Мұнай өнiмдерiн өндiрушiлердiң, мұнайды жеткiзушiлердiң және мұнай өнiмдерiн базалардан сатуды жүзеге асыратын тұлғалардың қызметiне мониторингтi жүзеге асыру үшiн қажеттi мәлiметтердi ұсыну нысандарын, ережелерi мен мерзiмдерiн бекiту туралы

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2004 жылғы 20 ақпандағы N 201 қаулысы. Күші жойылды - Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2013 жылғы 21 қаңтардағы № 20 Қаулысымен

      Ескерту. Күші жойылды - ҚР Үкіметінің 21.01.2013 № 20 Қаулысымен.

      "Мұнай өнiмдерiнiң жекелеген түрлерiн өндiрудi және олардың айналымын мемлекеттiк реттеу туралы" Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 сәуiрдегi Заңына сәйкес Қазақстан Республикасының Үкiметi қаулы етеді:

      1. Қоса берiлiп отырған:
      1) мұнай өнiмдерiн өндiрушiлердiң, мұнайды жеткiзушiлердiң және мұнай өнiмдерiн базалардан сатуды жүзеге асыратын тұлғалардың есептiлiк нысандары;
      2) мұнай өнiмдерiн өндiрушiлердiң, мұнайды жеткiзушiлердiң және мұнай өнiмдерiн базалардан сатуды жүзеге асыратын тұлғалардың қызметiне мониторингтi жүзеге асыру үшiн қажеттi мәлiметтердi ұсыну, ережесi бекiтiлсiн.

      2. Мыналар:
      N 1, 1.1, 2, 2.1, 7, 8 - есептiлiк нысандары бойынша мәлiметтер ай сайын, есептiден кейiнгi айдың 20-күнiнен кешiктiрiлмей ұсынылады;
      N 3, 4, 5, 6 - есептiлiк нысандары бойынша мәлiметтер тоқсан сайын, есептi тоқсаннан кейiнгi айдың 25-күнiнен кешiктiрiлмей ұсынылады деп белгiленсiн.

      3. Қазақстан Республикасы Қаржы министрлiгi жүргiзiлген мониторингтiң қорытындысы бойынша жарты жылдықта бiр рет Қазақстан Республикасының Үкiметiне талдамалық ақпарат ұсынсын.

      4. Осы қаулы ресми жарияланған күнiнен бастап қолданысқа енгiзiледi.

      Қазақстан Республикасының
      Премьер-Министрі

Қазақстан Республикасы  
Үкіметінің        
2004 жылғы 20 ақпандағы 
N 201 қаулысымен     
бекiтiлген        

  Мұнай өнiмдерiн өндiрушiлердiң, мұнайды жеткiзушiлердiң
және мұнай өнiмдерiн базалардан сатуды жүзеге асыратын
тұлғалардың қызметiне мониторингтi жүзеге асыру үшiн
қажеттi мәлiметтердi ұсыну ережесi

  1. Жалпы ережелер

      1. Осы Ереже мұнай өнiмдерiн өндiрушiлердiң, мұнайды жеткiзушiлердiң және мұнай өнiмдерiн базалардан сатуды жүзеге асыратын тұлғалардың қызметiне (бұдан әрi - мұнай өнiмдерi рыногының субъектiлерi) мониторингтi жүзеге асыру үшiн қажеттi мәлiметтердi ұсынудың тәртiбiн айқындайды.
      2. Мұнай өнiмдерi рыногы субъектiлерiнен негiзгi қаржы-экономикалық көрсеткiштер бойынша мәлiметтердi жинау мемлекет алдындағы салық мiндеттемесiн орындауға салықтық бақылауды қамтамасыз ететiн Қазақстан Республикасы мемлекеттiк органының (бұдан әрi - уәкiлеттi мемлекеттiк орган) орталық серверiндегi дерекқорға деректердi берудiң электрондық жүйесi арқылы жүзеге асырылады.
      Мұнай өнiмдерi рыногы субъектiлерiнiң тiзбесiн уәкiлеттi мемлекеттiк орган айқындайды.
      Мониторингке мұнай өнiмдерiн өндiрушiлер, сондай-ақ мұнай өнiмдерiн көтерме саудада сатуды жүзеге асыратын тұлғалар жатады.
      3. Мұнай өнiмдерi рыногының субъектiлерi N 1, 1.1, 2, 2.1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 - есептiлiк нысандарын осы Ережеде белгiленген тәртiппен компьютерлiк бағдарламаның электронды пiшiмiнде (файлдарда) ұсынады.
      4. Уәкiлеттi мемлекеттiк орган ұсынатын, есептiлiк нысандарын толтыру жөнiндегi компьютерлiк бағдарлама мұнай өнiмдерiнiң рыногы субъектiлерiнiң есептiлiк нысандарын тауарға сыртқы экономикалық қызметтiң тауар номенклатурасының (бұдан әрi - СЭҚ ТН) кодын бере отырып бiрыңғай стандартта жазылған бiртектес файлдарға сәйкес келтiру функциясын орындайды.
      5. Деректердi беру жүйесi толтырылған есептiлiк нысандарын белгiленген стандарттағы файлдар түрiнде жеткiзудiң мынадай тәсiлдерiн бiлдiредi:
      магнит тасығыштардың көмегiмен;
      Хабарларды кепiлдендiрiлген жеткiзу жүйесi (ХКЖЖ) арқылы;
      6. Мұнай өнiмдерiнiң рыногы субъектiлерiнiң есептiлiк нысандарын қабылдау және жинақтау уәкiлеттi мемлекеттiк органның орталық серверiнде және салық органдарының серверлерiнде жүзеге асырылады.

  2. Мұнай өнiмдерiнiң рыногы
субъектiлерiнен ақпарат жинау тәртiбi

      7. Есептiлiк нысандарын және оларды толтыру жөнiндегi компьютерлiк бағдарламаны мұнай өнiмдерi рыногының субъектiлерiне олардың тiркелген жерi бойынша салық органдары ұсынады.
      8. Мұнай өнiмдерi рыногының субъектiлерi толтырылған есептiлiк нысандарын деректердi беру жүйесi арқылы тиiстi салық органына бередi, салық органдары кейiннен олардың көшiрмелерiн уәкiлеттi мемлекеттiк органға бередi.

Қазақстан Республикасы  
Үкіметінің        
2004 жылғы 20 ақпандағы 
N 201 қаулысымен     
бекiтiлген        

БСН (ЖСН)                         Бiз осы eceптілікте келтiрiлген
Салық төлеушінің атауы          мәлiметтердiң растығы мен толықтығы
Салық кезеңі    ай   жыл           үшiн Қазақстан Республикасының
                                   заңдарына сәйкес жауап беремiз.

N 1 есептілік нысаны       

       Ескерту. 1-нысанға өзгерту енгізілді - ҚР Үкіметінің 2007.04.30  N 352 (2010 жылғы 13 тамыздан бастап қолданысқа енгізіледі) Қаулысымен.

  Өткізу кітабы

Құжатты тiркеудің кіріс нөмірі  ККАА ЖЖЖЖ                  теңге
___________________________________________________________________
N |Шот |Тауар. |СЭК|Алу.|Рези.|БСН  |рези.|Келi. |Келiсiм-| Шот-
   |кре.| лар   |ТН |шы. |дент/|(ЖСН)|дент.|сiм-  |  шарт  |факту.
   |дитi|(жұмыс.|ко.|ның |рези.|     |тiк  |шарт  |(шарт) N|раның
   |    |  тар, |ды |ата.|дент |     |елi. |(шарт)|        |күнi
   |    |қызмет.|   |уы  |емес |     |нiң  | күні |        |
   |    |  тер) |   |    |     |     |коды |      |        |
   |    | атауы |   |    |     |     |     |      |        |
___________________________________________________________________
1   2     3      4   5     6    7    8     9        10      11
___________________________________________________________________
         Жиыны
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

      Кестенің жалғасы
___________________________________________________________________
Шот-фак.|Өлшем|Бiрлiк|Саны|   Жанама  |Акциз|ҚҚС  |   |  Мұнай
тураның | бiр.|бағасы|    |салықтарсыз|     |став.|ҚҚС| өнiмiнiң
   N    |лiгi |      |    |  сомасы   |     |касы |   | пин коды
___________________________________________________________________
   12     13     14   15        16      17    18   19     20
___________________________________________________________________
 
  ___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

Ескерту:
Бұл нысан жұмыстардың орындалуы, қызметтердiң көрсетілуi, тауарлардың Қазақстан Республикасының аумағында оларды өткiзу мақсатында жөнелтiлуiне қарай, төленген уақытына қарамастан толтырылады.
Нысанда есептi кезең үшiн өткiзiлген тауарлардың (жұмыстар, қызмет көрсетулер) барлық көлемi көрсетіледi.
"N" деген 1-бағанда рет бойынша нөмiрi көрсетіледi. Одан кейiнгi ақпарат реттiк нөмiрдi үзбеуi тиiс.
"Шот кредитi" деген 2-бағанда Қазақстан Республикасы Қаржы министрiнiң 2002 жылғы N 18 қыркүйектегі N 448 бұйрығымен бекiтiлген бухгалтерлiк есеп шотының үлгi жоспарының (бұдан әрi - шоттардың жұмыс жоспары) тиiстi кiрiс шотының кредитi көрсетіледi.
"Тауарлар (жұмыстар, қызмет көрсетулер) атауы" деген 3-бағанда жөнелтiлген тауарлар, орындалған жұмыстар, көрсетілген қызметтер атауы көрсетiледi.
"СЭҚ ТН коды" деген 4-бағанда жөнелтiлген тауарлар, орындалған жұмыстар, көрсетілген қызметтердiң СЭҚ ТН тиiсті коды көрсетіледi.
"Алушының атауы" деген 5-бағанда тауарларды (жұмыстар, қызмет көрсетулер) алушы жеке тұлғаның аты-жөнi немесе заңды тұлғаның атауы көрсетiледi.
"Резидент/резидент емес" деген 6-бағанда резиденттiкті белгілейтiн код көрсетiледi: 0 - ҚР резидентi, 1 - ҚР резидентi емес.
"БСН (ЖСН)" - салық төлеушінің бизнес-сәйкестендіру нөмірі немесе жеке сәйкестендіру нөмірі (бұдан әрі - БСН (ЖСН) көрсетіледі.
"Алушының резиденттiк елiнiң коды" деген 8-бағанда резидент елдiң кодын (бұдан әрi - ел коды) толтыру кезiнде Қазақстан Республикасының Әділет министрлiгінде 1997 жылғы 21 сәуiрде N 291 нөмiрмен тіркелген, Қазақстан Республикасы Кеден комитетiнiң 1995 жылғы 26 қыркүйектегi N 127-П бұйрығымен бекiтiлген Жүк кеден декларациясын толтыру тәртiбi туралы нұсқаулыққа 3-қосымшаға сәйкес елдердiң цифрлық кодталуын пайдалану қажет.
"Келiсiм-шарттың (шарттың) күнi" деген 9-бағанда оның негiзiнде тауарды жөнелту, жұмыс орындау, қызмет көрсету жүргізілетiн келiсiм-шарттың (шарттың) жасалған күнi көрсетіледі.
"Келiсiм-шарттың (шарттың) N" деген 10-бағанда оның негiзiнде тауарды жөнелту, жұмыс орындау, қызмет көрсету жүргiзілетiн, жасалған келiсiм шарттың (шарттың) нөмiрi көрсетіледі.
"Шот-фактураның күнi" деген 11-бағанда жөнелтiлген тауарлар, орындалған жұмыстар, көрсетілген қызметтер бойынша тиiсті шот-фактураның күнi көрсетіледі.
"Шот-фактураның N" деген 12-бағанда тиiстi шот-фактураның нөмiрi көрсетiледi.
"Өлшем бiрлiгi" деген 13-бағанда өткiзілген тауарлардың (даналар, килограммдар, тонналар, метрлер, литрлер, кВт және Қазақстан Республикасында қолданылатын өзге де өлшем бiрлiктерi), жұмыстар мен қызмет көрсетулердiң (теңге) өлшем бiрлiгi көрсетіледі.
"Бiрлiк бағасы" деген 14-бағанда жөнелтiлген тауарлардың, орындалған жұмыстар мен көрсетілген қызметтердiң бiрлiк бағасы көрсетiледi.
"Саны" деген 15-бағанда жөнелтiлген тауарлардың саны немесе орындалған жұмыстар мен көрсетiлген қызметтердiң көлемi теңгемен көрсетiледi.
"Жанама салықтарсыз сома" деген 16-бағанда өткiзулердiң жанама салықтарды қоспағандағы жалпы құны көрсетіледі.
"Акциз" деген 17-бағанда есептелген акциз сомасы көрсетiледi. Егер тауар (жұмыс, қызмет) акцизделуге жатпаса, баған толтырылмайды.
"ҚҚС ставкасы" деген 18-бағанда қосылған құн салығының (бұдан әрi - ҚҚС) тиiстi ставкасы көрсетiледi.
"ҚҚС" деген 19-бағанда шот-фактурада көрсетiлген ҚҚС сомасы көрсетiледi.
"Мұнай өнiмiнiң пин-коды" деген 20-бағанда жөнелтiлген мұнай өнiмдерiнiң тиiстi пин коды көрсетiледi.

Қазақстан Республикасы  
Үкіметінің        
2004 жылғы 20 ақпандағы 
N 201 қаулысымен     
бекiтiлген        

БСН (ЖСН)                          Бiз осы eceптілікте келтiрiлген
Салық төлеушінің атауы          мәлiметтердiң растығы мен толықтығы
Салық кезеңі    ай   жыл           үшiн Қазақстан Республикасының
                                   заңдарына сәйкес жауап беремiз.

N 1.1 есептілік нысаны       

       Ескерту. 1.1-нысанға өзгерту енгізілді - ҚР Үкіметінің 2007.04.30 N 352 (2010 жылғы 13 тамыздан бастап қолданысқа енгізіледі) Қаулысымен.

  Қосымша шот-фактура бойынша өткізу кітабы

Құжатты тiркеудің кіріс нөмірі  ККАА ЖЖЖЖ                  теңге
___________________________________________________________________
N |Шот |Тауар. |СЭҚ|Алу.|Рези.|БСН  |Рези.|Келi. |Келiсiм-|Не. |Не.
   |кре.| лар   |ТН |шы. |дент/|(ЖСН)|дент.|сiм-  |  шарт  |гіз.|гіз.
   |дитi|(жұмыс.|ко.|ның |рези.|     |тiк  |шарт  |(шарт) N|гі  |гі
   |    |  тар, |ды |ата.|дент |     |елi. |(шарт)|        |шот-|гі
   |    |қызмет.|   |уы  |емес |     |нiң  | күні |        |фак.|шот-
   |    |  тер) |   |    |     |     |коды |      |        |ту. |фак.
   |    | атауы |   |    |     |     |     |      |        |ра. |тура
   |    |       |   |    |     |     |     |      |        |ның |ның
   |    |       |   |    |     |     |     |      |        |күнi|N
___________________________________________________________________
1   2     3      4   5     6    7    8     9       10     11  12
___________________________________________________________________
         Жиыны
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

      Кестенің жалғасы
___________________________________________________________________
Қосымша |Қосымша |Өлшем  |Бiр.|Саны|Түзету |Акциз|ҚҚС  |   | Мұнай
шот-фак.|шот-фак.|бiрлiгi|лiк |    |мөлшерi|     |став.|ҚҚС| өнiмi.
тураның |тураның |       |ба. |    |(жанама|     |касы |   |нiң пин
  күні  |    N   |       |ғасы|    |салық. |     |     |   | коды
        |        |       |    |    |тарсыз |     |     |   |
        |        |       |    |    |сома)  |     |     |   |
___________________________________________________________________
   13      14        15    16   17     18    19    20   21    22
___________________________________________________________________
 
  ___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

Ескерту:
"N" деген 1-бағанда рет бойынша нөмiрi көрсетіледi. Одан кейiнгi ақпарат реттiк нөмiрдi үзбеуi тиiс.
"Шот кредитi" деген 2-бағанда шоттардың жұмыс жоспарының тиiстi кiрiс шотының кредитi көрсетiледi.
"Тауарлар (жұмыстар, қызмет көрсетулер) атауы" деген 3-бағанда қосымша-шот фактура бойынша Қазақстан Республикасының аумағында өткiзiлген тауарларды (жұмыстарды, қызметтердi) қоса алғанда жөнелтiлген тауарлар, орындалған жұмыстар, көрсетiлген қызметтер атауы көрсетiледi. Әр жол бiр операцияға сәйкес келедi.
"СЭҚ TH коды" деген 4-бағанда жөнелтiлген тауарлар, орындалған жұмыстар, көрсетiлген қызметтердiң СЭҚ ТН коды көрсетiледi.
"Алушының атауы" деген 5-бағанда тауарларды (жұмыстар, қызмет көрсетулер) алушы жеке тұлғаның аты-жөнi немесе заңды тұлғаның атауы көрсетіледі.
"Резидент/резидент емес" деген 6-бағанда резиденттіктi белгiлейтiн код көрсетiледi: 0 - ҚР резидентi, 1 - ҚР резидентi емес.
"БСН (ЖСН)" деген 7-бағанда алушының БСН (ЖСН)-i көрсетіледі.
"Алушының резиденттік елiнiң коды " деген 8-бағанда елдiң коды көрсетiледi.
"Келiсiм-шарттың (шарттың) күнi" деген 9-бағанда оның негiзiнде тауарды жөнелту, жұмыс орындау, қызмет көрсету жүргiзiлетiн жасалған келiсiм-шарттың (шарттың) жасалған күнi көрсетiледi.
"Келiсiм-шарттың (шарттың) N" деген 10-бағанда оның негiзiнде тауарды жөнелту, жұмыс орындау, қызмет көрсету жүргiзiлетiн, жасалған келiсiм-шарттың (шарттың) N көрсетiледi.
"Негiзгi шот-фактураның күнi" деген 11-бағанда ол бойынша қосымша шот-фактура жасалатын негiзгi (бастапқы) шот-фактураның күнi көрсетiледi.
"Негiзгi шот-фактураның N" деген 12-бағанда ол бойынша қосымша шот-фактура жасалатын негiзгi (бастапқы) шот-фактураның нөмiрi көрсетiледi.
"Қосымша шот-фактураның күнi" деген 13-бағанда қосымша шот-фактураның күнi көрсетіледi.
"Қосымша шот-фактураның N" деген 14-бағанда қосымша шот-фактураның нөмiрi көрсетіледі.
"Өлшем бiрлiгi" деген 15-бағанда өткiзiлген тауарлардың (даналар, килограммдар, тонналар, метрлер, текше метрлер, литрлер, кВт және Қазақстан Республикасында қолданылатын өзге де өлшем бiрлiктерi), жұмыстар мен қызмет көрсетулердiң (теңге) өлшем бiрлiгi көрсетіледi.
"Бiрлiк бағасы" деген 16-бағанда қосымша шот-фактура бойынша өткiзілген тауарлардың (жұмыстар, қызметтер) бiрлiк бағасы көрсетiледi.
"Саны" деген 17-бағанда қосымша шот-фактура бойынша жөнелтiлген тауарлардың саны немесе орындалған жұмыстар мен көрсетілген қызметтердiң көлемi (теңге) көрсетiледi.
"Түзету мөлшерi (Жанама салықтарсыз сома)" деген 18-бағанда қосымша шот-фактура бойынша тиiсті белгімен өткiзулердiң жанама салықтарсыз құны түзетулерiнiң мөлшерi көрсетіледі.
"Акциз" деген 19-бағанда қосымша шот-фактура бойынша тиiстi белгiмен акциздi түзету мөлшерi көрсетiледi. Егер тауар (жұмыс, қызмет) акцизделуге жатпаса баған толтырылмайды.
"ҚҚС ставкасы" деген 20-бағанда ҚҚС-тың тиiстi ставкасы көрсетiледi.
"ҚҚС" деген 21-бағанда қосымша шот-фактура бойынша тиiстi белгiмен ҚҚС-ты түзетудің мөлшерi көрсетіледi.
"Мұнай өнiмiнiң пин-коды" деген 22-бағанда жөнелтiлген мұнай өнiмдерiнiң тиiстi пин коды көрсетiледi.

Қазақстан Республикасы  
Үкіметінің        
2004 жылғы 20 ақпандағы 
N 201 қаулысымен     
бекiтiлген        

БСН (ЖСН)                         Бiз осы eceптілікте келтiрiлген
Салық төлеушінің атауы          мәлiметтердiң растығы мен толықтығы
Салық кезеңі    ай   жыл           үшiн Қазақстан Республикасының
                                   заңдарына сәйкес жауап беремiз.

N 2 есептілік нысаны       

       Ескерту. 2-нысанға өзгерту енгізілді - ҚР Үкіметінің 2007.04.30 N 352 (2010 жылғы 13 тамыздан бастап қолданысқа енгізіледі) Қаулысымен.

