Уәкілетті банктердің ішкі валюта нарығында сұраныс пен ұсыныс көздері бойынша есеп беру тізбесі, нысандары және ұсыну мерзімдері туралы нұсқаулықты бекіту жөнінде

Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2005 жылғы 29 қазандағы N 135 Қаулысы. Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде 2005 жылғы 3 желтоқсанда тіркелді. Тіркеу N 3960. Күші жойылды - Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2012 жылғы 27 шілдедегі N 221 Қаулысымен.

      Ескерту. Қаулының күшін жойылды - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 2012.07.27 № 221 (2012.10.01 бастап қолданысқа енгізіледі) Қаулысымен.

      Сұраныс пен ұсыныс көздерінің, сондай-ақ ішкі валюта нарығында шетел валютасын пайдалану бағыттарының мониторингін жүзеге асыру мақсатында Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің Басқармасы  ҚАУЛЫ ЕТЕДІ :
      1. Қоса беріліп отырған Уәкілетті банктердің ішкі валюта нарығында сұраныс пен ұсыныс көздері бойынша есеп беру тізбесі, нысандары және ұсыну мерзімдері туралы нұсқаулық бекітілсін.
      2. Осы қаулы 2006 жылғы 1 сәуірден бастап қолданысқа енеді.
      3. Төлем балансы және валюталық реттеу департаменті (Дюгай Н.Н.):
      1) Заң департаментімен (Шәріпов С.Б.) бірлесіп осы қаулыны Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде мемлекеттік тіркеуден өткізу шараларын қабылдасын;
      2) осы қаулы Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде мемлекеттік тіркелген күннен бастап он күндік мерзімде оны Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі орталық аппаратының мүдделі бөлімшелеріне және аумақтық филиалдарына, Қазақстан Республикасының Қаржы нарығы мен қаржы ұйымдарын реттеу және қадағалау агенттігіне, уәкілетті банктерге жіберсін.
      4. Осы қаулының орындалуын бақылау Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Төрағасының орынбасары Г.З.Айманбетоваға жүктелсін.

      Ұлттық Банк
      Төрағасы

      "КЕЛІСІЛДІ"

      Қазақстан Республикасы
      Қаржы нарығы мен қаржы
      ұйымдарын реттеу және
      қадағалау агенттігі
      Төрағасы

      2005 жылғы 11 қараша

      "КЕЛІСІЛДІ"
      Қазақстан Республикасы
      Статистика агенттігі
      Төрағаның бірінші орынбасары

      2005 жылғы 4 қараша

Қазақстан Республикасы      
Ұлттық Банкі Басқармасының    
2005 жылғы 29 қазандағы     
N 135 қаулысымен бекітілді   

Уәкілетті банктердің ішкі валюта нарығында сұраныс
пен ұсыныс көздері бойынша есеп беру тізбесі, нысандары
және ұсыну мерзімдері туралы нұсқаулық 1-тарау. Жалпы ережелер

      1. Осы Нұсқаулық "Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкітуралы", "Қазақстан Республикасындағы банктер және банк қызметітуралы", " Валюталық реттеу және валюталық бақылау туралы " Қазақстан Республикасының Заңдарына және Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің (бұдан әрі - Ұлттық Банк) басқа нормативтік құқықтық актілеріне сәйкес әзірленді және уәкілетті банктердің (бұдан әрі - банктер) ішкі валюта нарығында сұраныс пен ұсыныс көздері бойынша есеп беру тізбесін, нысандарын және ұсыну мерзімдерін белгілейді.

      2. Осы Нұсқаулықтың мақсаты ішкі валюта нарығындағы банк операциялары және клиенттердің банктік шоттары және шетел валютасындағы банктік шоттарын ашпай жүргізілетін аударымдар бойынша ақша қозғалысы туралы ақпаратты жинау арқылы шетел валютасын сатып алу/сату мақсаттарында түсу/жұмсалу көздерін бірегейлендіру және бағалау болып табылады.

2-тарау. Есеп беруді ұсыну

      3. Банктің есеп беруіне:
      1) клиенттердің банктік шоттармен және банктік шоттарын ашпай жүргізілетін аударымдар бойынша шетел валютасындағы ақша қозғалысы туралы жиынтық есеп - 1-нысан (осы Нұсқаулыққа  1-қосымша );
      2) банктің және оның клиенттерінің шетел валютасын сатып алу/сатуы туралы есеп - 2-нысан (осы Нұсқаулыққа  2-қосымша );
      3) клиенттердің шетел валютасындағы банктік шоттардағы ақша қозғалысы туралы есеп - 3-нысан (осы Нұсқаулыққа  3-қосымша ) кіреді.

      4. Банктің есеп беруі клиенттердің барлық банктік шоттары және шетел валютасындағы банктік шоттарын ашпай жүргізілетін аударымдар бойынша ақпарат негізінде тұтастай банк жүйесі бойынша ұсынылады. Банктің клиенттеріне резидент және резидент емес жеке тұлғалар, сондай-ақ филиалдар мен өкілдіктерді қоса алғанда банктер болып табылмайтын резидент және резидент емес заңды тұлғалар жатады. Есеп беруге сондай-ақ бір банктің клиенттері арасындағы операциялар және бір клиенттің банктік шоттары бойынша ақша аударымдары жөніндегі мәліметтер де кіреді.

      5. 1-нысан бойынша "Клиенттердің банктік шоттарымен және банктік шотын ашпай жүргізілетін аударымдар бойынша шетел валютасындағы ақша қозғалысы туралы жиынтық есепті" және 2-нысан бойынша "Банктердің және оның клиенттерінің шетел валютасын сатып алу/сатуы туралы есепті" банктер ай сайын жасайды. Есептерді ұсыну мерзімі - есептік кезеңнен кейінгі айдың жетінші күніне (қоса алғанда) дейін.
      3-нысан бойынша "Клиенттердің шетел валютасындағы банктік шоттарындағы ақша қозғалысы туралы есепті" банктер он күндік сайын - айдың бірінен онына дейін, он бірінен жиырмасына дейін, жиырма бірінен күнтізбелік айдың соңғы күніне дейін жасайды. Есепті ұсыну мерзімдері - әрбір айдың төртінші, он төртінші, жиырма төртінші күндері.
      Ескерту. 52-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 2010.07.26 N 64 (қолданысқа енгізілу тәртібін 2-т. қараңыз) Қаулысымен.

      6. Егер есеп беру мерзімінің соңғы күні жұмыс күні болмаса, онда есеп беру мерзімінің біткен күні келесі жұмыс күні болып есептеледі.

      7. Банктің есеп беруі Ұлттық Банкке электрондық тасымалдағыштармен ұсынылады.

      8. Банктің есебіне өзгерістер және/немесе толықтырулар енгізу қажет болған жағдайда есепті берген күннен бастап үш күндік мерзімде Ұлттық Банкке электрондық тасымалдағышта өзгерістер және/немесе толықтыруларды ескере отырып есепті ұсынады.

      9. Есеп беру есеп берудің әрбір нысаны үшін белгіленген бірліктерде жасалады. Ұлттық сол сияқты шетел валютасында мың бірлікпен жасалатын есеп беруде валютаның бес жүз бірлігінен кем сома нөлге дөңгелектенеді, валютаның бес жүзге тең және одан жоғары бірлігі валютаның мың бірлігіне дейін дөңгелектенеді.

      10. Есепті толтыру кезінде операцияларды жіктеу осы Нұсқаулықтың талаптарына сәйкес нақтылауды ескере отырып, Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актілерін мемлекеттік тіркеу тізілімінде N 1011 болып тіркелген, Қазақстан Республикасының Ұлттық Банк Басқармасының 1999 жылғы 15 қарашадағы N 388 болып бекітілген "Қазақстан Республикасының мемлекеттік жіктеушісін - төлем белгілеудің бірыңғай жіктеушісін қолдану ережесін бекіту жөніндегі"  қаулысына сәйкес жүзеге асырылады.

      11. Қазақстан Республикасы заңды тұлғаларының, сондай-ақ Қазақстан Республикасының аумағында қызметін жүзеге асыратын филиалдары мен өкілдіктері бар резидент емес заңды тұлғалардың тізбесі 3-нысан бойынша есеп беруді жасау үшін Ұлттық Банкте қалыптасады және оның өзектілігіне қарай жазбаша түрде банктерге жіберіледі.

      12. Банк осы Нұсқаулықтың 5-тармағында көрсетілген есепті ұсынбағаны немесе ұсыну мерзімдерін бұзғаны үшін, сондай-ақ толық емес немесе шынайы емес ақпаратты бергені үшін Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес жауапкершілік атқарады.

      13. Ұлттық Банк өзінің өкілеттігі шегінде клиенттер тізбесін өзекті ету үшін банктен қосымша ақпарат сұратуға құқылы.

3-тарау. Қорытынды ережелер

      14. Осы Нұсқаулықпен реттелмеген мәселелер Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіпте шешіледі.

                                        Уәкілетті банктердің ішкі
                                         валюта нарығында сұраныс
                                        пен ұсыныс көздері бойынша
                                       есеп беру тізбесі, нысандары
                                          және ұсыну мерзімдері
                                       туралы нұсқаулыққа 1-қосымша

       1-нысан. Клиенттердің банктік шоттарымен және банктік
       шотын ашпай жүргізілетін аударымдары бойынша шетел
        валютасындағы ақша қозғалысы туралы жиынтық есеп

      Ескерту. 1-қосымшаға өзгерту енгізілді - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 2010.07.26 N 64 (қолданысқа енгізілу тәртібін 2-т. қараңыз) Қаулысымен.

