Есірткі, психотроптық заттар мен прекурсорларға Қазақстан Республикасының 2019 жылға арналған мемлекеттік квотасын бекіту туралы

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2019 жылғы 21 ақпандағы № 76 қаулысы

      "Есірткі, психотроптық заттар, сол тектестер мен прекурсорлар және олардың заңсыз айналымы мен теріс пайдаланылуына қарсы іс-қимыл шаралары туралы" 1998 жылғы 10 шiлдедегi Қазақстан Республикасы Заңының 8-бабына сәйкес Қазақстан Республикасының Үкiметi ҚАУЛЫ ЕТЕДI:

      1. Қоса берiлiп отырған:

      1) заңды тұлғалар үшiн 2019 жылға арналған есiрткiге қажеттілік есебі;

      2) заңды тұлғалар үшiн 2019 жылға арналған психотроптық заттарға қажеттiлiк есебі;

      3) заңды тұлғалар үшiн 2019 жылға арналған прекурсорларға қажеттiлiк есебі бекiтiлсiн.

      2. Осы қаулы қол қойылған күнінен бастап қолданысқа енгiзiледi.

      Қазақстан Республикасының
Премьер-Министрі
Б. Сағынтаев

  Казақстан Республикасы
Yкiметiнiң
2019 жылғы 21 ақпандағы
№ 76 қаулысымен
бекiтілген

Заңды тұлғалар үшін 2019 жылға арналған есiрткiге қажеттiлiк есебi

P/c №

Атауы

Пайдалану мақсаттары

Жиыны (граммен)

Медициналық мақсаттар үшін (грам­мен)

Ғылыми-зерттеу және оқу мақсаттары үшін (граммен)

Өндiрiстiк мақсаттар үшiн (грам­мен)

1

2

3

4

5

6

1

Альфа-метилфентанил


0,01


0,01

2

Ацетилдигидрокодеин


0,025


0,025

3

Героин (диацетилморфин)


0,106


0,106

4

Гидрокодон


0,01


0,01

5

Гидроморфон


0,01


0,01

6

Дезоморфин


0,025


0,025

7

Декстропропоксифен


0,001


0,001

8

Дигидрокодеин


0,01


0,01

9

Дигидроморфин


0,01


0,01

10

Дифеноксилат


0,001


0,001

11

Изометадон


0,001


0,001

12

Клонитазен


0,001


0,001

13

Кодеин

148370,5

0,134

0,5

148371,134

14

Кокаин


0,053


0,053

15

Метадон

30659

0,045


30659,045

16

Морфин

75535,95

0,168

6363,374

81899,492

17

Норкодеин


0,011


0,011

18

Норметадон


0,01


0,01

19

Норморфин


0,011


0,011

20

Оксикодон


0,01


0,01

21

Петидин


0,01


0,01

22

Проперидин


0,001


0,001

23

Пропирам


0,001


0,001

24

Рацеметорфан


0,01


0,01

25

Суфентанил


0,01


0,01

26

Тебаин

35,5

0,098


35,598

27

Тримеперидин (промедол)

94774,19

0,022

12016,841

106791,053

28

Фентанил

1352,4156

0,005

112,861

1465,2816

29

Фолькодин


0,001


0,001

30

Экгонин


0,012


0,012

31

Этилморфин


0,012


0,012

32

3-метилфентанил


0,001


0,001

33

3-метилтиофентанил


0,001


0,001

34

0-6-моноацетилморфин


0,136


0,136

35

0-3-моноацетилморфин


0,066


0,066

  Казақстан Республикасы
Yкiметiнiң
2019 жылғы 21 ақпандағы
№ 76 қаулысымен
бекiтілген

Заңды тұлғалар үшін 2019 жылға арналған психотроптық заттарға қажеттiлiк есебi

P/c №

Атауы

Пайдалану мақсаттары

Жиыны (граммен)