  Сатып алулар кітабы

Құжатты тiркеудің кіріс нөмірі  ККАА ЖЖЖЖ                  теңге
___________________________________________________________________
N | Шот  |Тауарлар  |СЭҚ |Жеткi. |Рези.|БСН  |Рези. |Жеткі. |Жеткі.
   |дебетi|(жұмыстар,|TH  |зушiнiң|дент/|(ЖСН)|дент. |зушi.  |зушi.
   |      |қызметтер)|коды|атауы  |рези.|     |тiк   |нiң ҚҚС|нiң ҚҚС
   |      |  атауы   |    |       |дент |     |елiнiң|бойынша|бойынша
   |      |          |    |       |емес |     |коды  |есепке |есепке
   |      |          |    |       |     |     |      |қойыл. |қойыл.
   |      |          |    |       |     |     |      |ғаны   |ғаны
   |      |          |    |       |     |     |      |туралы |туралы
   |      |          |    |       |     |     |      |куәлi. |куәлi.
   |      |          |    |       |     |     |      |гiнiң  |гiнiң
   |      |          |    |       |     |     |      |сериясы|  N
___________________________________________________________________
1     2       3        4     5      6    7     8     9      10
___________________________________________________________________
         Жиыны
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

      Кестенің жалғасы
___________________________________________________________________
Жеткiзушi.|Келiсiм-|Келiсiм-|Шот-факту.|Шот-факту.|Өлшем|Саны
нiң ҚҚС  |  шарт  |  шарт  |раның күнi|раның N   |бiр. |
бойынша  | (шарт) | (шарт) |          |          |лік. |
есепке    |  күнi  |    N   |          |          |терi |
қойылғаны |        |        |          |          |     |
туралы    |        |        |          |          |     |
куәлiгiнiң|        |        |          |          |     |
   күні   |        |        |          |          |     |
___________________________________________________________________
    11        12       13         14        15       16      17
___________________________________________________________________
 
  ___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

      Кестенің жалғасы
___________________________________________________________________
  Бiрлiк  |    Жанама   |  Акциз  |  ҚҚС  |  Төлем    |   Мұнай
  бағасы  | салықтарсыз |         |       | көзінен   | өнiмiнiң
          |    сома     |         |       |  табыс    | пин коды
          |             |         |       | салығының |
          |             |         |       |   сомасы  |
___________________________________________________________________
    18          19           20        21      22           23
___________________________________________________________________
 
  ___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

Ескерту:
Бұл нысан Қазақстан Республикасының аумағында сатып алынған тауарлардың (жұмыстар, қызметтер көрсетулердiң) кiрiсiне қарай оларға ақы төлеу уақытына қарамастан толтырылады.
Нысанда есептi кезең үшiн жүргiзілген сатып алулардың барлық көлемi көрсетiледi.
"N" деген 1-бағанда рет бойынша нөмiрi көрсетiледi. Одан кейiнгi ақпарат реттiк нөмiрдi үзбеуi тиiс.
"Шот дебетi" деген 2-бағанда шоттардың жұмыс жоспарының шотының дебетi көрсетiледi.
"Тауарлар (жұмыстар, қызмет көрсетулер) атауы" деген 3-бағанда сатып алынған тауар (жұмыстар, қызметтер) атауы көрсетіледі.
"СЭҚ TH коды" деген 4-бағанда сатып алынған тауардың (жұмыстар, қызмет көрсетулер) тиiстi СЭҚ ТН коды көрсетіледі.
"Жеткiзушiнiң атауы" деген 5-бағанда тауарды (жұмыс, қызмет көрсетулер) жеткiзушiнiң атауы көрсетіледі.
"Резидент/резидент емес" деген 6-бағанда резиденттiктi белгiлейтiн код көрсетiледi: 0 - ҚР резидентi, 1 - ҚР резидентi емес.
"БСН (ЖСН)" деген 7-бағанда жеткiзушiнiң БСН (ЖСН)-i көрсетiледi.
"Жеткiзушiнiң резиденттiк елiнiң коды" деген 8-бағанда жеткiзушiнiң елiнiң коды көрсетiледi.
"Жеткiзушiнiң ҚҚC бойынша есепке қойылғаны туралы куәлiгiнiң сериясы" деген 9-бағанда жеткiзушiнiң ҚҚС бойынша есепке қойылғаны туралы куәлiгiнiң сериясы көрсетіледі.
"Жеткiзушiнiң ҚҚС бойынша есепке қойылғаны туралы куәлiгiнiң N" деген 10-бағанда жеткiзушiнiң ҚҚС бойынша есепке қойылғаны туралы куәлiгiнiң нөмiрi көрсетiледi.
"Жеткiзушiнiң ҚҚС бойынша есепке қойылғаны туралы куәлiгiнiң күнi" деген 11-бағанда жеткiзушiнiң ҚҚС бойынша есепке қойылғаны туралы куәлiгiнiң берiлген күнi көрсетiледi.
"Келiсiм-шарттың (шарттың) күнi" деген 12-бағанда оның негізiнде тауарды (жұмыс, қызмет көрсету) алу жүргiзілетін келiсiм шарттың (шарттың) жасалған күнi көрсетiледi.
"Келiсiм-шарттың (шарттың) N" деген 13-бағанда оның негізiнде тауарды (жұмыс, қызмет көрсету) алу жүргiзілетiн келiсiм шарттың (шарттың) нөмiрi көрсетiледi.
"Шот-фактураның күнi" деген 14-бағанда шот-фактураның күнi көрсетiледi.
"Шот-фактураның N" деген 15-бағанда шот-фактураның нөмiрi көрсетiледi.
"Өлшем бiрлiгi" деген 16-бағанда тауардың өлшем бiрлiктерi (даналар, килограммдар, тонналар, метрлер, текше метрлер, литрлер, кВт және Қазақстан Республикасында қолданылатын өзге де өлшем бiрлiктерi), көрсетiледi.
"Саны" деген 17-бағанда алынған тауарлардың саны көрсетiледi. Орындалған жұмыстар мен көрсетілген қызметтердiң көлемi теңгемен көрсетiледi.
"Бiрлiк бағасы" деген 18-бағанда тауардың жанама салықтарсыз бiрлiк бағасы көрсетiледi.
"Жанама салықтарсыз сома" деген 19-бағанда алынған тауарлардың (жұмыстар, қызметтер) жанама салықтарсыз жалпы құны көрсетіледi.
"Акциз" деген 20-бағанда есептелген акциз сомасы көрсетіледі, егер тауар акцизделуге жатпаса, баған толтырылмайды.
"ҚҚС" деген 21-бағанда ҚҚС сомасы көрсетiледi.
"Төлем көзiнен ұсталатын табыс салығының сомасы" деген 22-бағанда төлем көзiнен ұсталған (ұсталатын) корпоративтiк табыс салығының немесе жеке табыс салығының сомасы көрсетiледi. Егер салық ұсталмайтын жағдайда бұл баған толтырылмайды.
"Мұнай өнiмiнiң пин-коды" деген 23-бағанда сатып алынған мұнай өнiмдерiнiң тиiстi пин-коды көрсетiледi.

Қазақстан Республикасы  
Үкіметінің        
2004 жылғы 20 ақпандағы 
N 201 қаулысымен     
бекiтiлген        

БСН (ЖСН)                         Бiз осы eceптілікте келтiрiлген
Салық төлеушінің атауы          мәлiметтердiң растығы мен толықтығы
Салық кезеңі    ай   жыл           үшiн Қазақстан Республикасының
                                   заңдарына сәйкес жауап беремiз.

N 2.1 есептілік нысаны       

       Ескерту. 2.1-нысанға өзгерту енгізілді - ҚР Үкіметінің 2007.04.30 N 352 (2010 жылғы 13 тамыздан бастап қолданысқа енгізіледі) Қаулысымен.

  Қосымша шот-фактура бойынша сатып алулар кітабы

Құжатты тiркеудің кіріс нөмірі  ККАА ЖЖЖЖ                  теңге
___________________________________________________________________
N | Шот  |Тауарлар  |СЭҚ |Алушы.|Рези.| БСН |Рези. |Жеткі. |Жеткі.
   |дебетi|(жұмыстар,|TH  | ның  |дент/|(ЖСН)|дент. |зушi.  |зушi.
   |      |қызметтер)|коды|атауы |рези.|     |тiк   |нiң ҚҚС|нiң ҚҚС
   |      |  атауы   |    |      |дент |     |елiнiң|бойынша|бойынша
   |      |          |    |      |емес |     |коды  |есепке |есепке 
   |      |          |    |      |     |     |      |қойыл. |қойыл.
   |      |          |    |      |     |     |      |ғаны   |ғаны
   |      |          |    |      |     |     |      |туралы |туралы
   |      |          |    |      |     |     |      |куәлi. |куәлi.
   |      |          |    |      |     |     |      |гiнiң  |гiнiң
   |      |          |    |      |     |     |      |сериясы|  N
___________________________________________________________________
1     2       3        4     5      6    7     8     9      10
___________________________________________________________________
         Жиыны
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

      Кестенің жалғасы
___________________________________________________________________
Жеткiзушi.|Келi. |Келi. |Не.  |Не.  |Қо.  |Қо.  |Өлшем|  Саны
нiң ҚҚС  |сiм-  |сiм-  |гізгі|гізгі|сымша|сымша|бiр. |
бойынша  |шарт  | шарт |шот- |шот- |шот- |шот- |лік. |
есепке    |(шарт)|(шарт)|фак. |фак. |фак. |фак. |терi |
қойылғаны | күнi |   N  |тура.|тура.|тура.|тура.|     |
туралы    |      |      |ның  |ның N|ның  |ның N|     |
куәлiгiнiң|      |      |күнi |     |күнi |     |     |
   күні   |      |      |     |     |     |     |     |
___________________________________________________________________
    11       12     13    14    15    16    17     18       19
___________________________________________________________________
 
  ___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

      Кестенің жалғасы
___________________________________________________________________
  Бiрлiк  |Түзету мөлшерi|  Акциз  |  ҚҚС  |  Төлем    |   Мұнай
  бағасы  |(жанама салық.|         |       | көзінен   | өнiмiнiң
          | тарсыз сома) |         |       |  табыс    | пин коды
          |              |         |       | салығының |
          |              |         |       |   сомасы  |
___________________________________________________________________
    20          21           22       23         24         25
___________________________________________________________________
 
  ___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

Ескерту:
"N" деген 1-бағанда рет бойынша нөмiрi көрсетiледi. Одан кейiнгi ақпарат реттік нөмiрдi үзбеуi тиiс.
"Шот дебетi" деген 2-бағанда шоттардың жұмыс жоспары шотының дебетi көрсетiледi.
"Тауарлар (жұмыстар, қызмет көрсетулер) атауы" деген 3-бағанда сатып алынған тауар (жұмыстар, қызметтер) атауы көрсетiледi.
"СЭҚ ТН коды" деген 4-бағанда сатып алынған тауардың (жұмыстар, қызмет көрсетулер) тиiстi СЭҚ TH коды көрсетiледi.
"Жеткiзушiнiң атауы" деген 5-бағанда тауарды (жұмыс, қызмет көрсетулер) жеткiзушiнiң атауы көрсетiледi.
"Резидент/резидент емес" деген 6-бағанда резиденттiктi белгiлейтiн код көрсетiледi: 0 - ҚР резидентi, 1 - ҚР резидентi емес.
"БСН (ЖСН)" деген 7-бағанда жеткiзушiнiң БСН (ЖСН)-i көрсетiледi.
"Жеткiзушiнiң резиденттiк елiнiң коды" деген 8-бағанда жеткiзушiнiң елiнiң коды көрсетiледi.
9, 10, 11 бағандарда жеткiзушiнiң ҚҚС бойынша есепке қойылғаны туралы куәлiгiнiң сериясы, N және күнi көрсетiледi.
"Келiсiм-шарттың (шарттың) күнi" деген 12-бағанда оның негiзiнде тауарды (жұмыс, қызмет көрсету) алу жүргiзiлетiн келiсiм шарттың (шарттың) жасалған күнi көрсетiледi.
"Келiсiм-шарттың (шарттың) N" деген 13-бағанда оның негiзiнде тауарды (жұмыс, қызмет көрсету) алу жүргiзiлетiн келiсiм шарттың (шарттың) нөмiрi көрсетіледі.
"Негiзгi шот-фактураның күнi" деген 14-бағанда ол бойынша қосымша шот-фактура жасалатын негiзгi (бастапқы) шот-фактураның күнi көрсетіледі.
"Негiзгi шот-фактураның N" деген 15-бағанда ол бойынша қосымша шот-фактура жасалатын негiзгi (бастапқы) шот-фактураның нөмiрi көрсетiледi.
"Қосымша шот-фактураның күнi" деген 16-бағанда қосымша шот-фактураның нөмiрi көрсетіледі.
"Қосымша шот-фактураның N" деген 17-бағанда қосымша шот-фактураның нөмiрi көрсетіледі.
"Өлшем бiрлiгі" деген 18-бағанда қосымша шот-фактура бойынша тауардың (даналар, килограммдар, тонналар, метрлер, литрлер, кВт және Қазақстан Республикасында қолданылатын өзге де өлшем бiрлiктерi), жұмыстар мен қызмет көрсетулердiң (теңге) өлшем бiрлiгi көрсетiледi.
"Саны" деген 19-бағанда алынған тауарлардың саны көрсетiледi. Орындалған жұмыстар мен көрсетiлген қызметтердiң көлемi теңгемен көрсетiледi.
"Бiрлiк бағасы" деген 20-бағанда қосымша шот-фактура бойынша жанама салықтарды қоспағанда тауардың бiрлiк бағасы көрсетiледi.
"Түзету мөлшерi (Жанама салықтарсыз сома)" деген 21-бағанда қосымша шот-фактура бойынша тиiстi белгiмен өткiзулердiң жанама салықтарды қоспағандағы түзетулерiнiң мөлшерi көрсетiледi.
"Акциз" деген 22-бағанда есептелген акциз сомасы көрсетiледi, егер тауар акцизделуге жатпаса, баған толтырылмайды.
"ҚҚС" деген 23-бағанда қосымша шот-фактура бойынша тиiстi белгiмен ҚҚС-тың түзетілген сомасы көрсетiледi.
"Төлем көзiнен ұсталатын табыс салығының сомасы" деген 24-бағанда төлем көзiнен ұсталған (ұсталатын) корпорациялық табыс салығының немесе жеке табыс салығының сомасы көрсетiледі. Егер салық ұсталмайтын жағдайда бұл баған толтырылмайды.
"Мұнай өнiмiнiң пин-коды" деген 25-бағанда сатып алынған мұнай өнiмдерiнiң тиiстi пин-коды көрсетiледi.

Қазақстан Республикасы  
Үкіметінің        
2004 жылғы 20 ақпандағы 
N 201 қаулысымен     
бекiтiлген        

      БСН (ЖСН)
      Салық төлеушінің атауы          
      Салық кезеңі    тоқсан   жыл

      Бiз осы eceптілікте келтiрiлген
      мәлiметтердiң растығы мен толықтығы
      үшiн Қазақстан Республикасының
      заңдарына сәйкес жауап беремiз.

N 3 есептілік нысаны       

       Ескерту. 3-нысанға өзгерту енгізілді - ҚР Үкіметінің 2007.04.30 N 352 (2010 жылғы 13 тамыздан бастап қолданысқа енгізіледі) Қаулысымен.

  Бухгалтерлік теңгерме

Құжатты тiркеудің кіріс нөмірі  ККАА ЖЖЖЖ              мың теңге
___________________________________________________________________
шоттың |         Шоттың атауы      | Есепті  | Есепті  | Есепті
  коды  |                           |кезеңнiң |  кезең  |кезеңнiң
        |                           |басталған|үшiн ай. | аяқталу
        |                           |   күнi  |налымдар |  күні
        |                           |_________|         |__________
        |                           |  сальдо |         | сальдо
        |                           |_________|_________|__________
        |                           |Д-т | К-т|Д-т |К-т | Д-т | К-т
___________________________________________________________________
1-Бөлім. Айналымнан тыс активтер,
Бөлім бойынша жиыны
10      Материалдық емес активтер,
        кiшi бөлiм бойынша барлығы
    101 Лицензиялық келiсiмдер
    102 Бағдарламалық қамтамасыз ету
    103 Патенттер
    104 Ұйымдастырушылық шығындар
    105 Гудвилл
    106 Өзге де материалдық емес
        активтер
11      Материалдық емес активтердiң
        амортизациясы, кiші бөлiм
        бойынша барлығы
    111 МЕА амортизациясы -
        лицензиялық келiсiмдер
    112 МЕА амортизациясы -
        бағдарламалық қамтамасыз ету
    113 MEА амортизациясы - патенттер
    114 МЕА амортизациясы -
        ұйымдастырушылық шығындар
    115 МЕА амортизациясы - гудвилл
    116 МЕА амортизациясы - өзге де
        материалдық емес активтер
12      Негізгі құралдар, активтер
        кiшi бөлiм бойынша барлығы
    121 Жер
    122 Ғимараттар мен құрылыстар
    123 Машиналар мен жабдықтар,
        беру құрылғылары
    124 Көлiк құралдары
    125 Өзге де негізгi құралдар
    126 Аяқталмаған құрылыс
13      Негiзгi құралдардың тозуы,
        кiшi бөлiм бойынша барлығы
    131 Ғимараттар мен үймереттердiң
        тозуы
    132 Машиналар мен жабдықтардың,
        беру құрылғыларының тозуы
    133 Көлік құралдарының тозуы
    134 Өзге де негізгі құралдардың
        тозуы
14      Инвестициялар, кіші бөлім
        бойынша барлығы
    141 Еншілес ұйымдарға
        инвестициялар
    142 Тәуелді ұйымдарға
        инвестициялар
    143 Бірлесіп бақыланатын заңды
        тұлғаларға инвестициялар
    144 Жылжымайтын мүлікке
        инвестициялар

2-бөлім. Тауарлы-материалдық қорлар,
жиыны
20      Материалдар, кішi бөлiм
        бойынша барлығы
    201 Шикiзат және материалдар
    202 Сатып алынатын жартылай
        фабрикаттар және құрамдық
        заттар, құрылғылар мен
        тетiктер
    203 Отын
    204 Ыдыс және ыдыстық материалдар
    205 Қосалқы бөлшектер
    206 Өзге де материалдар
    207 Өңдеуге берiлген материалдар
    208 Құрылыс материалдары және
        басқалар
21      Аяқталмаған өндiрiс, кiшi
        бөлiм бойынша барлығы
    211 Негiзгі өндiрiс
    212 Өзiнде өндiрiлген жартылай
        фабрикаттар
    213 Көмекшi өндiрiс
22      Тауарлар, кiшi бөлiм бойынша
        барлығы
    221 Дайын өнiм (тауарлар,
        жұмыстар, қызмет көрсетулер)
    222 Сатып алынған тауарлар
    223 Өзге де тауарлар

3-бөлiм. Дебиторлық берешек және
басқа да активтер, Бөлім бойынша жиыны
30      Сатып алушылар мен тапсырыс
        берушiлердiң берешегі, кіші
        бөлім бойынша барлығы
    301 Алынуға арналған шоттар
    302 Алынған вексельдер
    303 Сатып алушылар мен тапсырыс
        берушiлердiң басқа да
        берешегi
31      Күдiктi талаптар бойынша
        резервтер, кiшi бөлiм
        бойынша барлығы
32      Еншiлес (тәуелдi) ұйымдардың
        борышы, кiшi бөлiмi бойынша
        барлығы
    321 Еншiлес ұйымдардың
        дебиторлық берешегi
    322 Тәуелдi ұйымдардың
        дебиторлық берешегi
    323 Бiрлесiп бақыланатын заңды
        тұлғалардың берешегi
33      Өзге де дебиторлық берешек,
        кiшi бөлiм бойынша барлығы
    331 Орнын толтыруға ҚҚС
    332 Есептелген сыйақылар
    333 Қызметкерлердiң және басқа
        да тұлғалардың берешегi
    334 Өзге де дебиторлық берешек
34      Алдағы кезеңдердiң
        шығыстары, кiшi бөлiм
        бойынша барлығы
    341 Сақтандыру полисi
    342 Жалдау төлем ақысы
    343 Алдағы кезеңдердiң өзге
        де шығыстары
35      Берiлген аванстар, кiшi
        бөлiм бойынша барлығы
    351 ТМҚ жеткiзгенi үшiн
        берiлген аванстар
    352 Орындалған жұмыстар мен
        көрсетiлген қызметтер үшiн
        берiлген аванстар
    353 Өзге де берiлген аванстар

4-бөлім. Қаржылық инвестициялар
және ақшалар, Бөлім бойынша жиыны
40      Қаржылық инвестициялар, кіші
        бөлім бойынша барлығы
    401 Акциялар
    402 Облигациялар
    403 Өзге де қаржылық
        инвестициялар
41      Жолдағы ақшалар, кiшi бөлiм
        бойынша барлығы
42      Банктердегi арнайы есеп
        шоттардағы ақшалар, бөлiм
        бойынша барлығы
    421 Аккредитивтердегі ақша
    422 Чек кiтапшаларындағы ақша
    423 Банктердегi арнайы есеп
        шоттардағы ақша
    424 Банктердегi өзге де есеп
        шоттардағы ақша
43      Валюталық есеп шоттағы ақша,
        кiшi бөлiм бойынша барлығы
    431 Ел iшiндегі валюталық есеп
        шоттағы ақша
    432 Шетелдегi валюталық есеп
        шоттағы ақша
44      Есеп айырысу шотындағы
        ақша, кiшi бөлiм бойынша
        барлығы
45      Кассадағы қолда бар ақша,
        кiшi бөлiм бойынша барлығы
    451 Кассадағы ұлттық
        валютадағы қолма-қол ақша
    452 Кассадағы шетелдiк
        валютадағы қолма-қол бар ақша

5-бөлiм. Өзіндік капитал,
Бөлiм бойынша жиыны
50      Жарғылық капитал, кiшi
        бөлiм бойынша барлығы
    501 Қарапайым акциялар
    502 Артықшылығы бар акциялар
    503 Салымдар және пайлар
51      Төленбеген капитал, кiшi
        бөлiм бойынша барлығы
52      Қайтарып алынған капитал,
        кiшi бөлiм бойынша барлығы
53      Қосымша төленген капитал,
        кішi бөлiм бойынша барлығы
54      Қосымша төленбеген капитал,
        кiшi бөлiм бойынша барлығы
    541 Негiзгi құралдарды қайта
        бағалаудан алынатын қосымша
        төленбеген капитал
    542 Инвестицияларды қайта
        бағалаудан алынатын қосымша
        төленбеген капитал
    543 Өзге де активтердi қайта
        бағалаудан алынатын қосымша
        төленбеген капитал
55      Резервтiк капитал, кiшi
        бөлiм бойынша барлығы
    551 Заңнамамен белгiленген
        резервтiк капитал
    552 Өзге де резервтiк капитал
56      Бөлiнбеген кiрiс
        (жабылмаған кiрiс),
        кiшi бөлiм бойынша барлығы
    561 Есептi жылдың бөлiнбеген
        кiрiсi (жабылмаған зиян)
    562 Алдыңғы жылдардың бөлiнбеген
        кiрісi (жабылмаған зиян)
57      Жалпы кiрiс (зиян), кiшi
        бөлiм бойынша барлығы

