Қазақстан Республикасы Үкіметінің кейбір шешімдеріне өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2012 жылғы 2 тамыздағы № 1016 Қаулысы. Күші жойылды - Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2014 жылғы 10 қарашадағы № 1182 қаулысымен

      Ескерту. Күші жойылды - ҚР Үкіметінің 2014.11.10 № 1182 (01.01.2017 ж. бастап қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

      Қазақстан Республикасының Үкіметі ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:
      1. Қоса беріліп отырған Қазақстан Республикасы Үкіметінің кейбір шешімдеріне енгізілетін өзгерістер мен толықтырулар бекітілсін.
      2. Осы қаулы қол қойылған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі және ресми жариялануға тиіс.

      Қазақстан Республикасының
      Премьер-Министрі                           К. Мәсімов

Қазақстан Республикасы
Үкіметінің     
2012 жылғы 2 тамыздағы
№ 1016 қаулысымен  
бекітілген     

Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң кейбір шешімдеріне енгізілетін өзгерістер мен толықтырулар

      1. «Дағдарыстан кейiн қалпына келтiру бағдарламасын (бәсекеге қабiлеттi кәсiпорындарды сауықтыру) бекiту туралы» Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2011 жылғы 4 наурыздағы № 225 қаулысында:
      көрсетілген қаулымен бекітілген Дағдарыстан кейiн қалпына келтiру бағдарламасында (бәсекеге қабiлеттi кәсiпорындарды сауықтыру):
      бүкіл мәтін бойынша «сауықтыру жоспары», «Сауықтыру жоспары», «сауықтыру жоспарлары», «сауықтыру жоспарында», «сауықтыру жоспарына», «сауықтыру жоспарларын», «сауықтыру жоспарында» деген сөздер «оңалту (сауықтыру) жоспары», «Оңалту (сауықтыру) жоспары», «оңалту (сауықтыру) жоспарлары», «оңалту (сауықтыру) жоспарында», «оңалту (сауықтыру) жоспарына», «оңалту (сауықтыру) жоспарларын», «оңалту (сауықтыру) жоспарында деген сөздермен ауыстырылсын;
      «Кіріспе» деген 2-бөлімде:
      жиырма екінші бөлікте:
      үшінші және төртінші абзацтар мынадай редакцияда жазылсын:
      «Салалық органдар - Қазақстан Республикасы Экономикалық даму және сауда министрлiгi, Қазақстан Республикасы Индустрия және жаңа технологиялар министрлiгi, Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлiгi, Қазақстан Республикасы Көлiк және коммуникация министрлiгi, Қазақстан Республикасы Бiлiм және ғылым министрлiгi, Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлiгi, Қазақстан Республикасы Мәдениет және ақпарат министрлiгi, Қазақстан Республикасы Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық iстерi агенттiгi, Қазақстан Республикасы Cпорт және дене шынықтыру істері агенттігі және басқалар.
      Оңалту (сауықтыру) жоспары – оңалту рәсімін, жеделдетілген оңалту рәсімін қолдану кезінде борышкерді сауықтыруға бағытталған және кредит берушілердің талаптарын өтеу кестесін, сондай-ақ қол жеткiзiлетiн нәтижелерді, пайдаланылатын ресурстарды және ықтимал тәуекелдердi қоса алғанда, іске асыру мерзімін көрсете отырып, жұмыс істеп тұрған кәсiпорынның төлем қабiлеттiлiгiн қалпына келтiру және жұмыс орындарын сақтау мақсатында борышкер мен кредит берушiлер, біртекті кредит берушілер арасындағы өзара келісім негізінде жүзеге асырылатын өзара байланысты iс-шаралар кешенi.»;
      он сегізінші абзац мынадай редакцияда жазылсын:
      «Мониторинг жөнiндегi консалтингтiк компаниялар - қатысушыларды оңалту (сауықтыру) жоспарларын iске асыру мониторингiн жүзеге асыру үшiн мемлекеттік сатып алу туралы заңнамаға сәйкес Уәкiлеттi орган тартатын компаниялар.»;
      «Бағдарламаның мақсаты, мiндеттерi, нысаналы индикаторлары және iске асыру нәтижелерiнiң көрсеткiштерi» деген 4-бөлімде:
      «Бағдарламаны iске асыру нәтижелерiнiң көрсеткiштерi» деген кіші бөлімде:
      2-тармақтың төртінші, сегізінші және тоғызыншы абзацтары алынып тасталсын;
      3-тармақта:
      алтыншы, жетінші және сегізінші бөліктер мынадай редакцияда жазылсын:
      «Кәсiпорынның Бағдарламаға қатысуына оң шешiм қабылданған жағдайда кредит берушiлер Кредит берушiлер комитетiн құрады. Егер талап ету құқықтары берешек сомасының 85 және одан көп пайызын құрайтын кредит берушi болған жағдайда, кредит берушілер комитеті құрылмауы мүмкін және шешімді осындай кредит беруші қабылдайды.
      Кредит берушiлердiң кәсіпорынның Бағдарламаға қатысуына келiсiмi Кредит берушiлер комитетiнiң шешiмiмен ресiмделедi. Кредит берушілер комитетіне қатысатын кредит берушілер кредит берушілер комитетіне қатысатын кредит берушілер талаптарының жалпы сомасына талаптар мөлшеріне барабар дауыстар санына ие болады. Міндеттемелерді орындамағаны немесе тиісінше орындамағаны үшін қолданылуға жататын тұрақсыздық төлемі (айыппұлдар, өсімпұлдар), төлемнің мерзімін өткізіп алғаны үшін пайыздар, қолдан шығарылған пайда түріндегі шығындар, сондай-ақ өзге де мүліктік және (немесе) қаржылық санкциялар кредит берушілер комитетінде дауыстар санын анықтау мақсаттары үшін есепке алынбайды.
      Кредит берушiлер кәсiпорынның Бағдарламаға қатысушыларды iрiктеуге қатысу мүмкiндiгiмен келiспеген жағдайда кәсiпорын банкроттық туралы заңнамаға сәйкес сот оңалту рәсімін жүргізу үшiн сотқа жүгiне алады.»;
      он бірінші бөлік мынадай редакцияда жазылсын:
      «Әлеуетті қатысушылардың өтініштерін қабылдау 2013 жылғы 1 қаңтарға дейін жүзеге асырылады. Егер Бағдарламаға Бағдарлама талаптарына сәйкес келетін және холдингке кіретін бірнеше кәсіпорын қатысқан жағдайда, сараптамалық қорытындыны алуға және қатысуға құжаттар оларды басқарушы компанияның атынан тапсырылуы мүмкін.»;
      3) тармақшаның бірінші бөлігі мынадай редакцияда жазылсын:
      «3) Оңалту (сауықтыру) жоспарын консультант немесе әлеуетті қатысушы негізгі кредит берушімен бірлесіп оңалту (сауықтыру) жоспарын әзiрлеуге шарт жасасқан күннен немесе екінші кезеңге тиісінше қатысуға жіберілгеннен бастап 6 айдан аспайтын мерзiмде әзiрлейдi және оны Кредит берушiлер комитетi бекiтедi, ол:
      кәсіпорынның ағымдағы қаржылық жай-күйі мен оның қалыптасуы себептерінің сипаттамасын;
      кәсіпорынның кредит берушілері мен меншік иелері қабылдайтын шараларды;
      мемлекеттік қолдаудың қажетті болжамды шараларын (көлемі, мерзімі, кестесі және тағы басқалар);
      жоспарланатын қаржы-экономикалық көрсеткіштер негізінде жасалған кредит берушілер берешегін өтеу кестесін;
      әлеуетті қатысушының кредит берушілері арасында аффилиирленген тұлғалардың болуы туралы мәліметтерді;
      қызметінің қаржы-экономикалық және өндірістік көрсеткіштерінің болжамын;
      күтілетін нәтижені;
      күтілетін тәуекелдерді;
      функционалдық бюджеттерді (мысалы: инвестициялар, маркетинг бюджеті, еңбек бойынша жоспар, салықтар бюджеті және басқалар) қоса бере отырып, оларға енгізілген деректерді міндетті түрде егжей-тегжейлі сипаттай отырып, қаржы-экономикалық модельді (қаржылық есептіліктің негізгі форматтарының (кірістер мен шығыстардың бюджеті, ақша қозғалысының бюджеті, теңгерім парағының бюджеті) болжамын қамтитын MS Excel форматындағы құжат) қамтиды.»;
      4) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:
      «4) Әзiрленген оңалту (сауықтыру) жоспарын әлеуеттi қатысушының Кредит берушiлер комитетi бекiтедi.
      Кредит берушiлер комитетi бекiткен оңалту (сауықтыру) жоспары белгіленген мерзімде ұсынылмаған жағдайда Сауықтыру кеңесі кәсіпорынның Бағдарламаға қатысуынан бас тарту туралы шешім қабылдайды. Сауықтыру кеңесінің жұмыс органы немесе әлеуетті қатысушының кредит берушілер комитеті консультант қызметінің құнын төлеуді бірлесіп қаржыландыруға бағытталған бюджет қаражатын өндіріп алу жөнінде шаралар қабылдайды, сондай-ақ банкроттық рәсіміне бастамашылық етуі мүмкін.
      Кәсіпорын банкрот деп танылған жағдайда консультант қызметінің құнын төлеуді бірлесіп қаржыландыруға бағытталған бюджет қаражаты банкроттық туралы заңнамада белгіленген тәртіппен республикалық бюджетке өндіріп алуға жатады.»;
      6) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:
      «6) Сауықтыру кеңесінің жұмыс органы оңалту (сауықтыру) жоспары келiп түскен күнінен бастап 10 жұмыс күнi iшiнде:
      әлеуеттi қатысушының бюджетке төлейтiн төлемдерi бойынша қалыптасқан «төлем тарихы» туралы ақпарат жинауды жүзеге асырады;
      меншiк иесінің, кредит берушiлердiң және мемлекеттiң тарапынан қолдау шараларының тепе-теңдігін бағалау бөлiгiнде оңалту (сауықтыру) жоспарын және оның тиімділігін талдайды.
      Меншiк иесінің, кредит берушiлердiң және мемлекеттiң тарапынан қолдау шараларының тепе-теңдігін бағалау бөлiгiнде оңалту (сауықтыру) жоспарын және оның тиімділігін талдау тараптар қолдауының келтiрiлген таза құнының есебiн пайдалану негiзiнде әзiрленген және уәкiлеттi орган бекiткен әдiстемеге сәйкес жүзеге асырылады.
      Оңалту (сауықтыру) жоспарының тиімділігі деп мыналар ұғынылады:
      сауықтыру жоспарының бюджеттік тиімділігі;
      сауықтыру жоспарының әлеуметтік тиімділігі (жұмыс орындарын барынша сақтап қалу);
      кәсіпорынның төлемге қабілеттілігін, кейіннен қаржылық тұрақсыздыққа жол бермеу және кредит берушілер алдындағы өз міндеттемелерін уақтылы орындау қабілетін қалпына келтіру.»;
      8) және 9) тармақшалар мынадай редакцияда жазылсын:
      «8) Сауықтыру кеңесi Бағдарламаға әлеуеттi қатысушының мәліметін Жұмыс органы енгiзген күннен бастап 15 жұмыс күнi iшiнде қарайды және 15 жұмыс күнi iшiнде Сауықтыру кеңесiнiң Жұмыс органының интернет-ресурстарына орналастыруға жататын шешiм қабылдайды.
      9) Сауықтыру кеңесiнiң терiс қорытындысын алған әлеуеттi қатысушы бойынша Сауықтыру кеңесінің Жұмыс органы немесе әлеуеттi қатысушының Кредит берушiлер комитетi консультант қызметінің құнын төлеуді бірлесіп қаржыландыруға бағытталған бюджет қаражатын өндіріп алу жөнінде шаралар қабылдайды, сондай-ақ банкроттық рәсіміне бастамашылық етуі мүмкін.
      Кәсіпорын банкрот деп танылған жағдайда консультант қызметтерiнiң құнын төлеуді бірлесіп қаржыландыруға бағытталған бюджет қаражаты банкроттық туралы заңнамада белгіленген тәртіппен республикалық бюджетке өндіріп алуға жатады.
      Екінші кезеңнің қорытындысы бойынша әлеуетті қатысушы мәртебесін алады.»;
      мынадай мазмұндағы 10) тармақшамен толықтырылсын:
      «10) Бағдарламаға қатысушылар Кредит берушілер комитетінің шешімі бойынша оңалту (сауықтыру) жоспарына өзгерістер және (немесе) толықтырулар енгізуі мүмкін, бұл ретте оңалту (сауықтыру) жоспарына өзгерістер және (немесе) толықтырулар кредит берушілердің және меншік иелерінің тарапынан қолдау шараларының көлемін азайтуды көздемейді.
      Өзгертілген және (немесе) толықтырылған оңалту (сауықтыру) жоспары оны кейіннен Сауықтыру кеңесінде қарау және мақұлдау үшін тиісті өзгерістерді және (немесе) толықтыруларды бекіту туралы Кредит берушілер комитеті шешімдерінің көшірмелерін қоса бере отырып, Сауықтыру кеңесінің жұмыс органына ұсынылады.
      Егер мемлекет тарапынан қолдау шаралары ұлғаймаған жағдайда, Бағдарламаға қатысушының кредиторлары мен меншік иелері оңалту (сауықтыру) жоспарына өзгерістер және (немесе) толықтырулар енгізбестен қосымша қолдау шараларын көрсете алады.»;
      4-тармақта:
      төртінші, бесінші, алтыншы және жетінші бөліктер мынадай редакцияда жазылсын:
      «Кәсіпорын кредиторлар комитетінің кәсіпорынның Бағдарламаға қатысуға келісетіні туралы шешімінің және Сауықтыру кеңесінің (оларға қатысты сот оңалту рәсімі қолданылған кәсіпорындардан басқа) шешімінің көшірмелерімен қоса кәсіпорынды банкрот деп тану туралы кредиторлардың талап арыз беруіне мораторийді көздейтін жеделдетілген оңалту рәсімін енгізу туралы сотқа арыз жолдайды.
      Сот кәсіпорынды банкрот деп тану туралы кредиторлардың талап арыз беруіне мораторийді көздейтін жеделдетілген оңалту рәсімін енгізу туралы шешімі алынып, ол Сауықтыру кеңесінің жұмыс органына ұсынылғаннан кейін ақша түріндегі мемлекеттік қолдау шаралары Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес тіркеледі және уәкілетті органның, Бағдарламаға қатысушының, меншік иесінің (меншік иелерінің), субсидиялау бойынша оператор мен кредиторлардың арасында жасалатын келісімдерде ресімделеді.
      Кәсіпорынды банкрот деп тану туралы кредиторлардың талап арыз беруіне мораторийді көздейтін жеделдетілген оңалту рәсімін енгізу туралы сот шешімі ұсынылмаған жағдайда мемлекеттік қолдау шаралары қолданылмайды. Сауықтыру кеңесі қатысушыны Бағдарламадан шығару туралы шешім қабылдайды. Сауықтыру кеңесінің жұмыс органы немесе әлеуетті қатысушының кредиторлар комитеті консультант қызметінің құнын төлеуді бірлесіп қаржыландыруға бағытталған бюджет қаражатын өндіріп алу бойынша шаралар қабылдайды, сондай-ақ банкроттық рәсіміне бастамашылық етуі мүмкін.
      Кәсіпорын банкрот деп танылған жағдайда консультант қызметінің құнын төлеуді бірлесіп қаржыландыруға бағытталған бюджет қаражаты банкрот туралы заңнамада белгіленген тәртіппен республикалық бюджетке өндіріп алуға жатады.»;
      мынадай мазмұндағы сегізінші бөлікпен толықтырылсын:
      «Кәсіпорынды банкрот деп тану туралы кредиторлардың талап арыз беруіне мораторийді көздейтін жеделдетілген оңалту рәсімін енгізу туралы сот шешімі болмаған кезде мемлекеттік қолдау шаралары егер Бағдарламаның осы бөлімінің 5-тармағында көзделген түзетулер кәсіпорын Бағдарламаның қатысушысы деп танылғанға дейін қабылданбаған жағдайда, мемлекеттік қолдау шаралары қолданылмайды. Бұл ретте, жоғарыда көрсетілген түзетулер қабылданғаннан кейін қатысушы кәсіпорынды банкрот деп тану туралы кредиторлардың талап арыз беруіне мораторийді көздейтін жеделдетілген оңалту рәсімін енгізу туралы сотқа арыз жолдайды.»;
      он жетінші бөлік мынадай редакцияда жазылсын:
      «Субсидиялау Қазақстан Республикасының Үкіметінің 2011 жылғы 8 қыркүйектегі № 1031 қаулысымен бекітілген Дағдарыстан кейін қалпына келтіру бағдарламасы (бәсекеге қабілетті кәсіпорындарды сауықтыру) шеңберінде сыйақының пайыздық ставкасын субсидиялау қағидасына сәйкес жүзеге асырылады.»;
      5-тармақтың бірінші және екінші бөліктері мынадай редакцияда жазылсын:
      «5. Бағдарламада қойылған міндеттерді шешу мақсатында банкроттық саласындағы заңнамаға сауықтыру (оңалту) сот рәсімін қолдануға қатысты өзгерістер мен толықтырулар енгізу жөніндегі шаралар қабылданатын болады.
      Кәсіпорынды банкрот деп тану туралы кредиторлардың талап арыз беруіне мараторийді көздейтін жеделдетілген оңалту рәсімін енгізу мүмкіндігі көзделетін болады.»;
      6-тармақтың үшінші, төртінші, бесінші және алтыншы бөліктері мынадай редакцияда жазылсын:
      «Бағдарламаға қатысушыларды оңалту (сауықтыру) жоспарларының іске асырылуын мониторингтеу нәтижелерін жұмыс органы жылына кемінде бір рет Сауықтыру кеңесіне шығарады.
      Бағдарламаға қатысушыларды оңалту (сауықтыру) жоспарларының іске асырылуын мониторингтеу барысында мүдделі тараптардың оңалту (сауықтыру) жоспарын орындамағаны не сауықтыру (оңалту) жоспарының нәтижелеріне қол жеткізілмегені анықталған жағдайда Сауықтыру кеңесі қатысушыны Бағдарламадан шығару туралы шешім шығарады. Сауықтыру кеңесінің шешімі ол қабылданған кезден бастап 15 жұмыс күні ішінде Бағдарламаға қатысушыға жеткізіледі.
      Сауықтыру кеңесінің қатысушыны Бағдарламадан шығару туралы шешімінің негізінде Сауықтыру кеңесінің жұмыс органы кәсіпорынды банкрот деп тану туралы кредиторлардың талап арыз беруіне мораторийді көздейтін жеделдетілген оңалту рәсімін жою туралы өтінішімен сотқа жүгінеді және оңалту (сауықтыру) жоспарын орындау шеңберінде, оның ішінде консультанттардың қызметіне ақы төлеуді бірлесіп қаржыландыруға бөлінген бюджет қаражатын өндіріп алу бойынша шаралар қабылдайды, сондай-ақ банкроттық рәсіміне бастамашылық етуі мүмкін.
      Кәсіпорын банкрот деп танылған жағдайда оңалту (сауықтыру) жоспарын орындау шеңберінде, оның ішінде консультанттардың қызметіне ақы төлеуді бірлесіп қаржыландыруға бөлінген бюджет қаражаты банкроттық туралы заңнамада белгіленген тәртіппен республикалық бюджетке өндіріп алуға жатады.»;
      «Бағдарламаны іске асыру жөніндегі іс–шаралар жоспары» деген 7-бөлімде:
      реттік нөмірі 10-жол мынадай редакцияда жазылсын:
      «

