Жеке басты куәландыратын құжаттар туралы

Қазақстан Республикасының 2013 жылғы 29 қаңтардағы № 73-V Заңы.

      Қолданушылар назарына!
      Қолданушыларға ыңғайлы болуы үшін РҚАО мазмұнды жасады.

МАЗМҰНЫ

      РҚАО-ның ескертпесі!
      Осы Заңның қолданысқа енгізілу тәртібін 31-баптан қараңыз.

       Осы Заң жеке басты куәландыратын құжаттардың құқықтық негіздерін айқындайды, оларды ресімдеуге қойылатын талаптарды белгілейді, сондай-ақ жеке басты куәландыратын құжаттарды дайындау, беру, ауыстыру, тапсыру, алып қою және жою жөніндегі қызметті реттейді.

1-тарау. ЖАЛПЫ ЕРЕЖЕЛЕР

1-бап. Осы Заңда пайдаланылатын негізгі ұғымдар

      Осы Заңда мынадай негізгі ұғымдар пайдаланылады:

      1) азаматтығы жоқ адамның куәлігі – өзінің қандай да бір мемлекеттің азаматтығына тиесілігіне дәлелдемесі жоқ жеке тұлғаның жеке басын куәландыратын құжат;

      2) босқын куәлігі – босқынның жеке басын куәландыратын және мәртебесін растайтын құжат;

      3) жеке басты куәландыратын құжат – жеке басты сәйкестендіру мақсатында оның иесінің жеке басын және құқықтық мәртебесін анықтауға мүмкіндік беретін, жеке тұлғаның дербес деректері туралы тіркелген ақпараты бар белгіленген үлгідегі материалдық объект;

      4) Қазақстан Республикасы азаматының жеке куәлігі – азаматтың жеке басын куәландыратын және Қазақстан Республикасының азаматтығын растайтын құжат;

      5) Қазақстан Республикасы азаматының паспорты – Қазақстан Республикасының аумағында және одан тыс жерлерде азаматтың жеке басын куәландыратын және Қазақстан Республикасының азаматтығын растайтын құжат;

      6) Қазақстан Республикасының дипломатиялық паспорты – өзіне жүктелген қызметтік міндеттерді орындау үшін Қазақстан Республикасынан шыққан, одан тыс жерлерде тұрған кезде және Қазақстан Республикасына келген кезде Қазақстан Республикасы азаматының жеке басын куәландыратын құжат;

      7) Қазақстан Республикасының қызметтік паспорты – өзіне жүктелген қызметтік міндеттерді орындау үшін Қазақстан Республикасынан шыққан және келген, одан тыс жерлерде тұрған кезде Қазақстан Республикасы азаматының жеке басын куәландыратын және оның иесінің ресми мәртебесін растайтын құжат;

      8) Қазақстан Республикасы теңізшісінің жеке куәлігі – теңіз кемесінің бортында (әскери корабльді қоспағанда) оның экипажының құрамында, сондай-ақ сауда мақсатында теңізде жүзу үшін пайдаланылатын аралас (өзен-теңіз) жүзетін кеменің бортында жұмыс істейтін құжат иесінің немесе практикадан өту үшін кемелерге жіберілетін, оқу орнында білім алушының жеке басын куәландыратын құжат;

      9) қайтып оралуға арналған куәлік – иесінің жеке басын куәландыратын және Қазақстан Республикасына бір реттік келу құқығын растайтын құжат;

      10) туу туралы куәлік – жеке тұлғаның жеке басын куәландыратын, оның туу фактісінің мемлекеттік тіркелгені туралы айғақтайтын құжат;

      11) уақытша жеке куәлік – жеке куәлігін жоғалтқан, ол жарамсыз болған не куәлігі болмаған кезде Қазақстан Республикасының азаматтарына берілетін құжат;

      12) уәкілетті мемлекеттік органдар – өз құзыреті шегінде жеке басты куәландыратын құжаттарды ресімдеуді, беруді, ауыстыруды, алып қоюды және жоюды жүзеге асыратын ішкі істер органдары, әділет органдары, сыртқы саяси қызмет саласындағы орган, көлік және коммуникация саласындағы орган;

      13) шетелдік паспорт – шетелдіктің немесе азаматтығы жоқ адамның жеке басын куәландыратын және олардың құқықтық мәртебесін растайтын құжат ретінде Қазақстан Республикасы танитын құжат;

      14) шетелдіктің Қазақстан Республикасында тұруына ықтиярхат – Қазақстан Республикасының аумағында шетелдіктің жеке басын куәландыратын және оның Қазақстан Республикасында тұрақты тұруға рұқсат алғандығын растайтын құжат.

2-бап. Қазақстан Республикасының жеке басты куәландыратын құжаттар туралы заңнамасы

      1. Қазақстан Республикасының жеке басты куәландыратын құжаттар туралы заңнамасы Қазақстан Республикасының Конституциясына негізделеді және осы Заң мен Қазақстан Республикасының өзге де нормативтік құқықтық актілерінен тұрады.

      2. Егер Қазақстан Республикасы ратификациялаған халықаралық шартта осы Заңда қамтылғаннан өзгеше қағидалар белгіленсе, онда халықаралық шарттың қағидалары қолданылады.

3-бап. Осы Заңның қолданылу аясы

      Осы Заңның күші тұратын жеріне қарамастан, Қазақстан Республикасының барлық азаматтарына, Қазақстан Республикасында тұрақты тұратын немесе уақытша болатын шетелдіктерге және азаматтығы жоқ адамдарға қолданылады.

4-бап. Жеке басты куәландыратын құжаттар саласындағы құқықтық реттеу қағидаттары

      Жеке басты куәландыратын құжаттарды ресімдеуге, беруге, ауыстыруға, тапсыруға, алып қоюға және жоюға қойылатын талаптар:

      1) заңдылық;

      2) міндеттілік;

      3) адамның және азаматтың құқықтары мен бостандықтарын сақтау;

      4) баршаның заң алдында теңдігі;

      5) шығу тегі, әлеуметтік, лауазымдық және мүліктік жағдайы, жынысы, нәсілі, ұлты, тілі, дінге көзқарасы, сенімі, тұрғылықты жері себептері бойынша немесе кез келген өзге де мән-жайлар бойынша кемсітушілікке жол бермеу;

      6) адамның және азаматтың құқықтары мен міндеттерінің бірлігі;

      7) қолжетімділік қағидаттарына негізделеді.

5-бап. Қазақстан Республикасы азаматтарының, шетелдіктердің және азаматтығы жоқ адамдардың құқықтары мен міндеттері

      1. Қазақстан Республикасы азаматтарының, Қазақстан Республикасында тұрақты тұратын шетелдіктердің және азаматтығы жоқ адамдардың өз мәртебесіне сәйкес келетін жеке басты куәландыратын құжаттар алуға құқығы бар.

      2. Тұратын жеріне қарамастан, Қазақстан Республикасы азаматтарының, Қазақстан Республикасында тұрақты тұратын немесе уақытша болатын шетелдіктер мен азаматтығы жоқ адамдардың өз мәртебесіне сәйкес келетін жеке басты куәландыратын құжаттарының болуы міндетті.

2-тарау. ЖЕКЕ БАСТЫ КУӘЛАНДЫРАТЫН ҚҰЖАТТАРДЫҢ ҚҰҚЫҚТЫҚ
НЕГІЗДЕРІ

6-бап. Жеке басты куәландыратын құжаттар

      1. Мыналар:

      1) Қазақстан Республикасы азаматының паспорты;

      2) Қазақстан Республикасы азаматының жеке куәлігі;

      3) шетелдіктің Қазақстан Республикасында тұруына ықтиярхат;

      4) азаматтығы жоқ адамның куәлігі;

      5) Қазақстан Республикасының дипломатиялық паспорты;

      6) Қазақстан Республикасының қызметтік паспорты;

      7) босқын куәлігі;

      8) Қазақстан Республикасы теңізшісінің жеке куәлігі;

      9) шетелдік паспорт;

      10) қайтып оралуға арналған куәлік;

      11) туу туралы куәлік жеке басты куәландыратын құжаттар болып табылады.

      Қазақстан Республикасының Қылмыстық-процестік кодексінде көзделген жағдайларда, жүргізушінің куәлігі, әскери билет және туу туралы акті жазбасы жеке басты куәландыратын құжаттар болып танылуы мүмкін.

      2. Қазақстан Республикасының уәкілетті мемлекеттік органдары беретін жеке басты куәландыратын құжаттар мемлекет меншігі болып табылады.

      3. Азаматтық-құқықтық мәмілелер осы баптың 1-тармағының 1), 2), 3), 4), 9) және 11) тармақшаларында көзделген жеке басты куәландыратын құжаттар бойынша жасалады.

      Ескерту. 6-бапқа өзгеріс енгізілді - ҚР 04.07.2014 № 233-V Заңымен (01.01.2015 бастап қолданысқа енгізіледі).

7-бап. Жеке басты куәландыратын құжаттарға қойылатын талаптар

      1. Жеке басты куәландыратын құжаттар мынадай деректерді:

      1) тегін, атын, әкесінің атын (ол болған жағдайда);

      2) туған күнін, айын, жылын және жерін;

      3) туу туралы куәлікті қоспағанда, жынысын;

      4) қай ұлтқа жататынын – осы Заңның 6-бабы 1-тармағының 1), 2), 5) және 6) тармақшаларында көрсетілген жеке басты куәландыратын құжаттарда иесінің қалауы бойынша;

      5) туу туралы куәлікті қоспағанда, азаматтығын;

      6) туу туралы куәлікті қоспағанда, фотосуретін;

      7) құжатты берген органның атауын;

      8) туу туралы куәлікті қоспағанда, құжаттың берілген күнін, айын, жылын, нөмірін, қолданылу мерзімін;

      9) туу туралы куәлікті қоспағанда, құжаттар иесінің қойылған қолын қамтиды.

      2. Осы Заңның 6-бабы 1-тармағының 1), 2), 3), 4), 5), 6) және 11) тармақшаларында көрсетілген жеке басты куәландыратын құжаттар жеке сәйкестендіру нөмірін қамтиды.

      РҚАО-ның ескертпесі!
      7-бап 2-1-тармақпен толықтыру көзделген - ҚР 31.12.2016 № 41-VІ (01.01.2021 бастап қолданысқа енгізіледі) Заңымен.

      3. Жеке басты куәландыратын құжаттарды уәкілетті мемлекеттік орган қазақ тілінде немесе иесінің қалауы бойынша орыс тілінде толтырады.

      Қазақстан Республикасы азаматының паспорты және азаматтығы жоқ адамның куәлігі қазақ тілінде немесе иесінің қалауы бойынша орыс тілінде, сондай-ақ ағылшын тілінде толтырылады.

      Қазақстан Республикасының дипломатиялық паспорты, Қазақстан Республикасының қызметтік паспорты, Қазақстан Республикасы теңізшісінің жеке куәлігі қазақ және ағылшын тілдерінде толтырылады.

8-бап. Қазақстан Республикасы азаматының паспорты

      1. Қазақстан Республикасы азаматының паспорты азаматтарға жасына қарамастан, олардың қалауы бойынша беріледі және Қазақстан Республикасының аумағында және одан тыс жерлерде Қазақстан Республикасы азаматының жеке басын куәландырады.

      2. Қазақстан Республикасы азаматының паспортына мынадай жазбалар мен белгілер:

      1) шетелге тұрақты тұруға кету туралы рұқсат беру жазбасы;

      2) ата-аналарымен бірге шетелге шыққан жағдайларда он алты жасқа дейінгі балалар туралы фотосуреттері жапсырылған жазба;

      3) шет мемлекеттің визасы;

      4) шекаралық бақылау-өткізу пунктінің шекарадан өту туралы белгісі енгізілуі мүмкін.

      3. Қазақстан Республикасының уәкілетті мемлекеттік органдары Қазақстан Республикасы азаматының паспортына қоятын белгілер мөртабандармен ресімделеді, олардың нысанын Қазақстан Республикасының уәкілетті мемлекеттік органдары және Ұлттық қауіпсіздік комитеті белгілейді. Қазақстан Республикасы азаматының паспортына осы Заңда көзделмеген жазбалар мен белгілерді қоюға және енгізуге тыйым салынады.

      4. Қазақстан Республикасы азаматының паспорты он жыл қолдану мерзіміне беріледі.

9-бап. Қазақстан Республикасы азаматының жеке куәлігі

      1. Қазақстан Республикасының аумағында тұрақты тұратын оның азаматтарының жеке куәлігінің болуы міндетті.

      2. Қазақстан Республикасының азаматтарына он алты жастан бастап жеке куәлік беріледі.

      3. Шетелге тұрақты тұруға кететін Қазақстан Республикасының азаматтары жеке куәліктерін ішкі істер органдарына тапсырады.

      4. Қазақстан Республикасы азаматының жеке куәлігі он жыл қолдану мерзіміне беріледі.

10-бап. Шетелдіктің Қазақстан Республикасында тұруына ықтиярхат

      1. Шетелдіктің Қазақстан Республикасында тұруына ықтиярхат Қазақстан Республикасының аумағында тұрақты тұратын шетелдіктерге он алты жастан бастап он жыл қолдану мерзіміне, бірақ олар азаматы болып табылатын елдің паспортының қолданылу мерзімінен аспайтын мерзімге беріледі.

      2. Шетелге шыққан кезде шетелдіктің жеке басын өзі азаматы болып табылатын елдің паспорты куәландырады.

11-бап. Азаматтығы жоқ адамның куәлігі

      1. Қазақстан Республикасының аумағында тұрақты тұратын, он алты жасқа толған азаматтығы жоқ адамдарға азаматтығы жоқ адамның куәлігі беріледі.

      2. Азаматтығы жоқ адамның куәлігі Қазақстан Республикасының аумағында және одан тыс жерлерде иесінің жеке басын растау үшін бес жыл қолдану мерзіміне беріледі.

      3. Шетелге ата-аналарсыз, қамқоршыларсыз, қорғаншыларсыз шыққан кезде азаматтығы жоқ адамның куәлігі он алты жасқа дейінгі адамдарға беріледі.

12-бап. Қазақстан Республикасының дипломатиялық паспорты

      1. Қазақстан Республикасының дипломатиялық паспорты Қазақстан Республикасының Президенті бекітетін тізбеге сәйкес лауазымды адамдарға беріледі.

      2. Сыртқы саяси қызметті жүзеге асыратын уәкілетті мемлекеттік орган басшысының тізбеде көрсетілмеген адамдарға Қазақстан Республикасы Президентінің келісімі бойынша Қазақстан Республикасының дипломатиялық паспортын беруге құқығы бар.

      3. Қазақстан Республикасының дипломатиялық паспорты бар адамдардың жұбайлары мен он сегіз жасқа дейінгі балалары ұзақ мерзімді шетелдік іссапарларға бірге шыққан жағдайда, оларға да дипломатиялық паспорттар беріледі.

      4. Қазақстан Республикасының дипломатиялық паспорты бес жыл қолдану мерзіміне беріледі.

13-бап. Қазақстан Республикасының қызметтік паспорты

      1. Қазақстан Республикасының қызметтік паспорты Қазақстан Республикасының Президенті бекітетін тізбеге сәйкес лауазымды адамдарға беріледі.

      2. Қазақстан Республикасының қызметтік паспорттары бар адамдармен бірге ұзақ мерзімді шетелдік іссапарларға баратын жұбайлары мен он сегіз жасқа дейінгі балаларына да қызметтік паспорттар беріледі.

      3. Қазақстан Республикасының қызметтік паспорты бес жыл қолдану мерзіміне беріледі.

14-бап. Босқын куәлігі

      1. Босқын куәлігі "Босқындар туралы" Қазақстан Республикасының Заңында белгіленген тәртіппен босқын мәртебесі берілген шетелдіктер мен азаматтығы жоқ адамдарға беріледі.

      2. Босқын куәлігі бір жыл қолдану мерзіміне беріледі, оны уәкілетті мемлекеттік орган босқынның шыққан елінде оған босқын мәртебесін беруге негіз болған мән-жайлар сақталған кезеңге дейін әрбір келесі жылға ұзартады.

15-бап. Қазақстан Республикасы теңізшісінің жеке куәлігі

      1. Қазақстан Республикасы теңізшісінің жеке куәлігі кеме бортында жұмыс істейтін Қазақстан Республикасының азаматтарына немесе практикадан өту үшін кемелерге жіберілетін оқу орындарында білім алушыларға беріледі.

      2. Қазақстан Республикасы теңізшісінің жеке куәлігі Қазақстан Республикасында тіркелген кемелерде жұмыс істеу үшін жалданған, Қазақстан Республикасында тұрақты тұратын шетелдіктер мен азаматтығы жоқ адамдарға да беріледі.

      3. Қазақстан Республикасы теңізшісінің жеке куәлігі бес жыл қолдану мерзіміне беріледі.

16-бап. Шетелдік паспорт

      1. Шетелдік паспорт шетелдіктің немесе азаматтығы жоқ адамның жеке басын куәландырады және олардың құқықтық мәртебесін растайды.

      2. Шетелдік паспортты беру негіздері және оның қолданылу мерзімі шет мемлекеттің заңнамасында айқындалады.

