Конвенцияның кез келген басқа ережелеріне қарамастан қолданылады.

      2. Екінші Уағдаласушы Мемлекетте құрлықтан тыс қызметті жүзеге асыратын Уағдаласушы Мемлекеттің кәсіпорны 4 және 5-тармақты ескере отырып, сол екінші Мемлекетте орналасқан тұрақты мекеме арқылы кәсіпкерлік қызметті жүзеге асырушы болып есептеледі.

      3. Осы бапта "құрлықтан тыс қызмет" термині пайдаланылған кезде осы Мемлекетте орналасқан теңіз түбін, қойнауын және табиғи ресурстарды барлауға немесе пайдалануға байланысты Уағдаласушы Мемлекетте құрлықтан тыс жүзеге асырылатын қызметті білдіреді және осы Мемлекетте теңіздің астындағы немесе үстіндегі құбырларда қондырғылар орнатуды және пайдалануды қамтиды.

      4. Егер екінші Уағдаласушы Мемлекетте құрлықтан тыс қызмет тиісті қаржы жылында басталатын немесе аяқталатын кез келген он екі айлық кезеңде жиынтығы 30 күннен аспайтын кезеңнің немесе кезеңдердің ішінде жүзеге асырылған жағдайда ереженің 2-тармағы қолданылмайды. Осы тармақты қолдану мақсаттары үшін:

      (a) егер Уағдаласушы Мемлекеттің екінші Уағдаласушы Мемлекетте құрлықтан тыс қызметті жүзеге асыратын кәсіпорны сол басқа Уағдаласушы Мемлекетте едәуір дәрежеде осыған ұқсас құрлықтан тыс қызметті жүзеге асыратын басқа кәсіпорынымен байланысты болса, онда бірінші кәсіпорын өз қызметімен бір уақытта жүзеге асырылатын қызметті қоспағанда, соңғы кәсіпорынның бүкіл осындай қызметін жүзеге асырушы деп есептелетін болады;

      (b) егер қатысушылардың бірі екінші қатысушының капиталын басқаруға, бақылауға немесе иелік етуге тікелей немесе жанама түрде қатысатын болса, немесе егер дәл сол тұлғалар екі кәсіпорынның капиталын басқаруға, бақылауға немесе иелік етуге тікелей немесе жанама түрде қатысатын болса, кәсіпорын басқа кәсіпорынмен байланысты деп қаралады.

      5. 2-тармақтың ережесі персоналды қызметті құрлықтан тыс жүзеге асыратын орынға теңіз немесе әуе кемесімен жеткізуге немесе тасымалдауға немесе қызмет сүйреткіштерді немесе якорлық көлік-сүйреткіш кемелерді (AHTS) пайдалануға қолданылмайды.

      6. a) Осы тармақтың b) және c) тармақшаларының ережелерін ескере отырып, Уағдаласушы Мемлекеттің резиденті екінші Уағдаласушы Мемлекеттегі құрлықтан тыс қызметке байланысты жалданып істейтін жұмысқа қатысты алатын қызметақыға, жалақыға және басқа да ұқсас сыйақыларға осындай міндеттер осы екінші Мемлекетте құрлықтан тыс орындалған бөлігінде осы екінші Мемлекетте салық салынуы мүмкін.

      b) Алайда осындай сыйақыларға, егер:

      (i) алушы екінші Мемлекетте осындай жалданып істейтін жұмысқа байланысты тиісті қаржы жылында басталған немесе аяқталған кез келген он екі айлық кезеңде жиынтығы 30 күннен аспайтын кезеңде немесе кезеңдерде қатысса, және

      (ii) сыйақы жұмыс берушінің немесе екінші Мемлекеттің резиденті болып табылмайтын жұмыс берушінің атынан төленсе, және

      (iii) сыйақыны төлеуге байланысты шығыстарды жұмыс берушінің екінші Мемлекеттегі тұрақты мекемесі көтермесе, бірінші аталған Мемлекетте ғана салық салынады.

      c) Уағдаласушы Мемлекетте персоналды құрлықтан тыс қызметті жүзеге асыратын орынға жеткізуге немесе тасымалдауға қатысатын кәсіпорны пайдаланатын теңіз және әуе кемесінің бортында орындайтын жалданып істейтін жұмысқа қатысты немесе осындай қызметке байланысты Уағдаласушы Мемлекеттің кәсіпорны пайдаланатын сүйреткіштердің немесе якорлық көлік-сүйреткіш кемелердің (AHTS) бортында орындалатын кез келген жалданып істеген жұмысына қатысты қызметақыға, жалақыға және басқа да ұқсас сыйақыға осы Мемлекетте ғана салық салынады.

      7. Уағдаласушы Мемлекеттің кәсіпорнының:

      a) барлау немесе игеру құқықтарына;

      b) екінші Уағдаласушы Мемлекетте орналасқан және 2-тармақтың ережелерін ескере отырып, екінші Мемлекетте жүзеге асырылатын 3-тармақта айқындалғандай құрлықтан тыс қызметке байланысты пайдаланылатын жылжымалы мүлікке; немесе

      c) осындай құқықтардан немесе осындай мүліктен немесе осындай құқықтар мен бүкіл осындай мүлікті қоса алғанда, өз құнын немесе құнының көп бөлігінен тікелей немесе жанама түрде алынған акцияларды немесе салыстырмалы пайыздарды иеліктен шығарудан алған табыстарына;

      осы екінші Мемлекетте салық салынуы мүмкін.

      Бұл тармақта "барлауға немесе игеруге құқықтар" екінші Уағдаласушы Мемлекетте теңіз түбін, қойнауын және олардың табиғи ресурстарын барлау немесе игеру кезінде алынатын активтерге құқықтарды, оның ішінде осындай активтерден түсетін пайыздарға немесе пайдаға құқықтарды білдіреді.

22-бап

Басқа да табыстар

      1. Уағдаласушы Мемлекет резидентінің осы Конвенцияның алдыңғы баптарында көзделмеген табыс түрлерінің пайда болу көзіне қарамастан, оларға осы Уағдаласушы Мемлекетте ғана салық салынады.

      2. Осы Конвенцияның 6-бабының 2-тармағында айқындалғандай жылжымайтын мүліктен алынатын табыстан басқа табысқа, егер мұндай табысты алушы бір Уағдаласушы Мемлекеттің резиденті бола тұра, екінші Уағдаласушы Мемлекетте орналасқан тұрақты мекеме арқылы кәсіпкерлік қызметті жүзеге асырса және оларға байланысты табыс төлеуге қатысты құқық немесе мүлік іс жүзінде осындай тұрақты мекемеге байланысты болса, осы баптың 1-тармағының ережелері қолданылмайды. Мұндай жағдайда осы Конвенцияның 7-бабының ережелері қолданылады.

23-бап

Қосарланған салық салуды жою

      1. Кипр жағдайында қосарланған салық салу мынадай түрде жойылады:      

      Қазақстаннан алынған кез келген табыс түріне қатысты төленуге тиісті кипр салықтарына байланысты шетел салығын есепке алуға қатысты Кипрдің салық заңнамасының ережелерін ескере отырып, Қазақстан заңнамасына және осы Конвенцияға сәйкес төленетін салықтарды есепке алуға жол беріледі. Алайда есепке алу табыстың осындай түріне сәйкес келетін есепке алу жүргізілгенге дейінгіден бұрын есептелген кипр салығының осы бөлігінен аспауы тиіс.

      2. Қазақстан жағдайында қосарланған салық салу мынадай түрде жойылады:

      Қазақстан резидентінің осы Конвенцияның ережелеріне сәйкес Кипрде салық салынуы мүмкін табысын алғанда, Қазақстан осы резиденттің табыс салығынан Кипрде төленген салыққа тең сомаға шегерім жасауға мүмкіндік береді.

      Алайда кез келген жағдайда мұндай шегерім Қазақстанда салық салынуы мүмкін жағдайға байланысты табысқа қатысты шегерім ұсынылғанға дейінгі есептелген салық бөлігінен аспауы тиіс.

24-бап

Кемсітпеу

      1. Бір Уағдаласушы Мемлекеттің ұлттық тұлғалары екінші Уағдаласушы Мемлекетте, дәл сондай жағдайларда, атап айтқанда, резиденттікке қатысты осы екінші Мемлекеттің ұлттық тұлғалары ұшырайтын немесе ұшырауы мүмкін салық салудан немесе онымен байланысты міндеттемелерден өзгеше немесе едәуір ауыртпалықты болып табылатын кез келген салық салуға немесе онымен байланысты міндеттемеге ұшырамайды.

      2. Уағдаласушы Мемлекеттің резиденттері болып табылатын азаматтығы жоқ адамдар Уағдаласушы Мемлекеттердің ешқайсысында да кез келген салық салуға немесе онымен байланысты кез келген міндеттемеге дәл осындай жағдайларда, атап айтқанда, резиденттікке қатысты тиісті Мемлекеттің ұлттық тұлғалары ұшырайтын немесе ұшырауы мүмкін салық салудан немесе онымен байланысты міндеттемелерден өзгеше немесе едәуір ауыртпалықты болып табылатын кез келген салық салуға немесе онымен байланысты кез келген міндеттемеге ұшырамайды.

      3. Бір Уағдаласушы Мемлекеттің кәсіпорны екінші Уағдаласушы Мемлекетте ие болып отырған тұрақты мекемеге салық салу осы екінші Мемлекеттің осыған ұқсас қызметті жүзеге асыратын кәсіпорындарына салық салуға осы екінші Мемлекеттегіге қарағанда қолайсыз болмауы тиіс. Осы ереже Уағдаласушы Мемлекетті екінші Уағдаласушы Мемлекеттің резиденттеріне салық салу мақсаттары үшін олардың азаматтық мәртебесі немесе отбасылық жағдайы негізінде ол өзінің резиденттеріне беретін кез келген жеке салықтық жеңілдіктер, жеңілдетулер мен шегерімдер беруге міндеттейтіндей болып түсіндірілмеуі тиіс.

      4. 9-баптың 1-тармағының, 11-баптың 4-тармағының немесе 12-баптың 4-тармағының ережелері қолданылатын жағдайларды қоспағанда, бір Уағдаласушы Мемлекеттің кәсіпорны екінші Уағдаласушы Мемлекеттің резидентіне жүргізетін пайыздар, роялти және басқа да төлемдер осындай резиденттің салық салынатын пайдасын анықтау мақсаттары үшін ол алғашқы аталған Мемлекеттің резидентіне төленетіндей дәл сондай жағдайларда шегерімге жатқызылуға тиіс.

      5. Капиталы екінші Уағдаласушы Мемлекеттің бір немесе бірнеше резидентіне толық немесе ішінара тиесілі немесе олардың тікелей немесе жанама түрде бақылауында болатын бір Уағдаласушы Мемлекеттің кәсіпорындары алғашқы аталған Мемлекеттің басқа ұқсас кәсіпорындары ұшырайтын немесе ұшырауы мүмкін салық салуға және онымен байланысты міндеттемелерге қарағанда өзгеше немесе едәуір ауыртпалықты болып табылатын кез келген салық салуға немесе онымен байланысты кез келген міндеттемеге алғашқы аталған Мемлекетте ұшырамайды.

      6. Осы баптың ережелері 2-баптың ережелеріне қарамастан, кез келген нысандағы және түрдегі салықтарға қолданылады.

25-бап

Өзара келісу рәсімі

      1. Егер тұлға Уағдаласушы Мемлекеттердің бірінің немесе екеуінің де әрекеттері мұндай тұлғаның осы Конвенцияның ережелеріне сәйкес келмейтін салық салуына алып келіп отыр немесе алып келеді деп есептесе, мұндай тұлға осы Уағдаласушы Мемлекеттердің ұлттық заңнамасында көзделген қорғау құралдарына қарамастан, өзінің ісін өзі резиденті болып табылатын Уағдаласушы Мемлекеттің құзыретті органының қарауына немесе егер оның ісі осы Конвенцияның 24-бабының 1-тармағының қолданылу аясына түссе, онда өзі ұлттық тұлғасы болып табылатын Уағдаласушы Мемлекеттің құзыретті органының қарауына бере алады. Өтініш осы Конвенцияның ережелеріне сәйкес келмейтін салық салуға алып келетін әрекеттер туралы алғашқы хабарлама берілген кезден бастап үш жыл ішінде берілуге тиіс.

      2. Құзыретті орган, егер ол өтінішті негізді деп есептесе және егер өзі қанағаттанарлық шешімге келе алмаса, осы Конвенцияға сәйкес келмейтін салық салуды болғызбау мақсатында істі екінші Уағдаласушы Мемлекеттің құзыретті органымен өзара келісу бойынша шешуге ұмтылады. Кез келген қол жеткізілген келісім Уағдаласушы Мемлекеттердің ұлттық заңнамасында көзделген уақыттағы кез келген шектеулерге қарамастан орындалатын болады.

      3. Уағдаласушы Мемлекеттердің құзыретті органдары Конвенцияны түсіндіру немесе қолдану кезінде туындайтын кез келген қиындықтарды немесе күмәнді өзара келісу бойынша шешуге ұмтылады. Олар, сондай-ақ, Конвенцияда көзделмеген жағдайларда қосарланған салық салуды жою мақсатында бір-біріне консультация бере алады.

      4. Уағдаласушы Мемлекеттердің құзыретті органдары осы баптың алдыңғы тармақтарына сәйкес келісімге қол жеткізу мақсаттарында олардың өздерінен немесе олардың өкілдерінен тұратын бірлескен комиссия арқылы бір-бірімен тікелей байланыс жасай алады.

26-бап

Ақпарат алмасу

      1. Уағдаласушы Мемлекеттердің құзыретті органдары осы Конвенцияның ережелерін орындау немесе әкімшілендіру немесе Уағдаласушы Мемлекеттердің немесе олардың саяси бөлімшелерінің немесе жергілікті билік органдарының атынан салық салу осы Конвенцияға қайшы келмейтін шамада алынатын кез келген түрдегі және сипаттағы салықтарға қатысты ұлттық заңнаманы қолдану үшін қажетті ақпаратпен алмасады. Ақпарат алмасу 1 және 2-баптармен шектелмейді.

