"Қазақстан Республикасының аумағында ірі габаритті және ауыр салмақты жүктерді тасымалдауды ұйымдастыру және оны жүзеге асыру қағидаларын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Инвестициялар және даму министрінің 2015 жылғы 27 ақпандағы № 206 бұйрығына өзгерістер енгізу туралы

Қазақстан Республикасы Инвестициялар және даму министрінің 2016 жылғы 12 тамыздағы № 605 бұйрығы. Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде 2016 жылғы 10 қарашада № 14408 болып тіркелді

      «Құқықтық актілер туралы» 2016 жылғы 6 сәуірдегі Қазақстан Республикасының Заңы 50-бабының 2-тармағына сәйкес БҰЙЫРАМЫН:
      1. «Қазақстан Республикасының аумағында ірі габаритті және ауыр салмақты жүктерді тасымалдауды ұйымдастыру және оны жүзеге асыру қағидаларын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Инвестициялар және даму министрінің 2015 жылғы 27 ақпандағы № 206 бұйрығына (нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде 2014 жылғы 24 қаңтарда № 11395 болып 2015 жылғы 17 қыркүйекте тіркелген, «Әділет» ақпараттық-құқықтық жүйесінде жарияланған) мынадай өзгерістер енгізілсін:
      көрсетілген бұйрықпен бекітілген Қазақстан Республикасының аумағында ірі габаритті және ауыр салмақты жүктерді тасымалдауды ұйымдастыру және оны жүзеге асыру қағидаларында:
      2-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
      «2. Қағидалар көлік құралының габаритін, салмағы және (немесе) біліктік жүктемелерін ескере отырып, жалпы пайдаланымдағы автомобиль жолдары арқылы және елді мекендердің көшелері арқылы жүріп өту үшін Қазақстан Республикасының аумағында белгіленген автокөлік құралдарының жол берілетін габариттік және салмақтық параметрлерінен асатын жүктерді тасымалдауды жүзеге асыру тәртібін анықтайды.»;
      3-тармақта:
      1) тармақша алынып тасталсын;
      3) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:
      «3) ауыр салмақты және (немесе) iрi габаритті автокөлік құралдарының жүрiп өтуіне арналған арнайы рұқсат – Қазақстан Республикасының автомобиль жолдарымен жүруге арналған автокөлік құралдарының жол берілетін параметрлерінен габариті, салмағы және (немесе) біліктiк жүктемелерi бойынша артық, жүгi бар немесе жүксiз, Қазақстан Республикасының автомобиль жолдары бойынша отандық және шетелдiк iрi габаритті және (немесе) ауыр салмақты автокөлiк құралдарының жүрiп өтуiне құқық беретiн қағаз тасығыштағы немесе электронды рұқсат беру құжаты (бұдан әрі – арнайы рұқсат);»;
      4-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
      «4. Ірі габаритті және (немесе) ауыр салмақты жүктерді автокөлік құралымен автомобиль жолдары арқылы тасымалдауға осы Қағидаларға 1-қосымшаға сәйкес нысан бойынша арнайы рұқсат болған жағдайда ғана рұқсат етіледі.»;
      17-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
      «17. Мына жағдайлардың барлығында:
      1) iрi габаритті автокөлік құралының ені 3,5 метрден асатын болса;
      2) iрi габаритті автокөлік құралының ұзындығы 24 метрден асатын болса;
      3) iрi габаритті автокөлiк құралының биіктігі 4,5 метрден асатын болса;
      4) Арнайы рұқсаттың «Қозғалыстың ерекше шарттары» бағанында жол жүру бағытындағы қандай да бiр жол құрылысы бойынша жеке дара тәртіппен жүруге рұқсат етіледi деп көрсетiлген немесе жол жүру бағытының жекелеген учаскелерінде қозғалысты ұйымдастыруға жедел ықпал етудi талап ететiн басқа да шарттар көрсетiлген басқа жағдайларда тасымалдау бағытын келiсу және бүркемелеу автомобилiнiң болуы міндетті.";
      18-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
      «18. Мына жағдайлардың барлығында:
      1) iрi габаритті автокөлiк құралының енi 4,0 метрден асатын болса;
      2) iрi габаритті автокөлiк құралының ұзындығы 30,0 метрден асатын болса;
      3) жүгi бар немесе жүксiз автокөлiк құралының толық салмағы немесе жүктеме оның білігі бойынша бөлiнуi жол санаты мен ондағы құрылыстар үшiн келісуші ұйымдармен рұқсат етiлген шектi жүктеме мөлшерлерден асатын болса;
      4) қозғалыс кезiнде iрi габаритті және (немесе) ауыр салмақты автокөлiк құралы қарсы қозғалыс ендiгiн ең болмағанда iшiнара иеленуге мәжбүр болса міндетті.»;
      28-тармақ алынып тасталсын;
      30-тармақта:
      бірінші абзац мынадай редакцияда жазылсын:
      «30. Ауыр салмақты және (немесе) ірі габаритті автокөлік құралдарының арнайы рұқсатсыз жол берілетін салмақтық және (немесе) габаритті параметрлерді асыра отырып немесе арнайы рұқсатта көрсетілген параметрлердің бірін асыра отырып не маршруттан немесе мерзімдерден ауытқи отырып жүріп өту дерегі анықталған жағдайда, ӘҚБК-де көзделген әкімшілік құқық бұзушылық туралы іс бойынша іс жүргізуді қамтамасыз ету шаралары қабылданады және тасымалдау мынадай жағдайларда жалғасады:»;
      7) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:
      «7) тасымалдаушының автокөлік құралдарының жол берілетін параметрлерінен асыра отырып, жол жүру бағыты бойынша одан әрі қарай жүрген және арнайы рұқсат алмай автокөлiк құралдарының жүріп өтуі үшiн алым сомасын толық жол жүру бағытына төлегеннен кейін – бейімделген және арнаулы көлік құралдарымен жүктерді тасымалдау дерегі анықталған кезде.»;
      31-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
      «31. Тасымалдаушы Арнайы рұқсат алу немесе оған өзгерістер енгізу үшін осы Қағидаларға 4-қосымшаға сәйкес нысан бойынша өтінішті ұсынады:
      1) отандық тасымалдаушы – Мемлекеттік корпорациясы, портал арқылы не мемлекеттік кіріс органдарына;
      2) шетелдік тасымалдаушы – уәкiлетті органға немесе мемлекеттік кіріс органдарына жүгiнуі тиіс.»;
      35-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
      «35. Егер тасымалдаушы ұсынған бағыт бойынша ipi габаритті және (немесе) ауыр салмақты автокөлік құралының жүріп өтуі мүмкін болмаса немесе егер оны жүзеге асыру үшін жол жамылғысын немесе жол құрылыстарын нығайту бойынша қосымша шаралар жүргізу талап етілетін болса, келісуші ұйым бұл туралы уәкілетті органды немесе мемлекеттік кіріс органдарын жазбаша түрде не электрондық құжат нысанында хабардар етеді немесе күшейту жұмыстарын орындау қажет болған кезде басқа жол жүру бағытын ұсынады.»;