______________________________          200__ жылғы _______________
  (уәкілетті банктің атауы)                             (айы)

                                                          мың теңге

N

Көрсеткіштің атауы 

жол-
дың
коды

Бар-
лығы

резиденттер

резидент
еместер

оның ішінде
операциялар
бойынша

оның ішінде
операциялар
бойынша

рези-
дент-
тер-
мен

рези-
дент
емес-
тер-
мен

рези-
дент-
тер-
мен

рези-
дент
емес-
тер-
мен

А

Б

В

1

2

3

4

5

1

1-бөлім. Шетел валютасының
клиенттердің пайдасына түсімі

2

Барлығы

10000


3

оның ішінде:4

Қарсы әріптестердің төлемдері және банктік шоттарына аударымдары:

11000


5

заңды тұлға болып құрылмастан шаруашылық жүргізушілер ретінде тіркелгендерді қосқанда, жеке тұлғалардың

11100


6

заңды тұлғалардың

11200


7

оның ішінде мынадай операциялар бойынша:8

тауарлар және материалдық емес активтер сату

11210


9

қызмет көрсету 

11220


10

берілген заемдар бойынша негізгі борыш сомасын және кірістер алу

11230


11

заемдар тарту

11240


12

оның ішінде:13

резидент банктерден

11241Х


Х

14

резидент емес банктерден

11242


Х


Х


15

бағалы қағаздармен,  вексельдермен операциялар және капиталға қатысуды қамтамасыз ететін жарналар

11250


16

оның ішінде:17

қатысушылардың акциялары, жарналары және резиденттердің капиталына қатысуды қамтамасыз ететін басқа құралдар, резиденттердің инвестициялық қорларының пайлары

11251


18

қатысушылардың акциялары, жарналары және резидент еместердің капиталына қатысуды қамтамасыз ететін басқа құралдар, резидент еместердің инвестициялық қорларының пайлары

11252


19

Қазақстан Республикасының мемлекеттік борыштық бағалы қағаздары 

11253


20

басқа резиденттер шығарған борыштық бағалы қағаздар және вексельдер

11254


21

резидент еместер шығарған борыштық бағалы қағаздар және вексельдер

11255


22

басқа да ақша аударымдары

11260


23

Банк шотын ашпастан жасалған аударымдар

12000


24

Клиенттердің өз банктік шоттарынан жасаған аударымдары

13000Х

Х


25

оның ішінде ашылғаны:26

резидент банктерде

13001Х

Х


27

резидент емес банктерде

13002Х

Х


28

Теңгеге шетел валютасын сатып алу

14000


29

оның ішінде:30

заңды тұлға болып құрылмастан шаруашылық жүргізушілер ретінде тіркелгендерді қосқанда, жеке тұлғалар

14100


31

заңды тұлғалар

14200


32

Өздерінің банктік шоттарына қолма-қол шетел валютасын есепке алу

15000Х

Х


33

оның ішінде:34

заңды тұлға болып құрылмастан шаруашылық жүргізушілер ретінде тіркелгендерді қосқанда, жеке тұлғалар

15100Х

Х


35

заңды тұлғалар

15200Х

Х


36

2-бөлім. Клиенттердің шетел валютасын
алуы және/немесе аударуы

37

Барлығы

20000


38

оның ішінде:39

Қарсы әріптестерге төмендегі банктік шоттарынан жасалатын төлемдер және аударымдар:

21000


40

заңды тұлға болып құрылмастан шаруашылық жүргізушілер ретінде тіркелгендерді қосқанда, жеке тұлғалардан

21100


41

заңды тұлғалардан

21200


42

оның ішінде мынадай операциялар бойынша:43

тауарлар және материалдық емес активтер сатып алу

21210


44

көрсетілетін қызметтерді алу

21220


45

заемдар беру

21230


46

заемдар бойынша міндеттемелерді орындау

21240


47

оның ішінде: 48

резидент банктерден

21241Х


Х

49

резидент емес банктерден

21242


Х


Х


50

бағалы қағаздармен, вексельдермен операциялар және капиталға қатысуды қамтамасыз ететін жарналар

21250


51

оның ішінде:52

қатысушылардың акциялары, жарналары және резиденттердің капиталына қатысуды қамтамасыз ететін басқа құралдар, резиденттердің инвестициялық қорларының пайлары 

21251


53

қатысушылардың акциялары, жарналары және резидент еместердің капиталына қатысуды қамтамасыз ететін басқа құралдар, резиденттердің инвестициялық қорларының пайлары

21252


54

Қазақстан Республикасының мемлекеттік борыштық бағалы қағаздары

21253


55

басқа резиденттер шығарған борыштық бағалы қағаздар және вексельдер 

21254


56

резидент еместер шығарған борыштық бағалы қағаздар

21255


57

басқа да ақша аударымдары

21260


58

Банктік шотын ашпастан жасалған аударымдар

22000


59

Клиенттердің өз банктік шоттарына жасаған аударымдары

23000Х

Х


60

оның ішінде мыналарда ашылған:61

резидент банктерде

23001Х

Х


62

резидент емес банктерде

23002Х

Х


63

Шетел валютасын теңгемен сату

24000


64

оның ішінде:65

заңды тұлға болып құрылмастан шаруашылық жүргізушілер ретінде тіркелгендерді қосқанда, жеке тұлғалар

24100


66

заңды тұлғалар

24200


67

Өздерінің банктік шоттарынан қолма-қол шетел валютасын алу

25000


68

оның ішінде:69

заңды тұлға болып құрылмастан шаруашылық жүргізушілер ретінде тіркелгендерді қосқанда, жеке тұлғалар

25100Х

Х


70

заңды тұлғалар

25200Х

Х


        Басшы _________________________________
                       (аты-жөні)

      Бас бухгалтер __________________________
                           (аты-жөні)

1-қосымшаны толтыру жөніндегі нұсқаулар

      Ескерту. Нұсқауларға өзгерту енгізілді - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 2010.07.26 N 64 (қолданысқа енгізілу тәртібін 2-т. қараңыз) Қаулысымен.

      1-нысан "Клиенттердің банктік шоттарымен және банктік шотын ашпай жүргізілетін аударымдары бойынша шетел валютасындағы ақша қозғалысы туралы жиынтық есеп" (бұдан әрі - 1-нысан) шетел валютасының түсу және пайдалану бағыттарының көздері бөлігінде толтырылады.
      1-нысан екі бөліктен тұрады: 1-бөлім - Шетел валютасының клиенттердің пайдасына түсуі, 2-бөлім - Клиенттердің шетел валютасын шоттан алуы және/немесе аударуы.
      1-нысан мың теңгемен толтырылады. 1-нысанды толтырған кезде бухгалтерлік есеп мақсатында қабылданған операция жасалған күнгі валюта айырбастау бағамын пайдалану қажет.
      1-нысанды толтырған кезде мына шарттардың орындалуын қамтамасыз ету қажет:
      барлық жолдар бойынша 1-баған 2, 3, 4, 5-бағандардың сомасына тең;
      коды 10000 жол = коды 11000 жол + коды 12000 жол + коды 13000 жол + коды 14000 жол + коды 15000 жол;
      коды 11000 жол = коды 11100 жол + коды 11200 жол;
      коды 11200 жол = коды 11210 жол + коды 11220 жол + коды 11230 жол + коды 11240 жол + коды 11250 жол + коды 11260 жол;
      коды 11240 жол >= коды 11241 жол + коды 11242 жол;
      коды 11241 жолда резидент банктерден тартқан заемдарына сондай-ақ клиенттердің есеп беретін банктен тартқан заемдары кіреді;
      коды 11250 жол >= коды 11251 жол + коды 11252 жол + коды 11253 жол + коды 11254 жол + коды 11255 жол;
      коды 13000 жол = коды 13001 жол + коды 13002 жол;
      коды 13001 жолда клиенттердің резидент банктерде ашылған өз банк шоттарынан ақша аударымдарына сондай-ақ клиенттердің есеп беретін банкте ашылған банк шотынан ақша аударымдары (банкішілік аударымдар) кіреді;
      коды 14000 жол = коды 14100 жол + коды 14200 жол;
      коды 15000 жол = коды 15100 жол + коды 15200 жол;
      коды 20000 жол = коды 21000 жол + коды 22000 жол + коды 23000 жол + коды 24000 жол + коды 25000 жол;
      коды 21000 жол = коды 21100 жол + коды 21200 жол;
      коды 21200 жол = коды 21210 жол + коды 21220 жол + коды 21230 жол + коды 21240 жол + коды 21250 жол + коды 21260 жол;
      коды 21240 жол >= коды 21241 жол + коды 21242 жол;
      коды 21241 жолда клиенттердің резидент банктерден тартқан заемдары бойынша міндеттемелерді орындау операцияларына сондай-ақ клиенттердің есеп беретін банктен тартқан заемдары бойынша міндеттемелерді орындау операциялары кіреді;
      коды 21250 жол >= коды 21251 жол + коды 21252 жол + коды 21253 жол + коды 21254 жол + коды 21255 жол;
      коды 23000 жол = коды 23001 жол + коды 23002 жол;
      коды 23001 жолда клиенттердің резидент банктерде ашылған өз банк шоттарына ақша аударымдарына сондай-ақ клиенттердің есеп беретін банкте ашылған өз банк шоттарына ақша аударымдары (банкішілік аударымдар) кіреді;
      коды 24000 жол = коды 24100 жол + коды 24200 жол;
      коды 25000 жол = коды 25100 жол + коды 25200 жол.

                                        Уәкілетті банктердің ішкі
                                         валюта нарығында сұраныс
                                        пен ұсыныс көздері бойынша
                                       есеп беру тізбесі, нысандары
                                          және ұсыну мерзімдері
                                       туралы нұсқаулыққа 2-қосымша

            2-нысан. Банктің және оның клиенттерінің
        шетел валютасын сатып алу және сату туралы есебі

______________________________          200__ жылғы _______________
  (уәкілетті банктің атауы)                             (айы)

                   1-бөлім. Банк операциялары

      Ескерту. 1-бөлімге өзгерту енгізілді - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 2010.07.26 N 64 (қолданысқа енгізілу тәртібін 2-т. қараңыз) Қаулысымен.

