Сақтандыру және қайта сақтандыру ұйымдарының құрылтай құжаттарына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы ережені бекіту жөнінде

Қаулы Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Басқармасы 2000 жылғы 24 мамыр N 243 Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде 2000 жылғы 7 шілде N 1180 тіркелді. Күші жойылды - Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2012 жылғы 28 сәуірдегі № 173 Қаулысымен

      Ескерту. Қаулының күші жойылды - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 2012.04.28 № 173 (ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Қаулысымен.

      Ескерту: Қаулының атауы өзгертілді - ҚР Ұлттық Банкі  Басқармасының 2003 жылғы 21 сәуірдегі N 129   қаулысымен .

      Сақтандыру заңнамасын жетiлдiру мақсатында Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкiнiң Басқармасы қаулы етеді: 
      1. Сақтандыру және қайта сақтандыру ұйымдарының құрылтай құжаттарына өзгерiстер мен толықтырулар енгiзу тәртiбi туралы ереже бекiтiлсiн және Қазақстан Республикасының Әдiлет министрлiгiнде мемлекеттiк тiркеуден өткiзiлген күннен бастап 10 күн өткеннен кейiн күшiне енгiзiлсiн.
       Ескерту: 1-тармақ өзгертілді - ҚР Ұлттық Банкі  Басқармасының 2003 жылғы 21 сәуірдегі N 129   қаулысымен
      2. Сақтандыруды қадағалау департаментi (Құрманов Ж.Б.): 
      1) Заң департаментiмен (Шәрiпов С.Б.) бiрлесiп осы қаулыны және Сақтандыру және қайта сақтандыру ұйымдарының құрылтай құжаттарына өзгерiстер мен толықтырулар енгiзу және олардың ерiктi түрде қайта құрылуына және таратылуына рұқсат беру тәртiбi туралы ереженi Қазақстан Республикасының Әдiлет министрлiгiнде мемлекеттiк тiркеуден өткiзу шараларын қабылдасын; 
      2) Қазақстан Республикасының Әдiлет министрлiгiнде мемлекеттiк тiркеуден өткiзiлген күннен бастап он күндiк мерзiмде осы қаулыны және Сақтандыру және қайта сақтандыру ұйымдарының құрылтай құжаттарына өзгерiстер мен толықтырулар енгiзу және олардың ерiкті түрде қайта құрылуына және таратылуына рұқсат беру тәртiбi туралы ереженi Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкiнiң орталық аппаратының мүдделi бөлiмшелерiне, облыстық филиалдарына және сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдарына жiберсiн.
      3. Осы қаулының орындалуын бақылау Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкiнiң Төрағасы Г.А. Марченкоға жүктелсiн.     

       Ұлттық Банк
      Төрағасы

Қазақстан Республикасының
Ұлттық Банкі Басқармасының
2000 жылғы 24 мамырдағы 
N 243 қаулысымен   
бекітілген      

  Сақтандыру және қайта сақтандыру ұйымдарының
құрылтай құжаттарына өзгерiстер мен толықтырулар енгiзу
тәртiбi туралы ереже

       Ескерту: Тәртіптің атауы және кіріспесі өзгертілді - ҚР Ұлттық Банкі  Басқармасының 2003 жылғы 21 сәуірдегі N 129   қаулысымен .

      Осы Ереже Қазақстан Республикасында сақтандыру қызметiн реттейтiн нормативтiк құқықтық кесiмдерге сәйкес әзiрлендi және сақтандыру және қайта сақтандыру ұйымдарының (бұдан әрi - сақтандыру ұйымдары) құрылтай құжаттарына өзгерiстер мен толықтырулар енгiзу тәртiбiн белгiлейдi. 

  1-тарау. Жалпы ережелер 

      1. Сақтандыру ұйымының құрылтай құжаттарына енгiзiлетiн өзгерiстер мен толықтырулар оларды әдiлет органдарында тiркеуден өткiзгенге дейiн сақтандыру қызметiн реттеу және қадағалау жөнiндегi уәкiлеттi мемлекеттiк органмен (бұдан әрi - уәкiлеттi мемлекеттiк орган) алдын ала мiндеттi түрде келiсiлуi тиiс.      

      2. Тармақ алынып тасталды - ҚР Ұлттық Банкі  Басқармасының 2003 жылғы 21 сәуірдегі N 129   қаулысымен .