      37-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
      «37. Уәкілетті органға немесе мемлекеттік кіріс органдарына өтiнiш түскен кезде оны тіркеу және ондағы мәлiметтердi:
      1) ұсынылған ақпараттың толықтығы;
      2) жүкті тасымалдауға қойылатын автокөлік құралының техникалық сипаттамаларының сәйкестігі тұрғысынан тексеру жүргізіледі.
      Уәкілетті орган немесе мемлекеттік кіріс органдарымен арнайы рұқсатты алуға өтінішті қарастыру мерзімі ол келіп түскен күннен бастап 2 (екі) жұмыс күнін, ал тасымалдау бағытын келісу қажет болмаған жағдайда – 1 (бір) жұмыс күнін құрайды.";
      38-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
      38. Уәкілетті орган немесе мемлекеттік кіріс органдары Қағидалардың 17 және 18-тармақтарында көзделген жағдайларда өтінішті қарау барысында тасымалдаушының өтінішін келісуші ұйымдармен келісуді жүргізеді.
      Өтінішті келісу мерзімі ол келіп түскен күннен бастап 1 (бір) жұмыс күнін құрайды.
      Келісуші ұйымнан белгіленген мерзімде жауап болмаған жағдайда, тасымалдаушының өтініші келісілген болып есептеледі.»;
      42-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
      «42. Ауыр салмақты және (немесе) ірi габаритті автокөлiк құралының жүрiп өтуiне арнайы рұқсатты алуға өтiнiш:
      1) автокөлiк құралы табиғи немесе техногендiк сипаттағы төтенше жағдайларды жою үшiн жұмысқа тартылған;
      2) бұрын алынған арнайы рұқсатта көрсетілген автокөлік құралының техникалық сипаттамалары және салмақтық-габариттік параметрлері сәйкес болған кезде, көлік құралын ауыстырған (сынған жағдайларда);
      3) бұрын алынған арнайы рұқсаттың мерзімі аяқталғанға дейін 2 (екі) жұмыс күні қалғанда арнайы рұқсаттың қолданылу мерзімін ұзартқан жағдайларда 1 (бір) жұмыс күнінде қаралады.
      Қағидалардың осы тармағының 2) және 3) тармақшаларында көзделген жағдайларда автокөлiк құралдарының жүріп өтуі үшiн алым өндірілмейді және бұрын алынған арнайы рұқсатта көлік құралы ауыстырылғаны немесе арнайы рұқсаттың қолдану мерзімі ұзартылғаны туралы өзгерістер енгізіледі.
      Арнайы рұқсаттың қағаз тасығышындағы өзгерістер уәкілетті орган немесе мемлекеттік кіріс органдары басшысының немесе оның орынбасарының қолы қойылады және мөрмен куәландырылады.
      Арнайы рұқсаттағы ұзарту мерзімі күнтізбелік 15 (он бес) күннен аспауы тиіс.»;
      44-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
      "44. Арнайы рұқсат уәкілетті органмен немесе мемлекеттік кіріс органдарымен қозғалыс маршрутын белгілегеннен және Кодексте белгіленген мөлшерлемелер бойынша автокөлік құралдарының жүріп өтуі үшін алым сомасы төленгеннен кейін 1 (бір) жұмыс күнінен артық емес мерзімде беріледі.
      Бұл ретте, қағаз тасығыштағы арнайы рұқсатты уәкілетті органның не мемлекеттік кіріс органдарының басшысымен немесе оның орынбасарымен қол қойылады және мөрмен куәландырылады.";
      45-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
      "45. Арнайы рұқсаттардың бланкiлерi қатаң есептегі құжаттар болып табылады және тiркелуге жатады.
      Арнайы рұқсаттардың (берілген, бүлінген, жоғалған және басқасы) әрбір бланкiлерi бойынша мемлекеттік кіріс органдары ай сайын уәкілетті органға арнайы рұқсаттардың түбіртектерін қоса отырып есеп береді.
      Қағаз тасығышта және электронды құжат түрінде берілген арнайы рұқсаттар туралы мәліметтер уәкілетті органның электронды ақпараттық ресурсында қалыптасады.»;
      47-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
      «47. Ілесіп жүру автомобилінің болуы қажет болған кезде Қағидалардың 18-тармағында көзделген жағдайларда тасымалдаушы өтініш берілген бағыт бойынша iрi габаритті және (немесе) ауыр салмақты автокөлік құралына ілесіп жүруді ұйымдастыру үшін ішкі істер аумақтық органдарына немесе Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрілігі Әкімшілік полиция комитетіне (бұдан әрі – Комитет) не оның аумақтық бөлімшелеріне жүгінеді.
      Комитет халықаралық және өңіраралық тасымалдауларды жүзеге асыру кезінде хабарламаны алған күннен бастап 2 (екі) жұмыс күнінде ілесіп жүруді ұйымдастырады, ол туралы тасымалдаушыны хабардар етеді.
      Облыстың, қаланың және ауданның әкімшілік полициясы немесе ішкі істер аумақтық органдары жергілікті тасымалдауды жүзеге асыру кезінде хабарламаны алған күннен бастап 1 (бір) жұмыс күнінде ілесіп жүруді ұйымдастырады, ол туралы тасымалдаушыны хабардар етеді.»;
      көрсетілген Қағидалардың 1 және 4-қосымшалары осы бұйрыққа  1және 2-қосымшаларға сәйкес редакцияда жазылсын;
      көрсетілген Қағидалардың 2-қосымшасы алынып тасталсын.
      2. Қазақстан Республикасы Инвестициялар және даму министрлігінің Көлік комитеті (Ә.А. Асавбаев):
      1) осы бұйрықтың Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінде мемлекеттік тіркелуін;
      2) осы бұйрық Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде мемлекеттік тіркелгеннен кейін күнтізбелік он күн ішінде оның көшірмелерін қағаз және электрондық түрде мерзімді баспа басылымдарына және «Әділет» ақпараттық-құқықтық жүйесінде ресми жариялауға, сондай-ақ Қазақстан Республикасы нормативтік құқықтық актілерінің эталондық бақылау банкіне күнтізбелік он күн ішінде жіберуді;
      3) осы бұйрықты Қазақстан Республикасы Инвестициялар және даму министрлігінің интернет-ресурсында орналастыруды;
      4) осы бұйрық Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінде мемлекеттік тіркелгеннен кейін он жұмыс күні ішінде осы тармақтың 1), 2) және 3) тармақшаларында көзделген іс-шаралардың орындалуы туралы мәліметтерді Қазақстан Республикасы Инвестициялар және даму министрлігінің Заң департаментіне ұсынуды қамтамасыз етсін.
      3. Осы бұйрықтың орындалуын бақылау жетекшілік ететін Қазақстан Республикасының Инвестициялар және даму вице-министріне жүктелсін.
      4. Осы бұйрық алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік жиырма бір күн өткен соң қолданысқа енгізіледі.

