Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Басқармасының "Уәкілетті банктердің ішкі валюта нарығында сұраныс пен ұсыныс көздері бойынша есеп беру тізбесі, нысандары және ұсыну мерзімдері туралы нұсқаулықты бекіту жөнінде" 2005 жылғы 29 қазандағы № 135 қаулысына толықтырулар мен өзгерістер енгізу туралы

Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2010 жылғы 26 шілдедегі N 64 Қаулысы. Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде 2010 жылғы 25 тамызда Нормативтік құқықтық кесімдерді мемлекеттік тіркеудің тізіліміне N 6446 болып енгізілді. Күші жойылды - Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2012 жылғы 27 шілдедегі N 221 Қаулысымен.

      Ескерту. Қаулының күші жойылды - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 2012.07.27 № 221 (2012.10.01 бастап қолданысқа енгізіледі) Қаулысымен.

      «Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі туралы» 1995 жылғы 30 наурыздағы Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес және «Сәйкестендiру нөмiрлерiнiң ұлттық тiзiлiмдерi туралы» 2007 жылғы 12 қаңтардағы Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес келтіру, сондай-ақ уәкілетті банктердің ішкі валюта нарығында сұраныс пен ұсыныс көздері бойынша есеп беру тәртібін нақтылау мақсатында Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің Басқармасы ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:
      1. Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Басқармасының «Уәкілетті банктердің ішкі валюта нарығында сұраныс пен ұсыныс көздері бойынша есеп беру тізбесі, нысандары және ұсыну мерзімдері туралы нұсқаулықты бекіту жөнінде» 2005 жылғы 29 қазандағы № 135 қаулысына (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 3960 тіркелген) мынадай толықтырулар мен өзгерістер енгізілсін:
      көрсетілген қаулымен бекітілген Уәкілетті банктердің ішкі валюта нарығында сұраныс пен ұсыныс көздері бойынша есеп беру тізбесі, нысандары және ұсыну мерзімдері туралы нұсқаулықта:
      5-тармақтың бірінші бөлігі «жетінші күніне» деген сөздерден кейін «(қоса алғанда)» деген сөздермен толықтырылсын;
      1-қосымшада:
      кестеде:
      реттік нөмірлері 13 және 26 жолдарда «басқа» деген сөз алынып тасталсын;
      реттік нөмірі 48 жолда «басқа да» деген сөздер алынып тасталсын;
      реттік нөмірі 61 жолда «басқа» деген сөз алынып тасталсын;
      Толтыру жөніндегі нұсқауларда:
      төртінші және бесінші бөліктер мынадай редакцияда жазылсын:
      «1-нысанды толтырған кезде мына шарттардың орындалуын қамтамасыз ету қажет:
      барлық жолдар бойынша 1-баған 2, 3, 4, 5-бағандардың сомасына тең;
      коды 10000 жол = коды 11000 жол + коды 12000 жол + коды 13000 жол + коды 14000 жол + коды 15000 жол;
      коды 11000 жол = коды 11100 жол + коды 11200 жол;
      коды 11200 жол = коды 11210 жол + коды 11220 жол + коды 11230 жол + коды 11240 жол + коды 11250 жол + коды 11260 жол;
      коды 11240 жол >= коды 11241 жол + коды 11242 жол;
      коды 11241 жолда резидент банктерден тартқан заемдарына сондай-ақ клиенттердің есеп беретін банктен тартқан заемдары кіреді;
      коды 11250 жол >= коды 11251 жол + коды 11252 жол + коды 11253 жол + коды 11254 жол + коды 11255 жол;
      коды 13000 жол = коды 13001 жол + коды 13002 жол;
      коды 13001 жолда клиенттердің резидент банктерде ашылған өз банк шоттарынан ақша аударымдарына сондай-ақ клиенттердің есеп беретін банкте ашылған банк шотынан ақша аударымдары (банкішілік аударымдар) кіреді;
      коды 14000 жол = коды 14100 жол + коды 14200 жол;
      коды 15000 жол = коды 15100 жол + коды 15200 жол;
      коды 20000 жол = коды 21000 жол + коды 22000 жол + коды 23000 жол + коды 24000 жол + коды 25000 жол;
      коды 21000 жол = коды 21100 жол + коды 21200 жол;
      коды 21200 жол = коды 21210 жол + коды 21220 жол + коды 21230 жол + коды 21240 жол + коды 21250 жол + коды 21260 жол;
      коды 21240 жол >= коды 21241 жол + коды 21242 жол;
      коды 21241 жолда клиенттердің резидент банктерден тартқан заемдары бойынша міндеттемелерді орындау операцияларына сондай-ақ клиенттердің есеп беретін банктен тартқан заемдары бойынша міндеттемелерді орындау операциялары кіреді;
      коды 21250 жол >= коды 21251 жол + коды 21252 жол + коды 21253 жол + коды 21254 жол + коды 21255 жол;
      коды 23000 жол = коды 23001 жол + коды 23002 жол;
      коды 23001 жолда клиенттердің резидент банктерде ашылған өз банк шоттарына ақша аударымдарына сондай-ақ клиенттердің есеп беретін банкте ашылған өз банк шоттарына ақша аударымдары (банкішілік аударымдар) кіреді;
      коды 24000 жол = коды 24100 жол + коды 24200 жол;
      коды 25000 жол = коды 25100 жол + коды 25200 жол.»;
      2-қосымшада:
      1-бөлімнің кестесінде:
      реттік нөмірі 4 жолдан кейін мынадай мазмұндағы жолдармен толықтырылсын:
«