10

Бағдарламаға әлеуетті қатысушылардың өтініштерін қабылдау

Жұмыс органы (Қаржымині), Әлеуетті қатысушылар

Бағдарламаға қатысуға арналған өтініш

2013 жылғы 1 қаңтарға дейін

                                                                   ».
      2. «Сауықтыру жөніндегі кеңес құру туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2011 жылғы 17 маусымдағы № 660 қаулысында:
      көрсетілген қаулымен бекітілген Сауықтыру жөніндегі кеңес туралы ережеде:
      бүкіл мәтін бойынша «сауықтыру жоспарын», «сауықтыру жоспарларын», «сауықтыру жоспарлары» деген сөздер тиісінше «оңалту (сауықтыру) жоспарын», «оңалту (сауықтыру) жоспарларын», «оңалту (сауықтыру) жоспарлары» деген сөздермен ауыстырылсын».
      3. «Салалық органдардың кәсіпорынның Дағдарыстан кейін қалпына келтіру бағдарламасының (бәсекеге қабілетті кәсіпорындарды сауықтыру) талаптарына сәйкестігіне сараптамалық қорытынды беру қағидасын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2011 жылғы 27 маусымдағы № 711 қаулысында (Қазақстан Республикасының ПҮАЖ-ы, 2011 ж., № 43, 569 құжат):
      көрсетілген қаулымен бекітілген Салалық органдардың кәсiпорынның Дағдарыстан кейiн қалпына келтiру бағдарламасының (бәсекеге қабiлеттi кәсiпорындарды сауықтыру) талаптарына сәйкестiгiне сараптамалық қорытынды беру қағидаларында:
      2-тармақтың 2) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:
      «2) салалық органдар – Қазақстан Республикасы Экономикалық даму және сауда министрлігі, Қазақстан Республикасы Индустрия және жаңа технологиялар министрлігі, Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі, Қазақстан Республикасы Көлік және коммуникация министрлігі, Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі, Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі, Қазақстан Республикасы Мәдениет және ақпарат министрлігі, Қазақстан Республикасы Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық істері агенттігі, Қазақстан Республикасы Спорт және дене шынықтыру істері агенттігі және басқалар;»;
      4-тармақтың 3) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:
      «3) кәсіпорынның тиісті салада қызметті жүзеге асыратынын растау.».
      4. «Дағдарыстан кейін қалпына келтіру бағдарламасы (бәсекеге қабілетті кәсіпорындарды сауықтыру) шеңберінде консультанттардың қызметтеріне ақы төлеуді республикалық бюджеттен бірлесіп қаржыландыру қағидасын бекіту және «Дағдарыстан кейін қалпына келтіру бағдарламасын (бәсекеге қабілетті кәсіпорындарды сауықтыру) бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2011 жылғы 4 наурыздағы № 225 қаулысына толықтыру енгізу туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2011 жылғы 9 шілдедегі № 783 қаулысында (Қазақстан Республикасының ПҮАЖ-ы, 2011 ж., № 46, 621-құжат):
      көрсетілген қаулымен бекітілген Дағдарыстан кейiн қалпына келтiру бағдарламасы (бәсекеге қабiлеттi кәсiпорындарды сауықтыру) шеңберiнде консультанттардың қызметтерiне ақы төлеудi республикалық бюджеттен бiрлесiп қаржыландыру қағидаларында:
      бүкіл мәтін бойынша «сауықтыру жоспары», «сауықтыру жоспарын» деген сөздер тиісінше «оңалту (сауықтыру) жоспары», «оңалту (сауықтыру) жоспарын» деген сөздермен ауыстырылсын;
      2-тармақтың 4) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:
      «4) оңалту (сауықтыру) жоспары – кредиторлардың талаптарын өтеу кестесін, сондай-ақ қол жеткізілетін нәтижелерді, пайдаланылатын ресурстар мен ықтимал тәуекелдерді қоса, іске асыру мерзімін көрсете отырып, жұмыс істейтін кәсіпорындардың төлем қабілеттілігін қалпына келтіру және жұмыс орындарын сақтау мақсатында борышкер мен кредиторлардың, біркелкі кредиторлар тобының арасындағы өзара келісудің негізінде жүзеге асырылатын және оңалту рәсімін, жеделдетілген оңалту рәсімін қолдану кезінде борышкерді сауықтыруға бағытталған өзара байланысты іс-шаралар кешені;».
      5. «Дағдарыстан кейін қалпына келтіру бағдарламасы (бәсекеге қабілетті кәсіпорындарды сауықтыру) шеңберінде сыйақының пайыздық ставкасын субсидиялау қағидасын бекіту және «Дағдарыстан кейін қалпына келтіру бағдарламасын (бәсекеге қабілетті кәсіпорындарды сауықтыру) бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2011 жылғы 4 наурыздағы № 225 қаулысына толықтырулар енгізу туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2011 жылғы 8 қыркүйектегі № 1031 қаулысында (Қазақстан Республикасының ПҮАЖ-ы, 2011 ж., № 53, 755-құжат):
      көрсетілген қаулымен бекітілген Дағдарыстан кейін қалпына келтіру бағдарламасы (бәсекеге қабілетті кәсіпорындарды сауықтыру) шеңберінде сыйақының пайыздық ставкасын субсидиялау қағидасында:
      бүкіл мәтін бойынша «сауықтыру жоспары», «сауықтыру жоспарымен», «сауықтыру жоспарын» деген сөздер тиісінше «оңалту (сауықтыру) жоспары», «оңалту (сауықтыру) жоспарымен», «оңалту (сауықтыру) жоспарын» деген сөздермен ауыстырылсын;
      2-тармақта:
      үшінші абзац мынадай редакцияда жазылсын:
      «оңалту (сауықтыру) жоспары – кредиторлардың талаптарын өтеу кестесін, сондай-ақ қол жеткізілетін нәтижелерді, пайдаланылатын ресурстар мен ықтимал тәуекелдерді қоса алғанда, іске асыру мерзімін көрсете отырып, жұмыс істейтін кәсіпорындардың төлем қабілеттілігін қалпына келтіру және жұмыс орындарын сақтау мақсатында борышкер мен кредиторлардың, біркелкі кредиторлар тобының арасындағы өзара келісудің негізінде жүзеге асырылатын және оңалту рәсімін, жеделдетілген оңалту рәсімін қолдану кезінде борышкерді сауықтыруға бағытталған өзара байланысты іс-шаралар кешені;»;
      он бірінші абзац мынадай редакцияда жазылсын:
      «субсидиялау шарты – уәкiлеттi орган, субсидиялау жөнiндегi оператор, меншік иесі (меншік иелері) қаржы ұйымы (облигацияларды ұстаушы) мен қатысушы арасында жасалатын жазбаша келiсiм, оның талаптары бойынша субсидиялау жөнiндегi оператор қатысушы қаржы ұйымына кредиттер және (немесе) лизингтiк операциялар бойынша сыйақы, Қазақстан қор биржасында орналастырылған облигациялар бойынша купон ретiнде төлейтiн шығыстарды iшiнара өтеуге арналған ақшалай қаражатты аударады;»;
      он бесінші абзац мынадай редакцияда жазылсын:
      «өтеу кестесi – субсидиялау жөнiндегi оператор аударатын және қаржы ұйымына қатысушы төлейтiн барлық төлем сомалары көрсетiлген, субсидиялау шартының ажырамас бөлiгi болып табылатын өтеу кестесi.»;
      3-тармақтың екінші бөлігі мынадай редакцияда жазылсын:
      «Оң бағамдық айырма болашақ субсидиялар есебiне жатқызылады, терiс бағамдық айырма Бағдарламаға қатысушының қаражаты есебiнен өтеледi. Бағамдық айырманы айқындау кезiнде Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі белгілеген 2011 жылғы 1 қаңтардағы жағдай бойынша және қаржы ұйымының субсидиялау жөнiндегi оператордың арнаулы ағымдағы шотынан ақшалай қаражатты есептен шығарған не облигациялар ұстаушының ақшалай қаражатын субсидиялау бойынша оператордың аударған күнгi валюта бағамы есепке алынады. Осы ретте қаржы ұйымы субсидиялау жөніндегі оператордан комиссияларды, алымдарды және (немесе) субсидиялау жөніндегі оператордың арнаулы есепті және ағымдағы шотынан ашылатын (ашу, қызмет көрсету, жүргізу, жабу) өзге де төлемдерді өндіріп алмайды.»;
      5-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
      «5. Субсидиялау, инфрақұрылымдық облигациялар бойынша міндеттемелерді қоспағанда, қаржылай кредит берушiлердiң оңалту (сауықтыру) жоспарына сәйкес қатысуышының мiндеттемелерiн қайта құрылымдаудың мiндеттiлiгi шарттарымен берiледi.»;
      мынадай мазмұндағы 9-1-тармақпен толықтырылсын:
      «9-1. Облигациялар бойынша купонды субсидиялау кезінде қаржы ұйымдарына қатысты осы Қағидалардың ережелері облигацияларды ұстаушыға қолданылады.
      Инфрақұрылымдық облигациялар бойынша купонды субсидиялау жүзеге асырылмайды.»;
      12 және 13-тармақтар мынадай редакцияда жазылсын:
      «12. Қатысушы кәсіпорынды банкрот деп тану туралы кредит берушілердің талап арыз беруіне мораторийді көздейтін жеделдетілген оңалту рәсімін енгізу туралы сот шешімі берілген күннен бастап бес жұмыс күнi iшiнде субсидиялау жөнiндегi операторға Сауықтыру жөніндегі кеңес шешімінің, оңалту (сауықтыру) жоспарына сәйкес жүргізілген қайта құрылымдауды ескере отырып, қатысушының қарыз алуын өтеу кестелері негізінде жасалған өтеу кестелерін қосқанда, субсидиялау шарты жобасының көшірмелерін қоса бере отырып, осы Қағидаға 1-қосымшаға сәйкес нысан бойынша субсидиялауға арналған өтiнiмді береді.
      Субсидиялауға арналған өтiнiм Бағдарламада белгіленген жағдайларда кәсіпорынды банкрот деп тану туралы кредит берушілердің талап арыз беруіне мораторийді көздейтін жеделдетілген оңалту рәсімін енгізу туралы сот шешімін ұсынбай берілуі мүмкін.
      13. Қатысушы субсидиялауға өтiнiм берген күннен бастап он жұмыс күнi iшiнде осы Қағидаға 2-қосымшаға сәйкес нысан бойынша оның негiзiнде субсидиялау жөнiндегi оператор сыйақының пайыздық ставкасының субсидияланатын бөлiгiн, ал қатысушы - сыйақының пайыздық ставкасының субсидияланбайтын бөлiгiн төлейтiн өтеу кестесiн қоса бере отырып, субсидиялау шарты жасалады. Қаржы ұйымы субсидиялау шарты жасалған сәттен бастап бiр күн iшiнде арнайы ағымдағы шотты ашады.
      Өтеу кестесіне субсидиялау шартына қосымша келісім жасау жолымен өзгерістер мынадай:
      1) оңалту (сауықтыру) жоспарына өзгерістер және (немесе) толықтырулар енгізілген;
      2) егер мемлекет тарапынан қолдау көрсету шаралары ұлғайтылмаған жағдайда, оңалту (сауықтыру) жоспарына өзгерістер енгізбей, кредит берушілер мен меншік иелері тарапынан қосымша қолдау шаралары көрсетілген жағдайда енгізілуі мүмкін.»;
      1617 және 18-тармақтар мынадай редакцияда жазылсын:
      «16. Субсидиялау жөнiндегi оператор субсидиялау үшiн ақша қаражатын қаржы ұйымдарына арнайы ашылған ағымдағы шоттарға тоқсан сайын аванстық төлемдермен, алдағы тоқсандағы айдың бiрiншi күнiне дейiнгi мерзiмде, оның iшiнде уәкiлеттi органның ақша қаражатын уақтылы аударуы шартымен қатысушылардан өтiнiмдердiң түсуiне қарай аударады.
      Осы тәртіп облигациялар бойынша купонды субсидиялауға қолданылмайды.
      17. Қатысушы сыйақының пайыздық ставкасының субсидияланбайтын бөлiгiн өтеу кестесiне сәйкес төлеген кезде қаржы ұйымы сыйақының пайыздық ставкасының субсидияланатын бөлiгiн өтеуге арналған ақша қаражатын қатысушыдан төлем түскен күнi субсидиялау жөнiндегi оператордың арнаулы ағымдағы шотынан есептен шығаруды жүзеге асырады.
      Осы тәртіп облигациялар бойынша купонды субсидиялауға қолданылмайды.
      18. Қаржы ұйымы субсидиялау жөнiндегi оператор мен уәкiлеттi органды қатысушының сыйақының пайыздық ставкасының субсидияланбайтын бөлiгiн өтеу кестесiне сәйкес төлегенi немесе қатысушының өтеу кестесiн бұзғаны туралы төлем күнiнен кейiнгi күннен кешiктiрмей осы Қағидаға 4-қосымшаға сәйкес нысан бойынша жазбаша хабардар етедi.
      Облигациялар бойынша купонды субсидиялау кезінде субсидиялау жөнiндегi оператор сыйақының пайыздық ставкасының субсидияланбайтын бөлігін қатысушының төлегені туралы жазбаша хабарламасын алған сәттен бастап екі жұмыс күні ішінде ақша қаражатын уәкiлеттi орган уақтылы аудару шартымен өтеу кестесіне сәйкес облигацияларды ұстаушының арнайы ағымды шотына аударады.»;
      20 және 21-тармақтар мынадай редакцияда жазылсын:
      «20. Қатысушы кредит, лизингтік операциялар немесе облигациялар бойынша купон бойынша төлемдi, оның iшiнде сыйақының пайыздық ставкасының субсидияланбайтын бөлiгiн өтеу кестесiнде белгіленген мерзімде төлемеген жағдайда:
      1) қаржы ұйымы қатысушы берешекті өтегенге дейiн субсидиялау жөнiндегi оператордың арнаулы ағымдағы шотынан субсидиялау үшiн ақшалай қаражатты есептен шығаруды жүргiзбейдi (субсидиялау жөнiндегi оператор облигацияларды ұстаушының арнайы ағымды шотына ақша қаражатын аударуды тоқтатады) және өтеу кестесіне төлем күнiнен кейiнгi күннен кешiктiрiлмейтiн мерзiмде субсидиялау жөнiндегi операторды бұл туралы хабардар етедi;
      2) кредит немесе лизингтік операциялар бойынша субсидиялау ставкасы кезінде қатысушының кредит, лизингтік операциялар бойынша төлемдi, оның iшiнде сыйақының пайыздық ставкасының субсидияланбайтын бөлiгiн өтеу кестесiнде көрсетiлген мерзiмде төлемегені туралы хабарламасын алған күнi субсидиялау жөнiндегi оператор қаржы ұйымының сыйақының пайыздық ставкасының субсидияланатын бөлiгiн төлеудi тоқтата тұрады және ол туралы уәкiлеттi органды хабардар етедi;
      3) облигациялар бойынша купонды субсидиялау кезінде - субсидиялау жөнiндегi оператор облигация ұстаушының қатысушының облигациялар жөніндегі купон бойынша төлемді, оның ішінде өтеу кестесінде көрсетілген мерзімдерде субсидияланбайтын бөлікті төлемегені туралы хабарлама алған күні бұл туралы уәкілетті органды хабардар етеді.
      21. Қатысушы кредит, лизингтік операциялар немесе облигациялар жөніндегі купон бойынша мерзiмi өтiп кеткен төлемдердi, оның iшiнде пайыздық ставканың субсидияланбайтын бөлiгiн өтеу кестесi бойынша толық төлеген жағдайда қаржы ұйымы мерзiмi өткен төлемдер толық төленген күннен кейiнгi күннен кешiктiрмей бұл туралы субсидиялау жөнiндегi оператор мен уәкiлеттi органды жазбаша хабардар етедi.
      Уәкiлеттi орган қаржы ұйымының жазбаша хабарламасын алған сәттен бастап екi жұмыс күнi iшiнде субсидиялау жөнiндегi операторға сыйақының пайыздық ставкасының субсидияланатын бөлiгiн төлеудi жаңғырту туралы жазбаша хабарлама жiбередi.»;
      24-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
      «24. Субсидиялауды тоқтату туралы шешiмдi Сауықтыру кеңесi қабылдайды.»;
      көрсетілген Қағидаға 1-қосымшада:
      «Қатысушы туралы мәліметтер» деген 1-бөлім мынадай мазмұндағы 1.7-жолмен толықтырылсын:
      «

1.7

Сыйақының пайыздық ставкасын субсидиялаудың жалпы сомасы оңалтудың (сауықтырудың) барлық кезеңіне арналған өтеу кестесіне сәйкес (валюта)


                                                                   »;
      «Қаржылық ұйым туралы мәліметтер» деген 2-бөлімде:
      бөлімнің тақырыбы мынадай редакцияда жазылсын:
      «2. Қаржы ұйымы/облигацияларды ұстаушылар туралы мәлiметтер»;
      2.6-жол мынадай редакцияда жазылсын:
      «

2.6

Қарыз (лизинг) шартының нөмірі мен күні/облигацияларды шығару проспектісі


                                                                   »;
      «Өтінімге қосымша» деген 3-бөлімдегі 3.2-жол мынадай редакцияда жазылсын:
      «

3.2

Оңалту (сауықтыру) жоспарына сәйкес жүргізілген қайта құрылымдауды ескере отырып, қатысушының қарыздарын өтеу кестелері негізінде жасалған өтеу кестесін қоса алғанда, субсидиялау шартының жобасы