      Қазақстан Республикасының
      Инвестициялар және даму
      министрі                                   Ж. Қасымбек

      «КЕЛІСІЛГЕН»
      Қазақстан Республикасының
      Ақпарат және коммуникациялар министрі
      Д. Абаев ________________
      2016 жылғы 24 тамыз

      «КЕЛІСІЛГЕН»
      Қазақстан Республикасының
      Қаржы министрі
      Б. Сұлтанов _____________
      2016 жылғы 5 қыркүйек

      «КЕЛІСІЛГЕН»
      Қазақстан Республикасының
      Ұлттық экономика министрі
      Қ. Бишімбаев ____________
      2016 жылғы 6 қазан

      «КЕЛІСІЛГЕН»
      Қазақстан Республикасының
      Ішкі істер министрі
      Қ. Қасымов ______________
      2016 жылғы 12 қыркүйек

Қазақстан Республикасы     
Инвестициялар және даму министрінің
2016 жылғы 12 тамыздағы    
№ 605 бұйрығына        
1-қосымша          

Қазақстан Республикасының аумағында
ірі габаритті және ауыр салмақты 
жүктерді тасымалдауды ұйымдастыру
және оны жүзеге асыру қағидаларына
1-қосымша          

нысан

Қазақстан Республикасының аумағы арқылы ауыр салмақты және
(немесе) iрi габаритті автокөлік құралдарының жүріп өтуіне
АРНАЙЫ РҰҚСАТ
№______

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
          көлік құралының (маркасы, моделі, нөмірлік белгісі)
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
    (бағыт бойынша өтетін елді мекендердің атауы, жолдың ұзақтығы,
                 километрмен) бағыты бойынша жүруіне

1. Көлік құралының параметрлері:

көлік құралының жалпы салмағы, тоннамен

жүктің салмағы, тоннамен

ұзындығы, метрмен

ені, метрмен

биіктігi, метрмен

көлік құралының артқы сыртқы нүктесінен жүктің тысқары шығуы, метрмен

шанақтың немесе платформаның алдыңғы сыртқы нүктесінен тіркеменің (жартылай тіркеменің) артқы сыртқы нүктесіне дейінгі жүкті орнатуға арналған арақашықтық, метрмен

жүк автомобилінің артқы білігі мен тіркеменің алдыңғы білігі арасындағы арақашықтық, метрмен

жартылай тіркеменің топсалы бекітпесінің білігі мен жартылай тіркеменің алдыңғы жағының кез келген нүктесі арасындағы арақашықтық, метрмен

тіркеу құрылғысы ілмегінің білігі мен құрамдастырылған автокөлік құралының артқы жағы арасындағы жол берілетін арақашықтық, метрмен

дөңгелек біліктерінің орналасу схемасы және олардың арақашықтығы, метрменбіліктер бойынша жүктеме, тоннамен

1

2

3

4

5

6

7

8

9

102. Ілесіп жүру үшін бөлінген көлік құралдары_________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
                  (маркасы, моделі, нөмірлік белгісі)
3. Жүкті тасымалдаушы ұйымның атауы, мекенжайы мен телефоны
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
4.___сағаттан бастап ___сағатқа дейін (жылы, айы,
күні)___километр/сағаттан аспайтын жылдамдықпен___________жолдарымен
жүруге рұқсат етіледі
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

----------------------------кесу сызығы------------------------------

АРНАЙЫ РҰҚСАТ ТҮБІРТЕГІ
№_____

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
  (маркасы, моделі, нөмірлік белгісі, көлік құралының өлшемі, бағыт
  нөмірі, бастапқы және соңғы пункті, жолдың ұзақтығы, километрмен)

5. Қозғалыстың ерекше жағдайлары_____________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
(ілесіп жүретін автомобильдердің қозғалыс тәртібін, қозғалысқа басқа
қатысушыларды тасымал туралы хабар ету тәсілін, жүктеме түрін, оның
          көпірлерден өткізу тәртібін және басқасын көрсету)

6. Рұқсат берілді____________________________________________________
_____________________________________________________________________
  (уәкілетті органның атауы, тегі, аты, әкесінің аты (болған кезде),
                 мөрмен куәландырылған қолы, күні)

