Жоба туралы

Мәліметтер

Атауы:
Tengrinews.kz

Құрылтайшысы:
"Effective Media Liaison" ЖШС

Жаңаруы:
тәулік бойы

Редакция мекен-жайы:
050046, A15M3X5, Қазақстан Республикасы, Алматы қ., Мыңбаев көшесі, 151 үй, «Verum» БО, 9-қабат

Телефон:
+ 7 (727) 3 888 101

E-mail:
news.tengri@mail.ru