17-бап. Қайтып оралуға арналған куәлік

      1. Қайтып оралуға арналған куәлік:

      1) Қазақстан Республикасының азаматтарына – олар Қазақстан Республикасынан тыс жерлерде болған уақытта Қазақстан Республикасы азаматының паспортын, Қазақстан Республикасының қызметтік немесе дипломатиялық паспортын жоғалтқан не олардың қолданылу мерзімі өткен жағдайда;

      2) Қазақстан Республикасының кәмелетке толмаған азаматтарына – олар Қазақстан Республикасынан тыс жерлерде туған жағдайда;

      3) Қазақстан Республикасында тұрақты тұратын азаматтығы жоқ адамдарға – олар Қазақстан Республикасынан тыс жерлерде болған уақытта азаматтығы жоқ адамның куәлігін жоғалтқан жағдайда;

      4) босқындарға – олар Қазақстан Республикасынан тыс жерлерде болған уақытта жол жүру құжатын жоғалтқан жағдайда;

      5) Қазақстан Республикасының азаматтарына және Қазақстан Республикасында тұрақты тұратын, Қазақстан Республикасына келу үшін жарамсыз құжаттары бар азаматтығы жоқ адамдарға – олар Қазақстан Республикасына шығарып жіберілген, Қазақстан Республикасына берілген жағдайда беріледі.

      2. Қайтып оралуға арналған куәлік Қазақстан Республикасына бір реттік келу үшін беріледі және ол Қазақстан Республикасынан кету үшін пайдаланылмайды.

      3. Қайтып оралуға арналған куәлікті Қазақстан Республикасының шетелдегі мекемелері береді.

      4. Қайтып оралуға арналған куәлікке:

      1) шет мемлекеттің визалар беруге уәкілетті құзыретті органы – визалар туралы;

      2) шекара қызметі органы, шет мемлекеттің шекаралық бақылауды жүзеге асыратын құзыретті органы – Қазақстан Республикасының Мемлекеттік шекарасынан және басқа мемлекеттердің мемлекеттік шекараларынан өту туралы;

      3) тиісті белгіні енгізген орган – бұрын енгізілген белгілерді жою туралы белгілер енгізеді.

18-бап. Туу туралы куәлік

      1. Туу туралы куәлік Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес баланың тууын мемлекеттік тіркеу туралы акт жазбасының негізінде беріледі.

      2. Мынадай құжаттардың бірін – Қазақстан Республикасы азаматының жеке куәлігін, Қазақстан Республикасы азаматының паспортын, азаматтығы жоқ адамның куәлігін не шетелдік паспортты алғанға дейін туу туралы куәлік жеке тұлғаның жеке басын куәландыратын құжат болып табылады.

19-бап. Жеке басты куәландыратын құжаттарды беру негіздері

      Жеке басты куәландыратын құжаттарды беру мынадай құжаттардың бірінің негізінде жүзеге асырылады:

      1) туу туралы акт жазбасы;

      2) туу туралы куәлік;

      3) Қазақстан Республикасы азаматының паспорты;

      4) Қазақстан Республикасы азаматының жеке куәлігі;

      5) уақытша жеке куәлік;

      6) қайтып оралуға арналған куәлік;

      7) азаматтығы жоқ адамның куәлігі;

      8) шетелдік паспорт;

      9) Қазақстан Республикасы Президентінің Жарлығы бойынша Қазақстан Республикасының азаматтығына қабылдау, Қазақстан Республикасының азаматтығынан шығу және азаматтықты өзгерту туралы, сондай-ақ Қазақстан Республикасы ратификациялаған халықаралық шарттарға сәйкес азаматтықты өзгерту туралы анықтамалар;

      10) уәкілетті мемлекеттік орган оң тұрғыда қараған, босқын мәртебесін беру туралы қолдаухат.

20-бап. Жеке басты куәландыратын құжаттарды беру

      1. Жеке басты куәландыратын құжаттарды (Қазақстан Республикасының шетелдегі мекемелерінде ресімделген құжаттарды қоспағанда) алуға өтінім берілген күннен бастап күнтізбелік отыз күннен кешіктірілмейтін мерзімде уәкілетті мемлекеттік органдар жеке басты куәландыратын құжаттарды иесіне немесе оның заңды өкіліне береді.

      2. Осы Заңның 6-бабы 1-тармағының 1)–4) тармақшаларында көзделген жеке басты куәландыратын құжаттар жеке тұлғаның қалауы бойынша Қазақстан Республикасының Үкіметі белгілеген тәртіппен жеделдетілген түрде беріледі.

      3. Жеке басты куәландыратын құжаттарды толтырған кезде тегі, аты, әкесінің аты (ол болған жағдайда) және басқа деректер, Қазақстан Республикасының заңдарында және Қазақстан Республикасы Президентінің актілерінде көзделген жағдайларды қоспағанда, оларды беру үшін негіз болған құжатқа сәйкес жазылады.

      4. Жеке куәлігін жоғалтқан, ол жарамсыз болған кезде не куәлігі болмаған кезде, жаңасын алғанға дейін Қазақстан Республикасының азаматтарына үш ай қолдану мерзіміне уақытша жеке куәлік беріледі.

      Уақытша жеке куәліктің қолданылу мерзімін ұзартуға жол берілмейді.

21-бап. Жеке басты куәландыратын құжаттар жоғалған жағдайда оларды қалпына келтіру

      1. Қазақстан Республикасының азаматтары, Қазақстан Республикасында тұрақты тұратын шетелдіктер және азаматтығы жоқ адамдар жеке басты куәландыратын құжаттарды жоғалтқан жағдайда, жаңа құжаттар алу үшін уәкілетті мемлекеттік органдарға өтініш білдіреді.

      2. Шетелдегі Қазақстан Республикасының азаматтары Қазақстан Республикасының паспортын жоғалтқан кезде Қазақстан Республикасының шетелдегі мекемелеріне өтініш білдіреді.

22-бап. Жеке басты куәландыратын құжаттардың жарамсыздығы, оларды ауыстыру және тапсыру

      1. Жеке басты куәландыратын құжат:

      1) онда осы Заңның 7-бабы 1-тармағының 1), 2), 5), 6), 7) және 8) тармақшаларында көрсетілген деректер (туу туралы куәлікті қоспағанда) болмаған;

      РҚАО-ның ескертпесі!
      1-тармақты 1-1) тармақшамен толықтыру көзделген - ҚР 31.12.2016 № 41-VІ (01.01.2021 бастап қолданысқа енгізіледі) Заңымен.

      2) оның қолданылу мерзімі өткен;

      3) осы Заңның 7-бабы 1-тармағының 1), 2), 5), 6), 7) және 8) тармақшаларында көрсетілген деректерді не құжатты қорғау дәрежесін сәйкестендіру мүмкін болмаған;

      4) құжат жоғалғанда, иесі уәкілетті мемлекеттік органға өтініш берген күннен бастап;

      5) иесінің құқықтық мәртебесіне сәйкес келмеген;

      6) жынысын өзгерткен жағдайларда, жарамсыз болып табылады және тапсыруға және ауыстыруға жатады.

      2. Табылған жеке басты куәландыратын құжаттар ішкі істер органдарына тапсырылады. Жоғалған жеке басты куәландыратын құжатты иесі қалпына келтірген жағдайда, табылған құжат Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен жойылады.

      3. Қайтыс болған адамдардың, сондай-ақ сот қайтыс болды деп жариялағандардың жеке басын куәландыратын құжаттар уәкілетті мемлекеттік органдарға тапсырылады және Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен жойылады.

23-бап. Жеке басты куәландыратын құжаттарды алып қою және пайдалану

      1. Қазақстан Республикасының заңдарында белгіленген жағдайларда және тәртіппен жеке басты куәландыратын құжаттарды алдын ала тергеу, анықтау органдарының лауазымды адамдары, сондай-ақ лауазымды адамдар әкімшілік іс жүргізу және азаматтықты жоғалтуды және одан айырылуды ресімдеу барысында алып қояды.

      2. Жеке басты куәландыратын құжаттарды кепілге қабылдауға тыйым салынады.

      3. Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген жағдайларды қоспағанда, жеке басты куәландыратын құжаттардың көшірмелері бойынша жеке тұлғаны сәйкестендіруге, сол сияқты оларды пайдалануға тыйым салынады.

      4. Бас бостандығынан айыруға сотталған адамдардың жеке басты куәландыратын құжаттары алып қойылады және үкімдерді орындайтын мекемелерде сақталады. Жазаны өтеуден босатылған кезде жеке басты куәландыратын құжаттар иелеріне қайтарылады.

      Ескерту. 23-бапқа өзгеріс енгізілді - ҚР 11.07.2017 № 91-VI Заңымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі).

3-тарау. ЖЕКЕ БАСТЫ КУӘЛАНДЫРАТЫН ҚҰЖАТТАР САЛАСЫНДАҒЫ
МЕМЛЕКЕТТІК ОРГАНДАРДЫҢ ҚҰЗЫРЕТІ

24-бап. Қазақстан Республикасы Президентінің құзыреті

      Қазақстан Республикасының Президенті:

      1) Қазақстан Республикасының дипломатиялық және қызметтік паспорттарын ресімдеу, беру, ауыстыру, тапсыру, алып қою және жою тәртібін бекітеді;

      2) Қазақстан Республикасының дипломатиялық және қызметтік паспорттары берілетін Қазақстан Республикасы лауазымды адамдарының тізбесін бекітеді;

      3) Қазақстан Республикасының Конституциясына және заңдарына сәйкес өзге де өкілеттіктерді жүзеге асырады.

25-бап. Қазақстан Республикасы Үкіметінің құзыреті

      Қазақстан Республикасының Үкіметі:

      1) Қазақстан Республикасының дипломатиялық және қызметтік паспорттарын қоспағанда, жеке басты куәландыратын құжаттарды ресімдеу, беру, ауыстыру, тапсыру, алып қою және жою тәртібін бекітеді;

      2) жеке басты куәландыратын құжаттардың үлгілерін және оларды қорғауға қойылатын талаптарды бекітеді;

      3) Қазақстан Республикасының Конституциясында, заңдарында және Қазақстан Республикасы Президентінің актілерінде көзделген өзге де өкілеттіктерді жүзеге асырады.

26-бап. Ішкі істер органдарының құзыреті

      Ішкі істер органдары:

      1) жеке басты куәландыратын құжаттардың:

      Қазақстан Республикасы азаматы паспортының;

      Қазақстан Республикасы азаматы жеке куәлігінің;

      шетелдіктің Қазақстан Республикасында тұруына ықтиярхаттың;

      азаматтығы жоқ адамның куәлігінің;

      босқын куәлігінің үлгілерін, оларды ресімдеу, беру, ауыстыру, тапсыру, алып қою және жою тәртібін әзірлейді;

      2) осы баптың 1) тармақшасында көрсетілген жеке басты куәландыратын құжаттарды ресімдеуді, беруді, ауыстыруды, алып қоюды және жоюды жүзеге асырады;

      3) Қазақстан Республикасының заңдарында, Қазақстан Республикасы Президентінің және Қазақстан Республикасы Үкіметінің актілерінде көзделген өзге де өкілеттіктерді жүзеге асырады.

27-бап. Сыртқы саяси қызмет саласындағы уәкілетті мемлекеттік органның құзыреті

      Сыртқы саяси қызмет саласындағы уәкілетті мемлекеттік орган:

      1) Қазақстан Республикасы дипломатиялық паспортының және Қазақстан Республикасы қызметтік паспортының үлгілерін, оларды ресімдеу, беру, ауыстыру, тапсыру, алып қою және жою тәртібін әзірлейді;

      2) қайтып оралуға арналған куәліктің үлгісін, оны ресімдеу, беру және ауыстыру тәртібін әзірлейді;

      3) осы баптың 1) тармақшасында көрсетілген жеке басты куәландыратын құжаттарды ресімдеуді, беруді, ауыстыруды, алып қоюды және жоюды жүзеге асырады;

      4) шетелде тұрақты тұру құқығына құжаттар алған Қазақстан Республикасы азаматтарынан жеке куәлігін және өзге мемлекеттің азаматтығын қабылдаған жағдайда – паспортын Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен алып қояды;

      5) Қазақстан Республикасының заңдарында, Қазақстан Республикасы Президентінің және Қазақстан Республикасы Үкіметінің актілерінде көзделген өзге де өкілеттіктерді жүзеге асырады.

28-бап. Өзге де уәкілетті мемлекеттік органдардың құзыреті

      Өзге де уәкілетті мемлекеттік органдар:

      1) жеке басты куәландыратын құжаттардың:

      әділет органдары – туу туралы куәліктің;

      көлік және коммуникация саласындағы уәкілетті мемлекеттік орган – Қазақстан Республикасы теңізшісінің жеке куәлігінің үлгілерін, оларды ресімдеу, беру, ауыстыру, тапсыру, алып қою және жою тәртібін әзірлейді;

      2) өз құзыреті шегінде жеке басты куәландыратын құжаттарды ресімдеуді, беруді, ауыстыруды, алып қоюды және жоюды жүзеге асырады;

      3) Қазақстан Республикасының заңдарында, Қазақстан Республикасы Президентінің және Қазақстан Республикасы Үкіметінің актілерінде көзделген өзге де өкілеттіктерді жүзеге асырады.

4-тарау. ҚОРЫТЫНДЫ ЕРЕЖЕЛЕР

29-бап. Жеке басты куәландыратын құжаттарды дайындау саласындағы мемлекеттік монополия

      Осы Заңның 6-бабы 1-тармағының 1), 2), 3) және 4) тармақшаларында көрсетілген жеке басты куәландыратын құжаттарды дайындау, құжаттарды дайындау жүйесі деректерінің ықпалдастырылған банкін жинақтау және жүргізу, көші-қон үдерістерінің есебін жүргізу жұмысын автоматтандыру, ішкі істер органдары үшін бағдарламалық-техникалық өнімдерді әзірлеу, енгізу және сүйемелдеу жөніндегі қызмет мемлекеттік монополияға жатады және оны Қазақстан Республикасы Үкіметінің шешімі бойынша құрылған шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорын жүзеге асырады.

30-бап. Қазақстан Республикасының жеке басты куәландыратын құжаттар туралы заңнамасын бұзғаны үшін жауаптылық

      Қазақстан Республикасының жеке басты куәландыратын құжаттар туралы заңнамасын бұзу Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес жауаптылыққа әкеп соғады.

31-бап. Осы Заңды қолданысқа енгізу тәртібі

      Осы Заң алғашқы ресми жарияланғанынан кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі.

Қазақстан Республикасының


Президенті

Н. Назарбаев


О документах, удостоверяющих личность

Закон Республики Казахстан от 29 января 2013 года № 73-V.

      Вниманию пользователей!
      Для удобства пользования РЦПИ создано Оглавление
      Примечание РЦПИ!
      Порядок введения в действие настоящего Закона см. ст. 31

      Настоящий Закон определяет правовые основы документов, удостоверяющих личность, устанавливает требования к их оформлению, а также регулирует деятельность по изготовлению, выдаче, замене, сдаче, изъятию и уничтожению документов, удостоверяющих личность.

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 1. Основные понятия, используемые в настоящем Законе

      В настоящем Законе используются следующие основные понятия:

      1) удостоверение лица без гражданства – документ, удостоверяющий личность физического лица, не имеющего доказательства своей принадлежности к гражданству какого-либо государства;

      2) удостоверение беженца – документ, удостоверяющий личность и подтверждающий статус беженца;

      3) документ, удостоверяющий личность, – материальный объект установленного образца с зафиксированной на нем информацией о персональных данных физического лица, позволяющей установить личность и правовой статус его владельца в целях идентификации личности;

      4) удостоверение личности гражданина Республики Казахстан – документ, удостоверяющий личность гражданина и подтверждающий гражданство Республики Казахстан;

      5) паспорт гражданина Республики Казахстан – документ, удостоверяющий личность гражданина и подтверждающий гражданство Республики Казахстан на территории Республики Казахстан и за ее пределами;

      6) дипломатический паспорт Республики Казахстан – документ, удостоверяющий личность гражданина Республики Казахстан при его выезде, проживании за пределами Республики Казахстан для исполнения возложенных на него служебных обязанностей и при его въезде в Республику Казахстан;

      7) служебный паспорт Республики Казахстан – документ, удостоверяющий личность гражданина Республики Казахстан и подтверждающий официальный статус его владельца при выезде и въезде, проживании за пределами Республики Казахстан для исполнения возложенных на него служебных обязанностей;

      8) удостоверение личности моряка Республики Казахстан – документ, удостоверяющий личность владельца, работающего на борту морского судна (за исключением военного корабля) в составе его экипажа, а также судна смешанного (река-море) плавания, используемых для целей торгового мореплавания, или обучающегося в учебном заведении, направляемого на суда для прохождения практики;

      9) свидетельство на возвращение – документ, удостоверяющий личность и подтверждающий право его владельца на однократный въезд в Республику Казахстан;

      10) свидетельство о рождении – документ, удостоверяющий личность физического лица, свидетельствующий о государственной регистрации факта его рождения;

      11) временное удостоверение личности – документ, который выдается гражданам Республики Казахстан при утрате удостоверения личности, его недействительности либо отсутствии;

      12) уполномоченные государственные органы – органы внутренних дел, органы юстиции, орган в области внешнеполитической деятельности, орган в области транспорта и коммуникаций, осуществляющие в пределах своей компетенции оформление, выдачу, замену, изъятие и уничтожение документов, удостоверяющих личность;

      13) заграничный паспорт – документ, признаваемый Республикой Казахстан в качестве документа, удостоверяющего личность иностранца или лица без гражданства и подтверждающего их правовой статус;

      14) вид на жительство иностранца в Республике Казахстан – документ, удостоверяющий личность иностранца на территории Республики Казахстан и подтверждающий получение им разрешения на постоянное проживание в Республике Казахстан.

Статья 2. Законодательство Республики Казахстан о документах, удостоверяющих личность

      1. Законодательство Республики Казахстан о документах, удостоверяющих личность, основывается на Конституции Республики Казахстан и состоит из настоящего Закона и иных нормативных правовых актов Республики Казахстан.