4-1

банкаралық нарықта

110003

4-2

айырбастау пункттері арқылы халықтан

110004

                                                                 »;

      реттік нөмірі 8 жолдан кейін мынадай мазмұндағы жолдармен толықтырылсын:
«

9

банкаралық нарықта

120003

10

айырбастау пункттері арқылы халықтан

120004

                                                                 »;

      2-бөлімнің кестесінде:
      реттік нөмірлері 16 және 17 жолдар мынадай редакцияда жазылсын:
«

16

3 айдан астам мерзімге мерзімді салымдарға орналастыру

212416

17

басқалары

212417

                                                                 »;
      реттік нөмірі 18 жол алынып тасталсын;
      реттік нөмірлері 26 және 27 жолдар мынадай редакцияда жазылсын:
«

26

3 айдан астам мерзімге мерзімді салымдарға орналастыру

212426

27

басқалары

212427

                                                                 »;
      реттік нөмірлері 28 және 35 жолдар алынып тасталсын;
      Толтыру жөніндегі нұсқауларда:
      төртінші бөлікте «110000 және 120000 жолдарына» деген сөздер «кодтары 110000 және 120000 жолдарына» деген сөздермен ауыстырылсын;
      жетінші, сегізінші және тоғызыншы бөліктер мынадай редакцияда жазылсын:
      «2-нысанды толтырған кезде мына шарттардың орындалуын қамтамасыз ету қажет:
      коды 110000 жол = коды 110001 жол + коды 110002 жол + коды 110003 + коды 110004 жол;
      коды 120000 жол = коды 120001 жол + коды 120002 жол + коды 120003 жол + коды 120004 жол;
      барлық жолдар бойынша 1-баған 2, 3, 4, 5-бағандардың сомасына тең;
      коды 210000 жол = коды 211000 жол + коды 212000 жол;
      коды 211000 жол >= коды 211400 жол;
      коды 212000 жол >= коды 212400 жол;
      коды 212400 жол = коды 212409 жол + коды 212410 жол + коды 212420 жол;
      коды 212410 жол = коды 212411 жол + коды 212412 жол + коды 212413 жол + коды 212414 жол + коды 212415 жол + коды 212416 жол  + коды 212417 жол;
      коды 212420 жол = коды 212421 жол + коды 212422 жол + коды 212423 жол + коды 212424 жол + коды 212425 жол + коды 212426 жол + коды 212427 жол;
      коды 220000 жол = коды 221000 жол + коды 222000 жол;
      коды 221000 жол >= коды 221400 жол;
      коды 222000 жол >= коды 222400 жол.
      2-нысанды толтырған кезде 2-нысанның және 1-нысанның деректерін төмендегідей келісуді қамтамасыз ету қажет:
      2-нысанның 2-бағанының коды 211400 жолы = 1-нысанның коды 14100 жолы (2-баған + 3-баған);
      2-нысанның 3-бағанының коды 211400 жолы = 1-нысанның коды 14100 жолы (4-баған + 5-баған);
      2-нысанның 2-бағанының коды 212400 жолы = 1-нысанның коды 14200 жолы (2-баған + 3-баған);
      2-нысанның 3-бағанының коды 212400 жолы = 1-нысанның коды 14200 жолы (4-баған + 5-баған);
      2-нысанның 2-бағанының коды 221400 жолы = 1-нысанның коды 24100 жолы (2-баған + 3-баған);
      2-нысанның 3-бағанының коды 221400 жолы = 1-нысанның коды 24100 жолы (4-баған + 5-баған);
      2-нысанның 2-бағанының коды 222400 жолы = 1-нысанның коды 24200 жолы (2-баған + 3-баған);
      2-нысанның 3-бағанының коды 222400 жолы = 1-нысанның коды 24200 жолы (4-баған + 5-баған).»;
      3-қосымшада:
      кестеде:
      мына бағандардың атауы:
«Клиенттің атауы


