Қазақстан Республикасы Әділет министрлігі түзеу мекемелерiндегi сотталғандармен тәрбие жұмысын ұйымдастыру жөнiндегi Нұсқаулықты бекiту туралы

Қазақстан Республикасы Әділет министрінің 2004 жылғы 21 қазандағы N 305 бұйрығы. Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінде 2004 жылғы 26 қарашада тіркелді. Тіркеу N 3228. Күші жойылды - Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрінің 2012 жылғы 30 наурыздағы № 184 Бұйрығымен.

      Ескерту. Бұйрықтың күші жойылды - ҚР Ішкі істер министрінің 2012.03.30 № 184 (алғаш ресми жарияланған күннен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Бұйрығымен.

      Қазақстан Республикасының Қылмыстық-атқару кодексіне сәйкес, БҰЙЫРАМЫН:
      Ескерту: Кіріспеге өзгерту енгізілді - ҚР Әділет министрінің 2009.09.17. N 125 бұйрығымен.
      1. Қазақстан Республикасы Әдiлет министрлiгi түзеу мекемелерiндегi сотталғандармен тәрбие жұмысын ұйымдастыру жөнiндегi Нұсқаулық бекiтiлсiн.
      2. "Қазақстан Республикасының түзеу мекемелерiндегi жазаларын өтеп жатқан, сотталғандармен тәрбие жұмысын ұйымдастыру жөнiндегi Нұсқаулықты бекiту туралы" Қазақстан Республикасы Әдiлет министрiнiң 2001 жылғы 11 желтоқсандағы N 147 күшiн жойды деп танылсын (мемлекеттiк тiркеу N 1714).
      3. Осы бұйрық мемлекеттiк тiркеуден өткен күнi күшiне енедi.
      4. Осы бұйрықтың орындалуын бақылау басшылық ететiн Қазақстан Республикасының Әдiлет Вице-Министрiне жүктелсін.

       Министр

"Қазақстан Республикасы    
Әдiлет министрлiгi түзеу   
мекемелерiндегi сотталғандармен
тәрбие жұмысын ұйымдастыру  
туралы нұсқаулықты бекiту  
туралы" Қазақстан Республикасы
Әділет министрінің      
2004 жылғы 21 қазандағы    
N 305 бұйрығымен бекітілген 

  Қазақстан Республикасы Әдiлет министрлiгi түзеу
мекемелерiндегi сотталғандармен тәрбие жұмысын
ұйымдастыру туралы
НҰСҚАУЛЫҚ

      Ескерту: Барлық мәтін бойынша «ҚАЖКБ» деген сөз «ҚАЖК ҚАЖД» деген сөздермен ауыстырылды, «ҚАЖ комитетінің басқармасына», «ҚАЖ комитетiнiң басқармасының» деген сөздер «ҚАЖК аумақтық ҚАЖД» деген сөздермен ауыстырылды - ҚР Әділет министрінің  2010.12.22 № 341 (ресми жарияланғаннан кейін он күнтізбелік күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Бұйрығымен.

1. Жалпы ережелер

      1. Осы Нұсқаулық Қазақстан Республикасының Әдiлет министрлiгi қылмыстық-атқару жүйесiнiң түзеу мекемелерiндегi (бұдан әрi - ТМ) сотталғандармен тәрбие жұмысын ұйымдастыру мәселелерiн реттейдi.

      2. Тәрбие жұмысы сотталғандармен TМ Қазақстан Республикасының заңнамасына, сондай-ақ осы Нұсқаулыққа сәйкес жүзеге асырылады.

      3. Тәрбие жұмысын ұйымдастыруға ТМ бастығы тiкелей жауапкершiлiкте болады. Бастықтың тәрбие жұмысы жөнiндегi орынбасары жұмысты бақылайды және үйлестiредi. Сотталғандар арасындағы тәрбие жұмысы бөлiмiнiң бастығы мен қызметкерлерi оны тiкелей жүргiзудi қамтамасыз етедi.

      4. ТМ тәрбие жұмысын әдiстемелiк қамтамасыз ету әдiстемелiк кабинетке жүктеледi, қойылған ТМ жұмыстарының оң тәжiрибесi зерделенiп және жинақталады және сотталғандармен психологиялық және тәрбие жұмысын жүргiзу жөнiндегi қажеттi ақпараттық-әдiстемелiк қор құрылады.

      5. ТМ жоғарғы, тұрақты жұмыс iстейтiн алқалы орган түзеу мекемесiндегi комиссия, ал тәрбие колонияларында (бұдан әрi - ТК) - оқу-тәрбие кеңесi болып табылады.

  2. ТМ-де тәрбие жұмысын жоспарлауы

      6. Тәрбие жұмысының жоспарлануы Қазақстан Республикасы Әдiлет министрлiгiнiң нормативтiк-құқықтық актiлерiне сәйкес жүзеге асырылады.

      7. Тәрбие жұмысының жоспарлауы барлық қызметтер мен бөлiмдердiң ТМ ұсталынатын сотталғандарды түзету жөнiндегi мiндеттердi шешуге күш-жiгердi үйлестiрудi қамтамасыз етуге бағытталған.

      8. Тәрбие жұмысының жоспарында негiзгi бағыттары, сотталғандармен жеке-тәрбиелiк жұмыстағы мәселелерi, олардың жалпы бiлiмдiлiгi және кәсiптiк оқыту, сотталғандардың көркем өнерпаздар ұйымдарымен басшылығы, мәдени бұқаралық iс-шараларды өткiзуi, дiни және қоғамдық ұйымдармен және т.б. өзара iс-қимылы сипатталады.

      9. Сотталғандармен тәрбие жұмысының ұйымдастырушылық негiзi жоспар болып табылады. ТМ-де:
      1) жекелеген бөлiмде сотталғандар арасындағы тәрбие жұмысы жоспарланатын ТМ тоқсандық iс жоспары;
      2) жасақтағы тәрбие жұмысының тоқсанға жоспары жасалады.

      10. Тәрбие жұмысының жоспарлануы жоғарыда тұрған органдардың және ТМ қызметiн талдайтын бұйрықтар мен нұсқаулардың, жасақтың сотталғандар құрамындағы өзгерiстердi ескере отырып өткен кезеңдегi тәрбие жұмысының барлық бағыттарының, тәртiптiң жай-күйi, ТМ жедел жағдайының негiзiнде жүзеге асырылады.

      11. Жоспардағы сотталғандар арасындағы тәрбие жұмысының бөлiгiн сотталғандар арасындағы тәрбие жұмысы жөнiндегi бөлiм бастығы жасайды, тәрбие жұмысы жөнiндегi бастықтың орынбасарымен келiсiлiп, ТМ бастығы бекiтедi.

      12. Жасақтағы тәрбие жұмысының тоқсандық жоспарлары сотталғандар арасындағы тәрбие жұмысы жөнiндегi бөлiмiнiң бастығымен келiсiлiп ТМ бастығының тәрбие жұмысы жөнiндегi орынбасары бекiтедi.

      13. ТМ бойынша сотталғандар арасындағы тәрбие жұмыстарын ұйымдастыру мен өткiзуiне қатысты жоспардың барлық тармақтарының орындалуына жауапкершiлiк ТМ бастығының сотталғандар арасындағы тәрбие жұмысы жөнiндегi орынбасарына және бөлiм бастығына, жасақтағы тәрбие жұмысы жоспарының тармақтарының орындалуында жауапкершiлiк жасақ бастығына жүктеледi.

  3. Бас бостандығынан айрылған сотталғандарға
тәрбиелiк ықпал ету

      14. Сотталғандармен тәрбие жұмысы - бұл жеке бастың зияткерлiк, рухани және дене тәрбиесiнiң дамуына, құқықты құрметтеушiлiк мiнез-құлқына және босатылғаннан соң әлеуметтiк бейiмделуiне әсер ететiн негiзделiнген педагогикалық жүйесiнiң iс-шаралары.

      15. Сотталғандармен тәрбие жұмысы заңдылықтың негiзгi қағидалары, азаматтың негiзгi құқығы мен бостандығын сақтау, iзгiлiк жазаны атқару кезiндегi түзелу мақсатының басымдылығы, түзеу ықпалының жүйелiгi және сабақтастығы, жеке бастың оң қабiлетiне сүйену, сотталғандардың әлеуметтiк - пайдалы байланыстарын сақтау, ықшамдау және қалпына келтiру бойынша ұйымдастырылып жүргiзiледi.

      16. ТМ-де тәрбие жұмысын жүргiзудiң негiзгi бағыттары: адамгершiлiк, әлеуметтiк-құқықтық, эстетикалық, еңбек, дене-шынықтырушылық, психологиялық тәрбие, сондай-ақ сотталғандардың түзелу жолында қойылған мақсатына жетуiне оның басқа да түрлерi себепкер болады.

      17. Адамгершiлiк тәрбие жұмысы сотталғандардың моральды-этикалық қалыптасқан ойын, әр сотталған адам қоғамда өз тәртiбiн iшкi күнделiктi бақылаусыз реттеу қабiлеттiлiгiнiң қалыптасуына бағытталады. Адамгершiлiк тәрбие өзгелердiң құқығын және жеке намысын, адамның өмiрiне қол сұқпаушылықты мойындау, адалдық пен шындыққа тәрбиелеудi қамтиды.

      18. Әлеуметтiк-құқықтық тәрбие сотталғандардың мемлекет пен азаматтың арасындағы өзара қарым-қатынасын, сотталғандардың бас бостандығынан айыру орындарындағы құқықтары мен мiндеттерi туралы бiлiмi, еңбекке орналастыру, бiлiм беру, жанұялық қарым-қатынас шегiнде, құқықтық нормаларды сақтау қажеттiлiгiне көз жеткiзуi, жасалған қылмыстың қоғамдық қауiпсiздiгiн сезiне бiлуi. Әлеуметтiк-құқықтық тәрбие жүргiзiлiп жатқан реформаның, елдегi қоғамдық-саяси жағдайын, қылмыстық жазаны орындау аясындағы нормативтiк құқықтық актiлердiң мәнiсiн түсiндiруi тиiстi.

      19. Эстетикалық тәрбиелеу сотталғандардың табиғат сұлулығына көзқарасы, өнер, әдебиет, сурет өнерiнiң, эстетикалық талғамының қалыптасуына және өзiн қоршаған ортаға деген дұрыс қатынастың дамуына бағытталған.

      20. Еңбек тәрбиесi сотталғанның еңбек қабiлеттерiн дамытуға, оның босағаннан кейiн жұмысқа орналасу үшiн, мамандық алуына бағытталған.

      21. Дене тәрбие жұмысы, бас бостандығын айыру орындарында сотталғанның денсаулығын бiрқалыпты ұстап тұруына және демалуды ұйымдастыруға бағытталған.
      Ол үшін спорт алаңдары, ғимараттар, құрал-жабдықтар және инвентарь жабдықталады.
      Ескерту: 21-тармаққа өзгерту енгізілді - ҚР Әділет министрінің м.а. 2010.09.27 N 268 (ресми жариялаған күннен кейін он күнтізбелік күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Бұйрығымен.

      22. Психологиялық тәрбиелеу жазасын өтеп жатқан адамның психологиялық қалыптасу қабiлетiн, оның қылмыстық көзқарасын бұзу, сотталғанның динамикасын зерттеу, сондай-ақ түзеу мақсатына жетуге жағдай тудыратын процестерге негiзгi фактiлерге көп мән берiп зерттелуiне бағытталған.

      23. Сотталғандармен тәрбие жұмысы топтық, жаппай және дара нысандарда ұйымдастырылады.

      24. Сотталғандармен топтық және жаппай тәрбие жұмыстары (сабақтар, дәрiстер, жиналыстар, диспуттар, конкурстар, көркем өнерпаздық қарау, спорттық-көрсету iс-шараларға қатысу, өнерпаздық ұйымдарға және т.б.) әртүрлi топтар көлемiнде тәрбие жұмысын өткiзудi қамтамасыз етедi.

      25. Жеке тәрбие жұмысы әр сотталушының жеке ерекшелiктерiн бостандықтағы өмiрге ойдағыдай бейiмделу бағдары сотталғандармен ескере отырып, жұмыс iстеу бағдарламасына сәйкес жүргiзiледi.

      26. Сотталғандар мен жұмыс бағдарламасын мекемеде оның толық жазасын өтеу уақытына бағдарламаны аға нұсқаушы - психологтың ұсынысы бойынша түзеледi де, ол бағдарлама төрт негiзгi кезеңге бөлiнедi:
      1) қалыптасу кезеңi, ТМ өмiрiнiң жаңа шарттарына үйрену;
      2) пайда болу кезеңi, өмiрдiң жаңа шарттарында қызығушылықтың дамуы;
      3) сыртқы ықпалдар мен өзiн-өзi тәрбиелеудiң үйлесу кезеңi;
      4) сотталғандардың алдын-ала босау кезеңi.

      27. Сотталғандармен жұмыс бағдарламасының негiзiнде жеке тәрбие жұмыстарының жеке жоспары түзеу мекемелерiне келген әр-бiр аралықта оның түзетiлiм тәртiбi мен түзелу үрдiсiн ұйымдастыру бойынша құрылады.

      28. Сотталғандарды зерделеу нәтижелерi және онымен тәрбие жұмысын жүргiзудiң қорытындылары ай сайын жеке тәрбие жұмысын жүргiзу күнделiгiне енгiзiледi (1 қосымша).

  4. Карантин бөлiмшесiне жаңадан келген
сотталғандармен тәрбие жұмысы

      29. Сотталғандардың карантин бөлiмшесiне келуi, оның мінез-құлқының ерекшелiктерiн, жалпы бiлiмiнiң деңгейiн анықтау, сондай-ақ денсаулық жағдайын тексеру және санитарлық-гигиеналық шараларды өткiзу үшiн пайдаланылады.

      30. Карантин бөлiмiнде сотталғандармен сабақтар өткiзiледi, оның мақсаты олардың өздерiнiң құқықтары мен мiндеттерiн, режим талаптарын, мекеменiң iшкi тәртiп ережелерiн, ТМ әкiмшiлiгiмен және басқа да сотталғандармен өзара қарым-қатынастарын түсiндiру болып табылады.

      31. Сотталғандардың әрқайсысына ТМ түрiнiң өзгеру тәртiбi, жазаны шартты түрде - мерзiмiнен ерте босатуға ұсыну және жазаны өтеудiң бiр жағдайынан басқасына ауыстыру сондай-ақ жазаны өтеудiң бiрi шартты түрде - мерзiмiнен бұрын босатуға ұсыныс, TM түрiнiң өзгеру мүмкiндiгiнен мерзiмi туралы мәлiм етiледi.

      32. Сотталғандармен тәрбие жұмыстары карантин бөлiмшесiнде сабақ және әңгiмелесу ТМ қызметкерлерiмен кездесу түрiнде жүргiзiледi, сотталғандарға теледидар хабарларын көру, орталық және жергiлiктi радио хабарларын тыңдау, газеттер, журналдар, кiтаптар оқу мүмкiндiгi берiледi.

      33. Жаңадан келген сотталғандармен жұмыс сотталғандармен кешендi оқу жоспарына сәйкес карантин бөлiмiнде жүзеге асырылады, оны өткiзуге ТМ барлық қызметiнiң қызметкерлерi тартылады (2-қосымша).

      34. Карантин бөлiмшесiндегi сотталғандармен кешендi оқу жоспарының тармақтарын орындау қызметтердiң және түзеу мекемесiнiң бөлiмдерiнiң карантиндiк қызмет бөлiмшесiне қатысу журналында көрсетiледi. Журналды жүргiзу үшiн жауапкершiлiк сотталғандар арасындағы тәрбие жұмысы жөнiндегi бөлiмiнiң бастығына жүктеледi (3-қосымша).

      35. Аға нұсқаушы-психолог жаңадан келген сотталғандарға психодиагностикалық тексеру жүргiзедi және олардың қайсысына "Жеке зерттеу сызба нұсқаға" сәйкес жеке карта жүргiзедi, (4-қосымша) сондай-ақ сотталғанның жеке тұлғалық бағдарын және кейбiр, типтiк сыйпаттарын анықтайды.

      36. Өткiзiлген жұмыстың талдау қорытындысы бойынша аға нұсқаушы-психолог мiнездеме жазып және сотталғандардың жеке-тәрбие жұмыстары күнделiгiне көшiредi, жаңадан келген сотталғандармен тәрбие жұмысының негiзгi бағыттары бойынша жасақ бастықтарына ұсыныс бередi.

      37. Мекеме бастығының бұйрығымен карантин бөлiмiне жаңадан келген сотталғандармен жұмыс жүргiзу үшiн сотталғандармен жұмыс iстеуде жеткiлiктi тәжiрибесi бар жасақ бастығы тағайындалады, оған тәрбие жұмысын ұйымдастыру жөнiндегi мiндеттердi жеке-тәрбие жұмысының күнделiгiн бастапқы толтыру және сотталғандарды жасаққа бөлудi дайындау жүктеледi.

      38. Карантин бөлiмшесiндегi ТМ комиссиясы (ОТК - Оқу-тәрбие кеңесi) келуiнiң сотталғандардың қорытындысы бойынша сотталғандарды жасақтарға бөледi.

  5. Жасақтардағы сотталғандармен тәрбие жұмысы

      39. Сотталғандармен тәрбие жұмысының негiзгi ұйымдық түрлерi жасақта iске асырылады. Сотталғандармен тәрбие жұмысын жүргiзу және ұйымдастыру жасақ бастығына жүктеледi. Ол жасаққа жүктелген мiндеттердiң орындалуына жеке жауапкершiлiкте болады. Жасақ бастығы өзiнiң қызметiнде қылмыстық жазаны атқару тәртiбiн реттейтiн қолданыстағы заңнамалармен және ведомствалық нормативтiк актiлердi, сондай-ақ әдiстемелiк кабинеттiң ұсыныстарын басшылыққа алады.

      40. Жасақ бастығы ТМ-нiң жұмыс жоспары негiзiнде жасақтың ерекшелiгiн ескере отырып, сотталғанның жеке қасиеттерiн, сондай-ақ ТМ-нiң басқа да қызметтерiнiң ұсыныстары бойынша тоқсан сайын жоспарлайтын және өз қызметiн ұйымдастырады.

      41. Жасақ бастығы сотталғандарға олардың заңмен көзделген құқықтары мен мiндеттерiн, еңбек және демалыс шарттарын түсiндiредi, қылмыстық жазаны орындауда реттейтiн заңнамалық актiлермен түзеу мекемелердегi Iшкi тәртiп ережелерiн бiлуiн қамтамасыз етедi және олармен әлеуметтiк-құқықтық мәселелер бойынша тақырыптық жоспарға сәйкес сабақтар өткiзуiн ұйымдастырады (5-қосымша).

      42. Заңмен белгiленген жаза бөлiгiн сотталушы өтеу кезiнде сотталғандардың әрқайсысына жасақ бастығы мiнездеме дайындайды, ТМ-нiң түрi, жазаны өтеу шарттарының өзгеруi туралы, шарты түрде-мерзiмiнен бұрын босату және жазаның өтемеген бөлiгiн аса жеңiл түрiмен ауыстыру мәселелерiн шешу кезiнде ескерiлiп және жеке iс қағазына тiгiнделедi.

      43. Жасақ бастығы сотталғандармен тәрбие жұмысын ұйымдастырып және сол жұмыстың жүргiзiлуi үшiн жауап бередi және осы мақсатқа жету үшiн басқа қызметтердiң қызметкерлерiн қатыстырады, олардың есебiнен жасақтың тәрбиешiлер кеңесi қалыптасады (бұдан әрi - ЖТК).

      44. ЖТК сотталғандармен жасақ звеносындағы тәрбие жұмыстарын ұйымдастыру жөнiндегi жасақ бастығына көмек беретiн тұрақты iс-әрекеттегi алқалық орган болып табылады.

      45. ТМ бастығының бұйрығымен ЖТК бiр жыл мерзiмге, бес адамнан кем емес құрамда құрылады. Оның құрамына жасақ бастығы, сондай-ақ ТМ-нiң сотталғандармен жұмыс жасау дағдысы мен қабiлетi бар басқада қызметкерлер, жалпы бiлiм беретiн және кәсiби мектептердiң мұғалiмдерi кiредi. Жасақ бастығы ЖТК төрағасы болып табылады.

      46. ЖТК жұмысына кеңесшi дауыс құқығымен жергiлiктi атқару органдарының, қоғамдық ұйымдардың және дiни бiрлестiктердiң, TК-нiң жанындағы Қамқорлық кеңесiнiң, өкiлдерi сотталғандардың туысқандары қатыса алады.

      47. ЖТК кеңес отырыстары қажеттiлiгiне қарай, бiрақ кемiнде айына бiр рет өткiзiледi. Талқыланған мәселелердi сайланған хатшы хаттамалайды. Сотталғандарға қатысты қабылданатын нақты шешiмдер сотталушының жеке-тәрбие жұмысының күнделiктерiнде көрсетiледi. ЖТК шешiмi көпшiлiктiң ашық дауысымен қабылданады.

      48. ЖТК сотталғандардың тұрмыс жағдайларын жақсартуға және меншiктiң барлық нысанындағы мүлiкке ұқыптылықпен қарауға, оларға тұрақты дағдыларды үйрету, ұстау режимiн сақтау, сотталғандардың түзелу мәселелерiн шешудi талқылайды және оған ықпал жасайды.

      49. ЖТК мүшелерi сотталғандармен тәрбиелiк әңгiмелесулердiң жазбасын сотталғандардың жеке-тәрбие жұмыстарының күнделiгiне енгiзедi.

      50. ЖТК мүшелерi сотталғандардың шарты түрде-мерзiмiнен бұрын босату жазасын өтеуге немесе жазаның өтелмеген бөлiгiн жазаның аса жеңiл түрiне ауыстыруға, режим түрiнiң өзгеруi және жазаны өтеудiң басқа шартына ауыстыруға, сондай-ақ ТМ-нен тысқары шығуға, сотталғандардың өздiгiнен қызмет ету ұйымдарының жұмыстарына көмек бередi, жасақтағы сотталғандарға аттестаттауды жүргiзедi.

      51. Сотталғандарды аттестаттау - бұл ЖТК мүшелерiнiң ұжымдық бағасы, сотталғандардың жазасын өтеу тәртiбiнiң нақты мерзiмi, сондай-ақ олардың түзетiлу дәрежесiн анықтау. Ол:
      1) сотталғанға жеке әсер етудiң тиiмдiлiгiн күшейту;
      2) жазаны өтеуде режим түрiне, ұстау шартына, жасына, бiлiмiне, тәртiбiне, өткiзiлетiн тәрбие iс-шараларына қатысты, ТМ-нiң жалпы қоғамдық өмiрiне қатысуын ескере отырып сотталғанның жеке тұлғасын жан-жақты зерттеу;
      3) тәрбие жұмыстарында нысанды, құралды, әдiстер мен себептердi дифференциалды түрдi анықтауда және пайдалану;
      4) түзелу деңгейiн анықтау, тәрбиелiк әсердiң ұзақ мерзiмге арналған жеке жоспарын анықтау;
      5) аттестаттау қорытындысы ТМ-нiң комиссиясында пайдаланылу мақсатында жүргiзiледi.

      52. Ұжымдық ЖТК-нiң отырыстарында сотталғандармен әрi қарай жеке-тәрбие жұмысы бойынша ұсынымдар iске асырылады, ол жеке-тәрбие жұмысының күнделiгiне жазылады.

      53. Сотталғанды алғашқы аттестаттау жазаны өтеудiң шартты түрiнде жазаны өтеу бойынша өткiзiледi: түзеу колониясында (бұдан әрi - ТК) жалпы режимде - 6 ай; қатаң режимдегi ТК - 9 ай; ТК-нiң ерекше режимiнде - 12 ай; түрмеде - 12 ай; ТК-да өмiрлiк бас бостандығынан айырылған сотталғандар үшiн - 10 жыл; ЖТК-ның жалпы режимдегi - 3 ай; ЖТК-ның күшейтiлген режимдегi - 6 ай; абайсыздан қылмыс жасаған сотталғандар үшiн қоныс-колониясы (бұдан әрi - ҚК) - 12 ай; ҚК жақсы мiнездеме берiлген сотталғандар аттестациядан өтпейдi.

      54. Жазаны өтеуде жеңiлдетiлген, шартты сотталғандарды аттестациялау қажет болған жағдай бойынша өткiзiледi, бiрақ жылына бiр реттен кем болмауға тиiс. Жазаны өтеудiң қатаң шартында аттестациялау өткiзiлмейдi.

      55. Сотталғандарды аттестациялау қорытындысы мiнездемемен ресiмделедi. Айып изоляторында, тәртiптiк изоляторында, камералық типтегi үй-жайда ұсталатындардан басқа барлық сотталғандар аттестаттаудан өтедi.

      56. ЖТК сотталғанның әр қайсысына қатысты мәлiметтердi қарастыру бойынша негiзiнде мынадай түзеу дәрежелерiн анықтауы мүмкiн:
      Жағымды мiнездiлер:
      1) өзiнiң түзелгенiн дәлелдедi;
      2) нақты түзелу жолына түстi;
      3) түзелу жолына түстi.
      Терiс мiнездiлер:
      Түзелу жолына түспедi.

      57. Түзелу дәрежесi туралы мiнездемесiмен және ЖТК отырысының хаттамасы туралы шешiмдерiнiң көшiрмесi сотталғанның жеке iсiне қоса тiгiледi.

      58. Түзелу дәрежесi туралы ЖТК қорытындылары сотталушының (сотталғандардың) назарына ЖТК отырыстарында және жергiлiктi радиобайланыс торабы, сондай-ақ ТМ-нiң қабырға газетi жеткiзiледi.

      59. Жағымды түзелу дәрежесi бар сотталушының өтеуде белгiленген тәртiптi қатаң бұзғаны үшiн бұл дәрежеден айырылады. ЖТК отырысында қайта қарау тек жаза өтелгеннен (алынғаннан) кейiн бiрақ кем дегенде үш ай өткеннен соң ғана мүмкiн. Түзетiлу дәрежесiн анықтау осы нұсқаулықтың 50, 54, 56 тармақтарының негiзiнде өткiзiледi.

      60. ЖТК шешiмi ұсыным сипатында болады. ЖТК жұмысының нәтижелерi қажеттiлiк шаралары бойынша, ТМ қызметкерлерiнiң жалпы жиналыстарында қаралады, бiрақ жылына бiр реттен аспауы керек.

      61. Жасақта сотталғандармен тәрбие жұмысына аға нұсқаушы-психолог қатыстырылып, ол:
      1) сотталушының жеке басына барынша терең зерттеу жүргiзедi;
      2) негiзгi референттiк топтарды анықтайды, сотталғандардың арасында өзара қарым-қатынасты пысықтайды;
      3) қызметкерлермен және сотталғандардың арасындағы келiспеушiлiк жағдайлардың себептерi мен жанжалдан туындаған уәждердi зерттейдi;
      4) ТМ басшылығымен және тәрбие аппаратының қызметкерлерiмен кеңестiк жұмыстар жүргiзедi және жазаны өтеудiң белгiленген тәртiбiн бұзудың алдын-алу жөнiндегi ұсынысты әзiрлейдi;
      5) сотталғандардың түзелу жұмысына озат тәжiрибенi енгiзедi;
      6) ТМ қызметкерлерiнiң өтiнiмi бойынша сотталғандарға психологиялық зерттеу жүргiзедi (6 қосымша).

  6. Жазаны өтеудiң жәй түрiндегi тәрбие
жұмысын ұйымдастырудың ерекшелiктерi

      62. Жазаны өтеудiң жәй түрiндегi тәрбие жұмысын ұйымдастырудың мақсаты жазаны өтеп жатқан сотталғандардың ТМ шартына бейiмделуi болып табылады.

      63. Жазаны өтеудiң жәй түрiнде тәрбие жұмысын ұйымдастырудың мiндеттерi мынадай:
      1) сотталғандарға заңда көрсетiлген олардың құқықтары мен мiндеттерiн, еңбек пен демалыс тәртiптерiн түсiндiру;
      2) ТМ-нiң жұмысын регламенттейтiн және жазаны орындауды реттейтiн заңнамалық актiлермен танысуын қамтамасыз ету;
      3) TM-нiң Iшкi тәртiбiнiң ережелерiн бұлжытпай орындауға, сотталғандарға заңға бағыну әдебiнiң негiзiн үйрету;
      4) сотталғанның жеке басын терең және жан-жақты зерттеу;
      5) қоршаған ортаның қарсы бағыттағы ықпалдарына қарсы тұратын психологиялық дайындығын оған тәрбиелiк ықпалдық дұрыс қабылдануын анықтау;
      6) Ұқыптылық, мәдениеттiлiк дағдыларының бойына сiңуi мен дамуы өндiрiсте және тұрмыста техника қауiпсiздiгiн және санитарлық, гигиеналық талаптарды сақтау;
      7) Бiлiм, мамандық алуға спортпен шұғылдануға, кiтаптар оқуға, ұмтылуды қалыптастыруда.

      64. Жасақ бастығы жазаны өтеудiң жәй түрiндегi сотталғанды жаза мерзiмiн өтеу бойынша ұсыну үшiн ТМ-нiң комиссиясына мынадай құжаттарды:
      1) түзелу дәрежесi туралы қортындыларымен мiнездеменi;
      2) ЖТК отырысының хаттамасынан көшiрмесiн;
      3) сотталушының жеке - тәрбие жұмыстарының күнделiгiн дайындайды.

      65. ТМ комиссияның жеңiлдетiлген жағдайға ауыстыру не болмаса жәй түрдегi қалдыру туралы шешiмi хаттамаланады, көшiрмесi жеке iске тiркеледi, ал сотталғанның жеке-тәрбие жұмыстарының күнделiгiне тиесiнше жазбалар жазылады.

  7. Жеңiлдетiлген жағдайда жазаны өтеудегi тәрбие
жұмысының ұйымдастыру ерекшелiктерi

      66. Жеңiлдетiлген жағдайда жазаны өтеудегi тәрбие жұмысын ұйымдастырудың мақсаты:
      1) бейiмделу үрдiсiнiң аяқталуы;
      2) жәй түрдегi қалыптасқан оң дағдыларды бекiту және одан әрi дамыту болып табылады.

      67. Жеңiлдетiлген жағдайда тәрбие жұмысының негiзгi мiндеттерi:
      1) сотталғандарды ТМ-нiң қоғамдық қызметiне қатыстыру;
      2) оң қабiлеттiктерiмен құлшыныстарын көрсету үшiн жағдай жасау;
      3) өзiн-өзi тәрбиелеу сабағына ниеттеу;
      4) бiлiм мен мамандық алудағы пайдалы бастамашылығын көтермелеу;
      5) от басымен байланысты нығайту;
      6) өзiнiң кiнәсiн мойындауға бекемдiгi, түзелуге талпыну болып табылады.

      68. Сотталушы жеңiлдетiлген жағдайда жазасын өтеу кезiнде жылына бiр рет аттестаттауға тартылады, оң тәртiбiн бекем бекiту дәрежесi және оның одан әрi түзетiлiмi анықталады.

  8. Жазаны өтеудiң қатаң жағдайдағы тәрбие жұмысын
ұйымдастырудың ерекшелiктерi

      69. Жазаны өтеудiң қатаң жағдайдағы тәрбие жұмысын ұйымдастырудың мақсаты:
      1) сотталғанның заңсыз мiнезiнiң себебiн зерттеу және жою;
      2) сотталушының оған деген тәрбиелiк ықпалын дұрыс түсiнуiне қалыптастыру, өзiнiң кiнәсiн мойындау болып табылады.

      70. Жазаны өтеудегi қатаң жағдайдағы тәрбие жұмысын ұйымдастырудың мiндеттерi:
      1) сотталғанды өрескел тәртiп бұзушы деп тануға себеп болған жағдай мен себептердi терең және жан-жақты талдау;
      2) психологтық-педагогтық ықшамдау тәжiрибеде қолданылатын түрiн, құрал-жабдық пен тәсiлдерiн iздестiру және бекiту;
      3) сотталушымен тәрбие жұмысында онымен оңды қарым-қатынас қалыптастыру;
      4) заңға бағыну мiнез-құлқын, төңiректегi ақихатты дұрыс түсiнуге қалыптастыру;
      5) ТМ-нiң қоғамдық қызметiне қатыстыру болып табылады.

      71. Сотталушы қатаң жағдайдағы жасаққа келген соң жасақ бастығы оның жеке iсiмен мұқият танысады, сотталғанның жеке - тәрбие жұмыстары күнделiгiндегi, аға нұсқаушы-психологтың ұсынысын зерттейдi.

      72. Жасақ бастығы жеке басын зерттеу мақсатында сотталушылармен жеке-тәрбиелiк әңгiме өткiзедi, сотталушының одан әрi жазаны өтеудегi ниетiн анықтайды. Алынған мәлiметтердi сотталушының жеке-тәрбиелiк жұмыс күнделiгiне жазады.

      73. Жасақ бастығы қатаң жағдайда жазаны өтеудiң белгiленген мерзiмiн аяқтауы бойынша ТМ-нiң жәй-түрдегi комиссиясына ұсыну үшiн мынадай материалдарды:
      1) жазаның мерзiмiн одан әрi жәй түрдегi жағдайда өтеудiң дайындық дәрежесi туралы қорытындылары бар мiнездеме;
      2) ЖТК отырысындағы хаттамадан көшiрме;
      3) сотталғанның жеке-тәрбие жұмысы күнделiгiн дайындайды.

      74. Сотталғандарды жазасын өтеудiң жәй түрдегi жағдайына көшiру немесе қатаң жағдайда қалдырылуы туралы TМ комиссиясының шешiмi хаттамаланады, көшiрмесi жеке iс қағазға қосылады, ал сотталушының жеке-тәрбие жұмысы күнделiгiне тиiстi жазба жазылады.

  9. Жазаны өтеудiң жеңiлдетiлген жағдайдағы тәрбие
жұмысының ұйымдастыру ерекшелiктерi

      75. Жазаны өтеудiң жеңiлдетiлген жағдайында тәрбие жұмысын ұйымдастырудың мақсаты:
      1) сотталушының әлеуметтiк бейiмделуiне көмектесу;
      2) сотталушының бостандықтағы өмiрге дайындық дәрежесiн тексеру болып табылады.

      76. Жеңiлдетiлген жағдайда тәрбие жұмысын ұйымдастырудың мiндеттерi:
      1) түзелу қорытындыларын бекiту;
      2) босатылғаннан кейiн еңбекке орналасу мүмкiндiгi;
      3) от-басымен байланысын нығайту;
      4) өзiн-өзi тәрбиелеу, өз тәртiбiн дербес реттеуге қабiлеттiлiк, бостандықтағы өмiрге психологиялық даярлық нәтижелерiн бекiту болып табылады.