      2. Если международным договором, ратифицированным Республикой Казахстан, установлены иные правила, чем те, которые содержатся в настоящем Законе, то применяются правила международного договора.

Статья 3. Сфера действия настоящего Закона

      Действие настоящего Закона распространяется на всех граждан Республики Казахстан независимо от места проживания, иностранцев и лиц без гражданства, постоянно проживающих или временно пребывающих в Республике Казахстан.

Статья 4. Принципы правового регулирования в сфере документов, удостоверяющих личность

      Требования к оформлению, выдаче, замене, сдаче, изъятию и уничтожению документов, удостоверяющих личность, основываются на принципах:

      1) законности;

      2) обязательности;

      3) соблюдения прав и свобод человека и гражданина;

      4) равенства всех перед законом;

      5) недопустимости дискриминации по мотивам происхождения, социального, должностного и имущественного положения, пола, расы, национальности, языка, отношения к религии, убеждений, места жительства или по любым иным обстоятельствам;

      6) единства прав и обязанностей человека и гражданина;

      7) доступности.

Статья 5. Права и обязанности граждан Республики Казахстан, иностранцев и лиц без гражданства

      1. Граждане Республики Казахстан, постоянно проживающие в Республике Казахстан иностранцы и лица без гражданства имеют право на получение документов, удостоверяющих личность, соответствующих своему статусу.

      2. Граждане Республики Казахстан независимо от места проживания, иностранцы и лица без гражданства, постоянно проживающие или временно пребывающие в Республике Казахстан, обязаны иметь документы, удостоверяющие личность, соответствующие своему статусу.

Глава 2. ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ДОКУМЕНТОВ, УДОСТОВЕРЯЮЩИХ ЛИЧНОСТЬ

Статья 6. Документы, удостоверяющие личность

      1. Документами, удостоверяющими личность, являются:

      1) паспорт гражданина Республики Казахстан;

      2) удостоверение личности гражданина Республики Казахстан;

      3) вид на жительство иностранца в Республике Казахстан;

      4) удостоверение лица без гражданства;

      5) дипломатический паспорт Республики Казахстан;

      6) служебный паспорт Республики Казахстан;

      7) удостоверение беженца;

      8) удостоверение личности моряка Республики Казахстан;

      9) заграничный паспорт;

      10) свидетельство на возвращение;

      11) свидетельство о рождении.

      В случаях, предусмотренных Уголовно-процессуальным кодексом Республики Казахстан, водительское удостоверение, военный билет и актовая запись о рождении могут быть признаны документами, удостоверяющими личность.

      2. Документы, удостоверяющие личность, выдаваемые уполномоченными государственными органами Республики Казахстан, являются собственностью государства.

      3. Гражданско-правовые сделки совершаются по документам, удостоверяющим личность, предусмотренным подпунктами 1), 2), 3), 4), 9) и 11) пункта 1 настоящей статьи.

      Сноска. Статья 6 с изменениями, внесенными Законом РК от 04.07.2014 № 233-V (вводится в действие с 01.01.2015).

Статья 7. Требования к документам, удостоверяющим личность

      1. Документы, удостоверяющие личность, содержат следующие данные:

      1) фамилию, имя, отчество (при его наличии);

      2) дату и место рождения;

      3) пол, за исключением свидетельства о рождении;

      4) национальную принадлежность – по желанию владельца в документах, удостоверяющих личность, указанных в подпунктах 1), 2), 5) и 6) пункта 1 статьи 6 настоящего Закона;

      5) гражданство, за исключением свидетельства о рождении;

      6) фотографию, за исключением свидетельства о рождении;

      7) наименование органа, выдавшего документ;

      8) дату выдачи, номер документа, срок действия, за исключением свидетельства о рождении;

      9) подпись владельца документов, за исключением свидетельства о рождении.

      2. Документы, удостоверяющие личность, указанные в подпунктах 1), 2), 3), 4), 5), 6) и 11) пункта 1 статьи 6 настоящего Закона, содержат индивидуальный идентификационный номер.

      Примечание РЦПИ!
      Статью 7 предусмотрено дополнить пунктом 2-1 в соответствии с Законом РК от 30.12.2016 № 41-VI (вводится в действие с 01.01.2021).

      3. Документы, удостоверяющие личность, заполняются уполномоченным государственным органом на казахском языке или по желанию владельца на русском языке.

      Паспорт гражданина Республики Казахстан и удостоверение лица без гражданства заполняются на казахском языке или по желанию владельца на русском языке, а также на английском языке.

      Дипломатический паспорт Республики Казахстан, служебный паспорт Республики Казахстан, удостоверение личности моряка Республики Казахстан заполняются на казахском и английском языках.

Статья 8. Паспорт гражданина Республики Казахстан

      1. Паспорт гражданина Республики Казахстан выдается гражданам Республики Казахстан по их желанию независимо от возраста и удостоверяет личность гражданина Республики Казахстан на территории Республики Казахстан и за ее пределами.

      2. В паспорт гражданина Республики Казахстан могут вноситься следующие записи и отметки:

      1) разрешительная запись о выезде за границу на постоянное жительство;

      2) запись о детях в возрасте до шестнадцати лет в случаях выезда совместно с родителями за границу с вклеиванием их фотографий;

      3) виза иностранного государства;

      4) отметка пограничного контрольно-пропускного пункта о пересечении границы.

      3. Отметки в паспорте гражданина Республики Казахстан, проставляемые уполномоченными государственными органами Республики Казахстан, оформляются штампами, форма которых устанавливается уполномоченными государственными органами и Комитетом национальной безопасности Республики Казахстан. Проставление и внесение в паспорт гражданина Республики Казахстан записей и отметок, не предусмотренных настоящим Законом, запрещаются.

      4. Паспорт гражданина Республики Казахстан выдается сроком действия на десять лет.

Статья 9. Удостоверение личности гражданина Республики Казахстан

      1. Граждане Республики Казахстан, постоянно проживающие на ее территории, обязаны иметь удостоверение личности.

      2. Удостоверение личности выдается гражданам Республики Казахстан с шестнадцатилетнего возраста.

      3. Граждане Республики Казахстан, выезжающие на постоянное жительство за границу, сдают удостоверения личности в органы внутренних дел.

      4. Удостоверение личности гражданина Республики Казахстан выдается сроком действия на десять лет.

Статья 10. Вид на жительство иностранца в Республике Казахстан

      1. Вид на жительство иностранца в Республике Казахстан выдается иностранцам, постоянно проживающим на территории Республики Казахстан, с шестнадцатилетнего возраста сроком действия на десять лет, но не выше срока действия паспорта страны их гражданства.

      2. При выезде за границу личность иностранца удостоверяет паспорт страны его гражданства.

Статья 11. Удостоверение лица без гражданства

      1. Удостоверение лица без гражданства выдается лицам без гражданства, постоянно проживающим на территории Республики Казахстан, достигшим шестнадцатилетнего возраста.

      2. Удостоверение лица без гражданства выдается сроком действия на пять лет для подтверждения личности владельца на территории Республики Казахстан и за ее пределами.

      3. При выезде за границу без родителей, опекунов, попечителей удостоверение лица без гражданства выдается лицам до шестнадцати лет.

Статья 12. Дипломатический паспорт Республики Казахстан

      1. Дипломатический паспорт Республики Казахстан выдается должностным лицам согласно перечню, утверждаемому Президентом Республики Казахстан.

      2. Руководитель уполномоченного государственного органа, осуществляющего внешнеполитическую деятельность, по согласованию с Президентом Республики Казахстан имеет право выдать дипломатический паспорт Республики Казахстан лицам, не указанным в перечне.

      3. Супругам и детям до восемнадцати лет лиц, имеющих дипломатический паспорт Республики Казахстан, в случае их совместного выезда в длительные заграничные командировки также выдаются дипломатические паспорта.

      4. Дипломатический паспорт Республики Казахстан выдается сроком действия на пять лет.

Статья 13. Служебный паспорт Республики Казахстан

      1. Служебный паспорт Республики Казахстан выдается должностным лицам согласно перечню, утверждаемому Президентом Республики Казахстан.

      2. Супругам и детям до восемнадцати лет, следующим в длительные заграничные командировки вместе с лицами, имеющими служебные паспорта Республики Казахстан, также выдаются служебные паспорта.

      3. Служебный паспорт Республики Казахстан выдается сроком действия на пять лет.

Статья 14. Удостоверение беженца

      1. Удостоверение беженца выдается иностранцам и лицам без гражданства, которым присвоен статус беженца в порядке, установленном Законом Республики Казахстан "О беженцах".

      2. Удостоверение беженца выдается сроком действия на один год, продлевается на каждый последующий год уполномоченным государственным органом до периода сохранения в стране происхождения беженца обстоятельств, служивших основанием предоставления ему статуса беженца.

Статья 15. Удостоверение личности моряка Республики Казахстан

      1. Удостоверение личности моряка Республики Казахстан выдается гражданам Республики Казахстан, работающим на борту судна или обучающимся в учебных заведениях, направляемым на суда для прохождения практики.

      2. Удостоверение личности моряка Республики Казахстан также выдается иностранцам и лицам без гражданства, постоянно проживающим в Республике Казахстан, нанимающимся для работы на суда, зарегистрированные в Республике Казахстан.

      3. Удостоверение личности моряка Республики Казахстан выдается сроком действия на пять лет.

Статья 16. Заграничный паспорт

      1. Заграничный паспорт удостоверяет личность иностранца или лица без гражданства и подтверждает их правовой статус.

      2. Основания выдачи и срок действия заграничного паспорта определяются законодательством иностранного государства.

Статья 17. Свидетельство на возвращение

      1. Свидетельство на возвращение выдается:

      1) гражданам Республики Казахстан – в случае утраты паспорта гражданина Республики Казахстан, служебного или дипломатического паспорта Республики Казахстан либо истечения срока их действия во время их пребывания за пределами Республики Казахстан;

      2) несовершеннолетним гражданам Республики Казахстан – в случае их рождения за пределами Республики Казахстан;

      3) лицам без гражданства, постоянно проживающим в Республике Казахстан, – в случае утраты удостоверения лица без гражданства во время пребывания их за пределами Республики Казахстан;

      4) беженцам – в случае утраты проездного документа во время пребывания их за пределами Республики Казахстан;

      5) гражданам Республики Казахстан и лицам без гражданства, постоянно проживающим в Республике Казахстан, имеющим недействительные документы для въезда в Республику Казахстан, – в случае их выдворения в Республику Казахстан, выдачи Республике Казахстан.

      2. Свидетельство на возвращение выдается для однократного въезда в Республику Казахстан и не может быть использовано для выезда из Республики Казахстан.

      3. Свидетельство на возвращение выдается загранучреждениями Республики Казахстан.

      4. В свидетельство на возвращение вносятся отметки:

      1) о визах – компетентным органом иностранного государства, уполномоченным на выдачу виз;

      2) о пересечении Государственной границы Республики Казахстан и государственных границ других государств – органом пограничной службы, компетентным органом иностранного государства, осуществляющим пограничный контроль;

      3) об аннулировании ранее внесенных отметок – органом, внесшим соответствующую отметку.

Статья 18. Свидетельство о рождении

      1. Свидетельство о рождении выдается на основании актовой записи о государственной регистрации рождения ребенка в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

      2. Свидетельство о рождении является документом, удостоверяющим личность физического лица, до получения одного из следующих документов – удостоверения личности гражданина Республики Казахстан, паспорта гражданина Республики Казахстан, удостоверения лица без гражданства либо заграничного паспорта.

Статья 19. Основания выдачи документов, удостоверяющих личность

      Выдача документов, удостоверяющих личность, осуществляется на основании одного из следующих документов:

      1) актовой записи о рождении;

      2) свидетельства о рождении;

      3) паспорта гражданина Республики Казахстан;

      4) удостоверения личности гражданина Республики Казахстан;

      5) временного удостоверения личности;

      6) свидетельства на возвращение;

      7) удостоверения лица без гражданства;

      8) заграничного паспорта;

      9) справки о приеме в гражданство Республики Казахстан, выходе из гражданства Республики Казахстан и изменении гражданства по Указу Президента Республики Казахстан, а также об изменении гражданства в соответствии с международными договорами, ратифицированными Республикой Казахстан;

      10) ходатайства о присвоении статуса беженца, положительно рассмотренного уполномоченным государственным органом.

Статья 20. Выдача документов, удостоверяющих личность

      1. Документы, удостоверяющие личность, выдаются уполномоченными государственными органами владельцу или его законному представителю в срок не позднее тридцати календарных дней со дня подачи заявки на получение документов, удостоверяющих личность (за исключением документов, оформленных в загранучреждениях Республики Казахстан).

      2. По желанию физического лица в порядке, установленном Правительством Республики Казахстан, документы, удостоверяющие личность, предусмотренные в подпунктах 1) – 4) пункта 1 статьи 6 настоящего Закона, выдаются в ускоренном порядке.

      3. При заполнении документов, удостоверяющих личность, фамилия, имя, отчество (при его наличии) и другие данные записываются в соответствии с документом, послужившим основанием для их выдачи, за исключением случаев, предусмотренных законами Республики Казахстан и актами Президента Республики Казахстан.

      4. Гражданам Республики Казахстан при утрате удостоверения личности, его недействительности либо отсутствии до получения нового выдается временное удостоверение личности сроком действия на три месяца.

      Продление срока действия временного удостоверения личности не допускается.

Статья 21. Восстановление документов, удостоверяющих личность, в случае их утраты

      1. Граждане Республики Казахстан, постоянно проживающие в Республике Казахстан иностранцы и лица без гражданства в случае утраты документов, удостоверяющих личность, обращаются в уполномоченные государственные органы для получения новых.

      2. При утрате паспорта Республики Казахстан граждане Республики Казахстан, находящиеся за границей, обращаются в загранучреждения Республики Казахстан.

Статья 22. Недействительность документов, удостоверяющих личность, их замена и сдача

      1. Документ, удостоверяющий личность, является недействительным и подлежит сдаче и замене в случаях:

      1) отсутствия в нем данных, указанных в подпунктах 1), 2), 5), 6), 7) и 8) пункта 1 статьи 7 настоящего Закона (за исключением свидетельства о рождении);

      Примечание РЦПИ!
      Пункт 1 предусмотрено дополнить подпунктом 1-1) в соответствии с Законом РК от 30.12.2016 № 41-VI (вводится в действие с 01.01.2021).

      2) истечения срока его действия;

      3) невозможности идентификации данных, указанных в подпунктах 1), 2), 5), 6), 7) и 8) пункта 1 статьи 7 настоящего Закона, либо степени защиты документа;

      4) утраты документа со дня подачи заявления владельцем в уполномоченный государственный орган;

      5) несоответствия правовому статусу владельца;

      6) смены пола.

      2. Найденные документы, удостоверяющие личность, сдаются в органы внутренних дел. В случае восстановления владельцем утраченного документа, удостоверяющего личность, найденный документ уничтожается в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.

      3. Документы, удостоверяющие личность умерших лиц, а также объявленных судом умершими, сдаются в уполномоченные государственные органы и уничтожаются в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.

Статья 23. Изъятие и использование документов, удостоверяющих личность

      1. В случаях и порядке, установленных законами Республики Казахстан, документы, удостоверяющие личность, изымаются должностными лицами органов предварительного следствия, дознания, а также должностными лицами в ходе административного производства и оформления утраты и лишения гражданства.

      2. Запрещается принятие в залог документов, удостоверяющих личность.

      3. Запрещаются идентификация физического лица по копиям документов, удостоверяющих личность, а равно их использование, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Республики Казахстан.

      4. У лиц, осужденных к лишению свободы, документы, удостоверяющие личность, изымаются и хранятся в учреждениях, исполняющих приговоры. При освобождении от отбывания наказания документы, удостоверяющие личность, возвращаются владельцам.

      Сноска. Статья 23 с изменением, внесенным Законом РК от 11.07.2017 № 91-VI (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

Глава 3. КОМПЕТЕНЦИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНОВ В СФЕРЕ
ДОКУМЕНТОВ, УДОСТОВЕРЯЮЩИХ ЛИЧНОСТЬ

Статья 24. Компетенция Президента Республики Казахстан

      Президент Республики Казахстан:

      1) утверждает порядок оформления, выдачи, замены, сдачи, изъятия и уничтожения дипломатических и служебных паспортов Республики Казахстан;

      2) утверждает перечень должностных лиц Республики Казахстан, которым выдаются дипломатические и служебные паспорта Республики Казахстан;

      3) осуществляет иные полномочия в соответствии с Конституцией и законами Республики Казахстан.

Статья 25. Компетенция Правительства Республики Казахстан

      Правительство Республики Казахстан:

      1) утверждает порядок оформления, выдачи, замены, сдачи, изъятия и уничтожения документов, удостоверяющих личность, за исключением дипломатического и служебного паспортов Республики Казахстан;

      2) утверждает образцы документов, удостоверяющих личность, и требования к их защите;

      3) осуществляет иные полномочия, предусмотренные Конституцией, законами Республики Казахстан и актами Президента Республики Казахстан.

Статья 26. Компетенция органов внутренних дел

      Органы внутренних дел:

      1) разрабатывают образцы, порядок оформления, выдачи, замены, сдачи, изъятия и уничтожения документов, удостоверяющих личность:

      паспорта гражданина Республики Казахстан;

      удостоверения личности гражданина Республики Казахстан;

      вида на жительство иностранца в Республике Казахстан;

      удостоверения лица без гражданства;

      удостоверения беженца;

      2) осуществляют оформление, выдачу, замену, изъятие и уничтожение документов, удостоверяющих личность, указанных в подпункте 1) настоящей статьи;

      3) осуществляют иные полномочия, предусмотренные законами Республики Казахстан, актами Президента Республики Казахстан и Правительства Республики Казахстан.