6-бөлiм. Міндеттемелер,
Бөлiм бойынша барлығы
60      Қарыздар, кiшi бөлiм
        бойынша барлығы
    601 Банктердiң қарыздары
    602 Банктен тыс мекемелерден
        алынған қарыздар
    603 Өзгелер
61      Алдағы кезеңдердiң
        кiрiстерi, кiшi бөлiм
        бойынша барлығы
62      Қатысушылардың
        дивидендтерi мен кiрiстерi
        бойынша есептесулер,
        кiшi бөлiм бойынша барлығы
    621 Жай акциялар бойынша
        есептесулер
    622 Артықшылығы акциялар
        бойынша есептесулер
    623 Қатысушылардың кiрiстерi
        бойынша есептесулер
63      Бюджетпен есептесулер,
        кiшi бөлiм бойынша барлығы
    631 Төлемге жатқызылған
        корпоративтiк табыс салығы
    632 Кейiнге қалдырылған
        корпоративтiк табыс салығы
    633 ҚҚС
    634 Акциздер
    635 Әлеуметтiк салық
    636 Жер салығы
    637 Мүлiкке салынатын салық
    638 Көлiк құралдарына
        салынатын салық
    639 Бюджетке төленетiн өзге де
        салықтар, алымдар мен
        мiндеттi төлемдер
64      Еншiлес (тәуелдi) ұйымдарға
        кредиторлық берешек, кiшi
        бөлiм бойынша барлығы
    641 Еншiлес ұйымдарға берешек
    642 Тәуелдi ұйымдарға берешек
    643 Бiрлесiп бақыланатын заңды
        тұлғаларға берешек
65      Кепiлдiктер мен шартты
        мiндеттемелер, кiшi бөлiм
        бойынша барлығы
    651 Кепiлдiктi мiндеттемелер
    652 Шартты мiндеттемелер
66      Алынған аванстар, кiшi
        бөлiм бойынша барлығы
    661 ТМҚ жеткiзгенi үшiн
        берiлген аванстар
    662 Орындалған жұмыстар мен
        көрсетiлген қызметтер үшiн
        берiлген аванстар
    663 Алынған өзге де аванстар
67      Жеткiзушiлермен және
        мердiгерлермен есеп
        айырысу, кіші бөлім
        бойынша барлығы
    671 Төлеуге шоттар
68      Өзге де кредиторлық
        берешек және есептер
    681 Еңбек ақы бойынша
        қызметкерлермен есеп айырысу
    682 Лауазымды тұлғаларға берешек
    683 Жалгерлiк мiндеттемелер
    684 Төлеуге сыйақылар
    685 Қызметкерлердiң демалыстары
        бойынша есептелген берешек
    686 Жинақтаушы зейнетақы қоры
        бойынша есеп айырысу
    687 Өзгелер

7-бөлім. Кірістер, Бөлiм
бойынша жиыны
70      Негiзгi қызметтiң кiрiсi,
        кiшi бөлiм бойынша барлығы
    701 Дайын өнiмдi (тауарларды,
        жұмыстарды, қызмет
        көрсетулердi) сатудан
        алынатын кiрiс
71      Сатылған тауарларды
        қайтарулар және сатудан
        шегерiмдер, бағадан
        шегерiмдер, кiшi бөлiм
        бойынша барлығы
    711 Сатылған тауарларды
        қайтарулар
    712 Сатудан шегерiмдер
    713 Бағадан шегерiмдер
72      Негiзгi емес қызметтен
        алынатын кiрiстер, кiшi
        бөлім бойынша барлығы
    721 Материалдық емес
        активтердiң iстен
        шығарылуынан алынатын
        кiрiстер
    722 Негiзгi құралдардың iстен
        шығарылуынан алынатын
        кiрiстер
    723 Инвестициялардың, қаржылық
        инвестициялардың
        шығарылуынан алынатын
        кiрiстер
    724 Акциялар бойынша дивидендтер
        және сыйақылар түрiндегi
        кiрiстер
    725 Бағамдық айырмадан алынған
        кiрiс
    726 Атқарушы үкiмет органдарының
        субсидиялары
    727 Негiзгi емес қызметтен
        алынатын өзге де кiрiстер

8-бөлiм. Шығыстар,
Бөлiм бойынша жиыны
80      Сатылған дайын өнiмнiң
        (тауарлардың, жұмыстардың,
        қызмет көрсетулердiң)
        өзiндiк құны, кiшi бөлiм
        бойынша барлығы
801     Сатылған дайын өнiмнiң
        (тауарлардың, жұмыстардың,
        қызмет көрсетулердiң)
        өзiндiк құны
81      Дайын өнiмдi (тауарларды,
        жұмыстарды, қызмет
        көрсетулердi) сату бойынша
        шығыстар, кiшi бөлiм
        бойынша барлығы
82      Жалпы және әкiмшiлiк
        шығыстар, кiшi бөлiм
        бойынша барлығы
83      Сыйақы түрiндегi шығыстар,
        кiшi бөлiм бойынша барлығы
84      Негізгі емес қызмет бойынша
        шығыстар, кiшi бөлiм
        бойынша барлығы
    841 Материалдық емес активтердiң
        iстен шығарылуы бойынша
        шығыстар
    842 Негiзгi құралдардың iстен
        шығарылуы бойынша шығыстар
    843 Инвестициялардың, қаржылық
        инвестициялардың iстен
        шығарылуы бойынша шығыстар
    844 Бағамдық айырма бойынша
        шығыстар
    845 Негізгi емес қызмет бойынша
        өзге де шығыстар
85      Корпоративтiк табыс салығы
        бойынша шығыстар,
        кіші бөлiм бойынша барлығы
86      Төтенше жағдайлардан және
        тоқтатылған операциялардан
        түсетiн кiрiстер (зияндар),
        кiшi бөлiм бойынша барлығы
    861 Табиғат апаттарынан болатын
        орны толтырылмайтын зияндар
    862 Табиғат апаттарынан болатын
        кiрiстер (зияндар)
    863 Тоқтатылған операциялардан
        болатын кiрiстер (зияндар)
    864 Төтенше жағдайлардан және
        операцияларды тоқтатудан
        болатын өзге кiрiстер
        (зияндар)
87      Басқа ұйымдарға үлестiк
        қатысудан алынған кiрiс
        (зиян), кiшi бөлiм бойынша
        барлығы

9-бөлiм. Өндірістік есепке алудың
есеп шоттары, Бөлiм бойынша жиыны
90      Негiзгi өндiрiс, кiшi бөлiм
        бойынша барлығы
    900 Негiзгi өндiрiс
    901 Материалдар
    902 Өндiрiстiк жұмысшылардың
        еңбек ақысы
    903 Еңбек ақыдан аударымдар
    904 Жүк құжаттық шығыстар
91      Өз өндiрiсiнің жартылай
        фабрикаттары, кiшi бөлiм
        бойынша барлығы
    910 Өз өндiрiсiнiң жартылай
        фабрикаттары
    911 Материалдар
    912 Өндiрiстiк жұмысшылардың
        еңбек ақысы
    913 Еңбек ақыдан аударымдар
    914 Жүк құжаттық шығыстар
92      Қосалқы өндiрiстер, кiшi
        бөлiм бойынша барлығы
    920 Қосалқы өндiрiстер
    921 Материалдар
    922 Өндiрiстiк жұмысшылардың
        еңбек ақысы
    923 Еңбек ақыдан аударымдар
    924 Жүк құжаттық шығыстар
93      Жүк құжаттық шығыстар,
        кiшi бөлiм бойынша барлығы
    930 Жүк құжаттық шығыстар
    931 Материалдар
    932 Өндiрiстiк жұмысшылардың
        еңбек ақысы
    933 Еңбек ақыдан аударымдар
    934 Негiзгi құралдарды жөндеу
    935 Негiзгi құралдардың және
        материалдық емес
        активтердің тозуы
    936 Коммуналдық қызмет
        көрсетулер
    937 Жалдау төлем ақысы
    938 Өзгелер
        Валюта теңгермесi

10-бөлiм. Теңгермеден тыс шоттар
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

Ескерту:
Нысан Қазақстан Республикасы Қаржы министрiнiң 2003 жылғы 17 қаңтардағы N 14 бұйрығымен бекiтiлген, Қазақстан Республикасының Әдiлет министрлiгiнде 2003 жылғы 21 ақпанда N 2182 тiркелген "Қаржылық есептiлiктi табыс ету" N 30 бухгалтерлiк есеп стандартына (бұдан әрi - N 30 стандарт) сәйкес толтырылады.

Қазақстан Республикасы  
Үкіметінің        
2004 жылғы 20 ақпандағы 
N 201 қаулысымен     
бекiтiлген        

      БСН (ЖСН)
      Салық төлеушінің атауы          
      Салық кезеңі    тоқсан   жыл

      Бiз осы eceптілікте келтiрiлген
      мәлiметтердiң растығы мен толықтығы
      үшiн Қазақстан Республикасының
      заңдарына сәйкес жауап беремiз.

N 4 есептілік нысаны       

       Ескерту. 4-нысанға өзгерту енгізіледі - ҚР Үкіметінің 2007.04.30 N 352 (2010 жылғы 13 тамыздан бастап қолданысқа енгізіледі) Қаулысымен.

Қаржылық-шаруашылық қызметтің
нәтижелері туралы есеп беру

Құжатты тiркеудің кіріс нөмірі  ККАА ЖЖЖЖ              мың теңге
___________________________________________________________________
N  |         Көрсеткiштердiң атауы        |  кiрiстер  | шығыстар
___________________________________________________________________
1                     2                         3            4
___________________________________________________________________
  1 Өнiмдi (тауарларды, жұмыстарды, қызмет
    көрсетулердi) сатудан алынатын кiрiс
  2 Сатылған өнiмнiң (тауарлардың,
    жұмыстардың, қызмет көрсетулердiң)
    өзiндiк құны
  3 Жалпы кiрiс (1-2)
  4 Кезеңнiң шығыстары, барлығы,
    оның iшiнде: (4.1+4.2+4.3)
4.1 Жалпы және әкiмшiлiк шығыстар
4.2 Сату бойынша шығыстар
4.3 Проценттердi төлеуге шығыстар
  5 Негiзгi қызметтен алынған кiрiс (зиян)
  6 Негiзгi емес қызметтен алынған кiрiс
    (зиян)
  7 Салық салынғанға дейiн кәдуiлгi
    қызметтен алынған кiрiс (зиян)
  8 Корпоративтiк табыс салығы бойынша
    шығыстар
  9 Салық салынғаннан кейiнгi кәдуiлгi
    қызметтен алынған кiрiс (зиян)
10 Төтенше жағдайлардан алынған кiрiс (зиян)
11 Таза кiрiс (зиян)
12 Есептелген дивидендтер
13 Есептелген дивидендтердi шегергеннен
    кейiнгi таза кiрiс (зиян)
___________________________________________________________________

Ескерту:
Нысан Қазақстан Республикасы Қаржы министрiнiң 2003 жылғы 17 қаңтардағы N 14 бұйрығымен бекiтiлген "Қаржылық есептiлiктi табыс ету" N 30 бухгалтерлiк есеп стандартына сәйкес толтырылады.
Нысан өспелi жиынмен толтырылады.
"Өнiмдi (тауарларды, жұмыстарды, қызмет көрсетулердi) сатудан алынатын кiрiс" деген 1-жол бойынша "Кiрiстер" бағанында есеп шоттардың жұмыс жоспарының 70 "Негiзгi қызметтiң кiрiсi" кiшi бөлiмнiң кредиттiк айналымының сомасы көрсетiледi.
"Сатылған өнiмнiң (тауарлардың, жұмыстардың, қызмет көрсетулердiң) өзiндiк құны" деген 2-жол бойынша "Шығыстар" бағанында есеп шоттардың жұмыс жоспарының 80 "Сатылған дайын өнiмнiң (тауарлардың, жұмыстардың, қызмет көрсетулердiң) өзiндiк құны" кiшi бөлiмнiң дебеттiк айналымының сомасы көрсетiледi.
"Жалпы кiрiс" деген 3-жолы өзiмен өнiмдi (тауарларды, жұмыстарды, қызмет көрсетулердi) сатудан алынған қаржылық нәтиженi бiлдiредi және 1 және 2-жолдардың деректерi бойынша айырма түрiнде есептеу жолымен анықталады.
"Кезеңнiң шығыстары, барлығы, оның iшiнде" деген 4-жол бойынша "Шығыстар" бағанында 4.1, 4.2, 4.3-жолдарының жалпы сомасы көрсетiледi. 4.1-жол бойынша есеп шоттардың жұмыс жоспарының 821 "Жалпы және әкiмшiлiк шығыстар" есеп шотының дебеттiк айналымының сомасы көрсетiледi, 4.2-жол бойынша 811 "Дайын өнiмдi (тауарларды, жұмыстарды, қызмет көрсетулердi) сату бойынша шығыстар" есеп шотының дебеттiк айналымының сомасы көрсетiледi, 4.3-жол бойынша 831 "Сыйақы түрiндегi шығыстар" деген есеп шотының дебеттiк айналымы көрсетiледi.
"Негiзгi қызметтен алынған кiрiс (зиян)" деген 5-жол өзiмен сальдоландырылған қаржылық нәтиженi бiлдiредi және жалпы кiрiс пен кезеңнiң шығыстары арасындағы айырмашылық "Негiзгi емес қызметтен алынған кiрiс (зиян)" деген 6-жол бойынша "Кiрiстер" бағанында есеп шоттардың жұмыс жоспарының 72 "Негiзгi емес қызметтен алынатын кiрiстер" кiшi бөлiмнiң кредиттiк айналымының сомасы көрсетiледi, "Шығыстар" бағанында есеп шоттардың жұмыс жоспарының 84 "Негiзгi емес қызмет бойынша шығыстар" кiшi бөлiмнiң дебеттiк айналымының сомасы көрсетiледi.
"Салық салынғанға дейiн кәдуiлгi қызметтен алынған кiрiс (зиян)" деген 7-жол өзiмен сальдоландырылған қаржылық нәтиженi бiлдiредi және 5 және 6-жолдардың көрсеткiштерi бойынша есептеу жолымен айқындалады.
"Корпоративтiк табыс салығы бойынша шығыстар" деген 8-жол Бухгалтерлiк есеп бойынша ұлттық Комиссияның 1996 жылғы қарашадағы N 3 қаулысымен бекiтiлген 11 "Табыс салығы бойынша есеп" бухгалтерлiк есеп стандартына сәйкес айқындалады.

"Салық салынғаннан кейiнгi кәдуiлгi қызметтен алынған кiрiс (зиян)" деген 9-жол 7 және 8-жолдардың деректерi бойынша айырмашылық түрiндегi есептеу жолымен айқындалады.

"Төтенше жағдайлардан алынған кiрiс (зиян)" деген 10-жол төтенше жағдайлардан алынған сальдоландырылған нәтиженi көрсетедi.
"Таза кiрiс (зиян)" деген 11-жол 9 және 10-жолдардың көрсеткiштерiнiң деректерi бойынша айырма түрiндегi есептеу жолымен айқындалады.
"Есептелген дивидендтер" деген 12-жол бойынша "Шығыстар" бағанында есеп шоттардың жұмыс жоспарының 62 "Қатысушылардың дивидендтерi мен кiрiстерi бойынша есептесулер" бөлiмшесiнiң дебеттiк айналымы көрсетiледi.
"Есептелген дивидендтердi шегергеннен кейiнгi таза кiрiс (зиян)" деген 13-жол 11 және 12-жолдардың көрсеткiштерiнiң деректерi бойынша айырма түрiнде есептеу жолымен айқындалады.

Қазақстан Республикасы  
Үкіметінің        
2004 жылғы 20 ақпандағы 
N 201 қаулысымен     
бекiтiлген        

      БСН (ЖСН)
      Салық төлеушінің атауы          
      Салық кезеңі    тоқсан   жыл

      Бiз осы eceптілікте келтiрiлген
      мәлiметтердiң растығы мен толықтығы
      үшiн Қазақстан Республикасының
      заңдарына сәйкес жауап беремiз.

N 5 есептілік нысаны       

       Ескерту. 5-нысанға өзгерту енгізілді - ҚР Үкіметінің 2007.04.30  N 352 (2010 жылғы 13 тамыздан бастап қолданысқа енгізіледі) Қаулысымен.

Тоқсандық кіріс пен жүргізілген шегерімдер туралы

Құжатты тiркеудің кіріс нөмірі  ККАА ЖЖЖЖ              мың теңге

___________________________________________________________________
      Корпоративтік табыс салығы бойынша декларация
___________________________________________________________________
N |   Жол коды   |              Атауы                   | Сомасы
___________________________________________________________________
1                 Жиынтық табыс
2  100.00.001     Тауарларды (жұмыстарды, қызмет
                   көрсетулердi) өткiзуден түсетiн табыс
3  100.00.002     Ғимараттар, құрылыстар, құрылымдар,
                   сондай-ақ амортизацияға жатпайтын
                   активтердi өткiзу кезiндегi құн
                   өсiмiнен түсетiн табыс
4  100.00.003     Мiндеттердi есептен шығарудан
                   түсетiн табыстар
5  100.00.004     Күмәндi төлемдер бойынша табыстар
6  100.00.005     Мүлiктi жалға беруден түсетiн табыстар
7  100.00.006     Борыштан талап етудi басқаға беруден
                   түсетiн табыстар
8  100.00.007     Кәсiпкерлiк қызметтi шектеуге және
                   тоқтатуға келiсiмi үшiн алынған
                   табыстар
9  100.00.008     Шығып қалған тiркелген активтер
                   құнының ішкi топтың құн балансынан
                   асып түсуiне алынатын табыстар
10  100.00.009     Туған жердi әзiрлеу салдарын тарату
                   қорына шығару сомасының туған жердi
                   әзiрлеудiң салдарын тарату бойынша
                   нақты шығындар сомасынан асып түсуiне
                   түсетiн табыстар
11  100.00.010     Ортақ үлестiк меншiктен табысты
                   бөлетiн кезеңде алынатын табыстар
12  100.00.011     Айыппұлдар, өсiмпұлдар және
                   санкциялардың басқа түрлерiнен
                   түсетiн табыстар
13  100.00.012     Бұрын жүргiзiлген шегерiмдер
                   бойынша өтемақылар
14  100.00.013     Өтеусiз алынған мүлiк, орындалған
                   жұмыстар, көрсетiлген қызметтер
15  100.00.014     Дивидендтер
16  100.00.015     Сыйақылар
17  100.00.016     Бағамдық оң айырма
18  100.00.017     Ұтыстар
19  100.00.018     Роялти
20  100.00.019     Әлеуметтiк сала объектiлерiн
                   пайдалану кезiнде алынған
                   табыстардың шығыстарда артуы
21  100.00.020     Басқа табыстар
22  100.00.021     Жиынтық табыс
23                 Жиынтық табысты түзету
24  100.00.022     Жиынтық табысты түзету
25           А     ҚP төлем көзiнен бұрын салық
                   салынған резидент заңды тұлғасынан
                   алынған дивидендтер
26           B     Өзiндiк акцияларды өткiзу кезiнде
                   алған олардың құнының номиналдық
                   құнынан асып кетуі
27           С     Қор биржасының А және В ресми
                   тізімдерінде тұрған акциялар мен
                   облигацияларды өткiзу кезiндегi құн
                   өсiмiнен алынған табыстар
28           D     Мемлекеттiк бағалы қағаздар және
                   агент облигацияларымен жасалған
                   операцияларда түскен табыстар
29           E     Төтенше жағдайлар туындаған және
                   мақсаты бойынша пайдаланылған
                   жағдайда гуманитарлық көмек түрiнде
                   алынған мүлiктiң құны
30           F     ҚР Үкiметiнiң шешiмi негiзiнде
                   мемлекеттiк кәсiпорынның мемлекеттiк
                   органнан немесе мемлекеттiк
                   кәсiпорыннан өтеусiз негiзде алынған
                   негiзгi құрал-жабдықтардың құны
31           G     Қазақстан Республикасы Заңдарына
                   сәйкес алынған және жеке зейнетақы
                   шотына бағытталған инвестициялық
                   табыстар
32           Н     Активтердi бағалаудың жаңа әдiсiн
                   қолдану нәтижесiнде алынған бағамдық
                   оң (терiс) айырма
33  100.00.023     Түзетуден кейінгі жиынтық табыс
34                 Шегерiмдер
35  100.00.024     Өткiзiлген тауарлар (жұмыстар, қызмет
                   көрсетулер) бойынша шығыстар
36  100.00.025     Сыйақылар
37  100.00.026     Төленген күмәндi мiндеттемелер
38  100.00.027     Күмәндi талаптар
39  100.00.028     Резервтiк қорға аударым
40  100.00.029     Ғылыми-зерттеу, жобалау, iздену және
                   тәжiрибе-конструкторлық жұмыстар
                   шығыстары
41  100.00.030     Сақтандыру сыйлықақылары бойынша
                   шығыстар
42  100.00.031     Әлеуметтiк төлем шығыстары
43  100.00.032     Табиғи ресурстарын өндiруге геологиялық
                   зерттеулер мен дайындық жұмыстарын
                   және жер қойнауын пайдаланушылардың
                   басқа да шегерiмдерiне шығыстар
44  100.00.033     Терiс бағамдық айырма
45  100.00.034     Салықтар
46  100.00.035     Айыппұлдар, өсiмпұлдар, тұрақсыздық
                   айыппұлы
47  100.00.036     Тiркелген активтер бойынша жөндеу
                   жұмыстарға шығыстар, амортизациялық
                   аударымдар және басқа шегерiмдер
48           А     Негiзгi құралдар бойынша
                   амортизациялық аударымдар
49           В     Материалдық емес активтер бойынша
                   амортизациялық аударымдар
50           С     Пайдалануға алғаш енгiзiлген
                   тiркелген активтер бойынша
                   амортизациялық aударымдар
51           D     Барлық тiркелген активтердiң iстен
                   шығуы кезiнде iшкi топтың құн
                   баланс көлемi
52           Е     100 АЕК кем iшкi топтың құн
                   баланс көлемi
53           F     Негiзгi құрал-жабдықтардың салықтық
                   инвестициялық пұрсаттылықтары
                   бойынша шегерiмге жататын құны
54           G     Жөндеу жұмыстарына жұмсалған шығыстар
55  100.00.037     Барлық шегерімдер
56                 Салық салынатын табыс есебi
57  100.00.038     Салық салынатын табыс (залал)
58  100.00.039     Халықаралық шартқа сәйкес салық
                   салудан босатуға тиесiлi салық
                   салынатын табыс (залал)
59  100.00.040     Салық салынатын табыстың
                   (залал) барлығы
60  100.00.041     Пайдалануға бiрiншi жүргiзiлген,
                   көшiруге жатпайтын тiркелген
                   активтер бойынша амортизацияланған
                   алынымдардың шегерiмдерiне
                   жатқызудан залал
61  100.00.042     Ауыстыруға жататын залал
62  100.00.043     Салық салынатын табысты түзету
63           А     Әлеуметтiк сала объектiлерiн ұстауға
                   салық төлеушiнiң нақты жұмсаған
                   шығыстары
64           В     Коммерциялық емес ұйымдарға өтеусiз
                   берген мүлiк, оның iшiнде коммерциялық
                   емес ұйымдарға өтеусiз берiлген ақша
                   қаражаттар (қайырымдылық)
65           С     Жеке тұлғаларға ҚР заңдарына сәйкес
                   берiлген атаулы әлеуметтiк көмек
66           D     Мүгедектердiң еңбегiне ақы төлеуге
                   шығарылған шығыстар сомаларын
                   2 еселенген және мүгедектерге
                   төленетiн жалақы мен басқа да
                   төлемдердiң 50% мөлшерiндегi сомасы
67           E     Үш жылдан артық мерзiмге берiлген
                   негiзгi құралдардың қаржы лизингi
                   бойынша алынған сыйақы
68           F     Орташа мерзiмдi несие және тұрғын
                   жайлар лизингi бойынша сыйақы
69           G     Ауыл шаруашылығын кредиттеуден табыстар
70           H     Пайдалануға бiрiншi жүргiзiлiп тiркелген
                   активтер бойынша бұрын өндiрiлген
                   қосымша шегерiмдер сомасы
71           І     2003 жылдың 1-қаңтарына дейiн жасалған
                   инвестициялық келiсiм бойынша табыстар
72  100.00.044     Алдыңғы салық кезеңiнде шеккен залалдар
73  100.00.045     Түзетулер мен шеккен залалдарды
                   ескерумен салынатын табыс салығы
74                 Салықтық мiндеттеменi есептеу
75  100.00.046     Есептелiнген салық сомасы
76  100.00.047     Таза табысқа салық сомасы
77  100.00.048     Өндiрiлген есепке жатқызулардың барлығы
78  100.00.049     Есептелінген салықтың барлығы
79  100.00.050     Есептелiнген аванстық төлемдердiң барлығы
80  100.00.051     Төленетін барлық салық
81  100.00.052     Артық төленген салықтың барлығы
___________________________________________________________________

Ескерту:
Нысан өзiмен корпорациялық табыс салығы бойынша Декларацияны бiлдiредi (100.00-нысан).
Нысан өспелi жиынмен толтырылады.