                                                                   »;
      көрсетілген Қағидаға 2-қосымша:
      кіріспе мынадай редакцияда жазылсын:
      Бұдан әрi «Министрлiк» деп аталатын Қазақстан Республикасы Қаржы министрлiгi атынан «Қазақстан Республикасының Қаржы министрi, жауапты хатшысы және вице-министрлерiнiң арасында мiндеттер мен өкiлеттiктердi бөлу туралы» Қазақстан Республикасы Қаржы министрiнiң _____ жылғы «___» ________ №____ бұйрығының негiзiнде, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2008 жылғы 24 сәуiрдегі № 387 қаулысымен бекiтiлген Қазақстан Республикасы Қаржы министрлiгi туралы ережеге сәйкес әрекет ететiн Қаржы вице-министрi ________________ бiр тараптан, сондай-ақ бұдан әрi «Компания» деп аталатын «Активтердi басқару және оңалту компаниясы» акционерлiк қоғамы атынан Жарғының негiзiнде әрекет ететiн Президент ________________________ екiншi тараптан, бұдан әрi «Қаржы ұйымы» (Облигацияларды ұстаушы) деп аталатын__________________ атынан _______________ негiзiнде әрекет ететiн _________________ үшiншi тараптан, және бұдан әрi «Меншік иесі» деп аталатын _______________ атынан ______________, негiзiнде әрекет ететiн _________________ төртiншi тараптан және бұдан әрi «Қатысушы» деп аталатын _______________ атынан ______________, негiзiнде әрекет ететiн _________________ бесінші тараптан, бiрлесiп бұдан әрi «Тараптар», ал жекелеп алғанда «Тарап» деп аталатын, Сауықтыру кеңесiнiң 20__ жылғы «__» ____________ шешiмiн орындау үшiн және Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2011 жылғы 4 наурыздағы № 225 қаулысымен бекiтiлген Дағдарыстан кейiн қалпына келтiру бағдарламасына (бәсекеге қабiлеттi кәсiпорындарды сауықтыру) (бұдан әрi – Бағдарлама), Бағдарлама шеңберiнде сыйақының пайыздық ставкасын субсидиялау қағидасына (бұдан әрi - Қағида) сәйкес төмендегiлер туралы осы Субсидиялау шартын (бұдан әрi – Шарт) жасасты:»;
      1.1-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
      «1.1. Осы Шарттың ажырамас бөлiгi болып табылатын өтеу кестесiне сәйкес қатысушының қаржы ұйымына (облигацияларды ұстаушыға) кредиттер және (немесе) лизингтiк операциялар бойынша сыйақы, Қазақстан қор биржасында орналастырылған облигациялар бойынша купон ретінде төлейтiн шығыстарды iшiнара өтеуге арналған ақша қаражатын (бұдан әрi – сыйақының пайыздық ставкасын субсидиялау) компанияның қаржы ұйымына (облигацияларды ұстаушыға) төлеудi жүзеге асыруы.».
      2.2-тармақта:
      2) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:
      «2) Қатысушының сыйақының пайыздық ставкасының субсидияланбайтын бөлiгiнiң төлеу мерзiмi өткен бөлiгiн толық көлемде өтегенi туралы қаржы ұйымы (облигацияларды ұстаушы) хабарлаған күннен бастап екi жұмыс күнi iшiнде компанияның субсидиялар төлеудi жаңартатыны туралы жазбаша түрде хабарлауға;»;
      6) тармақша алынып тасталсын;
      7) тармақшаның үшінші абзацы мынадай редакцияда жазылсын:
      «қатысушы кредиттер және (немесе) лизингтiк операциялар бойынша негiзгi берешегін толық (мерзiмiнен бұрын толық) өтеген, Қазақстан қор биржасында орналастырылған облигацияларды мерзiмiнен бұрын толық сатып алған жағдайда субсидиялар төлеудi тоқтатуға мiндеттi.»;
      2.3-тармақтың 2) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:
      «2) Қатысушы мен Қаржы ұйымынан (облигацияларды ұстаушыдан) өтеу кестесiне сәйкес сыйақыны өтеу жөнiндегi қажеттi құжаттар мен ақпаратты алуға құқылы.»;
      2.4-тармақта:
      2)3) және 4) тармақшалар мынадай редакцияда жазылсын:
      «2) кредит немесе лизингтік операциялар бойынша ставканы субсидиялау кезінде - уәкiлеттi орган ақша қаражатын уақтылы аударған жағдайда, қатысушылардан өтiнiмдердiң түсуiне қарай Компанияның арнаулы ағымдағы шотына сыйақының пайыздық ставкасын субсидиялау үшiн ақша қаражатын тоқсан сайын алдағы тоқсандағы айдың бiрiншi күнiне дейiнгi мерзiмде аванстық төлемдермен Қаржы ұйымына аударуға;
      облигациялар бойынша купонды субсидиялау кезінде – уәкілетті орган ақшалай қаражатты уақтылы аударған жағдайда Қатысушының облигацияны ұстаушысының арнайы ағымдағы шотына сыйақының пайыздық ставкасын субсидияланбайтын бөлігін кестеге сәйкес мерзімде және мөлшерде төлегенде сонымен қатар Қатысушымен толық көлемде мерзімі асып кеткен қарызды төлегені үшін ай сайын ақшалай қаражатты аударуға;
      3) Қаржы ұйымынан (облигациялар ұстаушыдан) Қатысушының кредит, лизингтік операциялар немесе облигациялар бойынша купон бойынша төлемдi, оның iшiнде сыйақы ставкасының субсидияланбайтын бөлiгiн өтеу кестесiнде көрсетiлген мерзiмде уақтылы төлемегенi туралы хабарламаны алған күнi сыйақының пайыздық ставкасының субсидияланатын бөлiгiн Қаржы ұйымына (Облигациялар ұстаушыға) төлеудi тоқтатуға және Министрлiктi хабардар етуге;
      4) ай сайын, есептi айдан кейiнгi айдың 15-күнiне Министрлiкке Бағдарламаны іске асыру шеңберінде пайыздық ставканы субсидиялау туралы ақпаратты осы Шартқа 2-қосымшаға сәйкес нысан бойынша ұсынуға;»;
      5) тармақша алынып тасталсын;
      2.5-тармақтың бірінші абзацы мынадай редакцияда жазылсын:
      «2.5 Қаржы ұйымы (Облигациялар ұстаушы):»;
      2.6-тармақта:
      бірінші абзац мынадай редакцияда жазылсын:
      «2.6 Қаржы ұйымы (Облигациялар ұстаушы):»;
      1) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:
      «1) кредит немесе лизингтік операциялар бойынша ставканы субсидиялау кезінде - осы Шарт жасалған сәттен бастап келесi жұмыс күнінен кешiктiрмей сыйақының пайыздық ставкасын субсидиялауға арналған Компанияның арнаулы ағымдағы шотын ашуға;
      облигациялар бойынша купонды субсидиялау кезінде - осы Шарт жасалған сәттен бастап келесi жұмыс күнiнен кешiктiрмей сыйақының пайыздық ставкасын субсидиялауға арналған өзінің арнаулы ағымдағы шотын екінші деңгейдегі банкте ашуға;»;
      мынадай мазмұндағы 1-1) тармақшамен толықтырылсын:
      «1-1) Компанияның ашылатын (ашу, қызмет көрсету, енгізу) арнаулы ағымды шоты үшін Компаниядан комиссиялар, алымдар және (немесе) басқа төлемдер алмауға;»;
      мынадай мазмұндағы 2-1) тармақшамен толықтырылсын:
      «2-1) сыйақы ставкасының субсидияланатын бөлігін өтеуге арналған Компанияның ақшалай қаражаты есебінен сыйақы ставкасының субсидияланбайтын бөлігін өтеуді жүргізбеуге;»;
      4) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:
      «4) Қатысушы өтеу кестесіне сәйкес мерзімде және мөлшерде сыйақының пайыздық ставкасының субсидияланбайтын бөлiгiн төлеген кезде, оның iшiнде Қатысушы мерзiмi өткен берешектi толық өтеген кезде, Компанияның арнаулы ағымдағы шотынан ақшалай қаражатты уақтылы есептен шығаруды қамтамасыз етуге;»;
      6) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:
      «6) Қатысушы кредит бойынша төлемдi, оның iшiнде сыйақы ставкасының субсидияланбайтын бөлiгiн өтеу кестесiнде көрсетілген мерзiмде төлемеген жағдайда, Компанияның арнаулы ағымдағы шотынан субсидиялау үшiн ақша қаражатын Қатысушы берешегiн өтегенге дейiн алмауға және өтеу кестесi бойынша төлем күнiнен кейiнгi күннен кешiктiрмей Компанияны хабардар етуге;»;
      7) тармақша алынып тасталсын;
      8) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:
      «8) ай сайын, есепті айдан кейінгі айдың 10-күніне қарай Компанияға есепті айға пайыздық ставканы субсидиялау туралы ақпаратты осы Шартқа 2-қосымшаға сәйкес нысан бойынша ұсынуға;»;
      10) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:
      «10) Қаржы ұйымының (облигациялар ұстаушының) заңды мекенжайы, пошталық және банктiк деректемелерi, сондай-ақ iс жүзiндегi мекенжайы өзгерген кезде осындай өзгерiстер туралы тараптарға бес жұмыс күнi iшiнде жазбаша түрде хабарлауға мiндеттi. Хабардар етпеген және (немесе) уақтылы хабардар етпеген жағдайда туындауы мүмкiн салдарлар үшiн Қаржы ұйымы (облигациялар ұстаушы) жауапты болады;»;
      мынадай мазмұндағы 13) тармақшамен толықтырылсын:
      «13. Қатысушыға оңалту (сауықтыру) жоспарында көзделген қолдау шараларын ұсынуға міндетті.»;
      мынадай мазмұндағы 2.6-1-тармақпен толықтырылсын:
      «2.6-1. Меншік иесі:
      1) Қатысушыға оңалту (сауықтыру) жоспарында көзделген қолдау шараларын ұсынуға;
      2) осы Шарттың талаптарын орындауға әсер етуге қабілетті барлық жағдайлар туралы осы Шарттың Тараптарына уақтылы хабарлауға;
      3) осы Шарт Тараптарының талабы бойынша өтеу кестесін орындауға байланысты қажетті барлық құжаттар мен ақпаратты ұсынуға міндетті.»;
      2.8-тармақ мынадай мазмұндағы 4) тармақшамен толықтырылсын:
      «4) Сауықтыру кеңесі Қатысушыны Бағдарламадан шығару туралы шешім қабылдаған жағдайда, сыйақының пайыздық ставкасын субсидиялауға арналған оңалту (сауықтыру) жоспарын орындау шеңберінде тартылған ақшалай қаражатты республикалық бюджетке отыз күн мерзімде қайтаруға міндетті.»;
      10-бөлім мынадай редакцияда жазылсын:
      «10. Тараптардың заңды мекенжайлары, банктiк деректемелерi және қолдары

Министрлiк:

Компания:

Қаржы ұйымы (облигациялар ұстаушы):

Меншік иесі:

Қатысушы:


      Ескертпе: Облигациялар бойынша купонды субсидиялау кезінде субсидиялау шартында 2.6-тармақтың 1-1), 2), 2-1), 4),  6)тармақшаларында көзделген міндеттер Облигациялар ұстаушыға қолданылмайды.»;
      Субсидиялау шартының 2-қосымшасы осы қаулыға 1-қосымшаға сәйкес жаңа редакцияда жазылсын;
      осы қаулыға 2-қосымшаға сәйкес көрсетілген Қағидаға 4-қосымшамен толықтырылсын.

Қазақстан Республикасы
Үкіметінің     
2012 жылғы 2 тамыздағы
№ 1016 қаулысына  
1-қосымша     

Субсидиялау шартына
2-қосымша    

Дағдарыстан кейiн қалпына келтiру бағдарламасын (бәсекеге қабiлеттi кәсiпорындарды сауықтыру) іске асыру шеңберінде 20___ жылғы ___________ пайыздық ставканы субсидиялау туралы ақпарат

№ р/б

Қатысушының атауы

Субсидилау шартының нөмірі және жасалған күні

Сыйақы ставкасы (%) (5-бағ.+бағ.)

Субсидияланатын сыйақы ставкасы (%)

Субсидияланбайтын сыйақы ставкасы (%)

Есепті айдың соңына негізгі берешек қалдығы/Есепті айдың соңына орналастырылған облигациялардың номиналдық құны

Есепті айда өтелетін негізгі борыш сомасы/Есепті айда сатып алынатын облигациялардың номиналдық құны

Есепті айда Қатысушы іс-жүзінде аударған сома

Есепті айға сыйақының субсидияланбаған ставкасының сомасы (тг)

Есепті айға сыйақының субсидияланған ставкасының сомасы (тг)

Есепті айға Субсидиялау жөніндегі оператордың іс-жүзінде аударған субсидия сомасы (тг)

Есепті айға сыйақының іс жүзінде субсидияланған сомасы (тг)

Негізгі борышты төлеу/Сатып алынған облигациялардың номиналдық құны (тг)

Сыйақының субсидияланбаған ставкасын төлеу (тг)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14Басшы ______________________________              ___________________
М.О.         (Аты-жөні, тегі)                            (қолы)

Қазақстан Республикасы
Үкіметінің     
2012 жылғы 2 тамыздағы
№ 1016 қаулысына  
2-қосымша     

Дағдарыстан кейiн қалпына   
келтiру бағдарламасы     
(бәсекеге           
қабiлеттi кәсiпорындарды   
сауықтыру) шеңберiнде    
сыйақының пайыздық      
ставкасын          
субсидиялау қағидасына    
4-қосымша          

________________________________
(Субсидиялау жөніндегі оператор)

ХАБАРЛАМА

_____________________________________________________________________
                    (Қаржы ұйымы/Облигацияларды ұстаушы)
20 ____ ______________ № _______ субсидиялау шартының ажырамас бөлігі
болып табылатын өтеу кестесі бойынша міндеттемелерді
_______________________ ________________ орындағаны/толық көлемде
(Бағдарламаға қатысушы) күні, айы, жылы
орындамағаны/орындамағаны туралы хабарлайды (керегін сызыңыз).
      Қатысушы іс жүзінде төлеген сома ________ теңгені құрайды, оның
ішінде:
      негізгі борышты төлеу/Сатып алынған облигациялардың номиналды
құны ________ теңге;
      субсидияланбайтын сыйақы ставкасын төлеу ______ теңге.
      Субсидияланатын сыйақы ставкасының іс жүзіндегі сомасы ________
теңге.

      Басшысы ________________________________


Қазақстан Республикасы Үкіметінің кейбір шешімдеріне өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2012 жылғы 2 тамыздағы № 1016 Қаулысы. Күші жойылды - Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2014 жылғы 10 қарашадағы № 1182 қаулысымен

      Ескерту. Күші жойылды - ҚР Үкіметінің 2014.11.10 № 1182 (01.01.2017 ж. бастап қолданысқа енгізіледі) қаулысымен.