Статья 27. Компетенция уполномоченного государственного органа в области внешнеполитической деятельности

      Уполномоченный государственный орган в области внешнеполитической деятельности:

      1) разрабатывает образцы, порядок оформления, выдачи, замены, сдачи, изъятия и уничтожения дипломатического паспорта Республики Казахстан и служебного паспорта Республики Казахстан;

      2) разрабатывает образец, порядок оформления, выдачи и замены свидетельства на возвращение;

      3) осуществляет оформление, выдачу, замену, изъятие и уничтожение документов, удостоверяющих личность, указанных в подпункте 1) настоящей статьи;

      4) в установленном законодательством Республики Казахстан порядке изымает удостоверения личности у граждан Республики Казахстан, получивших документы на право постоянного проживания за границей, и паспорта – в случае приобретения гражданства иного государства;

      5) осуществляет иные полномочия, предусмотренные законами Республики Казахстан, актами Президента Республики Казахстан и Правительства Республики Казахстан.

Статья 28. Компетенция иных уполномоченных государственных органов

      Иные уполномоченные государственные органы:

      1) разрабатывают образцы, порядок оформления, выдачи, замены, сдачи, изъятия и уничтожения документов, удостоверяющих личность:

      органы юстиции – свидетельства о рождении;

      уполномоченный государственный орган в области транспорта и коммуникаций – удостоверение личности моряка Республики Казахстан;

      2) в пределах компетенции осуществляют оформление, выдачу, замену, изъятие и уничтожение документов, удостоверяющих личность;

      3) осуществляют иные полномочия, предусмотренные законами Республики Казахстан, актами Президента Республики Казахстан и Правительства Республики Казахстан.

Глава 4. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 29. Государственная монополия в области изготовления документов, удостоверяющих личность

      Деятельность по изготовлению документов, удостоверяющих личность, указанных в подпунктах 1), 2), 3) и 4) пункта 1 статьи 6 настоящего Закона, накоплению и ведению интегрированного банка данных системы изготовления документов, автоматизации работы по учету миграционных процессов, разработке, внедрению и сопровождению программно-технических продуктов для органов внутренних дел относится к государственной монополии и осуществляется республиканским государственным предприятием на праве хозяйственного ведения, созданным по решению Правительства Республики Казахстан.

Статья 30. Ответственность за нарушение законодательства Республики Казахстан о документах, удостоверяющих личность

      Нарушение законодательства Республики Казахстан о документах, удостоверяющих личность, влечет ответственность в соответствии с законами Республики Казахстан.

Статья 31. Порядок введения в действие настоящего Закона

      Настоящий Закон вводится в действие по истечении десяти календарных дней после его первого официального опубликования.

Президент


Республики Казахстан

Н. НАЗАРБАЕВ


Жеке басты куәландыратын құжаттар туралы

Қазақстан Республикасының 2013 жылғы 29 қаңтардағы № 73-V Заңы.

      Қолданушылар назарына!
      Қолданушыларға ыңғайлы болуы үшін РҚАО мазмұнды жасады.

МАЗМҰНЫ

      РҚАО-ның ескертпесі!
      Осы Заңның қолданысқа енгізілу тәртібін 31-баптан қараңыз.

       Осы Заң жеке басты куәландыратын құжаттардың құқықтық негіздерін айқындайды, оларды ресімдеуге қойылатын талаптарды белгілейді, сондай-ақ жеке басты куәландыратын құжаттарды дайындау, беру, ауыстыру, тапсыру, алып қою және жою жөніндегі қызметті реттейді.

1-тарау. ЖАЛПЫ ЕРЕЖЕЛЕР

1-бап. Осы Заңда пайдаланылатын негізгі ұғымдар

      Осы Заңда мынадай негізгі ұғымдар пайдаланылады:

      1) азаматтығы жоқ адамның куәлігі – өзінің қандай да бір мемлекеттің азаматтығына тиесілігіне дәлелдемесі жоқ жеке тұлғаның жеке басын куәландыратын құжат;

      2) босқын куәлігі – босқынның жеке басын куәландыратын және мәртебесін растайтын құжат;

      3) жеке басты куәландыратын құжат – жеке басты сәйкестендіру мақсатында оның иесінің жеке басын және құқықтық мәртебесін анықтауға мүмкіндік беретін, жеке тұлғаның дербес деректері туралы тіркелген ақпараты бар белгіленген үлгідегі материалдық объект;

      4) Қазақстан Республикасы азаматының жеке куәлігі – азаматтың жеке басын куәландыратын және Қазақстан Республикасының азаматтығын растайтын құжат;

      5) Қазақстан Республикасы азаматының паспорты – Қазақстан Республикасының аумағында және одан тыс жерлерде азаматтың жеке басын куәландыратын және Қазақстан Республикасының азаматтығын растайтын құжат;

      6) Қазақстан Республикасының дипломатиялық паспорты – өзіне жүктелген қызметтік міндеттерді орындау үшін Қазақстан Республикасынан шыққан, одан тыс жерлерде тұрған кезде және Қазақстан Республикасына келген кезде Қазақстан Республикасы азаматының жеке басын куәландыратын құжат;

      7) Қазақстан Республикасының қызметтік паспорты – өзіне жүктелген қызметтік міндеттерді орындау үшін Қазақстан Республикасынан шыққан және келген, одан тыс жерлерде тұрған кезде Қазақстан Республикасы азаматының жеке басын куәландыратын және оның иесінің ресми мәртебесін растайтын құжат;

      8) Қазақстан Республикасы теңізшісінің жеке куәлігі – теңіз кемесінің бортында (әскери корабльді қоспағанда) оның экипажының құрамында, сондай-ақ сауда мақсатында теңізде жүзу үшін пайдаланылатын аралас (өзен-теңіз) жүзетін кеменің бортында жұмыс істейтін құжат иесінің немесе практикадан өту үшін кемелерге жіберілетін, оқу орнында білім алушының жеке басын куәландыратын құжат;

      9) қайтып оралуға арналған куәлік – иесінің жеке басын куәландыратын және Қазақстан Республикасына бір реттік келу құқығын растайтын құжат;

      10) туу туралы куәлік – жеке тұлғаның жеке басын куәландыратын, оның туу фактісінің мемлекеттік тіркелгені туралы айғақтайтын құжат;

      11) уақытша жеке куәлік – жеке куәлігін жоғалтқан, ол жарамсыз болған не куәлігі болмаған кезде Қазақстан Республикасының азаматтарына берілетін құжат;

      12) уәкілетті мемлекеттік органдар – өз құзыреті шегінде жеке басты куәландыратын құжаттарды ресімдеуді, беруді, ауыстыруды, алып қоюды және жоюды жүзеге асыратын ішкі істер органдары, әділет органдары, сыртқы саяси қызмет саласындағы орган, көлік және коммуникация саласындағы орган;

      13) шетелдік паспорт – шетелдіктің немесе азаматтығы жоқ адамның жеке басын куәландыратын және олардың құқықтық мәртебесін растайтын құжат ретінде Қазақстан Республикасы танитын құжат;

      14) шетелдіктің Қазақстан Республикасында тұруына ықтиярхат – Қазақстан Республикасының аумағында шетелдіктің жеке басын куәландыратын және оның Қазақстан Республикасында тұрақты тұруға рұқсат алғандығын растайтын құжат.

2-бап. Қазақстан Республикасының жеке басты куәландыратын құжаттар туралы заңнамасы

      1. Қазақстан Республикасының жеке басты куәландыратын құжаттар туралы заңнамасы Қазақстан Республикасының Конституциясына негізделеді және осы Заң мен Қазақстан Республикасының өзге де нормативтік құқықтық актілерінен тұрады.

      2. Егер Қазақстан Республикасы ратификациялаған халықаралық шартта осы Заңда қамтылғаннан өзгеше қағидалар белгіленсе, онда халықаралық шарттың қағидалары қолданылады.

3-бап. Осы Заңның қолданылу аясы

      Осы Заңның күші тұратын жеріне қарамастан, Қазақстан Республикасының барлық азаматтарына, Қазақстан Республикасында тұрақты тұратын немесе уақытша болатын шетелдіктерге және азаматтығы жоқ адамдарға қолданылады.

4-бап. Жеке басты куәландыратын құжаттар саласындағы құқықтық реттеу қағидаттары

      Жеке басты куәландыратын құжаттарды ресімдеуге, беруге, ауыстыруға, тапсыруға, алып қоюға және жоюға қойылатын талаптар:

      1) заңдылық;

      2) міндеттілік;

      3) адамның және азаматтың құқықтары мен бостандықтарын сақтау;

      4) баршаның заң алдында теңдігі;

      5) шығу тегі, әлеуметтік, лауазымдық және мүліктік жағдайы, жынысы, нәсілі, ұлты, тілі, дінге көзқарасы, сенімі, тұрғылықты жері себептері бойынша немесе кез келген өзге де мән-жайлар бойынша кемсітушілікке жол бермеу;

      6) адамның және азаматтың құқықтары мен міндеттерінің бірлігі;

      7) қолжетімділік қағидаттарына негізделеді.

5-бап. Қазақстан Республикасы азаматтарының, шетелдіктердің және азаматтығы жоқ адамдардың құқықтары мен міндеттері

      1. Қазақстан Республикасы азаматтарының, Қазақстан Республикасында тұрақты тұратын шетелдіктердің және азаматтығы жоқ адамдардың өз мәртебесіне сәйкес келетін жеке басты куәландыратын құжаттар алуға құқығы бар.

      2. Тұратын жеріне қарамастан, Қазақстан Республикасы азаматтарының, Қазақстан Республикасында тұрақты тұратын немесе уақытша болатын шетелдіктер мен азаматтығы жоқ адамдардың өз мәртебесіне сәйкес келетін жеке басты куәландыратын құжаттарының болуы міндетті.

2-тарау. ЖЕКЕ БАСТЫ КУӘЛАНДЫРАТЫН ҚҰЖАТТАРДЫҢ ҚҰҚЫҚТЫҚ
НЕГІЗДЕРІ

6-бап. Жеке басты куәландыратын құжаттар

      1. Мыналар:

      1) Қазақстан Республикасы азаматының паспорты;

      2) Қазақстан Республикасы азаматының жеке куәлігі;

      3) шетелдіктің Қазақстан Республикасында тұруына ықтиярхат;

      4) азаматтығы жоқ адамның куәлігі;

      5) Қазақстан Республикасының дипломатиялық паспорты;

      6) Қазақстан Республикасының қызметтік паспорты;

      7) босқын куәлігі;

      8) Қазақстан Республикасы теңізшісінің жеке куәлігі;

      9) шетелдік паспорт;

      10) қайтып оралуға арналған куәлік;

      11) туу туралы куәлік жеке басты куәландыратын құжаттар болып табылады.

      Қазақстан Республикасының Қылмыстық-процестік кодексінде көзделген жағдайларда, жүргізушінің куәлігі, әскери билет және туу туралы акті жазбасы жеке басты куәландыратын құжаттар болып танылуы мүмкін.

      2. Қазақстан Республикасының уәкілетті мемлекеттік органдары беретін жеке басты куәландыратын құжаттар мемлекет меншігі болып табылады.

      3. Азаматтық-құқықтық мәмілелер осы баптың 1-тармағының 1), 2), 3), 4), 9) және 11) тармақшаларында көзделген жеке басты куәландыратын құжаттар бойынша жасалады.

      Ескерту. 6-бапқа өзгеріс енгізілді - ҚР 04.07.2014 № 233-V Заңымен (01.01.2015 бастап қолданысқа енгізіледі).

7-бап. Жеке басты куәландыратын құжаттарға қойылатын талаптар

      1. Жеке басты куәландыратын құжаттар мынадай деректерді:

      1) тегін, атын, әкесінің атын (ол болған жағдайда);

      2) туған күнін, айын, жылын және жерін;

      3) туу туралы куәлікті қоспағанда, жынысын;

      4) қай ұлтқа жататынын – осы Заңның 6-бабы 1-тармағының 1), 2), 5) және 6) тармақшаларында көрсетілген жеке басты куәландыратын құжаттарда иесінің қалауы бойынша;

      5) туу туралы куәлікті қоспағанда, азаматтығын;

      6) туу туралы куәлікті қоспағанда, фотосуретін;

      7) құжатты берген органның атауын;

      8) туу туралы куәлікті қоспағанда, құжаттың берілген күнін, айын, жылын, нөмірін, қолданылу мерзімін;

      9) туу туралы куәлікті қоспағанда, құжаттар иесінің қойылған қолын қамтиды.

      2. Осы Заңның 6-бабы 1-тармағының 1), 2), 3), 4), 5), 6) және 11) тармақшаларында көрсетілген жеке басты куәландыратын құжаттар жеке сәйкестендіру нөмірін қамтиды.

      РҚАО-ның ескертпесі!
      7-бап 2-1-тармақпен толықтыру көзделген - ҚР 31.12.2016 № 41-VІ (01.01.2021 бастап қолданысқа енгізіледі) Заңымен.

      3. Жеке басты куәландыратын құжаттарды уәкілетті мемлекеттік орган қазақ тілінде немесе иесінің қалауы бойынша орыс тілінде толтырады.

      Қазақстан Республикасы азаматының паспорты және азаматтығы жоқ адамның куәлігі қазақ тілінде немесе иесінің қалауы бойынша орыс тілінде, сондай-ақ ағылшын тілінде толтырылады.

      Қазақстан Республикасының дипломатиялық паспорты, Қазақстан Республикасының қызметтік паспорты, Қазақстан Республикасы теңізшісінің жеке куәлігі қазақ және ағылшын тілдерінде толтырылады.

8-бап. Қазақстан Республикасы азаматының паспорты

      1. Қазақстан Республикасы азаматының паспорты азаматтарға жасына қарамастан, олардың қалауы бойынша беріледі және Қазақстан Республикасының аумағында және одан тыс жерлерде Қазақстан Республикасы азаматының жеке басын куәландырады.

      2. Қазақстан Республикасы азаматының паспортына мынадай жазбалар мен белгілер:

      1) шетелге тұрақты тұруға кету туралы рұқсат беру жазбасы;

      2) ата-аналарымен бірге шетелге шыққан жағдайларда он алты жасқа дейінгі балалар туралы фотосуреттері жапсырылған жазба;

      3) шет мемлекеттің визасы;

      4) шекаралық бақылау-өткізу пунктінің шекарадан өту туралы белгісі енгізілуі мүмкін.

      3. Қазақстан Республикасының уәкілетті мемлекеттік органдары Қазақстан Республикасы азаматының паспортына қоятын белгілер мөртабандармен ресімделеді, олардың нысанын Қазақстан Республикасының уәкілетті мемлекеттік органдары және Ұлттық қауіпсіздік комитеті белгілейді. Қазақстан Республикасы азаматының паспортына осы Заңда көзделмеген жазбалар мен белгілерді қоюға және енгізуге тыйым салынады.

      4. Қазақстан Республикасы азаматының паспорты он жыл қолдану мерзіміне беріледі.

9-бап. Қазақстан Республикасы азаматының жеке куәлігі

      1. Қазақстан Республикасының аумағында тұрақты тұратын оның азаматтарының жеке куәлігінің болуы міндетті.

      2. Қазақстан Республикасының азаматтарына он алты жастан бастап жеке куәлік беріледі.

      3. Шетелге тұрақты тұруға кететін Қазақстан Республикасының азаматтары жеке куәліктерін ішкі істер органдарына тапсырады.

      4. Қазақстан Республикасы азаматының жеке куәлігі он жыл қолдану мерзіміне беріледі.

10-бап. Шетелдіктің Қазақстан Республикасында тұруына ықтиярхат

      1. Шетелдіктің Қазақстан Республикасында тұруына ықтиярхат Қазақстан Республикасының аумағында тұрақты тұратын шетелдіктерге он алты жастан бастап он жыл қолдану мерзіміне, бірақ олар азаматы болып табылатын елдің паспортының қолданылу мерзімінен аспайтын мерзімге беріледі.

      2. Шетелге шыққан кезде шетелдіктің жеке басын өзі азаматы болып табылатын елдің паспорты куәландырады.

11-бап. Азаматтығы жоқ адамның куәлігі

      1. Қазақстан Республикасының аумағында тұрақты тұратын, он алты жасқа толған азаматтығы жоқ адамдарға азаматтығы жоқ адамның куәлігі беріледі.

      2. Азаматтығы жоқ адамның куәлігі Қазақстан Республикасының аумағында және одан тыс жерлерде иесінің жеке басын растау үшін бес жыл қолдану мерзіміне беріледі.

      3. Шетелге ата-аналарсыз, қамқоршыларсыз, қорғаншыларсыз шыққан кезде азаматтығы жоқ адамның куәлігі он алты жасқа дейінгі адамдарға беріледі.

12-бап. Қазақстан Республикасының дипломатиялық паспорты

      1. Қазақстан Республикасының дипломатиялық паспорты Қазақстан Республикасының Президенті бекітетін тізбеге сәйкес лауазымды адамдарға беріледі.

      2. Сыртқы саяси қызметті жүзеге асыратын уәкілетті мемлекеттік орган басшысының тізбеде көрсетілмеген адамдарға Қазақстан Республикасы Президентінің келісімі бойынша Қазақстан Республикасының дипломатиялық паспортын беруге құқығы бар.

      3. Қазақстан Республикасының дипломатиялық паспорты бар адамдардың жұбайлары мен он сегіз жасқа дейінгі балалары ұзақ мерзімді шетелдік іссапарларға бірге шыққан жағдайда, оларға да дипломатиялық паспорттар беріледі.

      4. Қазақстан Республикасының дипломатиялық паспорты бес жыл қолдану мерзіміне беріледі.