N

Көрсеткіштің атауы

Жолдың
коды

Барлығы
(мың
теңге)

оның ішінде валюта түрлері бойынша (шетел валютасының мың бірлігі)

USD

EUR

RUR

А

Б

В

1

2

3

4

1

Банктің шетел валютасын сатып алуы

110000

2

оның ішінде:


3

банктің клиенттерінен

110001

4

Қазақстанның қор биржасында

110002

4-1

банкаралық нарықта

110003

4-2

айырбастау пункттері арқылы халықтан

110004

5

Банктің шетел валютасын сатуы

120000

6

оның ішінде:


7

банктің клиенттеріне

120001

8

Қазақстанның қор биржасында

120002

9

банкаралық нарықта

120003

10

айырбастау пункттері арқылы халықтан

120004

               2-бөлім. Банк клиенттерінің операциялары

      Ескерту. 2-бөлімге өзгерту енгізілді - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 2010.07.26 N 64 (қолданысқа енгізілу тәртібін 2-т. қараңыз) Қаулысымен.

                                                         мың теңге

N

Көрсеткіштің атауы

Жолдың
коды

Бар-
лығы

оның ішінде

теңгемен

басқа
да шетел
валютасымен

банктің клиенттерімен

рези-
дент-
тер-
мен

рези-
дент
емес-
тер-
мен 

рези-
дент-
тер-
мен

рези-
дент
емес-
тер-
мен

А

Б

В

1

2

3

4

5

1

Банк клиенттерінің шетел валютасын сатып алуы

210000


2

оның ішінде:3

заңды тұлға болып құрылмастан шаруашылық жүргізушілер ретінде тіркелген жеке тұлғаларды қоса алғанда, жеке тұлғалар

211000


4

оның ішінде шетел валютасындағы өз банктік шоттарына есепке жазылды

211400


5

заңды тұлғалар

212000


6

оның ішінде шетел валютасындағы өз банк шоттарына есепке жазылды

212400


7

оның ішінде мына мақсаттар үшін:8

қолма-қол шетел валютасымен айырбастау операцияларын жүргізу

212409Х


Х

9

резиденттердің пайдасына төлемдер және ақша аударымдарын жасау

212410


10

оның ішінде мына операциялар бойынша:11

тауарлар және материалдық емес активтер сатып алу

212411


12

көрсетілетін қызметтерді алу

212412


13

заемдар беру

212413


14

заемдар бойынша міндеттемелерді орындау 

212414


15

бағалы қағаздармен операциялар бойынша есеп айырысу 

212415


16

3 айдан астам мерзімге мерзімді салымдарға орналастыру

212416


17

басқалары

212417


18

Алынып тасталды - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 2010.07.26 N 64 (қолданысқа енгізілу тәртібін 2-т. қараңыз) Қаулысымен.

19

резидент еместердің пайдасына төлемдер және ақша аударымдарын жасау

212420


20

оның ішінде мына операциялар бойынша:21

тауарлар және материалдық емес активтер сатып алу

212421


22

көрсетілетін қызметтерді алу

212422


23

заемдар беру

212423


24

заемдар бойынша міндеттемелерді орындау 

212424


25

бағалы қағаздармен операциялар бойынша есеп айырысу 

212425


26

3 айдан астам мерзімге мерзімді салымдарға орналастыру

212426


27

басқалары

212427


28

Алынып тасталды - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 2010.07.26 N 64 (қолданысқа енгізілу тәртібін 2-т. қараңыз) Қаулысымен.

29

Банк клиенттерінің шетел валютасын сатуы 

220000


30

оның ішінде:31

заңды тұлға болып құрылмастан шаруашылық жүргізушілер ретінде тіркелген жеке тұлғаларды қоса алғанда, жеке тұлғалар 

221000


32

оның ішінде клиенттердің шетел валютасындағы өз банктік шоттарына есепке жазды:

221400
Х

Х

33

заңды тұлғалар

222000


34

оның ішінде клиенттердің ұлттық валютадағы өз банктік шоттарына есепке жазды

222400
Х

Х

35

Алынып тасталды - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 2010.07.26 N 64 (қолданысқа енгізілу тәртібін 2-т. қараңыз) Қаулысымен.

      Басшы _________________________________
                       (аты-жөні)

      Бас бухгалтер __________________________
                           (аты-жөні)

2-қосымшаны толтыру жөніндегі нұсқаулар

      Ескерту. Нұсқауларға өзгерту енгізілді - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 2010.07.26 N 64 (қолданысқа енгізілу тәртібін 2-т. қараңыз) Қаулысымен.

      2-нысан Банктің және оның клиенттерінің шетел валютасын сатып алу және сату туралы есебі»(бұдан әрі - 2-нысан) банктің және банк клиенттерінің шетел валютасын сатып алу және сату ауқымдарын (1-бөлім. Банк операциялары) (2-бөлім. Банк клиенттерінің операциялары) көрсетеді.
      1-бөлімнің және 2-бөлімнің 1-бағаны бойынша сатып алынатын және сатылатын шетел валютасының ауқымдары мың теңгемен көрсетіледі. Жалпы көлемдерге теңгемен де, және басқа да шетел валютасымен сату және сатып алу кіреді. 2-нысанды толтырған кезде бухгалтерлік есеп мақсатында қабылданған операция жасалған күнгі валюта айырбастау бағамын пайдалану қажет.
      1-бөлімнің 2, 3, 4-бағандары бойынша, тиісінше, сатып алынатын және сатылатын АҚШ долларының (USD), Еуроның (EUR) және Ресей рублінің көлемі (RUR) тиісті валютаның мың бірлігімен көрсетіледі.
      1-бөлімнің кодтары 110000 және 120000 жолдарына банк клиенттерімен, банктің айырбастау орындары арқылы тұрғындармен жүргізілетін айырбастау операциялары бойынша және Қазақстан қор биржасы мен банкаралық нарықта жасалған операциялар бойынша мәліметтер кіреді. 
      2-бөлімде деректер шетел валютасын теңгеге және басқа шетел валютасына сатып алу/сату операциялары, сондай-ақ резидент клиенттер және резидент емес клиенттер жүзеге асыратын операциялар бөлігінде көрсетіледі.
      Шетел валютасын банктің айырбастау орындары арқылы сатып алуды/сатуды жүзеге асырған жеке тұлғалар (тұрғындар) банк клиенттеріне жатпайды.
      2-нысанды толтырған кезде мына шарттардың орындалуын қамтамасыз ету қажет:
      коды 110000 жол = коды 110001 жол + коды 110002 жол + коды 110003 + коды 110004 жол;
      коды 120000 жол = коды 120001 жол + коды 120002 жол + коды 120003 жол + коды 120004 жол;
      барлық жолдар бойынша 1-баған 2, 3, 4, 5-бағандардың сомасына тең;
      коды 210000 жол = коды 211000 жол + коды 212000 жол;
      коды 211000 жол >= коды 211400 жол;
      коды 212000 жол >= коды 212400 жол;
      коды 212400 жол = коды 212409 жол + коды 212410 жол + коды 212420 жол;
      коды 212410 жол = коды 212411 жол + коды 212412 жол + коды 212413 жол + коды 212414 жол + коды 212415 жол + коды 212416 жол  + коды 212417 жол;
      коды 212420 жол = коды 212421 жол + коды 212422 жол + коды 212423 жол + коды 212424 жол + коды 212425 жол + коды 212426 жол + коды 212427 жол;
      коды 220000 жол = коды 221000 жол + коды 222000 жол;
      коды 221000 жол >= коды 221400 жол;
      коды 222000 жол >= коды 222400 жол.
      2-нысанды толтырған кезде 2-нысанның және 1-нысанның деректерін төмендегідей келісуді қамтамасыз ету қажет:
      2-нысанның 2-бағанының коды 211400 жолы = 1-нысанның коды 14100 жолы (2-баған + 3-баған);
      2-нысанның 3-бағанының коды 211400 жолы = 1-нысанның коды 14100 жолы (4-баған + 5-баған);
      2-нысанның 2-бағанының коды 212400 жолы = 1-нысанның коды 14200 жолы (2-баған + 3-баған);
      2-нысанның 3-бағанының коды 212400 жолы = 1-нысанның коды 14200 жолы (4-баған + 5-баған);
      2-нысанның 2-бағанының коды 221400 жолы = 1-нысанның коды 24100 жолы (2-баған + 3-баған);
      2-нысанның 3-бағанының коды 221400 жолы = 1-нысанның коды 24100 жолы (4-баған + 5-баған);
      2-нысанның 2-бағанының коды 222400 жолы = 1-нысанның коды 24200 жолы (2-баған + 3-баған);
      2-нысанның 3-бағанының коды 222400 жолы = 1-нысанның коды 24200 жолы (4-баған + 5-баған).

                                        Уәкілетті банктердің ішкі
                                         валюта нарығында сұраныс
                                        пен ұсыныс көздері бойынша
                                       есеп беру тізбесі, нысандары
                                          және ұсыну мерзімдері
                                       туралы нұсқаулыққа 3-қосымша

       3-нысан. Клиенттердің шетел валютасындағы банктік
            шоттарындағы ақша қозғалысы туралы есеп

      Ескерту. 3-қосымшаға өзгерту енгізілді - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 2010.07.26 N 64 (қолданысқа енгізілу тәртібін 2-т. қараңыз) Қаулысымен.

__________________________       200__ жылғы __________ __онкүндігі
(уәкілетті банктің атауы)                      (айы)

                               банктік шоты валютасының мың бірлігі

                          N

N

Жолдың
коды

Барлығы

1

...