7. Жүріп өткені үшін алымдар есебі___________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

Төлем сомасы_________________________________________________________
_____________________________________________________________________
                              (жазбаша)

8. Қазақстан Республикасының аумағында ірі габаритті және ауыр
салмақты жүктерді тасымалдауды ұйымдастыру және оны жүзеге асыру
қағидаларының негізгі талаптарымен танысқандар:
Негізгі тартқыштың жүргізушісі_______________________________________
_____________________________________________________________________
           (тегі, аты, әкесінің аты (болған кезде), қолы)
Жүкпен ілесіп жүретін тұлға__________________________________________
_____________________________________________________________________
           (тегі, аты, әкесінің аты (болған кезде), қолы)
9. Көлік құралын жүкті тасымалдауға жауапты ұйымның өкілдері тексерді
және Жол қозғалысы ережесі мен Қазақстан Республикасының аумағында
ірі габаритті және ауыр салмақты жүктерді тасымалдауды ұйымдастыру
және оны жүзеге асыру қағидаларының талаптарына сәйкес келеді
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
(ұйым, тегі, аты, әкесінің аты (болған кезде), мөрмен куәландырылған
                      қолы (болған кезде), күні)

Ескертпе: арнайы рұқсаттың барлық бағандары біркелкі сиямен толтырылуы тиіс (толтырылмаған бағандар сызылып тасталады).

------------------------------кесу сызығы ---------------------------

Қазақстан Республикасының аумағы арқылы ауыр салмақты және
(немесе) iрi габаритті автокөлік құралдарының жүрiп өтуіне
АРНАЙЫ РҰҚСАТ ТҮБІРТЕГІ
№____

Жүріп өткен үшін алымдар есебі_______________________________________
_____________________________________________________________________

Төлем сомасы_________________________________________________________
_____________________________________________________________________
                               (жазбаша)

Рұқсат берген уәкілетті өкіл_________________________________________
_____________________________________________________________________
      (лауазымы, тегі, аты, әкесінің аты (болған кезде), мөрмен
                     куәландырылған қолы, күні)

Қазақстан Республикасы     
Инвестициялар және даму министрінің
2016 жылғы 12 тамыздағы    
№ 605 бұйрығына        
2-қосымша          

Қазақстан Республикасының аумағында
ірі габаритті және ауыр салмақты 
жүктерді тасымалдауды ұйымдастыру
және оны жүзеге асыру қағидаларына
4-қосымша          

нысан

____________ облысы (қаласы) бойынша
мемлекеттік кіріс органдары/көліктік
бақылау органы басшысына    

Ауыр салмақты және (немесе) iрi габаритті автокөлік құралдарының
жүрiп өтуіне арнайы рұқсатты алу (ұзарту) үшін
Өтініш

Тасымалдаушының атауы

ЖСН/БСН

Мекенжайы, телефоны

Жүктің атауы мен салмағы, тоннамен


Автокөлік маркасы

мемлекеттік нөмірi

Тіркеменің (жартылай тіркеменің) маркасы

мемлекеттік нөмірi

Көлік құралының түрі


Жүк көтергіштігі, тоннамен


Изотермиялық шанақтың болуы


Әуе немесе оған балама аспаның болуы


Жүру бағыты


Бағыттың жалпы ұзақтығы, километрмен

оның ішінде қалалардың аумағы бойынша, километрмен


Жол жүру (рейс) саны


Жүргізушінің тегі, аты, әкесінің аты (болған кезде)

Ілесіп жүру түрi

Жүру күні мен уақыты

мемлекеттік нөмірi

Арнайы рұқсатты ұзарту немесе көлік құралын ауыстыру жағдайларында толтырылады (қажеті сызылсын)

Бұрын берілген арнайы рұқсаттың номері мен күні

Ауыстырылатын автокөлік маркасы

мемлекеттік нөмірi

Ауыстырылатын тіркеме (жартылай тіркеме) маркасы

мемлекеттік нөмірi

Автокөлік құралының жүгін қоса есептегендегі
нақты салмақтық және габариттік параметрлері

Параметрлерi

Нақты

Рұқсат етілген

Асқаны

Жол бетінен биіктігі, метрмен
Ені, метрмен
Ұзындығы, метрмен
көлік құралының артқы сыртқы нүктесінен жүктің тысқары шығуы, метрмен
шанақтың немесе платформаның алдыңғы сыртқы нүктесінен тіркеменің (жартылай тіркеменің) артқы сыртқы нүктесіне дейінгі жүкті орнатуға арналған арақашықтық, метрмен
жүк автомобилінің артқы білігі мен тіркеменің алдыңғы білігі арасындағы арақашықтық, метрмен
жартылай тіркеменің топсалы бекітпесінің білігі мен жартылай тіркеменің алдыңғы жағының кез келген нүктесі арасындағы арақашықтық, метрмен
тіркеу құрылғысы ілмегінің білігі мен құрамдастырылған автокөлік құралының артқы жағы арасындағы жол берілетін арақашықтық, метрмен
Толық салмағы, тоннамен
Тіркеменің толық салмағы, тоннамен
Дөңгелек формуласы (еңістігі)

1-білік

2-білік

3-білік

4-білік

5-білік

6-білік

7-білік

8-білік

9-білік


біліктердің ара қашықтығы, метрмен


Білікке нақты жүктеме, тоннамен


Ескертпе: толық емес және (немесе) дәйексіз ақпарат өтінішті қабылдаудан бас тартуға негіз болып табылады.