      2. Осы баптың 1-тармағына сәйкес Уағдаласушы Мемлекет алған кез келген ақпарат осы Мемлекеттің ұлттық заңнамасына сәйкес алынған ақпарат сияқты құпия болып саналады және 1-тармақта аталған салықтарға қатысты бағалаумен немесе жинаумен, мәжбүрлеп өндіріп алумен немесе сот қудалауымен немесе апелляцияларды қараумен қатар жоғарыда көрсетілгендердің барлығын қадағалаумен де айналысатын тұлғаларға немесе органдарға (соттарды және әкімшілік органдарды қоса алғанда) ғана ашылады. Мұндай тұлғалар немесе органдар ақпаратты осындай мақсаттар үшін ғана пайдалана алады. Олар ақпаратты ашық сот отырысы барысында немесе сот шешімдерін қабылдаған кезде ашуы мүмкін. Егер Уағдаласушы Мемлекет алған ақпарат екі Мемлекеттің де заңнамасына сәйкес басқа мақсаттар үшін пайдаланылуы және осындай пайдалануға рұқсат беруші Мемлекеттің құзыретті органы пайдалануы мүмкін болса, жоғарыда айтылғандарға қарамастан, мұндай ақпарат басқа да мақсаттар үшін пайдаланылуы мүмкін.

      3. 1 және 2-тармақтардың ережелері Уағдаласушы Мемлекетке:

      а) осы немесе екінші Уағдаласушы Мемлекеттің заңнамасы мен әкімшілік практикасына қайшы келетін әкімшілік шараларды қолдану;

      b) осы немесе екінші Уағдаласушы Мемлекеттің заңнамасы бойынша немесе әдеттегі әкімшілендіру барысында алуға болмайтын ақпаратты беру;

      с) қандай да бір сауда, кәсіпкерлік, өнеркәсіптік, коммерциялық немесе кәсіптік құпияны немесе сауда процесін ашуы мүмкін ақпаратты немесе ашылуы мемлекеттік саясатқа (ordre public) қайшы келуі мүмкін ақпаратты беру міндеттемесін жүктейтіндей мағынасында түсіндірілмейді.

      4. Егер ақпаратты бір Уағдаласушы Мемлекет осы бапқа сәйкес сұраса, егер мұндай ақпарат тіпті осы екінші Мемлекетке өзінің жеке салықтық мақсаттары үшін талап етілмесе де, екінші Уағдаласушы Мемлекет сұралған ақпаратты жинау жөнінде шаралар қабылдайды. Алдыңғы сөйлемде қамтылған міндеттеме 3-тармақтың шектеу аясына түседі, бірақ мұндай шектеулер Уағдаласушы Мемлекетке осындай ақпаратқа ішкі мүдделіліктің болмауы себебінен ғана ақпарат беруден бас тартуға рұқсат беру ретінде түсіндірілмейді.

      5. 3-тармақтың ережелері ақпарат иеленуші болып банк, басқа қаржы мекемесі, номинал ұстаушы немесе агент немесе сенім білдірілген өкіл ретінде әрекет ететін тұлға болып табылатындығы себебінен ғана немесе ақпарат меншік құқығы берілген тұлғаға қатысты болу себебінен Уағдаласушы Мемлекетке ақпаратты беруден бас тартуға рұқсат беру ретінде түсіндірілмейді.

27-бап

Салықтарды жинауға көмектесу

      1. Уағдаласушы Мемлекеттер табыс талаптарын орындауда бір-біріне көмек көрсетеді. Мұндай көмек осы Конвенцияның 1 және 2-баптарының қолданылуымен шектелмейді. Уағдаласушы Мемлекеттердің құзыретті органдары өзара келісу бойынша осы бапты қолдану рәсімдерін белгілей алады.

      2. Осы бапта қолданылатын "табыс талабы" термині пайыздарды, әкімшілік айыппұлдарды және өндіріп алу не осындай сомаға қатысты қамтамасыз ету шараларын қолдану жөніндегі шығыстарды қоса алғанда, салық салу осы Конвенцияға немесе тараптары Уағдаласушы Мемлекеттер болып табылатын кез келген басқа актіге қайшы келмейтіндей шамада Уағдаласушы Мемлекеттер немесе олардың саяси бөлімшелері, орталық немесе жергілікті билік органдары атынан алынатын кез келген түрдегі және сипаттағы салықтарға қатысты тиесілі берешек сомасын білдіреді.

      3. Егер Уағдаласушы Мемлекеттің табыс талабы осы Уағдаласушы Мемлекеттің заңнамасына сәйкес мәжбүрлеп орындауға жататын болса және ол бойынша борышкер осы Уағдаласушы Мемлекеттің заңнамасына сәйкес оның орындалуының алдын алмайтын тұлға болып табылса, мұндай табыс талабы осы Уағдаласушы Мемлекеттің құзыретті органының сұрау салуы бойынша екінші Уағдаласушы Мемлекеттің құзыретті органының орындау мақсаттары үшін қабылданады. Мұндай табыс талабын, егер осы табыс талабы осы екінші Уағдаласушы Мемлекеттің табыс талабы болып табылатындай болса, оның өз салықтарын мәжбүрлеп өндіріп алуға қолданылатын өзінің заңнамасының ережелеріне сәйкес осы екінші Уағдаласушы Мемлекет орындайтын болады.

      4. Егер Уағдаласушы Мемлекеттің табыс талабы оған қатысты осы Уағдаласушы Мемлекет өзінің заңнамасына сәйкес оны орындау мақсатында қамтамасыз ету шараларын қолдана алатын талап болып табылса, мұндай табыс талабы осы Уағдаласушы Мемлекеттің құзыретті органының сұрау салуы бойынша екінші Уағдаласушы Мемлекеттің құзыретті органы қамтамасыз ету шараларын салу мақсаттары үшін қабылданады. Екінші Уағдаласушы Мемлекет, егер, тіпті, мұндай шараларды қолдану кезінде осы табыс талабы алғашқы аталған Уағдаласушы Мемлекетте мәжбүрлеп орындауға жатпайтын болса да немесе ол бойынша борышкер оның орындалуының алдын алуға құқығы бар тұлға болып табылса да, егер осы табыс талабы осы екінші Уағдаласушы Мемлекеттің табыс талабы болып табылатындай болса, мұндай табыс талабына қатысты өзінің заңнамасына сәйкес қамтамасыз ету шараларын қолданады.

      5. Осы баптың 3 және 4-тармақтарының ережелеріне қарамастан, осы баптың 3 немесе 4-тармаққа сәйкес Уағдаласушы Мемлекет қабылдаған табыс талабына осы Уағдаласушы Мемлекетте уақытша шектеулер қойылуға немесе талаптың сипатына қатысты осы Уағдаласушы Мемлекеттің заңнамасына сәйкес табыс талабына қолданылатын кез келген басымдықты айқындауға жатпайды. Қосымша ретінде, осы баптың 3 немесе 4-тармаққа сәйкес Уағдаласушы Мемлекет қабылдаған табыс талабының осы Уағдаласушы Мемлекетте екінші Уағдаласушы Мемлекеттің заңнамасына сәйкес осындай табыс талабына қолданылатын басымдығы болмайды.

      6. Уағдаласушы Мемлекеттің табыс талабының болуына, заңдылығына немесе оның сомасына қатысты соттың талап қоюы екінші Уағдаласушы Мемлекеттің сотында немесе басқа да әкімшілік органдарында қозғалмайды.

      7. Егер Уағдаласушы Мемлекет осы баптың 3 немесе 4-тармағына сәйкес сұрау салу жібергеннен кейін және екінші Уағдаласушы Мемлекет тиісті табыс талабын орындағанға және алғашқы аталған Уағдаласушы Мемлекетке тиісті соманы аударғанға дейінгі кез келген уақытта тиісті табыс талабы:

      а) осы баптың 3-тармағына сәйкес сұрау салынған жағдайда, алғашқы аталған Уағдаласушы Мемлекеттің заңнамасына сәйкес мәжбүрлеп орындауға жататын және ол бойынша борышкер осы Уағдаласушы Мемлекеттің заңнамасына сәйкес оның орындалуының алдын алу мүмкіндігі жоқ тұлға болып табылатын осы Уағдаласушы Мемлекеттің табыс талабы, немесе

      b) осы баптың 4-тармағына сәйкес сұрау салынған жағдайда, оған қатысты алғашқы аталған Уағдаласушы Мемлекет өзінің заңнамасына сәйкес оны орындау мақсатында қамтамасыз ету шараларын қолдана алатын осы Уағдаласушы Мемлекеттің табыс талабы болуы тоқтатылады, алғашқы аталған Уағдаласушы Мемлекеттің құзыретті органы екінші Уағдаласушы Мемлекеттің құзыретті органын осы факті туралы дереу хабардар етеді және екінші Уағдаласушы Мемлекеттің таңдауы бойынша алғашқы аталған Уағдаласушы Мемлекет өзінің сұрау салуын не тоқтата тұрады не кері қайтарып алады.

      8. Осы баптың ережелері Уағдаласушы Мемлекетке:

      a) осы немесе екінші Уағдаласушы Мемлекеттің заңнамасына және әкімшілік практикасына қайшы келетін әкімшілік шараларды қолдану;

      b) мемлекеттік саясатқа (ordre public) қайшы келетін шараларды қолдану;

      c) егер екінші Уағдаласушы Мемлекет өз заңнамасына немесе әкімшілік практикасына сәйкес қолжетімді қамтамасыз ету шараларын орындау немесе мән-жайға қарай оларды қолдану бойынша барлық тиісті шараларды қабылдамаған болса, көмек көрсету;

      d) осы Уағдаласушы Мемлекет үшін әкімшілік шығындар екінші Уағдаласушы Мемлекет алатын пайдаға мөлшерлес болмаған жағдайларда көмек көрсету міндеттемелерін жүктеу ретінде түсіндірілмейді.

28-бап

Дипломатиялық өкілдіктер мен консулдық мекемелердің қызметкерлері

      Осы Конвенцияда ештеңе де дипломатиялық өкілдіктер мен консулдық мекемелер қызметкерлерінің халықаралық құқықтың жалпы нормалары беретін немесе арнайы халықаралық шарттардың ережелеріне сәйкес берілетін салық артықшылықтарын қозғамайды.

29-бап

Жеңілдіктер алу құқығы

      Осы Конвенцияның басқа ережелеріне қарамастан, егер барлық тиісті фактілер мен мән-жайлар ескеріле отырып, осы пайданы алу кез келген уағдаластықтың немесе мәміленің басты мақсаттарының бірі болды, оның нәтижесінде тікелей немесе жанама пайда әкелді деп тұжырым жасау ақылға қонымды болса, егер пайда беру бұл жағдайларда осы Конвенцияның тиісті ережелерінің мақсаттары мен міндеттеріне сәйкес болғандығы анықталмаса, осы Конвенцияға сәйкес басымдықтар табыс элементіне қатысты берілмейді.

30-бап

Күшіне енуі

      1. Осы Конвенция оның күшіне енуі үшін қажетті мемлекетішілік рәсімдерді Уағдаласушы Мемлекеттің орындағаны туралы соңғы жазбаша хабарлама дипломатиялық арналар арқылы алынған күннен бастап күшіне енеді.

      2. Конвенция:

      a) Қазақстанда:

      (i) төлем көзінен ұсталатын салықтар бойынша, осы Конвенция күшіне енген жылдан кейінгі күнтізбелік жылдың бірінші қаңтарынан бастап немесе бірінші қаңтарынан кейін алынған табыстардан ұсталатын салықтарға қатысты; және

      (ii) Конвенция күшіне енетін жылдан кейінгі күнтізбелік жылдың бірінші қаңтарынан бастап немесе бірінші қаңтарынан кейін басталатын кез келген салық жылы үшін салынатын салықтарға қатысты басқа да табыс салықтары бойынша.

      b) Кипрде:

      (i) осы Конвенция күшіне енген күннен кейінгі бірінші қаңтардан бастап төленген немесе есепке алынған сомаларға қатысты төлем көзінен ұсталатын салықтар бойынша; және

      (ii) Конвенция күшіне енген күннен кейінгі бірінші қаңтардан басталатын салық жылдарына қатысты басқа да салықтар бойынша күшіне енеді.

      3. 2-тармақтың ережесіне қарамастан, 27-баптың (Салықтарды жинауға көмек) ережесі Кипр дипломатиялық арналары арқылы өзінің ұлттық заңнамасына сәйкес осындай көмек көрсету мүмкіндігі туралы растамайынша, күшіне енбейді. Кипр осындай растаманы Қазақстанға Кипрдің тиісті ұлттық заңы күшіне енген күннен бастап алты ай ішінде ұсынады және 27-бап (Салықтарды жинауға көмек) осындай растама жіберілген күннен бастап күшіне енеді.

31-бап

Қолданылуын тоқтату

      Осы Конвенция уақытша шектеулерсіз қолданылады, алайда кез келген Уағдаласушы Мемлекет күшіне енген күннен бастап бес жылдық кезең өткеннен кейін басталатын күнтізбелік жылдың 30 маусымына дейін екінші Уағдаласушы Мемлекетке дипломатиялық арналар арқылы қолданысын тоқтату туралы жазбаша хабарлама жібере алады. Бұл жағдайда Конвенция:

      a) Қазақстанда:

      (i) қолданысын тоқтату туралы хабарлама жіберілген жылдан кейінгі күнтізбелік жылдың бірінші қаңтарынан бастап немесе одан кейін алынған кірістерге қатысты төлем көзінен ұсталатын салықтар бойынша; және

      (ii) қолданысын тоқтату туралы хабарлама жіберілген жылдан кейінгі күнтізбелік жылдың бірінші қаңтарынан бастап немесе одан кейін басталатын кез келген салық жылы үшін есептелетін салықтарға қатысты басқа да кірістерге салықтар мен капиталға салықтар бойынша.

      b) Кипрде:

      (i) осындай хабарлама жіберілген күнтізбелік жыл аяқталғаннан кейін төленген немесе есепке алынған сомаларға қатысты төлем көзінен ұсталатын салықтар бойынша; және

      (ii) осындай хабарлама жіберілген күнтізбелік жыл аяқталғаннан кейін басталатын салық салынатын жылдарға қатысты басқа да салықтар бойынша қолданысын тоқтатады.


      Осыны куәландыру үшін осыған тиісті түрде уәкілеттік берілген төменде қол қоюшылар осы Конвенцияға қол қойды.

      2019 жылы ______ қаласында қазақ, орыс, ағылшын және грек тілдерінде, екі данада жасалды, барлық мәтіндердің күші бірдей. Осы Конвенцияның ережелерін түсіндіруде қандай да бір келіспеушіліктер туындаған жағдайда Уағдаласушы Мемлекеттер ағылшын тіліндегі мәтінге жүгінеді.