Клиенттің атауы

Клиенттің
бизнес
сәйкестендіру
нөмірі (БСН) /
Салық
төлеушінің
тіркеу нөмірі
(СТН)Банк шотының
валютасы

USD

EUR

RUR

USD

EUR

RUR

USD

EUR

RUR

Көрсеткіштің
атауы

А

Б

B

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

Кезең басындағы
қалдық

100000


2

Шетел валютасындағы клиенттік банк шоттарына түсім, барлығы

210000


3

оның ішінде:4

Резиденттерден

211000


5

оның ішінде мына операциялар бойынша:6

тауарлар және материалдық емес активтер

211110


7

қызмет көрсету

211120


8

берілген заемдар бойынша негізгі борыш сомасын және кірістер алу

211130


9

заемдар тарту

211140


10

оның ішінде:11

резидент
банктерден

211141


12

резидент емес банктерден

211142


13

бағалы қағаздармен, вексельдермен операциялар және капиталға қатысуды қамтамасыз ететін жарналар

211150


14

резиденттердің

211151


15

резидент еместердің

211152


16

басқа да ақша аударымдары

211160


17

Резидент еместердің

212000


18

оның ішінде мына операциялар бойынша:19

тауарлар және материалдық емес активтер

212110


20

қызмет көрсету

212120


21

берілген заемдар бойынша негізгі борыш сомасын және кірістер алу

212130


22

заемдар тарту

212140


23

оның ішінде:24

басқа резидент банктерден

212141


25

резидент емес банктерден

212142


26

бағалы қағаздармен, вексельдермен операциялар және капиталға қатысуды қамтамасыз ететін жарналар

212150


27

резиденттердің

212151


28

резидент еместердің

212152


29

басқа да ақша аударымдары

212160


30

Клиенттердің өздерінің банктік шоттарынан ақша аударуы 

210300


31

оның ішінде мыналарда ашылған:32

резидент банктерде 

210301


33

резидент емес банктерде

210302


34

Теңгеге шетел  валютасын сатып алу 

210400


35

Қолма-қол және шетел валютасын өздерінің банктік шоттарына есепке жазу

210500


36

Шетел валютасындағы клиенттік банктік шоттарынан есептен шығару, барлығы

220000


37

оның ішінде мыналардың пайдасына:38

Резиденттердің

221000


39

оның ішінде мына операциялар бойынша:40

тауарлар және материалдық емес активтер сатып алу

221110


41

қызмет көрсету

221120


42

заемдар беру

221130


43

заемдар бойынша міндеттемелерді орындау

221140


44

оның ішінде мыналардан тартылған45

резидент банктерден

221141


46

резидент емес банктерден

221142


47

бағалы қағаздармен, вексельдермен операциялар және капиталға қатысуды қамтамасыз ететін жарналар

221150


48

резиденттердің

221151


49

резидент еместердің

221152


50

басқа да ақша аударымдары

221160


51

Резидент еместерден

222000


52

оның ішінде мына операциялар бойынша:53

тауарлар және материалдық емес активтер сатып алу

222110


54

қызмет көрсету

222120


55

заемдар беру

222130


56

заемдар бойынша міндеттемелерді орындау

222140


57

оның ішінде мыналардан тартылған:58

резидент банктерден

222141


59

резидент емес банктерден

222142


60

бағалы қағаздармен, вексельдермен операциялар және капиталға қатысуды қамтамасыз ететін жарналар

222150


61

резиденттердің

222151


62

резидент еместердің

222152


63

басқа да ақша аударымдары

222160


64

Клиенттердің өздерінің банктік шоттарына ақша аударымдары

220300


65

оның ішінде мыналарда ашылған:66

резидент банктерде

220301


67

резидент емес банктерден

220302


68

Теңгеге шетел  валютасын сату 

220400


69

Қолма-қол шетел валютасын өздерінің банктік шоттарынан есептен шығару

220500


70

Кезең аяғындағы қалдық

300000


71

Шетел валютасын сатып алу (оның ішінде басқа шетел валютасына), барлығы

410400


72

оның ішінде резидент еместердің пайдасына төлемдер мен аударымдарды жүзеге асыру үшін 

412400


73

Шетел валютасын сату (оның ішінде басқа шетел валютасына), барлығы

420400


74

Алынып тасталды - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 2010.07.26 N 64 (қолданысқа енгізілу тәртібін 2-т. қараңыз) Қаулысымен.

         Басшы _________________________________
                       (аты-жөні)

      Бас бухгалтер __________________________
                           (аты-жөні)

3-қосымшаны толтыру жөніндегі нұсқаулар

      Ескерту. Нұсқауларға өзгерту енгізілді - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 2010.07.26 N 64 (қолданысқа енгізілу тәртібін 2-т. қараңыз) Қаулысымен.

      3-нысан Клиенттердің шетел валютасындағы банктік шоттарындағы ақша қозғалысы туралы есеп»(бұдан әрі - 3-нысан) Ұлттық Банк белгілеген тізбеге кіретін банктің әрбір клиенті бойынша толтырылады. 3-нысан банк клиенттерінің шетел валютасындағы банктік шоттарының жалпы ахуалын: операциялар нәтижесінде болған есепті кезең басындағы өзгерістерді бөле отырып, кезең басындағы және аяғындағы қалдықтарды көрсетеді. 3-нысанда банк клиенттерінің мына валюталармен: АҚШ долларымен, еуромен, ресей рублімен ашылған банк шоттары бойынша ақша қалдығы және қозғалысы көрсетіледі. Деректер банктік шоты валютасының мың бірлігімен толтырылады.
      3-нысанды толтырған кезде банктік шоты валютасынан басқа валютамен клиенттің төлемін/аударымын жасаған жағдайда, төлем/аударым валюта айырбасы ретінде емес, нағыз мәнімен көрсетіледі. Клиенттің бизнес сәйкестендіру нөмірі (БСН) болмаған кезде клиенттің салық төлеушісінің тіркеу нөмірі (СТН) көрсетіледі.
      3-нысанды толтырған кезде мына шарттардың орындалуын қамтамасыз ету қажет:
      кестенің барлық жолдары бойынша 1, 2, 3-бағандар барлық клиенттер бойынша банк шотының тиісті валютасы бойынша мәндердің сомаларына тең болуы тиіс;
      коды 100000 жол = өткен есепті кезеңнің коды 300000 жолы;
      коды 300000 жол = коды 100000 жол + (коды 210000 жол – коды 210400 жол) + коды 410400 жол – (коды 220000 жол – коды 220400 жол) – коды 420400 жол;
      коды 210000 жол = коды 211000 жол + коды 212000 жол + коды 210300 жол + коды 210400 жол + коды 210500 жол;
      коды 211000 жол = коды 211110 жол + коды 211120 жол + коды 211130 жол + коды 211140 жол + коды 211150 жол + коды 211160 жол;
      коды 211140 жол >= коды 211141 жол + коды 211142 жол;
      коды 211141 жолда резидент банктерден заемдар тарту бойынша операцияларға сондай-ақ есеп беретін банктен тартқан заемдар кіреді;
      коды 211150 жол = коды 211151 жол + коды 211152 жол;
      коды 212000 жол = коды 212110 жол + коды 212120 жол + коды 212130 жол + коды 212140 жол + коды 212150 жол + коды 212160 жол;
      коды 212140 жол >= коды 212141 жол + коды 212142 жол;
      коды 212141 жолда резидент банктерден заемдар тарту бойынша операцияларға сондай-ақ есеп беретін банктен тартқан заемдар кіреді;
      коды 212150 жол = коды 212151 жол + коды 212152 жол;
      коды 210300 жол = коды 210301 жол + коды 210302 жол;
      коды 210301 жолда клиенттердің резидент банктерде ашылған өз банк шоттарынан ақша аударымдарына сондай-ақ клиенттердің есеп беретін банкте ашылған өз банк шотына ақша аударымдары (банкішілік аударымдар) кіреді;
      коды 220000 жол = коды 221000 жол + коды 222000 жол + коды 220300 жол + коды 220400 жол + коды 220500 жол;
      коды 221000 жол = коды 221110 жол + коды 221120 жол + коды 221130 жол + коды 221140 жол + коды 221150 жол + коды 221160 жол;
      коды 221140 жол > = коды 221141 жол + коды 221142 жол;
      коды 221141 жолда резидент банктерден тартқан заемдар бойынша міндеттемелерді орындау операцияларына сондай-ақ есеп беретін банктен тартқан заемдар бойынша міндеттемелерді орындау операциялары кіреді;
      коды 221150 жол = коды 221151 жол + коды 221152 жол;
      коды 222000 жол = коды 222110 жол + коды 222120 жол + коды 222130 жол + коды 222140 жол + коды 222150 жол + коды 222160 жол;
      коды 222140 жол >= коды 222141 жол + коды 222142 жол;
      коды 222141 жолда резидент банктерден тартқан заемдар бойынша міндеттемелерді орындау операцияларына сондай-ақ есеп беретін банктен тартқан заемдар бойынша міндеттемелерді орындау операциялары кіреді;
      коды 222150 жол = коды 222151 жол + коды 222152 жол;
      коды 220300 жол = коды 220301 жол + коды 220302 жол;
      коды 220301 жолда клиенттердің резидент банктерде ашылған өз банк шоттарына ақша аударымдарына сондай-ақ клиенттердің есеп беретін банкте ашылған өз банк шотына ақша аударымдары (банкішілік аударымдар) кіреді;
      коды 410400 жол >= коды 412400 жол.


Уәкілетті банктердің ішкі валюта нарығында сұраныс пен ұсыныс көздері бойынша есеп беру тізбесі, нысандары және ұсыну мерзімдері туралы нұсқаулықты бекіту жөнінде

Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2005 жылғы 29 қазандағы N 135 Қаулысы. Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде 2005 жылғы 3 желтоқсанда тіркелді. Тіркеу N 3960. Күші жойылды - Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2012 жылғы 27 шілдедегі N 221 Қаулысымен.