      Қазақстан Республикасының Үкіметі ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:
      1. Қоса беріліп отырған Қазақстан Республикасы Үкіметінің кейбір шешімдеріне енгізілетін өзгерістер мен толықтырулар бекітілсін.
      2. Осы қаулы қол қойылған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі және ресми жариялануға тиіс.

      Қазақстан Республикасының
      Премьер-Министрі                           К. Мәсімов

Қазақстан Республикасы
Үкіметінің     
2012 жылғы 2 тамыздағы
№ 1016 қаулысымен  
бекітілген     

Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң кейбір шешімдеріне енгізілетін өзгерістер мен толықтырулар

      1. «Дағдарыстан кейiн қалпына келтiру бағдарламасын (бәсекеге қабiлеттi кәсiпорындарды сауықтыру) бекiту туралы» Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2011 жылғы 4 наурыздағы № 225 қаулысында:
      көрсетілген қаулымен бекітілген Дағдарыстан кейiн қалпына келтiру бағдарламасында (бәсекеге қабiлеттi кәсiпорындарды сауықтыру):
      бүкіл мәтін бойынша «сауықтыру жоспары», «Сауықтыру жоспары», «сауықтыру жоспарлары», «сауықтыру жоспарында», «сауықтыру жоспарына», «сауықтыру жоспарларын», «сауықтыру жоспарында» деген сөздер «оңалту (сауықтыру) жоспары», «Оңалту (сауықтыру) жоспары», «оңалту (сауықтыру) жоспарлары», «оңалту (сауықтыру) жоспарында», «оңалту (сауықтыру) жоспарына», «оңалту (сауықтыру) жоспарларын», «оңалту (сауықтыру) жоспарында деген сөздермен ауыстырылсын;
      «Кіріспе» деген 2-бөлімде:
      жиырма екінші бөлікте:
      үшінші және төртінші абзацтар мынадай редакцияда жазылсын:
      «Салалық органдар - Қазақстан Республикасы Экономикалық даму және сауда министрлiгi, Қазақстан Республикасы Индустрия және жаңа технологиялар министрлiгi, Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлiгi, Қазақстан Республикасы Көлiк және коммуникация министрлiгi, Қазақстан Республикасы Бiлiм және ғылым министрлiгi, Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлiгi, Қазақстан Республикасы Мәдениет және ақпарат министрлiгi, Қазақстан Республикасы Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық iстерi агенттiгi, Қазақстан Республикасы Cпорт және дене шынықтыру істері агенттігі және басқалар.
      Оңалту (сауықтыру) жоспары – оңалту рәсімін, жеделдетілген оңалту рәсімін қолдану кезінде борышкерді сауықтыруға бағытталған және кредит берушілердің талаптарын өтеу кестесін, сондай-ақ қол жеткiзiлетiн нәтижелерді, пайдаланылатын ресурстарды және ықтимал тәуекелдердi қоса алғанда, іске асыру мерзімін көрсете отырып, жұмыс істеп тұрған кәсiпорынның төлем қабiлеттiлiгiн қалпына келтiру және жұмыс орындарын сақтау мақсатында борышкер мен кредит берушiлер, біртекті кредит берушілер арасындағы өзара келісім негізінде жүзеге асырылатын өзара байланысты iс-шаралар кешенi.»;
      он сегізінші абзац мынадай редакцияда жазылсын:
      «Мониторинг жөнiндегi консалтингтiк компаниялар - қатысушыларды оңалту (сауықтыру) жоспарларын iске асыру мониторингiн жүзеге асыру үшiн мемлекеттік сатып алу туралы заңнамаға сәйкес Уәкiлеттi орган тартатын компаниялар.»;
      «Бағдарламаның мақсаты, мiндеттерi, нысаналы индикаторлары және iске асыру нәтижелерiнiң көрсеткiштерi» деген 4-бөлімде:
      «Бағдарламаны iске асыру нәтижелерiнiң көрсеткiштерi» деген кіші бөлімде:
      2-тармақтың төртінші, сегізінші және тоғызыншы абзацтары алынып тасталсын;
      3-тармақта:
      алтыншы, жетінші және сегізінші бөліктер мынадай редакцияда жазылсын:
      «Кәсiпорынның Бағдарламаға қатысуына оң шешiм қабылданған жағдайда кредит берушiлер Кредит берушiлер комитетiн құрады. Егер талап ету құқықтары берешек сомасының 85 және одан көп пайызын құрайтын кредит берушi болған жағдайда, кредит берушілер комитеті құрылмауы мүмкін және шешімді осындай кредит беруші қабылдайды.
      Кредит берушiлердiң кәсіпорынның Бағдарламаға қатысуына келiсiмi Кредит берушiлер комитетiнiң шешiмiмен ресiмделедi. Кредит берушілер комитетіне қатысатын кредит берушілер кредит берушілер комитетіне қатысатын кредит берушілер талаптарының жалпы сомасына талаптар мөлшеріне барабар дауыстар санына ие болады. Міндеттемелерді орындамағаны немесе тиісінше орындамағаны үшін қолданылуға жататын тұрақсыздық төлемі (айыппұлдар, өсімпұлдар), төлемнің мерзімін өткізіп алғаны үшін пайыздар, қолдан шығарылған пайда түріндегі шығындар, сондай-ақ өзге де мүліктік және (немесе) қаржылық санкциялар кредит берушілер комитетінде дауыстар санын анықтау мақсаттары үшін есепке алынбайды.
      Кредит берушiлер кәсiпорынның Бағдарламаға қатысушыларды iрiктеуге қатысу мүмкiндiгiмен келiспеген жағдайда кәсiпорын банкроттық туралы заңнамаға сәйкес сот оңалту рәсімін жүргізу үшiн сотқа жүгiне алады.»;
      он бірінші бөлік мынадай редакцияда жазылсын:
      «Әлеуетті қатысушылардың өтініштерін қабылдау 2013 жылғы 1 қаңтарға дейін жүзеге асырылады. Егер Бағдарламаға Бағдарлама талаптарына сәйкес келетін және холдингке кіретін бірнеше кәсіпорын қатысқан жағдайда, сараптамалық қорытындыны алуға және қатысуға құжаттар оларды басқарушы компанияның атынан тапсырылуы мүмкін.»;
      3) тармақшаның бірінші бөлігі мынадай редакцияда жазылсын:
      «3) Оңалту (сауықтыру) жоспарын консультант немесе әлеуетті қатысушы негізгі кредит берушімен бірлесіп оңалту (сауықтыру) жоспарын әзiрлеуге шарт жасасқан күннен немесе екінші кезеңге тиісінше қатысуға жіберілгеннен бастап 6 айдан аспайтын мерзiмде әзiрлейдi және оны Кредит берушiлер комитетi бекiтедi, ол:
      кәсіпорынның ағымдағы қаржылық жай-күйі мен оның қалыптасуы себептерінің сипаттамасын;
      кәсіпорынның кредит берушілері мен меншік иелері қабылдайтын шараларды;
      мемлекеттік қолдаудың қажетті болжамды шараларын (көлемі, мерзімі, кестесі және тағы басқалар);
      жоспарланатын қаржы-экономикалық көрсеткіштер негізінде жасалған кредит берушілер берешегін өтеу кестесін;
      әлеуетті қатысушының кредит берушілері арасында аффилиирленген тұлғалардың болуы туралы мәліметтерді;
      қызметінің қаржы-экономикалық және өндірістік көрсеткіштерінің болжамын;
      күтілетін нәтижені;
      күтілетін тәуекелдерді;
      функционалдық бюджеттерді (мысалы: инвестициялар, маркетинг бюджеті, еңбек бойынша жоспар, салықтар бюджеті және басқалар) қоса бере отырып, оларға енгізілген деректерді міндетті түрде егжей-тегжейлі сипаттай отырып, қаржы-экономикалық модельді (қаржылық есептіліктің негізгі форматтарының (кірістер мен шығыстардың бюджеті, ақша қозғалысының бюджеті, теңгерім парағының бюджеті) болжамын қамтитын MS Excel форматындағы құжат) қамтиды.»;
      4) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:
      «4) Әзiрленген оңалту (сауықтыру) жоспарын әлеуеттi қатысушының Кредит берушiлер комитетi бекiтедi.
      Кредит берушiлер комитетi бекiткен оңалту (сауықтыру) жоспары белгіленген мерзімде ұсынылмаған жағдайда Сауықтыру кеңесі кәсіпорынның Бағдарламаға қатысуынан бас тарту туралы шешім қабылдайды. Сауықтыру кеңесінің жұмыс органы немесе әлеуетті қатысушының кредит берушілер комитеті консультант қызметінің құнын төлеуді бірлесіп қаржыландыруға бағытталған бюджет қаражатын өндіріп алу жөнінде шаралар қабылдайды, сондай-ақ банкроттық рәсіміне бастамашылық етуі мүмкін.
      Кәсіпорын банкрот деп танылған жағдайда консультант қызметінің құнын төлеуді бірлесіп қаржыландыруға бағытталған бюджет қаражаты банкроттық туралы заңнамада белгіленген тәртіппен республикалық бюджетке өндіріп алуға жатады.»;
      6) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:
      «6) Сауықтыру кеңесінің жұмыс органы оңалту (сауықтыру) жоспары келiп түскен күнінен бастап 10 жұмыс күнi iшiнде:
      әлеуеттi қатысушының бюджетке төлейтiн төлемдерi бойынша қалыптасқан «төлем тарихы» туралы ақпарат жинауды жүзеге асырады;