      Қазақстан Республикасының
Үкіметі үшін
Кипр РеспубликасыныңҮкіметі үшін
      Әлихан Смайылов
Қазақстан Республикасы
Премьер-Министрінің
бірінші орынбасары –
Қазақстан Республикасының
Қаржы министрі
Никос ХристодулидисКипр РеспубликасыныңСыртқы істер министрі

  Қазақстан Республикасы
Үкіметінің
2019 жылғы 14 мамырдағы
№ 279 қаулысымен
мақұлданған
 
  Жоба

ХАТТАМА

      Қазақстан Республикасының Үкіметі мен Кипр Республикасының Үкіметі арасындағы Табысқа салынатын салықтарға қатысты қосарланған салық салуды болдырмау және салық салудан жалтаруға жол бермеу туралы конвенцияға қол қою кезінде екі тарап та осы Хаттама Конвенцияның ажырамас бөлігі болып табылады деп келісті:

      1. "Ақпарат алмасу" деген 26-бапқа қатысты:

      1.1 Сұрау салатын Уағдаласушы Мемлекет сұрау салу бойынша ақпараттың болжамды маңыздылығын көрсету мақсатында 26-бапқа сәйкес ақпарат туралы сұрау салу жіберу кезінде:

      (a) зерделеудегі немесе тергеп-тексеріліп жатқан тұлғалардың сәйкестендіру деректерін;

      (b) сұрау салатын Уағдаласушы Мемлекет сұрау салынатын Уағдаласушы Мемлекеттен ақпарат алғысы келетін сипаты мен нысанын қоса алғанда, сұратылған ақпаратқа қатысты өтінішті;

      (c) ақпарат сұратылған салықтық мақсаттарды;

      (d) сұратылатын ақпараттың сұрау салынатын Уағдаласушы Мемлекетте бар немесе сұрау салынатын Уағдаласушы Мемлекеттің юрисдикциясы шегіндегі тұлғаның иелігінде немесе бақылауында деп пайымдауға негіздерді;

      (e) болжам бойынша сұратылатын ақпаратқа ие кез келген тұлғаның атауы мен мекенжайы қаншалықты белгілі ақпаратты;

      (f) сұрау салу сұратылатын Уағдаласушы Мемлекеттің заңнамасына және әкімшілік практикасына сәйкес екені, сондай-ақ, егер сұратылатын ақпарат сұрау салынатын Уағдаласушы Мемлекеттің юрисдикциясында болса, сұрау салынатын Уағдаласушы Мемлекеттің құзыретті органының сұрау салынатын Уағдаласушы Мемлекеттің заңнамасына сәйкес немесе кәдімгі әкімшілік практика шеңберінде ақпарат алу мүмкіндігі болатыны және бұл Конвенцияға сәйкес келетіні туралы өтінішті;

      (g) сұрау салатын Уағдаласушы Мемлекет төтенше қиындықтарға әкеп соқтыратындарды қоспағанда, ақпарат алу үшін өз аумағында барлық қол жетімді құралдарды сарыққаны туралы өтінішті ұсынады.

      1.2 Уағдаласушы Мемлекет сұрататын ақпарат сұрау салатын Мемлекет өзара негізде тиісті ережелері болмайынша және/немесе сұратылатын ақпаратты ұсыну үшін тиісті әкімшілік практиканы қолданбайынша ұсынылмайды.


      Осыны куәландыру үшін тиісті түрде уәкілеттік берілген төменде қол қоюшылар осы Хаттамаға қол қойды.

      2019 жылы ______ қаласында қазақ, орыс, ағылшын және грек тілдерінде, екі данада жасалды, барлық мәтіндердің күші бірдей. Осы Хаттаманың ережелерін түсіндіруде қандай да бір келіспеушіліктер туындаған жағдайда Уағдаласушы Мемлекеттер ағылшын тіліндегі мәтінге жүгінеді.

      Қазақстан Республикасының
Үкіметі үшін
Кипр РеспубликасыныңҮкіметі үшін
      Әлихан Смайылов
Қазақстан Республикасы
Премьер-Министрінің
бірінші орынбасары –
Қазақстан Республикасының
Қаржы министрі
Никос ХристодулидисКипр Республикасының Сыртқы істер министрі


      Қазақстан Республикасының Үкіметі ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:

      1. Қоса беріліп отырған Қазақстан Республикасының Үкіметі мен Кипр Республикасының Үкіметі арасындағы табысқа салынатын салықтарға қатысты қосарланған салық салуды болдырмау және салық салудан жалтаруға жол бермеу туралы конвенцияның және оған Хаттаманың жобасы мақұлдансын.

      2. Қазақстан Республикасы Премьер-Министрінің бірінші орынбасары – Қазақстан Республикасының Қаржы министрі Әлихан Асханұлы Смайыловқа Қазақстан Республикасының Үкіметі мен Кипр Республикасының Үкіметі арасындағы табысқа салынатын салықтарға қатысты қосарланған салық салуды болдырмау және салық салудан жалтаруға жол бермеу туралы конвенцияға және оған Хаттамаға қағидаттық сипаты жоқ өзгерістер мен толықтырулар енгізуге рұқсат бере отырып, Қазақстан Республикасы Үкiметiнің атынан қол қоюға өкiлеттiк берiлсiн.

      3. Осы қаулы қол қойылған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі.

      Қазақстан Республикасының
Премьер-Министрі
А. Мамин

  Қазақстан Республикасы
Үкіметінің
2019 жылғы 14 мамырдағы
№ 279 қаулысымен
мақұлданған
 
  Жоба

Қазақстан Республикасының Үкіметі мен Кипр Республикасының Үкіметі арасындағы табысқа салынатын салықтарға қатысты қосарланған салық салуды болдырмау және

салық салудан жалтаруға жол бермеу туралы конвенция

      Қазақстан Республикасының Үкіметі мен Кипр Республикасының Үкіметі Табысқа салынатын салықтарға қатысты қосарланған салық салуды болдырмау және салық салудан жалтаруға жол бермеу туралы конвенция жасасуға ниет білдіре отырып,

      төмендегілер туралы уағдаласты:

1-бап
Конвенция қолданылатын тұлғалар

      Осы Конвенция Уағдаласушы Мемлекеттердің біреуінің немесе екеуінің де резиденттері болып табылатын тұлғаларға қолданылады.

2-бап

Конвенция қолданылатын салықтар

      1. Осы Конвенция Уағдаласушы Мемлекеттің немесе оның саяси бөлімшелерінің, орталық немесе жергілікті билік органдарының атынан алынатын табысқа салынатын салықтарға, оларды алу әдісіне қарамастан қолданылады.

      2. Жылжымалы немесе жылжымайтын мүлікті иеліктен шығарудан алынған табыстарға салынатын салықтарды, кәсіпорындар төлейтін қызметақының немесе жалақының жалпы сомасына салынатын салықтарды, сондай-ақ капитал құнының өсіміне салынатын салықтарды қоса алғанда, табыстардың жалпы сомасына немесе табыстың жеке элементтеріне салынатын салықтардың барлық түрлері табысқа салынатын салықтар деп есептеледі.

      3. Осы Конвенция қолданылатын қолданыстағы салықтар, атап айтқанда, мыналар болып табылады:

      a) Қазақстанда:

      (i) корпоративтік табыс салығы; және

      (ii) жеке табыс салығы.

      (бұдан әрі "Қазақстан салығы" деп аталады);

      b) Кипр Республикасы жағдайында:

      (i) табыс салығы;

      (ii) корпоративтік табыс салығы;

      (iii) Республиканың қорғанысына арнайы жарналар;

      (iv) капитал өсіміне салынатын салық

      (бұдан әрі "Кипр салығы" деп аталады).

      4. Осы Конвенция қолданыстағы салықтарға қосымша немесе олардың орнына Конвенцияға қол қойылған күннен кейін алынатын кез келген бірдей немесе мәні бойынша ұқсас салықтарға да қолданылады. Уағдаласушы Мемлекеттердің құзыретті органдары бір-бірін өздерінің салық заңдарындағы кез келген елеулі өзгерістер туралы хабардар етеді.


3-бап

Жалпы анықтамалар

      1. Егер мәнмәтіннен өзгеше туындамаса, осы Конвенцияның мақсаттары үшін:

      а) "Уағдаласушы Мемлекет" және "екінші Уағдаласушы Мемлекет" терминдері мәнмәтініне қарай Қазақстанды немесе Кипрді білдіреді;

      b) "Қазақстан" термині Қазақстан Республикасын білдіреді және географиялық мағынада пайдаланылған кезде "Қазақстан" термині Қазақстан Республикасының мемлекеттік аумағын және Қазақстан өзінің заңнамасына және өзі қатысушысы болып табылатын халықаралық шарттарға сәйкес өзінің егемендік құқықтары мен юрисдикциясын жүзеге асыратын аймақтарды қамтиды;

      c) "Кипр" термині Кипр Республикасын білдіреді және географиялық мағынада пайдаланған кезде ұлттық аумақты, сондай-ақ аумақтық теңізді, Кипр заңдарына сәйкес және халықаралық құқыққа сәйкес оның шегінде Кипр егемендік құқықтар мен юрисдикцияны жүзеге асыра алатын аймақ ретінде айқындалған немесе айқындалуы мүмкін іргелес аймақтарды, эксклюзивті экономикалық аймақтар мен құрлықтық қайраңды қоса алғанда, аумақтық теңізден тыс кез келген аймақты қамтиды;

      d) "тұлға" термині жеке тұлғаны, компанияны және тұлғалардың кез келген басқа да бірлестігін білдіреді;

      e) "компания" термині салық салу мақсаттары үшін корпоративтік құрылым ретінде қаралатын кез келген корпоративтік құрылымды немесе кез келген ұйымды білдіреді;

      f) "кәсіпорын" термині кез келген кәсіпкерлік қызметті жүзеге асыруға қолданылады;

      g) "Уағдаласушы Мемлекеттің кәсіпорны" және "екінші Уағдаласушы Мемлекеттің кәсіпорны" терминдері тиісінше Уағдаласушы Мемлекеттің резиденті болып табылатын кәсіпорынды және екінші Уағдаласушы Мемлекеттің резиденті болып табылатын кәсіпорынды білдіреді;

      h) "халықаралық тасымалдау" термині теңіз немесе әуе кемесі екінші Уағдаласушы Мемлекеттегі пункттер арасында ғана пайдаланылатын жағдайларды қоспағанда, тиімді басқару орны Уағдаласушы Мемлекетте орналасқан кәсіпорын пайдаланатын теңіз немесе әуе кемесімен кез келген тасымалдауды білдіреді;

      i) "құзыретті орган" термині:

      (i) Қазақстанда: Қаржы министрлігін немесе оның уәкілетті өкілін;

      (ii) Кипрде Қаржы министрін немесе Министрдің уәкілетті өкілін білдіреді;

      j) Уағдаласушы Мемлекетке қатысты "ұлттық тұлға" термині:

      (i) осы Уағдаласушы Мемлекеттің ұлты немесе азаматтығы бар кез келген жеке тұлғаны; және

      (ii) осы Уағдаласушы Мемлекеттің қолданыстағы заңнамасының негізінде осындай мәртебені алған кез келген заңды тұлғаны, әріптестікті немесе қауымдастықты білдіреді;

      k) "кәсіпкерлік қызмет" термині кәсіптік көрсетілетін қызметтерді және тәуелсіз сипаттағы басқа да қызметті орындауды қамтиды.

      2. Осы Конвенцияны Уағдаласушы Мемлекет кез келген уақытта қолданған кезде онда айқындалмаған кез келген термин, егер мәнмәтіннен өзгеше туындамаса, осы Уағдаласушы Мемлекеттің заңнамасына сәйкес Конвенция қолданылатын салықтарға қатысты мағынаға ие болады, осы Уағдаласушы Мемлекеттің салық заңнамасына сәйкес терминге кез келген анықтама осы Уағдаласушы Мемлекеттің басқа заңдары бойынша осы терминге берілетін анықтамадан басым болады.

4-бап

Резиденттік

      1. Осы Конвенцияның мақсаттары үшін "Уағдаласушы Мемлекеттің резиденті" термині осы Уағдаласушы Мемлекеттің заңнамасы бойынша оның тұрғылықты, тіркелген немесе инкорпорация жері, резиденттігі, басқару орны немесе осыған ұқсас сипаттағы кез келген басқа да өлшемшарт негізінде онда салық салынуға жататын кез келген тұлғаны білдіреді және сондай-ақ Уағдаласушы Мемлекетті және кез келген саяси бөлімшені, орталық немесе жергілікті билік органын қамтиды. Алайда бұл термин осы Уағдаласушы Мемлекетте орналасқан көздерден алынатын табысқа қатысты ғана осы Уағдаласушы Мемлекетте салық салынуға жататын кез келген тұлғаны қамтымайды.

      2. Егер осы баптың 1-тармағының ережелеріне сәйкес жеке тұлға Уағдаласушы Мемлекеттердің екеуінің де резиденті болып табылса, онда оның мәртебесі мынадай түрде айқындалады:

      а) ол өзінің иелігіндегі тұрақты тұрғынжайы орналасқан Уағдаласушы Мемлекеттің ғана резиденті болып есептеледі; егер оның иелігінде Уағдаласушы Мемлекеттердің екеуінде де бар тұрақты тұрғынжайы болса, ол неғұрлым тығыз жеке және экономикалық қатынастары (өмірлік мүдделер орталығы) бар Уағдаласушы Мемлекеттің ғана резиденті болып саналады;

      b) егер оның өмірлік мүдделер орталығы бар Уағдаласушы Мемлекетті айқындау мүмкін болмаса немесе егер онда Уағдаласушы Мемлекеттердің ешқайсысында өзінің иелігіндегі тұрақты тұрғынжайы болмаса, ол өзі әдетте тұратын Уағдаласушы Мемлекеттің ғана резиденті болып саналады;

      c) егер ол әдетте Уағдаласушы Мемлекеттердің екеуінде де тұратын болса немесе олардың ешқайсысында тұрмаса, ол ұлттық тұлғасы болып табылатын Уағдаласушы Мемлекеттің ғана резиденті болып саналады;

      d) егер жеке тұлғаның резиденттік мәртебесін осы тармақтың а)-с) тармақшаларының ережелеріне сәйкес айқындау мүмкін болмаса, онда Уағдаласушы Мемлекеттердің құзыретті органдары осы мәселені өзара келісім бойынша шешеді.