Қазақстан Республикасы  
Үкіметінің        
2004 жылғы 20 ақпандағы 
N 201 қаулысымен     
бекiтiлген        

      БСН (ЖСН)
      Салық төлеушінің атауы          
      Салық кезеңі    тоқсан   жыл

      Бiз осы eceптілікте келтiрiлген
      мәлiметтердiң растығы мен толықтығы
      үшiн Қазақстан Республикасының
      заңдарына сәйкес жауап беремiз.

N 6 есептілік нысаны       

       Ескерту. 6-нысанға өзгерту енгізілді - ҚР Үкіметінің 2007.04.30 N 352 (2010 жылғы 13 тамыздан бастап қолданысқа енгізіледі) Қаулысымен.

Кезең шығыстары

Құжатты тiркеудің кіріс нөмірі  ККАА ЖЖЖЖ              мың теңге
___________________________________________________________________
  N   |               Шығыстардың атауы                 |
___________________________________________________________________
  1                       2                                  3
___________________________________________________________________
    1 Жалпы және әкiмшiлiк шығыстар
  1.1 әкiмшілiк қызметкерге қатысты жұмыскерлердiң еңбек
      ақысын төлеу
  1.2 күтушi өндiрiстер мен шаруашылықтардағы бос емес
      қызметкердiң еңбек ақысын төлеу
  1.3 1-т. және 2-т. көрсетілген еңбек ақы төлемiнен
      аудару
  1.4 әкiмшiлiк басқармасының аппаратын ұстау
  1.5 басқарманың техникалық қаражаттарын қамсыздандыру
      және күту шығыстары
  1.6 өндiру салаларындағы дайындау жұмыстары бойынша
      шығындар
  1.7 құрылатын субъектiнiң дирекциясын ұстау
  1.8 жобалардағы және құрылысты-монтаждық жұмыстардағы
      шалалықтарды жою шығыстары
  1.9 банк қызмет көрсетуiн төлеу
1.10 күзет шығыстар
1.11 қызметкерлер бiлiктiлiгiн жоғарлату шығыстар
1.12 соттық шығындар
1.13 iссапар шығыстары
1.14 байланыс қызметiн көрсету
1.15 өкiлдiк шығыстар
1.16 жал бойынша шығыстар
1.17 салықтар бойынша шығыстар
1.18 айыппұлдар, өсiмпұлдар, тұрақсыздық айыппұлы
1.19 коммуналдық қызмет көрсетулер
1.20 ТМҚ-ың бүлiнуi, кем шығуы, нормативтен тыс
      айрылулар, басқа да өндiрiстiк емес шығыстар
1.21 әлеуметтiк салаға шығыстар
1.22 консультациялық аудиторлық ақпараттық қызмет
      көрсету төлемдерi және т.б
1.23 Кәсiпкерлiк қызметпен байланысты емес шығыстар
1.24 өзге де шығыстар
    2 Өткiзу бойынша шығыстар:
  2.1 өткiзу (сауданың) бөлiмi қызметкерлерiнiң
      жалақылары
  2.2 жүктердi тасу
  2.3 жарнама шығыстары
  2.4 Өткiзу бойынша өзге де шығыстар
    3 Процент бойынша жұмсалатын шығыстар:
  3.1 Банк несиелерi бойынша проценттердi төлеу
3.1.1 ҚР резиденттер
3.1.2 ҚР резиденттерi емес
  3.2 Жеткiзушілердiң несиелерi бойынша проценттердi
      төлеу
3.2.1 ҚР резиденттерден
3.2.2 ҚР резидентi еместерден
  3.3 Мүлiктi жалдау проценттерiн төлеу бойынша
      шығыстар және т.б
3.3.1 ҚР резиденттерi
3.3.2 ҚР резиденттерi емес
      Шығыстардың барлығы
___________________________________________________________________

Ескерту:
Осы нысанда Ұлттық комиссияның 1996 жылғы 13-қарашадағы N 3 бухгалтерлiк есеп бойынша қаулысымен бекiтілген бухгалтерлiк есептiң "Тауарлы-материалдық қорларды eceптеу" N 7 стандартына келiсiлген кәсiпорынның барлық шығыстары көрсетiледi, өнiмнiң (тауарлар, жұмыстар, қызмет көрсетулер) өзiндiк құнына қосылмайды және кезеңнiң шығыстары болып танылады.
Нысан өспелi жиынмен толтырылады.
"Жалпы және әкiмшілiк шығыстар" деген 1-жолда "Жалпы және әкiмшiлiк шығыстар" есеп жұмыс жоспарының 1.1-1.24 жолдардағы сомаға тең болуға тиiстi, 821-есеп айналымының дебеттiк сомасы көрсетiледi.
"Өткiзу бойынша шығыстар" деген 2-жолда "дайын өнiмдi (тауарды, жұмысты, қызмет көрсетудi) өткiзу бойынша жұмсалатын шығыстар" есеп жұмыс жоспарының 2.1-2.4-жолдардағы сомаға тең болуға тиiстi, 811-есеп айналымының дебеттiк сомасы көрсетiледi.
"Проценттер бойынша шығыстар" деген 3-жолда "Сыйақы түрiнде жұмсалатын шығыстар" есеп жұмыс жоспарының 3.1-3.3. жолдардағы сомаға тең болуға тиiстi 831-есеп айналымының дебеттiк сомасы көрсетiледi.

Қазақстан Республикасы  
Үкіметінің        
2004 жылғы 20 ақпандағы 
N 201 қаулысымен     
бекiтiлген        

      БСН (ЖСН)
      Салық төлеушінің атауы          
      Салық кезеңі    тоқсан   жыл

      Бiз осы eceптілікте келтiрiлген
      мәлiметтердiң растығы мен толықтығы
      үшiн Қазақстан Республикасының
      заңдарына сәйкес жауап беремiз.

N 7 есептілік нысаны       

       Ескерту. 7-нысанға өзгерту енгізілді - ҚР Үкіметінің 2007.04.30 N 352 (2010 жылғы 13 тамыздан бастап қолданысқа енгізіледі) Қаулысымен.

Импорттық валюталық бақылау

Құжатты тiркеудің кіріс нөмірі  ККАА ЖЖЖЖ
___________________________________________________________________
N | Алынған   | СЭҚ  |Жет. |Тауарды |Елдегі  |Өлшеу|Сатып |Сатып
   | тауарлар  | ТН-ң |кізу |жөнелту |тауарды |бір. |алушы.|алу.
   | (жұмыстар,| коды |шарт.|орны    |жеткізу |лігі |ның   |шының
   | қызмет    |      |тары |(жұмыс. |пункті  |     |атауы |заңды
   | көрсету.  |      |     |тарды,  |(жұмыс. |     |      |мекен-
   | лер) түрі |      |     |қызмет  |тарды,  |     |      |жайы
   |           |      |     |көрсету.|қызмет  |     |      |
   |           |      |     |лердi)  |көрсету.|     |      |
   |           |      |     |        |лерді)  |     |      |
___________________________________________________________________
1       2        3     4       5        6       7      8     9
___________________________________________________________________
      Жиыны
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

      Кестенің жалғасы
___________________________________________________________________
Келісім | Келісім | Инвойс | Инвойс |ЖКД |ЖКД |     Өнім   |Саны
(шарт)  | (шарт)  |  күні  |   N    |күні| N  | бірлігінің |
  күні   |    N    |        |        |    |    |    құны    |
         |         |        |        |    |    | (жұмыстар, |
         |         |        |        |    |    | көрсетілген|
         |         |        |        |    |    | қызметтер) |
___________________________________________________________________
    10        11       12        13    14   15       16        17
___________________________________________________________________
 
  ___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

      Кестенің жалғасы
___________________________________________________________________
Со. |Келісім|Теңге|Тең. |ҚҚС  |ҚҚС     |Акциздер|Жеткізу |Мұнай
масы| валю. |курсы|геге |нақты|есепке  |        |үшін    |өнімінің
    | тасы  |     |қайта|тө.  |жатқызу |        |төлем   |пин-коды
    |       |     |есеп.|ленді|әдісімен|        |мерзімі |
    |       |     |теу  |     |төленді |        |        |
___________________________________________________________________
18     19     20   21     22     23       24        25      26
___________________________________________________________________
 
  ___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

Ескерту:
Нысанды бастапқы толтырған кезде төлем мерзiмi жетпеген барлық мәмілелер, орындалмаған және iшiнара орындалған келiсiмдер көрсетiледi.
Бұдан кейiн нысан толытырылады және өсу жиынтығымен есептiлiк кезеңiнiң аяқталуы бойынша ҚМ СК-не ұсынылады. Орындалмаған және iшiнара орындалған келiсiмдер (шарттар) бойынша деректер жаңа есепке ауыстырылады.
Орындалмаған немесе iшiнара орындалған келiсiмдер (шарттар) бойынша деректер жаңа есепке ауыстырылады.
"N" деген 1-бағанда тауарларды (жұмыстарды, қызмет көрсетулердi) импорттау бойынша мәміленiң нөмiрi көрсетiледi, бұдан кейiнгi ақпарат рет нөмiрiн үзбеу керек.
"Экспортталатын тауарлардың (жұмыстардың, көрсетiлетiн қызметкердiң) түрi" деген 2-бағанда тауардың атауы және көрсетілетiн қызмет түрi көрсетiледi.
"СЭҚ ТН-н коды "деген 3-бағанда бар жiктеуiш бойынша сыртқы экономикалық қызметтiң тауарлық номенклатура коды көрсетіледі. СЭҚ ТН-ң коды болмаған жағдайда бұл баған толтырылмайды.
"Жеткiзу шарттары" деген 4-бағанда тауарларды (жұмыстарды, қызмет көрсетулердi) жеткiзу шарттары көрсетiледi.
"Елдегi тауарларды (жұмыстарды, қызмет көрсетулердi) жөнелту орны" деген 5-бағанда тауарлар (жұмыстар, қызмет көрсетулер) сатушының резидент болып табылатын елдiң коды көрсетіледі.
"Тауарды (жұмыстарды, қызмет көрсетулердi) жеткiзу пунктi" деген 6-бағанда жеткiзу шарттарына сәйкес тауарды (жұмыстарды, қызмет көрсетулердi) жеткiзу пунктi көрсетiледi.
"Өлшем бiрлiгi" деген 7-бағанда 1, 2 нысандардың сәйкес бағаналарына ұқсас толтырылады.
"Сатушының атауы" және "Сатушының заңды мекен-жайы" деген 8 және 9-бағандарда сатушы-кәсiпорынның толық атауы нақты аббревиатурамен, сондай-ақ оның орналасқан жерi бойынша мекен-жайы көрсетіледі.
"Келiсiм (шарт) күнi" және "Келiсiм (шарт) N" деген 10 және 11-бағандарда ол бойынша тауарлар импорты жүргiзiлген, жасалған келiсiмнiң (шарттың) нөмiрi мен күнi сәйкесiнше көрсетіледi.
"Инвойс күнi " және "инвойс N" деген 12 және 13-бағандарда кедендiк рәсiмдердiң өтуiне дейiн инвойс күнi мен датасы көрсетіледі.
"ЖКД күнi" және "ЖКД N" 14 және 15-бағандарда жүк кедендету рәсiмiнiң күнi мен нөмiрi көрсетiледi.
"Өнiм (тауар, жұмыс, көрсетiлетiн қызмет) бiрлiгiнiң құны" және "Саны", "Сомасы" деген 16 және 17, 18-бағандарда нақты жүргiзілген импорттың деректерi көрсетiледi.
"Келiсiм валютасы" деген 19-бағанда валютада келiсiм бойынша экспортталған тауар үшiн жүзеге асырылған төлем көрсетiледi.
"Теңге курсы" деген 20-бағанда кедендiк ресiмдеуге ЖКД-қабылдау күнiне келiсiм валютаға теңгенiң нарықтық курсы көрсетiледi.
"Теңге курсына қайта есептеу" деген 21-бағанда валютаны теңгемен төлем күнiне қайта есептеу курсы көрсетiледi.
"ҚҚС нақты төлендi" деген 22-бағанда импорт кезiнде төленген ҚҚС-ң сомасы көрсетiледi.
"КҚС есепке жатқызу әдiсiмен төлендi" деген 23-бағанда ҚҚС есепке жатқызу әдiсiмен төленген сомасы көрсетiледi.
"Акциздер" деген 24-бағанда төленген акциздер сомасы көрсетiледi.
"Кедендiк баждар мен алымдар" деген 25-бағанда төленген кедендiк баждар мен алымдар сомасы көрсетiледi.
"Жеткiзу үшiн төлем мерзiмi" деген 26-бағанда келiсiмге келiсілген төлем күнi көрсетiледi.
"Мұнай өнiмiнiң пин-коды" деген 27-бағанда сатып алынған мұнай өнiмдерiнiң тиiстi пин-коды көрсетіледі.

Қазақстан Республикасы  
Үкіметінің        
2004 жылғы 20 ақпандағы 
N 201 қаулысымен     
бекiтiлген        

      БСН (ЖСН)
      Салық төлеушінің атауы          
      Салық кезеңі    тоқсан   жыл

      Бiз осы eceптілікте келтiрiлген
      мәлiметтердiң растығы мен толықтығы
      үшiн Қазақстан Республикасының
      заңдарына сәйкес жауап беремiз.

N 8 есептілік нысаны       

       Ескерту. 8-нысанға өзгерту енгізілді - ҚР Үкіметінің 2007.04.30 N 352 (2010 жылғы 13 тамыздан бастап қолданысқа енгізіледі) Қаулысымен.

Экспорттық валюталық бақылау

Құжатты тiркеудің кіріс нөмірі  ККАА ЖЖЖЖ
___________________________________________________________________
N | Алынған   | СЭҚ  |Жет. |Тауарды |Елдегі  |Өлшеу|Сатып |Сатып
   |тауарлардың| ТН-ң |кізу |жөнелту |тауарды |бір. |алушы.|алу.
   |(жұмыстар. | коды |шарт.|орны    |(жұмыс. |лігі |ның   |шының
   |дың, қызмет|      |тары |(жұмыс. |тарды,  |     |атауы |заңды
   | көрсету.  |      |     |тарды,  |қызмет  |     |      |мекен-
   | лердің)   |      |     |қызмет  |көрсету.|     |      |жайы
   |   түрі    |      |     |көрсету.|лерді)  |     |      |
   |           |      |     |лердi)  |жеткізу |     |      |
   |           |      |     |        |пункті  |     |      |
___________________________________________________________________
1       2        3     4       5        6       7      8     9
___________________________________________________________________
      Жиыны
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

      Кестенің жалғасы
___________________________________________________________________
Келі. |Келі. |Мә. |Мә. |Инвойс|Инвойс|ЖКД |ЖКД |     Өнім   |Саны
сім   |сім   |міле|міле|күні  |  N   |күні| N  | бірлігінің |
шарт  | шарт |пас.|пас.|      |      |    |    |    құны    |
(шарт)|(шарт)|пор.|пор.|      |      |    |    | (жұмыстар, |
күні  |N     |ты. |ты. |      |      |    |    | көрсетілген|
      |      |ның |ның |      |      |    |    | қызметтер) |
      |      |күні| N  |      |      |    |    |            |
___________________________________________________________________
  10    11     12   13   14     15     16   17      18         19
___________________________________________________________________
 
  ___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

      Кестенің жалғасы
___________________________________________________________________
Сомасы | Келісім | Теңге |Теңгеге | Төлем  | Кедендік   |Мұнай
        | валютасы| курсы | қайта  |мерзімі | баждар мен |өнімінің
        |         |       |есептеу |        | алымдар    |пин-коды
        |         |       |        |        | мерзімі    |
___________________________________________________________________
    20      21        22      23        24        25          26
___________________________________________________________________
 
  ___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

Ескерту:
Нысанды бастапқы толтырған кезде төлем мерзiмi жетпеген барлық мәмiлелер, орындалмаған және iшiнара орындалған келiсiмдер көрсетiледi.
Бұдан кейiн нысан толтырады және өсу жиынтығымен есептілік кезеңiнiң аяқталуы бойынша уәкілеттi мемлекеттiк органға немесе тиiстi салық органдарына ұсынылады. Орындалмаған және iшiнара орындалған келiсiмдер (шарттар) бойынша деректер жаңа есепке ауыстырылады.
"N" деген 1-бағанда тауарларды (жұмыстарды, қызмет көрсетулердi) экспорттау бойынша мәміленiң нөмiрi көрсетіледі, бұдан кейiнгі ақпарат рет нөмiрiн үзбеу керек.
"Экспортталатын тауарлардың (жұмыстардың, көрсетілетiн қызметтердiң) түрi" деген 2-бағанда тауардың атауы және көрсетілетiн қызмет түрi көрсетіледі.
"СЭҚ ТН-ң коды" деген 3-бағанда бар жiктеуiш бойынша сыртқы экономикалық қызметтiң тауарлық номенклатура коды көрсетіледі. CЭҚ ТН-ң коды болмаған жағдайда бұл баған толтырылмайды.
"Жеткiзу шарттары" деген 4-бағанда тауарларды (жұмыстарды, қызмет көрсетулердi) жеткiзу шарттары көрсетіледі.
"Тауарларды (жұмыстарды, қызмет көрсетулердi) жөнелту орны" деген 5-бағанда тауарларды (жұмыстарды, қызмет көрсетулердi) нақты жөнелту орны көрсетіледі.
"Тауарды (жұмыстарды, қызмет көрсетулердi) жеткiзу пунктi, ел" деген 6-бағанда елдегi тауарды (жұмыстарды, қызмет көрсетулердi) жеткiзу пунктi көрсетiледi.
"Өлшем бiрлiгi" деген 7-баған 1, 2 нысандардың сәйкес бағандарына ұқсас толтырылады.
"Сатып алушының атауы" және "Сатып алушының заңды мекен-жайы" деген 8 және 9-бағандарда сатып алушы-кәсiпорынның толық атауы нақты аббревиатурамен, сондай-ақ оның орналасқан жерi бойынша мекен-жайы көрсетіледі.
"Келiсiм-шарт (шарт) күнi" және "Келiсiм (шарт) N" деген 10 және 11 бағандарда ол бойынша тауарлар экспорты жүргізілген, жасалған келiсiм-шарттың (шарттың) нөмiрi мен күнi сәйкесiнше көрсетіледi.
"Мәміле паспортының күнi" және "Мәміле паспортының N" деген 12 және 13-бағандарда осы келiсiм (шарт) бойынша жеткiзулер жөнiндегi келiсiм-шарт (шарт) паспортынан деректер көрсетіледі.
"Инвойс күнi" және "инвойс N" деген 14 және 15-бағандарда кедендiк рәсiмдердiң өтуiне дейiн инвойс күнi мен датасы көрсетіледі.
"ЖКД күнi" және "ЖКД N" 16 және 17-бағандарда жүк кеден декларациясының күнi мен нөмiрi көрсетіледi.
"Өнiм (тауар, жұмыс, көрсетілетiн қызмет) бiрлiгiнiң құны" және "Саны", "Сомасы" деген 18 және 19, 20 бағандарда нақты жүргiзілген экспорттың деректерi көрсетіледі.
"Келiсiм-шарт валютасы" деген 21-бағанда валютада келiсiм бойынша экспортталған тауар үшiн жүзеге асырылған төлем көрсетіледі.
"Теңге бағамы" деген 22-бағанда кедендiк ресiмдеуге ЖКД-қабылдау күнiне келiсiм-шарт валютасына теңгенiң нарықтық бағамы көрсетiледi.
"Теңге бағамына қайта есептеу" деген 23-бағанда сома теңгелiк эквивалентпен көрсетіледі.
"Төлем мерзiмi" деген 24-бағанда нақты төлем көрсетіледі.
"Кедендiк баждар мен алымдар" деген 25-бағанда төленген кедендiк баждар мен алымдардың сомасы көрсетіледі.
"Мұнай өнiмiнiң пин-коды" деген 26-бағанда жөнелтілген мұнай өнiмдерiнiң тиiстi пин коды көрсетіледi.