13-бап. Қазақстан Республикасының қызметтік паспорты

      1. Қазақстан Республикасының қызметтік паспорты Қазақстан Республикасының Президенті бекітетін тізбеге сәйкес лауазымды адамдарға беріледі.

      2. Қазақстан Республикасының қызметтік паспорттары бар адамдармен бірге ұзақ мерзімді шетелдік іссапарларға баратын жұбайлары мен он сегіз жасқа дейінгі балаларына да қызметтік паспорттар беріледі.

      3. Қазақстан Республикасының қызметтік паспорты бес жыл қолдану мерзіміне беріледі.

14-бап. Босқын куәлігі

      1. Босқын куәлігі "Босқындар туралы" Қазақстан Республикасының Заңында белгіленген тәртіппен босқын мәртебесі берілген шетелдіктер мен азаматтығы жоқ адамдарға беріледі.

      2. Босқын куәлігі бір жыл қолдану мерзіміне беріледі, оны уәкілетті мемлекеттік орган босқынның шыққан елінде оған босқын мәртебесін беруге негіз болған мән-жайлар сақталған кезеңге дейін әрбір келесі жылға ұзартады.

15-бап. Қазақстан Республикасы теңізшісінің жеке куәлігі

      1. Қазақстан Республикасы теңізшісінің жеке куәлігі кеме бортында жұмыс істейтін Қазақстан Республикасының азаматтарына немесе практикадан өту үшін кемелерге жіберілетін оқу орындарында білім алушыларға беріледі.

      2. Қазақстан Республикасы теңізшісінің жеке куәлігі Қазақстан Республикасында тіркелген кемелерде жұмыс істеу үшін жалданған, Қазақстан Республикасында тұрақты тұратын шетелдіктер мен азаматтығы жоқ адамдарға да беріледі.

      3. Қазақстан Республикасы теңізшісінің жеке куәлігі бес жыл қолдану мерзіміне беріледі.

16-бап. Шетелдік паспорт

      1. Шетелдік паспорт шетелдіктің немесе азаматтығы жоқ адамның жеке басын куәландырады және олардың құқықтық мәртебесін растайды.

      2. Шетелдік паспортты беру негіздері және оның қолданылу мерзімі шет мемлекеттің заңнамасында айқындалады.

17-бап. Қайтып оралуға арналған куәлік

      1. Қайтып оралуға арналған куәлік:

      1) Қазақстан Республикасының азаматтарына – олар Қазақстан Республикасынан тыс жерлерде болған уақытта Қазақстан Республикасы азаматының паспортын, Қазақстан Республикасының қызметтік немесе дипломатиялық паспортын жоғалтқан не олардың қолданылу мерзімі өткен жағдайда;

      2) Қазақстан Республикасының кәмелетке толмаған азаматтарына – олар Қазақстан Республикасынан тыс жерлерде туған жағдайда;

      3) Қазақстан Республикасында тұрақты тұратын азаматтығы жоқ адамдарға – олар Қазақстан Республикасынан тыс жерлерде болған уақытта азаматтығы жоқ адамның куәлігін жоғалтқан жағдайда;

      4) босқындарға – олар Қазақстан Республикасынан тыс жерлерде болған уақытта жол жүру құжатын жоғалтқан жағдайда;

      5) Қазақстан Республикасының азаматтарына және Қазақстан Республикасында тұрақты тұратын, Қазақстан Республикасына келу үшін жарамсыз құжаттары бар азаматтығы жоқ адамдарға – олар Қазақстан Республикасына шығарып жіберілген, Қазақстан Республикасына берілген жағдайда беріледі.

      2. Қайтып оралуға арналған куәлік Қазақстан Республикасына бір реттік келу үшін беріледі және ол Қазақстан Республикасынан кету үшін пайдаланылмайды.

      3. Қайтып оралуға арналған куәлікті Қазақстан Республикасының шетелдегі мекемелері береді.

      4. Қайтып оралуға арналған куәлікке:

      1) шет мемлекеттің визалар беруге уәкілетті құзыретті органы – визалар туралы;

      2) шекара қызметі органы, шет мемлекеттің шекаралық бақылауды жүзеге асыратын құзыретті органы – Қазақстан Республикасының Мемлекеттік шекарасынан және басқа мемлекеттердің мемлекеттік шекараларынан өту туралы;

      3) тиісті белгіні енгізген орган – бұрын енгізілген белгілерді жою туралы белгілер енгізеді.

18-бап. Туу туралы куәлік

      1. Туу туралы куәлік Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес баланың тууын мемлекеттік тіркеу туралы акт жазбасының негізінде беріледі.

      2. Мынадай құжаттардың бірін – Қазақстан Республикасы азаматының жеке куәлігін, Қазақстан Республикасы азаматының паспортын, азаматтығы жоқ адамның куәлігін не шетелдік паспортты алғанға дейін туу туралы куәлік жеке тұлғаның жеке басын куәландыратын құжат болып табылады.

19-бап. Жеке басты куәландыратын құжаттарды беру негіздері

      Жеке басты куәландыратын құжаттарды беру мынадай құжаттардың бірінің негізінде жүзеге асырылады:

      1) туу туралы акт жазбасы;

      2) туу туралы куәлік;

      3) Қазақстан Республикасы азаматының паспорты;

      4) Қазақстан Республикасы азаматының жеке куәлігі;

      5) уақытша жеке куәлік;

      6) қайтып оралуға арналған куәлік;

      7) азаматтығы жоқ адамның куәлігі;

      8) шетелдік паспорт;

      9) Қазақстан Республикасы Президентінің Жарлығы бойынша Қазақстан Республикасының азаматтығына қабылдау, Қазақстан Республикасының азаматтығынан шығу және азаматтықты өзгерту туралы, сондай-ақ Қазақстан Республикасы ратификациялаған халықаралық шарттарға сәйкес азаматтықты өзгерту туралы анықтамалар;

      10) уәкілетті мемлекеттік орган оң тұрғыда қараған, босқын мәртебесін беру туралы қолдаухат.

20-бап. Жеке басты куәландыратын құжаттарды беру

      1. Жеке басты куәландыратын құжаттарды (Қазақстан Республикасының шетелдегі мекемелерінде ресімделген құжаттарды қоспағанда) алуға өтінім берілген күннен бастап күнтізбелік отыз күннен кешіктірілмейтін мерзімде уәкілетті мемлекеттік органдар жеке басты куәландыратын құжаттарды иесіне немесе оның заңды өкіліне береді.

      2. Осы Заңның 6-бабы 1-тармағының 1)–4) тармақшаларында көзделген жеке басты куәландыратын құжаттар жеке тұлғаның қалауы бойынша Қазақстан Республикасының Үкіметі белгілеген тәртіппен жеделдетілген түрде беріледі.

      3. Жеке басты куәландыратын құжаттарды толтырған кезде тегі, аты, әкесінің аты (ол болған жағдайда) және басқа деректер, Қазақстан Республикасының заңдарында және Қазақстан Республикасы Президентінің актілерінде көзделген жағдайларды қоспағанда, оларды беру үшін негіз болған құжатқа сәйкес жазылады.

      4. Жеке куәлігін жоғалтқан, ол жарамсыз болған кезде не куәлігі болмаған кезде, жаңасын алғанға дейін Қазақстан Республикасының азаматтарына үш ай қолдану мерзіміне уақытша жеке куәлік беріледі.

      Уақытша жеке куәліктің қолданылу мерзімін ұзартуға жол берілмейді.

21-бап. Жеке басты куәландыратын құжаттар жоғалған жағдайда оларды қалпына келтіру

      1. Қазақстан Республикасының азаматтары, Қазақстан Республикасында тұрақты тұратын шетелдіктер және азаматтығы жоқ адамдар жеке басты куәландыратын құжаттарды жоғалтқан жағдайда, жаңа құжаттар алу үшін уәкілетті мемлекеттік органдарға өтініш білдіреді.

      2. Шетелдегі Қазақстан Республикасының азаматтары Қазақстан Республикасының паспортын жоғалтқан кезде Қазақстан Республикасының шетелдегі мекемелеріне өтініш білдіреді.

22-бап. Жеке басты куәландыратын құжаттардың жарамсыздығы, оларды ауыстыру және тапсыру

      1. Жеке басты куәландыратын құжат:

      1) онда осы Заңның 7-бабы 1-тармағының 1), 2), 5), 6), 7) және 8) тармақшаларында көрсетілген деректер (туу туралы куәлікті қоспағанда) болмаған;

      РҚАО-ның ескертпесі!
      1-тармақты 1-1) тармақшамен толықтыру көзделген - ҚР 31.12.2016 № 41-VІ (01.01.2021 бастап қолданысқа енгізіледі) Заңымен.

      2) оның қолданылу мерзімі өткен;

      3) осы Заңның 7-бабы 1-тармағының 1), 2), 5), 6), 7) және 8) тармақшаларында көрсетілген деректерді не құжатты қорғау дәрежесін сәйкестендіру мүмкін болмаған;

      4) құжат жоғалғанда, иесі уәкілетті мемлекеттік органға өтініш берген күннен бастап;

      5) иесінің құқықтық мәртебесіне сәйкес келмеген;

      6) жынысын өзгерткен жағдайларда, жарамсыз болып табылады және тапсыруға және ауыстыруға жатады.

      2. Табылған жеке басты куәландыратын құжаттар ішкі істер органдарына тапсырылады. Жоғалған жеке басты куәландыратын құжатты иесі қалпына келтірген жағдайда, табылған құжат Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен жойылады.

      3. Қайтыс болған адамдардың, сондай-ақ сот қайтыс болды деп жариялағандардың жеке басын куәландыратын құжаттар уәкілетті мемлекеттік органдарға тапсырылады және Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен жойылады.

23-бап. Жеке басты куәландыратын құжаттарды алып қою және пайдалану

      1. Қазақстан Республикасының заңдарында белгіленген жағдайларда және тәртіппен жеке басты куәландыратын құжаттарды алдын ала тергеу, анықтау органдарының лауазымды адамдары, сондай-ақ лауазымды адамдар әкімшілік іс жүргізу және азаматтықты жоғалтуды және одан айырылуды ресімдеу барысында алып қояды.

      2. Жеке басты куәландыратын құжаттарды кепілге қабылдауға тыйым салынады.

      3. Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген жағдайларды қоспағанда, жеке басты куәландыратын құжаттардың көшірмелері бойынша жеке тұлғаны сәйкестендіруге, сол сияқты оларды пайдалануға тыйым салынады.

      4. Бас бостандығынан айыруға сотталған адамдардың жеке басты куәландыратын құжаттары алып қойылады және үкімдерді орындайтын мекемелерде сақталады. Жазаны өтеуден босатылған кезде жеке басты куәландыратын құжаттар иелеріне қайтарылады.

      Ескерту. 23-бапқа өзгеріс енгізілді - ҚР 11.07.2017 № 91-VI Заңымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі).

3-тарау. ЖЕКЕ БАСТЫ КУӘЛАНДЫРАТЫН ҚҰЖАТТАР САЛАСЫНДАҒЫ
МЕМЛЕКЕТТІК ОРГАНДАРДЫҢ ҚҰЗЫРЕТІ

24-бап. Қазақстан Республикасы Президентінің құзыреті

      Қазақстан Республикасының Президенті:

      1) Қазақстан Республикасының дипломатиялық және қызметтік паспорттарын ресімдеу, беру, ауыстыру, тапсыру, алып қою және жою тәртібін бекітеді;

      2) Қазақстан Республикасының дипломатиялық және қызметтік паспорттары берілетін Қазақстан Республикасы лауазымды адамдарының тізбесін бекітеді;

      3) Қазақстан Республикасының Конституциясына және заңдарына сәйкес өзге де өкілеттіктерді жүзеге асырады.

25-бап. Қазақстан Республикасы Үкіметінің құзыреті

      Қазақстан Республикасының Үкіметі:

      1) Қазақстан Республикасының дипломатиялық және қызметтік паспорттарын қоспағанда, жеке басты куәландыратын құжаттарды ресімдеу, беру, ауыстыру, тапсыру, алып қою және жою тәртібін бекітеді;

      2) жеке басты куәландыратын құжаттардың үлгілерін және оларды қорғауға қойылатын талаптарды бекітеді;

      3) Қазақстан Республикасының Конституциясында, заңдарында және Қазақстан Республикасы Президентінің актілерінде көзделген өзге де өкілеттіктерді жүзеге асырады.

26-бап. Ішкі істер органдарының құзыреті

      Ішкі істер органдары:

      1) жеке басты куәландыратын құжаттардың:

      Қазақстан Республикасы азаматы паспортының;

      Қазақстан Республикасы азаматы жеке куәлігінің;

      шетелдіктің Қазақстан Республикасында тұруына ықтиярхаттың;

      азаматтығы жоқ адамның куәлігінің;

      босқын куәлігінің үлгілерін, оларды ресімдеу, беру, ауыстыру, тапсыру, алып қою және жою тәртібін әзірлейді;

      2) осы баптың 1) тармақшасында көрсетілген жеке басты куәландыратын құжаттарды ресімдеуді, беруді, ауыстыруды, алып қоюды және жоюды жүзеге асырады;

      3) Қазақстан Республикасының заңдарында, Қазақстан Республикасы Президентінің және Қазақстан Республикасы Үкіметінің актілерінде көзделген өзге де өкілеттіктерді жүзеге асырады.

27-бап. Сыртқы саяси қызмет саласындағы уәкілетті мемлекеттік органның құзыреті

      Сыртқы саяси қызмет саласындағы уәкілетті мемлекеттік орган:

      1) Қазақстан Республикасы дипломатиялық паспортының және Қазақстан Республикасы қызметтік паспортының үлгілерін, оларды ресімдеу, беру, ауыстыру, тапсыру, алып қою және жою тәртібін әзірлейді;

      2) қайтып оралуға арналған куәліктің үлгісін, оны ресімдеу, беру және ауыстыру тәртібін әзірлейді;

      3) осы баптың 1) тармақшасында көрсетілген жеке басты куәландыратын құжаттарды ресімдеуді, беруді, ауыстыруды, алып қоюды және жоюды жүзеге асырады;

      4) шетелде тұрақты тұру құқығына құжаттар алған Қазақстан Республикасы азаматтарынан жеке куәлігін және өзге мемлекеттің азаматтығын қабылдаған жағдайда – паспортын Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен алып қояды;

      5) Қазақстан Республикасының заңдарында, Қазақстан Республикасы Президентінің және Қазақстан Республикасы Үкіметінің актілерінде көзделген өзге де өкілеттіктерді жүзеге асырады.

28-бап. Өзге де уәкілетті мемлекеттік органдардың құзыреті

      Өзге де уәкілетті мемлекеттік органдар:

      1) жеке басты куәландыратын құжаттардың:

      әділет органдары – туу туралы куәліктің;

      көлік және коммуникация саласындағы уәкілетті мемлекеттік орган – Қазақстан Республикасы теңізшісінің жеке куәлігінің үлгілерін, оларды ресімдеу, беру, ауыстыру, тапсыру, алып қою және жою тәртібін әзірлейді;

      2) өз құзыреті шегінде жеке басты куәландыратын құжаттарды ресімдеуді, беруді, ауыстыруды, алып қоюды және жоюды жүзеге асырады;

      3) Қазақстан Республикасының заңдарында, Қазақстан Республикасы Президентінің және Қазақстан Республикасы Үкіметінің актілерінде көзделген өзге де өкілеттіктерді жүзеге асырады.

4-тарау. ҚОРЫТЫНДЫ ЕРЕЖЕЛЕР

29-бап. Жеке басты куәландыратын құжаттарды дайындау саласындағы мемлекеттік монополия

      Осы Заңның 6-бабы 1-тармағының 1), 2), 3) және 4) тармақшаларында көрсетілген жеке басты куәландыратын құжаттарды дайындау, құжаттарды дайындау жүйесі деректерінің ықпалдастырылған банкін жинақтау және жүргізу, көші-қон үдерістерінің есебін жүргізу жұмысын автоматтандыру, ішкі істер органдары үшін бағдарламалық-техникалық өнімдерді әзірлеу, енгізу және сүйемелдеу жөніндегі қызмет мемлекеттік монополияға жатады және оны Қазақстан Республикасы Үкіметінің шешімі бойынша құрылған шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорын жүзеге асырады.

30-бап. Қазақстан Республикасының жеке басты куәландыратын құжаттар туралы заңнамасын бұзғаны үшін жауаптылық

      Қазақстан Республикасының жеке басты куәландыратын құжаттар туралы заңнамасын бұзу Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес жауаптылыққа әкеп соғады.

31-бап. Осы Заңды қолданысқа енгізу тәртібі

      Осы Заң алғашқы ресми жарияланғанынан кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі.

Қазақстан Республикасының


Президенті

Н. Назарбаев


On Documents of Identification

The Law of the Republic of Kazakhstan dated 29 January, 2013 No.73-V

      The order of enforcement of this Law see Article 31

      This Law determines the legal basis of documents of identification, establishes requirements to their execution, as well as regulates activity on reproduction, issuance, change, surrender, suppression and destruction of identity documents.