  10. Сотталғандармен оларды босатуға
дайындау кезiндегi тәрбие жұмысы

      77. ТМ-да жазасын өтеп жатқан адамдарды босатуға дайындық ТМ-ға келген бiрiншi күннен басталады.

      78. Сотталғандарды босатуға даярлық жұмыстарын ұйымдастыру тұрмыстық және еңбекке орналастыру жөнiндегi аға инспекторына жүктеледi. ТМ-ның барлық қызметкерлерi босатуға даярлық сабақтарының өткiзiлуiне қатыстырылады.

      79. Тәрбие жұмыстары жөнiндегi ТМ бастығының орынбасары бекiткен және сотталғандардың арасындағы тәрбие жұмыстары жөнiндегi бөлiм бастығы әзiрлеген арнайы бағдарлама бойынша ТМ-нен сотталғандарды босатуға даярлық сабақтары өткiзiледi.
      Бағдарламада өзiне құқықтық және ұйымдастыру, босатылатындарға төлқұжаттар (жеке куәлiк) беру тәртiбiмен таныстыру және тұрақты мекен-жайы бойынша тiркелу, сотталғандығын алу және шығару шарттарымен тұрмыстық, еңбекке орналастыру, әкiмшiлiк бақылау және сотталғандардың босатылғаннан кейiнгi өмiрiн жайғастыруға байланысты басқада бiрқатар мәселелер қамтылуы тиiс.
      Сонымен бiрге, бағдарлама сотталғанның босатылуға психологиялық дайындығын көздеуге тиiс (алаңдаушылықты алып тастау, болашақта босатылуына байланыстылық, Tұрмыстық және жұмысқа орналасуға белгiсiздiк, қылмыстан зардап шеккен олардың туыстарымен, көршiлерiмен, достарымен, туғандарымен, ағайындарымен, және т.б. өзара қарым-қатынастағы мәселелер болу мүмкiн).

      80. Аға нұсқаушы-психолог:
      1) жаңа өмiрдегi жағдайларға сотталған адамның арнайы психологиялық дайындығын жүргiзедi;
      2) сотталушыға еңсеруге әрқашан дайын емес ерекше қиындықтар туралы әңгiме өткiзедi;
      3) сотталғандардың ой-өрiсiн, сезiмiн, әдетiн, психологиялық жағдайын, дұрыс тәртiбiн жаңа жағдайға қалыптастыруға көмектеседi;
      4) iшкi қарсылықпен ауыртпалықты қосымша қуатты шығындамай-ақ және жаңа әлеуметтiк ортаға және ондағы қызметке оның тез орналасуын қамтамасыз ететiн, жаңа өмiр сүру жағдайына психологиялық әзiрлiгiн қалыптастырады.

      81. Босатылғанға дейiн 6 айдан кешiктiрмей, әрбiр сотталушы мекеме бастығының атына өтiнiш жазады (7-қосымша), онда баратын мекен-жайы, жұмыс орны және тұрмыстық және жұмысқа орналасуы бойынша қандай көмек керектiгi көрсетiледi.

      81-1. Бас бостандығынан айыру мерзімі аяқталғанға дейін алты айдан кешіктірмей сотталған таңдаған тұрғылықты жері бойынша республикалық маңызы бар қала, астана, аудандардың (облыстық маңызы бар қалалар) жергілікті атқарушы органдарына оның босатылуы, үй-жайы бары туралы, оның еңбекке жарамдылығы және мамандықтары (15 қосымша) туралы хабарлама жіберіледі.
       Ескерту. 81-1-тармақпен толықтырылды - Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінің 2007.12.05.  N 327 Бұйрығымен.

      82. Тұрмыстық және еңбекке орналастыру көмегiне мұқтаж барлық сотталғандар тұрмыстық және жұмысқа орналастыруға мұқтаж адамдардың арнайы журналында есепке алынады (8-қосымша).

      83. Босатылған адам тұрмыстық және еңбекке орналастыруға көмектiң қажеттiлiгiне қарамастан, таңдалған мекен-жайдағы жергiлiктi қалалық (аудандық) iшкi iстер органына сол адамды тұрмыстық және еңбекке орналастыруға мүмкiндiгi туралы сұрау салынады (9-қосымша).

      84. Жазаны өтеу мерзімі аяқталғанға дейін 20 күннен кешіктірмей, ал өзге негіздер бойынша босатылу кезінде, босатылғаннан кейін бір жұмыс күнінің ішінде оның таңдаған мекен-жайы бойынша қалалық (аудандық) ішкі істер органдарына хабарлама (10-қосымша) жіберіледі.
      Ескерту: 84-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Әділет министрінің 2009.09.17. N 125 бұйрығымен.

      85. Сотталғандарды босатуға даярлық жұмыстарының нәтижелерi сотталған адамның жеке-тәрбие күнделiгiнде көрсетiледi, материалдар сотталған адамның жеке iсiне тiркеледi.

  11. Жасақ бастығының, аға нұсқаушы-психологтың
құжаттамасы

      86. Жасақ бастығы мынадай құжаттаманы жүргiзедi:
      1) жасақ бастығының журналында мыналар: жасақтағы сотталғандар құрамының тiзiмi; сотталғандарды көтермелеудi және жазалауды есепке алу журналы; тәртiптiк практиканың талдауы; сотталғандардың және жазаны өтеудiң белгiленген тәртiбiн бұзуға бейiм адамдардың және алдын-алу есебiнде тұрған сотталғандардың тiзiмi жасақтағы тәрбие жұмыстарының тоқсанға арналған жоспары бiрыңғай кешендi көрсетiледi;
      2) сотталғандармен жеке-тәрбие жұмысының күнделiгi;
      3) сотталғандардың жасақта өткiзiлетiн сабақтар мен iс-шараларға қатысуының есептiк журналы;
      4) ЖТК хаттамаларының журналы;
      5) сотталғандарды жеке мәселелерiмен қабылдау журналы.

      87. Аға нұсқаушы-психолог мынадай құжаттама жүргiзедi (11-қосымша):
      1) карантинде сотталғандарды қабылдау журналы;
      2) жеке мәселелерi мен психокеңес бойынша қабылдау журналы;
      3) психологиялық диагностикалық тексерiс хаттамаларының журналы;
      4) сотталғандардың туыстарына арналған кеңес журналы;
      5) алдын-алу есебiнде тұрған адамдардың картотекасы.

  12. Жалпы орта бiлiм беретiн мектептiң
педагогикалық ұжымының сотталғандармен
жүргiзiлетiн тәрбие жұмысына қатысуы

      88. Жалпы орта бiлiм беретiн мектептiң педагогикалық қызметкерлерi үйiрме, сынып пен мектептен тыс жұмыстарды ұйымдастырады және жүргiзедi.

      89. TM мектебiнiң мұғалiмдерi:
      1) жасақ бастықтарымен (тәрбиелеушiлер) бiрлесiп әр сотталушының жеке мiнез-құлық ерекшелiгiн бақылауын жеке тәрбие дәптерiне енгiзедi;
      2) тәрбиелiк және мерекелiк iс-шараларды дайындауға, өткiзуге белсене қатысады;
      3) пәндiк және тақырыптық үйiрмелердi, қызығушылық бойынша клубтарды, көркемөнерпаздар үйiрмесiн басқарады, диспуттар және басқа да тәрбие iс-шараларын ұйымдастырады;
      4) сабақта, үзiлiсте және сыныптан тыс iс-шараларды жүргiзгенде сотталғандар арасында тәртiптiң сақталуын қамтамасыз етедi.

      90. Жалпы бiлiм беретiн мектепте оқымайтын сотталғандармен тәрбие жұмысын ұйымдастыруға көмектесу үшiн мектеп директорының ұсынысы бойынша ЖТК құрамына мұғалiмдер енгiзiледi.

      91. Мектеп қызметкерлерiнiң тәрбие iс-шараларына қатысуына жалпы басшылықты мекеме бастығының тәрбие жұмысы бойынша орынбасары жүргiзедi, ал мектепте тәрбие жұмысының ұйымдастырылуын мектеп директоры басқарады.

  13. Дiни және қоғамдық ұйымдардың сотталғандармен
жүргiзiлетiн тәрбие жұмысына қатысуы

      92. Заңнамада белгiленген тәртiппен тiркелген қоғамдық және дiни ұйымдардың өкiлдерi ТМ-ге кiре алады.

      93. Дiни және қоғамдық ұйымдар өкiлдерi, ТМ мекеме әкiмшiлiгiнiң және сотталғандардың келiсiмiмен рухани-өнегелiк жұмыс жүргiзiп және мейiрмандық көмек көрсете алады.
      Сонымен бiрге ТМ мекеме әкiмшiлiгi қоғамдық және дiни өкiлдерiн қоғамда қабылданған өнегелiк қағидаларды сотталғандарда қалыптасуына және сотталғандардың ортасында дұрыс қалыпты психологиялық ахуал құрылуына, тәрбие ықпалына қиын әсер ететiн сотталған адамдарға аса ерекше назар аударуға бағыттайды.

      94. ТМ әкiмшiлiгi қоғамдық және дiни ұйымдардың өкiлдерiне ТМ-не келген кездесуге дейiн тәртiп талабын жеткiзедi және олардың жеке бас қауiпсiздiгiнiң шараларын қамтамасыз етедi.

      95. ТМ мекеме әкiмшiлiгiмен қоғамдық және дiни ұйымдардың жетекшiлерi бiрлескен iс жоспар, сондай-ақ ТМ-ға кiру кестесiн жасайды.

      96. <*>
      Ескерту. 96-тармақ алынып тасталды - ҚР Әділет министрінің 2011.07.29 № 274 (ресми жарияланғаннан кейін он күнтiзбелiк күн өткен соң қолданысқа енгiзiледi) Бұйрығымен.

      97. Сотталғандардың ар және дiн сенiм бостандығына құқықтарын iске асыру мекеменiң iшкi тәртiп ережелерiн бұзбауға сондай-ақ адамдардың құқықтарына қысым жасамауға тиiс.

  14. ТМ-әдiстемелiк кеңесi

      98. ТМ-да сотталғандармен қоғамдық және ағартушылық жұмыс орталығы - әдiстемелiк кабинет болып табылады.
      Әдiстемелiк кабинетте сотталғандармен тәрбие жұмысының теориясы мен әдiсi бойынша әдебиеттер; құқықтық, педагогикалық және психологиялық мәселелер бойынша құралдар; анықтама мен мерзiмдi әдебиеттер; көрнекi құралдар; бұйрықтар; нұсқаулықтар; әдiстемелiк ұсынымдар; Қылмыстық-атқару жүйесi комитетi (бұдан әрi - ҚАЖ комитетi) мен ҚАЖК аумақтық ҚАЖД жазаны өтеу мәселелерi және нұсқаулары бойынша дыбыс-бейнетекалар орналасады.

      99. Әдiстемелiк кабинеттiң қызметiн ұйымдастыру үшiн ТМ бастығының бұйрығымен тәжiрибелi қызметкерлердiң iшiнен ТМ тәрбие жұмысы жөнiндегi бөлiмнiң бастығы бас болып бес адамнан тұратын әдiстемелiк кеңес құрылады. ТМ бастығының бұйрығымен бiр жылға ТМ әдiстемелiк кеңесiнiң құрамы бекiтiледi. ТМ бастығының тәрбие жұмыстары бойынша орынбасары ТМ-нiң әдiстемелiк кеңесiнiң жұмысын басқарады.

      100. ТМ әдiстемелiк кеңесi тоқсандық жоспар бойынша жұмыс iстейдi, онда кабинеттегi - кеңестiк, талдау және насихаттық қызметтiң негiзгi бағыттары көзделедi.
      ТМ-нiң әдiстемелiк негiзгi бағыттары қызметтiң көзделедi кеңестiң жұмыс жоспарын ТМ комиссиясының отырысында талқылаудан кейiн ТМ-нiң тәрбие жұмысы бойынша бастықтың орынбасары бекiтедi.

      101. ТМ әдiстемелiк кеңесiнiң басты мiндетi ТМ қызметкерлердiң сотталғандармен қарым-қатынаста педагогикалық шеберлiктi арттыруға жәрдемдесу, сотталғандарға түзеу ықпалының оң әдiстерi мен нысандарын iс жүзiнде енгiзу ұсынымдарын әзiрлеу болып табылады.
      Осы мақсатта ТМ әдiстемелiк кеңесi:
      1) ТМ жазаның орындалуы бойынша жұмыстың жай-күйiн қорытады және талдайды;
      2) жоғарғы тұрған органдардан түскен жазаны орындау мәселелерi бойынша нұсқаулықтарды және басқа да нормативтiк құжаттарды зерделейдi және қажет кезде ТМ қызметiне енгiзу бойынша ұсынымдарды немесе iс шаралар жоспарларын әзiрлейдi;
      3) қызметкерлерге кеңес бередi және олардың жазаны орындау мәселелерi бойынша ақпараттық қамтамасыз етiлуiн ұйымдастырады;
      4) қызметкерлерге қызмет дайындығы сабағында психология және педагогиканың озық жетiстiктерiн насихаттайды;
      5) тұрақты жұмыс iстейтiн кәсiби шеберлiктi шыңдау мектебiн;
      6) ТМ комиссиясына жазаны орындаудың тиiмдiлiгiн жоғарылату және сотталғандармен алдағы әдiстемелiк жұмысты енгiзу мәселелерi бойынша ұсыным жасайды.

  15. ҚАЖК аумақтық ҚАЖД
әдiстемелiк кеңесi

      102. ҚАЖК аумақтық ҚАЖД әдiстемелiк кеңесi (бұдан әрi - ҚАЖКБ әдiстемелiк кеңесi) тұрақты жұмыс iстейтiн кеңес органы болып табылады.

      103. ҚАЖК ҚАЖД әдiстемелiк кеңесi ҚАЖК аумақтық ҚАЖД бастығының бұйрығымен саны кем дегенде 7 адамнан аспайтын тәжiрибелi қызметкерлердiң қатарынан 1 жылға құрылады.
      ҚАЖК ҚАЖД әдiстемелiк кеңесiнiң төрағасы болып ҚАЖК аумақтық ҚАЖД бастығының тәрбие жұмыстары жөнiндегi орынбасары тағайындалады, ҚАЖК ҚАЖД әдiстемелiк кеңесiнiң мүшелерi ТМ қызметкерлерi, жұртшылық өкiлдерi болуы мүмкiн.
      ҚАЖК ҚАЖД әдiстемелiк кеңесiнiң iс қағаздарын жүргiзу оның мүшелерiнiң құрамынан сайланған хатшыға жүктеледi.

      104. ҚАЖК ҚАЖД әдiстемелiк кеңесi:
      1) тәрбие жұмысының практикасын және оның ТМ-да ұйымдастырылуын зерттейдi және талдайды, озық әдiстер мен үлгiлердi, басқа ТМ-дi тарата отырып анықтайды;
      2) тәрбие iс-шараларын жүзеге асыру және ұйымдастыру қызметiндегi тиiмдi нәтижелерi бар ТМ қызметкерлерi мен басшыларын көтермелеу туралы ҚАЖ Комитетi және ҚАЖК аумақтық ҚАЖД басшыларына ұсыныс енгiзедi;
      3) ҚАЖК ҚАЖД әдiстемелiк кеңес мүшелерiнiң, ТМ қызметкерлерiнiң, сондай-ақ тәрбие үрдiсiн жетiлдiру мәселелерi бойынша әдiстемелiк бөлме басшыларының ақпараты мен баяндамаларын тыңдайды;
      4) ТМ-ның жұмыс тәжiрибесiне нақтылы ғылыми және әдiстемелiк ұсынымдарды енгiзу жоспарларын қарастырады;
      5) ҚАЖК аумақтық ҚАЖД басшылығына облыстардағы ТМ тәрбие жұмыстарын жетiлдiру жөнiндегi ұсынымды және пiкiрдi қарауға ұсынады;
      6) сотталғандармен тәрбие жұмыстарының әдiстерi мен жаңа үлгiлерiн ҚАЖ комитетiнiң әдiстемелiк ұсынымдарын iс жүзiнде енгiзу бойынша ТМ әдiстемелiк бөлмесiне практикалық көмек көрсетедi;
      7) әдiстемелiк конференцияларды, жалпы республикалық iс-шараларды өткiзу мен дайындауға дiни қызметкерлердi, орта және жоғарғы оқу орнының мұғалiмдерiн, демеушiлердi, қоғамдық өкiлдердi тартуға қатысады.

      105. ҚАЖК ҚАЖД әдiстемелiк кеңесi ҚАЖК ҚАЖД әдiстемелiк кеңесiнiң мәжiлiсiнде бекiтiлген тоқсандық жоспар бойынша жұмыс iстейдi. Мәжiлiс қажеттiлiгiне байланысты кем дегенде тоқсанына бiр рет жүргiзiледi.

      106. ҚАЖК ҚАЖД әдiстемелiк кеңесi ТМ нақтылы әдiстемелiк ұсынымдарды талдау, бiрыңғай педагогикалық талаптарды өңдеу, сондай-ақ ТМ әкiмшiлiгiнiң мәселелерiне практикалық көмек көрсету әкiмшiлiгiне ТМ қызметiне әр-түрлi бағыттарын топтастырып және оқытуда мынадай:
      1) педагогика және психология негiзi бойынша оқуды ұйымдастыру бойынша, қызметкерлердiң кәсiби шеберлiгiн көтеруге;
      2) алдын-алу жұмыстарының тиiмдiлiгiн көтеруге;
      3) психология-педагогикалық жұмыстардың тиiмдiлiгiн көтеру әдiстерi мен үлгiлерiн жетiлдiруге;
      4) сотталғандармен жеке психология-педагогикалық жұмыстардың тиiмдiлiгiн көтеруге;
      5) сотталғандардың түзелу үрдiсiнде моральдық және материалдық ынталандыруды қолдануға;
      6) сотталғандармен психология-педагогикалық жұмыстарды ұйымдастыру үрдiсiндегi сотталған адамдардың бос уақыттарын лайықты пайдалану және ұтымды келiстiруге;
      7) сотталған адамдарды ақтау және түзелуiне дiни, қоғамдық, мемлекеттiк емес ұйымдарды тарту жөнiндегi жұмыстың әдiстерi мен үлгiлерiн жетiлдiруге;
      8) сотталғандардың босатылуының практикасын жинақтау, оларды бас бостандығын айыру орындарынан босағаннан кейiн тұрмыстық және еңбекке орналастыруға практикалық көмек көрсетедi.

      107. ҚАЖК ҚАЖД әдiстемелiк кеңестiң шешiмi ұсынылатын сипатта берiледi.

  16. ТМ-нiң комиссиясы

      108. ТМ-нiң комиссиясы жазаны орындау бойынша жұмысты ұйымдастыру мәселелерiн қарастыру үшiн құрылады.

      109. ТМ-нiң комиссия құрамына ТМ бастығы, ТМ-нiң бастығының орынбасарлары, жедел, режим және тәрбие бөлiмдерiнiң (бөлiмше, топ), ТМ психологы басшылары кiредi. ТМ-нiң комиссияның төрағасы ТМ-нiң бастығы, хатшы-арнайы бөлiм (бөлiмшелер) бастығы болып табылады. ТМ-нiң Комиссия құрамы TM-нiң бастығы бұйрығымен бiр жылға бекiтiледі.
      ТМ комиссиясының жұмысына қоғамдық бақылау комиссиясының, жергілікті атқару органдарының (аудандық, облыстық, республикалық маңызы бар қалалар, Астана қаласы) және депутаттардың өкілдері дауыс беру құқығынсыз қатысуы мүмкін.
       Ескерту: 109-тармаққа өзгерту енгізілді - ҚР Әділет министрінің 2007.06.21. N 185, 2010.09.27 N 268 (ресми жариялаған күннен кейін он күнтізбелік күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Бұйрықтарымен.

      110. ТМ-нiң комиссиясы келесі мәселелер бойынша тиісінше шешімдер шығарады және енгiзедi:
      1) сотталғандарды жазаны өтеудiң бiр жағдайынан басқасына ауыстырылуы, сондай-ақ түрмеде ұсталатын режимнiң жалпы түрiнен қатаң және қатаң түрiн жалпыға сотталғандарды ауыстыруға;
      2) сотталғанға жазаны өтеудiң шартты түрде - мерзiмiнен ерте босату немесе жазаның өтелмеген бөлiгiн жазаның жеңiл түрiн қолдану туралы қолдаухат;
      3) оң мiнездi сотталғандарды ТМ-нiң жалпы және қатаң режимдi ҚК-ның түрмеден ТК-на ауыстырылуы;
      4) белгiленген тәртiппен ҚК және ТМ-де жазаны өтеуде қылмыстық өрескел бұзушылықтарды ауыстыру, оның түрi алдын-ала ҚК-ның сотымен анықталады, олар соттың өкiмi бойынша режим жалпы ТМ жiберiлген, ТМ-нен жалпы және қатаң режимдер - түрмеге;
      5) жаңа келген сотталғандарды карантиндiк бөлiмшеде нақты мерзiмдi өтелгеннен кейiн жасақ бойынша орналастыру;
      6) карантин бөлiмiнде белгiленген мерзiмiн өтегеннен кейiн жасақтар бойынша қайтадан келген сотталғандарды бөлiп-таратады;
      7) қашуға бейім ретінде сотталғанның алдын-алу есебінде тұруын ұзарту немесе алып тастау.
       Ескерту. 110-тармаққа өзгерту енгізілді - Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінің 2007.12.05. N 327, 2010.02.25 N 67 Бұйрықтарымен.

      110-1. ТМ комиссиясы сотталғанға рақымшылық туралы қолдаухатта өзінің осы қолдаухаттың іс-жүзіндегі көзқарасын білдіреді.
       Ескерту: 110-1-тармақпен толықтырылды - ҚР Әділет министрінің 2006 жылғы 27 ақпандағы N 69 бұйрығымен.

      111. ТМ-нiң комиссиясы:
      1) Қазақстан Республикасы Әдiлет министрлiгi және ҚАЖ комитетiнiң жазаларды орындалуын ұйымдастыру, бұйрықтардың талаптарын, нұсқаулары мен түсiндiрулерi;
      2) сотталғандарды ұстау жағдайларын қамтамасыз ету;
      3) оқу және тәрбие жұмыстары жағдайын, сотталғандарды ұстау және тәртiптiк режимi, оларды жақсартуға iс-шараларды iске асыру;
      4) сотталғандардың дербес ұйымдарының жұмыстары;
      5) сотталғандардың еңбекпен шұғылдандыру және еңбек тәрбиесiн ұйымдастыру бойынша ұсыныстарды талқылайды және әзiрлейдi.

      112. ТМ-нiң комиссиясы ТМ-нiң қызметкерлерiнiң ұжымының жиналысында iстелiп бiткен жұмыстар туралы мерзiмдi есеп бередi.

  17. ТМ-де ұсталатын сотталғандарды шартты
түрде-мерзiмiнен бұрын босату, жазаның өтелмеген
бөлiгiн жеңiл жазаға ауыстыру және ТМ түрiн
өзгертудi ұсыну тәртiбi

      113. ТМ-нiң комиссиясында қаралуға арналған жаза мерзiмiнiң заңмен белгiленген бөлiгiн өтеп бiткен әрбiр сотталғанға жасақ бастығы мына құжаттарды дайындайды:
      1) белгiленген үлгi бойынша мiнездеме (12 қосымша);
      2) белгiленген үлгi бойынша көтермелеулер мен жазалау туралы анықтамаларды (13-қосымша);
      3) Талап арыздың болуы және өз еркiмен қайтару туралы анықтама.
      Ескерту. 113-тармаққа өзгерту енгізілді - Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінің 2010.02.25 N 67 Бұйрығымен.

      114. ТМ-нiң комиссия хатшысына:
      1) соттық, нақты мәлiметтер мазмұны бар қолдаухат; бас бостандығынан айыру мерзiмiнiң өтелiп бiткенi туралы мәлiмет;
      2) белгiленген тәртiппен ресiмделген жеке iс ұсынылады.
      Ескерту. 114-тармаққа өзгерту енгізілді - Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінің 2010.02.25 N 67 Бұйрығымен.

      115. ТМ-нiң комиссия отырысы мекеменiң тұрмыстық зонасында, ал түрмеде, тергеу изоляторында және ТМ өмiрлiк бас бостандығынан айырылған сотталғандарға - режимдiк зонада өткiзiледi.

      116. ТМ комиссиясы отырысының күнi мен орны туралы сотталғандар комиссия хатшысымен оның жұмысы басталуға бiр күннен кешiкiтiрiлмей хабарландырылады.

      117. Шартты түрде - мерзiмiнен бұрын босату жазаның өтелмеген бөлiгiн жеңіл жазамен ауыстырылуын немесе одан бас тарту, сондай-ақ ТМ түрiн ауыстыру немесе бас тарту туралы қаулыны шығару ойын ұсыну мүмкiншiлiгi туралы комиссия мүшелері комиссия отырысында сотталған болмаған кезінде ашық дауыс беру арқылы бiлдiредi. Шешiм егер ол үшiн комиссия мүшелерiнiң жартысынан көбi дауыс берсе қабылданды деп есептеледi. Төрағаның дауысы комиссияның бір мүшесінің дауысына теңестіріледі.
      Ескерту. 117-тармақ жаңа редакцияда - Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінің 2010.02.25 N 67 Бұйрығымен.

      118. Шартты түрде-мерзiмiнен бұрын босату, жазаның өтелмеген бөлiгiн жеңiл жазамен ауыстыру туралы немесе одан бас тарту туралы, сонымен қатар ТМ түрiн өзгерту немесе бас тарту туралы қаулыны шығару туралы комиссия шешiмдi сотталғанға комиссияның отырысында оның мүшелерінің қатынасуымен, аталған нұсқаулықтың 119-тармағымен айқындалған тәртіп бойынша қолдаухатпен немесе қаулымен кейінгі кезде таныстырумен ауызша түрде комиссияның төрағасымен хабарланады.
      Ескерту. 118-тармақ жаңа редакцияда - Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінің 2010.02.25 N 67 Бұйрығымен.

      119. Шартты түрде-мерзiмiнен бұрын босату, жазаның өтелмеген бөлiгiн жеңiл жазамен ауыстыру туралы немесе одан бас тарту туралы, сонымен қатар ТМ түрiн өзгерту немесе бас тарту туралы қаулымен комиссия хатшысы ТМ комиссиясының отырысынан кейiнгi бiр күннен кешiктiрмей қол қою арқылы таныстыруы керек (демалыс және мерекелiк күндердi қоспағанда). Өтінішті одан әрі сотқа енгізу үшін 7 күн ішінде прокуратураға жіберіледі.
       Ескерту. 119-тармақ жаңа редакцияда - Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінің 2010.02.25 N 67 Бұйрығымен.

      120. Сотталғанның ТМ комиссиясының шешiмiне заңмен белгiленген тәртiпте жаза өтеу жері бойынша прокуратураға немесе сотқа шағымдануға құқығы бар.
      ТМ комиссиясы шешіміне сотталғанның шағым беру құқығын комиссия төрағасы ТМ комиссиясының отырысы күнінде сотталғанға хабарлайды.
      Ескерту. 120-тармаққа өзгерту енгізілді - Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінің 2010.02.25 N 67, 2010.09.27 N 268 (ресми жариялаған күннен кейін он күнтізбелік күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Бұйрықтарымен.

      121. ТМ - комиссиясының отырысы хаттамамен ресiмделедi, оған хатшы және төраға қол қояды.

      122. Хаттамада:
      1) сотталғанның тегi, аты, әкесiнiң аты, бабы, мерзiмi, мерзiмнiң басталуы мен аяқталуы, нақты өтелiп бiткен бөлiгi;
      2) бұрыңғы сотталғандығы (сандық есебi);
      3) жазаны өтеудiң барлық кезеңiне қысқаша мiнездеме мәлiмет;
      4) ТМ комиссиясының шешiмi көрсетiледi.

      123. Шартты түрде-мерзiмiнен бұрын босатудан, жазаның өтелмеген бөлiгiн жеңiл жазамен ауыстырудан бас тарту туралы шешім қабылдау жағдайда оның себебi көрсетiледi және қолдаухат шығарылады. TM түрiн өзгертуге ұсынудан бас тарту туралы шешім қабылдау жағдайда қаулы шығарылады.
       Ескерту. 123-тармақ жаңа редакцияда - Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінің 2010.02.25 N 67 Бұйрығымен.

      124. Шартты түрде-мерзiмiнен бұрын босатуға, жазаның өтелмеген бөлiгiн неғұрлым жеңiл түрімен ауыстыру туралы қолдаухатты, сондай-ақ ТМ түрiн өзгертуге ұсыну туралы қаулыны шығару мәселесін ТМ комиссиясының отырысында қайта қарау бас тарту туралы сот қаулысы шығарылған күннен бастап алты ай өткеннен кейін орын алуы мүмкін.
       Ескерту. 124-тармақ жаңа редакцияда - Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінің 2010.02.25 N 67 Бұйрығымен.

      125. ТМ комиссиясы ұсынылатын құжаттар сотталғанның жеке iсiне қосымша берiлетiн (мiнездеме, марапаттау және жазалау туралы анықтама, талап арыз және өз еркiмен орнын толықтыру, сонымен қатар ТМ комиссиясының шешiмi туралы хаттама мен қолдаухат шығуы) сотталғанның жеке iсiне тiгiледi.
       Ескерту: 125-тармаққа өзгерту енгізілді - ҚР Әділет министрінің 2007.06.21. N 185 бұйрығымен.

      126. ТМ комиссиясының отырысы ережеге сай, айдың әрбiр бiрiншi және үшiншi сейсенбiсiнде өткiзiледi. Шешiм отырыста комиссия мүшесi кейiн жартысынан көбi қатысқан кезде көп дауыспен қабылданады және ТМ бастығымен бекiтiледi, ТМ-нiң қызметкерлерiнiң орындауы үшiн мiндеттi.

      126-1. Заңмен белгіленген жаза мерзімінің бөлігін өтеген сотталғанның шартты түрде мерзімінен бұрын босатылуы мүмкін екендігі туралы жәбірленушіні уақытылы хабардар ету мақсатында, сотталғанның заңмен белгіленген жаза мерзімінің бөлігін өтегенге дейін 6 айға кешіктірмей ТМ-нің арнайы бөлімі (бөлімше, топ) үкім шығарған соттан жәбірленушінің немесе оның өкілінің мекен-жайын сұратады.
       Ескерту: 126-1-тармақпен толықтырылды - ҚР Әділет министрінің 2007.06.21. N 185 бұйрығымен.

      126-2. Сотталғанның заңмен белгіленген жаза мерзімінің бөлігін өтегенге дейін екі ай ішінде ТМ-нің арнайы бөлімі (бөлімше, топ) жәбірленушіні немесе оның өкілін тапсырыс хат арқылы поштамен үкім шығарған сот ұсынған мекен-жайына шартты түрде мерзімінен бұрын
босатылу мүмкін екені туралы хабарлайды (14-қосымша).
      Ескерту: 126-2-тармақпен толықтырылды - ҚР Әділет министрінің 2007.06.21. N 185 бұйрығымен.

  18. ТМ-дегi сотталғандардың дербес ұйымдары

      127. Сотталғандардың дербес ұйымдары Қазақстан Республикасы Әдiлет министрлiгiнiң және ҚАЖ комитетiнiң бұйрықтарымен және нұсқауларымен, сондай-ақ осы Нұсқаулықпен құрылады және өз жұмысында оларды басшылыққа алады.

      128. Сотталғандардың дербес ұйымдар жұмысына қатысуы азаматтық белсендiлiк және саналық еркiндiгiнiң айқындығы болып табылады. Дербес жұмыс iстейтiн ұйымдардың құрамына кiретiн сотталғандар, бастапқы қоғамдық жұмыстарды iстейдi және негiзгi жұмыстардан босатылмайды, қосымша жеңiлдiктер мен ерекше жеңiлдiктердi қолданбайды.

      129. ТМ дербес ұйымдардың қызметi мен қалыптасуын бақылау ТМ бастығының тәрбие жұмыстары бойынша орынбасарына, ал жасақ бөлiмiнде - жасақ бастығына жүктеледi.

      130. Дербес ұйымдарының негiзгi тапсырмалары сотталғандардың тұрмысы мен демалысын, еңбегiн ұйымдастыру мәселелерiн шешуге қатысу, түзелуiне әсер ету және қоғам үшiн пайдалы бастаманы, көтермелеу болып табылады.

      131. Сотталғандардың дербес ұйымдары мекеме әкiмшiлiгiне:
      1) тәртiп және реттiлiктi қолдауға;
      2) сотталғандардың арасында жақсы өзара қарым-қатынасты қалыптастыруға;
      3) сотталғандарға және олардың туыстарына әлеуметтiк көмек көрсетуге көмектеседi.

      132. Сотталғандардың дербес ұйымдары колония ұжымының Кеңесiнен оның құрамына кiретiн, жасақтар мен олардың құрылымдық секцияларынан тұрады.

      133. Колония (жасақ) ұжымының кеңесiне мынадай секциялар:
      1) құқық тәртiбi;
      2) спорт және демалыс;
      3) өндiрiстiк;
      4) санитарлық-гигиеналық секциялар кiредi.
      Егер сотталғандардың қызметiндегi жазаны орындау шарттары және мақсаттары қайшылық тудырмаса, ТМ сотталғандардың өзге де өзiндiк ұйымдары құрылуы мүмкiн.

      134. Құқықтық тәртiп секциясы (бұдан әрi - ҚТС) ТМ-нiң iшкi тәртiптi қолдауда және нығайтуда ТМ әкiмшiлiгiне жәрдемдеседi, сондай-ақ сотталғандардың арасында құқық бұзушылықты ескерту жөнiндегi жұмыстарды жүргiзедi.
      ҚТС жұмыстарына тiкелей басшылықты мекеме бастығының жедел және режим жұмыстары бойынша бастығының орынбасары жүзеге асырады.

      135. Спорт және демалыс секциясы (одан әрi- ССжБ) сотталғандардың бос уақытын ұйымдастыруға спорттық көпшiлiк, мәдени, ағарту және де басқа да iс-шараларды жүргiзу арқылы қатысады.
      Секцияның құрамына:
      1) кiтапхана жұмысы үшiн жауапты;
      2) клуб жұмысы үшiн жауапты;
      3) көркемөнерпаздар үйiрмелерiнiң жұмысы үшiн жауапты;
      4) спорттық iс-шараларды ұйымдастыру үшiн жауапты;
      5) ғибадат ететiн үй-жайлар үшiн жауапты;
      6) қабырға газетiне жауапты және жасақ бастығының белгiлеуi бойынша басқа да адамдар кiредi.
      ССжБ жұмыстары үшiн тiкелей басшылықты сотталғандардың арасындағы тәрбие жұмыстары бойынша бөлiм бастығы жүзеге асырады.