Рұқсат қағаз тасығышта қажет/қажет емес (қажеті сызылсын)

Қосымша деректер_____________________________________________________

_______________________________________

____________________________

(тасымалдаушының лауазымы, тегі, аты,
          жөні (болған кезде))

(М.О. (болған кезде), қолы,
            күні)


"Қазақстан Республикасының аумағында ірі габаритті және ауыр салмақты жүктерді тасымалдауды ұйымдастыру және оны жүзеге асыру қағидаларын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Инвестициялар және даму министрінің 2015 жылғы 27 ақпандағы № 206 бұйрығына өзгерістер енгізу туралы

Қазақстан Республикасы Инвестициялар және даму министрінің 2016 жылғы 12 тамыздағы № 605 бұйрығы. Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде 2016 жылғы 10 қарашада № 14408 болып тіркелді

      «Құқықтық актілер туралы» 2016 жылғы 6 сәуірдегі Қазақстан Республикасының Заңы 50-бабының 2-тармағына сәйкес БҰЙЫРАМЫН:
      1. «Қазақстан Республикасының аумағында ірі габаритті және ауыр салмақты жүктерді тасымалдауды ұйымдастыру және оны жүзеге асыру қағидаларын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Инвестициялар және даму министрінің 2015 жылғы 27 ақпандағы № 206 бұйрығына (нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде 2014 жылғы 24 қаңтарда № 11395 болып 2015 жылғы 17 қыркүйекте тіркелген, «Әділет» ақпараттық-құқықтық жүйесінде жарияланған) мынадай өзгерістер енгізілсін:
      көрсетілген бұйрықпен бекітілген Қазақстан Республикасының аумағында ірі габаритті және ауыр салмақты жүктерді тасымалдауды ұйымдастыру және оны жүзеге асыру қағидаларында:
      2-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
      «2. Қағидалар көлік құралының габаритін, салмағы және (немесе) біліктік жүктемелерін ескере отырып, жалпы пайдаланымдағы автомобиль жолдары арқылы және елді мекендердің көшелері арқылы жүріп өту үшін Қазақстан Республикасының аумағында белгіленген автокөлік құралдарының жол берілетін габариттік және салмақтық параметрлерінен асатын жүктерді тасымалдауды жүзеге асыру тәртібін анықтайды.»;
      3-тармақта:
      1) тармақша алынып тасталсын;
      3) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:
      «3) ауыр салмақты және (немесе) iрi габаритті автокөлік құралдарының жүрiп өтуіне арналған арнайы рұқсат – Қазақстан Республикасының автомобиль жолдарымен жүруге арналған автокөлік құралдарының жол берілетін параметрлерінен габариті, салмағы және (немесе) біліктiк жүктемелерi бойынша артық, жүгi бар немесе жүксiз, Қазақстан Республикасының автомобиль жолдары бойынша отандық және шетелдiк iрi габаритті және (немесе) ауыр салмақты автокөлiк құралдарының жүрiп өтуiне құқық беретiн қағаз тасығыштағы немесе электронды рұқсат беру құжаты (бұдан әрі – арнайы рұқсат);»;
      4-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
      «4. Ірі габаритті және (немесе) ауыр салмақты жүктерді автокөлік құралымен автомобиль жолдары арқылы тасымалдауға осы Қағидаларға 1-қосымшаға сәйкес нысан бойынша арнайы рұқсат болған жағдайда ғана рұқсат етіледі.»;
      17-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
      «17. Мына жағдайлардың барлығында:
      1) iрi габаритті автокөлік құралының ені 3,5 метрден асатын болса;
      2) iрi габаритті автокөлік құралының ұзындығы 24 метрден асатын болса;
      3) iрi габаритті автокөлiк құралының биіктігі 4,5 метрден асатын болса;
      4) Арнайы рұқсаттың «Қозғалыстың ерекше шарттары» бағанында жол жүру бағытындағы қандай да бiр жол құрылысы бойынша жеке дара тәртіппен жүруге рұқсат етіледi деп көрсетiлген немесе жол жүру бағытының жекелеген учаскелерінде қозғалысты ұйымдастыруға жедел ықпал етудi талап ететiн басқа да шарттар көрсетiлген басқа жағдайларда тасымалдау бағытын келiсу және бүркемелеу автомобилiнiң болуы міндетті.";
      18-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
      «18. Мына жағдайлардың барлығында:
      1) iрi габаритті автокөлiк құралының енi 4,0 метрден асатын болса;
      2) iрi габаритті автокөлiк құралының ұзындығы 30,0 метрден асатын болса;
      3) жүгi бар немесе жүксiз автокөлiк құралының толық салмағы немесе жүктеме оның білігі бойынша бөлiнуi жол санаты мен ондағы құрылыстар үшiн келісуші ұйымдармен рұқсат етiлген шектi жүктеме мөлшерлерден асатын болса;
      4) қозғалыс кезiнде iрi габаритті және (немесе) ауыр салмақты автокөлiк құралы қарсы қозғалыс ендiгiн ең болмағанда iшiнара иеленуге мәжбүр болса міндетті.»;
      28-тармақ алынып тасталсын;
      30-тармақта:
      бірінші абзац мынадай редакцияда жазылсын:
      «30. Ауыр салмақты және (немесе) ірі габаритті автокөлік құралдарының арнайы рұқсатсыз жол берілетін салмақтық және (немесе) габаритті параметрлерді асыра отырып немесе арнайы рұқсатта көрсетілген параметрлердің бірін асыра отырып не маршруттан немесе мерзімдерден ауытқи отырып жүріп өту дерегі анықталған жағдайда, ӘҚБК-де көзделген әкімшілік құқық бұзушылық туралы іс бойынша іс жүргізуді қамтамасыз ету шаралары қабылданады және тасымалдау мынадай жағдайларда жалғасады:»;
      7) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:
      «7) тасымалдаушының автокөлік құралдарының жол берілетін параметрлерінен асыра отырып, жол жүру бағыты бойынша одан әрі қарай жүрген және арнайы рұқсат алмай автокөлiк құралдарының жүріп өтуі үшiн алым сомасын толық жол жүру бағытына төлегеннен кейін – бейімделген және арнаулы көлік құралдарымен жүктерді тасымалдау дерегі анықталған кезде.»;
      31-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
      «31. Тасымалдаушы Арнайы рұқсат алу немесе оған өзгерістер енгізу үшін осы Қағидаларға 4-қосымшаға сәйкес нысан бойынша өтінішті ұсынады:
      1) отандық тасымалдаушы – Мемлекеттік корпорациясы, портал арқылы не мемлекеттік кіріс органдарына;
      2) шетелдік тасымалдаушы – уәкiлетті органға немесе мемлекеттік кіріс органдарына жүгiнуі тиіс.»;
      35-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