Chapter 1. GENERAL PROVISIONS

Article 1. Basic concepts used in this Law

      The following basic concepts shall be used in this Law:
      1) identity document of person without citizenship – a document of identification of individual, having no proof of their belonging to the citizenship of any state;
      2) identity document of refugee – a document of identification and approving the status of refugee;
      3) a document of identification – a material object of standard form with information on personal data of individuals, recorded in it, permitting to establish identity and legal status of its owner for the purpose of personal identification;
      4) identity document of citizen of the Republic of Kazakhstan – a document of identification of citizen and approving the citizenship of the Republic of Kazakhstan;
      5) passport of citizen of the Republic of Kazakhstan – a document of identification of citizen and approving the citizenship of the Republic of Kazakhstan in the territory of the Republic of Kazakhstan and abroad;
      6) diplomatic passport of the Republic of Kazakhstan – a document of identification of citizen of the Republic of Kazakhstan upon his (her) departure, residence outside of the Republic of Kazakhstan for execution of official duties, imposed on him (her) and upon his (her) entrance into the Republic of Kazakhstan;
      7) service passport of the Republic of Kazakhstan – a document of identification of citizen of the Republic of Kazakhstan and approving an official status of his (her) owner upon departure and entrance, residence outside of the Republic of Kazakhstan for execution of official duties, imposed on him (her);
      8) identity document of seafarer of the Republic of Kazakhstan – a document of identification of the owner, working on board of the see craft (except for the ship of war) in the composition of the crew, as well as the ship of mixed navigation (river-sea), used for the purposes of merchant marine, or training in the educational institution, directed to the ship for the traineeship;
      9) certificate of return – a document of identification and approving the right of the owner for the single entrance to the Republic of Kazakhstan;
      10) certificate of birth – a document of identification of individual, certifying on the state registration of the fact of birth;
      11) temporary identity document – a document, which is issued to the citizens of the Republic of Kazakhstan upon loss of identity document, its non-validity or absence;
      12) authorized state bodies – bodies of internal affairs, judicial bodies, body in the field of foreign-policy activity, body in the field of transport and communication, carrying out execution, issuance, change, suppression and destruction of documents of identification within its competence;
      13) foreign passport – a document, recognized by the Republic of Kazakhstan as the document of identification of the foreigner or person without citizenship and approving their legal status;
      14) residence permit of the foreigner in the Republic of Kazakhstan – a document of identification of the foreigner in the territory of the Republic of Kazakhstan and approving obtainment them the permission for the permanent residence in the Republic of Kazakhstan.

Article 2. The legislation of the Republic of Kazakhstan
on documents of identification

      1. The legislation of the Republic of Kazakhstan on documents of identification shall be based on the Constitution of the Republic of Kazakhstan and shall consist of this Law and other regulatory legal acts of the Republic of Kazakhstan.
      2. If by the international treaty, ratified by the Republic of Kazakhstan, made other rules than those that contained in this Law, the rules of the international treaty shall be applied.

Article 3. The scope of this Law

      The force of this Law shall be extended to all citizens of the Republic of Kazakhstan irrespective of the place of residence, foreigners and persons without citizenship, permanently residing or temporary staying in the Republic of Kazakhstan.

Article 4. Principles of legal regulation in the scope
of documents of identification

      Requirements to execution, issuance, change, surrender, suppression and destruction of documents of identification shall be based on the principles:
      1) legality;
      2) obligation;
      3) observation of rights and freedoms of person and citizen;
      4) equality of all before the law;
      5) non-discrimination on grounds of origin, social, official or property status, gender, race, nationality, language, attitude to religion, beliefs, place of residence or any other circumstances;
      6) the unity of rights and obligations of person and citizen;
      7) availability.

Article 5. Rights and obligations of citizens of the Republic
of Kazakhstan, foreigners and persons without citizenship

      1. Citizens of the Republic of Kazakhstan, permanently residing in the Republic of Kazakhstan, foreigners and persons without citizenship shall have a right to obtain the documents of identification, corresponding to their status.
      2. Citizens of the Republic of Kazakhstan irrespective of the place of residence, foreigners and persons without citizenship, permanently residing or temporary staying in the Republic of Kazakhstan shall be obliged to have the documents of identification, corresponding to their status.

Chapter 2. LEGAL BASIS OF DOCUMENTS OF IDENTIFICATION

Article 6. Documents of identification

      1. The documents of identification shall be:
      1) passport of citizen of the Republic of Kazakhstan;
      2) identity document of citizen of the Republic of Kazakhstan;
      3) residence permit of foreigner in the Republic of Kazakhstan;
      4) identity document of person without citizenship;
      5) diplomatic passport of the Republic of Kazakhstan;
      6) service passport of the Republic of Kazakhstan;
      7) identity document of refugee;
      8) identity document of seafarer of the Republic of Kazakhstan;
      9) foreign passport;
      10) certificate of return;
      11) certificate of birth.
      Driver license, military card and birth statement may be recognized as the documents of identification in the cases, provided by the Criminal Procedure Code of the Republic of Kazakhstan.
      2. The documents of identification, issued by the authorized state bodies of the Republic of Kazakhstan shall be the property of state.
      3. Civil transaction shall be made on the documents of identification, provided by subparagraph 1), 2), 3), 4), 9) and 11) of paragraph 1 of this Article.
      Footnote. Article 6 as amended by the Law of the Republic of Kazakhstan dated 04.07.2014 No. 233-V (shall be enforced from 01.01.2015).

Article 7. Requirements to the documents of identification

      1. Documents of identification shall contain the following data:
      1) surname, name, patronymic (in its existence);
      2) the date and birth place;
      3) gender, except for the certificate of birth;
      4) nationality - at the request of the owner in the documents of identification, specified in subparagraphs 1), 2), 5) and 6) of paragraph 1 of Article 6 of this Law;
      5) citizenship, except for the certificate of birth;
      6) photo, except for the certificate of birth;
      7) the name of authority, issued the document;
      8) the date of issue, document number, expiry date, except for the certificate of birth;
      9) signature of documents owner, except for the certificate of birth.
      2. Documents of identification, specified in subparagraphs 1), 2), 3), 4), 5), 6) and 11) of paragraph 1 of Article 6 of this Law shall contain a unique identification number.
      3. Documents of identification shall be filed by the authorized state body in the Kazakh language, or at the wish of owner in Russian language.
      Passport of the citizen of the Republic of Kazakhstan and identity document of person without citizenship shall be filed in Kazakh language or at the wish of owner in Russian, as well as in English.
      Diplomatic passport of the Republic of Kazakhstan, service passport of the Republic of Kazakhstan, identity document of seafarer of the Republic of Kazakhstan shall be filed in Kazakh and English languages.

Article 8. Passport of citizen of the Republic of Kazakhstan

      1. Passport of citizen of the Republic of Kazakhstan shall be issued to the citizens of the Republic of Kazakhstan at their wish irrespective of age and prove identity of citizen of the Republic of Kazakhstan in the territory of the Republic of Kazakhstan and abroad.
      2. The following records and notes may be made in the passport of the Republic of Kazakhstan:
      1) permissive record on leaving abroad for the permanent residence;
      2) a record on children under the age of sixteen in the cases of departure together with parents abroad with pasting their photos;
      3) the visa of a foreign state;
      4) a mark of border control check point on border crossing.
      3. The marks in the passport of citizen of the Republic of Kazakhstan, provided by the authorized state bodies of the Republic of Kazakhstan shall be formed by the stamps, the form of which is established by the authorized state bodies and National Security Committee of the Republic of Kazakhstan. Placing and making of records and marks, not provided by this Law to the passport of citizen of the Republic of Kazakhstan shall be prohibited.
      4. Passport of citizen of the Republic of Kazakhstan shall be issued with validity of ten years.

Article 9. Identity document of citizen of the
Republic of Kazakhstan

      1. Citizens of the Republic of Kazakhstan, permanently residing in its territory shall be obliged to have identity document.
      2. Identity document shall be issued to the citizens of the Republic of Kazakhstan from the age of sixteen.
      3. Citizens of the Republic of Kazakhstan leaving the country for permanent residence abroad shall surrender the identity document to the internal affairs bodies.
      4. Identity document of citizen of the Republic of Kazakhstan shall be issued with validity of ten years.

Article 10. The residence permit of foreigner in the
Republic of Kazakhstan

      1. The residence permit of foreigner in the Republic of Kazakhstan shall be issued to the foreigners, permanently residing in the territory of the Republic of Kazakhstan, from sixteen years old with validity of ten years, but not exceeding the validity of passport of country of their citizenship.
      2. Upon leaving abroad the identity of foreigner shall certify the passport of country of his (her) citizenship.

Article 11. Identity document of person without citizenship

      1. Identity document of person without citizenship shall be issued to the persons without citizenship, permanently residing in the territory of the Republic of Kazakhstan, reached the age of sixteen.
      2. Identity document without citizenship shall be issued with validity of five years for approval of identity of the owner in the territory of the Republic of Kazakhstan and abroad.
      3. Upon leaving abroad without parents, guardians, trustees, the identity document of person without citizenship shall be issued to the persons under the age of sixteen.

Article 12. Diplomatic passport of the Republic of Kazakhstan

      1. Diplomatic passport of the Republic of Kazakhstan shall be issued to the civil servants according to the list, approved by the President of the Republic of Kazakhstan.
      2. The head of the authorized state body, carrying out foreign policy activity, in coordination with the President of the Republic of Kazakhstan shall have a right to issue the diplomatic passport of the Republic of Kazakhstan to the persons, not specified in the list.
      3. The diplomatic passports shall be also issued to spouses and children under the age of eighteen, of the persons, having the diplomatic passport of the Republic of Kazakhstan, in the case of their joint departure to the long international trips.
      4. Diplomatic passport of the Republic of Kazakhstan shall be issued with validity of five years.

Article 13. Service passport of the republic of Kazakhstan

      1. Service passport of the Republic of Kazakhstan shall be issued to the civil servants according to the list, approved by the President of the Republic of Kazakhstan.
      2. The service passports shall be also issued to the spouses and children under the age of eighteen, following in the long international trips with the persons, having the service passports of the Republic of Kazakhstan.
      3. Service passport of the Republic of Kazakhstan shall be issued with validity of five years.

Article 14. Identity document of refugee

      1. Identity document of refugee shall be issued to the foreigners and persons without citizenship, to whom the status of refugee was assigned in the manner established by the Law of the Republic of Kazakhstan “On refugees”.
      2. Identity document of refugee shall be issued with validity of one year, exceeded for each subsequent year by the authorized state body before the period of preservation of circumstances, served as a ground of provision the status of refugee in the country of origin of refugee.

Article 15. Identity document of seafarer of the
Republic of Kazakhstan

      1. Identity document of seafarer of the Republic of Kazakhstan shall be issued to the citizens of the Republic of Kazakhstan, working on board of the see craft or training in the educational institution, directed to the ship for the traineeship;
      2. Identity document of seafarer of the Republic of Kazakhstan shall be also issued to the foreigners and persons without citizenship, permanently residing in the Republic of Kazakhstan, hiring for the work on ships, registered in the Republic of Kazakhstan.
      3. Identity document of seafarer of the Republic of Kazakhstan shall be issued with validity of five years.

Article 16. Foreign passport

      1. Foreign passport shall certify the identity of foreigner or person without citizenship and approve their legal status.
      2. Grounds of issuance and validity of foreign passport shall be determined by the legislation of foreign state.

Article 17. Certificate of return

      1. Certificate of return shall be issued to:
      1) the citizens of the Republic of Kazakhstan – in the case of loss of passport of citizen of the Republic of Kazakhstan, service or diplomatic passport of the Republic of Kazakhstan or expiration of their validity during their stay outside of the Republic of Kazakhstan;
      2) the citizens of minority age of the Republic of Kazakhstan – in the case of their birth outside of the Republic of Kazakhstan;
      3) citizens without citizenship, permanently residing in the Republic of Kazakhstan, - in the case of loss of identity document of person without citizenship during stay them outside of the Republic of Kazakhstan;
      4) refugees – in the case of loss of travel document during stay them outside of the Republic of Kazakhstan;
      5) citizens of the Republic of Kazakhstan and persons without citizenship, permanently residing in the Republic of Kazakhstan, having invalid documents for the entrance to the Republic of Kazakhstan, - in the case of their deportation to the Republic of Kazakhstan, surrender to the Republic of Kazakhstan.
      2. Certificate of return shall be issued for the single entrance to the Republic of Kazakhstan and may not be used for departure from the Republic of Kazakhstan.
      3. Certificate of return shall be issued by the foreign institutions of the Republic of Kazakhstan.
      4. The following marks shall be made in the certificate of return:
      1) on visas – by the competent body of foreign country, authorized for issuance of visas;
      2) on crossing of the State Border of the Republic of Kazakhstan and the state borders of other states – by the body of border service, competent body of foreign country, carrying out the border control;
      3) on cancellation of previously made marks – by the body, made the relevant mark.

Article 18. Certificate of birth

      1. Certificate of birth shall be issued on the basis of statement of the state registration of child in accordance with the legislation of the Republic of Kazakhstan.
      2. Certificate of birth shall be the document of identification of individual before obtainment of one of the following documents- identity document of citizen of the Republic of Kazakhstan, passport of citizen of the Republic of Kazakhstan, identity document without citizenship or foreign passport.

Article 19. The grounds of issuance of documents of
identification

      Issuance of documents of identification shall be carried out on the basis of one of the following documents:
      1) statement of birth;
      2) certificate of birth;
      3) passport of citizen of the Republic of Kazakhstan;
      4) identity document of the citizen of the Republic of Kazakhstan;
      5) temporary identity document;
      6) certificate of return;
      7) identity document of person without citizenship;
      8) foreign passport;
      9) certificate of conferment of nationality of the Republic of Kazakhstan, withdrawal from citizenship of the Republic of Kazakhstan and change of citizenship according to the Decree of the President of the Republic of Kazakhstan, as well as on the change of citizenship in accordance with international treaties, ratified by the Republic of Kazakhstan;
      10) an application on award of status of refugee, favorably considered by the authorized state body.

Article 20. Issuance of documents of identification

      1. Documents of identification shall be issued by the authorized state bodies to the owner or his (her) legal representative no later than thirty calendar days from the date of filing of an application for obtaining of documents of identification (except for the documents, formed in the foreign institutions of the Republic of Kazakhstan).
      2. The documents of identification, provided in subparagraphs 1) – 4) of paragraph 1 of Article 6 of this Law shall be issued summarily at the wish of individual in the manner established by the Government of the Republic of Kazakhstan.
      3. Upon filling of documents of identification, the surname, name, patronymic (in its existence) and other data shall be recorded in accordance with the document, served as a ground for their issuance, except for the cases provided by the Laws of the Republic of Kazakhstan and acts of the President of the Republic of Kazakhstan.
      4. The temporary identity document shall be issued with validity of three months to the citizens of the Republic of Kazakhstan upon loss of identity document, its invalidity or absence before obtainment a new one.
      Extension of the validity of temporary identity document shall not be allowed.

Article 21. Recovery of documents of identification in
the case of their lose

      1. Citizens of the Republic of Kazakhstan, permanently residing in the Republic of Kazakhstan, the foreigners and persons without citizenship in the case of loss of documents of identification shall be applied to the authorized state bodies for obtainment the new one.
      2. Upon loss of passport of the Republic of Kazakhstan, the citizens of the Republic of Kazakhstan, staying abroad shall be applied to the foreign institutions of the Republic of Kazakhstan.

Article 22. Non-validity of documents of identification,
their change and surrender

      1. A document of identification shall be invalid and shall subject to surrender and change in the cases of:
      1) absence of details, specified in subparagraphs 1), 2), 5), 6), 7) and 8) of paragraph 1 of Article 7 of this Law (except for the certificate of birth);
      2) expiration of its validity;
      3) impossibility of identification of data, specified in subparagraphs 1), 2), 5), 6), 7) and 8) of paragraph 1 of Article 7 of this Law, or protection degree of document;
      4) loss of document from the date of filing of an application by the owner to the authorized state body;
      5) nonconformity to the legal status of the owner;
      6) gender reassignment.
      2. Found documents of identification shall be surrendered to the internal affairs bodies. In the case of recovery of lost document of identification by the owner, found document shall be destructed in the manner established by the legislation of the Republic of Kazakhstan.
      3. The documents of identification of deceased person, as well as declared dead by the court shall be surrendered to the authorized state bodies and destructed in the manner established by the legislation of the Republic of Kazakhstan.

Article 23. Suppression and use of documents of identification

      1. In the cases and manner established by the Laws of the Republic of Kazakhstan, the documents of identification shall be suppressed by the civil servants of bodies of preliminary investigation, inquire, as well as civil servants in the course of administrative proceeding and execution of loss of citizenship.
      Suppression of documents of identification shall be prohibited by other bodies and civil servants.
      2. It prohibited to take in pledge the documents of identification.
      3. Identification of individual on copies of documents of identification, as well as their use, except for the cases provided by the legislation of the Republic of Kazakhstan shall be prohibited.
      4. The documents of identification shall be suppressed from the persons, convicted to imprisonment and stored in the institutions, executing the sentences. Upon release from service of sentence the documents of identification shall be returned to the owners.

Chapter 3. COMPETENCE OF THE STATE BODIES IN THE SCOPE OF
DOCUMENTS OF IDENTIFICATION

Article 24.Competence of the President of the
Republic of Kazakhstan

      The President of the Republic of Kazakhstan shall:
      1) approve procedure of execution, issuance, change, surrender, suppression and destruction of diplomatic and service passports of the Republic of Kazakhstan;
      2) approve the list of civil servants of the Republic of Kazakhstan, to whom the diplomatic and service passports of the Republic of Kazakhstan are issued;
      3) exercise other powers in accordance with the constitution and Laws of the Republic of Kazakhstan.

Article 25. Competence of the Government of the
Republic of Kazakhstan

      The Government of the Republic of Kazakhstan shall:
      1) approve procedure of execution, issuance, change, suppression and destruction of documents of identification, except for the diplomatic and service passports of the Republic of Kazakhstan;
      2) approve the samples of documents of identification and requirements to their protection;
      3) exercise other powers, provided by the Constitution, the Laws of the Republic of Kazakhstan and acts of the President of the Republic of Kazakhstan.