      136. Шаруашылық секциясы:
      1) шығарылған өнiмдердiң және орындалатын жұмыстардың сапасын көтеру, еңбек қызметiне сотталғандарды қатыстырады;
      2) техникалық қауiпсiздiктi сақтау жөнiндегi рейдтердi ТМ қызметкерлерiмен бiрге жүргiзедi;
      3) өнертапқыштық және жаңашылдық, үлгiлi жетiстiктердi таратуға жағдайласады;
      4) сотталғандарды еңбекте пайдалану туралы ТМ әкiмшiлiгiнiң ұсынысын енгiзедi.

      137. Тiкелей жетекшiлiк және секция жұмысын бақылау сотталғандардың еңбегiн ұйымдастыру және жоспарлау бөлiм бастығына мiндеттеледi.

      138. Санитарлық-гигиеналық секция жұмысы бойынша:
      1) сотталғандар арасында санитарлық ағартушылық жұмысын өткiзуге;
      2) сотталғандардың өндiрiстiк санитария және жеке басының тазалығын сақтауға;
      3) медицина қызметкерлерiмен бiрге баспананың санитарлық жағдайын, коммуналды-тұрмыстық жасақ ғимараттарының және мекеме аумақтарын тексеру рейдтерiн өткiзуге;
      4) санитарлық бюллетеньдерiн, қабырға газеттерiн және радио бағдарламаларын шығаруға қатысады.

      139. Медицина мекемесiнiң бастығы секция жұмысына тiкелей жетекшiлiк етедi.

      140. Коллония ұжымының кеңесi (бұдан әрi - КҰК) жасақтың (бұдан әрi - ЖКК) бiр жыл мерзiмге сотталғандардың жалпы жиналысында дауыс берiп сайланады. Сондай-ақ мүшелердiң саны жиналыс шешiмiмен белгiленедi.

      141. Жиналыста болған сотталғандардың көбiнiң дауыс беруi КҰК (ЖКК) сайланған адамдар санатына жатады.

      142. КҰК құрамын және ЖКК өкiлдерiн ТМ комиссиясы қарағаннан кейiн ТМ бастығы бекiтедi. Егерде ТМ бастығы сайланғандардың құрамын немесе олардың жеке мүшелерiн бекiтпесе, одан бас тартуының себебi ресми хабарланады және сайлауға дейiн немесе жаңа сайлауға дейiн жүргiзу ұсынылады.

      143. КҰК құрамын және ЖКК өкiлдерiн, сенiмдi ақтамаған немесе жазаны орындаудың белгiленген тәртiбiн бұзған, оларды ұжымда талқылағаннан кейiн ТМ бастығының бұйрығымен кеңестер құрамынан шығарады.

      144. Құрылымдық секцияларды толықтыру жасақ бастығының ұсынымы бойынша және сотталғандардың ерiктiгi негiзде ЖКК төрағасы жүзеге асырады. ЖКК төрағасы әртүрлi және қысқа мерзiмдi тапсырмаларды орындау үшiн ЖКК жұмысына олардың келiсiмi бойынша басқа сотталғандарды тартуға құқығы бар. Топтардың саны шектелмеген.

      145. Сенiмдi ақтамаған секция мүшелерi ЖКК мәжiлiсiнде талқыланғаннан кейiн секция құрамынан шығарылады.

      146. КҰК немесе ЖКК құрамынан мерзiмiнен бұрын шыққан жағдайда оның мүшелерiнiң сандары 1/3 асқанда, қайта сайлау жүргiзiледi.

      147. КҰК жұмысы iс-шаралардың жоспары негiзiнде ТМ бастығы орынбасарының келiсiмiмен, ЖКК жасақ бастығымен және ТМ бастығымен бекiтiледi.

      148. Өзiндiк әрекеттегi ұйымдардың мәжiлiсi кем дегенде тоқсанына бiр рет жүргiзiлiп және хаттамамен ресiмделедi. Мәжiлiсте, талқыланатын мәселелердiң сипатына қарамастан, ТМ әкiмшiлiгiнiң өкiлi қатысады.

      149. КҰК алты айда кем дегенде бiр рет колонияда сотталғандардың алдында өзiнiң жұмысы туралы есеп бередi. Есеп беру жиналыстарын да ТМ бастығының орынбасары және жасақ бастықтары қатысады.

      150. ЖКК тоқсан сайын өзiнiң жұмыстары туралы КҰК қарауға ақпарат ұсынады.

      151. Сотталғандардың өзiндiк әрекеттегi ұйымдары өзiнiң жұмыстарының есеп журналын жүргiзедi. Журналда:
      1) секция мүшелерiнiң тiзiмдерi;
      2) iс-шаралардың тоқсандық жоспары;
      3) жиналыстың хаттамалары;
      4) секция жұмысы туралы ТМ әкiмшiлiгiнiң ескертуi болады.

  19. Кәмелетке толмаған сотталғандармен
тәрбие жұмыстарының ерекшелiктерi

      152. ТК тәрбие жұмыстары оқу-тәрбиелеу үрдiсi құрамының бiр бөлiгi болып табылады және оларды түзету мақсатында сотталғандарға бағытталған ықпал жоспарымен қорытылады. Кәмелетке толмаған сотталғандармен тәрбие жұмыстары кәмелетке толмаған сотталғандарға әсер етудiң психо-педогогикалық әдiстердiң жетiстiк үлгiлерiн қолданумен жеткiншектердiң жеке басының ерекшелiктерi және жеткiншектiң ерекшелiк жасына, психофизикалық ерекшелiктерiнiң есебiмен айырымды жүргiзiледi.
      Рухани әлсіреген кәмелеттік жасқа толмаған сотталғандармен қосымша дене жаттығулары және ойындар өткізіледі.
      Ескерту: 152-тармаққа өзгерту енгізілді - ҚР Әділет министрінің м.а. 2010.09.27 N 268 (ресми жариялаған күннен кейін он күнтізбелік күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Бұйрығымен.

      153. Түзеу колониясындағы сотталғандардың ұжымының негiзгi құрылымдық бөлiмi психологиялық бiрлесуi қағидасы бойынша қалыптасқан, 20-30 адам санынан тұратын бөлiмше болып табылады. Жасақ 4-5 бөлiмшенi бiрiктiредi. Бөлiмшенi тәрбиешi, жасақты жасақ бастығы (аға тәрбиешi) басқарады. Сотталғандардың жасағы, ТК құрылымындағы звеномен ұйымдастырылған, қылмыстық-жазаны өтеп жатқан сотталғандардың оңтайлы шарттарын құру және түзеу-тәрбие басқармасының үрдiстерiн қамтамасыз ету болып табылады.

      154. Тәрбиелеу аппаратының қызметкерлерi сотталғандарға ерекше жеке жағдайына байланысты қысқа мерзiмдi шығып кетуiнiң ұсынылуына, колония қызметкерлерiнiң ТК тыс спорттық-iс-шараларға және мәдени ойын-сауық орындарына шығару немесе сотталғандардың ата-аналары немесе олардың жақын туыстарын, сондай-ақ ТК жазаны өтеу шарттарының өзгеруiне байланысты мәселелердi шешуге қатысады.

      155. Кәмелетке толмаған сотталғандардың тәрбие жұмыстарына азаматтық және қоғамдық бiрлестiктер, мемлекеттiк ұйымдардың өкiлдерiнен құралған Қамқорлық кеңес қатысады. Жасақтарда әкiмшiлiкке көмектесуге және тәрбие әсерiнiң тыйымдылығын көтеру үшiн, сотталғандардың ата-аналарынан және басқада жақын туыстарынан ата-аналар комитетi құрылуы мүмкiн. Ата-аналар комитеттерiнiң қызметi ТК бастығымен бекiтiлген, ережемен реттеледi.

      156. ТЖК құрамына: жасақ бастығы (аға тәрбиешi), бөлiм тәрбиешiлерi, мұғалiм, өндiрiс және шаруашылық мектебiнiң шеберi, сондай-ақ басқада кәмелетке толмаған сотталғандармен жұмыс iстей бiлу және әдiсi бар ТК басшылары, жалпы бiлiм беретiн мектептiң мұғалiмдерi, ата-аналар комитетiнiң өкiлдерi кiредi. ТЖК мәжiлiсiне сотталғандардың туыстары, қоғамдық ұйымдардың мүшелерi және басқада мүдделi адамдар қатысуы мүмкiн.

      157. ТК-ғы, жоғарғы, iс-жүзiнде ұдайы алқалық органдар Оқу-тәрбие кеңесi (одан - әрi ОТК) болып табылады.
      Колонияның ОТК сотталғандарды оқыту және еңбекке пайдалану, барлық қызметтердi үйлестiру негiзгi мәселелерiн қарастыру үшiн құрылады.
      ОТК мәжiлiс органы болып табылады. ОТК төрағасы колония бастығы болып табылады. ОТК құрамына: колония бастығының орынбасары, бөлiм және қызмет басшылары, жалпы бiлiм беретiн және кәсiби мектеп директорлары, жасақ басшылары (аға тәрбиешiлер), цех бастықтары, аға шеберлер, әдiскер, психолог, кiтапханашы, клуб меңгерушiсi, дене-шынықтыру - спорт жұмыстары бойынша нұсқаушы, тұрмыстық және жұмыстық орналастыру бойынша аға инспектор, Қамқорлық кеңесi және ата-аналар комитетiнiң төрағалары кiредi.
      ОТК құрамы колония бастығының бұйрығымен жылына бiр рет жарияланады.

      158. ОТК колония ұсыныстарды талқылайды, әзiрлейдi және мына мәселелер бойынша шешiм қабылдайды:
      1) тәрбие жұмыстарының жиынтық жоспарын орындау қортындысы және оның жобасы кезектi тоқсанда;
      2) тәртiптiң жағдайы, жедел жағдай;
      3) дербес жұмыс iстейтiн ұйымдардың қызметi;
      4) тәрбие жұмыстарындағы қоғамдық, өндiрiс және режимдiк қызметке қатысу;
      5) сотталғандарға мектеп және кәсiби бiлiмдi ұйымдастыру;
      6) спорттық және оқу объектiлерiнiң колониясы, тұрғын-жайларды сәулеттендiру, коммуналдық және шаруашылық қамтамасыз ету;
      7) жазасын өтеп босағандарды тұрмыстық және еңбекке орналастырып, қала аудандық iшкi iстер органдарымен өзара әрекеттесу;
      8) жаза өтеуден шартты түрде-мерзiмiнен бұрын босату немесе жазаның өтелмеген бөлiгiн жеңiл жазамен ауыстыру туралы қолдаухат шығару немесе одан бас тарту туралы, ҚК-ға, жеңілдік, қатаң жағдайларға ауыстыруға ұсыну немесе одан бас тарту туралы қаулыны шығару туралы мәселелердi қарау;
      9) колониядағы тiршiлiк тынысының басқада мәселелерi.
      Ескерту. 158-тармаққа өзгерту енгізілді - Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінің 2010.02.25 N 67 Бұйрығымен.

      158-1. Колонияның ОТК сотталғанның рақымшылық туралы өтініші кезінде өзінің осы өтініштің мәні бойынша пікірін білдіреді.
       Ескерту: 158-1-тармақпен толықтырылды - ҚР Әділет министрінің 2007.12.05. N 327 Бұйрығымен.

      159. Колонияның OTK отырысы айына бiр реттен көп өткiзiлмейдi. Шешiм мәжiлiске қатысу кезiнде колония бастығы бекiткеннен кейiн және оның мүшелерiнiң кем дегенде жартысының көпшiлiктiң дауыстарымен қабылданады және колонияның барлық қызметкерлерiнiң орындауы тиiс болып табылады.

      160. Кәмелетке толмаған сотталғандарды жазаны өтеу шартын басқаларына ауыстыру ЖТК ұсынымы бойынша жүргiзiлетiн жай түрден жеңiл түрге ауыстырудан басқасы колония бастығымен ТЖК колония ұсынымы бойынша жүргiзiледi.

  20. Өмiр бойы бостандығынан айыру жазасын өтеп жатқан
сотталғандармен тәрбие жұмысының ерекшелiктерi

      161. Өмiрбойы бас бостандығынан айырылған сотталған адамдармен (бұдан әрi - ӨББА) психология-педагогикалық iс-шаралар жұмысын ұйымдастыру бойынша бағыты ТМ әкiмшiлiгiнiң өкiлдерiне қатысты басқыншылықты алдын-алу және болдырмауға, басқада сотталғандарға және өздерiне, өз кiнәсiн сезiнуге, өзiндiк рухани және адамгершiлiк мәселелерiне көз жеткiзуiне байланысты.

      162. ТМ келуi бойынша ӨББА сотталғандар бiр адамдық карантиндiк бөлiмшелердегi камераларға орналасады.

      163. Карантиндiк бөлiмшеде орналасқан мерзiмiнде сотталғандарға әр сотталғанның жеке психологиялық ерекшелiктерiн белгiлеу және оларды одан әрi ұстау үшiн ұсыныстар дайындауға психологтың жеке бақылауы белгiленедi.

      164. Сотталғандардың мәлiметiне ұстау режимi және тәртiбi, сонымен қатар күн тәртiбi, ТМ әкiмшiлiгiнiң камераларды тексеру кезiнде баяндама түрi жеткiзiледi.

      165. ӨББА сотталғандармен тәртiп жұмысы жеке және топтық түрде жүргiзiледi. Мәдени-топтық және спорттық iс-шаралар өткiзiлмейдi. Спорттық жабдықтарды және құрал-саймандарды пайдаланбай жеке дене-шынықтыру жаттығуларын өткiзу жүргiзiледi. Сотталғандардың қоғамдық ұйымдары құрылмайды.

      166. ӨББА сотталғандар орта бiлiм алуға жiберiлмейдi. Оларға дербес бiлiм алу жағдайы құрылады.

      167. Әлеуметтiк-құқықтық оқыту лекция түрiнде жергiлiктi радио байланыс арқылы жүргiзiледi.

      168. Әрбiр ӨББА сотталғанға жасақ бастығы кейiннен түзетулер арқылы жазаны өтеудiң 1 жылға жоспарын құрады.

      169. Жоспар ТМ бастығының тәрбие жұмысы жөнiндегi орынбасарымен, тәрбие жұмысы бойынша бөлiмнiң бастығымен, психологпен, психиатрмен келiсiп ТМ бастығымен бекiтiледi.

      170. Жоспарда тәрбие жұмысының барлық бағыттары, сондай-ақ қосымша жеке бағдарламалар:
      1) өз бетiнше бiлiм алу;
      2) мамандық алу;
      3) алкоголизм және нашақорлықтан емделу;
      4) отбасымен байланысты ұстану;
      5) дiни салттарды жүзеге асыру;
      6) әдеби iс-әрекет көрсетiледi.

                                  Қазақстан Республикасы     
                                    Әдiлет министрiнiң        
                               2004 жылғы 21 қазандағы N 305
                                   бұйрығымен бекiтiлген      
                                  Қазақстан Республикасы     
                                 Әдiлет министрлiгi түзеу    
                                 мекемелерiнде ұсталынатын   
                              сотталғандармен тәрбие жұмысын
                              ұйымдастыру туралы нұсқаулыққа
                                        1-қосымша           

                Сотталған адамдармен жеке тәрбие
                       жұмысын жүргiзу
                          КҮНДЕЛІГІ

Тегi __________________________________________________________
Аты ___________________________________________________________
Әкесiнiң аты __________________________________________________

___________________________________________________________________
N  |     ТМ-ға келген   |    Жасақтың нөмiрi | Ауыстыру себептерi
к/т |    күнi, жасақ     |                    |
____|____________________|____________________|_____________________

      1. СОТТАЛҒАН АДАМ ТУРАЛЫ ЖАЛПЫ МӘЛIМЕТТЕР

(жеке iс материалдарын талдау тұтқынға алынған адам туралы
тергеушiнiң анықтамасы, карантиндегi адамды зерделеу негiзiнде
толтырылады.)

1. Туған жылы, күнi, айы, және туған жерi ________________________
2. Ұлты __________________________________________________________
3. Азаматтығы ____________________________________________________
4. Сотталғанға дейiнгi тұрғылықты жерi ___________________________
5. Отбасы жағдайы ________________________________________________
6. Сотталғанға дейiнгi бiлiмi ____________________________________
7. Сотталғанға дейiнгi кәсiбi (мамандығы) ________________________
8. Қашан, қандай сот Қазақстан Республикасы ҚК қандай бабы бойынша,
қанша мерзiмге сотталды _________________________________________
9. Қылмыстың қысқаша мазмұны және оған қатысы (егер материалдық
шығын келтiрiлсе, көлемi және т.б. көрсетiлсiн) _________________
10. Жазалау мерзiмiнiң басталуы _________________________________
11. Жазалау мерзiмiнiң аяқталуы _________________________________
12. Шартты түрде-мерзiмiнен бұрын босату күнi және жазаның белгiлi
бөлiгiн жеңiл түрiне ауыстыру мүмкiндiгi ________________________
13. Сотталған адамның жазаны өтеудiң бiр талабынан басқасын
белгiленген жағдайдан басқа жағдайларға ауыстыру мүмкiн болатын күнi
__________________________________________________________________
14. Сотты болғандығы туралы мәлiметтер және босатылу негiздерi
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
15. Денсаулық жағдайы және еңбекке жарамдылығы туралы медициналық
қорытынды ________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
    (ТМ медициналық-санитарлық бөлiмнiң бастығы толтырады)
16. Сотталған адамды сипаттайтын және онымен тәрбие-профилактикалық
жұмысты есепке алуға жататын өзге де жағдайлар (тергеушi
анықтамасының, сотталғанға дейiнгi жұмыс орынының мiнездемесi
негiзiнде)
__________________________________________________________________
17. Туысқандары туралы мәлiметтер (тегi, аты-жөнi туысқандық
дәрежесi, тұрғылықты мекен-жайы) _________________________________
__________________________________________________________________
18. Сотталған адамдардың жеке-психологиялық ерекшiлiктерi, жұмыс
туралы нұсқаулар _________________________________________________
__________________________________________________________________
         (аға инструктор-психолог толтырады)
19. Сотталған адаммен оның мекемеге келгенiнен барлық аралықтағы
жұмыс iстеу бағдарламасы
__________________________________________________________________
  (жасақ бастығы нұсқаушы-психологтың нұсқауы бойынша толтырады)
20. Сотталған адамның мiнез құлқын түзету және түзетiлiм енгiзудi
ұйымдастыру жөнiнде тәрбиелеу жұмысының жеке жоспары
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
21. Көтермелеу шаралары
__________________________________________________________________
Күні |   Көтермелеу  |   Нақты      |             |   Бұйрықтың,
     |  Tүpі, соның  |  не үшiн     |    Кім      | қаулының күнi
     | iшiнде ауызша | көтермелейдi | көтермеледi |   мен нөмiрi
_____|_______________|______________|_____________|_______________
1.  |      2.       |     3.       |     4.      |      5.
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

22. Жазалау шаралары
__________________________________________________________________
Күнi | Жазалау түрi,|           |          |Бұйрықтың,| Алынғаны
     | соның iшiнде |  Нақты не |  Кiм     | қаулының |  туралы
     |    ауызша    |    үшін   | жазалады | N __ мен |   белгi
     |              | жазаланды |          |  күні    |
_____|______________|___________|__________|__________|___________
1.  |     2.       |     3.    |     4.   |     5.   |     6.
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

23. Берiлетiн демалыстарды есепке алу
__________________________________________________________________
N   |   Демалыс    |   Күндер  |Демалыстың| Кеткен   |
p/c  |     күні     |    саны   |  саны    |мекен-жайы| Ескерту
_____|______________|___________|__________|__________|___________
1.  |     2.       |     3.    |     4.   |     5.   |     6.
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

24. ЖТК, ТМ комиссиясының шешiмi және ұсынымдары
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

25. Жеке-тәрбиелiк әңгiме жүргiзудiң жазбасы
__________________________________________________________________
   Әңгiме    |   Әңгiменiң    |                       |
өткізу күні  | қортындылармен | Сөйлесуді кім өткізді |  Ескерту
             |    жазбасы     |                       |
_____________|________________|_______________________|___________
     1.      |      2.        |           3.          |     4.
__________________________________________________________________

26. Босатуға дайындау жөнiндегi жұмыстың шешiмi
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

КҮНДЕЛIКТI ЖҮРГIЗУГЕ НҰСҚАУЛЫҚ

      1) Күнделiк жасақ бастығында сақталады, оған күнделiктi
жүргiзу жауапкершiлiгi жүктеледi;
      2) 18-тармақ аға нұсқаушы-психолог пен карантиндiк бөлiмшеде
толтырылады;
      3) сотталған адамдармен жеке тәрбие жұмысының күнделiгiне
сондай-ақ ТМ-нiң бастығымен, оның орынбасарларымен және ЖТК
мүшелерiмен әңгiмелерi жазылады;
      4) 25-тармақ айына кемiнде бiр рет жасақ бастығымен
толтырылады;
      5) сотталғанды басқа ТМ-не ауыстырғанда (босатылғанда)
күнделiгi жеке iсiне тiркеледi, басқа жасаққа ауысқанда жасақ
бастығына берiледi.

                                  Қазақстан Республикасы     
                                    Әдiлет министрiнiң        
                               2004 жылғы 21 қазандағы N 305
                                   бұйрығымен бекiтiлген      
                                  Қазақстан Республикасы     
                                 Әдiлет министрлiгi түзеу    
                                 мекемелерiнде ұсталынатын   
                              сотталғандармен тәрбие жұмысын
                              ұйымдастыру туралы нұсқаулыққа
                                        2-қосымша           

        Карантиндiк бөлiмшедегi сотталған адамдармен
              сабақтың кешендiк үлгі жоспары

____________________________________________________________________
N  |      Тақырыптың аты      |Сағат саны|        Жауапты
к/т |                          |          |
____________________________________________________________________
                          1-ші күні
____________________________________________________________________
1.  Сотталған адамдардың құқығы  2 сағат  ТМ бастығы, орынбасарлары,
    мен мiндеттерi. Күн тәртiбi           карантиндiк бөлiмшесiнiң
    ережесi. Түзеу мекемесiнiң            тәрбиешiсi
    iшкi тәртiбi ережелерi.

2.  Сотталған адамдардың ТМ-де   1 сағат  ТМ бастығының режим-
    жасаған қылмысының                    жедел жұмысы бойынша
    жауапкершiлiгi                        орынбасары.

3.  Сотталған адамдардың тәртiп  1 сағат  ТМ бастығының тәрбие
    ережелерi. Сотталғандардың            жұмысы бойынша орынбасары
    өзара және ТМ әкiмшiлiгiмен
    қарым-қатынасы.

4.  TM-нiң тарихы, дәстүрi және  1 сағат  Карантиндiк бөлiмшенiң
    келешектегi дамуы.                    тәрбиешiсi.

5.  Сотталған адамдармен жеке -  1 сағат  ТМ қызметкерлерi.
    тәрбие жұмысы.
____________________________________________________________________
                            2-ші күн
____________________________________________________________________
1.  Сотталған адамдардың денсау- 1 сағат  Медицина бөлiмiнiң
    лығын анықтау бойынша жұмыс.          бастығы.
                                          Медқызметкерлер.

2.  Сотталған адамдардың         3 сағат  Аға нұсқаушы-психолог
    психологиялық-педагогикалық
    диагностикасы.

3.  Сотталған адамдармен жеке -  2 сағат  ТМ-нiң қызметкерлерi.
    тәрбиелiк жұмыс
____________________________________________________________________
                            3-ші күн
____________________________________________________________________
1.  Сотталған адамдардың бiлiм   3 сағат  Жалпы бiлiм беретiн
    деңгейiн анықтау. Олардың             мектептiң директоры,
    пәндер бойынша бiлiмiн                мұғалiмдер.
    анықтау.

2.  ТМ бастауыш кәсiптiк бiлiм   2 сағат  КТМ директоры,
    және кәсiптiк дайындық                өндiрiс шеберлерi.

3.  Сотталған адамдармен жеке -  1 сағат  ТМ-нiң қызметкерлері.
    тәрбиелiк жұмыс
____________________________________________________________________
                            4-ші күн
____________________________________________________________________
1.  Колониядағы сотталған адам-  1 сағат  Сотталғанның еңбегiн
    дардың еңбегiн ұйымдастыру.           ұйымдастыру және жоспарлау
    ТМ-нiң ТМ техникалық-эконо-           бөлiмiнiң бастығы.
    микалық өндiрiстiк жұмысы-            
    ның көрсеткiшi.

2.  ТМ бастауыш кәсiптiк бiлiм   2 сағат  КТМ директоры, өндіріс
    және кәсiптiк дайындық                шеберлері.

3.  Сотталған адамдардың жеке    1 сағат  ТМ медқызметкерлері.
    тазалығын сақтауы, жұқпалы
    және инфекциялық аурудың
    алдын-алуы. 

4.  Кiтапхананы пайдаланудың     1 сағат  ТМ кiтапханашысы.
    тәртiбi. 

5.  Сотталған адамдармен жеке -  1 сағат  ТМ-нiң қызметкерлерi.
    тәрбиелiк жұмысы
____________________________________________________________________
                            5-ші күн
____________________________________________________________________
1.  Психолог күнi. Сотталған     5 сағат  ТМ-нiң психологы.
    адамдарды тестiлеу.

2.  Сотталғандармен жеке-        3 сағат  ТМ-нiң қызметкерлерi.
    тәрбие жұмысы.
____________________________________________________________________
                            6-ші күн
____________________________________________________________________
1.  Жазаны өтеудiң талаптарын    2 сағат  Сотталғандар арасында
    саралау                               тәрбие жұмысы жөнiндегi
                                          бөлiм бастығы.

2.  Қылмыстық-атқару заңнама-    2 сағат  ТМ бастығының тәрбие
    ларының заң консультация-             жұмысы жөнiндегi орынбаса-
    ларының негiзгi талаптары.            ры, арнайы бөлiмнiң
                                          инспекторы.

3.  Сотталған адамдармен жеке -  3 сағат  ТМ-нiң қызметкерлерi.
    тәрбиелiк жұмыс.
____________________________________________________________________
                            7-ші күн
____________________________________________________________________
1.  Шаруашылық күні.             4 сағат  Карантиндік
    Карантин бөлімшесін                   бөлімшенің тәрбиешісі,
    жинау күні. Сотталған                 ТМ-нің қызметкерлерi.
    адамдардың заттарының
    тиісті нормасы бойынша
    түгел екендігін тексеру.

2.  Карантиндік бөлімшенің       2 сағат  Клуб меңгерушісі.
    аумағындағы мәдени
    бағдарлама.

3.  Сотталған адамдармен         2 сағат  ТМ-нің қызметкерлерi.
    жеке-тәрбиелiк жұмыс.
____________________________________________________________________
                            8-ші күн
____________________________________________________________________
1.  Сотталған адамдарды жасақ,   5 сағат  ТМ-нің комиссиясы.
    бөлімшелер, сыныптар, оқу
    топтары бойынша комиссиялық
    бөлу.

2.  Сотталғандармен жеке-        1 сағат  ТМ-нің қызметкерлерi.
    тәрбиелік жұмыс.
____________________________________________________________________
                            9-ші күн
____________________________________________________________________
1.  Түзеу мекемесіндегі аға      5 сағат  Жасақ бастықтары, аға
    тәрбиешiлердi, мұғалiмдер-            тәрбиешілері,
    дi, өндiрiс шеберлердi                тәрбиешілер,
    және КТУ, ТМ-нiң басқа                мұғалімдер, өндіріс
    қызметкерлерiн, жасаққа,              және КТУ шеберлері.
    сыныпқа, топқа, келiп
    түсетiн сотталғандармен
    таныстыру.

2.  Сотталғандарға біріңғай      1 сағат  Сотталғандар арасында
    педагогикалық талаптар.               тәрбие жұмысы жөніндегі
                                          бөлім бастығы.

3.  Сотталғандармен жеке-        2 сағат  ТМ-нің қызметкерлері.
    тәрбиелік жұмыс.
____________________________________________________________________
                            10-шы күн
____________________________________________________________________
1.  ТМ сотталғандардың           4 сағат  ТМ бастығының тәрбие
    көркемөнерпаздар                      жұмысы жөніндегі
    ұйымдарының жұмыстары.                орынбасары

2.  Хат сағаты.                  1 сағат  Карантиндік бөлімшенің
                                          тәрбиешісі.

3.  Сотталғандармен жеке-тәрбие  1 сағат  ТМ-нің қызметкерлері.
    жұмыс істеу.
____________________________________________________________________
                            11-ші күн
____________________________________________________________________
1.  Клубтың жұмысы, ТМ-нің       1 сағат  Клуб меңгерушiсi,
    Көркем өнерпаздары.                   үйірме жетекшілері.
    Үйірмелер.

2.  ТМ денешынықтыру-спорт       2 сағат  Денсаулық-спорт секциясы
    жұмысы.                               жетекшілері.

3.  Кiтаппен жұмыс.              2 сағат  ТМ-нің кітапханашысы.
    Сотталғандардың кітапханаға
    жазылуы.

4.  Сотталғандармен жеке-        2 сағат  ТМ-нің кітапханашысы.
    тәрбиелiк жұмыс
____________________________________________________________________
                            12-ші күн
____________________________________________________________________
1.  Психолог күні.               5 сағат  Психолог.
    Сотталғандарды тестілеу.

2.  Сотталғандармен жеке-        3 сағат  ТМ-нің қызметкерлері.
    тәрбие жұмыс iстеу.
____________________________________________________________________
                            13-ші күн
____________________________________________________________________
1.  Түзеу мекемесінің түрлерін   2 сағат  ТМ арнайы бөлімінің
    өзгерту және жазаны өтеуден           бастығы.
    босатылу.

2.  Босағаннан кейін еңбекке     1 сағат  Тұрмыстық және еңбекті
    және тұрмыстық орналастыру-           орналастыру бойынша аға
    ды қажет ететін адамдарды             инспекторы.
    анықтау.

3.  Сотталғандардың жалақысы,    2 сағат  Бухгалтер.
    оны есептеу, ұстап қалу
    тәртібі, Қолма-қол және
    қолда жоқ ақшалармен жұмыс
    істеу тәртібі. Демалыс беру
    тәртібі.

4.  Кінәләрін мойындап келуі -   1 сағат  ТМ аға жедел уәкілі.
    бұл таза жолға түскендігі.

5.  Сотталғандармен жеке-        2 сағат  ТМ-нің қызметкерлері.
    тәрбиелік жұмыс.
____________________________________________________________________
                            14-ші күн
____________________________________________________________________
1.  Сотталғандармен жеке-        5 сағат  Жасақ бастықтары,
    тәрбие жұмысы күнделiгiн              карантин тәрбиешiсi,
    толтыру.                              психолог, мұғалiмдер,
    Сотталғандармен тәрбие                өндiрiс және КТУ
    жұмысының жоспарын құру.              шеберлерi.

2.  Сотталғандармен жеке-        3 сағат  ТМ-нiң қызметкерлерi.
    тәрбиелiк жұмыс.
____________________________________________________________________
                            15-ші күн
____________________________________________________________________
    Сотталғандардың TM таныстыру.         Жасақ бастықтары,
    Сотталғандарды жасақтарға             тәрбиешiлер.
    және бөлiмшелерге
    орналастыру.
____________________________________________________________________

       Ескерту:
      Жоспарға дене-шынықтыру, бөлменi жинау, тазалық iс-шаралар
және мәдени-көпшiлiк, (телехабарларды көру, әдебиет оқу, спорттық
шаралар жүргiзу және т.б.) карантин бөлiмiндегi күнсайын өткiзiлiп
жатқан күн тәртiбi енгiзiлмеген.
      Сотталғандармен жеке тәрбиелiк жұмыс әңгiмелесу, жеке
психологиялық көмек көрсету, кеңестер және т.б. түрiнде өткiзiледi.
Психологтардың карантиндегi сотталған адамдармен жұмысы оның жұмыс
жоспарына сәйкес ұйымдастырылады.

                                  Қазақстан Республикасы     
                                    Әдiлет министрiнiң        
                               2004 жылғы 21 қазандағы N 305
                                   бұйрығымен бекiтiлген      
                                  Қазақстан Республикасы     
                                 Әдiлет министрлiгi түзеу    
                                 мекемелерiнде ұсталынатын   
                              сотталғандармен тәрбие жұмысын
                              ұйымдастыру туралы нұсқаулыққа
                                        3-қосымша           

              Түзеу мекемесiнiң бөлiмдерiнiң және
          қызметтердiң карантиндiк бөлiмшелерге бару
                            ЖУРНАЛЫ

____________________________________________________________________
N  |  Лауазымы, Т.А.Ә.,  |      Бару мақсаты және      | Ескерту
к/р |   күнi, қолы,       | сотталғандармен өткiзiлген  |
    |     уақыты          |          жұмыстар           |
____|_____________________|_____________________________|___________
1  |       2             |              3              |     4
____________________________________________________________________

       Ескерту: Журнал карантиндiк бөлiмшеде сақталады.
      Журналда қызметтер, бөлiмдер өздерi жүргiзген
әңгiмелер туралы, жаңадан келген сотталғандармен кешендi жоспар
бойынша карантинде iстелген жұмыстары бойынша журналға белгi
енгiзедi.
      ТМ бастығының тәрбие жұмысы жөнiндегi орынбасары кешендi
жоспарға сәйкес мекеменiң қызметтерi жүргiзген iс-шараларына ай
сайын бақылау жүргізеді.