      меншiк иесінің, кредит берушiлердiң және мемлекеттiң тарапынан қолдау шараларының тепе-теңдігін бағалау бөлiгiнде оңалту (сауықтыру) жоспарын және оның тиімділігін талдайды.
      Меншiк иесінің, кредит берушiлердiң және мемлекеттiң тарапынан қолдау шараларының тепе-теңдігін бағалау бөлiгiнде оңалту (сауықтыру) жоспарын және оның тиімділігін талдау тараптар қолдауының келтiрiлген таза құнының есебiн пайдалану негiзiнде әзiрленген және уәкiлеттi орган бекiткен әдiстемеге сәйкес жүзеге асырылады.
      Оңалту (сауықтыру) жоспарының тиімділігі деп мыналар ұғынылады:
      сауықтыру жоспарының бюджеттік тиімділігі;
      сауықтыру жоспарының әлеуметтік тиімділігі (жұмыс орындарын барынша сақтап қалу);
      кәсіпорынның төлемге қабілеттілігін, кейіннен қаржылық тұрақсыздыққа жол бермеу және кредит берушілер алдындағы өз міндеттемелерін уақтылы орындау қабілетін қалпына келтіру.»;
      8) және 9) тармақшалар мынадай редакцияда жазылсын:
      «8) Сауықтыру кеңесi Бағдарламаға әлеуеттi қатысушының мәліметін Жұмыс органы енгiзген күннен бастап 15 жұмыс күнi iшiнде қарайды және 15 жұмыс күнi iшiнде Сауықтыру кеңесiнiң Жұмыс органының интернет-ресурстарына орналастыруға жататын шешiм қабылдайды.
      9) Сауықтыру кеңесiнiң терiс қорытындысын алған әлеуеттi қатысушы бойынша Сауықтыру кеңесінің Жұмыс органы немесе әлеуеттi қатысушының Кредит берушiлер комитетi консультант қызметінің құнын төлеуді бірлесіп қаржыландыруға бағытталған бюджет қаражатын өндіріп алу жөнінде шаралар қабылдайды, сондай-ақ банкроттық рәсіміне бастамашылық етуі мүмкін.
      Кәсіпорын банкрот деп танылған жағдайда консультант қызметтерiнiң құнын төлеуді бірлесіп қаржыландыруға бағытталған бюджет қаражаты банкроттық туралы заңнамада белгіленген тәртіппен республикалық бюджетке өндіріп алуға жатады.
      Екінші кезеңнің қорытындысы бойынша әлеуетті қатысушы мәртебесін алады.»;
      мынадай мазмұндағы 10) тармақшамен толықтырылсын:
      «10) Бағдарламаға қатысушылар Кредит берушілер комитетінің шешімі бойынша оңалту (сауықтыру) жоспарына өзгерістер және (немесе) толықтырулар енгізуі мүмкін, бұл ретте оңалту (сауықтыру) жоспарына өзгерістер және (немесе) толықтырулар кредит берушілердің және меншік иелерінің тарапынан қолдау шараларының көлемін азайтуды көздемейді.
      Өзгертілген және (немесе) толықтырылған оңалту (сауықтыру) жоспары оны кейіннен Сауықтыру кеңесінде қарау және мақұлдау үшін тиісті өзгерістерді және (немесе) толықтыруларды бекіту туралы Кредит берушілер комитеті шешімдерінің көшірмелерін қоса бере отырып, Сауықтыру кеңесінің жұмыс органына ұсынылады.
      Егер мемлекет тарапынан қолдау шаралары ұлғаймаған жағдайда, Бағдарламаға қатысушының кредиторлары мен меншік иелері оңалту (сауықтыру) жоспарына өзгерістер және (немесе) толықтырулар енгізбестен қосымша қолдау шараларын көрсете алады.»;
      4-тармақта:
      төртінші, бесінші, алтыншы және жетінші бөліктер мынадай редакцияда жазылсын:
      «Кәсіпорын кредиторлар комитетінің кәсіпорынның Бағдарламаға қатысуға келісетіні туралы шешімінің және Сауықтыру кеңесінің (оларға қатысты сот оңалту рәсімі қолданылған кәсіпорындардан басқа) шешімінің көшірмелерімен қоса кәсіпорынды банкрот деп тану туралы кредиторлардың талап арыз беруіне мораторийді көздейтін жеделдетілген оңалту рәсімін енгізу туралы сотқа арыз жолдайды.
      Сот кәсіпорынды банкрот деп тану туралы кредиторлардың талап арыз беруіне мораторийді көздейтін жеделдетілген оңалту рәсімін енгізу туралы шешімі алынып, ол Сауықтыру кеңесінің жұмыс органына ұсынылғаннан кейін ақша түріндегі мемлекеттік қолдау шаралары Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес тіркеледі және уәкілетті органның, Бағдарламаға қатысушының, меншік иесінің (меншік иелерінің), субсидиялау бойынша оператор мен кредиторлардың арасында жасалатын келісімдерде ресімделеді.
      Кәсіпорынды банкрот деп тану туралы кредиторлардың талап арыз беруіне мораторийді көздейтін жеделдетілген оңалту рәсімін енгізу туралы сот шешімі ұсынылмаған жағдайда мемлекеттік қолдау шаралары қолданылмайды. Сауықтыру кеңесі қатысушыны Бағдарламадан шығару туралы шешім қабылдайды. Сауықтыру кеңесінің жұмыс органы немесе әлеуетті қатысушының кредиторлар комитеті консультант қызметінің құнын төлеуді бірлесіп қаржыландыруға бағытталған бюджет қаражатын өндіріп алу бойынша шаралар қабылдайды, сондай-ақ банкроттық рәсіміне бастамашылық етуі мүмкін.
      Кәсіпорын банкрот деп танылған жағдайда консультант қызметінің құнын төлеуді бірлесіп қаржыландыруға бағытталған бюджет қаражаты банкрот туралы заңнамада белгіленген тәртіппен республикалық бюджетке өндіріп алуға жатады.»;
      мынадай мазмұндағы сегізінші бөлікпен толықтырылсын:
      «Кәсіпорынды банкрот деп тану туралы кредиторлардың талап арыз беруіне мораторийді көздейтін жеделдетілген оңалту рәсімін енгізу туралы сот шешімі болмаған кезде мемлекеттік қолдау шаралары егер Бағдарламаның осы бөлімінің 5-тармағында көзделген түзетулер кәсіпорын Бағдарламаның қатысушысы деп танылғанға дейін қабылданбаған жағдайда, мемлекеттік қолдау шаралары қолданылмайды. Бұл ретте, жоғарыда көрсетілген түзетулер қабылданғаннан кейін қатысушы кәсіпорынды банкрот деп тану туралы кредиторлардың талап арыз беруіне мораторийді көздейтін жеделдетілген оңалту рәсімін енгізу туралы сотқа арыз жолдайды.»;
      он жетінші бөлік мынадай редакцияда жазылсын:
      «Субсидиялау Қазақстан Республикасының Үкіметінің 2011 жылғы 8 қыркүйектегі № 1031 қаулысымен бекітілген Дағдарыстан кейін қалпына келтіру бағдарламасы (бәсекеге қабілетті кәсіпорындарды сауықтыру) шеңберінде сыйақының пайыздық ставкасын субсидиялау қағидасына сәйкес жүзеге асырылады.»;
      5-тармақтың бірінші және екінші бөліктері мынадай редакцияда жазылсын:
      «5. Бағдарламада қойылған міндеттерді шешу мақсатында банкроттық саласындағы заңнамаға сауықтыру (оңалту) сот рәсімін қолдануға қатысты өзгерістер мен толықтырулар енгізу жөніндегі шаралар қабылданатын болады.
      Кәсіпорынды банкрот деп тану туралы кредиторлардың талап арыз беруіне мараторийді көздейтін жеделдетілген оңалту рәсімін енгізу мүмкіндігі көзделетін болады.»;
      6-тармақтың үшінші, төртінші, бесінші және алтыншы бөліктері мынадай редакцияда жазылсын:
      «Бағдарламаға қатысушыларды оңалту (сауықтыру) жоспарларының іске асырылуын мониторингтеу нәтижелерін жұмыс органы жылына кемінде бір рет Сауықтыру кеңесіне шығарады.
      Бағдарламаға қатысушыларды оңалту (сауықтыру) жоспарларының іске асырылуын мониторингтеу барысында мүдделі тараптардың оңалту (сауықтыру) жоспарын орындамағаны не сауықтыру (оңалту) жоспарының нәтижелеріне қол жеткізілмегені анықталған жағдайда Сауықтыру кеңесі қатысушыны Бағдарламадан шығару туралы шешім шығарады. Сауықтыру кеңесінің шешімі ол қабылданған кезден бастап 15 жұмыс күні ішінде Бағдарламаға қатысушыға жеткізіледі.
      Сауықтыру кеңесінің қатысушыны Бағдарламадан шығару туралы шешімінің негізінде Сауықтыру кеңесінің жұмыс органы кәсіпорынды банкрот деп тану туралы кредиторлардың талап арыз беруіне мораторийді көздейтін жеделдетілген оңалту рәсімін жою туралы өтінішімен сотқа жүгінеді және оңалту (сауықтыру) жоспарын орындау шеңберінде, оның ішінде консультанттардың қызметіне ақы төлеуді бірлесіп қаржыландыруға бөлінген бюджет қаражатын өндіріп алу бойынша шаралар қабылдайды, сондай-ақ банкроттық рәсіміне бастамашылық етуі мүмкін.
      Кәсіпорын банкрот деп танылған жағдайда оңалту (сауықтыру) жоспарын орындау шеңберінде, оның ішінде консультанттардың қызметіне ақы төлеуді бірлесіп қаржыландыруға бөлінген бюджет қаражаты банкроттық туралы заңнамада белгіленген тәртіппен республикалық бюджетке өндіріп алуға жатады.»;
      «Бағдарламаны іске асыру жөніндегі іс–шаралар жоспары» деген 7-бөлімде:
      реттік нөмірі 10-жол мынадай редакцияда жазылсын:
      «