  2-тарау. Сақтандыру ұйымының құрылтай құжаттарына
өзгерiстер мен толықтырулар енгiзуге келiсiм беру тәртiбi

      3. Сақтандыру ұйымы құрылтай құжаттарына өзгерiстер мен толықтырулар енгiзуге келiсiм беру үшiн уәкiлеттi мемлекеттiк органға мынадай құжаттарды ұсынады: 
      1) еркiн нысанда жазылған өтiнiш; 
      2) сақтандыру ұйымының уәкiлеттi органының құрылтай құжаттарына өзгерiстер мен толықтырулар енгiзу туралы (Жарғыға немесе Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес) шешiмi; 
      3) сақтандыру ұйымының құрылтай құжаттарына енгiзiлетiн өзгерiстер мен толықтырулардың бұрынғы құрылтай құжатына қосымша түрiндегi немесе жаңа редакциядағы құрылтай құжаты ретiнде (мемлекеттiк және орыс тiлдерiнде) ресiмделген, нотариат куәландырған үш данасы. Құрылтай құжатқа өзгерiстер мен толықтырулардың не жаңа редакциядағы құрылтай құжатының бiрiншi парағының жоғарғы сол жағында мынадай жазу болуы тиiс: "Қазақстан Республикасының Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау жөніндегі агенттігімен келiсiлдi. Қазақстан Республикасының Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау жөніндегі агенттігі төрағасы (Төрағаның орынбасары) "___"_____________". 
      Түзетiп не қосып жазылғаны, сызылған сөздер мен өзге де расталмаған түзетулерi бар құрылтай құжаттарына өзгерiстер мен толықтырулар қарауға қабылданбайды.
       Ескерту: 3-тармаққа өзгертулер енгізілді - ҚР Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау жөніндегі агенттігі Басқармасының 2004 жылғы 25 қазандағы N 304   қаулысымен

      4. Сақтандыру ұйымының құрылтай құжаттарына өзгерiстер мен толықтырулар енгiзуге келiсiм беру туралы мәселенi уәкiлеттi мемлекеттiк орган құжаттар толық ұсынылған күннен бастап бiр айдың iшiнде қарайды.
      Ескерту. 4-тармаққа өзгерту енгізілді - ҚР Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының 2010.07.15 № 111 (қолданысқа енгізілу тәртібін 2-т. қараңыз) Қаулысымен.

      5. Сақтандыру ұйымының құрылтай құжаттарына өзгерiстер мен толықтырулардың бiр данасы сақтандыру ұйымының iсiне тiгiледi және уәкiлеттi мемлекеттiк органда сақталады. Қалған даналары мемлекеттiк тiркеуден өткiзу үшiн өтiнiш берушiге қайтарылады. 

      6. Құрылтай құжаттарына енгiзiлетiн өзгерiстер мен толықтырулардың бiрiншi парағына уәкілетті мемлекеттік орган Төрағасы (Төрағаның орынбасары) қол қояды және уәкілетті мемлекеттік органның мөрiмен бекiтiледi.
       Ескерту: 6-тармаққа өзгертулер енгізілді - ҚР Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау жөніндегі агенттігі Басқармасының 2004 жылғы 25 қазандағы N 304   қаулысымен

      7. Мыналар сақтандыру ұйымының құрылтай құжаттарына өзгерістер мен толықтырулар енгізуге келiсiм беруден бас тарту негiздемелерi болып табылады:
      1) енгiзiлетiн өзгерiстер мен толықтырулардың нәтижесiнде кредиторлардың құқығы бұзылса; 
      2) ұсынылған құжаттар Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес келмесе; 
      3) осы Ереженiң 3-тармағында көзделген барлық құжаттар ұсынылмаса. 
      Уәкiлеттi мемлекеттiк орган сақтандыру ұйымына бастарту себебiнiң негiздемелерiн көрсете отырып, құрылтай құжатына өзгерiстер мен толықтырулар енгiзуге келiсiм беруден бастарту жөнiнде жазбаша хабарлайды.
      Ескерту. 7-тармаққа өзгерту енгізілді - ҚР Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының 2010.07.15 № 111 (қолданысқа енгізілу тәртібін 2-т. қараңыз) Қаулысымен.