      Ескерту. Қаулының күшін жойылды - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 2012.07.27 № 221 (2012.10.01 бастап қолданысқа енгізіледі) Қаулысымен.

      Сұраныс пен ұсыныс көздерінің, сондай-ақ ішкі валюта нарығында шетел валютасын пайдалану бағыттарының мониторингін жүзеге асыру мақсатында Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің Басқармасы  ҚАУЛЫ ЕТЕДІ :
      1. Қоса беріліп отырған Уәкілетті банктердің ішкі валюта нарығында сұраныс пен ұсыныс көздері бойынша есеп беру тізбесі, нысандары және ұсыну мерзімдері туралы нұсқаулық бекітілсін.
      2. Осы қаулы 2006 жылғы 1 сәуірден бастап қолданысқа енеді.
      3. Төлем балансы және валюталық реттеу департаменті (Дюгай Н.Н.):
      1) Заң департаментімен (Шәріпов С.Б.) бірлесіп осы қаулыны Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде мемлекеттік тіркеуден өткізу шараларын қабылдасын;
      2) осы қаулы Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде мемлекеттік тіркелген күннен бастап он күндік мерзімде оны Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі орталық аппаратының мүдделі бөлімшелеріне және аумақтық филиалдарына, Қазақстан Республикасының Қаржы нарығы мен қаржы ұйымдарын реттеу және қадағалау агенттігіне, уәкілетті банктерге жіберсін.
      4. Осы қаулының орындалуын бақылау Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі Төрағасының орынбасары Г.З.Айманбетоваға жүктелсін.

      Ұлттық Банк
      Төрағасы

      "КЕЛІСІЛДІ"

      Қазақстан Республикасы
      Қаржы нарығы мен қаржы
      ұйымдарын реттеу және
      қадағалау агенттігі
      Төрағасы

      2005 жылғы 11 қараша

      "КЕЛІСІЛДІ"
      Қазақстан Республикасы
      Статистика агенттігі
      Төрағаның бірінші орынбасары

      2005 жылғы 4 қараша

Қазақстан Республикасы      
Ұлттық Банкі Басқармасының    
2005 жылғы 29 қазандағы     
N 135 қаулысымен бекітілді   

Уәкілетті банктердің ішкі валюта нарығында сұраныс
пен ұсыныс көздері бойынша есеп беру тізбесі, нысандары
және ұсыну мерзімдері туралы нұсқаулық 1-тарау. Жалпы ережелер

      1. Осы Нұсқаулық "Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкітуралы", "Қазақстан Республикасындағы банктер және банк қызметітуралы", " Валюталық реттеу және валюталық бақылау туралы " Қазақстан Республикасының Заңдарына және Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің (бұдан әрі - Ұлттық Банк) басқа нормативтік құқықтық актілеріне сәйкес әзірленді және уәкілетті банктердің (бұдан әрі - банктер) ішкі валюта нарығында сұраныс пен ұсыныс көздері бойынша есеп беру тізбесін, нысандарын және ұсыну мерзімдерін белгілейді.

      2. Осы Нұсқаулықтың мақсаты ішкі валюта нарығындағы банк операциялары және клиенттердің банктік шоттары және шетел валютасындағы банктік шоттарын ашпай жүргізілетін аударымдар бойынша ақша қозғалысы туралы ақпаратты жинау арқылы шетел валютасын сатып алу/сату мақсаттарында түсу/жұмсалу көздерін бірегейлендіру және бағалау болып табылады.

2-тарау. Есеп беруді ұсыну

      3. Банктің есеп беруіне:
      1) клиенттердің банктік шоттармен және банктік шоттарын ашпай жүргізілетін аударымдар бойынша шетел валютасындағы ақша қозғалысы туралы жиынтық есеп - 1-нысан (осы Нұсқаулыққа  1-қосымша );
      2) банктің және оның клиенттерінің шетел валютасын сатып алу/сатуы туралы есеп - 2-нысан (осы Нұсқаулыққа  2-қосымша );
      3) клиенттердің шетел валютасындағы банктік шоттардағы ақша қозғалысы туралы есеп - 3-нысан (осы Нұсқаулыққа  3-қосымша ) кіреді.

      4. Банктің есеп беруі клиенттердің барлық банктік шоттары және шетел валютасындағы банктік шоттарын ашпай жүргізілетін аударымдар бойынша ақпарат негізінде тұтастай банк жүйесі бойынша ұсынылады. Банктің клиенттеріне резидент және резидент емес жеке тұлғалар, сондай-ақ филиалдар мен өкілдіктерді қоса алғанда банктер болып табылмайтын резидент және резидент емес заңды тұлғалар жатады. Есеп беруге сондай-ақ бір банктің клиенттері арасындағы операциялар және бір клиенттің банктік шоттары бойынша ақша аударымдары жөніндегі мәліметтер де кіреді.

      5. 1-нысан бойынша "Клиенттердің банктік шоттарымен және банктік шотын ашпай жүргізілетін аударымдар бойынша шетел валютасындағы ақша қозғалысы туралы жиынтық есепті" және 2-нысан бойынша "Банктердің және оның клиенттерінің шетел валютасын сатып алу/сатуы туралы есепті" банктер ай сайын жасайды. Есептерді ұсыну мерзімі - есептік кезеңнен кейінгі айдың жетінші күніне (қоса алғанда) дейін.
      3-нысан бойынша "Клиенттердің шетел валютасындағы банктік шоттарындағы ақша қозғалысы туралы есепті" банктер он күндік сайын - айдың бірінен онына дейін, он бірінен жиырмасына дейін, жиырма бірінен күнтізбелік айдың соңғы күніне дейін жасайды. Есепті ұсыну мерзімдері - әрбір айдың төртінші, он төртінші, жиырма төртінші күндері.
      Ескерту. 52-тармақ жаңа редакцияда - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 2010.07.26 N 64 (қолданысқа енгізілу тәртібін 2-т. қараңыз) Қаулысымен.

      6. Егер есеп беру мерзімінің соңғы күні жұмыс күні болмаса, онда есеп беру мерзімінің біткен күні келесі жұмыс күні болып есептеледі.

      7. Банктің есеп беруі Ұлттық Банкке электрондық тасымалдағыштармен ұсынылады.

      8. Банктің есебіне өзгерістер және/немесе толықтырулар енгізу қажет болған жағдайда есепті берген күннен бастап үш күндік мерзімде Ұлттық Банкке электрондық тасымалдағышта өзгерістер және/немесе толықтыруларды ескере отырып есепті ұсынады.

      9. Есеп беру есеп берудің әрбір нысаны үшін белгіленген бірліктерде жасалады. Ұлттық сол сияқты шетел валютасында мың бірлікпен жасалатын есеп беруде валютаның бес жүз бірлігінен кем сома нөлге дөңгелектенеді, валютаның бес жүзге тең және одан жоғары бірлігі валютаның мың бірлігіне дейін дөңгелектенеді.

      10. Есепті толтыру кезінде операцияларды жіктеу осы Нұсқаулықтың талаптарына сәйкес нақтылауды ескере отырып, Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актілерін мемлекеттік тіркеу тізілімінде N 1011 болып тіркелген, Қазақстан Республикасының Ұлттық Банк Басқармасының 1999 жылғы 15 қарашадағы N 388 болып бекітілген "Қазақстан Республикасының мемлекеттік жіктеушісін - төлем белгілеудің бірыңғай жіктеушісін қолдану ережесін бекіту жөніндегі"  қаулысына сәйкес жүзеге асырылады.

      11. Қазақстан Республикасы заңды тұлғаларының, сондай-ақ Қазақстан Республикасының аумағында қызметін жүзеге асыратын филиалдары мен өкілдіктері бар резидент емес заңды тұлғалардың тізбесі 3-нысан бойынша есеп беруді жасау үшін Ұлттық Банкте қалыптасады және оның өзектілігіне қарай жазбаша түрде банктерге жіберіледі.

      12. Банк осы Нұсқаулықтың 5-тармағында көрсетілген есепті ұсынбағаны немесе ұсыну мерзімдерін бұзғаны үшін, сондай-ақ толық емес немесе шынайы емес ақпаратты бергені үшін Қазақстан Республикасының заңдарына сәйкес жауапкершілік атқарады.

      13. Ұлттық Банк өзінің өкілеттігі шегінде клиенттер тізбесін өзекті ету үшін банктен қосымша ақпарат сұратуға құқылы.

3-тарау. Қорытынды ережелер

      14. Осы Нұсқаулықпен реттелмеген мәселелер Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіпте шешіледі.

                                        Уәкілетті банктердің ішкі
                                         валюта нарығында сұраныс
                                        пен ұсыныс көздері бойынша
                                       есеп беру тізбесі, нысандары
                                          және ұсыну мерзімдері
                                       туралы нұсқаулыққа 1-қосымша

       1-нысан. Клиенттердің банктік шоттарымен және банктік
       шотын ашпай жүргізілетін аударымдары бойынша шетел
        валютасындағы ақша қозғалысы туралы жиынтық есеп

      Ескерту. 1-қосымшаға өзгерту енгізілді - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 2010.07.26 N 64 (қолданысқа енгізілу тәртібін 2-т. қараңыз) Қаулысымен.