                                  Қазақстан Республикасы     
                                    Әдiлет министрiнiң        
                               2004 жылғы 21 қазандағы N 305
                                   бұйрығымен бекiтiлген      
                                  Қазақстан Республикасы     
                                 Әдiлет министрлiгi түзеу    
                                 мекемелерiнде ұсталынатын   
                              сотталғандармен тәрбие жұмысын
                              ұйымдастыру туралы нұсқаулыққа
                                        4-қосымша           

Жеке тұлғаны зерделеу сызбасы:

      1. Жалпы деректер:
      1) ұлты;
      2) бiлiмi;
      3) мамандығы;
      4) отбасылық жағдайы;
      5) тұрғылықты жерi және т.б.
      2. Өмiрлiк жолы:
      1) ата-анасы (Т.А.Ә., тұрғылықты жерi, жұмысы);
      2) балалық шақ (отбасындағы өмiрi, аға-iнi-қарындастары, олардың қарым-қатынасы);
      3) еңбек жолы және әскердегi қызметi;
      4) отбасылық өмiр, балаларының туылуы, осы уақытта кiммен бiрге өмiр сүрiп жатқаны.
      3. Өмiрлiк саласы:
      1) отбасы (жұбайлардың арасындағы қарым-қатынасы, балалармен қарым-қатынасы, ата-аналармен қарым-қатынасы);
      2) мамандығы мен кәсiбi (мамандық алу себебi мен жұмысы, жұмысына қанағаттанушылығы, жұмыста өсуi, жұмыстағы әлеуметтiк мәртебесi);
      3) өзiнiң бос уақытын өткiзуi (спорт, құмар ойындар, кино, театр, жолдастармен спирттiк iшiмдiк iшуi);
      4) денсаулығы (денсаулығының жалпы жай-күйi, өз денсаулығына деген көзқарасы, аурулардың бар-жоғы).
      4. Мiнез құлқы:
      1) көңiл-күйдiң басымырақ болуы (тура, көтерiңкi, басымырақ, қиындыққа төзiмдiлiгi, сасып қалуы, қуаты, айырмашылығы жоқтығы);
      2) сезiмi және жан толғанысының бiлiну ерекшiлiгi (жеңiл қозады, орта, жылдам; ашулануды жеңiл басады, қиындыққа; қиыншылықты үйренуi көрiнедi, көрiнбейдi, ұзақ-ұзақ емес; ренiшi ұзақ-ұзақ емес; болмашыға қобалжиды-болмашыға және қобалжымайды және т.б.);
      3) ерiк көрiнiсi (өзбетiнше дербес - дербес емес, тәртiптi-тәртiпсiз, шешiмдi-шешiмсiз, батыр-қорқақ және т.б.);
      4) қиын жағдайдағы мiнез-құлқы (сабырлық сақтайды, сасқалақтайды, сөйлеген сөзi мен әрекеттерiнде қисындылық пен пайымдауды сақтайды).
      5. Темпераментi:
      1) адамдармен араласуы (араласады, араласпайды, аз араласады, мiнезi тұйық, ұялшақ-ұялшақ емес; байыпты-шешiмдi; жетекшiлiкке бейiмдiлiгi бар, жетекшiлiкке бейiмдiлiк көрсетпейдi);
      2) жан толғанысы (жуас-ашуланшақ, тұрақты-жаралағыш, ұстамды-қозғыш, пессимистiк-оптемистiк).
      6. Қарым-қатынасын бiлдiретiн мiнезiнiң ерекшелiгi:
      1) адамдарға (қайырымды, мейiрiмдi, талап қоя бiлушiлiк, мылжың т.c.c.);
      2) еңбекке (еңбекқор, адал ниетпен, салақтық);
      3) өзiне-өзi (намысқор, өзiн-өзi жақсы көру, мақтаншақтық, өркөкiрек, кiшiпейiлдiк).
      7. Қажеттiлiктi реттейтiн мiнез-құлқының дәлелдемелерi (физиологиялық қажеттiлiк, өзiн-өзi сақтау қажеттiлiгi, әлеуметтiк топқа жататын қажеттiлiгi, өз жеке басын сыйлау қажеттiлiгi, өзiн көрсету қажеттiлiгi) және т.б.
      8. Құндылық және орындылық:
      1) жеке адамдық бақылауы (өзiн-өзi жетiлдiруге, басқа адамдарға көмекке, белгiлi бiр қызметке, өзiнiң қажеттiлiгiн қанағаттандыруға);
      2) әлеуметтiк құндылық (қоғамдағы моральдық нормаларды, әдет-ғұрыпты, қабылдауға құқық тәртiбiн сыйлауға);
      3) материалдық құндылық (ақша, киiм, жекеменшiк);
      4) идеялық құндылық (дүниетанымы, құдайға сенуi, басқа да дiндерге және сенушiлерге қарым-қатынасы);
      5) қызығуы (қызығуы және хоббиi, қызығуының ауқымдылығы, қызығудың тұрақтылық дәрежесi);
      6) мұратына (мұраттың бары, адам, ой, адамның әрекетi, әдебиеттегi батыры және с.с.).
      8. Әлеуметтiк бейiмделу:
      1) әлеуметтiк қоршаған орта (таныстармен, жолдастармен қарым-қатынасы, қоршаған ортаны бақылау дәрежесi, туысқандармен байланыс дәрежесi);
      2) әлеуметтiк жағдайды қабылдауы (нақты ахуалдан бастауы: қимылында қысымдылық басымырақ-қисымсыз, жағдайға тез бейiмделедi, жай бейiмделедi).

                                  Қазақстан Республикасы     
                                    Әдiлет министрiнiң        
                               2004 жылғы 21 қазандағы N 305
                                   бұйрығымен бекiтiлген      
                                  Қазақстан Республикасы     
                                 Әдiлет министрлiгi түзеу    
                                 мекемелерiнде ұсталынатын   
                              сотталғандармен тәрбие жұмысын
                              ұйымдастыру туралы нұсқаулыққа
                                        5-қосымша           

        Республиканың түзеу мекемелерiндегi жазасын
  өтеп жатқан сотталғандар арасында әлеуметтiк-кұқықтық
                 оқу бойынша сабақ өткiзудiң
                    ҮЛГI ТАҚЫРЫП ЖОСПАРЫ

____________________________________________________________________
N |    Тақырыптың атауы               | Барлық |   Соның ішінде
   |                                   |сағаттар|___________________
   |                                   |        |Дәрістер| Әңгімелер
   |                                   |        |        | диспуттар
___|___________________________________|________|________|__________
1.  Қазақстан Республикасының              4        3         1
    1995 жылғы Коституциясы.
    Қоғамның және мемлекеттiң
    негiзгi заңы.

2.  Конституциялық-кұқықтық                2        1          1
    қатынас.

3.  Қазақстан Республикасының              2        1          1
    Конституциялық құрылысының
    негiзi.

4.  Қазақстан Республикасының              2        1          1
    Конституциялық құрылысының
    негiзгi элементтері.

5.  Азаматтық қоғамның және                4        3          1
    құқықтық мемлекеттің
    Конституциялық негіздері.

6.  Қазақстан Республикасындағы            2        1          1
    әлеуметтiк және кәсiпкерлiктiң
    қоғамның, Конституциялық
    негiзгi экономикалық жүйесi.

7.  Қазақстан Республикасының              2        1          1
    қоғамдық ұйымдастыру
    саясатында мемлекеттік
    аппараттың және мемлекеттің
    Конституциялық негізі.

8.  Қазақстан Республикасының              8        6          2
    адамның және азаматтың
    құқықтық жағдайының
    Конституциялық негізі.

9.  Адамның және азаматтың құқығы          6        4          2
    бостандығы, мiндетi және
    Конституциялық мiндеттерi

10. Адамның және азаматтың                 4        3          1
    құқықтық мәртебесіне
    Конституциялық кепілдік.

11. Мемлекеттiк нысан ретiнде              2        1          1
    Қазақстан Республикасы
    құрылымының Конституциялық
    негізі.

12. Қазақстан Республикасының              2        1          1
    сайлау жүйесі.

13. Қазақстан Республикасының              2        1          1
    Президенті және атқару билігі-
    нің ұйымдастыруы және атқару
    қызметінің жұмысы.

14. Қазақстан Республикасының              2        1          1
    Парламентi және Конституциялық
    заңдылықтың негiзгi билiгi.

15. Мемлекеттiк билiктiң жергiлiктi        2        1          1
    өкiлдерi мен атқарушы органдары.

16. Қазақстан-2030. "Барлық                10       8          2
    Қазақстандықтардың әл-ахуалының
    жақсаруы, көркеюi және
    қауiпсiздiгi"

17. Сотталғандардың құқықтық               6        5          1
    жағдайы (ҚР ҚАК 2-)

18. ТМ жазаны өтеу талаптары               6        5          1
    (ҚР ҚАК 13-)

19. Көтермелеу және жазалау                4        3          1
    шаралары (ҚР ҚАК 15-109 бабы)

20. Жазаны өтеуден босатудың тәртiп        4        3          1
    негiздерi (ҚР ҚАК 22-)

21. Сотталғандармен қарым-қатынастық       6        5          1
    төменгi стандартты ережелер

22. Қинауға қарсы БҰҰ конвенциясы.         4        4          - 

23. Барлығы:                               86       62         24

24. Сағаттар резервi                       9
____________________________________________________________________

                                  Қазақстан Республикасы     
                                    Әдiлет министрiнiң        
                               2004 жылғы 21 қазандағы N 305
                                   бұйрығымен бекiтiлген      
                                  Қазақстан Республикасы     
                                 Әдiлет министрлiгi түзеу    
                                 мекемелерiнде ұсталынатын   
                              сотталғандармен тәрбие жұмысын
                              ұйымдастыру туралы нұсқаулыққа
                                        6-қосымша           

       Сотталған адамға психологиялық-педагогикалық
                   тексерiс өткiзуге
                        ӨТIНIМ

Күні __________________________________
Психологтың Т.А.Ә., атағы, қызметi
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
Сотталғанның белгiленген деректерi
Т.А.Ә., туған жылы
___________________________________________________________________

Бап, мерзiмi, мерзiмiнiң басталуы
___________________________________________________________________

Ұстау шарты
___________________________________________________________________

Қандай уақыттан
___________________________________________________________________
Бұрын тексерiлген бе
___________________________________________________________________

               ТАПСЫРМАНЫҢ ҚЫСҚАША СИПАТТАМАСЫ

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
Қызметкердiң Т.А.Ә., атағы, қызметi            __________________
                                                    (қолы)

тексерiстiң шешiмi және тексерiлiп жатқан адаммен одан әрi жұмыстың
ұсынысы ___________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

Тексерiстi жүргiздi: ______________________________________________

      Ескерту:
      Психологтың жұмысына өтiнiм тапсырыс түрiнде ресiмделедi
(белгiленген нысанды жазбаша). Өтiнiм қызметкердiң немесе
психологтың қатысуымен ресiмделедi. Жеке мәселемен өтiнiш
ресiмделмейдi. Топтық тексерiс сотталғандардың топтық табылған
жұмысқа бiр өтiнiм ресiмделуi мүмкiн. Бұдан әрi өтiнiм материялға
және жұмыстың қорытындысы бойынша өтiнiш берушiнiң есеп беруiне
және материялға қосылып берiледi (бiр көшiрмесi психологта қалады).

                                  Қазақстан Республикасы     
                                    Әдiлет министрiнiң        
                               2004 жылғы 21 қазандағы N 305
                                   бұйрығымен бекiтiлген      
                                  Қазақстан Республикасы     
                                 Әдiлет министрлiгi түзеу    
                                 мекемелерiнде ұсталынатын   
                              сотталғандармен тәрбие жұмысын
                              ұйымдастыру туралы нұсқаулыққа
                                        7-қосымша           

                   _____________________ бастығына
                        (ТМ атауы)
                  20__ жылы ______________________
                        (аты, тегi, әкесiнiң аты)
                  ________________________________
                          (туылған жерi)
                  ҚК ________________ бабы бойынша
                  ________ жылға бас бостандығынан
                  айыруға сотталғанға дейiн_______
                  ________________________________
                  _________________________ тұрдым
                       (мекен-жайы)
                  ________________________________
                      (мекеменiң аты, қызметi)
                  __________________ болып iстедiм

                          АРЫЗ

___________________________________________________________________
Сiзден босатқан кезде маған _______________________________________
                                (жол құжаттарын ресiмдеудi,
___________________________________________________________________
мекен-жай бойынша кету талонын беруiңiздi: таңдап алған тұрғылықты
___________________________________________________________________
мекен-жайын бұрынғы тұрғылықты жерiне оралмауымның себептерi
___________________________________________________________________
   көрсетiуiн өтiнемiн)
Еңбекке және тұрмыстық орналастыру үшiн көмек _____________________
___________________________________________________________________
(көмек қажет пе әлде жоқ па, егер қажет болса, қандай көмек керек
___________________________________________________________________
екенiн нақты көрсетiлсiн, қайда жұмыс iстейтiн ойы бар)

20___ жылғы                           _________________________
                                         (сотталғанның қолы)

                                  Қазақстан Республикасы     
                                    Әдiлет министрiнiң        
                               2004 жылғы 21 қазандағы N 305
                                   бұйрығымен бекiтiлген      
                                  Қазақстан Республикасы     
                                 Әдiлет министрлiгi түзеу    
                                 мекемелерiнде ұсталынатын   
                              сотталғандармен тәрбие жұмысын
                              ұйымдастыру туралы нұсқаулыққа
                                        8-қосымша           

            Еңбектiк және тұрмыстық орналыстыруды
              қажет ететiн адамдарды есепке алу
                            ЖУРНАЛЫ

____________________________________________________________________
N |Т.А.Ә|Туған|Қашан,    |Маман-|Жазалау|Таңдап алған | Еңбекке
к/р|     |жылы |қандай бап|дығы, |мерзi- |тұрғылықты   | және
   |     |     |бойынша   |кәсiбi| мінің |жерi (бұрынғы| тұрмыстық
   |     |     |қанша     |      |аяқталу|тұрғылықты   | орналастыру
   |     |     |мерзiмге  |      | күні  |жерiне оралуы| бойынша
   |     |     |сотталған |      |       |не жаңасын   | қабылданған
   |     |     |          |      |       | таңдауы)    | шаралар
___|_____|_____|__________|______|_______|_____________|____________
1.|  2. |  3. |    4.    |   5. |   6.  |      7.     |     8.
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

                                  Қазақстан Республикасы     
                                    Әдiлет министрiнiң        
                               2004 жылғы 21 қазандағы N 305
                                   бұйрығымен бекiтiлген      
                                  Қазақстан Республикасы     
                                 Әдiлет министрлiгi түзеу    
                                 мекемелерiнде ұсталынатын   
                              сотталғандармен тәрбие жұмысын
                              ұйымдастыру туралы нұсқаулыққа
                                        9-қосымша           

Мекеменiң
мөр таңбасы

       Түзеу мекемесiнен босатылатын адамға еңбектiк
     және тұрмыстық орналастырудың мүмкiншiлiгi туралы
                      СҰРАУ САЛУ

20__ жылғы
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
                             (ТМ атауы)
____________________________________________________________________
           (ҚК қандай бабы (баптары) бойынша, жазаның түрi)
жазасын өтеп жүрген босатылады, ____________________________________
                               (тегi, аты-жөнi, туған жылы мен жерi)
босатылғаннан кейiн ________________________________________________
                      (таңдап алған тұрғылықты жерiнiң мекен-жайы
____________________________________________________________________
             мен бiрге тұратын адамдары көрсетiлсiн)
тұратын және _______________________________________________________
      (босатылған адам таңдап алған жұмыс iстейтiн жерi көрсетiлсiн)
жұмыс iстейтiн ойы бар _____________________________________________
  Баяндалғандар туралы хабарлай отырып, көрсетiлген мекен-жайы
бойынша ____________________________________________________________
  тұру және көрсетiлген кәсiпорында, мекемеде, ұйымда жұмыспен
қамтылу мүмкiндiгiн тексерудi өтiнемiн.
  Қабылданған шара туралы он күн мерзiм iшiнде хабарлауыңызды
өтiнемiн.
____________________________________________________________________
                              (мекеме атауы)
 

  ________________________ бастығы
        (мекеме)                      200 жылғы _______  _________

                                  Қазақстан Республикасы     
                                    Әдiлет министрiнiң        
                               2004 жылғы 21 қазандағы N 305
                                   бұйрығымен бекiтiлген      
                                  Қазақстан Республикасы     
                                 Әдiлет министрлiгi түзеу    
                                 мекемелерiнде ұсталынатын   
                              сотталғандармен тәрбие жұмысын
                              ұйымдастыру туралы нұсқаулыққа
                                        10-қосымша           

      Ескерту: 10-қосымшаға өзгерту енгізілді - ҚР Әділет министрінің 2009.09.17. N 125 бұйрығымен.

Мекеме
мөртаңбасы

                                    Iшкi iстер бөлiмiнiң бастығына
                                    ______________________________ 
                                    ______________________________ 

        Түзеу мекемесiнен босатылатын (босатылған) адам туралы
                         ХАБАРЛАМА

20__ жылғы ________________________________________________________
                        (ТМ-нiң, ТК-ның атауы)
___________________________________________________________________
                         (босатуға негiздеме)
___________________________________________________________________
                            (босатылу күнi)
___________________________________________________________________
                        (тегi, аты, әкесiнiң аты)
босатылады, босатылды.
1. Туған жылы, айы, күнi, туған жерi
___________________________________________________________________
2. Босатылған кезде таңдап алған тұрғылықты жерi
___________________________________________________________________
3. Сотталғанға дейiн мына мекен-жай бойынша: ата-анасымен бiрге;
туысқандарымен бiрге; балалар үйiнде; мектеп-интернатта; оқу
орнының, кәсiпорының жатақханасында, жеке меншiк пәтерiнде, бөтен
адамдардың пәтерiнде тұрды, _______________________________________
               (керегiнiң асты сызылсын). (керегiнiң асты сызылсын).
4. Сотталғанға дейiн жұмыс iстедi, оқыды __________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
         (оқу орнының атауы, сыныбы, курсы, лауазымы, жұмыс орны)
5. Мамандығы ______________________________________________________
___________________________________________________________________
6. ТМ (тәрбие) мамандығы бойынша жұмыс iстедi _____________________
___________________________________________________________________
7. Бiлiмi _________________________________________________________
8. ТМ оқыды _______________________________________________________
9. Сотты болуы ____________________________________________________
10. Соңғы қылмысы: жалғыз, топпен; және ___________________________
адам; ересектермен бiрлесiп жасалған (асты сызылсын);
11. Жасалған қылмысқа қатысу дәрежесi _____________________________
___________________________________________________________________
           (ұйымдастырушы, арандатушы; орындаушы; жасырушы)
12. Байланыстары:
  1) бiр iс бойынша соңғы рет бiрге сотталған адамдары:
___________________________________________________________________
(тегi, аты, әкесiнiң аты, жасы, лақап аты, тұрғылықты туған жерi
___________________________________________________________________
                    қайда және қашан кету ойы бар)
  2) тәрбие мекемесiнде жақын жағымсыз байланыстар болған және
олардың алдағы уақытта байланыста болуы мүмкiн адамдар:
___________________________________________________________________
             (тегi, аты, әкесiнiң аты, жасы, лақап аты,
___________________________________________________________________
        тұрғылықты туған жерi қайда және қашан кету ойы бар)
  3) Бостандықта қалған немесе тәрбие колониясынан бастауға жататын
адамдар есебiнен оң ықпал көрсетуi мүмкiн адамдар:
___________________________________________________________________
         (тегi, аты, әкесiнiң аты, тұрғылықты жерi)
13. Туысқандары туралы мәлiметтер: ________________________________
                                    (тегi, аты-жөнi, тұрғылықты жерi
___________________________________________________________________
14. ТМ (тәрбие) болған мерзiмiнде мiнездеме
___________________________________________________________________
  бұрын жасалған қылмысқа және өтелген жазаға қарсы; жасаған
қылмысын айыптайды, жазаны әдiл емес деп санайды, бұрын жасалған
қылмыстарын айтып мақтанады, қылмыс мемлекеттiк органдарға белгiлi
болғанына өкiнедi;
сондай-ақ ТМ (тәрбие) әкiмшiлiгiнiң талаптарына қатынасы:
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
      1) еңбекке, оқуға деген көзқарасы ___________________________
      2) мiнез-құлық мәнерi _______________________________________
      3) туысқандарына деген көзқарасы ____________________________
      4) ұжыммен қарым-қатынасы ___________________________________
      5) көтермелеулерi ___________________________________________
      6) жазалаулары ______________________________________________
      7) өзiне көзқарасы __________________________________________
      8) мiнез-құлқының бағыттылығы _______________________________
      9) жағымсыз бейiмдiлiктерi мен мүдделерi ____________________
      10) жазасын өтегеннен кейiнгi ойы: __________________________
      11) босатылғаннан кейiнгi мәжбүрлеу шаралары туралы нұсқаулар:
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
      12) физиалогиялық ерекшелiктерi мен бұрын ауырған аурулары.
___________________________________________________________________
      13) ауызша келбетiнiң сипаттамасы, татуировкалары
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

      Мекеменiң бастығы __________________
                          (қолы, Т.А.Ә.)

                                  Қазақстан Республикасы     
                                    Әдiлет министрiнiң        
                               2004 жылғы 21 қазандағы N 305
                                   бұйрығымен бекiтiлген      
                                  Қазақстан Республикасы     
                                 Әдiлет министрлiгi түзеу    
                                 мекемелерiнде ұсталынатын   
                              сотталғандармен тәрбие жұмысын
                              ұйымдастыру туралы нұсқаулыққа
                                        11-қосымша           

           Аға нұсқаушы-психологтың құжаттамалары

Карантиндегi сотталғандарды қабылдау журналы
___________________________________________________________________
Күні   | Т.А.Ә.    | Қайдан| Жұмыстың|Тексерiлген|Осы сотталғанмен
уақыты | Жасы,     | келдi | әдiсi,  |сотталғанға|  жұмыс бойынша
       |басқа да   | ТИ, ТМ| әдiстерi| мiнездеме |   ұсынымдар
       |мәлiметтер |       |         |           |
_______|___________|_______|_________|___________|_________________
   1   |    2      |   3   |    4    |     5     |        6
___________________________________________________________________

Жеке мәселелер және психоконсультация бойынша қабылдау журналы
___________________________________________________________________
Күні   | Т.А.Ә.   |Жасақ |Консультация сипаты | Ескерту (ескертуде
уақыты |  Жасы,   |ұстау |(алғашқы, екiншi    |маманға жақын бағыты
       |басқа да  |шарты |анонимдi өтiнiш     | бар болуы мүмкін
       |мәліметтер|      |жағдайындағы        |белгілер көрсетіледі)
       |          |      |әңгiменiң мазмұнына | 
       |          |      |ақпаратты кодтау    |
       |          |      |ұсынылады)          |
_______|__________|______|____________________|____________________
   1   |    2     |   3  |          4         |          5
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

Психодиагностикалық тексерiстiң хаттамалар журналы
___________________________________________________________________
Күні  |Т.А.Ә.  |Сұраныс|Психодиагностикалық |Зерттеудiң нәтижелерi,
уақыты| Жасы,  |кімнен |әдiстемелердің жұмыс|ескертулер
      | жасақ  |түсті  |әдiсi               |қортындылар
      |басқа   |       |                    |
      |да мәлі-|       |                    |
      |меттер  |       |                    |
______|________|_______|____________________|______________________
  1   |    2   |   3   |          4         |          5
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

      *  Егер диагностика топтық мүмкiншiлiкпен пайдаланылса,
онда 2-тармақта топтың санаты көрсетiледi

Сотталғандардың туысқандарына арналған консультация журналы
___________________________________________________________________
Күні   | Сотталғанның  |  Кiмнiң   | Мәселенiң | Қорытындысы,
уақыты | және туысқан- | сұранымы  | сипаты    | ұсынымдар шешiмi
       |   дарының     |  бойынша  |           |
       |    Т.А.Ә.     |   кеңес   |           |
       |   туыстық     | өткiзiлдi |           |
       |   қатынасы    |           |           |
_______|_______________|___________|___________|___________________
  1    |      2        |     3     |     4     |         5
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

      5. Алдын-алу есебiнде тұрған адамдардың картотекасы:
      1) Суицидке бейiмдiлiгi;
      2) Өз мүшесiне зақым келтiруге бейiмдiлiгi;
      3) Дау-жанжалдарға, ipiткі салуға бейiмдiлiгi;
      4) нашақорлыққа, iшiмдiкке бейiмдiлiгi;
      5) Қашуға бейiмдiлiгi;
      6) гомосексуализмге бейiмдiлiгi;
      7) психикалық ауытқушылық белгiлерi барлар.

                                  Қазақстан Республикасы     
                                    Әдiлет министрiнiң        
                               2004 жылғы 21 қазандағы N 305
                                   бұйрығымен бекiтiлген      
                                  Қазақстан Республикасы     
                                 Әдiлет министрлiгi түзеу    
                                 мекемелерiнде ұсталынатын   
                              сотталғандармен тәрбие жұмысын
                              ұйымдастыру туралы нұсқаулыққа
                                        12-қосымша           

             Сотталғанға үлгi ретiндегi мiнездеме
               (аттестация қорытындысы бойынша)

БЕКIТЕМIН
ҚАЖК ҚАЖД мекемесiнiң бастығы _______________________
                                        Қолы

200__ж. "___" ___________

                        МIНЕЗДЕМЕ

Сотталған ________________________________________________________
                        Тегi, аты, әкесiнiң аты
Күнi, айы, туған жылы және туған жерi ____________________________
ҚР ҚК ______ бабы бойынша,  ___________________ мерзімге сотталған
Бұрын сотталған    ____________________________
Мерзiмнiң басталуы ____________________________
Мерзiмнiң аяқталуы ____________________________
____________________________ мекемеге келдi
____________________________ жағдайы бойынша кеттi
Тұтқынға дейiнгi бiлiмi ____________________________ оқыды.

             Мiнездемеде көрсетiлетiн негiзгi мәселелер

      1. Тергеу изоляторында немесе басқа түзеу мекемесiнде қалай мiнезделдi.
      2. Жазаны өтеу мерзiмiндегi денсаулығының жай-күйi. Егер ауырса онда емге қалай қарайды.
      3. Еңбекке қатынасы. Тұтқынға дейiн қайда және кiм болып жұмыс iстедi. ТМ жұмыс iстейдi. Қаншалықты еңбекқор, ынталы, еңбекте бастамашылық таныта ма немесе жалқау. Жабдықтарға, құрал-саймандарға т.б. ұқыпты немесе ұқыпты емес қатынасы. Техника қауiпсiздiгiн орындайды ма, жоқ па. Егер жаман жұмыс iстесе қарсылықтарға жол берген немесе жұмыстан бас тартса онда, қаншалыққа жиi қандай себептермен бас тартты.
      4. Жасалған қылмысқа және сол үшiн жазаға көзқарасын мойындайды, талқылайды немесе жасаған қылмысы үшiн өзiне жоқ, немесе жақындасу мақсатында оны жасайды. Қазақстан Республикасының заңнамасының талаптарына қалай қарайды. Талап арыздың бар-жоғы және оны тоқтату.
      5. Белгiленген жазаны орындауға қатысы. Жеке гигиена ережесiн, iшкi тәртiп ережесiн, режим талаптарын орындау. Түпкiлiктi амалдар немесе айыптар, және оның талаптары мен ТМ әкiмшiлiгiне қатысты. Құқық бұзушылығы, марапаттары және жазалары бар. Басқа сотталғандардың керi амалдарына қалай қарайды. Кiмдермен байланыс жасайды, кiммен достасады, оларға немесе басқа сотталғандарға қандай әсер етедi.
      6. Кәсiби және жалпы бiлiм беретiн мектепке қатысы.
      Қандай курстарда немесе қандай сыныпты, қалай оқиды, жоқ немесе оқиды.
      7. Тәрбие жұмыстарына қатысы. Қоғамдағы әлеуметтiк өзгерiстерге қатысы. Адам және оны тағайындау, өмiр туралы пiкiр алысу. Семинарлық сабақтарға белсендiлiгi, материалды меңгеру дәрежесi, әлеуметтiк-құқықтық оқулар жүйесiнiң сабақтарына қатысы. Спорттық, мәдени-көпшiлiк iс-шараларға қатысы. Тәрбиелiк iс-шараларына мiндеттi түрде қатысуы.
      8. Сотталғандардың ұжымдағы және оған қатысты жағдайы. Көркем өнерпаздар жұмысына және оларға қатысы.
      9. Қажеттiлiктерге, мүдделерге, жеке психологиялық келбетiнiң негiзгi ерекшелiктерi.
      Эмоциясы мен сезiмi: дұрыс немесе терiс, белсендi немесе пасық, көңiл-күйi, алаңдауы, құмарлығы.
      Әдеттерi, әдiстер, ыңғайлылығы, iсмерлiгi, бiлiмi, әдiстер, интелектуалдық сезiмi, эстетикалық, моральдық даму дәрежесi (керi және дұрыс).
      Мiнезiнiң шегiнiң ерекшелiктерi: сабырлы, салмақты, жай, қатты қозған, шамкөс, екпiншiл, жалқау және тағы басқалар.
      Отбасына қатысы: кiмге көңiл бөледi, хат алмасу, бандеролдар мен посылкаларды кiмдер жiбередi.
      Өзiне қатысы: тұйық, өзiне-өзi сыншы, талапкер, өзiн тәрбиелеумен шұғылданады немесе жоқ және оның нәтижелерi.
      Еркiндiк қасиеттерi: мақсатқа ұмтылуы, өз-бетiмен, иланғыш, еркiн күштерi (еркiншi, нашар), шешiмшiл, қайсар (қайсар немесе тiк, табанды емес).
      Мiнезi бойынша нәтижелерi: сотталғанның психологиялық келбетiнiң қандай өзгерiстерi жазасын өтеу үрдiсiнде туындады, түзелудiң қандай дәрежесi.

       ЕСКЕРТУ:
      1. Сотталғанның түзелу дәрежесi туралы мiнездеменiң қорытындысында мынадай сөздердi қолданған дұрыс: "түзеу жолына түскендiгi", "түзеу жолына нақты түскендiгi", "өздерiнiң мiнез-құлқымен, еңбекке, оқуға адал қарауымен, сотталғанның өзiне-өзi қызмет ету ұйымдарының жұмысына және белсене қатысуымен өзiнiң түзелуiн дәлелдедi", "түзеу жолына түскендiгi", "бұдан әрi түзеу және қайта тәрбиелеу, бiрақ оған қадағалауды жүзеге асыру шарттарында қоғамнан оқшауламау мүмкiн", "жазаны өтеу тәртiбiмен белгiленген кәнiгi бұзушы", "толық зерттелмеген". 
      2. Мiнездемеге жасақ бастығы қол қояды (ал ТК тәрбиешiмен, сынып жетекшiсiмен), ТМ бастығымен бекiтiлiп және тәрбие жұмыстары бойынша бөлiм бастығымен келiсiледi. Мiнездемеге жазылған күнi қойылады.

      Жасақ бастығы _________________________________________
                            (тегi, атағы, қолы)
      "___" ______________ 20_____ ж.

      КЕЛIСIЛГЕН
      Сотталғандармен тәрбие жұмысы жөнiндегi
      бөлiм бастығы __________________________________________
      "___" ______________ 20_____ ж.

                                  Қазақстан Республикасы     
                                    Әдiлет министрiнiң        
                               2004 жылғы 21 қазандағы N 305
                                   бұйрығымен бекiтiлген      
                                  Қазақстан Республикасы     
                                 Әдiлет министрлiгi түзеу    
                                 мекемелерiнде ұсталынатын   
                              сотталғандармен тәрбие жұмысын
                              ұйымдастыру туралы нұсқаулыққа
                                        13-қосымша

       Ескерту: 13-қосымшаға өзгерту енгізілді - ҚР Әділет министрінің 2007.06.21. N 185 бұйрығымен.

                                     АHЫҚТАMА

Сотталғанды марапаттау және жазалау туралы _____________________
________________________________________________________________
              (Т.А.Ә., туған жылы, бап, мерзiм)

                           МАРАПАТТАУ

___________________________________________________________________
N   | Күні  |  Марапаттау түрi  |  Не үшiн және  |  Күні,
р/н  |       |                   |  кiм           |  бұйрықтың,
     |       |                   |  марапаттады   |  қаулының
     |       |                   |                |  N ________
_____|_______|___________________|________________|_________________
1
___________________________________________________________________
2
___________________________________________________________________

                          ЖАЗАЛАУ

___________________________________________________________________
N   | Жазалау | Жазалау түрi | Не үшiн   |Күні,     |Жаза салу
р/н  |  күні   |              | және      |бұйрықтың,|туралы
     |         |              | кiммен    |қаулының  |бұйрықтың
     |         |              | жазаланды |N _______ |күні және
     |         |              |           |          |N немесе
     |         |              |           |          |өтеу күні  
_____|_________|______________|___________|__________|_____________
1
___________________________________________________________________
2
___________________________________________________________________

Жасақ бастығы           ___________________________________
                           (атағы, Т.А.Ә., күнi, қолы)

                                       Қазақстан Республикасы Әділет
                                    министрлігі түзеу мекемелерінде
                                  ұсталынатын сотталғандармен тәрбие
                                      жұмысын ұйымдастыру туралы
                                         нұсқаулыққа 14-қосымша

       Ескерту: 14-қосымшамен толықтырылды - ҚР Әділет министрінің 2007.06.21. N 185, 2010.12.22 № 341 (ресми жарияланғаннан кейін он күнтізбелік күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрықтарымен.

      Мекеменің
      мөртаңбасы                             __________________
                                                  (кімге)

                           Хабарлама
 
        Қазақстан Республикасы Әділет министрлігі Қылмыстық-атқару
жүйесі комитетінің______________________облысы бойынша қылмыстық-атқару жүйесі департаментінің ___________________________
__________________________________________________түзеу мекемесінде
__________________________________________________________негізінде
                       (құжаттың атауы)
сотталған_________________________________________жазасын өтеп жатыр
    (сотталғанның тегі, аты, әкесінің аты, туған жылы)
     Қазақстан Республикасының Қылмыстық кодексі 70-бабының 3
бөліміне сәйкес сотталғанмен нақты ______ жаза мерзімін өтегеннен
кейін шартты түрде мерзімінен бұрын босатулы қолданылуы мүмкін яғни
20__ жылдың "___"__________.
      Қазақстан Республикасы Қылмыстық-атқару кодексінің 169-бабының
9-тармағына сәйкес Сізді оның шартты түрде мерзімінен бұрын
босатылып шығу мүмкіндігін хабарлаймыз.
      Қарау орны және күні туралы Сізге сот қосымша хабарлайды.

      Мекеме бастығы _______________________________________________
                                   (Т.А.Ә. қолы)
_________________ 200__ж.

                                            Қазақстан Республикасы
                                              Әділет министрлігі
                                             түзеу мекемелерiндегi
                                             сотталғандармен тәрбие
                                              жұмысын ұйымдастыру
                                             жөнiндегi Нұсқаулыққа
                                                  15-қосымша

       Ескерту: 15-қосымшамен толықтырылды - ҚР Әділет министрінің 2007.12.05.  N 327 Бұйрығымен.

      Мекеме мөртабаны                          __________________
                                                      (кімге)

                        ХАБАРЛАМА

20___ ж.__________________________________________________________
                              (мекеме атауы)
______________________________________________ босатылады
         (Т.А.Ә. туған жылы және жері)
____________________________________ мекемесінде жазасын өтеп жатқан
(ҚК қандай бабы (баптары) бойынша, жазалау шарасы)
____________________________________________________________________
_______________________ тұрғылықты жерге шығуға
____________________________________________________________________
              (таңдап алған тұрғылықты мекен-жайын көрсету)
және жұмыс істеуге__________________________________________________
                   (босатылатынның таңдап алған жұмыс орнын көрсету)

      Қазақстан Республикасы Қылмыстық-атқару кодексінің 176-бабының
1-тармағына сәйкес онда тұрғылықты жері барын_______________________
оның еңбекке жарамдылығы____________________________________________
және мамандығы _________________________________туралы хабарлаймыз.

      Мекеме бастығы________________________________________________
                                    (Т.А.Ә. қолы)

      20___ж. ______________


Қазақстан Республикасы Әділет министрлігі түзеу мекемелерiндегi сотталғандармен тәрбие жұмысын ұйымдастыру жөнiндегi Нұсқаулықты бекiту туралы

Қазақстан Республикасы Әділет министрінің 2004 жылғы 21 қазандағы N 305 бұйрығы. Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінде 2004 жылғы 26 қарашада тіркелді. Тіркеу N 3228. Күші жойылды - Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрінің 2012 жылғы 30 наурыздағы № 184 Бұйрығымен.