      7-1. Құрылтай құжаттарына енгізілетін өзгерістер және/немесе толықтырулар, оның ішінде әділет органдарында қайта тіркеуден өткізуді талап етілетін өзгерістер және/немесе толықтырулар мемлекеттік тіркеуден өткізілген күннен бастап, сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдары он төрт жұмыс күні ішінде уәкілетті органға әділет органында тіркелген белгісімен және мөрімен құрылтай құжаттарына енгізілген өзгерістердің және/немесе толықтырулардың нотариатта куәландырылған көшірмелерін, сондай-ақ мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) туралы куәліктің көшірмесін ұсынады.
       Ескерту. 7-1-тармақпен толықтырылды, өзгеріс енгізілді - ҚР Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының 2007 жылғы 30 наурыздағы N 76 (мемлекеттік тіркеуден өткен күннен бастап он төрт күн өткен соң қолданысқа енгізіледі), 2010.03.29 № 50 (қолданысқа енгізілу тәртібін 2-т. қараңыз) Өаулыларымен.

    3-тарау. Сақтандыру ұйымына ерiктi түрде қайта құрылуға 
рұқсат беру тәртiбi туралы

         Ескерту: 3-тарау (8-13 тармақтар) алынып тасталды - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 2003 жылғы 21 сәуірдегі N 129   қаулысымен .

          4-тарау. Сақтандыру ұйымына ерiктi түрде таратылуға
рұқсат беру тәртiбi

         Ескерту: 4-тарау (14-23 тармақтар) алынып тасталды - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 2003 жылғы 21 сәуірдегі N 129   қаулысымен .

         5-тарау. Қорытынды ережелер

      24. Осы Ережеде реттелмеген мәселелер Қазақстан Республикасының қолданылып жүрген заңнамаларына сәйкес шешiледi.

       Төраға

Қазақстан Республикасының
Ұлттық Банкі Басқармасының
2000 жылғы 24 мамырдағы  
N 243 қаулысымен бекітілген
Сақтандыру және қайта  
сақтандыру ұйымдарының  
құрылтай құжаттарына   
өзгерістер мен толықтырулар
енгізу және олардың ерікті 
түрде қайта құрылуына және 
таратылуына рұқсат беру  
тәртібі туралы ережеге   
N 1 қосымша        

Қазақстан Республикасы 
Ұлттық Банкінің Төрағасы
___________ мырзаға   

Сақтандыру қайта сақтандыру ұйымын ерікті түрде қайта 
құруды жүргізуге рұқсат алуға
Өтініш

     ____________________________________________________________
                     (өтініш берушінің атауы)
     _____________________________"_____"___________ жылғы N_____
                (өткізілген жері)
     құрылтай жиналысының шешіміне сәйкес _______________________
     ____________________________________________________________
      (сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының фирмалық атауы,
     ____________________________________________________ ерікті
              оның мекен-жайы көрсетіледі)
     түрде қайта құрылу жүргізуге рұқсат беруді сұрайды.
        Сақтандыру қайта сақтандыру ұйымын ерікті түрде қайта 
     құруды жүргізуге рұқсат алуға берілген осы өтінішті ресімдеуге 
     құқық берілген уәкілетті тұлға болып табылатын ____________
                                                   (аты-жөні және
     ____________________________________________________________
            аталған өкілеттіктер алу негізіне сілтеме)
     ____________________________________________________________
     ____________________________________________________________
      (осы тұлғаның атқаратын қызметі және үйінің мекен-жайы)
     Құрылтайшылар өтінішке қоса берілген құжаттардың және
ақпараттардың дұрыстығына, сондай-ақ сақтандыру қызметін реттеу
және қадағалау жөніндегі уәкілетті мемлекеттік органға қосымша
ақпараттар мен осы өтінішті қарауға байланысты сұратылатын 
құжаттардың уақытылы тапсырылуына жауап береді.
     Қосымшалар (жіберіліп отырған құжаттардың атап көрсетілген 
тізімі, олардың әрқайсысы бойынша данасының және парағының саны):  

     _________________________________________
     (сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының
     атынан өтініш беруге уәкілетті тұлғаның қолы,
     күні, ұйым үшін - құжатты тіркеу күні)     

Қазақстан Республикасының  
Ұлттық Банкі Басқармасының 
2000 жылғы 24 мамырдағы  
N 243 қаулысымен бекітілген
Сақтандыру және қайта    
сақтандыру ұйымдарының    
құрылтай құжаттарына    
өзгерістер мен толықтырулар
енгізу және олардың ерікті 
түрде қайта құрылуына және 
таратылуына рұқсат беру  
тәртібі туралы ережеге  
N 2 қосымша      