Клиенттің кәсіпорындар мен ұйымдардың жалпы жіктеушісі (КҰЖЖ) бойынша коды


Клиенттің салық төлеушісінің тіркеу нөмірі (СТН)

                                     Банктік шотының валютасы
_____________________________________________________________
Көрсеткіштің атауы

А

Б

                                                                  »;

      мынадай редакцияда жазылсын:
«
Клиенттің атауы

Клиенттің бизнес сәйкестендіру нөмірі (БСН) / Салық төлеушінің тіркеу нөмірі (СТН)

                                       Банк шотының валютасы
______________________________________________________________
Көрсеткіштің атауы

А

Б

                                                                  »;

      реттік нөмірлері 11 және 24 жолдарда «басқа» деген сөз алынып тасталсын;
      реттік нөмірі 32 жолда «басқа да» деген сөздер алынып тасталсын;
      реттік нөмірлері 45, 58 және 66 жолдарда «басқа» деген сөз алынып тасталсын;
      реттік нөмірі 74-жол алынып тасталсын;
      Толтыру жөніндегі нұсқауларда:
      екінші бөлігі мынадай мазмұндағы сөйлеммен толықтырылсын:
      «Клиенттің бизнес сәйкестендіру нөмірі (БСН) болмаған кезде клиенттің салық төлеушісінің тіркеу нөмірі (СТН) көрсетіледі.»;
      үшінші бөлік мынадай редакцияда жазылсын:
      «3-нысанды толтырған кезде мына шарттардың орындалуын қамтамасыз ету қажет:
      кестенің барлық жолдары бойынша 1, 2, 3-бағандар барлық клиенттер бойынша банк шотының тиісті валютасы бойынша мәндердің сомаларына тең болуы тиіс;
      коды 100000 жол = өткен есепті кезеңнің коды 300000 жолы;
      коды 300000 жол = коды 100000 жол + (коды 210000 жол – коды 210400 жол) + коды 410400 жол – (коды 220000 жол – коды 220400 жол) – коды 420400 жол;
      коды 210000 жол = коды 211000 жол + коды 212000 жол + коды 210300 жол + коды 210400 жол + коды 210500 жол;
      коды 211000 жол = коды 211110 жол + коды 211120 жол + коды 211130 жол + коды 211140 жол + коды 211150 жол + коды 211160 жол;
      коды 211140 жол >= коды 211141 жол + коды 211142 жол;
      коды 211141 жолда резидент банктерден заемдар тарту бойынша операцияларға сондай-ақ есеп беретін банктен тартқан заемдар кіреді;
      коды 211150 жол = коды 211151 жол + коды 211152 жол;
      коды 212000 жол = коды 212110 жол + коды 212120 жол + коды 212130 жол + коды 212140 жол + коды 212150 жол + коды 212160 жол;
      коды 212140 жол >= коды 212141 жол + коды 212142 жол;
      коды 212141 жолда резидент банктерден заемдар тарту бойынша операцияларға сондай-ақ есеп беретін банктен тартқан заемдар кіреді;
      коды 212150 жол = коды 212151 жол + коды 212152 жол;
      коды 210300 жол = коды 210301 жол + коды 210302 жол;
      коды 210301 жолда клиенттердің резидент банктерде ашылған өз банк шоттарынан ақша аударымдарына сондай-ақ клиенттердің есеп беретін банкте ашылған өз банк шотына ақша аударымдары (банкішілік аударымдар) кіреді;
      коды 220000 жол = коды 221000 жол + коды 222000 жол + коды 220300 жол + коды 220400 жол + коды 220500 жол;
      коды 221000 жол = коды 221110 жол + коды 221120 жол + коды 221130 жол + коды 221140 жол + коды 221150 жол + коды 221160 жол;
      коды 221140 жол > = коды 221141 жол + коды 221142 жол;