Медициналық мақсаттар үшін (граммен)

Ғылыми-зерттеу және оқу мақсаттары үшін (граммен)

Өндiрiстiкмақсаттар үшiн (граммен)

1

2

3

4

5

6

1

Альпразолам

70007000

2

Амобарбитал


0,01


0,01

3

Амфетамин


0,114


0,114

4

Барбитал


0,011


0,011

5

Бромазепам


0,013


0,013

6

Бупренорфин (норфин)


0,012


0,012

7

Буталбитал


0,01


0,01

8

Бутобарбитал


0,012


0,012

9

Галазепам


0,001


0,001

10

Глютетимид (ноксирон)


0,01


0,01

11

ГОМК (натрия оксибутират)

351760351760

12

Дексамфетамин


0,01


0,01

13

Диазепам

56145,074

0,076

23891,85

80037

14

Золпидем


0,013


0,013

15

Камазепам


0,01


0,01

16

Катин


0,013


0,013

17

Клоназепам

1999,987

0,013

2100

4100

18

Клоксазолам


0,001


0,001

19

Левамфетамин


0,01


0,01

20

Лоразепам


0,01


0,01

21

Медазепам


0,002


0,002

22

Меклоквалон


0,01


0,01

23

Мепробамат


0,012


0,012

24

Метаквалон


0,011


0,011

25

Метамфетамин (первитин)


0,054


0,054

26

Метамфетамина рацемат


0,01


0,01

27

Метилфенидат


0,01


0,01

28

Нитразепам


0,045


0,045

29

Оксазепам

33000

0,023


33000,023

30

Пентазоцин


0,012


0,012

31

Пентобарбитал


0,012


0,012

32

Пировалерон


0,034


0,034

33

Секобарбитал


0,012


0,012

34

Темазепам


0,013


0,013

35

Фенциклидин, ПЦП


0,013


0,013

36

Фенетиллин


0,01


0,01

37

Фенметразин


0,01


0,01

38

Фенобарбитал

300618,955

0,045


300619

39

Флуразепам


0,021


0,021

40

Флунитразепам


0,001


0,001

41

Хлордиазепоксид

7499,987

0,013


7500

42

Циклобарбитал


0,011


0,011

43

Этиламфетамин


0,01


0,01

  Казақстан Республикасы
Yкiметiнiң
2019 жылғы 21 ақпандағы
№ 76 қаулысымен
бекiтілген

Заңды тұлғалар үшін 2019 жылға арналған прекурсорларға қажеттілік есебі

P/c №

Атауы

Пайдалану мақсаттары

Жиыны (килограммен)

Медициналық мақсаттар үшін (килограммен)

Ғылыми-зерттеу және оқу мақсаттары үшін (килограммен)

Өндiрiстiк мақсаттар үшiн (килограммен)

1

2

3

4

5

6

1

Ангидрид сірке қышқылы

37004

0,11001


37004,11001

2

Ацетон

1800

44,569

958,632

2803,201

3

Метилэтилкетон6170

6170

4

Норэфедрин


0,00001


0,00001

5

Калий перманганаты

7200,675

0,20001

160,1248

7360,99981

6

Пиперидин


0,1


0,1

7

Псевдоэфедрин


0,00001


0,00001

8

Сафрол


0,00001


0,00001

9

Күкірт қышқылы

904,1

56,9

1044888909,909

1044889870,909

10

Тұз қышқылы

802,12

47,567

5365448,319

5366298,006

11

Толуол

500

68,98

15437,4

16006,38

12

Фенил сірке қышқылы


0,1


0,1

13

Эргометрин


0,00001


0,00001

14

Эрготамин


0,00001


0,00001

15

Этил эфирі

300

36,7

149,496

486,196

16

Эфедрин

0,003

0,00002


0,00302      "Есірткі, психотроптық заттар, сол тектестер мен прекурсорлар және олардың заңсыз айналымы мен теріс пайдаланылуына қарсы іс-қимыл шаралары туралы" 1998 жылғы 10 шiлдедегi Қазақстан Республикасы Заңының 8-бабына сәйкес Қазақстан Республикасының Үкiметi ҚАУЛЫ ЕТЕДI:

      1. Қоса берiлiп отырған:

      1) заңды тұлғалар үшiн 2019 жылға арналған есiрткiге қажеттілік есебі;

      2) заңды тұлғалар үшiн 2019 жылға арналған психотроптық заттарға қажеттiлiк есебі;

      3) заңды тұлғалар үшiн 2019 жылға арналған прекурсорларға қажеттiлiк есебі бекiтiлсiн.

      2. Осы қаулы қол қойылған күнінен бастап қолданысқа енгiзiледi.

      Қазақстан Республикасының
Премьер-Министрі
Б. Сағынтаев

  Казақстан Республикасы
Yкiметiнiң
2019 жылғы 21 ақпандағы
№ 76 қаулысымен
бекiтілген

Заңды тұлғалар үшін 2019 жылға арналған есiрткiге қажеттiлiк есебi

P/c №

Атауы

Пайдалану мақсаттары

Жиыны (граммен)

Медициналық мақсаттар үшін (грам­мен)

Ғылыми-зерттеу және оқу мақсаттары үшін (граммен)

Өндiрiстiк мақсаттар үшiн (грам­мен)

1

2

3

4

5

6

1

Альфа-метилфентанил


0,01


0,01

2

Ацетилдигидрокодеин


0,025


0,025

3

Героин (диацетилморфин)


0,106


0,106

4

Гидрокодон


0,01


0,01

5

Гидроморфон


0,01


0,01

6

Дезоморфин


0,025


0,025

7

Декстропропоксифен


0,001


0,001

8

Дигидрокодеин


0,01


0,01

9

Дигидроморфин


0,01


0,01

10

Дифеноксилат


0,001


0,001

11

Изометадон


0,001


0,001

12

Клонитазен


0,001


0,001

13

Кодеин

148370,5

0,134

0,5

148371,134

14

Кокаин


0,053


0,053

15

Метадон

30659

0,045


30659,045

16

Морфин

75535,95

0,168

6363,374

81899,492

17

Норкодеин


0,011


0,011

18

Норметадон


0,01


0,01

19

Норморфин


0,011


0,011

20

Оксикодон


0,01


0,01

21

Петидин


0,01


0,01

22

Проперидин


0,001


0,001

23

Пропирам


0,001


0,001

24

Рацеметорфан


0,01


0,01

25

Суфентанил


0,01


0,01

26

Тебаин

35,5

0,098


35,598

27

Тримеперидин (промедол)

94774,19

0,022

12016,841

106791,053

28

Фентанил

1352,4156

0,005

112,861

1465,2816

29

Фолькодин


0,001


0,001

30

Экгонин


0,012


0,012

31

Этилморфин


0,012


0,012

32

3-метилфентанил


0,001


0,001

33

3-метилтиофентанил


0,001


0,001

34

0-6-моноацетилморфин


0,136


0,136

35

0-3-моноацетилморфин


0,066


0,066

  Казақстан Республикасы
Yкiметiнiң
2019 жылғы 21 ақпандағы
№ 76 қаулысымен
бекiтілген

Заңды тұлғалар үшін 2019 жылға арналған психотроптық заттарға қажеттiлiк есебi

P/c №

Атауы

Пайдалану мақсаттары

Жиыны (граммен)

Медициналық мақсаттар үшін (граммен)

Ғылыми-зерттеу және оқу мақсаттары үшін (граммен)

Өндiрiстiкмақсаттар үшiн (граммен)

1

2

3

4

5

6

1

Альпразолам

70007000

2

Амобарбитал


0,01


0,01

3

Амфетамин


0,114


0,114

4

Барбитал


0,011


0,011

5

Бромазепам


0,013


0,013

6

Бупренорфин (норфин)