______________________________          200__ жылғы _______________
  (уәкілетті банктің атауы)                             (айы)

                                                          мың теңге

N

Көрсеткіштің атауы 

жол-
дың
коды

Бар-
лығы

резиденттер

резидент
еместер

оның ішінде
операциялар
бойынша

оның ішінде
операциялар
бойынша

рези-
дент-
тер-
мен

рези-
дент
емес-
тер-
мен

рези-
дент-
тер-
мен

рези-
дент
емес-
тер-
мен

А

Б

В

1

2

3

4

5

1

1-бөлім. Шетел валютасының
клиенттердің пайдасына түсімі

2

Барлығы

10000


3

оның ішінде:4

Қарсы әріптестердің төлемдері және банктік шоттарына аударымдары:

11000


5

заңды тұлға болып құрылмастан шаруашылық жүргізушілер ретінде тіркелгендерді қосқанда, жеке тұлғалардың

11100


6

заңды тұлғалардың

11200


7

оның ішінде мынадай операциялар бойынша:8

тауарлар және материалдық емес активтер сату

11210


9

қызмет көрсету 

11220


10

берілген заемдар бойынша негізгі борыш сомасын және кірістер алу

11230


11

заемдар тарту

11240


12

оның ішінде:13

резидент банктерден

11241Х


Х

14

резидент емес банктерден

11242


Х


Х


15

бағалы қағаздармен,  вексельдермен операциялар және капиталға қатысуды қамтамасыз ететін жарналар

11250


16

оның ішінде:17

қатысушылардың акциялары, жарналары және резиденттердің капиталына қатысуды қамтамасыз ететін басқа құралдар, резиденттердің инвестициялық қорларының пайлары

11251


18

қатысушылардың акциялары, жарналары және резидент еместердің капиталына қатысуды қамтамасыз ететін басқа құралдар, резидент еместердің инвестициялық қорларының пайлары

11252


19

Қазақстан Республикасының мемлекеттік борыштық бағалы қағаздары 

11253


20

басқа резиденттер шығарған борыштық бағалы қағаздар және вексельдер

11254


21

резидент еместер шығарған борыштық бағалы қағаздар және вексельдер

11255


22

басқа да ақша аударымдары

11260


23

Банк шотын ашпастан жасалған аударымдар

12000


24

Клиенттердің өз банктік шоттарынан жасаған аударымдары

13000Х

Х


25

оның ішінде ашылғаны:26

резидент банктерде

13001Х

Х


27

резидент емес банктерде

13002Х

Х


28

Теңгеге шетел валютасын сатып алу

14000


29

оның ішінде:30

заңды тұлға болып құрылмастан шаруашылық жүргізушілер ретінде тіркелгендерді қосқанда, жеке тұлғалар

14100


31

заңды тұлғалар

14200


32

Өздерінің банктік шоттарына қолма-қол шетел валютасын есепке алу

15000Х

Х


33

оның ішінде:34

заңды тұлға болып құрылмастан шаруашылық жүргізушілер ретінде тіркелгендерді қосқанда, жеке тұлғалар

15100Х

Х


35

заңды тұлғалар

15200Х

Х


36

2-бөлім. Клиенттердің шетел валютасын
алуы және/немесе аударуы

37

Барлығы

20000


38

оның ішінде:39

Қарсы әріптестерге төмендегі банктік шоттарынан жасалатын төлемдер және аударымдар:

21000


40

заңды тұлға болып құрылмастан шаруашылық жүргізушілер ретінде тіркелгендерді қосқанда, жеке тұлғалардан

21100


41

заңды тұлғалардан

21200


42

оның ішінде мынадай операциялар бойынша:43

тауарлар және материалдық емес активтер сатып алу

21210


44

көрсетілетін қызметтерді алу

21220


45

заемдар беру

21230


46

заемдар бойынша міндеттемелерді орындау

21240


47

оның ішінде: 48

резидент банктерден

21241Х


Х

49

резидент емес банктерден

21242


Х


Х


50

бағалы қағаздармен, вексельдермен операциялар және капиталға қатысуды қамтамасыз ететін жарналар

21250


51

оның ішінде:52

қатысушылардың акциялары, жарналары және резиденттердің капиталына қатысуды қамтамасыз ететін басқа құралдар, резиденттердің инвестициялық қорларының пайлары 

21251


53

қатысушылардың акциялары, жарналары және резидент еместердің капиталына қатысуды қамтамасыз ететін басқа құралдар, резиденттердің инвестициялық қорларының пайлары

21252


54

Қазақстан Республикасының мемлекеттік борыштық бағалы қағаздары

21253


55

басқа резиденттер шығарған борыштық бағалы қағаздар және вексельдер 

21254


56

резидент еместер шығарған борыштық бағалы қағаздар

21255


57

басқа да ақша аударымдары

21260


58

Банктік шотын ашпастан жасалған аударымдар

22000


59

Клиенттердің өз банктік шоттарына жасаған аударымдары

23000Х

Х


60

оның ішінде мыналарда ашылған:61

резидент банктерде

23001Х

Х


62

резидент емес банктерде

23002Х

Х


63

Шетел валютасын теңгемен сату

24000


64

оның ішінде:65

заңды тұлға болып құрылмастан шаруашылық жүргізушілер ретінде тіркелгендерді қосқанда, жеке тұлғалар

24100


66

заңды тұлғалар

24200


67

Өздерінің банктік шоттарынан қолма-қол шетел валютасын алу

25000


68

оның ішінде:69

заңды тұлға болып құрылмастан шаруашылық жүргізушілер ретінде тіркелгендерді қосқанда, жеке тұлғалар

25100Х

Х


70

заңды тұлғалар

25200Х

Х


        Басшы _________________________________
                       (аты-жөні)

      Бас бухгалтер __________________________
                           (аты-жөні)

1-қосымшаны толтыру жөніндегі нұсқаулар

      Ескерту. Нұсқауларға өзгерту енгізілді - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 2010.07.26 N 64 (қолданысқа енгізілу тәртібін 2-т. қараңыз) Қаулысымен.

      1-нысан "Клиенттердің банктік шоттарымен және банктік шотын ашпай жүргізілетін аударымдары бойынша шетел валютасындағы ақша қозғалысы туралы жиынтық есеп" (бұдан әрі - 1-нысан) шетел валютасының түсу және пайдалану бағыттарының көздері бөлігінде толтырылады.
      1-нысан екі бөліктен тұрады: 1-бөлім - Шетел валютасының клиенттердің пайдасына түсуі, 2-бөлім - Клиенттердің шетел валютасын шоттан алуы және/немесе аударуы.
      1-нысан мың теңгемен толтырылады. 1-нысанды толтырған кезде бухгалтерлік есеп мақсатында қабылданған операция жасалған күнгі валюта айырбастау бағамын пайдалану қажет.
      1-нысанды толтырған кезде мына шарттардың орындалуын қамтамасыз ету қажет:
      барлық жолдар бойынша 1-баған 2, 3, 4, 5-бағандардың сомасына тең;
      коды 10000 жол = коды 11000 жол + коды 12000 жол + коды 13000 жол + коды 14000 жол + коды 15000 жол;
      коды 11000 жол = коды 11100 жол + коды 11200 жол;
      коды 11200 жол = коды 11210 жол + коды 11220 жол + коды 11230 жол + коды 11240 жол + коды 11250 жол + коды 11260 жол;
      коды 11240 жол >= коды 11241 жол + коды 11242 жол;
      коды 11241 жолда резидент банктерден тартқан заемдарына сондай-ақ клиенттердің есеп беретін банктен тартқан заемдары кіреді;
      коды 11250 жол >= коды 11251 жол + коды 11252 жол + коды 11253 жол + коды 11254 жол + коды 11255 жол;
      коды 13000 жол = коды 13001 жол + коды 13002 жол;
      коды 13001 жолда клиенттердің резидент банктерде ашылған өз банк шоттарынан ақша аударымдарына сондай-ақ клиенттердің есеп беретін банкте ашылған банк шотынан ақша аударымдары (банкішілік аударымдар) кіреді;
      коды 14000 жол = коды 14100 жол + коды 14200 жол;
      коды 15000 жол = коды 15100 жол + коды 15200 жол;
      коды 20000 жол = коды 21000 жол + коды 22000 жол + коды 23000 жол + коды 24000 жол + коды 25000 жол;
      коды 21000 жол = коды 21100 жол + коды 21200 жол;
      коды 21200 жол = коды 21210 жол + коды 21220 жол + коды 21230 жол + коды 21240 жол + коды 21250 жол + коды 21260 жол;
      коды 21240 жол >= коды 21241 жол + коды 21242 жол;
      коды 21241 жолда клиенттердің резидент банктерден тартқан заемдары бойынша міндеттемелерді орындау операцияларына сондай-ақ клиенттердің есеп беретін банктен тартқан заемдары бойынша міндеттемелерді орындау операциялары кіреді;
      коды 21250 жол >= коды 21251 жол + коды 21252 жол + коды 21253 жол + коды 21254 жол + коды 21255 жол;
      коды 23000 жол = коды 23001 жол + коды 23002 жол;
      коды 23001 жолда клиенттердің резидент банктерде ашылған өз банк шоттарына ақша аударымдарына сондай-ақ клиенттердің есеп беретін банкте ашылған өз банк шоттарына ақша аударымдары (банкішілік аударымдар) кіреді;
      коды 24000 жол = коды 24100 жол + коды 24200 жол;
      коды 25000 жол = коды 25100 жол + коды 25200 жол.

                                        Уәкілетті банктердің ішкі
                                         валюта нарығында сұраныс
                                        пен ұсыныс көздері бойынша
                                       есеп беру тізбесі, нысандары
                                          және ұсыну мерзімдері
                                       туралы нұсқаулыққа 2-қосымша

            2-нысан. Банктің және оның клиенттерінің
        шетел валютасын сатып алу және сату туралы есебі

______________________________          200__ жылғы _______________
  (уәкілетті банктің атауы)                             (айы)

                   1-бөлім. Банк операциялары

      Ескерту. 1-бөлімге өзгерту енгізілді - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 2010.07.26 N 64 (қолданысқа енгізілу тәртібін 2-т. қараңыз) Қаулысымен.