      коды 221141 жолда резидент банктерден тартқан заемдар бойынша міндеттемелерді орындау операцияларына сондай-ақ есеп беретін банктен тартқан заемдар бойынша міндеттемелерді орындау операциялары кіреді;
      коды 221150 жол = коды 221151 жол + коды 221152 жол;
      коды 222000 жол = коды 222110 жол + коды 222120 жол + коды 222130 жол + коды 222140 жол + коды 222150 жол + коды 222160 жол;
      коды 222140 жол >= коды 222141 жол + коды 222142 жол;
      коды 222141 жолда резидент банктерден тартқан заемдар бойынша міндеттемелерді орындау операцияларына сондай-ақ есеп беретін банктен тартқан заемдар бойынша міндеттемелерді орындау операциялары кіреді;
      коды 222150 жол = коды 222151 жол + коды 222152 жол;
      коды 220300 жол = коды 220301 жол + коды 220302 жол;
      коды 220301 жолда клиенттердің резидент банктерде ашылған өз банк шоттарына ақша аударымдарына сондай-ақ клиенттердің есеп беретін банкте ашылған өз банк шотына ақша аударымдары (банкішілік аударымдар) кіреді;
      коды 410400 жол >= коды 412400 жол.».
      2. Осы қаулы Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде мемлекеттік тіркеуден өткен күннен бастап он төрт күн өткен соң қолданысқа енгізіледі.
      3. Төлем балансы және валюталық реттеу департаменті (Дюгай Н.Н.):
      1) Заң департаментімен (Өртембаев А.Қ.) бірлесіп осы қаулыны Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде мемлекеттік тіркеуден өткізу шараларын қабылдасын;
      2) осы қаулы Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде мемлекеттік тіркелген күннен бастап он күндік мерзімде оны Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің орталық аппаратының мүдделі бөлімшелеріне, екінші деңгейдегі банктерге, «Қазақстан Даму банкі» акционерлік қоғамына, «Қазпочта» акционерлік қоғамына, «Қазақстан қаржыгерлерінің қауымдастығы» заңды тұлғалар бірлестігіне және Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігіне жіберсін.
      4. Осы қаулының орындалуын бақылау Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Төрағасының орынбасары Д.Т. Ақышевқа жүктелсін.

      Ұлттық Банк
      Төрағасы                                   Г. Марченко

      «КЕЛІСІЛДІ»
      Қазақстан Республикасының
      Қаржы нарығын және қаржы
      ұйымдарын реттеу мен қадағалау
      агенттігі Төрайым Бахмутова Е.Л.
      2010 жылғы 13 тамыз

      «КЕЛІСІЛДІ»
      Қазақстан Республикасының
      Статистика агенттігі
      Төрағаның м.а. Ж. Жарқынбаев
      2010 жылғы 19 тамыз


Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Басқармасының "Уәкілетті банктердің ішкі валюта нарығында сұраныс пен ұсыныс көздері бойынша есеп беру тізбесі, нысандары және ұсыну мерзімдері туралы нұсқаулықты бекіту жөнінде" 2005 жылғы 29 қазандағы № 135 қаулысына толықтырулар мен өзгерістер енгізу туралы

Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2010 жылғы 26 шілдедегі N 64 Қаулысы. Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде 2010 жылғы 25 тамызда Нормативтік құқықтық кесімдерді мемлекеттік тіркеудің тізіліміне N 6446 болып енгізілді. Күші жойылды - Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2012 жылғы 27 шілдедегі N 221 Қаулысымен.