Қазақстан Республикасы
Ұлттық Банкінің Төрағасы
___________ мырзаға

Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымын ерікті түрде 
тарату жүргізуге рұқсат алуға
Өтініш

___________________________________________________________
(өтініш берушінің атауы)

    _____________________________"_____"___________ жылғы N_____
           (өткізілген жері)
    құрылтай жиналысының шешіміне сәйкес _______________________
    ____________________________________________________________
        (сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының фирмалық атауы,
    ____________________________________________________ ерікті
              оның мекен-жайы көрсетіледі)
    түрде тарату жүргізуге рұқсат беруді сұрайды.     

        Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымын ерікті түрде тарату 
     жүргізуге рұқсат алуға берілген осы өтінішті ресімдеуге 
     құқық берілген уәкілетті тұлға болып табылатын ____________
                                                   (аты-жөні және
     ____________________________________________________________
            аталған өкілеттіктер алу негізіне сілтеме)
     ____________________________________________________________
     ____________________________________________________________
      (осы тұлғаның атқаратын қызметі және үйінің мекен-жайы)

     Құрылтайшылар өтінішке қоса берілген құжаттардың және 
ақпараттардың дұрыстығына, сондай-ақ сақтандыру қызметін реттеу
және қадағалау жөніндегі уәкілетті мемлекеттік органға қосымша
ақпараттар мен осы өтінішті қарауға байланысты сұратылатын 
құжаттардың уақытылы тапсырылуына жауап береді.
     Қосымшалар (жіберіліп отырған құжаттардың атап көрсетілген 
тізімі, олардың әрқайсысы бойынша данасының және парағының саны):
    _________________________________________
     (сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының
     атынан өтініш беруге уәкілетті тұлғаның қолы,
     күні, ұйым үшін - құжатты тіркеу күні)


Сақтандыру және қайта сақтандыру ұйымдарының құрылтай құжаттарына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы ережені бекіту жөнінде

Қаулы Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Басқармасы 2000 жылғы 24 мамыр N 243 Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде 2000 жылғы 7 шілде N 1180 тіркелді. Күші жойылды - Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2012 жылғы 28 сәуірдегі № 173 Қаулысымен

      Ескерту. Қаулының күші жойылды - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 2012.04.28 № 173 (ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) Қаулысымен.

      Ескерту: Қаулының атауы өзгертілді - ҚР Ұлттық Банкі  Басқармасының 2003 жылғы 21 сәуірдегі N 129   қаулысымен .

      Сақтандыру заңнамасын жетiлдiру мақсатында Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкiнiң Басқармасы қаулы етеді: 
      1. Сақтандыру және қайта сақтандыру ұйымдарының құрылтай құжаттарына өзгерiстер мен толықтырулар енгiзу тәртiбi туралы ереже бекiтiлсiн және Қазақстан Республикасының Әдiлет министрлiгiнде мемлекеттiк тiркеуден өткiзiлген күннен бастап 10 күн өткеннен кейiн күшiне енгiзiлсiн.
       Ескерту: 1-тармақ өзгертілді - ҚР Ұлттық Банкі  Басқармасының 2003 жылғы 21 сәуірдегі N 129   қаулысымен
      2. Сақтандыруды қадағалау департаментi (Құрманов Ж.Б.): 
      1) Заң департаментiмен (Шәрiпов С.Б.) бiрлесiп осы қаулыны және Сақтандыру және қайта сақтандыру ұйымдарының құрылтай құжаттарына өзгерiстер мен толықтырулар енгiзу және олардың ерiктi түрде қайта құрылуына және таратылуына рұқсат беру тәртiбi туралы ереженi Қазақстан Республикасының Әдiлет министрлiгiнде мемлекеттiк тiркеуден өткiзу шараларын қабылдасын; 
      2) Қазақстан Республикасының Әдiлет министрлiгiнде мемлекеттiк тiркеуден өткiзiлген күннен бастап он күндiк мерзiмде осы қаулыны және Сақтандыру және қайта сақтандыру ұйымдарының құрылтай құжаттарына өзгерiстер мен толықтырулар енгiзу және олардың ерiкті түрде қайта құрылуына және таратылуына рұқсат беру тәртiбi туралы ереженi Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкiнiң орталық аппаратының мүдделi бөлiмшелерiне, облыстық филиалдарына және сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдарына жiберсiн.
      3. Осы қаулының орындалуын бақылау Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкiнiң Төрағасы Г.А. Марченкоға жүктелсiн.     