      Ескерту. Бұйрықтың күші жойылды - ҚР Ішкі істер министрінің 2012.03.30 № 184 (алғаш ресми жарияланған күннен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Бұйрығымен.

      Қазақстан Республикасының Қылмыстық-атқару кодексіне сәйкес, БҰЙЫРАМЫН:
      Ескерту: Кіріспеге өзгерту енгізілді - ҚР Әділет министрінің 2009.09.17. N 125 бұйрығымен.
      1. Қазақстан Республикасы Әдiлет министрлiгi түзеу мекемелерiндегi сотталғандармен тәрбие жұмысын ұйымдастыру жөнiндегi Нұсқаулық бекiтiлсiн.
      2. "Қазақстан Республикасының түзеу мекемелерiндегi жазаларын өтеп жатқан, сотталғандармен тәрбие жұмысын ұйымдастыру жөнiндегi Нұсқаулықты бекiту туралы" Қазақстан Республикасы Әдiлет министрiнiң 2001 жылғы 11 желтоқсандағы N 147 күшiн жойды деп танылсын (мемлекеттiк тiркеу N 1714).
      3. Осы бұйрық мемлекеттiк тiркеуден өткен күнi күшiне енедi.
      4. Осы бұйрықтың орындалуын бақылау басшылық ететiн Қазақстан Республикасының Әдiлет Вице-Министрiне жүктелсін.

       Министр

"Қазақстан Республикасы    
Әдiлет министрлiгi түзеу   
мекемелерiндегi сотталғандармен
тәрбие жұмысын ұйымдастыру  
туралы нұсқаулықты бекiту  
туралы" Қазақстан Республикасы
Әділет министрінің      
2004 жылғы 21 қазандағы    
N 305 бұйрығымен бекітілген 

  Қазақстан Республикасы Әдiлет министрлiгi түзеу
мекемелерiндегi сотталғандармен тәрбие жұмысын
ұйымдастыру туралы
НҰСҚАУЛЫҚ

      Ескерту: Барлық мәтін бойынша «ҚАЖКБ» деген сөз «ҚАЖК ҚАЖД» деген сөздермен ауыстырылды, «ҚАЖ комитетінің басқармасына», «ҚАЖ комитетiнiң басқармасының» деген сөздер «ҚАЖК аумақтық ҚАЖД» деген сөздермен ауыстырылды - ҚР Әділет министрінің  2010.12.22 № 341 (ресми жарияланғаннан кейін он күнтізбелік күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Бұйрығымен.

1. Жалпы ережелер

      1. Осы Нұсқаулық Қазақстан Республикасының Әдiлет министрлiгi қылмыстық-атқару жүйесiнiң түзеу мекемелерiндегi (бұдан әрi - ТМ) сотталғандармен тәрбие жұмысын ұйымдастыру мәселелерiн реттейдi.

      2. Тәрбие жұмысы сотталғандармен TМ Қазақстан Республикасының заңнамасына, сондай-ақ осы Нұсқаулыққа сәйкес жүзеге асырылады.

      3. Тәрбие жұмысын ұйымдастыруға ТМ бастығы тiкелей жауапкершiлiкте болады. Бастықтың тәрбие жұмысы жөнiндегi орынбасары жұмысты бақылайды және үйлестiредi. Сотталғандар арасындағы тәрбие жұмысы бөлiмiнiң бастығы мен қызметкерлерi оны тiкелей жүргiзудi қамтамасыз етедi.

      4. ТМ тәрбие жұмысын әдiстемелiк қамтамасыз ету әдiстемелiк кабинетке жүктеледi, қойылған ТМ жұмыстарының оң тәжiрибесi зерделенiп және жинақталады және сотталғандармен психологиялық және тәрбие жұмысын жүргiзу жөнiндегi қажеттi ақпараттық-әдiстемелiк қор құрылады.

      5. ТМ жоғарғы, тұрақты жұмыс iстейтiн алқалы орган түзеу мекемесiндегi комиссия, ал тәрбие колонияларында (бұдан әрi - ТК) - оқу-тәрбие кеңесi болып табылады.

  2. ТМ-де тәрбие жұмысын жоспарлауы

      6. Тәрбие жұмысының жоспарлануы Қазақстан Республикасы Әдiлет министрлiгiнiң нормативтiк-құқықтық актiлерiне сәйкес жүзеге асырылады.

      7. Тәрбие жұмысының жоспарлауы барлық қызметтер мен бөлiмдердiң ТМ ұсталынатын сотталғандарды түзету жөнiндегi мiндеттердi шешуге күш-жiгердi үйлестiрудi қамтамасыз етуге бағытталған.

      8. Тәрбие жұмысының жоспарында негiзгi бағыттары, сотталғандармен жеке-тәрбиелiк жұмыстағы мәселелерi, олардың жалпы бiлiмдiлiгi және кәсiптiк оқыту, сотталғандардың көркем өнерпаздар ұйымдарымен басшылығы, мәдени бұқаралық iс-шараларды өткiзуi, дiни және қоғамдық ұйымдармен және т.б. өзара iс-қимылы сипатталады.

      9. Сотталғандармен тәрбие жұмысының ұйымдастырушылық негiзi жоспар болып табылады. ТМ-де:
      1) жекелеген бөлiмде сотталғандар арасындағы тәрбие жұмысы жоспарланатын ТМ тоқсандық iс жоспары;
      2) жасақтағы тәрбие жұмысының тоқсанға жоспары жасалады.

      10. Тәрбие жұмысының жоспарлануы жоғарыда тұрған органдардың және ТМ қызметiн талдайтын бұйрықтар мен нұсқаулардың, жасақтың сотталғандар құрамындағы өзгерiстердi ескере отырып өткен кезеңдегi тәрбие жұмысының барлық бағыттарының, тәртiптiң жай-күйi, ТМ жедел жағдайының негiзiнде жүзеге асырылады.

      11. Жоспардағы сотталғандар арасындағы тәрбие жұмысының бөлiгiн сотталғандар арасындағы тәрбие жұмысы жөнiндегi бөлiм бастығы жасайды, тәрбие жұмысы жөнiндегi бастықтың орынбасарымен келiсiлiп, ТМ бастығы бекiтедi.

      12. Жасақтағы тәрбие жұмысының тоқсандық жоспарлары сотталғандар арасындағы тәрбие жұмысы жөнiндегi бөлiмiнiң бастығымен келiсiлiп ТМ бастығының тәрбие жұмысы жөнiндегi орынбасары бекiтедi.

      13. ТМ бойынша сотталғандар арасындағы тәрбие жұмыстарын ұйымдастыру мен өткiзуiне қатысты жоспардың барлық тармақтарының орындалуына жауапкершiлiк ТМ бастығының сотталғандар арасындағы тәрбие жұмысы жөнiндегi орынбасарына және бөлiм бастығына, жасақтағы тәрбие жұмысы жоспарының тармақтарының орындалуында жауапкершiлiк жасақ бастығына жүктеледi.

  3. Бас бостандығынан айрылған сотталғандарға
тәрбиелiк ықпал ету

      14. Сотталғандармен тәрбие жұмысы - бұл жеке бастың зияткерлiк, рухани және дене тәрбиесiнiң дамуына, құқықты құрметтеушiлiк мiнез-құлқына және босатылғаннан соң әлеуметтiк бейiмделуiне әсер ететiн негiзделiнген педагогикалық жүйесiнiң iс-шаралары.

      15. Сотталғандармен тәрбие жұмысы заңдылықтың негiзгi қағидалары, азаматтың негiзгi құқығы мен бостандығын сақтау, iзгiлiк жазаны атқару кезiндегi түзелу мақсатының басымдылығы, түзеу ықпалының жүйелiгi және сабақтастығы, жеке бастың оң қабiлетiне сүйену, сотталғандардың әлеуметтiк - пайдалы байланыстарын сақтау, ықшамдау және қалпына келтiру бойынша ұйымдастырылып жүргiзiледi.

      16. ТМ-де тәрбие жұмысын жүргiзудiң негiзгi бағыттары: адамгершiлiк, әлеуметтiк-құқықтық, эстетикалық, еңбек, дене-шынықтырушылық, психологиялық тәрбие, сондай-ақ сотталғандардың түзелу жолында қойылған мақсатына жетуiне оның басқа да түрлерi себепкер болады.

      17. Адамгершiлiк тәрбие жұмысы сотталғандардың моральды-этикалық қалыптасқан ойын, әр сотталған адам қоғамда өз тәртiбiн iшкi күнделiктi бақылаусыз реттеу қабiлеттiлiгiнiң қалыптасуына бағытталады. Адамгершiлiк тәрбие өзгелердiң құқығын және жеке намысын, адамның өмiрiне қол сұқпаушылықты мойындау, адалдық пен шындыққа тәрбиелеудi қамтиды.

      18. Әлеуметтiк-құқықтық тәрбие сотталғандардың мемлекет пен азаматтың арасындағы өзара қарым-қатынасын, сотталғандардың бас бостандығынан айыру орындарындағы құқықтары мен мiндеттерi туралы бiлiмi, еңбекке орналастыру, бiлiм беру, жанұялық қарым-қатынас шегiнде, құқықтық нормаларды сақтау қажеттiлiгiне көз жеткiзуi, жасалған қылмыстың қоғамдық қауiпсiздiгiн сезiне бiлуi. Әлеуметтiк-құқықтық тәрбие жүргiзiлiп жатқан реформаның, елдегi қоғамдық-саяси жағдайын, қылмыстық жазаны орындау аясындағы нормативтiк құқықтық актiлердiң мәнiсiн түсiндiруi тиiстi.

      19. Эстетикалық тәрбиелеу сотталғандардың табиғат сұлулығына көзқарасы, өнер, әдебиет, сурет өнерiнiң, эстетикалық талғамының қалыптасуына және өзiн қоршаған ортаға деген дұрыс қатынастың дамуына бағытталған.

      20. Еңбек тәрбиесi сотталғанның еңбек қабiлеттерiн дамытуға, оның босағаннан кейiн жұмысқа орналасу үшiн, мамандық алуына бағытталған.

      21. Дене тәрбие жұмысы, бас бостандығын айыру орындарында сотталғанның денсаулығын бiрқалыпты ұстап тұруына және демалуды ұйымдастыруға бағытталған.
      Ол үшін спорт алаңдары, ғимараттар, құрал-жабдықтар және инвентарь жабдықталады.
      Ескерту: 21-тармаққа өзгерту енгізілді - ҚР Әділет министрінің м.а. 2010.09.27 N 268 (ресми жариялаған күннен кейін он күнтізбелік күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Бұйрығымен.

      22. Психологиялық тәрбиелеу жазасын өтеп жатқан адамның психологиялық қалыптасу қабiлетiн, оның қылмыстық көзқарасын бұзу, сотталғанның динамикасын зерттеу, сондай-ақ түзеу мақсатына жетуге жағдай тудыратын процестерге негiзгi фактiлерге көп мән берiп зерттелуiне бағытталған.

      23. Сотталғандармен тәрбие жұмысы топтық, жаппай және дара нысандарда ұйымдастырылады.

      24. Сотталғандармен топтық және жаппай тәрбие жұмыстары (сабақтар, дәрiстер, жиналыстар, диспуттар, конкурстар, көркем өнерпаздық қарау, спорттық-көрсету iс-шараларға қатысу, өнерпаздық ұйымдарға және т.б.) әртүрлi топтар көлемiнде тәрбие жұмысын өткiзудi қамтамасыз етедi.

      25. Жеке тәрбие жұмысы әр сотталушының жеке ерекшелiктерiн бостандықтағы өмiрге ойдағыдай бейiмделу бағдары сотталғандармен ескере отырып, жұмыс iстеу бағдарламасына сәйкес жүргiзiледi.

      26. Сотталғандар мен жұмыс бағдарламасын мекемеде оның толық жазасын өтеу уақытына бағдарламаны аға нұсқаушы - психологтың ұсынысы бойынша түзеледi де, ол бағдарлама төрт негiзгi кезеңге бөлiнедi:
      1) қалыптасу кезеңi, ТМ өмiрiнiң жаңа шарттарына үйрену;
      2) пайда болу кезеңi, өмiрдiң жаңа шарттарында қызығушылықтың дамуы;
      3) сыртқы ықпалдар мен өзiн-өзi тәрбиелеудiң үйлесу кезеңi;
      4) сотталғандардың алдын-ала босау кезеңi.

      27. Сотталғандармен жұмыс бағдарламасының негiзiнде жеке тәрбие жұмыстарының жеке жоспары түзеу мекемелерiне келген әр-бiр аралықта оның түзетiлiм тәртiбi мен түзелу үрдiсiн ұйымдастыру бойынша құрылады.

      28. Сотталғандарды зерделеу нәтижелерi және онымен тәрбие жұмысын жүргiзудiң қорытындылары ай сайын жеке тәрбие жұмысын жүргiзу күнделiгiне енгiзiледi (1 қосымша).

  4. Карантин бөлiмшесiне жаңадан келген
сотталғандармен тәрбие жұмысы

      29. Сотталғандардың карантин бөлiмшесiне келуi, оның мінез-құлқының ерекшелiктерiн, жалпы бiлiмiнiң деңгейiн анықтау, сондай-ақ денсаулық жағдайын тексеру және санитарлық-гигиеналық шараларды өткiзу үшiн пайдаланылады.

      30. Карантин бөлiмiнде сотталғандармен сабақтар өткiзiледi, оның мақсаты олардың өздерiнiң құқықтары мен мiндеттерiн, режим талаптарын, мекеменiң iшкi тәртiп ережелерiн, ТМ әкiмшiлiгiмен және басқа да сотталғандармен өзара қарым-қатынастарын түсiндiру болып табылады.

      31. Сотталғандардың әрқайсысына ТМ түрiнiң өзгеру тәртiбi, жазаны шартты түрде - мерзiмiнен ерте босатуға ұсыну және жазаны өтеудiң бiр жағдайынан басқасына ауыстыру сондай-ақ жазаны өтеудiң бiрi шартты түрде - мерзiмiнен бұрын босатуға ұсыныс, TM түрiнiң өзгеру мүмкiндiгiнен мерзiмi туралы мәлiм етiледi.

      32. Сотталғандармен тәрбие жұмыстары карантин бөлiмшесiнде сабақ және әңгiмелесу ТМ қызметкерлерiмен кездесу түрiнде жүргiзiледi, сотталғандарға теледидар хабарларын көру, орталық және жергiлiктi радио хабарларын тыңдау, газеттер, журналдар, кiтаптар оқу мүмкiндiгi берiледi.

      33. Жаңадан келген сотталғандармен жұмыс сотталғандармен кешендi оқу жоспарына сәйкес карантин бөлiмiнде жүзеге асырылады, оны өткiзуге ТМ барлық қызметiнiң қызметкерлерi тартылады (2-қосымша).

      34. Карантин бөлiмшесiндегi сотталғандармен кешендi оқу жоспарының тармақтарын орындау қызметтердiң және түзеу мекемесiнiң бөлiмдерiнiң карантиндiк қызмет бөлiмшесiне қатысу журналында көрсетiледi. Журналды жүргiзу үшiн жауапкершiлiк сотталғандар арасындағы тәрбие жұмысы жөнiндегi бөлiмiнiң бастығына жүктеледi (3-қосымша).

      35. Аға нұсқаушы-психолог жаңадан келген сотталғандарға психодиагностикалық тексеру жүргiзедi және олардың қайсысына "Жеке зерттеу сызба нұсқаға" сәйкес жеке карта жүргiзедi, (4-қосымша) сондай-ақ сотталғанның жеке тұлғалық бағдарын және кейбiр, типтiк сыйпаттарын анықтайды.

      36. Өткiзiлген жұмыстың талдау қорытындысы бойынша аға нұсқаушы-психолог мiнездеме жазып және сотталғандардың жеке-тәрбие жұмыстары күнделiгiне көшiредi, жаңадан келген сотталғандармен тәрбие жұмысының негiзгi бағыттары бойынша жасақ бастықтарына ұсыныс бередi.

      37. Мекеме бастығының бұйрығымен карантин бөлiмiне жаңадан келген сотталғандармен жұмыс жүргiзу үшiн сотталғандармен жұмыс iстеуде жеткiлiктi тәжiрибесi бар жасақ бастығы тағайындалады, оған тәрбие жұмысын ұйымдастыру жөнiндегi мiндеттердi жеке-тәрбие жұмысының күнделiгiн бастапқы толтыру және сотталғандарды жасаққа бөлудi дайындау жүктеледi.

      38. Карантин бөлiмшесiндегi ТМ комиссиясы (ОТК - Оқу-тәрбие кеңесi) келуiнiң сотталғандардың қорытындысы бойынша сотталғандарды жасақтарға бөледi.

  5. Жасақтардағы сотталғандармен тәрбие жұмысы

      39. Сотталғандармен тәрбие жұмысының негiзгi ұйымдық түрлерi жасақта iске асырылады. Сотталғандармен тәрбие жұмысын жүргiзу және ұйымдастыру жасақ бастығына жүктеледi. Ол жасаққа жүктелген мiндеттердiң орындалуына жеке жауапкершiлiкте болады. Жасақ бастығы өзiнiң қызметiнде қылмыстық жазаны атқару тәртiбiн реттейтiн қолданыстағы заңнамалармен және ведомствалық нормативтiк актiлердi, сондай-ақ әдiстемелiк кабинеттiң ұсыныстарын басшылыққа алады.

      40. Жасақ бастығы ТМ-нiң жұмыс жоспары негiзiнде жасақтың ерекшелiгiн ескере отырып, сотталғанның жеке қасиеттерiн, сондай-ақ ТМ-нiң басқа да қызметтерiнiң ұсыныстары бойынша тоқсан сайын жоспарлайтын және өз қызметiн ұйымдастырады.

      41. Жасақ бастығы сотталғандарға олардың заңмен көзделген құқықтары мен мiндеттерiн, еңбек және демалыс шарттарын түсiндiредi, қылмыстық жазаны орындауда реттейтiн заңнамалық актiлермен түзеу мекемелердегi Iшкi тәртiп ережелерiн бiлуiн қамтамасыз етедi және олармен әлеуметтiк-құқықтық мәселелер бойынша тақырыптық жоспарға сәйкес сабақтар өткiзуiн ұйымдастырады (5-қосымша).

      42. Заңмен белгiленген жаза бөлiгiн сотталушы өтеу кезiнде сотталғандардың әрқайсысына жасақ бастығы мiнездеме дайындайды, ТМ-нiң түрi, жазаны өтеу шарттарының өзгеруi туралы, шарты түрде-мерзiмiнен бұрын босату және жазаның өтемеген бөлiгiн аса жеңiл түрiмен ауыстыру мәселелерiн шешу кезiнде ескерiлiп және жеке iс қағазына тiгiнделедi.

      43. Жасақ бастығы сотталғандармен тәрбие жұмысын ұйымдастырып және сол жұмыстың жүргiзiлуi үшiн жауап бередi және осы мақсатқа жету үшiн басқа қызметтердiң қызметкерлерiн қатыстырады, олардың есебiнен жасақтың тәрбиешiлер кеңесi қалыптасады (бұдан әрi - ЖТК).

      44. ЖТК сотталғандармен жасақ звеносындағы тәрбие жұмыстарын ұйымдастыру жөнiндегi жасақ бастығына көмек беретiн тұрақты iс-әрекеттегi алқалық орган болып табылады.

      45. ТМ бастығының бұйрығымен ЖТК бiр жыл мерзiмге, бес адамнан кем емес құрамда құрылады. Оның құрамына жасақ бастығы, сондай-ақ ТМ-нiң сотталғандармен жұмыс жасау дағдысы мен қабiлетi бар басқада қызметкерлер, жалпы бiлiм беретiн және кәсiби мектептердiң мұғалiмдерi кiредi. Жасақ бастығы ЖТК төрағасы болып табылады.

      46. ЖТК жұмысына кеңесшi дауыс құқығымен жергiлiктi атқару органдарының, қоғамдық ұйымдардың және дiни бiрлестiктердiң, TК-нiң жанындағы Қамқорлық кеңесiнiң, өкiлдерi сотталғандардың туысқандары қатыса алады.

      47. ЖТК кеңес отырыстары қажеттiлiгiне қарай, бiрақ кемiнде айына бiр рет өткiзiледi. Талқыланған мәселелердi сайланған хатшы хаттамалайды. Сотталғандарға қатысты қабылданатын нақты шешiмдер сотталушының жеке-тәрбие жұмысының күнделiктерiнде көрсетiледi. ЖТК шешiмi көпшiлiктiң ашық дауысымен қабылданады.

      48. ЖТК сотталғандардың тұрмыс жағдайларын жақсартуға және меншiктiң барлық нысанындағы мүлiкке ұқыптылықпен қарауға, оларға тұрақты дағдыларды үйрету, ұстау режимiн сақтау, сотталғандардың түзелу мәселелерiн шешудi талқылайды және оған ықпал жасайды.

      49. ЖТК мүшелерi сотталғандармен тәрбиелiк әңгiмелесулердiң жазбасын сотталғандардың жеке-тәрбие жұмыстарының күнделiгiне енгiзедi.

      50. ЖТК мүшелерi сотталғандардың шарты түрде-мерзiмiнен бұрын босату жазасын өтеуге немесе жазаның өтелмеген бөлiгiн жазаның аса жеңiл түрiне ауыстыруға, режим түрiнiң өзгеруi және жазаны өтеудiң басқа шартына ауыстыруға, сондай-ақ ТМ-нен тысқары шығуға, сотталғандардың өздiгiнен қызмет ету ұйымдарының жұмыстарына көмек бередi, жасақтағы сотталғандарға аттестаттауды жүргiзедi.

      51. Сотталғандарды аттестаттау - бұл ЖТК мүшелерiнiң ұжымдық бағасы, сотталғандардың жазасын өтеу тәртiбiнiң нақты мерзiмi, сондай-ақ олардың түзетiлу дәрежесiн анықтау. Ол:
      1) сотталғанға жеке әсер етудiң тиiмдiлiгiн күшейту;
      2) жазаны өтеуде режим түрiне, ұстау шартына, жасына, бiлiмiне, тәртiбiне, өткiзiлетiн тәрбие iс-шараларына қатысты, ТМ-нiң жалпы қоғамдық өмiрiне қатысуын ескере отырып сотталғанның жеке тұлғасын жан-жақты зерттеу;
      3) тәрбие жұмыстарында нысанды, құралды, әдiстер мен себептердi дифференциалды түрдi анықтауда және пайдалану;
      4) түзелу деңгейiн анықтау, тәрбиелiк әсердiң ұзақ мерзiмге арналған жеке жоспарын анықтау;
      5) аттестаттау қорытындысы ТМ-нiң комиссиясында пайдаланылу мақсатында жүргiзiледi.

      52. Ұжымдық ЖТК-нiң отырыстарында сотталғандармен әрi қарай жеке-тәрбие жұмысы бойынша ұсынымдар iске асырылады, ол жеке-тәрбие жұмысының күнделiгiне жазылады.

      53. Сотталғанды алғашқы аттестаттау жазаны өтеудiң шартты түрiнде жазаны өтеу бойынша өткiзiледi: түзеу колониясында (бұдан әрi - ТК) жалпы режимде - 6 ай; қатаң режимдегi ТК - 9 ай; ТК-нiң ерекше режимiнде - 12 ай; түрмеде - 12 ай; ТК-да өмiрлiк бас бостандығынан айырылған сотталғандар үшiн - 10 жыл; ЖТК-ның жалпы режимдегi - 3 ай; ЖТК-ның күшейтiлген режимдегi - 6 ай; абайсыздан қылмыс жасаған сотталғандар үшiн қоныс-колониясы (бұдан әрi - ҚК) - 12 ай; ҚК жақсы мiнездеме берiлген сотталғандар аттестациядан өтпейдi.

      54. Жазаны өтеуде жеңiлдетiлген, шартты сотталғандарды аттестациялау қажет болған жағдай бойынша өткiзiледi, бiрақ жылына бiр реттен кем болмауға тиiс. Жазаны өтеудiң қатаң шартында аттестациялау өткiзiлмейдi.

      55. Сотталғандарды аттестациялау қорытындысы мiнездемемен ресiмделедi. Айып изоляторында, тәртiптiк изоляторында, камералық типтегi үй-жайда ұсталатындардан басқа барлық сотталғандар аттестаттаудан өтедi.

      56. ЖТК сотталғанның әр қайсысына қатысты мәлiметтердi қарастыру бойынша негiзiнде мынадай түзеу дәрежелерiн анықтауы мүмкiн:
      Жағымды мiнездiлер:
      1) өзiнiң түзелгенiн дәлелдедi;
      2) нақты түзелу жолына түстi;
      3) түзелу жолына түстi.
      Терiс мiнездiлер:
      Түзелу жолына түспедi.

      57. Түзелу дәрежесi туралы мiнездемесiмен және ЖТК отырысының хаттамасы туралы шешiмдерiнiң көшiрмесi сотталғанның жеке iсiне қоса тiгiледi.

      58. Түзелу дәрежесi туралы ЖТК қорытындылары сотталушының (сотталғандардың) назарына ЖТК отырыстарында және жергiлiктi радиобайланыс торабы, сондай-ақ ТМ-нiң қабырға газетi жеткiзiледi.

      59. Жағымды түзелу дәрежесi бар сотталушының өтеуде белгiленген тәртiптi қатаң бұзғаны үшiн бұл дәрежеден айырылады. ЖТК отырысында қайта қарау тек жаза өтелгеннен (алынғаннан) кейiн бiрақ кем дегенде үш ай өткеннен соң ғана мүмкiн. Түзетiлу дәрежесiн анықтау осы нұсқаулықтың 50, 54, 56 тармақтарының негiзiнде өткiзiледi.

      60. ЖТК шешiмi ұсыным сипатында болады. ЖТК жұмысының нәтижелерi қажеттiлiк шаралары бойынша, ТМ қызметкерлерiнiң жалпы жиналыстарында қаралады, бiрақ жылына бiр реттен аспауы керек.

      61. Жасақта сотталғандармен тәрбие жұмысына аға нұсқаушы-психолог қатыстырылып, ол:
      1) сотталушының жеке басына барынша терең зерттеу жүргiзедi;
      2) негiзгi референттiк топтарды анықтайды, сотталғандардың арасында өзара қарым-қатынасты пысықтайды;
      3) қызметкерлермен және сотталғандардың арасындағы келiспеушiлiк жағдайлардың себептерi мен жанжалдан туындаған уәждердi зерттейдi;
      4) ТМ басшылығымен және тәрбие аппаратының қызметкерлерiмен кеңестiк жұмыстар жүргiзедi және жазаны өтеудiң белгiленген тәртiбiн бұзудың алдын-алу жөнiндегi ұсынысты әзiрлейдi;
      5) сотталғандардың түзелу жұмысына озат тәжiрибенi енгiзедi;
      6) ТМ қызметкерлерiнiң өтiнiмi бойынша сотталғандарға психологиялық зерттеу жүргiзедi (6 қосымша).

  6. Жазаны өтеудiң жәй түрiндегi тәрбие
жұмысын ұйымдастырудың ерекшелiктерi

      62. Жазаны өтеудiң жәй түрiндегi тәрбие жұмысын ұйымдастырудың мақсаты жазаны өтеп жатқан сотталғандардың ТМ шартына бейiмделуi болып табылады.

      63. Жазаны өтеудiң жәй түрiнде тәрбие жұмысын ұйымдастырудың мiндеттерi мынадай:
      1) сотталғандарға заңда көрсетiлген олардың құқықтары мен мiндеттерiн, еңбек пен демалыс тәртiптерiн түсiндiру;
      2) ТМ-нiң жұмысын регламенттейтiн және жазаны орындауды реттейтiн заңнамалық актiлермен танысуын қамтамасыз ету;
      3) TM-нiң Iшкi тәртiбiнiң ережелерiн бұлжытпай орындауға, сотталғандарға заңға бағыну әдебiнiң негiзiн үйрету;
      4) сотталғанның жеке басын терең және жан-жақты зерттеу;
      5) қоршаған ортаның қарсы бағыттағы ықпалдарына қарсы тұратын психологиялық дайындығын оған тәрбиелiк ықпалдық дұрыс қабылдануын анықтау;
      6) Ұқыптылық, мәдениеттiлiк дағдыларының бойына сiңуi мен дамуы өндiрiсте және тұрмыста техника қауiпсiздiгiн және санитарлық, гигиеналық талаптарды сақтау;
      7) Бiлiм, мамандық алуға спортпен шұғылдануға, кiтаптар оқуға, ұмтылуды қалыптастыруда.

      64. Жасақ бастығы жазаны өтеудiң жәй түрiндегi сотталғанды жаза мерзiмiн өтеу бойынша ұсыну үшiн ТМ-нiң комиссиясына мынадай құжаттарды:
      1) түзелу дәрежесi туралы қортындыларымен мiнездеменi;
      2) ЖТК отырысының хаттамасынан көшiрмесiн;
      3) сотталушының жеке - тәрбие жұмыстарының күнделiгiн дайындайды.

      65. ТМ комиссияның жеңiлдетiлген жағдайға ауыстыру не болмаса жәй түрдегi қалдыру туралы шешiмi хаттамаланады, көшiрмесi жеке iске тiркеледi, ал сотталғанның жеке-тәрбие жұмыстарының күнделiгiне тиесiнше жазбалар жазылады.

  7. Жеңiлдетiлген жағдайда жазаны өтеудегi тәрбие
жұмысының ұйымдастыру ерекшелiктерi

      66. Жеңiлдетiлген жағдайда жазаны өтеудегi тәрбие жұмысын ұйымдастырудың мақсаты:
      1) бейiмделу үрдiсiнiң аяқталуы;
      2) жәй түрдегi қалыптасқан оң дағдыларды бекiту және одан әрi дамыту болып табылады.

      67. Жеңiлдетiлген жағдайда тәрбие жұмысының негiзгi мiндеттерi:
      1) сотталғандарды ТМ-нiң қоғамдық қызметiне қатыстыру;
      2) оң қабiлеттiктерiмен құлшыныстарын көрсету үшiн жағдай жасау;
      3) өзiн-өзi тәрбиелеу сабағына ниеттеу;
      4) бiлiм мен мамандық алудағы пайдалы бастамашылығын көтермелеу;
      5) от басымен байланысты нығайту;
      6) өзiнiң кiнәсiн мойындауға бекемдiгi, түзелуге талпыну болып табылады.

      68. Сотталушы жеңiлдетiлген жағдайда жазасын өтеу кезiнде жылына бiр рет аттестаттауға тартылады, оң тәртiбiн бекем бекiту дәрежесi және оның одан әрi түзетiлiмi анықталады.

  8. Жазаны өтеудiң қатаң жағдайдағы тәрбие жұмысын
ұйымдастырудың ерекшелiктерi

      69. Жазаны өтеудiң қатаң жағдайдағы тәрбие жұмысын ұйымдастырудың мақсаты:
      1) сотталғанның заңсыз мiнезiнiң себебiн зерттеу және жою;
      2) сотталушының оған деген тәрбиелiк ықпалын дұрыс түсiнуiне қалыптастыру, өзiнiң кiнәсiн мойындау болып табылады.

      70. Жазаны өтеудегi қатаң жағдайдағы тәрбие жұмысын ұйымдастырудың мiндеттерi:
      1) сотталғанды өрескел тәртiп бұзушы деп тануға себеп болған жағдай мен себептердi терең және жан-жақты талдау;
      2) психологтық-педагогтық ықшамдау тәжiрибеде қолданылатын түрiн, құрал-жабдық пен тәсiлдерiн iздестiру және бекiту;
      3) сотталушымен тәрбие жұмысында онымен оңды қарым-қатынас қалыптастыру;
      4) заңға бағыну мiнез-құлқын, төңiректегi ақихатты дұрыс түсiнуге қалыптастыру;
      5) ТМ-нiң қоғамдық қызметiне қатыстыру болып табылады.

      71. Сотталушы қатаң жағдайдағы жасаққа келген соң жасақ бастығы оның жеке iсiмен мұқият танысады, сотталғанның жеке - тәрбие жұмыстары күнделiгiндегi, аға нұсқаушы-психологтың ұсынысын зерттейдi.

      72. Жасақ бастығы жеке басын зерттеу мақсатында сотталушылармен жеке-тәрбиелiк әңгiме өткiзедi, сотталушының одан әрi жазаны өтеудегi ниетiн анықтайды. Алынған мәлiметтердi сотталушының жеке-тәрбиелiк жұмыс күнделiгiне жазады.

      73. Жасақ бастығы қатаң жағдайда жазаны өтеудiң белгiленген мерзiмiн аяқтауы бойынша ТМ-нiң жәй-түрдегi комиссиясына ұсыну үшiн мынадай материалдарды:
      1) жазаның мерзiмiн одан әрi жәй түрдегi жағдайда өтеудiң дайындық дәрежесi туралы қорытындылары бар мiнездеме;
      2) ЖТК отырысындағы хаттамадан көшiрме;
      3) сотталғанның жеке-тәрбие жұмысы күнделiгiн дайындайды.

      74. Сотталғандарды жазасын өтеудiң жәй түрдегi жағдайына көшiру немесе қатаң жағдайда қалдырылуы туралы TМ комиссиясының шешiмi хаттамаланады, көшiрмесi жеке iс қағазға қосылады, ал сотталушының жеке-тәрбие жұмысы күнделiгiне тиiстi жазба жазылады.

  9. Жазаны өтеудiң жеңiлдетiлген жағдайдағы тәрбие
жұмысының ұйымдастыру ерекшелiктерi

      75. Жазаны өтеудiң жеңiлдетiлген жағдайында тәрбие жұмысын ұйымдастырудың мақсаты:
      1) сотталушының әлеуметтiк бейiмделуiне көмектесу;
      2) сотталушының бостандықтағы өмiрге дайындық дәрежесiн тексеру болып табылады.

      76. Жеңiлдетiлген жағдайда тәрбие жұмысын ұйымдастырудың мiндеттерi:
      1) түзелу қорытындыларын бекiту;
      2) босатылғаннан кейiн еңбекке орналасу мүмкiндiгi;
      3) от-басымен байланысын нығайту;
      4) өзiн-өзi тәрбиелеу, өз тәртiбiн дербес реттеуге қабiлеттiлiк, бостандықтағы өмiрге психологиялық даярлық нәтижелерiн бекiту болып табылады.

  10. Сотталғандармен оларды босатуға
дайындау кезiндегi тәрбие жұмысы

      77. ТМ-да жазасын өтеп жатқан адамдарды босатуға дайындық ТМ-ға келген бiрiншi күннен басталады.