      Ескерту. Қаулының күші жойылды - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 2012.07.27 № 221 (2012.10.01 бастап қолданысқа енгізіледі) Қаулысымен.

      «Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі туралы» 1995 жылғы 30 наурыздағы Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес және «Сәйкестендiру нөмiрлерiнiң ұлттық тiзiлiмдерi туралы» 2007 жылғы 12 қаңтардағы Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес келтіру, сондай-ақ уәкілетті банктердің ішкі валюта нарығында сұраныс пен ұсыныс көздері бойынша есеп беру тәртібін нақтылау мақсатында Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің Басқармасы ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:
      1. Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Басқармасының «Уәкілетті банктердің ішкі валюта нарығында сұраныс пен ұсыныс көздері бойынша есеп беру тізбесі, нысандары және ұсыну мерзімдері туралы нұсқаулықты бекіту жөнінде» 2005 жылғы 29 қазандағы № 135 қаулысына (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 3960 тіркелген) мынадай толықтырулар мен өзгерістер енгізілсін:
      көрсетілген қаулымен бекітілген Уәкілетті банктердің ішкі валюта нарығында сұраныс пен ұсыныс көздері бойынша есеп беру тізбесі, нысандары және ұсыну мерзімдері туралы нұсқаулықта:
      5-тармақтың бірінші бөлігі «жетінші күніне» деген сөздерден кейін «(қоса алғанда)» деген сөздермен толықтырылсын;
      1-қосымшада:
      кестеде:
      реттік нөмірлері 13 және 26 жолдарда «басқа» деген сөз алынып тасталсын;
      реттік нөмірі 48 жолда «басқа да» деген сөздер алынып тасталсын;
      реттік нөмірі 61 жолда «басқа» деген сөз алынып тасталсын;
      Толтыру жөніндегі нұсқауларда:
      төртінші және бесінші бөліктер мынадай редакцияда жазылсын:
      «1-нысанды толтырған кезде мына шарттардың орындалуын қамтамасыз ету қажет:
      барлық жолдар бойынша 1-баған 2, 3, 4, 5-бағандардың сомасына тең;
      коды 10000 жол = коды 11000 жол + коды 12000 жол + коды 13000 жол + коды 14000 жол + коды 15000 жол;
      коды 11000 жол = коды 11100 жол + коды 11200 жол;
      коды 11200 жол = коды 11210 жол + коды 11220 жол + коды 11230 жол + коды 11240 жол + коды 11250 жол + коды 11260 жол;
      коды 11240 жол >= коды 11241 жол + коды 11242 жол;
      коды 11241 жолда резидент банктерден тартқан заемдарына сондай-ақ клиенттердің есеп беретін банктен тартқан заемдары кіреді;
      коды 11250 жол >= коды 11251 жол + коды 11252 жол + коды 11253 жол + коды 11254 жол + коды 11255 жол;
      коды 13000 жол = коды 13001 жол + коды 13002 жол;
      коды 13001 жолда клиенттердің резидент банктерде ашылған өз банк шоттарынан ақша аударымдарына сондай-ақ клиенттердің есеп беретін банкте ашылған банк шотынан ақша аударымдары (банкішілік аударымдар) кіреді;
      коды 14000 жол = коды 14100 жол + коды 14200 жол;
      коды 15000 жол = коды 15100 жол + коды 15200 жол;
      коды 20000 жол = коды 21000 жол + коды 22000 жол + коды 23000 жол + коды 24000 жол + коды 25000 жол;
      коды 21000 жол = коды 21100 жол + коды 21200 жол;
      коды 21200 жол = коды 21210 жол + коды 21220 жол + коды 21230 жол + коды 21240 жол + коды 21250 жол + коды 21260 жол;
      коды 21240 жол >= коды 21241 жол + коды 21242 жол;
      коды 21241 жолда клиенттердің резидент банктерден тартқан заемдары бойынша міндеттемелерді орындау операцияларына сондай-ақ клиенттердің есеп беретін банктен тартқан заемдары бойынша міндеттемелерді орындау операциялары кіреді;
      коды 21250 жол >= коды 21251 жол + коды 21252 жол + коды 21253 жол + коды 21254 жол + коды 21255 жол;
      коды 23000 жол = коды 23001 жол + коды 23002 жол;
      коды 23001 жолда клиенттердің резидент банктерде ашылған өз банк шоттарына ақша аударымдарына сондай-ақ клиенттердің есеп беретін банкте ашылған өз банк шоттарына ақша аударымдары (банкішілік аударымдар) кіреді;
      коды 24000 жол = коды 24100 жол + коды 24200 жол;
      коды 25000 жол = коды 25100 жол + коды 25200 жол.»;
      2-қосымшада:
      1-бөлімнің кестесінде:
      реттік нөмірі 4 жолдан кейін мынадай мазмұндағы жолдармен толықтырылсын:
«