      Ескерту. Күші жойылды - ҚР Үкіметінің 21.01.2013 № 20 Қаулысымен.

      "Мұнай өнiмдерiнiң жекелеген түрлерiн өндiрудi және олардың айналымын мемлекеттiк реттеу туралы" Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 сәуiрдегi Заңына сәйкес Қазақстан Республикасының Үкiметi қаулы етеді:

      1. Қоса берiлiп отырған:
      1) мұнай өнiмдерiн өндiрушiлердiң, мұнайды жеткiзушiлердiң және мұнай өнiмдерiн базалардан сатуды жүзеге асыратын тұлғалардың есептiлiк нысандары;
      2) мұнай өнiмдерiн өндiрушiлердiң, мұнайды жеткiзушiлердiң және мұнай өнiмдерiн базалардан сатуды жүзеге асыратын тұлғалардың қызметiне мониторингтi жүзеге асыру үшiн қажеттi мәлiметтердi ұсыну, ережесi бекiтiлсiн.

      2. Мыналар:
      N 1, 1.1, 2, 2.1, 7, 8 - есептiлiк нысандары бойынша мәлiметтер ай сайын, есептiден кейiнгi айдың 20-күнiнен кешiктiрiлмей ұсынылады;
      N 3, 4, 5, 6 - есептiлiк нысандары бойынша мәлiметтер тоқсан сайын, есептi тоқсаннан кейiнгi айдың 25-күнiнен кешiктiрiлмей ұсынылады деп белгiленсiн.

      3. Қазақстан Республикасы Қаржы министрлiгi жүргiзiлген мониторингтiң қорытындысы бойынша жарты жылдықта бiр рет Қазақстан Республикасының Үкiметiне талдамалық ақпарат ұсынсын.

      4. Осы қаулы ресми жарияланған күнiнен бастап қолданысқа енгiзiледi.

      Қазақстан Республикасының
      Премьер-Министрі

Қазақстан Республикасы  
Үкіметінің        
2004 жылғы 20 ақпандағы 
N 201 қаулысымен     
бекiтiлген        

  Мұнай өнiмдерiн өндiрушiлердiң, мұнайды жеткiзушiлердiң
және мұнай өнiмдерiн базалардан сатуды жүзеге асыратын
тұлғалардың қызметiне мониторингтi жүзеге асыру үшiн
қажеттi мәлiметтердi ұсыну ережесi

  1. Жалпы ережелер

      1. Осы Ереже мұнай өнiмдерiн өндiрушiлердiң, мұнайды жеткiзушiлердiң және мұнай өнiмдерiн базалардан сатуды жүзеге асыратын тұлғалардың қызметiне (бұдан әрi - мұнай өнiмдерi рыногының субъектiлерi) мониторингтi жүзеге асыру үшiн қажеттi мәлiметтердi ұсынудың тәртiбiн айқындайды.
      2. Мұнай өнiмдерi рыногы субъектiлерiнен негiзгi қаржы-экономикалық көрсеткiштер бойынша мәлiметтердi жинау мемлекет алдындағы салық мiндеттемесiн орындауға салықтық бақылауды қамтамасыз ететiн Қазақстан Республикасы мемлекеттiк органының (бұдан әрi - уәкiлеттi мемлекеттiк орган) орталық серверiндегi дерекқорға деректердi берудiң электрондық жүйесi арқылы жүзеге асырылады.
      Мұнай өнiмдерi рыногы субъектiлерiнiң тiзбесiн уәкiлеттi мемлекеттiк орган айқындайды.
      Мониторингке мұнай өнiмдерiн өндiрушiлер, сондай-ақ мұнай өнiмдерiн көтерме саудада сатуды жүзеге асыратын тұлғалар жатады.
      3. Мұнай өнiмдерi рыногының субъектiлерi N 1, 1.1, 2, 2.1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 - есептiлiк нысандарын осы Ережеде белгiленген тәртiппен компьютерлiк бағдарламаның электронды пiшiмiнде (файлдарда) ұсынады.
      4. Уәкiлеттi мемлекеттiк орган ұсынатын, есептiлiк нысандарын толтыру жөнiндегi компьютерлiк бағдарлама мұнай өнiмдерiнiң рыногы субъектiлерiнiң есептiлiк нысандарын тауарға сыртқы экономикалық қызметтiң тауар номенклатурасының (бұдан әрi - СЭҚ ТН) кодын бере отырып бiрыңғай стандартта жазылған бiртектес файлдарға сәйкес келтiру функциясын орындайды.
      5. Деректердi беру жүйесi толтырылған есептiлiк нысандарын белгiленген стандарттағы файлдар түрiнде жеткiзудiң мынадай тәсiлдерiн бiлдiредi:
      магнит тасығыштардың көмегiмен;
      Хабарларды кепiлдендiрiлген жеткiзу жүйесi (ХКЖЖ) арқылы;
      6. Мұнай өнiмдерiнiң рыногы субъектiлерiнiң есептiлiк нысандарын қабылдау және жинақтау уәкiлеттi мемлекеттiк органның орталық серверiнде және салық органдарының серверлерiнде жүзеге асырылады.

  2. Мұнай өнiмдерiнiң рыногы
субъектiлерiнен ақпарат жинау тәртiбi

      7. Есептiлiк нысандарын және оларды толтыру жөнiндегi компьютерлiк бағдарламаны мұнай өнiмдерi рыногының субъектiлерiне олардың тiркелген жерi бойынша салық органдары ұсынады.
      8. Мұнай өнiмдерi рыногының субъектiлерi толтырылған есептiлiк нысандарын деректердi беру жүйесi арқылы тиiстi салық органына бередi, салық органдары кейiннен олардың көшiрмелерiн уәкiлеттi мемлекеттiк органға бередi.

Қазақстан Республикасы  
Үкіметінің        
2004 жылғы 20 ақпандағы 
N 201 қаулысымен     
бекiтiлген        

БСН (ЖСН)                         Бiз осы eceптілікте келтiрiлген
Салық төлеушінің атауы          мәлiметтердiң растығы мен толықтығы
Салық кезеңі    ай   жыл           үшiн Қазақстан Республикасының
                                   заңдарына сәйкес жауап беремiз.

N 1 есептілік нысаны       

       Ескерту. 1-нысанға өзгерту енгізілді - ҚР Үкіметінің 2007.04.30  N 352 (2010 жылғы 13 тамыздан бастап қолданысқа енгізіледі) Қаулысымен.

  Өткізу кітабы

Құжатты тiркеудің кіріс нөмірі  ККАА ЖЖЖЖ                  теңге
___________________________________________________________________
N |Шот |Тауар. |СЭК|Алу.|Рези.|БСН  |рези.|Келi. |Келiсiм-| Шот-
   |кре.| лар   |ТН |шы. |дент/|(ЖСН)|дент.|сiм-  |  шарт  |факту.
   |дитi|(жұмыс.|ко.|ның |рези.|     |тiк  |шарт  |(шарт) N|раның
   |    |  тар, |ды |ата.|дент |     |елi. |(шарт)|        |күнi
   |    |қызмет.|   |уы  |емес |     |нiң  | күні |        |
   |    |  тер) |   |    |     |     |коды |      |        |
   |    | атауы |   |    |     |     |     |      |        |
___________________________________________________________________
1   2     3      4   5     6    7    8     9        10      11
___________________________________________________________________
         Жиыны
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

      Кестенің жалғасы
___________________________________________________________________
Шот-фак.|Өлшем|Бiрлiк|Саны|   Жанама  |Акциз|ҚҚС  |   |  Мұнай
тураның | бiр.|бағасы|    |салықтарсыз|     |став.|ҚҚС| өнiмiнiң
   N    |лiгi |      |    |  сомасы   |     |касы |   | пин коды
___________________________________________________________________
   12     13     14   15        16      17    18   19     20
___________________________________________________________________
 
  ___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

Ескерту:
Бұл нысан жұмыстардың орындалуы, қызметтердiң көрсетілуi, тауарлардың Қазақстан Республикасының аумағында оларды өткiзу мақсатында жөнелтiлуiне қарай, төленген уақытына қарамастан толтырылады.
Нысанда есептi кезең үшiн өткiзiлген тауарлардың (жұмыстар, қызмет көрсетулер) барлық көлемi көрсетіледi.
"N" деген 1-бағанда рет бойынша нөмiрi көрсетіледi. Одан кейiнгi ақпарат реттiк нөмiрдi үзбеуi тиiс.
"Шот кредитi" деген 2-бағанда Қазақстан Республикасы Қаржы министрiнiң 2002 жылғы N 18 қыркүйектегі N 448 бұйрығымен бекiтiлген бухгалтерлiк есеп шотының үлгi жоспарының (бұдан әрi - шоттардың жұмыс жоспары) тиiстi кiрiс шотының кредитi көрсетіледi.
"Тауарлар (жұмыстар, қызмет көрсетулер) атауы" деген 3-бағанда жөнелтiлген тауарлар, орындалған жұмыстар, көрсетілген қызметтер атауы көрсетiледi.
"СЭҚ ТН коды" деген 4-бағанда жөнелтiлген тауарлар, орындалған жұмыстар, көрсетілген қызметтердiң СЭҚ ТН тиiсті коды көрсетіледi.
"Алушының атауы" деген 5-бағанда тауарларды (жұмыстар, қызмет көрсетулер) алушы жеке тұлғаның аты-жөнi немесе заңды тұлғаның атауы көрсетiледi.
"Резидент/резидент емес" деген 6-бағанда резиденттiкті белгілейтiн код көрсетiледi: 0 - ҚР резидентi, 1 - ҚР резидентi емес.
"БСН (ЖСН)" - салық төлеушінің бизнес-сәйкестендіру нөмірі немесе жеке сәйкестендіру нөмірі (бұдан әрі - БСН (ЖСН) көрсетіледі.
"Алушының резиденттiк елiнiң коды" деген 8-бағанда резидент елдiң кодын (бұдан әрi - ел коды) толтыру кезiнде Қазақстан Республикасының Әділет министрлiгінде 1997 жылғы 21 сәуiрде N 291 нөмiрмен тіркелген, Қазақстан Республикасы Кеден комитетiнiң 1995 жылғы 26 қыркүйектегi N 127-П бұйрығымен бекiтiлген Жүк кеден декларациясын толтыру тәртiбi туралы нұсқаулыққа 3-қосымшаға сәйкес елдердiң цифрлық кодталуын пайдалану қажет.
"Келiсiм-шарттың (шарттың) күнi" деген 9-бағанда оның негiзiнде тауарды жөнелту, жұмыс орындау, қызмет көрсету жүргізілетiн келiсiм-шарттың (шарттың) жасалған күнi көрсетіледі.
"Келiсiм-шарттың (шарттың) N" деген 10-бағанда оның негiзiнде тауарды жөнелту, жұмыс орындау, қызмет көрсету жүргiзілетiн, жасалған келiсiм шарттың (шарттың) нөмiрi көрсетіледі.
"Шот-фактураның күнi" деген 11-бағанда жөнелтiлген тауарлар, орындалған жұмыстар, көрсетілген қызметтер бойынша тиiсті шот-фактураның күнi көрсетіледі.
"Шот-фактураның N" деген 12-бағанда тиiстi шот-фактураның нөмiрi көрсетiледi.
"Өлшем бiрлiгi" деген 13-бағанда өткiзілген тауарлардың (даналар, килограммдар, тонналар, метрлер, литрлер, кВт және Қазақстан Республикасында қолданылатын өзге де өлшем бiрлiктерi), жұмыстар мен қызмет көрсетулердiң (теңге) өлшем бiрлiгi көрсетіледі.
"Бiрлiк бағасы" деген 14-бағанда жөнелтiлген тауарлардың, орындалған жұмыстар мен көрсетілген қызметтердiң бiрлiк бағасы көрсетiледi.
"Саны" деген 15-бағанда жөнелтiлген тауарлардың саны немесе орындалған жұмыстар мен көрсетiлген қызметтердiң көлемi теңгемен көрсетiледi.
"Жанама салықтарсыз сома" деген 16-бағанда өткiзулердiң жанама салықтарды қоспағандағы жалпы құны көрсетіледі.
"Акциз" деген 17-бағанда есептелген акциз сомасы көрсетiледi. Егер тауар (жұмыс, қызмет) акцизделуге жатпаса, баған толтырылмайды.
"ҚҚС ставкасы" деген 18-бағанда қосылған құн салығының (бұдан әрi - ҚҚС) тиiстi ставкасы көрсетiледi.
"ҚҚС" деген 19-бағанда шот-фактурада көрсетiлген ҚҚС сомасы көрсетiледi.
"Мұнай өнiмiнiң пин-коды" деген 20-бағанда жөнелтiлген мұнай өнiмдерiнiң тиiстi пин коды көрсетiледi.

Қазақстан Республикасы  
Үкіметінің        
2004 жылғы 20 ақпандағы 
N 201 қаулысымен     
бекiтiлген        

БСН (ЖСН)                          Бiз осы eceптілікте келтiрiлген
Салық төлеушінің атауы          мәлiметтердiң растығы мен толықтығы
Салық кезеңі    ай   жыл           үшiн Қазақстан Республикасының
                                   заңдарына сәйкес жауап беремiз.

N 1.1 есептілік нысаны       

       Ескерту. 1.1-нысанға өзгерту енгізілді - ҚР Үкіметінің 2007.04.30 N 352 (2010 жылғы 13 тамыздан бастап қолданысқа енгізіледі) Қаулысымен.

  Қосымша шот-фактура бойынша өткізу кітабы

Құжатты тiркеудің кіріс нөмірі  ККАА ЖЖЖЖ                  теңге
___________________________________________________________________
N |Шот |Тауар. |СЭҚ|Алу.|Рези.|БСН  |Рези.|Келi. |Келiсiм-|Не. |Не.
   |кре.| лар   |ТН |шы. |дент/|(ЖСН)|дент.|сiм-  |  шарт  |гіз.|гіз.
   |дитi|(жұмыс.|ко.|ның |рези.|     |тiк  |шарт  |(шарт) N|гі  |гі
   |    |  тар, |ды |ата.|дент |     |елi. |(шарт)|        |шот-|гі
   |    |қызмет.|   |уы  |емес |     |нiң  | күні |        |фак.|шот-
   |    |  тер) |   |    |     |     |коды |      |        |ту. |фак.
   |    | атауы |   |    |     |     |     |      |        |ра. |тура
   |    |       |   |    |     |     |     |      |        |ның |ның
   |    |       |   |    |     |     |     |      |        |күнi|N
___________________________________________________________________
1   2     3      4   5     6    7    8     9       10     11  12
___________________________________________________________________
         Жиыны
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

      Кестенің жалғасы
___________________________________________________________________
Қосымша |Қосымша |Өлшем  |Бiр.|Саны|Түзету |Акциз|ҚҚС  |   | Мұнай
шот-фак.|шот-фак.|бiрлiгi|лiк |    |мөлшерi|     |став.|ҚҚС| өнiмi.
тураның |тураның |       |ба. |    |(жанама|     |касы |   |нiң пин
  күні  |    N   |       |ғасы|    |салық. |     |     |   | коды
        |        |       |    |    |тарсыз |     |     |   |
        |        |       |    |    |сома)  |     |     |   |
___________________________________________________________________
   13      14        15    16   17     18    19    20   21    22
___________________________________________________________________
 
  ___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

Ескерту:
"N" деген 1-бағанда рет бойынша нөмiрi көрсетіледi. Одан кейiнгi ақпарат реттiк нөмiрдi үзбеуi тиiс.
"Шот кредитi" деген 2-бағанда шоттардың жұмыс жоспарының тиiстi кiрiс шотының кредитi көрсетiледi.
"Тауарлар (жұмыстар, қызмет көрсетулер) атауы" деген 3-бағанда қосымша-шот фактура бойынша Қазақстан Республикасының аумағында өткiзiлген тауарларды (жұмыстарды, қызметтердi) қоса алғанда жөнелтiлген тауарлар, орындалған жұмыстар, көрсетiлген қызметтер атауы көрсетiледi. Әр жол бiр операцияға сәйкес келедi.
"СЭҚ TH коды" деген 4-бағанда жөнелтiлген тауарлар, орындалған жұмыстар, көрсетiлген қызметтердiң СЭҚ ТН коды көрсетiледi.
"Алушының атауы" деген 5-бағанда тауарларды (жұмыстар, қызмет көрсетулер) алушы жеке тұлғаның аты-жөнi немесе заңды тұлғаның атауы көрсетіледі.
"Резидент/резидент емес" деген 6-бағанда резиденттіктi белгiлейтiн код көрсетiледi: 0 - ҚР резидентi, 1 - ҚР резидентi емес.
"БСН (ЖСН)" деген 7-бағанда алушының БСН (ЖСН)-i көрсетіледі.
"Алушының резиденттік елiнiң коды " деген 8-бағанда елдiң коды көрсетiледi.
"Келiсiм-шарттың (шарттың) күнi" деген 9-бағанда оның негiзiнде тауарды жөнелту, жұмыс орындау, қызмет көрсету жүргiзiлетiн жасалған келiсiм-шарттың (шарттың) жасалған күнi көрсетiледi.
"Келiсiм-шарттың (шарттың) N" деген 10-бағанда оның негiзiнде тауарды жөнелту, жұмыс орындау, қызмет көрсету жүргiзiлетiн, жасалған келiсiм-шарттың (шарттың) N көрсетiледi.
"Негiзгi шот-фактураның күнi" деген 11-бағанда ол бойынша қосымша шот-фактура жасалатын негiзгi (бастапқы) шот-фактураның күнi көрсетiледi.
"Негiзгi шот-фактураның N" деген 12-бағанда ол бойынша қосымша шот-фактура жасалатын негiзгi (бастапқы) шот-фактураның нөмiрi көрсетiледi.
"Қосымша шот-фактураның күнi" деген 13-бағанда қосымша шот-фактураның күнi көрсетіледi.
"Қосымша шот-фактураның N" деген 14-бағанда қосымша шот-фактураның нөмiрi көрсетіледі.
"Өлшем бiрлiгi" деген 15-бағанда өткiзiлген тауарлардың (даналар, килограммдар, тонналар, метрлер, текше метрлер, литрлер, кВт және Қазақстан Республикасында қолданылатын өзге де өлшем бiрлiктерi), жұмыстар мен қызмет көрсетулердiң (теңге) өлшем бiрлiгi көрсетіледi.
"Бiрлiк бағасы" деген 16-бағанда қосымша шот-фактура бойынша өткiзілген тауарлардың (жұмыстар, қызметтер) бiрлiк бағасы көрсетiледi.
"Саны" деген 17-бағанда қосымша шот-фактура бойынша жөнелтiлген тауарлардың саны немесе орындалған жұмыстар мен көрсетілген қызметтердiң көлемi (теңге) көрсетiледi.
"Түзету мөлшерi (Жанама салықтарсыз сома)" деген 18-бағанда қосымша шот-фактура бойынша тиiсті белгімен өткiзулердiң жанама салықтарсыз құны түзетулерiнiң мөлшерi көрсетіледі.
"Акциз" деген 19-бағанда қосымша шот-фактура бойынша тиiстi белгiмен акциздi түзету мөлшерi көрсетiледi. Егер тауар (жұмыс, қызмет) акцизделуге жатпаса баған толтырылмайды.
"ҚҚС ставкасы" деген 20-бағанда ҚҚС-тың тиiстi ставкасы көрсетiледi.
"ҚҚС" деген 21-бағанда қосымша шот-фактура бойынша тиiстi белгiмен ҚҚС-ты түзетудің мөлшерi көрсетіледi.
"Мұнай өнiмiнiң пин-коды" деген 22-бағанда жөнелтiлген мұнай өнiмдерiнiң тиiстi пин коды көрсетiледi.

Қазақстан Республикасы  
Үкіметінің        
2004 жылғы 20 ақпандағы 
N 201 қаулысымен     
бекiтiлген        

БСН (ЖСН)                         Бiз осы eceптілікте келтiрiлген
Салық төлеушінің атауы          мәлiметтердiң растығы мен толықтығы
Салық кезеңі    ай   жыл           үшiн Қазақстан Республикасының
                                   заңдарына сәйкес жауап беремiз.

N 2 есептілік нысаны       

       Ескерту. 2-нысанға өзгерту енгізілді - ҚР Үкіметінің 2007.04.30 N 352 (2010 жылғы 13 тамыздан бастап қолданысқа енгізіледі) Қаулысымен.