      78. Сотталғандарды босатуға даярлық жұмыстарын ұйымдастыру тұрмыстық және еңбекке орналастыру жөнiндегi аға инспекторына жүктеледi. ТМ-ның барлық қызметкерлерi босатуға даярлық сабақтарының өткiзiлуiне қатыстырылады.

      79. Тәрбие жұмыстары жөнiндегi ТМ бастығының орынбасары бекiткен және сотталғандардың арасындағы тәрбие жұмыстары жөнiндегi бөлiм бастығы әзiрлеген арнайы бағдарлама бойынша ТМ-нен сотталғандарды босатуға даярлық сабақтары өткiзiледi.
      Бағдарламада өзiне құқықтық және ұйымдастыру, босатылатындарға төлқұжаттар (жеке куәлiк) беру тәртiбiмен таныстыру және тұрақты мекен-жайы бойынша тiркелу, сотталғандығын алу және шығару шарттарымен тұрмыстық, еңбекке орналастыру, әкiмшiлiк бақылау және сотталғандардың босатылғаннан кейiнгi өмiрiн жайғастыруға байланысты басқада бiрқатар мәселелер қамтылуы тиiс.
      Сонымен бiрге, бағдарлама сотталғанның босатылуға психологиялық дайындығын көздеуге тиiс (алаңдаушылықты алып тастау, болашақта босатылуына байланыстылық, Tұрмыстық және жұмысқа орналасуға белгiсiздiк, қылмыстан зардап шеккен олардың туыстарымен, көршiлерiмен, достарымен, туғандарымен, ағайындарымен, және т.б. өзара қарым-қатынастағы мәселелер болу мүмкiн).

      80. Аға нұсқаушы-психолог:
      1) жаңа өмiрдегi жағдайларға сотталған адамның арнайы психологиялық дайындығын жүргiзедi;
      2) сотталушыға еңсеруге әрқашан дайын емес ерекше қиындықтар туралы әңгiме өткiзедi;
      3) сотталғандардың ой-өрiсiн, сезiмiн, әдетiн, психологиялық жағдайын, дұрыс тәртiбiн жаңа жағдайға қалыптастыруға көмектеседi;
      4) iшкi қарсылықпен ауыртпалықты қосымша қуатты шығындамай-ақ және жаңа әлеуметтiк ортаға және ондағы қызметке оның тез орналасуын қамтамасыз ететiн, жаңа өмiр сүру жағдайына психологиялық әзiрлiгiн қалыптастырады.

      81. Босатылғанға дейiн 6 айдан кешiктiрмей, әрбiр сотталушы мекеме бастығының атына өтiнiш жазады (7-қосымша), онда баратын мекен-жайы, жұмыс орны және тұрмыстық және жұмысқа орналасуы бойынша қандай көмек керектiгi көрсетiледi.

      81-1. Бас бостандығынан айыру мерзімі аяқталғанға дейін алты айдан кешіктірмей сотталған таңдаған тұрғылықты жері бойынша республикалық маңызы бар қала, астана, аудандардың (облыстық маңызы бар қалалар) жергілікті атқарушы органдарына оның босатылуы, үй-жайы бары туралы, оның еңбекке жарамдылығы және мамандықтары (15 қосымша) туралы хабарлама жіберіледі.
       Ескерту. 81-1-тармақпен толықтырылды - Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінің 2007.12.05.  N 327 Бұйрығымен.

      82. Тұрмыстық және еңбекке орналастыру көмегiне мұқтаж барлық сотталғандар тұрмыстық және жұмысқа орналастыруға мұқтаж адамдардың арнайы журналында есепке алынады (8-қосымша).

      83. Босатылған адам тұрмыстық және еңбекке орналастыруға көмектiң қажеттiлiгiне қарамастан, таңдалған мекен-жайдағы жергiлiктi қалалық (аудандық) iшкi iстер органына сол адамды тұрмыстық және еңбекке орналастыруға мүмкiндiгi туралы сұрау салынады (9-қосымша).

      84. Жазаны өтеу мерзімі аяқталғанға дейін 20 күннен кешіктірмей, ал өзге негіздер бойынша босатылу кезінде, босатылғаннан кейін бір жұмыс күнінің ішінде оның таңдаған мекен-жайы бойынша қалалық (аудандық) ішкі істер органдарына хабарлама (10-қосымша) жіберіледі.
      Ескерту: 84-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Әділет министрінің 2009.09.17. N 125 бұйрығымен.

      85. Сотталғандарды босатуға даярлық жұмыстарының нәтижелерi сотталған адамның жеке-тәрбие күнделiгiнде көрсетiледi, материалдар сотталған адамның жеке iсiне тiркеледi.

  11. Жасақ бастығының, аға нұсқаушы-психологтың
құжаттамасы

      86. Жасақ бастығы мынадай құжаттаманы жүргiзедi:
      1) жасақ бастығының журналында мыналар: жасақтағы сотталғандар құрамының тiзiмi; сотталғандарды көтермелеудi және жазалауды есепке алу журналы; тәртiптiк практиканың талдауы; сотталғандардың және жазаны өтеудiң белгiленген тәртiбiн бұзуға бейiм адамдардың және алдын-алу есебiнде тұрған сотталғандардың тiзiмi жасақтағы тәрбие жұмыстарының тоқсанға арналған жоспары бiрыңғай кешендi көрсетiледi;
      2) сотталғандармен жеке-тәрбие жұмысының күнделiгi;
      3) сотталғандардың жасақта өткiзiлетiн сабақтар мен iс-шараларға қатысуының есептiк журналы;
      4) ЖТК хаттамаларының журналы;
      5) сотталғандарды жеке мәселелерiмен қабылдау журналы.

      87. Аға нұсқаушы-психолог мынадай құжаттама жүргiзедi (11-қосымша):
      1) карантинде сотталғандарды қабылдау журналы;
      2) жеке мәселелерi мен психокеңес бойынша қабылдау журналы;
      3) психологиялық диагностикалық тексерiс хаттамаларының журналы;
      4) сотталғандардың туыстарына арналған кеңес журналы;
      5) алдын-алу есебiнде тұрған адамдардың картотекасы.

  12. Жалпы орта бiлiм беретiн мектептiң
педагогикалық ұжымының сотталғандармен
жүргiзiлетiн тәрбие жұмысына қатысуы

      88. Жалпы орта бiлiм беретiн мектептiң педагогикалық қызметкерлерi үйiрме, сынып пен мектептен тыс жұмыстарды ұйымдастырады және жүргiзедi.

      89. TM мектебiнiң мұғалiмдерi:
      1) жасақ бастықтарымен (тәрбиелеушiлер) бiрлесiп әр сотталушының жеке мiнез-құлық ерекшелiгiн бақылауын жеке тәрбие дәптерiне енгiзедi;
      2) тәрбиелiк және мерекелiк iс-шараларды дайындауға, өткiзуге белсене қатысады;
      3) пәндiк және тақырыптық үйiрмелердi, қызығушылық бойынша клубтарды, көркемөнерпаздар үйiрмесiн басқарады, диспуттар және басқа да тәрбие iс-шараларын ұйымдастырады;
      4) сабақта, үзiлiсте және сыныптан тыс iс-шараларды жүргiзгенде сотталғандар арасында тәртiптiң сақталуын қамтамасыз етедi.

      90. Жалпы бiлiм беретiн мектепте оқымайтын сотталғандармен тәрбие жұмысын ұйымдастыруға көмектесу үшiн мектеп директорының ұсынысы бойынша ЖТК құрамына мұғалiмдер енгiзiледi.

      91. Мектеп қызметкерлерiнiң тәрбие iс-шараларына қатысуына жалпы басшылықты мекеме бастығының тәрбие жұмысы бойынша орынбасары жүргiзедi, ал мектепте тәрбие жұмысының ұйымдастырылуын мектеп директоры басқарады.

  13. Дiни және қоғамдық ұйымдардың сотталғандармен
жүргiзiлетiн тәрбие жұмысына қатысуы

      92. Заңнамада белгiленген тәртiппен тiркелген қоғамдық және дiни ұйымдардың өкiлдерi ТМ-ге кiре алады.

      93. Дiни және қоғамдық ұйымдар өкiлдерi, ТМ мекеме әкiмшiлiгiнiң және сотталғандардың келiсiмiмен рухани-өнегелiк жұмыс жүргiзiп және мейiрмандық көмек көрсете алады.
      Сонымен бiрге ТМ мекеме әкiмшiлiгi қоғамдық және дiни өкiлдерiн қоғамда қабылданған өнегелiк қағидаларды сотталғандарда қалыптасуына және сотталғандардың ортасында дұрыс қалыпты психологиялық ахуал құрылуына, тәрбие ықпалына қиын әсер ететiн сотталған адамдарға аса ерекше назар аударуға бағыттайды.

      94. ТМ әкiмшiлiгi қоғамдық және дiни ұйымдардың өкiлдерiне ТМ-не келген кездесуге дейiн тәртiп талабын жеткiзедi және олардың жеке бас қауiпсiздiгiнiң шараларын қамтамасыз етедi.

      95. ТМ мекеме әкiмшiлiгiмен қоғамдық және дiни ұйымдардың жетекшiлерi бiрлескен iс жоспар, сондай-ақ ТМ-ға кiру кестесiн жасайды.

      96. <*>
      Ескерту. 96-тармақ алынып тасталды - ҚР Әділет министрінің 2011.07.29 № 274 (ресми жарияланғаннан кейін он күнтiзбелiк күн өткен соң қолданысқа енгiзiледi) Бұйрығымен.

      97. Сотталғандардың ар және дiн сенiм бостандығына құқықтарын iске асыру мекеменiң iшкi тәртiп ережелерiн бұзбауға сондай-ақ адамдардың құқықтарына қысым жасамауға тиiс.

  14. ТМ-әдiстемелiк кеңесi

      98. ТМ-да сотталғандармен қоғамдық және ағартушылық жұмыс орталығы - әдiстемелiк кабинет болып табылады.
      Әдiстемелiк кабинетте сотталғандармен тәрбие жұмысының теориясы мен әдiсi бойынша әдебиеттер; құқықтық, педагогикалық және психологиялық мәселелер бойынша құралдар; анықтама мен мерзiмдi әдебиеттер; көрнекi құралдар; бұйрықтар; нұсқаулықтар; әдiстемелiк ұсынымдар; Қылмыстық-атқару жүйесi комитетi (бұдан әрi - ҚАЖ комитетi) мен ҚАЖК аумақтық ҚАЖД жазаны өтеу мәселелерi және нұсқаулары бойынша дыбыс-бейнетекалар орналасады.

      99. Әдiстемелiк кабинеттiң қызметiн ұйымдастыру үшiн ТМ бастығының бұйрығымен тәжiрибелi қызметкерлердiң iшiнен ТМ тәрбие жұмысы жөнiндегi бөлiмнiң бастығы бас болып бес адамнан тұратын әдiстемелiк кеңес құрылады. ТМ бастығының бұйрығымен бiр жылға ТМ әдiстемелiк кеңесiнiң құрамы бекiтiледi. ТМ бастығының тәрбие жұмыстары бойынша орынбасары ТМ-нiң әдiстемелiк кеңесiнiң жұмысын басқарады.

      100. ТМ әдiстемелiк кеңесi тоқсандық жоспар бойынша жұмыс iстейдi, онда кабинеттегi - кеңестiк, талдау және насихаттық қызметтiң негiзгi бағыттары көзделедi.
      ТМ-нiң әдiстемелiк негiзгi бағыттары қызметтiң көзделедi кеңестiң жұмыс жоспарын ТМ комиссиясының отырысында талқылаудан кейiн ТМ-нiң тәрбие жұмысы бойынша бастықтың орынбасары бекiтедi.

      101. ТМ әдiстемелiк кеңесiнiң басты мiндетi ТМ қызметкерлердiң сотталғандармен қарым-қатынаста педагогикалық шеберлiктi арттыруға жәрдемдесу, сотталғандарға түзеу ықпалының оң әдiстерi мен нысандарын iс жүзiнде енгiзу ұсынымдарын әзiрлеу болып табылады.
      Осы мақсатта ТМ әдiстемелiк кеңесi:
      1) ТМ жазаның орындалуы бойынша жұмыстың жай-күйiн қорытады және талдайды;
      2) жоғарғы тұрған органдардан түскен жазаны орындау мәселелерi бойынша нұсқаулықтарды және басқа да нормативтiк құжаттарды зерделейдi және қажет кезде ТМ қызметiне енгiзу бойынша ұсынымдарды немесе iс шаралар жоспарларын әзiрлейдi;
      3) қызметкерлерге кеңес бередi және олардың жазаны орындау мәселелерi бойынша ақпараттық қамтамасыз етiлуiн ұйымдастырады;
      4) қызметкерлерге қызмет дайындығы сабағында психология және педагогиканың озық жетiстiктерiн насихаттайды;
      5) тұрақты жұмыс iстейтiн кәсiби шеберлiктi шыңдау мектебiн;
      6) ТМ комиссиясына жазаны орындаудың тиiмдiлiгiн жоғарылату және сотталғандармен алдағы әдiстемелiк жұмысты енгiзу мәселелерi бойынша ұсыным жасайды.

  15. ҚАЖК аумақтық ҚАЖД
әдiстемелiк кеңесi

      102. ҚАЖК аумақтық ҚАЖД әдiстемелiк кеңесi (бұдан әрi - ҚАЖКБ әдiстемелiк кеңесi) тұрақты жұмыс iстейтiн кеңес органы болып табылады.

      103. ҚАЖК ҚАЖД әдiстемелiк кеңесi ҚАЖК аумақтық ҚАЖД бастығының бұйрығымен саны кем дегенде 7 адамнан аспайтын тәжiрибелi қызметкерлердiң қатарынан 1 жылға құрылады.
      ҚАЖК ҚАЖД әдiстемелiк кеңесiнiң төрағасы болып ҚАЖК аумақтық ҚАЖД бастығының тәрбие жұмыстары жөнiндегi орынбасары тағайындалады, ҚАЖК ҚАЖД әдiстемелiк кеңесiнiң мүшелерi ТМ қызметкерлерi, жұртшылық өкiлдерi болуы мүмкiн.
      ҚАЖК ҚАЖД әдiстемелiк кеңесiнiң iс қағаздарын жүргiзу оның мүшелерiнiң құрамынан сайланған хатшыға жүктеледi.

      104. ҚАЖК ҚАЖД әдiстемелiк кеңесi:
      1) тәрбие жұмысының практикасын және оның ТМ-да ұйымдастырылуын зерттейдi және талдайды, озық әдiстер мен үлгiлердi, басқа ТМ-дi тарата отырып анықтайды;
      2) тәрбие iс-шараларын жүзеге асыру және ұйымдастыру қызметiндегi тиiмдi нәтижелерi бар ТМ қызметкерлерi мен басшыларын көтермелеу туралы ҚАЖ Комитетi және ҚАЖК аумақтық ҚАЖД басшыларына ұсыныс енгiзедi;
      3) ҚАЖК ҚАЖД әдiстемелiк кеңес мүшелерiнiң, ТМ қызметкерлерiнiң, сондай-ақ тәрбие үрдiсiн жетiлдiру мәселелерi бойынша әдiстемелiк бөлме басшыларының ақпараты мен баяндамаларын тыңдайды;
      4) ТМ-ның жұмыс тәжiрибесiне нақтылы ғылыми және әдiстемелiк ұсынымдарды енгiзу жоспарларын қарастырады;
      5) ҚАЖК аумақтық ҚАЖД басшылығына облыстардағы ТМ тәрбие жұмыстарын жетiлдiру жөнiндегi ұсынымды және пiкiрдi қарауға ұсынады;
      6) сотталғандармен тәрбие жұмыстарының әдiстерi мен жаңа үлгiлерiн ҚАЖ комитетiнiң әдiстемелiк ұсынымдарын iс жүзiнде енгiзу бойынша ТМ әдiстемелiк бөлмесiне практикалық көмек көрсетедi;
      7) әдiстемелiк конференцияларды, жалпы республикалық iс-шараларды өткiзу мен дайындауға дiни қызметкерлердi, орта және жоғарғы оқу орнының мұғалiмдерiн, демеушiлердi, қоғамдық өкiлдердi тартуға қатысады.

      105. ҚАЖК ҚАЖД әдiстемелiк кеңесi ҚАЖК ҚАЖД әдiстемелiк кеңесiнiң мәжiлiсiнде бекiтiлген тоқсандық жоспар бойынша жұмыс iстейдi. Мәжiлiс қажеттiлiгiне байланысты кем дегенде тоқсанына бiр рет жүргiзiледi.

      106. ҚАЖК ҚАЖД әдiстемелiк кеңесi ТМ нақтылы әдiстемелiк ұсынымдарды талдау, бiрыңғай педагогикалық талаптарды өңдеу, сондай-ақ ТМ әкiмшiлiгiнiң мәселелерiне практикалық көмек көрсету әкiмшiлiгiне ТМ қызметiне әр-түрлi бағыттарын топтастырып және оқытуда мынадай:
      1) педагогика және психология негiзi бойынша оқуды ұйымдастыру бойынша, қызметкерлердiң кәсiби шеберлiгiн көтеруге;
      2) алдын-алу жұмыстарының тиiмдiлiгiн көтеруге;
      3) психология-педагогикалық жұмыстардың тиiмдiлiгiн көтеру әдiстерi мен үлгiлерiн жетiлдiруге;
      4) сотталғандармен жеке психология-педагогикалық жұмыстардың тиiмдiлiгiн көтеруге;
      5) сотталғандардың түзелу үрдiсiнде моральдық және материалдық ынталандыруды қолдануға;
      6) сотталғандармен психология-педагогикалық жұмыстарды ұйымдастыру үрдiсiндегi сотталған адамдардың бос уақыттарын лайықты пайдалану және ұтымды келiстiруге;
      7) сотталған адамдарды ақтау және түзелуiне дiни, қоғамдық, мемлекеттiк емес ұйымдарды тарту жөнiндегi жұмыстың әдiстерi мен үлгiлерiн жетiлдiруге;
      8) сотталғандардың босатылуының практикасын жинақтау, оларды бас бостандығын айыру орындарынан босағаннан кейiн тұрмыстық және еңбекке орналастыруға практикалық көмек көрсетедi.

      107. ҚАЖК ҚАЖД әдiстемелiк кеңестiң шешiмi ұсынылатын сипатта берiледi.

  16. ТМ-нiң комиссиясы

      108. ТМ-нiң комиссиясы жазаны орындау бойынша жұмысты ұйымдастыру мәселелерiн қарастыру үшiн құрылады.

      109. ТМ-нiң комиссия құрамына ТМ бастығы, ТМ-нiң бастығының орынбасарлары, жедел, режим және тәрбие бөлiмдерiнiң (бөлiмше, топ), ТМ психологы басшылары кiредi. ТМ-нiң комиссияның төрағасы ТМ-нiң бастығы, хатшы-арнайы бөлiм (бөлiмшелер) бастығы болып табылады. ТМ-нiң Комиссия құрамы TM-нiң бастығы бұйрығымен бiр жылға бекiтiледі.
      ТМ комиссиясының жұмысына қоғамдық бақылау комиссиясының, жергілікті атқару органдарының (аудандық, облыстық, республикалық маңызы бар қалалар, Астана қаласы) және депутаттардың өкілдері дауыс беру құқығынсыз қатысуы мүмкін.
       Ескерту: 109-тармаққа өзгерту енгізілді - ҚР Әділет министрінің 2007.06.21. N 185, 2010.09.27 N 268 (ресми жариялаған күннен кейін он күнтізбелік күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Бұйрықтарымен.

      110. ТМ-нiң комиссиясы келесі мәселелер бойынша тиісінше шешімдер шығарады және енгiзедi:
      1) сотталғандарды жазаны өтеудiң бiр жағдайынан басқасына ауыстырылуы, сондай-ақ түрмеде ұсталатын режимнiң жалпы түрiнен қатаң және қатаң түрiн жалпыға сотталғандарды ауыстыруға;
      2) сотталғанға жазаны өтеудiң шартты түрде - мерзiмiнен ерте босату немесе жазаның өтелмеген бөлiгiн жазаның жеңiл түрiн қолдану туралы қолдаухат;
      3) оң мiнездi сотталғандарды ТМ-нiң жалпы және қатаң режимдi ҚК-ның түрмеден ТК-на ауыстырылуы;
      4) белгiленген тәртiппен ҚК және ТМ-де жазаны өтеуде қылмыстық өрескел бұзушылықтарды ауыстыру, оның түрi алдын-ала ҚК-ның сотымен анықталады, олар соттың өкiмi бойынша режим жалпы ТМ жiберiлген, ТМ-нен жалпы және қатаң режимдер - түрмеге;
      5) жаңа келген сотталғандарды карантиндiк бөлiмшеде нақты мерзiмдi өтелгеннен кейiн жасақ бойынша орналастыру;
      6) карантин бөлiмiнде белгiленген мерзiмiн өтегеннен кейiн жасақтар бойынша қайтадан келген сотталғандарды бөлiп-таратады;
      7) қашуға бейім ретінде сотталғанның алдын-алу есебінде тұруын ұзарту немесе алып тастау.
       Ескерту. 110-тармаққа өзгерту енгізілді - Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінің 2007.12.05. N 327, 2010.02.25 N 67 Бұйрықтарымен.

      110-1. ТМ комиссиясы сотталғанға рақымшылық туралы қолдаухатта өзінің осы қолдаухаттың іс-жүзіндегі көзқарасын білдіреді.
       Ескерту: 110-1-тармақпен толықтырылды - ҚР Әділет министрінің 2006 жылғы 27 ақпандағы N 69 бұйрығымен.

      111. ТМ-нiң комиссиясы:
      1) Қазақстан Республикасы Әдiлет министрлiгi және ҚАЖ комитетiнiң жазаларды орындалуын ұйымдастыру, бұйрықтардың талаптарын, нұсқаулары мен түсiндiрулерi;
      2) сотталғандарды ұстау жағдайларын қамтамасыз ету;
      3) оқу және тәрбие жұмыстары жағдайын, сотталғандарды ұстау және тәртiптiк режимi, оларды жақсартуға iс-шараларды iске асыру;
      4) сотталғандардың дербес ұйымдарының жұмыстары;
      5) сотталғандардың еңбекпен шұғылдандыру және еңбек тәрбиесiн ұйымдастыру бойынша ұсыныстарды талқылайды және әзiрлейдi.

      112. ТМ-нiң комиссиясы ТМ-нiң қызметкерлерiнiң ұжымының жиналысында iстелiп бiткен жұмыстар туралы мерзiмдi есеп бередi.

  17. ТМ-де ұсталатын сотталғандарды шартты
түрде-мерзiмiнен бұрын босату, жазаның өтелмеген
бөлiгiн жеңiл жазаға ауыстыру және ТМ түрiн
өзгертудi ұсыну тәртiбi

      113. ТМ-нiң комиссиясында қаралуға арналған жаза мерзiмiнiң заңмен белгiленген бөлiгiн өтеп бiткен әрбiр сотталғанға жасақ бастығы мына құжаттарды дайындайды:
      1) белгiленген үлгi бойынша мiнездеме (12 қосымша);
      2) белгiленген үлгi бойынша көтермелеулер мен жазалау туралы анықтамаларды (13-қосымша);
      3) Талап арыздың болуы және өз еркiмен қайтару туралы анықтама.
      Ескерту. 113-тармаққа өзгерту енгізілді - Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінің 2010.02.25 N 67 Бұйрығымен.

      114. ТМ-нiң комиссия хатшысына:
      1) соттық, нақты мәлiметтер мазмұны бар қолдаухат; бас бостандығынан айыру мерзiмiнiң өтелiп бiткенi туралы мәлiмет;
      2) белгiленген тәртiппен ресiмделген жеке iс ұсынылады.
      Ескерту. 114-тармаққа өзгерту енгізілді - Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінің 2010.02.25 N 67 Бұйрығымен.

      115. ТМ-нiң комиссия отырысы мекеменiң тұрмыстық зонасында, ал түрмеде, тергеу изоляторында және ТМ өмiрлiк бас бостандығынан айырылған сотталғандарға - режимдiк зонада өткiзiледi.

      116. ТМ комиссиясы отырысының күнi мен орны туралы сотталғандар комиссия хатшысымен оның жұмысы басталуға бiр күннен кешiкiтiрiлмей хабарландырылады.

      117. Шартты түрде - мерзiмiнен бұрын босату жазаның өтелмеген бөлiгiн жеңіл жазамен ауыстырылуын немесе одан бас тарту, сондай-ақ ТМ түрiн ауыстыру немесе бас тарту туралы қаулыны шығару ойын ұсыну мүмкiншiлiгi туралы комиссия мүшелері комиссия отырысында сотталған болмаған кезінде ашық дауыс беру арқылы бiлдiредi. Шешiм егер ол үшiн комиссия мүшелерiнiң жартысынан көбi дауыс берсе қабылданды деп есептеледi. Төрағаның дауысы комиссияның бір мүшесінің дауысына теңестіріледі.
      Ескерту. 117-тармақ жаңа редакцияда - Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінің 2010.02.25 N 67 Бұйрығымен.

      118. Шартты түрде-мерзiмiнен бұрын босату, жазаның өтелмеген бөлiгiн жеңiл жазамен ауыстыру туралы немесе одан бас тарту туралы, сонымен қатар ТМ түрiн өзгерту немесе бас тарту туралы қаулыны шығару туралы комиссия шешiмдi сотталғанға комиссияның отырысында оның мүшелерінің қатынасуымен, аталған нұсқаулықтың 119-тармағымен айқындалған тәртіп бойынша қолдаухатпен немесе қаулымен кейінгі кезде таныстырумен ауызша түрде комиссияның төрағасымен хабарланады.
      Ескерту. 118-тармақ жаңа редакцияда - Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінің 2010.02.25 N 67 Бұйрығымен.

      119. Шартты түрде-мерзiмiнен бұрын босату, жазаның өтелмеген бөлiгiн жеңiл жазамен ауыстыру туралы немесе одан бас тарту туралы, сонымен қатар ТМ түрiн өзгерту немесе бас тарту туралы қаулымен комиссия хатшысы ТМ комиссиясының отырысынан кейiнгi бiр күннен кешiктiрмей қол қою арқылы таныстыруы керек (демалыс және мерекелiк күндердi қоспағанда). Өтінішті одан әрі сотқа енгізу үшін 7 күн ішінде прокуратураға жіберіледі.
       Ескерту. 119-тармақ жаңа редакцияда - Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінің 2010.02.25 N 67 Бұйрығымен.

      120. Сотталғанның ТМ комиссиясының шешiмiне заңмен белгiленген тәртiпте жаза өтеу жері бойынша прокуратураға немесе сотқа шағымдануға құқығы бар.
      ТМ комиссиясы шешіміне сотталғанның шағым беру құқығын комиссия төрағасы ТМ комиссиясының отырысы күнінде сотталғанға хабарлайды.
      Ескерту. 120-тармаққа өзгерту енгізілді - Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінің 2010.02.25 N 67, 2010.09.27 N 268 (ресми жариялаған күннен кейін он күнтізбелік күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Бұйрықтарымен.

      121. ТМ - комиссиясының отырысы хаттамамен ресiмделедi, оған хатшы және төраға қол қояды.

      122. Хаттамада:
      1) сотталғанның тегi, аты, әкесiнiң аты, бабы, мерзiмi, мерзiмнiң басталуы мен аяқталуы, нақты өтелiп бiткен бөлiгi;
      2) бұрыңғы сотталғандығы (сандық есебi);
      3) жазаны өтеудiң барлық кезеңiне қысқаша мiнездеме мәлiмет;
      4) ТМ комиссиясының шешiмi көрсетiледi.

      123. Шартты түрде-мерзiмiнен бұрын босатудан, жазаның өтелмеген бөлiгiн жеңiл жазамен ауыстырудан бас тарту туралы шешім қабылдау жағдайда оның себебi көрсетiледi және қолдаухат шығарылады. TM түрiн өзгертуге ұсынудан бас тарту туралы шешім қабылдау жағдайда қаулы шығарылады.
       Ескерту. 123-тармақ жаңа редакцияда - Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінің 2010.02.25 N 67 Бұйрығымен.

      124. Шартты түрде-мерзiмiнен бұрын босатуға, жазаның өтелмеген бөлiгiн неғұрлым жеңiл түрімен ауыстыру туралы қолдаухатты, сондай-ақ ТМ түрiн өзгертуге ұсыну туралы қаулыны шығару мәселесін ТМ комиссиясының отырысында қайта қарау бас тарту туралы сот қаулысы шығарылған күннен бастап алты ай өткеннен кейін орын алуы мүмкін.
       Ескерту. 124-тармақ жаңа редакцияда - Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінің 2010.02.25 N 67 Бұйрығымен.

      125. ТМ комиссиясы ұсынылатын құжаттар сотталғанның жеке iсiне қосымша берiлетiн (мiнездеме, марапаттау және жазалау туралы анықтама, талап арыз және өз еркiмен орнын толықтыру, сонымен қатар ТМ комиссиясының шешiмi туралы хаттама мен қолдаухат шығуы) сотталғанның жеке iсiне тiгiледi.
       Ескерту: 125-тармаққа өзгерту енгізілді - ҚР Әділет министрінің 2007.06.21. N 185 бұйрығымен.

      126. ТМ комиссиясының отырысы ережеге сай, айдың әрбiр бiрiншi және үшiншi сейсенбiсiнде өткiзiледi. Шешiм отырыста комиссия мүшесi кейiн жартысынан көбi қатысқан кезде көп дауыспен қабылданады және ТМ бастығымен бекiтiледi, ТМ-нiң қызметкерлерiнiң орындауы үшiн мiндеттi.

      126-1. Заңмен белгіленген жаза мерзімінің бөлігін өтеген сотталғанның шартты түрде мерзімінен бұрын босатылуы мүмкін екендігі туралы жәбірленушіні уақытылы хабардар ету мақсатында, сотталғанның заңмен белгіленген жаза мерзімінің бөлігін өтегенге дейін 6 айға кешіктірмей ТМ-нің арнайы бөлімі (бөлімше, топ) үкім шығарған соттан жәбірленушінің немесе оның өкілінің мекен-жайын сұратады.
       Ескерту: 126-1-тармақпен толықтырылды - ҚР Әділет министрінің 2007.06.21. N 185 бұйрығымен.

      126-2. Сотталғанның заңмен белгіленген жаза мерзімінің бөлігін өтегенге дейін екі ай ішінде ТМ-нің арнайы бөлімі (бөлімше, топ) жәбірленушіні немесе оның өкілін тапсырыс хат арқылы поштамен үкім шығарған сот ұсынған мекен-жайына шартты түрде мерзімінен бұрын
босатылу мүмкін екені туралы хабарлайды (14-қосымша).
      Ескерту: 126-2-тармақпен толықтырылды - ҚР Әділет министрінің 2007.06.21. N 185 бұйрығымен.

  18. ТМ-дегi сотталғандардың дербес ұйымдары

      127. Сотталғандардың дербес ұйымдары Қазақстан Республикасы Әдiлет министрлiгiнiң және ҚАЖ комитетiнiң бұйрықтарымен және нұсқауларымен, сондай-ақ осы Нұсқаулықпен құрылады және өз жұмысында оларды басшылыққа алады.

      128. Сотталғандардың дербес ұйымдар жұмысына қатысуы азаматтық белсендiлiк және саналық еркiндiгiнiң айқындығы болып табылады. Дербес жұмыс iстейтiн ұйымдардың құрамына кiретiн сотталғандар, бастапқы қоғамдық жұмыстарды iстейдi және негiзгi жұмыстардан босатылмайды, қосымша жеңiлдiктер мен ерекше жеңiлдiктердi қолданбайды.

      129. ТМ дербес ұйымдардың қызметi мен қалыптасуын бақылау ТМ бастығының тәрбие жұмыстары бойынша орынбасарына, ал жасақ бөлiмiнде - жасақ бастығына жүктеледi.

      130. Дербес ұйымдарының негiзгi тапсырмалары сотталғандардың тұрмысы мен демалысын, еңбегiн ұйымдастыру мәселелерiн шешуге қатысу, түзелуiне әсер ету және қоғам үшiн пайдалы бастаманы, көтермелеу болып табылады.

      131. Сотталғандардың дербес ұйымдары мекеме әкiмшiлiгiне:
      1) тәртiп және реттiлiктi қолдауға;
      2) сотталғандардың арасында жақсы өзара қарым-қатынасты қалыптастыруға;
      3) сотталғандарға және олардың туыстарына әлеуметтiк көмек көрсетуге көмектеседi.

      132. Сотталғандардың дербес ұйымдары колония ұжымының Кеңесiнен оның құрамына кiретiн, жасақтар мен олардың құрылымдық секцияларынан тұрады.

      133. Колония (жасақ) ұжымының кеңесiне мынадай секциялар:
      1) құқық тәртiбi;
      2) спорт және демалыс;
      3) өндiрiстiк;
      4) санитарлық-гигиеналық секциялар кiредi.
      Егер сотталғандардың қызметiндегi жазаны орындау шарттары және мақсаттары қайшылық тудырмаса, ТМ сотталғандардың өзге де өзiндiк ұйымдары құрылуы мүмкiн.

      134. Құқықтық тәртiп секциясы (бұдан әрi - ҚТС) ТМ-нiң iшкi тәртiптi қолдауда және нығайтуда ТМ әкiмшiлiгiне жәрдемдеседi, сондай-ақ сотталғандардың арасында құқық бұзушылықты ескерту жөнiндегi жұмыстарды жүргiзедi.
      ҚТС жұмыстарына тiкелей басшылықты мекеме бастығының жедел және режим жұмыстары бойынша бастығының орынбасары жүзеге асырады.

      135. Спорт және демалыс секциясы (одан әрi- ССжБ) сотталғандардың бос уақытын ұйымдастыруға спорттық көпшiлiк, мәдени, ағарту және де басқа да iс-шараларды жүргiзу арқылы қатысады.
      Секцияның құрамына:
      1) кiтапхана жұмысы үшiн жауапты;
      2) клуб жұмысы үшiн жауапты;
      3) көркемөнерпаздар үйiрмелерiнiң жұмысы үшiн жауапты;
      4) спорттық iс-шараларды ұйымдастыру үшiн жауапты;
      5) ғибадат ететiн үй-жайлар үшiн жауапты;
      6) қабырға газетiне жауапты және жасақ бастығының белгiлеуi бойынша басқа да адамдар кiредi.
      ССжБ жұмыстары үшiн тiкелей басшылықты сотталғандардың арасындағы тәрбие жұмыстары бойынша бөлiм бастығы жүзеге асырады.

      136. Шаруашылық секциясы:
      1) шығарылған өнiмдердiң және орындалатын жұмыстардың сапасын көтеру, еңбек қызметiне сотталғандарды қатыстырады;
      2) техникалық қауiпсiздiктi сақтау жөнiндегi рейдтердi ТМ қызметкерлерiмен бiрге жүргiзедi;
      3) өнертапқыштық және жаңашылдық, үлгiлi жетiстiктердi таратуға жағдайласады;
      4) сотталғандарды еңбекте пайдалану туралы ТМ әкiмшiлiгiнiң ұсынысын енгiзедi.