4-1

банкаралық нарықта

110003

4-2

айырбастау пункттері арқылы халықтан

110004

                                                                 »;

      реттік нөмірі 8 жолдан кейін мынадай мазмұндағы жолдармен толықтырылсын:
«

9

банкаралық нарықта

120003

10

айырбастау пункттері арқылы халықтан

120004

                                                                 »;

      2-бөлімнің кестесінде:
      реттік нөмірлері 16 және 17 жолдар мынадай редакцияда жазылсын:
«

16

3 айдан астам мерзімге мерзімді салымдарға орналастыру

212416

17

басқалары

212417

                                                                 »;
      реттік нөмірі 18 жол алынып тасталсын;
      реттік нөмірлері 26 және 27 жолдар мынадай редакцияда жазылсын:
«

26

3 айдан астам мерзімге мерзімді салымдарға орналастыру

212426

27

басқалары

212427

                                                                 »;
      реттік нөмірлері 28 және 35 жолдар алынып тасталсын;
      Толтыру жөніндегі нұсқауларда:
      төртінші бөлікте «110000 және 120000 жолдарына» деген сөздер «кодтары 110000 және 120000 жолдарына» деген сөздермен ауыстырылсын;
      жетінші, сегізінші және тоғызыншы бөліктер мынадай редакцияда жазылсын:
      «2-нысанды толтырған кезде мына шарттардың орындалуын қамтамасыз ету қажет:
      коды 110000 жол = коды 110001 жол + коды 110002 жол + коды 110003 + коды 110004 жол;
      коды 120000 жол = коды 120001 жол + коды 120002 жол + коды 120003 жол + коды 120004 жол;
      барлық жолдар бойынша 1-баған 2, 3, 4, 5-бағандардың сомасына тең;
      коды 210000 жол = коды 211000 жол + коды 212000 жол;
      коды 211000 жол >= коды 211400 жол;
      коды 212000 жол >= коды 212400 жол;
      коды 212400 жол = коды 212409 жол + коды 212410 жол + коды 212420 жол;
      коды 212410 жол = коды 212411 жол + коды 212412 жол + коды 212413 жол + коды 212414 жол + коды 212415 жол + коды 212416 жол  + коды 212417 жол;
      коды 212420 жол = коды 212421 жол + коды 212422 жол + коды 212423 жол + коды 212424 жол + коды 212425 жол + коды 212426 жол + коды 212427 жол;
      коды 220000 жол = коды 221000 жол + коды 222000 жол;
      коды 221000 жол >= коды 221400 жол;
      коды 222000 жол >= коды 222400 жол.
      2-нысанды толтырған кезде 2-нысанның және 1-нысанның деректерін төмендегідей келісуді қамтамасыз ету қажет:
      2-нысанның 2-бағанының коды 211400 жолы = 1-нысанның коды 14100 жолы (2-баған + 3-баған);
      2-нысанның 3-бағанының коды 211400 жолы = 1-нысанның коды 14100 жолы (4-баған + 5-баған);
      2-нысанның 2-бағанының коды 212400 жолы = 1-нысанның коды 14200 жолы (2-баған + 3-баған);
      2-нысанның 3-бағанының коды 212400 жолы = 1-нысанның коды 14200 жолы (4-баған + 5-баған);
      2-нысанның 2-бағанының коды 221400 жолы = 1-нысанның коды 24100 жолы (2-баған + 3-баған);
      2-нысанның 3-бағанының коды 221400 жолы = 1-нысанның коды 24100 жолы (4-баған + 5-баған);
      2-нысанның 2-бағанының коды 222400 жолы = 1-нысанның коды 24200 жолы (2-баған + 3-баған);
      2-нысанның 3-бағанының коды 222400 жолы = 1-нысанның коды 24200 жолы (4-баған + 5-баған).»;
      3-қосымшада:
      кестеде:
      мына бағандардың атауы:
«Клиенттің атауы