      «35. Егер тасымалдаушы ұсынған бағыт бойынша ipi габаритті және (немесе) ауыр салмақты автокөлік құралының жүріп өтуі мүмкін болмаса немесе егер оны жүзеге асыру үшін жол жамылғысын немесе жол құрылыстарын нығайту бойынша қосымша шаралар жүргізу талап етілетін болса, келісуші ұйым бұл туралы уәкілетті органды немесе мемлекеттік кіріс органдарын жазбаша түрде не электрондық құжат нысанында хабардар етеді немесе күшейту жұмыстарын орындау қажет болған кезде басқа жол жүру бағытын ұсынады.»;
      37-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
      «37. Уәкілетті органға немесе мемлекеттік кіріс органдарына өтiнiш түскен кезде оны тіркеу және ондағы мәлiметтердi:
      1) ұсынылған ақпараттың толықтығы;
      2) жүкті тасымалдауға қойылатын автокөлік құралының техникалық сипаттамаларының сәйкестігі тұрғысынан тексеру жүргізіледі.
      Уәкілетті орган немесе мемлекеттік кіріс органдарымен арнайы рұқсатты алуға өтінішті қарастыру мерзімі ол келіп түскен күннен бастап 2 (екі) жұмыс күнін, ал тасымалдау бағытын келісу қажет болмаған жағдайда – 1 (бір) жұмыс күнін құрайды.";
      38-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
      38. Уәкілетті орган немесе мемлекеттік кіріс органдары Қағидалардың 17 және 18-тармақтарында көзделген жағдайларда өтінішті қарау барысында тасымалдаушының өтінішін келісуші ұйымдармен келісуді жүргізеді.
      Өтінішті келісу мерзімі ол келіп түскен күннен бастап 1 (бір) жұмыс күнін құрайды.
      Келісуші ұйымнан белгіленген мерзімде жауап болмаған жағдайда, тасымалдаушының өтініші келісілген болып есептеледі.»;
      42-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
      «42. Ауыр салмақты және (немесе) ірi габаритті автокөлiк құралының жүрiп өтуiне арнайы рұқсатты алуға өтiнiш:
      1) автокөлiк құралы табиғи немесе техногендiк сипаттағы төтенше жағдайларды жою үшiн жұмысқа тартылған;
      2) бұрын алынған арнайы рұқсатта көрсетілген автокөлік құралының техникалық сипаттамалары және салмақтық-габариттік параметрлері сәйкес болған кезде, көлік құралын ауыстырған (сынған жағдайларда);
      3) бұрын алынған арнайы рұқсаттың мерзімі аяқталғанға дейін 2 (екі) жұмыс күні қалғанда арнайы рұқсаттың қолданылу мерзімін ұзартқан жағдайларда 1 (бір) жұмыс күнінде қаралады.
      Қағидалардың осы тармағының 2) және 3) тармақшаларында көзделген жағдайларда автокөлiк құралдарының жүріп өтуі үшiн алым өндірілмейді және бұрын алынған арнайы рұқсатта көлік құралы ауыстырылғаны немесе арнайы рұқсаттың қолдану мерзімі ұзартылғаны туралы өзгерістер енгізіледі.
      Арнайы рұқсаттың қағаз тасығышындағы өзгерістер уәкілетті орган немесе мемлекеттік кіріс органдары басшысының немесе оның орынбасарының қолы қойылады және мөрмен куәландырылады.
      Арнайы рұқсаттағы ұзарту мерзімі күнтізбелік 15 (он бес) күннен аспауы тиіс.»;
      44-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
      "44. Арнайы рұқсат уәкілетті органмен немесе мемлекеттік кіріс органдарымен қозғалыс маршрутын белгілегеннен және Кодексте белгіленген мөлшерлемелер бойынша автокөлік құралдарының жүріп өтуі үшін алым сомасы төленгеннен кейін 1 (бір) жұмыс күнінен артық емес мерзімде беріледі.
      Бұл ретте, қағаз тасығыштағы арнайы рұқсатты уәкілетті органның не мемлекеттік кіріс органдарының басшысымен немесе оның орынбасарымен қол қойылады және мөрмен куәландырылады.";
      45-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
      "45. Арнайы рұқсаттардың бланкiлерi қатаң есептегі құжаттар болып табылады және тiркелуге жатады.
      Арнайы рұқсаттардың (берілген, бүлінген, жоғалған және басқасы) әрбір бланкiлерi бойынша мемлекеттік кіріс органдары ай сайын уәкілетті органға арнайы рұқсаттардың түбіртектерін қоса отырып есеп береді.
      Қағаз тасығышта және электронды құжат түрінде берілген арнайы рұқсаттар туралы мәліметтер уәкілетті органның электронды ақпараттық ресурсында қалыптасады.»;
      47-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
      «47. Ілесіп жүру автомобилінің болуы қажет болған кезде Қағидалардың 18-тармағында көзделген жағдайларда тасымалдаушы өтініш берілген бағыт бойынша iрi габаритті және (немесе) ауыр салмақты автокөлік құралына ілесіп жүруді ұйымдастыру үшін ішкі істер аумақтық органдарына немесе Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрілігі Әкімшілік полиция комитетіне (бұдан әрі – Комитет) не оның аумақтық бөлімшелеріне жүгінеді.
      Комитет халықаралық және өңіраралық тасымалдауларды жүзеге асыру кезінде хабарламаны алған күннен бастап 2 (екі) жұмыс күнінде ілесіп жүруді ұйымдастырады, ол туралы тасымалдаушыны хабардар етеді.
      Облыстың, қаланың және ауданның әкімшілік полициясы немесе ішкі істер аумақтық органдары жергілікті тасымалдауды жүзеге асыру кезінде хабарламаны алған күннен бастап 1 (бір) жұмыс күнінде ілесіп жүруді ұйымдастырады, ол туралы тасымалдаушыны хабардар етеді.»;
      көрсетілген Қағидалардың 1 және 4-қосымшалары осы бұйрыққа  1және 2-қосымшаларға сәйкес редакцияда жазылсын;
      көрсетілген Қағидалардың 2-қосымшасы алынып тасталсын.
      2. Қазақстан Республикасы Инвестициялар және даму министрлігінің Көлік комитеті (Ә.А. Асавбаев):
      1) осы бұйрықтың Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінде мемлекеттік тіркелуін;
      2) осы бұйрық Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде мемлекеттік тіркелгеннен кейін күнтізбелік он күн ішінде оның көшірмелерін қағаз және электрондық түрде мерзімді баспа басылымдарына және «Әділет» ақпараттық-құқықтық жүйесінде ресми жариялауға, сондай-ақ Қазақстан Республикасы нормативтік құқықтық актілерінің эталондық бақылау банкіне күнтізбелік он күн ішінде жіберуді;
      3) осы бұйрықты Қазақстан Республикасы Инвестициялар және даму министрлігінің интернет-ресурсында орналастыруды;
      4) осы бұйрық Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінде мемлекеттік тіркелгеннен кейін он жұмыс күні ішінде осы тармақтың 1), 2) және 3) тармақшаларында көзделген іс-шаралардың орындалуы туралы мәліметтерді Қазақстан Республикасы Инвестициялар және даму министрлігінің Заң департаментіне ұсынуды қамтамасыз етсін.
      3. Осы бұйрықтың орындалуын бақылау жетекшілік ететін Қазақстан Республикасының Инвестициялар және даму вице-министріне жүктелсін.
      4. Осы бұйрық алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік жиырма бір күн өткен соң қолданысқа енгізіледі.