       Ұлттық Банк
      Төрағасы

Қазақстан Республикасының
Ұлттық Банкі Басқармасының
2000 жылғы 24 мамырдағы 
N 243 қаулысымен   
бекітілген      

  Сақтандыру және қайта сақтандыру ұйымдарының
құрылтай құжаттарына өзгерiстер мен толықтырулар енгiзу
тәртiбi туралы ереже

       Ескерту: Тәртіптің атауы және кіріспесі өзгертілді - ҚР Ұлттық Банкі  Басқармасының 2003 жылғы 21 сәуірдегі N 129   қаулысымен .

      Осы Ереже Қазақстан Республикасында сақтандыру қызметiн реттейтiн нормативтiк құқықтық кесiмдерге сәйкес әзiрлендi және сақтандыру және қайта сақтандыру ұйымдарының (бұдан әрi - сақтандыру ұйымдары) құрылтай құжаттарына өзгерiстер мен толықтырулар енгiзу тәртiбiн белгiлейдi. 

  1-тарау. Жалпы ережелер 

      1. Сақтандыру ұйымының құрылтай құжаттарына енгiзiлетiн өзгерiстер мен толықтырулар оларды әдiлет органдарында тiркеуден өткiзгенге дейiн сақтандыру қызметiн реттеу және қадағалау жөнiндегi уәкiлеттi мемлекеттiк органмен (бұдан әрi - уәкiлеттi мемлекеттiк орган) алдын ала мiндеттi түрде келiсiлуi тиiс.      

      2. Тармақ алынып тасталды - ҚР Ұлттық Банкі  Басқармасының 2003 жылғы 21 сәуірдегі N 129   қаулысымен .

  2-тарау. Сақтандыру ұйымының құрылтай құжаттарына
өзгерiстер мен толықтырулар енгiзуге келiсiм беру тәртiбi

      3. Сақтандыру ұйымы құрылтай құжаттарына өзгерiстер мен толықтырулар енгiзуге келiсiм беру үшiн уәкiлеттi мемлекеттiк органға мынадай құжаттарды ұсынады: 
      1) еркiн нысанда жазылған өтiнiш; 
      2) сақтандыру ұйымының уәкiлеттi органының құрылтай құжаттарына өзгерiстер мен толықтырулар енгiзу туралы (Жарғыға немесе Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес) шешiмi; 
      3) сақтандыру ұйымының құрылтай құжаттарына енгiзiлетiн өзгерiстер мен толықтырулардың бұрынғы құрылтай құжатына қосымша түрiндегi немесе жаңа редакциядағы құрылтай құжаты ретiнде (мемлекеттiк және орыс тiлдерiнде) ресiмделген, нотариат куәландырған үш данасы. Құрылтай құжатқа өзгерiстер мен толықтырулардың не жаңа редакциядағы құрылтай құжатының бiрiншi парағының жоғарғы сол жағында мынадай жазу болуы тиiс: "Қазақстан Республикасының Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау жөніндегі агенттігімен келiсiлдi. Қазақстан Республикасының Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау жөніндегі агенттігі төрағасы (Төрағаның орынбасары) "___"_____________". 
      Түзетiп не қосып жазылғаны, сызылған сөздер мен өзге де расталмаған түзетулерi бар құрылтай құжаттарына өзгерiстер мен толықтырулар қарауға қабылданбайды.
       Ескерту: 3-тармаққа өзгертулер енгізілді - ҚР Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау жөніндегі агенттігі Басқармасының 2004 жылғы 25 қазандағы N 304   қаулысымен

      4. Сақтандыру ұйымының құрылтай құжаттарына өзгерiстер мен толықтырулар енгiзуге келiсiм беру туралы мәселенi уәкiлеттi мемлекеттiк орган құжаттар толық ұсынылған күннен бастап бiр айдың iшiнде қарайды.
      Ескерту. 4-тармаққа өзгерту енгізілді - ҚР Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының 2010.07.15 № 111 (қолданысқа енгізілу тәртібін 2-т. қараңыз) Қаулысымен.