      3. Егер осы баптың 1-тармағының ережелеріне сәйкес жеке тұлғадан өзге тұлға Уағдаласушы Мемлекеттердің екеуінің де резиденті болса, ол өзінің тиімді басқару орны орналасқан Уағдаласушы Мемлекеттің ғана резиденті болып саналады.

5-бап

Тұрақты мекеме

      1. Осы Конвенцияның мақсаттары үшін "тұрақты мекеме" термині кәсіпорынның кәсіпкерлік қызметі толық немесе ішінара жүзеге асырылатын тұрақты қызмет орнын білдіреді.

      2. "Тұрақты мекеме" термині, атап айтқанда, мыналарды:

      а) басқару орнын;

      b) филиалды;

      c) офистi;

      d) фабриканы;

      e) шеберхананы;

      f) шахтаны, кенішті, мұнай немесе газ ұңғымасын, карьерді, қондырғыны, құрылысты (бұрғылау қондырғысын немесе теңіз кемесін қоса алғанда) немесе табиғи ресурстарды барлайтын немесе өндіретін басқа да кез келген орынды, сондай-ақ осыған байланысты бақылау қызметтерін қамтиды.     

      3. "Тұрақты мекеме" термині, сондай-ақ:

      а) кез келген он екі айлық кезең ішінде 6 айдан асатын кезең бойы осындай алаңға немесе жобаға байланысты құрылыс алаңын немесе құрылыс, монтаждау немесе құрастыру жобасын;

      b) консультациялық қызметтерді қоса алғанда, қызметшілер немесе осындай мақсаттар үшін резидент жалдаған басқа персонал арқылы немесе байланысты тарап арқылы резиденттің қызметтер көрсетуін, бірақ егер мұндай сипаттағы қызмет Уағдаласушы Мемлекет шегінде он екі айлық кезең ішінде жиынтығы 183 күннен асатын кезең немесе кезеңдер ішінде жалғасса ғана (осындай немесе оған байланысты жоба үшін) қамтиды.

      4. Осы баптың алдыңғы ережелеріне қарамастан, "тұрақты мекеме" термині:

      а) құрылыстарды кәсіпорынға тиесілі тауарларды немесе бұйымдарды сақтау, көрсету немесе жеткізу мақсаттары үшін ғана пайдалануды;

      b) кәсіпорынға тиесілі тауарлар немесе бұйымдар қорын сақтау, көрсету немесе жеткізу мақсаттары үшін ғана күтіп-ұстауды;

      c) кәсіпорынға тиесілі тауарлар немесе бұйымдар қорын басқа кәсіпорынның қайта өңдеу мақсаттары үшін ғана күтіп-ұстауды;

      d) тұрақты қызмет орнын тауарларды немесе бұйымдарды сатып алу немесе кәсіпорынға ақпарат жинауға арналған мақсаттар үшін ғана күтіп-ұстауды;

      e) тұрақты қызмет орнын кәсіпорын үшін кез келген басқа да қызметті жүзеге асыру мақсаттары үшін ғана күтіп-ұстауды;

      f) осы тармақтың а) – е) тармақшаларында айтылған мұндай қызмет немесе осы тармақтың f) тармақшасы жағдайында тұрақты қызмет орнының жиынтық қызметінің дайындық немесе көмекші сипаты болған жағдайда, осы тармақтың a) - е) тармақшаларында аталған қызмет түрлерінің кез келген амалын жүзеге асыру мақсатында ғана тұрақты қызмет орнын күтіп-ұстауды қамтымайды.

      5. Осы баптың 4-тармағы, егер кәсіпорын немесе онымен тығыз байланысты кәсіпорын дәл осы Уағдаласушы Мемлекетте осы немесе басқа орын арқылы кәсіпкерлік қызметті жүзеге асырса және

      а) осы орын немесе басқа орын осы баптың ережелеріне сәйкес кәсіпорын немесе онымен тығыз байланысты кәсіпорын үшін тұрақты мекемені құрса, немесе

      b) екі кәсіпорын осы орын арқылы немесе дәл осы кәсіпорын немесе онымен тығыз байланысты кәсіпорын екі орын арқылы жүзеге асыратын қызмет түрлерінің амалы нәтижесінде алынған жиынтық қызметтің дайындық немесе көмекші сипаты болмаса, екі кәсіпорын осы орын арқылы немесе осы кәсіпорын немесе онымен тығыз байланысты кәсіпорын екі орын арқылы жүзеге асыратын кәсіпкерлік қызмет жалпы кәсіпкерлік қызметтің бір бөлігі болып табылатын өзара толықтыратын функцияларды білдірген жағдайда кәсіпорын пайдаланатын немесе күтіп-ұстайтын кәсіпкерлік қызметтің тұрақты орнына қолданылмайды.

      6. Осы баптың 1 және 2-тармақтарының ережелеріне қарамастан, бірақ осы баптың 7-тармағының ережелері ескеріле отырып, егер тұлға Уағдаласушы Мемлекетте кәсіпорынның атынан әрекет етсе және осылайша әдетте шарттар жасасса немесе әдетте кәсіпорын тарапынан елеулі өзгерістерсіз жасалатын келісімшарттарды жасасуда басты рөл атқарса және бұл келісімшарттар:

      а) кәсіпорынның атынан, немесе

      b) меншік құқығын беру немесе осы кәсіпорынға тиесілі немесе кәсіпорынның пайдалану құқығы бар мүлікті пайдалану құқығын беру үшін, немесе

      c) осы кәсіпорынның қызмет көрсетуі үшін қолданылса,

      осы кәсіпорын, егер осындай тұлғаның қызметі тіпті тұрақты қызмет орны арқылы жүзеге асырғанда да бұл тұрақты қызмет орнын осы баптың 4-тармағының ережелеріне сәйкес тұрақты мекемеге айналдырмайтын аталған тармақта айтылған қызмет түрлерімен шектелмесе ғана, осы тұлға кәсіпорын үшін жүзеге асыратын кез келген қызметке қатысты осы Уағдаласушы Мемлекетте тұрақты мекемесі бар ретінде қаралуға тиіс.

      7. а) егер Уағдаласушы Мемлекетте екінші Уағдаласушы Мемлекеттің кәсіпорны атынан әрекет ететін тұлға бірінші аталған Уағдаласушы Мемлекетте тәуелсіз агент ретінде кәсіпкерлік қызметті жүзеге асырса және өзінің әдеттегі қызметі шеңберінде кәсіпорын атынан әрекет етсе, 6-тармақ қолданылмайды. Алайда, егер тұлға тек ол тығыз өзара байланысты бір немесе бірнеше кәсіпорын атынан немесе тек соның дерлік атынан әрекет етсе, бұл тұлға кез келген осындай кәсіпорынға қатысты осы тармақтың мәні шегінде тәуелсіз агент ретінде қаралмауға тиіс.

      b) Осы баптың мақсаттары үшін егер барлық тиісті фактілер мен мән-жайлардың негізінде бірі екіншісін бақылайтын болса немесе екеуі де сол тұлғалардың немесе кәсіпорындардың бақылауында болса, тұлға кәсіпорынмен тығыз байланысты болып табылады. Егер біреуінің екіншісінде тікелей немесе жанама 50 пайыздан аса бенефициарлық қатысу үлесі болса (немесе, компания жағдайында, жиынтық дауыс берудің және компания акциялары құнының немесе компания капиталында бенефициарлық қатысу үлесінің 50 пайыздан астамы) немесе егер басқа тұлғаның тұлғада және кәсіпорында тікелей немесе жанама 50 пайыздан аса бенефициарлық қатысу үлесі болса (немесе, компания жағдайында, жиынтық дауыс берудің және компания акциялары құнының немесе компанияда бенефициарлық қатысу үлесінің 50 пайыздан астамы), кез келген жағдайда да тұлға кәсіпорынмен тығыз байланысты ретінде қаралуға тиіс.

      8. Егер Уағдаласушы Мемлекеттің резиденті болып табылатын компания екінші Уағдаласушы Мемлекеттің резиденті болып табылатын немесе осы екінші Уағдаласушы Мемлекетте кәсіпкерлік қызметін жүзеге асыратын (не тұрақты мекеме арқылы не өзге жолмен) компанияны бақыласа немесе оның бақылауында болса, бұл өздігінен осы компаниялардың бірін екіншісінің тұрақты мекемесіне айналдырмайды.


6-бап

Жылжымайтын мүліктен алынатын табыс

      1. Бір Уағдаласушы Мемлекеттің резиденті екінші Уағдаласушы Мемлекетте орналасқан жылжымайтын мүліктен алатын табысқа (ауыл немесе орман шаруашылығынан алынатын табысты қоса алғанда) осы екінші Уағдаласушы Мемлекетте салық салынуы мүмкін.

      2. "Жылжымайтын мүлік" термині қаралып отырған мүлік орналасқан Уағдаласушы Мемлекеттің заңнамасы бойынша айқындалады. Мұндай термин кез келген жағдайда жылжымайтын мүлікке қатысты қосалқы мүлікті, ауыл және орман шаруашылықтарында пайдаланылатын мал мен жабдықты, жер меншігіне қатысты заңнаманың ережелері қолданылатын құқықтарды, жылжымайтын мүлік узуфруктын және минералдық шикізат кен орнын, көздерін және басқа да табиғи ресурстарды игеру үшін берілетін өтемақы ретіндегі өзгермелі немесе тіркелген төлемдерге құқықтарды немесе игеру құқығын қамтиды. Теңіз және әуе кемелері жылжымайтын мүлік ретінде қаралмайды.

      3. Осы баптың 1-тармағының ережелері жылжымайтын мүлікті тікелей пайдаланудан, жалға беруден немесе кез келген басқа нысанда пайдаланудан алынған табысқа қолданылады.

      4. Осы баптың 1 және 3-тармақтарының ережелері кәсіпорынның жылжымайтын мүлкінен алынатын табысқа да қолданылады.

7-бап

Кәсіпкерлік қызметтен түсетін пайда

      1. Егер бір Уағдаласушы Мемлекеттің кәсіпорны екінші Уағдаласушы Мемлекетте орналасқан тұрақты мекеме арқылы сонда кәсіпкерлік қызметті жүзеге асырмаса ғана, кәсіпорынның пайдасына тек осы Уағдаласушы Мемлекетте ғана салық салынады. Егер кәсіпорын жоғарыда айтылғандай кәсіпкерлік қызметті жүзеге асырса, онда 2-тармақтың ережелеріне сәйкес тұрақты мекемеге жататын пайдаға мұндай екінші Уағдаласушы Мемлекетте, осындай тұрақты мекемеге қатысты бөлігіне ғана салық салынуы мүмкін.

      2. Осы баптың 3-тармағының ережелерін ескере отырып, егер бір Уағдаласушы Мемлекеттің резиденті екінші Уағдаласушы Мемлекетте орналасқан тұрақты мекеме арқылы сонда кәсіпкерлік қызметті жүзеге асырса, онда әрбір Уағдаласушы Мемлекетте, егер ол оқшау кәсіпорын болып, осындай немесе ұқсас жағдайларда дәл осындай немесе ұқсас қызметпен айналысса және өзі тұрақты мекемесі болып табылатын кәсіпорыннан толық тәуелсіз әрекет жасаса, оның алуы мүмкін пайда осындай тұрақты мекемеге жатқызылады.

      3. Тұрақты мекеменің пайдасын айқындау кезінде олардың тұрақты мекеме орналасқан Уағдаласушы Мемлекетте немесе басқа жерде жұмсалғанына қарамастан, басқару шығыстарын және жалпы әкімшілік шығыстарды қоса алғанда, тұрақты мекеменің мақсаттары үшін жұмсалған шығыстарды шегеруге жол беріледі.

      4. Уағдаласушы Мемлекетте тұрақты мекемеге қатысты пайданы кәсіпорын пайдасының жалпы сомасын оның әртүрлі бөлімшелеріне пропорционалды бөлу негізінде айқындау әдеттегі практика болып табылатын жағдайларда, осы баптың 2-тармағында ештеңе де Уағдаласушы Мемлекетке салық салынатын пайданы практикада қолданып жүргендей, осындай бөлу арқылы айқындауға кедергі келтірмейді, алайда таңдалған бөлу әдісі осы баптың қағидаттарына сәйкес келетін нәтижелер беруге тиіс.

      5. Тұрақты мекеменің кәсіпорын үшін тауарларды немесе бұйымдарды қарапайым сатып алуы негізінде ешқандай пайда тұрақты мекемеге жатқызылмайды.

      6. Осы баптың алдыңғы тармақтарының мақсаттары үшін тұрақты мекемеге жататын пайда, егер оны өзгерту үшін жеткілікті және дәлелді себеп болмаса ғана, жыл сайын нақ сол бір әдіспен айқындалады.

      7. Егер пайда осы Конвенцияның басқа баптарында жеке қаралатын табыстардың түрлерін қамтыса, осы баптардың ережелері осы баптың ережелерін қозғамайды.

8-бап

Халықаралық тасымалдау

      1. Бір Уағдаласушы Мемлекет кәсіпорнының теңіз немесе әуе кемелерін халықаралық тасымалдауда пайдаланудан алған пайдасына сол Мемлекетте ғана салық салынады.

      2. Осы баптың мақсаттары үшін теңіз немесе әуе кемелерін халықаралық тасымалдауларда пайдаланудан алынған пайда толық уақытқа (кезең немесе рейс) немесе бербоут-чартер негізінде теңіз немесе әуе кемелерін жалға беруден алынған пайданы қамтиды.

      3. Уағдаласушы Мемлекет кәсіпорнының тауарларды немесе бұйымдарды тасымалдауға пайдаланатын контейнерлерді пайдаланудан, күтіп-ұстаудан немесе жалға беруден (трейлерлерді, баржаларды және контейнерлерді тасымалдау үшін тиісті жабдықты қоса алғанда) түсетін пайдасына, осындай контейнерлер екінші Уағдаласушы мемлекеттің шегіндегі пункттер арасында ғана тауарларды немесе бұйымдарды тасымалдау үшін пайдаланған жағдайды қоспағанда, осы Мемлекетте ғана салық салынады.

      4. 1-тармақтың ережелері көлік құралдарын пайдалану жөніндегі пулға, бірлескен кәсіпкерлік қызметке немесе халықаралық ұйымға қатысудан түсетін пайдаға да қолданылады.