Клиенттің кәсіпорындар мен ұйымдардың жалпы жіктеушісі (КҰЖЖ) бойынша коды


Клиенттің салық төлеушісінің тіркеу нөмірі (СТН)

                                     Банктік шотының валютасы
_____________________________________________________________
Көрсеткіштің атауы

А

Б

                                                                  »;

      мынадай редакцияда жазылсын:
«
Клиенттің атауы

Клиенттің бизнес сәйкестендіру нөмірі (БСН) / Салық төлеушінің тіркеу нөмірі (СТН)

                                       Банк шотының валютасы
______________________________________________________________
Көрсеткіштің атауы

А

Б

                                                                  »;

      реттік нөмірлері 11 және 24 жолдарда «басқа» деген сөз алынып тасталсын;
      реттік нөмірі 32 жолда «басқа да» деген сөздер алынып тасталсын;
      реттік нөмірлері 45, 58 және 66 жолдарда «басқа» деген сөз алынып тасталсын;
      реттік нөмірі 74-жол алынып тасталсын;
      Толтыру жөніндегі нұсқауларда:
      екінші бөлігі мынадай мазмұндағы сөйлеммен толықтырылсын:
      «Клиенттің бизнес сәйкестендіру нөмірі (БСН) болмаған кезде клиенттің салық төлеушісінің тіркеу нөмірі (СТН) көрсетіледі.»;
      үшінші бөлік мынадай редакцияда жазылсын:
      «3-нысанды толтырған кезде мына шарттардың орындалуын қамтамасыз ету қажет:
      кестенің барлық жолдары бойынша 1, 2, 3-бағандар барлық клиенттер бойынша банк шотының тиісті валютасы бойынша мәндердің сомаларына тең болуы тиіс;
      коды 100000 жол = өткен есепті кезеңнің коды 300000 жолы;
      коды 300000 жол = коды 100000 жол + (коды 210000 жол – коды 210400 жол) + коды 410400 жол – (коды 220000 жол – коды 220400 жол) – коды 420400 жол;
      коды 210000 жол = коды 211000 жол + коды 212000 жол + коды 210300 жол + коды 210400 жол + коды 210500 жол;
      коды 211000 жол = коды 211110 жол + коды 211120 жол + коды 211130 жол + коды 211140 жол + коды 211150 жол + коды 211160 жол;
      коды 211140 жол >= коды 211141 жол + коды 211142 жол;
      коды 211141 жолда резидент банктерден заемдар тарту бойынша операцияларға сондай-ақ есеп беретін банктен тартқан заемдар кіреді;
      коды 211150 жол = коды 211151 жол + коды 211152 жол;
      коды 212000 жол = коды 212110 жол + коды 212120 жол + коды 212130 жол + коды 212140 жол + коды 212150 жол + коды 212160 жол;
      коды 212140 жол >= коды 212141 жол + коды 212142 жол;
      коды 212141 жолда резидент банктерден заемдар тарту бойынша операцияларға сондай-ақ есеп беретін банктен тартқан заемдар кіреді;
      коды 212150 жол = коды 212151 жол + коды 212152 жол;
      коды 210300 жол = коды 210301 жол + коды 210302 жол;
      коды 210301 жолда клиенттердің резидент банктерде ашылған өз банк шоттарынан ақша аударымдарына сондай-ақ клиенттердің есеп беретін банкте ашылған өз банк шотына ақша аударымдары (банкішілік аударымдар) кіреді;
      коды 220000 жол = коды 221000 жол + коды 222000 жол + коды 220300 жол + коды 220400 жол + коды 220500 жол;