Article 26. Competence of internal affairs bodies

      Internal affairs bodies shall:
      1) develop the samples, procedure of execution, issuance, change, surrender, suppression and destruction of documents of identification:
      passport of citizen of the Republic of Kazakhstan;
      identity document of citizen of the Republic of Kazakhstan;
      residence permit of the foreigner in the Republic of Kazakhstan;
      identity document without citizenship;
      identity document of refugee;
      2) carry out execution, issuance, change, suppression and destruction of documents of identification, specified in subparagraph 1) of this Article;
      3) exercise other powers, provided by the Laws of the Republic of Kazakhstan, acts of the President of the Republic of Kazakhstan and the Government of the Republic of Kazakhstan.

Article 27. Competence of the authorized state body in the
field of foreign policy activity

      Authorized state body in the foreign policy activity shall:
      1) develop the samples, procedure of execution, issuance, change, surrender, suppression and destruction of diplomatic passport of the Republic of Kazakhstan and service passport of the Republic of Kazakhstan;
      2) develop the sample, procedure of execution, issuance and change of certificate of return;
      3) carry out execution, issuance, change, suppression and destruction of documents of identification, specified in subparagraph 1) of this Article;
      4) suppress the identity of documentation from the citizens of the Republic of Kazakhstan, obtained the documents for the right of permanent residence abroad, and passport – in the case of acquisition of citizenship of other state in the manner established by the legislation of the Republic of Kazakhstan;
      5) exercise other powers provided by the Laws of the Republic of Kazakhstan, acts of the President of the Republic of Kazakhstan and the Government of the Republic of Kazakhstan.

Article 28. Competence of other authorized state bodies

      Other authorized state bodies shall:
      1) develop the samples, procedure of execution, issuance, change, surrender, suppression and destruction of documents of identification:
      judicial bodies – certificate of birth;
      authorized state body in the field of transport and communication – identity document of seafarer of the Republic of Kazakhstan;
      2) carry out execution, issuance, change, suppression and destruction of documents of identification within the competence;
      3) exercise other powers, provided by the Laws of the Republic of Kazakhstan, acts of the President of the Republic of Kazakhstan and the Government of the Republic of Kazakhstan.

Chapter 4. FINAL PROVISIONS

Article 29. State monopoly in the field of reproduction
of documents of identification

      An activity on reproduction of documents of identification, specified in subparagraphs 1), 2), 3) and 4) of paragraph 1 of Article 6 of this Law, accumulation and maintenance of integrated data bank of the system of reproduction of documents, automatization of work on accounting of migration processes, development, introduction and maintenance of program and technical products for the internal affairs bodies shall be referred to the state monopoly and carried out by the republican state enterprise on the basis of economic control rights, created by the decision of the Government of the Republic of Kazakhstan.

Article 30. Responsibility for violation of the legislation of
the Republic of Kazakhstan on documents of identification

      Violation of the legislation of the Republic of Kazakhstan on documents of identification shall bear responsibility in accordance with the Laws of the Republic of Kazakhstan.

Article 31. The order of enforcement of this Law

      This Law shall be enforced upon expiry of ten calendar days after its first official publication.

      The President
      of the Republic of Kazakhstan              N. Nazarbayev


Жеке басты куәландыратын құжаттар туралы

Қазақстан Республикасының 2013 жылғы 29 қаңтардағы № 73-V Заңы.

      Қолданушылар назарына!
      Қолданушыларға ыңғайлы болуы үшін РҚАО мазмұнды жасады.

МАЗМҰНЫ

      РҚАО-ның ескертпесі!
      Осы Заңның қолданысқа енгізілу тәртібін 31-баптан қараңыз.

       Осы Заң жеке басты куәландыратын құжаттардың құқықтық негіздерін айқындайды, оларды ресімдеуге қойылатын талаптарды белгілейді, сондай-ақ жеке басты куәландыратын құжаттарды дайындау, беру, ауыстыру, тапсыру, алып қою және жою жөніндегі қызметті реттейді.

1-тарау. ЖАЛПЫ ЕРЕЖЕЛЕР

1-бап. Осы Заңда пайдаланылатын негізгі ұғымдар

      Осы Заңда мынадай негізгі ұғымдар пайдаланылады:

      1) азаматтығы жоқ адамның куәлігі – өзінің қандай да бір мемлекеттің азаматтығына тиесілігіне дәлелдемесі жоқ жеке тұлғаның жеке басын куәландыратын құжат;

      2) босқын куәлігі – босқынның жеке басын куәландыратын және мәртебесін растайтын құжат;

      3) жеке басты куәландыратын құжат – жеке басты сәйкестендіру мақсатында оның иесінің жеке басын және құқықтық мәртебесін анықтауға мүмкіндік беретін, жеке тұлғаның дербес деректері туралы тіркелген ақпараты бар белгіленген үлгідегі материалдық объект;

      4) Қазақстан Республикасы азаматының жеке куәлігі – азаматтың жеке басын куәландыратын және Қазақстан Республикасының азаматтығын растайтын құжат;

      5) Қазақстан Республикасы азаматының паспорты – Қазақстан Республикасының аумағында және одан тыс жерлерде азаматтың жеке басын куәландыратын және Қазақстан Республикасының азаматтығын растайтын құжат;

      6) Қазақстан Республикасының дипломатиялық паспорты – өзіне жүктелген қызметтік міндеттерді орындау үшін Қазақстан Республикасынан шыққан, одан тыс жерлерде тұрған кезде және Қазақстан Республикасына келген кезде Қазақстан Республикасы азаматының жеке басын куәландыратын құжат;

      7) Қазақстан Республикасының қызметтік паспорты – өзіне жүктелген қызметтік міндеттерді орындау үшін Қазақстан Республикасынан шыққан және келген, одан тыс жерлерде тұрған кезде Қазақстан Республикасы азаматының жеке басын куәландыратын және оның иесінің ресми мәртебесін растайтын құжат;

      8) Қазақстан Республикасы теңізшісінің жеке куәлігі – теңіз кемесінің бортында (әскери корабльді қоспағанда) оның экипажының құрамында, сондай-ақ сауда мақсатында теңізде жүзу үшін пайдаланылатын аралас (өзен-теңіз) жүзетін кеменің бортында жұмыс істейтін құжат иесінің немесе практикадан өту үшін кемелерге жіберілетін, оқу орнында білім алушының жеке басын куәландыратын құжат;

      9) қайтып оралуға арналған куәлік – иесінің жеке басын куәландыратын және Қазақстан Республикасына бір реттік келу құқығын растайтын құжат;

      10) туу туралы куәлік – жеке тұлғаның жеке басын куәландыратын, оның туу фактісінің мемлекеттік тіркелгені туралы айғақтайтын құжат;

      11) уақытша жеке куәлік – жеке куәлігін жоғалтқан, ол жарамсыз болған не куәлігі болмаған кезде Қазақстан Республикасының азаматтарына берілетін құжат;

      12) уәкілетті мемлекеттік органдар – өз құзыреті шегінде жеке басты куәландыратын құжаттарды ресімдеуді, беруді, ауыстыруды, алып қоюды және жоюды жүзеге асыратын ішкі істер органдары, әділет органдары, сыртқы саяси қызмет саласындағы орган, көлік және коммуникация саласындағы орган;

      13) шетелдік паспорт – шетелдіктің немесе азаматтығы жоқ адамның жеке басын куәландыратын және олардың құқықтық мәртебесін растайтын құжат ретінде Қазақстан Республикасы танитын құжат;

      14) шетелдіктің Қазақстан Республикасында тұруына ықтиярхат – Қазақстан Республикасының аумағында шетелдіктің жеке басын куәландыратын және оның Қазақстан Республикасында тұрақты тұруға рұқсат алғандығын растайтын құжат.

2-бап. Қазақстан Республикасының жеке басты куәландыратын құжаттар туралы заңнамасы

      1. Қазақстан Республикасының жеке басты куәландыратын құжаттар туралы заңнамасы Қазақстан Республикасының Конституциясына негізделеді және осы Заң мен Қазақстан Республикасының өзге де нормативтік құқықтық актілерінен тұрады.

      2. Егер Қазақстан Республикасы ратификациялаған халықаралық шартта осы Заңда қамтылғаннан өзгеше қағидалар белгіленсе, онда халықаралық шарттың қағидалары қолданылады.

3-бап. Осы Заңның қолданылу аясы

      Осы Заңның күші тұратын жеріне қарамастан, Қазақстан Республикасының барлық азаматтарына, Қазақстан Республикасында тұрақты тұратын немесе уақытша болатын шетелдіктерге және азаматтығы жоқ адамдарға қолданылады.

4-бап. Жеке басты куәландыратын құжаттар саласындағы құқықтық реттеу қағидаттары

      Жеке басты куәландыратын құжаттарды ресімдеуге, беруге, ауыстыруға, тапсыруға, алып қоюға және жоюға қойылатын талаптар:

      1) заңдылық;

      2) міндеттілік;

      3) адамның және азаматтың құқықтары мен бостандықтарын сақтау;

      4) баршаның заң алдында теңдігі;

      5) шығу тегі, әлеуметтік, лауазымдық және мүліктік жағдайы, жынысы, нәсілі, ұлты, тілі, дінге көзқарасы, сенімі, тұрғылықты жері себептері бойынша немесе кез келген өзге де мән-жайлар бойынша кемсітушілікке жол бермеу;

      6) адамның және азаматтың құқықтары мен міндеттерінің бірлігі;

      7) қолжетімділік қағидаттарына негізделеді.

5-бап. Қазақстан Республикасы азаматтарының, шетелдіктердің және азаматтығы жоқ адамдардың құқықтары мен міндеттері

      1. Қазақстан Республикасы азаматтарының, Қазақстан Республикасында тұрақты тұратын шетелдіктердің және азаматтығы жоқ адамдардың өз мәртебесіне сәйкес келетін жеке басты куәландыратын құжаттар алуға құқығы бар.

      2. Тұратын жеріне қарамастан, Қазақстан Республикасы азаматтарының, Қазақстан Республикасында тұрақты тұратын немесе уақытша болатын шетелдіктер мен азаматтығы жоқ адамдардың өз мәртебесіне сәйкес келетін жеке басты куәландыратын құжаттарының болуы міндетті.

2-тарау. ЖЕКЕ БАСТЫ КУӘЛАНДЫРАТЫН ҚҰЖАТТАРДЫҢ ҚҰҚЫҚТЫҚ
НЕГІЗДЕРІ

6-бап. Жеке басты куәландыратын құжаттар

      1. Мыналар:

      1) Қазақстан Республикасы азаматының паспорты;

      2) Қазақстан Республикасы азаматының жеке куәлігі;

      3) шетелдіктің Қазақстан Республикасында тұруына ықтиярхат;

      4) азаматтығы жоқ адамның куәлігі;

      5) Қазақстан Республикасының дипломатиялық паспорты;

      6) Қазақстан Республикасының қызметтік паспорты;

      7) босқын куәлігі;

      8) Қазақстан Республикасы теңізшісінің жеке куәлігі;

      9) шетелдік паспорт;

      10) қайтып оралуға арналған куәлік;

      11) туу туралы куәлік жеке басты куәландыратын құжаттар болып табылады.

      Қазақстан Республикасының Қылмыстық-процестік кодексінде көзделген жағдайларда, жүргізушінің куәлігі, әскери билет және туу туралы акті жазбасы жеке басты куәландыратын құжаттар болып танылуы мүмкін.

      2. Қазақстан Республикасының уәкілетті мемлекеттік органдары беретін жеке басты куәландыратын құжаттар мемлекет меншігі болып табылады.

      3. Азаматтық-құқықтық мәмілелер осы баптың 1-тармағының 1), 2), 3), 4), 9) және 11) тармақшаларында көзделген жеке басты куәландыратын құжаттар бойынша жасалады.

      Ескерту. 6-бапқа өзгеріс енгізілді - ҚР 04.07.2014 № 233-V Заңымен (01.01.2015 бастап қолданысқа енгізіледі).

7-бап. Жеке басты куәландыратын құжаттарға қойылатын талаптар

      1. Жеке басты куәландыратын құжаттар мынадай деректерді:

      1) тегін, атын, әкесінің атын (ол болған жағдайда);

      2) туған күнін, айын, жылын және жерін;

      3) туу туралы куәлікті қоспағанда, жынысын;

      4) қай ұлтқа жататынын – осы Заңның 6-бабы 1-тармағының 1), 2), 5) және 6) тармақшаларында көрсетілген жеке басты куәландыратын құжаттарда иесінің қалауы бойынша;

      5) туу туралы куәлікті қоспағанда, азаматтығын;

      6) туу туралы куәлікті қоспағанда, фотосуретін;

      7) құжатты берген органның атауын;

      8) туу туралы куәлікті қоспағанда, құжаттың берілген күнін, айын, жылын, нөмірін, қолданылу мерзімін;

      9) туу туралы куәлікті қоспағанда, құжаттар иесінің қойылған қолын қамтиды.

      2. Осы Заңның 6-бабы 1-тармағының 1), 2), 3), 4), 5), 6) және 11) тармақшаларында көрсетілген жеке басты куәландыратын құжаттар жеке сәйкестендіру нөмірін қамтиды.

      РҚАО-ның ескертпесі!
      7-бап 2-1-тармақпен толықтыру көзделген - ҚР 31.12.2016 № 41-VІ (01.01.2021 бастап қолданысқа енгізіледі) Заңымен.

      3. Жеке басты куәландыратын құжаттарды уәкілетті мемлекеттік орган қазақ тілінде немесе иесінің қалауы бойынша орыс тілінде толтырады.

      Қазақстан Республикасы азаматының паспорты және азаматтығы жоқ адамның куәлігі қазақ тілінде немесе иесінің қалауы бойынша орыс тілінде, сондай-ақ ағылшын тілінде толтырылады.

      Қазақстан Республикасының дипломатиялық паспорты, Қазақстан Республикасының қызметтік паспорты, Қазақстан Республикасы теңізшісінің жеке куәлігі қазақ және ағылшын тілдерінде толтырылады.

8-бап. Қазақстан Республикасы азаматының паспорты

      1. Қазақстан Республикасы азаматының паспорты азаматтарға жасына қарамастан, олардың қалауы бойынша беріледі және Қазақстан Республикасының аумағында және одан тыс жерлерде Қазақстан Республикасы азаматының жеке басын куәландырады.

      2. Қазақстан Республикасы азаматының паспортына мынадай жазбалар мен белгілер:

      1) шетелге тұрақты тұруға кету туралы рұқсат беру жазбасы;

      2) ата-аналарымен бірге шетелге шыққан жағдайларда он алты жасқа дейінгі балалар туралы фотосуреттері жапсырылған жазба;

      3) шет мемлекеттің визасы;

      4) шекаралық бақылау-өткізу пунктінің шекарадан өту туралы белгісі енгізілуі мүмкін.

      3. Қазақстан Республикасының уәкілетті мемлекеттік органдары Қазақстан Республикасы азаматының паспортына қоятын белгілер мөртабандармен ресімделеді, олардың нысанын Қазақстан Республикасының уәкілетті мемлекеттік органдары және Ұлттық қауіпсіздік комитеті белгілейді. Қазақстан Республикасы азаматының паспортына осы Заңда көзделмеген жазбалар мен белгілерді қоюға және енгізуге тыйым салынады.

      4. Қазақстан Республикасы азаматының паспорты он жыл қолдану мерзіміне беріледі.

9-бап. Қазақстан Республикасы азаматының жеке куәлігі

      1. Қазақстан Республикасының аумағында тұрақты тұратын оның азаматтарының жеке куәлігінің болуы міндетті.

      2. Қазақстан Республикасының азаматтарына он алты жастан бастап жеке куәлік беріледі.

      3. Шетелге тұрақты тұруға кететін Қазақстан Республикасының азаматтары жеке куәліктерін ішкі істер органдарына тапсырады.

      4. Қазақстан Республикасы азаматының жеке куәлігі он жыл қолдану мерзіміне беріледі.

10-бап. Шетелдіктің Қазақстан Республикасында тұруына ықтиярхат

      1. Шетелдіктің Қазақстан Республикасында тұруына ықтиярхат Қазақстан Республикасының аумағында тұрақты тұратын шетелдіктерге он алты жастан бастап он жыл қолдану мерзіміне, бірақ олар азаматы болып табылатын елдің паспортының қолданылу мерзімінен аспайтын мерзімге беріледі.

      2. Шетелге шыққан кезде шетелдіктің жеке басын өзі азаматы болып табылатын елдің паспорты куәландырады.

11-бап. Азаматтығы жоқ адамның куәлігі

      1. Қазақстан Республикасының аумағында тұрақты тұратын, он алты жасқа толған азаматтығы жоқ адамдарға азаматтығы жоқ адамның куәлігі беріледі.

      2. Азаматтығы жоқ адамның куәлігі Қазақстан Республикасының аумағында және одан тыс жерлерде иесінің жеке басын растау үшін бес жыл қолдану мерзіміне беріледі.

      3. Шетелге ата-аналарсыз, қамқоршыларсыз, қорғаншыларсыз шыққан кезде азаматтығы жоқ адамның куәлігі он алты жасқа дейінгі адамдарға беріледі.

12-бап. Қазақстан Республикасының дипломатиялық паспорты

      1. Қазақстан Республикасының дипломатиялық паспорты Қазақстан Республикасының Президенті бекітетін тізбеге сәйкес лауазымды адамдарға беріледі.

      2. Сыртқы саяси қызметті жүзеге асыратын уәкілетті мемлекеттік орган басшысының тізбеде көрсетілмеген адамдарға Қазақстан Республикасы Президентінің келісімі бойынша Қазақстан Республикасының дипломатиялық паспортын беруге құқығы бар.