9-бап

Қауымдасқан кәсіпорындар

      1. Егер:

      а) бір Уағдаласушы Мемлекеттің кәсіпорны екінші Уағдаласушы Мемлекеттің кәсіпорнын басқаруға, бақылауға немесе оның капиталына тікелей немесе жанама түрде қатысса немесе

      b) нақ сол бір тұлғалар бір Уағдаласушы Мемлекеттің кәсіпорнын және екінші Уағдаласушы Мемлекеттің кәсіпорнын басқаруға, бақылауға немесе олардың капиталдарына тікелей немесе жанама түрде қатысса және кез келген жағдайда екі кәсіпорынның арасында олардың коммерциялық немесе қаржылық өзара қарым-қатынастарында екі тәуелсіз кәсіпорынның арасында орын алуы мүмкін жағдайлардан өзгеше жағдайлар жасалса немесе белгіленсе, онда кәсіпорындардың біріне есептелуі мүмкін, бірақ осындай жағдайлардың болуына байланысты оған есептелмеген кез келген пайда мұндай кәсіпорынның пайдасына қосылуы мүмкін және тиісінше оған салық салынуы мүмкін.

      2. Егер бір Уағдаласушы Мемлекет екінші Уағдаласушы Мемлекет кәсіпорнының осы екінші Уағдаласушы Мемлекетте салық салынатын пайдасын осы Мемлекет кәсіпорнының пайдасына қосса және тиісінше оған салық салса және осылайша қосылған пайда бірінші аталған Мемлекеттің кәсіпорнына есептелетін пайда болса, егер екі кәсіпорынның арасындағы шарттар тәуелсіз тұлғалардың арасындағыдай болса, онда осы екінші Мемлекет осындай пайдадан есептелген салық сомасына тиісті түзету жасайды. Мұндай түзетуді айқындау кезінде осы Конвенцияның басқа да ережелері ескерілуге тиіс және Уағдаласушы Мемлекеттердің құзыретті органдары қажет болған кезде бір-біріне консультация беруге тиіс.

10-бап

Дивидендтер

      1. Бір Уағдаласушы Мемлекеттің резиденті болып табылатын компания екінші Уағдаласушы Мемлекеттің резидентіне төлейтін дивидендтерге осы екінші Уағдаласушы Мемлекетте салық салынуы мүмкін.

      2. Алайда резиденті дивидендтер төлейтін компания болып табылатын Уағдаласушы Мемлекетте және осы Уағдаласушы Мемлекеттің заңнамасына сәйкес мұндай дивидендтерге салық салынуы мүмкін, бірақ егер дивидендтердің нақты иесі екінші Уағдаласушы Мемлекеттің резиденті болып табылса, онда осылайша алынатын салық:

      а) егер нақты иесі дивидендтерді төлейтін компания капиталының кемінде 10 пайызына тікелей иелік ететін (әріптестіктен өзге) компания болса, дивидендтердің жалпы сомасының 5 пайызынан;

      b) қалған барлық жағдайларда дивидендтердің жалпы сомасының
15 пайызынан аспауға тиіс.

      Осы тармақтың ережелері компанияның дивидендтер төленетін пайдасына салық салуды қозғамайды.

      3. "Дивидендтер" термині осы бапта пайдаланылған кезде акциялардан немесе борыштық талаптар болып табылмайтын басқа да құқықтардан, пайдаға қатысудан алынатын табысты, сондай-ақ пайданы бөлуші компания резиденті болып табылатын Мемлекеттің заңнамасына сәйкес акциялардан алынатын табыс сияқты дәл сондай салықтық реттеуге жататын басқа да корпоративтік құқықтардан алынатын табысты білдіреді.

      4. Егер бір Уағдаласушы Мемлекеттің резиденті болып табылатын дивидендтердің нақты иесі дивидендтерді төлейтін компания резиденті болып табылатын екінші Уағдаласушы Мемлекетте орналасқан тұрақты мекеме арқылы сонда кәсіпкерлік қызметті жүзеге асырса және өзіне қатысты дивидендтер төленетін қатысу шын мәнінде осындай тұрақты мекемемен байланысты болса, осы баптың 1 және 2-тармақтарының ережелері қолданылмайды. Мұндай жағдайда осы Конвенцияның 7-бабының ережелері қолданылады.

      5. Егер Уағдаласушы Мемлекеттің резиденті болып табылатын компания екінші Уағдаласушы Мемлекеттен пайда немесе табыс алатын болса, онда осы екінші Мемлекет мұндай дивидендтер осы екінші Мемлекеттің резидентіне төленетін немесе өзіне қатысты дивидендтер төленетін қатысу осы екінші Мемлекетте орналасқан тұрақты мекемемен шын мәнінде байланысты болатын жағдайлардан басқа, осындай компания төлейтін дивидендтерден кез келген салықты алмауы мүмкін және егер төленетін дивидендтер немесе бөлінбеген пайда толығымен немесе ішінара осы екінші Мемлекетте пайда болатын пайдадан немесе табыстан құралса да, компанияның бөлінбеген пайдасынан бөлінбеген пайда салығы алынбауы мүмкін.

      6. Осы Конвенцияда ештеңе де Уағдаласушы Мемлекетке осы Уағдаласушы Мемлекеттің резиденті болып табылатын компанияның пайдасына есептелуі мүмкін салыққа қосымша, осылайша есептелген кез келген қосымша салық осындай пайда сомасының 5 пайызынан аспайтын жағдайда, осы Уағдаласушы Мемлекеттегі тұрақты мекемеге жататын компанияның пайдасына арнайы салық салуға кедергі келтіретін ретінде түсіндірілмейді. Осы тармақтың мақсаттары үшін пайда осы тармақта аталған, тұрақты мекеме орналасқан сол Уағдаласушы Мемлекетте алынатын қосымша салықтан өзге барлық салықтарды одан шегеріп тастағаннан кейін айқындалады.

11-бап

Пайыздар

      1. Уағдаласушы Мемлекетте пайда болатын және екінші Уағдаласушы Мемлекеттің резиденті болып табылатын нақты иесіне төленетін пайыздарға осы екінші Уағдаласушы Мемлекетте салық салынуы мүмкін.

      2. Алайда мұндай пайыздарға олар пайда болатын Уағдаласушы Мемлекетте және осы Уағдаласушы Мемлекеттің заңнамасына сәйкес салық салынуы мүмкін, бірақ, егер пайыздардың нақты иесі екінші Уағдаласушы Мемлекеттің резиденті болып табылса, онда осылайша алынатын салық пайыздардың жалпы сомасының 10 пайызынан аспауға тиіс.

      3. Осы баптың 2-тармағының ережелеріне қарамастан, егер пайыздардың нақты иесі екінші Уағдаласушы Мемлекеттің Үкіметі немесе саяси бөлімшесі, орталық немесе жергілікті билік органы, Орталық банкі немесе екінші Уағдаласушы Мемлекеттің Үкіметіне толықтай тиесілі кез келген басқа қаржы институты болып табылса, Уағдаласушы Мемлекетте туындаған пайыздар осы Уағдаласушы Мемлекетте салықтардан босатылады.

      4. "Пайыздар" термині осы бапта пайдаланылған кезде кепілмен қамтамасыз етілген немесе қамтамасыз етілмеген және борышкердің пайдасына қатысу құқығын беретін немесе бермейтін кез келген түрдегі борыштық талаптардан алынатын табысты және, атап айтқанда, мемлекеттік бағалы қағаздардан алынатын табысты және осындай бағалы қағаздар, облигациялар немесе борыштық міндеттемелер бойынша сыйлықақылар мен ұтыстарды қоса алғанда, облигациялардан немесе борыштық міндеттемелерден алынатын табысты білдіреді.

      5. Егер бір Уағдаласушы Мемлекеттің резиденті болып табылатын пайыздардың нақты иесі пайыздар пайда болатын екінші Уағдаласушы Мемлекетте орналасқан тұрақты мекеме арқылы кәсіпкерлік қызметті жүзеге асырса және өзіне қатысты пайыздар төленетін борыштық талап шын мәнінде осындай тұрақты мекемемен байланысты болса, осы баптың 1 және
2-тармақтарының ережелері қолданылмайды. Мұндай жағдайда осы Конвенцияның 7-бабының ережелері қолданылады.

      6. Егер төлеуші осы Уағдаласушы Мемлекеттің резиденті болып табылса, пайыздар Уағдаласушы Мемлекетте пайда болады деп есептеледі. Алайда, егер пайыздарды төлеуші тұлға Уағдаласушы Мемлекеттің резиденті болып табылатынына-табылмайтынына қарамастан, Уағдаласушы Мемлекетте оған байланысты пайыздарды төлеу бойынша міндеттеме пайда болған тұрақты мекемесі болса және тұрақты мекеме осындай пайыздар бойынша шығыстарды көтеретін болса, онда мұндай пайыздар осындай тұрақты мекеме орналасқан Уағдаласушы Мемлекетте пайда болады деп есептеледі.

      7. Егер төлеуші мен нақты иесі арасындағы немесе сол екеуі мен қандай да бір басқа бір тұлғаның арасындағы арнайы қатынастардың себебінен оның негізінде төленетін борыштық талапқа қатысты пайыздардың сомасы төлеуші мен олардың нақты иесі арасында осындай қатынастар болмаған кезде келісіле алатындай сомадан асатын болса, онда осы баптың ережелері тек соңғы аталған сомаға ғана қолданылады. Мұндай жағдайда төлемдердің асып кеткен бөлігіне осы Конвенцияның басқа ережелері ескеріле отырып, әрбір Уағдаласушы Мемлекеттің заңнамасына сәйкес салық салынуға жатады.

12-бап

Роялти

      1. Бір Уағдаласушы Мемлекетте пайда болатын және екінші Уағдаласушы Мемлекеттің резиденті болып табылатын нақты иесіне төленетін роялтиге осы екінші Уағдаласушы Мемлекетте ғана салық салынуы мүмкін.

      2. Алайда мұндай роялтиге, сондай-ақ олар пайда болатын Уағдаласушы Мемлекетте және осы Уағдаласушы Мемлекеттің заңнамасына сәйкес салық салынуы мүмкін, бірақ, егер роялтидің нақты иесі екінші Уағдаласушы Мемлекеттің резиденті болып табылса, онда осылайша алынатын салық роялтидің жалпы сомасының 10 пайызынан аспауға тиіс.

      3. "Роялти" термині осы бапта пайдаланылған кезде кинематографиялық фильмдерді, радио немесе телевизиялық хабар таратудың жазбаларын қоса алғанда, әдебиет, өнер немесе ғылыми жұмыстар туындыларына, бағдарламалық қамтамасыз етуге, кез келген патентке, сауда таңбасына, дизайнға немесе модельге, жоспарға, құпия формулаға немесе процеске кез келген авторлық құқықты пайдаланғаны немесе пайдалану құқығы үшін немесе өнеркәсіптік, коммерциялық немесе ғылыми тәжірибеге қатысты ақпарат (ноу-хау) үшін сыйақы ретінде алынатын кез келген түріндегі төлемдерді және өнеркәсіптік, коммерциялық немесе ғылыми жабдықты пайдаланғаны немесе пайдалану құқығы үшін төлемдерді білдіреді. Алайда "роялти" термині теңіз немесе әуе кемелерін пайдалануға немесе пайдалану құқығы үшін табысты немесе төлемдерді қамтымайды.

      4. Егер бір Уағдаласушы Мемлекеттің резиденті болып табылатын роялтидің нақты иесі роялти пайда болатын екінші Уағдаласушы Мемлекетте кәсіпкерлік қызметті сонда орналасқан тұрақты мекеме арқылы жүзеге асырса және өзіне қатысты роялти төленетін құқық немесе мүлік шын мәнінде осындай тұрақты мекемемен байланысты болса, осы баптың 1 және 2-тармақтарының ережелері қолданылмайды. Мұндай жағдайда осы Конвенцияның 7-бабының ережелері қолданылады.

      5. Егер төлеуші осы Уағдаласушы Мемлекеттің резиденті болып табылса, роялти Уағдаласушы Мемлекетте пайда болды деп есептеледі. Алайда, егер роялтиді төлеуші тұлға Уағдаласушы Мемлекеттің резиденті болып табылатынына-табылмайтынына қарамастан, Уағдаласушы Мемлекетте оған байланысты роялти төлеу бойынша міндеттемесі пайда болатын тұрақты мекемесі болса және мұндай роялти бойынша шығыстарды тұрақты мекеме көтеретін болса, онда мұндай роялти тұрақты мекеме орналасқан Уағдаласушы Мемлекетте пайда болады деп есептеледі.

      6. Егер төлеуші мен нақты иесі арасындағы немесе сол екеуі мен қандай да бір басқа бір тұлғаның арасындағы арнайы қатынастардың себебінен соның негізінде төленетін пайдалануға, құқыққа немесе ақпаратқа жататын роялти сомасы төлеуші мен олардың нақты иесі арасында осындай қатынастар болмаған кезде келісіле алатындай сомадан асатын болса, онда осы баптың ережелері тек соңғы аталған сомаға ғана қолданылады. Мұндай жағдайда төлемдердің асып кеткен бөлігіне осы Конвенцияның басқа ережелері ескеріле отырып, әрбір Уағдаласушы Мемлекеттің заңнамасына сәйкес салық салынуға жатады.


13-бап

Мүлік құнының өсімінен алынатын табыстар

      1. Бір Уағдаласушы Мемлекеттің резиденті 6-бапта айқындалған және екінші Уағдаласушы Мемлекетте орналасқан жылжымайтын мүлікті иеліктен шығарудан алған табыстарына осы екінші Мемлекетте салық салынуы мүмкін.

      2. Бір Уағдаласушы Мемлекеттің кәсіпорнының екінші Уағдаласушы Мемлекеттегі тұрақты мекемесінің кәсіпкерлік мүлкінің бір бөлігін құрайтын жылжымалы мүлікті иеліктен шығарудан алынатын табыстарға, мұндай тұрақты мекемені (жеке немесе кәсіпорынмен жиынтықта) иеліктен шығарудан алынатын табыстарды қоса алғанда, осы екінші Мемлекетте салық салынуы мүмкін.

      3. Халықаралық тасымалдауда пайдаланылатын теңіз немесе әуе кемелерін немесе мұндай теңіз немесе әуе кемелерін пайдалануға байланысты жылжымалы мүлікті иеліктен шығарудан алынған табыстарға сол кәсіпорынның Уағдаласушы Мемлекетінде ғана салық салынады.