      5. Сақтандыру ұйымының құрылтай құжаттарына өзгерiстер мен толықтырулардың бiр данасы сақтандыру ұйымының iсiне тiгiледi және уәкiлеттi мемлекеттiк органда сақталады. Қалған даналары мемлекеттiк тiркеуден өткiзу үшiн өтiнiш берушiге қайтарылады. 

      6. Құрылтай құжаттарына енгiзiлетiн өзгерiстер мен толықтырулардың бiрiншi парағына уәкілетті мемлекеттік орган Төрағасы (Төрағаның орынбасары) қол қояды және уәкілетті мемлекеттік органның мөрiмен бекiтiледi.
       Ескерту: 6-тармаққа өзгертулер енгізілді - ҚР Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау жөніндегі агенттігі Басқармасының 2004 жылғы 25 қазандағы N 304   қаулысымен

      7. Мыналар сақтандыру ұйымының құрылтай құжаттарына өзгерістер мен толықтырулар енгізуге келiсiм беруден бас тарту негiздемелерi болып табылады:
      1) енгiзiлетiн өзгерiстер мен толықтырулардың нәтижесiнде кредиторлардың құқығы бұзылса; 
      2) ұсынылған құжаттар Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес келмесе; 
      3) осы Ереженiң 3-тармағында көзделген барлық құжаттар ұсынылмаса. 
      Уәкiлеттi мемлекеттiк орган сақтандыру ұйымына бастарту себебiнiң негiздемелерiн көрсете отырып, құрылтай құжатына өзгерiстер мен толықтырулар енгiзуге келiсiм беруден бастарту жөнiнде жазбаша хабарлайды.
      Ескерту. 7-тармаққа өзгерту енгізілді - ҚР Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының 2010.07.15 № 111 (қолданысқа енгізілу тәртібін 2-т. қараңыз) Қаулысымен.

      7-1. Құрылтай құжаттарына енгізілетін өзгерістер және/немесе толықтырулар, оның ішінде әділет органдарында қайта тіркеуден өткізуді талап етілетін өзгерістер және/немесе толықтырулар мемлекеттік тіркеуден өткізілген күннен бастап, сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымдары он төрт жұмыс күні ішінде уәкілетті органға әділет органында тіркелген белгісімен және мөрімен құрылтай құжаттарына енгізілген өзгерістердің және/немесе толықтырулардың нотариатта куәландырылған көшірмелерін, сондай-ақ мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) туралы куәліктің көшірмесін ұсынады.
       Ескерту. 7-1-тармақпен толықтырылды, өзгеріс енгізілді - ҚР Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының 2007 жылғы 30 наурыздағы N 76 (мемлекеттік тіркеуден өткен күннен бастап он төрт күн өткен соң қолданысқа енгізіледі), 2010.03.29 № 50 (қолданысқа енгізілу тәртібін 2-т. қараңыз) Өаулыларымен.

    3-тарау. Сақтандыру ұйымына ерiктi түрде қайта құрылуға 
рұқсат беру тәртiбi туралы

         Ескерту: 3-тарау (8-13 тармақтар) алынып тасталды - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 2003 жылғы 21 сәуірдегі N 129   қаулысымен .

          4-тарау. Сақтандыру ұйымына ерiктi түрде таратылуға
рұқсат беру тәртiбi

         Ескерту: 4-тарау (14-23 тармақтар) алынып тасталды - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 2003 жылғы 21 сәуірдегі N 129   қаулысымен .

         5-тарау. Қорытынды ережелер

      24. Осы Ережеде реттелмеген мәселелер Қазақстан Республикасының қолданылып жүрген заңнамаларына сәйкес шешiледi.

       Төраға

Қазақстан Республикасының
Ұлттық Банкі Басқармасының
2000 жылғы 24 мамырдағы  
N 243 қаулысымен бекітілген
Сақтандыру және қайта  
сақтандыру ұйымдарының  
құрылтай құжаттарына   
өзгерістер мен толықтырулар
енгізу және олардың ерікті 
түрде қайта құрылуына және 
таратылуына рұқсат беру  
тәртібі туралы ережеге   
N 1 қосымша        

Қазақстан Республикасы 
Ұлттық Банкінің Төрағасы
___________ мырзаға   

Сақтандыру қайта сақтандыру ұйымын ерікті түрде қайта 
құруды жүргізуге рұқсат алуға
Өтініш