      137. Тiкелей жетекшiлiк және секция жұмысын бақылау сотталғандардың еңбегiн ұйымдастыру және жоспарлау бөлiм бастығына мiндеттеледi.

      138. Санитарлық-гигиеналық секция жұмысы бойынша:
      1) сотталғандар арасында санитарлық ағартушылық жұмысын өткiзуге;
      2) сотталғандардың өндiрiстiк санитария және жеке басының тазалығын сақтауға;
      3) медицина қызметкерлерiмен бiрге баспананың санитарлық жағдайын, коммуналды-тұрмыстық жасақ ғимараттарының және мекеме аумақтарын тексеру рейдтерiн өткiзуге;
      4) санитарлық бюллетеньдерiн, қабырға газеттерiн және радио бағдарламаларын шығаруға қатысады.

      139. Медицина мекемесiнiң бастығы секция жұмысына тiкелей жетекшiлiк етедi.

      140. Коллония ұжымының кеңесi (бұдан әрi - КҰК) жасақтың (бұдан әрi - ЖКК) бiр жыл мерзiмге сотталғандардың жалпы жиналысында дауыс берiп сайланады. Сондай-ақ мүшелердiң саны жиналыс шешiмiмен белгiленедi.

      141. Жиналыста болған сотталғандардың көбiнiң дауыс беруi КҰК (ЖКК) сайланған адамдар санатына жатады.

      142. КҰК құрамын және ЖКК өкiлдерiн ТМ комиссиясы қарағаннан кейiн ТМ бастығы бекiтедi. Егерде ТМ бастығы сайланғандардың құрамын немесе олардың жеке мүшелерiн бекiтпесе, одан бас тартуының себебi ресми хабарланады және сайлауға дейiн немесе жаңа сайлауға дейiн жүргiзу ұсынылады.

      143. КҰК құрамын және ЖКК өкiлдерiн, сенiмдi ақтамаған немесе жазаны орындаудың белгiленген тәртiбiн бұзған, оларды ұжымда талқылағаннан кейiн ТМ бастығының бұйрығымен кеңестер құрамынан шығарады.

      144. Құрылымдық секцияларды толықтыру жасақ бастығының ұсынымы бойынша және сотталғандардың ерiктiгi негiзде ЖКК төрағасы жүзеге асырады. ЖКК төрағасы әртүрлi және қысқа мерзiмдi тапсырмаларды орындау үшiн ЖКК жұмысына олардың келiсiмi бойынша басқа сотталғандарды тартуға құқығы бар. Топтардың саны шектелмеген.

      145. Сенiмдi ақтамаған секция мүшелерi ЖКК мәжiлiсiнде талқыланғаннан кейiн секция құрамынан шығарылады.

      146. КҰК немесе ЖКК құрамынан мерзiмiнен бұрын шыққан жағдайда оның мүшелерiнiң сандары 1/3 асқанда, қайта сайлау жүргiзiледi.

      147. КҰК жұмысы iс-шаралардың жоспары негiзiнде ТМ бастығы орынбасарының келiсiмiмен, ЖКК жасақ бастығымен және ТМ бастығымен бекiтiледi.

      148. Өзiндiк әрекеттегi ұйымдардың мәжiлiсi кем дегенде тоқсанына бiр рет жүргiзiлiп және хаттамамен ресiмделедi. Мәжiлiсте, талқыланатын мәселелердiң сипатына қарамастан, ТМ әкiмшiлiгiнiң өкiлi қатысады.

      149. КҰК алты айда кем дегенде бiр рет колонияда сотталғандардың алдында өзiнiң жұмысы туралы есеп бередi. Есеп беру жиналыстарын да ТМ бастығының орынбасары және жасақ бастықтары қатысады.

      150. ЖКК тоқсан сайын өзiнiң жұмыстары туралы КҰК қарауға ақпарат ұсынады.

      151. Сотталғандардың өзiндiк әрекеттегi ұйымдары өзiнiң жұмыстарының есеп журналын жүргiзедi. Журналда:
      1) секция мүшелерiнiң тiзiмдерi;
      2) iс-шаралардың тоқсандық жоспары;
      3) жиналыстың хаттамалары;
      4) секция жұмысы туралы ТМ әкiмшiлiгiнiң ескертуi болады.

  19. Кәмелетке толмаған сотталғандармен
тәрбие жұмыстарының ерекшелiктерi

      152. ТК тәрбие жұмыстары оқу-тәрбиелеу үрдiсi құрамының бiр бөлiгi болып табылады және оларды түзету мақсатында сотталғандарға бағытталған ықпал жоспарымен қорытылады. Кәмелетке толмаған сотталғандармен тәрбие жұмыстары кәмелетке толмаған сотталғандарға әсер етудiң психо-педогогикалық әдiстердiң жетiстiк үлгiлерiн қолданумен жеткiншектердiң жеке басының ерекшелiктерi және жеткiншектiң ерекшелiк жасына, психофизикалық ерекшелiктерiнiң есебiмен айырымды жүргiзiледi.
      Рухани әлсіреген кәмелеттік жасқа толмаған сотталғандармен қосымша дене жаттығулары және ойындар өткізіледі.
      Ескерту: 152-тармаққа өзгерту енгізілді - ҚР Әділет министрінің м.а. 2010.09.27 N 268 (ресми жариялаған күннен кейін он күнтізбелік күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Бұйрығымен.

      153. Түзеу колониясындағы сотталғандардың ұжымының негiзгi құрылымдық бөлiмi психологиялық бiрлесуi қағидасы бойынша қалыптасқан, 20-30 адам санынан тұратын бөлiмше болып табылады. Жасақ 4-5 бөлiмшенi бiрiктiредi. Бөлiмшенi тәрбиешi, жасақты жасақ бастығы (аға тәрбиешi) басқарады. Сотталғандардың жасағы, ТК құрылымындағы звеномен ұйымдастырылған, қылмыстық-жазаны өтеп жатқан сотталғандардың оңтайлы шарттарын құру және түзеу-тәрбие басқармасының үрдiстерiн қамтамасыз ету болып табылады.

      154. Тәрбиелеу аппаратының қызметкерлерi сотталғандарға ерекше жеке жағдайына байланысты қысқа мерзiмдi шығып кетуiнiң ұсынылуына, колония қызметкерлерiнiң ТК тыс спорттық-iс-шараларға және мәдени ойын-сауық орындарына шығару немесе сотталғандардың ата-аналары немесе олардың жақын туыстарын, сондай-ақ ТК жазаны өтеу шарттарының өзгеруiне байланысты мәселелердi шешуге қатысады.

      155. Кәмелетке толмаған сотталғандардың тәрбие жұмыстарына азаматтық және қоғамдық бiрлестiктер, мемлекеттiк ұйымдардың өкiлдерiнен құралған Қамқорлық кеңес қатысады. Жасақтарда әкiмшiлiкке көмектесуге және тәрбие әсерiнiң тыйымдылығын көтеру үшiн, сотталғандардың ата-аналарынан және басқада жақын туыстарынан ата-аналар комитетi құрылуы мүмкiн. Ата-аналар комитеттерiнiң қызметi ТК бастығымен бекiтiлген, ережемен реттеледi.

      156. ТЖК құрамына: жасақ бастығы (аға тәрбиешi), бөлiм тәрбиешiлерi, мұғалiм, өндiрiс және шаруашылық мектебiнiң шеберi, сондай-ақ басқада кәмелетке толмаған сотталғандармен жұмыс iстей бiлу және әдiсi бар ТК басшылары, жалпы бiлiм беретiн мектептiң мұғалiмдерi, ата-аналар комитетiнiң өкiлдерi кiредi. ТЖК мәжiлiсiне сотталғандардың туыстары, қоғамдық ұйымдардың мүшелерi және басқада мүдделi адамдар қатысуы мүмкiн.

      157. ТК-ғы, жоғарғы, iс-жүзiнде ұдайы алқалық органдар Оқу-тәрбие кеңесi (одан - әрi ОТК) болып табылады.
      Колонияның ОТК сотталғандарды оқыту және еңбекке пайдалану, барлық қызметтердi үйлестiру негiзгi мәселелерiн қарастыру үшiн құрылады.
      ОТК мәжiлiс органы болып табылады. ОТК төрағасы колония бастығы болып табылады. ОТК құрамына: колония бастығының орынбасары, бөлiм және қызмет басшылары, жалпы бiлiм беретiн және кәсiби мектеп директорлары, жасақ басшылары (аға тәрбиешiлер), цех бастықтары, аға шеберлер, әдiскер, психолог, кiтапханашы, клуб меңгерушiсi, дене-шынықтыру - спорт жұмыстары бойынша нұсқаушы, тұрмыстық және жұмыстық орналастыру бойынша аға инспектор, Қамқорлық кеңесi және ата-аналар комитетiнiң төрағалары кiредi.
      ОТК құрамы колония бастығының бұйрығымен жылына бiр рет жарияланады.

      158. ОТК колония ұсыныстарды талқылайды, әзiрлейдi және мына мәселелер бойынша шешiм қабылдайды:
      1) тәрбие жұмыстарының жиынтық жоспарын орындау қортындысы және оның жобасы кезектi тоқсанда;
      2) тәртiптiң жағдайы, жедел жағдай;
      3) дербес жұмыс iстейтiн ұйымдардың қызметi;
      4) тәрбие жұмыстарындағы қоғамдық, өндiрiс және режимдiк қызметке қатысу;
      5) сотталғандарға мектеп және кәсiби бiлiмдi ұйымдастыру;
      6) спорттық және оқу объектiлерiнiң колониясы, тұрғын-жайларды сәулеттендiру, коммуналдық және шаруашылық қамтамасыз ету;
      7) жазасын өтеп босағандарды тұрмыстық және еңбекке орналастырып, қала аудандық iшкi iстер органдарымен өзара әрекеттесу;
      8) жаза өтеуден шартты түрде-мерзiмiнен бұрын босату немесе жазаның өтелмеген бөлiгiн жеңiл жазамен ауыстыру туралы қолдаухат шығару немесе одан бас тарту туралы, ҚК-ға, жеңілдік, қатаң жағдайларға ауыстыруға ұсыну немесе одан бас тарту туралы қаулыны шығару туралы мәселелердi қарау;
      9) колониядағы тiршiлiк тынысының басқада мәселелерi.
      Ескерту. 158-тармаққа өзгерту енгізілді - Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінің 2010.02.25 N 67 Бұйрығымен.

      158-1. Колонияның ОТК сотталғанның рақымшылық туралы өтініші кезінде өзінің осы өтініштің мәні бойынша пікірін білдіреді.
       Ескерту: 158-1-тармақпен толықтырылды - ҚР Әділет министрінің 2007.12.05. N 327 Бұйрығымен.

      159. Колонияның OTK отырысы айына бiр реттен көп өткiзiлмейдi. Шешiм мәжiлiске қатысу кезiнде колония бастығы бекiткеннен кейiн және оның мүшелерiнiң кем дегенде жартысының көпшiлiктiң дауыстарымен қабылданады және колонияның барлық қызметкерлерiнiң орындауы тиiс болып табылады.

      160. Кәмелетке толмаған сотталғандарды жазаны өтеу шартын басқаларына ауыстыру ЖТК ұсынымы бойынша жүргiзiлетiн жай түрден жеңiл түрге ауыстырудан басқасы колония бастығымен ТЖК колония ұсынымы бойынша жүргiзiледi.

  20. Өмiр бойы бостандығынан айыру жазасын өтеп жатқан
сотталғандармен тәрбие жұмысының ерекшелiктерi

      161. Өмiрбойы бас бостандығынан айырылған сотталған адамдармен (бұдан әрi - ӨББА) психология-педагогикалық iс-шаралар жұмысын ұйымдастыру бойынша бағыты ТМ әкiмшiлiгiнiң өкiлдерiне қатысты басқыншылықты алдын-алу және болдырмауға, басқада сотталғандарға және өздерiне, өз кiнәсiн сезiнуге, өзiндiк рухани және адамгершiлiк мәселелерiне көз жеткiзуiне байланысты.

      162. ТМ келуi бойынша ӨББА сотталғандар бiр адамдық карантиндiк бөлiмшелердегi камераларға орналасады.

      163. Карантиндiк бөлiмшеде орналасқан мерзiмiнде сотталғандарға әр сотталғанның жеке психологиялық ерекшелiктерiн белгiлеу және оларды одан әрi ұстау үшiн ұсыныстар дайындауға психологтың жеке бақылауы белгiленедi.

      164. Сотталғандардың мәлiметiне ұстау режимi және тәртiбi, сонымен қатар күн тәртiбi, ТМ әкiмшiлiгiнiң камераларды тексеру кезiнде баяндама түрi жеткiзiледi.

      165. ӨББА сотталғандармен тәртiп жұмысы жеке және топтық түрде жүргiзiледi. Мәдени-топтық және спорттық iс-шаралар өткiзiлмейдi. Спорттық жабдықтарды және құрал-саймандарды пайдаланбай жеке дене-шынықтыру жаттығуларын өткiзу жүргiзiледi. Сотталғандардың қоғамдық ұйымдары құрылмайды.

      166. ӨББА сотталғандар орта бiлiм алуға жiберiлмейдi. Оларға дербес бiлiм алу жағдайы құрылады.

      167. Әлеуметтiк-құқықтық оқыту лекция түрiнде жергiлiктi радио байланыс арқылы жүргiзiледi.

      168. Әрбiр ӨББА сотталғанға жасақ бастығы кейiннен түзетулер арқылы жазаны өтеудiң 1 жылға жоспарын құрады.

      169. Жоспар ТМ бастығының тәрбие жұмысы жөнiндегi орынбасарымен, тәрбие жұмысы бойынша бөлiмнiң бастығымен, психологпен, психиатрмен келiсiп ТМ бастығымен бекiтiледi.

      170. Жоспарда тәрбие жұмысының барлық бағыттары, сондай-ақ қосымша жеке бағдарламалар:
      1) өз бетiнше бiлiм алу;
      2) мамандық алу;
      3) алкоголизм және нашақорлықтан емделу;
      4) отбасымен байланысты ұстану;
      5) дiни салттарды жүзеге асыру;
      6) әдеби iс-әрекет көрсетiледi.

                                  Қазақстан Республикасы     
                                    Әдiлет министрiнiң        
                               2004 жылғы 21 қазандағы N 305
                                   бұйрығымен бекiтiлген      
                                  Қазақстан Республикасы     
                                 Әдiлет министрлiгi түзеу    
                                 мекемелерiнде ұсталынатын   
                              сотталғандармен тәрбие жұмысын
                              ұйымдастыру туралы нұсқаулыққа
                                        1-қосымша           

                Сотталған адамдармен жеке тәрбие
                       жұмысын жүргiзу
                          КҮНДЕЛІГІ

Тегi __________________________________________________________
Аты ___________________________________________________________
Әкесiнiң аты __________________________________________________

___________________________________________________________________
N  |     ТМ-ға келген   |    Жасақтың нөмiрi | Ауыстыру себептерi
к/т |    күнi, жасақ     |                    |
____|____________________|____________________|_____________________

      1. СОТТАЛҒАН АДАМ ТУРАЛЫ ЖАЛПЫ МӘЛIМЕТТЕР

(жеке iс материалдарын талдау тұтқынға алынған адам туралы
тергеушiнiң анықтамасы, карантиндегi адамды зерделеу негiзiнде
толтырылады.)

1. Туған жылы, күнi, айы, және туған жерi ________________________
2. Ұлты __________________________________________________________
3. Азаматтығы ____________________________________________________
4. Сотталғанға дейiнгi тұрғылықты жерi ___________________________
5. Отбасы жағдайы ________________________________________________
6. Сотталғанға дейiнгi бiлiмi ____________________________________
7. Сотталғанға дейiнгi кәсiбi (мамандығы) ________________________
8. Қашан, қандай сот Қазақстан Республикасы ҚК қандай бабы бойынша,
қанша мерзiмге сотталды _________________________________________
9. Қылмыстың қысқаша мазмұны және оған қатысы (егер материалдық
шығын келтiрiлсе, көлемi және т.б. көрсетiлсiн) _________________
10. Жазалау мерзiмiнiң басталуы _________________________________
11. Жазалау мерзiмiнiң аяқталуы _________________________________
12. Шартты түрде-мерзiмiнен бұрын босату күнi және жазаның белгiлi
бөлiгiн жеңiл түрiне ауыстыру мүмкiндiгi ________________________
13. Сотталған адамның жазаны өтеудiң бiр талабынан басқасын
белгiленген жағдайдан басқа жағдайларға ауыстыру мүмкiн болатын күнi
__________________________________________________________________
14. Сотты болғандығы туралы мәлiметтер және босатылу негiздерi
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
15. Денсаулық жағдайы және еңбекке жарамдылығы туралы медициналық
қорытынды ________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
    (ТМ медициналық-санитарлық бөлiмнiң бастығы толтырады)
16. Сотталған адамды сипаттайтын және онымен тәрбие-профилактикалық
жұмысты есепке алуға жататын өзге де жағдайлар (тергеушi
анықтамасының, сотталғанға дейiнгi жұмыс орынының мiнездемесi
негiзiнде)
__________________________________________________________________
17. Туысқандары туралы мәлiметтер (тегi, аты-жөнi туысқандық
дәрежесi, тұрғылықты мекен-жайы) _________________________________
__________________________________________________________________
18. Сотталған адамдардың жеке-психологиялық ерекшiлiктерi, жұмыс
туралы нұсқаулар _________________________________________________
__________________________________________________________________
         (аға инструктор-психолог толтырады)
19. Сотталған адаммен оның мекемеге келгенiнен барлық аралықтағы
жұмыс iстеу бағдарламасы
__________________________________________________________________
  (жасақ бастығы нұсқаушы-психологтың нұсқауы бойынша толтырады)
20. Сотталған адамның мiнез құлқын түзету және түзетiлiм енгiзудi
ұйымдастыру жөнiнде тәрбиелеу жұмысының жеке жоспары
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
21. Көтермелеу шаралары
__________________________________________________________________
Күні |   Көтермелеу  |   Нақты      |             |   Бұйрықтың,
     |  Tүpі, соның  |  не үшiн     |    Кім      | қаулының күнi
     | iшiнде ауызша | көтермелейдi | көтермеледi |   мен нөмiрi
_____|_______________|______________|_____________|_______________
1.  |      2.       |     3.       |     4.      |      5.
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

22. Жазалау шаралары
__________________________________________________________________
Күнi | Жазалау түрi,|           |          |Бұйрықтың,| Алынғаны
     | соның iшiнде |  Нақты не |  Кiм     | қаулының |  туралы
     |    ауызша    |    үшін   | жазалады | N __ мен |   белгi
     |              | жазаланды |          |  күні    |
_____|______________|___________|__________|__________|___________
1.  |     2.       |     3.    |     4.   |     5.   |     6.
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

23. Берiлетiн демалыстарды есепке алу
__________________________________________________________________
N   |   Демалыс    |   Күндер  |Демалыстың| Кеткен   |
p/c  |     күні     |    саны   |  саны    |мекен-жайы| Ескерту
_____|______________|___________|__________|__________|___________
1.  |     2.       |     3.    |     4.   |     5.   |     6.
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

24. ЖТК, ТМ комиссиясының шешiмi және ұсынымдары
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

25. Жеке-тәрбиелiк әңгiме жүргiзудiң жазбасы
__________________________________________________________________
   Әңгiме    |   Әңгiменiң    |                       |
өткізу күні  | қортындылармен | Сөйлесуді кім өткізді |  Ескерту
             |    жазбасы     |                       |
_____________|________________|_______________________|___________
     1.      |      2.        |           3.          |     4.
__________________________________________________________________

26. Босатуға дайындау жөнiндегi жұмыстың шешiмi
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

КҮНДЕЛIКТI ЖҮРГIЗУГЕ НҰСҚАУЛЫҚ

      1) Күнделiк жасақ бастығында сақталады, оған күнделiктi
жүргiзу жауапкершiлiгi жүктеледi;
      2) 18-тармақ аға нұсқаушы-психолог пен карантиндiк бөлiмшеде
толтырылады;
      3) сотталған адамдармен жеке тәрбие жұмысының күнделiгiне
сондай-ақ ТМ-нiң бастығымен, оның орынбасарларымен және ЖТК
мүшелерiмен әңгiмелерi жазылады;
      4) 25-тармақ айына кемiнде бiр рет жасақ бастығымен
толтырылады;
      5) сотталғанды басқа ТМ-не ауыстырғанда (босатылғанда)
күнделiгi жеке iсiне тiркеледi, басқа жасаққа ауысқанда жасақ
бастығына берiледi.

                                  Қазақстан Республикасы     
                                    Әдiлет министрiнiң        
                               2004 жылғы 21 қазандағы N 305
                                   бұйрығымен бекiтiлген      
                                  Қазақстан Республикасы     
                                 Әдiлет министрлiгi түзеу    
                                 мекемелерiнде ұсталынатын   
                              сотталғандармен тәрбие жұмысын
                              ұйымдастыру туралы нұсқаулыққа
                                        2-қосымша           

        Карантиндiк бөлiмшедегi сотталған адамдармен
              сабақтың кешендiк үлгі жоспары

____________________________________________________________________
N  |      Тақырыптың аты      |Сағат саны|        Жауапты
к/т |                          |          |
____________________________________________________________________
                          1-ші күні
____________________________________________________________________
1.  Сотталған адамдардың құқығы  2 сағат  ТМ бастығы, орынбасарлары,
    мен мiндеттерi. Күн тәртiбi           карантиндiк бөлiмшесiнiң
    ережесi. Түзеу мекемесiнiң            тәрбиешiсi
    iшкi тәртiбi ережелерi.

2.  Сотталған адамдардың ТМ-де   1 сағат  ТМ бастығының режим-
    жасаған қылмысының                    жедел жұмысы бойынша
    жауапкершiлiгi                        орынбасары.

3.  Сотталған адамдардың тәртiп  1 сағат  ТМ бастығының тәрбие
    ережелерi. Сотталғандардың            жұмысы бойынша орынбасары
    өзара және ТМ әкiмшiлiгiмен
    қарым-қатынасы.

4.  TM-нiң тарихы, дәстүрi және  1 сағат  Карантиндiк бөлiмшенiң
    келешектегi дамуы.                    тәрбиешiсi.

5.  Сотталған адамдармен жеке -  1 сағат  ТМ қызметкерлерi.
    тәрбие жұмысы.
____________________________________________________________________
                            2-ші күн
____________________________________________________________________
1.  Сотталған адамдардың денсау- 1 сағат  Медицина бөлiмiнiң
    лығын анықтау бойынша жұмыс.          бастығы.
                                          Медқызметкерлер.

2.  Сотталған адамдардың         3 сағат  Аға нұсқаушы-психолог
    психологиялық-педагогикалық
    диагностикасы.

3.  Сотталған адамдармен жеке -  2 сағат  ТМ-нiң қызметкерлерi.
    тәрбиелiк жұмыс
____________________________________________________________________
                            3-ші күн
____________________________________________________________________
1.  Сотталған адамдардың бiлiм   3 сағат  Жалпы бiлiм беретiн
    деңгейiн анықтау. Олардың             мектептiң директоры,
    пәндер бойынша бiлiмiн                мұғалiмдер.
    анықтау.

2.  ТМ бастауыш кәсiптiк бiлiм   2 сағат  КТМ директоры,
    және кәсiптiк дайындық                өндiрiс шеберлерi.

3.  Сотталған адамдармен жеке -  1 сағат  ТМ-нiң қызметкерлері.
    тәрбиелiк жұмыс
____________________________________________________________________
                            4-ші күн
____________________________________________________________________
1.  Колониядағы сотталған адам-  1 сағат  Сотталғанның еңбегiн
    дардың еңбегiн ұйымдастыру.           ұйымдастыру және жоспарлау
    ТМ-нiң ТМ техникалық-эконо-           бөлiмiнiң бастығы.
    микалық өндiрiстiк жұмысы-            
    ның көрсеткiшi.

2.  ТМ бастауыш кәсiптiк бiлiм   2 сағат  КТМ директоры, өндіріс
    және кәсiптiк дайындық                шеберлері.

3.  Сотталған адамдардың жеке    1 сағат  ТМ медқызметкерлері.
    тазалығын сақтауы, жұқпалы
    және инфекциялық аурудың
    алдын-алуы. 

4.  Кiтапхананы пайдаланудың     1 сағат  ТМ кiтапханашысы.
    тәртiбi. 

5.  Сотталған адамдармен жеке -  1 сағат  ТМ-нiң қызметкерлерi.
    тәрбиелiк жұмысы
____________________________________________________________________
                            5-ші күн
____________________________________________________________________
1.  Психолог күнi. Сотталған     5 сағат  ТМ-нiң психологы.
    адамдарды тестiлеу.

2.  Сотталғандармен жеке-        3 сағат  ТМ-нiң қызметкерлерi.
    тәрбие жұмысы.
____________________________________________________________________
                            6-ші күн
____________________________________________________________________
1.  Жазаны өтеудiң талаптарын    2 сағат  Сотталғандар арасында
    саралау                               тәрбие жұмысы жөнiндегi
                                          бөлiм бастығы.

2.  Қылмыстық-атқару заңнама-    2 сағат  ТМ бастығының тәрбие
    ларының заң консультация-             жұмысы жөнiндегi орынбаса-
    ларының негiзгi талаптары.            ры, арнайы бөлiмнiң
                                          инспекторы.

3.  Сотталған адамдармен жеке -  3 сағат  ТМ-нiң қызметкерлерi.
    тәрбиелiк жұмыс.
____________________________________________________________________
                            7-ші күн
____________________________________________________________________
1.  Шаруашылық күні.             4 сағат  Карантиндік
    Карантин бөлімшесін                   бөлімшенің тәрбиешісі,
    жинау күні. Сотталған                 ТМ-нің қызметкерлерi.
    адамдардың заттарының
    тиісті нормасы бойынша
    түгел екендігін тексеру.

2.  Карантиндік бөлімшенің       2 сағат  Клуб меңгерушісі.
    аумағындағы мәдени
    бағдарлама.

3.  Сотталған адамдармен         2 сағат  ТМ-нің қызметкерлерi.
    жеке-тәрбиелiк жұмыс.
____________________________________________________________________
                            8-ші күн
____________________________________________________________________
1.  Сотталған адамдарды жасақ,   5 сағат  ТМ-нің комиссиясы.
    бөлімшелер, сыныптар, оқу
    топтары бойынша комиссиялық
    бөлу.

2.  Сотталғандармен жеке-        1 сағат  ТМ-нің қызметкерлерi.
    тәрбиелік жұмыс.
____________________________________________________________________
                            9-ші күн
____________________________________________________________________
1.  Түзеу мекемесіндегі аға      5 сағат  Жасақ бастықтары, аға
    тәрбиешiлердi, мұғалiмдер-            тәрбиешілері,
    дi, өндiрiс шеберлердi                тәрбиешілер,
    және КТУ, ТМ-нiң басқа                мұғалімдер, өндіріс
    қызметкерлерiн, жасаққа,              және КТУ шеберлері.
    сыныпқа, топқа, келiп
    түсетiн сотталғандармен
    таныстыру.

2.  Сотталғандарға біріңғай      1 сағат  Сотталғандар арасында
    педагогикалық талаптар.               тәрбие жұмысы жөніндегі
                                          бөлім бастығы.

3.  Сотталғандармен жеке-        2 сағат  ТМ-нің қызметкерлері.
    тәрбиелік жұмыс.
____________________________________________________________________
                            10-шы күн
____________________________________________________________________
1.  ТМ сотталғандардың           4 сағат  ТМ бастығының тәрбие
    көркемөнерпаздар                      жұмысы жөніндегі
    ұйымдарының жұмыстары.                орынбасары

2.  Хат сағаты.                  1 сағат  Карантиндік бөлімшенің
                                          тәрбиешісі.

3.  Сотталғандармен жеке-тәрбие  1 сағат  ТМ-нің қызметкерлері.
    жұмыс істеу.
____________________________________________________________________
                            11-ші күн
____________________________________________________________________
1.  Клубтың жұмысы, ТМ-нің       1 сағат  Клуб меңгерушiсi,
    Көркем өнерпаздары.                   үйірме жетекшілері.
    Үйірмелер.

2.  ТМ денешынықтыру-спорт       2 сағат  Денсаулық-спорт секциясы
    жұмысы.                               жетекшілері.

3.  Кiтаппен жұмыс.              2 сағат  ТМ-нің кітапханашысы.
    Сотталғандардың кітапханаға
    жазылуы.

4.  Сотталғандармен жеке-        2 сағат  ТМ-нің кітапханашысы.
    тәрбиелiк жұмыс
____________________________________________________________________
                            12-ші күн
____________________________________________________________________
1.  Психолог күні.               5 сағат  Психолог.
    Сотталғандарды тестілеу.

2.  Сотталғандармен жеке-        3 сағат  ТМ-нің қызметкерлері.
    тәрбие жұмыс iстеу.
____________________________________________________________________
                            13-ші күн
____________________________________________________________________
1.  Түзеу мекемесінің түрлерін   2 сағат  ТМ арнайы бөлімінің
    өзгерту және жазаны өтеуден           бастығы.
    босатылу.

2.  Босағаннан кейін еңбекке     1 сағат  Тұрмыстық және еңбекті
    және тұрмыстық орналастыру-           орналастыру бойынша аға
    ды қажет ететін адамдарды             инспекторы.
    анықтау.

3.  Сотталғандардың жалақысы,    2 сағат  Бухгалтер.
    оны есептеу, ұстап қалу
    тәртібі, Қолма-қол және
    қолда жоқ ақшалармен жұмыс
    істеу тәртібі. Демалыс беру
    тәртібі.

4.  Кінәләрін мойындап келуі -   1 сағат  ТМ аға жедел уәкілі.
    бұл таза жолға түскендігі.

5.  Сотталғандармен жеке-        2 сағат  ТМ-нің қызметкерлері.
    тәрбиелік жұмыс.
____________________________________________________________________
                            14-ші күн
____________________________________________________________________
1.  Сотталғандармен жеке-        5 сағат  Жасақ бастықтары,
    тәрбие жұмысы күнделiгiн              карантин тәрбиешiсi,
    толтыру.                              психолог, мұғалiмдер,
    Сотталғандармен тәрбие                өндiрiс және КТУ
    жұмысының жоспарын құру.              шеберлерi.

2.  Сотталғандармен жеке-        3 сағат  ТМ-нiң қызметкерлерi.
    тәрбиелiк жұмыс.
____________________________________________________________________
                            15-ші күн
____________________________________________________________________
    Сотталғандардың TM таныстыру.         Жасақ бастықтары,
    Сотталғандарды жасақтарға             тәрбиешiлер.
    және бөлiмшелерге
    орналастыру.
____________________________________________________________________

       Ескерту:
      Жоспарға дене-шынықтыру, бөлменi жинау, тазалық iс-шаралар
және мәдени-көпшiлiк, (телехабарларды көру, әдебиет оқу, спорттық
шаралар жүргiзу және т.б.) карантин бөлiмiндегi күнсайын өткiзiлiп
жатқан күн тәртiбi енгiзiлмеген.
      Сотталғандармен жеке тәрбиелiк жұмыс әңгiмелесу, жеке
психологиялық көмек көрсету, кеңестер және т.б. түрiнде өткiзiледi.
Психологтардың карантиндегi сотталған адамдармен жұмысы оның жұмыс
жоспарына сәйкес ұйымдастырылады.

                                  Қазақстан Республикасы     
                                    Әдiлет министрiнiң        
                               2004 жылғы 21 қазандағы N 305
                                   бұйрығымен бекiтiлген      
                                  Қазақстан Республикасы     
                                 Әдiлет министрлiгi түзеу    
                                 мекемелерiнде ұсталынатын   
                              сотталғандармен тәрбие жұмысын
                              ұйымдастыру туралы нұсқаулыққа
                                        3-қосымша           

              Түзеу мекемесiнiң бөлiмдерiнiң және
          қызметтердiң карантиндiк бөлiмшелерге бару
                            ЖУРНАЛЫ

____________________________________________________________________
N  |  Лауазымы, Т.А.Ә.,  |      Бару мақсаты және      | Ескерту
к/р |   күнi, қолы,       | сотталғандармен өткiзiлген  |
    |     уақыты          |          жұмыстар           |
____|_____________________|_____________________________|___________
1  |       2             |              3              |     4
____________________________________________________________________

       Ескерту: Журнал карантиндiк бөлiмшеде сақталады.
      Журналда қызметтер, бөлiмдер өздерi жүргiзген
әңгiмелер туралы, жаңадан келген сотталғандармен кешендi жоспар
бойынша карантинде iстелген жұмыстары бойынша журналға белгi
енгiзедi.
      ТМ бастығының тәрбие жұмысы жөнiндегi орынбасары кешендi
жоспарға сәйкес мекеменiң қызметтерi жүргiзген iс-шараларына ай
сайын бақылау жүргізеді.