      4. Уағдаласушы Мемлекеттің резиденті өз құнының 50 пайызынан астамын тікелей немесе жанама түрде екінші Уағдаласушы Мемлекетте орналасқан жылжымайтын мүліктен алатын компания капиталындағы акцияларды немесе салыстырмалы пайыздарды иеліктен шығарудан алатын табыстарға осы екінші Уағдаласушы Мемлекетте салық салынуы мүмкін.

      5. 4-тармақ танымал қор биржасында бағаланатын акцияларды иеліктен шығарудан алынған құн өсімінен алынатын табыстарына қолданылмайды.

      6. Осы баптың 1, 2, 3 және 4-тармақтарында көзделгендегіден өзге кез келген мүлікті иеліктен шығарудан алынатын табыстарға мүлікті иеліктен шығаратын тұлға резиденті болып табылатын Уағдаласушы Мемлекетте ғана салық салынады.


14-бап

Жалдамалы жұмыстан алынатын табыстар

      1. 15, 17 және 18-баптардың ережелерін ескере отырып, бір Уағдаласушы Мемлекеттің резиденті жалданып істеген жұмысына байланысты алған қызметақыға, жалақыға және басқа да ұқсас сыйақыға, егер жалданып жұмыс істеу екінші Уағдаласушы Мемлекетте орындалмаса, осы Мемлекетте ғана салық салынады. Егер жалданып істейтін жұмыс осылайша орындалса, осыған байланысты алынған осындай сыйақыға осы екінші Мемлекетте салық салынуы мүмкін.

      2. 1-тармақтың ережелеріне қарамастан, бір Уағдаласушы Мемлекеттің резиденті екінші Уағдаласушы Мемлекетте орындалатын жалданып жұмыс істеуіне байланысты алған сыйақыға, егер:

      а) алушы тиісті салық жылы басталатын немесе аяқталатын кез келген он екі айлық кезеңде жалпы жиынтығы 183 күннен аспайтын кезең немесе кезеңдер ішінде екінші Мемлекетте болса; және

      b) сыйақыны екінші Мемлекеттің резиденті болып табылмайтын жұмыс беруші төлесе немесе жұмыс берушінің атынан төленсе; және

      c) сыйақы төлеу жөніндегі шығыстарды жұмыс берушінің екінші Мемлекеттегі тұрақты мекемесі көтермесе, бірінші аталған Мемлекетте ғана салық салынады.

      3. Осы баптың алдыңғы ережелеріне қарамастан, Уағдаласушы Мемлекеттің кәсіпорны халықаралық тасымалдауларда пайдаланатын теңіз немесе әуе кемесінің бортында орындалатын жалданып істеген жұмысына байланысты алған сыйақыға осы Мемлекетте ғана салық салынады.

15-бап

Директорлардың гонорарлары

      Екінші Уағдаласушы Мемлекеттің резиденті болып табылатын компанияның директорлар кеңесінің немесе оған ұқсас компания органының мүшесі ретінде бір Уағдаласушы Мемлекеттің резиденті алған директорлардың гонорарларына және басқа да осыған ұқсас төлемдерге осы екінші Уағдаласушы Мемлекетте салық салынуы мүмкін.

16-бап

Әртістер мен спортшылар

      1. Осы Конвенцияның 14-бабының ережелеріне қарамастан, бір Уағдаласушы Мемлекеттің резиденті театр, кино, радио немесе телевизия әртісі немесе музыкант сияқты өнер қызметкері ретінде немесе спортшы ретінде екінші Уағдаласушы Мемлекетте жүзеге асыратын осы резиденттің жеке қызметінен алған табысына осы екінші Уағдаласушы Мемлекетте салық салынуы мүмкін. Егер осы тұрғыда әрекет ететін өнер қызметкері немесе спортшы шұғылданатын жеке қызметінен алатын табыс өнер қызметкерінің немесе спортшының өзіне емес басқа тұлғаға есептелсе, мұндай табысқа 14-баптың ережелеріне қарамастан, өнер қызметкерінің немесе спортшының қызметі жүзеге асырылатын Уағдаласушы Мемлекетте салық салынуы мүмкін.

      2. Егер өнер қызметкерінің немесе спортшының Уағдаласушы Мемлекетке сапары толығымен немесе елеулі дәрежеде Уағдаласушы Мемлекеттердің біреуінің немесе екеуінің де қоғамдық қорларынан немесе саяси бөлімшелерінен, орталық немесе жергілікті билік органдарынан қаржыландырылса, осы баптың 1 және 2-тармақтарының ережелері оның осы Мемлекетте жүзеге асыратын қызметінен алынған табысына қолданылмайды. Мұндай жағдайда өнер қызметкері немесе спортшы резиденті болып табылатын Уағдаласушы Мемлекетте ғана табысқа салық салынады.

17-бап

Зейнетақылар

      18-баптың 2-тармағының ережелеріне сәйкес Уағдаласушы Мемлекеттің резидентіне бұрынғы жұмысына қатысты төленетін зейнетақылар мен басқа да осыған ұқсас сыйақыға осы Мемлекетте ғана салық салынады.

18-бап

Мемлекеттік қызмет

      1. а) Уағдаласушы Мемлекет немесе оның саяси бөлімшесі, орталық немесе жергілікті билік органы жеке тұлғаға осы Уағдаласушы Мемлекет немесе оның саяси бөлімшесі, орталық немесе жергілікті билік органы үшін жүзеге асыратын қызметі үшін төлейтін қызметақыға, жалақыға және басқа да осыған ұқсас сыйақыға осы Уағдаласушы Мемлекетте ғана салық салынады.

      b) Алайда, мұндай қызметақыға, жалақыға және басқа да осыған ұқсас сыйақыға, егер қызмет екінші Уағдаласушы Мемлекетте жүзеге асырылса және екінші Уағдаласушы Мемлекеттің резиденті болып табылатын жеке тұлға:

      (і) осындай екінші Уағдаласушы Мемлекеттің ұлттық тұлғасы болып табылса; немесе

      (ii) осындай қызметті жүзеге асыру мақсатында ғана екінші Уағдаласушы Мемлекеттің резиденті болмаса, екінші Уағдаласушы Мемлекетте ғана салық салынады.

      2. а) Осы баптың 1-тармағының ережелеріне қарамастан, Уағдаласушы Мемлекет немесе осындай Уағдаласушы Мемлекет құрған қорлардан немесе оның саяси бөлімшесі, орталық немесе жергілікті билік органы жеке тұлғаға осы Уағдаласушы Мемлекет немесе оның бөлімшесі, орталық немесе жергілікті билік органы үшін жүзеге асырған қызметі үшін төлейтін зейнетақыға және басқа да осыған ұқсас сыйақыға осы Уағдаласушы Мемлекетте ғана салық салынады.

      b) Алайда, мұндай зейнетақыға және басқа да осыған ұқсас сыйақыға, егер жеке тұлға екінші Уағдаласушы Мемлекеттің резиденті және ұлттық тұлғасы болып табылса, екінші Уағдаласушы Мемлекетте ғана салық салынады.

      3. Осы Конвенцияның 14, 15, 16 және 17-баптарының ережелерi Уағдаласушы Мемлекет немесе оның саяси бөлімшесі, орталық немесе жергiлiктi билiк органы жүзеге асыратын кәсіпкерлік қызметпен байланысты қызметке қатысты қызметақыларға, жалақыға, зейнетақыларға және басқа да осыған ұқсас сыйақыға қолданылады.

19-бап

Студенттер немесе тағылымдамадан өтушілер

      1. Бір Уағдаласушы Мемлекетке тікелей келгенге дейін екінші Уағдаласушы Мемлекеттің резиденті болып табылатын немесе болып табылған және бірінші аталған Уағдаласушы Мемлекетте тек қана білім алу немесе тағылымдамадан өту мақсатында болатын студенттің немесе тағылымдамадан өтушінің өзін-өзі қамтамасыз ету, білім алу немесе тағылымдамадан өту мақсатында алатын төлемдеріне, мұндай төлемдер осы Уағдаласушы Мемлекеттен тыс жердегі көздерден жүргізілетіндіктен, осы Уағдаласушы Мемлекетте салық салынбайды.

      2. Гранттарға, стипендиялар мен басқа да осыған ұқсас сыйақыға және осы баптың 1-тармағында көрсетілмеген жалданып істейтін жұмыстан түсетін сыйақыға қатысты осы баптың 1-тармағында аталған студенттің немесе тағылымдамадан өтушінің осындай оқуы немесе тағылымдамадан өтуі уақытында өзі болатын Уағдаласушы Мемлекеттің резиденттеріне берілетін салықтарға қатысты дәл сондай жеңілдіктерге, жеңілдетулерге немесе шегерімдерге құқығы бар.

20-бап

Оқытушылар, профессорлар мен зерттеушілер

      Бір Уағдаласушы Мемлекетке тікелей келер алдында екінші Уағдаласушы Мемлекеттің резиденті болып табылатын немесе болып табылған және бірінші аталған Уағдаласушы Мемлекетте негізгі мақсаты бірінші аталған Уағдаласушы Мемлекеттің Үкіметі аккредиттеген Уағдаласушы Мемлекеттің білім беру ұйымында немесе ғылыми-зерттеу институтында оқыту, дәріс оқу немесе ғылыми зерттеу жүргізу мақсатында болатын жеке тұлға осындай оқыту, дәріс оқу немесе ғылыми зерттеу жүргізу үшін алатын сыйақысына қатысты бірінші аталған Уағдаласушы Мемлекетке оның алғаш келген күнінен бастап екі жыл бойы бірінші аталған Уағдаласушы Мемлекетте салық салудан босатылады.

21-бап

Құрлықтан тыс қызмет

      1. Осы баптың ережелері осы Конвенцияның кез келген басқа ережелеріне қарамастан қолданылады.

      2. Екінші Уағдаласушы Мемлекетте құрлықтан тыс қызметті жүзеге асыратын Уағдаласушы Мемлекеттің кәсіпорны 4 және 5-тармақты ескере отырып, сол екінші Мемлекетте орналасқан тұрақты мекеме арқылы кәсіпкерлік қызметті жүзеге асырушы болып есептеледі.

      3. Осы бапта "құрлықтан тыс қызмет" термині пайдаланылған кезде осы Мемлекетте орналасқан теңіз түбін, қойнауын және табиғи ресурстарды барлауға немесе пайдалануға байланысты Уағдаласушы Мемлекетте құрлықтан тыс жүзеге асырылатын қызметті білдіреді және осы Мемлекетте теңіздің астындағы немесе үстіндегі құбырларда қондырғылар орнатуды және пайдалануды қамтиды.

      4. Егер екінші Уағдаласушы Мемлекетте құрлықтан тыс қызмет тиісті қаржы жылында басталатын немесе аяқталатын кез келген он екі айлық кезеңде жиынтығы 30 күннен аспайтын кезеңнің немесе кезеңдердің ішінде жүзеге асырылған жағдайда ереженің 2-тармағы қолданылмайды. Осы тармақты қолдану мақсаттары үшін:

      (a) егер Уағдаласушы Мемлекеттің екінші Уағдаласушы Мемлекетте құрлықтан тыс қызметті жүзеге асыратын кәсіпорны сол басқа Уағдаласушы Мемлекетте едәуір дәрежеде осыған ұқсас құрлықтан тыс қызметті жүзеге асыратын басқа кәсіпорынымен байланысты болса, онда бірінші кәсіпорын өз қызметімен бір уақытта жүзеге асырылатын қызметті қоспағанда, соңғы кәсіпорынның бүкіл осындай қызметін жүзеге асырушы деп есептелетін болады;

      (b) егер қатысушылардың бірі екінші қатысушының капиталын басқаруға, бақылауға немесе иелік етуге тікелей немесе жанама түрде қатысатын болса, немесе егер дәл сол тұлғалар екі кәсіпорынның капиталын басқаруға, бақылауға немесе иелік етуге тікелей немесе жанама түрде қатысатын болса, кәсіпорын басқа кәсіпорынмен байланысты деп қаралады.

      5. 2-тармақтың ережесі персоналды қызметті құрлықтан тыс жүзеге асыратын орынға теңіз немесе әуе кемесімен жеткізуге немесе тасымалдауға немесе қызмет сүйреткіштерді немесе якорлық көлік-сүйреткіш кемелерді (AHTS) пайдалануға қолданылмайды.

      6. a) Осы тармақтың b) және c) тармақшаларының ережелерін ескере отырып, Уағдаласушы Мемлекеттің резиденті екінші Уағдаласушы Мемлекеттегі құрлықтан тыс қызметке байланысты жалданып істейтін жұмысқа қатысты алатын қызметақыға, жалақыға және басқа да ұқсас сыйақыларға осындай міндеттер осы екінші Мемлекетте құрлықтан тыс орындалған бөлігінде осы екінші Мемлекетте салық салынуы мүмкін.

      b) Алайда осындай сыйақыларға, егер:

      (i) алушы екінші Мемлекетте осындай жалданып істейтін жұмысқа байланысты тиісті қаржы жылында басталған немесе аяқталған кез келген он екі айлық кезеңде жиынтығы 30 күннен аспайтын кезеңде немесе кезеңдерде қатысса, және

      (ii) сыйақы жұмыс берушінің немесе екінші Мемлекеттің резиденті болып табылмайтын жұмыс берушінің атынан төленсе, және

      (iii) сыйақыны төлеуге байланысты шығыстарды жұмыс берушінің екінші Мемлекеттегі тұрақты мекемесі көтермесе, бірінші аталған Мемлекетте ғана салық салынады.

      c) Уағдаласушы Мемлекетте персоналды құрлықтан тыс қызметті жүзеге асыратын орынға жеткізуге немесе тасымалдауға қатысатын кәсіпорны пайдаланатын теңіз және әуе кемесінің бортында орындайтын жалданып істейтін жұмысқа қатысты немесе осындай қызметке байланысты Уағдаласушы Мемлекеттің кәсіпорны пайдаланатын сүйреткіштердің немесе якорлық көлік-сүйреткіш кемелердің (AHTS) бортында орындалатын кез келген жалданып істеген жұмысына қатысты қызметақыға, жалақыға және басқа да ұқсас сыйақыға осы Мемлекетте ғана салық салынады.