      коды 221000 жол = коды 221110 жол + коды 221120 жол + коды 221130 жол + коды 221140 жол + коды 221150 жол + коды 221160 жол;
      коды 221140 жол > = коды 221141 жол + коды 221142 жол;
      коды 221141 жолда резидент банктерден тартқан заемдар бойынша міндеттемелерді орындау операцияларына сондай-ақ есеп беретін банктен тартқан заемдар бойынша міндеттемелерді орындау операциялары кіреді;
      коды 221150 жол = коды 221151 жол + коды 221152 жол;
      коды 222000 жол = коды 222110 жол + коды 222120 жол + коды 222130 жол + коды 222140 жол + коды 222150 жол + коды 222160 жол;
      коды 222140 жол >= коды 222141 жол + коды 222142 жол;
      коды 222141 жолда резидент банктерден тартқан заемдар бойынша міндеттемелерді орындау операцияларына сондай-ақ есеп беретін банктен тартқан заемдар бойынша міндеттемелерді орындау операциялары кіреді;
      коды 222150 жол = коды 222151 жол + коды 222152 жол;
      коды 220300 жол = коды 220301 жол + коды 220302 жол;
      коды 220301 жолда клиенттердің резидент банктерде ашылған өз банк шоттарына ақша аударымдарына сондай-ақ клиенттердің есеп беретін банкте ашылған өз банк шотына ақша аударымдары (банкішілік аударымдар) кіреді;
      коды 410400 жол >= коды 412400 жол.».
      2. Осы қаулы Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде мемлекеттік тіркеуден өткен күннен бастап он төрт күн өткен соң қолданысқа енгізіледі.
      3. Төлем балансы және валюталық реттеу департаменті (Дюгай Н.Н.):
      1) Заң департаментімен (Өртембаев А.Қ.) бірлесіп осы қаулыны Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде мемлекеттік тіркеуден өткізу шараларын қабылдасын;
      2) осы қаулы Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде мемлекеттік тіркелген күннен бастап он күндік мерзімде оны Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің орталық аппаратының мүдделі бөлімшелеріне, екінші деңгейдегі банктерге, «Қазақстан Даму банкі» акционерлік қоғамына, «Қазпочта» акционерлік қоғамына, «Қазақстан қаржыгерлерінің қауымдастығы» заңды тұлғалар бірлестігіне және Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігіне жіберсін.
      4. Осы қаулының орындалуын бақылау Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Төрағасының орынбасары Д.Т. Ақышевқа жүктелсін.

      Ұлттық Банк
      Төрағасы                                   Г. Марченко

      «КЕЛІСІЛДІ»
      Қазақстан Республикасының
      Қаржы нарығын және қаржы
      ұйымдарын реттеу мен қадағалау
      агенттігі Төрайым Бахмутова Е.Л.
      2010 жылғы 13 тамыз

      «КЕЛІСІЛДІ»
      Қазақстан Республикасының
      Статистика агенттігі
      Төрағаның м.а. Ж. Жарқынбаев
      2010 жылғы 19 тамыз

Базаның жай-күйі
 • Барлық құжат 262658
  Қазақ тілінде 131138
  Орыс тілінде 130626
  Ағылшын тілінде 894
  Қолдау қызметі
  E-mail: support@rkao.kz
  Телефондары: +7 7172 58 00 58, 119
  Жұмыс уақыты: 09:00 - 18:30
  (Астана уақыты бойынша)
  Демалыс күндері: сенбі, жексенбі

  Жоба Туралы