                                  Қазақстан Республикасы     
                                    Әдiлет министрiнiң        
                               2004 жылғы 21 қазандағы N 305
                                   бұйрығымен бекiтiлген      
                                  Қазақстан Республикасы     
                                 Әдiлет министрлiгi түзеу    
                                 мекемелерiнде ұсталынатын   
                              сотталғандармен тәрбие жұмысын
                              ұйымдастыру туралы нұсқаулыққа
                                        4-қосымша           

Жеке тұлғаны зерделеу сызбасы:

      1. Жалпы деректер:
      1) ұлты;
      2) бiлiмi;
      3) мамандығы;
      4) отбасылық жағдайы;
      5) тұрғылықты жерi және т.б.
      2. Өмiрлiк жолы:
      1) ата-анасы (Т.А.Ә., тұрғылықты жерi, жұмысы);
      2) балалық шақ (отбасындағы өмiрi, аға-iнi-қарындастары, олардың қарым-қатынасы);
      3) еңбек жолы және әскердегi қызметi;
      4) отбасылық өмiр, балаларының туылуы, осы уақытта кiммен бiрге өмiр сүрiп жатқаны.
      3. Өмiрлiк саласы:
      1) отбасы (жұбайлардың арасындағы қарым-қатынасы, балалармен қарым-қатынасы, ата-аналармен қарым-қатынасы);
      2) мамандығы мен кәсiбi (мамандық алу себебi мен жұмысы, жұмысына қанағаттанушылығы, жұмыста өсуi, жұмыстағы әлеуметтiк мәртебесi);
      3) өзiнiң бос уақытын өткiзуi (спорт, құмар ойындар, кино, театр, жолдастармен спирттiк iшiмдiк iшуi);
      4) денсаулығы (денсаулығының жалпы жай-күйi, өз денсаулығына деген көзқарасы, аурулардың бар-жоғы).
      4. Мiнез құлқы:
      1) көңiл-күйдiң басымырақ болуы (тура, көтерiңкi, басымырақ, қиындыққа төзiмдiлiгi, сасып қалуы, қуаты, айырмашылығы жоқтығы);
      2) сезiмi және жан толғанысының бiлiну ерекшiлiгi (жеңiл қозады, орта, жылдам; ашулануды жеңiл басады, қиындыққа; қиыншылықты үйренуi көрiнедi, көрiнбейдi, ұзақ-ұзақ емес; ренiшi ұзақ-ұзақ емес; болмашыға қобалжиды-болмашыға және қобалжымайды және т.б.);
      3) ерiк көрiнiсi (өзбетiнше дербес - дербес емес, тәртiптi-тәртiпсiз, шешiмдi-шешiмсiз, батыр-қорқақ және т.б.);
      4) қиын жағдайдағы мiнез-құлқы (сабырлық сақтайды, сасқалақтайды, сөйлеген сөзi мен әрекеттерiнде қисындылық пен пайымдауды сақтайды).
      5. Темпераментi:
      1) адамдармен араласуы (араласады, араласпайды, аз араласады, мiнезi тұйық, ұялшақ-ұялшақ емес; байыпты-шешiмдi; жетекшiлiкке бейiмдiлiгi бар, жетекшiлiкке бейiмдiлiк көрсетпейдi);
      2) жан толғанысы (жуас-ашуланшақ, тұрақты-жаралағыш, ұстамды-қозғыш, пессимистiк-оптемистiк).
      6. Қарым-қатынасын бiлдiретiн мiнезiнiң ерекшелiгi:
      1) адамдарға (қайырымды, мейiрiмдi, талап қоя бiлушiлiк, мылжың т.c.c.);
      2) еңбекке (еңбекқор, адал ниетпен, салақтық);
      3) өзiне-өзi (намысқор, өзiн-өзi жақсы көру, мақтаншақтық, өркөкiрек, кiшiпейiлдiк).
      7. Қажеттiлiктi реттейтiн мiнез-құлқының дәлелдемелерi (физиологиялық қажеттiлiк, өзiн-өзi сақтау қажеттiлiгi, әлеуметтiк топқа жататын қажеттiлiгi, өз жеке басын сыйлау қажеттiлiгi, өзiн көрсету қажеттiлiгi) және т.б.
      8. Құндылық және орындылық:
      1) жеке адамдық бақылауы (өзiн-өзi жетiлдiруге, басқа адамдарға көмекке, белгiлi бiр қызметке, өзiнiң қажеттiлiгiн қанағаттандыруға);
      2) әлеуметтiк құндылық (қоғамдағы моральдық нормаларды, әдет-ғұрыпты, қабылдауға құқық тәртiбiн сыйлауға);
      3) материалдық құндылық (ақша, киiм, жекеменшiк);
      4) идеялық құндылық (дүниетанымы, құдайға сенуi, басқа да дiндерге және сенушiлерге қарым-қатынасы);
      5) қызығуы (қызығуы және хоббиi, қызығуының ауқымдылығы, қызығудың тұрақтылық дәрежесi);
      6) мұратына (мұраттың бары, адам, ой, адамның әрекетi, әдебиеттегi батыры және с.с.).
      8. Әлеуметтiк бейiмделу:
      1) әлеуметтiк қоршаған орта (таныстармен, жолдастармен қарым-қатынасы, қоршаған ортаны бақылау дәрежесi, туысқандармен байланыс дәрежесi);
      2) әлеуметтiк жағдайды қабылдауы (нақты ахуалдан бастауы: қимылында қысымдылық басымырақ-қисымсыз, жағдайға тез бейiмделедi, жай бейiмделедi).

                                  Қазақстан Республикасы     
                                    Әдiлет министрiнiң        
                               2004 жылғы 21 қазандағы N 305
                                   бұйрығымен бекiтiлген      
                                  Қазақстан Республикасы     
                                 Әдiлет министрлiгi түзеу    
                                 мекемелерiнде ұсталынатын   
                              сотталғандармен тәрбие жұмысын
                              ұйымдастыру туралы нұсқаулыққа
                                        5-қосымша           

        Республиканың түзеу мекемелерiндегi жазасын
  өтеп жатқан сотталғандар арасында әлеуметтiк-кұқықтық
                 оқу бойынша сабақ өткiзудiң
                    ҮЛГI ТАҚЫРЫП ЖОСПАРЫ

____________________________________________________________________
N |    Тақырыптың атауы               | Барлық |   Соның ішінде
   |                                   |сағаттар|___________________
   |                                   |        |Дәрістер| Әңгімелер
   |                                   |        |        | диспуттар
___|___________________________________|________|________|__________
1.  Қазақстан Республикасының              4        3         1
    1995 жылғы Коституциясы.
    Қоғамның және мемлекеттiң
    негiзгi заңы.

2.  Конституциялық-кұқықтық                2        1          1
    қатынас.

3.  Қазақстан Республикасының              2        1          1
    Конституциялық құрылысының
    негiзi.

4.  Қазақстан Республикасының              2        1          1
    Конституциялық құрылысының
    негiзгi элементтері.

5.  Азаматтық қоғамның және                4        3          1
    құқықтық мемлекеттің
    Конституциялық негіздері.

6.  Қазақстан Республикасындағы            2        1          1
    әлеуметтiк және кәсiпкерлiктiң
    қоғамның, Конституциялық
    негiзгi экономикалық жүйесi.

7.  Қазақстан Республикасының              2        1          1
    қоғамдық ұйымдастыру
    саясатында мемлекеттік
    аппараттың және мемлекеттің
    Конституциялық негізі.

8.  Қазақстан Республикасының              8        6          2
    адамның және азаматтың
    құқықтық жағдайының
    Конституциялық негізі.

9.  Адамның және азаматтың құқығы          6        4          2
    бостандығы, мiндетi және
    Конституциялық мiндеттерi

10. Адамның және азаматтың                 4        3          1
    құқықтық мәртебесіне
    Конституциялық кепілдік.

11. Мемлекеттiк нысан ретiнде              2        1          1
    Қазақстан Республикасы
    құрылымының Конституциялық
    негізі.

12. Қазақстан Республикасының              2        1          1
    сайлау жүйесі.

13. Қазақстан Республикасының              2        1          1
    Президенті және атқару билігі-
    нің ұйымдастыруы және атқару
    қызметінің жұмысы.

14. Қазақстан Республикасының              2        1          1
    Парламентi және Конституциялық
    заңдылықтың негiзгi билiгi.

15. Мемлекеттiк билiктiң жергiлiктi        2        1          1
    өкiлдерi мен атқарушы органдары.

16. Қазақстан-2030. "Барлық                10       8          2
    Қазақстандықтардың әл-ахуалының
    жақсаруы, көркеюi және
    қауiпсiздiгi"

17. Сотталғандардың құқықтық               6        5          1
    жағдайы (ҚР ҚАК 2-)

18. ТМ жазаны өтеу талаптары               6        5          1
    (ҚР ҚАК 13-)

19. Көтермелеу және жазалау                4        3          1
    шаралары (ҚР ҚАК 15-109 бабы)

20. Жазаны өтеуден босатудың тәртiп        4        3          1
    негiздерi (ҚР ҚАК 22-)

21. Сотталғандармен қарым-қатынастық       6        5          1
    төменгi стандартты ережелер

22. Қинауға қарсы БҰҰ конвенциясы.         4        4          - 

23. Барлығы:                               86       62         24

24. Сағаттар резервi                       9
____________________________________________________________________

                                  Қазақстан Республикасы     
                                    Әдiлет министрiнiң        
                               2004 жылғы 21 қазандағы N 305
                                   бұйрығымен бекiтiлген      
                                  Қазақстан Республикасы     
                                 Әдiлет министрлiгi түзеу    
                                 мекемелерiнде ұсталынатын   
                              сотталғандармен тәрбие жұмысын
                              ұйымдастыру туралы нұсқаулыққа
                                        6-қосымша           

       Сотталған адамға психологиялық-педагогикалық
                   тексерiс өткiзуге
                        ӨТIНIМ

Күні __________________________________
Психологтың Т.А.Ә., атағы, қызметi
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
Сотталғанның белгiленген деректерi
Т.А.Ә., туған жылы
___________________________________________________________________

Бап, мерзiмi, мерзiмiнiң басталуы
___________________________________________________________________

Ұстау шарты
___________________________________________________________________

Қандай уақыттан
___________________________________________________________________
Бұрын тексерiлген бе
___________________________________________________________________

               ТАПСЫРМАНЫҢ ҚЫСҚАША СИПАТТАМАСЫ

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
Қызметкердiң Т.А.Ә., атағы, қызметi            __________________
                                                    (қолы)

тексерiстiң шешiмi және тексерiлiп жатқан адаммен одан әрi жұмыстың
ұсынысы ___________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

Тексерiстi жүргiздi: ______________________________________________

      Ескерту:
      Психологтың жұмысына өтiнiм тапсырыс түрiнде ресiмделедi
(белгiленген нысанды жазбаша). Өтiнiм қызметкердiң немесе
психологтың қатысуымен ресiмделедi. Жеке мәселемен өтiнiш
ресiмделмейдi. Топтық тексерiс сотталғандардың топтық табылған
жұмысқа бiр өтiнiм ресiмделуi мүмкiн. Бұдан әрi өтiнiм материялға
және жұмыстың қорытындысы бойынша өтiнiш берушiнiң есеп беруiне
және материялға қосылып берiледi (бiр көшiрмесi психологта қалады).

                                  Қазақстан Республикасы     
                                    Әдiлет министрiнiң        
                               2004 жылғы 21 қазандағы N 305
                                   бұйрығымен бекiтiлген      
                                  Қазақстан Республикасы     
                                 Әдiлет министрлiгi түзеу    
                                 мекемелерiнде ұсталынатын   
                              сотталғандармен тәрбие жұмысын
                              ұйымдастыру туралы нұсқаулыққа
                                        7-қосымша           

                   _____________________ бастығына
                        (ТМ атауы)
                  20__ жылы ______________________
                        (аты, тегi, әкесiнiң аты)
                  ________________________________
                          (туылған жерi)
                  ҚК ________________ бабы бойынша
                  ________ жылға бас бостандығынан
                  айыруға сотталғанға дейiн_______
                  ________________________________
                  _________________________ тұрдым
                       (мекен-жайы)
                  ________________________________
                      (мекеменiң аты, қызметi)
                  __________________ болып iстедiм

                          АРЫЗ

___________________________________________________________________
Сiзден босатқан кезде маған _______________________________________
                                (жол құжаттарын ресiмдеудi,
___________________________________________________________________
мекен-жай бойынша кету талонын беруiңiздi: таңдап алған тұрғылықты
___________________________________________________________________
мекен-жайын бұрынғы тұрғылықты жерiне оралмауымның себептерi
___________________________________________________________________
   көрсетiуiн өтiнемiн)
Еңбекке және тұрмыстық орналастыру үшiн көмек _____________________
___________________________________________________________________
(көмек қажет пе әлде жоқ па, егер қажет болса, қандай көмек керек
___________________________________________________________________
екенiн нақты көрсетiлсiн, қайда жұмыс iстейтiн ойы бар)

20___ жылғы                           _________________________
                                         (сотталғанның қолы)

                                  Қазақстан Республикасы     
                                    Әдiлет министрiнiң        
                               2004 жылғы 21 қазандағы N 305
                                   бұйрығымен бекiтiлген      
                                  Қазақстан Республикасы     
                                 Әдiлет министрлiгi түзеу    
                                 мекемелерiнде ұсталынатын   
                              сотталғандармен тәрбие жұмысын
                              ұйымдастыру туралы нұсқаулыққа
                                        8-қосымша           

            Еңбектiк және тұрмыстық орналыстыруды
              қажет ететiн адамдарды есепке алу
                            ЖУРНАЛЫ

____________________________________________________________________
N |Т.А.Ә|Туған|Қашан,    |Маман-|Жазалау|Таңдап алған | Еңбекке
к/р|     |жылы |қандай бап|дығы, |мерзi- |тұрғылықты   | және
   |     |     |бойынша   |кәсiбi| мінің |жерi (бұрынғы| тұрмыстық
   |     |     |қанша     |      |аяқталу|тұрғылықты   | орналастыру
   |     |     |мерзiмге  |      | күні  |жерiне оралуы| бойынша
   |     |     |сотталған |      |       |не жаңасын   | қабылданған
   |     |     |          |      |       | таңдауы)    | шаралар
___|_____|_____|__________|______|_______|_____________|____________
1.|  2. |  3. |    4.    |   5. |   6.  |      7.     |     8.
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

                                  Қазақстан Республикасы     
                                    Әдiлет министрiнiң        
                               2004 жылғы 21 қазандағы N 305
                                   бұйрығымен бекiтiлген      
                                  Қазақстан Республикасы     
                                 Әдiлет министрлiгi түзеу    
                                 мекемелерiнде ұсталынатын   
                              сотталғандармен тәрбие жұмысын
                              ұйымдастыру туралы нұсқаулыққа
                                        9-қосымша           

Мекеменiң
мөр таңбасы

       Түзеу мекемесiнен босатылатын адамға еңбектiк
     және тұрмыстық орналастырудың мүмкiншiлiгi туралы
                      СҰРАУ САЛУ

20__ жылғы
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
                             (ТМ атауы)
____________________________________________________________________
           (ҚК қандай бабы (баптары) бойынша, жазаның түрi)
жазасын өтеп жүрген босатылады, ____________________________________
                               (тегi, аты-жөнi, туған жылы мен жерi)
босатылғаннан кейiн ________________________________________________
                      (таңдап алған тұрғылықты жерiнiң мекен-жайы
____________________________________________________________________
             мен бiрге тұратын адамдары көрсетiлсiн)
тұратын және _______________________________________________________
      (босатылған адам таңдап алған жұмыс iстейтiн жерi көрсетiлсiн)
жұмыс iстейтiн ойы бар _____________________________________________
  Баяндалғандар туралы хабарлай отырып, көрсетiлген мекен-жайы
бойынша ____________________________________________________________
  тұру және көрсетiлген кәсiпорында, мекемеде, ұйымда жұмыспен
қамтылу мүмкiндiгiн тексерудi өтiнемiн.
  Қабылданған шара туралы он күн мерзiм iшiнде хабарлауыңызды
өтiнемiн.
____________________________________________________________________
                              (мекеме атауы)
 

  ________________________ бастығы
        (мекеме)                      200 жылғы _______  _________

                                  Қазақстан Республикасы     
                                    Әдiлет министрiнiң        
                               2004 жылғы 21 қазандағы N 305
                                   бұйрығымен бекiтiлген      
                                  Қазақстан Республикасы     
                                 Әдiлет министрлiгi түзеу    
                                 мекемелерiнде ұсталынатын   
                              сотталғандармен тәрбие жұмысын
                              ұйымдастыру туралы нұсқаулыққа
                                        10-қосымша           

      Ескерту: 10-қосымшаға өзгерту енгізілді - ҚР Әділет министрінің 2009.09.17. N 125 бұйрығымен.

Мекеме
мөртаңбасы

                                    Iшкi iстер бөлiмiнiң бастығына
                                    ______________________________ 
                                    ______________________________ 

        Түзеу мекемесiнен босатылатын (босатылған) адам туралы
                         ХАБАРЛАМА

20__ жылғы ________________________________________________________
                        (ТМ-нiң, ТК-ның атауы)
___________________________________________________________________
                         (босатуға негiздеме)
___________________________________________________________________
                            (босатылу күнi)
___________________________________________________________________
                        (тегi, аты, әкесiнiң аты)
босатылады, босатылды.
1. Туған жылы, айы, күнi, туған жерi
___________________________________________________________________
2. Босатылған кезде таңдап алған тұрғылықты жерi
___________________________________________________________________
3. Сотталғанға дейiн мына мекен-жай бойынша: ата-анасымен бiрге;
туысқандарымен бiрге; балалар үйiнде; мектеп-интернатта; оқу
орнының, кәсiпорының жатақханасында, жеке меншiк пәтерiнде, бөтен
адамдардың пәтерiнде тұрды, _______________________________________
               (керегiнiң асты сызылсын). (керегiнiң асты сызылсын).
4. Сотталғанға дейiн жұмыс iстедi, оқыды __________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
         (оқу орнының атауы, сыныбы, курсы, лауазымы, жұмыс орны)
5. Мамандығы ______________________________________________________
___________________________________________________________________
6. ТМ (тәрбие) мамандығы бойынша жұмыс iстедi _____________________
___________________________________________________________________
7. Бiлiмi _________________________________________________________
8. ТМ оқыды _______________________________________________________
9. Сотты болуы ____________________________________________________
10. Соңғы қылмысы: жалғыз, топпен; және ___________________________
адам; ересектермен бiрлесiп жасалған (асты сызылсын);
11. Жасалған қылмысқа қатысу дәрежесi _____________________________
___________________________________________________________________
           (ұйымдастырушы, арандатушы; орындаушы; жасырушы)
12. Байланыстары:
  1) бiр iс бойынша соңғы рет бiрге сотталған адамдары:
___________________________________________________________________
(тегi, аты, әкесiнiң аты, жасы, лақап аты, тұрғылықты туған жерi
___________________________________________________________________
                    қайда және қашан кету ойы бар)
  2) тәрбие мекемесiнде жақын жағымсыз байланыстар болған және
олардың алдағы уақытта байланыста болуы мүмкiн адамдар:
___________________________________________________________________
             (тегi, аты, әкесiнiң аты, жасы, лақап аты,
___________________________________________________________________
        тұрғылықты туған жерi қайда және қашан кету ойы бар)
  3) Бостандықта қалған немесе тәрбие колониясынан бастауға жататын
адамдар есебiнен оң ықпал көрсетуi мүмкiн адамдар:
___________________________________________________________________
         (тегi, аты, әкесiнiң аты, тұрғылықты жерi)
13. Туысқандары туралы мәлiметтер: ________________________________
                                    (тегi, аты-жөнi, тұрғылықты жерi
___________________________________________________________________
14. ТМ (тәрбие) болған мерзiмiнде мiнездеме
___________________________________________________________________
  бұрын жасалған қылмысқа және өтелген жазаға қарсы; жасаған
қылмысын айыптайды, жазаны әдiл емес деп санайды, бұрын жасалған
қылмыстарын айтып мақтанады, қылмыс мемлекеттiк органдарға белгiлi
болғанына өкiнедi;
сондай-ақ ТМ (тәрбие) әкiмшiлiгiнiң талаптарына қатынасы:
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
      1) еңбекке, оқуға деген көзқарасы ___________________________
      2) мiнез-құлық мәнерi _______________________________________
      3) туысқандарына деген көзқарасы ____________________________
      4) ұжыммен қарым-қатынасы ___________________________________
      5) көтермелеулерi ___________________________________________
      6) жазалаулары ______________________________________________
      7) өзiне көзқарасы __________________________________________
      8) мiнез-құлқының бағыттылығы _______________________________
      9) жағымсыз бейiмдiлiктерi мен мүдделерi ____________________
      10) жазасын өтегеннен кейiнгi ойы: __________________________
      11) босатылғаннан кейiнгi мәжбүрлеу шаралары туралы нұсқаулар:
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
      12) физиалогиялық ерекшелiктерi мен бұрын ауырған аурулары.
___________________________________________________________________
      13) ауызша келбетiнiң сипаттамасы, татуировкалары
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

      Мекеменiң бастығы __________________
                          (қолы, Т.А.Ә.)

                                  Қазақстан Республикасы     
                                    Әдiлет министрiнiң        
                               2004 жылғы 21 қазандағы N 305
                                   бұйрығымен бекiтiлген      
                                  Қазақстан Республикасы     
                                 Әдiлет министрлiгi түзеу    
                                 мекемелерiнде ұсталынатын   
                              сотталғандармен тәрбие жұмысын
                              ұйымдастыру туралы нұсқаулыққа
                                        11-қосымша           

           Аға нұсқаушы-психологтың құжаттамалары

Карантиндегi сотталғандарды қабылдау журналы
___________________________________________________________________
Күні   | Т.А.Ә.    | Қайдан| Жұмыстың|Тексерiлген|Осы сотталғанмен
уақыты | Жасы,     | келдi | әдiсi,  |сотталғанға|  жұмыс бойынша
       |басқа да   | ТИ, ТМ| әдiстерi| мiнездеме |   ұсынымдар
       |мәлiметтер |       |         |           |
_______|___________|_______|_________|___________|_________________
   1   |    2      |   3   |    4    |     5     |        6
___________________________________________________________________

Жеке мәселелер және психоконсультация бойынша қабылдау журналы
___________________________________________________________________
Күні   | Т.А.Ә.   |Жасақ |Консультация сипаты | Ескерту (ескертуде
уақыты |  Жасы,   |ұстау |(алғашқы, екiншi    |маманға жақын бағыты
       |басқа да  |шарты |анонимдi өтiнiш     | бар болуы мүмкін
       |мәліметтер|      |жағдайындағы        |белгілер көрсетіледі)
       |          |      |әңгiменiң мазмұнына | 
       |          |      |ақпаратты кодтау    |
       |          |      |ұсынылады)          |
_______|__________|______|____________________|____________________
   1   |    2     |   3  |          4         |          5
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

Психодиагностикалық тексерiстiң хаттамалар журналы
___________________________________________________________________
Күні  |Т.А.Ә.  |Сұраныс|Психодиагностикалық |Зерттеудiң нәтижелерi,
уақыты| Жасы,  |кімнен |әдiстемелердің жұмыс|ескертулер
      | жасақ  |түсті  |әдiсi               |қортындылар
      |басқа   |       |                    |
      |да мәлі-|       |                    |
      |меттер  |       |                    |
______|________|_______|____________________|______________________
  1   |    2   |   3   |          4         |          5
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

      *  Егер диагностика топтық мүмкiншiлiкпен пайдаланылса,
онда 2-тармақта топтың санаты көрсетiледi

Сотталғандардың туысқандарына арналған консультация журналы
___________________________________________________________________
Күні   | Сотталғанның  |  Кiмнiң   | Мәселенiң | Қорытындысы,
уақыты | және туысқан- | сұранымы  | сипаты    | ұсынымдар шешiмi
       |   дарының     |  бойынша  |           |
       |    Т.А.Ә.     |   кеңес   |           |
       |   туыстық     | өткiзiлдi |           |
       |   қатынасы    |           |           |
_______|_______________|___________|___________|___________________
  1    |      2        |     3     |     4     |         5
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

      5. Алдын-алу есебiнде тұрған адамдардың картотекасы:
      1) Суицидке бейiмдiлiгi;
      2) Өз мүшесiне зақым келтiруге бейiмдiлiгi;
      3) Дау-жанжалдарға, ipiткі салуға бейiмдiлiгi;
      4) нашақорлыққа, iшiмдiкке бейiмдiлiгi;
      5) Қашуға бейiмдiлiгi;
      6) гомосексуализмге бейiмдiлiгi;
      7) психикалық ауытқушылық белгiлерi барлар.

                                  Қазақстан Республикасы     
                                    Әдiлет министрiнiң        
                               2004 жылғы 21 қазандағы N 305
                                   бұйрығымен бекiтiлген      
                                  Қазақстан Республикасы     
                                 Әдiлет министрлiгi түзеу    
                                 мекемелерiнде ұсталынатын   
                              сотталғандармен тәрбие жұмысын
                              ұйымдастыру туралы нұсқаулыққа
                                        12-қосымша           

             Сотталғанға үлгi ретiндегi мiнездеме
               (аттестация қорытындысы бойынша)

БЕКIТЕМIН
ҚАЖК ҚАЖД мекемесiнiң бастығы _______________________
                                        Қолы

200__ж. "___" ___________

                        МIНЕЗДЕМЕ

Сотталған ________________________________________________________
                        Тегi, аты, әкесiнiң аты
Күнi, айы, туған жылы және туған жерi ____________________________
ҚР ҚК ______ бабы бойынша,  ___________________ мерзімге сотталған
Бұрын сотталған    ____________________________
Мерзiмнiң басталуы ____________________________
Мерзiмнiң аяқталуы ____________________________
____________________________ мекемеге келдi
____________________________ жағдайы бойынша кеттi
Тұтқынға дейiнгi бiлiмi ____________________________ оқыды.

             Мiнездемеде көрсетiлетiн негiзгi мәселелер

      1. Тергеу изоляторында немесе басқа түзеу мекемесiнде қалай мiнезделдi.
      2. Жазаны өтеу мерзiмiндегi денсаулығының жай-күйi. Егер ауырса онда емге қалай қарайды.
      3. Еңбекке қатынасы. Тұтқынға дейiн қайда және кiм болып жұмыс iстедi. ТМ жұмыс iстейдi. Қаншалықты еңбекқор, ынталы, еңбекте бастамашылық таныта ма немесе жалқау. Жабдықтарға, құрал-саймандарға т.б. ұқыпты немесе ұқыпты емес қатынасы. Техника қауiпсiздiгiн орындайды ма, жоқ па. Егер жаман жұмыс iстесе қарсылықтарға жол берген немесе жұмыстан бас тартса онда, қаншалыққа жиi қандай себептермен бас тартты.
      4. Жасалған қылмысқа және сол үшiн жазаға көзқарасын мойындайды, талқылайды немесе жасаған қылмысы үшiн өзiне жоқ, немесе жақындасу мақсатында оны жасайды. Қазақстан Республикасының заңнамасының талаптарына қалай қарайды. Талап арыздың бар-жоғы және оны тоқтату.
      5. Белгiленген жазаны орындауға қатысы. Жеке гигиена ережесiн, iшкi тәртiп ережесiн, режим талаптарын орындау. Түпкiлiктi амалдар немесе айыптар, және оның талаптары мен ТМ әкiмшiлiгiне қатысты. Құқық бұзушылығы, марапаттары және жазалары бар. Басқа сотталғандардың керi амалдарына қалай қарайды. Кiмдермен байланыс жасайды, кiммен достасады, оларға немесе басқа сотталғандарға қандай әсер етедi.
      6. Кәсiби және жалпы бiлiм беретiн мектепке қатысы.
      Қандай курстарда немесе қандай сыныпты, қалай оқиды, жоқ немесе оқиды.
      7. Тәрбие жұмыстарына қатысы. Қоғамдағы әлеуметтiк өзгерiстерге қатысы. Адам және оны тағайындау, өмiр туралы пiкiр алысу. Семинарлық сабақтарға белсендiлiгi, материалды меңгеру дәрежесi, әлеуметтiк-құқықтық оқулар жүйесiнiң сабақтарына қатысы. Спорттық, мәдени-көпшiлiк iс-шараларға қатысы. Тәрбиелiк iс-шараларына мiндеттi түрде қатысуы.
      8. Сотталғандардың ұжымдағы және оған қатысты жағдайы. Көркем өнерпаздар жұмысына және оларға қатысы.
      9. Қажеттiлiктерге, мүдделерге, жеке психологиялық келбетiнiң негiзгi ерекшелiктерi.
      Эмоциясы мен сезiмi: дұрыс немесе терiс, белсендi немесе пасық, көңiл-күйi, алаңдауы, құмарлығы.
      Әдеттерi, әдiстер, ыңғайлылығы, iсмерлiгi, бiлiмi, әдiстер, интелектуалдық сезiмi, эстетикалық, моральдық даму дәрежесi (керi және дұрыс).
      Мiнезiнiң шегiнiң ерекшелiктерi: сабырлы, салмақты, жай, қатты қозған, шамкөс, екпiншiл, жалқау және тағы басқалар.
      Отбасына қатысы: кiмге көңiл бөледi, хат алмасу, бандеролдар мен посылкаларды кiмдер жiбередi.
      Өзiне қатысы: тұйық, өзiне-өзi сыншы, талапкер, өзiн тәрбиелеумен шұғылданады немесе жоқ және оның нәтижелерi.
      Еркiндiк қасиеттерi: мақсатқа ұмтылуы, өз-бетiмен, иланғыш, еркiн күштерi (еркiншi, нашар), шешiмшiл, қайсар (қайсар немесе тiк, табанды емес).
      Мiнезi бойынша нәтижелерi: сотталғанның психологиялық келбетiнiң қандай өзгерiстерi жазасын өтеу үрдiсiнде туындады, түзелудiң қандай дәрежесi.

       ЕСКЕРТУ:
      1. Сотталғанның түзелу дәрежесi туралы мiнездеменiң қорытындысында мынадай сөздердi қолданған дұрыс: "түзеу жолына түскендiгi", "түзеу жолына нақты түскендiгi", "өздерiнiң мiнез-құлқымен, еңбекке, оқуға адал қарауымен, сотталғанның өзiне-өзi қызмет ету ұйымдарының жұмысына және белсене қатысуымен өзiнiң түзелуiн дәлелдедi", "түзеу жолына түскендiгi", "бұдан әрi түзеу және қайта тәрбиелеу, бiрақ оған қадағалауды жүзеге асыру шарттарында қоғамнан оқшауламау мүмкiн", "жазаны өтеу тәртiбiмен белгiленген кәнiгi бұзушы", "толық зерттелмеген". 
      2. Мiнездемеге жасақ бастығы қол қояды (ал ТК тәрбиешiмен, сынып жетекшiсiмен), ТМ бастығымен бекiтiлiп және тәрбие жұмыстары бойынша бөлiм бастығымен келiсiледi. Мiнездемеге жазылған күнi қойылады.

      Жасақ бастығы _________________________________________
                            (тегi, атағы, қолы)
      "___" ______________ 20_____ ж.

      КЕЛIСIЛГЕН
      Сотталғандармен тәрбие жұмысы жөнiндегi
      бөлiм бастығы __________________________________________
      "___" ______________ 20_____ ж.

                                  Қазақстан Республикасы     
                                    Әдiлет министрiнiң        
                               2004 жылғы 21 қазандағы N 305
                                   бұйрығымен бекiтiлген      
                                  Қазақстан Республикасы     
                                 Әдiлет министрлiгi түзеу    
                                 мекемелерiнде ұсталынатын   
                              сотталғандармен тәрбие жұмысын
                              ұйымдастыру туралы нұсқаулыққа
                                        13-қосымша

       Ескерту: 13-қосымшаға өзгерту енгізілді - ҚР Әділет министрінің 2007.06.21. N 185 бұйрығымен.

                                     АHЫҚТАMА

Сотталғанды марапаттау және жазалау туралы _____________________
________________________________________________________________
              (Т.А.Ә., туған жылы, бап, мерзiм)

                           МАРАПАТТАУ

___________________________________________________________________
N   | Күні  |  Марапаттау түрi  |  Не үшiн және  |  Күні,
р/н  |       |                   |  кiм           |  бұйрықтың,
     |       |                   |  марапаттады   |  қаулының
     |       |                   |                |  N ________
_____|_______|___________________|________________|_________________
1
___________________________________________________________________
2
___________________________________________________________________

                          ЖАЗАЛАУ

___________________________________________________________________
N   | Жазалау | Жазалау түрi | Не үшiн   |Күні,     |Жаза салу
р/н  |  күні   |              | және      |бұйрықтың,|туралы
     |         |              | кiммен    |қаулының  |бұйрықтың
     |         |              | жазаланды |N _______ |күні және
     |         |              |           |          |N немесе
     |         |              |           |          |өтеу күні  
_____|_________|______________|___________|__________|_____________
1
___________________________________________________________________
2
___________________________________________________________________

Жасақ бастығы           ___________________________________
                           (атағы, Т.А.Ә., күнi, қолы)

                                       Қазақстан Республикасы Әділет
                                    министрлігі түзеу мекемелерінде
                                  ұсталынатын сотталғандармен тәрбие
                                      жұмысын ұйымдастыру туралы
                                         нұсқаулыққа 14-қосымша

       Ескерту: 14-қосымшамен толықтырылды - ҚР Әділет министрінің 2007.06.21. N 185, 2010.12.22 № 341 (ресми жарияланғаннан кейін он күнтізбелік күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрықтарымен.

      Мекеменің
      мөртаңбасы                             __________________
                                                  (кімге)

                           Хабарлама
 
        Қазақстан Республикасы Әділет министрлігі Қылмыстық-атқару
жүйесі комитетінің______________________облысы бойынша қылмыстық-атқару жүйесі департаментінің ___________________________
__________________________________________________түзеу мекемесінде
__________________________________________________________негізінде
                       (құжаттың атауы)
сотталған_________________________________________жазасын өтеп жатыр
    (сотталғанның тегі, аты, әкесінің аты, туған жылы)
     Қазақстан Республикасының Қылмыстық кодексі 70-бабының 3
бөліміне сәйкес сотталғанмен нақты ______ жаза мерзімін өтегеннен
кейін шартты түрде мерзімінен бұрын босатулы қолданылуы мүмкін яғни
20__ жылдың "___"__________.
      Қазақстан Республикасы Қылмыстық-атқару кодексінің 169-бабының
9-тармағына сәйкес Сізді оның шартты түрде мерзімінен бұрын
босатылып шығу мүмкіндігін хабарлаймыз.
      Қарау орны және күні туралы Сізге сот қосымша хабарлайды.

      Мекеме бастығы _______________________________________________
                                   (Т.А.Ә. қолы)
_________________ 200__ж.

                                            Қазақстан Республикасы
                                              Әділет министрлігі
                                             түзеу мекемелерiндегi
                                             сотталғандармен тәрбие
                                              жұмысын ұйымдастыру
                                             жөнiндегi Нұсқаулыққа
                                                  15-қосымша

       Ескерту: 15-қосымшамен толықтырылды - ҚР Әділет министрінің 2007.12.05.  N 327 Бұйрығымен.

      Мекеме мөртабаны                          __________________
                                                      (кімге)

                        ХАБАРЛАМА

20___ ж.__________________________________________________________
                              (мекеме атауы)
______________________________________________ босатылады
         (Т.А.Ә. туған жылы және жері)
____________________________________ мекемесінде жазасын өтеп жатқан
(ҚК қандай бабы (баптары) бойынша, жазалау шарасы)
____________________________________________________________________
_______________________ тұрғылықты жерге шығуға
____________________________________________________________________
              (таңдап алған тұрғылықты мекен-жайын көрсету)
және жұмыс істеуге__________________________________________________
                   (босатылатынның таңдап алған жұмыс орнын көрсету)

      Қазақстан Республикасы Қылмыстық-атқару кодексінің 176-бабының
1-тармағына сәйкес онда тұрғылықты жері барын_______________________
оның еңбекке жарамдылығы____________________________________________
және мамандығы _________________________________туралы хабарлаймыз.

      Мекеме бастығы________________________________________________
                                    (Т.А.Ә. қолы)

      20___ж. ______________

Базаның жай-күйі
 • Барлық құжат 280076
  Қазақ тілінде 139469
  Орыс тілінде 139188
  Ағылшын тілінде 1419
  Қолдау қызметі
  E-mail: support@rkao.kz
  Телефондары: +7 7172 58 00 58, 119
  Жұмыс уақыты: 09:00 - 18:30
  (Астана уақыты бойынша)
  Демалыс күндері: сенбі, жексенбі

  Жоба Туралы