      7. Уағдаласушы Мемлекеттің кәсіпорнының:

      a) барлау немесе игеру құқықтарына;

      b) екінші Уағдаласушы Мемлекетте орналасқан және 2-тармақтың ережелерін ескере отырып, екінші Мемлекетте жүзеге асырылатын 3-тармақта айқындалғандай құрлықтан тыс қызметке байланысты пайдаланылатын жылжымалы мүлікке; немесе

      c) осындай құқықтардан немесе осындай мүліктен немесе осындай құқықтар мен бүкіл осындай мүлікті қоса алғанда, өз құнын немесе құнының көп бөлігінен тікелей немесе жанама түрде алынған акцияларды немесе салыстырмалы пайыздарды иеліктен шығарудан алған табыстарына;

      осы екінші Мемлекетте салық салынуы мүмкін.

      Бұл тармақта "барлауға немесе игеруге құқықтар" екінші Уағдаласушы Мемлекетте теңіз түбін, қойнауын және олардың табиғи ресурстарын барлау немесе игеру кезінде алынатын активтерге құқықтарды, оның ішінде осындай активтерден түсетін пайыздарға немесе пайдаға құқықтарды білдіреді.

22-бап

Басқа да табыстар

      1. Уағдаласушы Мемлекет резидентінің осы Конвенцияның алдыңғы баптарында көзделмеген табыс түрлерінің пайда болу көзіне қарамастан, оларға осы Уағдаласушы Мемлекетте ғана салық салынады.

      2. Осы Конвенцияның 6-бабының 2-тармағында айқындалғандай жылжымайтын мүліктен алынатын табыстан басқа табысқа, егер мұндай табысты алушы бір Уағдаласушы Мемлекеттің резиденті бола тұра, екінші Уағдаласушы Мемлекетте орналасқан тұрақты мекеме арқылы кәсіпкерлік қызметті жүзеге асырса және оларға байланысты табыс төлеуге қатысты құқық немесе мүлік іс жүзінде осындай тұрақты мекемеге байланысты болса, осы баптың 1-тармағының ережелері қолданылмайды. Мұндай жағдайда осы Конвенцияның 7-бабының ережелері қолданылады.

23-бап

Қосарланған салық салуды жою

      1. Кипр жағдайында қосарланған салық салу мынадай түрде жойылады:      

      Қазақстаннан алынған кез келген табыс түріне қатысты төленуге тиісті кипр салықтарына байланысты шетел салығын есепке алуға қатысты Кипрдің салық заңнамасының ережелерін ескере отырып, Қазақстан заңнамасына және осы Конвенцияға сәйкес төленетін салықтарды есепке алуға жол беріледі. Алайда есепке алу табыстың осындай түріне сәйкес келетін есепке алу жүргізілгенге дейінгіден бұрын есептелген кипр салығының осы бөлігінен аспауы тиіс.

      2. Қазақстан жағдайында қосарланған салық салу мынадай түрде жойылады:

      Қазақстан резидентінің осы Конвенцияның ережелеріне сәйкес Кипрде салық салынуы мүмкін табысын алғанда, Қазақстан осы резиденттің табыс салығынан Кипрде төленген салыққа тең сомаға шегерім жасауға мүмкіндік береді.

      Алайда кез келген жағдайда мұндай шегерім Қазақстанда салық салынуы мүмкін жағдайға байланысты табысқа қатысты шегерім ұсынылғанға дейінгі есептелген салық бөлігінен аспауы тиіс.

24-бап

Кемсітпеу

      1. Бір Уағдаласушы Мемлекеттің ұлттық тұлғалары екінші Уағдаласушы Мемлекетте, дәл сондай жағдайларда, атап айтқанда, резиденттікке қатысты осы екінші Мемлекеттің ұлттық тұлғалары ұшырайтын немесе ұшырауы мүмкін салық салудан немесе онымен байланысты міндеттемелерден өзгеше немесе едәуір ауыртпалықты болып табылатын кез келген салық салуға немесе онымен байланысты міндеттемеге ұшырамайды.

      2. Уағдаласушы Мемлекеттің резиденттері болып табылатын азаматтығы жоқ адамдар Уағдаласушы Мемлекеттердің ешқайсысында да кез келген салық салуға немесе онымен байланысты кез келген міндеттемеге дәл осындай жағдайларда, атап айтқанда, резиденттікке қатысты тиісті Мемлекеттің ұлттық тұлғалары ұшырайтын немесе ұшырауы мүмкін салық салудан немесе онымен байланысты міндеттемелерден өзгеше немесе едәуір ауыртпалықты болып табылатын кез келген салық салуға немесе онымен байланысты кез келген міндеттемеге ұшырамайды.

      3. Бір Уағдаласушы Мемлекеттің кәсіпорны екінші Уағдаласушы Мемлекетте ие болып отырған тұрақты мекемеге салық салу осы екінші Мемлекеттің осыған ұқсас қызметті жүзеге асыратын кәсіпорындарына салық салуға осы екінші Мемлекеттегіге қарағанда қолайсыз болмауы тиіс. Осы ереже Уағдаласушы Мемлекетті екінші Уағдаласушы Мемлекеттің резиденттеріне салық салу мақсаттары үшін олардың азаматтық мәртебесі немесе отбасылық жағдайы негізінде ол өзінің резиденттеріне беретін кез келген жеке салықтық жеңілдіктер, жеңілдетулер мен шегерімдер беруге міндеттейтіндей болып түсіндірілмеуі тиіс.

      4. 9-баптың 1-тармағының, 11-баптың 4-тармағының немесе 12-баптың 4-тармағының ережелері қолданылатын жағдайларды қоспағанда, бір Уағдаласушы Мемлекеттің кәсіпорны екінші Уағдаласушы Мемлекеттің резидентіне жүргізетін пайыздар, роялти және басқа да төлемдер осындай резиденттің салық салынатын пайдасын анықтау мақсаттары үшін ол алғашқы аталған Мемлекеттің резидентіне төленетіндей дәл сондай жағдайларда шегерімге жатқызылуға тиіс.

      5. Капиталы екінші Уағдаласушы Мемлекеттің бір немесе бірнеше резидентіне толық немесе ішінара тиесілі немесе олардың тікелей немесе жанама түрде бақылауында болатын бір Уағдаласушы Мемлекеттің кәсіпорындары алғашқы аталған Мемлекеттің басқа ұқсас кәсіпорындары ұшырайтын немесе ұшырауы мүмкін салық салуға және онымен байланысты міндеттемелерге қарағанда өзгеше немесе едәуір ауыртпалықты болып табылатын кез келген салық салуға немесе онымен байланысты кез келген міндеттемеге алғашқы аталған Мемлекетте ұшырамайды.

      6. Осы баптың ережелері 2-баптың ережелеріне қарамастан, кез келген нысандағы және түрдегі салықтарға қолданылады.

25-бап

Өзара келісу рәсімі

      1. Егер тұлға Уағдаласушы Мемлекеттердің бірінің немесе екеуінің де әрекеттері мұндай тұлғаның осы Конвенцияның ережелеріне сәйкес келмейтін салық салуына алып келіп отыр немесе алып келеді деп есептесе, мұндай тұлға осы Уағдаласушы Мемлекеттердің ұлттық заңнамасында көзделген қорғау құралдарына қарамастан, өзінің ісін өзі резиденті болып табылатын Уағдаласушы Мемлекеттің құзыретті органының қарауына немесе егер оның ісі осы Конвенцияның 24-бабының 1-тармағының қолданылу аясына түссе, онда өзі ұлттық тұлғасы болып табылатын Уағдаласушы Мемлекеттің құзыретті органының қарауына бере алады. Өтініш осы Конвенцияның ережелеріне сәйкес келмейтін салық салуға алып келетін әрекеттер туралы алғашқы хабарлама берілген кезден бастап үш жыл ішінде берілуге тиіс.

      2. Құзыретті орган, егер ол өтінішті негізді деп есептесе және егер өзі қанағаттанарлық шешімге келе алмаса, осы Конвенцияға сәйкес келмейтін салық салуды болғызбау мақсатында істі екінші Уағдаласушы Мемлекеттің құзыретті органымен өзара келісу бойынша шешуге ұмтылады. Кез келген қол жеткізілген келісім Уағдаласушы Мемлекеттердің ұлттық заңнамасында көзделген уақыттағы кез келген шектеулерге қарамастан орындалатын болады.

      3. Уағдаласушы Мемлекеттердің құзыретті органдары Конвенцияны түсіндіру немесе қолдану кезінде туындайтын кез келген қиындықтарды немесе күмәнді өзара келісу бойынша шешуге ұмтылады. Олар, сондай-ақ, Конвенцияда көзделмеген жағдайларда қосарланған салық салуды жою мақсатында бір-біріне консультация бере алады.

      4. Уағдаласушы Мемлекеттердің құзыретті органдары осы баптың алдыңғы тармақтарына сәйкес келісімге қол жеткізу мақсаттарында олардың өздерінен немесе олардың өкілдерінен тұратын бірлескен комиссия арқылы бір-бірімен тікелей байланыс жасай алады.

26-бап

Ақпарат алмасу

      1. Уағдаласушы Мемлекеттердің құзыретті органдары осы Конвенцияның ережелерін орындау немесе әкімшілендіру немесе Уағдаласушы Мемлекеттердің немесе олардың саяси бөлімшелерінің немесе жергілікті билік органдарының атынан салық салу осы Конвенцияға қайшы келмейтін шамада алынатын кез келген түрдегі және сипаттағы салықтарға қатысты ұлттық заңнаманы қолдану үшін қажетті ақпаратпен алмасады. Ақпарат алмасу 1 және 2-баптармен шектелмейді.

      2. Осы баптың 1-тармағына сәйкес Уағдаласушы Мемлекет алған кез келген ақпарат осы Мемлекеттің ұлттық заңнамасына сәйкес алынған ақпарат сияқты құпия болып саналады және 1-тармақта аталған салықтарға қатысты бағалаумен немесе жинаумен, мәжбүрлеп өндіріп алумен немесе сот қудалауымен немесе апелляцияларды қараумен қатар жоғарыда көрсетілгендердің барлығын қадағалаумен де айналысатын тұлғаларға немесе органдарға (соттарды және әкімшілік органдарды қоса алғанда) ғана ашылады. Мұндай тұлғалар немесе органдар ақпаратты осындай мақсаттар үшін ғана пайдалана алады. Олар ақпаратты ашық сот отырысы барысында немесе сот шешімдерін қабылдаған кезде ашуы мүмкін. Егер Уағдаласушы Мемлекет алған ақпарат екі Мемлекеттің де заңнамасына сәйкес басқа мақсаттар үшін пайдаланылуы және осындай пайдалануға рұқсат беруші Мемлекеттің құзыретті органы пайдалануы мүмкін болса, жоғарыда айтылғандарға қарамастан, мұндай ақпарат басқа да мақсаттар үшін пайдаланылуы мүмкін.

      3. 1 және 2-тармақтардың ережелері Уағдаласушы Мемлекетке:

      а) осы немесе екінші Уағдаласушы Мемлекеттің заңнамасы мен әкімшілік практикасына қайшы келетін әкімшілік шараларды қолдану;

      b) осы немесе екінші Уағдаласушы Мемлекеттің заңнамасы бойынша немесе әдеттегі әкімшілендіру барысында алуға болмайтын ақпаратты беру;

      с) қандай да бір сауда, кәсіпкерлік, өнеркәсіптік, коммерциялық немесе кәсіптік құпияны немесе сауда процесін ашуы мүмкін ақпаратты немесе ашылуы мемлекеттік саясатқа (ordre public) қайшы келуі мүмкін ақпаратты беру міндеттемесін жүктейтіндей мағынасында түсіндірілмейді.

      4. Егер ақпаратты бір Уағдаласушы Мемлекет осы бапқа сәйкес сұраса, егер мұндай ақпарат тіпті осы екінші Мемлекетке өзінің жеке салықтық мақсаттары үшін талап етілмесе де, екінші Уағдаласушы Мемлекет сұралған ақпаратты жинау жөнінде шаралар қабылдайды. Алдыңғы сөйлемде қамтылған міндеттеме 3-тармақтың шектеу аясына түседі, бірақ мұндай шектеулер Уағдаласушы Мемлекетке осындай ақпаратқа ішкі мүдделіліктің болмауы себебінен ғана ақпарат беруден бас тартуға рұқсат беру ретінде түсіндірілмейді.

      5. 3-тармақтың ережелері ақпарат иеленуші болып банк, басқа қаржы мекемесі, номинал ұстаушы немесе агент немесе сенім білдірілген өкіл ретінде әрекет ететін тұлға болып табылатындығы себебінен ғана немесе ақпарат меншік құқығы берілген тұлғаға қатысты болу себебінен Уағдаласушы Мемлекетке ақпаратты беруден бас тартуға рұқсат беру ретінде түсіндірілмейді.

27-бап

Салықтарды жинауға көмектесу

      1. Уағдаласушы Мемлекеттер табыс талаптарын орындауда бір-біріне көмек көрсетеді. Мұндай көмек осы Конвенцияның 1 және 2-баптарының қолданылуымен шектелмейді. Уағдаласушы Мемлекеттердің құзыретті органдары өзара келісу бойынша осы бапты қолдану рәсімдерін белгілей алады.

      2. Осы бапта қолданылатын "табыс талабы" термині пайыздарды, әкімшілік айыппұлдарды және өндіріп алу не осындай сомаға қатысты қамтамасыз ету шараларын қолдану жөніндегі шығыстарды қоса алғанда, салық салу осы Конвенцияға немесе тараптары Уағдаласушы Мемлекеттер болып табылатын кез келген басқа актіге қайшы келмейтіндей шамада Уағдаласушы Мемлекеттер немесе олардың саяси бөлімшелері, орталық немесе жергілікті билік органдары атынан алынатын кез келген түрдегі және сипаттағы салықтарға қатысты тиесілі берешек сомасын білдіреді.

      3. Егер Уағдаласушы Мемлекеттің табыс талабы осы Уағдаласушы Мемлекеттің заңнамасына сәйкес мәжбүрлеп орындауға жататын болса және ол бойынша борышкер осы Уағдаласушы Мемлекеттің заңнамасына сәйкес оның орындалуының алдын алмайтын тұлға болып табылса, мұндай табыс талабы осы Уағдаласушы Мемлекеттің құзыретті органының сұрау салуы бойынша екінші Уағдаласушы Мемлекеттің құзыретті органының орындау мақсаттары үшін қабылданады. Мұндай табыс талабын, егер осы табыс талабы осы екінші Уағдаласушы Мемлекеттің табыс талабы болып табылатындай болса, оның өз салықтарын мәжбүрлеп өндіріп алуға қолданылатын өзінің заңнамасының ережелеріне сәйкес осы екінші Уағдаласушы Мемлекет орындайтын болады.