  Сатып алулар кітабы

Құжатты тiркеудің кіріс нөмірі  ККАА ЖЖЖЖ                  теңге
___________________________________________________________________
N | Шот  |Тауарлар  |СЭҚ |Жеткi. |Рези.|БСН  |Рези. |Жеткі. |Жеткі.
   |дебетi|(жұмыстар,|TH  |зушiнiң|дент/|(ЖСН)|дент. |зушi.  |зушi.
   |      |қызметтер)|коды|атауы  |рези.|     |тiк   |нiң ҚҚС|нiң ҚҚС
   |      |  атауы   |    |       |дент |     |елiнiң|бойынша|бойынша
   |      |          |    |       |емес |     |коды  |есепке |есепке
   |      |          |    |       |     |     |      |қойыл. |қойыл.
   |      |          |    |       |     |     |      |ғаны   |ғаны
   |      |          |    |       |     |     |      |туралы |туралы
   |      |          |    |       |     |     |      |куәлi. |куәлi.
   |      |          |    |       |     |     |      |гiнiң  |гiнiң
   |      |          |    |       |     |     |      |сериясы|  N
___________________________________________________________________
1     2       3        4     5      6    7     8     9      10
___________________________________________________________________
         Жиыны
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

      Кестенің жалғасы
___________________________________________________________________
Жеткiзушi.|Келiсiм-|Келiсiм-|Шот-факту.|Шот-факту.|Өлшем|Саны
нiң ҚҚС  |  шарт  |  шарт  |раның күнi|раның N   |бiр. |
бойынша  | (шарт) | (шарт) |          |          |лік. |
есепке    |  күнi  |    N   |          |          |терi |
қойылғаны |        |        |          |          |     |
туралы    |        |        |          |          |     |
куәлiгiнiң|        |        |          |          |     |
   күні   |        |        |          |          |     |
___________________________________________________________________
    11        12       13         14        15       16      17
___________________________________________________________________
 
  ___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

      Кестенің жалғасы
___________________________________________________________________
  Бiрлiк  |    Жанама   |  Акциз  |  ҚҚС  |  Төлем    |   Мұнай
  бағасы  | салықтарсыз |         |       | көзінен   | өнiмiнiң
          |    сома     |         |       |  табыс    | пин коды
          |             |         |       | салығының |
          |             |         |       |   сомасы  |
___________________________________________________________________
    18          19           20        21      22           23
___________________________________________________________________
 
  ___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

Ескерту:
Бұл нысан Қазақстан Республикасының аумағында сатып алынған тауарлардың (жұмыстар, қызметтер көрсетулердiң) кiрiсiне қарай оларға ақы төлеу уақытына қарамастан толтырылады.
Нысанда есептi кезең үшiн жүргiзілген сатып алулардың барлық көлемi көрсетiледi.
"N" деген 1-бағанда рет бойынша нөмiрi көрсетiледi. Одан кейiнгi ақпарат реттiк нөмiрдi үзбеуi тиiс.
"Шот дебетi" деген 2-бағанда шоттардың жұмыс жоспарының шотының дебетi көрсетiледi.
"Тауарлар (жұмыстар, қызмет көрсетулер) атауы" деген 3-бағанда сатып алынған тауар (жұмыстар, қызметтер) атауы көрсетіледі.
"СЭҚ TH коды" деген 4-бағанда сатып алынған тауардың (жұмыстар, қызмет көрсетулер) тиiстi СЭҚ ТН коды көрсетіледі.
"Жеткiзушiнiң атауы" деген 5-бағанда тауарды (жұмыс, қызмет көрсетулер) жеткiзушiнiң атауы көрсетіледі.
"Резидент/резидент емес" деген 6-бағанда резиденттiктi белгiлейтiн код көрсетiледi: 0 - ҚР резидентi, 1 - ҚР резидентi емес.
"БСН (ЖСН)" деген 7-бағанда жеткiзушiнiң БСН (ЖСН)-i көрсетiледi.
"Жеткiзушiнiң резиденттiк елiнiң коды" деген 8-бағанда жеткiзушiнiң елiнiң коды көрсетiледi.
"Жеткiзушiнiң ҚҚC бойынша есепке қойылғаны туралы куәлiгiнiң сериясы" деген 9-бағанда жеткiзушiнiң ҚҚС бойынша есепке қойылғаны туралы куәлiгiнiң сериясы көрсетіледі.
"Жеткiзушiнiң ҚҚС бойынша есепке қойылғаны туралы куәлiгiнiң N" деген 10-бағанда жеткiзушiнiң ҚҚС бойынша есепке қойылғаны туралы куәлiгiнiң нөмiрi көрсетiледi.
"Жеткiзушiнiң ҚҚС бойынша есепке қойылғаны туралы куәлiгiнiң күнi" деген 11-бағанда жеткiзушiнiң ҚҚС бойынша есепке қойылғаны туралы куәлiгiнiң берiлген күнi көрсетiледi.
"Келiсiм-шарттың (шарттың) күнi" деген 12-бағанда оның негізiнде тауарды (жұмыс, қызмет көрсету) алу жүргiзілетін келiсiм шарттың (шарттың) жасалған күнi көрсетiледi.
"Келiсiм-шарттың (шарттың) N" деген 13-бағанда оның негізiнде тауарды (жұмыс, қызмет көрсету) алу жүргiзілетiн келiсiм шарттың (шарттың) нөмiрi көрсетiледi.
"Шот-фактураның күнi" деген 14-бағанда шот-фактураның күнi көрсетiледi.
"Шот-фактураның N" деген 15-бағанда шот-фактураның нөмiрi көрсетiледi.
"Өлшем бiрлiгi" деген 16-бағанда тауардың өлшем бiрлiктерi (даналар, килограммдар, тонналар, метрлер, текше метрлер, литрлер, кВт және Қазақстан Республикасында қолданылатын өзге де өлшем бiрлiктерi), көрсетiледi.
"Саны" деген 17-бағанда алынған тауарлардың саны көрсетiледi. Орындалған жұмыстар мен көрсетілген қызметтердiң көлемi теңгемен көрсетiледi.
"Бiрлiк бағасы" деген 18-бағанда тауардың жанама салықтарсыз бiрлiк бағасы көрсетiледi.
"Жанама салықтарсыз сома" деген 19-бағанда алынған тауарлардың (жұмыстар, қызметтер) жанама салықтарсыз жалпы құны көрсетіледi.
"Акциз" деген 20-бағанда есептелген акциз сомасы көрсетіледі, егер тауар акцизделуге жатпаса, баған толтырылмайды.
"ҚҚС" деген 21-бағанда ҚҚС сомасы көрсетiледi.
"Төлем көзiнен ұсталатын табыс салығының сомасы" деген 22-бағанда төлем көзiнен ұсталған (ұсталатын) корпоративтiк табыс салығының немесе жеке табыс салығының сомасы көрсетiледi. Егер салық ұсталмайтын жағдайда бұл баған толтырылмайды.
"Мұнай өнiмiнiң пин-коды" деген 23-бағанда сатып алынған мұнай өнiмдерiнiң тиiстi пин-коды көрсетiледi.

Қазақстан Республикасы  
Үкіметінің        
2004 жылғы 20 ақпандағы 
N 201 қаулысымен     
бекiтiлген        

БСН (ЖСН)                         Бiз осы eceптілікте келтiрiлген
Салық төлеушінің атауы          мәлiметтердiң растығы мен толықтығы
Салық кезеңі    ай   жыл           үшiн Қазақстан Республикасының
                                   заңдарына сәйкес жауап беремiз.

N 2.1 есептілік нысаны       

       Ескерту. 2.1-нысанға өзгерту енгізілді - ҚР Үкіметінің 2007.04.30 N 352 (2010 жылғы 13 тамыздан бастап қолданысқа енгізіледі) Қаулысымен.

  Қосымша шот-фактура бойынша сатып алулар кітабы

Құжатты тiркеудің кіріс нөмірі  ККАА ЖЖЖЖ                  теңге
___________________________________________________________________
N | Шот  |Тауарлар  |СЭҚ |Алушы.|Рези.| БСН |Рези. |Жеткі. |Жеткі.
   |дебетi|(жұмыстар,|TH  | ның  |дент/|(ЖСН)|дент. |зушi.  |зушi.
   |      |қызметтер)|коды|атауы |рези.|     |тiк   |нiң ҚҚС|нiң ҚҚС
   |      |  атауы   |    |      |дент |     |елiнiң|бойынша|бойынша
   |      |          |    |      |емес |     |коды  |есепке |есепке 
   |      |          |    |      |     |     |      |қойыл. |қойыл.
   |      |          |    |      |     |     |      |ғаны   |ғаны
   |      |          |    |      |     |     |      |туралы |туралы
   |      |          |    |      |     |     |      |куәлi. |куәлi.
   |      |          |    |      |     |     |      |гiнiң  |гiнiң
   |      |          |    |      |     |     |      |сериясы|  N
___________________________________________________________________
1     2       3        4     5      6    7     8     9      10
___________________________________________________________________
         Жиыны
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

      Кестенің жалғасы
___________________________________________________________________
Жеткiзушi.|Келi. |Келi. |Не.  |Не.  |Қо.  |Қо.  |Өлшем|  Саны
нiң ҚҚС  |сiм-  |сiм-  |гізгі|гізгі|сымша|сымша|бiр. |
бойынша  |шарт  | шарт |шот- |шот- |шот- |шот- |лік. |
есепке    |(шарт)|(шарт)|фак. |фак. |фак. |фак. |терi |
қойылғаны | күнi |   N  |тура.|тура.|тура.|тура.|     |
туралы    |      |      |ның  |ның N|ның  |ның N|     |
куәлiгiнiң|      |      |күнi |     |күнi |     |     |
   күні   |      |      |     |     |     |     |     |
___________________________________________________________________
    11       12     13    14    15    16    17     18       19
___________________________________________________________________
 
  ___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

      Кестенің жалғасы
___________________________________________________________________
  Бiрлiк  |Түзету мөлшерi|  Акциз  |  ҚҚС  |  Төлем    |   Мұнай
  бағасы  |(жанама салық.|         |       | көзінен   | өнiмiнiң
          | тарсыз сома) |         |       |  табыс    | пин коды
          |              |         |       | салығының |
          |              |         |       |   сомасы  |
___________________________________________________________________
    20          21           22       23         24         25
___________________________________________________________________
 
  ___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

Ескерту:
"N" деген 1-бағанда рет бойынша нөмiрi көрсетiледi. Одан кейiнгi ақпарат реттік нөмiрдi үзбеуi тиiс.
"Шот дебетi" деген 2-бағанда шоттардың жұмыс жоспары шотының дебетi көрсетiледi.
"Тауарлар (жұмыстар, қызмет көрсетулер) атауы" деген 3-бағанда сатып алынған тауар (жұмыстар, қызметтер) атауы көрсетiледi.
"СЭҚ ТН коды" деген 4-бағанда сатып алынған тауардың (жұмыстар, қызмет көрсетулер) тиiстi СЭҚ TH коды көрсетiледi.
"Жеткiзушiнiң атауы" деген 5-бағанда тауарды (жұмыс, қызмет көрсетулер) жеткiзушiнiң атауы көрсетiледi.
"Резидент/резидент емес" деген 6-бағанда резиденттiктi белгiлейтiн код көрсетiледi: 0 - ҚР резидентi, 1 - ҚР резидентi емес.
"БСН (ЖСН)" деген 7-бағанда жеткiзушiнiң БСН (ЖСН)-i көрсетiледi.
"Жеткiзушiнiң резиденттiк елiнiң коды" деген 8-бағанда жеткiзушiнiң елiнiң коды көрсетiледi.
9, 10, 11 бағандарда жеткiзушiнiң ҚҚС бойынша есепке қойылғаны туралы куәлiгiнiң сериясы, N және күнi көрсетiледi.
"Келiсiм-шарттың (шарттың) күнi" деген 12-бағанда оның негiзiнде тауарды (жұмыс, қызмет көрсету) алу жүргiзiлетiн келiсiм шарттың (шарттың) жасалған күнi көрсетiледi.
"Келiсiм-шарттың (шарттың) N" деген 13-бағанда оның негiзiнде тауарды (жұмыс, қызмет көрсету) алу жүргiзiлетiн келiсiм шарттың (шарттың) нөмiрi көрсетіледі.
"Негiзгi шот-фактураның күнi" деген 14-бағанда ол бойынша қосымша шот-фактура жасалатын негiзгi (бастапқы) шот-фактураның күнi көрсетіледі.
"Негiзгi шот-фактураның N" деген 15-бағанда ол бойынша қосымша шот-фактура жасалатын негiзгi (бастапқы) шот-фактураның нөмiрi көрсетiледi.
"Қосымша шот-фактураның күнi" деген 16-бағанда қосымша шот-фактураның нөмiрi көрсетіледі.
"Қосымша шот-фактураның N" деген 17-бағанда қосымша шот-фактураның нөмiрi көрсетіледі.
"Өлшем бiрлiгі" деген 18-бағанда қосымша шот-фактура бойынша тауардың (даналар, килограммдар, тонналар, метрлер, литрлер, кВт және Қазақстан Республикасында қолданылатын өзге де өлшем бiрлiктерi), жұмыстар мен қызмет көрсетулердiң (теңге) өлшем бiрлiгi көрсетiледi.
"Саны" деген 19-бағанда алынған тауарлардың саны көрсетiледi. Орындалған жұмыстар мен көрсетiлген қызметтердiң көлемi теңгемен көрсетiледi.
"Бiрлiк бағасы" деген 20-бағанда қосымша шот-фактура бойынша жанама салықтарды қоспағанда тауардың бiрлiк бағасы көрсетiледi.
"Түзету мөлшерi (Жанама салықтарсыз сома)" деген 21-бағанда қосымша шот-фактура бойынша тиiстi белгiмен өткiзулердiң жанама салықтарды қоспағандағы түзетулерiнiң мөлшерi көрсетiледi.
"Акциз" деген 22-бағанда есептелген акциз сомасы көрсетiледi, егер тауар акцизделуге жатпаса, баған толтырылмайды.
"ҚҚС" деген 23-бағанда қосымша шот-фактура бойынша тиiстi белгiмен ҚҚС-тың түзетілген сомасы көрсетiледi.
"Төлем көзiнен ұсталатын табыс салығының сомасы" деген 24-бағанда төлем көзiнен ұсталған (ұсталатын) корпорациялық табыс салығының немесе жеке табыс салығының сомасы көрсетiледі. Егер салық ұсталмайтын жағдайда бұл баған толтырылмайды.
"Мұнай өнiмiнiң пин-коды" деген 25-бағанда сатып алынған мұнай өнiмдерiнiң тиiстi пин-коды көрсетiледi.

Қазақстан Республикасы  
Үкіметінің        
2004 жылғы 20 ақпандағы 
N 201 қаулысымен     
бекiтiлген        

      БСН (ЖСН)
      Салық төлеушінің атауы          
      Салық кезеңі    тоқсан   жыл

      Бiз осы eceптілікте келтiрiлген
      мәлiметтердiң растығы мен толықтығы
      үшiн Қазақстан Республикасының
      заңдарына сәйкес жауап беремiз.

N 3 есептілік нысаны       

       Ескерту. 3-нысанға өзгерту енгізілді - ҚР Үкіметінің 2007.04.30 N 352 (2010 жылғы 13 тамыздан бастап қолданысқа енгізіледі) Қаулысымен.

  Бухгалтерлік теңгерме

Құжатты тiркеудің кіріс нөмірі  ККАА ЖЖЖЖ              мың теңге
___________________________________________________________________
шоттың |         Шоттың атауы      | Есепті  | Есепті  | Есепті
  коды  |                           |кезеңнiң |  кезең  |кезеңнiң
        |                           |басталған|үшiн ай. | аяқталу
        |                           |   күнi  |налымдар |  күні
        |                           |_________|         |__________
        |                           |  сальдо |         | сальдо
        |                           |_________|_________|__________
        |                           |Д-т | К-т|Д-т |К-т | Д-т | К-т
___________________________________________________________________
1-Бөлім. Айналымнан тыс активтер,
Бөлім бойынша жиыны
10      Материалдық емес активтер,
        кiшi бөлiм бойынша барлығы
    101 Лицензиялық келiсiмдер
    102 Бағдарламалық қамтамасыз ету
    103 Патенттер
    104 Ұйымдастырушылық шығындар
    105 Гудвилл
    106 Өзге де материалдық емес
        активтер
11      Материалдық емес активтердiң
        амортизациясы, кiші бөлiм
        бойынша барлығы
    111 МЕА амортизациясы -
        лицензиялық келiсiмдер
    112 МЕА амортизациясы -
        бағдарламалық қамтамасыз ету
    113 MEА амортизациясы - патенттер
    114 МЕА амортизациясы -
        ұйымдастырушылық шығындар
    115 МЕА амортизациясы - гудвилл
    116 МЕА амортизациясы - өзге де
        материалдық емес активтер
12      Негізгі құралдар, активтер
        кiшi бөлiм бойынша барлығы
    121 Жер
    122 Ғимараттар мен құрылыстар
    123 Машиналар мен жабдықтар,
        беру құрылғылары
    124 Көлiк құралдары
    125 Өзге де негізгi құралдар
    126 Аяқталмаған құрылыс
13      Негiзгi құралдардың тозуы,
        кiшi бөлiм бойынша барлығы
    131 Ғимараттар мен үймереттердiң
        тозуы
    132 Машиналар мен жабдықтардың,
        беру құрылғыларының тозуы
    133 Көлік құралдарының тозуы
    134 Өзге де негізгі құралдардың
        тозуы
14      Инвестициялар, кіші бөлім
        бойынша барлығы
    141 Еншілес ұйымдарға
        инвестициялар
    142 Тәуелді ұйымдарға
        инвестициялар
    143 Бірлесіп бақыланатын заңды
        тұлғаларға инвестициялар
    144 Жылжымайтын мүлікке
        инвестициялар

2-бөлім. Тауарлы-материалдық қорлар,
жиыны
20      Материалдар, кішi бөлiм
        бойынша барлығы
    201 Шикiзат және материалдар
    202 Сатып алынатын жартылай
        фабрикаттар және құрамдық
        заттар, құрылғылар мен
        тетiктер
    203 Отын
    204 Ыдыс және ыдыстық материалдар
    205 Қосалқы бөлшектер
    206 Өзге де материалдар
    207 Өңдеуге берiлген материалдар
    208 Құрылыс материалдары және
        басқалар
21      Аяқталмаған өндiрiс, кiшi
        бөлiм бойынша барлығы
    211 Негiзгі өндiрiс
    212 Өзiнде өндiрiлген жартылай
        фабрикаттар
    213 Көмекшi өндiрiс
22      Тауарлар, кiшi бөлiм бойынша
        барлығы
    221 Дайын өнiм (тауарлар,
        жұмыстар, қызмет көрсетулер)
    222 Сатып алынған тауарлар
    223 Өзге де тауарлар

3-бөлiм. Дебиторлық берешек және
басқа да активтер, Бөлім бойынша жиыны
30      Сатып алушылар мен тапсырыс
        берушiлердiң берешегі, кіші
        бөлім бойынша барлығы
    301 Алынуға арналған шоттар
    302 Алынған вексельдер
    303 Сатып алушылар мен тапсырыс
        берушiлердiң басқа да
        берешегi
31      Күдiктi талаптар бойынша
        резервтер, кiшi бөлiм
        бойынша барлығы
32      Еншiлес (тәуелдi) ұйымдардың
        борышы, кiшi бөлiмi бойынша
        барлығы
    321 Еншiлес ұйымдардың
        дебиторлық берешегi
    322 Тәуелдi ұйымдардың
        дебиторлық берешегi
    323 Бiрлесiп бақыланатын заңды
        тұлғалардың берешегi
33      Өзге де дебиторлық берешек,
        кiшi бөлiм бойынша барлығы
    331 Орнын толтыруға ҚҚС
    332 Есептелген сыйақылар
    333 Қызметкерлердiң және басқа
        да тұлғалардың берешегi
    334 Өзге де дебиторлық берешек
34      Алдағы кезеңдердiң
        шығыстары, кiшi бөлiм
        бойынша барлығы
    341 Сақтандыру полисi
    342 Жалдау төлем ақысы
    343 Алдағы кезеңдердiң өзге
        де шығыстары
35      Берiлген аванстар, кiшi
        бөлiм бойынша барлығы
    351 ТМҚ жеткiзгенi үшiн
        берiлген аванстар
    352 Орындалған жұмыстар мен
        көрсетiлген қызметтер үшiн
        берiлген аванстар
    353 Өзге де берiлген аванстар

4-бөлім. Қаржылық инвестициялар
және ақшалар, Бөлім бойынша жиыны
40      Қаржылық инвестициялар, кіші
        бөлім бойынша барлығы
    401 Акциялар
    402 Облигациялар
    403 Өзге де қаржылық
        инвестициялар
41      Жолдағы ақшалар, кiшi бөлiм
        бойынша барлығы
42      Банктердегi арнайы есеп
        шоттардағы ақшалар, бөлiм
        бойынша барлығы
    421 Аккредитивтердегі ақша
    422 Чек кiтапшаларындағы ақша
    423 Банктердегi арнайы есеп
        шоттардағы ақша
    424 Банктердегi өзге де есеп
        шоттардағы ақша
43      Валюталық есеп шоттағы ақша,
        кiшi бөлiм бойынша барлығы
    431 Ел iшiндегі валюталық есеп
        шоттағы ақша
    432 Шетелдегi валюталық есеп
        шоттағы ақша
44      Есеп айырысу шотындағы
        ақша, кiшi бөлiм бойынша
        барлығы
45      Кассадағы қолда бар ақша,
        кiшi бөлiм бойынша барлығы
    451 Кассадағы ұлттық
        валютадағы қолма-қол ақша
    452 Кассадағы шетелдiк
        валютадағы қолма-қол бар ақша

5-бөлiм. Өзіндік капитал,
Бөлiм бойынша жиыны
50      Жарғылық капитал, кiшi
        бөлiм бойынша барлығы
    501 Қарапайым акциялар
    502 Артықшылығы бар акциялар
    503 Салымдар және пайлар
51      Төленбеген капитал, кiшi
        бөлiм бойынша барлығы
52      Қайтарып алынған капитал,
        кiшi бөлiм бойынша барлығы
53      Қосымша төленген капитал,
        кішi бөлiм бойынша барлығы
54      Қосымша төленбеген капитал,
        кiшi бөлiм бойынша барлығы
    541 Негiзгi құралдарды қайта
        бағалаудан алынатын қосымша
        төленбеген капитал
    542 Инвестицияларды қайта
        бағалаудан алынатын қосымша
        төленбеген капитал
    543 Өзге де активтердi қайта
        бағалаудан алынатын қосымша
        төленбеген капитал
55      Резервтiк капитал, кiшi
        бөлiм бойынша барлығы
    551 Заңнамамен белгiленген
        резервтiк капитал
    552 Өзге де резервтiк капитал
56      Бөлiнбеген кiрiс
        (жабылмаған кiрiс),
        кiшi бөлiм бойынша барлығы
    561 Есептi жылдың бөлiнбеген
        кiрiсi (жабылмаған зиян)
    562 Алдыңғы жылдардың бөлiнбеген
        кiрісi (жабылмаған зиян)
57      Жалпы кiрiс (зиян), кiшi
        бөлiм бойынша барлығы