10

Бағдарламаға әлеуетті қатысушылардың өтініштерін қабылдау

Жұмыс органы (Қаржымині), Әлеуетті қатысушылар

Бағдарламаға қатысуға арналған өтініш

2013 жылғы 1 қаңтарға дейін

                                                                   ».
      2. «Сауықтыру жөніндегі кеңес құру туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2011 жылғы 17 маусымдағы № 660 қаулысында:
      көрсетілген қаулымен бекітілген Сауықтыру жөніндегі кеңес туралы ережеде:
      бүкіл мәтін бойынша «сауықтыру жоспарын», «сауықтыру жоспарларын», «сауықтыру жоспарлары» деген сөздер тиісінше «оңалту (сауықтыру) жоспарын», «оңалту (сауықтыру) жоспарларын», «оңалту (сауықтыру) жоспарлары» деген сөздермен ауыстырылсын».
      3. «Салалық органдардың кәсіпорынның Дағдарыстан кейін қалпына келтіру бағдарламасының (бәсекеге қабілетті кәсіпорындарды сауықтыру) талаптарына сәйкестігіне сараптамалық қорытынды беру қағидасын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2011 жылғы 27 маусымдағы № 711 қаулысында (Қазақстан Республикасының ПҮАЖ-ы, 2011 ж., № 43, 569 құжат):
      көрсетілген қаулымен бекітілген Салалық органдардың кәсiпорынның Дағдарыстан кейiн қалпына келтiру бағдарламасының (бәсекеге қабiлеттi кәсiпорындарды сауықтыру) талаптарына сәйкестiгiне сараптамалық қорытынды беру қағидаларында:
      2-тармақтың 2) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:
      «2) салалық органдар – Қазақстан Республикасы Экономикалық даму және сауда министрлігі, Қазақстан Республикасы Индустрия және жаңа технологиялар министрлігі, Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі, Қазақстан Республикасы Көлік және коммуникация министрлігі, Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі, Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі, Қазақстан Республикасы Мәдениет және ақпарат министрлігі, Қазақстан Республикасы Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық істері агенттігі, Қазақстан Республикасы Спорт және дене шынықтыру істері агенттігі және басқалар;»;
      4-тармақтың 3) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:
      «3) кәсіпорынның тиісті салада қызметті жүзеге асыратынын растау.».
      4. «Дағдарыстан кейін қалпына келтіру бағдарламасы (бәсекеге қабілетті кәсіпорындарды сауықтыру) шеңберінде консультанттардың қызметтеріне ақы төлеуді республикалық бюджеттен бірлесіп қаржыландыру қағидасын бекіту және «Дағдарыстан кейін қалпына келтіру бағдарламасын (бәсекеге қабілетті кәсіпорындарды сауықтыру) бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2011 жылғы 4 наурыздағы № 225 қаулысына толықтыру енгізу туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2011 жылғы 9 шілдедегі № 783 қаулысында (Қазақстан Республикасының ПҮАЖ-ы, 2011 ж., № 46, 621-құжат):
      көрсетілген қаулымен бекітілген Дағдарыстан кейiн қалпына келтiру бағдарламасы (бәсекеге қабiлеттi кәсiпорындарды сауықтыру) шеңберiнде консультанттардың қызметтерiне ақы төлеудi республикалық бюджеттен бiрлесiп қаржыландыру қағидаларында:
      бүкіл мәтін бойынша «сауықтыру жоспары», «сауықтыру жоспарын» деген сөздер тиісінше «оңалту (сауықтыру) жоспары», «оңалту (сауықтыру) жоспарын» деген сөздермен ауыстырылсын;
      2-тармақтың 4) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:
      «4) оңалту (сауықтыру) жоспары – кредиторлардың талаптарын өтеу кестесін, сондай-ақ қол жеткізілетін нәтижелерді, пайдаланылатын ресурстар мен ықтимал тәуекелдерді қоса, іске асыру мерзімін көрсете отырып, жұмыс істейтін кәсіпорындардың төлем қабілеттілігін қалпына келтіру және жұмыс орындарын сақтау мақсатында борышкер мен кредиторлардың, біркелкі кредиторлар тобының арасындағы өзара келісудің негізінде жүзеге асырылатын және оңалту рәсімін, жеделдетілген оңалту рәсімін қолдану кезінде борышкерді сауықтыруға бағытталған өзара байланысты іс-шаралар кешені;».
      5. «Дағдарыстан кейін қалпына келтіру бағдарламасы (бәсекеге қабілетті кәсіпорындарды сауықтыру) шеңберінде сыйақының пайыздық ставкасын субсидиялау қағидасын бекіту және «Дағдарыстан кейін қалпына келтіру бағдарламасын (бәсекеге қабілетті кәсіпорындарды сауықтыру) бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2011 жылғы 4 наурыздағы № 225 қаулысына толықтырулар енгізу туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2011 жылғы 8 қыркүйектегі № 1031 қаулысында (Қазақстан Республикасының ПҮАЖ-ы, 2011 ж., № 53, 755-құжат):
      көрсетілген қаулымен бекітілген Дағдарыстан кейін қалпына келтіру бағдарламасы (бәсекеге қабілетті кәсіпорындарды сауықтыру) шеңберінде сыйақының пайыздық ставкасын субсидиялау қағидасында:
      бүкіл мәтін бойынша «сауықтыру жоспары», «сауықтыру жоспарымен», «сауықтыру жоспарын» деген сөздер тиісінше «оңалту (сауықтыру) жоспары», «оңалту (сауықтыру) жоспарымен», «оңалту (сауықтыру) жоспарын» деген сөздермен ауыстырылсын;
      2-тармақта:
      үшінші абзац мынадай редакцияда жазылсын:
      «оңалту (сауықтыру) жоспары – кредиторлардың талаптарын өтеу кестесін, сондай-ақ қол жеткізілетін нәтижелерді, пайдаланылатын ресурстар мен ықтимал тәуекелдерді қоса алғанда, іске асыру мерзімін көрсете отырып, жұмыс істейтін кәсіпорындардың төлем қабілеттілігін қалпына келтіру және жұмыс орындарын сақтау мақсатында борышкер мен кредиторлардың, біркелкі кредиторлар тобының арасындағы өзара келісудің негізінде жүзеге асырылатын және оңалту рәсімін, жеделдетілген оңалту рәсімін қолдану кезінде борышкерді сауықтыруға бағытталған өзара байланысты іс-шаралар кешені;»;
      он бірінші абзац мынадай редакцияда жазылсын:
      «субсидиялау шарты – уәкiлеттi орган, субсидиялау жөнiндегi оператор, меншік иесі (меншік иелері) қаржы ұйымы (облигацияларды ұстаушы) мен қатысушы арасында жасалатын жазбаша келiсiм, оның талаптары бойынша субсидиялау жөнiндегi оператор қатысушы қаржы ұйымына кредиттер және (немесе) лизингтiк операциялар бойынша сыйақы, Қазақстан қор биржасында орналастырылған облигациялар бойынша купон ретiнде төлейтiн шығыстарды iшiнара өтеуге арналған ақшалай қаражатты аударады;»;
      он бесінші абзац мынадай редакцияда жазылсын:
      «өтеу кестесi – субсидиялау жөнiндегi оператор аударатын және қаржы ұйымына қатысушы төлейтiн барлық төлем сомалары көрсетiлген, субсидиялау шартының ажырамас бөлiгi болып табылатын өтеу кестесi.»;
      3-тармақтың екінші бөлігі мынадай редакцияда жазылсын:
      «Оң бағамдық айырма болашақ субсидиялар есебiне жатқызылады, терiс бағамдық айырма Бағдарламаға қатысушының қаражаты есебiнен өтеледi. Бағамдық айырманы айқындау кезiнде Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі белгілеген 2011 жылғы 1 қаңтардағы жағдай бойынша және қаржы ұйымының субсидиялау жөнiндегi оператордың арнаулы ағымдағы шотынан ақшалай қаражатты есептен шығарған не облигациялар ұстаушының ақшалай қаражатын субсидиялау бойынша оператордың аударған күнгi валюта бағамы есепке алынады. Осы ретте қаржы ұйымы субсидиялау жөніндегі оператордан комиссияларды, алымдарды және (немесе) субсидиялау жөніндегі оператордың арнаулы есепті және ағымдағы шотынан ашылатын (ашу, қызмет көрсету, жүргізу, жабу) өзге де төлемдерді өндіріп алмайды.»;
      5-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
      «5. Субсидиялау, инфрақұрылымдық облигациялар бойынша міндеттемелерді қоспағанда, қаржылай кредит берушiлердiң оңалту (сауықтыру) жоспарына сәйкес қатысуышының мiндеттемелерiн қайта құрылымдаудың мiндеттiлiгi шарттарымен берiледi.»;
      мынадай мазмұндағы 9-1-тармақпен толықтырылсын:
      «9-1. Облигациялар бойынша купонды субсидиялау кезінде қаржы ұйымдарына қатысты осы Қағидалардың ережелері облигацияларды ұстаушыға қолданылады.
      Инфрақұрылымдық облигациялар бойынша купонды субсидиялау жүзеге асырылмайды.»;
      12 және 13-тармақтар мынадай редакцияда жазылсын:
      «12. Қатысушы кәсіпорынды банкрот деп тану туралы кредит берушілердің талап арыз беруіне мораторийді көздейтін жеделдетілген оңалту рәсімін енгізу туралы сот шешімі берілген күннен бастап бес жұмыс күнi iшiнде субсидиялау жөнiндегi операторға Сауықтыру жөніндегі кеңес шешімінің, оңалту (сауықтыру) жоспарына сәйкес жүргізілген қайта құрылымдауды ескере отырып, қатысушының қарыз алуын өтеу кестелері негізінде жасалған өтеу кестелерін қосқанда, субсидиялау шарты жобасының көшірмелерін қоса бере отырып, осы Қағидаға 1-қосымшаға сәйкес нысан бойынша субсидиялауға арналған өтiнiмді береді.
      Субсидиялауға арналған өтiнiм Бағдарламада белгіленген жағдайларда кәсіпорынды банкрот деп тану туралы кредит берушілердің талап арыз беруіне мораторийді көздейтін жеделдетілген оңалту рәсімін енгізу туралы сот шешімін ұсынбай берілуі мүмкін.
      13. Қатысушы субсидиялауға өтiнiм берген күннен бастап он жұмыс күнi iшiнде осы Қағидаға 2-қосымшаға сәйкес нысан бойынша оның негiзiнде субсидиялау жөнiндегi оператор сыйақының пайыздық ставкасының субсидияланатын бөлiгiн, ал қатысушы - сыйақының пайыздық ставкасының субсидияланбайтын бөлiгiн төлейтiн өтеу кестесiн қоса бере отырып, субсидиялау шарты жасалады. Қаржы ұйымы субсидиялау шарты жасалған сәттен бастап бiр күн iшiнде арнайы ағымдағы шотты ашады.
      Өтеу кестесіне субсидиялау шартына қосымша келісім жасау жолымен өзгерістер мынадай:
      1) оңалту (сауықтыру) жоспарына өзгерістер және (немесе) толықтырулар енгізілген;
      2) егер мемлекет тарапынан қолдау көрсету шаралары ұлғайтылмаған жағдайда, оңалту (сауықтыру) жоспарына өзгерістер енгізбей, кредит берушілер мен меншік иелері тарапынан қосымша қолдау шаралары көрсетілген жағдайда енгізілуі мүмкін.»;
      1617 және 18-тармақтар мынадай редакцияда жазылсын:
      «16. Субсидиялау жөнiндегi оператор субсидиялау үшiн ақша қаражатын қаржы ұйымдарына арнайы ашылған ағымдағы шоттарға тоқсан сайын аванстық төлемдермен, алдағы тоқсандағы айдың бiрiншi күнiне дейiнгi мерзiмде, оның iшiнде уәкiлеттi органның ақша қаражатын уақтылы аударуы шартымен қатысушылардан өтiнiмдердiң түсуiне қарай аударады.
      Осы тәртіп облигациялар бойынша купонды субсидиялауға қолданылмайды.
      17. Қатысушы сыйақының пайыздық ставкасының субсидияланбайтын бөлiгiн өтеу кестесiне сәйкес төлеген кезде қаржы ұйымы сыйақының пайыздық ставкасының субсидияланатын бөлiгiн өтеуге арналған ақша қаражатын қатысушыдан төлем түскен күнi субсидиялау жөнiндегi оператордың арнаулы ағымдағы шотынан есептен шығаруды жүзеге асырады.
      Осы тәртіп облигациялар бойынша купонды субсидиялауға қолданылмайды.
      18. Қаржы ұйымы субсидиялау жөнiндегi оператор мен уәкiлеттi органды қатысушының сыйақының пайыздық ставкасының субсидияланбайтын бөлiгiн өтеу кестесiне сәйкес төлегенi немесе қатысушының өтеу кестесiн бұзғаны туралы төлем күнiнен кейiнгi күннен кешiктiрмей осы Қағидаға 4-қосымшаға сәйкес нысан бойынша жазбаша хабардар етедi.
      Облигациялар бойынша купонды субсидиялау кезінде субсидиялау жөнiндегi оператор сыйақының пайыздық ставкасының субсидияланбайтын бөлігін қатысушының төлегені туралы жазбаша хабарламасын алған сәттен бастап екі жұмыс күні ішінде ақша қаражатын уәкiлеттi орган уақтылы аудару шартымен өтеу кестесіне сәйкес облигацияларды ұстаушының арнайы ағымды шотына аударады.»;
      20 және 21-тармақтар мынадай редакцияда жазылсын:
      «20. Қатысушы кредит, лизингтік операциялар немесе облигациялар бойынша купон бойынша төлемдi, оның iшiнде сыйақының пайыздық ставкасының субсидияланбайтын бөлiгiн өтеу кестесiнде белгіленген мерзімде төлемеген жағдайда:
      1) қаржы ұйымы қатысушы берешекті өтегенге дейiн субсидиялау жөнiндегi оператордың арнаулы ағымдағы шотынан субсидиялау үшiн ақшалай қаражатты есептен шығаруды жүргiзбейдi (субсидиялау жөнiндегi оператор облигацияларды ұстаушының арнайы ағымды шотына ақша қаражатын аударуды тоқтатады) және өтеу кестесіне төлем күнiнен кейiнгi күннен кешiктiрiлмейтiн мерзiмде субсидиялау жөнiндегi операторды бұл туралы хабардар етедi;
      2) кредит немесе лизингтік операциялар бойынша субсидиялау ставкасы кезінде қатысушының кредит, лизингтік операциялар бойынша төлемдi, оның iшiнде сыйақының пайыздық ставкасының субсидияланбайтын бөлiгiн өтеу кестесiнде көрсетiлген мерзiмде төлемегені туралы хабарламасын алған күнi субсидиялау жөнiндегi оператор қаржы ұйымының сыйақының пайыздық ставкасының субсидияланатын бөлiгiн төлеудi тоқтата тұрады және ол туралы уәкiлеттi органды хабардар етедi;
      3) облигациялар бойынша купонды субсидиялау кезінде - субсидиялау жөнiндегi оператор облигация ұстаушының қатысушының облигациялар жөніндегі купон бойынша төлемді, оның ішінде өтеу кестесінде көрсетілген мерзімдерде субсидияланбайтын бөлікті төлемегені туралы хабарлама алған күні бұл туралы уәкілетті органды хабардар етеді.
      21. Қатысушы кредит, лизингтік операциялар немесе облигациялар жөніндегі купон бойынша мерзiмi өтiп кеткен төлемдердi, оның iшiнде пайыздық ставканың субсидияланбайтын бөлiгiн өтеу кестесi бойынша толық төлеген жағдайда қаржы ұйымы мерзiмi өткен төлемдер толық төленген күннен кейiнгi күннен кешiктiрмей бұл туралы субсидиялау жөнiндегi оператор мен уәкiлеттi органды жазбаша хабардар етедi.
      Уәкiлеттi орган қаржы ұйымының жазбаша хабарламасын алған сәттен бастап екi жұмыс күнi iшiнде субсидиялау жөнiндегi операторға сыйақының пайыздық ставкасының субсидияланатын бөлiгiн төлеудi жаңғырту туралы жазбаша хабарлама жiбередi.»;
      24-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
      «24. Субсидиялауды тоқтату туралы шешiмдi Сауықтыру кеңесi қабылдайды.»;
      көрсетілген Қағидаға 1-қосымшада:
      «Қатысушы туралы мәліметтер» деген 1-бөлім мынадай мазмұндағы 1.7-жолмен толықтырылсын:
      «

1.7

Сыйақының пайыздық ставкасын субсидиялаудың жалпы сомасы оңалтудың (сауықтырудың) барлық кезеңіне арналған өтеу кестесіне сәйкес (валюта)


                                                                   »;
      «Қаржылық ұйым туралы мәліметтер» деген 2-бөлімде:
      бөлімнің тақырыбы мынадай редакцияда жазылсын:
      «2. Қаржы ұйымы/облигацияларды ұстаушылар туралы мәлiметтер»;
      2.6-жол мынадай редакцияда жазылсын:
      «

2.6

Қарыз (лизинг) шартының нөмірі мен күні/облигацияларды шығару проспектісі


                                                                   »;
      «Өтінімге қосымша» деген 3-бөлімдегі 3.2-жол мынадай редакцияда жазылсын:
      «

3.2

Оңалту (сауықтыру) жоспарына сәйкес жүргізілген қайта құрылымдауды ескере отырып, қатысушының қарыздарын өтеу кестелері негізінде жасалған өтеу кестесін қоса алғанда, субсидиялау шартының жобасы