      Қазақстан Республикасының
      Инвестициялар және даму
      министрі                                   Ж. Қасымбек

      «КЕЛІСІЛГЕН»
      Қазақстан Республикасының
      Ақпарат және коммуникациялар министрі
      Д. Абаев ________________
      2016 жылғы 24 тамыз

      «КЕЛІСІЛГЕН»
      Қазақстан Республикасының
      Қаржы министрі
      Б. Сұлтанов _____________
      2016 жылғы 5 қыркүйек

      «КЕЛІСІЛГЕН»
      Қазақстан Республикасының
      Ұлттық экономика министрі
      Қ. Бишімбаев ____________
      2016 жылғы 6 қазан

      «КЕЛІСІЛГЕН»
      Қазақстан Республикасының
      Ішкі істер министрі
      Қ. Қасымов ______________
      2016 жылғы 12 қыркүйек

Қазақстан Республикасы     
Инвестициялар және даму министрінің
2016 жылғы 12 тамыздағы    
№ 605 бұйрығына        
1-қосымша          

Қазақстан Республикасының аумағында
ірі габаритті және ауыр салмақты 
жүктерді тасымалдауды ұйымдастыру
және оны жүзеге асыру қағидаларына
1-қосымша          

нысан

Қазақстан Республикасының аумағы арқылы ауыр салмақты және
(немесе) iрi габаритті автокөлік құралдарының жүріп өтуіне
АРНАЙЫ РҰҚСАТ
№______

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
          көлік құралының (маркасы, моделі, нөмірлік белгісі)
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
    (бағыт бойынша өтетін елді мекендердің атауы, жолдың ұзақтығы,
                 километрмен) бағыты бойынша жүруіне

1. Көлік құралының параметрлері:

көлік құралының жалпы салмағы, тоннамен

жүктің салмағы, тоннамен

ұзындығы, метрмен

ені, метрмен

биіктігi, метрмен

көлік құралының артқы сыртқы нүктесінен жүктің тысқары шығуы, метрмен

шанақтың немесе платформаның алдыңғы сыртқы нүктесінен тіркеменің (жартылай тіркеменің) артқы сыртқы нүктесіне дейінгі жүкті орнатуға арналған арақашықтық, метрмен

жүк автомобилінің артқы білігі мен тіркеменің алдыңғы білігі арасындағы арақашықтық, метрмен

жартылай тіркеменің топсалы бекітпесінің білігі мен жартылай тіркеменің алдыңғы жағының кез келген нүктесі арасындағы арақашықтық, метрмен

тіркеу құрылғысы ілмегінің білігі мен құрамдастырылған автокөлік құралының артқы жағы арасындағы жол берілетін арақашықтық, метрмен

дөңгелек біліктерінің орналасу схемасы және олардың арақашықтығы, метрменбіліктер бойынша жүктеме, тоннамен

1

2

3

4

5

6

7

8

9

102. Ілесіп жүру үшін бөлінген көлік құралдары_________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
                  (маркасы, моделі, нөмірлік белгісі)
3. Жүкті тасымалдаушы ұйымның атауы, мекенжайы мен телефоны
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
4.___сағаттан бастап ___сағатқа дейін (жылы, айы,
күні)___километр/сағаттан аспайтын жылдамдықпен___________жолдарымен
жүруге рұқсат етіледі
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

----------------------------кесу сызығы------------------------------

АРНАЙЫ РҰҚСАТ ТҮБІРТЕГІ
№_____

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
  (маркасы, моделі, нөмірлік белгісі, көлік құралының өлшемі, бағыт
  нөмірі, бастапқы және соңғы пункті, жолдың ұзақтығы, километрмен)

5. Қозғалыстың ерекше жағдайлары_____________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
(ілесіп жүретін автомобильдердің қозғалыс тәртібін, қозғалысқа басқа
қатысушыларды тасымал туралы хабар ету тәсілін, жүктеме түрін, оның
          көпірлерден өткізу тәртібін және басқасын көрсету)

6. Рұқсат берілді____________________________________________________
_____________________________________________________________________
  (уәкілетті органның атауы, тегі, аты, әкесінің аты (болған кезде),
                 мөрмен куәландырылған қолы, күні)

7. Жүріп өткені үшін алымдар есебі___________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

Төлем сомасы_________________________________________________________
_____________________________________________________________________
                              (жазбаша)