N

Көрсеткіштің атауы

Жолдың
коды

Барлығы
(мың
теңге)

оның ішінде валюта түрлері бойынша (шетел валютасының мың бірлігі)

USD

EUR

RUR

А

Б

В

1

2

3

4

1

Банктің шетел валютасын сатып алуы

110000

2

оның ішінде:


3

банктің клиенттерінен

110001

4

Қазақстанның қор биржасында

110002

4-1

банкаралық нарықта

110003

4-2

айырбастау пункттері арқылы халықтан

110004

5

Банктің шетел валютасын сатуы

120000

6

оның ішінде:


7

банктің клиенттеріне

120001

8

Қазақстанның қор биржасында

120002

9

банкаралық нарықта

120003

10

айырбастау пункттері арқылы халықтан

120004

               2-бөлім. Банк клиенттерінің операциялары

      Ескерту. 2-бөлімге өзгерту енгізілді - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 2010.07.26 N 64 (қолданысқа енгізілу тәртібін 2-т. қараңыз) Қаулысымен.

                                                         мың теңге

N

Көрсеткіштің атауы

Жолдың
коды

Бар-
лығы

оның ішінде

теңгемен

басқа
да шетел
валютасымен

банктің клиенттерімен

рези-
дент-
тер-
мен

рези-
дент
емес-
тер-
мен 

рези-
дент-
тер-
мен

рези-
дент
емес-
тер-
мен

А

Б

В

1

2

3

4

5

1

Банк клиенттерінің шетел валютасын сатып алуы

210000


2

оның ішінде:3

заңды тұлға болып құрылмастан шаруашылық жүргізушілер ретінде тіркелген жеке тұлғаларды қоса алғанда, жеке тұлғалар

211000


4

оның ішінде шетел валютасындағы өз банктік шоттарына есепке жазылды

211400


5

заңды тұлғалар

212000


6

оның ішінде шетел валютасындағы өз банк шоттарына есепке жазылды

212400


7

оның ішінде мына мақсаттар үшін:8

қолма-қол шетел валютасымен айырбастау операцияларын жүргізу

212409Х


Х

9

резиденттердің пайдасына төлемдер және ақша аударымдарын жасау

212410


10

оның ішінде мына операциялар бойынша:11

тауарлар және материалдық емес активтер сатып алу

212411


12

көрсетілетін қызметтерді алу

212412


13

заемдар беру

212413


14

заемдар бойынша міндеттемелерді орындау 

212414


15

бағалы қағаздармен операциялар бойынша есеп айырысу 

212415


16

3 айдан астам мерзімге мерзімді салымдарға орналастыру

212416


17

басқалары

212417


18

Алынып тасталды - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 2010.07.26 N 64 (қолданысқа енгізілу тәртібін 2-т. қараңыз) Қаулысымен.

19

резидент еместердің пайдасына төлемдер және ақша аударымдарын жасау

212420


20

оның ішінде мына операциялар бойынша:21

тауарлар және материалдық емес активтер сатып алу

212421


22

көрсетілетін қызметтерді алу

212422


23

заемдар беру

212423


24

заемдар бойынша міндеттемелерді орындау 

212424


25

бағалы қағаздармен операциялар бойынша есеп айырысу 

212425


26

3 айдан астам мерзімге мерзімді салымдарға орналастыру

212426


27

басқалары

212427


28

Алынып тасталды - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 2010.07.26 N 64 (қолданысқа енгізілу тәртібін 2-т. қараңыз) Қаулысымен.

29

Банк клиенттерінің шетел валютасын сатуы 

220000


30

оның ішінде:31

заңды тұлға болып құрылмастан шаруашылық жүргізушілер ретінде тіркелген жеке тұлғаларды қоса алғанда, жеке тұлғалар 

221000


32

оның ішінде клиенттердің шетел валютасындағы өз банктік шоттарына есепке жазды:

221400
Х

Х

33

заңды тұлғалар

222000


34

оның ішінде клиенттердің ұлттық валютадағы өз банктік шоттарына есепке жазды

222400
Х

Х

35

Алынып тасталды - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 2010.07.26 N 64 (қолданысқа енгізілу тәртібін 2-т. қараңыз) Қаулысымен.

      Басшы _________________________________
                       (аты-жөні)

      Бас бухгалтер __________________________
                           (аты-жөні)

2-қосымшаны толтыру жөніндегі нұсқаулар

      Ескерту. Нұсқауларға өзгерту енгізілді - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 2010.07.26 N 64 (қолданысқа енгізілу тәртібін 2-т. қараңыз) Қаулысымен.

      2-нысан Банктің және оның клиенттерінің шетел валютасын сатып алу және сату туралы есебі»(бұдан әрі - 2-нысан) банктің және банк клиенттерінің шетел валютасын сатып алу және сату ауқымдарын (1-бөлім. Банк операциялары) (2-бөлім. Банк клиенттерінің операциялары) көрсетеді.
      1-бөлімнің және 2-бөлімнің 1-бағаны бойынша сатып алынатын және сатылатын шетел валютасының ауқымдары мың теңгемен көрсетіледі. Жалпы көлемдерге теңгемен де, және басқа да шетел валютасымен сату және сатып алу кіреді. 2-нысанды толтырған кезде бухгалтерлік есеп мақсатында қабылданған операция жасалған күнгі валюта айырбастау бағамын пайдалану қажет.
      1-бөлімнің 2, 3, 4-бағандары бойынша, тиісінше, сатып алынатын және сатылатын АҚШ долларының (USD), Еуроның (EUR) және Ресей рублінің көлемі (RUR) тиісті валютаның мың бірлігімен көрсетіледі.
      1-бөлімнің кодтары 110000 және 120000 жолдарына банк клиенттерімен, банктің айырбастау орындары арқылы тұрғындармен жүргізілетін айырбастау операциялары бойынша және Қазақстан қор биржасы мен банкаралық нарықта жасалған операциялар бойынша мәліметтер кіреді. 
      2-бөлімде деректер шетел валютасын теңгеге және басқа шетел валютасына сатып алу/сату операциялары, сондай-ақ резидент клиенттер және резидент емес клиенттер жүзеге асыратын операциялар бөлігінде көрсетіледі.
      Шетел валютасын банктің айырбастау орындары арқылы сатып алуды/сатуды жүзеге асырған жеке тұлғалар (тұрғындар) банк клиенттеріне жатпайды.
      2-нысанды толтырған кезде мына шарттардың орындалуын қамтамасыз ету қажет:
      коды 110000 жол = коды 110001 жол + коды 110002 жол + коды 110003 + коды 110004 жол;
      коды 120000 жол = коды 120001 жол + коды 120002 жол + коды 120003 жол + коды 120004 жол;
      барлық жолдар бойынша 1-баған 2, 3, 4, 5-бағандардың сомасына тең;
      коды 210000 жол = коды 211000 жол + коды 212000 жол;
      коды 211000 жол >= коды 211400 жол;
      коды 212000 жол >= коды 212400 жол;
      коды 212400 жол = коды 212409 жол + коды 212410 жол + коды 212420 жол;
      коды 212410 жол = коды 212411 жол + коды 212412 жол + коды 212413 жол + коды 212414 жол + коды 212415 жол + коды 212416 жол  + коды 212417 жол;
      коды 212420 жол = коды 212421 жол + коды 212422 жол + коды 212423 жол + коды 212424 жол + коды 212425 жол + коды 212426 жол + коды 212427 жол;
      коды 220000 жол = коды 221000 жол + коды 222000 жол;
      коды 221000 жол >= коды 221400 жол;
      коды 222000 жол >= коды 222400 жол.
      2-нысанды толтырған кезде 2-нысанның және 1-нысанның деректерін төмендегідей келісуді қамтамасыз ету қажет:
      2-нысанның 2-бағанының коды 211400 жолы = 1-нысанның коды 14100 жолы (2-баған + 3-баған);
      2-нысанның 3-бағанының коды 211400 жолы = 1-нысанның коды 14100 жолы (4-баған + 5-баған);
      2-нысанның 2-бағанының коды 212400 жолы = 1-нысанның коды 14200 жолы (2-баған + 3-баған);
      2-нысанның 3-бағанының коды 212400 жолы = 1-нысанның коды 14200 жолы (4-баған + 5-баған);
      2-нысанның 2-бағанының коды 221400 жолы = 1-нысанның коды 24100 жолы (2-баған + 3-баған);
      2-нысанның 3-бағанының коды 221400 жолы = 1-нысанның коды 24100 жолы (4-баған + 5-баған);
      2-нысанның 2-бағанының коды 222400 жолы = 1-нысанның коды 24200 жолы (2-баған + 3-баған);
      2-нысанның 3-бағанының коды 222400 жолы = 1-нысанның коды 24200 жолы (4-баған + 5-баған).

                                        Уәкілетті банктердің ішкі
                                         валюта нарығында сұраныс
                                        пен ұсыныс көздері бойынша
                                       есеп беру тізбесі, нысандары
                                          және ұсыну мерзімдері
                                       туралы нұсқаулыққа 3-қосымша

       3-нысан. Клиенттердің шетел валютасындағы банктік
            шоттарындағы ақша қозғалысы туралы есеп

      Ескерту. 3-қосымшаға өзгерту енгізілді - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 2010.07.26 N 64 (қолданысқа енгізілу тәртібін 2-т. қараңыз) Қаулысымен.

__________________________       200__ жылғы __________ __онкүндігі
(уәкілетті банктің атауы)                      (айы)

                               банктік шоты валютасының мың бірлігі

                          N

N

Жолдың
коды

Барлығы

1

...