6-бөлiм. Міндеттемелер,
Бөлiм бойынша барлығы
60      Қарыздар, кiшi бөлiм
        бойынша барлығы
    601 Банктердiң қарыздары
    602 Банктен тыс мекемелерден
        алынған қарыздар
    603 Өзгелер
61      Алдағы кезеңдердiң
        кiрiстерi, кiшi бөлiм
        бойынша барлығы
62      Қатысушылардың
        дивидендтерi мен кiрiстерi
        бойынша есептесулер,
        кiшi бөлiм бойынша барлығы
    621 Жай акциялар бойынша
        есептесулер
    622 Артықшылығы акциялар
        бойынша есептесулер
    623 Қатысушылардың кiрiстерi
        бойынша есептесулер
63      Бюджетпен есептесулер,
        кiшi бөлiм бойынша барлығы
    631 Төлемге жатқызылған
        корпоративтiк табыс салығы
    632 Кейiнге қалдырылған
        корпоративтiк табыс салығы
    633 ҚҚС
    634 Акциздер
    635 Әлеуметтiк салық
    636 Жер салығы
    637 Мүлiкке салынатын салық
    638 Көлiк құралдарына
        салынатын салық
    639 Бюджетке төленетiн өзге де
        салықтар, алымдар мен
        мiндеттi төлемдер
64      Еншiлес (тәуелдi) ұйымдарға
        кредиторлық берешек, кiшi
        бөлiм бойынша барлығы
    641 Еншiлес ұйымдарға берешек
    642 Тәуелдi ұйымдарға берешек
    643 Бiрлесiп бақыланатын заңды
        тұлғаларға берешек
65      Кепiлдiктер мен шартты
        мiндеттемелер, кiшi бөлiм
        бойынша барлығы
    651 Кепiлдiктi мiндеттемелер
    652 Шартты мiндеттемелер
66      Алынған аванстар, кiшi
        бөлiм бойынша барлығы
    661 ТМҚ жеткiзгенi үшiн
        берiлген аванстар
    662 Орындалған жұмыстар мен
        көрсетiлген қызметтер үшiн
        берiлген аванстар
    663 Алынған өзге де аванстар
67      Жеткiзушiлермен және
        мердiгерлермен есеп
        айырысу, кіші бөлім
        бойынша барлығы
    671 Төлеуге шоттар
68      Өзге де кредиторлық
        берешек және есептер
    681 Еңбек ақы бойынша
        қызметкерлермен есеп айырысу
    682 Лауазымды тұлғаларға берешек
    683 Жалгерлiк мiндеттемелер
    684 Төлеуге сыйақылар
    685 Қызметкерлердiң демалыстары
        бойынша есептелген берешек
    686 Жинақтаушы зейнетақы қоры
        бойынша есеп айырысу
    687 Өзгелер

7-бөлім. Кірістер, Бөлiм
бойынша жиыны
70      Негiзгi қызметтiң кiрiсi,
        кiшi бөлiм бойынша барлығы
    701 Дайын өнiмдi (тауарларды,
        жұмыстарды, қызмет
        көрсетулердi) сатудан
        алынатын кiрiс
71      Сатылған тауарларды
        қайтарулар және сатудан
        шегерiмдер, бағадан
        шегерiмдер, кiшi бөлiм
        бойынша барлығы
    711 Сатылған тауарларды
        қайтарулар
    712 Сатудан шегерiмдер
    713 Бағадан шегерiмдер
72      Негiзгi емес қызметтен
        алынатын кiрiстер, кiшi
        бөлім бойынша барлығы
    721 Материалдық емес
        активтердiң iстен
        шығарылуынан алынатын
        кiрiстер
    722 Негiзгi құралдардың iстен
        шығарылуынан алынатын
        кiрiстер
    723 Инвестициялардың, қаржылық
        инвестициялардың
        шығарылуынан алынатын
        кiрiстер
    724 Акциялар бойынша дивидендтер
        және сыйақылар түрiндегi
        кiрiстер
    725 Бағамдық айырмадан алынған
        кiрiс
    726 Атқарушы үкiмет органдарының
        субсидиялары
    727 Негiзгi емес қызметтен
        алынатын өзге де кiрiстер

8-бөлiм. Шығыстар,
Бөлiм бойынша жиыны
80      Сатылған дайын өнiмнiң
        (тауарлардың, жұмыстардың,
        қызмет көрсетулердiң)
        өзiндiк құны, кiшi бөлiм
        бойынша барлығы
801     Сатылған дайын өнiмнiң
        (тауарлардың, жұмыстардың,
        қызмет көрсетулердiң)
        өзiндiк құны
81      Дайын өнiмдi (тауарларды,
        жұмыстарды, қызмет
        көрсетулердi) сату бойынша
        шығыстар, кiшi бөлiм
        бойынша барлығы
82      Жалпы және әкiмшiлiк
        шығыстар, кiшi бөлiм
        бойынша барлығы
83      Сыйақы түрiндегi шығыстар,
        кiшi бөлiм бойынша барлығы
84      Негізгі емес қызмет бойынша
        шығыстар, кiшi бөлiм
        бойынша барлығы
    841 Материалдық емес активтердiң
        iстен шығарылуы бойынша
        шығыстар
    842 Негiзгi құралдардың iстен
        шығарылуы бойынша шығыстар
    843 Инвестициялардың, қаржылық
        инвестициялардың iстен
        шығарылуы бойынша шығыстар
    844 Бағамдық айырма бойынша
        шығыстар
    845 Негізгi емес қызмет бойынша
        өзге де шығыстар
85      Корпоративтiк табыс салығы
        бойынша шығыстар,
        кіші бөлiм бойынша барлығы
86      Төтенше жағдайлардан және
        тоқтатылған операциялардан
        түсетiн кiрiстер (зияндар),
        кiшi бөлiм бойынша барлығы
    861 Табиғат апаттарынан болатын
        орны толтырылмайтын зияндар
    862 Табиғат апаттарынан болатын
        кiрiстер (зияндар)
    863 Тоқтатылған операциялардан
        болатын кiрiстер (зияндар)
    864 Төтенше жағдайлардан және
        операцияларды тоқтатудан
        болатын өзге кiрiстер
        (зияндар)
87      Басқа ұйымдарға үлестiк
        қатысудан алынған кiрiс
        (зиян), кiшi бөлiм бойынша
        барлығы

9-бөлiм. Өндірістік есепке алудың
есеп шоттары, Бөлiм бойынша жиыны
90      Негiзгi өндiрiс, кiшi бөлiм
        бойынша барлығы
    900 Негiзгi өндiрiс
    901 Материалдар
    902 Өндiрiстiк жұмысшылардың
        еңбек ақысы
    903 Еңбек ақыдан аударымдар
    904 Жүк құжаттық шығыстар
91      Өз өндiрiсiнің жартылай
        фабрикаттары, кiшi бөлiм
        бойынша барлығы
    910 Өз өндiрiсiнiң жартылай
        фабрикаттары
    911 Материалдар
    912 Өндiрiстiк жұмысшылардың
        еңбек ақысы
    913 Еңбек ақыдан аударымдар
    914 Жүк құжаттық шығыстар
92      Қосалқы өндiрiстер, кiшi
        бөлiм бойынша барлығы
    920 Қосалқы өндiрiстер
    921 Материалдар
    922 Өндiрiстiк жұмысшылардың
        еңбек ақысы
    923 Еңбек ақыдан аударымдар
    924 Жүк құжаттық шығыстар
93      Жүк құжаттық шығыстар,
        кiшi бөлiм бойынша барлығы
    930 Жүк құжаттық шығыстар
    931 Материалдар
    932 Өндiрiстiк жұмысшылардың
        еңбек ақысы
    933 Еңбек ақыдан аударымдар
    934 Негiзгi құралдарды жөндеу
    935 Негiзгi құралдардың және
        материалдық емес
        активтердің тозуы
    936 Коммуналдық қызмет
        көрсетулер
    937 Жалдау төлем ақысы
    938 Өзгелер
        Валюта теңгермесi

10-бөлiм. Теңгермеден тыс шоттар
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

Ескерту:
Нысан Қазақстан Республикасы Қаржы министрiнiң 2003 жылғы 17 қаңтардағы N 14 бұйрығымен бекiтiлген, Қазақстан Республикасының Әдiлет министрлiгiнде 2003 жылғы 21 ақпанда N 2182 тiркелген "Қаржылық есептiлiктi табыс ету" N 30 бухгалтерлiк есеп стандартына (бұдан әрi - N 30 стандарт) сәйкес толтырылады.

Қазақстан Республикасы  
Үкіметінің        
2004 жылғы 20 ақпандағы 
N 201 қаулысымен     
бекiтiлген        

      БСН (ЖСН)
      Салық төлеушінің атауы          
      Салық кезеңі    тоқсан   жыл

      Бiз осы eceптілікте келтiрiлген
      мәлiметтердiң растығы мен толықтығы
      үшiн Қазақстан Республикасының
      заңдарына сәйкес жауап беремiз.

N 4 есептілік нысаны       

       Ескерту. 4-нысанға өзгерту енгізіледі - ҚР Үкіметінің 2007.04.30 N 352 (2010 жылғы 13 тамыздан бастап қолданысқа енгізіледі) Қаулысымен.

Қаржылық-шаруашылық қызметтің
нәтижелері туралы есеп беру

Құжатты тiркеудің кіріс нөмірі  ККАА ЖЖЖЖ              мың теңге
___________________________________________________________________
N  |         Көрсеткiштердiң атауы        |  кiрiстер  | шығыстар
___________________________________________________________________
1                     2                         3            4
___________________________________________________________________
  1 Өнiмдi (тауарларды, жұмыстарды, қызмет
    көрсетулердi) сатудан алынатын кiрiс
  2 Сатылған өнiмнiң (тауарлардың,
    жұмыстардың, қызмет көрсетулердiң)
    өзiндiк құны
  3 Жалпы кiрiс (1-2)
  4 Кезеңнiң шығыстары, барлығы,
    оның iшiнде: (4.1+4.2+4.3)
4.1 Жалпы және әкiмшiлiк шығыстар
4.2 Сату бойынша шығыстар
4.3 Проценттердi төлеуге шығыстар
  5 Негiзгi қызметтен алынған кiрiс (зиян)
  6 Негiзгi емес қызметтен алынған кiрiс
    (зиян)
  7 Салық салынғанға дейiн кәдуiлгi
    қызметтен алынған кiрiс (зиян)
  8 Корпоративтiк табыс салығы бойынша
    шығыстар
  9 Салық салынғаннан кейiнгi кәдуiлгi
    қызметтен алынған кiрiс (зиян)
10 Төтенше жағдайлардан алынған кiрiс (зиян)
11 Таза кiрiс (зиян)
12 Есептелген дивидендтер
13 Есептелген дивидендтердi шегергеннен
    кейiнгi таза кiрiс (зиян)
___________________________________________________________________

Ескерту:
Нысан Қазақстан Республикасы Қаржы министрiнiң 2003 жылғы 17 қаңтардағы N 14 бұйрығымен бекiтiлген "Қаржылық есептiлiктi табыс ету" N 30 бухгалтерлiк есеп стандартына сәйкес толтырылады.
Нысан өспелi жиынмен толтырылады.
"Өнiмдi (тауарларды, жұмыстарды, қызмет көрсетулердi) сатудан алынатын кiрiс" деген 1-жол бойынша "Кiрiстер" бағанында есеп шоттардың жұмыс жоспарының 70 "Негiзгi қызметтiң кiрiсi" кiшi бөлiмнiң кредиттiк айналымының сомасы көрсетiледi.
"Сатылған өнiмнiң (тауарлардың, жұмыстардың, қызмет көрсетулердiң) өзiндiк құны" деген 2-жол бойынша "Шығыстар" бағанында есеп шоттардың жұмыс жоспарының 80 "Сатылған дайын өнiмнiң (тауарлардың, жұмыстардың, қызмет көрсетулердiң) өзiндiк құны" кiшi бөлiмнiң дебеттiк айналымының сомасы көрсетiледi.
"Жалпы кiрiс" деген 3-жолы өзiмен өнiмдi (тауарларды, жұмыстарды, қызмет көрсетулердi) сатудан алынған қаржылық нәтиженi бiлдiредi және 1 және 2-жолдардың деректерi бойынша айырма түрiнде есептеу жолымен анықталады.
"Кезеңнiң шығыстары, барлығы, оның iшiнде" деген 4-жол бойынша "Шығыстар" бағанында 4.1, 4.2, 4.3-жолдарының жалпы сомасы көрсетiледi. 4.1-жол бойынша есеп шоттардың жұмыс жоспарының 821 "Жалпы және әкiмшiлiк шығыстар" есеп шотының дебеттiк айналымының сомасы көрсетiледi, 4.2-жол бойынша 811 "Дайын өнiмдi (тауарларды, жұмыстарды, қызмет көрсетулердi) сату бойынша шығыстар" есеп шотының дебеттiк айналымының сомасы көрсетiледi, 4.3-жол бойынша 831 "Сыйақы түрiндегi шығыстар" деген есеп шотының дебеттiк айналымы көрсетiледi.
"Негiзгi қызметтен алынған кiрiс (зиян)" деген 5-жол өзiмен сальдоландырылған қаржылық нәтиженi бiлдiредi және жалпы кiрiс пен кезеңнiң шығыстары арасындағы айырмашылық "Негiзгi емес қызметтен алынған кiрiс (зиян)" деген 6-жол бойынша "Кiрiстер" бағанында есеп шоттардың жұмыс жоспарының 72 "Негiзгi емес қызметтен алынатын кiрiстер" кiшi бөлiмнiң кредиттiк айналымының сомасы көрсетiледi, "Шығыстар" бағанында есеп шоттардың жұмыс жоспарының 84 "Негiзгi емес қызмет бойынша шығыстар" кiшi бөлiмнiң дебеттiк айналымының сомасы көрсетiледi.
"Салық салынғанға дейiн кәдуiлгi қызметтен алынған кiрiс (зиян)" деген 7-жол өзiмен сальдоландырылған қаржылық нәтиженi бiлдiредi және 5 және 6-жолдардың көрсеткiштерi бойынша есептеу жолымен айқындалады.
"Корпоративтiк табыс салығы бойынша шығыстар" деген 8-жол Бухгалтерлiк есеп бойынша ұлттық Комиссияның 1996 жылғы қарашадағы N 3 қаулысымен бекiтiлген 11 "Табыс салығы бойынша есеп" бухгалтерлiк есеп стандартына сәйкес айқындалады.

"Салық салынғаннан кейiнгi кәдуiлгi қызметтен алынған кiрiс (зиян)" деген 9-жол 7 және 8-жолдардың деректерi бойынша айырмашылық түрiндегi есептеу жолымен айқындалады.

"Төтенше жағдайлардан алынған кiрiс (зиян)" деген 10-жол төтенше жағдайлардан алынған сальдоландырылған нәтиженi көрсетедi.
"Таза кiрiс (зиян)" деген 11-жол 9 және 10-жолдардың көрсеткiштерiнiң деректерi бойынша айырма түрiндегi есептеу жолымен айқындалады.
"Есептелген дивидендтер" деген 12-жол бойынша "Шығыстар" бағанында есеп шоттардың жұмыс жоспарының 62 "Қатысушылардың дивидендтерi мен кiрiстерi бойынша есептесулер" бөлiмшесiнiң дебеттiк айналымы көрсетiледi.
"Есептелген дивидендтердi шегергеннен кейiнгi таза кiрiс (зиян)" деген 13-жол 11 және 12-жолдардың көрсеткiштерiнiң деректерi бойынша айырма түрiнде есептеу жолымен айқындалады.

Қазақстан Республикасы  
Үкіметінің        
2004 жылғы 20 ақпандағы 
N 201 қаулысымен     
бекiтiлген        

      БСН (ЖСН)
      Салық төлеушінің атауы          
      Салық кезеңі    тоқсан   жыл

      Бiз осы eceптілікте келтiрiлген
      мәлiметтердiң растығы мен толықтығы
      үшiн Қазақстан Республикасының
      заңдарына сәйкес жауап беремiз.

N 5 есептілік нысаны       

       Ескерту. 5-нысанға өзгерту енгізілді - ҚР Үкіметінің 2007.04.30  N 352 (2010 жылғы 13 тамыздан бастап қолданысқа енгізіледі) Қаулысымен.

Тоқсандық кіріс пен жүргізілген шегерімдер туралы

Құжатты тiркеудің кіріс нөмірі  ККАА ЖЖЖЖ              мың теңге

___________________________________________________________________
      Корпоративтік табыс салығы бойынша декларация
___________________________________________________________________
N |   Жол коды   |              Атауы                   | Сомасы
___________________________________________________________________
1                 Жиынтық табыс
2  100.00.001     Тауарларды (жұмыстарды, қызмет
                   көрсетулердi) өткiзуден түсетiн табыс
3  100.00.002     Ғимараттар, құрылыстар, құрылымдар,
                   сондай-ақ амортизацияға жатпайтын
                   активтердi өткiзу кезiндегi құн
                   өсiмiнен түсетiн табыс
4  100.00.003     Мiндеттердi есептен шығарудан
                   түсетiн табыстар
5  100.00.004     Күмәндi төлемдер бойынша табыстар
6  100.00.005     Мүлiктi жалға беруден түсетiн табыстар
7  100.00.006     Борыштан талап етудi басқаға беруден
                   түсетiн табыстар
8  100.00.007     Кәсiпкерлiк қызметтi шектеуге және
                   тоқтатуға келiсiмi үшiн алынған
                   табыстар
9  100.00.008     Шығып қалған тiркелген активтер
                   құнының ішкi топтың құн балансынан
                   асып түсуiне алынатын табыстар
10  100.00.009     Туған жердi әзiрлеу салдарын тарату
                   қорына шығару сомасының туған жердi
                   әзiрлеудiң салдарын тарату бойынша
                   нақты шығындар сомасынан асып түсуiне
                   түсетiн табыстар
11  100.00.010     Ортақ үлестiк меншiктен табысты
                   бөлетiн кезеңде алынатын табыстар
12  100.00.011     Айыппұлдар, өсiмпұлдар және
                   санкциялардың басқа түрлерiнен
                   түсетiн табыстар
13  100.00.012     Бұрын жүргiзiлген шегерiмдер
                   бойынша өтемақылар
14  100.00.013     Өтеусiз алынған мүлiк, орындалған
                   жұмыстар, көрсетiлген қызметтер
15  100.00.014     Дивидендтер
16  100.00.015     Сыйақылар
17  100.00.016     Бағамдық оң айырма
18  100.00.017     Ұтыстар
19  100.00.018     Роялти
20  100.00.019     Әлеуметтiк сала объектiлерiн
                   пайдалану кезiнде алынған
                   табыстардың шығыстарда артуы
21  100.00.020     Басқа табыстар
22  100.00.021     Жиынтық табыс
23                 Жиынтық табысты түзету
24  100.00.022     Жиынтық табысты түзету
25           А     ҚP төлем көзiнен бұрын салық
                   салынған резидент заңды тұлғасынан
                   алынған дивидендтер
26           B     Өзiндiк акцияларды өткiзу кезiнде
                   алған олардың құнының номиналдық
                   құнынан асып кетуі
27           С     Қор биржасының А және В ресми
                   тізімдерінде тұрған акциялар мен
                   облигацияларды өткiзу кезiндегi құн
                   өсiмiнен алынған табыстар
28           D     Мемлекеттiк бағалы қағаздар және
                   агент облигацияларымен жасалған
                   операцияларда түскен табыстар
29           E     Төтенше жағдайлар туындаған және
                   мақсаты бойынша пайдаланылған
                   жағдайда гуманитарлық көмек түрiнде
                   алынған мүлiктiң құны
30           F     ҚР Үкiметiнiң шешiмi негiзiнде
                   мемлекеттiк кәсiпорынның мемлекеттiк
                   органнан немесе мемлекеттiк
                   кәсiпорыннан өтеусiз негiзде алынған
                   негiзгi құрал-жабдықтардың құны
31           G     Қазақстан Республикасы Заңдарына
                   сәйкес алынған және жеке зейнетақы
                   шотына бағытталған инвестициялық
                   табыстар
32           Н     Активтердi бағалаудың жаңа әдiсiн
                   қолдану нәтижесiнде алынған бағамдық
                   оң (терiс) айырма
33  100.00.023     Түзетуден кейінгі жиынтық табыс
34                 Шегерiмдер
35  100.00.024     Өткiзiлген тауарлар (жұмыстар, қызмет
                   көрсетулер) бойынша шығыстар
36  100.00.025     Сыйақылар
37  100.00.026     Төленген күмәндi мiндеттемелер
38  100.00.027     Күмәндi талаптар
39  100.00.028     Резервтiк қорға аударым
40  100.00.029     Ғылыми-зерттеу, жобалау, iздену және
                   тәжiрибе-конструкторлық жұмыстар
                   шығыстары
41  100.00.030     Сақтандыру сыйлықақылары бойынша
                   шығыстар
42  100.00.031     Әлеуметтiк төлем шығыстары
43  100.00.032     Табиғи ресурстарын өндiруге геологиялық
                   зерттеулер мен дайындық жұмыстарын
                   және жер қойнауын пайдаланушылардың
                   басқа да шегерiмдерiне шығыстар
44  100.00.033     Терiс бағамдық айырма
45  100.00.034     Салықтар
46  100.00.035     Айыппұлдар, өсiмпұлдар, тұрақсыздық
                   айыппұлы
47  100.00.036     Тiркелген активтер бойынша жөндеу
                   жұмыстарға шығыстар, амортизациялық
                   аударымдар және басқа шегерiмдер
48           А     Негiзгi құралдар бойынша
                   амортизациялық аударымдар
49           В     Материалдық емес активтер бойынша
                   амортизациялық аударымдар
50           С     Пайдалануға алғаш енгiзiлген
                   тiркелген активтер бойынша
                   амортизациялық aударымдар
51           D     Барлық тiркелген активтердiң iстен
                   шығуы кезiнде iшкi топтың құн
                   баланс көлемi
52           Е     100 АЕК кем iшкi топтың құн
                   баланс көлемi
53           F     Негiзгi құрал-жабдықтардың салықтық
                   инвестициялық пұрсаттылықтары
                   бойынша шегерiмге жататын құны
54           G     Жөндеу жұмыстарына жұмсалған шығыстар
55  100.00.037     Барлық шегерімдер
56                 Салық салынатын табыс есебi
57  100.00.038     Салық салынатын табыс (залал)
58  100.00.039     Халықаралық шартқа сәйкес салық
                   салудан босатуға тиесiлi салық
                   салынатын табыс (залал)
59  100.00.040     Салық салынатын табыстың
                   (залал) барлығы
60  100.00.041     Пайдалануға бiрiншi жүргiзiлген,
                   көшiруге жатпайтын тiркелген
                   активтер бойынша амортизацияланған
                   алынымдардың шегерiмдерiне
                   жатқызудан залал
61  100.00.042     Ауыстыруға жататын залал
62  100.00.043     Салық салынатын табысты түзету
63           А     Әлеуметтiк сала объектiлерiн ұстауға
                   салық төлеушiнiң нақты жұмсаған
                   шығыстары
64           В     Коммерциялық емес ұйымдарға өтеусiз
                   берген мүлiк, оның iшiнде коммерциялық
                   емес ұйымдарға өтеусiз берiлген ақша
                   қаражаттар (қайырымдылық)
65           С     Жеке тұлғаларға ҚР заңдарына сәйкес
                   берiлген атаулы әлеуметтiк көмек
66           D     Мүгедектердiң еңбегiне ақы төлеуге
                   шығарылған шығыстар сомаларын
                   2 еселенген және мүгедектерге
                   төленетiн жалақы мен басқа да
                   төлемдердiң 50% мөлшерiндегi сомасы
67           E     Үш жылдан артық мерзiмге берiлген
                   негiзгi құралдардың қаржы лизингi
                   бойынша алынған сыйақы
68           F     Орташа мерзiмдi несие және тұрғын
                   жайлар лизингi бойынша сыйақы
69           G     Ауыл шаруашылығын кредиттеуден табыстар
70           H     Пайдалануға бiрiншi жүргiзiлiп тiркелген
                   активтер бойынша бұрын өндiрiлген
                   қосымша шегерiмдер сомасы
71           І     2003 жылдың 1-қаңтарына дейiн жасалған
                   инвестициялық келiсiм бойынша табыстар
72  100.00.044     Алдыңғы салық кезеңiнде шеккен залалдар
73  100.00.045     Түзетулер мен шеккен залалдарды
                   ескерумен салынатын табыс салығы
74                 Салықтық мiндеттеменi есептеу
75  100.00.046     Есептелiнген салық сомасы
76  100.00.047     Таза табысқа салық сомасы
77  100.00.048     Өндiрiлген есепке жатқызулардың барлығы
78  100.00.049     Есептелінген салықтың барлығы
79  100.00.050     Есептелiнген аванстық төлемдердiң барлығы
80  100.00.051     Төленетін барлық салық
81  100.00.052     Артық төленген салықтың барлығы
___________________________________________________________________

Ескерту:
Нысан өзiмен корпорациялық табыс салығы бойынша Декларацияны бiлдiредi (100.00-нысан).
Нысан өспелi жиынмен толтырылады.