     ____________________________________________________________
                     (өтініш берушінің атауы)
     _____________________________"_____"___________ жылғы N_____
                (өткізілген жері)
     құрылтай жиналысының шешіміне сәйкес _______________________
     ____________________________________________________________
      (сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының фирмалық атауы,
     ____________________________________________________ ерікті
              оның мекен-жайы көрсетіледі)
     түрде қайта құрылу жүргізуге рұқсат беруді сұрайды.
        Сақтандыру қайта сақтандыру ұйымын ерікті түрде қайта 
     құруды жүргізуге рұқсат алуға берілген осы өтінішті ресімдеуге 
     құқық берілген уәкілетті тұлға болып табылатын ____________
                                                   (аты-жөні және
     ____________________________________________________________
            аталған өкілеттіктер алу негізіне сілтеме)
     ____________________________________________________________
     ____________________________________________________________
      (осы тұлғаның атқаратын қызметі және үйінің мекен-жайы)
     Құрылтайшылар өтінішке қоса берілген құжаттардың және
ақпараттардың дұрыстығына, сондай-ақ сақтандыру қызметін реттеу
және қадағалау жөніндегі уәкілетті мемлекеттік органға қосымша
ақпараттар мен осы өтінішті қарауға байланысты сұратылатын 
құжаттардың уақытылы тапсырылуына жауап береді.
     Қосымшалар (жіберіліп отырған құжаттардың атап көрсетілген 
тізімі, олардың әрқайсысы бойынша данасының және парағының саны):  

     _________________________________________
     (сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының
     атынан өтініш беруге уәкілетті тұлғаның қолы,
     күні, ұйым үшін - құжатты тіркеу күні)     

Қазақстан Республикасының  
Ұлттық Банкі Басқармасының 
2000 жылғы 24 мамырдағы  
N 243 қаулысымен бекітілген
Сақтандыру және қайта    
сақтандыру ұйымдарының    
құрылтай құжаттарына    
өзгерістер мен толықтырулар
енгізу және олардың ерікті 
түрде қайта құрылуына және 
таратылуына рұқсат беру  
тәртібі туралы ережеге  
N 2 қосымша      

Қазақстан Республикасы
Ұлттық Банкінің Төрағасы
___________ мырзаға

Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымын ерікті түрде 
тарату жүргізуге рұқсат алуға
Өтініш

___________________________________________________________
(өтініш берушінің атауы)

    _____________________________"_____"___________ жылғы N_____
           (өткізілген жері)
    құрылтай жиналысының шешіміне сәйкес _______________________
    ____________________________________________________________
        (сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының фирмалық атауы,
    ____________________________________________________ ерікті
              оның мекен-жайы көрсетіледі)
    түрде тарату жүргізуге рұқсат беруді сұрайды.     

        Сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымын ерікті түрде тарату 
     жүргізуге рұқсат алуға берілген осы өтінішті ресімдеуге 
     құқық берілген уәкілетті тұлға болып табылатын ____________
                                                   (аты-жөні және
     ____________________________________________________________
            аталған өкілеттіктер алу негізіне сілтеме)
     ____________________________________________________________
     ____________________________________________________________
      (осы тұлғаның атқаратын қызметі және үйінің мекен-жайы)

     Құрылтайшылар өтінішке қоса берілген құжаттардың және 
ақпараттардың дұрыстығына, сондай-ақ сақтандыру қызметін реттеу
және қадағалау жөніндегі уәкілетті мемлекеттік органға қосымша
ақпараттар мен осы өтінішті қарауға байланысты сұратылатын 
құжаттардың уақытылы тапсырылуына жауап береді.
     Қосымшалар (жіберіліп отырған құжаттардың атап көрсетілген 
тізімі, олардың әрқайсысы бойынша данасының және парағының саны):
    _________________________________________
     (сақтандыру (қайта сақтандыру) ұйымының
     атынан өтініш беруге уәкілетті тұлғаның қолы,
     күні, ұйым үшін - құжатты тіркеу күні)

Базаның жай-күйі
 • Барлық құжат 262472
  Қазақ тілінде 131038
  Орыс тілінде 130540
  Ағылшын тілінде 894
  Қолдау қызметі
  E-mail: support@rkao.kz
  Телефондары: +7 7172 58 00 58, 119
  Жұмыс уақыты: 09:00 - 18:30
  (Астана уақыты бойынша)
  Демалыс күндері: сенбі, жексенбі

  Жоба Туралы