                                                                   »;
      көрсетілген Қағидаға 2-қосымша:
      кіріспе мынадай редакцияда жазылсын:
      Бұдан әрi «Министрлiк» деп аталатын Қазақстан Республикасы Қаржы министрлiгi атынан «Қазақстан Республикасының Қаржы министрi, жауапты хатшысы және вице-министрлерiнiң арасында мiндеттер мен өкiлеттiктердi бөлу туралы» Қазақстан Республикасы Қаржы министрiнiң _____ жылғы «___» ________ №____ бұйрығының негiзiнде, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2008 жылғы 24 сәуiрдегі № 387 қаулысымен бекiтiлген Қазақстан Республикасы Қаржы министрлiгi туралы ережеге сәйкес әрекет ететiн Қаржы вице-министрi ________________ бiр тараптан, сондай-ақ бұдан әрi «Компания» деп аталатын «Активтердi басқару және оңалту компаниясы» акционерлiк қоғамы атынан Жарғының негiзiнде әрекет ететiн Президент ________________________ екiншi тараптан, бұдан әрi «Қаржы ұйымы» (Облигацияларды ұстаушы) деп аталатын__________________ атынан _______________ негiзiнде әрекет ететiн _________________ үшiншi тараптан, және бұдан әрi «Меншік иесі» деп аталатын _______________ атынан ______________, негiзiнде әрекет ететiн _________________ төртiншi тараптан және бұдан әрi «Қатысушы» деп аталатын _______________ атынан ______________, негiзiнде әрекет ететiн _________________ бесінші тараптан, бiрлесiп бұдан әрi «Тараптар», ал жекелеп алғанда «Тарап» деп аталатын, Сауықтыру кеңесiнiң 20__ жылғы «__» ____________ шешiмiн орындау үшiн және Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң 2011 жылғы 4 наурыздағы № 225 қаулысымен бекiтiлген Дағдарыстан кейiн қалпына келтiру бағдарламасына (бәсекеге қабiлеттi кәсiпорындарды сауықтыру) (бұдан әрi – Бағдарлама), Бағдарлама шеңберiнде сыйақының пайыздық ставкасын субсидиялау қағидасына (бұдан әрi - Қағида) сәйкес төмендегiлер туралы осы Субсидиялау шартын (бұдан әрi – Шарт) жасасты:»;
      1.1-тармақ мынадай редакцияда жазылсын:
      «1.1. Осы Шарттың ажырамас бөлiгi болып табылатын өтеу кестесiне сәйкес қатысушының қаржы ұйымына (облигацияларды ұстаушыға) кредиттер және (немесе) лизингтiк операциялар бойынша сыйақы, Қазақстан қор биржасында орналастырылған облигациялар бойынша купон ретінде төлейтiн шығыстарды iшiнара өтеуге арналған ақша қаражатын (бұдан әрi – сыйақының пайыздық ставкасын субсидиялау) компанияның қаржы ұйымына (облигацияларды ұстаушыға) төлеудi жүзеге асыруы.».
      2.2-тармақта:
      2) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:
      «2) Қатысушының сыйақының пайыздық ставкасының субсидияланбайтын бөлiгiнiң төлеу мерзiмi өткен бөлiгiн толық көлемде өтегенi туралы қаржы ұйымы (облигацияларды ұстаушы) хабарлаған күннен бастап екi жұмыс күнi iшiнде компанияның субсидиялар төлеудi жаңартатыны туралы жазбаша түрде хабарлауға;»;
      6) тармақша алынып тасталсын;
      7) тармақшаның үшінші абзацы мынадай редакцияда жазылсын:
      «қатысушы кредиттер және (немесе) лизингтiк операциялар бойынша негiзгi берешегін толық (мерзiмiнен бұрын толық) өтеген, Қазақстан қор биржасында орналастырылған облигацияларды мерзiмiнен бұрын толық сатып алған жағдайда субсидиялар төлеудi тоқтатуға мiндеттi.»;
      2.3-тармақтың 2) тармақшасы мынадай редакцияда жазылсын:
      «2) Қатысушы мен Қаржы ұйымынан (облигацияларды ұстаушыдан) өтеу кестесiне сәйкес сыйақыны өтеу жөнiндегi қажеттi құжаттар мен ақпаратты алуға құқылы.»;
      2.4-тармақта:
      2)3) және 4) тармақшалар мынадай редакцияда жазылсын:
      «2) кредит немесе лизингтік операциялар бойынша ставканы субсидиялау кезінде - уәкiлеттi орган ақша қаражатын уақтылы аударған жағдайда, қатысушылардан өтiнiмдердiң түсуiне қарай Компанияның арнаулы ағымдағы шотына сыйақының пайыздық ставкасын субсидиялау үшiн ақша қаражатын тоқсан сайын алдағы тоқсандағы айдың бiрiншi күнiне дейiнгi мерзiмде аванстық төлемдермен Қаржы ұйымына аударуға;
      облигациялар бойынша купонды субсидиялау кезінде – уәкілетті орган ақшалай қаражатты уақтылы аударған жағдайда Қатысушының облигацияны ұстаушысының арнайы ағымдағы шотына сыйақының пайыздық ставкасын субсидияланбайтын бөлігін кестеге сәйкес мерзімде және мөлшерде төлегенде сонымен қатар Қатысушымен толық көлемде мерзімі асып кеткен қарызды төлегені үшін ай сайын ақшалай қаражатты аударуға;
      3) Қаржы ұйымынан (облигациялар ұстаушыдан) Қатысушының кредит, лизингтік операциялар немесе облигациялар бойынша купон бойынша төлемдi, оның iшiнде сыйақы ставкасының субсидияланбайтын бөлiгiн өтеу кестесiнде көрсетiлген мерзiмде уақтылы төлемегенi туралы хабарламаны алған күнi сыйақының пайыздық ставкасының субсидияланатын бөлiгiн Қаржы ұйымына (Облигациялар ұстаушыға) төлеудi тоқтатуға және Министрлiктi хабардар етуге;
      4) ай сайын, есептi айдан кейiнгi айдың 15-күнiне Министрлiкке Бағдарламаны іске асыру шеңберінде пайыздық ставканы субсидиялау туралы ақпаратты осы Шартқа 2-қосымшаға сәйкес нысан бойынша ұсынуға;»;
      5) тармақша алынып тасталсын;
      2.5-тармақтың бірінші абзацы мынадай редакцияда жазылсын:
      «2.5 Қаржы ұйымы (Облигациялар ұстаушы):»;
      2.6-тармақта:
      бірінші абзац мынадай редакцияда жазылсын:
      «2.6 Қаржы ұйымы (Облигациялар ұстаушы):»;
      1) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:
      «1) кредит немесе лизингтік операциялар бойынша ставканы субсидиялау кезінде - осы Шарт жасалған сәттен бастап келесi жұмыс күнінен кешiктiрмей сыйақының пайыздық ставкасын субсидиялауға арналған Компанияның арнаулы ағымдағы шотын ашуға;
      облигациялар бойынша купонды субсидиялау кезінде - осы Шарт жасалған сәттен бастап келесi жұмыс күнiнен кешiктiрмей сыйақының пайыздық ставкасын субсидиялауға арналған өзінің арнаулы ағымдағы шотын екінші деңгейдегі банкте ашуға;»;
      мынадай мазмұндағы 1-1) тармақшамен толықтырылсын:
      «1-1) Компанияның ашылатын (ашу, қызмет көрсету, енгізу) арнаулы ағымды шоты үшін Компаниядан комиссиялар, алымдар және (немесе) басқа төлемдер алмауға;»;
      мынадай мазмұндағы 2-1) тармақшамен толықтырылсын:
      «2-1) сыйақы ставкасының субсидияланатын бөлігін өтеуге арналған Компанияның ақшалай қаражаты есебінен сыйақы ставкасының субсидияланбайтын бөлігін өтеуді жүргізбеуге;»;
      4) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:
      «4) Қатысушы өтеу кестесіне сәйкес мерзімде және мөлшерде сыйақының пайыздық ставкасының субсидияланбайтын бөлiгiн төлеген кезде, оның iшiнде Қатысушы мерзiмi өткен берешектi толық өтеген кезде, Компанияның арнаулы ағымдағы шотынан ақшалай қаражатты уақтылы есептен шығаруды қамтамасыз етуге;»;
      6) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:
      «6) Қатысушы кредит бойынша төлемдi, оның iшiнде сыйақы ставкасының субсидияланбайтын бөлiгiн өтеу кестесiнде көрсетілген мерзiмде төлемеген жағдайда, Компанияның арнаулы ағымдағы шотынан субсидиялау үшiн ақша қаражатын Қатысушы берешегiн өтегенге дейiн алмауға және өтеу кестесi бойынша төлем күнiнен кейiнгi күннен кешiктiрмей Компанияны хабардар етуге;»;
      7) тармақша алынып тасталсын;
      8) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:
      «8) ай сайын, есепті айдан кейінгі айдың 10-күніне қарай Компанияға есепті айға пайыздық ставканы субсидиялау туралы ақпаратты осы Шартқа 2-қосымшаға сәйкес нысан бойынша ұсынуға;»;
      10) тармақша мынадай редакцияда жазылсын:
      «10) Қаржы ұйымының (облигациялар ұстаушының) заңды мекенжайы, пошталық және банктiк деректемелерi, сондай-ақ iс жүзiндегi мекенжайы өзгерген кезде осындай өзгерiстер туралы тараптарға бес жұмыс күнi iшiнде жазбаша түрде хабарлауға мiндеттi. Хабардар етпеген және (немесе) уақтылы хабардар етпеген жағдайда туындауы мүмкiн салдарлар үшiн Қаржы ұйымы (облигациялар ұстаушы) жауапты болады;»;
      мынадай мазмұндағы 13) тармақшамен толықтырылсын:
      «13. Қатысушыға оңалту (сауықтыру) жоспарында көзделген қолдау шараларын ұсынуға міндетті.»;
      мынадай мазмұндағы 2.6-1-тармақпен толықтырылсын:
      «2.6-1. Меншік иесі:
      1) Қатысушыға оңалту (сауықтыру) жоспарында көзделген қолдау шараларын ұсынуға;
      2) осы Шарттың талаптарын орындауға әсер етуге қабілетті барлық жағдайлар туралы осы Шарттың Тараптарына уақтылы хабарлауға;
      3) осы Шарт Тараптарының талабы бойынша өтеу кестесін орындауға байланысты қажетті барлық құжаттар мен ақпаратты ұсынуға міндетті.»;
      2.8-тармақ мынадай мазмұндағы 4) тармақшамен толықтырылсын:
      «4) Сауықтыру кеңесі Қатысушыны Бағдарламадан шығару туралы шешім қабылдаған жағдайда, сыйақының пайыздық ставкасын субсидиялауға арналған оңалту (сауықтыру) жоспарын орындау шеңберінде тартылған ақшалай қаражатты республикалық бюджетке отыз күн мерзімде қайтаруға міндетті.»;
      10-бөлім мынадай редакцияда жазылсын:
      «10. Тараптардың заңды мекенжайлары, банктiк деректемелерi және қолдары

Министрлiк:

Компания:

Қаржы ұйымы (облигациялар ұстаушы):

Меншік иесі:

Қатысушы:


      Ескертпе: Облигациялар бойынша купонды субсидиялау кезінде субсидиялау шартында 2.6-тармақтың 1-1), 2), 2-1), 4),  6)тармақшаларында көзделген міндеттер Облигациялар ұстаушыға қолданылмайды.»;
      Субсидиялау шартының 2-қосымшасы осы қаулыға 1-қосымшаға сәйкес жаңа редакцияда жазылсын;
      осы қаулыға 2-қосымшаға сәйкес көрсетілген Қағидаға 4-қосымшамен толықтырылсын.

Қазақстан Республикасы
Үкіметінің     
2012 жылғы 2 тамыздағы
№ 1016 қаулысына  
1-қосымша     

Субсидиялау шартына
2-қосымша    

Дағдарыстан кейiн қалпына келтiру бағдарламасын (бәсекеге қабiлеттi кәсiпорындарды сауықтыру) іске асыру шеңберінде 20___ жылғы ___________ пайыздық ставканы субсидиялау туралы ақпарат

№ р/б

Қатысушының атауы

Субсидилау шартының нөмірі және жасалған күні

Сыйақы ставкасы (%) (5-бағ.+бағ.)

Субсидияланатын сыйақы ставкасы (%)

Субсидияланбайтын сыйақы ставкасы (%)

Есепті айдың соңына негізгі берешек қалдығы/Есепті айдың соңына орналастырылған облигациялардың номиналдық құны

Есепті айда өтелетін негізгі борыш сомасы/Есепті айда сатып алынатын облигациялардың номиналдық құны

Есепті айда Қатысушы іс-жүзінде аударған сома

Есепті айға сыйақының субсидияланбаған ставкасының сомасы (тг)

Есепті айға сыйақының субсидияланған ставкасының сомасы (тг)

Есепті айға Субсидиялау жөніндегі оператордың іс-жүзінде аударған субсидия сомасы (тг)

Есепті айға сыйақының іс жүзінде субсидияланған сомасы (тг)

Негізгі борышты төлеу/Сатып алынған облигациялардың номиналдық құны (тг)

Сыйақының субсидияланбаған ставкасын төлеу (тг)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14Басшы ______________________________              ___________________
М.О.         (Аты-жөні, тегі)                            (қолы)

Қазақстан Республикасы
Үкіметінің     
2012 жылғы 2 тамыздағы
№ 1016 қаулысына  
2-қосымша     

Дағдарыстан кейiн қалпына   
келтiру бағдарламасы     
(бәсекеге           
қабiлеттi кәсiпорындарды   
сауықтыру) шеңберiнде    
сыйақының пайыздық      
ставкасын          
субсидиялау қағидасына    
4-қосымша          

________________________________
(Субсидиялау жөніндегі оператор)

ХАБАРЛАМА

_____________________________________________________________________
                    (Қаржы ұйымы/Облигацияларды ұстаушы)
20 ____ ______________ № _______ субсидиялау шартының ажырамас бөлігі
болып табылатын өтеу кестесі бойынша міндеттемелерді
_______________________ ________________ орындағаны/толық көлемде
(Бағдарламаға қатысушы) күні, айы, жылы
орындамағаны/орындамағаны туралы хабарлайды (керегін сызыңыз).
      Қатысушы іс жүзінде төлеген сома ________ теңгені құрайды, оның
ішінде:
      негізгі борышты төлеу/Сатып алынған облигациялардың номиналды
құны ________ теңге;
      субсидияланбайтын сыйақы ставкасын төлеу ______ теңге.
      Субсидияланатын сыйақы ставкасының іс жүзіндегі сомасы ________
теңге.

      Басшысы ________________________________

Базаның жай-күйі
 • Барлық құжат 271975
  Қазақ тілінде 135668
  Орыс тілінде 135324
  Ағылшын тілінде 983
  Қолдау қызметі
  E-mail: support@rkao.kz
  Телефондары: +7 7172 58 00 58, 119
  Жұмыс уақыты: 09:00 - 18:30
  (Астана уақыты бойынша)
  Демалыс күндері: сенбі, жексенбі

  Жоба Туралы