0,012


0,012

7

Буталбитал


0,01


0,01

8

Бутобарбитал


0,012


0,012

9

Галазепам


0,001


0,001

10

Глютетимид (ноксирон)


0,01


0,01

11

ГОМК (натрия оксибутират)

351760351760

12

Дексамфетамин


0,01


0,01

13

Диазепам

56145,074

0,076

23891,85

80037

14

Золпидем


0,013


0,013

15

Камазепам


0,01


0,01

16

Катин


0,013


0,013

17

Клоназепам

1999,987

0,013

2100

4100

18

Клоксазолам


0,001


0,001

19

Левамфетамин


0,01


0,01

20

Лоразепам


0,01


0,01

21

Медазепам


0,002


0,002

22

Меклоквалон


0,01


0,01

23

Мепробамат


0,012


0,012

24

Метаквалон


0,011


0,011

25

Метамфетамин (первитин)


0,054


0,054

26

Метамфетамина рацемат


0,01


0,01

27

Метилфенидат


0,01


0,01

28

Нитразепам


0,045


0,045

29

Оксазепам

33000

0,023


33000,023

30

Пентазоцин


0,012


0,012

31

Пентобарбитал


0,012


0,012

32

Пировалерон


0,034


0,034

33

Секобарбитал


0,012


0,012

34

Темазепам


0,013


0,013

35

Фенциклидин, ПЦП


0,013


0,013

36

Фенетиллин


0,01


0,01

37

Фенметразин


0,01


0,01

38

Фенобарбитал

300618,955

0,045


300619

39

Флуразепам


0,021


0,021

40

Флунитразепам


0,001


0,001

41

Хлордиазепоксид

7499,987

0,013


7500

42

Циклобарбитал


0,011


0,011

43

Этиламфетамин


0,01


0,01

  Казақстан Республикасы
Yкiметiнiң
2019 жылғы 21 ақпандағы
№ 76 қаулысымен
бекiтілген

Заңды тұлғалар үшін 2019 жылға арналған прекурсорларға қажеттілік есебі

P/c №

Атауы

Пайдалану мақсаттары

Жиыны (килограммен)

Медициналық мақсаттар үшін (килограммен)

Ғылыми-зерттеу және оқу мақсаттары үшін (килограммен)

Өндiрiстiк мақсаттар үшiн (килограммен)

1

2

3

4

5

6

1

Ангидрид сірке қышқылы

37004

0,11001


37004,11001

2

Ацетон

1800

44,569

958,632

2803,201

3

Метилэтилкетон6170

6170

4

Норэфедрин


0,00001


0,00001

5

Калий перманганаты

7200,675

0,20001

160,1248

7360,99981

6

Пиперидин


0,1


0,1

7

Псевдоэфедрин


0,00001


0,00001

8

Сафрол


0,00001


0,00001

9

Күкірт қышқылы

904,1

56,9

1044888909,909

1044889870,909

10

Тұз қышқылы

802,12

47,567

5365448,319

5366298,006

11

Толуол

500

68,98

15437,4

16006,38

12

Фенил сірке қышқылы


0,1


0,1

13

Эргометрин


0,00001


0,00001

14

Эрготамин


0,00001


0,00001

15

Этил эфирі

300

36,7

149,496

486,196

16

Эфедрин

0,003

0,00002


0,00302


Базаның жай-күйі
 • Барлық құжат 279523
  Қазақ тілінде 139194
  Орыс тілінде 138922
  Ағылшын тілінде 1407
  Қолдау қызметі
  E-mail: support@rkao.kz
  Телефондары: +7 7172 58 00 58, 119
  Жұмыс уақыты: 09:00 - 18:30
  (Астана уақыты бойынша)
  Демалыс күндері: сенбі, жексенбі

  Жоба Туралы