      3. Қазақстан Республикасының дипломатиялық паспорты бар адамдардың жұбайлары мен он сегіз жасқа дейінгі балалары ұзақ мерзімді шетелдік іссапарларға бірге шыққан жағдайда, оларға да дипломатиялық паспорттар беріледі.

      4. Қазақстан Республикасының дипломатиялық паспорты бес жыл қолдану мерзіміне беріледі.

13-бап. Қазақстан Республикасының қызметтік паспорты

      1. Қазақстан Республикасының қызметтік паспорты Қазақстан Республикасының Президенті бекітетін тізбеге сәйкес лауазымды адамдарға беріледі.

      2. Қазақстан Республикасының қызметтік паспорттары бар адамдармен бірге ұзақ мерзімді шетелдік іссапарларға баратын жұбайлары мен он сегіз жасқа дейінгі балаларына да қызметтік паспорттар беріледі.

      3. Қазақстан Республикасының қызметтік паспорты бес жыл қолдану мерзіміне беріледі.

14-бап. Босқын куәлігі

      1. Босқын куәлігі "Босқындар туралы" Қазақстан Республикасының Заңында белгіленген тәртіппен босқын мәртебесі берілген шетелдіктер мен азаматтығы жоқ адамдарға беріледі.

      2. Босқын куәлігі бір жыл қолдану мерзіміне беріледі, оны уәкілетті мемлекеттік орган босқынның шыққан елінде оған босқын мәртебесін беруге негіз болған мән-жайлар сақталған кезеңге дейін әрбір келесі жылға ұзартады.

15-бап. Қазақстан Республикасы теңізшісінің жеке куәлігі

      1. Қазақстан Республикасы теңізшісінің жеке куәлігі кеме бортында жұмыс істейтін Қазақстан Республикасының азаматтарына немесе практикадан өту үшін кемелерге жіберілетін оқу орындарында білім алушыларға беріледі.

      2. Қазақстан Республикасы теңізшісінің жеке куәлігі Қазақстан Республикасында тіркелген кемелерде жұмыс істеу үшін жалданған, Қазақстан Республикасында тұрақты тұратын шетелдіктер мен азаматтығы жоқ адамдарға да беріледі.

      3. Қазақстан Республикасы теңізшісінің жеке куәлігі бес жыл қолдану мерзіміне беріледі.

16-бап. Шетелдік паспорт

      1. Шетелдік паспорт шетелдіктің немесе азаматтығы жоқ адамның жеке басын куәландырады және олардың құқықтық мәртебесін растайды.

      2. Шетелдік паспортты беру негіздері және оның қолданылу мерзімі шет мемлекеттің заңнамасында айқындалады.

17-бап. Қайтып оралуға арналған куәлік

      1. Қайтып оралуға арналған куәлік:

      1) Қазақстан Республикасының азаматтарына – олар Қазақстан Республикасынан тыс жерлерде болған уақытта Қазақстан Республикасы азаматының паспортын, Қазақстан Республикасының қызметтік немесе дипломатиялық паспортын жоғалтқан не олардың қолданылу мерзімі өткен жағдайда;

      2) Қазақстан Республикасының кәмелетке толмаған азаматтарына – олар Қазақстан Республикасынан тыс жерлерде туған жағдайда;

      3) Қазақстан Республикасында тұрақты тұратын азаматтығы жоқ адамдарға – олар Қазақстан Республикасынан тыс жерлерде болған уақытта азаматтығы жоқ адамның куәлігін жоғалтқан жағдайда;

      4) босқындарға – олар Қазақстан Республикасынан тыс жерлерде болған уақытта жол жүру құжатын жоғалтқан жағдайда;

      5) Қазақстан Республикасының азаматтарына және Қазақстан Республикасында тұрақты тұратын, Қазақстан Республикасына келу үшін жарамсыз құжаттары бар азаматтығы жоқ адамдарға – олар Қазақстан Республикасына шығарып жіберілген, Қазақстан Республикасына берілген жағдайда беріледі.

      2. Қайтып оралуға арналған куәлік Қазақстан Республикасына бір реттік келу үшін беріледі және ол Қазақстан Республикасынан кету үшін пайдаланылмайды.

      3. Қайтып оралуға арналған куәлікті Қазақстан Республикасының шетелдегі мекемелері береді.

      4. Қайтып оралуға арналған куәлікке:

      1) шет мемлекеттің визалар беруге уәкілетті құзыретті органы – визалар туралы;

      2) шекара қызметі органы, шет мемлекеттің шекаралық бақылауды жүзеге асыратын құзыретті органы – Қазақстан Республикасының Мемлекеттік шекарасынан және басқа мемлекеттердің мемлекеттік шекараларынан өту туралы;

      3) тиісті белгіні енгізген орган – бұрын енгізілген белгілерді жою туралы белгілер енгізеді.

18-бап. Туу туралы куәлік

      1. Туу туралы куәлік Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес баланың тууын мемлекеттік тіркеу туралы акт жазбасының негізінде беріледі.

      2. Мынадай құжаттардың бірін – Қазақстан Республикасы азаматының жеке куәлігін, Қазақстан Республикасы азаматының паспортын, азаматтығы жоқ адамның куәлігін не шетелдік паспортты алғанға дейін туу туралы куәлік жеке тұлғаның жеке басын куәландыратын құжат болып табылады.

19-бап. Жеке басты куәландыратын құжаттарды беру негіздері

      Жеке басты куәландыратын құжаттарды беру мынадай құжаттардың бірінің негізінде жүзеге асырылады:

      1) туу туралы акт жазбасы;

      2) туу туралы куәлік;

      3) Қазақстан Республикасы азаматының паспорты;

      4) Қазақстан Республикасы азаматының жеке куәлігі;

      5) уақытша жеке куәлік;

      6) қайтып оралуға арналған куәлік;

      7) азаматтығы жоқ адамның куәлігі;

      8) шетелдік паспорт;

      9) Қазақстан Республикасы Президентінің Жарлығы бойынша Қазақстан Республикасының азаматтығына қабылдау, Қазақстан Республикасының азаматтығынан шығу және азаматтықты өзгерту туралы, сондай-ақ Қазақстан Республикасы ратификациялаған халықаралық шарттарға сәйкес азаматтықты өзгерту туралы анықтамалар;

      10) уәкілетті мемлекеттік орган оң тұрғыда қараған, босқын мәртебесін беру туралы қолдаухат.

20-бап. Жеке басты куәландыратын құжаттарды беру

      1. Жеке басты куәландыратын құжаттарды (Қазақстан Республикасының шетелдегі мекемелерінде ресімделген құжаттарды қоспағанда) алуға өтінім берілген күннен бастап күнтізбелік отыз күннен кешіктірілмейтін мерзімде уәкілетті мемлекеттік органдар жеке басты куәландыратын құжаттарды иесіне немесе оның заңды өкіліне береді.

      2. Осы Заңның 6-бабы 1-тармағының 1)–4) тармақшаларында көзделген жеке басты куәландыратын құжаттар жеке тұлғаның қалауы бойынша Қазақстан Республикасының Үкіметі белгілеген тәртіппен жеделдетілген түрде беріледі.

      3. Жеке басты куәландыратын құжаттарды толтырған кезде тегі, аты, әкесінің аты (ол болған жағдайда) және басқа деректер, Қазақстан Республикасының заңдарында және Қазақстан Республикасы Президентінің актілерінде көзделген жағдайларды қоспағанда, оларды беру үшін негіз болған құжатқа сәйкес жазылады.

      4. Жеке куәлігін жоғалтқан, ол жарамсыз болған кезде не куәлігі болмаған кезде, жаңасын алғанға дейін Қазақстан Республикасының азаматтарына үш ай қолдану мерзіміне уақытша жеке куәлік беріледі.

      Уақытша жеке куәліктің қолданылу мерзімін ұзартуға жол берілмейді.

21-бап. Жеке басты куәландыратын құжаттар жоғалған жағдайда оларды қалпына келтіру

      1. Қазақстан Республикасының азаматтары, Қазақстан Республикасында тұрақты тұратын шетелдіктер және азаматтығы жоқ адамдар жеке басты куәландыратын құжаттарды жоғалтқан жағдайда, жаңа құжаттар алу үшін уәкілетті мемлекеттік органдарға өтініш білдіреді.

      2. Шетелдегі Қазақстан Республикасының азаматтары Қазақстан Республикасының паспортын жоғалтқан кезде Қазақстан Республикасының шетелдегі мекемелеріне өтініш білдіреді.

22-бап. Жеке басты куәландыратын құжаттардың жарамсыздығы, оларды ауыстыру және тапсыру

      1. Жеке басты куәландыратын құжат:

      1) онда осы Заңның 7-бабы 1-тармағының 1), 2), 5), 6), 7) және 8) тармақшаларында көрсетілген деректер (туу туралы куәлікті қоспағанда) болмаған;

      РҚАО-ның ескертпесі!
      1-тармақты 1-1) тармақшамен толықтыру көзделген - ҚР 31.12.2016 № 41-VІ (01.01.2021 бастап қолданысқа енгізіледі) Заңымен.

      2) оның қолданылу мерзімі өткен;

      3) осы Заңның 7-бабы 1-тармағының 1), 2), 5), 6), 7) және 8) тармақшаларында көрсетілген деректерді не құжатты қорғау дәрежесін сәйкестендіру мүмкін болмаған;

      4) құжат жоғалғанда, иесі уәкілетті мемлекеттік органға өтініш берген күннен бастап;

      5) иесінің құқықтық мәртебесіне сәйкес келмеген;

      6) жынысын өзгерткен жағдайларда, жарамсыз болып табылады және тапсыруға және ауыстыруға жатады.

      2. Табылған жеке басты куәландыратын құжаттар ішкі істер органдарына тапсырылады. Жоғалған жеке басты куәландыратын құжатты иесі қалпына келтірген жағдайда, табылған құжат Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен жойылады.

      3. Қайтыс болған адамдардың, сондай-ақ сот қайтыс болды деп жариялағандардың жеке басын куәландыратын құжаттар уәкілетті мемлекеттік органдарға тапсырылады және Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен жойылады.

23-бап. Жеке басты куәландыратын құжаттарды алып қою және пайдалану

      1. Қазақстан Республикасының заңдарында белгіленген жағдайларда және тәртіппен жеке басты куәландыратын құжаттарды алдын ала тергеу, анықтау органдарының лауазымды адамдары, сондай-ақ лауазымды адамдар әкімшілік іс жүргізу және азаматтықты жоғалтуды және одан айырылуды ресімдеу барысында алып қояды.

      2. Жеке басты куәландыратын құжаттарды кепілге қабылдауға тыйым салынады.

      3. Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген жағдайларды қоспағанда, жеке басты куәландыратын құжаттардың көшірмелері бойынша жеке тұлғаны сәйкестендіруге, сол сияқты оларды пайдалануға тыйым салынады.

      4. Бас бостандығынан айыруға сотталған адамдардың жеке басты куәландыратын құжаттары алып қойылады және үкімдерді орындайтын мекемелерде сақталады. Жазаны өтеуден босатылған кезде жеке басты куәландыратын құжаттар иелеріне қайтарылады.

      Ескерту. 23-бапқа өзгеріс енгізілді - ҚР 11.07.2017 № 91-VI Заңымен (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі).

3-тарау. ЖЕКЕ БАСТЫ КУӘЛАНДЫРАТЫН ҚҰЖАТТАР САЛАСЫНДАҒЫ
МЕМЛЕКЕТТІК ОРГАНДАРДЫҢ ҚҰЗЫРЕТІ

24-бап. Қазақстан Республикасы Президентінің құзыреті

      Қазақстан Республикасының Президенті:

      1) Қазақстан Республикасының дипломатиялық және қызметтік паспорттарын ресімдеу, беру, ауыстыру, тапсыру, алып қою және жою тәртібін бекітеді;

      2) Қазақстан Республикасының дипломатиялық және қызметтік паспорттары берілетін Қазақстан Республикасы лауазымды адамдарының тізбесін бекітеді;

      3) Қазақстан Республикасының Конституциясына және заңдарына сәйкес өзге де өкілеттіктерді жүзеге асырады.

25-бап. Қазақстан Республикасы Үкіметінің құзыреті

      Қазақстан Республикасының Үкіметі:

      1) Қазақстан Республикасының дипломатиялық және қызметтік паспорттарын қоспағанда, жеке басты куәландыратын құжаттарды ресімдеу, беру, ауыстыру, тапсыру, алып қою және жою тәртібін бекітеді;

      2) жеке басты куәландыратын құжаттардың үлгілерін және оларды қорғауға қойылатын талаптарды бекітеді;

      3) Қазақстан Республикасының Конституциясында, заңдарында және Қазақстан Республикасы Президентінің актілерінде көзделген өзге де өкілеттіктерді жүзеге асырады.

26-бап. Ішкі істер органдарының құзыреті

      Ішкі істер органдары:

      1) жеке басты куәландыратын құжаттардың:

      Қазақстан Республикасы азаматы паспортының;

      Қазақстан Республикасы азаматы жеке куәлігінің;

      шетелдіктің Қазақстан Республикасында тұруына ықтиярхаттың;

      азаматтығы жоқ адамның куәлігінің;

      босқын куәлігінің үлгілерін, оларды ресімдеу, беру, ауыстыру, тапсыру, алып қою және жою тәртібін әзірлейді;

      2) осы баптың 1) тармақшасында көрсетілген жеке басты куәландыратын құжаттарды ресімдеуді, беруді, ауыстыруды, алып қоюды және жоюды жүзеге асырады;

      3) Қазақстан Республикасының заңдарында, Қазақстан Республикасы Президентінің және Қазақстан Республикасы Үкіметінің актілерінде көзделген өзге де өкілеттіктерді жүзеге асырады.

27-бап. Сыртқы саяси қызмет саласындағы уәкілетті мемлекеттік органның құзыреті

      Сыртқы саяси қызмет саласындағы уәкілетті мемлекеттік орган:

      1) Қазақстан Республикасы дипломатиялық паспортының және Қазақстан Республикасы қызметтік паспортының үлгілерін, оларды ресімдеу, беру, ауыстыру, тапсыру, алып қою және жою тәртібін әзірлейді;

      2) қайтып оралуға арналған куәліктің үлгісін, оны ресімдеу, беру және ауыстыру тәртібін әзірлейді;

      3) осы баптың 1) тармақшасында көрсетілген жеке басты куәландыратын құжаттарды ресімдеуді, беруді, ауыстыруды, алып қоюды және жоюды жүзеге асырады;

      4) шетелде тұрақты тұру құқығына құжаттар алған Қазақстан Республикасы азаматтарынан жеке куәлігін және өзге мемлекеттің азаматтығын қабылдаған жағдайда – паспортын Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен алып қояды;

      5) Қазақстан Республикасының заңдарында, Қазақстан Республикасы Президентінің және Қазақстан Республикасы Үкіметінің актілерінде көзделген өзге де өкілеттіктерді жүзеге асырады.

28-бап. Өзге де уәкілетті мемлекеттік органдардың құзыреті

      Өзге де уәкілетті мемлекеттік органдар:

      1) жеке басты куәландыратын құжаттардың:

      әділет органдары – туу туралы куәліктің;

      көлік және коммуникация саласындағы уәкілетті мемлекеттік орган – Қазақстан Республикасы теңізшісінің жеке куәлігінің үлгілерін, оларды ресімдеу, беру, ауыстыру, тапсыру, алып қою және жою тәртібін әзірлейді;

      2) өз құзыреті шегінде жеке басты куәландыратын құжаттарды ресімдеуді, беруді, ауыстыруды, алып қоюды және жоюды жүзеге асырады;

      3) Қазақстан Республикасының заңдарында, Қазақстан Республикасы Президентінің және Қазақстан Республикасы Үкіметінің актілерінде көзделген өзге де өкілеттіктерді жүзеге асырады.

4-тарау. ҚОРЫТЫНДЫ ЕРЕЖЕЛЕР

29-бап. Жеке басты куәландыратын құжаттарды дайындау саласындағы мемлекеттік монополия

      Осы Заңның 6-бабы 1-тармағының 1), 2), 3) және 4) тармақшаларында көрсетілген жеке басты куәландыратын құжаттарды дайындау, құжаттарды дайындау жүйесі деректерінің ықпалдастырылған банкін жинақтау және жүргізу, көші-қон үдерістерінің есебін жүргізу жұмысын автоматтандыру, ішкі істер органдары үшін бағдарламалық-техникалық өнімдерді әзірлеу, енгізу және сүйемелдеу жөніндегі қызмет мемлекеттік монополияға жатады және оны Қазақстан Республикасы Үкіметінің шешімі бойынша құрылған шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорын жүзеге асырады.

30-бап. Қазақстан Республикасының жеке басты куәландыратын құжаттар туралы заңнамасын бұзғаны үшін жауаптылық

      Қазақстан Республикасының жеке басты куәландыратын құжаттар туралы заңнамасын бұзу Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес жауаптылыққа әкеп соғады.

31-бап. Осы Заңды қолданысқа енгізу тәртібі

      Осы Заң алғашқы ресми жарияланғанынан кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі.

Қазақстан Республикасының


Президенті

Н. Назарбаев


Базаның жай-күйі
 • Барлық құжат 217332
  Қазақ тілінде 109147
  Орыс тілінде 107804
  Ағылшын тілінде 381
  Қолдау қызметі
  E-mail: support@rkao.kz
  Телефондары: +7 7172 58 00 58, 119
  Жұмыс уақыты: 09:00 - 18:30
  (Астана уақыты бойынша)
  Демалыс күндері: сенбі, жексенбі

  Жоба Туралы