Клиенттің атауы

Клиенттің
бизнес
сәйкестендіру
нөмірі (БСН) /
Салық
төлеушінің
тіркеу нөмірі
(СТН)Банк шотының
валютасы

USD

EUR

RUR

USD

EUR

RUR

USD

EUR

RUR

Көрсеткіштің
атауы

А

Б

B

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

Кезең басындағы
қалдық

100000


2

Шетел валютасындағы клиенттік банк шоттарына түсім, барлығы

210000


3

оның ішінде:4

Резиденттерден

211000


5

оның ішінде мына операциялар бойынша:6

тауарлар және материалдық емес активтер

211110


7

қызмет көрсету

211120


8

берілген заемдар бойынша негізгі борыш сомасын және кірістер алу

211130


9

заемдар тарту

211140


10

оның ішінде:11

резидент
банктерден

211141


12

резидент емес банктерден

211142


13

бағалы қағаздармен, вексельдермен операциялар және капиталға қатысуды қамтамасыз ететін жарналар

211150


14

резиденттердің

211151


15

резидент еместердің

211152


16

басқа да ақша аударымдары

211160


17

Резидент еместердің

212000


18

оның ішінде мына операциялар бойынша:19

тауарлар және материалдық емес активтер

212110


20

қызмет көрсету

212120


21

берілген заемдар бойынша негізгі борыш сомасын және кірістер алу

212130


22

заемдар тарту

212140


23

оның ішінде:24

басқа резидент банктерден

212141


25

резидент емес банктерден

212142


26

бағалы қағаздармен, вексельдермен операциялар және капиталға қатысуды қамтамасыз ететін жарналар

212150


27

резиденттердің

212151


28

резидент еместердің

212152


29

басқа да ақша аударымдары

212160


30

Клиенттердің өздерінің банктік шоттарынан ақша аударуы 

210300


31

оның ішінде мыналарда ашылған:32

резидент банктерде 

210301


33

резидент емес банктерде

210302


34

Теңгеге шетел  валютасын сатып алу 

210400


35

Қолма-қол және шетел валютасын өздерінің банктік шоттарына есепке жазу

210500


36

Шетел валютасындағы клиенттік банктік шоттарынан есептен шығару, барлығы

220000


37

оның ішінде мыналардың пайдасына:38

Резиденттердің

221000


39

оның ішінде мына операциялар бойынша:40

тауарлар және материалдық емес активтер сатып алу

221110


41

қызмет көрсету

221120


42

заемдар беру

221130


43

заемдар бойынша міндеттемелерді орындау

221140


44

оның ішінде мыналардан тартылған45

резидент банктерден

221141


46

резидент емес банктерден

221142


47

бағалы қағаздармен, вексельдермен операциялар және капиталға қатысуды қамтамасыз ететін жарналар

221150


48

резиденттердің

221151


49

резидент еместердің

221152


50

басқа да ақша аударымдары

221160


51

Резидент еместерден

222000


52

оның ішінде мына операциялар бойынша:53

тауарлар және материалдық емес активтер сатып алу

222110


54

қызмет көрсету

222120


55

заемдар беру

222130


56

заемдар бойынша міндеттемелерді орындау

222140


57

оның ішінде мыналардан тартылған:58

резидент банктерден

222141


59

резидент емес банктерден

222142


60

бағалы қағаздармен, вексельдермен операциялар және капиталға қатысуды қамтамасыз ететін жарналар

222150


61

резиденттердің

222151


62

резидент еместердің

222152


63

басқа да ақша аударымдары

222160


64

Клиенттердің өздерінің банктік шоттарына ақша аударымдары

220300


65

оның ішінде мыналарда ашылған:66

резидент банктерде

220301


67

резидент емес банктерден

220302


68

Теңгеге шетел  валютасын сату 

220400


69

Қолма-қол шетел валютасын өздерінің банктік шоттарынан есептен шығару

220500


70

Кезең аяғындағы қалдық

300000


71

Шетел валютасын сатып алу (оның ішінде басқа шетел валютасына), барлығы

410400


72

оның ішінде резидент еместердің пайдасына төлемдер мен аударымдарды жүзеге асыру үшін 

412400


73

Шетел валютасын сату (оның ішінде басқа шетел валютасына), барлығы

420400


74

Алынып тасталды - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 2010.07.26 N 64 (қолданысқа енгізілу тәртібін 2-т. қараңыз) Қаулысымен.

         Басшы _________________________________
                       (аты-жөні)

      Бас бухгалтер __________________________
                           (аты-жөні)

3-қосымшаны толтыру жөніндегі нұсқаулар

      Ескерту. Нұсқауларға өзгерту енгізілді - ҚР Ұлттық Банкі Басқармасының 2010.07.26 N 64 (қолданысқа енгізілу тәртібін 2-т. қараңыз) Қаулысымен.

      3-нысан Клиенттердің шетел валютасындағы банктік шоттарындағы ақша қозғалысы туралы есеп»(бұдан әрі - 3-нысан) Ұлттық Банк белгілеген тізбеге кіретін банктің әрбір клиенті бойынша толтырылады. 3-нысан банк клиенттерінің шетел валютасындағы банктік шоттарының жалпы ахуалын: операциялар нәтижесінде болған есепті кезең басындағы өзгерістерді бөле отырып, кезең басындағы және аяғындағы қалдықтарды көрсетеді. 3-нысанда банк клиенттерінің мына валюталармен: АҚШ долларымен, еуромен, ресей рублімен ашылған банк шоттары бойынша ақша қалдығы және қозғалысы көрсетіледі. Деректер банктік шоты валютасының мың бірлігімен толтырылады.
      3-нысанды толтырған кезде банктік шоты валютасынан басқа валютамен клиенттің төлемін/аударымын жасаған жағдайда, төлем/аударым валюта айырбасы ретінде емес, нағыз мәнімен көрсетіледі. Клиенттің бизнес сәйкестендіру нөмірі (БСН) болмаған кезде клиенттің салық төлеушісінің тіркеу нөмірі (СТН) көрсетіледі.
      3-нысанды толтырған кезде мына шарттардың орындалуын қамтамасыз ету қажет:
      кестенің барлық жолдары бойынша 1, 2, 3-бағандар барлық клиенттер бойынша банк шотының тиісті валютасы бойынша мәндердің сомаларына тең болуы тиіс;
      коды 100000 жол = өткен есепті кезеңнің коды 300000 жолы;
      коды 300000 жол = коды 100000 жол + (коды 210000 жол – коды 210400 жол) + коды 410400 жол – (коды 220000 жол – коды 220400 жол) – коды 420400 жол;
      коды 210000 жол = коды 211000 жол + коды 212000 жол + коды 210300 жол + коды 210400 жол + коды 210500 жол;
      коды 211000 жол = коды 211110 жол + коды 211120 жол + коды 211130 жол + коды 211140 жол + коды 211150 жол + коды 211160 жол;
      коды 211140 жол >= коды 211141 жол + коды 211142 жол;
      коды 211141 жолда резидент банктерден заемдар тарту бойынша операцияларға сондай-ақ есеп беретін банктен тартқан заемдар кіреді;
      коды 211150 жол = коды 211151 жол + коды 211152 жол;
      коды 212000 жол = коды 212110 жол + коды 212120 жол + коды 212130 жол + коды 212140 жол + коды 212150 жол + коды 212160 жол;
      коды 212140 жол >= коды 212141 жол + коды 212142 жол;
      коды 212141 жолда резидент банктерден заемдар тарту бойынша операцияларға сондай-ақ есеп беретін банктен тартқан заемдар кіреді;
      коды 212150 жол = коды 212151 жол + коды 212152 жол;
      коды 210300 жол = коды 210301 жол + коды 210302 жол;
      коды 210301 жолда клиенттердің резидент банктерде ашылған өз банк шоттарынан ақша аударымдарына сондай-ақ клиенттердің есеп беретін банкте ашылған өз банк шотына ақша аударымдары (банкішілік аударымдар) кіреді;
      коды 220000 жол = коды 221000 жол + коды 222000 жол + коды 220300 жол + коды 220400 жол + коды 220500 жол;
      коды 221000 жол = коды 221110 жол + коды 221120 жол + коды 221130 жол + коды 221140 жол + коды 221150 жол + коды 221160 жол;
      коды 221140 жол > = коды 221141 жол + коды 221142 жол;
      коды 221141 жолда резидент банктерден тартқан заемдар бойынша міндеттемелерді орындау операцияларына сондай-ақ есеп беретін банктен тартқан заемдар бойынша міндеттемелерді орындау операциялары кіреді;
      коды 221150 жол = коды 221151 жол + коды 221152 жол;
      коды 222000 жол = коды 222110 жол + коды 222120 жол + коды 222130 жол + коды 222140 жол + коды 222150 жол + коды 222160 жол;
      коды 222140 жол >= коды 222141 жол + коды 222142 жол;
      коды 222141 жолда резидент банктерден тартқан заемдар бойынша міндеттемелерді орындау операцияларына сондай-ақ есеп беретін банктен тартқан заемдар бойынша міндеттемелерді орындау операциялары кіреді;
      коды 222150 жол = коды 222151 жол + коды 222152 жол;
      коды 220300 жол = коды 220301 жол + коды 220302 жол;
      коды 220301 жолда клиенттердің резидент банктерде ашылған өз банк шоттарына ақша аударымдарына сондай-ақ клиенттердің есеп беретін банкте ашылған өз банк шотына ақша аударымдары (банкішілік аударымдар) кіреді;
      коды 410400 жол >= коды 412400 жол.

Базаның жай-күйі
 • Барлық құжат 262810
  Қазақ тілінде 131206
  Орыс тілінде 130710
  Ағылшын тілінде 894
  Қолдау қызметі
  E-mail: support@rkao.kz
  Телефондары: +7 7172 58 00 58, 119
  Жұмыс уақыты: 09:00 - 18:30
  (Астана уақыты бойынша)
  Демалыс күндері: сенбі, жексенбі

  Жоба Туралы