Қазақстан Республикасы  
Үкіметінің        
2004 жылғы 20 ақпандағы 
N 201 қаулысымен     
бекiтiлген        

      БСН (ЖСН)
      Салық төлеушінің атауы          
      Салық кезеңі    тоқсан   жыл

      Бiз осы eceптілікте келтiрiлген
      мәлiметтердiң растығы мен толықтығы
      үшiн Қазақстан Республикасының
      заңдарына сәйкес жауап беремiз.

N 6 есептілік нысаны       

       Ескерту. 6-нысанға өзгерту енгізілді - ҚР Үкіметінің 2007.04.30 N 352 (2010 жылғы 13 тамыздан бастап қолданысқа енгізіледі) Қаулысымен.

Кезең шығыстары

Құжатты тiркеудің кіріс нөмірі  ККАА ЖЖЖЖ              мың теңге
___________________________________________________________________
  N   |               Шығыстардың атауы                 |
___________________________________________________________________
  1                       2                                  3
___________________________________________________________________
    1 Жалпы және әкiмшiлiк шығыстар
  1.1 әкiмшілiк қызметкерге қатысты жұмыскерлердiң еңбек
      ақысын төлеу
  1.2 күтушi өндiрiстер мен шаруашылықтардағы бос емес
      қызметкердiң еңбек ақысын төлеу
  1.3 1-т. және 2-т. көрсетілген еңбек ақы төлемiнен
      аудару
  1.4 әкiмшiлiк басқармасының аппаратын ұстау
  1.5 басқарманың техникалық қаражаттарын қамсыздандыру
      және күту шығыстары
  1.6 өндiру салаларындағы дайындау жұмыстары бойынша
      шығындар
  1.7 құрылатын субъектiнiң дирекциясын ұстау
  1.8 жобалардағы және құрылысты-монтаждық жұмыстардағы
      шалалықтарды жою шығыстары
  1.9 банк қызмет көрсетуiн төлеу
1.10 күзет шығыстар
1.11 қызметкерлер бiлiктiлiгiн жоғарлату шығыстар
1.12 соттық шығындар
1.13 iссапар шығыстары
1.14 байланыс қызметiн көрсету
1.15 өкiлдiк шығыстар
1.16 жал бойынша шығыстар
1.17 салықтар бойынша шығыстар
1.18 айыппұлдар, өсiмпұлдар, тұрақсыздық айыппұлы
1.19 коммуналдық қызмет көрсетулер
1.20 ТМҚ-ың бүлiнуi, кем шығуы, нормативтен тыс
      айрылулар, басқа да өндiрiстiк емес шығыстар
1.21 әлеуметтiк салаға шығыстар
1.22 консультациялық аудиторлық ақпараттық қызмет
      көрсету төлемдерi және т.б
1.23 Кәсiпкерлiк қызметпен байланысты емес шығыстар
1.24 өзге де шығыстар
    2 Өткiзу бойынша шығыстар:
  2.1 өткiзу (сауданың) бөлiмi қызметкерлерiнiң
      жалақылары
  2.2 жүктердi тасу
  2.3 жарнама шығыстары
  2.4 Өткiзу бойынша өзге де шығыстар
    3 Процент бойынша жұмсалатын шығыстар:
  3.1 Банк несиелерi бойынша проценттердi төлеу
3.1.1 ҚР резиденттер
3.1.2 ҚР резиденттерi емес
  3.2 Жеткiзушілердiң несиелерi бойынша проценттердi
      төлеу
3.2.1 ҚР резиденттерден
3.2.2 ҚР резидентi еместерден
  3.3 Мүлiктi жалдау проценттерiн төлеу бойынша
      шығыстар және т.б
3.3.1 ҚР резиденттерi
3.3.2 ҚР резиденттерi емес
      Шығыстардың барлығы
___________________________________________________________________

Ескерту:
Осы нысанда Ұлттық комиссияның 1996 жылғы 13-қарашадағы N 3 бухгалтерлiк есеп бойынша қаулысымен бекiтілген бухгалтерлiк есептiң "Тауарлы-материалдық қорларды eceптеу" N 7 стандартына келiсiлген кәсiпорынның барлық шығыстары көрсетiледi, өнiмнiң (тауарлар, жұмыстар, қызмет көрсетулер) өзiндiк құнына қосылмайды және кезеңнiң шығыстары болып танылады.
Нысан өспелi жиынмен толтырылады.
"Жалпы және әкiмшілiк шығыстар" деген 1-жолда "Жалпы және әкiмшiлiк шығыстар" есеп жұмыс жоспарының 1.1-1.24 жолдардағы сомаға тең болуға тиiстi, 821-есеп айналымының дебеттiк сомасы көрсетiледi.
"Өткiзу бойынша шығыстар" деген 2-жолда "дайын өнiмдi (тауарды, жұмысты, қызмет көрсетудi) өткiзу бойынша жұмсалатын шығыстар" есеп жұмыс жоспарының 2.1-2.4-жолдардағы сомаға тең болуға тиiстi, 811-есеп айналымының дебеттiк сомасы көрсетiледi.
"Проценттер бойынша шығыстар" деген 3-жолда "Сыйақы түрiнде жұмсалатын шығыстар" есеп жұмыс жоспарының 3.1-3.3. жолдардағы сомаға тең болуға тиiстi 831-есеп айналымының дебеттiк сомасы көрсетiледi.

Қазақстан Республикасы  
Үкіметінің        
2004 жылғы 20 ақпандағы 
N 201 қаулысымен     
бекiтiлген        

      БСН (ЖСН)
      Салық төлеушінің атауы          
      Салық кезеңі    тоқсан   жыл

      Бiз осы eceптілікте келтiрiлген
      мәлiметтердiң растығы мен толықтығы
      үшiн Қазақстан Республикасының
      заңдарына сәйкес жауап беремiз.

N 7 есептілік нысаны       

       Ескерту. 7-нысанға өзгерту енгізілді - ҚР Үкіметінің 2007.04.30 N 352 (2010 жылғы 13 тамыздан бастап қолданысқа енгізіледі) Қаулысымен.

Импорттық валюталық бақылау

Құжатты тiркеудің кіріс нөмірі  ККАА ЖЖЖЖ
___________________________________________________________________
N | Алынған   | СЭҚ  |Жет. |Тауарды |Елдегі  |Өлшеу|Сатып |Сатып
   | тауарлар  | ТН-ң |кізу |жөнелту |тауарды |бір. |алушы.|алу.
   | (жұмыстар,| коды |шарт.|орны    |жеткізу |лігі |ның   |шының
   | қызмет    |      |тары |(жұмыс. |пункті  |     |атауы |заңды
   | көрсету.  |      |     |тарды,  |(жұмыс. |     |      |мекен-
   | лер) түрі |      |     |қызмет  |тарды,  |     |      |жайы
   |           |      |     |көрсету.|қызмет  |     |      |
   |           |      |     |лердi)  |көрсету.|     |      |
   |           |      |     |        |лерді)  |     |      |
___________________________________________________________________
1       2        3     4       5        6       7      8     9
___________________________________________________________________
      Жиыны
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

      Кестенің жалғасы
___________________________________________________________________
Келісім | Келісім | Инвойс | Инвойс |ЖКД |ЖКД |     Өнім   |Саны
(шарт)  | (шарт)  |  күні  |   N    |күні| N  | бірлігінің |
  күні   |    N    |        |        |    |    |    құны    |
         |         |        |        |    |    | (жұмыстар, |
         |         |        |        |    |    | көрсетілген|
         |         |        |        |    |    | қызметтер) |
___________________________________________________________________
    10        11       12        13    14   15       16        17
___________________________________________________________________
 
  ___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

      Кестенің жалғасы
___________________________________________________________________
Со. |Келісім|Теңге|Тең. |ҚҚС  |ҚҚС     |Акциздер|Жеткізу |Мұнай
масы| валю. |курсы|геге |нақты|есепке  |        |үшін    |өнімінің
    | тасы  |     |қайта|тө.  |жатқызу |        |төлем   |пин-коды
    |       |     |есеп.|ленді|әдісімен|        |мерзімі |
    |       |     |теу  |     |төленді |        |        |
___________________________________________________________________
18     19     20   21     22     23       24        25      26
___________________________________________________________________
 
  ___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

Ескерту:
Нысанды бастапқы толтырған кезде төлем мерзiмi жетпеген барлық мәмілелер, орындалмаған және iшiнара орындалған келiсiмдер көрсетiледi.
Бұдан кейiн нысан толытырылады және өсу жиынтығымен есептiлiк кезеңiнiң аяқталуы бойынша ҚМ СК-не ұсынылады. Орындалмаған және iшiнара орындалған келiсiмдер (шарттар) бойынша деректер жаңа есепке ауыстырылады.
Орындалмаған немесе iшiнара орындалған келiсiмдер (шарттар) бойынша деректер жаңа есепке ауыстырылады.
"N" деген 1-бағанда тауарларды (жұмыстарды, қызмет көрсетулердi) импорттау бойынша мәміленiң нөмiрi көрсетiледi, бұдан кейiнгi ақпарат рет нөмiрiн үзбеу керек.
"Экспортталатын тауарлардың (жұмыстардың, көрсетiлетiн қызметкердiң) түрi" деген 2-бағанда тауардың атауы және көрсетілетiн қызмет түрi көрсетiледi.
"СЭҚ ТН-н коды "деген 3-бағанда бар жiктеуiш бойынша сыртқы экономикалық қызметтiң тауарлық номенклатура коды көрсетіледі. СЭҚ ТН-ң коды болмаған жағдайда бұл баған толтырылмайды.
"Жеткiзу шарттары" деген 4-бағанда тауарларды (жұмыстарды, қызмет көрсетулердi) жеткiзу шарттары көрсетiледi.
"Елдегi тауарларды (жұмыстарды, қызмет көрсетулердi) жөнелту орны" деген 5-бағанда тауарлар (жұмыстар, қызмет көрсетулер) сатушының резидент болып табылатын елдiң коды көрсетіледі.
"Тауарды (жұмыстарды, қызмет көрсетулердi) жеткiзу пунктi" деген 6-бағанда жеткiзу шарттарына сәйкес тауарды (жұмыстарды, қызмет көрсетулердi) жеткiзу пунктi көрсетiледi.
"Өлшем бiрлiгi" деген 7-бағанда 1, 2 нысандардың сәйкес бағаналарына ұқсас толтырылады.
"Сатушының атауы" және "Сатушының заңды мекен-жайы" деген 8 және 9-бағандарда сатушы-кәсiпорынның толық атауы нақты аббревиатурамен, сондай-ақ оның орналасқан жерi бойынша мекен-жайы көрсетіледі.
"Келiсiм (шарт) күнi" және "Келiсiм (шарт) N" деген 10 және 11-бағандарда ол бойынша тауарлар импорты жүргiзiлген, жасалған келiсiмнiң (шарттың) нөмiрi мен күнi сәйкесiнше көрсетіледi.
"Инвойс күнi " және "инвойс N" деген 12 және 13-бағандарда кедендiк рәсiмдердiң өтуiне дейiн инвойс күнi мен датасы көрсетіледі.
"ЖКД күнi" және "ЖКД N" 14 және 15-бағандарда жүк кедендету рәсiмiнiң күнi мен нөмiрi көрсетiледi.
"Өнiм (тауар, жұмыс, көрсетiлетiн қызмет) бiрлiгiнiң құны" және "Саны", "Сомасы" деген 16 және 17, 18-бағандарда нақты жүргiзілген импорттың деректерi көрсетiледi.
"Келiсiм валютасы" деген 19-бағанда валютада келiсiм бойынша экспортталған тауар үшiн жүзеге асырылған төлем көрсетiледi.
"Теңге курсы" деген 20-бағанда кедендiк ресiмдеуге ЖКД-қабылдау күнiне келiсiм валютаға теңгенiң нарықтық курсы көрсетiледi.
"Теңге курсына қайта есептеу" деген 21-бағанда валютаны теңгемен төлем күнiне қайта есептеу курсы көрсетiледi.
"ҚҚС нақты төлендi" деген 22-бағанда импорт кезiнде төленген ҚҚС-ң сомасы көрсетiледi.
"КҚС есепке жатқызу әдiсiмен төлендi" деген 23-бағанда ҚҚС есепке жатқызу әдiсiмен төленген сомасы көрсетiледi.
"Акциздер" деген 24-бағанда төленген акциздер сомасы көрсетiледi.
"Кедендiк баждар мен алымдар" деген 25-бағанда төленген кедендiк баждар мен алымдар сомасы көрсетiледi.
"Жеткiзу үшiн төлем мерзiмi" деген 26-бағанда келiсiмге келiсілген төлем күнi көрсетiледi.
"Мұнай өнiмiнiң пин-коды" деген 27-бағанда сатып алынған мұнай өнiмдерiнiң тиiстi пин-коды көрсетіледі.

Қазақстан Республикасы  
Үкіметінің        
2004 жылғы 20 ақпандағы 
N 201 қаулысымен     
бекiтiлген        

      БСН (ЖСН)
      Салық төлеушінің атауы          
      Салық кезеңі    тоқсан   жыл

      Бiз осы eceптілікте келтiрiлген
      мәлiметтердiң растығы мен толықтығы
      үшiн Қазақстан Республикасының
      заңдарына сәйкес жауап беремiз.

N 8 есептілік нысаны       

       Ескерту. 8-нысанға өзгерту енгізілді - ҚР Үкіметінің 2007.04.30 N 352 (2010 жылғы 13 тамыздан бастап қолданысқа енгізіледі) Қаулысымен.

Экспорттық валюталық бақылау

Құжатты тiркеудің кіріс нөмірі  ККАА ЖЖЖЖ
___________________________________________________________________
N | Алынған   | СЭҚ  |Жет. |Тауарды |Елдегі  |Өлшеу|Сатып |Сатып
   |тауарлардың| ТН-ң |кізу |жөнелту |тауарды |бір. |алушы.|алу.
   |(жұмыстар. | коды |шарт.|орны    |(жұмыс. |лігі |ның   |шының
   |дың, қызмет|      |тары |(жұмыс. |тарды,  |     |атауы |заңды
   | көрсету.  |      |     |тарды,  |қызмет  |     |      |мекен-
   | лердің)   |      |     |қызмет  |көрсету.|     |      |жайы
   |   түрі    |      |     |көрсету.|лерді)  |     |      |
   |           |      |     |лердi)  |жеткізу |     |      |
   |           |      |     |        |пункті  |     |      |
___________________________________________________________________
1       2        3     4       5        6       7      8     9
___________________________________________________________________
      Жиыны
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

      Кестенің жалғасы
___________________________________________________________________
Келі. |Келі. |Мә. |Мә. |Инвойс|Инвойс|ЖКД |ЖКД |     Өнім   |Саны
сім   |сім   |міле|міле|күні  |  N   |күні| N  | бірлігінің |
шарт  | шарт |пас.|пас.|      |      |    |    |    құны    |
(шарт)|(шарт)|пор.|пор.|      |      |    |    | (жұмыстар, |
күні  |N     |ты. |ты. |      |      |    |    | көрсетілген|
      |      |ның |ның |      |      |    |    | қызметтер) |
      |      |күні| N  |      |      |    |    |            |
___________________________________________________________________
  10    11     12   13   14     15     16   17      18         19
___________________________________________________________________
 
  ___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

      Кестенің жалғасы
___________________________________________________________________
Сомасы | Келісім | Теңге |Теңгеге | Төлем  | Кедендік   |Мұнай
        | валютасы| курсы | қайта  |мерзімі | баждар мен |өнімінің
        |         |       |есептеу |        | алымдар    |пин-коды
        |         |       |        |        | мерзімі    |
___________________________________________________________________
    20      21        22      23        24        25          26
___________________________________________________________________
 
  ___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

Ескерту:
Нысанды бастапқы толтырған кезде төлем мерзiмi жетпеген барлық мәмiлелер, орындалмаған және iшiнара орындалған келiсiмдер көрсетiледi.
Бұдан кейiн нысан толтырады және өсу жиынтығымен есептілік кезеңiнiң аяқталуы бойынша уәкілеттi мемлекеттiк органға немесе тиiстi салық органдарына ұсынылады. Орындалмаған және iшiнара орындалған келiсiмдер (шарттар) бойынша деректер жаңа есепке ауыстырылады.
"N" деген 1-бағанда тауарларды (жұмыстарды, қызмет көрсетулердi) экспорттау бойынша мәміленiң нөмiрi көрсетіледі, бұдан кейiнгі ақпарат рет нөмiрiн үзбеу керек.
"Экспортталатын тауарлардың (жұмыстардың, көрсетілетiн қызметтердiң) түрi" деген 2-бағанда тауардың атауы және көрсетілетiн қызмет түрi көрсетіледі.
"СЭҚ ТН-ң коды" деген 3-бағанда бар жiктеуiш бойынша сыртқы экономикалық қызметтiң тауарлық номенклатура коды көрсетіледі. CЭҚ ТН-ң коды болмаған жағдайда бұл баған толтырылмайды.
"Жеткiзу шарттары" деген 4-бағанда тауарларды (жұмыстарды, қызмет көрсетулердi) жеткiзу шарттары көрсетіледі.
"Тауарларды (жұмыстарды, қызмет көрсетулердi) жөнелту орны" деген 5-бағанда тауарларды (жұмыстарды, қызмет көрсетулердi) нақты жөнелту орны көрсетіледі.
"Тауарды (жұмыстарды, қызмет көрсетулердi) жеткiзу пунктi, ел" деген 6-бағанда елдегi тауарды (жұмыстарды, қызмет көрсетулердi) жеткiзу пунктi көрсетiледi.
"Өлшем бiрлiгi" деген 7-баған 1, 2 нысандардың сәйкес бағандарына ұқсас толтырылады.
"Сатып алушының атауы" және "Сатып алушының заңды мекен-жайы" деген 8 және 9-бағандарда сатып алушы-кәсiпорынның толық атауы нақты аббревиатурамен, сондай-ақ оның орналасқан жерi бойынша мекен-жайы көрсетіледі.
"Келiсiм-шарт (шарт) күнi" және "Келiсiм (шарт) N" деген 10 және 11 бағандарда ол бойынша тауарлар экспорты жүргізілген, жасалған келiсiм-шарттың (шарттың) нөмiрi мен күнi сәйкесiнше көрсетіледi.
"Мәміле паспортының күнi" және "Мәміле паспортының N" деген 12 және 13-бағандарда осы келiсiм (шарт) бойынша жеткiзулер жөнiндегi келiсiм-шарт (шарт) паспортынан деректер көрсетіледі.
"Инвойс күнi" және "инвойс N" деген 14 және 15-бағандарда кедендiк рәсiмдердiң өтуiне дейiн инвойс күнi мен датасы көрсетіледі.
"ЖКД күнi" және "ЖКД N" 16 және 17-бағандарда жүк кеден декларациясының күнi мен нөмiрi көрсетіледi.
"Өнiм (тауар, жұмыс, көрсетілетiн қызмет) бiрлiгiнiң құны" және "Саны", "Сомасы" деген 18 және 19, 20 бағандарда нақты жүргiзілген экспорттың деректерi көрсетіледі.
"Келiсiм-шарт валютасы" деген 21-бағанда валютада келiсiм бойынша экспортталған тауар үшiн жүзеге асырылған төлем көрсетіледі.
"Теңге бағамы" деген 22-бағанда кедендiк ресiмдеуге ЖКД-қабылдау күнiне келiсiм-шарт валютасына теңгенiң нарықтық бағамы көрсетiледi.
"Теңге бағамына қайта есептеу" деген 23-бағанда сома теңгелiк эквивалентпен көрсетіледі.
"Төлем мерзiмi" деген 24-бағанда нақты төлем көрсетіледі.
"Кедендiк баждар мен алымдар" деген 25-бағанда төленген кедендiк баждар мен алымдардың сомасы көрсетіледі.
"Мұнай өнiмiнiң пин-коды" деген 26-бағанда жөнелтілген мұнай өнiмдерiнiң тиiстi пин коды көрсетіледi.

Базаның жай-күйі
 • Барлық құжат 262565
  Қазақ тілінде 131083
  Орыс тілінде 130588
  Ағылшын тілінде 894
  Қолдау қызметі
  E-mail: support@rkao.kz
  Телефондары: +7 7172 58 00 58, 119
  Жұмыс уақыты: 09:00 - 18:30
  (Астана уақыты бойынша)
  Демалыс күндері: сенбі, жексенбі

  Жоба Туралы