      4. Егер Уағдаласушы Мемлекеттің табыс талабы оған қатысты осы Уағдаласушы Мемлекет өзінің заңнамасына сәйкес оны орындау мақсатында қамтамасыз ету шараларын қолдана алатын талап болып табылса, мұндай табыс талабы осы Уағдаласушы Мемлекеттің құзыретті органының сұрау салуы бойынша екінші Уағдаласушы Мемлекеттің құзыретті органы қамтамасыз ету шараларын салу мақсаттары үшін қабылданады. Екінші Уағдаласушы Мемлекет, егер, тіпті, мұндай шараларды қолдану кезінде осы табыс талабы алғашқы аталған Уағдаласушы Мемлекетте мәжбүрлеп орындауға жатпайтын болса да немесе ол бойынша борышкер оның орындалуының алдын алуға құқығы бар тұлға болып табылса да, егер осы табыс талабы осы екінші Уағдаласушы Мемлекеттің табыс талабы болып табылатындай болса, мұндай табыс талабына қатысты өзінің заңнамасына сәйкес қамтамасыз ету шараларын қолданады.

      5. Осы баптың 3 және 4-тармақтарының ережелеріне қарамастан, осы баптың 3 немесе 4-тармаққа сәйкес Уағдаласушы Мемлекет қабылдаған табыс талабына осы Уағдаласушы Мемлекетте уақытша шектеулер қойылуға немесе талаптың сипатына қатысты осы Уағдаласушы Мемлекеттің заңнамасына сәйкес табыс талабына қолданылатын кез келген басымдықты айқындауға жатпайды. Қосымша ретінде, осы баптың 3 немесе 4-тармаққа сәйкес Уағдаласушы Мемлекет қабылдаған табыс талабының осы Уағдаласушы Мемлекетте екінші Уағдаласушы Мемлекеттің заңнамасына сәйкес осындай табыс талабына қолданылатын басымдығы болмайды.

      6. Уағдаласушы Мемлекеттің табыс талабының болуына, заңдылығына немесе оның сомасына қатысты соттың талап қоюы екінші Уағдаласушы Мемлекеттің сотында немесе басқа да әкімшілік органдарында қозғалмайды.

      7. Егер Уағдаласушы Мемлекет осы баптың 3 немесе 4-тармағына сәйкес сұрау салу жібергеннен кейін және екінші Уағдаласушы Мемлекет тиісті табыс талабын орындағанға және алғашқы аталған Уағдаласушы Мемлекетке тиісті соманы аударғанға дейінгі кез келген уақытта тиісті табыс талабы:

      а) осы баптың 3-тармағына сәйкес сұрау салынған жағдайда, алғашқы аталған Уағдаласушы Мемлекеттің заңнамасына сәйкес мәжбүрлеп орындауға жататын және ол бойынша борышкер осы Уағдаласушы Мемлекеттің заңнамасына сәйкес оның орындалуының алдын алу мүмкіндігі жоқ тұлға болып табылатын осы Уағдаласушы Мемлекеттің табыс талабы, немесе

      b) осы баптың 4-тармағына сәйкес сұрау салынған жағдайда, оған қатысты алғашқы аталған Уағдаласушы Мемлекет өзінің заңнамасына сәйкес оны орындау мақсатында қамтамасыз ету шараларын қолдана алатын осы Уағдаласушы Мемлекеттің табыс талабы болуы тоқтатылады, алғашқы аталған Уағдаласушы Мемлекеттің құзыретті органы екінші Уағдаласушы Мемлекеттің құзыретті органын осы факті туралы дереу хабардар етеді және екінші Уағдаласушы Мемлекеттің таңдауы бойынша алғашқы аталған Уағдаласушы Мемлекет өзінің сұрау салуын не тоқтата тұрады не кері қайтарып алады.

      8. Осы баптың ережелері Уағдаласушы Мемлекетке:

      a) осы немесе екінші Уағдаласушы Мемлекеттің заңнамасына және әкімшілік практикасына қайшы келетін әкімшілік шараларды қолдану;

      b) мемлекеттік саясатқа (ordre public) қайшы келетін шараларды қолдану;

      c) егер екінші Уағдаласушы Мемлекет өз заңнамасына немесе әкімшілік практикасына сәйкес қолжетімді қамтамасыз ету шараларын орындау немесе мән-жайға қарай оларды қолдану бойынша барлық тиісті шараларды қабылдамаған болса, көмек көрсету;

      d) осы Уағдаласушы Мемлекет үшін әкімшілік шығындар екінші Уағдаласушы Мемлекет алатын пайдаға мөлшерлес болмаған жағдайларда көмек көрсету міндеттемелерін жүктеу ретінде түсіндірілмейді.

28-бап

Дипломатиялық өкілдіктер мен консулдық мекемелердің қызметкерлері

      Осы Конвенцияда ештеңе де дипломатиялық өкілдіктер мен консулдық мекемелер қызметкерлерінің халықаралық құқықтың жалпы нормалары беретін немесе арнайы халықаралық шарттардың ережелеріне сәйкес берілетін салық артықшылықтарын қозғамайды.

29-бап

Жеңілдіктер алу құқығы

      Осы Конвенцияның басқа ережелеріне қарамастан, егер барлық тиісті фактілер мен мән-жайлар ескеріле отырып, осы пайданы алу кез келген уағдаластықтың немесе мәміленің басты мақсаттарының бірі болды, оның нәтижесінде тікелей немесе жанама пайда әкелді деп тұжырым жасау ақылға қонымды болса, егер пайда беру бұл жағдайларда осы Конвенцияның тиісті ережелерінің мақсаттары мен міндеттеріне сәйкес болғандығы анықталмаса, осы Конвенцияға сәйкес басымдықтар табыс элементіне қатысты берілмейді.

30-бап

Күшіне енуі

      1. Осы Конвенция оның күшіне енуі үшін қажетті мемлекетішілік рәсімдерді Уағдаласушы Мемлекеттің орындағаны туралы соңғы жазбаша хабарлама дипломатиялық арналар арқылы алынған күннен бастап күшіне енеді.

      2. Конвенция:

      a) Қазақстанда:

      (i) төлем көзінен ұсталатын салықтар бойынша, осы Конвенция күшіне енген жылдан кейінгі күнтізбелік жылдың бірінші қаңтарынан бастап немесе бірінші қаңтарынан кейін алынған табыстардан ұсталатын салықтарға қатысты; және

      (ii) Конвенция күшіне енетін жылдан кейінгі күнтізбелік жылдың бірінші қаңтарынан бастап немесе бірінші қаңтарынан кейін басталатын кез келген салық жылы үшін салынатын салықтарға қатысты басқа да табыс салықтары бойынша.

      b) Кипрде:

      (i) осы Конвенция күшіне енген күннен кейінгі бірінші қаңтардан бастап төленген немесе есепке алынған сомаларға қатысты төлем көзінен ұсталатын салықтар бойынша; және

      (ii) Конвенция күшіне енген күннен кейінгі бірінші қаңтардан басталатын салық жылдарына қатысты басқа да салықтар бойынша күшіне енеді.

      3. 2-тармақтың ережесіне қарамастан, 27-баптың (Салықтарды жинауға көмек) ережесі Кипр дипломатиялық арналары арқылы өзінің ұлттық заңнамасына сәйкес осындай көмек көрсету мүмкіндігі туралы растамайынша, күшіне енбейді. Кипр осындай растаманы Қазақстанға Кипрдің тиісті ұлттық заңы күшіне енген күннен бастап алты ай ішінде ұсынады және 27-бап (Салықтарды жинауға көмек) осындай растама жіберілген күннен бастап күшіне енеді.

31-бап

Қолданылуын тоқтату

      Осы Конвенция уақытша шектеулерсіз қолданылады, алайда кез келген Уағдаласушы Мемлекет күшіне енген күннен бастап бес жылдық кезең өткеннен кейін басталатын күнтізбелік жылдың 30 маусымына дейін екінші Уағдаласушы Мемлекетке дипломатиялық арналар арқылы қолданысын тоқтату туралы жазбаша хабарлама жібере алады. Бұл жағдайда Конвенция:

      a) Қазақстанда:

      (i) қолданысын тоқтату туралы хабарлама жіберілген жылдан кейінгі күнтізбелік жылдың бірінші қаңтарынан бастап немесе одан кейін алынған кірістерге қатысты төлем көзінен ұсталатын салықтар бойынша; және

      (ii) қолданысын тоқтату туралы хабарлама жіберілген жылдан кейінгі күнтізбелік жылдың бірінші қаңтарынан бастап немесе одан кейін басталатын кез келген салық жылы үшін есептелетін салықтарға қатысты басқа да кірістерге салықтар мен капиталға салықтар бойынша.

      b) Кипрде:

      (i) осындай хабарлама жіберілген күнтізбелік жыл аяқталғаннан кейін төленген немесе есепке алынған сомаларға қатысты төлем көзінен ұсталатын салықтар бойынша; және

      (ii) осындай хабарлама жіберілген күнтізбелік жыл аяқталғаннан кейін басталатын салық салынатын жылдарға қатысты басқа да салықтар бойынша қолданысын тоқтатады.


      Осыны куәландыру үшін осыған тиісті түрде уәкілеттік берілген төменде қол қоюшылар осы Конвенцияға қол қойды.

      2019 жылы ______ қаласында қазақ, орыс, ағылшын және грек тілдерінде, екі данада жасалды, барлық мәтіндердің күші бірдей. Осы Конвенцияның ережелерін түсіндіруде қандай да бір келіспеушіліктер туындаған жағдайда Уағдаласушы Мемлекеттер ағылшын тіліндегі мәтінге жүгінеді.

      Қазақстан Республикасының
Үкіметі үшін
Кипр РеспубликасыныңҮкіметі үшін
      Әлихан Смайылов
Қазақстан Республикасы
Премьер-Министрінің
бірінші орынбасары –
Қазақстан Республикасының
Қаржы министрі
Никос ХристодулидисКипр РеспубликасыныңСыртқы істер министрі

  Қазақстан Республикасы
Үкіметінің
2019 жылғы 14 мамырдағы
№ 279 қаулысымен
мақұлданған
 
  Жоба

ХАТТАМА

      Қазақстан Республикасының Үкіметі мен Кипр Республикасының Үкіметі арасындағы Табысқа салынатын салықтарға қатысты қосарланған салық салуды болдырмау және салық салудан жалтаруға жол бермеу туралы конвенцияға қол қою кезінде екі тарап та осы Хаттама Конвенцияның ажырамас бөлігі болып табылады деп келісті:

      1. "Ақпарат алмасу" деген 26-бапқа қатысты:

      1.1 Сұрау салатын Уағдаласушы Мемлекет сұрау салу бойынша ақпараттың болжамды маңыздылығын көрсету мақсатында 26-бапқа сәйкес ақпарат туралы сұрау салу жіберу кезінде:

      (a) зерделеудегі немесе тергеп-тексеріліп жатқан тұлғалардың сәйкестендіру деректерін;

      (b) сұрау салатын Уағдаласушы Мемлекет сұрау салынатын Уағдаласушы Мемлекеттен ақпарат алғысы келетін сипаты мен нысанын қоса алғанда, сұратылған ақпаратқа қатысты өтінішті;

      (c) ақпарат сұратылған салықтық мақсаттарды;

      (d) сұратылатын ақпараттың сұрау салынатын Уағдаласушы Мемлекетте бар немесе сұрау салынатын Уағдаласушы Мемлекеттің юрисдикциясы шегіндегі тұлғаның иелігінде немесе бақылауында деп пайымдауға негіздерді;

      (e) болжам бойынша сұратылатын ақпаратқа ие кез келген тұлғаның атауы мен мекенжайы қаншалықты белгілі ақпаратты;

      (f) сұрау салу сұратылатын Уағдаласушы Мемлекеттің заңнамасына және әкімшілік практикасына сәйкес екені, сондай-ақ, егер сұратылатын ақпарат сұрау салынатын Уағдаласушы Мемлекеттің юрисдикциясында болса, сұрау салынатын Уағдаласушы Мемлекеттің құзыретті органының сұрау салынатын Уағдаласушы Мемлекеттің заңнамасына сәйкес немесе кәдімгі әкімшілік практика шеңберінде ақпарат алу мүмкіндігі болатыны және бұл Конвенцияға сәйкес келетіні туралы өтінішті;

      (g) сұрау салатын Уағдаласушы Мемлекет төтенше қиындықтарға әкеп соқтыратындарды қоспағанда, ақпарат алу үшін өз аумағында барлық қол жетімді құралдарды сарыққаны туралы өтінішті ұсынады.

      1.2 Уағдаласушы Мемлекет сұрататын ақпарат сұрау салатын Мемлекет өзара негізде тиісті ережелері болмайынша және/немесе сұратылатын ақпаратты ұсыну үшін тиісті әкімшілік практиканы қолданбайынша ұсынылмайды.


      Осыны куәландыру үшін тиісті түрде уәкілеттік берілген төменде қол қоюшылар осы Хаттамаға қол қойды.

      2019 жылы ______ қаласында қазақ, орыс, ағылшын және грек тілдерінде, екі данада жасалды, барлық мәтіндердің күші бірдей. Осы Хаттаманың ережелерін түсіндіруде қандай да бір келіспеушіліктер туындаған жағдайда Уағдаласушы Мемлекеттер ағылшын тіліндегі мәтінге жүгінеді.

      Қазақстан Республикасының
Үкіметі үшін
Кипр РеспубликасыныңҮкіметі үшін
      Әлихан Смайылов
Қазақстан Республикасы
Премьер-Министрінің
бірінші орынбасары –
Қазақстан Республикасының
Қаржы министрі
Никос ХристодулидисКипр Республикасының Сыртқы істер министрі

Базаның жай-күйі
 • Барлық құжат 272078
  Қазақ тілінде 135719
  Орыс тілінде 135376
  Ағылшын тілінде 983
  Қолдау қызметі
  E-mail: support@rkao.kz
  Телефондары: +7 7172 58 00 58, 119
  Жұмыс уақыты: 09:00 - 18:30
  (Астана уақыты бойынша)
  Демалыс күндері: сенбі, жексенбі

  Жоба Туралы