8. Қазақстан Республикасының аумағында ірі габаритті және ауыр
салмақты жүктерді тасымалдауды ұйымдастыру және оны жүзеге асыру
қағидаларының негізгі талаптарымен танысқандар:
Негізгі тартқыштың жүргізушісі_______________________________________
_____________________________________________________________________
           (тегі, аты, әкесінің аты (болған кезде), қолы)
Жүкпен ілесіп жүретін тұлға__________________________________________
_____________________________________________________________________
           (тегі, аты, әкесінің аты (болған кезде), қолы)
9. Көлік құралын жүкті тасымалдауға жауапты ұйымның өкілдері тексерді
және Жол қозғалысы ережесі мен Қазақстан Республикасының аумағында
ірі габаритті және ауыр салмақты жүктерді тасымалдауды ұйымдастыру
және оны жүзеге асыру қағидаларының талаптарына сәйкес келеді
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
(ұйым, тегі, аты, әкесінің аты (болған кезде), мөрмен куәландырылған
                      қолы (болған кезде), күні)

Ескертпе: арнайы рұқсаттың барлық бағандары біркелкі сиямен толтырылуы тиіс (толтырылмаған бағандар сызылып тасталады).

------------------------------кесу сызығы ---------------------------

Қазақстан Республикасының аумағы арқылы ауыр салмақты және
(немесе) iрi габаритті автокөлік құралдарының жүрiп өтуіне
АРНАЙЫ РҰҚСАТ ТҮБІРТЕГІ
№____

Жүріп өткен үшін алымдар есебі_______________________________________
_____________________________________________________________________

Төлем сомасы_________________________________________________________
_____________________________________________________________________
                               (жазбаша)

Рұқсат берген уәкілетті өкіл_________________________________________
_____________________________________________________________________
      (лауазымы, тегі, аты, әкесінің аты (болған кезде), мөрмен
                     куәландырылған қолы, күні)

Қазақстан Республикасы     
Инвестициялар және даму министрінің
2016 жылғы 12 тамыздағы    
№ 605 бұйрығына        
2-қосымша          

Қазақстан Республикасының аумағында
ірі габаритті және ауыр салмақты 
жүктерді тасымалдауды ұйымдастыру
және оны жүзеге асыру қағидаларына
4-қосымша          

нысан

____________ облысы (қаласы) бойынша
мемлекеттік кіріс органдары/көліктік
бақылау органы басшысына    

Ауыр салмақты және (немесе) iрi габаритті автокөлік құралдарының
жүрiп өтуіне арнайы рұқсатты алу (ұзарту) үшін
Өтініш

Тасымалдаушының атауы

ЖСН/БСН

Мекенжайы, телефоны

Жүктің атауы мен салмағы, тоннамен


Автокөлік маркасы

мемлекеттік нөмірi

Тіркеменің (жартылай тіркеменің) маркасы

мемлекеттік нөмірi

Көлік құралының түрі


Жүк көтергіштігі, тоннамен


Изотермиялық шанақтың болуы


Әуе немесе оған балама аспаның болуы


Жүру бағыты


Бағыттың жалпы ұзақтығы, километрмен

оның ішінде қалалардың аумағы бойынша, километрмен


Жол жүру (рейс) саны


Жүргізушінің тегі, аты, әкесінің аты (болған кезде)

Ілесіп жүру түрi

Жүру күні мен уақыты

мемлекеттік нөмірi

Арнайы рұқсатты ұзарту немесе көлік құралын ауыстыру жағдайларында толтырылады (қажеті сызылсын)

Бұрын берілген арнайы рұқсаттың номері мен күні

Ауыстырылатын автокөлік маркасы

мемлекеттік нөмірi

Ауыстырылатын тіркеме (жартылай тіркеме) маркасы

мемлекеттік нөмірi

Автокөлік құралының жүгін қоса есептегендегі
нақты салмақтық және габариттік параметрлері

Параметрлерi

Нақты

Рұқсат етілген

Асқаны

Жол бетінен биіктігі, метрмен
Ені, метрмен
Ұзындығы, метрмен
көлік құралының артқы сыртқы нүктесінен жүктің тысқары шығуы, метрмен
шанақтың немесе платформаның алдыңғы сыртқы нүктесінен тіркеменің (жартылай тіркеменің) артқы сыртқы нүктесіне дейінгі жүкті орнатуға арналған арақашықтық, метрмен
жүк автомобилінің артқы білігі мен тіркеменің алдыңғы білігі арасындағы арақашықтық, метрмен
жартылай тіркеменің топсалы бекітпесінің білігі мен жартылай тіркеменің алдыңғы жағының кез келген нүктесі арасындағы арақашықтық, метрмен
тіркеу құрылғысы ілмегінің білігі мен құрамдастырылған автокөлік құралының артқы жағы арасындағы жол берілетін арақашықтық, метрмен
Толық салмағы, тоннамен
Тіркеменің толық салмағы, тоннамен
Дөңгелек формуласы (еңістігі)

1-білік

2-білік

3-білік

4-білік

5-білік

6-білік

7-білік

8-білік

9-білік


біліктердің ара қашықтығы, метрмен


Білікке нақты жүктеме, тоннамен


Ескертпе: толық емес және (немесе) дәйексіз ақпарат өтінішті қабылдаудан бас тартуға негіз болып табылады.

Рұқсат қағаз тасығышта қажет/қажет емес (қажеті сызылсын)

Қосымша деректер_____________________________________________________

_______________________________________

____________________________

(тасымалдаушының лауазымы, тегі, аты,
          жөні (болған кезде))

(М.О. (болған кезде), қолы,
            күні)

Базаның жай-күйі
 • Барлық құжат 271882
  Қазақ тілінде 135623
  Орыс тілінде 135276
  Ағылшын тілінде 983
  Қолдау қызметі
  E-mail: support@rkao.kz
  Телефондары: +7 7172 58 00 58, 119
  Жұмыс уақыты: 09:00 - 18:30
  (Астана уақыты бойынша)
  Демалыс күндері: сенбі, жексенбі

  Жоба Туралы